Kartica reči Reč obrađena: 01.02.2013

U sufinansiranju projekta 2015. i 2018. godine učestvovalo je Ministarstvo kulture RS

Sve fraze

Spelovanje vlaških fraza

Conv. in română:

Konv. u VNS:

Skraćenice:

Karta oblasti:

Copyright:

Br. pogleda:

1153

V A Ž N O
Godine 2023. priređena je štampana verzija Vorbara
kao znatno izmenjena i proširena knjiga na 750 strana!
Želite da vidite:
... ili da naručite knjigu po sniženoj ceni od 2500 din:

       

 (1947) futaĭkă (rom. futaică) redaljka  [imenica]
futaĭkă (mn. futîăĭś) [akc. futaĭkă] (i. ž.) — (augm.) (vulg.) redaljka, teška jebačina ∎ kurveșćină ka ĭapă, ńiś futaĭkă la gramadă nu o satură — kurvetina kao kobila, ni jebačina na gomili ne može da je zadovolji [Por.] ∞ fuće

(pit.) Fu taĭka la ćińe asară? — (dosl.) Beše li svekar kod tebe sinoć? (U ekspresivnom govoru, spaja se upitna rečca fu = beše li? sa imenicom taĭkă = svekar u jednu reč: futaĭka = (vulg.) redaljka, jebačina, pa ispada: (vulg.) Beše li jebačina kod tebe sinoć? Ako se opet reč taĭka izgovori u slogovima, i prefiks taĭ- izgovori spojeno sa glagolom fu dobije se reč futaĭ = jebanje, pa rečenica glasi: Futaĭ ka la ćińe asară! = Jebanje kao kod tebe sinoć! Zapis: Durlić, čuo još u detinjstvu, Rudna Glava) [Por.]

Grupa reči: Telesne i duhovne bolesti ljudi i životinja, i lečenje [=254 pojma]
Reč zapisao: Durlić Mesto: Rudna Glava Opština: Majdanpek
Područje: 05 Munćani (Porečani)
Dopunska pretraga
Po gnezdu reči:  

fuće

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź