Kartica reči Reč obrađena: 21.08.2017

U sufinansiranju projekta 2015. i 2018. godine učestvovalo je Ministarstvo kulture RS

Sve fraze

Spelovanje vlaških fraza

Conv. in română:

Konv. u VNS:

Skraćenice:

Karta oblasti:

Copyright:

Br. pogleda:

742

V A Ž N O
Godine 2023. priređena je štampana verzija Vorbara
kao znatno izmenjena i proširena knjiga na 750 strana!
Želite da vidite:
... ili da naručite knjigu po sniženoj ceni od 2500 din:

       

 (4238) Źinarĭeț (rom. Jinareţ) Žinarec  [imenica]
Źinarĭeț [akc. Źinarĭeț] (i. m.) — (top.) Žinarec, ogranak povijarca Kulma kaldžije u okolini Majdanpeka ∎ Źinarĭeț ĭe un krak kare țîńe đi la Prerast, unđe sa-npreună Șașka ku Vaļa prerastuluĭ, pănă la Bunarĭ pi Kulmeźiĭe — Žinarec je ogranak koji počinje kod Prerasta, i od ušća potoka Valja prerast u Šašku drži sve do Bunara na Kulma kaldžiji ∎ ńima đin aritu Źinarĭețuluĭ nu șćiĭe đi śe ĭel sa kĭamă așa — niko iz okoline Žinareca ne zna zašto se on tako zove [Buf.]

Etimologija: ? < rum. jinar (exp. Durlić)
Grupa reči: Imena mesta i toponimi [=56 pojmova]
Reč zapisao: Durlić Mesto: Majdanpek Opština: Majdanpek
Područje: 07 Munćani (Bufani)

IZ RUMUNSKIH REČNIKA: www.dexonline.ro I DRUGE NAUČNE LITERATURE


jinár s.m. (reg.) numele unei plante de apă. Sursa: DAR(2002)

Link : Jinar


Klikni na sliku za povećanje!
Click to image for big foto!
Źinarĭețu pi o kartă voĭńiśaskă đin 1894, skris ka Đenerek (Ђенерек). — Žinarec na jednoj vojnoj karti iz 1894. godine, upisan kao Đenerek. Izvor: Đeneralštabna karta Kraljevine Srbije, razmera 1:75000.
Dopunska pretraga
Po gnezdu reči:  

Źinarĭeț

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź