Kartica reči Reč obrađena: 04.12.2011

Sve fraze

Samo vlaške fraze

Conv. in română:

Konv. u VNS:

Skraćenice:

Karta oblasti:

Copyright:

Br. pogleda:

551

     

(650) Alovĭan (rom. Alovean) Халовљанин  [imenica]

Alovĭan (Alovĭană) (mn. Aloveń, Aloveńе) [akc. Alovĭan] (i. m.) — Halovljanin, stanovnik sela Halova u opštini Zaječar ∎ Aloveńiļi sînt muĭerĭ frumoasă — Halovljanke su lepe žene ∎ Aloveńi ĭarna fak foku-n ornă — Halovljani zimi lože vatru u furuni [Tim.] ∞ Alova

Grupa reči: Imena ljudi, nadimci, etnici i etnonimi [=101 pojam]
Reč zapisao: Durlić Mesto: Halovo Opština: Zaječar
Područje: 03 Carani (Timoćani)
Dopunska pretraga
Po gnezdu reči:  

Alova
Komentar o reči šalji:

 

Upis na listu za praćenje obrade novih reči


aa
  
ăă
  
bb
  
ţţ
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź