Narodna književnost Vlaha: kartica zapisa, obrađena: 15.12.2012.


Skraćenice: 

Karta oblasti: 

Copyright: 

Broj pogleda : 937

(128) POEZIJA (balada) (11)

05
10

15

20
25

30

35
40

45

50

55
60
65
70
75

80

85

90
95

100

105
110

115
120


125

130
135
ĐEĐU - ŹIŃIRĻI LU ŽÎGMAN KRAĻU

Pe supt naltu śerĭuluĭi,
La namolu măriluĭi,
Baş pe raḑa suariluĭi,
La kapu pomîntuluĭi,
Ierĭa ńeşća astaļe ănćinsă,
Śe gud boĭarĭ, ńegustori,
[Tuoţ şađa în okuol].
În kapatîń śeńe şađarĭe?
Žîgman kraļu kă şađare,
..... Ierĭa ńeşća astaļe ănćinsă,
.....Śi gud boĭarĭ, ńegustori,
.....În kapatîń śińe şađarĭe,
.....Žîgman kraļu kă şađare,

Ku noauă źińerĭ să gostarĭe.
Da źińerļi al măĭ marĭe,
Tuot pe ĭel kum mĭ-ăl kemarĭe?
Tuot mă Đeđu mi-l kemarĭe.

Vuorba luĭ ĭeal ś-o vorbĭarĭe,
Vorba luĭ să askultarĭe.
Da vĭeḑ kraļu śe lukrarĭe,
Da vĭeḑ ţaru śe lukrarĭe:
Ĭal ivĭa ăn-paraţîĭe,
Să vină lu Đeđu robiĭe,
Noă ań şî žumataće,
Să ḑakă pe đireptaće.
.....Tot ivĭa ăn-pareţîĭe,
.....Lu Đeđu k-ăĭ veńa robiĭe,
.....Noă ań şî žumataće,
.....Sî ḑakă pe đirĭeptaće.

Luĭ robiĭa k-ăĭ veńarĭe,
Şi-n tamńiţă mi-l bagarĭe,
.....În tamńiţă mi-l băgarĭe.

Multă vrĭamĭe kă treśarĭe,
Draga lu Đeđu śe lukrarĭe,
La tată-su să duśarĭe,
Şă đe-n gură mĭ-el-trebarĭe,
.....Đen gură k-ăl înriebarĭe.
Tot la apă kă treśarĭe,
Pe-ngă tamńiţă treşarĭe,
Şî o vikă tuot mĭ-oḑarĭe,
Tot pe Đeđu ăl kunoşćarĭe.

La tată-su să duśarĭe,
Tuot đe-n gură-l întrebarĭe:
„Auḑ tată, tata-l mĭeuî,
Ś-aĭ fakut ku Đeđo-l mĭeu?“

Da vĭeḑ kraļu şe ḑîśare:
„Auḑ, Dragă, fata mĭarĭe,
.....Auḑ, Dragă, fata mĭarĭe,
Nuĭe Đeđu la robiĭe,
Ma ĭe Đeđu-n birtaşîĭe,
Şî ĭam dat marĭe duomńiĭe,
.....Nuĭe Đeđu la robiĭe,
.....Numa-ĭ Đeđu-n bertaşiĭe,
.....Şî ĭan dat marĭe duomńiĭe.“

„Auḑ tată, tata-l mĭeuî,
Śe la-ĭ înkis pe Đeđо-l mĭeu?
Şî nu-ĭ Đeđu la robiĭe,
Numa-ĭ Đeđu-n birtaşîĭe,
Şî ĭ-aĭ dat marĭe duomńiĭe.
Ńiś măĭ bińe, ńiś măĭ rîău,
Numa kum će blastîm ĭeuî,
.....Numa kum će blastîm ĭeuî.
Să muară şî muĭka mĭarĭe,
Să će-nsuori đe nuauă uori,
Şî să faś nuauă fiśuori,
Măĭ la urmă ş-o fećiţă,
.....Şî tu să-nkĭep în tamńiţă,
.....Să muară şî muĭka mĭarĭe,
.....Să će-nsuori đe nuauă uori,
.....Şî să faś nuauă fiśuori,
.....Ş î să faś nuauă fiśuori,
..... Măĭ la urmă ş-o fećiţă,
Şî tu să-nkĭep în tamńiţă,
Să-ţ adukă apa tîa fećiţă
Ku-o măĭ mikă, măĭ, trokiţă“.

Multă vrĭamĭe nu treśarĭe,
Uĭtă muĭarĭa kă-ĭ murĭarĭe,
Şi blastîămu-l ažunźarĭe,
Đe nuauă uori kă să-nsurarĭe.
Să-nsura đe nuauă uori,
Şî faśa nuauă fiśuori,
Măĭ la urmă ş-o fećiţă,
Şî îal înkepa în tamńiţă.

„Auḑ tată, tata-l mĭeuî,
Ĭe pakat đi Dumneḑîău,
Śe l-aĭ înkis pe Đeđo-l mĭeu,
Noă ań şî žumataće,
Să ḑakă pe đireptaće“.

Să vĭeḑ kraļu śe lukrarĭe,
Tuot tamńiţa đeşkiđare,
Śî pe Đeđu mi-l skoćarĭe.
Da-n tamńiţă kum erĭarĭe:
Şîărpi aĭ marĭ ka grinḑîļire,
Bruoşćiļi ka pluoşćiļire,
Napîrśiļi ka kobĭelśiļi.

Da vĭeḑ Đeđu kum ĭerĭarĭe:
Kika luĭ mă kît đe marĭe,
Tuot k-o parće aşćerńarĭe,
Da ku alta s-astrukarĭe,
Barba kapatîń puńarĭe.
Žîgman kraļu kînd veđarĭe,
Nuauă barĭbĭarĭ mĭ-adunarĭe,
Uńi barba k-îĭ rađarĭe,
Uńi kika-ĭ koborarĭe.

Žîgman kraļu śe lukrarĭe,
Pe-ngă ĭeĭ să proănblarĭe,
Tuot ku kapu ļe faśarĭe;
Ĭeĭ kuţîtu slobaḑarĭe,
Tuot pi Đeđu mi-l tăĭarĭe.
Draga lu Đeđu kînd veđarĭe,
Tot la ĭal să slubaḑarĭe,
Đe tri uori k-ăl sărutarĭe,
Dor la urmă tuot în gură,
Kă nu vĭađe đe plînsură.

Draga lu Đeđu śe lukrarĭe,
La Đeđu să slobaḑarĭe,
Đe tri uori k-ăl sărutarĭe,
Mărĭ odată baş în gură,
Duauă uorĭ în tăĭetură,
Kă nu vĭađe đe plînsură.

Da şă ĭa, măr, śe lukrarĭe,
Kuţîtu-n mînă kă-ş luvarĭe,
Şî ĭa sîngură să taĭarĭe,
Lîngă ĭal s-alăturarĭe.

Žîgman kraļu kînd veđarĭe,
Pi amînduoĭ alaturarĭe,
Rupĭa pînḑă-n patru fuoĭi,
Şî-ĭ astruka pi amînduoĭ.

Multă vrĭamĭe nu treśarĭe,
Luĭ muĭarĭa kă-ĭ murĭarĭe,
Luĭ muĭarĭa kă murĭarĭe,
S-ănsura đe nuauă uori,
Şă faśa nuauă fiśuori,
Măĭ la urmă ş-o fećiţă,
Şî ĭal înkepa în tamńiţă,
Ĭ-aduśa apă la tamńiţă,
K-o mîĭ mikă, măr, trokiţă,
Aduśa a mikă fećiţă.
ĐEĐU - ZET ŽIGMANA KRALJA

Ispod neba visokoga,
Na obali mora,
U osvitu dana,
A na kraju sveta,
Beše sofra postavljena
I bojarima okružena,
[Svi seđaše uokolo].
A u čelo ko seđaše?
Žigman kralju mi seđaše,
.....
.....
.....
.....

Sa devet zetova se gošćaše.
A zet njegov najstariji,
Kako njemu ime beše?
Đeđu se on meni zvaše.Kazivač: Miroslav Čulinović, snimak: F. Paunjelović, Šarbanovac, [Crn.] Transkript i prevod: Durlić
Zapis obradio: F. Paunjelović Mesto: Šarbanovac Opština: Bor
Područje: 06 Munćani (Crnorečani)
PRETRAŽIVANJE * CĂUTARE
Po gnezdu reči:  
Komentar o zapisu šalji:

Upis na listu za praćenje obrade novih zapisa


aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź