Kartica reči Reč obrađena: 11.08.2015

U sufinansiranju projekta 2015. i 2018. godine učestvovalo je Ministarstvo kulture RS

Sve fraze

Spelovanje vlaških fraza

Conv. in română:

Konv. u VNS:

Skraćenice:

Karta oblasti:

Copyright:

Br. pogleda:

820

V A Ž N O
Godine 2023. priređena je štampana verzija Vorbara
kao znatno izmenjena i proširena knjiga na 750 strana!
Želite da vidite:
... ili da naručite knjigu po sniženoj ceni od 2500 din:

       

 (3340) tătămare (rom. tatamare ?) ujak  [imenica]
tătămare [akc. tătămare] (i. m.) — ujak, ali onaj koji je stariji sestrin brat ∎ tătămare sa zîče la unkĭ, frate lu muma kare e măĭ mare de kît ĭa — tatamare se kaže ujaku, majčinom bratu koji je stari od nje [Tim.] ∞ ńam

Zvučni prilog: Uĭka-tătămare, el ĭe măĭ mare de kît muma mĭa; muma mĭa și ku ĭel sînt fraț — uajak-tatamare, on je stariji od moje majke; moja majka i on su braća. (Kaz. snimio: Durlić, Šipikovo, 2. 11. 2008)

Grupa reči: Brak, porodica, srodstvo [=85 pojmova]
Reč zapisao: Durlić Mesto: Šipikovo Opština: Zaječar
Područje: 03 Carani (Timoćani)
Zvučni primer * Sound example * Exemplu de sunet :  

Dopunska pretraga
Po gnezdu reči:  

ńam

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź