Kartica reči Reč obrađena: 19.05.2012

Sve fraze

Samo vlaške fraze

Conv. in română:

Konv. u VNS:

Skraćenice:

Karta oblasti:

Copyright:

Br. pogleda:

523

     

(1124) țug (rom. ţug) промаја  [imenica]

țug (mn. țugurĭ) (i. s.) — promaja, cug ∎ a fakut borđiu la luok înkis, n-a fuost țug đestul să tragă fumu, șî ma mir kum nu ĭa kĭorît gluaćiļi đ-atîta fumaćeu — napravio je zemunicu na zaklonjenom mestu, nije bilo dovoljno promaje da povuče dim, i čudim se kako mu glota nije oslepela kod tolike dimčine? deo šporeta kojim se podešava strujanje vazduha ∎ kuoșu nu mi bun, pî muara kînd kuok la șporĭet să țîn țugu đeșkis — dimnjak mi nije dobar, pa moram kad pečem na šporetu da cug držim otvorenim spojnica, naprava od zakrivljene šipke u obliku slova „U” ili „П” ∎ la kar đi buoĭ a fuost măĭ puțîn patru țugurĭ, la tuata uosîĭa kî ći duauă; a țînut uosîĭa ļegată đi drik — na volovskim kolima bilo je najmanje četiri cuga, na svakoj osovini po dva; držali su osovinu vezanu za trap [Por.]

Etimologija: nem. Zug
Grupa reči: negrupisano [=913 pojma]
Reč zapisao: Durlić Mesto: Rudna Glava Opština: Majdanpek
Područje: 05 Munćani (Porečani)

IZ RUMUNSKIH REČNIKA: www.dexonline.ro I DRUGE NAUČNE LITERATURE


țug, țúguri, s.n. (reg.) 1. tren. 2. curent de aer. 3. pluton. 4. trecere, căutare. 5. elastic la ghete. Sursa: DAR (2002)

Link : ţug


Klikni na sliku za povećanje!
Click to image for big foto!
Țugurĭ la karu đi buoĭ, însamnaț ku arkuļeță ruoșîĭe. La karo-sta đi pi sļikă ĭastă uopt țugurĭ, kî ći patru la tuata uosîĭa. — Cugovi na zaprežnim kolima, označeni crvenim strelicama. Na ovim kolima ih ima osam, po četiri na svakoj osovini. Snimio: Bojan Balić, specijalno za Vorbar. (Blizna, zas. Rudne Glave, opšt. Majdanpek, 19. V 2012.)
Dopunska pretraga
Po gnezdu reči:  

țug
Komentar o reči šalji:

 

Upis na listu za praćenje obrade novih reči


aa
  
ăă
  
bb
  
ţţ
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź