Kartica reči Reč obrađena: 26.07.2013

U sufinansiranju projekta 2015. i 2018. godine učestvovalo je Ministarstvo kulture RS

Sve fraze

Spelovanje vlaških fraza

Conv. in română:

Konv. u VNS:

Skraćenice:

Karta oblasti:

Copyright:

Br. pogleda:

997

V A Ž N O
Godine 2023. priređena je štampana verzija Vorbara
kao znatno izmenjena i proširena knjiga na 750 strana!
Želite da vidite:
... ili da naručite knjigu po sniženoj ceni od 2500 din:

       

 (2327) Žoĭeń (rom. Joieni) Četvrtkari  [imenica]
Žoĭeń (jed. Žoĭan) [akc. Žoĭeń] (i. m.) — (antr.) Četvrtkari, nadimak koji su Vlasi Carani dali zapadnim Vlasima, Munćanima, zato što nisu radili četvrkom ∎ rumîń țarańi đi la Kraĭna a ḑîs l-aĭ nuoștri „žoĭeń”, kă aĭ nuoștri n-a lukrat žuoĭa, đi la Žuoĭ-Marĭ pănă la Ispas, karĭe kađe tuot žuoĭa — Vlasi Carani iz Krajine, zvali su naše „četvrtkari”, jer naši nisu radili četvrtkom od Velikog Četvrtka do Spasovdana, koji uvek pada u četvrtak ♦ var. Žoĭańi [Por.] ∞ žuoĭ

(ver.) Dakă aĭ tras numa o brĭazdă la Žuoĭ-Marĭ, tu kućeḑ să arĭ ș-în alalće žuoĭe pănă la Ispas, dakă nu, nu kućeḑ, așćieț sî trĭakă Ispasu, pă arĭ. — Ako makar jednu brazdu pooreš na Veliki Ćetvrtak, ti smeš da oreš i svakog četvrtka do Spasovdana, ako ne, ne smeš, čekaš da prođe Spasovdan, pa oreš. (Kaz. Gergina Durlić, r. 1924, zapis: Durlić, Rudna Glava, 1982)
(izr.) Vin Žoĭeńi đi la munće la noĭ dupa rană. — Dolaze Četvrtkari sa planine kod nas da uzmu hranu. (Kažu Vlasi Carani u Negotinskoj Krajini, za Vlahe Munćane. Kaz. Gergina Durlić, čula od oca Ilije. Zapis: Durlić, Rudna Glava, 1982) ♦ var. Vin Žoĭańi dupa porumb. — Dolaze Četvrtkari po kukuruz. (Kaz. Mihajlo Germanović, r. 1934, zapis: Durlić, Rudna Glava, 26. VII 2013.) [Por.]


Grupa reči: Imena ljudi, nadimci, etnici i etnonimi [=207 pojmova]
Reč zapisao: Durlić Mesto: Rudna Glava Opština: Majdanpek
Područje: 05 Munćani (Porečani)
Dopunska pretraga
Po gnezdu reči:  

žuoĭ

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź