Narodna književnost Vlaha: kartica zapisa, obrađena: 13.11.2017.


Skraćenice: 

Karta oblasti: 

Copyright: 

Convert: 

Broj pogleda : 30

(731) PAREMIJA (izreka) (387)

Kurvariĭa păn’ sa puaće, da bețîĭa păn’ la muarće.
(Švaleraj dok se može, a pijanstvo je do smrti.)

K o m e n t a r: Ibomńiśi sa țîn pănă au pućarĭe să sa ĭubĭaskă șî sa lasă kînd înbătrîńesk, da aĭ bĭețîuoș nu sa lasă đi bĭare ńiśkînd, bĭeu pănă la muarće. — Ljubavnici su u vezi dok mogu da vode ljubav i prekidaju kad ostare, a pijandure ne ostavljaju piće nikad, piju sve do smrti

Kazivač: Marija Šalarević iz Blizne kod Rudne Glave, čula od baba Stanke, zapis: 6. II 2006
Zapis obradio: Durlić Mesto: Rudna Glava Opština: Majdanpek
Područje: 05 Munćani (Porečani)
PRETRAŽIVANJE * CĂUTARE
Po gnezdu reči:  
Komentar o zapisu šalji:

Upis na listu za praćenje obrade novih zapisaaa
  
ăă
  
bb
  
ţţ
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź