SPELOVANJE VLAŠKIH FRAZA

(probno korišćenje google translate TTS za rumunski jezik)

Govorni primeri sa područja:

(5381) ruguma (rom. ruguma) преживати  [glagol]
ruguma (ĭuo rugum, ĭel rugumă) [akc. ruguma] (gl.) — preživati ∎ vićiļi rugumă, da uomu mĭastîkă — stoka preživa, a čovek žvaće [Por.]ruguma

(1) vićiļi rugumă, da uomu mĭastîkă
— stoka preživa, a čovek žvaće


aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź