Lista cu num. căutări (de la 16.05.2012)

Nr.

Vlaški


Srpski


Vrsta

Oblast

Br. pogleda


Acţiune
137  Pi la arţ nu ĭe bun sî će duś pi la-ĭ ’lalţ, kî daĭ ku pula-n laţ. U trapave dane ne idi u goste, jer će ti kurac upasti u zamku.   (izreka)  PAREMIJA  3167   [Vezi]
43  ÎNTORSURA A MARE VELIKO VRAĆANJE ČINI   (bajalica)  POEZIJA  3121   [Vezi]
15  ĎESKÎNŤEK ĎE ÎNTORSURĂ (1) VRAĆANJE ČINI (1)   (bajalica)  POEZIJA  1678   [Vezi]
17  ĎESKÎNŤEK ĎE ĎEZĻEGAT SKRISA BAJALICA ZA „ODVEZIVANJE” SUĐENIKA   (bajalica)  POEZIJA  1399   [Vezi]
64  DE DEOICHI OD UROKA   (bajalica)  POEZIJA  1254   [Vezi]
16  ĎESKÎNŤEK ĎE ÎNTORSURĂ (2) VRAĆANJE ČINI (2)   (bajalica)  POEZIJA  1186   [Vezi]
36  ĎESKÎNŤEK ĎE SKRISĂ BAJALICA ZA ZAPISANO   (bajalica)  POEZIJA  1154   [Vezi]
37  ĐESKÎNĆIK ĐI SKRISĂ BAJALICA ZA „ZAPISANO”   (bajalica)  POEZIJA  1109   [Vezi]
42  ĎESKÎNŤEK „ĎE BOALĂ” BAJALICA „OD BOLJKE”   (bajalica)  POEZIJA  870   [Vezi]
51  ĎESKÎNŤEK ĎE DRAGOSŤE BAJALICA ZA LJUBAV   bajalica  POEZIJA  816   [Vezi]
28  ĎESKÎNŤEK ĎE ĎEOĬKĬ BAJALICA OD UROKA   bajalica  POEZIJA  707   [Vezi]
86  ĐIMIŃAŢA PĂNĂ-N ZUORI JUTROM RANO, U SVANUĆE   (lirika)  POEZIJA  690   [Vezi]
84  ĐESKÎNĆIK ĐI BUBE BAJALICA PROTIV BOGINJA   (bajalica)  POEZIJA  625   [Vezi]
204  Rugamînt la luna nuoă Molitva mladom mesecu   (bajalica)  POEZIJA  624   [Vezi]
65  ALUNA VOĬŃIŚASKĂ VOJNIČKI LEŠNIK   (bajalica)  POEZIJA  623   [Vezi]
38  ĎESKÎNŤEK ĎE IZDAT (1) BAJALICA OD IZDATA   (bajalica)  POEZIJA  584   [Vezi]
208  ĐESKÎNĆIK ĐI SKRISĂ BAJANJE DA SE OSTVARI ZAPISANO   (bajalica)  POEZIJA  547   [Vezi]
85  TOT NAT KU NAKAZU LUĬ SVAKO SA SVOJOM MUKOM   (vic)  PROZA  503   [Vezi]
135  BRAD FRUMUOS VITA JELA   (lirika)  POEZIJA  501   [Vezi]
29  ŹABA MIS MÎNDRĂ, FRUMUASĂ UZALUD SAM DRAGA, LEPA   (lirika)  POEZIJA  500   [Vezi]
5  FRUNḐĂ VĬARĐE, ĬARBĂ KRĬAȚĂ ZELEN LIST, PETLOVA KRESTA   (lirika)  POEZIJA  494   [Vezi]
12  UOIŢĂ BALURĂ, KU KORŃIŢU-N GURĂ OVČICA BELKA, S ROGOM U USTIMA   (balada)  POEZIJA  484   [Vezi]
40  ĎESKÎNŤEK ĎE IZDAT (3) BAJALICA OD IZDATA   bajlica  POEZIJA  484   [Vezi]
52  A PĻEKAT BAĬATU ĐIN SÎRBIĬE POŠO MOMAK IZ SRBIJE   (balada)  POEZIJA  484   [Vezi]
87  ĐALU Ĭ’ ĐAL ŞÎ VAĻA Ĭ’ VAĻE BRDO J’ BRDO, A DOLJA DOLJA   (lirika)  POEZIJA  480   [Vezi]
8  PADURE, SORO, PADURE ŠUMO, SESTRO, ŠUMICE   (lirika)  POEZIJA  477   [Vezi]
162  KÎNĆIKU LU ISPAS SPASOVDANSKA PESMA   (erotika)  POEZIJA  461   [Vezi]
178  POVASTA LU PÎRŚ JARČEVA PRIČA   (basna)  PROZA  460   [Vezi]
74  KÎND AM FUOST ĬUO MIK ODATĂ KAD MI BEŠE MLADOST RANA   (lirika)  POEZIJA  459   [Vezi]
23  BUNĂ ZĂUA LA AŽUN DOBAR DAN NA BADNJI DAN   (obredna)  POEZIJA  451   [Vezi]
172  ĆUŞU SOVA   (erotika)  POEZIJA  445   [Vezi]
9  KOLO-N VAĻE, ÎNTR-O GRAĐINĂ TAMO DOLE, U BAŠTICI   (lirika)  POEZIJA  444   [Vezi]
34  ALA KU URĬEKIĻI MARĬ ALA SA VELIKIM UŠIMA   (bajka)  PROZA  443   [Vezi]
202  GRUĬA LU NOVAK GRUJA NOVAKOV   (balada)  POEZIJA  439   [Vezi]
69  ŢÎĻIĻIU-TÎĻIĻIU CIGU-LIGU   (uspavanka)  POEZIJA  438   [Vezi]
54  GIŢĂ KÎTAŃIŢĂ GICE KATANJICA   (balada)  POEZIJA  437   [Vezi]
129  ĻЕĻА LJELJA   (erotika)  POEZIJA  436   [Vezi]
18  KÎNŤEKU MIRĬESÎ MLADINA PESMA   (lirika)  POEZIJA  433   [Vezi]
689  ĐESKÎNĆEK ĐE MOROĬU ĂL VIU BAJALICA ZA ZAŠTITU OD ŽIVIH VAMPIRA   (bajalica)  POEZIJA  430   [Vezi]
60  DUNĂRIKĂ, APĂ ĻINĂ OJ DUNAVE, TIJA VODO   (lirika)  POEZIJA  427   [Vezi]
80  Ariś, prikoļiś! Ţîăl spusăĭ, şî n-ol giśiş. Jež, ježičak, vampiričak! Rekoh ti ga, pogodi ga.   (zagonetka)  ZAGONETKA  419   [Vezi]
159  PRIMOVARA, MUĬKA NUASTRĂ PROLEĆE JE MAJKA NAŠA   (lirika)  POEZIJA  418   [Vezi]
108  Trasńirĭa-n ţîka-tĭa, dabuogda! Grom ti spalio poreklo, dabogda!   (kletva)  PAREMIJA  413   [Vezi]
68  Đi śe saraku nu-n źugă buoĭi-n źug?
— Pă, đ-aĭa kă nu-ĭ are!
Zašto siromah ne preže volove?
— Pa, zato što ih nema! [Por.]  
(pitalica)  PAREMIJA  410   [Vezi]
22  ĎIKAĬ, ĎIKAĬ, ĎIKAĬ, ĎA ĐIHAJ, ĐIHAJ, ĐIHAJ, ĐE   (erotika)  POEZIJA  405   [Vezi]
55  VIDA VIDA   (balada)  POEZIJA  403   [Vezi]
76  PETREKUTA DĂN VOLUĬA PЕSМА ZА ISPRАĆАЈ PОKОЈNIKА, IZ VОLUЈE   (obredna)  POEZIJA  403   [Vezi]
220  Povesťa lu Dumńezău Božja priča   (bajalica)  POEZIJA  403   [Vezi]
175  RUMÎNA DĂ LA HUŃEDOARA RUMUNKA IZ HUNEDOARE   (erotika)  POEZIJA  399   [Vezi]
141  ĐI LA PAĬE PĂN’ LA PAĬE (1) OD SENA DO SENA   (erotika)  POEZIJA  394   [Vezi]
181  A lupadat ļingura pi puod. (A murit, nu-ĭ măĭ trîabe.) Bacio kašiku na tavan. (Umro je, ne treba mu više.)   (izreka)  PAREMIJA  391   [Vezi]
77  PAPARUDĂ DODOLA   (obredna)  POEZIJA  387   [Vezi]
25  ĬASĂ NAĬKA ĐI PI VAĻE IZ DOLINE DRAGI IDE   (lirika)  POEZIJA  385   [Vezi]
160  ŚE ARMĂ ĬE MĂĬ TARE? KOJE JE ORUŽJE NAJJAČE?   (mit)  PROZA  384   [Vezi]
21  URSĂTOARE SUĐENICA   (lirika)  POEZIJA  383   [Vezi]
144  KUM ĆI KĬAMĂ?

— Kum ći kĭamă?
— Sorbiḑamă!
— Da śe suorbĭ?
— Suorb ḑamă đe kokouş:
ĭuo đe supra, tu đe žuos!
KAKO SE ZOVEŠ?

— Kako se zoveš?
— Čorbosrkalo!
— A šta srčeš?
— Srčem supu petlovsku:
Ja sam gore, a ti dole!  
(satira)  POEZIJA  382   [Vezi]
39  ĎESKÎNŤEK ĎE IZDAT (2) BAJALICA OD IZDATA   bajalica  POEZIJA  381   [Vezi]
161  POVASTA LU MIĬ

— Unđe muoşu?
— S-a dus la Điĭ dupa buabe đi miĭ,
kă nu măĭ avĭem la kopiĭ śe să dăm !
PRIČA O PROSU

— Gde je čiča?
— Otišao u Vidin po zrna prosa,
jer više nemamo šta deci da damo!  
(obicaj)  PROZA  381   [Vezi]
128  ĐEĐU - ŹIŃIRĻI LU ŽÎGMAN KRAĻU ĐEĐU - ZET ŽIGMANA KRALJA   (balada)  POEZIJA  380   [Vezi]
4  Skuaće, draśe, ś-aĭ luvat, kă će bat ku kakat!
(var. Skuaće, draśe, ś-aĭ pitulat kî ć-omuor ku kakat!)
Vadi, vraže, to što kriješ, da te govnom ne prebijem!   (kletva)  PAREMIJA  379   [Vezi]
53  FLORIŚIKĂ ÎNTUŃEKATĂ MOJ CVETIĆU UVENULI   (lirika)  POEZIJA  379   [Vezi]
14  MA-Ş DUŚA ŞÎ ĬUO LA NUNTĂ OTIŠO BIH I JA NA SVADBU   (poskocica)  POEZIJA  377   [Vezi]
154  Trasta guală mult ĭe măĭ grĭa đikît a pļină. Prazna torba mnogo je teža od pune.   (izreka)  PAREMIJA  375   [Vezi]
176  Tuata lumĭa fraţ, un uom sîngur ĭe lup. Svi su ljudi braća, usamljen čovek je vuk.   (izreka)  PAREMIJA  372   [Vezi]
70  DURU, DURU, DURUĬAN DURU, DURU, DURUJAN   (uspavanka)  POEZIJA  370   [Vezi]
97  Kîmpu are uokĭ, da duosu are urĭekĭ. Polje ima oči, a šuma ima uši.   (izreka)  PAREMIJA  367   [Vezi]
83  KUOSTA PAKURARĬU KOSTA ČOBANIN   (balada)  POEZIJA  366   [Vezi]
150  ĆAKĂ ĐI TÎRNAKUOP FUTROLA ZA TRNOKOP   (anegdota)  PROZA  364   [Vezi]
19  UN PIŚUOR ŚUPARKA ARE JEDNU NOGU GLJIVA IMA   (poskocica)  POEZIJA  361   [Vezi]
82  DURA, DURA, KU KARUŢA BRZO, BRZO, TALJIGAMA   (uspavanka)  POEZIJA  361   [Vezi]
41  LA KRĂČUN NA BOŽIĆ   (poskocica)  POEZIJA  360   [Vezi]
71  ĻEŃA KU DORA LENJKA I ŽELJKA   (anegdota)  PROZA  360   [Vezi]
156  Buala să nu pituļ, kă ći pitulă ĭa pi ćińe. Bolest da ne kriješ, jer će sakriti ona tebe.   (izreka)  PAREMIJA  360   [Vezi]
26  FUTAĬKA LA RÎND REDALJKA   (erotika)  POEZIJA  359   [Vezi]
72  ASARĂ, PI VRĬAMĬA ŚIŃI SINOĆ, KAD JE NOĆCA PALA   (lirika)  POEZIJA  358   [Vezi]
66  LA RĂZORĬEĆE, PUĻEĆE! NA RAZOR, KURATI!   (pripovetka)  PROZA  357   [Vezi]
145  ŢARU KU MUARA-N VÎRU ŚUOŚI CAR I VODENICA NA VRHU BRDA   (legenda)  PROZA  357   [Vezi]
143  Bună s-ăţ fiĭe ińima, ka pasuĭu vińirĭa! Neka ti je srce dobro, kao što je pasulj petkom.   (zdravica)  PAREMIJA  355   [Vezi]
354  Patru propćiće, patru śuļiće, patru stau, patru iĭ dau, patru sa ruagă la Dumńeḑîu, şî un fîlfastan. Četiri uprta, četiri uvrta, četiri stoje, četiri doje, četiri se Bogu mole, i jedan palavrtak.   (zagonetka)  ZAGONETKA  355   [Vezi]
133  O POVASTĂ ŃEAUDZÎTĂ, ŃEVĂDZUTĂ JEDNA PRIČA, NEČUVENA, NEVIĐENA   (bajka)  PROZA  354   [Vezi]
168  Măĭ bun ku pula-n pizdă, đi kît ku sapa pi umăr. Bolje je s kurcem u pički, nego s motikom na ramenu.   (izreka)  PAREMIJA  354   [Vezi]
33  DRAKU KU DUMŃEḐÎU PUN BUKAĆE ĐAVO I BOG SADE USEVE   (pripovetka)  PROZA  351   [Vezi]
7  MÎNDRILOR, MÎNKAVAŞ GURA USTA BIH VAM, MOME, JEO   (lirika)  POEZIJA  348   [Vezi]
13  ĎI LA UNU PĂN-LA ZEČE OD JEDAN PA DO DESET   (poskocica)  POEZIJA  344   [Vezi]
189  Śi ĭe aĭa „pită-raspită”? Šta je to „pita-raspita”?   (zagonetka)  ZAGONETKA  344   [Vezi]
88  Kînd daĭ ku pĭatra-n uală, sa sparźe uala, da kînd daĭ ku uala-n pĭatră - sa sparźe ĭară uala. Kad udariš kamenom u lonac, razbije se lonac, a kad udariš loncem u kamen - razbije se opet lonac.   (izreka)  PAREMIJA  340   [Vezi]
153  KUM S-A FAKUT RUSAĻIĻI KAKO SU NASTALE RUSALJE   (legenda)  PROZA  339   [Vezi]
89  Dabuogda tuot înainće sî će duś, în urmă să ni ći măĭ întuorś. Dabogda samo napred išao, natrag se nikad ne vratio.   (kletva)  PAREMIJA  337   [Vezi]
148  POVASTA ĐI TUTUN PRIČA O DUVANU   (legenda)  PROZA  337   [Vezi]
163  KUM SVIĆI ARANŹELU A-NVAŢAT LUKRU KAKO JE SVETI ARANĐEL NAUČIO ZANAT   (mit)  PROZA  337   [Vezi]
50  Tat-tu în pod, da mă-ta îl trağe ďe nod. Otac ti je na tavanu, a majka ga za dršku vuče.   (zagonetka)  ZAGONETKA  336   [Vezi]
59  PUSĂĬ LA MÎNDRA MÎNA-N KAP OBGRLIH JOJ RUKOM GLAVU   (poskocica)  POEZIJA  336   [Vezi]
61  Ţîşńirĭa đin ćińe, sî ţîśńaskă! (var.) Ţîśńirĭa pîşku đin ćińe, sî ţîşńaskă! (var.) Lovi-ć-ar pîşku, dabuogda! Šiknulo iz tebe, da šikne! (var.) Šiknuo proliv iz tebe, da šikne! (var.) Strefio te proliv, dabogda!   (kletva)  PAREMIJA  336   [Vezi]
132  Pulă, pulă,
Pintru ćińe ma batură!
Kînd će vaḑură ĭeĭ skulată,
Măĭ đaţîră
Înk-o dată!
Kurče, kurče,
Zbog tebe me prebiše!
A kad te krutog videše,
Još jednom me
Mlatnuše!
  
(erotika)  POEZIJA  336   [Vezi]
130  KRŢA, KRŢA PI MALAĬ CIGU-LIGU NA PROJARI   (erotika)  POEZIJA  334   [Vezi]
136  BRĂNDUŞAUĂ GALBIŃUARĂ ŠAFRANČIĆU, ŽUTE BOJE   (lirika)  POEZIJA  334   [Vezi]
183  ĐARÎNDU ĬASTĂ NARUOḐ SVUDA IMA BUDALA   (anegdota)  PROZA  334   [Vezi]
158  S-ăl fut în kur muort, pi blană-nćinsă. Jebem ga u dupe mrtvog, na položenoj dasci.   (psovka)  PAREMIJA  333   [Vezi]
174  FUĆE FATA JEBI CURU   (erotika)  POEZIJA  333   [Vezi]
191  KÎND M-A UĬT PI LUOK LA VAĻE GLEDAM SVOJU ORANICU   (satira)  POEZIJA  333   [Vezi]
10  KÎND AM FUOST LA MUĬKA FATĂ KAD SAM BILA JA DEVOJKA   (lirika)  POEZIJA  332   [Vezi]
63  ĆAURIKĂ, ĆAURĂ ČAURICE, ČAURO   (erotika)  POEZIJA  332   [Vezi]
116  Muĭarĭa şî magarĭu sa uĭtă la tuot sluogu sî-ţ đia în kurişkapiće, da tu strînźe kapîăstru bińe, şî nu ći da. Žena i magare gledaju kod svakog brega da te zbace preko glave, a ti dobro pritegni uzde, i ne daj se.   (izreka)  PAREMIJA  332   [Vezi]
151  ĻAKU LU UĬKA VISAĻIN LEK UJKE VESELINA   (anegdota)  PROZA  331   [Vezi]
164  POVASTA LU SKAĬAĆE PRIČA O ČIČKU   (legenda)  PROZA  329   [Vezi]
134  BABA MARTA KU DOĂSPRÎAŚE KOŽUAŚE BАBА МАRТА SА DVANAEST KОŽUHА   (mit)  PROZA  325   [Vezi]
73  KÎT A FUOST KESAUA PĻINĂ DOK JE BILA PUNA KESA   (lirika)  POEZIJA  322   [Vezi]
104  Duće la draku în balta vĭarđe. Idi do đavola u zelenu baru.   (kletva)  PAREMIJA  322   [Vezi]
24  MA-NSURAĬ, LUVAĬ MUĬARĬE OŽENIH SE, UZEH ŽENU   (lirika)  POEZIJA  321   [Vezi]
11  LULA MIKĂ, FATA MIKĂ MALA LULA, MALA CURA   (uspavanka)  POEZIJA  320   [Vezi]
152  KUM S-A BUŽUKURĬAḐĂ KOPILU KARE S-A MÎŃIĬAT? KAKO SE ZADIRKUJE DETE KOJE SE NALJUTILO?   (satira)  POEZIJA  320   [Vezi]
383  Un ļemn mare ku doasprîaśe krĭenź, în tuata krĭanga kîći un kuĭb, în tuot kuĭbu kîći patru puĭ, în tuot puĭu kîći şapće uauă. Veliko drvo sa dvanaest grana, na svakoj grani po jedno gnezdo, u svakom gnezdu po četiri tića, a u svakom tiću po sedam jaja.   (zagonetka)  ZAGONETKA  320   [Vezi]
32  BARḐĂ RODA   (uspavanka)  POEZIJA  319   [Vezi]
165  POVASTA LU PIR PRIČA O PIREVINI   (legenda)  PROZA  319   [Vezi]
126  Ma kulkaĭ asară-n ćindă,
Ku kapu pi kîramidă,
Şî fakuĭ albĭaţă-n pizdă.
Dau ku aku, dau ku sula,
Nuĭe ļaku ka ku pula.
Na trem sinoć sam prilegla,
Sa glavom na ćeramidi.
Pička mi od pene bridi.
Probah iglom i kalemom,
Al bez kurca leka nema.  
(erotika)  POEZIJA  317   [Vezi]
44  Doo klaĭuţă stau în rîpă, şi nu să surupă. Dva plasta na padini stoje, a ne padaju.   (zagonetka)  ZAGONETKA  316   [Vezi]
78  Rakaĭ-bikaĭ pin izvuară,
Or sî ĭasă, or sî muară,
Da-l aşćeţ ku gura guală.
Batrga se u izvoru,
Kao da je na umoru,
Ti ga vrebaš na pomolu.  
(zagonetka)  ZAGONETKA  315   [Vezi]
198  Măĭ rău ĭe kînd će fuće vrunu ku pula muaļe: tu, saraku, traź sî skăpĭ, da ĭel ginđaşće kă mĭastîś đi drag, şi će fuće şî măĭ rău! Najgore je kad te neko jebe mekim kurcem: ti, siroma, vrdaš da se izvučeš, a on misli da mešaš jer ti je lepo, pa te jebe još gore!   (izreka)  PAREMIJA  315   [Vezi]
27  DUASKA KU PIROAĬE DASKA SA EKSERIMA   (vic)  PROZA  311   [Vezi]
131  MA DUSĂĬ LA ŞÎḐÎTUARE JA OTIDOH NA SEDELJKU   (erotika)  POEZIJA  310   [Vezi]
185  MA MIR, KUČE, ŞI MA MIR ČUDIM TI SE, KUKAVICE   (lirika)  POEZIJA  309   [Vezi]
31  UOMU AL URÎT ŃIŚ LA MUARĂ NARE RÎND RUŽAN ČOVEK NI NA MLINU REDA NEMA   (poskocica)  POEZIJA  308   [Vezi]
49  BURTA KU MAŢU STOMAK I CREVO   (vic)  PROZA  307   [Vezi]
30  SÎNTUAĐIRI AĬ MARĬ ÎN RĬERNĂ VELIKI TODOROVAC U RERNI   (anegdota)  PROZA  306   [Vezi]
193  La-l surd nu vorbĭa, la-l kĭuor nu arata. Gluvom ne govori, slepom ne pokazuj.   (izreka)  PAREMIJA  306   [Vezi]
147  KUM BLASTÎMĂ UOMU MUĬARĬA KAKO MUŽ KUNE ŽENU   (kletva)  PAREMIJA  305   [Vezi]
20  FATA KU ĻIK DEVOJAČKI LIK   (lirika)  POEZIJA  303   [Vezi]
62  HITLER ĬE FRUMUOS BAĬAT HITLER TI JE MOMAK LEP   (satira)  POEZIJA  303   [Vezi]
124  UNOĻIKA ŞÎ DOĻIKA JEDNOLIKA I DVOLIKA   (uspavanka)  POEZIJA  302   [Vezi]
90  Sî će duś la Dunîrĭe dupa apă tulburĭe, numiļi sî-ţ vină, tu să nu măĭ viń. Na Dunav da odeš po mutnu vodu, ime da ti dođe, ti da ne đođeš.   (kletva)  PAREMIJA  300   [Vezi]
184  LA ISPAS NA SPASOVDAN   (erotika)  POEZIJA  300   [Vezi]
3  O bag tare, o skuot muaļe, da đi-n kap iĭ mĭarźe baļe! Stavim je tvrdu, vadim je meku, a iz glave joj bale teku!   (zagonetka)  ZAGONETKA  297   [Vezi]
81  Ińima đi drak, într-o butuarkă đi fag. U bukovom deblu, đavolovo srce.   (zagonetka)  ZAGONETKA  297   [Vezi]
146  ĐI KÎND SÎNT FĬARÎĻI OD KAD SU ZAMKE   (legenda)  PROZA  297   [Vezi]
79  Patru ćetrinkurĭ,
Duauă bobiknurĭ,
Şî un ćorombok!
Četiri četrinke,
Četiri bobinke,
I jedan čorombok!  
(zagonetka)  ZAGONETKA  296   [Vezi]
46  Riďa ļinğe pe Murďa pe kur, şi nu-l lasă pănă nu-l skuală. Riđa liže Murđi zadnjicu, i ne pušta ga dok mu ga ne digne.   (zagonetka)  ZAGONETKA  295   [Vezi]
109  Dabuogda unđe śiń sî nu prînḑ! Dabogda gde večeraš, da ne ručaš.   (kletva)  PAREMIJA  295   [Vezi]
157  Dabuogda nuapća să ći duară đinţî, da ḑîua să ći bată papuśi. Dabogda noću da te bole zubi, a danju da te žuljaju cipele.   (kletva)  PAREMIJA  294   [Vezi]
103  Dabuogda s-ăţ piśe pula đin rîdaśină! Dabogda ti kurac otpao iz korena!   (kletva)  PAREMIJA  293   [Vezi]
110  Dabuogda lînga tata mĭeu sî će baź! Dabogda kraj mog (mrtvog) oca (u zemlju) da uđeš.   (kletva)  PAREMIJA  291   [Vezi]
101  Kopiĭi sînt pļiń đi draś ka muara đi saś. Deca su puna vragova, ko vodenica džakova   (izreka)  PAREMIJA  290   [Vezi]
91  La bisîarikă śe nu-ţ ažută, nu će ruga. Crkvi koja ti ne pomaže, nemoj se moliti.   (izreka)  PAREMIJA  288   [Vezi]
118  Bît đ-alun bun bît fu! Leskov štap dobar štap bi!   (brzalica)  PAREMIJA  288   [Vezi]
67  Soakră, soakră - poamă akră, đe ć-aĭ koaśe toată vara, tot aĭ fi akră ş-amară. Tašto, tašto, voće gorko, kad bi celog leta zrila, ti bi opet gorka bila.   (izreka)  PAREMIJA  287   [Vezi]
140  VINU NAĬKĂ MĂĬ ĐIVRĬAME PORANI MI, DRAGI MOJ   (lirika)  POEZIJA  287   [Vezi]
94  Dakă aĭ pi a tĭeu, aĭ şî pi dumńeḑău. Ako imaš svoga, imaš i boga.   (izreka)  PAREMIJA  286   [Vezi]
195  ĐESKÎNĆIK ĐI MASAUĂ BAJANJE ZA ZUBOBOLJU   (satira)  POEZIJA  285   [Vezi]
114  În vaļe adînkă stau golańi brînkă. U dnu dolje leže golje.   (zagonetka)  ZAGONETKA  284   [Vezi]
207  ĆIĆIRIKĂ, ĆAKĂ ĆIĆIRIKA, ĆAKA   (satira)  POEZIJA  284   [Vezi]
95  Fuź đi draku, daĭ đe prokļetu. Bežiš od đavola, naletiš na vraga.   (izreka)  PAREMIJA  283   [Vezi]
1  S-ažuće, să nu skurće! Să traĭaskă, şî să krĭaskă! La mulţ ań ku sînataće! Da pomogne, da potraje! Da traje i napreduje! Na mnogo godina u zdravlje!   (zdravica)  PAREMIJA  282   [Vezi]
102  Kînd sa vo faśa salka puom, şî tu sî ći faś uom. Kad vrba postane voćka, i ti da postaneš čovek.   (kletva)  PAREMIJA  282   [Vezi]
111  Muta faśe futa. Ćutanje pravi jebanje.   (izreka)  PAREMIJA  281   [Vezi]
120  Flutur pi tata, flutur pi muma! Leptir na tatu, leptir na mamu!   (brzalica)  PAREMIJA  280   [Vezi]
179  KUKUĻIEŢ KU PĬAŃE VĬERḐ KUKAVICE, ZELEN-PERKO   (lirika)  POEZIJA  279   [Vezi]
58  Şî minśuna ĭe vuorbă. I laž je reč.   (izreka)  PAREMIJA  278   [Vezi]
122  A kalkat kapra pi pĭatră,
A krapat pĭatra în patru!
Kraparĭa kapu kăpri
Kum a krapat pĭatra în patru!
Nagazila koza kamen,
Kamen puk’o na četvoro!
Neka pukne kozi glava
Kao kamen na četvoro!  
(brzalica)  PAREMIJA  278   [Vezi]
92  Rîma, kînd kapîtă uokĭ, o ĭa pi ļemn în sus, ama vińe mĭerla ş-o ćokńaşće-n kap. Glista, kad progleda, krene uz drvo, al’ dođe kos pa je čukne u glavu.   (izreka)  PAREMIJA  276   [Vezi]
93  Đ-a fĭeća am pi dumńeḑău, kînd n-am pi a mĭeu. Badava imam boga, kad nemam svoga.   (izreka)  PAREMIJA  276   [Vezi]
127  A ḑîs ḑîsa sî ḑîk k-oĭ ḑîśe,
Da ĭuo nu ḑîsăĭ sî ḑîk k-o sî ḑîk,
K-am ḑîs sî ḑîk k-oĭ ḑîśe:
Să nu ḑîk k-am ḑîs!
Kazala kaža da kažem da ću kas’ti,
Al’ ja ne kazah da kažem da ću kas’ti,
Jer sam kaz’o da ću kas’ti da kažem:
Da ne kažem da sam kaz’o!  
(brzalica)  PAREMIJA  275   [Vezi]
57  Pănă ažunź la Dumńeḑîu, ći manînkă svînţî. Dok stigneš do Boga, pojedu te sveci.   (izreka)  PAREMIJA  273   [Vezi]
211  KUKURIKU, MANDA KUKURIKU, MANDA   (uspavanka)  POEZIJA  270   [Vezi]
125  ĐI LA KLĬE PĂN’ LA KLAĬE OKO STOGA, I NIZ POLJE   (erotika)  POEZIJA  269   [Vezi]
186  Dă mă mumă după Giţă Udaj me za Giceta   (poskocica)  POEZIJA  268   [Vezi]
167  Dumńeḑîu ć-astrukă ku pîătura, da draku ći đestrukă, şî baće tuoba dupa ćińe sî sa rîdă lumĭa. Bog te pokriva ponjavom, a đavo otkriva, i bije doboš za tobom da ti se ljudi smeju.   (izreka)  PAREMIJA  267   [Vezi]
171  Ţukatu ĭe kapara lu futaĭ. Ljubljenje je jebačka kapara.   (izreka)  PAREMIJA  267   [Vezi]
180  SKOSĂĬ RAZBUOĬU DUPA KASĂ TURIH RAZBOJ IZA KUĆE   (satira)  POEZIJA  267   [Vezi]
200  NAŞ, NAŞ, FUĆELAŞ KUME, KUME, ZAJEBANTU   (satira)  POEZIJA  267   [Vezi]
119  Bań am, pungă n-am,
Bań n-am, pungă am,
Śe baga, şî śe luva?
Novac imam, kesu nemam,
Novac nemam, kesu imam,
Šta staviti, šta uzeti?  
(brzalica)  PAREMIJA  264   [Vezi]
199  Nu kaska đin gură kît nu trĭaśe pin kur. Ne otvaraj usta koliko ne (može da) prođe kroz dupe.   (izreka)  PAREMIJA  263   [Vezi]
47  Tanda aič, tanda koļa, tanda treku Duńerĭa. Tup ovde, tup onde, i tupko preko Dunava ode.   (zagonetka)  ZAGONETKA  262   [Vezi]
6  În rîmuĭtura đi uaĭe, un kuorn đi puork! Ăl vaḑu ăl kĭuor, auḑî ăl surd, ăl luvă ăl sîăk, ş-îl bagă l-al đeşćins dupa brîu. Ovca je rila, svinjski rog skrila! Slepac ga vide, o tome gluvi doču, sakati ga uze i raspasanom za pojas zadenu.   (zagonetka)  ZAGONETKA  259   [Vezi]
45  O ţîgankă trenţuruasă şeďe ku boĭeri la masă. Jedna Ciganka dronjava sedi za stolom s bojarima.   (zagonetka)  ZAGONETKA  259   [Vezi]
105  Sî nu-ţ măĭ ažuće patruḑăś şî patru đi prazńiśe pi anu đi ḑîļe, şî ḑîļiļi marĭ ku ĭaļe! Ne pomoglo ti četrdeset i četiri slava u toku godine, zajedno sa velikim danima!   (kletva)  PAREMIJA  259   [Vezi]
142  TANDARIKĂ, TANDARĬA TANDARIKA, TANDARA   (erotika)  POEZIJA  259   [Vezi]
100  Şađerĭa domńaskă, aļergatura lupĭaskă. Gospodsko sedenje, vučje trčanje.   (izreka)  PAREMIJA  258   [Vezi]
182  Buata ţîńe lumĭa şî pomîntu. Motka drži svet i zemlju. (=Sila vlada svetom).   (izreka)  PAREMIJA  257   [Vezi]
106  Đin gură sî-ţ ĭasă, dupa kap sî-ţ ţîasă! Iz usta da ti izađe, po vratu da te mlati!   (kletva)  PAREMIJA  256   [Vezi]
107  Sî nu mîăĭ fiĭe guguļiţa-tĭa afurisîtă! Ne bila ti više glava prokleta!   (kletva)  PAREMIJA  255   [Vezi]
205  Mînuşîţă frîntă Slomljena ručice   (uspavanka)  POEZIJA  255   [Vezi]
96  Nuĭe kîrd fara kuadă. Nema krda bez repa.   (izreka)  PAREMIJA  254   [Vezi]
155  Kînd ĭe muĭarĭa naruadă, pi uom ăl duor piśuariļi. Kad je žena luda, muža bole noge.   (izreka)  PAREMIJA  254   [Vezi]
201  Ĭo sînt kopil đe babă, da nu śuparkă đe o nuapće. Ja sam babino dete, a ne pečurka od jedne noći.   (izreka)  PAREMIJA  253   [Vezi]
99  Kare kată, aăla află. Ko traži, taj i nađe.   (izreka)  PAREMIJA  251   [Vezi]
117  Rugu rugă kapra, kapra înpunźe muoşu, muoşu baće baba, baba taĭe kapu la kokuoş. Trn ubode kozu, koza bode čiču, čiča bije babu, baba seče petlu glavu.   (brzalica)  PAREMIJA  251   [Vezi]
149  Un buou, brĭaz bolobrĭaz, s-a bagat în vaśiļi alu Bolobrezuońi, ş-a bolobrezît vaśiļi la Bolobrezońi! Jedan vo, šaren volušaren, upao u krave Volušarenovih, i izvolušario krave Volušarenove!   (brzalica)  PAREMIJA  251   [Vezi]
169  Nu lasa pĭ-al sarak sî muară đi fuame, kî kînd ĭel muare, nu ći lasă pi ćińe sî traĭeşć. Ne puštaj siromaha da umre od gladi, jer kad on umre, neće pustiti tebe da živiš.   (izreka)  PAREMIJA  249   [Vezi]
48  Mumata stă, da tat-tu iĭ dă. Majka ti stoji, a otac joj ga udara.   (zagonetka)  ZAGONETKA  248   [Vezi]
2  A spus aĭ batrîń: vrĭamĭa vińe đi kuada trĭaśe-nainće, da frunća ramîńe înapuoĭ. Stari su govorili: dolazi vreme da rep predvodi, a čelo da kasa za njim.   (izreka)  PAREMIJA  244   [Vezi]
75  Treče moşu grosu şi uoĭļi dosu (păn atunča). Prećiće čiča panj i ovce šumu (do tada).   (izreka)  PAREMIJA  243   [Vezi]
113  Nu ći uĭta-n suare, kî kĭorăşć. Ne gledaj u sunce, jer ćeš oslepiti.   (izreka)  PAREMIJA  243   [Vezi]
115  Tuot învăţu are şî đizvăţu. Svaka navika ima i odviku.   (izreka)  PAREMIJA  242   [Vezi]
190  O gongiţă mikă, đi kur ći rađikă. Bubica mala, dupe ti podiže.   (zagonetka)  ZAGONETKA  241   [Vezi]
121  Un kîrîmidarĭ ku kîrîmidariţa şîađe în kasă kîrîmidarĭaskă, şî vorbĭaşće kîrîmidarĭaşće. Ćeramidar sa ćeramidarkom, sede u kući ćeramidarskoj i govore ćeramidarski.   (brzalica)  PAREMIJA  240   [Vezi]
674  KÎNĆIKU LU BĂBĂU BALADA O BABEJIĆU   (balada)  POEZIJA  239   [Vezi]
203  A murit kare ń-a faļit, da traĭaşće kar’ ńi puvestăşće. Umrli su oni što nas hvale, a žive oni što nas kude.   (izreka)  PAREMIJA  236   [Vezi]
56  Sa rîđe porîmba đi mură kî ĭe ńagră. Smeje se gloginja kupini da je crna.   (izreka)  PAREMIJA  234   [Vezi]
98  Mînă pi mînă spală, da vakă pi vakă ļinźe. Ruka ruku mije, a krava kravu liže.   (izreka)  PAREMIJA  233   [Vezi]
112  Nu faśa fuoku-n tufă mare. Ne loži vatru u gustoj šumi.   (izreka)  PAREMIJA  232   [Vezi]
35  Lukri, lukri ka furńika, da kînd muorĭ n-aĭ ńimika. Radiš, radiš poput mrava, a kad umreš - sve badava!   (izreka)  PAREMIJA  231   [Vezi]
123  Am o skruafă ļisă, pogaļisă,
Ku śinś purśiĭ, ļiş, pogaļiş;
Sug kît puot
Şî fug în tufă.
Krmača mi siva, poganjiva,
Pet prasića, sivi, poganjivi:
Nasišu se kol’ko mogu
Pa u trku bež’ u šumu!  
(brzalica)  PAREMIJA  231   [Vezi]
215  Kare la Paşć n-are ńimik nou pi ĭel, ăl kîlarĭaşće magarĭu pin sat. Ko na Uskrs nema ničeg novog na sebi, jahaće ga magarac kroz selo.   (verovanje)  VEROVANJA  230   [Vezi]
173  Unđe paşće kapruţa, akolo şî ĭaduţa. Gde pase kozica, tu i jarence.   (izreka)  PAREMIJA  229   [Vezi]
187  Nu şăḑ la masă să mînś, dakă iş satul. Ne sedaš za sto da jedeš, ako si sit.   (izreka)  PAREMIJA  227   [Vezi]
688  MA-NSOR KU MARIĬA OŽENIĆU MARIJU   (lirika)  POEZIJA  227   [Vezi]
691   ŞAP-ŞAP-ŞAP! ŠAP-ŠAP-ŠAP!   (bajalica)  POEZIJA  226   [Vezi]
227  OĬARIĬA: KÎRDU, STÎNA ŞÎ BAŚIĬA OVČARSTVO: KRDO, STADO I BAČIJA   (obicaj)  PROZA  225   [Vezi]
139  Muĭare batrînă, đi şapće uorĭ în stamînă. Stara žena, sedam put nedeljno (ima seks).   (izreka)  PAREMIJA  223   [Vezi]
177  Nu ĭe sarak ăla kare n-are, numa aăla lu kare iĭ măĭ trîabe şîmăĭ. Nije siromah onaj koji nema, nego onaj kome treba još.   (izreka)  PAREMIJA  223   [Vezi]
212  Kar’ sa mǐastîkă ku laturļi, ăl manînkă puorśi. Ko se meša s’ pomijama, pojedu ga svinje.   (izreka)  PAREMIJA  222   [Vezi]
196  Grîu skapă đi nuverĭ grĭeĭ, da faina nu skapă đi mîna rîa. Žito će uteći od teških oblaka, ali brašno od zle ruke neće.   (izreka)  PAREMIJA  222   [Vezi]
188  Pănă ĭe ćinăr, uomu ĭe gruos đi kap. (N-askultă đi ńima). Dok je mlad, čovek je tvrde glave. (Ne sluša nikog).   (izreka)  PAREMIJA  221   [Vezi]
166  Uskat muort, parke manînkă bĭeşîń fripće. Mrtvi žgolja, kao da jede pečene prdeže.   (izreka)  PAREMIJA  217   [Vezi]
210  Dakă ĭastă ḑîļe, ĭastă şî ļak. Ako ima dana, ima i leka. (Srp. paralela: Ako ima veka, ima i leka).   (izreka)  PAREMIJA  213   [Vezi]
249  PLUAĬE, PLUAĬE! KIŠA, KIŠA!   (obredna)  POEZIJA  211   [Vezi]
138  Numa ĭe pomîntu batrîn, da uomu nu. Samo je zemlja stara, a čovek ne.   (izreka)  PAREMIJA  208   [Vezi]
681  BUŹUOKURA ĐI VANĂ RUGALICA ZA JOVANA   (satira)  POEZIJA  208   [Vezi]
347  Op-trop, bań îngruop, fuńe-nćing, gĭame astrîng. Hop-cup, sejem novce, širim konce, klubad skupljam.   (zagonetka)  ZAGONETKA  205   [Vezi]
194  Kum kînta păsîrļi kînd tună primovara? Kako pevaju ptice kad dođe proleće?   (satira)  POEZIJA  204   [Vezi]
209  Muĭarĭa ći-ńakă într-o ļingură đi apă. Žena (može da) te udavi u kašici vode.   (izreka)  PAREMIJA  202   [Vezi]
219  ĐI LA PAĬE PĂN’ LA PAĬE (2) OD SENA DO SENA   (erotika)  POEZIJA  202   [Vezi]
231  FUAĬE VĬARĐE, TALPA GÎŞĆI ZELEN LISTAK TUŠANJ BILJKE   (erotika)  POEZIJA  198   [Vezi]
170  Muarća şî pluaĭa ńiśkînd sî nu kaţ, kî vin sîngure. Smrt i kišu nikad ne prizivaj, jer dolaze same.   (izreka)  PAREMIJA  197   [Vezi]
192  Manînkă moduva đe pĭe maţă. Jede srž iz creva. Fig. Priča gluposti, tj. jede ono što ne treba.   (izreka)  PAREMIJA  197   [Vezi]
197  Fraţî sînt fraţ pănă nu-nśiep să-npartă pîńa. Braća su braća dok ne počnu da dele hleb.   (izreka)  PAREMIJA  197   [Vezi]
684  LAZARKA LAZARIČKA PESMA   (obredna)  POEZIJA  196   [Vezi]
263  Burta mĭa pi burta tĭa, lunga mĭa în gaura tĭa. Trbuh moj na trbuh tvoj, dugo moje u rupu tvoju.   (zagonetka)  ZAGONETKA  193   [Vezi]
206  Întrabă fata:
— Mumă, đi śe nu ĭe pula kît klańa?
— E, kînd ar fi pula kît klańa, pizda-r fi kît ţarku!
Pita ćerka:
— Majko, zašto kurac nije kao stog?
— E, kad bi kurac bio kao stog, pička bi bila ko senik oko stoga!  
(pitalica)  PAREMIJA  192   [Vezi]
682  BUŹUOKURA ĐI PAUN RUGALICA ZA PAUNA   (satira)  POEZIJA  190   [Vezi]
217  Uńi, dońi, trońi, pińi, ronta, konta, śoa gîrna, ćok, pok, daĭ ku kuru în fuok.
(var.) Uńi, dońi, trińi, peńi, ronta, konta, ţava gîrla, ćok, pok, daĭ ku kuru în fuok.
Jen', dva, tri, peni, ronta, konta, čoa grna, tuc, kuc, tresni s guzom u ognjište.   (brzalica)  PAREMIJA  189   [Vezi]
214  Vaĭ đi maĭka luĭ. Jadna mu majka!   (izreka)  PAREMIJA  184   [Vezi]
425  La kap ka firizu, la kur ka sîaśira: kokuoş, puorkuļe, priśĭapiće magarĭuļe. Srpast rep a testerasta glava: petao, svinjče, priseti se, magarče!   (zagonetka)  ZAGONETKA  184   [Vezi]
216  Unu, doru, tiru, paru, şiru, şaru, şapru, opru, nopru, dopru. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset.   (brzalica)  PAREMIJA  179   [Vezi]
223  Uou ńiśkînd n-are buală. (Nu sa bulnavĭaşće ńiśkînd.) Jaje nikad nema bolest. (Nikad se ne razboli.)   (izreka)  PAREMIJA  171   [Vezi]
235  Baltă să fiĭe, da bruoşćiļi sa adună. Bare da bude, a žabe će se skupiti.   (izreka)  PAREMIJA  168   [Vezi]
559  ĐI ŚE ĬE ALBINA ŃAGRĂ ZAŠTO JE PČELA CRNA   (basna)  PROZA  167   [Vezi]
239  Kare taśe, ăla faśe. Ko ćuti, taj radi.   (izreka)  PAREMIJA  166   [Vezi]
222  Kînd sa boćiaḑă, kopilu pļakă pi kaļa lu Dumńeḑîu. Kad se dete krsti, kreće Božjim putem.   (izreka)  PAREMIJA  164   [Vezi]
213  VISAĬ VISU ASTANUAPĆE SANAK USNIH OVE NOĆI   (lirika)  POEZIJA  163   [Vezi]
623  Sî đa dumńeḑîu sî aĭ tot karunţ în kasă, da ńepuoţ ńiśkînd pi lînga masă. Dabogda imao samo sede u kući, a unuke nikad oko stola.   (kletva)  PAREMIJA  162   [Vezi]
230  A vindut đin kasă śe nu sa vinđe. Prodala iz kuće što se ne prodaje.   (izreka)  PAREMIJA  161   [Vezi]
260  Au, au, în vîr đi nuĭau. Joj, joj, na vrh pruta stoji.   (zagonetka)  ZAGONETKA  160   [Vezi]
269  BAŤE TOBA LA MOLDOVA, II LUPA DOBOŠ KROZ MOLDOVU, II   (erotika)  POEZIJA  159   [Vezi]
610  Duśa-ća-ĭ, unđe sa dus mutu ku kalu. Idi, kud je otišao mutavko sa konjem.   (kletva)  PAREMIJA  159   [Vezi]
679  Bago-n ćakă! Ućuti! Zaveži! Začepi! dosl. „Uvuci je(zik) u kanije”.   (izreka)  PROZA  159   [Vezi]
225  Numa kapra mĭarźe ku kuru guol, fata mare nu. Samo koza ide gologuza, a devojka ne.   (izreka)  PAREMIJA  158   [Vezi]
240  Flomîndu n-aşćată kuoptu, guolu n-aşćată nalbitu.1) Gladan ne čeka pečenje, nag ne čeka beljenje.   (izreka)  PAREMIJA  158   [Vezi]
233  Kîntă pupîḑa-n pătură. Peva pupavac pod ponjavom.   (izreka)  PAREMIJA  157   [Vezi]
671  Pi nuoĭ nu trăbe să ńi tungă ńima, noa lîna pikă sîngură. Nas niko ne treba da šiša, nama vuna opada sama.   (izreka)  PAREMIJA  156   [Vezi]
221  Kopilu ńibućeḑat puće la kakat. Nekršteno dete na govna smrdi.   (izreka)  PAREMIJA  155   [Vezi]
246  Fuće saraka, ama kato la uokĭ. Jebi siroticu, al’ je gledaj u oči.   (izreka)  PAREMIJA  155   [Vezi]
224  La kap fată, la kur gaļată. Kod glave - devica, kod guze - vedrica.   (izreka)  PAREMIJA  154   [Vezi]
218  Una Ĭela, duda Ĭela, kara Ĭela, kara miş, kara biş, opaţ, kopaţ, źurźu, murźu, kļanţ. Neprevodivo   (brzalica)  PAREMIJA  153   [Vezi]
262  Blînd ka mńelu, faśe ka purśelu. Ko jagnje umilno, ko prase nemirno.   (zagonetka)  ZAGONETKA  153   [Vezi]
278  ŢÎGANO-L PÎKATUOS Ś-A FUTUT ĬAPA GREŠNI CIGA KOJI JE JEBO KOBILU   (vic)  PROZA  153   [Vezi]
226  TAŚ, KĂ AŞA ĬE LA SARAŚ TAKO TI JE KOD SIROTINJE   (anegdota)  PROZA  152   [Vezi]
552  Buala boļiaşće, da saku goļaşće. Bol boluje, a džak prazni.   (izreka)  PAREMIJA  152   [Vezi]
439  Amunka kînd sa kîntă altu la gruapa tĭa. Nevolja je kad drugi kuka na tvom grobu.   (izreka)  PAREMIJA  151   [Vezi]
666  Să-l fut în kur muort, ļegat đe gard ku iţuoń đe paĭe. Jebem li ga u dupe mrtvog, vezanog za ogradu konopcem za slamu.   (psovka)  PAREMIJA  150   [Vezi]
238  Unđe lînă nu ĭe mînă, unđe mînă nu ĭe lînă. Gde je vune ruke nema, gde je ruke, vune nema.   (izreka)  PAREMIJA  149   [Vezi]
268  BAĆE TOBA LA MOLDOVA, I LUPA DOBOŠ KROZ MOLDOVU, I   (erotika)  POEZIJA  149   [Vezi]
455  Dakă muĭarĭa nu ĭe bună, măĭ bińe să-ĭ muară uomu. Ako žena ne valja, bolje da joj umre čovek.   (izreka)  PAREMIJA  149   [Vezi]
603  Dabuogda să-ĭ piśe pula đin rîdaśină. Dabogda mu kurac iz korena otpao.   (kletva)  PAREMIJA  149   [Vezi]
353  O ţîgankă zdrănţuruasă şîađe ku guoşći la masă. Dronjava Ciganka sa gospodom za trpezom sedi.   (zagonetka)  ZAGONETKA  148   [Vezi]
416  Kalu fara kap pi drum fara ĭarbă. Bezglavi konj na putu bez trave.   (zagonetka)  ZAGONETKA  148   [Vezi]
461  Đafĭeća aĭ pi Dumńeḑău, kînd n-aĭ pi a tĭeu. Badava imaš Boga, kad nemaš svoga.   (izreka)  PAREMIJA  148   [Vezi]
247  Kînd aĭ măĭ multă pulă, măĭ bun s-o taĭ. Kad imaš višak kurca, bolje je da ga odsečeš.   (izreka)  PAREMIJA  147   [Vezi]
440  Apa đi kîtra ḑîuă îngĭaţă. Voda se pred zoru ledi.   (izreka)  PAREMIJA  147   [Vezi]
622  Dakă mint, dabuogda să nu măĭ ažung suarļi ku piśuarļi, ńiś luna ku mîna. Ako lažem, dabogda nikad ne dohvatio sunce nogama, ni mesec rukama.   (kletva)  PAREMIJA  147   [Vezi]
626  Sî će duś, muĭarĭe, ka vîntu, şî sî okoļeşć tot pomîntu; đi o ḑî şî đ-o nuapće sî okoļeşć ţărļi tuaće; đi o ḑî şî đ-o sară - sî ĭeş şî đin ţărĭ afară! Da odeš, ženo, ko vetar, da obiđeš ceo svet; za dan i noć da obiđeš zemlje sve; a za veče i jedan dan, da izađeš iz sveta van!   (kletva)  PAREMIJA  147   [Vezi]
675  FOAIŢĂ VĬARĐE ĐE SKUMPINĂ ZELEN LIST OD RUJEVINE   (lirika)  POEZIJA  147   [Vezi]
653  Ĭo ku bińe dupa ťińe, tu ku pula dupa mińe. Ja dobrim oko tebe, a ti kurcem oko mene.   (izreka)  PAREMIJA  146   [Vezi]
228  Kînd ar fi sapa ka grapa, da grapa kît luoku, şî ţîganu ar puńa-n kîmp. Kad bi motika bila ko drljača, a drljača ko njiva, i Ciga bi radio u polju.   (izreka)  PAREMIJA  146   [Vezi]
358  Pin kur la vaka ńagră ći uĭţ la đinţ-aĭ albĭ. Kroz kravino crno dupe gledaš joj u bele zube.   (zagonetka)  ZAGONETKA  146   [Vezi]
607  Duće la draku în balta vĭarđe. Idi đavolu u zelenu baru.   (psovka)  PAREMIJA  146   [Vezi]
658  Dupa prînz tot săraku puńe kapu. Posle ručka i siromah odmora.   (izreka)  PAREMIJA  146   [Vezi]
232  Răsturńika lu Bagan! Preturnica Ulaznika!   (izreka)  PAREMIJA  145   [Vezi]
236  Pi lînga kalu al muort, tuaće śuarîļi gîrîĭe. Pored mrtvog konja sve vrane grakću.   (izreka)  PAREMIJA  145   [Vezi]
248  Tu ć-aĭ bĭeşît, da lumĭa o să spună kî ć-a-ĭ kakat tuot. Ti si prdnuo, a ljudi će reći da si se sav usrao.   (izreka)  PAREMIJA  144   [Vezi]
311  Dă muoşu kît puaće, da untu nu măĭ skuaće. Mlati čiča, puca snaga, a od masla nigde traga.   (zagonetka)  ZAGONETKA  144   [Vezi]
418  Kînd tună, ći duare, dupa ś-a tunat, ţî drag. Dok ulazi, boli, a kad uđe, milo ti.   (zagonetka)  ZAGONETKA  144   [Vezi]
419  Kîn’ fu kĭară, fu bună, kîpată uokĭ - nu ĭe đi ńimika. Dok beše slepa, beše dobra, dobi oči - nije ni za šta.   (zagonetka)  ZAGONETKA  144   [Vezi]
438  Amnarĭu skapîră, ama nu la tuata pĭatra. Ognjilo kreše, ali ne o svaki kamen.   (izreka)  PAREMIJA  144   [Vezi]
644  Futuće-n kuriţ, muort. Bemte u dupence, mrtvog.   (psovka)  PAREMIJA  144   [Vezi]
655  Ţara ĭe pomană kare sa dă la-l muort în ḑîua-ĭa kînd ăl îngruapă, şî sa puńe dupa śe sa-ntuarśe lumĭa đi la morminţ. Cara je daće koja se daje pokojniku na dan sahrane, i postavlja se po povratku ljudi sa groblja.   (obicaj)  PROZA  144   [Vezi]
663  Popa kînd n-are śe sî lukre, bagă kuaĭļi în butuoĭ, şî pĭe urmă śarkă să ļi skuată, ma nu puaće. Pop kad nema šta da radi, nabija jajca u bure, a posle proba da ih izvuče, al ne može.   (izreka)  PAREMIJA  144   [Vezi]
241  Śe nu ĭe, ńiś ţaru nu manînkă. Čega nema, ni car ne jede.   (izreka)  PAREMIJA  143   [Vezi]
462  Đi la unu înśape tuot numaratu. Od jedan počinje svako brojanje.   (izreka)  PAREMIJA  143   [Vezi]
518  Paza bună petrĭaśe primĭažđa rîa. Veliki oprez prevlada veliku nesreću.   (izreka)  PAREMIJA  143   [Vezi]
519  Ažută la-l slab, kă-l pućarńik skapă sîngur. Pomogni slabom, jači će se sam izvući.   (izreka)  PAREMIJA  143   [Vezi]
526  Rău ku rău, ama fara rău şĭ măĭ mare rău. Zlo je sa zlom, ali bez zla još je veće zlo.   (izreka)  PAREMIJA  143   [Vezi]
541  Uomu bĭa aĭa śe n-ar bĭa ńiś puorśi. Čovek pije ono što ni svinje ne bi.   (izreka)  PAREMIJA  143   [Vezi]
561  Nu lukră ńimika, numa dă ţîţă la sapă. Ne radi ništa, samo doji motiku.   (izreka)  PAREMIJA  143   [Vezi]
611  Đin gură sî-ţ ĭasă, dupa kap sî-ţ ţîasă. Što ti iz usta izleti, po vratu nek te klepi.   (kletva)  PAREMIJA  143   [Vezi]
673  Sî aĭ averĭe şî pućerĭe! Da imaš bogatstvo i moć!   (zdravica)  PROZA  143   [Vezi]
591  Spuńe la tuoţ, să nu spună la ńima. Kaži svakom, da ne kaže nikom.   (izreka)  PAREMIJA  142   [Vezi]
605  Dabuogda unđe śiń, să nu prînḑ. Dabogda gde večeraš, da ne ručaš.   (kletva)  PAREMIJA  142   [Vezi]
647  Śe sa kîntă ka mîţa, da nu ĭe mîţă?
— Mîrtanu.
Šta mauče kao mačka, a nije mačka?
— Mačor.  
(pitalica)  PAREMIJA  142   [Vezi]
351  O uaĭe saină dupa o rîdaśină. Ovca se siva u korenju skriva.   (zagonetka)  ZAGONETKA  141   [Vezi]
404  Śinś fraţ la o bîrnă lukră. Petoro braće jednu gredu delju.   (zagonetka)  ZAGONETKA  141   [Vezi]
443  Bîtu ţîńe pomîntu. Batina zemlju drži.   (izreka)  PAREMIJA  141   [Vezi]
471  Kare draku nu şćiĭe, pi ĭarbă vĭarđe să nu fiĭe. Ko đavola ne poznaje, na zelen’ travi ne opstaje   (izreka)  PAREMIJA  141   [Vezi]
538  Unđe mulţ parĭ, unu dă şî-n kur. Gde je mnogo kočeva, jedan te ubode u zadnjicu.   (izreka)  PAREMIJA  141   [Vezi]
557  Gaina pi krĭastă sa vĭađe śe uauă duśe. Kokoška se po kresti vidi kakva jaja nosi.   (izreka)  PAREMIJA  141   [Vezi]
646  Śe nu ĭastă triĭ în lumĭe?
— Sî ći-ntuorś đi unđe aĭ ĭeşît, sî măĭ înviĭ dupa muarće, şî nus skărĭ pănă-n śerĭ.
Čega nema tri na svetu?
— Da se vratiš odakle si izašao, da oživiš posle smrti, i nema stepeništa do neba.  
(pitalica)  PAREMIJA  141   [Vezi]
273  Kîtă karńe are kapra?
— Kît îĭ înkĭapă supt pĭaļe.
Koliko mesa ima koza?
— Koliko joj staje pod kožu.  
(pitalica)  PAREMIJA  140   [Vezi]
320  Đi aiśa păn’ la munće tuot un klopît s-auđe. Odavde do planine jedno isto zvono zvoni.   (zagonetka)  ZAGONETKA  140   [Vezi]
435  Al śe faśe, are un pakaće, al śe-l mînă, are nuauă. Ko čini, ima jedan greh, ko navodi - ima devet.   (izreka)  PAREMIJA  140   [Vezi]
569  Kare ĭe muort, ḑaśe supt kuort, kare ĭe viu, bĭa rakiu. Ko je mrtav, pod humkom leži, ko je živ, rakiju pije.   (izreka)  PAREMIJA  140   [Vezi]
587  Rîsu satuluĭ skuaće rîsu đin sat. Seoski ismevač ismevak iz sela izvlači.   (izreka)  PAREMIJA  140   [Vezi]
683  Śumalkă, śumalkă, će prinđe đe falkă şî dă ku ćińe đi salkă. Čumalka, čumalka, hvata te za vilicu i udara tobom o vrbicu.   (zagonetka)  ZAGONETKA  140   [Vezi]
316  Dungă lungă arsă-n kur. Pruga duga, crnoguza.   (zagonetka)  ZAGONETKA  139   [Vezi]
324  Đi-ntrun vîr đi karpińel sa kîntă un baĭeţăl: nu sa ćiame đi kîń, numa đi gaiń. Sa vrha grabića vašaj mladića: ne boji se kuca, već koke što kljuca.   (zagonetka)  ZAGONETKA  139   [Vezi]
470  Kapu apļekat ńiśkînd nu ĭe taĭat. Pognuta se glava nikad ne seče.   (izreka)  PAREMIJA  139   [Vezi]
524  Puorku śe nu aļiaźe laturļi, sa-ngraşă. Goji se svinja koja ne bira pomije.   (izreka)  PAREMIJA  139   [Vezi]
533  Taśiarĭa dulśe ka mńiarĭa, taĭna kîrśură ka saĭna. Ćutanje je slatko ko med, pričanje klizavo ko led.   (izreka)  PAREMIJA  139   [Vezi]
562  Draku mi-ntîń astrukă ku pătura, da pĭeurma o traźe đi tuot sa vĭađe. Đavo prvo pokriva ponjavom, a posle je svuče da se sve vidi.   (izreka)  PAREMIJA  139   [Vezi]
571  Kare śĭare, nu pĭare, da ńiś bińe nu-ş auđe. Ko prosi, ne gine, ali ni dobro o sebi neće čuti.   (izreka)  PAREMIJA  139   [Vezi]
598  Şî vita bĭa, ama şćiĭe kît. I stoka pije, ali zna koliko.   (izreka)  PAREMIJA  139   [Vezi]
601  Dabuogda buoĭi sî-ĭ muara în źug, aratura să nu măĭ fakă. Dabogda mu lipsali volovi u jarmu, oranje da ne završi.   (kletva)  PAREMIJA  139   [Vezi]
621  Sî đa dumńeḑîu atunś sî ći faś muĭare kînd va faśa rakita mńare. Dabogda da budeš žena kad vrba bude pravila med.   (kletva)  PAREMIJA  139   [Vezi]
264  MUOŞU KU BABĂ ŞÎ FATĂ TARE ĐI KAP ČIČA SA TVRDOGLAVOM BABOM I ĆERKOM   (pripovetka)  PROZA  138   [Vezi]
357  Pin avļiĭa fîrţońiĭa, şî sa-ntuarsă ĭar’ aśiĭa. Po avliji vrckala se, pa na mesto vratila se.   (zagonetka)  ZAGONETKA  138   [Vezi]
453  Dakă ĭe batrîn, ńima no-l puńe în uală să-l fĭarbă. Ako je star, niko ga neće u loncu kuvati.   (izreka)  PAREMIJA  138   [Vezi]
457  Duauă buńe nu mĭerg tot odată. Dva dobra ne idu zajedno.   (izreka)  PAREMIJA  138   [Vezi]
516  Or pukovńik, or pokoĭńik. Il’ pukovnik, il’ pokojnik.   (izreka)  PAREMIJA  138   [Vezi]
560  Dakă aş fi drak, n-aş fi sarak. Da sam đavo, ne bih bio siromah.   (izreka)  PAREMIJA  138   [Vezi]
614  Kînd va fi salka puom, atunś şî ĭel să fiĭe uom. Atunś, şî ńiś atunś! Kada vrba voćka bude, tad i on nek bude čovek. Tada, a ni tada!   (kletva)  PAREMIJA  138   [Vezi]
633  Đi śe pluaĭe?
— Sî fută pomîntu, sî rođaskă.
Zašto pada kiša?
— Da jebe zemlju, da rodi.  
(pitalica)  PAREMIJA  138   [Vezi]
259  A trekut pin sat, da kîńi n-a latrat. Kroz selo je prošla, a psi ne zalajaše.   (zagonetka)  ZAGONETKA  137   [Vezi]
335  Mustaţa susuļi, în gaură stupi. Brk usuče, u rupu se uvuče.   (zagonetka)  ZAGONETKA  137   [Vezi]
473  Kare ĭe bun, nu sa ćiame đu žumataće satu. Ko je dobar, ne boji se pola sela.   (izreka)  PAREMIJA  137   [Vezi]
656  Abaćarĭa đin kaļe aduśe mulće rîaļe. Skretanje sa (pravog) puta donosi mnoga zla.   (izreka)  PAREMIJA  137   [Vezi]
244  Vuorba dulśe mult aduśe. dosl. Slatka reč mnogo donosi. (fig.) Lepa reč gvozdena vrata otvara.   (izreka)  PAREMIJA  136   [Vezi]
305  Kînd ar faśa tuata muska mńerĭe, ar fi fagurĭ şî la kuru kaluluĭ (kă akolo sînt muşćiļi măĭ mulće). Kad bi svaka muva pravila med, bilo bi saća i pod konjskim repom (jer tamo ima muva najviše).   (izreka)  PAREMIJA  136   [Vezi]
344  Odolan đi vakă, în butuarkă đi salkă. Kravlja koščina u vrbovoj duplji.   (zagonetka)  ZAGONETKA  136   [Vezi]
450  Gîzdariĭa stă într-un piśuor, da sîraśiĭa în tuaće patru. Bogatstvo stoji na jednoj nozi, a siromaštvo na sve četiri.   (izreka)  PAREMIJA  136   [Vezi]
460  Đestul o buată la un kar đi uaļe. Dosta je jedna tojaga za kola krčaga.   (izreka)  PAREMIJA  136   [Vezi]
499  Măĭ bińe bat supt bat, đikît bolnau în pat. Bolje pijan pod krevetom, nego bolestan na krevetu.   (izreka)  PAREMIJA  136   [Vezi]
542  Fara rakiĭe nu ĭe visaļiĭe. Bez rakije veselje nije.   (izreka)  PAREMIJA  136   [Vezi]
550  Al naruod dupa-l naruod mĭarźe. Lud za ludim ide.   (izreka)  PAREMIJA  136   [Vezi]
620  Pikaţar nasu în ḑama đi varḑă. Otpao ti nos u čorbu s kupusom.   (kletva)  PAREMIJA  136   [Vezi]
677  Bată-l domńeḑău, să-l bată. Bog ga ubio, da ga ubije.   (kletva)  PAREMIJA  136   [Vezi]
355  Patru stau, patru iĭ dau, da patru sa ruagă la Dumńeḑîu. Četiri stoje, četiri doje, a četiri se Bogu mole.   (zagonetka)  ZAGONETKA  135   [Vezi]
467  Ĭa ku saku, vĭeḑ pi draku. Uzmi džakom, videćeš se s vragom.   (izreka)  PAREMIJA  135   [Vezi]
520  Păsîrĭ mulće, tuata are ļimba iĭ. Mnogo ptica, svaka svoj jezik ima.   (izreka)  PAREMIJA  135   [Vezi]
528  S-a dus ursu la kurs, ş-a veńit ĭară urs. Ko medved na kurs pošo, ko medved je s kursa došo.   (izreka)  PAREMIJA  135   [Vezi]
537  Unđe bińe, nu ĭe lok đe mińe, unđe rău - tot ĭeu. Gde je dobro, niko me ne prima, ge je zlo - samo mene ima.   (izreka)  PAREMIJA  135   [Vezi]
539  Unđe sa bat fraţî, nu će mistaka. Ne mešaj se kad se braća tuku.   (izreka)  PAREMIJA  135   [Vezi]
540  Uomu-l kată pi draku, da nu draku pi uom. Čovek traži đavola, a ne đavo čoveka.   (izreka)  PAREMIJA  135   [Vezi]
546  Śe dakă muare uomu, nu sa faśe gaură-n śerĭ, numa-n pomînt. Šta ako umre čovek, ne pravi se rupa u nebu, nego u zemlji.   (izreka)  PAREMIJA  135   [Vezi]
568  Kalu nu şćiĭe să-npingă, ĭel şćiĭe numa să tragă. Konj ne zna da gura, on zna samo da tegli.   (izreka)  PAREMIJA  135   [Vezi]
254  Am un buou, fîn iĭ dau şî vara şî ĭarna, şî nu sa măĭ îngraşă. Imam jednog vola, hranim ga senom i leti i zimi, a on se ne goji.   (zagonetka)  ZAGONETKA  134   [Vezi]
276  Traĭaşće ka rarunkiļi-n său. Živi kao bubreg u loju.   (izreka)  PAREMIJA  134   [Vezi]
359  Pin stîklă trĭaśe, şî n-o sparźe. Kroz staklo prolazi, a ne lomi ga.   (zagonetka)  ZAGONETKA  134   [Vezi]
437  Aļi rîaļe şî ńebuńe mĭerg tuot pin lumĭe. I dobro i zlo kroz narod idu zajedno.   (izreka)  PAREMIJA  134   [Vezi]
476  Kare taĭe, parće-ş faśe. Ko seče, sebi teče.   (izreka)  PAREMIJA  134   [Vezi]
570  Kare puaće, aăla ruađe. Ko može, taj glođe.   (izreka)  PAREMIJA  134   [Vezi]
572  Kînd ar fi tuata muska đi mńare, ar fi mńare şî la kuru kaluluĭ. Kad bi svaka muva pravila med, bilo bi meda i na konjskoj zadnjici.   (izreka)  PAREMIJA  134   [Vezi]
575  Kînd sa fĭarbe lapćiļi, să aĭ uokĭ şî la kur. Kad se mleko kuva, da imaš oči i na zadnjici.   (izreka)  PAREMIJA  134   [Vezi]
625  Sî će duś la Dunîrĭe dupa apă tulburĭe, numiļi sî-ţ vină, tu sî nu măĭ viń. Da odeš na Dunav po mutnu vodu, ime da ti dođe, a ti da ne dođeš.   (kletva)  PAREMIJA  134   [Vezi]
628  Đi śe ĭepuru are pĭaļe muaļe la piśuare?
— Sî nu ći zgîrîĭe kînd ći vo kîlari.
Zašto zec ima meku kožu na nogama?
— Da te ne grebe kad te zajaše.  
(pitalica)  PAREMIJA  134   [Vezi]
629  Đi śe sînt la ĭepur piśuarļi đinapuoĭ măĭ lunź?
— Sî nu ći apļeś kînd ăl ţuś în kur.
Zašto su zecu zadnje noge duže?
— Da se ne saginješ kad ga ljubiš u dupe.  
(pitalica)  PAREMIJA  134   [Vezi]
632  Đi śe muĭerļi mult vorbĭesk, da uamińi mult ginđesk?
— Muĭerļu au duauă gurĭ, da uamińi duauă kapiće.
Zašto žene mnogo pričaju, a muškarci mnogo misle?
— Žene imaju dvoja usta, a muškarci dve glave.  
(pitalica)  PAREMIJA  134   [Vezi]
255  Am un ļemn: la rîdaśină vĭarđe, la mižluok uskat, la vîr fluarĭa lumină. Imam jedno drvo: u korenu zeleno, u sredini osušeno, na vrhu sjaji cvet.   (zagonetka)  ZAGONETKA  133   [Vezi]
257  Are fuoĭ, da nu ĭe karće, şî ļe daĭ đi oparće, şî kînd ažung la uokĭ în sus, tu će puń pi plîns. Strane ima, knjiga nije, po redu ih čovek lista, pa kad dospu do očiju, potekne ti suza čista.   (zagonetka)  ZAGONETKA  133   [Vezi]
356  Piku pikă, balta-ngĭaţă. Kaplja kaplje, baru ledi.   (zagonetka)  ZAGONETKA  133   [Vezi]
479  Kare fomĭaşće, ăla tînžîaşće. Ko gladuje, taj vene.   (izreka)  PAREMIJA  133   [Vezi]
495  Ļemn la ļemn sa žaļiaşće, da uom la uom lakrîmĭ varsă. Drvo se drvetu žali, a čovek pred čovekom suze lije.   (izreka)  PAREMIJA  133   [Vezi]
515  Ńiś nu śer la ńima, ńiś nu dau la ńima. Nit’ od koga tražim, niti kome dajem.   (izreka)  PAREMIJA  133   [Vezi]
577  Kopilu mik, grižă mare, kopilu mare, grižă şî măĭ mare. Malo dete, velika briga, veliko dete, briga još veća.   (izreka)  PAREMIJA  133   [Vezi]
604  Dabuogda tuot înainće sî će duś, ĭn urmă să ni ći măĭ întuorś. Dabogda samo napred da ideš, nazad nikad da se ne vratiš.   (kletva)  PAREMIJA  133   [Vezi]
634  Đi śe bou sa kulkă?
— Đi śe nu puaće să şadă pi skamn.
Zašto vo leži?
— Zato što ne može da sedi na stolici.  
(pitalica)  PAREMIJA  133   [Vezi]
651  Unđe are vaka măĭ multă karńe?
— Supt pĭaļe.
Gde krava ima najviše mesa?
— Pod kožom.  
(pitalica)  PAREMIJA  133   [Vezi]
654  Sî-ĭ ďa dumńezeu če-ĭ ginďesk ĭeu. Nek mu bog da ono što mu mislim ja.   (kletva)  PAREMIJA  133   [Vezi]
672  ALA ĐIN ŹUGASTRU ALA IZ KLENA   (verovanje)  PROZA  133   [Vezi]
229  În tuata sîrbatorĭaua şĭ kiptorĭaua, sî-ţ astruś beļaua. Za svaki praznik po jednu zakrpu, da pokriješ golotinju.   (izreka)  PAREMIJA  132   [Vezi]
250  Am o babă, înpļećiaşće la tarabă. Imam babu, upliće tarabu.   (zagonetka)  ZAGONETKA  132   [Vezi]
364  Sa duśe la apă, da nu sa adapă. Ide na pojilo, al se ne poji.   (zagonetka)  ZAGONETKA  132   [Vezi]
402  Ćićirikă mikă đi kur đi rađikă. Malo te žiže uvis podiže.   (zagonetka)  ZAGONETKA  132   [Vezi]
463  Đin kakat plaśintă nu ĭe. Od govna se pita ne pravi.   (izreka)  PAREMIJA  132   [Vezi]
464  Źuaka sparźe truaka. Igra glupa glavu lupa. (=Igračka, plačka.)   (izreka)  PAREMIJA  132   [Vezi]
484  Kît ĭe đi urît, kînd sa-r plaći porĭezu la urîśuńe, i sa-r vinđa imańa lu tatî-su tuată. Koliko je ružan, kad bi se plaćao porez na ružnoću, prodala bi mu se cela očevina.   (izreka)  PAREMIJA  132   [Vezi]
580  Mĭarźe, şî taśe ka moruońu. Ide, i ćuti kao vampir.   (izreka)  PAREMIJA  132   [Vezi]
599  Şuĭră tu la kuru tĭeu, kî la-l mĭeu nu-ĭ şćiĭ kînćiku. Zviždući svom dupetu, jer mome pesmu ne znaš.   (izreka)  PAREMIJA  132   [Vezi]
640  Kînd ĭe uou măĭ mare đi kît buo?
— Kînd ăl faśe gaina în puodu ştăļi.
Kad je jaje više od vola?
— Kad ga koka snese na tavanu štale.  
(pitalica)  PAREMIJA  132   [Vezi]
661  Ploaĭa şi moarťea ńičkînd sî nu kaţ, kă vin sîngure. Kišu i smrt nikad ne prizivaj, jer dolaze same.   (izreka)  PAREMIJA  132   [Vezi]
252  Am o pătură: pi lumĭa tuată astruk, da pi suora mĭa nu puot. Imam pokrivač: ceo svet pokrivam, samo svoju sestru ne mogu.   (zagonetka)  ZAGONETKA  131   [Vezi]
291  Inatu manînkă kapu. Inat glavu jede.   (izreka)  PAREMIJA  131   [Vezi]
303  Bagă sama śe vorbĭeşć, kî uomu đi vuorbă sa baće. Pazi dobro šta govoriš, jer čoveka zbog reči tuku.   (izreka)  PAREMIJA  131   [Vezi]
401  Ţup koļa, ţup koļa, trĭekuĭ Dunîrĭa. Hop onde, hop onde, i dunavske pređoh vode.*   (zagonetka)  ZAGONETKA  131   [Vezi]
444  Bĭa bińe, manînkă bîńe, kă nu şćiĭ muarća kînd vińe. Pij dobro, jedi dobro, jer ne znaš kada smrt dolazi.   (izreka)  PAREMIJA  131   [Vezi]
448  Vĭeḑ kă lukră, dăĭ okuol, vĭeḑ kî prînđe, şăḑ ku ĭel. Kada radi, zaobiđi, a kad jede, ti mu priđi.   (izreka)  PAREMIJA  131   [Vezi]
475  Kare sa pazĭaşće, şî Dumńeḑîu ăl pazîaşće. Ko se čuva, i Bog ga čuva.   (izreka)  PAREMIJA  131   [Vezi]
504  Nuĭe ku-ĭ s-a gaćit, numa ku-ĭ s-a putrîvit. Nije kome se spremalo, nego kome se sterifilo.   (izreka)  PAREMIJA  131   [Vezi]
563  Draku nu vĭađe lumĭa-n pĭaļa guală. Nage ljude đavo ne vidi.   (verovanje)  VEROVANJA  131   [Vezi]
641  Kînd krĭanga đi prun înbrukă ļimba?
— Kînd ći-nbĭeţ đi rakiĭe.
Kad šljivova grana probada jezik?
— Kad se napiješ rakije.  
(pitalica)  PAREMIJA  131   [Vezi]
267  BAĆE TUOBA-N VAĻAKUAŃE LUPA DOBOŠ U VALAKONJI   (erotika)  POEZIJA  130   [Vezi]
290  Pi porînś amînat manînś. Po poruci kasno jedeš.   (izreka)  PAREMIJA  130   [Vezi]
293  Puń ku raru, ĭaĭ ku karu, puń ku đesu, ĭaĭ ku kĭesu. Seješ ređe, puniš kola, seješ gušće, puniš kesu.   (izreka)  PAREMIJA  130   [Vezi]
348  O sabļe unsă, în pomînt dusă. Masna sablja u zemlju ode.   (zagonetka)  ZAGONETKA  130   [Vezi]
350  O uaĭe ku lîna î-ńa. Ovca sa vunom u sebi.   (zagonetka)  ZAGONETKA  130   [Vezi]
417  Kînd tună - frumuasă, kînd ĭasă - maruasă. Kad uđe - lepota, kad izađe - divota.   (zagonetka)  ZAGONETKA  130   [Vezi]
420  Kîńe ńegru în śerĭ atîrnat. Crno pseto o nebo visi.   (zagonetka)  ZAGONETKA  130   [Vezi]
442  Baţ samaru să priśapă nalba. Biješ samar da oseti kobila.   (izreka)  PAREMIJA  130   [Vezi]
446  Buĭađa rîa află ļaku. Ljuta trava lek nalazi.   (izreka)  PAREMIJA  130   [Vezi]
466  Ĭa babă, da đi şapće întrabă. Ona stari, al za sedam mari.   (izreka)  PAREMIJA  130   [Vezi]
469  Ĭuo nu puot đi pi sus să ažut. Ja ne mogu sa nebesa da pomažem.   (izreka)  PAREMIJA  130   [Vezi]
477  Kare faśe bińe, ăş lunźaşće pomana. Ko čini dobra, produžava daću.   (izreka)  PAREMIJA  130   [Vezi]
543  Ś-a mînkat lupi, nu măĭ vĭeḑ. Što vuci izjedu, više ne vidiš.   (izreka)  PAREMIJA  130   [Vezi]
624  Sî đa dumńeḑîu sî nu-ţ ažuće ḑîua ku nuapća. Dabogda ti ne pomogli ni dan ni noć.   (kletva)  PAREMIJA  130   [Vezi]
242  Lukru mistakat puće la kakat. Svaštarenje na govno smrdi.   (izreka)  PAREMIJA  129   [Vezi]
261  Bag mîna în tufiţă, prind pi naĭka đi kođiţă. Zavlačim ruku u grmić, hvatam dragog za repić.   (zagonetka)  ZAGONETKA  129   [Vezi]
390  Un ţîgan în ţîgańiĭe, ku o miĭe đi burgiĭe. Ciganin u selu, s hiljadu svrdla po telu.   (zagonetka)  ZAGONETKA  129   [Vezi]
403  Śinś inş lukră la konak, da ĭeşke nu fak. Petorica kuću grade, a đubre ne prave.   (zagonetka)  ZAGONETKA  129   [Vezi]
441  Apa fĭartă probĭa ku mîna, nu ku bîtu. Vrelu vodu probaj rukom, a ne štapom.   (izreka)  PAREMIJA  129   [Vezi]
606  Duće bĭestrîga ka frunḑa đi pluop. Idi bstraga ko topolov list.   (psovka)  PAREMIJA  129   [Vezi]
613  Kînd va bĭeşî raku în apă fĭartă, şî tu sî fiĭ fată. Kad rak prdne u vreloj vodi, i ti da budeš devojka.   (kletva)  PAREMIJA  129   [Vezi]
564  Ĭ-a dat kuţîtu đi uos. Zario mu se nož do koske.   (izreka)  PAREMIJA  128   [Vezi]
245  Muaka tună, muaka ĭasă,
Muaka faśe rînd în kasă!
Ud ulazi, ud izlazi,
Ud kućom gospodari.  
(izreka)  PAREMIJA  128   [Vezi]
275  Kum s-a prins şî s-a ţînut său đemult? Kako se nekada hvatao i čuvao loj?   (obicaj)  PROZA  128   [Vezi]
322  Đin krĭang kađe, da nu sa sparźe. Sa grane pada, al’ ne strada.   (zagonetka)  ZAGONETKA  128   [Vezi]
338  Nu manînkă, nu bĭa apă, şî nu krapă. Ne jede i ne pije, a ništa mu nije.   (zagonetka)  ZAGONETKA  128   [Vezi]
387  Un tată are o miĭe đi kopiĭ: la tuoţ kumpîră kaśuļ, numa luĭ nu puaće. Otac ima hiljadu dece: svima kape kupuje, samo sebi ne može.   (zagonetka)  ZAGONETKA  128   [Vezi]
389  Un ţaruş ruoşu în kur la muoşu. Bodlja crvena, starcu u dupe nabijena.   (zagonetka)  ZAGONETKA  128   [Vezi]
468  Ĭo mis ńegru, ama pomîntu ńegru rođaşće. Jesam crn, al crna zemlja rađa.   (izreka)  PAREMIJA  128   [Vezi]
576  Kînd faś la ińimă pi vuoĭe, la kap faśe ńevuoĭe. Kad srcu činiš po volji, glavi ćiniš nevolju.   (izreka)  PAREMIJA  128   [Vezi]
635  Đi śe sa uĭtă magarĭu-n suare pănă kîlarĭaşće mîgariţa?
— Sî vadă dar are vrĭame să ći kîlarĭaskă şî pi ćińe.
Zašto magarac gleda u sunce dok opasuje magaricu?
— Da vidi da li ima vremena da opađe i tebe.  
(pitalica)  PAREMIJA  128   [Vezi]
266  Tot śe ĭa pomîntu, nu măĭ baće vîntu! Sve što zemlja uzme, vetar ne zapahnu.   (izreka)  PAREMIJA  127   [Vezi]
289  Dakă minće kapra, nu minće kuornu. Ako koza laže, ne laže rog.   (izreka)  PAREMIJA  127   [Vezi]
308  Gainuşă porîmbuşă, dă ku kuru pin śanuşă. Crna se koka po pepelu igra.   (zagonetka)  ZAGONETKA  127   [Vezi]
313  Duauă boboloaşă đi arźint, unđe ļi trîmĭet akolo sa duk. Dve kapi žive, kud ih šaljem, tamo odu.   (zagonetka)  ZAGONETKA  127   [Vezi]
314  Duauă klăń pi o faţă, nu sa măĭ rastuorn ńiśkînd. Dva su plasta na padini, al se nikad ne prevrnu.   (zagonetka)  ZAGONETKA  127   [Vezi]
323  Đi-nkuaś krak, đi-nkuaś krak, da-n mižluok zapadă fak. Ovde breg, ovde breg, a između pravim sneg.   (zagonetka)  ZAGONETKA  127   [Vezi]
342  O vakă ruoşe klańa manînkă, şî nu sa satură. Crvena krava stog pojede, al se ne nasiti.   (zagonetka)  ZAGONETKA  127   [Vezi]
398  Ţaru śină, da buzduganu iĭ žuakă. Car večera, a buzdovan mu igra.   (zagonetka)  ZAGONETKA  127   [Vezi]
483  Kîr ĭe đi urît, ńiś muarća nu-ĭ stă-n drum. Koliko je ružan, ni smrt mu put ne preči.   (izreka)  PAREMIJA  127   [Vezi]
496  Ļesńe ĭe la şokîće supt klańe mare. Lako je mišu pod velikim plastom.   (izreka)  PAREMIJA  127   [Vezi]
554  Ăţ visaḑă kuru marźiaļe vĭerḑ. Sanja ti dupe zelene bisere.   (izreka)  PAREMIJA  127   [Vezi]
584  Ńevuoĭa vińe pi kal, da sa duśe pi kukumĭelś. Nevolja dolazi na konju, a odlazi na puževima.   (izreka)  PAREMIJA  127   [Vezi]
602  Dabuogda să-l ĭa muarća pi aăla kare duarme nuapća. Dabogda crko onaj koji noću spava.   (kletva)  PAREMIJA  127   [Vezi]
608  Duće la noă ań, đi dumińika înainće. Gubi se na devet godina, (računajući) od nedelje na tamo.   (psovka)  PAREMIJA  127   [Vezi]
676  Mînkalar vĭermi, să-l manînśe. Izjeli ga crvi, da ga izjedu.   (kletva)  PAREMIJA  127   [Vezi]
256  Am un purśel rîpat: ku fļitu fļituĭaşće, da ku kuru îngrađiaşće. Imam svinjče-nemirče: njuškom njuškuje, zadnjicom ograđuje.   (zagonetka)  ZAGONETKA  126   [Vezi]
277  FRUNḐĂ VĬARĐE, PALAMIDĂ ZELEN LIŠĆE, PALAMIDE   (erotika)  POEZIJA  126   [Vezi]
281  Ku darĭa trĭeś marĭa. Darivanjem more pređeš.   (izreka)  PAREMIJA  126   [Vezi]
283  Mńelo-l blînd suźe duauă uoĭ, da-l spăriuos zbaće la berbĭaśe. Umiljato jagnje dve ovce siše, a jogunasto siše kod ovna.   (izreka)  PAREMIJA  126   [Vezi]
298  Aĭ batrîń a spus kî puoţ să ći žuorĭ pi strîmb numa kînd puoţ sî skuoţ uomu đi la robiĭa grĭa. Stari su govorili da se možeš krivo kleti samo kad možeš čoveka da spasiš teške robije.   (izreka)  PAREMIJA  126   [Vezi]
325  Iriuşă-porîmbuşă, stă ku kuru în śanuşă. Jabučica-šarenica, u pepelu joj zadnjica.   (zagonetka)  ZAGONETKA  126   [Vezi]
329  În gaură tună, şobuol nu ĭe, barbă are, puopă nu ĭe. U rupu uđe, pacov nije, bradu ima, popa nije.   (zagonetka)  ZAGONETKA  126   [Vezi]
330  În munće ma fakuĭ, în munće kreskuĭ, în sat ma dusîră, śarśiĭ în pusîră. U gori se rodih, u gori provodih, u selo me snesoše, i minđuše metoše.   (zagonetka)  ZAGONETKA  126   [Vezi]
382  Un kal ruoşu pin koşăre săre. Crven konj po košari skače.   (zagonetka)  ZAGONETKA  126   [Vezi]
406  În poĭană uala fĭarbe. U sred polja lonac vri.   (zagonetka)  ZAGONETKA  126   [Vezi]
414  Kaḑu golîmbu fara ărpĭ pi ļemn fara krĭenź, şî-l muśkă ţariţa fara đinţ. Pade golub bez krila na drvo bez grana, i ujede ga bezuba carica.   (zagonetka)  ZAGONETKA  126   [Vezi]
436  Ažuns suariļi la burik. Stiglo je Sunce na pupak   (izreka)  PAREMIJA  126   [Vezi]
454  Dakă mînă nu-ţ dau, nu ĭe muara să će-n ping. Aki ti ruku ne pružam, ne moram da te gurnem.   (izreka)  PAREMIJA  126   [Vezi]
482  Kĭta şîăd, kîta nu lukru, şî vrĭamĭa trĭaśe. Malo sedim, malo ne radim, i vreme prolazi.   (izreka)  PAREMIJA  126   [Vezi]
517  O sută să ļi faś bińe, ļi zauĭă pintru una rîă. Sto dobra da učiniš, zaborave ih zbog jednog zla.   (izreka)  PAREMIJA  126   [Vezi]
551  Bruaska tuot în apă stă, şî ĭar’ ĭe mikă. Žaba stalno u vodi stoji, pa je opet mala.   (izreka)  PAREMIJA  126   [Vezi]
595  Śe kap, aşa žńap. Kakva glava, takva motka.   (izreka)  PAREMIJA  126   [Vezi]
665  TRIĬ SURUORĬ TRI SESTRE   (pripovetka)  PROZA  126   [Vezi]
678  Pizda ĭe ćaka puļi. Pička je kurčeva kanija.   (izraz)  PAREMIJA  126   [Vezi]
253  Am un berbĭaśe ku maţîļi în şîaļe. Imam ovna s crevima na leđima.   (zagonetka)  ZAGONETKA  125   [Vezi]
271  Kînd vĭeḑ uomu kă vorbîaşće sîngur, or faśe kasă, or la lasat ibomńika. Kad vidiš čoveka da priča sam sa sobom, ili zida kuću, ili ga je napustila ljubavnica.   (izreka)  PAREMIJA  125   [Vezi]
286  Kapra bĭasă, da uaĭa petrĭaśe. Koza prdi, a ovca ispašta.   (izreka)  PAREMIJA  125   [Vezi]
378  Turta mĭa pi turta tĭa, fusu mĭeu în kuru tĭeu. Moja proja preko tvoje, a u guzi vreteno je.   (zagonetka)  ZAGONETKA  125   [Vezi]
411  Ĭarna maruasă, vara rîpuasă. Zimi ubava, leti šugava.   (zagonetka)  ZAGONETKA  125   [Vezi]
424  Kuţofana, zdrankovana, trĭaśe vaļa, trĭaśe kaļa. Svrakalica, džakalica, dô pregazi, put prelazi.   (zagonetka)  ZAGONETKA  125   [Vezi]
428  Manînś đin ĭa, da n-o măĭ spĭeļ. Jedeš iz nje, a ne pereš je.   (zagonetka)  ZAGONETKA  125   [Vezi]
498  Măĭ amunka la uom ĭe kînd vĭađe kă-ĭ muor parinţî, da kopiĭi înbătrîńesk. Najteže je čoveku kad vidi da mu roditelji umiru, a deca mu stare.   (izreka)  PAREMIJA  125   [Vezi]
522  Pi lînga apă mare mĭerź, pi lînga fuok mare nu puoţ. Pored velike vode ideš, pored velike vatre ne možeš.   (izreka)  PAREMIJA  125   [Vezi]
535  Uaĭa śe nu-ş duśe lînă, măĭ bun s-o manînśe lupi. Ovcu kojoj runo smeta, bolje da izjedu vuci.   (izreka)  PAREMIJA  125   [Vezi]
265  Nu ma mir kînd la bîtrîńaţă Dumńeḑîu i ĭa la uom mîna, or piśuoru, îĭ va trăbui đi lukru or đi aļergat, ama ma mir đi śe i ĭa pula, śe va faśa ku ĭa? Ne čudim se što pod starost Bog uzima čoveku ruku, ili nogu, možda mu trebaju za rad ili trčanje, ali se čudim što mu uzima kurac, šta li sa njim čini, ne znam?   (pitalica)  PAREMIJA  124   [Vezi]
296  Dupa Sînta-Mariĭe sa kakă-n pîlariĭe, da la Vińirĭa Mare şî-n gura kuĭ o are. Posle Gospojine poseru ti šešir, a na Petkovici i usta onog ko ga nosi.   (izreka)  PAREMIJA  124   [Vezi]
315  Duauă śuberĭaļe pļińe đi žumerĭaļe. Dva čabra tanana, i u njima kajgana.   (zagonetka)  ZAGONETKA  124   [Vezi]
336  Nu aduormĭ pănă nu mĭastîś fluośi. Ne zaspiš, dok ne smešaš dlake.   (zagonetka)  ZAGONETKA  124   [Vezi]
374  Trĭaśe pista apă, da nu sa adapă. Vodu prelazi, al’ se ne ukvasi.   (zagonetka)  ZAGONETKA  124   [Vezi]
456  Draku ĭe bun uom, ama uomo-l strîkă. Đavo je dobar čovek, samo ga čovek kvari.   (izreka)  PAREMIJA  124   [Vezi]
465  În lumĭe multă măĭ bun đi pituļ. U gomili ljudi najbolje se kriješ.   (izreka)  PAREMIJA  124   [Vezi]
474  Kare pļakă măĭ đinuapće ļi vĭađe pi tuaće. Ko rano rani sve vidi.   (izreka)  PAREMIJA  124   [Vezi]
566  Ĭ-a kreskut lînga drum, ka pizda lînga kur, uń sa baće şî rău şî bun. Odrasla je pored pored puta, kao pička kraj dupeta, gde navraća i zlo i dobro.   (izreka)  PAREMIJA  124   [Vezi]
631  Đi śe mîţa mută puĭi?
— Sî nu fuĭe la loko-la unđ-a fuost.
Zašto mačka premešta mačiće?
— Da ne budu na mestu gde su bili.  
(pitalica)  PAREMIJA  124   [Vezi]
664  MUĬERĬA ALDRAKULUĬ VRAGOLASTA ŽENA   (pripovetka)  PROZA  124   [Vezi]
669  Ăl tunźe ka pi uaĭe. Šiša ga kao ovcu.   (izraz)  PAREMIJA  124   [Vezi]
234  Urîtu baće ku bîtu, da frumuosu frîînźe uosu. Ružan bije štapom, a lepotan kosti lomi.   (izreka)  PAREMIJA  123   [Vezi]
284  Napasta ĭe ku đinţî đi fĭer. Kleveta ima gvozdene zube.   (izreka)  PAREMIJA  123   [Vezi]
312  Doĭsprîaśe kaĭ în ştală, tuoţ ku kuoḑîļi afară. Dvanaest konja u štali, svima repovi van ispali.   (zagonetka)  ZAGONETKA  123   [Vezi]
337  Noă uş, noă ferĭeşć, pi unđe daĭ, pi aśi trĭeś. Devet vrata, devet okna, kud god kreneš, tuda prođeš.   (zagonetka)  ZAGONETKA  123   [Vezi]
451  Guolu okoļaşće satu, da flomîndu dă pin mižluok. Nag selo obilazi a gladan ide kroz sredinu.   (izreka)  PAREMIJA  123   [Vezi]
486  Kînd daĭ înprumut, askultă arîngu kum kîntă: „Daĭ! - Naĭ!” Kad daješ na zajam, poslušaj kako zvoni crkveno zvono: „Daješ! - Nemaš!”   (izreka)  PAREMIJA  123   [Vezi]
488  Kînd unu are kuţît da altu pîńe, n-au alta śe numa sî sa vorbĭaskă. Kad jedan ima nož a drugi hleb, nemaju drugo šta nego da se dgovore.   (izreka)  PAREMIJA  123   [Vezi]
500  Măĭ îndată ći muśkă kîńiļi tĭeu, đikît alu altu. Pre će te ujesti tvoje pseto, nego tuđe.   (izreka)  PAREMIJA  123   [Vezi]
549  Şî uaĭa ńagră dă lapće alb. I crna ovca belo mleko daje.   (izreka)  PAREMIJA  123   [Vezi]
573  Kînd auḑ una đi la rîsarit, una đi la zovîrńit, tu pļakă pin mižluok. Kad jedno čuješ sa istoka, a drugo sa zapada, ti kreni kroz sredinu.   (izreka)  PAREMIJA  123   [Vezi]
619  Perđaćaĭ pista mărļi ńagre, dabogda. Nestao preko crnog mora, dabogda.   (kletva)  PAREMIJA  123   [Vezi]
668  Manînkă baļigă! Jede balegu!   (izraz)  PAREMIJA  123   [Vezi]
237  Kuń pi kuń skuaće, da buata pi tuaće. Klin se klinom vadi, ali malj vadi sve.   (izreka)  PAREMIJA  122   [Vezi]
397  Fuoku arđe, fum nu mĭarźe. Vatra golema, a dima nema.   (zagonetka)  ZAGONETKA  122   [Vezi]
415  Kal pi kal: al đisupra măĭ mik đikît al đižuos. Konj na konju: gornji manji od donjega.   (zagonetka)  ZAGONETKA  122   [Vezi]
427  Madga-Madgaļina a pĭerdut kĭaĭa, Luna aflato, Suarļi a luvato. Magda-Magdalena ključ je izgubila, Mesec ga je našao, Sunce ga je uzelo.   (zagonetka)  ZAGONETKA  122   [Vezi]
430  Ma suiĭ în vîr đi nuk, vaḑuĭ turśi păn’ sa duk. Popeh se na vr’ ora, videh Turke iza gora.   (zagonetka)  ZAGONETKA  122   [Vezi]
433  Śumalkă, śumalkă, će prind đe falkă, şî dau ku ćińe đe salkă. Čumu, čumicu, hvatam za vilicu i mlatim njome o vrbicu.   (zagonetka)  ZAGONETKA  122   [Vezi]
472  Kare ĭe alu Dumńeḑîu, nu ĭe ku nuoĭ. (A murit, l-a luvat Dumńeḑîu la ĭel.) Ko je Božji, nije sa nama. (Umro je, uzeo ga Bog k sebi.)   (izreka)  PAREMIJA  122   [Vezi]
492  Kuru puće, ama-l duś ku ćińe. Dupe smrti, al’ ga nosiš sa sobom.   (izreka)  PAREMIJA  122   [Vezi]
585  Pişatu far’ đi bĭeşît, ka nunta far’ đi lăutarĭ. Pišanje bez prdeža, ko svadba bez muzike.   (izreka)  PAREMIJA  122   [Vezi]
650  Śe faś uodma kînd ći skuoļ?
— Urmă.
Šta napraviš odmah, čim ustaneš?
— Trag.  
(pitalica)  PAREMIJA  122   [Vezi]
652  Să kapiće, dabogda, ć-a kapatat mirĭasa nopća đin tîĭ. Nek dobije, dabogda, ono što je mlada dobila prve noći.   (kletva)  PAREMIJA  121   [Vezi]
287  Nuĭe suiş făra kubarîş. Nema uspona bez pada.   (izreka)  PAREMIJA  121   [Vezi]
423  Ku o mînă, triĭ în kur. S jednom rukom, trij u dupe.   (zagonetka)  ZAGONETKA  121   [Vezi]
536  Uala fĭarbe ku pasuĭu, ama nu sa şćiĭe unđe sarĭa. Lonac krčka sa pasuljem, al se ne zna gde je so.   (izreka)  PAREMIJA  121   [Vezi]
579  Minća skurtă, robiĭa lungă. Kratka pamet, duga robija.   (izreka)  PAREMIJA  121   [Vezi]
600  Al muort sa-mpuće, da-l viu sa fuće. Mrtvi truli, a živi ga guli.   (izreka)  PAREMIJA  121   [Vezi]
630  Đi śe vînatuorĭu kată ĭepuru?
— Đi śe nu şćiĭe unđi ĭe.
Zašto lovac traži zeca?
— Zato što ne zna gde je.  
(pitalica)  PAREMIJA  121   [Vezi]
637  Kînd ĭe vaka măĭ grĭa?
— Kînd ći kalkă pi piśuor.
Kad je krava najteža?
— Kad te nagazi na nogu.  
(pitalica)  PAREMIJA  121   [Vezi]
657  Abatut đin poćaka lumi. Skrenut sa ljudske staze.   (izreka)  PAREMIJA  121   [Vezi]
270  Daĭ ku mîna, ĭaĭ ku piśuariļi. Daješ rukom, uzimaš nogama!   (izreka)  PAREMIJA  120   [Vezi]
280  Taśuńu ăl potoļit măĭ rău ći arđe. Potupljeni ugaran najviše opeče.   (izreka)  PAREMIJA  120   [Vezi]
346  O mîţă zgaită pi kîmp sa kîntă. Mačka razrogačka ide poljem i mjauče.   (zagonetka)  ZAGONETKA  120   [Vezi]
385  Un muoş barbuos, mînă puorśi-n duos. Bradati čiča svinje* u šumu tera.   (zagonetka)  ZAGONETKA  120   [Vezi]
432  Mik ka uou, traźe ka buou. Malo ko jaje, tegli ko vo.   (zagonetka)  ZAGONETKA  120   [Vezi]
481  Kîmpu are uokĭ, da padurĭa urĭekĭ. Polje ima oči, a šuma uši.   (izreka)  PAREMIJA  120   [Vezi]
508  Numa kuaĭļi sînt soţîĭe, kî nu sa măĭ đispart ńiśkînd. Samo su muda par, jer se ne razdvajaju nikad.   (izreka)  PAREMIJA  120   [Vezi]
523  Pi magarĭ înkđe gazda, da pi uom držaua. Magarca zatvara gazda, a čoveka država.   (izreka)  PAREMIJA  120   [Vezi]
590  Sî baź şokîćiļi şî-n ambarĭu ku grîu, şobuol nu sa măĭ faśe. Stavi miša i u ambar sa žitom, u pacova neće da izraste.   (izreka)  PAREMIJA  120   [Vezi]
609  Duśa-ća-ĭ, să ći măĭ văd kîn’ mĭ-aĭ veđa gaura kuruluĭ. Gubi se, da te vidim kad budem video svoje dupe.   (psovka)  PAREMIJA  120   [Vezi]
617  Mînkaćar şărpi şî balauri. Izjele te zmije i blavori.   (kletva)  PAREMIJA  120   [Vezi]
643  Kînd ĭepuru skimbă numiļi?
— Kînd trĭaśe în sat sîrbĭesk.
Kada zec menja ime?
— Kad pređe u srpsko selo.  
(pitalica)  PAREMIJA  120   [Vezi]
659  Bolnau đi muarće, da-r mînka đi tuaće. Mrtav bolestan, a jeo bi svega.   (izreka)  PAREMIJA  120   [Vezi]
680  BUŹUOKURA ĐI TRAILĂ RUGALICA ZA TRAILA   (satira)  POEZIJA  120   [Vezi]
258  Aripa đin tîrg, da kuada đin krîng. Krilo se kupuje, rep se u šumi neguje.   (zagonetka)  ZAGONETKA  119   [Vezi]
297  La-l kĭuor nu faśa ku uokĭu, la-l surd nu şopoća. Slepom ne namiguj, gluvom ne šapići.   (izreka)  PAREMIJA  119   [Vezi]
310  Gorunu ţîńe bunu: kînd bunu sa ńebuńeaşće, tuata lumĭa noroḑaşće. Hrastovina dobrog čuva: kad se dobri onedobri, sav se narod raznarodi.   (zagonetka)  ZAGONETKA  119   [Vezi]
327  În butuoń şî vin şî rakiu, da nu sa mĭastîkă. U istom buretu i vino i rakija, a ne mešaju se.   (zagonetka)  ZAGONETKA  119   [Vezi]
328  În vîr đi nuĭa, vaĭ đi ĭa. Na vr’ pruta, jao njemu.   (zagonetka)  ZAGONETKA  119   [Vezi]
363  Pup-pup-pup! Kare m-a pupat, să pupĭe đin kuĭbu mĭeu, kî ĭe kurat, luminat, uns ku kakat. Pup-pup-pup! Ko me ljubi, nek mi gnezdo ljubi, jer je čisto, nepogano, govnom omazano.   (zagonetka)  ZAGONETKA  119   [Vezi]
369  Stă în kuń, da fund n-are. O klin visi, a dno nema.   (zagonetka)  ZAGONETKA  119   [Vezi]
377  Tuoţ sa plîng, da ĭel kîntă. Svo nariču, a on peva.   (zagonetka)  ZAGONETKA  119   [Vezi]
400  Ţîşćo-fîşćo, ololonk-tronk. Cišti-fišti, ololonk-tres.*   (zagonetka)  ZAGONETKA  119   [Vezi]
445  Bĭa şî manînkă, şî katîţ lukru tĭeu. Pij i jedi, i gledaj svoja posla.   (izreka)  PAREMIJA  119   [Vezi]
447  Vaśiļi pi rînd sa ļing. Krave se redom ližu.   (izreka)  PAREMIJA  119   [Vezi]
503  Nu ći mistaka unđe nu-ţ fĭarbe uala. Ne mešaj se gde ti se lonac ne kuva.   (izreka)  PAREMIJA  119   [Vezi]
529  Sarak, sarak, ama nu sa ćĭame nuapća kînd latră kîńi. Puki siromah, al se ne trza noću kad laju psi.   (izreka)  PAREMIJA  119   [Vezi]
588  Sa-nvîrćiaşće ka bĭeşîna-n śuariś. Vrti se ko prdež u pantalonama.   (izreka)  PAREMIJA  119   [Vezi]
592  Sufļitu-n vînt, uasîļi-n pomînt. Duša u vetar, kosti u zemlju.   (izreka)  PAREMIJA  119   [Vezi]
636  Đi śe ţîganu vinđe kalu?
— Đi śe nu puaće kalu să vindă ţîganu.
Zašto Ciga prodaje konja?
— Zato što ne može konj da proda Cigu.  
(pitalica)  PAREMIJA  119   [Vezi]
645  Kum sîare pîrśu pista ogaş?
— Tuot una ka kapra.
Kako jarac preskače potok?
— Isto kao koza.  
(pitalica)  PAREMIJA  119   [Vezi]
648  Śe faśe kokuoşu kînd sa suĭe pi gard?
— Sa ţîńe să nu kadă.
Šta radi petao kad se popne na ogradu?
— Drži se da ne padne.  
(pitalica)  PAREMIJA  119   [Vezi]
660  La śe piĭaţ kumpirĭ, la-şa vinḑ. Na kakvoj pijaci kupiš, na takvoj prodaš.   (izreka)  PAREMIJA  119   [Vezi]
251  Am o građină pļină đi uoĭ, tuaće stau într-un piśuor. Imam baštu punu ovaca, sve stoje na jednoj nozi.   (zagonetka)  ZAGONETKA  118   [Vezi]
307  Vaka muartă, da maţîļi viĭ. Krava mrtva, a creva joj živa.   (zagonetka)  ZAGONETKA  118   [Vezi]
331  În munće pokńaşće, în sat rasună. U gori puca, u selu odjekuje.   (zagonetka)  ZAGONETKA  118   [Vezi]
332  Mi sa înflă, mi sa-ngînfă, fofoluaka mi sa skuală. Zaduva se, naduva se, okruglasto mi se diže.   (zagonetka)  ZAGONETKA  118   [Vezi]
349  O totîrlă totîrlată pi kuń bagată. Obruč obručen na klin navučen.   (zagonetka)  ZAGONETKA  118   [Vezi]
381  Unđe duarme ruĭan, nu măĭ dă buruĭan. Gde crvenko spava, tu ne raste trave.   (zagonetka)  ZAGONETKA  118   [Vezi]
388  Un muort întra duoĭ viĭ. Jedan mrtav između dva živa.   (zagonetka)  ZAGONETKA  118   [Vezi]
394  Un śuśuļiaće stă supt parĭaće, în tuaće părţîļi dă ku saźiaće. Jedan panj pored kuće, na sve strane strelom tuče.   (zagonetka)  ZAGONETKA  118   [Vezi]
408  Într-o koşară pļină đi kaĭ, tuoţ albĭ, numa unu ruoşu. U štali punoj konja, svi su beli, samo jedan crven.   (zagonetka)  ZAGONETKA  118   [Vezi]
412  Ĭel ĭe mare, ĭuo mis mik, amînduoĭ într-un ļinđik. On je velik, a ja mali, oboje smo u sikilj stali.   (zagonetka)  ZAGONETKA  118   [Vezi]
458  Dupa muarće or aļerź s-o ažunź, or şăḑ s-o aşćeḑ. Smrt ili juriš da je stigneš, ili sediš da je čekaš.   (izreka)  PAREMIJA  118   [Vezi]
487  Kînd nu ĭe pîńe, bună şî koļaşă. Kad neba ’leba, dobar je i kačamak.   (izreka)  PAREMIJA  118   [Vezi]
507  Nu kapiţ lapće đi la vakă, pănă-n ĭarbă nu sa kakă. Ne muzeš kravu, dok ne ubalega travu.   (izreka)  PAREMIJA  118   [Vezi]
532  Taĭnă multă, sîraśiĭe guală. Prazna priča, golo siromaštvo.   (izreka)  PAREMIJA  118   [Vezi]
582  Nu sînt ĭuo batrîn, numa mulţ ań a trekut đi kînd m-am fakut. Nisam ja star, samo je mnogo godina prošlo od moga rođenja.   (izreka)  PAREMIJA  118   [Vezi]
612  Kaku-ma în soļńiţa tĭa! Poserem ti se u slanik!   (psovka)  PAREMIJA  118   [Vezi]
638  Kînd ĭe în varḑă măĭ multă karńe?
— Kînd tună buou în vîrḑariĭe.
Kad je u kupusu najviše mesa?
— Kad vo uđe u kupusište.  
(pitalica)  PAREMIJA  118   [Vezi]
642  Kînd pi ĭepur ăl duor đinţî?
— Kînd ăl muśkă kopuoĭu.
Kada zec pati od zuba?
— Kad ga ujede ker.  
(pitalica)  PAREMIJA  118   [Vezi]
274  Śe ĭe dupa prag, pragu să nu trĭakă. Što je iza praga, prag da ne prelazi.   (izreka)  PAREMIJA  117   [Vezi]
282  Zgrśitu măĭ mult plaćiaşće, ļeńuosu măĭ mult aļargă. Škrt više plaća, lenj više trči.   (izreka)  PAREMIJA  117   [Vezi]
285  Kad pintru napastă: ńiś să n-o fak, ńiś să n-o trag! Molim se za kletvu: niti da je činim, niti da je primim!   (obicaj)  PAREMIJA  117   [Vezi]
288  Burta largă grĭeu sa strînźe. Golem stomak teško pašeš.   (izreka)  PAREMIJA  117   [Vezi]
294  Kum ţ-aşerń, aşa duorm, kum ći kulś, aşa ći skuoļ. Kako prostreš, tako spavaš; kako legneš, tako ustaješ.   (izreka)  PAREMIJA  117   [Vezi]
319  Đi aiśa păn’ la munće tuot ḑăļe marunće. Odavde do šumice samo alka do alkice.   (zagonetka)  ZAGONETKA  117   [Vezi]
326  În butuarkă đi fag, ińimă đi drak. U bukovoj duplji đavolovo srce.   (zagonetka)  ZAGONETKA  117   [Vezi]
360  Pin tufiţă pask o mńoriţă. Kroz šumicu napasam ovčicu.   (zagonetka)  ZAGONETKA  117   [Vezi]
386  Un rastău rîaśe Dunîrĭa trĭaśe. Hladno gvožđe Dunav prođe.   (zagonetka)  ZAGONETKA  117   [Vezi]
399  Ţinţiri-minţiri trĭek pi drum, şolđa-bolđa stă supt drum. Cinciri-minciri* putem idu, kezalo-zubalo kraj puta vreba.   (zagonetka)  ZAGONETKA  117   [Vezi]
429  Mare ka kasa, vĭarđe ka matasa, dulśe ka mńiarĭa, amară ka fĭarĭa. Ko kuća golem, ko svila zelen, sladak ko med, gorak ko jed.   (zagonetka)  ZAGONETKA  117   [Vezi]
480  Kasa fara kîńe, ka uşa fara kĭaĭe. Kuća bez psa, ko vrata bez ključa.   (izreka)  PAREMIJA  117   [Vezi]
574  Kînd minće n-are, munkă mare. Kad pameti nema, muka golema.   (izreka)  PAREMIJA  117   [Vezi]
596  Uomu ku uom samînă. Svi su ljudi isti.   (izreka)  PAREMIJA  117   [Vezi]
272  — Kum săre pîrśu pista ogaş?
— Tot una ka kapra.
— Kako jarac preskače potok?
— Isto kao koza.
  
(pitalica)  PAREMIJA  116   [Vezi]
304  Unđe ĭastă uoĭ, ĭastă şî fuoĭ. Gde ima ovaca, ima i mehova.   (anegdota)  PROZA  116   [Vezi]
421  K-o nuĭauă kuprind lumĭa tuată. Jednom šibom ceo svet zahvatim.   (zagonetka)  ZAGONETKA  116   [Vezi]
506  Nuĭe ruşîńe, kă đin ruşîńe ńis fakuţ. Nema sramote, jer smo od sramete nastali.   (izreka)  PAREMIJA  116   [Vezi]
514  Ńiś nu-ţ aļeg, ńiś nu-ţ kuļeg. Nit’ ti biram, nit’ ti berem.   (izreka)  PAREMIJA  116   [Vezi]
667  Sa traźe ka śaţa. Vuče se kao magla.   (izraz)  PAREMIJA  116   [Vezi]
292  Draku ńiś nu ară, ńiś nu sapă, numa ći bolđaşće la kur (să faś rîaļe). Đavo niti ore, niti kopa, samo te podbada u zadnjicu (da činiš zla).   (izreka)  PAREMIJA  115   [Vezi]
317  Đi aiś păn-la Vraţ tuot buşćeń uskaţ. Odavde do Vraca* niz suvih trupaca.   (zagonetka)  ZAGONETKA  115   [Vezi]
343  O gaină ćuşă rîkîĭe-n śanuşă. Priprosta koka po pepelu prčka.   (zagonetka)  ZAGONETKA  115   [Vezi]
366  S-a spînḑurat baba-n duos, ku ļinđiku skuos. O drvo se baba obesila, i sikilj iskesila.   (zagonetka)  ZAGONETKA  115   [Vezi]
426  Lînga fuok Trifu şîađe, da đi frikă nu sa pĭarđe. Pored vatre Trifun stoji, a vatre se ne boji.   (zagonetka)  ZAGONETKA  115   [Vezi]
489  Kopil đin sat no-l măĭ faś đi śuakă. Dete iz sela nikad ne može biti planinac.   (izreka)  PAREMIJA  115   [Vezi]
510  Nu sa faśe fuoku în tufă mare. Ne pali se vatra u gustom žbunju.   (izreka)  PAREMIJA  115   [Vezi]
306  Vaka muźe, da viţălu fuźe. Krava riče, a tele odmiče   (zagonetka)  ZAGONETKA  114   [Vezi]
413  Ĭuo am fakut pi muma, muma m-a fakut pi mińe. Ja rodih majku, majka rodi mene.   (zagonetka)  ZAGONETKA  114   [Vezi]
512  Ńima nu ĭe fakut đi puost, numa în slasta măĭ mare. Niko nije u postu pravljen, nego u najvećoj slasti.   (izreka)  PAREMIJA  114   [Vezi]
545  Śe dakă muare uomu, nu sa zbîrśaşće śerĭu. Šta ako umre čovek, ne zbrčka se nebo.   (izreka)  PAREMIJA  114   [Vezi]
578  Lumĭa ka ļegumĭa, da lapćiļi măĭ dulśe. Narod kao čorba, al je mleko slađe,   (izreka)  PAREMIJA  114   [Vezi]
279  Tot ţîganu îş labdă śokanu, da ţîganka ńikovala. Svaki Ciga hvali čekić, a Ciganka nakovanj.   (izreka)  PAREMIJA  113   [Vezi]
300  Sîraśiĭa ĭe rîa, ama ńeverĭa şî măĭ rîa. Siromaštvo je zlo, al nevera još veće.   (izreka)  PAREMIJA  113   [Vezi]
340  O butuarkă đi ćiĭ pļină đi skinćiĭ. Lipova deblica puna varnica.   (zagonetka)  ZAGONETKA  113   [Vezi]
365  Sa-npreună sîrbaćiku ku ńesîrbaćiku să fiĭe fraţ. Sastaju se divlji i pitomi da se pobratime.   (zagonetka)  ZAGONETKA  113   [Vezi]
376  Tuoţ kaĭ albĭ, numa unu ruoşu şî-ĭ baće pi tuoţ. Svi konji beli, samo jedan crven, i mlati ih sve   (zagonetka)  ZAGONETKA  113   [Vezi]
379  Tutuk-bunduk, đi kuadă ăl duk. Trupac-šupac, za rep ga vučem.   (zagonetka)  ZAGONETKA  113   [Vezi]
391  Un-će duś, a kolo ĭastă, far đi ĭel traĭ nu ĭastă. Kud god krećeš, svud ga srećeš, bez njega ti života nema.   (zagonetka)  ZAGONETKA  113   [Vezi]
452  Gura baće kuru. Usta dupe mlate.   (izreka)  PAREMIJA  113   [Vezi]
494  Lumĭa ka ļegumĭa. Narod je kao čorba.   (izreka)  PAREMIJA  113   [Vezi]
509  Numa kuru nu sa pĭarđe, kî ĭe prins la uom. Samo se dupe ne zagubi, jer je prikačeno na čoveku.   (izreka)  PAREMIJA  113   [Vezi]
531  Suokru baće ku kaśula đi paĭe, da suakra ku kaśula đi pĭatră. Svekar tuče kapom od slame, a svekrva kapom od kamena.   (izreka)  PAREMIJA  113   [Vezi]
615  Lovićar fiorĭ đi muarće în mižluok đi nuapće. Strefila te smrtna jeza u sred noći.   (kletva)  PAREMIJA  113   [Vezi]
627  Fiţar uoki afurisîţ. Proklete ti oči bile.   (kletva)  PAREMIJA  113   [Vezi]
685  KÎNĆIKU LU AǏDUK VǏELKU HAJDUK-VELJKOVA PESMA   (balada)  POEZIJA  113   [Vezi]
375  Tuot arđe în koļibă, da koļiba nu. Sve u kući gori, samo kuća ne.   (zagonetka)  ZAGONETKA  112   [Vezi]
502  Mulţ puopĭ, kopilu ńibućeḑat. Mnogo popova, nekršteno dete.   (izreka)  PAREMIJA  112   [Vezi]
505  Nuĭe nuntă fara plîns, nu ĭe muarće fara rîs. Nema svadbe bez suza, i nema sahrane bez smeha.   (izreka)  PAREMIJA  112   [Vezi]
548  Śe ĭe đi kasă, nu ĭe đi sat. Što je za kuću, nije za selo.   (izreka)  PAREMIJA  112   [Vezi]
589  Sa źuară kă nu fură, da fuźe ku raţa-n gură. Kune se da ne krade, a beži s plovkom u zubima.   (izreka)  PAREMIJA  112   [Vezi]
639  Kînd ĭe puopa uom?
— Kînd iĭ vĭeḑ urma în zapadă.
Kad je popa čovek?
— Kad mu vidiš trag u snegu.  
(pitalica)  PAREMIJA  112   [Vezi]
670  AĐET LUVATU ĐIN KIKĂ OBIČAJ PRVO ŠIŠANJE   (obicaj)  PROZA  112   [Vezi]
333  Mîkanće sa-nkîļikat pi nu şću śe, şî sa duśe nu şću unđe. Ljigavko uzjahao ne znam šta, i krenuo ne znam kud.   (zagonetka)  ZAGONETKA  111   [Vezi]
367  S-a spumîntat bîskîkaratu kă arđe satu. Uplašio se krakati da će selo buktati.   (zagonetka)  ZAGONETKA  111   [Vezi]
544  Śe auđe faţa, sî n-audă duosu. Što čuje lice, da ne čuje naličje. /ili: Što čuje osoje, da ne zna prisoje./   (izreka)  PAREMIJA  111   [Vezi]
547  Śe ĭe bun, nu ţîńe mult. Što je dobro, ne traje dugo.   (izreka)  PAREMIJA  111   [Vezi]
616  Mînkaćar muska vĭarđe. Izjele te muve zelene.   (kletva)  PAREMIJA  111   [Vezi]
243  La ĭel ńiś ku pula nu či ţîń. Od njega se nu kurcem ne možeš odbraniti.   (izreka)  PAREMIJA  110   [Vezi]
318  Đi aiś păn’ la mărĭ numa fundurĭ đi kaldărĭ. Odavde do sinjeg mora samo danci od lavora.   (zagonetka)  ZAGONETKA  110   [Vezi]
459  Dupa pluaĭe sa faśe morśilă. Posle kiše napravi se blato.   (izreka)  PAREMIJA  110   [Vezi]
618  Sa-nvîrćaşće ka kuoĭu-n feruaĭkă. Vrti se ko mudo u kotliću.   (izreka)  PAREMIJA  110   [Vezi]
309  Giśu-miśu: kare nu va giśi, maţîļi-n ĭel sa vo zgrśi. Zagonetke-zanovetka: ko je neće znati, creva će mu zavezati.   (zagonetka)  ZAGONETKA  109   [Vezi]
334  Muĭarĭa puaće şî đisupra, şî đižuos, da uomu numa đižuos. Žena može i ozgo i ozdo, a muškarac samo ozdo.   (zagonetka)  ZAGONETKA  109   [Vezi]
409  Într-un fund đi ogaşăl kîntă un kokoşăl. U dnu jednog potočića čuje se pesma petlića.   (zagonetka)  ZAGONETKA  109   [Vezi]
485  Kît ĭe đi urît, kînd urîśuńa ar durĭa, ĭel al muri đi durĭare. Koliko je ružan, kad bi ružnoća bolela, on bu umro od bolova.   (izreka)  PAREMIJA  109   [Vezi]
511  Nu fi prĭabun, kă ramîń ku kuru guol în drum. Ne budi predobar, jer ćeš gologuz na putu ostati.   (izreka)  PAREMIJA  109   [Vezi]
521  Pi dunga bĭelţî nu ĭe urmă đi drak, numa đi uom. Pored bare nije đavolov, nego čovekov trag.   (izreka)  PAREMIJA  109   [Vezi]
302  Śe ĭe la mînă, nu ĭe minśună. U ruci što je, stvarno je.   (izreka)  PAREMIJA  108   [Vezi]
321  Đin đinţ strînź, đin kur înpinź, đin mîń traź, ş-abĭa o baź. Zube stiskaš, dupetom pritiskaš, rukama vučeš, jedva je navučeš.   (zagonetka)  ZAGONETKA  108   [Vezi]
341  O vakă pļuadă, o suź pi kuadă. Smrdikravu kroz rep sišeš.   (zagonetka)  ZAGONETKA  108   [Vezi]
352  O fată mare în iļek, şîađe pi dirĭek, şî ruađe malaĭ săk. Jedna moma u jeleku proju glođe na direku.   (zagonetka)  ZAGONETKA  108   [Vezi]
361  Pista o vaļe adînkă o punće strîmbă. Nad dubokim dolom krivo brvno.   (zagonetka)  ZAGONETKA  108   [Vezi]
372  Tata vĭarđe, da kopiĭi ruoşîĭ. Otac zelen, a sva deca crvena.   (zagonetka)  ZAGONETKA  108   [Vezi]
431  Mik ka uou, grĭeu ka buou. Mali ko jaje, težak ko vo.   (zagonetka)  ZAGONETKA  108   [Vezi]
478  Kare faśe, nu manînkă. Ko gotovi (jela), taj ne jede.   (izreka)  PAREMIJA  108   [Vezi]
527  Satu nuostru mare rău: buoi a ĭeşît, da karu n-a măĭ tunat. Naše selo je golemo: volovi izašli, a kola još nisu ušla.   (izreka)  PAREMIJA  108   [Vezi]
556  Vrĭamĭa bună, a zaĭebit kuku. Vreme lepo, zajebalo kukavicu.   (izreka)  PAREMIJA  108   [Vezi]
567  Kalu şî karuţa, şî bań împrumut, să nu daĭ la ńima. Konja i karuce, i novac na zajam, nikom da ne daješ.   (izreka)  PAREMIJA  108   [Vezi]
586  Rău făr’ đi muĭare, ka opinka făr’ đi urḑăļe, ka skruafa făr’ đi pĭaļe. Zlo je bez žene, ko opanak bez poveza, kao svinja bez kože.   (izreka)  PAREMIJA  108   [Vezi]
593  Tot nat are kîć-un drak, da la mińe patru-śinś, şî tuoţ đ-aĭ draku, fara opinś. Svak po jednog vraga ima, a ja imam četir-pet, i svi su vrazi bosonogi.   (izreka)  PAREMIJA  108   [Vezi]
597  Urîtă nunta kîńaskă, da şî măĭ rîa omeńaskă. Ružna je pseća svadba, al je ljudska pravo zlo.   (izreka)  PAREMIJA  108   [Vezi]
295  Vĭađe păru-n uokĭu toĭa, da nu vĭađe bĭrna în aluĭ. Vidi dlaku u tuđem oku, a ne vidi gredu u svom.   (izreka)  PAREMIJA  107   [Vezi]
339  O bag pi ńaćida în flokuasă. Stavljam glatku u dlakavu.   (zagonetka)  ZAGONETKA  107   [Vezi]
392  Un śuob ku unt, tuota lumĭa ung. Mali sud sa maslom ceo svet omasti.   (zagonetka)  ZAGONETKA  107   [Vezi]
501  Mînă pi mînă spală, da vaka pi vakă ļinźe. Ruka ruku mije, krava kravu liže.   (izreka)  PAREMIJA  107   [Vezi]
565  Ĭ-a pus draku frîu-n kap. Zauzdao ga đavo.   (izreka)  PAREMIJA  107   [Vezi]
371  Sućiļi pļakă, da miĭiļi ramîn. Stotine polaze, a hiljade ostaju.   (zagonetka)  ZAGONETKA  106   [Vezi]
395  Urđiş-burđiş vržđik malaĭ, śe la şkuală învaţaĭ păn’ la kasă ma zuĭtaĭ. Kreće-šeće parče proje,* što me u školi uče, zaboravim do kuće.   (zagonetka)  ZAGONETKA  106   [Vezi]
530  Satu arđe, da baba sa pĭapćină. Selo gori, a baba se češlja.   (izreka)  PAREMIJA  106   [Vezi]
649  Śe faśe ĭepuru kînd înpļińiaşće un an?
— Pļakă pi duoĭ.
Šta radi zec kad napuni godinu?
— Počinje drugu.  
(pitalica)  PAREMIJA  106   [Vezi]
299  Nu aĭ tu în kap aĭa śe are ĭel în kalkîń. Nemaš ti u glavi to što on ima u peti.   (izreka)  PAREMIJA  105   [Vezi]
345  O lađe pļină đi apă, da nu ĭe-n apă. Jedan brod pun vode, a u vodi nije.   (zagonetka)  ZAGONETKA  105   [Vezi]
407  Într-o ştală ĭapa zbĭară. U jednoj štali kobila rže.   (zagonetka)  ZAGONETKA  105   [Vezi]
555  Vorbim, da nu ńi grižă. Pričamo, a nije nas briga.   (izreka)  PAREMIJA  105   [Vezi]
393  Un śur pļin đi aluńe, ş-o nukă mare în mižluok. Rešeto puno lešnika, sa jednim orahom u sredini.   (zagonetka)  ZAGONETKA  104   [Vezi]
410  Ĭarna ažută, da vara đinţî uskă. Zimi služi, leti zube suši.   (zagonetka)  ZAGONETKA  104   [Vezi]
422  Kuk, kuk, şî-n apă ţup. Krek, krek, i u vodu šljep.   (zagonetka)  ZAGONETKA  104   [Vezi]
491  Kum ĭe draku, aşa ĭe şî prokļetu. Kakav je đavo, takava je i vrag.   (izreka)  PAREMIJA  104   [Vezi]
513  Ńima nu întrabă đi kasa lu frumuosu. Za kuću lepotana niko ne pita.   (izreka)  PAREMIJA  104   [Vezi]
558  Gură să aĭ đi apă şî đi mînkare, ļimbă sî naĭ. Usta da imaš za vodu i hranu, jezik da nemaš.   (izreka)  PAREMIJA  104   [Vezi]
583  Nu spomînţ lupu ku pĭaļa uoi. Ne plašiš vuka ovčjom kožom.   (izreka)  PAREMIJA  104   [Vezi]
662  Nu-ĭ înkĭapă kolači-n traĭstă. Ne staju mu kolači u torbu.   (izreka)  PAREMIJA  104   [Vezi]
686  MÎNDRO, BĂRBĂŢĂLŬ-AL TĂŬ DABOGDA TI MUŽ ŠLOGIR’O   (lirika)  POEZIJA  104   [Vezi]
380  Una ḑîśe: făće ḑîuă, una ḑîśe: făće nuapće, alalaltă: făće śe vi vrĭa, miĭe đi grĭeu tot aşa. Jedna veli: nek je dan, jedna veli: nek je noć, a sledeća: neka bude bilo kako, meni teško podjednako.   (zagonetka)  ZAGONETKA  103   [Vezi]
396  Ursu muort, da urĭakĭa zbaće. Medved mrtav, a uho mu mrda.   (zagonetka)  ZAGONETKA  103   [Vezi]
493  La kur rîńuos trăbe ungĭe marĭ. Za šugavo dupe trebaju veliki nokti.   (izreka)  PAREMIJA  103   [Vezi]
534  Tu nu ma krĭeḑ pi mińe, da vrĭeĭ Dumńeḑîu sî ći krĭadă pi ćińe. Ti ne veruješ meni, a hoćeš da Bog veruje tebi.   (izreka)  PAREMIJA  103   [Vezi]
497  Mare bińe mare rău aşćată. Veliko dobro veliko zlo čeka.   (izreka)  PAREMIJA  102   [Vezi]
373  Totîrlata tună în gaură gata. Okruglo, u rupu ušlo.   (zagonetka)  ZAGONETKA  101   [Vezi]
490  Ku bîtu skurt nu sa masură apa adînkă. Kratkim štapom ne meri se duboka voda.   (izreka)  PAREMIJA  101   [Vezi]
370  Supt un karpińel žuakă un ĭepurĭel. Pod grabićem zečić igra.   (zagonetka)  ZAGONETKA  100   [Vezi]
405  Śuara ńagră bĭasă, da beşîna albă ĭasă. Poprdnu se crna tica, snese prdež bela lica.   (zagonetka)  ZAGONETKA  100   [Vezi]
449  Voĭńiku nu pļakă la drum pănă nu kîntă kokuoşî. Čovek ne polazi na put dok ne zapevaju petli.   (izreka)  PAREMIJA  100   [Vezi]
368  Stă în apă, da nu sa adapă. U vodi stoji, al’ se ne poji.   (zagonetka)  ZAGONETKA  99   [Vezi]
384  Un malaĭ ku doă fĭaţă. Jedna proja sa dva lica.   (zagonetka)  ZAGONETKA  99   [Vezi]
581  Moruońu întîń manînkă đintr-a luĭ. Vampir prvo pojede svojtu.   (izreka)  PAREMIJA  99   [Vezi]
362  Pîsarika ku minća-n kuadă. Ptičica sa umnim repom.   (zagonetka)  ZAGONETKA  98   [Vezi]