Kartica reči Reč obrađena: 22.11.2011

Sve fraze

Samo vlaške fraze

Conv. in română:

Konv. u VNS:

Skraćenice:

Karta oblasti:

Copyright:

Br. pogleda:

541

     

(537) baļigă (rom. baligă) балега  [imenica]
baļigă (mn. bîăļiź) [akc. baļigă] (i. ž.) — balega, izmet krupnih životinja ∎ baļigă đi vakă — goveđa balega ∎ baļigă đi kal — konjska balega (fig.) a. za lice bez morala ∎ baļigă đi uom — govno od čoveka b. za popustljivog ∎ muaļe ka baļiga — mekan kao balega [Crn.]

(vulg.) Manînkă baļigă. — Jede ono što ne treba. (Za osobe koje govore neistinu). (Zapis: Durlić) [Por.]

Grupa reči: Životinje [=235 pojmova]
Reč zapisao: F. Paunjelović Mesto: Osnić Opština: Boljevac
Područje: 06 Munćani (Crnorečani)

IZ RUMUNSKIH REČNIKA: www.dexonline.ro I DRUGE NAUČNE LITERATURE


BÁLIGĂ, baligi, s. f. (Adesea fig.) Excrement de animale mari; băligar. [Var.: bálegă s. f.] – Cf. scr. balega, alb. balge.

Link : baligă
Dopunska pretraga
Po gnezdu reči:  

baļigă
Komentar o reči šalji:

 

Upis na listu za praćenje obrade novih reči

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
șș
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź