Kartica reči Reč obrađena: 14.06.2013

U sufinansiranju projekta 2015. i 2018. godine učestvovalo je Ministarstvo kulture RS

Sve fraze

Spelovanje vlaških fraza

Conv. in română:

Konv. u VNS:

Skraćenice:

Karta oblasti:

Copyright:

Br. pogleda:

993

V A Ž N O
Godine 2023. priređena je štampana verzija Vorbara
kao znatno izmenjena i proširena knjiga na 750 strana!
Želite da vidite:
... ili da naručite knjigu po sniženoj ceni od 2500 din:

       


Notice: Undefined offset: 45 in /homeslow/paund/public_html/vlaski.recnik/incl-sound-rec.php on line 178
 (2114) do- (rom. do-) do-
do- (pref.) — prefiks u glagolskim složenicam koji označava završetak radnje osnovnog glagola ∎ la ńișće vuorbe sa puńe „do” đinainće, kînd vrĭa sî sa spună kî ĭe vrun lukru, dupa multă vrĭame, gata — nekim rečima se stavlja „do” ispred, kad se želi reći da je radnja, posle dužeg vremena, gotova ∎ doveńi (do + veńi): așćetară tuota ḑîua să vină, la urmă ĭel doveńi, ama sara, kînd n-a măĭ fuost ńima — čekali su ceo dan da dođe, na kraju je on konačno stigao, ali uveče, kada više nije bilo nikog ∎ așa vuorbe sînt: dofaśa (do + faśa, „doraditi”), dokînta (do + kînta, „dopevati”), dopuńa (do + puńa, „dostaviti”), dopļińi (do + [în]pļińi, „dopuniti”, „napuniti”), doaźunźa (do + aźunźa, „dostići”, „dospeti”), dostorî (do + storî, „dotući”, „zatreti”, „uništiti”), șî alćiļi — takve reči su: doraditi, dopevati, dostaviti, dopuniti, dostići (dospeti), dotući, i druge [Por.]

Grupa reči: negrupisano [=702 pojma]
Reč zapisao: Durlić Mesto: Rudna Glava Opština: Majdanpek
Područje: 05 Munćani (Porečani)

IZ RUMUNSKIH REČNIKA: www.dexonline.ro I DRUGE NAUČNE LITERATURE


Prefixele verbale do- și pro-, întâiul pentru a indica îndeplinirea completă a unei acțiuni ca sârb. do- („să dogată” = se isprăvește de tot; „docursă” = curse până la sfârșit; „o doaźuns” = a ajuns la țintă; etc), al doilea pentru a indica repetarea unei acțiuni, adeseori de o altă persoană, sens desvoltat din cel al prefixului verbal sârb. pre- care arată între altele sensul de a face încă odată o acțiune altfel* [*Cf. rom a preface. De ce avem însă pro- în loc de pre-? în serbo-croată există un prefix verbal pro-, dar acesta are cu totul alt sens. În alte graiuri românești din Banat acest prefix are forma pre-, în altele pręo-, de ex. pręofac. Din acest pręo- s-a desvoltat pro- din Almăj (cf. vre-o devenit vr-o). Pręo- s-ar putea datori unor forme sârbești ca: preobraziti „a transforma”, preobući se „a se îmbrăca altfel, a se deghiza”.] („mă prontorș” == mă întorsei la rândul meu; „prodźeț” = dădui și eu la rândul meu; „proînśipia” = începea din nou; „o proîncălicat” = a încălecat din nou etc.). Sursa: ValeaAlmajului, p. 25

Link : do-
Dopunska pretraga
Po gnezdu reči:  

do-

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź