Kartica reči Reč obrađena: 19.01.2014

U sufinansiranju projekta 2015. i 2018. godine učestvovalo je Ministarstvo kulture RS

Sve fraze

Spelovanje vlaških fraza

Conv. in română:

Konv. u VNS:

Skraćenice:

Karta oblasti:

Copyright:

Br. pogleda:

1198

V A Ž N O
Godine 2023. priređena je štampana verzija Vorbara
kao znatno izmenjena i proširena knjiga na 750 strana!
Želite da vidite:
... ili da naručite knjigu po sniženoj ceni od 3000 din:

       

 (2684) kalapuod (rom. calapod) kalup  [imenica]
kalapuod (mn. kalapuađe) [akc. kalapuod] (i. s.) — (tehn.) kalup ∎ kalapuod đi kaśuļe a fuost fakut đi ļiemn — kalup za šubare bio je napravljen od drveta ♦ var. galapuod (Rudna Glava), (ret.) gălăpîăr (Tanda) [Por.] ∎ kalapuod, kalup pus în kap supt śapsă, la portol batrîn, muĭeresk în Mlaoa — kalapod je kalup koji stavljen na oglavlju ispod kape, na staroj ženskoj nošnji u Mlavi [Mlava]

Etimologija: Ngr. kalapódi
Grupa reči: Zanati, alati, tehnika, oružje, mere, brojevi, poslovi, aktivnosti [=78 pojmova]
Reč zapisao: Durlić Mesto: Crnajka Opština: Majdanpek
Područje: 05 Munćani (Porečani)

IZ RUMUNSKIH REČNIKA: www.dexonline.ro I DRUGE NAUČNE LITERATURE


CALAPÓD, calapoade, s. n. Piesă de lemn în forma labei piciorului, folosită la confecționarea încălțămintei sau pentru a menține forma acesteia; formă de lemn pe care se întind căciulile sau pălăriile. ♦ P. gener. Tipar, formă, model. ◊ Expr. Pe același calapod = la fel, asemănător, identic. — Din ngr. kalapódi. Sursa: DEX09 (2009)

Link : calapod


Klikni na sliku za povećanje!
Click to image for big foto!
Kalapuod đi ļiemn đi fakut kaśuļe đi uaĭe, đin Țrnaĭka. — Drveni kalup za izradu šubara, iz Crnajke u Gornjem Poreču (opština Majdanpek, Srbija). Etnografska zbirka Muzeja u Majdanpeku, ib. E/130, poklon Novice Njagojevića, foto: Miroslav Balabanović
Dopunska pretraga
Po gnezdu reči:  

kalapuod

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź