Kartica reči Reč obrađena: 03.08.2011

U sufinansiranju projekta 2015. i 2018. godine učestvovalo je Ministarstvo kulture RS

Sve fraze

Spelovanje vlaških fraza

Conv. in română:

Konv. u VNS:

Skraćenice:

Karta oblasti:

Copyright:

Br. pogleda:

1322

V A Ž N O
Godine 2023. priređena je štampana verzija Vorbara
kao znatno izmenjena i proširena knjiga na 750 strana!
Želite da vidite:
... ili da naručite knjigu po sniženoj ceni od 2500 din:

       

 (26) miļiguoś (rom. minegoci) čmičak  [imenica]
miļiguoś [ac. miļiguoś] (mn. miļiguaśe) (i. s.) — čmičak, gnojna izraslina na očnom kapku (Hordeolus) [Bran.] ♦ dij. var. miļigoč (mn. miļigoače) [Kmp.]

(mag.) 1. Miļiguośu sa „dudîĭe”. Gasășć o muĭarĭe kare are nume kum nare ńima-n satola, șî ĭa trîabe dă triĭ uorĭ la miļiguoś să ḑîkă: - Kît ĭo skară – tu păna astară! Kît ĭo kîńe – tu pănă mîńe! (Sńigoćin, Golumbăț). — Čmičak se leči „teranjem”. Nađeš jednu ženu koja ima jedinstveno ime u selu, i ona treba tri puta ka čmičku da izgovori: - Koliko ja stube - ti do noći! Koliko ja pseto – ti do sutra! 2. Miļiguośu sa trîmĭaće la altu. D-așa trĭabă-n tota kasa, prîn kośiļi la kamin, sa pazît frîntura ku gîtu alu vrun krśag, șî kînd la vrunu sa faśe miļiguoś, ĭel ĭa îrśorola, șî sa suĭe ku ĭel pră gramada dă gunuoĭ. Ku okĭol bolnau sa uĭtă pră gaura îrśuruluĭ să vadă vrun uom dîn alće părț. Kînd ăl gasîașće, uĭtîndusă așa la ĭel, blastăma miļiguośu dă triĭ uorĭ să sa dukă dă la ĭel la drumașola. — Čmičak se šalje kod drugoga. U tu svrhu čuva se u svakoj kući, u kokama na kaminu, deo grlića razbijenog krčaga, pa kad neko dobije čmičak, taj uzme to grlence i ode na đubrište. Stane na njega, i bolesnim okom gleda kroz otvor grlića dok ne ugleda nekog stranca. Kad takvog nađe, prateći ga pogledom kroz grlić, triput prokune čmičak da ode od njega i pređe na tog putnika. (s. Snegotin, op. Golubac. Zapis: Durlić, 1983) [Bran.]

Grupa reči: Delovi tela ljudi, životinja i ptica [=46 pojmova]
Reč zapisao: Durlić Mesto: Snegotin Opština: Golubac
Područje: 09 Ungurjani (Pečani)

IZ RUMUNSKIH REČNIKA: www.dexonline.ro I DRUGE NAUČNE LITERATURE


minegóci s. n. – Urcior, tumoare a pleoapei. – Var. negoci. Origine necunoscută. Nici der. din neg (Tiktin), nici cea de la un gr. *μυνιϰόϰϰιον, în loc de μονόϰοϰϰος (Diculescu, Elementele, 478), nu par convingătoare. Numai în Banat. Sursa: DER (DERAC)

Link : minegoci


Klikni na sliku za povećanje!
Click to image for big foto!
Čmičak (Hordeolus) na oku, slika preuzeta sa wikipedije
Dopunska pretraga
Po gnezdu reči:  

miļiguoś

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź