KAZIVAČI - INFORMATORI
Rb

Selo

Oblast

Ime

Prezime

Id

Godište

Zanimanje

Akcija
1  Aleksandrovac  Timočenji  Živadinka  Gogicović  87  1954     [Vidi]
2  Aljudovo  Mlava  Aleksandra  Janković  102       [Vidi]
3  Bačevica  Crna Reka  Miljan  Paunović  83  1992  građevinac   [Vidi]
4  Bačevica  Crna Reka  Biljana  Paunović  96  1969  penzionerka   [Vidi]
5  Batinac  Morava  dr Milan  Paunovićϯ  86    lekar   [Vidi]
6  Beljajka  Resava  Stana  Đorđević  44       [Vidi]
7  Bigrenica  Pomoravlje  Aleksa  Trujić  39  1940     [Vidi]
8  Bigrenica  Pomoravlje  Tihomir  Golubović  51       [Vidi]
9  Bobovo  Resava  Slavica  Garašević  43       [Vidi]
10  Boljetin  Porečka Reka  Velika  Pavlović  71       [Vidi]
11  Boljetin  Poreč  Velibor  Đurić  120  1976     [Vidi]
12  Boljetin  Poreč  Velibor  Đurić  181       [Vidi]
13  Bošnjak, Mlava  Mlava  Ljubiša  Adamović  60       [Vidi]
14  Brestovac  Crna Reka  Vlastimir  Žurkić  108  1950  penzioner   [Vidi]
15  Brnjica  Braničevo  Branka  Drikić  72       [Vidi]
16  Brnjica  Braničevo  Branislav  Kostić  166  1950     [Vidi]
17  Brodica  Zvižd  Milena  Marinković  159       [Vidi]
18  Bučje  Crna Reka  Dragoslav  Vajkić  13    penzioner   [Vidi]
19  Bukovska  Zvižd  Rumena  Đorđević  155       [Vidi]
20  Bukovska  Zvižd  Ilija  Grujić  156  1952     [Vidi]
21  Bukovska  Zvižd  Dragan  Srbuljević  157       [Vidi]
22  Bukovska  Zvižd  Petar  Grujić  158       [Vidi]
23  Bukovska  Zvižd  Boban  Trailović  183       [Vidi]
24  Busur  Mlava  Ankica  Adamović  61    penzionerka   [Vidi]
25  Ceremošnja  Zvižd  Živorad  Janković  153  1936     [Vidi]
26  Ceremošnja  Zvižd  Dragoslav  Milić  184       [Vidi]
27  Češljeva Bara  Braničevo  Desa  Stešić+  168  1949     [Vidi]
28  Čokonjar  Timočenji  Radmila  Lautarević  85  1949     [Vidi]
29  Crnajka  Porečka Reka  Jelenko  Trifunović  21    preduzetnik   [Vidi]
30  Crnajka  Porečka Reka  Viktorija  Paunović  26       [Vidi]
31  Crnajka  Porečka Reka  Zoran  Ilić  27       [Vidi]
32  Crnajka  Porečka Reka  Goran  Prvulović  28    vet. tehničar   [Vidi]
33  Davidovac  Ključ  dr Aca  Kožokić  172       [Vidi]
34  Debeli Lug  Gornji Pek  Božidar  Durlić  89    penzioner   [Vidi]
35  Debeli Lug  Gornji Pek  Pavle  Golubović  91       [Vidi]
36  Dobra Voda  Resava  Jane  Ilić  45       [Vidi]
37  Dobra Voda  Resava  Živadin  Ilić  49    sveštenik   [Vidi]
38  Dubočane  Timočenji  Saša  Martinović  106       [Vidi]
39  Dubočka  Mlava  Dragi  Jovanović  55       [Vidi]
40  Dubočka  Mlava  Željko  Trajić  143  1944     [Vidi]
41  Dubočka  Mlava  Ivica  Jovanović  144  1983     [Vidi]
42  Duboka  Zvižd  dr Marko  Radulović  97    dr spec.   [Vidi]
43  Dupljane  Kmpeni  Novica  Njagojević  74       [Vidi]
44  Dušanovac  Krajina  Dušan  Prvulović  178       [Vidi]
45  Dvorište  Braničevo  Dušanka  Dragić  111  1951     [Vidi]
46  Dvorište  Braničevo  Ratko  Lazić  167  1944     [Vidi]
47  Glogovica  Timočenji  Slađana  Đorđević  129       [Vidi]
48  Gornjane  Porečka Reka  Slavoljub  Radulović  92  1969  zanatlija   [Vidi]
49  Grabovica  Ključ  Dragan  Jepurović  176       [Vidi]
50  Grabovica  Ključ  Ljubbica  Njamculović  177       [Vidi]
51  Gradskovo  Timočani  Vojkica  Paunović  69       [Vidi]
52  Grljan  Crna Reka  Slavoljub  Canić  84       [Vidi]
53  Halovo  Timok  Vojkica  Paunović  63       [Vidi]
54  Isakovo  Pomoravlje  Nedeljko  Adamović  35       [Vidi]
55  Jabukovac  Padureni  Voja  Kožicić  117    prosv. rad.   [Vidi]
56  Jasikovo  Gornji Pek  Janko  Blagojević  4  1934  penzioner   [Vidi]
57  Jasikovo    Janko  Janković  189  1938  penzioner   [Vidi]
58  Kladurovo  Mlava  Žika  Maku  173  1947     [Vidi]
59  Kladurovo  Mlava  Žikica  Krinulović  174       [Vidi]
60  Kladušnica  Ključ  Mihajlo  Vasiljević  104       [Vidi]
61  Klokočevac  Porečka Reka  Brankica  Durlić  116    preduzetnik   [Vidi]
62  Kobilje  Stig  Ljubiša  Mitrović  10  1961  poljoprivrednik   [Vidi]
63  Kobilje  Stig  Dragica  Mitrović  11  1931  domaćica   [Vidi]
64  Kobillje  Stig  Radiša  Bogić  151       [Vidi]
65  Kobišnica  Kmpeni  Dejan  Balčanović  65       [Vidi]
66  Korbovo  Ključ  Tihan  Matasarević  79       [Vidi]
67  Korbovo  Ključ  Milisav  Stojanović  123  1943     [Vidi]
68  Kostol  Ključ  Mileva  Florić  175       [Vidi]
69  Kovilovo  Timočenji  Dimitrije  Singurilović  98       [Vidi]
70  Krivelj  Crna Reka  Dragomir  Dragić  23       [Vidi]
71  Laznica  Homlje  Marica  Knežica  53       [Vidi]
72  Laznica  Homlje  Mla  Pavlović  54       [Vidi]
73  Leskovac  Mlava  Novica  Dragić  136  1955     [Vidi]
74  Leskovo  Gornji Pek  dr Desimir  Marković  46    prof. univ.   [Vidi]
75  Leskovo  Gornji Pek  Milan  Marković  47       [Vidi]
76  Leskovo  Gornji Pek  Stana  Martinović  48       [Vidi]
77  Leskovo  Gornji Pek  Milica  Adamović  180       [Vidi]
78  Lješnica  Zvižd  Željka  Stojadinović  163       [Vidi]
79  Ljubičevac  Ključ  Slobodanka  Rajković  81  1940     [Vidi]
80  Luka  Crna Reka  Stojan  Petrović  95  1955  penzioner   [Vidi]
81  Luka  Crna Reka  Toma  Golub  99  1941     [Vidi]
82  Majdanpek  Bufani  Božidar  Krajničan  8    penzioner   [Vidi]
83  Majdanpek  Bufani  Vlada  Binđesko  14    penzioner   [Vidi]
84  Majdanpek  Bufani  Paun  Rucić ϯ  37       [Vidi]
85  Majdanpek  Bufani  Aleksandra  Dragošan  94    penz.   [Vidi]
86  Mala Kamenica  Krajina  Dragan  Jovanović  114    penzioner   [Vidi]
87  Mala Vrbica  Ključ  Dragiša  Kostandinović  105    penzioner   [Vidi]
88  Malajnica  Padurenjui  Bojan  Aleksandrović  76    sveštenik   [Vidi]
89  Mali Jasenovac  Timočenji  Milutin  Vasiljević  107    penzioner   [Vidi]
90  Manastirica  Ključ  Dragica  Puntunjerović  124  1949     [Vidi]
91  Manastirica, Mlava  Mlava  Staniša  Dragojević ϯ  19  1974     [Vidi]
92  Medveđica  Homolje  Neša  Milošević  132       [Vidi]
93  Medveđica  Homolje  Slavica  Veličan  133       [Vidi]
94  Melnica  Mlava  Siniša  Maksimović  59       [Vidi]
95  Metovnica  Crna Reka  Jon  Brndzan  188       [Vidi]
96  Milutinovac  Ključ  Milan  Marinović  126  1950     [Vidi]
97  Mirijevo  Mlava  Miiodrag  Jenkić  149       [Vidi]
98  Mokranje  Krajina  Dragiša  Surčelović  110  1951  zemljoradnik   [Vidi]
99  Mosna  Poreč  Milutin  Trailović  103  1958  zemljoradnik   [Vidi]
100  Mustapić  Zvižd  Dragiša  Đorđević  154       [Vidi]
101  Neresnica  Zvižd  Slavoljub  Priulović  64       [Vidi]
102  Neresnica  Zvižd  Ratko  Čikarević  182       [Vidi]
103  Nikoličevo  Crna Reka  Persa  Stojanović  90       [Vidi]
104  Orljevo  Mlava  Neša  Milošević  145  1967     [Vidi]
105  Osanica  Homolje  Ivan  Brndušić  38       [Vidi]
106  Osanica  Homolje  Jana  Brndušić ϯ  40       [Vidi]
107  Osnić  Crna Reka  Ivanka  Lazarević  9    penzioner   [Vidi]
108  Osnić  Crna Reka  Filip  Paunjelović  22    penzioner   [Vidi]
109  Osnić  Crna Reka  Trailo  Dumitrašković  73       [Vidi]
110  Plavna  Padurenji  Čedomir  Točaković  5  1951  preduzetnik   [Vidi]
111  Podvrška  Ključ  Ljubiša  Margitanović  125  1939  penzioner   [Vidi]
112  Porodin  Pož. Morava  Zoran  Šišmanović  78  48  poljoprivrednik   [Vidi]
113  Porodin  Požar. Morava  Miodrag  Grujić  82  1939     [Vidi]
114  Porodin  Pož. Morava  Janko  Novaković  146       [Vidi]
115  Porodin  Pož. Morava  Aleksandar  Grujić  147       [Vidi]
116  Porodin  Pož. Morava  Miiodrag  Grujić  148       [Vidi]
117  Prahovo  Kmpeni  Olga  Roškić  68       [Vidi]
118  Prahovo  Krajina  Zorica  Trailović  128  1954  penzioner   [Vidi]
119  Proštinac  Resava  Marija  Damjanović  42       [Vidi]
120  Proštinac  Resava  Aleksandra  Ilić  100       [Vidi]
121  Proštinac  Resava  Mirko  Paunović  134       [Vidi]
122  R. Glava - Blizna  Porečka Reka  Marija  Šalarević  56       [Vidi]
123  Radenka  Zvižd  Snežana  Kokić  115    geronto dom.   [Vidi]
124  Ram  Braničevo  Bora  Kostić  101  85     [Vidi]
125  Ranovac  Mlava  Eva  Bogdanović  58  1932     [Vidi]
126  Ranovac  Mlava  Žika  Makuljević  93    poljopr.   [Vidi]
127  Rašanac  Mlava  Anđelka  Aleksić  31    domaćica   [Vidi]
128  Rašanac  Mlava  Dragan  Demić  32       [Vidi]
129  Rašanac  Mlava  Tomislav  Draguljević  141  1959     [Vidi]
130  Rašanac  Mlava  Danislav  Aleksić  142  1955     [Vidi]
131  Ravna reka  Resava  Dragan  Babić  88    radnik   [Vidi]
132  Rečica, Požarevac  Stig  Milosav  Jenić  33       [Vidi]
133  Rtkovo  Ključ  Nikola  Stojković  122  1961     [Vidi]
134  Rudna Glava  Porečka Reka  Borislav  Paunović  2  1949  penzioner   [Vidi]
135  Rudna Glava  Porečka Reka  Aleksija  Trailović  3  1953  penzioner   [Vidi]
136  Rudna Glava  Porečka Reka  Mihajlo  Germanović  12  1926  penzioner   [Vidi]
137  Rudna Glava  Porečka Reka  Dragi  Trifunović  15  1942  penzioner   [Vidi]
138  Rudna Glava  Porečka Reka  Jelisaveta  Makulović  16  1932  penzionerka   [Vidi]
139  Rudna Glava  Porečka Reka  Lazar  Durlić  24  1947     [Vidi]
140  Rudna Glava  Porečka Reka  Paun Es  Durlić  30  1949  kustos   [Vidi]
141  Rudna Glava  Gornji Poreč  Olgica  Trailović  62       [Vidi]
142  Rudna Glava  Poreč  Marica  Aćimović  185       [Vidi]
143  Samarinovac  Kmpeni  Dejan  Balčanović  66       [Vidi]
144  Samarinovac  Kmpeni  Savica  Đorđević  67       [Vidi]
145  Selište  Homolje  Ruca  Šutulović  112       [Vidi]
146  Ševica  Zvižd  Branislav  Bulutić  75    penzioner   [Vidi]
147  Sige  Homolje  Slavoljub  Ilić  17    zemljoradnik   [Vidi]
148  Sige  Homolje  Nevenka  Jovanović  52       [Vidi]
149  Sip  Ključ  Žikica  Carojević  171       [Vidi]
150  Šipikovo  Timok  Vojkica  Paunović  25    sekretar MZ   [Vidi]
151  Snegotin  Braničevo  Petar  Paunović  70       [Vidi]
152  Srpce  Zvižd  Željka  Stojadinović  164       [Vidi]
153  Stamnica  Mlava  Volica  Stojković  137       [Vidi]
154  Stamnica  Mlava  Radiša  Mikuljević  138       [Vidi]
155  Starčevo  Mlava  Javorka  Paunović  57  1932     [Vidi]
156  Starčevo  Mlava  Vinko  Lilić  140  1958     [Vidi]
157  Subotica  Resava  Dragoš  Kračunović  18    penzioner   [Vidi]
158  Subotica  Resava  Milica  Lazarević  34  1930     [Vidi]
159  Svinjarevo  Požarevačka Morava  Ljana  Trailović  41       [Vidi]
160  Svinjarevo  Pož. Morava  Radiša  Đorđević  150  1948     [Vidi]
161  Tanda  Porečka Reka  Paun  Ilić  1  1952  stočar   [Vidi]
162  Tanda  Poreč  Spomenka  Ilić  186       [Vidi]
163  Tekija  Ključ  Persida  Burtić  170       [Vidi]
164  Tićevac  Pož. Morava  Milica  Janković  152  1933     [Vidi]
165  Topla  Crnorečani  Ljubiša  Petrović  6    penzioner   [Vidi]
166  Topla  Crna Reka  Bole  x  118    penzioner   [Vidi]
167  Topolnica  Porečka Reka  Goran  Petrović  29    dipl. pravnik   [Vidi]
168  Topolnica  Poreč  Trandafir  Jovanović  187  1932     [Vidi]
169  Topolovnik  Braničevo  Goran  Perić  80    moler   [Vidi]
170  Topolovnik  Braničevo  Živadinka  Tanasković  169  1929     [Vidi]
171  Turija  Zvižd  Dragan  Ilić  162  1955     [Vidi]
172  Urovica  Krajina  Milija  Gudžuganović  179  1949     [Vidi]
173  Vajuga  Ključ  Nikola  Kalinović  109       [Vidi]
174  Vajuga  Ključ  Ljubisav  Stojković  121  1935  penzioner   [Vidi]
175  Valakonje  Crna Reka  Miroslav  Drndarević  20       [Vidi]
176  Velika Kamenica  Ključ  Sanja  Veljković  127  1952  trgovac   [Vidi]
177  Vitovnica  Mlava  Nena  Jeremić  139       [Vidi]
178  Vlaole  Gornji Pek  Marica  Jovanović  131       [Vidi]
179  Vlaška, Ćuprija  Pomoravlje  Dušan  Milovanović  36  1930     [Vidi]
180  Vlaška, Ćuprija  Pomoravlje  Mirjana V.  Filipović  50       [Vidi]
181  Voluja  Zvižd  Slavica  Petković  7    penzionerka   [Vidi]
182  Voluja  Zvižd  Slavica  Petković  160       [Vidi]
183  Voluja  Zvižd  Ljubinka  Paunović  161  1946     [Vidi]
184  Vrbnica  Pomoravlje  Dejan  Ilić  77       [Vidi]
185  Vuković  Zvižd  Živojin  Đorđević  165  1939     [Vidi]
186  Ždrelo  Mlava  Dragan  Martinović  113    Pekar   [Vidi]
187  Ždrelo  Mlava  Dobromir  Petrović  135       [Vidi]
188  Židilje  Resava  Ljiljana  Đorđević  190    penzionerka   [Vidi]
189  Zlot  Crna Reka  Milutin  Karabašević  130  1951     [Vidi]

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź