Kartica reči Reč obrađena: 14.12.2012

Sve fraze

Samo vlaške fraze

Conv. in română:

Konv. u VNS:

Skraćenice:

Karta oblasti:

Copyright:

Br. pogleda:

715

     

(1654) điđikă (rom. mândrie ?) дика  [imenica]
điđikă (mn. điđiś) (i. ž.) [akc. điđikă] — (zast.) dika, hvala; ponos ∎ să-ț fiĭe đi điđikă așa kopiĭ — neka su ti na ponos takva deca ∎ điđikă guală — prazna hvala (kad se od hvale nema koristi) [Por.]

(baj.)
Мăruļе,
kаrе vо vеńi lа ćińе flоmînd -
sî pļаśе sаtul,
kаrе vińе bоlnаu -
sî pļаśе zdrаvîn,
dа ku ruоdu tĭеu
lа tuаtа lumĭа sî ļi fiĭе đi điđikă,
šî sî sа dukă lа tuаtа nuntа,
šî lа tuаtа zаvĭеćinа,
šî lа tuаtа guоzbа.
Jаbukо,
kо ti glаdаn dоđе -
dа pоđе sit,
kо dоđе bоlеstаn -
dа pоđе zdrаv,
а tојim plоdоm
svi lјudi dа sе dičе,
i dа gа nоsе nа svаku svаdbu,
nа svаku svеtkоvinu
i nа svаku gоzbu.


(Đin đeskînćik „Đi șoĭmańe” — Iz bajalice „Od šojmana”, kaz. Janko Nikolić r. 1920, zapis: Durlić, Rudna Glava, 1984) [Por.]


Literatura: Паун Ес Дурлић, Басме из Горњег Пореча, „Развитак” бр. 4-5, Зајечар 1987, стр. 105-118
Grupa reči: Osećanje, mišljenje, narav, osobine i fiziologija čoveka [=317 pojmova]
Reč zapisao: Durlić Mesto: Rudna Glava Opština: Majdanpek
Područje: 05 Munćani (Porečani)
Dopunska pretraga
Po gnezdu reči:  

điđikă
Komentar o reči šalji:

 

Upis na listu za praćenje obrade novih reči


aa
  
ăă
  
bb
  
ţţ
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź