Kartica reči Reč obrađena: 24.07.2013

U sufinansiranju projekta 2015. i 2018. godine učestvovalo je Ministarstvo kulture RS

Sve fraze

Spelovanje vlaških fraza

Conv. in română:

Konv. u VNS:

Skraćenice:

Karta oblasti:

Copyright:

Br. pogleda:

1185

V A Ž N O
Godine 2023. priređena je štampana verzija Vorbara
kao znatno izmenjena i proširena knjiga na 750 strana!
Želite da vidite:
... ili da naručite knjigu po ceni od 3000 din:

       

 (2306) fi (rom. fi) biti  [glagol]
fi (ĭuo sînt, ĭel ĭe) (gl. n.) — biti, postojati; (skr.) bi ∎ fi śe vrĭeĭ, ama fi uom — budi šta hoćeš, ali budi čovek ∎ va fi, nu va fi — može biti, ili ne biti ∎ ma ginđiĭ ĭuo: śe sî fiĭe akuma, ama takuĭ, nu spusăĭ ńimika — pomislio sam: šta će biti sada, ali zaćutah, ne rekoh ništa ∎ fi-va așa, or nu va fi, nu puot a șći — da li je tako, ili nije tako, ne mogu znati ∎ tu nu vi fi, da ĭuo sînt — ti nećeš biti, a ja jesam ∎ basanka n-a fuost să fiĭe, nuĭe ursat — valjda nije bilo da bude, nije suđeno ∎ nuĭe la kasă, puaće fi dus vrunđeva — nije kod kuće, možda je nekud otišao ∎ va fi veńit kopilu pănă akuma, s-a fi fuost vrunu đ-aĭ batrîń ku ĭel — došlo bi dete do sada, da je neko od starijih bio sa njim ∎ kînd ĭerarăm ćińirĭ, fusăsărăm zburdaț ka ńima pi lume — kad bejasmo mladi, besmo razuzdani ko niko na svetu ♦ var. firĭe [Por.]

(izr.) Nu fi pruost kum aĭ fuost, fi kuminće ka-nainće. — Ne budi prost ko šti si bio, budi mudar kao pre. (klet.) Firĭaĭ afurisît! — Proklet bio! ◊ Firĭa afurisît sufļitu tĭeu! — Prokleta ti bila duša! (Čuo u selima Gornjeg Poreča, zapis: Durlić, druga polovina XX veka) [Por.]

Etimologija: lat. sum, *fui, *fire (= fieri).
Grupa reči: Govor, sporazumevanje, gramatika; književnost, poezija [=136 pojmova]
Reč zapisao: Durlić Mesto: Rudna Glava Opština: Majdanpek
Područje: 05 Munćani (Porečani)

IZ RUMUNSKIH REČNIKA: www.dexonline.ro I DRUGE NAUČNE LITERATURE


fi vb., ind. prez. 1 sg. și 3 pl. sunt, neacc. s-,-s, îs, 2 sg. ești [e- pron. ie-], 3 sg. este [e- pron. ie-], neacc. e [pron. ie], i-, -i, îi, 1 pl. suntém/súntem, 2 pl. suntéți/súnteți, imperf. 1 sg. și pl. erám, 2 sg. erái, 3 sg. erá, 2 pl. eráți, 3 pl. eráu [e- pron. ie-], perf. s. 1 sg. fuséi/fui, 1 pl. fusérăm/fúrăm, m. m. c. perf. 1 sg. fusésem, 1 pl. fuséserăm; conj. prez. 1 sg. fíu, 2 sg. fíi, 3 sg. și pl. fíe; imper. 2 sg. fii, neg. nu fi, pl. fiți; ger. fiínd; part. fost Sursa: Ortografic (2002)

Link : fi
Dopunska pretraga
Po gnezdu reči:  

fi

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź