Kartica reči Reč obrađena: 04.12.2011

Sve fraze

Samo vlaške fraze

Conv. in română:

Konv. u VNS:

Skraćenice:

Karta oblasti:

Copyright:

Br. pogleda:

631

     

(661) beļit (rom. belit) огуљен  [pridev]
beļit (beļită) (mn. beļiț, beļiće) [akc. beļit] (prid.) — oguljen ∎ a kaḑut, ș-akuma mĭarźe ku nasu beļit — pao je, i sada ide sa oguljenim nosom ∎ ļemno-sta la beļit trîasńitu pi o parće — ovo drvo ogulio je grom sa jedne strane [Crn.] obeljen, označen ∎ a beļit lubari ku sakurĭa, ĭ-a însamnat đi taĭat — obeleo je stabla sekirom, označio ih je za seču oslepljen, sa slabim vidom ∎ ĭa beļit uoki, đi śećit la lumanarĭe — „obelele” mu oči od čitanja uz sveću buljav ∎ uom ku uoki beļit — buljavko (fig.) nadrljao, doživeo neku neprijatnost, nastradao ∎ a beļit pula — (vulg.) „zagulio” kurac, nastradao, nadrljao; umro ∎ a beļit pĭaļa — „obeleo” kožu (odrali ga) [Por.] ∞ beļi

Grupa reči: negrupisano [=916 pojmova]
Reč zapisao: F. Paunjelović Mesto: Osnić Opština: Boljevac
Područje: 06 Munćani (Crnorečani)

IZ RUMUNSKIH REČNIKA: www.dexonline.ro I DRUGE NAUČNE LITERATURE


BELÍT, -Ă, beliți, -te, adj. (Pop.) Jupuit2; fig. Jigărit, prăpădit. ♦ (Despre ochi) Bulbucat, exoftalmic. – V. beli.

Link : belit
Dopunska pretraga
Po gnezdu reči:  

beļi
Komentar o reči šalji:

 

Upis na listu za praćenje obrade novih reči


aa
  
ăă
  
bb
  
ţţ
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź