Kartica reči Reč obrađena: 05.01.2012

U sufinansiranju projekta 2015. i 2018. godine učestvovalo je Ministarstvo kulture RS

Sve fraze

Spelovanje vlaških fraza

Conv. in română:

Konv. u VNS:

Skraćenice:

Karta oblasti:

Copyright:

Br. pogleda:

1169

V A Ž N O
Godine 2023. priređena je štampana verzija Vorbara
kao znatno izmenjena i proširena knjiga na 750 strana!
Želite da vidite:
... ili da naručite knjigu po sniženoj ceni od 2500 din:

       

 (772) buskomĭeļńiță (rom. boscomelniţǎ) buskomelnica  [imenica]
buskomĭeļńiță (mn. buskomĭeļńiśe) [akc. buskomĭeļńiță] (i. ž.) — boskomelnica, obredni kolač koji se jedini ljubi na pomanama, prilikom obreda namenjivanja pokojniku (Rudna Glava) sveća kojom se kadi pomana (Gornjane) ∎ buskomĭeļńiță ie lumanarĭe numarată ku ungiĭa, kă la pomană trîabe să fiĭe tuot la număr — boskomelnica je sveća, na kojoj je noktom urezan određen broj recki, jer na pomani treba sve da bude na broju ♦ var. boskomĭeļńiță ♦ up. țuka [Por.]

(opis) Buskomĭeļńița ĭe kolaku ăl măĭ mare la pomană; ĭa iĭ țîńe rîndu. Sa puńe la kapu pomeńi, đi parća đirĭaptă, sa țukă, kî pista ĭa mĭerg tuaće rugamînćiļi, măĭ mare rugamînt ĭe sî sa înpļińaskă pomana: dakă n-afi fakut tuot kum trîabe, să o înpļińaskă Dumńeḑîu ku Maĭka Prîastîśe șî ku Stražărĭu Raĭuluĭ. Đe mult ku ĭa s-a dus la rîu kînd a slubaḑît apa l-aĭ muorț, a puso la marźina api, đi o parće.

Boskomelnica je glavni hleb pomane, ona je uređuje. Stavlja se na čelo pomane, sa desne strane, i ljubi se, jer preko nje idu sve molitve, od kojih je najveća ona da Bog, Majka Prečista i Rajski Stražar dopune pomanu, ukoliko joj nešto nedostaje. Nekada je ovaj kolač nošen i na reku, kada se izlivala voda za mrtve, i stavljali su ga na obali reke, sa strane. (Kazivač: Olgica Trailović, Rudna Glava, zapis: Durlić, 2007.) [Por.]


Etimologija: grč. bascanias
Grupa reči: Religija, magija i praznoverice [=18 pojmova]
Reč zapisao: Durlić Mesto: Rudna Glava Opština: Majdanpek
Područje: 05 Munćani (Porečani)

IZ RUMUNSKIH REČNIKA: www.dexonline.ro I DRUGE NAUČNE LITERATURE


Boscomelnițǎ Termenul boscomelnițǎ a fost înregistrat în Munții Apuseni, cu sensul, „vrǎjitoare, fermecǎtoare” (T. Frâncu, Gh. Candrea, Rotacismul la moți și istrieni, București, 1886, p. 49)... boscomelnițǎ: „bosconițǎ + melnițǎ, pentru cǎ vrǎjitoarelor le merge gura ca melița” (DA, tom I, partea I, p. 624)

Boscoanǎ Termin cunoscut în Moldavia, Transilvania și Banat și utilizat mai ales la plural; are sensul„ farmec, ǎcǎturǎ, vrajǎ, aruncǎturǎ, boboanǎ” (DA, tom I, partea I, p. 624) ... Termenul boscoanǎ provine din cuvântul grecesc bascanias ... și a dat un derivat ce intereseazǎ terenul magiei populare: a bosconi (a bozgoni).

Valeriu Balteanu, Ductionar de magie populara, Bucuresti, 2003

Link : boscomelniţǎ
Dopunska pretraga
Po gnezdu reči:  

buskomĭeļńiță

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź