Kartica reči Reč obrađena: 16.11.2018

U sufinansiranju projekta 2015. i 2018. godine učestvovalo je Ministarstvo kulture RS

Sve fraze

Spelovanje vlaških fraza

Conv. in română:

Konv. u VNS:

Skraćenice:

Karta oblasti:

Copyright:

Br. pogleda:

613

V A Ž N O
Godine 2023. priređena je štampana verzija Vorbara
kao znatno izmenjena i proširena knjiga na 750 strana!
Želite da vidite:
... ili da naručite knjigu po sniženoj ceni od 2500 din:

       

 (5026) presăk (rom. topor cu brațele în cruci) prosek  [imenica]
presăk (mn. presăś) [akc. presăk] (i. m.) — (tehn.) prosek, tesarska alatka ∎ presăku ĭe un fĭeļ dă alat ku taișurĭ d-amîndoă părț, întuarsă înkruś, ku kare sa skobit găurĭ la bîrńață — prosek je vrsta tesarske alatke sa oštricama na obe strane, okrenute unakrst, s kojom su se dubile rupe na brvnarama [Mlava]

Etimologija: srp. prosek
Grupa reči: Zanati, alati, tehnika, oružje, mere, brojevi, poslovi, aktivnosti [=494 pojma]
Reč zapisao: Ž. Makulović Mesto: Ranovac Opština: Petrovac
Područje: 10 Ungurjani (Mlavljani)


Klikni na sliku za povećanje!
Click to image for big foto!
Presăku, batrîn prăsta o sută dă ań, ku držaļe noă. — Prosek, star preko sto godina, sa novim držaljem, snimio P. Durlić u alatnici Žike Makulovića u Ranovcu, 11. XI 2018. godine
Dopunska pretraga
Po gnezdu reči:  

presăk

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź