Kartica reči Reč obrađena: 04.08.2019

U sufinansiranju projekta 2015. i 2018. godine učestvovalo je Ministarstvo kulture RS

Sve fraze

Spelovanje vlaških fraza

Conv. in română:

Konv. u VNS:

Skraćenice:

Karta oblasti:

Copyright:

Br. pogleda:

677

V A Ž N O
Godine 2023. priređena je štampana verzija Vorbara
kao znatno izmenjena i proširena knjiga na 750 strana!
Želite da vidite:
... ili da naručite knjigu po ceni od 3000 din:

       

   
 (5277) punća raĭuluĭ (rom. puntea raiului) rajsko brvno  [sintagma]
punća raĭuluĭ [akc. punća raĭuluĭ] (sint.) — (rel.) rajsko brvno ∎ Rumîńi krĭed kă uomu ăl muort, drumaind în raĭ, trĭaśe prăsta o punće dă pră kare puaće kađa în ĭad, dakă ĭe păkătuos — Vlasi veruju da pokojnik, putujući u raj, prelazi preko jednog brvna sa koga može pasti u pakao, ako je grešan [Por.] ∞ punće

Grupa reči: Životni ciklus i običaji [=93 pojma]
Reč zapisao: Durlić Mesto: Neresnica Opština: Kučevo
Područje: 09 Ungurjani (Pečani)


Klikni na sliku za povećanje!
Click to image for big foto!
Punća raĭuluĭ la pomană în Iresńiţa la Kućeva în Zvižd. — Rajsko brvno na pomani u Neresnici kod Kučeva u Zviždu, snimio Paun Es Durlić 30. IX 2008. godine.
Dopunska pretraga
Po gnezdu reči:  

punće

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź