Kartica reči Reč obrađena: 23.11.2011

Sve fraze

Samo vlaške fraze

Conv. in română:

Konv. u VNS:

Skraćenice:

Karta oblasti:

Copyright:

Br. pogleda:

520

     

(563) bautuorĭ (rom. băutor) пијанац  [pridev]
bautuorĭ (bautuarĭe) (mn. bautuorĭ, bautuarĭe) [akc. bautuorĭ] (prid.) — pijanac, osoba koja pije alkohol ∎ bautuorĭ, da nu faśe rîaļe — pijanac, ali ne pravi nered [Crn.] pijandura, ispičutura, alkoholičar ∎ bautuorĭ đi kînd l-a turnat mumî-sa — pijandura od kad ga majka rodila ∎ fuź đi ĭel, kî ĭe un bautuorĭ grĭeu — beži od njega, jer je jedna teška pijanica [Por.] ∞ bautură

Grupa reči: Osećanje, mišljenje, narav, osobine i fiziologija čoveka [=317 pojmova]
Reč zapisao: F. Paunjelović Mesto: Osnić Opština: Boljevac
Područje: 06 Munćani (Crnorečani)

IZ RUMUNSKIH REČNIKA: www.dexonline.ro I DRUGE NAUČNE LITERATURE


BĂUTÓR, -OÁRE, băutori, -oare, adj., s. m. și f. (Persoană) care are obiceiul să consume mult alcool; bețiv. [Pr.: bă-u-] – Bea + suf. -tor.

Link : băutor
Dopunska pretraga
Po gnezdu reči:  

bautură
Komentar o reči šalji:

 

Upis na listu za praćenje obrade novih reči


aa
  
ăă
  
bb
  
ţţ
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź