Kartica reči Reč obrađena: 02.05.2017

U sufinansiranju projekta 2015. i 2018. godine učestvovalo je Ministarstvo kulture RS

Sve fraze

Spelovanje vlaških fraza

Conv. in română:

Konv. u VNS:

Skraćenice:

Karta oblasti:

Copyright:

Br. pogleda:

800

V A Ž N O
Godine 2023. priređena je štampana verzija Vorbara
kao znatno izmenjena i proširena knjiga na 750 strana!
Želite da vidite:
... ili da naručite knjigu po sniženoj ceni od 2500 din:

       

 (4102) Muriș (rom. Mureș) Moriš  [imenica]
Muriș [akc. Muriș] (i. m.) — (hidr.) Moriš, reka u Erdelju ∎ păkurari aĭ batrîń a zberat uaĭa kare avut ađet sî sa đispartă đi kîrd: „Duśa-ća-ĭ la Muriș!” — stari pastiri su vikali na ovcu koja je imala običaj da se odvaja od krda: „Idi u Moriš!” [Por.]

Grupa reči: Hidrografija; hidronimija [=55 pojmova]
Reč zapisao: Durlić Mesto: Tanda Opština: Bor
Područje: 05 Munćani (Porečani)

IZ RUMUNSKIH REČNIKA: www.dexonline.ro I DRUGE NAUČNE LITERATURE


MUREȘ hidronim și adj. „cafeniu închis, pătat cu negru (oae mureșă)”. 1. – Ion mold. (Grai 421); Murăș (17 B III 512). 2. Mureșanul Danciul (16 B II 334); Mureșan(u) și, cu ortg. maghiară, Moroșan, n. de fam. frecv. in Ardeal. Sursa: Onomastic (1963)


Cel mai interesant lucru însă pe care ni l-a spus ultimul informator a fost următorul: „Când eram mititel, am auzit de la moș Mărin Bârsanu o vorbă pe care atuncea n-am înțeles-o. Într-o zi când era supărat pe cineva i-a zis ăluia blestemându-l: „Să te duci să treci Murășu!” Desigur, nu este o vorbă aruncată la întâmplare, ea arătând că unii săteni din zona Vidinului provin din Transilvania, că ei sunt urmașii oierilor care au coborât în cursul vremurilor în sudul țării, ajungând apoi prin aceste locuri de peste Dunăre.

Ali najzanimljivije što nam je ispričao poslednji kazivač, bilo je sledeće:
„Kad sam bio mali, čuo sam od starca Marina Brsana jednu reč koju tada nisam razumeo. Jednog dana, kad se bio naljutio na nekoga, rekao mu je psujući: „Da odeš (bestraga), Moriš da pređeš!“Naravno, to nije rečeno slučajno, to pokazuje da su neki seljani iz oblasti Vidina došli iz Transilvanije, to su bili potomci pastira koji su nekada silazili na jug Kneževine, dok na kraju nisu stigli u ova mesta preko Dunava.


Izvor: Virgil Nestorescu, Romanii timoceni din Bulgaria, București, 1996, pag. IX.

Link : Mureş


Klikni na sliku za povećanje!
Click to image for big foto!
Rîu Muriș în Rumîńiĭe, izvorĭaḑă supt Munț-ăĭ Albĭ, kurĭe kîtra apus, șî tună în Tisa. — Reka Moriš u Rumuniji, izvire ispod Karpata, teče na zapad i uliva se u Tisu, slika preuzeta sa sajta Wikimedie (02.05.2017)
Dopunska pretraga
Po gnezdu reči:  

Muriș

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź