SPELOVANJE VLAŠKIH FRAZA

(probno korišćenje google translate TTS za rumunski jezik)

Govorni primeri sa područja:

(6189) grinđiĭ1 (rom. grindei) гредељ  [imenica]
grinđiĭ1 (mn. grinđiĭe) [akc. grinđiĭ] (i. s.) — (tehn.) gredelj ∎ grinđiĭ ĭe un parśel alu plugu đi arat — gredelj je deo oraćeg pluga ∎ la plugu đi ļemn, kum a fuost đi bîtrîńață, grinđiĭu a fuost đi ļemn — na drvenim plugovima, kakvi su bili starinski, gredelj je bio od drveta ♦ up. grindă [Por.] ∞ plug
grinđiĭ, grinđiĭe

(1) grinđiĭ ĭe un parśel alu plugu đi arat
— gredelj je deo oraćeg pluga

(2) la plugu đi ļemn, kum a fuost đi bîtrîńață, grinđiĭu a fuost đi ļemn
— na drvenim plugovima, kakvi su bili starinski, gredelj je bio od drveta


aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź