Narodna književnost Vlaha: kartica zapisa, obrađena: 29.08.2012.


Skraćenice: 

Karta oblasti: 

Copyright: 

Broj pogleda : 1374

(86) POEZIJA (lirika) (36)


ĐIMIŃAŢA PĂNĂ-N ZUORI
JUTROM RANO, U SVANUĆE

Đimińaţa pănă-n zuori,
În kîntatu lu prigivituorĭ,
Ĭuo đeskulţ, ku kapu guol,
Ma proîmblu pin obuor.
Lălă, daĭkă, ămă muor,
Ma-nśintat un marĭe duor,
După a mĭev puişuor.

Ţînće naĭkă, nu muri-re,
Pînă vara va veńi-re,
Pănă duosu va-nfrunḑî-re.
Pănă kuku va kînta-re,
Nuoĭ în duos ń-am pitula-re.
Ńima nu ńi va veđa-re,
Să ńi strîśe dragusta-re,
Kă duşmańi s-a vorbit
Să ńi prindă la ĭubit,
Să ńi taĭe la kuţît,
Să ńe kulśe la pomînt.

Puńe naĭka kapu-n braţă,
Lasă duşmańi să vorbĭaskă.
Dragu nuostru să trăĭaska,
Păn’ duşmańi să vorbĭaskă.
Kă đi drag nuĭe ļak,
Kît ĭe lumĭa tuoţî ḑak,
Dragusta ĭa kum vă fire,
Nu să puaće ļekuire.

Pănă naĭka va veńire,
Să ma duk la naĭka-n braţă,
Sî ma satur đe dulśaţă,
Sî zauĭt la batrîńaţă.

Păn’ duşmańi tuoţ vorbĭesk
Ĭuo ku naĭka ma voĭesk.

Jutrom rano, u svanuće,
Uz pevanje slavujevo,
Bosonoga, gologlava,
Šetam ispred svoje kuće,
Lele, sestro, evo mrem,
Sva gorim od silne želje
Za svojim pilencem.

Drž’ se dragi, nemoj ’mreti,
Dok proleće nam ne dođe,
Dok nam šuma ne olista,
I ne zapeva kukavica.
Mi ćemo se u šumi skriti,
Niko neće da nas vidi,
Našu ljubav da pokvari.
Dušmani se zaverili
U ljubljenju da nas nađu,
Noževima da nas seku,
I sa zemljom da nas sravne.

Stavi glavi mi na grudi,
Nek dušmani svoje zbore.
Naša ljubav neka živi,
Dok dušmani pretnje pletu.
Jer za ljubav leka nema,
Ceo svet od nje pati,
Ta se ljubav, kakva da je,
Ne da lako izlečiti!

Dok mi dragi moj ne dođe,
U naručje da mu padnem,
Da se slasti sva zasitim,
Na starost da zaboravim!

Dok nam prete svi dušmani,
Ja sa dragim ljubav vodim!K o m e n t a r: Kînćik rumîńesk, đi duor, kînta în zuorĭ muĭarĭa kare arđe đi duor dupa naĭka iĭ.

Vlaška ljubavna pesma, peva u ranu zoru žena koja gori od želje za svojim ljubavnikom.

Kazivač: Mileva Škoprdić, r. 1931. g. u Krepoljinu, udata u Zlotu, snimak načinjen u Žagubici, 28. VI 1990. Zapis i obrada: Durlić [Crn.]
Zapis obradio: Durlić Mesto: Zlot Opština: Bor
Područje: 06 Munćani (Crnorečani)
PRETRAŽIVANJE * CĂUTARE
Po gnezdu reči:  
Komentar o zapisu šalji:

Upis na listu za praćenje obrade novih zapisa


aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź