Lista zapisa sa brojem pogleda (od 16.05.2012)

Br

Vlaški

Srpski

Vrsta

Oblast

Br. pogleda

Akcija
1  ÎNTORSURA A MAREVELIKO VRAĆANJE ČINI  (bajalica)  POEZIJA  3319  [Vidi]
2  Pi la arţ nu ĭe bun sî će duś pi la-ĭ ’lalţ, kî daĭ ku pula-n laţ.U trapave dane ne idi u goste, jer će ti kurac upasti u zamku.  (izreka)  PAREMIJA  3207  [Vidi]
3  ĎESKÎNŤEK ĎE ÎNTORSURĂ (1)VRAĆANJE ČINI (1)  (bajalica)  POEZIJA  1775  [Vidi]
4  ĎESKÎNŤEK ĎE ĎEZĻEGAT SKRISABAJALICA ZA „ODVEZIVANJE” SUĐENIKA  (bajalica)  POEZIJA  1475  [Vidi]
5  DE DEOICHIOD UROKA  (bajalica)  POEZIJA  1384  [Vidi]
6  ĎESKÎNŤEK ĎE ÎNTORSURĂ (2)VRAĆANJE ČINI (2)  (bajalica)  POEZIJA  1285  [Vidi]
7  ĐESKÎNĆIK ĐI SKRISĂBAJALICA ZA „ZAPISANO”  (bajalica)  POEZIJA  1216  [Vidi]
8  ĎESKÎNŤEK ĎE SKRISĂBAJALICA ZA ZAPISANO  (bajalica)  POEZIJA  1214  [Vidi]
9  ĎESKÎNŤEK „ĎE BOALĂ”BAJALICA „OD BOLJKE”  (bajalica)  POEZIJA  944  [Vidi]
10  ĎESKÎNŤEK ĎE DRAGOSŤEBAJALICA ZA LJUBAV  bajalica  POEZIJA  863  [Vidi]
11  ĎESKÎNŤEK ĎE ĎEOĬKĬBAJALICA OD UROKA  bajalica  POEZIJA  799  [Vidi]
12  ĐIMIŃAŢA PĂNĂ-N ZUORIJUTROM RANO, U SVANUĆE  (lirika)  POEZIJA  794  [Vidi]
13  Rugamînt la luna nuoăMolitva mladom mesecu  (bajalica)  POEZIJA  674  [Vidi]
14  ALUNA VOĬŃIŚASKĂVOJNIČKI LEŠNIK  (bajalica)  POEZIJA  672  [Vidi]
15  ĐESKÎNĆIK ĐI BUBEBAJALICA PROTIV BOGINJA  (bajalica)  POEZIJA  665  [Vidi]
16  ĎESKÎNŤEK ĎE IZDAT (1)BAJALICA OD IZDATA  (bajalica)  POEZIJA  638  [Vidi]
17  ĐESKÎNĆIK ĐI SKRISĂ (KU DRAŚI LA SALKĂ)BAJANJE ZA ZAPISANO (SA ĐAVOLIMA KOD VRBE)  (bajalica)  POEZIJA  620  [Vidi]
18  FRUNḐĂ VĬARĐE, ĬARBĂ KRĬAȚĂZELEN LIST, PETLOVA KRESTA  (lirika)  POEZIJA  572  [Vidi]
19  ĐALU Ĭ’ ĐAL ŞÎ VAĻA Ĭ’ VAĻEBRDO J’ BRDO, A DOLJA DOLJA  (lirika)  POEZIJA  552  [Vidi]
20  BRAD FRUMUOSVITA JELA  (lirika)  POEZIJA  549  [Vidi]
21  PADURE, SORO, PADUREŠUMO, SESTRO, ŠUMICE  (lirika)  POEZIJA  546  [Vidi]
22  ŹABA MIS MÎNDRĂ, FRUMUASĂUZALUD SAM DRAGA, LEPA  (lirika)  POEZIJA  545  [Vidi]
23  UOIŢĂ BALURĂ, KU KORŃIŢU-N GURĂOVČICA BELKA, S ROGOM U USTIMA  (balada)  POEZIJA  535  [Vidi]
24  A PĻEKAT BAĬATU ĐIN SÎRBIĬEPOŠO MOMAK IZ SRBIJE  (balada)  POEZIJA  535  [Vidi]
25  TOT NAT KU NAKAZU LUĬSVAKO SA SVOJOM MUKOM  (vic)  PROZA  534  [Vidi]
26  ĎESKÎNŤEK ĎE IZDAT (3)BAJALICA OD IZDATA  bajlica  POEZIJA  520  [Vidi]
27  KÎNĆIKU LU ISPASSPASOVDANSKA PESMA  (erotika)  POEZIJA  518  [Vidi]
28  KÎND AM FUOST ĬUO MIK ODATĂKAD MI BEŠE MLADOST RANA  (lirika)  POEZIJA  509  [Vidi]
29  KOLO-N VAĻE, ÎNTR-O GRAĐINĂTAMO DOLE, U BAŠTICI  (lirika)  POEZIJA  507  [Vidi]
30  POVASTA LU PÎRŚJARČEVA PRIČA  (basna)  PROZA  505  [Vidi]
31  GRUĬA LU NOVAKGRUJA NOVAKOV  (balada)  POEZIJA  504  [Vidi]
32  ĻЕĻАLJELJA  (erotika)  POEZIJA  493  [Vidi]
33  ĆUŞUSOVA  (erotika)  POEZIJA  488  [Vidi]
34  ĐESKÎNĆEK ĐE MOROĬU ĂL VIUBAJALICA ZA ZAŠTITU OD ŽIVIH VAMPIRA  (bajalica)  POEZIJA  488  [Vidi]
35  BUNĂ ZĂUA LA AŽUNDOBAR DAN NA BADNJI DAN  (obredna)  POEZIJA  487  [Vidi]
36  ALA KU URĬEKIĻI MARĬALA SA VELIKIM UŠIMA  (bajka)  PROZA  486  [Vidi]
37  GIŢĂ KÎTAŃIŢĂGICE KATANJICA  (balada)  POEZIJA  474  [Vidi]
38  ŢÎĻIĻIU-TÎĻIĻIUCIGU-LIGU  (uspavanka)  POEZIJA  467  [Vidi]
39  KÎNŤEKU MIRĬESÎMLADINA PESMA  (lirika)  POEZIJA  465  [Vidi]
40  DUNĂRIKĂ, APĂ ĻINĂOJ DUNAVE, TIJA VODO  (lirika)  POEZIJA  465  [Vidi]
41  PAPARUDĂDODOLA  (obredna)  POEZIJA  455  [Vidi]
42  PRIMOVARA, MUĬKA NUASTRĂPROLEĆE JE MAJKA NAŠA  (lirika)  POEZIJA  452  [Vidi]
43  Povesťa lu DumńezăuBožja priča  (bajalica)  POEZIJA  447  [Vidi]
44  Ariś, prikoļiś! Ţîăl spusăĭ, şî n-ol giśiş.Jež, ježičak, vampiričak! Rekoh ti ga, pogodi ga.  (zagonetka)  ZAGONETKA  445  [Vidi]
45  ĎIKAĬ, ĎIKAĬ, ĎIKAĬ, ĎAĐIHAJ, ĐIHAJ, ĐIHAJ, ĐE  (erotika)  POEZIJA  442  [Vidi]
46  Trasńirĭa-n ţîka-tĭa, dabuogda!Grom ti spalio poreklo, dabogda!  (kletva)  PAREMIJA  442  [Vidi]
47  VIDAVIDA  (balada)  POEZIJA  440  [Vidi]
48  Đi śe saraku nu-n źugă buoĭi-n źug?
— Pă, đ-aĭa kă nu-ĭ are!
Zašto siromah ne preže volove?
— Pa, zato što ih nema! [Por.]  
(pitalica)  PAREMIJA  439  [Vidi]
49  PETREKUTA DĂN VOLUĬAPЕSМА ZА ISPRАĆАЈ PОKОЈNIKА, IZ VОLUЈE  (obredna)  POEZIJA  438  [Vidi]
50  RUMÎNA DĂ LA HUŃEDOARARUMUNKA IZ HUNEDOARE  (erotika)  POEZIJA  430  [Vidi]
51  MA-Ş DUŚA ŞÎ ĬUO LA NUNTĂOTIŠO BIH I JA NA SVADBU  (poskocica)  POEZIJA  426  [Vidi]
52  ĐEĐU - ŹIŃIRĻI LU ŽÎGMAN KRAĻUĐEĐU - ZET ŽIGMANA KRALJA  (balada)  POEZIJA  424  [Vidi]
53  ĐI LA PAĬE PĂN’ LA PAĬE (1)OD SENA DO SENA  (erotika)  POEZIJA  424  [Vidi]
54  A lupadat ļingura pi puod. (A murit, nu-ĭ măĭ trîabe.)Bacio kašiku na tavan. (Umro je, ne treba mu više.)  (izreka)  PAREMIJA  421  [Vidi]
55  KUM ĆI KĬAMĂ?

— Kum ći kĭamă?
— Sorbiḑamă!
— Da śe suorbĭ?
— Suorb ḑamă đe kokouş:
ĭuo đe supra, tu đe žuos!
KAKO SE ZOVEŠ?

— Kako se zoveš?
— Čorbosrkalo!
— A šta srčeš?
— Srčem supu petlovsku:
Ja sam gore, a ti dole!  
(satira)  POEZIJA  418  [Vidi]
56  ŚE ARMĂ ĬE MĂĬ TARE?KOJE JE ORUŽJE NAJJAČE?  (mit)  PROZA  417  [Vidi]
57  ĎESKÎNŤEK ĎE IZDAT (2)BAJALICA OD IZDATA  bajalica  POEZIJA  416  [Vidi]
58  URSĂTOARESUĐENICA  (lirika)  POEZIJA  414  [Vidi]
59  POVASTA LU MIĬ

— Unđe muoşu?
— S-a dus la Điĭ dupa buabe đi miĭ,
kă nu măĭ avĭem la kopiĭ śe să dăm !
PRIČA O PROSU

— Gde je čiča?
— Otišao u Vidin po zrna prosa,
jer više nemamo šta deci da damo!  
(obicaj)  PROZA  414  [Vidi]
60  FLORIŚIKĂ ÎNTUŃEKATĂMOJ CVETIĆU UVENULI  (lirika)  POEZIJA  412  [Vidi]
61  ĻEŃA KU DORALENJKA I ŽELJKA  (anegdota)  PROZA  412  [Vidi]
62  Skuaće, draśe, ś-aĭ luvat, kă će bat ku kakat!
(var. Skuaće, draśe, ś-aĭ pitulat kî ć-omuor ku kakat!)
Vadi, vraže, to što kriješ, da te govnom ne prebijem!  (kletva)  PAREMIJA  410  [Vidi]
63  LA RĂZORĬEĆE, PUĻEĆE!NA RAZOR, KURATI!  (pripovetka)  PROZA  410  [Vidi]
64  ĬASĂ NAĬKA ĐI PI VAĻEIZ DOLINE DRAGI IDE  (lirika)  POEZIJA  409  [Vidi]
65  ASARĂ, PI VRĬAMĬA ŚIŃISINOĆ, KAD JE NOĆCA PALA  (lirika)  POEZIJA  409  [Vidi]
66  DURU, DURU, DURUĬANDURU, DURU, DURUJAN  (uspavanka)  POEZIJA  408  [Vidi]
67  KUOSTA PAKURARĬUKOSTA ČOBANIN  (balada)  POEZIJA  405  [Vidi]
68  DRAKU KU DUMŃEḐÎU PUN BUKAĆEĐAVO I BOG SADE USEVE  (pripovetka)  PROZA  404  [Vidi]
69  Trasta guală mult ĭe măĭ grĭa đikît a pļină.Prazna torba mnogo je teža od pune.  (izreka)  PAREMIJA  404  [Vidi]
70  ĆAKĂ ĐI TÎRNAKUOPFUTROLA ZA TRNOKOP  (anegdota)  PROZA  402  [Vidi]
71  LA KRĂČUNNA BOŽIĆ  (poskocica)  POEZIJA  400  [Vidi]
72  Tuata lumĭa fraţ, un uom sîngur ĭe lup.Svi su ljudi braća, usamljen čovek je vuk.  (izreka)  PAREMIJA  400  [Vidi]
73  ĎI LA UNU PĂN-LA ZEČEOD JEDAN PA DO DESET  (poskocica)  POEZIJA  397  [Vidi]
74  O POVASTĂ ŃEAUDZÎTĂ, ŃEVĂDZUTĂJEDNA PRIČA, NEČUVENA, NEVIĐENA  (bajka)  PROZA  395  [Vidi]
75  Buala să nu pituļ, kă ći pitulă ĭa pi ćińe.Bolest da ne kriješ, jer će sakriti ona tebe.  (izreka)  PAREMIJA  395  [Vidi]
76  DURA, DURA, KU KARUŢABRZO, BRZO, TALJIGAMA  (uspavanka)  POEZIJA  394  [Vidi]
77  Patru propćiće, patru śuļiće, patru stau, patru iĭ dau, patru sa ruagă la Dumńeḑîu, şî un fîlfastan.Četiri uprta, četiri uvrta, četiri stoje, četiri doje, četiri se Bogu mole, i jedan palavrtak.  (zagonetka)  ZAGONETKA  393  [Vidi]
78  FUTAĬKA LA RÎNDREDALJKA  (erotika)  POEZIJA  392  [Vidi]
79  Kîmpu are uokĭ, da duosu are urĭekĭ.Polje ima oči, a šuma ima uši.  (izreka)  PAREMIJA  392  [Vidi]
80  UN PIŚUOR ŚUPARKA AREJEDNU NOGU GLJIVA IMA  (poskocica)  POEZIJA  391  [Vidi]
81  MÎNDRILOR, MÎNKAVAŞ GURAUSTA BIH VAM, MOME, JEO  (lirika)  POEZIJA  388  [Vidi]
82  ŢARU KU MUARA-N VÎRU ŚUOŚICAR I VODENICA NA VRHU BRDA  (legenda)  PROZA  387  [Vidi]
83  Bună s-ăţ fiĭe ińima, ka pasuĭu vińirĭa!Neka ti je srce dobro, kao što je pasulj petkom.  (zdravica)  PAREMIJA  384  [Vidi]
84  FUĆE FATAJEBI CURU  (erotika)  POEZIJA  383  [Vidi]
85  KÎND M-A UĬT PI LUOK LA VAĻEGLEDAM SVOJU ORANICU  (satira)  POEZIJA  382  [Vidi]
86  Măĭ bun ku pula-n pizdă, đi kît ku sapa pi umăr.Bolje je s kurcem u pički, nego s motikom na ramenu.  (izreka)  PAREMIJA  381  [Vidi]
87  KÎND AM FUOST LA MUĬKA FATĂKAD SAM BILA JA DEVOJKA  (lirika)  POEZIJA  379  [Vidi]
88  Pulă, pulă,
Pintru ćińe ma batură!
Kînd će vaḑură ĭeĭ skulată,
Măĭ đaţîră
Înk-o dată!
Kurče, kurče,
Zbog tebe me prebiše!
A kad te krutog videše,
Još jednom me
Mlatnuše!
  
(erotika)  POEZIJA  374  [Vidi]
89  KUM SVIĆI ARANŹELU A-NVAŢAT LUKRUKAKO JE SVETI ARANĐEL NAUČIO ZANAT  (mit)  PROZA  371  [Vidi]
90  Śi ĭe aĭa „pită-raspită”?Šta je to „pita-raspita”?  (zagonetka)  ZAGONETKA  371  [Vidi]
91  ĐARÎNDU ĬASTĂ NARUOḐSVUDA IMA BUDALA  (anegdota)  PROZA  370  [Vidi]
92  Măĭ rău ĭe kînd će fuće vrunu ku pula muaļe: tu, saraku, traź sî skăpĭ, da ĭel ginđaşće kă mĭastîś đi drag, şi će fuće şî măĭ rău!Najgore je kad te neko jebe mekim kurcem: ti, siroma, vrdaš da se izvučeš, a on misli da mešaš jer ti je lepo, pa te jebe još gore!  (izreka)  PAREMIJA  370  [Vidi]
93  Kînd daĭ ku pĭatra-n uală, sa sparźe uala, da kînd daĭ ku uala-n pĭatră - sa sparźe ĭară uala.Kad udariš kamenom u lonac, razbije se lonac, a kad udariš loncem u kamen - razbije se opet lonac.  (izreka)  PAREMIJA  369  [Vidi]
94  PUSĂĬ LA MÎNDRA MÎNA-N KAPOBGRLIH JOJ RUKOM GLAVU  (poskocica)  POEZIJA  368  [Vidi]
95  ĆAURIKĂ, ĆAURĂČAURICE, ČAURO  (erotika)  POEZIJA  368  [Vidi]
96  Dabuogda tuot înainće sî će duś, în urmă să ni ći măĭ întuorś.Dabogda samo napred išao, natrag se nikad ne vratio.  (kletva)  PAREMIJA  367  [Vidi]
97  KUM S-A FAKUT RUSAĻIĻIKAKO SU NASTALE RUSALJE  (legenda)  PROZA  365  [Vidi]
98  KRŢA, KRŢA PI MALAĬCIGU-LIGU NA PROJARI  (erotika)  POEZIJA  364  [Vidi]
99  Tat-tu în pod, da mă-ta îl trağe ďe nod.Otac ti je na tavanu, a majka ga za dršku vuče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  363  [Vidi]
100  Ţîşńirĭa đin ćińe, sî ţîśńaskă! (var.) Ţîśńirĭa pîşku đin ćińe, sî ţîşńaskă! (var.) Lovi-ć-ar pîşku, dabuogda!Šiknulo iz tebe, da šikne! (var.) Šiknuo proliv iz tebe, da šikne! (var.) Strefio te proliv, dabogda!  (kletva)  PAREMIJA  363  [Vidi]
101  Muĭarĭa şî magarĭu sa uĭtă la tuot sluogu sî-ţ đia în kurişkapiće, da tu strînźe kapîăstru bińe, şî nu ći da.Žena i magare gledaju kod svakog brega da te zbace preko glave, a ti dobro pritegni uzde, i ne daj se.  (izreka)  PAREMIJA  363  [Vidi]
102  POVASTA ĐI TUTUNPRIČA O DUVANU  (legenda)  PROZA  361  [Vidi]
103  POVASTA LU SKAĬAĆEPRIČA O ČIČKU  (legenda)  PROZA  361  [Vidi]
104  ĻAKU LU UĬKA VISAĻINLEK UJKE VESELINA  (anegdota)  PROZA  360  [Vidi]
105  S-ăl fut în kur muort, pi blană-nćinsă.Jebem ga u dupe mrtvog, na položenoj dasci.  (psovka)  PAREMIJA  359  [Vidi]
106  LULA MIKĂ, FATA MIKĂMALA LULA, MALA CURA  (uspavanka)  POEZIJA  358  [Vidi]
107  POVASTA LU PIRPRIČA O PIREVINI  (legenda)  PROZA  358  [Vidi]
108  BRĂNDUŞAUĂ GALBIŃUARĂŠAFRANČIĆU, ŽUTE BOJE  (lirika)  POEZIJA  356  [Vidi]
109  BARḐĂRODA  (uspavanka)  POEZIJA  354  [Vidi]
110  SÎNTUAĐIRI AĬ MARĬ ÎN RĬERNĂVELIKI TODOROVAC U RERNI  (anegdota)  PROZA  353  [Vidi]
111  Doo klaĭuţă stau în rîpă, şi nu să surupă.Dva plasta na padini stoje, a ne padaju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  353  [Vidi]
112  KÎT A FUOST KESAUA PĻINĂDOK JE BILA PUNA KESA  (lirika)  POEZIJA  353  [Vidi]
113  FATA KU ĻIKDEVOJAČKI LIK  (lirika)  POEZIJA  352  [Vidi]
114  BABA MARTA KU DOĂSPRÎAŚE KOŽUAŚEBАBА МАRТА SА DVANAEST KОŽUHА  (mit)  PROZA  352  [Vidi]
115  DUASKA KU PIROAĬEDASKA SA EKSERIMA  (vic)  PROZA  351  [Vidi]
116  UOMU AL URÎT ŃIŚ LA MUARĂ NARE RÎNDRUŽAN ČOVEK NI NA MLINU REDA NEMA  (poskocica)  POEZIJA  351  [Vidi]
117  MA MIR, KUČE, ŞI MA MIRČUDIM TI SE, KUKAVICE  (lirika)  POEZIJA  351  [Vidi]
118  Duće la draku în balta vĭarđe.Idi do đavola u zelenu baru.  (kletva)  PAREMIJA  349  [Vidi]
119  KUM S-A BUŽUKURĬAḐĂ KOPILU KARE S-A MÎŃIĬAT?KAKO SE ZADIRKUJE DETE KOJE SE NALJUTILO?  (satira)  POEZIJA  347  [Vidi]
120  Un ļemn mare ku doasprîaśe krĭenź, în tuata krĭanga kîći un kuĭb, în tuot kuĭbu kîći patru puĭ, în tuot puĭu kîći şapće uauă.Veliko drvo sa dvanaest grana, na svakoj grani po jedno gnezdo, u svakom gnezdu po četiri tića, a u svakom tiću po sedam jaja.  (zagonetka)  ZAGONETKA  347  [Vidi]
121  MA-NSURAĬ, LUVAĬ MUĬARĬEOŽENIH SE, UZEH ŽENU  (lirika)  POEZIJA  346  [Vidi]
122  Ma kulkaĭ asară-n ćindă,
Ku kapu pi kîramidă,
Şî fakuĭ albĭaţă-n pizdă.
Dau ku aku, dau ku sula,
Nuĭe ļaku ka ku pula.
Na trem sinoć sam prilegla,
Sa glavom na ćeramidi.
Pička mi od pene bridi.
Probah iglom i kalemom,
Al bez kurca leka nema.  
(erotika)  POEZIJA  343  [Vidi]
123  MA DUSĂĬ LA ŞÎḐÎTUAREJA OTIDOH NA SEDELJKU  (erotika)  POEZIJA  341  [Vidi]
124  Rakaĭ-bikaĭ pin izvuară,
Or sî ĭasă, or sî muară,
Da-l aşćeţ ku gura guală.
Batrga se u izvoru,
Kao da je na umoru,
Ti ga vrebaš na pomolu.  
(zagonetka)  ZAGONETKA  340  [Vidi]
125  La-l surd nu vorbĭa, la-l kĭuor nu arata.Gluvom ne govori, slepom ne pokazuj.  (izreka)  PAREMIJA  338  [Vidi]
126  BURTA KU MAŢUSTOMAK I CREVO  (vic)  PROZA  336  [Vidi]
127  LA ISPASNA SPASOVDAN  (erotika)  POEZIJA  335  [Vidi]
128  Patru ćetrinkurĭ,
Duauă bobiknurĭ,
Şî un ćorombok!
Četiri četrinke,
Četiri bobinke,
I jedan čorombok!  
(zagonetka)  ZAGONETKA  332  [Vidi]
129  KUM BLASTÎMĂ UOMU MUĬARĬAKAKO MUŽ KUNE ŽENU  (kletva)  PAREMIJA  331  [Vidi]
130  HITLER ĬE FRUMUOS BAĬATHITLER TI JE MOMAK LEP  (satira)  POEZIJA  330  [Vidi]
131  Ińima đi drak, într-o butuarkă đi fag.U bukovom deblu, đavolovo srce.  (zagonetka)  ZAGONETKA  330  [Vidi]
132  Fuź đi draku, daĭ đe prokļetu.Bežiš od đavola, naletiš na vraga.  (izreka)  PAREMIJA  329  [Vidi]
133  Sî će duś la Dunîrĭe dupa apă tulburĭe, numiļi sî-ţ vină, tu să nu măĭ viń.Na Dunav da odeš po mutnu vodu, ime da ti dođe, ti da ne đođeš.  (kletva)  PAREMIJA  328  [Vidi]
134  ĐI KÎND SÎNT FĬARÎĻIOD KAD SU ZAMKE  (legenda)  PROZA  328  [Vidi]
135  Riďa ļinğe pe Murďa pe kur, şi nu-l lasă pănă nu-l skuală.Riđa liže Murđi zadnjicu, i ne pušta ga dok mu ga ne digne.  (zagonetka)  ZAGONETKA  325  [Vidi]
136  UNOĻIKA ŞÎ DOĻIKAJEDNOLIKA I DVOLIKA  (uspavanka)  POEZIJA  324  [Vidi]
137  Dakă aĭ pi a tĭeu, aĭ şî pi dumńeḑău.Ako imaš svoga, imaš i boga.  (izreka)  PAREMIJA  323  [Vidi]
138  O bag tare, o skuot muaļe, da đi-n kap iĭ mĭarźe baļe!Stavim je tvrdu, vadim je meku, a iz glave joj bale teku!  (zagonetka)  ZAGONETKA  321  [Vidi]
139  Dabuogda unđe śiń sî nu prînḑ!Dabogda gde večeraš, da ne ručaš.  (kletva)  PAREMIJA  321  [Vidi]
140  Dabuogda nuapća să ći duară đinţî, da ḑîua să ći bată papuśi.Dabogda noću da te bole zubi, a danju da te žuljaju cipele.  (kletva)  PAREMIJA  321  [Vidi]
141  Dabuogda lînga tata mĭeu sî će baź!Dabogda kraj mog (mrtvog) oca (u zemlju) da uđeš.  (kletva)  PAREMIJA  319  [Vidi]
142  VINU NAĬKĂ MĂĬ ĐIVRĬAMEPORANI MI, DRAGI MOJ  (lirika)  POEZIJA  318  [Vidi]
143  În vaļe adînkă stau golańi brînkă.U dnu dolje leže golje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  317  [Vidi]
144  Kopiĭi sînt pļiń đi draś ka muara đi saś.Deca su puna vragova, ko vodenica džakova  (izreka)  PAREMIJA  316  [Vidi]
145  ĐESKÎNĆIK ĐI MASAUĂBAJANJE ZA ZUBOBOLJU  (satira)  POEZIJA  316  [Vidi]
146  La bisîarikă śe nu-ţ ažută, nu će ruga.Crkvi koja ti ne pomaže, nemoj se moliti.  (izreka)  PAREMIJA  314  [Vidi]
147  ĆIĆIRIKĂ, ĆAKĂĆIĆIRIKA, ĆAKA  (satira)  POEZIJA  314  [Vidi]
148  Soakră, soakră - poamă akră, đe ć-aĭ koaśe toată vara, tot aĭ fi akră ş-amară.Tašto, tašto, voće gorko, kad bi celog leta zrila, ti bi opet gorka bila.  (izreka)  PAREMIJA  313  [Vidi]
149  Dabuogda s-ăţ piśe pula đin rîdaśină!Dabogda ti kurac otpao iz korena!  (kletva)  PAREMIJA  313  [Vidi]
150  Kînd sa vo faśa salka puom, şî tu sî ći faś uom.Kad vrba postane voćka, i ti da postaneš čovek.  (kletva)  PAREMIJA  311  [Vidi]
151  Muta faśe futa.Ćutanje pravi jebanje.  (izreka)  PAREMIJA  311  [Vidi]
152  Bît đ-alun bun bît fu!Leskov štap dobar štap bi!  (brzalica)  PAREMIJA  310  [Vidi]
153  SKOSĂĬ RAZBUOĬU DUPA KASĂTURIH RAZBOJ IZA KUĆE  (satira)  POEZIJA  309  [Vidi]
154  S-ažuće, să nu skurće! Să traĭaskă, şî să krĭaskă! La mulţ ań ku sînataće!Da pomogne, da potraje! Da traje i napreduje! Na mnogo godina u zdravlje!  (zdravica)  PAREMIJA  307  [Vidi]
155  Şî minśuna ĭe vuorbă.I laž je reč.  (izreka)  PAREMIJA  307  [Vidi]
156  Flutur pi tata, flutur pi muma!Leptir na tatu, leptir na mamu!  (brzalica)  PAREMIJA  307  [Vidi]
157  Rîma, kînd kapîtă uokĭ, o ĭa pi ļemn în sus, ama vińe mĭerla ş-o ćokńaşće-n kap.Glista, kad progleda, krene uz drvo, al’ dođe kos pa je čukne u glavu.  (izreka)  PAREMIJA  305  [Vidi]
158  A kalkat kapra pi pĭatră,
A krapat pĭatra în patru!
Kraparĭa kapu kăpri
Kum a krapat pĭatra în patru!
Nagazila koza kamen,
Kamen puk’o na četvoro!
Neka pukne kozi glava
Kao kamen na četvoro!  
(brzalica)  PAREMIJA  305  [Vidi]
159  Dă mă mumă după GiţăUdaj me za Giceta  (poskocica)  POEZIJA  305  [Vidi]
160  KUKUĻIEŢ KU PĬAŃE VĬERḐKUKAVICE, ZELEN-PERKO  (lirika)  POEZIJA  304  [Vidi]
161  O ţîgankă trenţuruasă şeďe ku boĭeri la masă.Jedna Ciganka dronjava sedi za stolom s bojarima.  (zagonetka)  ZAGONETKA  302  [Vidi]
162  Đ-a fĭeća am pi dumńeḑău, kînd n-am pi a mĭeu.Badava imam boga, kad nemam svoga.  (izreka)  PAREMIJA  302  [Vidi]
163  Ţukatu ĭe kapara lu futaĭ.Ljubljenje je jebačka kapara.  (izreka)  PAREMIJA  302  [Vidi]
164  NAŞ, NAŞ, FUĆELAŞKUME, KUME, ZAJEBANTU  (satira)  POEZIJA  301  [Vidi]
165  Pănă ažunź la Dumńeḑîu, ći manînkă svînţî.Dok stigneš do Boga, pojedu te sveci.  (izreka)  PAREMIJA  299  [Vidi]
166  A ḑîs ḑîsa sî ḑîk k-oĭ ḑîśe,
Da ĭuo nu ḑîsăĭ sî ḑîk k-o sî ḑîk,
K-am ḑîs sî ḑîk k-oĭ ḑîśe:
Să nu ḑîk k-am ḑîs!
Kazala kaža da kažem da ću kas’ti,
Al’ ja ne kazah da kažem da ću kas’ti,
Jer sam kaz’o da ću kas’ti da kažem:
Da ne kažem da sam kaz’o!  
(brzalica)  PAREMIJA  299  [Vidi]
167  ĐI LA KLAĬE PĂN’ LA KLAĬEOKO STOGA, I NIZ POLJE  (erotika)  POEZIJA  298  [Vidi]
168  Dumńeḑîu ć-astrukă ku pîătura, da draku ći đestrukă, şî baće tuoba dupa ćińe sî sa rîdă lumĭa.Bog te pokriva ponjavom, a đavo otkriva, i bije doboš za tobom da ti se ljudi smeju.  (izreka)  PAREMIJA  296  [Vidi]
169  În rîmuĭtura đi uaĭe, un kuorn đi puork! Ăl vaḑu ăl kĭuor, auḑî ăl surd, ăl luvă ăl sîăk, ş-îl bagă l-al đeşćins dupa brîu.Ovca je rila, svinjski rog skrila! Slepac ga vide, o tome gluvi doču, sakati ga uze i raspasanom za pojas zadenu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  293  [Vidi]
170  Tanda aič, tanda koļa, tanda treku Duńerĭa.Tup ovde, tup onde, i tupko preko Dunava ode.  (zagonetka)  ZAGONETKA  291  [Vidi]
171  Bań am, pungă n-am,
Bań n-am, pungă am,
Śe baga, şî śe luva?
Novac imam, kesu nemam,
Novac nemam, kesu imam,
Šta staviti, šta uzeti?  
(brzalica)  PAREMIJA  291  [Vidi]
172  ŞAP-ŞAP-ŞAP!ŠAP-ŠAP-ŠAP!  (bajalica)  POEZIJA  291  [Vidi]
173  Şađerĭa domńaskă, aļergatura lupĭaskă.Gospodsko sedenje, vučje trčanje.  (izreka)  PAREMIJA  290  [Vidi]
174  Mînuşîţă frîntăSlomljena ručice  (uspavanka)  POEZIJA  290  [Vidi]
175  KUKURIKU, MANDAKUKURIKU, MANDA  (uspavanka)  POEZIJA  290  [Vidi]
176  Sî nu mîăĭ fiĭe guguļiţa-tĭa afurisîtă!Ne bila ti više glava prokleta!  (kletva)  PAREMIJA  288  [Vidi]
177  Nu kaska đin gură kît nu trĭaśe pin kur.Ne otvaraj usta koliko ne (može da) prođe kroz dupe.  (izreka)  PAREMIJA  288  [Vidi]
178  TANDARIKĂ, TANDARĬATANDARIKA, TANDARA  (erotika)  POEZIJA  285  [Vidi]
179  Buata ţîńe lumĭa şî pomîntu.Motka drži svet i zemlju. (=Sila vlada svetom).  (izreka)  PAREMIJA  284  [Vidi]
180  Nuĭe kîrd fara kuadă.Nema krda bez repa.  (izreka)  PAREMIJA  283  [Vidi]
181  Sî nu-ţ măĭ ažuće patruḑăś şî patru đi prazńiśe pi anu đi ḑîļe, şî ḑîļiļi marĭ ku ĭaļe!Ne pomoglo ti četrdeset i četiri slava u toku godine, zajedno sa velikim danima!  (kletva)  PAREMIJA  281  [Vidi]
182  Đin gură sî-ţ ĭasă, dupa kap sî-ţ ţîasă!Iz usta da ti izađe, po vratu da te mlati!  (kletva)  PAREMIJA  279  [Vidi]
183  Kînd ĭe muĭarĭa naruadă, pi uom ăl duor piśuariļi.Kad je žena luda, muža bole noge.  (izreka)  PAREMIJA  279  [Vidi]
184  Nu lasa pĭ-al sarak sî muară đi fuame, kî kînd ĭel muare, nu ći lasă pi ćińe sî traĭeşć.Ne puštaj siromaha da umre od gladi, jer kad on umre, neće pustiti tebe da živiš.  (izreka)  PAREMIJA  279  [Vidi]
185  Ĭo sînt kopil đe babă, da nu śuparkă đe o nuapće.Ja sam babino dete, a ne pečurka od jedne noći.  (izreka)  PAREMIJA  278  [Vidi]
186  O gongiţă mikă, đi kur ći rađikă.Bubica mala, dupe ti podiže.  (zagonetka)  ZAGONETKA  276  [Vidi]
187  Kare kată, aăla află.Ko traži, taj i nađe.  (izreka)  PAREMIJA  274  [Vidi]
188  Un buou, brĭaz bolobrĭaz, s-a bagat în vaśiļi alu Bolobrezuońi, ş-a bolobrezît vaśiļi la Bolobrezońi!Jedan vo, šaren volušaren, upao u krave Volušarenovih, i izvolušario krave Volušarenove!  (brzalica)  PAREMIJA  274  [Vidi]
189  KÎNĆIKU LU BĂBĂUBALADA O BABEJIĆU  (balada)  POEZIJA  274  [Vidi]
190  Rugu rugă kapra, kapra înpunźe muoşu, muoşu baće baba, baba taĭe kapu la kokuoş.Trn ubode kozu, koza bode čiču, čiča bije babu, baba seče petlu glavu.  (brzalica)  PAREMIJA  271  [Vidi]
191  Mumata stă, da tat-tu iĭ dă.Majka ti stoji, a otac joj ga udara.  (zagonetka)  ZAGONETKA  270  [Vidi]
192  Nu ći uĭta-n suare, kî kĭorăşć.Ne gledaj u sunce, jer ćeš oslepiti.  (izreka)  PAREMIJA  269  [Vidi]
193  Treče moşu grosu şi uoĭļi dosu (păn atunča).Prećiće čiča panj i ovce šumu (do tada).  (izreka)  PAREMIJA  268  [Vidi]
194  A spus aĭ batrîń: vrĭamĭa vińe đi kuada trĭaśe-nainće, da frunća ramîńe înapuoĭ.Stari su govorili: dolazi vreme da rep predvodi, a čelo da kasa za njim.  (izreka)  PAREMIJA  266  [Vidi]
195  Tuot învăţu are şî đizvăţu.Svaka navika ima i odviku.  (izreka)  PAREMIJA  263  [Vidi]
196  A murit kare ń-a faļit, da traĭaşće kar’ ńi puvestăşće.Umrli su oni što nas hvale, a žive oni što nas kude.  (izreka)  PAREMIJA  263  [Vidi]
197  Kare la Paşć n-are ńimik nou pi ĭel, ăl kîlarĭaşće magarĭu pin sat.Ko na Uskrs nema ničeg novog na sebi, jahaće ga magarac kroz selo.  (verovanje)  VEROVANJA  263  [Vidi]
198  Sa rîđe porîmba đi mură kî ĭe ńagră.Smeje se gloginja kupini da je crna.  (izreka)  PAREMIJA  261  [Vidi]
199  Mînă pi mînă spală, da vakă pi vakă ļinźe.Ruka ruku mije, a krava kravu liže.  (izreka)  PAREMIJA  259  [Vidi]
200  Un kîrîmidarĭ ku kîrîmidariţa şîađe în kasă kîrîmidarĭaskă, şî vorbĭaşće kîrîmidarĭaşće.Ćeramidar sa ćeramidarkom, sede u kući ćeramidarskoj i govore ćeramidarski.  (brzalica)  PAREMIJA  259  [Vidi]
201  OĬARIĬA: KÎRDU, STÎNA ŞÎ BAŚIĬAOVČARSTVO: KRDO, STADO I BAČIJA  (obicaj)  PROZA  258  [Vidi]
202  Nu faśa fuoku-n tufă mare.Ne loži vatru u gustoj šumi.  (izreka)  PAREMIJA  257  [Vidi]
203  Unđe paşće kapruţa, akolo şî ĭaduţa.Gde pase kozica, tu i jarence.  (izreka)  PAREMIJA  256  [Vidi]
204  Lukri, lukri ka furńika, da kînd muorĭ n-aĭ ńimika.Radiš, radiš poput mrava, a kad umreš - sve badava!  (izreka)  PAREMIJA  255  [Vidi]
205  Kar’ sa mǐastîkă ku laturļi, ăl manînkă puorśi.Ko se meša s’ pomijama, pojedu ga svinje.  (izreka)  PAREMIJA  255  [Vidi]
206  Nu şăḑ la masă să mînś, dakă iş satul.Ne sedaš za sto da jedeš, ako si sit.  (izreka)  PAREMIJA  255  [Vidi]
207  Am o skruafă ļisă, pogaļisă,
Ku śinś purśiĭ, ļiş, pogaļiş;
Sug kît puot
Şî fug în tufă.
Krmača mi siva, poganjiva,
Pet prasića, sivi, poganjivi:
Nasišu se kol’ko mogu
Pa u trku bež’ u šumu!  
(brzalica)  PAREMIJA  254  [Vidi]
208  Muĭare batrînă, đi şapće uorĭ în stamînă.Stara žena, sedam put nedeljno (ima seks).  (izreka)  PAREMIJA  252  [Vidi]
209  Nu ĭe sarak ăla kare n-are, numa aăla lu kare iĭ măĭ trîabe şîmăĭ.Nije siromah onaj koji nema, nego onaj kome treba još.  (izreka)  PAREMIJA  250  [Vidi]
210  MA-NSOR KU MARIĬAOŽENIĆU MARIJU  (lirika)  POEZIJA  250  [Vidi]
211  Pănă ĭe ćinăr, uomu ĭe gruos đi kap. (N-askultă đi ńima).Dok je mlad, čovek je tvrde glave. (Ne sluša nikog).  (izreka)  PAREMIJA  248  [Vidi]
212  Grîu skapă đi nuverĭ grĭeĭ, da faina nu skapă đi mîna rîa.Žito će uteći od teških oblaka, ali brašno od zle ruke neće.  (izreka)  PAREMIJA  246  [Vidi]
213  Dakă ĭastă ḑîļe, ĭastă şî ļak.Ako ima dana, ima i leka. (Srp. paralela: Ako ima veka, ima i leka).  (izreka)  PAREMIJA  246  [Vidi]
214  Uskat muort, parke manînkă bĭeşîń fripće.Mrtvi žgolja, kao da jede pečene prdeže.  (izreka)  PAREMIJA  245  [Vidi]
215  PLUAĬE, PLUAĬE!KIŠA, KIŠA!  (obredna)  POEZIJA  237  [Vidi]
216  ĐI LA PAĬE PĂN’ LA PAĬE (2)OD SENA DO SENA  (erotika)  POEZIJA  236  [Vidi]
217  LAZARKALAZARIČKA PESMA  (obredna)  POEZIJA  236  [Vidi]
218  Kum kînta păsîrļi kînd tună primovara?Kako pevaju ptice kad dođe proleće?  (satira)  POEZIJA  232  [Vidi]
219  BUŹUOKURA ĐI VANĂRUGALICA ZA JOVANA  (satira)  POEZIJA  230  [Vidi]
220  Numa ĭe pomîntu batrîn, da uomu nu.Samo je zemlja stara, a čovek ne.  (izreka)  PAREMIJA  229  [Vidi]
221  FUAĬE VĬARĐE, TALPA GÎŞĆIZELEN LISTAK TUŠANJ BILJKE  (erotika)  POEZIJA  229  [Vidi]
222  Manînkă moduva đe pĭe maţă.Jede srž iz creva. Fig. Priča gluposti, tj. jede ono što ne treba.  (izreka)  PAREMIJA  227  [Vidi]
223  Op-trop, bań îngruop, fuńe-nćing, gĭame astrîng.Hop-cup, sejem novce, širim konce, klubad skupljam.  (zagonetka)  ZAGONETKA  227  [Vidi]
224  Muĭarĭa ći-ńakă într-o ļingură đi apă.Žena (može da) te udavi u kašici vode.  (izreka)  PAREMIJA  225  [Vidi]
225  Muarća şî pluaĭa ńiśkînd sî nu kaţ, kî vin sîngure.Smrt i kišu nikad ne prizivaj, jer dolaze same.  (izreka)  PAREMIJA  222  [Vidi]
226  Fraţî sînt fraţ pănă nu-nśiep să-npartă pîńa.Braća su braća dok ne počnu da dele hleb.  (izreka)  PAREMIJA  221  [Vidi]
227  Uńi, dońi, trońi, pińi, ronta, konta, śoa gîrna, ćok, pok, daĭ ku kuru în fuok.
(var.) Uńi, dońi, trińi, peńi, ronta, konta, ţava gîrla, ćok, pok, daĭ ku kuru în fuok.
Jen', dva, tri, peni, ronta, konta, čoa grna, tuc, kuc, tresni s guzom u ognjište.  (brzalica)  PAREMIJA  220  [Vidi]
228  Burta mĭa pi burta tĭa, lunga mĭa în gaura tĭa.Trbuh moj na trbuh tvoj, dugo moje u rupu tvoju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  219  [Vidi]
229  La kap ka firizu, la kur ka sîaśira: kokuoş, puorkuļe, priśĭapiće magarĭuļe.Srpast rep a testerasta glava: petao, svinjče, priseti se, magarče!  (zagonetka)  ZAGONETKA  217  [Vidi]
230  ĐI ŚE ĬE ALBINA ŃAGRĂZAŠTO JE PČELA CRNA  (basna)  PROZA  214  [Vidi]
231  Vaĭ đi maĭka luĭ.Jadna mu majka!  (izreka)  PAREMIJA  213  [Vidi]
232  BUŹUOKURA ĐI PAUNRUGALICA ZA PAUNA  (satira)  POEZIJA  211  [Vidi]
233  Întrabă fata:
— Mumă, đi śe nu ĭe pula kît klańa?
— E, kînd ar fi pula kît klańa, pizda-r fi kît ţarku!
Pita ćerka:
— Majko, zašto kurac nije kao stog?
— E, kad bi kurac bio kao stog, pička bi bila ko senik oko stoga!  
(pitalica)  PAREMIJA  210  [Vidi]
234  Unu, doru, tiru, paru, şiru, şaru, şapru, opru, nopru, dopru.Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset.  (brzalica)  PAREMIJA  201  [Vidi]
235  ŢÎGANO-L PÎKATUOS Ś-A FUTUT ĬAPAGREŠNI CIGA KOJI JE JEBO KOBILU  (vic)  PROZA  200  [Vidi]
236  Numa kapra mĭarźe ku kuru guol, fata mare nu.Samo koza ide gologuza, a devojka ne.  (izreka)  PAREMIJA  199  [Vidi]
237  Uou ńiśkînd n-are buală. (Nu sa bulnavĭaşće ńiśkînd.)Jaje nikad nema bolest. (Nikad se ne razboli.)  (izreka)  PAREMIJA  196  [Vidi]
238  Kare taśe, ăla faśe.Ko ćuti, taj radi.  (izreka)  PAREMIJA  193  [Vidi]
239  Să-l fut în kur muort, ļegat đe gard ku iţuoń đe paĭe.Jebem li ga u dupe mrtvog, vezanog za ogradu konopcem za slamu.  (psovka)  PAREMIJA  192  [Vidi]
240  Baltă să fiĭe, da bruoşćiļi sa adună.Bare da bude, a žabe će se skupiti.  (izreka)  PAREMIJA  192  [Vidi]
241  Dabuogda să-ĭ piśe pula đin rîdaśină.Dabogda mu kurac iz korena otpao.  (kletva)  PAREMIJA  192  [Vidi]
242  BAŤE TOBA LA MOLDOVA, IILUPA DOBOŠ KROZ MOLDOVU, II  (erotika)  POEZIJA  188  [Vidi]
243  A vindut đin kasă śe nu sa vinđe.Prodala iz kuće što se ne prodaje.  (izreka)  PAREMIJA  187  [Vidi]
244  Sî đa dumńeḑîu sî aĭ tot karunţ în kasă, da ńepuoţ ńiśkînd pi lînga masă.Dabogda imao samo sede u kući, a unuke nikad oko stola.  (kletva)  PAREMIJA  187  [Vidi]
245  VISAĬ VISU ASTANUAPĆESANAK USNIH OVE NOĆI  (lirika)  POEZIJA  186  [Vidi]
246  Buala boļiaşće, da saku goļaşće.Bol boluje, a džak prazni.  (izreka)  PAREMIJA  186  [Vidi]
247  Kîntă pupîḑa-n pătură.Peva pupavac pod ponjavom.  (izreka)  PAREMIJA  185  [Vidi]
248  Duśa-ća-ĭ, unđe sa dus mutu ku kalu.Idi, kud je otišao mutavko sa konjem.  (kletva)  PAREMIJA  185  [Vidi]
249  Kînd sa boćiaḑă, kopilu pļakă pi kaļa lu Dumńeḑîu.Kad se dete krsti, kreće Božjim putem.  (izreka)  PAREMIJA  183  [Vidi]
250  Fuće saraka, ama kato la uokĭ.Jebi siroticu, al’ je gledaj u oči.  (izreka)  PAREMIJA  183  [Vidi]
251  Duauă buńe nu mĭerg tot odată.Dva dobra ne idu zajedno.  (izreka)  PAREMIJA  183  [Vidi]
252  Au, au, în vîr đi nuĭau.Joj, joj, na vrh pruta stoji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  181  [Vidi]
253  Pi nuoĭ nu trăbe să ńi tungă ńima, noa lîna pikă sîngură.Nas niko ne treba da šiša, nama vuna opada sama.  (izreka)  PAREMIJA  180  [Vidi]
254  La kap fată, la kur gaļată.Kod glave - devica, kod guze - vedrica.  (izreka)  PAREMIJA  179  [Vidi]
255  Flomîndu n-aşćată kuoptu, guolu n-aşćată nalbitu.1)Gladan ne čeka pečenje, nag ne čeka beljenje.  (izreka)  PAREMIJA  179  [Vidi]
256  Bago-n ćakă!Ućuti! Zaveži! Začepi! dosl. „Uvuci je(zik) u kanije”.  (izreka)  PROZA  179  [Vidi]
257  Kopilu ńibućeḑat puće la kakat.Nekršteno dete na govna smrdi.  (izreka)  PAREMIJA  178  [Vidi]
258  Đafĭeća aĭ pi Dumńeḑău, kînd n-aĭ pi a tĭeu.Badava imaš Boga, kad nemaš svoga.  (izreka)  PAREMIJA  178  [Vidi]
259  Kalu fara kap pi drum fara ĭarbă.Bezglavi konj na putu bez trave.  (zagonetka)  ZAGONETKA  177  [Vidi]
260  Apa đi kîtra ḑîuă îngĭaţă.Voda se pred zoru ledi.  (izreka)  PAREMIJA  177  [Vidi]
261  Paza bună petrĭaśe primĭažđa rîa.Veliki oprez prevlada veliku nesreću.  (izreka)  PAREMIJA  177  [Vidi]
262  Sî aĭ averĭe şî pućerĭe!Da imaš bogatstvo i moć!  (zdravica)  PROZA  177  [Vidi]
263  Dakă muĭarĭa nu ĭe bună, măĭ bińe să-ĭ muară uomu.Ako žena ne valja, bolje da joj umre čovek.  (izreka)  PAREMIJA  176  [Vidi]
264  Kînd aĭ măĭ multă pulă, măĭ bun s-o taĭ.Kad imaš višak kurca, bolje je da ga odsečeš.  (izreka)  PAREMIJA  175  [Vidi]
265  A trekut pin sat, da kîńi n-a latrat.Kroz selo je prošla, a psi ne zalajaše.  (zagonetka)  ZAGONETKA  175  [Vidi]
266  Blînd ka mńelu, faśe ka purśelu.Ko jagnje umilno, ko prase nemirno.  (zagonetka)  ZAGONETKA  175  [Vidi]
267  Sî će duś, muĭarĭe, ka vîntu, şî sî okoļeşć tot pomîntu; đi o ḑî şî đ-o nuapće sî okoļeşć ţărļi tuaće; đi o ḑî şî đ-o sară - sî ĭeş şî đin ţărĭ afară!Da odeš, ženo, ko vetar, da obiđeš ceo svet; za dan i noć da obiđeš zemlje sve; a za veče i jedan dan, da izađeš iz sveta van!  (kletva)  PAREMIJA  175  [Vidi]
268  Futuće-n kuriţ, muort.Bemte u dupence, mrtvog.  (psovka)  PAREMIJA  175  [Vidi]
269  Śe sa kîntă ka mîţa, da nu ĭe mîţă?
— Mîrtanu.
Šta mauče kao mačka, a nije mačka?
— Mačor.  
(pitalica)  PAREMIJA  175  [Vidi]
270  Unđe lînă nu ĭe mînă, unđe mînă nu ĭe lînă.Gde je vune ruke nema, gde je ruke, vune nema.  (izreka)  PAREMIJA  174  [Vidi]
271  BAĆE TOBA LA MOLDOVA, ILUPA DOBOŠ KROZ MOLDOVU, I  (erotika)  POEZIJA  174  [Vidi]
272  Kînd tună, ći duare, dupa ś-a tunat, ţî drag.Dok ulazi, boli, a kad uđe, milo ti.  (zagonetka)  ZAGONETKA  174  [Vidi]
273  Ažută la-l slab, kă-l pućarńik skapă sîngur.Pomogni slabom, jači će se sam izvući.  (izreka)  PAREMIJA  174  [Vidi]
274  Ţara ĭe pomană kare sa dă la-l muort în ḑîua-ĭa kînd ăl îngruapă, şî sa puńe dupa śe sa-ntuarśe lumĭa đi la morminţ.Cara je daće koja se daje pokojniku na dan sahrane, i postavlja se po povratku ljudi sa groblja.  (obicaj)  PROZA  174  [Vidi]
275  Una Ĭela, duda Ĭela, kara Ĭela, kara miş, kara biş, opaţ, kopaţ, źurźu, murźu, kļanţ.Neprevodivo  (brzalica)  PAREMIJA  173  [Vidi]
276  Amunka kînd sa kîntă altu la gruapa tĭa.Nevolja je kad drugi kuka na tvom grobu.  (izreka)  PAREMIJA  173  [Vidi]
277  Dabuogda unđe śiń, să nu prînḑ.Dabogda gde večeraš, da ne ručaš.  (kletva)  PAREMIJA  173  [Vidi]
278  Dakă mint, dabuogda să nu măĭ ažung suarļi ku piśuarļi, ńiś luna ku mîna.Ako lažem, dabogda nikad ne dohvatio sunce nogama, ni mesec rukama.  (kletva)  PAREMIJA  173  [Vidi]
279  Am o građină pļină đi uoĭ, tuaće stau într-un piśuor.Imam baštu punu ovaca, sve stoje na jednoj nozi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  172  [Vidi]
280  Dă muoşu kît puaće, da untu nu măĭ skuaće.Mlati čiča, puca snaga, a od masla nigde traga.  (zagonetka)  ZAGONETKA  172  [Vidi]
281  Śinś fraţ la o bîrnă lukră.Petoro braće jednu gredu delju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  172  [Vidi]
282  Đi la unu înśape tuot numaratu.Od jedan počinje svako brojanje.  (izreka)  PAREMIJA  172  [Vidi]
283  Rău ku rău, ama fara rău şĭ măĭ mare rău.Zlo je sa zlom, ali bez zla još je veće zlo.  (izreka)  PAREMIJA  172  [Vidi]
284  Ĭo ku bińe dupa ťińe, tu ku pula dupa mińe.Ja dobrim oko tebe, a ti kurcem oko mene.  (izreka)  PAREMIJA  171  [Vidi]
285  Đi aiśa păn’ la munće tuot un klopît s-auđe.Odavde do planine jedno isto zvono zvoni.  (zagonetka)  ZAGONETKA  171  [Vidi]
286  Đin kakat plaśintă nu ĭe.Od govna se pita ne pravi.  (izreka)  PAREMIJA  171  [Vidi]
287  Unđe mulţ parĭ, unu dă şî-n kur.Gde je mnogo kočeva, jedan te ubode u zadnjicu.  (izreka)  PAREMIJA  171  [Vidi]
288  Spuńe la tuoţ, să nu spună la ńima.Kaži svakom, da ne kaže nikom.  (izreka)  PAREMIJA  171  [Vidi]
289  Đin gură sî-ţ ĭasă, dupa kap sî-ţ ţîasă.Što ti iz usta izleti, po vratu nek te klepi.  (kletva)  PAREMIJA  171  [Vidi]
290  TAŚ, KĂ AŞA ĬE LA SARAŚTAKO TI JE KOD SIROTINJE  (anegdota)  PROZA  170  [Vidi]
291  O ţîgankă zdrănţuruasă şîađe ku guoşći la masă.Dronjava Ciganka sa gospodom za trpezom sedi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  170  [Vidi]
292  Kînd va fi salka puom, atunś şî ĭel să fiĭe uom. Atunś, şî ńiś atunś!Kada vrba voćka bude, tad i on nek bude čovek. Tada, a ni tada!  (kletva)  PAREMIJA  170  [Vidi]
293  Pikaţar nasu în ḑama đi varḑă.Otpao ti nos u čorbu s kupusom.  (kletva)  PAREMIJA  170  [Vidi]
294  FOAIŢĂ VĬARĐE ĐE SKUMPINĂZELEN LIST OD RUJEVINE  (lirika)  POEZIJA  170  [Vidi]
295  Amnarĭu skapîră, ama nu la tuata pĭatra.Ognjilo kreše, ali ne o svaki kamen.  (izreka)  PAREMIJA  169  [Vidi]
296  Duće la draku în balta vĭarđe.Idi đavolu u zelenu baru.  (psovka)  PAREMIJA  169  [Vidi]
297  Đi śe pluaĭe?
— Sî fută pomîntu, sî rođaskă.
Zašto pada kiša?
— Da jebe zemlju, da rodi.  
(pitalica)  PAREMIJA  169  [Vidi]
298  Śumalkă, śumalkă, će prinđe đe falkă şî dă ku ćińe đi salkă.Čumalka, čumalka, hvata te za vilicu i udara tobom o vrbicu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  169  [Vidi]
299  Pin kur la vaka ńagră ći uĭţ la đinţ-aĭ albĭ.Kroz kravino crno dupe gledaš joj u bele zube.  (zagonetka)  ZAGONETKA  168  [Vidi]
300  Al śe faśe, are un pakaće, al śe-l mînă, are nuauă.Ko čini, ima jedan greh, ko navodi - ima devet.  (izreka)  PAREMIJA  168  [Vidi]
301  Kare draku nu şćiĭe, pi ĭarbă vĭarđe să nu fiĭe.Ko đavola ne poznaje, na zelen’ travi ne opstaje  (izreka)  PAREMIJA  168  [Vidi]
302  Gaina pi krĭastă sa vĭađe śe uauă duśe.Kokoška se po kresti vidi kakva jaja nosi.  (izreka)  PAREMIJA  168  [Vidi]
303  Rîsu satuluĭ skuaće rîsu đin sat.Seoski ismevač ismevak iz sela izvlači.  (izreka)  PAREMIJA  168  [Vidi]
304  Popa kînd n-are śe sî lukre, bagă kuaĭļi în butuoĭ, şî pĭe urmă śarkă să ļi skuată, ma nu puaće.Pop kad nema šta da radi, nabija jajca u bure, a posle proba da ih izvuče, al ne može.  (izreka)  PAREMIJA  168  [Vidi]
305  Răsturńika lu Bagan!Preturnica Ulaznika!  (izreka)  PAREMIJA  167  [Vidi]
306  Śe nu ĭe, ńiś ţaru nu manînkă.Čega nema, ni car ne jede.  (izreka)  PAREMIJA  167  [Vidi]
307  O uaĭe saină dupa o rîdaśină.Ovca se siva u korenju skriva.  (zagonetka)  ZAGONETKA  167  [Vidi]
308  Kîn’ fu kĭară, fu bună, kîpată uokĭ - nu ĭe đi ńimika.Dok beše slepa, beše dobra, dobi oči - nije ni za šta.  (zagonetka)  ZAGONETKA  167  [Vidi]
309  Bîtu țîńe pomîntu.Batina zemlju drži.  (izreka)  PAREMIJA  167  [Vidi]
310  Đestul o buată la un kar đi uaļe.Dosta je jedna tojaga za kola krčaga.  (izreka)  PAREMIJA  167  [Vidi]
311  S-a dus ursu la kurs, ş-a veńit ĭară urs.Ko medved na kurs pošo, ko medved je s kursa došo.  (izreka)  PAREMIJA  167  [Vidi]
312  Đi śe ĭepuru are pĭaļe muaļe la piśuare?
— Sî nu ći zgîrîĭe kînd ći vo kîlari.
Zašto zec ima meku kožu na nogama?
— Da te ne grebe kad te zajaše.  
(pitalica)  PAREMIJA  167  [Vidi]
313  Sî-ĭ ďa dumńezeu če-ĭ ginďesk ĭeu.Nek mu bog da ono što mu mislim ja.  (kletva)  PAREMIJA  167  [Vidi]
314  Đi-ntrun vîr đi karpińel sa kîntă un baĭeţăl: nu sa ćiame đi kîń, numa đi gaiń.Sa vrha grabića vašaj mladića: ne boji se kuca, već koke što kljuca.  (zagonetka)  ZAGONETKA  166  [Vidi]
315  Kapu apļekat ńiśkînd nu ĭe taĭat.Pognuta se glava nikad ne seče.  (izreka)  PAREMIJA  166  [Vidi]
316  Măĭ bińe bat supt bat, đikît bolnau în pat.Bolje pijan pod krevetom, nego bolestan na krevetu.  (izreka)  PAREMIJA  166  [Vidi]
317  Uomu bĭa aĭa śe n-ar bĭa ńiś puorśi.Čovek pije ono što ni svinje ne bi.  (izreka)  PAREMIJA  166  [Vidi]
318  Al naruod dupa-l naruod mĭarźe.Lud za ludim ide.  (izreka)  PAREMIJA  166  [Vidi]
319  Nu lukră ńimika, numa dă ţîţă la sapă.Ne radi ništa, samo doji motiku.  (izreka)  PAREMIJA  166  [Vidi]
320  Pi lînga kalu al muort, tuaće śuarîļi gîrîĭe.Pored mrtvog konja sve vrane grakću.  (izreka)  PAREMIJA  165  [Vidi]
321  Tu ć-aĭ bĭeşît, da lumĭa o să spună kî ć-a-ĭ kakat tuot.Ti si prdnuo, a ljudi će reći da si se sav usrao.  (izreka)  PAREMIJA  165  [Vidi]
322  Draku mi-ntîń astrukă ku pătura, da pĭeurma o traźe đi tuot sa vĭađe.Đavo prvo pokriva ponjavom, a posle je svuče da se sve vidi.  (izreka)  PAREMIJA  165  [Vidi]
323  Dupa prînz tot săraku puńe kapu.Posle ručka i siromah odmora.  (izreka)  PAREMIJA  165  [Vidi]
324  Kîtă karńe are kapra?
— Kît îĭ înkĭapă supt pĭaļe.
Koliko mesa ima koza?
— Koliko joj staje pod kožu.  
(pitalica)  PAREMIJA  164  [Vidi]
325  Dungă lungă arsă-n kur.Pruga duga, crnoguza.  (zagonetka)  ZAGONETKA  164  [Vidi]
326  Păsîrĭ mulće, tuata are ļimba iĭ.Mnogo ptica, svaka svoj jezik ima.  (izreka)  PAREMIJA  164  [Vidi]
327  Taśiarĭa dulśe ka mńiarĭa, taĭna kîrśură ka saĭna.Ćutanje je slatko ko med, pričanje klizavo ko led.  (izreka)  PAREMIJA  164  [Vidi]
328  Dabuogda să-l ĭa muarća pi aăla kare duarme nuapća.Dabogda crko onaj koji noću spava.  (kletva)  PAREMIJA  164  [Vidi]
329  Ĭ-a dat kuţîtu đi uos.Zario mu se nož do koske.  (izreka)  PAREMIJA  163  [Vidi]
330  Kînd ar fi sapa ka grapa, da grapa kît luoku, şî ţîganu ar puńa-n kîmp.Kad bi motika bila ko drljača, a drljača ko njiva, i Ciga bi radio u polju.  (izreka)  PAREMIJA  163  [Vidi]
331  Kopilu mik, grižă mare, kopilu mare, grižă şî măĭ mare.Malo dete, velika briga, veliko dete, briga još veća.  (izreka)  PAREMIJA  163  [Vidi]
332  Şî vita bĭa, ama şćiĭe kît.I stoka pije, ali zna koliko.  (izreka)  PAREMIJA  163  [Vidi]
333  Sî će duś la Dunîrĭe dupa apă tulburĭe, numiļi sî-ţ vină, tu sî nu măĭ viń.Da odeš na Dunav po mutnu vodu, ime da ti dođe, a ti da ne dođeš.  (kletva)  PAREMIJA  163  [Vidi]
334  Śe nu ĭastă triĭ în lumĭe?
— Sî ći-ntuorś đi unđe aĭ ĭeşît, sî măĭ înviĭ dupa muarće, şî nus skărĭ pănă-n śerĭ.
Čega nema tri na svetu?
— Da se vratiš odakle si izašao, da oživiš posle smrti, i nema stepeništa do neba.  
(pitalica)  PAREMIJA  163  [Vidi]
335  Abaćarĭa đin kaļe aduśe mulće rîaļe.Skretanje sa (pravog) puta donosi mnoga zla.  (izreka)  PAREMIJA  163  [Vidi]
336  MUOŞU KU BABĂ ŞÎ FATĂ TARE ĐI KAPČIČA SA TVRDOGLAVOM BABOM I ĆERKOM  (pripovetka)  PROZA  162  [Vidi]
337  Mustaţa susuļi, în gaură stupi.Brk usuče, u rupu se uvuče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  162  [Vidi]
338  Pin avļiĭa fîrţońiĭa, şî sa-ntuarsă ĭar’ aśiĭa.Po avliji vrckala se, pa na mesto vratila se.  (zagonetka)  ZAGONETKA  162  [Vidi]
339  Un ţaruş ruoşu în kur la muoşu.Bodlja crvena, starcu u dupe nabijena.  (zagonetka)  ZAGONETKA  162  [Vidi]
340  Dakă ĭe batrîn, ńima no-l puńe în uală să-l fĭarbă.Ako je star, niko ga neće u loncu kuvati.  (izreka)  PAREMIJA  162  [Vidi]
341  Kare ĭe muort, ḑaśe supt kuort, kare ĭe viu, bĭa rakiu.Ko je mrtav, pod humkom leži, ko je živ, rakiju pije.  (izreka)  PAREMIJA  162  [Vidi]
342  Sî đa dumńeḑîu atunś sî ći faś muĭare kînd va faśa rakita mńare.Dabogda da budeš žena kad vrba bude pravila med.  (kletva)  PAREMIJA  162  [Vidi]
343  Đi śe sînt la ĭepur piśuarļi đinapuoĭ măĭ lunź?
— Sî nu ći apļeś kînd ăl ţuś în kur.
Zašto su zecu zadnje noge duže?
— Da se ne saginješ kad ga ljubiš u dupe.  
(pitalica)  PAREMIJA  162  [Vidi]
344  Pin stîklă trĭaśe, şî n-o sparźe.Kroz staklo prolazi, a ne lomi ga.  (zagonetka)  ZAGONETKA  161  [Vidi]
345  Kare ĭe bun, nu sa ćiame đu žumataće satu.Ko je dobar, ne boji se pola sela.  (izreka)  PAREMIJA  161  [Vidi]
346  Dabuogda buoĭi sî-ĭ muara în źug, aratura să nu măĭ fakă.Dabogda mu lipsali volovi u jarmu, oranje da ne završi.  (kletva)  PAREMIJA  161  [Vidi]
347  Đi śe muĭerļi mult vorbĭesk, da uamińi mult ginđesk?
— Muĭerļu au duauă gurĭ, da uamińi duauă kapiće.
Zašto žene mnogo pričaju, a muškarci mnogo misle?
— Žene imaju dvoja usta, a muškarci dve glave.  
(pitalica)  PAREMIJA  161  [Vidi]
348  Kînd ĭe uou măĭ mare đi kît buo?
— Kînd ăl faśe gaina în puodu ştăļi.
Kad je jaje više od vola?
— Kad ga koka snese na tavanu štale.  
(pitalica)  PAREMIJA  161  [Vidi]
349  Kînd krĭanga đi prun înbrukă ļimba?
— Kînd ći-nbĭeţ đi rakiĭe.
Kad šljivova grana probada jezik?
— Kad se napiješ rakije.  
(pitalica)  PAREMIJA  161  [Vidi]
350  Gîzdariĭa stă într-un piśuor, da sîraśiĭa în tuaće patru.Bogatstvo stoji na jednoj nozi, a siromaštvo na sve četiri.  (izreka)  PAREMIJA  160  [Vidi]
351  Ĭa ku saku, vĭeḑ pi draku.Uzmi džakom, videćeš se s vragom.  (izreka)  PAREMIJA  160  [Vidi]
352  Kare fomĭaşće, ăla tînžîaşće.Ko gladuje, taj vene.  (izreka)  PAREMIJA  160  [Vidi]
353  Or pukovńik, or pokoĭńik.Il’ pukovnik, il’ pokojnik.  (izreka)  PAREMIJA  160  [Vidi]
354  Uomu-l kată pi draku, da nu draku pi uom.Čovek traži đavola, a ne đavo čoveka.  (izreka)  PAREMIJA  160  [Vidi]
355  Śe dakă muare uomu, nu sa faśe gaură-n śerĭ, numa-n pomînt.Šta ako umre čovek, ne pravi se rupa u nebu, nego u zemlji.  (izreka)  PAREMIJA  160  [Vidi]
356  Draku nu vĭađe lumĭa-n pĭaļa guală.Nage ljude đavo ne vidi.  (verovanje)  VEROVANJA  160  [Vidi]
357  Kînd va bĭeşî raku în apă fĭartă, şî tu sî fiĭ fată.Kad rak prdne u vreloj vodi, i ti da budeš devojka.  (kletva)  PAREMIJA  160  [Vidi]
358  ALA ĐIN ŹUGASTRUALA IZ KLENA  (verovanje)  PROZA  160  [Vidi]
359  În munće ma fakuĭ, în munće kreskuĭ, în sat ma dusîră, śarśiĭ în pusîră.U gori se rodih, u gori provodih, u selo me snesoše, i minđuše metoše.  (zagonetka)  ZAGONETKA  159  [Vidi]
360  Ćićirikă mikă đi kur đi rađikă.Malo te žiže uvis podiže.  (zagonetka)  ZAGONETKA  159  [Vidi]
361  Kînd tună - frumuasă, kînd ĭasă - maruasă.Kad uđe - lepota, kad izađe - divota.  (zagonetka)  ZAGONETKA  159  [Vidi]
362  Bĭa bińe, manînkă bîńe, kă nu şćiĭ muarća kînd vińe.Pij dobro, jedi dobro, jer ne znaš kada smrt dolazi.  (izreka)  PAREMIJA  159  [Vidi]
363  O sută să ļi faś bińe, ļi zauĭă pintru una rîă.Sto dobra da učiniš, zaborave ih zbog jednog zla.  (izreka)  PAREMIJA  159  [Vidi]
364  Uaĭa śe nu-ş duśe lînă, măĭ bun s-o manînśe lupi.Ovcu kojoj runo smeta, bolje da izjedu vuci.  (izreka)  PAREMIJA  159  [Vidi]
365  Fara rakiĭe nu ĭe visaļiĭe.Bez rakije veselje nije.  (izreka)  PAREMIJA  159  [Vidi]
366  Ś-a mînkat lupi, nu măĭ vĭeḑ.Što vuci izjedu, više ne vidiš.  (izreka)  PAREMIJA  159  [Vidi]
367  Kare śĭare, nu pĭare, da ńiś bińe nu-ş auđe.Ko prosi, ne gine, ali ni dobro o sebi neće čuti.  (izreka)  PAREMIJA  159  [Vidi]
368  Dabuogda tuot înainće sî će duś, ĭn urmă să ni ći măĭ întuorś.Dabogda samo napred da ideš, nazad nikad da se ne vratiš.  (kletva)  PAREMIJA  159  [Vidi]
369  Perđaćaĭ pista mărļi ńagre, dabogda.Nestao preko crnog mora, dabogda.  (kletva)  PAREMIJA  159  [Vidi]
370  În tuata sîrbatorĭaua şĭ kiptorĭaua, sî-ţ astruś beļaua.Za svaki praznik po jednu zakrpu, da pokriješ golotinju.  (izreka)  PAREMIJA  158  [Vidi]
371  Traĭaşće ka rarunkiļi-n său.Živi kao bubreg u loju.  (izreka)  PAREMIJA  158  [Vidi]
372  Kînd ar faśa tuata muska mńerĭe, ar fi fagurĭ şî la kuru kaluluĭ (kă akolo sînt muşćiļi măĭ mulće).Kad bi svaka muva pravila med, bilo bi saća i pod konjskim repom (jer tamo ima muva najviše).  (izreka)  PAREMIJA  158  [Vidi]
373  Đin krĭang kađe, da nu sa sparźe.Sa grane pada, al’ ne strada.  (zagonetka)  ZAGONETKA  158  [Vidi]
374  Patru stau, patru iĭ dau, da patru sa ruagă la Dumńeḑîu.Četiri stoje, četiri doje, a četiri se Bogu mole.  (zagonetka)  ZAGONETKA  158  [Vidi]
375  Ţaru śină, da buzduganu iĭ žuakă.Car večera, a buzdovan mu igra.  (zagonetka)  ZAGONETKA  158  [Vidi]
376  Aļi rîaļe şî ńebuńe mĭerg tuot pin lumĭe.I dobro i zlo kroz narod idu zajedno.  (izreka)  PAREMIJA  158  [Vidi]
377  Ploaĭa şi moarťea ńičkînd sî nu kaţ, kă vin sîngure.Kišu i smrt nikad ne prizivaj, jer dolaze same.  (izreka)  PAREMIJA  158  [Vidi]
378  Am un buou, fîn iĭ dau şî vara şî ĭarna, şî nu sa măĭ îngraşă.Imam jednog vola, hranim ga senom i leti i zimi, a on se ne goji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  157  [Vidi]
379  O uaĭe ku lîna î-ńa.Ovca sa vunom u sebi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  157  [Vidi]
380  Śinś inş lukră la konak, da ĭeşke nu fak.Petorica kuću grade, a đubre ne prave.  (zagonetka)  ZAGONETKA  157  [Vidi]
381  Ńiś nu śer la ńima, ńiś nu dau la ńima.Nit’ od koga tražim, niti kome dajem.  (izreka)  PAREMIJA  157  [Vidi]
382  Puorku śe nu aļiaźe laturļi, sa-ngraşă.Goji se svinja koja ne bira pomije.  (izreka)  PAREMIJA  157  [Vidi]
383  Dakă aş fi drak, n-aş fi sarak.Da sam đavo, ne bih bio siromah.  (izreka)  PAREMIJA  157  [Vidi]
384  Kalu nu şćiĭe să-npingă, ĭel şćiĭe numa să tragă.Konj ne zna da gura, on zna samo da tegli.  (izreka)  PAREMIJA  157  [Vidi]
385  Duće la noă ań, đi dumińika înainće.Gubi se na devet godina, (računajući) od nedelje na tamo.  (psovka)  PAREMIJA  157  [Vidi]
386  Đi śe bou sa kulkă?
— Đi śe nu puaće să şadă pi skamn.
Zašto vo leži?
— Zato što ne može da sedi na stolici.  
(pitalica)  PAREMIJA  157  [Vidi]
387  Inatu manînkă kapu.Inat glavu jede.  (izreka)  PAREMIJA  156  [Vidi]
388  Nu manînkă, nu bĭa apă, şî nu krapă.Ne jede i ne pije, a ništa mu nije.  (zagonetka)  ZAGONETKA  156  [Vidi]
389  Odolan đi vakă, în butuarkă đi salkă.Kravlja koščina u vrbovoj duplji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  156  [Vidi]
390  Sa duśe la apă, da nu sa adapă.Ide na pojilo, al se ne poji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  156  [Vidi]
391  Manînś đin ĭa, da n-o măĭ spĭeļ.Jedeš iz nje, a ne pereš je.  (zagonetka)  ZAGONETKA  156  [Vidi]
392  Mik ka uou, traźe ka buou.Malo ko jaje, tegli ko vo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  156  [Vidi]
393  Buĭađa rîa află ļaku.Ljuta trava lek nalazi.  (izreka)  PAREMIJA  156  [Vidi]
394  Ĭa babă, da đi şapće întrabă.Ona stari, al za sedam mari.  (izreka)  PAREMIJA  156  [Vidi]
395  Kare taĭe, parće-ş faśe.Ko seče, sebi teče.  (izreka)  PAREMIJA  156  [Vidi]
396  Şuĭră tu la kuru tĭeu, kî la-l mĭeu nu-ĭ şćiĭ kînćiku.Zviždući svom dupetu, jer mome pesmu ne znaš.  (izreka)  PAREMIJA  156  [Vidi]
397  Am o pătură: pi lumĭa tuată astruk, da pi suora mĭa nu puot.Imam pokrivač: ceo svet pokrivam, samo svoju sestru ne mogu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  155  [Vidi]
398  Puń ku raru, ĭaĭ ku karu, puń ku đesu, ĭaĭ ku kĭesu.Seješ ređe, puniš kola, seješ gušće, puniš kesu.  (izreka)  PAREMIJA  155  [Vidi]
399  Bagă sama śe vorbĭeşć, kî uomu đi vuorbă sa baće.Pazi dobro šta govoriš, jer čoveka zbog reči tuku.  (izreka)  PAREMIJA  155  [Vidi]
400  O sabļe unsă, în pomînt dusă.Masna sablja u zemlju ode.  (zagonetka)  ZAGONETKA  155  [Vidi]
401  Măĭ amunka la uom ĭe kînd vĭađe kă-ĭ muor parinţî, da kopiĭi înbătrîńesk.Najteže je čoveku kad vidi da mu roditelji umiru, a deca mu stare.  (izreka)  PAREMIJA  155  [Vidi]
402  Unđe bińe, nu ĭe lok đe mińe, unđe rău - tot ĭeu.Gde je dobro, niko me ne prima, ge je zlo - samo mene ima.  (izreka)  PAREMIJA  155  [Vidi]
403  Unđe sa bat fraţî, nu će mistaka.Ne mešaj se kad se braća tuku.  (izreka)  PAREMIJA  155  [Vidi]
404  Kînd sa fĭarbe lapćiļi, să aĭ uokĭ şî la kur.Kad se mleko kuva, da imaš oči i na zadnjici.  (izreka)  PAREMIJA  155  [Vidi]
405  Duće bĭestrîga ka frunḑa đi pluop.Idi bstraga ko topolov list.  (psovka)  PAREMIJA  155  [Vidi]
406  Sî đa dumńeḑîu sî nu-ţ ažuće ḑîua ku nuapća.Dabogda ti ne pomogli ni dan ni noć.  (kletva)  PAREMIJA  155  [Vidi]
407  Are fuoĭ, da nu ĭe karće, şî ļe daĭ đi oparće, şî kînd ažung la uokĭ în sus, tu će puń pi plîns.Strane ima, knjiga nije, po redu ih čovek lista, pa kad dospu do očiju, potekne ti suza čista.  (zagonetka)  ZAGONETKA  154  [Vidi]
408  Bag mîna în tufiţă, prind pi naĭka đi kođiţă.Zavlačim ruku u grmić, hvatam dragog za repić.  (zagonetka)  ZAGONETKA  154  [Vidi]
409  Dakă minće kapra, nu minće kuornu.Ako koza laže, ne laže rog.  (izreka)  PAREMIJA  154  [Vidi]
410  Gainuşă porîmbuşă, dă ku kuru pin śanuşă.Crna se koka po pepelu igra.  (zagonetka)  ZAGONETKA  154  [Vidi]
411  Duauă boboloaşă đi arźint, unđe ļi trîmĭet akolo sa duk.Dve kapi žive, kud ih šaljem, tamo odu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  154  [Vidi]
412  Duauă klăń pi o faţă, nu sa măĭ rastuorn ńiśkînd.Dva su plasta na padini, al se nikad ne prevrnu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  154  [Vidi]
413  Piku pikă, balta-ngĭaţă.Kaplja kaplje, baru ledi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  154  [Vidi]
414  Un ţîgan în ţîgańiĭe, ku o miĭe đi burgiĭe.Ciganin u selu, s hiljadu svrdla po telu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  154  [Vidi]
415  Vĭeḑ kă lukră, dăĭ okuol, vĭeḑ kî prînđe, şăḑ ku ĭel.Kada radi, zaobiđi, a kad jede, ti mu priđi.  (izreka)  PAREMIJA  154  [Vidi]
416  Dakă mînă nu-ţ dau, nu ĭe muara să će-n ping.Ako ti ruku ne pružam, ne moram da te gurnem.  (izreka)  PAREMIJA  154  [Vidi]
417  Ĭo mis ńegru, ama pomîntu ńegru rođaşće.Jesam crn, al crna zemlja rađa.  (izreka)  PAREMIJA  154  [Vidi]
418  Kît ĭe đi urît, kînd sa-r plaći porĭezu la urîśuńe, i sa-r vinđa imańa lu tatî-su tuată.Koliko je ružan, kad bi se plaćao porez na ružnoću, prodala bi mu se cela očevina.  (izreka)  PAREMIJA  154  [Vidi]
419  Pi lînga apă mare mĭerź, pi lînga fuok mare nu puoţ.Pored velike vode ideš, pored velike vatre ne možeš.  (izreka)  PAREMIJA  154  [Vidi]
420  Mĭarźe, şî taśe ka moruońu.Ide, i ćuti kao vampir.  (izreka)  PAREMIJA  154  [Vidi]
421  Kuń pi kuń skuaće, da buata pi tuaće.Klin se klinom vadi, ali malj vadi sve.  (izreka)  PAREMIJA  153  [Vidi]
422  Lukru mistakat puće la kakat.Svaštarenje na govno smrdi.  (izreka)  PAREMIJA  153  [Vidi]
423  BAĆE TUOBA-N VAĻAKUAŃELUPA DOBOŠ U VALAKONJI  (erotika)  POEZIJA  153  [Vidi]
424  Kum s-a prins şî s-a ţînut său đemult?Kako se nekada hvatao i čuvao loj?  (obicaj)  PROZA  153  [Vidi]
425  O vakă ruoşe klańa manînkă, şî nu sa satură.Crvena krava stog pojede, al se ne nasiti.  (zagonetka)  ZAGONETKA  153  [Vidi]
426  Ĭarna maruasă, vara rîpuasă.Zimi ubava, leti šugava.  (zagonetka)  ZAGONETKA  153  [Vidi]
427  Madga-Madgaļina a pĭerdut kĭaĭa, Luna aflato, Suarļi a luvato.Magda-Magdalena ključ je izgubila, Mesec ga je našao, Sunce ga je uzelo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  153  [Vidi]
428  Ma suiĭ în vîr đi nuk, vaḑuĭ turśi păn’ sa duk.Popeh se na vr’ ora, videh Turke iza gora.  (zagonetka)  ZAGONETKA  153  [Vidi]
429  Apa fĭartă probĭa ku mîna, nu ku bîtu.Vrelu vodu probaj rukom, a ne štapom.  (izreka)  PAREMIJA  153  [Vidi]
430  Baţ samaru să priśapă nalba.Biješ samar da oseti kobila.  (izreka)  PAREMIJA  153  [Vidi]
431  Ĭuo nu puot đi pi sus să ažut.Ja ne mogu sa nebesa da pomažem.  (izreka)  PAREMIJA  153  [Vidi]
432  Kare sa pazĭaşće, şî Dumńeḑîu ăl pazîaşće.Ko se čuva, i Bog ga čuva.  (izreka)  PAREMIJA  153  [Vidi]
433  Kare puaće, aăla ruađe.Ko može, taj glođe.  (izreka)  PAREMIJA  153  [Vidi]
434  Kînd ar fi tuata muska đi mńare, ar fi mńare şî la kuru kaluluĭ.Kad bi svaka muva pravila med, bilo bi meda i na konjskoj zadnjici.  (izreka)  PAREMIJA  153  [Vidi]
435  Đi śe sa uĭtă magarĭu-n suare pănă kîlarĭaşće mîgariţa?
— Sî vadă dar are vrĭame să ći kîlarĭaskă şî pi ćińe.
Zašto magarac gleda u sunce dok opasuje magaricu?
— Da vidi da li ima vremena da opađe i tebe.  
(pitalica)  PAREMIJA  153  [Vidi]
436  Vuorba dulśe mult aduśe.dosl. Slatka reč mnogo donosi. (fig.) Lepa reč gvozdena vrata otvara.  (izreka)  PAREMIJA  152  [Vidi]
437  Am o babă, înpļećiaşće la tarabă.Imam babu, upliće tarabu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  152  [Vidi]
438  Am un ļemn: la rîdaśină vĭarđe, la mižluok uskat, la vîr fluarĭa lumină.Imam jedno drvo: u korenu zeleno, u sredini osušeno, na vrhu sjaji cvet.  (zagonetka)  ZAGONETKA  152  [Vidi]
439  FRUNḐĂ VĬARĐE, PALAMIDĂZELEN LIŠĆE, PALAMIDE  (erotika)  POEZIJA  152  [Vidi]
440  Ku darĭa trĭeś marĭa.Darivanjem more pređeš.  (izreka)  PAREMIJA  152  [Vidi]
441  Mńelo-l blînd suźe duauă uoĭ, da-l spăriuos zbaće la berbĭaśe.Umiljato jagnje dve ovce siše, a jogunasto siše kod ovna.  (izreka)  PAREMIJA  152  [Vidi]
442  Đi-nkuaś krak, đi-nkuaś krak, da-n mižluok zapadă fak.Ovde breg, ovde breg, a između pravim sneg.  (zagonetka)  ZAGONETKA  152  [Vidi]
443  În poĭană uala fĭarbe.U sred polja lonac vri.  (zagonetka)  ZAGONETKA  152  [Vidi]
444  Kîńe ńegru în śerĭ atîrnat.Crno pseto o nebo visi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  152  [Vidi]
445  Ļemn la ļemn sa žaļiaşće, da uom la uom lakrîmĭ varsă.Drvo se drvetu žali, a čovek pred čovekom suze lije.  (izreka)  PAREMIJA  152  [Vidi]
446  Bruaska tuot în apă stă, şî ĭar’ ĭe mikă.Žaba stalno u vodi stoji, pa je opet mala.  (izreka)  PAREMIJA  152  [Vidi]
447  Bată-l domńeḑău, să-l bată.Bog ga ubio, da ga ubije.  (kletva)  PAREMIJA  152  [Vidi]
448  Pi porînś amînat manînś.Po poruci kasno jedeš.  (izreka)  PAREMIJA  151  [Vidi]
449  Un tată are o miĭe đi kopiĭ: la tuoţ kumpîră kaśuļ, numa luĭ nu puaće.Otac ima hiljadu dece: svima kape kupuje, samo sebi ne može.  (zagonetka)  ZAGONETKA  151  [Vidi]
450  Fuoku arđe, fum nu mĭarźe.Vatra golema, a dima nema.  (zagonetka)  ZAGONETKA  151  [Vidi]
451  Kaḑu golîmbu fara ărpĭ pi ļemn fara krĭenź, şî-l muśkă ţariţa fara đinţ.Pade golub bez krila na drvo bez grana, i ujede ga bezuba carica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  151  [Vidi]
452  Draku ĭe bun uom, ama uomo-l strîkă.Đavo je dobar čovek, samo ga čovek kvari.  (izreka)  PAREMIJA  151  [Vidi]
453  Kare pļakă măĭ đinuapće ļi vĭađe pi tuaće.Ko rano rani sve vidi.  (izreka)  PAREMIJA  151  [Vidi]
454  Kare faśe bińe, ăş lunźaşće pomana.Ko čini dobra, produžava daću.  (izreka)  PAREMIJA  151  [Vidi]
455  Ńevuoĭa vińe pi kal, da sa duśe pi kukumĭelś.Nevolja dolazi na konju, a odlazi na puževima.  (izreka)  PAREMIJA  151  [Vidi]
456  Nu aduormĭ pănă nu mĭastîś fluośi.Ne zaspiš, dok ne smešaš dlake.  (zagonetka)  ZAGONETKA  150  [Vidi]
457  Ţup koļa, ţup koļa, trĭekuĭ Dunîrĭa.Hop onde, hop onde, i dunavske pređoh vode.*  (zagonetka)  ZAGONETKA  150  [Vidi]
458  Śumalkă, śumalkă, će prind đe falkă, şî dau ku ćińe đe salkă.Čumu, čumicu, hvatam za vilicu i mlatim njome o vrbicu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  150  [Vidi]
459  Ažuns suariļi la burik.Stiglo je Sunce na pupak  (izreka)  PAREMIJA  150  [Vidi]
460  Nuĭe ku-ĭ s-a gaćit, numa ku-ĭ s-a putrîvit.Nije kome se spremalo, nego kome se sterifilo.  (izreka)  PAREMIJA  150  [Vidi]
461  Unđe are vaka măĭ multă karńe?
— Supt pĭaļe.
Gde krava ima najviše mesa?
— Pod kožom.  
(pitalica)  PAREMIJA  150  [Vidi]
462  TRIĬ SURUORĬTRI SESTRE  (pripovetka)  PROZA  150  [Vidi]
463  Muaka tună, muaka ĭasă,
Muaka faśe rînd în kasă!
Ud ulazi, ud izlazi,
Ud kućom gospodari.  
(izreka)  PAREMIJA  149  [Vidi]
464  Aĭ batrîń a spus kî puoţ să ći žuorĭ pi strîmb numa kînd puoţ sî skuoţ uomu đi la robiĭa grĭa.Stari su govorili da se možeš krivo kleti samo kad možeš čoveka da spasiš teške robije.  (izreka)  PAREMIJA  149  [Vidi]
465  În gaură tună, şobuol nu ĭe, barbă are, puopă nu ĭe.U rupu uđe, pacov nije, bradu ima, popa nije.  (zagonetka)  ZAGONETKA  149  [Vidi]
466  Kal pi kal: al đisupra măĭ mik đikît al đižuos.Konj na konju: gornji manji od donjega.  (zagonetka)  ZAGONETKA  149  [Vidi]
467  Źuaka sparźe truaka.Igra glupa glavu lupa. (=Igračka, plačka.)  (izreka)  PAREMIJA  149  [Vidi]
468  Ļesńe ĭe la şokîće supt klańe mare.Lako je mišu pod velikim plastom.  (izreka)  PAREMIJA  149  [Vidi]
469  Măĭ îndată ći muśkă kîńiļi tĭeu, đikît alu altu.Pre će te ujesti tvoje pseto, nego tuđe.  (izreka)  PAREMIJA  149  [Vidi]
470  Ăţ visaḑă kuru marźiaļe vĭerḑ.Sanja ti dupe zelene bisere.  (izreka)  PAREMIJA  149  [Vidi]
471  Đi śe mîţa mută puĭi?
— Sî nu fuĭe la loko-la unđ-a fuost.
Zašto mačka premešta mačiće?
— Da ne budu na mestu gde su bili.  
(pitalica)  PAREMIJA  149  [Vidi]
472  Mînkalar vĭermi, să-l manînśe.Izjeli ga crvi, da ga izjedu.  (kletva)  PAREMIJA  149  [Vidi]
473  Tot śe ĭa pomîntu, nu măĭ baće vîntu!Sve što zemlja uzme, vetar ne zapahnu.  (izreka)  PAREMIJA  148  [Vidi]
474  Ţinţiri-minţiri trĭek pi drum, şolđa-bolđa stă supt drum.Cinciri-minciri* putem idu, kezalo-zubalo kraj puta vreba.  (zagonetka)  ZAGONETKA  148  [Vidi]
475  Kĭta şîăd, kîta nu lukru, şî vrĭamĭa trĭaśe.Malo sedim, malo ne radim, i vreme prolazi.  (izreka)  PAREMIJA  148  [Vidi]
476  Kîr ĭe đi urît, ńiś muarća nu-ĭ stă-n drum.Koliko je ružan, ni smrt mu put ne preči.  (izreka)  PAREMIJA  148  [Vidi]
477  Kînd ĭepuru skimbă numiļi?
— Kînd trĭaśe în sat sîrbĭesk.
Kada zec menja ime?
— Kad pređe u srpsko selo.  
(pitalica)  PAREMIJA  148  [Vidi]
478  Kînd vĭeḑ uomu kă vorbîaşće sîngur, or faśe kasă, or la lasat ibomńika.Kad vidiš čoveka da priča sam sa sobom, ili zida kuću, ili ga je napustila ljubavnica.  (izreka)  PAREMIJA  147  [Vidi]
479  Duauă śuberĭaļe pļińe đi žumerĭaļe.Dva čabra tanana, i u njima kajgana.  (zagonetka)  ZAGONETKA  147  [Vidi]
480  Un kal ruoşu pin koşăre săre.Crven konj po košari skače.  (zagonetka)  ZAGONETKA  147  [Vidi]
481  Un śuśuļiaće stă supt parĭaće, în tuaće părţîļi dă ku saźiaće.Jedan panj pored kuće, na sve strane strelom tuče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  147  [Vidi]
482  Kuţofana, zdrankovana, trĭaśe vaļa, trĭaśe kaļa.Svrakalica, džakalica, dô pregazi, put prelazi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  147  [Vidi]
483  Kînd unu are kuţît da altu pîńe, n-au alta śe numa sî sa vorbĭaskă.Kad jedan ima nož a drugi hleb, nemaju drugo šta nego da se dgovore.  (izreka)  PAREMIJA  147  [Vidi]
484  Śe faśe kokuoşu kînd sa suĭe pi gard?
— Sa ţîńe să nu kadă.
Šta radi petao kad se popne na ogradu?
— Drži se da ne padne.  
(pitalica)  PAREMIJA  147  [Vidi]
485  Am un purśel rîpat: ku fļitu fļituĭaşće, da ku kuru îngrađiaşće.Imam svinjče-nemirče: njuškom njuškuje, zadnjicom ograđuje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  146  [Vidi]
486  Dupa Sînta-Mariĭe sa kakă-n pîlariĭe, da la Vińirĭa Mare şî-n gura kuĭ o are.Posle Gospojine poseru ti šešir, a na Petkovici i usta onog ko ga nosi.  (izreka)  PAREMIJA  146  [Vidi]
487  Đi aiś păn-la Vraţ tuot buşćeń uskaţ.Odavde do Vraca* niz suvih trupaca.  (zagonetka)  ZAGONETKA  146  [Vidi]
488  Iriuşă-porîmbuşă, stă ku kuru în śanuşă.Jabučica-šarenica, u pepelu joj zadnjica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  146  [Vidi]
489  În butuoń şî vin şî rakiu, da nu sa mĭastîkă.U istom buretu i vino i rakija, a ne mešaju se.  (zagonetka)  ZAGONETKA  146  [Vidi]
490  Guolu okoļaşće satu, da flomîndu dă pin mižluok.Nag selo obilazi a gladan ide kroz sredinu.  (izreka)  PAREMIJA  146  [Vidi]
491  Śe kap, aşa žńap.Kakva glava, takva motka.  (izreka)  PAREMIJA  146  [Vidi]
492  La śe piĭaţ kumpirĭ, la-şa vinḑ.Na kakvoj pijaci kupiš, na takvoj prodaš.  (izreka)  PAREMIJA  146  [Vidi]
493  Ăl tunźe ka pi uaĭe.Šiša ga kao ovcu.  (izraz)  PAREMIJA  146  [Vidi]
494  Pizda ĭe ćaka puļi.Pička je kurčeva kanija.  (izraz)  PAREMIJA  146  [Vidi]
495  Am un berbĭaśe ku maţîļi în şîaļe.Imam ovna s crevima na leđima.  (zagonetka)  ZAGONETKA  145  [Vidi]
496  Kapra bĭasă, da uaĭa petrĭaśe.Koza prdi, a ovca ispašta.  (izreka)  PAREMIJA  145  [Vidi]
497  Doĭsprîaśe kaĭ în ştală, tuoţ ku kuoḑîļi afară.Dvanaest konja u štali, svima repovi van ispali.  (zagonetka)  ZAGONETKA  145  [Vidi]
498  În butuarkă đi fag, ińimă đi drak.U bukovoj duplji đavolovo srce.  (zagonetka)  ZAGONETKA  145  [Vidi]
499  În vîr đi nuĭa, vaĭ đi ĭa.Na vr’ pruta, jao njemu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  145  [Vidi]
500  Noă uş, noă ferĭeşć, pi unđe daĭ, pi aśi trĭeś.Devet vrata, devet okna, kud god kreneš, tuda prođeš.  (zagonetka)  ZAGONETKA  145  [Vidi]
501  Într-o koşară pļină đi kaĭ, tuoţ albĭ, numa unu ruoşu.U štali punoj konja, svi su beli, samo jedan crven.  (zagonetka)  ZAGONETKA  145  [Vidi]
502  Mare ka kasa, vĭarđe ka matasa, dulśe ka mńiarĭa, amară ka fĭarĭa.Ko kuća golem, ko svila zelen, sladak ko med, gorak ko jed.  (zagonetka)  ZAGONETKA  145  [Vidi]
503  Şî uaĭa ńagră dă lapće alb.I crna ovca belo mleko daje.  (izreka)  PAREMIJA  145  [Vidi]
504  Minća skurtă, robiĭa lungă.Kratka pamet, duga robija.  (izreka)  PAREMIJA  145  [Vidi]
505  Manînkă baļigă!Jede balegu!  (izraz)  PAREMIJA  145  [Vidi]
506  Napasta ĭe ku đinţî đi fĭer.Kleveta ima gvozdene zube.  (izreka)  PAREMIJA  144  [Vidi]
507  Pup-pup-pup! Kare m-a pupat, să pupĭe đin kuĭbu mĭeu, kî ĭe kurat, luminat, uns ku kakat.Pup-pup-pup! Ko me ljubi, nek mi gnezdo ljubi, jer je čisto, nepogano, govnom omazano.  (zagonetka)  ZAGONETKA  144  [Vidi]
508  Turta mĭa pi turta tĭa, fusu mĭeu în kuru tĭeu.Moja proja preko tvoje, a u guzi vreteno je.  (zagonetka)  ZAGONETKA  144  [Vidi]
509  Un muoş barbuos, mînă puorśi-n duos.Bradati čiča svinje* u šumu tera.  (zagonetka)  ZAGONETKA  144  [Vidi]
510  Dupa muarće or aļerź s-o ažunź, or şăḑ s-o aşćeḑ.Smrt ili juriš da je stigneš, ili sediš da je čekaš.  (izreka)  PAREMIJA  144  [Vidi]
511  În lumĭe multă măĭ bun đi pituļ.U gomili ljudi najbolje se kriješ.  (izreka)  PAREMIJA  144  [Vidi]
512  Uala fĭarbe ku pasuĭu, ama nu sa şćiĭe unđe sarĭa.Lonac krčka sa pasuljem, al se ne zna gde je so.  (izreka)  PAREMIJA  144  [Vidi]
513  Pişatu far’ đi bĭeşît, ka nunta far’ đi lăutarĭ.Pišanje bez prdeža, ko svadba bez muzike.  (izreka)  PAREMIJA  144  [Vidi]
514  Al muort sa-mpuće, da-l viu sa fuće.Mrtvi truli, a živi ga guli.  (izreka)  PAREMIJA  144  [Vidi]
515  Duśa-ća-ĭ, să ći măĭ văd kîn’ mĭ-aĭ veđa gaura kuruluĭ.Gubi se, da te vidim kad budem video svoje dupe.  (psovka)  PAREMIJA  144  [Vidi]
516  Urîtu baće ku bîtu, da frumuosu frîînźe uosu.Ružan bije štapom, a lepotan kosti lomi.  (izreka)  PAREMIJA  143  [Vidi]
517  O totîrlă totîrlată pi kuń bagată.Obruč obručen na klin navučen.  (zagonetka)  ZAGONETKA  143  [Vidi]
518  Vaśiļi pi rînd sa ļing.Krave se redom ližu.  (izreka)  PAREMIJA  143  [Vidi]
519  Ĭ-a kreskut lînga drum, ka pizda lînga kur, uń sa baće şî rău şî bun.Odrasla je pored pored puta, kao pička kraj dupeta, gde navraća i zlo i dobro.  (izreka)  PAREMIJA  143  [Vidi]
520  Sa-nvîrćiaşće ka bĭeşîna-n śuariś.Vrti se ko prdež u pantalonama.  (izreka)  PAREMIJA  143  [Vidi]
521  Mînkaćar şărpi şî balauri.Izjele te zmije i blavori.  (kletva)  PAREMIJA  143  [Vidi]
522  Kînd ĭe vaka măĭ grĭa?
— Kînd ći kalkă pi piśuor.
Kad je krava najteža?
— Kad te nagazi na nogu.  
(pitalica)  PAREMIJA  143  [Vidi]
523  Śe faś uodma kînd ći skuoļ?
— Urmă.
Šta napraviš odmah, čim ustaneš?
— Trag.  
(pitalica)  PAREMIJA  143  [Vidi]
524  Aripa đin tîrg, da kuada đin krîng.Krilo se kupuje, rep se u šumi neguje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  142  [Vidi]
525  Śe ĭe dupa prag, pragu să nu trĭakă.Što je iza praga, prag da ne prelazi.  (izreka)  PAREMIJA  142  [Vidi]
526  Taśuńu ăl potoļit măĭ rău ći arđe.Potuljeni ugarak najviše opeče.  (izreka)  PAREMIJA  142  [Vidi]
527  Nuĭe suiş făra kubarîş.Nema uspona bez pada.  (izreka)  PAREMIJA  142  [Vidi]
528  Gorunu ţîńe bunu: kînd bunu sa ńebuńeaşće, tuata lumĭa noroḑaşće.Hrastovina dobrog čuva: kad se dobri onedobri, sav se narod raznarodi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  142  [Vidi]
529  Trĭaśe pista apă, da nu sa adapă.Vodu prelazi, al’ se ne ukvasi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  142  [Vidi]
530  Tuoţ sa plîng, da ĭel kîntă.Svo nariču, a on peva.  (zagonetka)  ZAGONETKA  142  [Vidi]
531  Unđe duarme ruĭan, nu măĭ dă buruĭan.Gde crvenko spava, tu ne raste trave.  (zagonetka)  ZAGONETKA  142  [Vidi]
532  Un muort întra duoĭ viĭ.Jedan mrtav između dva živa.  (zagonetka)  ZAGONETKA  142  [Vidi]
533  Ţîşćo-fîşćo, ololonk-tronk.Cišti-fišti, ololonk-tres.*  (zagonetka)  ZAGONETKA  142  [Vidi]
534  Ĭuo am fakut pi muma, muma m-a fakut pi mińe.Ja rodih majku, majka rodi mene.  (zagonetka)  ZAGONETKA  142  [Vidi]
535  K-o nuĭauă kuprind lumĭa tuată.Jednom šibom ceo svet zahvatim.  (zagonetka)  ZAGONETKA  142  [Vidi]
536  Ku o mînă, triĭ în kur.S jednom rukom, trij u dupe.  (zagonetka)  ZAGONETKA  142  [Vidi]
537  Numa kuaĭļi sînt soţîĭe, kî nu sa măĭ đispart ńiśkînd.Samo su muda par, jer se ne razdvajaju nikad.  (izreka)  PAREMIJA  142  [Vidi]
538  Ńima nu ĭe fakut đi puost, numa în slasta măĭ mare.Niko nije u postu pravljen, nego u najvećoj slasti.  (izreka)  PAREMIJA  142  [Vidi]
539  Ńiś nu-ţ aļeg, ńiś nu-ţ kuļeg.Nit’ ti biram, nit’ ti berem.  (izreka)  PAREMIJA  142  [Vidi]
540  MUĬERĬA ALDRAKULUĬVRAGOLASTA ŽENA  (pripovetka)  PROZA  142  [Vidi]
541  Nu ma mir kînd la bîtrîńaţă Dumńeḑîu i ĭa la uom mîna, or piśuoru, îĭ va trăbui đi lukru or đi aļergat, ama ma mir đi śe i ĭa pula, śe va faśa ku ĭa?Ne čudim se što pod starost Bog uzima čoveku ruku, ili nogu, možda mu trebaju za rad ili trčanje, ali se čudim što mu uzima kurac, šta li sa njim čini, ne znam?  (pitalica)  PAREMIJA  141  [Vidi]
542  Un rastău rîaśe Dunîrĭa trĭaśe.Hladno gvožđe Dunav prođe.  (zagonetka)  ZAGONETKA  141  [Vidi]
543  Ĭel ĭe mare, ĭuo mis mik, amînduoĭ într-un ļinđik.On je velik, a ja mali, oboje smo u sikilj stali.  (zagonetka)  ZAGONETKA  141  [Vidi]
544  Kînd daĭ înprumut, askultă arîngu kum kîntă: „Daĭ! - Naĭ!”Kad daješ na zajam, poslušaj kako zvoni crkveno zvono: „Daješ! - Nemaš!”  (izreka)  PAREMIJA  141  [Vidi]
545  Kuru puće, ama-l duś ku ćińe.Dupe smrti, al’ ga nosiš sa sobom.  (izreka)  PAREMIJA  141  [Vidi]
546  Suokru baće ku kaśula đi paĭe, da suakra ku kaśula đi pĭatră.Svekar tuče kapom od slame, a svekrva kapom od kamena.  (izreka)  PAREMIJA  141  [Vidi]
547  Taĭnă multă, sîraśiĭe guală.Prazna priča, golo siromaštvo.  (izreka)  PAREMIJA  141  [Vidi]
548  Đi śe vînatuorĭu kată ĭepuru?
— Đi śe nu şćiĭe unđi ĭe.
Zašto lovac traži zeca?
— Zato što ne zna gde je.  
(pitalica)  PAREMIJA  141  [Vidi]
549  Đi śe ţîganu vinđe kalu?
— Đi śe nu puaće kalu să vindă ţîganu.
Zašto Ciga prodaje konja?
— Zato što ne može konj da proda Cigu.  
(pitalica)  PAREMIJA  141  [Vidi]
550  Kum sîare pîrśu pista ogaş?
— Tuot una ka kapra.
Kako jarac preskače potok?
— Isto kao koza.  
(pitalica)  PAREMIJA  141  [Vidi]
551  BUŹUOKURA ĐI TRAILĂRUGALICA ZA TRAILA  (satira)  POEZIJA  141  [Vidi]
552  Să kapiće, dabogda, ć-a kapatat mirĭasa nopća đin tîĭ.Nek dobije, dabogda, ono što je mlada dobila prve noći.  (kletva)  PAREMIJA  140  [Vidi]
553  Zgrśitu măĭ mult plaćiaşće, ļeńuosu măĭ mult aļargă.Škrt više plaća, lenj više trči.  (izreka)  PAREMIJA  140  [Vidi]
554  Mi sa înflă, mi sa-ngînfă, fofoluaka mi sa skuală.Zaduva se, naduva se, okruglasto mi se diže.  (zagonetka)  ZAGONETKA  140  [Vidi]
555  O gaină ćuşă rîkîĭe-n śanuşă.Priprosta koka po pepelu prčka.  (zagonetka)  ZAGONETKA  140  [Vidi]
556  Tuoţ kaĭ albĭ, numa unu ruoşu şî-ĭ baće pi tuoţ.Svi konji beli, samo jedan crven, i mlati ih sve  (zagonetka)  ZAGONETKA  140  [Vidi]
557  Tutuk-bunduk, đi kuadă ăl duk.Trupac-šupac, za rep ga vučem.  (zagonetka)  ZAGONETKA  140  [Vidi]
558  Lînga fuok Trifu şîađe, da đi frikă nu sa pĭarđe.Pored vatre Trifun stoji, a vatre se ne boji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  140  [Vidi]
559  Bĭa şî manînkă, şî katîţ lukru tĭeu.Pij i jedi, i gledaj svoja posla.  (izreka)  PAREMIJA  140  [Vidi]
560  Kare ĭe alu Dumńeḑîu, nu ĭe ku nuoĭ. (A murit, l-a luvat Dumńeḑîu la ĭel.)Ko je Božji, nije sa nama. (Umro je, uzeo ga Bog k sebi.)  (izreka)  PAREMIJA  140  [Vidi]
561  Nu kapiţ lapće đi la vakă, pănă-n ĭarbă nu sa kakă.Ne muzeš kravu, dok ne ubalega travu.  (izreka)  PAREMIJA  140  [Vidi]
562  Śe dakă muare uomu, nu sa zbîrśaşće śerĭu.Šta ako umre čovek, ne zbrčka se nebo.  (izreka)  PAREMIJA  140  [Vidi]
563  Kînd faś la ińimă pi vuoĭe, la kap faśe ńevuoĭe.Kad srcu činiš po volji, glavi ćiniš nevolju.  (izreka)  PAREMIJA  140  [Vidi]
564  Kaku-ma în soļńiţa tĭa!Poserem ti se u slanik!  (psovka)  PAREMIJA  140  [Vidi]
565  Kînd ĭe în varḑă măĭ multă karńe?
— Kînd tună buou în vîrḑariĭe.
Kad je u kupusu najviše mesa?
— Kad vo uđe u kupusište.  
(pitalica)  PAREMIJA  140  [Vidi]
566  Bolnau đi muarće, da-r mînka đi tuaće.Mrtav bolestan, a jeo bi svega.  (izreka)  PAREMIJA  140  [Vidi]
567  Sa traźe ka śaţa.Vuče se kao magla.  (izraz)  PAREMIJA  140  [Vidi]
568  Daĭ ku mîna, ĭaĭ ku piśuariļi.Daješ rukom, uzimaš nogama!  (izreka)  PAREMIJA  139  [Vidi]
569  Sîraśiĭa ĭe rîa, ama ńeverĭa şî măĭ rîa.Siromaštvo je zlo, al nevera još veće.  (izreka)  PAREMIJA  139  [Vidi]
570  Vaka muartă, da maţîļi viĭ.Krava mrtva, a creva joj živa.  (zagonetka)  ZAGONETKA  139  [Vidi]
571  Kasa fara kîńe, ka uşa fara kĭaĭe.Kuća bez psa, ko vrata bez ključa.  (izreka)  PAREMIJA  139  [Vidi]
572  Kînd nu ĭe pîńe, bună şî koļaşă.Kad neba ’leba, dobar je i kačamak.  (izreka)  PAREMIJA  139  [Vidi]
573  Nuĭe ruşîńe, kă đin ruşîńe ńis fakuţ.Nema sramote, jer smo od sramete nastali.  (izreka)  PAREMIJA  139  [Vidi]
574  Sarak, sarak, ama nu sa ćĭame nuapća kînd latră kîńi.Puki siromah, al se ne trza noću kad laju psi.  (izreka)  PAREMIJA  139  [Vidi]
575  Kînd minće n-are, munkă mare.Kad pameti nema, muka golema.  (izreka)  PAREMIJA  139  [Vidi]
576  Rău făr’ đi muĭare, ka opinka făr’ đi urḑăļe, ka skruafa făr’ đi pĭaļe.Zlo je bez žene, ko opanak bez poveza, kao svinja bez kože.  (izreka)  PAREMIJA  139  [Vidi]
577  Kînd pi ĭepur ăl duor đinţî?
— Kînd ăl muśkă kopuoĭu.
Kada zec pati od zuba?
— Kad ga ujede ker.  
(pitalica)  PAREMIJA  139  [Vidi]
578  Kad pintru napastă: ńiś să n-o fak, ńiś să n-o trag!Molim se za kletvu: niti da je činim, niti da je primim!  (obicaj)  PAREMIJA  138  [Vidi]
579  Kum ţ-aşerń, aşa duorm, kum ći kulś, aşa ći skuoļ.Kako prostreš, tako spavaš; kako legneš, tako ustaješ.  (izreka)  PAREMIJA  138  [Vidi]
580  Đi aiśa păn’ la munće tuot ḑăļe marunće.Odavde do šumice samo alka do alkice.  (zagonetka)  ZAGONETKA  138  [Vidi]
581  O mîţă zgaită pi kîmp sa kîntă.Mačka razrogačka ide poljem i mjauče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  138  [Vidi]
582  Gura baće kuru.Usta dupe mlate.  (izreka)  PAREMIJA  138  [Vidi]
583  Pi magarĭ înkđe gazda, da pi uom držaua.Magarca zatvara gazda, a čoveka država.  (izreka)  PAREMIJA  138  [Vidi]
584  Vrĭamĭa bună, a zaĭebit kuku.Vreme lepo, zajebalo kukavicu.  (izreka)  PAREMIJA  138  [Vidi]
585  Sî baź şokîćiļi şî-n ambarĭu ku grîu, şobuol nu sa măĭ faśe.Stavi miša i u ambar sa žitom, u pacova neće da izraste.  (izreka)  PAREMIJA  138  [Vidi]
586  Kînd ĭe puopa uom?
— Kînd iĭ vĭeḑ urma în zapadă.
Kad je popa čovek?
— Kad mu vidiš trag u snegu.  
(pitalica)  PAREMIJA  138  [Vidi]
587  Burta largă grĭeu sa strînźe.Golem stomak teško pašeš.  (izreka)  PAREMIJA  137  [Vidi]
588  Draku ńiś nu ară, ńiś nu sapă, numa ći bolđaşće la kur (să faś rîaļe).Đavo niti ore, niti kopa, samo te podbada u zadnjicu (da činiš zla).  (izreka)  PAREMIJA  137  [Vidi]
589  La-l kĭuor nu faśa ku uokĭu, la-l surd nu şopoća.Slepom ne namiguj, gluvom ne šapići.  (izreka)  PAREMIJA  137  [Vidi]
590  Unđe ĭastă uoĭ, ĭastă şî fuoĭ.Gde ima ovaca, ima i mehova.  (anegdota)  PROZA  137  [Vidi]
591  Vaka muźe, da viţălu fuźe.Krava riče, a tele odmiče  (zagonetka)  ZAGONETKA  137  [Vidi]
592  Pin tufiţă pask o mńoriţă.Kroz šumicu napasam ovčicu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  137  [Vidi]
593  Stă în kuń, da fund n-are.O klin visi, a dno nema.  (zagonetka)  ZAGONETKA  137  [Vidi]
594  Dupa pluaĭe sa faśe morśilă.Posle kiše napravi se blato.  (izreka)  PAREMIJA  137  [Vidi]
595  Kîmpu are uokĭ, da padurĭa urĭekĭ.Polje ima oči, a šuma uši.  (izreka)  PAREMIJA  137  [Vidi]
596  Nu ći mistaka unđe nu-ţ fĭarbe uala.Ne mešaj se gde ti se lonac ne kuva.  (izreka)  PAREMIJA  137  [Vidi]
597  Śe ĭe bun, nu ţîńe mult.Što je dobro, ne traje dugo.  (izreka)  PAREMIJA  137  [Vidi]
598  Kînd auḑ una đi la rîsarit, una đi la zovîrńit, tu pļakă pin mižluok.Kad jedno čuješ sa istoka, a drugo sa zapada, ti kreni kroz sredinu.  (izreka)  PAREMIJA  137  [Vidi]
599  Sa-nvîrćaşće ka kuoĭu-n feruaĭkă.Vrti se ko mudo u kotliću.  (izreka)  PAREMIJA  137  [Vidi]
600  Sa-npreună sîrbaćiku ku ńesîrbaćiku să fiĭe fraţ.Sastaju se divlji i pitomi da se pobratime.  (zagonetka)  ZAGONETKA  136  [Vidi]
601  S-a spînḑurat baba-n duos, ku ļinđiku skuos.O drvo se baba obesila, i sikilj iskesila.  (zagonetka)  ZAGONETKA  136  [Vidi]
602  Un-će duś, a kolo ĭastă, far đi ĭel traĭ nu ĭastă.Kud god krećeš, svud ga srećeš, bez njega ti života nema.  (zagonetka)  ZAGONETKA  136  [Vidi]
603  Mulţ puopĭ, kopilu ńibućeḑat.Mnogo popova, nekršteno dete.  (izreka)  PAREMIJA  136  [Vidi]
604  Uomu ku uom samînă.Svi su ljudi isti.  (izreka)  PAREMIJA  136  [Vidi]
605  Abatut đin poćaka lumi.Skrenut sa ljudske staze.  (izreka)  PAREMIJA  136  [Vidi]
606  — Kum săre pîrśu pista ogaş?
— Tot una ka kapra.
— Kako jarac preskače potok?
— Isto kao koza.
  
(pitalica)  PAREMIJA  135  [Vidi]
607  Muĭarĭa puaće şî đisupra, şî đižuos, da uomu numa đižuos.Žena može i ozgo i ozdo, a muškarac samo ozdo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  135  [Vidi]
608  S-a spumîntat bîskîkaratu kă arđe satu.Uplašio se krakati da će selo buktati.  (zagonetka)  ZAGONETKA  135  [Vidi]
609  Într-un fund đi ogaşăl kîntă un kokoşăl.U dnu jednog potočića čuje se pesma petlića.  (zagonetka)  ZAGONETKA  135  [Vidi]
610  Śi ĭe la țariță, așa-ș la măgăriță.Kakva je kod carice, takva i kod magarice.  (izreka)  PAREMIJA  135  [Vidi]
611  Nu sînt ĭuo batrîn, numa mulţ ań a trekut đi kînd m-am fakut.Nisam ja star, samo je mnogo godina prošlo od moga rođenja.  (izreka)  PAREMIJA  135  [Vidi]
612  Lovićar fiorĭ đi muarće în mižluok đi nuapće.Strefila te smrtna jeza u sred noći.  (kletva)  PAREMIJA  135  [Vidi]
613  În munće pokńaşće, în sat rasună.U gori puca, u selu odjekuje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  134  [Vidi]
614  O bag pi ńaćida în flokuasă.Stavljam glatku u dlakavu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  134  [Vidi]
615  Lumĭa ka ļegumĭa.Narod je kao čorba.  (izreka)  PAREMIJA  134  [Vidi]
616  Pi dunga bĭelţî nu ĭe urmă đi drak, numa đi uom.Pored bare nije đavolov, nego čovekov trag.  (izreka)  PAREMIJA  134  [Vidi]
617  La ĭel ńiś ku pula nu či ţîń.Od njega se nu kurcem ne možeš odbraniti.  (izreka)  PAREMIJA  133  [Vidi]
618  Mik ka uou, grĭeu ka buou.Mali ko jaje, težak ko vo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  133  [Vidi]
619  Satu arđe, da baba sa pĭapćină.Selo gori, a baba se češlja.  (izreka)  PAREMIJA  133  [Vidi]
620  Śe auđe faţa, sî n-audă duosu.Što čuje lice, da ne čuje naličje. /ili: Što čuje osoje, da ne zna prisoje./  (izreka)  PAREMIJA  133  [Vidi]
621  Sufļitu-n vînt, uasîļi-n pomînt.Duša u vetar, kosti u zemlju.  (izreka)  PAREMIJA  133  [Vidi]
622  Urîtă nunta kîńaskă, da şî măĭ rîa omeńaskă.Ružna je pseća svadba, al je ljudska pravo zlo.  (izreka)  PAREMIJA  133  [Vidi]
623  O vakă pļuadă, o suź pi kuadă.Smrdikravu kroz rep sišeš.  (zagonetka)  ZAGONETKA  132  [Vidi]
624  Un śuob ku unt, tuota lumĭa ung.Mali sud sa maslom ceo svet omasti.  (zagonetka)  ZAGONETKA  132  [Vidi]
625  Kopil đin sat no-l măĭ faś đi śuakă.Dete iz sela nikad ne može biti planinac.  (izreka)  PAREMIJA  132  [Vidi]
626  Numa kuru nu sa pĭarđe, kî ĭe prins la uom.Samo se dupe ne zagubi, jer je prikačeno na čoveku.  (izreka)  PAREMIJA  132  [Vidi]
627  Lumĭa ka ļegumĭa, da lapćiļi măĭ dulśe.Narod kao čorba, al je mleko slađe,  (izreka)  PAREMIJA  132  [Vidi]
628  AĐET LUVATU ĐIN KIKĂOBIČAJ PRVO ŠIŠANJE  (obicaj)  PROZA  132  [Vidi]
629  KÎNĆIKU LU AǏDUK VǏELKUHAJDUK-VELJKOVA PESMA  (balada)  POEZIJA  132  [Vidi]
630  Tot ţîganu îş labdă śokanu, da ţîganka ńikovala.Svaki Ciga hvali čekić, a Ciganka nakovanj.  (izreka)  PAREMIJA  131  [Vidi]
631  O fată mare în iļek, şîađe pi dirĭek, şî ruađe malaĭ săk.Jedna moma u jeleku proju glođe na direku.  (zagonetka)  ZAGONETKA  131  [Vidi]
632  Nu fi prĭabun, kă ramîń ku kuru guol în drum.Ne budi predobar, jer ćeš gologuz na putu ostati.  (izreka)  PAREMIJA  131  [Vidi]
633  Đi aiś păn’ la mărĭ numa fundurĭ đi kaldărĭ.Odavde do sinjeg mora samo danci od lavora.  (zagonetka)  ZAGONETKA  130  [Vidi]
634  Sućiļi pļakă, da miĭiļi ramîn.Stotine polaze, a hiljade ostaju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  130  [Vidi]
635  Tuot arđe în koļibă, da koļiba nu.Sve u kući gori, samo kuća ne.  (zagonetka)  ZAGONETKA  130  [Vidi]
636  Urđiş-burđiş vržđik malaĭ, śe la şkuală învaţaĭ păn’ la kasă ma zuĭtaĭ.Kreće-šeće parče proje,* što me u školi uče, zaboravim do kuće.  (zagonetka)  ZAGONETKA  130  [Vidi]
637  Kuk, kuk, şî-n apă ţup.Krek, krek, i u vodu šljep.  (zagonetka)  ZAGONETKA  130  [Vidi]
638  Ku bîtu skurt nu sa masură apa adînkă.Kratkim štapom ne meri se duboka voda.  (izreka)  PAREMIJA  130  [Vidi]
639  La kur rîńuos trăbe ungĭe marĭ.Za šugavo dupe trebaju veliki nokti.  (izreka)  PAREMIJA  130  [Vidi]
640  Tu nu ma krĭeḑ pi mińe, da vrĭeĭ Dumńeḑîu sî ći krĭadă pi ćińe.Ti ne veruješ meni, a hoćeš da Bog veruje tebi.  (izreka)  PAREMIJA  130  [Vidi]
641  Fiţar uoki afurisîţ.Proklete ti oči bile.  (kletva)  PAREMIJA  130  [Vidi]
642  Vĭađe păru-n uokĭu toĭa, da nu vĭađe bĭrna în aluĭ.Vidi dlaku u tuđem oku, a ne vidi gredu u svom.  (izreka)  PAREMIJA  129  [Vidi]
643  Śe ĭe la mînă, nu ĭe minśună.U ruci što je, stvarno je.  (izreka)  PAREMIJA  129  [Vidi]
644  Giśu-miśu: kare nu va giśi, maţîļi-n ĭel sa vo zgrśi.Zagonetke-zanovetka: ko je neće znati, creva će mu zavezati.  (zagonetka)  ZAGONETKA  129  [Vidi]
645  O butuarkă đi ćiĭ pļină đi skinćiĭ.Lipova deblica puna varnica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  129  [Vidi]
646  Mare bińe mare rău aşćată.Veliko dobro veliko zlo čeka.  (izreka)  PAREMIJA  129  [Vidi]
647  Ĭ-a pus draku frîu-n kap.Zauzdao ga đavo.  (izreka)  PAREMIJA  129  [Vidi]
648  Sa źuară kă nu fură, da fuźe ku raţa-n gură.Kune se da ne krade, a beži s plovkom u zubima.  (izreka)  PAREMIJA  129  [Vidi]
649  Tot nat are kîć-un drak, da la mińe patru-śinś, şî tuoţ đ-aĭ draku, fara opinś.Svak po jednog vraga ima, a ja imam četir-pet, i svi su vrazi bosonogi.  (izreka)  PAREMIJA  129  [Vidi]
650  Mînkaćar muska vĭarđe.Izjele te muve zelene.  (kletva)  PAREMIJA  129  [Vidi]
651  Kare faśe, nu manînkă.Ko gotovi (jela), taj ne jede.  (izreka)  PAREMIJA  128  [Vidi]
652  Kît ĭe đi urît, kînd urîśuńa ar durĭa, ĭel al muri đi durĭare.Koliko je ružan, kad bi ružnoća bolela, on bu umro od bolova.  (izreka)  PAREMIJA  128  [Vidi]
653  Satu nuostru mare rău: buoi a ĭeşît, da karu n-a măĭ tunat.Naše selo je golemo: volovi izašli, a kola još nisu ušla.  (izreka)  PAREMIJA  128  [Vidi]
654  Śe ĭe đi kasă, nu ĭe đi sat.Što je za kuću, nije za selo.  (izreka)  PAREMIJA  128  [Vidi]
655  Mîkanće sa-nkîļikat pi nu şću śe, şî sa duśe nu şću unđe.Ljigavko uzjahao ne znam šta, i krenuo ne znam kud.  (zagonetka)  ZAGONETKA  127  [Vidi]
656  O lađe pļină đi apă, da nu ĭe-n apă.Jedan brod pun vode, a u vodi nije.  (zagonetka)  ZAGONETKA  127  [Vidi]
657  Pista o vaļe adînkă o punće strîmbă.Nad dubokim dolom krivo brvno.  (zagonetka)  ZAGONETKA  127  [Vidi]
658  Đin đinţ strînź, đin kur înpinź, đin mîń traź, ş-abĭa o baź.Zube stiskaš, dupetom pritiskaš, rukama vučeš, jedva je navučeš.  (zagonetka)  ZAGONETKA  126  [Vidi]
659  Un śur pļin đi aluńe, ş-o nukă mare în mižluok.Rešeto puno lešnika, sa jednim orahom u sredini.  (zagonetka)  ZAGONETKA  126  [Vidi]
660  Într-o ştală ĭapa zbĭară.U jednoj štali kobila rže.  (zagonetka)  ZAGONETKA  126  [Vidi]
661  Kalu şî karuţa, şî bań împrumut, să nu daĭ la ńima.Konja i karuce, i novac na zajam, nikom da ne daješ.  (izreka)  PAREMIJA  126  [Vidi]
662  MÎNDRO, BĂRBĂŢĂLŬ-AL TĂŬDABOGDA TI MUŽ ŠLOGIR’O  (lirika)  POEZIJA  126  [Vidi]
663  Mînă pi mînă spală, da vaka pi vakă ļinźe.Ruka ruku mije, krava kravu liže.  (izreka)  PAREMIJA  125  [Vidi]
664  Nuĭe nuntă fara plîns, nu ĭe muarće fara rîs.Nema svadbe bez suza, i nema sahrane bez smeha.  (izreka)  PAREMIJA  125  [Vidi]
665  Ńima nu întrabă đi kasa lu frumuosu.Za kuću lepotana niko ne pita.  (izreka)  PAREMIJA  125  [Vidi]
666  Tata vĭarđe, da kopiĭi ruoşîĭ.Otac zelen, a sva deca crvena.  (zagonetka)  ZAGONETKA  124  [Vidi]
667  Ursu muort, da urĭakĭa zbaće.Medved mrtav, a uho mu mrda.  (zagonetka)  ZAGONETKA  124  [Vidi]
668  Śuara ńagră bĭasă, da beşîna albă ĭasă.Poprdnu se crna tica, snese prdež bela lica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  124  [Vidi]
669  Ĭarna ažută, da vara đinţî uskă.Zimi služi, leti zube suši.  (zagonetka)  ZAGONETKA  124  [Vidi]
670  Kum ĭe draku, aşa ĭe şî prokļetu.Kakav je đavo, takava je i vrag.  (izreka)  PAREMIJA  124  [Vidi]
671  Stă în apă, da nu sa adapă.U vodi stoji, al’ se ne poji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  123  [Vidi]
672  Totîrlata tună în gaură gata.Okruglo, u rupu ušlo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  123  [Vidi]
673  Un malaĭ ku doă fĭaţă.Jedna proja sa dva lica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  123  [Vidi]
674  Śe faśe ĭepuru kînd înpļińiaşće un an?
— Pļakă pi duoĭ.
Šta radi zec kad napuni godinu?
— Počinje drugu.  
(pitalica)  PAREMIJA  123  [Vidi]
675  Nu-ĭ înkĭapă kolači-n traĭstă.Ne staju mu kolači u torbu.  (izreka)  PAREMIJA  123  [Vidi]
676  Nu aĭ tu în kap aĭa śe are ĭel în kalkîń.Nemaš ti u glavi to što on ima u peti.  (izreka)  PAREMIJA  121  [Vidi]
677  Pîsarika ku minća-n kuadă.Ptičica sa umnim repom.  (zagonetka)  ZAGONETKA  121  [Vidi]
678  Vorbim, da nu ńi grižă.Pričamo, a nije nas briga.  (izreka)  PAREMIJA  121  [Vidi]
679  Supt un karpińel žuakă un ĭepurĭel.Pod grabićem zečić igra.  (zagonetka)  ZAGONETKA  120  [Vidi]
680  Moruońu întîń manînkă đintr-a luĭ.Vampir prvo pojede svojtu.  (izreka)  PAREMIJA  120  [Vidi]
681  Nu spomînţ lupu ku pĭaļa uoi.Ne plašiš vuka ovčjom kožom.  (izreka)  PAREMIJA  120  [Vidi]
682  Vrći, vrći, tup!Vrti, vrti, bup!  (zagonetka)  ZAGONETKA  118  [Vidi]
683  Voĭńiku nu pļakă la drum pănă nu kîntă kokuoşî.Čovek ne polazi na put dok ne zapevaju petli.  (izreka)  PAREMIJA  118  [Vidi]
684  Una ḑîśe: făće ḑîuă, una ḑîśe: făće nuapće, alalaltă: făće śe vi vrĭa, miĭe đi grĭeu tot aşa.Jedna veli: nek je dan, jedna veli: nek je noć, a sledeća: neka bude bilo kako, meni teško podjednako.  (zagonetka)  ZAGONETKA  117  [Vidi]
685  Puaće bîlśu fara unu.Može vašar bez jednoga.  (izreka)  PAREMIJA  117  [Vidi]
686  Gură să aĭ đi apă şî đi mînkare, ļimbă sî naĭ.Usta da imaš za vodu i hranu, jezik da nemaš.  (izreka)  PAREMIJA  115  [Vidi]
687  Tuot ku uoki la ogļindă, da gunuoĭu baće-n grindă.Pred ogledalom celog dana, a đubre joj do tavana.  (izreka)  PAREMIJA  115  [Vidi]
688  AĮ, AĮ, DUNĂRĮAHEJ, HEJ, DUNAVE  (lirika)  POEZIJA  112  [Vidi]
689  Ś-aĭ katat, aĭ aflat.Što si tražio, to si našao.  (izreka)  PAREMIJA  109  [Vidi]
690  Vinu şî oţătu sa fak ku înśetu.Vino i sirće prave se strpljivošću.  (izreka)  PAREMIJA  107  [Vidi]
691  MUOŞU MÎŃIĬATLJUTI STARAC  (balada)  POEZIJA  107  [Vidi]
692  Đin şađere nu ĭe avere.Od sedenja nema vajde.  (izreka)  PAREMIJA  88  [Vidi]
693  SĂRAK BIŃESIROTANКО  (lirika)  POEZIJA  73  [Vidi]
694  ĐESKÎNĆIK ĐE МÎRZĂ KU ŚURUBAJANJE REŠETOM ZA OMRAZU  (bajalica)  POEZIJA  73  [Vidi]
695  Će duś la nuntă fara fus dă pripaş.Ideš na svadbu bez ražnja za pečenicu.  (izreka)  PAREMIJA  71  [Vidi]
696  Fî će fraće şi ku draku pănă nu treč punća.Budi brat i s đavolom, dok brvno ne pređeš.  (izreka)  PAREMIJA  54  [Vidi]
697  FOAĬE VERĐE, PELENIŢĂZELEN LISTAK OD PELINA  (lirika)  POEZIJA  51  [Vidi]
698  Tot satu ku zanatu, tot kotunu ku raśunu, tuota kasa ku ađetu.Svako selo i zanat, svaki katun i račun, svaka kuća običaj.  (izreka)  PAREMIJA  50  [Vidi]
699  Am o mńoriţă ku maţîļi pistriţă.Imam ovčicu šarenih creva.  (zagonetka)  ZAGONETKA  49  [Vidi]
700  Zbĭară ruĭka-n duos.Riče krava u šumi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  46  [Vidi]
701  Kînd baće pîşļa, sa marită văduviļi.Kad duva severac, udaju se udovice.  (izreka)  PAREMIJA  46  [Vidi]
702  KUM VĬAĐE BABAKAKO BABA VIDI  (anegdota)  PROZA  43  [Vidi]
703  Ţuĭ, ţuĭ, stăĭ sî ma suĭ!Curik, curik, stani da se popnem!  (zagonetka)  ZAGONETKA  40  [Vidi]
704  Ţapînă în izmĭańe.Krutovilo u gaćama.  (zagonetka)  ZAGONETKA  39  [Vidi]
705  Kînd ć-aĭ fakut, n-aĭ avut, akuma aĭ şă-l puorţ đarîndu.Kad si se rodio, nisi ga imao, sada ga imaš, i svuda ga nosiš.  (zagonetka)  ZAGONETKA  38  [Vidi]
706  DAĬKO, PINTRU UOKI TÎĂĬZBOG TA TVOJA OKA DVA  (lirika)  POEZIJA  38  [Vidi]
707  Stă în tufă da nu suflă.U žbunju stoji a ne diše.  (zagonetka)  ZAGONETKA  37  [Vidi]
708  Nu stau đi taĭnă.Nemam vremena za razgovor.  (izraz)  PAREMIJA  37  [Vidi]
709  ŞÎAĐE MUOŞU PI ŹUBANSEDI ČIČA NA ŽIBANU  (erotika)  POEZIJA  37  [Vidi]
710  Pi şîaļe bobonată, da pi burtă înblanată.Na leđima ispupčena, na stomaku ravna.  (zagonetka)  ZAGONETKA  35  [Vidi]
711  Kînd o bag - baş mi drag, kînd o skot - nu măĭ pot!Kad ga stavim - lepo mi je, kad ga vadim - muka mi je!  (izreka)  PAREMIJA  35  [Vidi]
712  Mĭarźe, mĭarźe, nu măĭ stă.Ide, ide i ne staje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  34  [Vidi]
713  Pănă a suit pi urs în păr, ĭ-a rupt urĭekiļi, da pănă la dubarît đin păr, ĭ-a rupt kuada.Dok su medveda popeli na krušku, počupali mu uši, a dok su ga sa kruške smakli, pokidali mu rep.  (izreka)  PAREMIJA  34  [Vidi]
714  Puopa fara lukru îş boćaḑă kuaiļi.Besposleni pop krsti svoja muda.  (izreka)  PAREMIJA  33  [Vidi]
715  La păru labdat nu pļeka ku saku, numa ku pîzanarĭu.Kod hvaljene kruške ne idi sa džakom, nego sa džepom.  (izreka)  PAREMIJA  31  [Vidi]
716  Kînd ăţ trĭaśe śeva kaļa, trabe să ći-ntuorś triĭ paşurĭ înapoĭ.Kad ti nešto pređe put, treba da se vratiš tri koraka nazad.  (verovanje)  PAREMIJA  30  [Vidi]
717  Bîtu țîńe lumĭa șî pomîntu.Motka drži svet i zemlju.  (izreka)  PAREMIJA  30  [Vidi]
718  Arańeșć kîńiļi să-ț manînśe vîńiļi.Hraniš pseto da ti jede živce.  (izreka)  PAREMIJA  29  [Vidi]
719  ABĬA AŞĆETJEDVA ČEKAM  (vic)  PROZA  28  [Vidi]
720  Şćiu tuot, ma nu puot.Znam sve, al’ ne mogu.  (izreka)  PAREMIJA  26  [Vidi]
721  FIRĬA-Ĭ MUĬKĂ BLASTAMATĂPROKLETA MI BILA, MATI  (lirika)  POEZIJA  25  [Vidi]
722  Bat ka kurka.Pijan kao ćurka.  (izraz)  PAREMIJA  25  [Vidi]
723  Aĭ pruoşć nu sa samînă, iĭ rasăr sîngurĭ.Budale se ne seju, one same niču.  (izreka)  PAREMIJA  24  [Vidi]
724  La lovit suariļi. Ĭ-a dat în kap, kă a mĭers ku kapu guol.Udarilo ga sunce. Udarilo ga je u glavu, jer je išao gologlav.  (izraz)  PAREMIJA  23  [Vidi]
725  KUKUĻIEŢ KU PĬAŃE VĬERḐKUKAVICE, ZELEN-PERKO  (lirika)  POEZIJA  22  [Vidi]
726  Kare bĭa țuĭkă đi prună, nu măĭ are kimĭașă bună.Ko pije šljivovicu, neće imati košuljicu.  (izreka)  PAREMIJA  21  [Vidi]
727  DANŚU AL PRIŚEPUTDOSETLJIVI DANČE  (vic)  PROZA  20  [Vidi]
728  Îş a baut viĭaţa.Propio je svoj život  (izraz)  PAREMIJA  20  [Vidi]
729  Kurvariĭa păn’ sa puaće, da bețîĭa păn’ la muarće.Švaleraj dok se može, a pijanstvo je do smrti.  (izreka)  PAREMIJA  20  [Vidi]
730   A veńit apa şî la muara mĭa.Došla je voda i na moju vodenicu.  (izreka)  PAREMIJA  19  [Vidi]
731  MUĬKA MĬA KU ĆUOKU MAREMAJKO MOJA DUGOKLJUNA  (uspavanka)  POEZIJA  18  [Vidi]
732  Bĭa ku sanataće! (Skurt) Ku sanataće!Pij u zdravlju! (Skraćeno) U zdrablje!  (zdravica)  PAREMIJA  18  [Vidi]
733  Îş a baut sanataća.Propio je svoje zdravlje.  (izraz)  PAREMIJA  17  [Vidi]
734  ÎNTUORS ÎN PĂTURĂOKRETANJE U PONJAVI  (obicaj)  PROZA  17  [Vidi]
735  Să-ĭ fiĭe aram șî katran!Neka mu bude čemer i jad!  (kletva)  PAREMIJA  12  [Vidi]
736  Nu ļeź gura la un sak, da sî ļeź la un sat.Teško svežeš jedan džak, a kamoli usta selu.  (izreka)  PAREMIJA  8  [Vidi]
737  Uaĭa kufurită kufurĭaḑă kîrdu tuot.Usrana ovca usere celo stado.  (izreka)  PAREMIJA  7  [Vidi]
738  Vulpĭa-n fĭară đevină ĭe đe tuot.Uhvaćena lisica kriva je za sve.  (izreka)  PAREMIJA  6  [Vidi]
739  Bușćanol mik rastuarnă karu. Pi ăl mare vĭeḑ șă ći pazășć.Mali panj prevrće kola. Veliki vidiš pa se čuvaš.  (izreka)  PAREMIJA  4  [Vidi]
166686