SPELOVANJE VLAŠKIH FRAZA

(probno korišćenje google translate TTS za rumunski jezik)

Govorni primeri sa područja:

(999) vuorbă (rom. vorbă) реч  [imenica]
vuorbă (mn. vuorbĭе) [akc. vuorbă] (i. ž.) — reč, govor, razgovor ∎ vuorba nuastră — naša reč ∎ uom đi vuorbă — čovek od reči ∎ lasă vuorba — ostavlja poruku, poručuje ∎ trîmĭaće vuorbă — šalje poruku, poručuje ∎ ăl țîńe đi vuorbă — drži ga za /datu/ reč ∎ vuorbă ușuară — /o/laka reč, laž ∎ vuorbĭe mulće — brbljarije, koještarije, tračevi; uvrede; klevete ∎ altă vuorbă — druga priča ∎ vuorbă grĭa — teška reč, uvreda sporazum, dogovor ∎ tăĭnuĭ ku ĭel đi lukru, ș-a ramas vuorbă sî ńi măĭ gasîm odată la mińe — pričao sam s njim o poslu, i ostao je dogovor da se nađemo još jednom kod mene ♦ sin. taĭnă jezik, narečje ∎ altă vuorbă ĭe la mńamț, altfĭeļ vorbĭesk, nu-ĭ înțaļeź fara învațat — drugi je jezik kod Nemaca, drugačije govore, ne možeš da ih razumeš bez učenja [Por.] ♦ dij. var. vorbă [Kmp.] ∞ vorbivuorbă, vuorbĭе

(1) vuorba nuastră
— naša reč

(2) uom đi vuorbă
— čovek od reči

(3) lasă vuorba
— ostavlja poruku, poručuje *

(4) trîmĭaće vuorbă
— šalje poruku, poručuje

(5) ăl țîńe đi vuorbă
— drži ga za /datu/ reč

(6) vuorbă ușuară
— /o/laka reč, laž

(7) vuorbĭe mulće
— brbljarije, koještarije, tračevi; uvrede; klevete

(8) altă vuorbă
— druga priča

(9) vuorbă grĭa
— teška reč, uvreda
(10) tăĭnuĭ ku ĭel đi lukru, ș-a ramas vuorbă sî ńi măĭ gasîm odată la mińe
— pričao sam s njim o poslu, i ostao je dogovor da se nađemo još jednom kod mene
(11) altă vuorbă ĭe la mńamț, altfĭeļ vorbĭesk, nu-ĭ înțaļeź fara învațat
— drugi je jezik kod Nemaca, drugačije govore, ne možeš da ih razumeš bez učenja

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź