Lista zapisa sa brojem pogleda (od 16.05.2012)

Br

Vlaški

Srpski

Vrsta

Oblast

Br. pogleda

Akcija
1  ÎNTORSURA A MAREVELIKO VRAĆANJE ČINI  (bajalica)  POEZIJA  3464  [Vidi]
2  Pi la arț nu ĭe bun sî će duś pi la-ĭ ’lalț, kî daĭ ku pula-n laț.U trapave dane ne idi u goste, jer će ti kurac upasti u zamku.  (izreka)  PAREMIJA  3223  [Vidi]
3  ĎESKÎNŤEK ĎE ÎNTORSURĂ (1)VRAĆANJE ČINI (1)  (bajalica)  POEZIJA  1810  [Vidi]
4  ĎESKÎNŤEK ĎE ĎEZĻEGAT SKRISABAJALICA ZA „ODVEZIVANJE” SUĐENIKA  (bajalica)  POEZIJA  1512  [Vidi]
5  DE DEOICHIOD UROKA  (bajalica)  POEZIJA  1427  [Vidi]
6  ĎESKÎNŤEK ĎE ÎNTORSURĂ (2)VRAĆANJE ČINI (2)  (bajalica)  POEZIJA  1311  [Vidi]
7  ĐESKÎNĆIK ĐI SKRISĂBAJALICA ZA „ZAPISANO”  (bajalica)  POEZIJA  1270  [Vidi]
8  ĎESKÎNŤEK ĎE SKRISĂBAJALICA ZA ZAPISANO  (bajalica)  POEZIJA  1246  [Vidi]
9  ĎESKÎNŤEK „ĎE BOALĂ”BAJALICA „OD BOLJKE”  (bajalica)  POEZIJA  974  [Vidi]
10  ĎESKÎNŤEK ĎE DRAGOSŤEBAJALICA ZA LJUBAV  bajalica  POEZIJA  882  [Vidi]
11  ĎESKÎNŤEK ĎE ĎEOĬKĬBAJALICA OD UROKA  bajalica  POEZIJA  826  [Vidi]
12  ĐIMIŃAŢA PĂNĂ-N ZUORIJUTROM RANO, U SVANUĆE  (lirika)  POEZIJA  823  [Vidi]
13  ALUNA VOĬŃIŚASKĂVOJNIČKI LEŠNIK  (bajalica)  POEZIJA  689  [Vidi]
14  Rugamînt la luna nuoăMolitva mladom mesecu  (bajalica)  POEZIJA  687  [Vidi]
15  ĐESKÎNĆIK ĐI BUBEBAJALICA PROTIV BOGINJA  (bajalica)  POEZIJA  678  [Vidi]
16  ĐESKÎNĆIK ĐI SKRISĂ (KU DRAŚI LA SALKĂ)BAJANJE ZA ZAPISANO (SA ĐAVOLIMA KOD VRBE)  (bajalica)  POEZIJA  667  [Vidi]
17  ĎESKÎNŤEK ĎE IZDAT (1)BAJALICA OD IZDATA  (bajalica)  POEZIJA  652  [Vidi]
18  GRUĬA LU NOVAKGRUJA NOVAKOV  (balada)  POEZIJA  621  [Vidi]
19  FRUNḐĂ VĬARĐE, ĬARBĂ KRĬAȚĂZELEN LIST, PETLOVA KRESTA  (lirika)  POEZIJA  619  [Vidi]
20  ĐALU Ĭ’ ĐAL ŞÎ VAĻA Ĭ’ VAĻEBRDO J’ BRDO, A DOLJA DOLJA  (lirika)  POEZIJA  575  [Vidi]
21  PADURE, SORO, PADUREŠUMO, SESTRO, ŠUMICE  (lirika)  POEZIJA  571  [Vidi]
22  ŹABA MIS MÎNDRĂ, FRUMUASĂUZALUD SAM DRAGA, LEPA  (lirika)  POEZIJA  563  [Vidi]
23  BRAD FRUMUOSVITA JELA  (lirika)  POEZIJA  562  [Vidi]
24  UOIŢĂ BALURĂ, KU KORŃIŢU-N GURĂOVČICA BELKA, S ROGOM U USTIMA  (balada)  POEZIJA  555  [Vidi]
25  A PĻEKAT BAĬATU ĐIN SÎRBIĬEPOŠO MOMAK IZ SRBIJE  (balada)  POEZIJA  547  [Vidi]
26  TOT NAT KU NAKAZU LUĬSVAKO SA SVOJOM MUKOM  (vic)  PROZA  546  [Vidi]
27  KÎNĆIKU LU ISPASSPASOVDANSKA PESMA  (erotika)  POEZIJA  536  [Vidi]
28  ĎESKÎNŤEK ĎE IZDAT (3)BAJALICA OD IZDATA  bajlica  POEZIJA  533  [Vidi]
29  KÎND AM FUOST ĬUO MIK ODATĂKAD MI BEŠE MLADOST RANA  (lirika)  POEZIJA  528  [Vidi]
30  KOLO-N VAĻE, ÎNTR-O GRAĐINĂTAMO DOLE, U BAŠTICI  (lirika)  POEZIJA  524  [Vidi]
31  POVASTA LU PÎRŚJARČEVA PRIČA  (basna)  PROZA  520  [Vidi]
32  ALA KU URĬEKIĻI MARĬALA SA VELIKIM UŠIMA  (bajka)  PROZA  503  [Vidi]
33  ĻЕĻАLJELJA  (erotika)  POEZIJA  503  [Vidi]
34  BUNĂ ZĂUA LA AŽUNDOBAR DAN NA BADNJI DAN  (obredna)  POEZIJA  502  [Vidi]
35  ĐESKÎNĆEK ĐE MOROĬU ĂL VIUBAJALICA ZA ZAŠTITU OD ŽIVIH VAMPIRA  (bajalica)  POEZIJA  496  [Vidi]
36  ĆUŞUSOVA  (erotika)  POEZIJA  493  [Vidi]
37  GIŢĂ KÎTAŃIŢĂGICE KATANJICA  (balada)  POEZIJA  492  [Vidi]
38  DUNĂRIKĂ, APĂ ĻINĂOJ DUNAVE, TIJA VODO  (lirika)  POEZIJA  484  [Vidi]
39  KÎNŤEKU MIRĬESÎMLADINA PESMA  (lirika)  POEZIJA  480  [Vidi]
40  ŢÎĻIĻIU-TÎĻIĻIUCIGU-LIGU  (uspavanka)  POEZIJA  477  [Vidi]
41  PRIMOVARA, MUĬKA NUASTRĂPROLEĆE JE MAJKA NAŠA  (lirika)  POEZIJA  476  [Vidi]
42  PAPARUDĂDODOLA  (obredna)  POEZIJA  471  [Vidi]
43  Povesťa lu DumńezăuBožja priča  (bajalica)  POEZIJA  462  [Vidi]
44  VIDAVIDA  (balada)  POEZIJA  456  [Vidi]
45  Ariś, prikoļiś! Ţîăl spusăĭ, şî n-ol giśiş.Jež, ježičak, vampiričak! Rekoh ti ga, pogodi ga.  (zagonetka)  ZAGONETKA  455  [Vidi]
46  ĎIKAĬ, ĎIKAĬ, ĎIKAĬ, ĎAĐIHAJ, ĐIHAJ, ĐIHAJ, ĐE  (erotika)  POEZIJA  454  [Vidi]
47  PETREKUTA DĂN VOLUĬAPЕSМА ZА ISPRАĆАЈ PОKОЈNIKА, IZ VОLUЈE  (obredna)  POEZIJA  451  [Vidi]
48  Trasńirĭa-n țîka-tĭa, dabuogda!Grom ti spalio poreklo, dabogda!  (kletva)  PAREMIJA  447  [Vidi]
49  Đi śe saraku nu-n źugă buoĭi-n źug?
— Pă, đ-aĭa kă nu-ĭ are!
Zašto siromah ne preže volove?
— Pa, zato što ih nema! [Por.]  
(pitalica)  PAREMIJA  444  [Vidi]
50  RUMÎNA DĂ LA HUŃEDOARARUMUNKA IZ HUNEDOARE  (erotika)  POEZIJA  440  [Vidi]
51  MA-Ş DUŚA ŞÎ ĬUO LA NUNTĂOTIŠO BIH I JA NA SVADBU  (poskocica)  POEZIJA  439  [Vidi]
52  FLORIŚIKĂ ÎNTUŃEKATĂMOJ CVETIĆU UVENULI  (lirika)  POEZIJA  436  [Vidi]
53  ĐEĐU - ŹIŃIRĻI LU ŽÎGMAN KRAĻUĐEĐU - ZET ŽIGMANA KRALJA  (balada)  POEZIJA  435  [Vidi]
54  A lupadat ļingura pi puod. (A murit, nu-ĭ măĭ trîabe.)Bacio kašiku na tavan. (Umro je, ne treba mu više.)  (izreka)  PAREMIJA  433  [Vidi]
55  ĐI LA PAĬE PĂN’ LA PAĬE (1)OD SENA DO SENA  (erotika)  POEZIJA  431  [Vidi]
56  KUM ĆI KĬAMĂ?

— Kum ći kĭamă?
— Sorbiḑamă!
— Da śe suorbĭ?
— Suorb ḑamă đe kokouş:
ĭuo đe supra, tu đe žuos!
KAKO SE ZOVEŠ?

— Kako se zoveš?
— Čorbosrkalo!
— A šta srčeš?
— Srčem supu petlovsku:
Ja sam gore, a ti dole!  
(satira)  POEZIJA  431  [Vidi]
57  ĎESKÎNŤEK ĎE IZDAT (2)BAJALICA OD IZDATA  bajalica  POEZIJA  429  [Vidi]
58  URSĂTOARESUĐENICA  (lirika)  POEZIJA  428  [Vidi]
59  ŚE ARMĂ ĬE MĂĬ TARE?KOJE JE ORUŽJE NAJJAČE?  (mit)  PROZA  425  [Vidi]
60  POVASTA LU MIĬ

— Unđe muoşu?
— S-a dus la Điĭ dupa buabe đi miĭ,
kă nu măĭ avĭem la kopiĭ śe să dăm !
PRIČA O PROSU

— Gde je čiča?
— Otišao u Vidin po zrna prosa,
jer više nemamo šta deci da damo!  
(obicaj)  PROZA  425  [Vidi]
61  ĻEŃA KU DORALENJKA I ŽELJKA  (anegdota)  PROZA  423  [Vidi]
62  ASARĂ, PI VRĬAMĬA ŚIŃISINOĆ, KAD JE NOĆCA PALA  (lirika)  POEZIJA  423  [Vidi]
63  ĆAKĂ ĐI TÎRNAKUOPFUTROLA ZA TRNOKOP  (anegdota)  PROZA  423  [Vidi]
64  DRAKU KU DUMŃEḐÎU PUN BUKAĆEĐAVO I BOG SADE USEVE  (pripovetka)  PROZA  421  [Vidi]
65  DURU, DURU, DURUĬANDURU, DURU, DURUJAN  (uspavanka)  POEZIJA  420  [Vidi]
66  Skuaće, draśe, ś-aĭ luvat, kă će bat ku kakat!
(var. Skuaće, draśe, ś-aĭ pitulat kî ć-omuor ku kakat!)
Vadi, vraže, to što kriješ, da te govnom ne prebijem!  (kletva)  PAREMIJA  419  [Vidi]
67  ĬASĂ NAĬKA ĐI PI VAĻEIZ DOLINE DRAGI IDE  (lirika)  POEZIJA  417  [Vidi]
68  LA KRĂČUNNA BOŽIĆ  (poskocica)  POEZIJA  417  [Vidi]
69  KUOSTA PAKURARĬUKOSTA ČOBANIN  (balada)  POEZIJA  417  [Vidi]
70  LA RĂZORĬEĆE, PUĻEĆE!NA RAZOR, KURATI!  (pripovetka)  PROZA  416  [Vidi]
71  Tuata lumĭa fraț, un uom sîngur ĭe lup.Svi su ljudi braća, usamljen čovek je vuk.  (izreka)  PAREMIJA  414  [Vidi]
72  Trasta guală mult ĭe măĭ grĭa đikît a pļină.Prazna torba mnogo je teža od pune.  (izreka)  PAREMIJA  412  [Vidi]
73  Patru propćiće, patru śuļiće, patru stau, patru iĭ dau, patru sa ruagă la Dumńeḑîu, şî un fîlfastan.Četiri uprta, četiri uvrta, četiri stoje, četiri doje, četiri se Bogu mole, i jedan palavrtak.  (zagonetka)  ZAGONETKA  412  [Vidi]
74  KÎND M-A UĬT PI LUOK LA VAĻEGLEDAM SVOJU ORANICU  (satira)  POEZIJA  410  [Vidi]
75  ĎI LA UNU PĂN-LA ZEČEOD JEDAN PA DO DESET  (poskocica)  POEZIJA  408  [Vidi]
76  UN PIŚUOR ŚUPARKA AREJEDNU NOGU GLJIVA IMA  (poskocica)  POEZIJA  408  [Vidi]
77  FUTAĬKA LA RÎNDREDALJKA  (erotika)  POEZIJA  407  [Vidi]
78  MÎNDRILOR, MÎNKAVAŞ GURAUSTA BIH VAM, MOME, JEO  (lirika)  POEZIJA  405  [Vidi]
79  DURA, DURA, KU KARUŢABRZO, BRZO, TALJIGAMA  (uspavanka)  POEZIJA  405  [Vidi]
80  O POVASTĂ ŃEAUDZÎTĂ, ŃEVĂDZUTĂJEDNA PRIČA, NEČUVENA, NEVIĐENA  (bajka)  PROZA  405  [Vidi]
81  Buala să nu pituļ, kă ći pitulă ĭa pi ćińe.Bolest da ne kriješ, jer će sakriti ona tebe.  (izreka)  PAREMIJA  401  [Vidi]
82  Kîmpu are uokĭ, da duosu are urĭekĭ.Polje ima oči, a šuma ima uši.  (izreka)  PAREMIJA  399  [Vidi]
83  FUĆE FATAJEBI CURU  (erotika)  POEZIJA  399  [Vidi]
84  KÎND AM FUOST LA MUĬKA FATĂKAD SAM BILA JA DEVOJKA  (lirika)  POEZIJA  398  [Vidi]
85  Măĭ bun ku pula-n pizdă, đi kît ku sapa pi umăr.Bolje je s kurcem u pički, nego s motikom na ramenu.  (izreka)  PAREMIJA  397  [Vidi]
86  ŢARU KU MUARA-N VÎRU ŚUOŚICAR I VODENICA NA VRHU BRDA  (legenda)  PROZA  396  [Vidi]
87  Bună s-ăț fiĭe ińima, ka pasuĭu vińirĭa!Neka ti je srce dobro, kao što je pasulj petkom.  (zdravica)  PAREMIJA  389  [Vidi]
88  ĆAURIKĂ, ĆAURĂČAURICE, ČAURO  (erotika)  POEZIJA  388  [Vidi]
89  Pulă, pulă,
Pintru ćińe ma batură!
Kînd će vaḑură ĭeĭ skulată,
Măĭ đațîră
Înk-o dată!
Kurče, kurče,
Zbog tebe me prebiše!
A kad te krutog videše,
Još jednom me
Mlatnuše!
  
(erotika)  POEZIJA  385  [Vidi]
90  KUM SVIĆI ARANŹELU A-NVAŢAT LUKRUKAKO JE SVETI ARANĐEL NAUČIO ZANAT  (mit)  PROZA  385  [Vidi]
91  ĐARÎNDU ĬASTĂ NARUOḐSVUDA IMA BUDALA  (anegdota)  PROZA  384  [Vidi]
92  Śi ĭe aĭa „pită-raspită”?Šta je to „pita-raspita”?  (zagonetka)  ZAGONETKA  380  [Vidi]
93  PUSĂĬ LA MÎNDRA MÎNA-N KAPOBGRLIH JOJ RUKOM GLAVU  (poskocica)  POEZIJA  379  [Vidi]
94  Dabuogda tuot înainće sî će duś, în urmă să ni ći măĭ întuorś.Dabogda samo napred išao, natrag se nikad ne vratio.  (kletva)  PAREMIJA  379  [Vidi]
95  Măĭ rău ĭe kînd će fuće vrunu ku pula muaļe: tu, saraku, traź sî skăpĭ, da ĭel ginđaşće kă mĭastîś đi drag, şi će fuće şî măĭ rău!Najgore je kad te neko jebe mekim kurcem: ti, siroma, vrdaš da se izvučeš, a on misli da mešaš jer ti je lepo, pa te jebe još gore!  (izreka)  PAREMIJA  379  [Vidi]
96  LULA MIKĂ, FATA MIKĂMALA LULA, MALA CURA  (uspavanka)  POEZIJA  378  [Vidi]
97  Kînd daĭ ku pĭatra-n uală, sa sparźe uala, da kînd daĭ ku uala-n pĭatră - sa sparźe ĭară uala.Kad udariš kamenom u lonac, razbije se lonac, a kad udariš loncem u kamen - razbije se opet lonac.  (izreka)  PAREMIJA  378  [Vidi]
98  Tat-tu în pod, da mă-ta îl trağe ďe nod.Otac ti je na tavanu, a majka ga za dršku vuče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  377  [Vidi]
99  Ţîşńirĭa đin ćińe, sî țîśńaskă! (var.) Ţîśńirĭa pîşku đin ćińe, sî țîşńaskă! (var.) Lovi-ć-ar pîşku, dabuogda!Šiknulo iz tebe, da šikne! (var.) Šiknuo proliv iz tebe, da šikne! (var.) Strefio te proliv, dabogda!  (kletva)  PAREMIJA  374  [Vidi]
100  ĻAKU LU UĬKA VISAĻINLEK UJKE VESELINA  (anegdota)  PROZA  374  [Vidi]
101  KUM S-A FAKUT RUSAĻIĻIKAKO SU NASTALE RUSALJE  (legenda)  PROZA  374  [Vidi]
102  KRŢA, KRŢA PI MALAĬCIGU-LIGU NA PROJARI  (erotika)  POEZIJA  373  [Vidi]
103  POVASTA LU PIRPRIČA O PIREVINI  (legenda)  PROZA  372  [Vidi]
104  Muĭarĭa şî magarĭu sa uĭtă la tuot sluogu sî-ț đia în kurişkapiće, da tu strînźe kapîăstru bińe, şî nu ći da.Žena i magare gledaju kod svakog brega da te zbace preko glave, a ti dobro pritegni uzde, i ne daj se.  (izreka)  PAREMIJA  372  [Vidi]
105  FATA KU ĻIKDEVOJAČKI LIK  (lirika)  POEZIJA  370  [Vidi]
106  S-ăl fut în kur muort, pi blană-nćinsă.Jebem ga u dupe mrtvog, na položenoj dasci.  (psovka)  PAREMIJA  368  [Vidi]
107  SÎNTUAĐIRI AĬ MARĬ ÎN RĬERNĂVELIKI TODOROVAC U RERNI  (anegdota)  PROZA  367  [Vidi]
108  Doo klaĭuță stau în rîpă, şi nu să surupă.Dva plasta na padini stoje, a ne padaju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  367  [Vidi]
109  POVASTA ĐI TUTUNPRIČA O DUVANU  (legenda)  PROZA  367  [Vidi]
110  POVASTA LU SKAĬAĆEPRIČA O ČIČKU  (legenda)  PROZA  366  [Vidi]
111  UOMU AL URÎT ŃIŚ LA MUARĂ NARE RÎNDRUŽAN ČOVEK NI NA MLINU REDA NEMA  (poskocica)  POEZIJA  365  [Vidi]
112  BRĂNDUŞAUĂ GALBIŃUARĂŠAFRANČIĆU, ŽUTE BOJE  (lirika)  POEZIJA  364  [Vidi]
113  DUASKA KU PIROAĬEDASKA SA EKSERIMA  (vic)  PROZA  363  [Vidi]
114  BARḐĂRODA  (uspavanka)  POEZIJA  363  [Vidi]
115  BABA MARTA KU DOĂSPRÎAŚE KOŽUAŚEBАBА МАRТА SА DVANAEST KОŽUHА  (mit)  PROZA  362  [Vidi]
116  KÎT A FUOST KESAUA PĻINĂDOK JE BILA PUNA KESA  (lirika)  POEZIJA  361  [Vidi]
117  MA MIR, KUČE, ŞI MA MIRČUDIM TI SE, KUKAVICE  (lirika)  POEZIJA  360  [Vidi]
118  Un ļemn mare ku doasprîaśe krĭenź, în tuata krĭanga kîći un kuĭb, în tuot kuĭbu kîći patru puĭ, în tuot puĭu kîći şapće uauă.Veliko drvo sa dvanaest grana, na svakoj grani po jedno gnezdo, u svakom gnezdu po četiri tića, a u svakom tiću po sedam jaja.  (zagonetka)  ZAGONETKA  360  [Vidi]
119  KUM S-A BUŽUKURĬAḐĂ KOPILU KARE S-A MÎŃIĬAT?KAKO SE ZADIRKUJE DETE KOJE SE NALJUTILO?  (satira)  POEZIJA  359  [Vidi]
120  MA-NSURAĬ, LUVAĬ MUĬARĬEOŽENIH SE, UZEH ŽENU  (lirika)  POEZIJA  356  [Vidi]
121  Duće la draku în balta vĭarđe.Idi do đavola u zelenu baru.  (kletva)  PAREMIJA  356  [Vidi]
122  Ma kulkaĭ asară-n ćindă,
Ku kapu pi kîramidă,
Şî fakuĭ albĭață-n pizdă.
Dau ku aku, dau ku sula,
Nuĭe ļaku ka ku pula.
Na trem sinoć sam prilegla,
Sa glavom na ćeramidi.
Pička mi od pene bridi.
Probah iglom i kalemom,
Al bez kurca leka nema.  
(erotika)  POEZIJA  351  [Vidi]
123  BURTA KU MAŢUSTOMAK I CREVO  (vic)  PROZA  350  [Vidi]
124  MA DUSĂĬ LA ŞÎḐÎTUAREJA OTIDOH NA SEDELJKU  (erotika)  POEZIJA  349  [Vidi]
125  HITLER ĬE FRUMUOS BAĬATHITLER TI JE MOMAK LEP  (satira)  POEZIJA  348  [Vidi]
126  Rakaĭ-bikaĭ pin izvuară,
Or sî ĭasă, or sî muară,
Da-l aşćeț ku gura guală.
Batrga se u izvoru,
Kao da je na umoru,
Ti ga vrebaš na pomolu.  
(zagonetka)  ZAGONETKA  347  [Vidi]
127  La-l surd nu vorbĭa, la-l kĭuor nu arata.Gluvom ne govori, slepom ne pokazuj.  (izreka)  PAREMIJA  346  [Vidi]
128  Patru ćetrinkurĭ,
Duauă bobiknurĭ,
Şî un ćorombok!
Četiri četrinke,
Četiri bobinke,
I jedan čorombok!  
(zagonetka)  ZAGONETKA  345  [Vidi]
129  LA ISPASNA SPASOVDAN  (erotika)  POEZIJA  345  [Vidi]
130  Fuź đi draku, daĭ đe prokļetu.Bežiš od đavola, naletiš na vraga.  (izreka)  PAREMIJA  340  [Vidi]
131  KUM BLASTÎMĂ UOMU MUĬARĬAKAKO MUŽ KUNE ŽENU  (kletva)  PAREMIJA  340  [Vidi]
132  Riďa ļinğe pe Murďa pe kur, şi nu-l lasă pănă nu-l skuală.Riđa liže Murđi zadnjicu, i ne pušta ga dok mu ga ne digne.  (zagonetka)  ZAGONETKA  337  [Vidi]
133  ĐI KÎND SÎNT FĬARÎĻIOD KAD SU ZAMKE  (legenda)  PROZA  336  [Vidi]
134  Ińima đi drak, într-o butuarkă đi fag.U bukovom deblu, đavolovo srce.  (zagonetka)  ZAGONETKA  335  [Vidi]
135  Sî će duś la Dunîrĭe dupa apă tulburĭe, numiļi sî-ț vină, tu să nu măĭ viń.Na Dunav da odeš po mutnu vodu, ime da ti dođe, ti da ne đođeš.  (kletva)  PAREMIJA  335  [Vidi]
136  Dakă aĭ pi a tĭeu, aĭ şî pi dumńeḑău.Ako imaš svoga, imaš i boga.  (izreka)  PAREMIJA  335  [Vidi]
137  O bag tare, o skuot muaļe, da đi-n kap iĭ mĭarźe baļe!Stavim je tvrdu, vadim je meku, a iz glave joj bale teku!  (zagonetka)  ZAGONETKA  332  [Vidi]
138  Kopiĭi sînt pļiń đi draś ka muara đi saś.Deca su puna vragova, ko vodenica džakova  (izreka)  PAREMIJA  332  [Vidi]
139  UNOĻIKA ŞÎ DOĻIKAJEDNOLIKA I DVOLIKA  (uspavanka)  POEZIJA  331  [Vidi]
140  Dabuogda unđe śiń sî nu prînḑ!Dabogda gde večeraš, da ne ručaš.  (kletva)  PAREMIJA  330  [Vidi]
141  ĐESKÎNĆIK ĐI MASAUĂBAJANJE ZA ZUBOBOLJU  (satira)  POEZIJA  330  [Vidi]
142  S-ažuće, să nu skurće! Să traĭaskă, şî să krĭaskă! La mulț ań ku sînataće!Da pomogne, da potraje! Da traje i napreduje! Na mnogo godina u zdravlje!  (zdravica)  PAREMIJA  329  [Vidi]
143  Dabuogda nuapća să ći duară đințî, da ḑîua să ći bată papuśi.Dabogda noću da te bole zubi, a danju da te žuljaju cipele.  (kletva)  PAREMIJA  328  [Vidi]
144  Dabuogda lînga tata mĭeu sî će baź!Dabogda kraj mog (mrtvog) oca (u zemlju) da uđeš.  (kletva)  PAREMIJA  327  [Vidi]
145  În vaļe adînkă stau golańi brînkă.U dnu dolje leže golje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  327  [Vidi]
146  VINU NAĬKĂ MĂĬ ĐIVRĬAMEPORANI MI, DRAGI MOJ  (lirika)  POEZIJA  327  [Vidi]
147  ĆIĆIRIKĂ, ĆAKĂĆIĆIRIKA, ĆAKA  (satira)  POEZIJA  326  [Vidi]
148  La bisîarikă śe nu-ț ažută, nu će ruga.Crkvi koja ti ne pomaže, nemoj se moliti.  (izreka)  PAREMIJA  325  [Vidi]
149  SKOSĂĬ RAZBUOĬU DUPA KASĂTURIH RAZBOJ IZA KUĆE  (satira)  POEZIJA  325  [Vidi]
150  Şî minśuna ĭe vuorbă.I laž je reč.  (izreka)  PAREMIJA  322  [Vidi]
151  Soakră, soakră - poamă akră, đe ć-aĭ koaśe toată vara, tot aĭ fi akră ş-amară.Tašto, tašto, voće gorko, kad bi celog leta zrila, ti bi opet gorka bila.  (izreka)  PAREMIJA  322  [Vidi]
152  Dabuogda s-ăț piśe pula đin rîdaśină!Dabogda ti kurac otpao iz korena!  (kletva)  PAREMIJA  321  [Vidi]
153  Muta faśe futa.Ćutanje pravi jebanje.  (izreka)  PAREMIJA  320  [Vidi]
154  Bît đ-alun bun bît fu!Leskov štap dobar štap bi!  (brzalica)  PAREMIJA  320  [Vidi]
155  Dă mă mumă după GițăUdaj me za Giceta  (poskocica)  POEZIJA  319  [Vidi]
156  Kînd sa vo faśa salka puom, şî tu sî ći faś uom.Kad vrba postane voćka, i ti da postaneš čovek.  (kletva)  PAREMIJA  318  [Vidi]
157  O țîgankă trențuruasă şeďe ku boĭeri la masă.Jedna Ciganka dronjava sedi za stolom s bojarima.  (zagonetka)  ZAGONETKA  317  [Vidi]
158  Pănă ažunź la dumńeḑîu, ći manînkă sfînțî.Dok stigneš do boga, pojedu te sveci.  (izreka)  PAREMIJA  316  [Vidi]
159  KUKUĻIEŢ KU PĬAŃE VĬERḐKUKAVICE, ZELEN-PERKO  (lirika)  POEZIJA  315  [Vidi]
160  Rîma, kînd kapîtă uokĭ, o ĭa pi ļemn în sus, ama vińe mĭerla ş-o ćokńaşće-n kap.Glista, kad progleda, krene uz drvo, al’ dođe kos pa je čukne u glavu.  (izreka)  PAREMIJA  314  [Vidi]
161  Đ-a fĭeća am pi dumńeḑău, kînd n-am pi a mĭeu.Badava imam boga, kad nemam svoga.  (izreka)  PAREMIJA  314  [Vidi]
162  A ḑîs ḑîsa sî ḑîk k-oĭ ḑîśe,
Da ĭuo nu ḑîsăĭ sî ḑîk k-o sî ḑîk,
K-am ḑîs sî ḑîk k-oĭ ḑîśe:
Să nu ḑîk k-am ḑîs!
Kazala kaža da kažem da ću kas’ti,
Al’ ja ne kazah da kažem da ću kas’ti,
Jer sam kaz’o da ću kas’ti da kažem:
Da ne kažem da sam kaz’o!  
(brzalica)  PAREMIJA  313  [Vidi]
163  A kalkat kapra pi pĭatră,
A krapat pĭatra în patru!
Kraparĭa kapu kăpri
Kum a krapat pĭatra în patru!
Nagazila koza kamen,
Kamen puk’o na četvoro!
Neka pukne kozi glava
Kao kamen na četvoro!  
(brzalica)  PAREMIJA  312  [Vidi]
164  Flutur pi tata, flutur pi muma!Leptir na tatu, leptir na mamu!  (brzalica)  PAREMIJA  311  [Vidi]
165  NAŞ, NAŞ, FUĆELAŞKUME, KUME, ZAJEBANTU  (satira)  POEZIJA  311  [Vidi]
166  ŞAP-ŞAP-ŞAP!ŠAP-ŠAP-ŠAP!  (bajalica)  POEZIJA  310  [Vidi]
167  Dumńeḑîu ć-astrukă ku pîătura, da draku ći đestrukă, şî baće tuoba dupa ćińe sî sa rîdă lumĭa.Bog te pokriva ponjavom, a đavo otkriva, i bije doboš za tobom da ti se ljudi smeju.  (izreka)  PAREMIJA  306  [Vidi]
168  ĐI LA KLAĬE PĂN’ LA KLAĬEOKO STOGA, I NIZ POLJE  (erotika)  POEZIJA  305  [Vidi]
169  Bań am, pungă n-am,
Bań n-am, pungă am,
Śe baga, şî śe luva?
Novac imam, kesu nemam,
Novac nemam, kesu imam,
Šta staviti, šta uzeti?  
(brzalica)  PAREMIJA  303  [Vidi]
170  Tanda aič, tanda koļa, tanda treku Duńerĭa.Tup ovde, tup onde, i tupko preko Dunava ode.  (zagonetka)  ZAGONETKA  302  [Vidi]
171  În rîmuĭtura đi uaĭe, un kuorn đi puork! Ăl vaḑu ăl kĭuor, auḑî ăl surd, ăl luvă ăl sîăk, ş-îl bagă l-al đeşćins dupa brîu.Ovca je rila, svinjski rog skrila! Slepac ga vide, o tome gluvi doču, sakati ga uze i raspasanom za pojas zadenu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  301  [Vidi]
172  Sî nu mîăĭ fiĭe guguļița-tĭa afurisîtă!Ne bila ti više glava prokleta!  (kletva)  PAREMIJA  301  [Vidi]
173  Kînd ĭe muĭarĭa naruadă, pi uom ăl duor piśuariļi.Kad je žena luda, muža bole noge.  (izreka)  PAREMIJA  300  [Vidi]
174  Ţukatu ĭe kapara lu futaĭ.Ljubljenje je jebačka kapara.  (izreka)  PAREMIJA  300  [Vidi]
175  Mînuşîță frîntăSlomljena ručice  (uspavanka)  POEZIJA  298  [Vidi]
176  Nu kaska đin gură kît nu trĭaśe pin kur.Ne otvaraj usta koliko ne (može da) prođe kroz dupe.  (izreka)  PAREMIJA  297  [Vidi]
177  KUKURIKU, MANDAKUKURIKU, MANDA  (uspavanka)  POEZIJA  297  [Vidi]
178  Şađerĭa domńaskă, aļergatura lupĭaskă.Gospodsko sedenje, vučje trčanje.  (izreka)  PAREMIJA  296  [Vidi]
179  Nuĭe kîrd fara kuadă.Nema krda bez repa.  (izreka)  PAREMIJA  293  [Vidi]
180  Buata țîńe lumĭa şî pomîntu.Motka drži svet i zemlju. (=Sila vlada svetom).  (izreka)  PAREMIJA  293  [Vidi]
181  TANDARIKĂ, TANDARĬATANDARIKA, TANDARA  (erotika)  POEZIJA  291  [Vidi]
182  Sî nu-ț măĭ ažuće patruḑăś şî patru đi prazńiśe pi anu đi ḑîļe, şî ḑîļiļi marĭ ku ĭaļe!Ne pomoglo ti četrdeset i četiri slava u toku godine, zajedno sa velikim danima!  (kletva)  PAREMIJA  288  [Vidi]
183  Ĭo sînt kopil đe babă, da nu śuparkă đe o nuapće.Ja sam babino dete, a ne pečurka od jedne noći.  (izreka)  PAREMIJA  287  [Vidi]
184  Đin gură sî-ț ĭasă, dupa kap sî-ț țîasă!Iz usta da ti izađe, po vratu da te mlati!  (kletva)  PAREMIJA  286  [Vidi]
185  Nu lasa pĭ-al sarak sî muară đi fuame, kî kînd ĭel muare, nu ći lasă pi ćińe sî traĭeşć.Ne puštaj siromaha da umre od gladi, jer kad on umre, neće pustiti tebe da živiš.  (izreka)  PAREMIJA  285  [Vidi]
186  Rugu rugă kapra, kapra înpunźe muoşu, muoşu baće baba, baba taĭe kapu la kokuoş.Trn ubode kozu, koza bode čiču, čiča bije babu, baba seče petlu glavu.  (brzalica)  PAREMIJA  284  [Vidi]
187  KÎNĆIKU LU BĂBĂUBALADA O BABEJIĆU  (balada)  POEZIJA  284  [Vidi]
188  Kare kată, aăla află.Ko traži, taj i nađe.  (izreka)  PAREMIJA  283  [Vidi]
189  O gongiță mikă, đi kur ći rađikă.Bubica mala, dupe ti podiže.  (zagonetka)  ZAGONETKA  283  [Vidi]
190  Mumata stă, da tat-tu iĭ dă.Majka ti stoji, a otac joj ga udara.  (zagonetka)  ZAGONETKA  282  [Vidi]
191  Tuot învățu are şî đizvățu.Svaka navika ima i odviku.  (izreka)  PAREMIJA  282  [Vidi]
192  Un buou, brĭaz bolobrĭaz, s-a bagat în vaśiļi alu Bolobrezuońi, ş-a bolobrezît vaśiļi la Bolobrezońi!Jedan vo, šaren volušaren, upao u krave Volušarenovih, i izvolušario krave Volušarenove!  (brzalica)  PAREMIJA  281  [Vidi]
193  Nu ći uĭta-n suare, kî kĭorăşć.Ne gledaj u sunce, jer ćeš oslepiti.  (izreka)  PAREMIJA  278  [Vidi]
194  A spus aĭ batrîń: vrĭamĭa vińe đi kuada trĭaśe-nainće, da frunća ramîńe înapuoĭ.Stari su govorili: dolazi vreme da rep predvodi, a čelo da kasa za njim.  (izreka)  PAREMIJA  276  [Vidi]
195  Treče moşu grosu şi uoĭļi dosu (păn atunča).Prećiće čiča panj i ovce šumu (do tada).  (izreka)  PAREMIJA  276  [Vidi]
196  Sa rîđe porîmba đi mură kî ĭe ńagră.Smeje se gloginja kupini da je crna.  (izreka)  PAREMIJA  274  [Vidi]
197  OĬARIĬA: KÎRDU, STÎNA ŞÎ BAŚIĬAOVČARSTVO: KRDO, STADO I BAČIJA  (obicaj)  PROZA  272  [Vidi]
198  Un kîrîmidarĭ ku kîrîmidarița şîađe în kasă kîrîmidarĭaskă, şî vorbĭaşće kîrîmidarĭaşće.Ćeramidar sa ćeramidarkom, sede u kući ćeramidarskoj i govore ćeramidarski.  (brzalica)  PAREMIJA  271  [Vidi]
199  Kare la Paşć n-are ńimik nou pi ĭel, ăl kîlarĭaşće magarĭu pin sat.Ko na Uskrs nema ničeg novog na sebi, jahaće ga magarac kroz selo.  (verovanje)  VEROVANJA  271  [Vidi]
200  Mînă pi mînă spală, da vakă pi vakă ļinźe.Ruka ruku mije, a krava kravu liže.  (izreka)  PAREMIJA  270  [Vidi]
201  A murit kare ń-a faļit, da traĭaşće kar’ ńi puvestăşće.Umrli su oni što nas hvale, a žive oni što nas kude.  (izreka)  PAREMIJA  267  [Vidi]
202  Unđe paşće kapruța, akolo şî ĭaduța.Gde pase kozica, tu i jarence.  (izreka)  PAREMIJA  265  [Vidi]
203  Nu şăḑ la masă să mînś, dakă iş satul.Ne sedaš za sto da jedeš, ako si sit.  (izreka)  PAREMIJA  264  [Vidi]
204  Am o skruafă ļisă, pogaļisă,
Ku śinś purśiĭ, ļiş, pogaļiş;
Sug kît puot
Şî fug în tufă.
Krmača mi siva, poganjiva,
Pet prasića, sivi, poganjivi:
Nasišu se kol’ko mogu
Pa u trku bež’ u šumu!  
(brzalica)  PAREMIJA  263  [Vidi]
205  Dakă ĭastă ḑîļe, ĭastă şî ļak.Ako ima dana, ima i leka. (Srp. paralela: Ako ima veka, ima i leka).  (izreka)  PAREMIJA  263  [Vidi]
206  Lukri, lukri ka furńika, da kînd muorĭ n-aĭ ńimika.Radiš, radiš poput mrava, a kad umreš - sve badava!  (izreka)  PAREMIJA  262  [Vidi]
207  Kar’ sa mǐastîkă ku laturļi, ăl manînkă puorśi.Ko se meša s’ pomijama, pojedu ga svinje.  (izreka)  PAREMIJA  261  [Vidi]
208  Nu faśa fuoku-n tufă mare.Ne loži vatru u gustoj šumi.  (izreka)  PAREMIJA  259  [Vidi]
209  Nu ĭe sarak ăla kare n-are, numa aăla lu kare iĭ măĭ trîabe şîmăĭ.Nije siromah onaj koji nema, nego onaj kome treba još.  (izreka)  PAREMIJA  259  [Vidi]
210  MA-NSOR KU MARIĬAOŽENIĆU MARIJU  (lirika)  POEZIJA  259  [Vidi]
211  Muĭare batrînă, đi şapće uorĭ în stamînă.Stara žena, sedam put nedeljno (ima seks).  (izreka)  PAREMIJA  257  [Vidi]
212  Pănă ĭe ćinăr, uomu ĭe gruos đi kap. (N-askultă đi ńima).Dok je mlad, čovek je tvrde glave. (Ne sluša nikog).  (izreka)  PAREMIJA  256  [Vidi]
213  LAZARKALAZARIČKA PESMA  (obredna)  POEZIJA  256  [Vidi]
214  Grîu skapă đi nuverĭ grĭeĭ, da faina nu skapă đi mîna rîa.Žito će uteći od teških oblaka, ali brašno od zle ruke neće.  (izreka)  PAREMIJA  253  [Vidi]
215  Uskat muort, parke manînkă bĭeşîń fripće.Mrtvi žgolja, kao da jede pečene prdeže.  (izreka)  PAREMIJA  252  [Vidi]
216  ĐI LA PAĬE PĂN’ LA PAĬE (2)OD SENA DO SENA  (erotika)  POEZIJA  249  [Vidi]
217  PLUAĬE, PLUAĬE!KIŠA, KIŠA!  (obredna)  POEZIJA  247  [Vidi]
218  Kum kînta păsîrļi kînd tună primovara?Kako pevaju ptice kad dođe proleće?  (satira)  POEZIJA  245  [Vidi]
219  FUAĬE VĬARĐE, TALPA GÎŞĆIZELEN LISTAK TUŠANJ BILJKE  (erotika)  POEZIJA  239  [Vidi]
220  BUŹUOKURA ĐI VANĂRUGALICA ZA JOVANA  (satira)  POEZIJA  239  [Vidi]
221  Manînkă moduva đe pĭe mață.Jede srž iz creva. Fig. Priča gluposti, tj. jede ono što ne treba.  (izreka)  PAREMIJA  235  [Vidi]
222  Muĭarĭa ći-ńakă într-o ļingură đi apă.Žena (može da) te udavi u kašici vode.  (izreka)  PAREMIJA  235  [Vidi]
223  Numa ĭe pomîntu batrîn, da uomu nu.Samo je zemlja stara, a čovek ne.  (izreka)  PAREMIJA  234  [Vidi]
224  Burta mĭa pi burta tĭa, lunga mĭa în gaura tĭa.Trbuh moj na trbuh tvoj, dugo moje u rupu tvoju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  234  [Vidi]
225  Op-trop, bań îngruop, fuńe-nćing, gĭame astrîng.Hop-cup, sejem novce, širim konce, klubad skupljam.  (zagonetka)  ZAGONETKA  232  [Vidi]
226  Uńi, dońi, trońi, pińi, ronta, konta, śoa gîrna, ćok, pok, daĭ ku kuru în fuok.
(var.) Uńi, dońi, trińi, peńi, ronta, konta, țava gîrla, ćok, pok, daĭ ku kuru în fuok.
Jen', dva, tri, peni, ronta, konta, čoa grna, tuc, kuc, tresni s guzom u ognjište.  (brzalica)  PAREMIJA  231  [Vidi]
227  Muarća şî pluaĭa ńiśkînd sî nu kaț, kî vin sîngure.Smrt i kišu nikad ne prizivaj, jer dolaze same.  (izreka)  PAREMIJA  229  [Vidi]
228  Frațî sînt fraț pănă nu-nśiep să-npartă pîńa.Braća su braća dok ne počnu da dele hleb.  (izreka)  PAREMIJA  227  [Vidi]
229  ĐI ŚE ĬE ALBINA ŃAGRĂZAŠTO JE PČELA CRNA  (basna)  PROZA  227  [Vidi]
230  La kap ka firizu, la kur ka sîaśira: kokuoş, puorkuļe, priśĭapiće magarĭuļe.Srpast rep a testerasta glava: petao, svinjče, priseti se, magarče!  (zagonetka)  ZAGONETKA  223  [Vidi]
231  Vaĭ đi maĭka luĭ.Jadna mu majka!  (izreka)  PAREMIJA  219  [Vidi]
232  BUŹUOKURA ĐI PAUNRUGALICA ZA PAUNA  (satira)  POEZIJA  218  [Vidi]
233  Întrabă fata:
— Mumă, đi śe nu ĭe pula kît klańa?
— E, kînd ar fi pula kît klańa, pizda-r fi kît țarku!
Pita ćerka:
— Majko, zašto kurac nije kao stog?
— E, kad bi kurac bio kao stog, pička bi bila ko senik oko stoga!  
(pitalica)  PAREMIJA  217  [Vidi]
234  ŢÎGANO-L PÎKATUOS Ś-A FUTUT ĬAPAGREŠNI CIGA KOJI JE JEBO KOBILU  (vic)  PROZA  211  [Vidi]
235  Unu, doru, tiru, paru, şiru, şaru, şapru, opru, nopru, dopru.Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset.  (brzalica)  PAREMIJA  207  [Vidi]
236  Uou ńiśkînd n-are buală. (Nu sa bulnavĭaşće ńiśkînd.)Jaje nikad nema bolest. (Nikad se ne razboli.)  (izreka)  PAREMIJA  203  [Vidi]
237  Dabuogda să-ĭ piśe pula đin rîdaśină.Dabogda mu kurac iz korena otpao.  (kletva)  PAREMIJA  203  [Vidi]
238  Numa kapra mĭarźe ku kuru guol, fata mare nu.Samo koza ide gologuza, a devojka ne.  (izreka)  PAREMIJA  202  [Vidi]
239  BAŤE TOBA LA MOLDOVA, IILUPA DOBOŠ KROZ MOLDOVU, II  (erotika)  POEZIJA  198  [Vidi]
240  Kare taśe, ăla faśe.Ko ćuti, taj radi.  (izreka)  PAREMIJA  197  [Vidi]
241  Să-l fut în kur muort, ļegat đe gard ku ițuoń đe paĭe.Jebem li ga u dupe mrtvog, vezanog za ogradu konopcem za slamu.  (psovka)  PAREMIJA  196  [Vidi]
242  Baltă să fiĭe, da bruoşćiļi sa adună.Bare da bude, a žabe će se skupiti.  (izreka)  PAREMIJA  196  [Vidi]
243  Sî đa dumńeḑîu sî aĭ tot karunț în kasă, da ńepuoț ńiśkînd pi lînga masă.Dabogda imao samo sede u kući, a unuke nikad oko stola.  (kletva)  PAREMIJA  196  [Vidi]
244  Kîntă pupîḑa-n pătură.Peva pupavac pod ponjavom.  (izreka)  PAREMIJA  195  [Vidi]
245  Fuće saraka, ama kato la uokĭ.Jebi siroticu, al’ je gledaj u oči.  (izreka)  PAREMIJA  195  [Vidi]
246  Duśa-ća-ĭ, unđe sa dus mutu ku kalu.Idi, kud je otišao mutavko sa konjem.  (kletva)  PAREMIJA  195  [Vidi]
247  Duauă buńe nu mĭerg tot odată.Dva dobra ne idu zajedno.  (izreka)  PAREMIJA  194  [Vidi]
248  A vindut đin kasă śe nu sa vinđe.Prodala iz kuće što se ne prodaje.  (izreka)  PAREMIJA  193  [Vidi]
249  Au, au, în vîr đi nuĭau.Joj, joj, na vrh pruta stoji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  193  [Vidi]
250  Buala boļiaşće, da saku goļaşće.Bol boluje, a džak prazni.  (izreka)  PAREMIJA  193  [Vidi]
251  Sî će duś, muĭarĭe, ka vîntu, şî sî okoļeşć tot pomîntu; đi o ḑî şî đ-o nuapće sî okoļeşć țărļi tuaće; đi o ḑî şî đ-o sară - sî ĭeş şî đin țărĭ afară!Da odeš, ženo, ko vetar, da obiđeš ceo svet; za dan i noć da obiđeš zemlje sve; a za veče i jedan dan, da izađeš iz sveta van!  (kletva)  PAREMIJA  192  [Vidi]
252  Pi nuoĭ nu trăbe să ńi tungă ńima, noa lîna pikă sîngură.Nas niko ne treba da šiša, nama vuna opada sama.  (izreka)  PAREMIJA  192  [Vidi]
253  Sî aĭ averĭe şî pućerĭe!Da imaš bogatstvo i moć!  (zdravica)  PROZA  192  [Vidi]
254  Flomîndu n-aşćată kuoptu, guolu n-aşćată nalbitu.1)Gladan ne čeka pečenje, nag ne čeka beljenje.  (izreka)  PAREMIJA  191  [Vidi]
255  Apa đi kîtra ḑîuă îngĭață.Voda se pred zoru ledi.  (izreka)  PAREMIJA  191  [Vidi]
256  VISAĬ VISU ASTANUAPĆESANAK USNIH OVE NOĆI  (lirika)  POEZIJA  190  [Vidi]
257  Kopilu ńibućeḑat puće la kakat.Nekršteno dete na govna smrdi.  (izreka)  PAREMIJA  188  [Vidi]
258  Amunka kînd sa kîntă altu la gruapa tĭa.Nevolja je kad drugi kuka na tvom grobu.  (izreka)  PAREMIJA  188  [Vidi]
259  Kînd sa boćiaḑă, kopilu pļakă pi kaļa lu Dumńeḑîu.Kad se dete krsti, kreće Božjim putem.  (izreka)  PAREMIJA  187  [Vidi]
260  BAĆE TOBA LA MOLDOVA, ILUPA DOBOŠ KROZ MOLDOVU, I  (erotika)  POEZIJA  187  [Vidi]
261  Ažută la-l slab, kă-l pućarńik skapă sîngur.Pomogni slabom, jači će se sam izvući.  (izreka)  PAREMIJA  187  [Vidi]
262  Bago-n ćakă!Ućuti! Zaveži! Začepi! dosl. „Uvuci je(zik) u kanije”.  (izreka)  PROZA  187  [Vidi]
263  Blînd ka mńelu, faśe ka purśelu.Ko jagnje umilno, ko prase nemirno.  (zagonetka)  ZAGONETKA  186  [Vidi]
264  Futuće-n kuriț, muort.Bemte u dupence, mrtvog.  (psovka)  PAREMIJA  186  [Vidi]
265  A trekut pin sat, da kîńi n-a latrat.Kroz selo je prošla, a psi ne zalajaše.  (zagonetka)  ZAGONETKA  185  [Vidi]
266  Paza bună petrĭaśe primĭažđa rîa.Veliki oprez prevlada veliku nesreću.  (izreka)  PAREMIJA  185  [Vidi]
267  La kap fată, la kur gaļată.Kod glave - devica, kod guze - vedrica.  (izreka)  PAREMIJA  184  [Vidi]
268  Kalu fara kap pi drum fara ĭarbă.Bezglavi konj na putu bez trave.  (zagonetka)  ZAGONETKA  184  [Vidi]
269  Kînd tună, ći duare, dupa ś-a tunat, țî drag.Dok ulazi, boli, a kad uđe, milo ti.  (zagonetka)  ZAGONETKA  184  [Vidi]
270  Ţara ĭe pomană kare sa dă la-l muort în ḑîua-ĭa kînd ăl îngruapă, şî sa puńe dupa śe sa-ntuarśe lumĭa đi la morminț.Cara je daće koja se daje pokojniku na dan sahrane, i postavlja se po povratku ljudi sa groblja.  (obicaj)  PROZA  184  [Vidi]
271  Dă muoşu kît puaće, da untu nu măĭ skuaće.Mlati čiča, puca snaga, a od masla nigde traga.  (zagonetka)  ZAGONETKA  183  [Vidi]
272  Dakă muĭarĭa nu ĭe bună, măĭ bińe să-ĭ muară uomu.Ako žena ne valja, bolje da joj umre čovek.  (izreka)  PAREMIJA  183  [Vidi]
273  Đafĭeća aĭ pi Dumńeḑău, kînd n-aĭ pi a tĭeu.Badava imaš Boga, kad nemaš svoga.  (izreka)  PAREMIJA  183  [Vidi]
274  Đi la unu înśape tuot numaratu.Od jedan počinje svako brojanje.  (izreka)  PAREMIJA  183  [Vidi]
275  Đin kakat plaśintă nu ĭe.Od govna se pita ne pravi.  (izreka)  PAREMIJA  183  [Vidi]
276  Unđe mulț parĭ, unu dă şî-n kur.Gde je mnogo kočeva, jedan te ubode u zadnjicu.  (izreka)  PAREMIJA  182  [Vidi]
277  Gaina pi krĭastă sa vĭađe śe uauă duśe.Kokoška se po kresti vidi kakva jaja nosi.  (izreka)  PAREMIJA  182  [Vidi]
278  FOAIŢĂ VĬARĐE ĐE SKUMPINĂZELEN LIST OD RUJEVINE  (lirika)  POEZIJA  182  [Vidi]
279  Am o građină pļină đi uoĭ, tuaće stau într-un piśuor.Imam baštu punu ovaca, sve stoje na jednoj nozi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  181  [Vidi]
280  Đi aiśa păn’ la munće tuot un klopît s-auđe.Odavde do planine jedno isto zvono zvoni.  (zagonetka)  ZAGONETKA  181  [Vidi]
281  Śinś fraț la o bîrnă lukră.Petoro braće jednu gredu delju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  181  [Vidi]
282  Dabuogda unđe śiń, să nu prînḑ.Dabogda gde večeraš, da ne ručaš.  (kletva)  PAREMIJA  181  [Vidi]
283  Duće la draku în balta vĭarđe.Idi đavolu u zelenu baru.  (psovka)  PAREMIJA  181  [Vidi]
284  Đin gură sî-ț ĭasă, dupa kap sî-ț țîasă.Što ti iz usta izleti, po vratu nek te klepi.  (kletva)  PAREMIJA  181  [Vidi]
285  Dakă mint, dabuogda să nu măĭ ažung suarļi ku piśuarļi, ńiś luna ku mîna.Ako lažem, dabogda nikad ne dohvatio sunce nogama, ni mesec rukama.  (kletva)  PAREMIJA  181  [Vidi]
286  Đi śe pluaĭe?
— Sî fută pomîntu, sî rođaskă.
Zašto pada kiša?
— Da jebe zemlju, da rodi.  
(pitalica)  PAREMIJA  181  [Vidi]
287  Kînd aĭ măĭ multă pulă, măĭ bun s-o taĭ.Kad imaš višak kurca, bolje je da ga odsečeš.  (izreka)  PAREMIJA  180  [Vidi]
288  Al śe faśe, are un pakaće, al śe-l mînă, are nuauă.Ko čini, ima jedan greh, ko navodi - ima devet.  (izreka)  PAREMIJA  180  [Vidi]
289  Bîtu țîńe pomîntu.Batina zemlju drži.  (izreka)  PAREMIJA  180  [Vidi]
290  Rău ku rău, ama fara rău şĭ măĭ mare rău.Zlo je sa zlom, ali bez zla još je veće zlo.  (izreka)  PAREMIJA  180  [Vidi]
291  S-a dus ursu la kurs, ş-a veńit ĭară urs.Ko medved na kurs pošo, ko medved je s kursa došo.  (izreka)  PAREMIJA  180  [Vidi]
292  Śe nu ĭe, ńiś țaru nu manînkă.Čega nema, ni car ne jede.  (izreka)  PAREMIJA  179  [Vidi]
293  Śe nu ĭastă triĭ în lumĭe?
— Sî ći-ntuorś đi unđe aĭ ĭeşît, sî măĭ înviĭ dupa muarće, şî nus skărĭ pănă-n śerĭ.
Čega nema tri na svetu?
— Da se vratiš odakle si izašao, da oživiš posle smrti, i nema stepeništa do neba.  
(pitalica)  PAREMIJA  179  [Vidi]
294  Una Ĭela, duda Ĭela, kara Ĭela, kara miş, kara biş, opaț, kopaț, źurźu, murźu, kļanț.Neprevodivo  (brzalica)  PAREMIJA  178  [Vidi]
295  Unđe lînă nu ĭe mînă, unđe mînă nu ĭe lînă.Gde je vune ruke nema, gde je ruke, vune nema.  (izreka)  PAREMIJA  178  [Vidi]
296  Đi-ntrun vîr đi karpińel sa kîntă un baĭețăl: nu sa ćiame đi kîń, numa đi gaiń.Sa vrha grabića vašaj mladića: ne boji se kuca, već koke što kljuca.  (zagonetka)  ZAGONETKA  178  [Vidi]
297  Mustața susuļi, în gaură stupi.Brk usuče, u rupu se uvuče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  178  [Vidi]
298  O țîgankă zdrănțuruasă şîađe ku guoşći la masă.Dronjava Ciganka sa gospodom za trpezom sedi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  178  [Vidi]
299  Draku mi-ntîń astrukă ku pătura, da pĭeurma o traźe đi tuot sa vĭađe.Đavo prvo pokriva ponjavom, a posle je svuče da se sve vidi.  (izreka)  PAREMIJA  178  [Vidi]
300  Kînd va fi salka puom, atunś şî ĭel să fiĭe uom. Atunś, şî ńiś atunś!Kada vrba voćka bude, tad i on nek bude čovek. Tada, a ni tada!  (kletva)  PAREMIJA  178  [Vidi]
301  Śe sa kîntă ka mîța, da nu ĭe mîță?
— Mîrtanu.
Šta mauče kao mačka, a nije mačka?
— Mačor.  
(pitalica)  PAREMIJA  178  [Vidi]
302  Ĭo ku bińe dupa ťińe, tu ku pula dupa mińe.Ja dobrim oko tebe, a ti kurcem oko mene.  (izreka)  PAREMIJA  177  [Vidi]
303  Pikațar nasu în ḑama đi varḑă.Otpao ti nos u čorbu s kupusom.  (kletva)  PAREMIJA  177  [Vidi]
304  Đi śe ĭepuru are pĭaļe muaļe la piśuare?
— Sî nu ći zgîrîĭe kînd ći vo kîlari.
Zašto zec ima meku kožu na nogama?
— Da te ne grebe kad te zajaše.  
(pitalica)  PAREMIJA  177  [Vidi]
305  Đin krĭang kađe, da nu sa sparźe.Sa grane pada, al’ ne strada.  (zagonetka)  ZAGONETKA  176  [Vidi]
306  Amnarĭu skapîră, ama nu la tuata pĭatra.Ognjilo kreše, ali ne o svaki kamen.  (izreka)  PAREMIJA  176  [Vidi]
307  Kare draku nu şćiĭe, pi ĭarbă vĭarđe să nu fiĭe.Ko đavola ne poznaje, na zelen’ travi ne opstaje  (izreka)  PAREMIJA  176  [Vidi]
308  Măĭ bińe bat supt bat, đikît bolnau în pat.Bolje pijan pod krevetom, nego bolestan na krevetu.  (izreka)  PAREMIJA  176  [Vidi]
309  Dabuogda să-l ĭa muarća pi aăla kare duarme nuapća.Dabogda crko onaj koji noću spava.  (kletva)  PAREMIJA  176  [Vidi]
310  Đi śe sînt la ĭepur piśuarļi đinapuoĭ măĭ lunź?
— Sî nu ći apļeś kînd ăl țuś în kur.
Zašto su zecu zadnje noge duže?
— Da se ne saginješ kad ga ljubiš u dupe.  
(pitalica)  PAREMIJA  176  [Vidi]
311  MUOŞU KU BABĂ ŞÎ FATĂ TARE ĐI KAPČIČA SA TVRDOGLAVOM BABOM I ĆERKOM  (pripovetka)  PROZA  175  [Vidi]
312  Un țaruş ruoşu în kur la muoşu.Bodlja crvena, starcu u dupe nabijena.  (zagonetka)  ZAGONETKA  175  [Vidi]
313  Đestul o buată la un kar đi uaļe.Dosta je jedna tojaga za kola krčaga.  (izreka)  PAREMIJA  175  [Vidi]
314  Şî vita bĭa, ama şćiĭe kît.I stoka pije, ali zna koliko.  (izreka)  PAREMIJA  175  [Vidi]
315  Sî đa dumńeḑîu atunś sî ći faś muĭare kînd va faśa rakita mńare.Dabogda da budeš žena kad vrba bude pravila med.  (kletva)  PAREMIJA  175  [Vidi]
316  Tu ć-aĭ bĭeşît, da lumĭa o să spună kî ć-a-ĭ kakat tuot.Ti si prdnuo, a ljudi će reći da si se sav usrao.  (izreka)  PAREMIJA  174  [Vidi]
317  O uaĭe saină dupa o rîdaśină.Ovca se siva u korenju skriva.  (zagonetka)  ZAGONETKA  174  [Vidi]
318  Manînś đin ĭa, da n-o măĭ spĭeļ.Jedeš iz nje, a ne pereš je.  (zagonetka)  ZAGONETKA  174  [Vidi]
319  Taśiarĭa dulśe ka mńiarĭa, taĭna kîrśură ka saĭna.Ćutanje je slatko ko med, pričanje klizavo ko led.  (izreka)  PAREMIJA  174  [Vidi]
320  Spuńe la tuoț, să nu spună la ńima.Kaži svakom, da ne kaže nikom.  (izreka)  PAREMIJA  174  [Vidi]
321  Sî-ĭ ďa dumńezeu če-ĭ ginďesk ĭeu.Nek mu bog da ono što mu mislim ja.  (kletva)  PAREMIJA  174  [Vidi]
322  Śumalkă, śumalkă, će prinđe đe falkă şî dă ku ćińe đi salkă.Čumalka, čumalka, hvata te za vilicu i udara tobom o vrbicu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  174  [Vidi]
323  Pi lînga kalu al muort, tuaće śuarîļi gîrîĭe.Pored mrtvog konja sve vrane grakću.  (izreka)  PAREMIJA  173  [Vidi]
324  Dungă lungă arsă-n kur.Pruga duga, crnoguza.  (zagonetka)  ZAGONETKA  173  [Vidi]
325  Kîn’ fu kĭară, fu bună, kîpată uokĭ - nu ĭe đi ńimika.Dok beše slepa, beše dobra, dobi oči - nije ni za šta.  (zagonetka)  ZAGONETKA  173  [Vidi]
326  Dakă ĭe batrîn, ńima no-l puńe în uală să-l fĭarbă.Ako je star, niko ga neće u loncu kuvati.  (izreka)  PAREMIJA  173  [Vidi]
327  Al naruod dupa-l naruod mĭarźe.Lud za ludim ide.  (izreka)  PAREMIJA  173  [Vidi]
328  Rîsu satuluĭ skuaće rîsu đin sat.Seoski ismevač ismevak iz sela izvlači.  (izreka)  PAREMIJA  173  [Vidi]
329  Popa kînd n-are śe sî lukre, bagă kuaĭļi în butuoĭ, şî pĭe urmă śarkă să ļi skuată, ma nu puaće.Pop kad nema šta da radi, nabija jajca u bure, a posle proba da ih izvuče, al ne može.  (izreka)  PAREMIJA  173  [Vidi]
330  ALA ĐIN ŹUGASTRUALA IZ KLENA  (verovanje)  PROZA  173  [Vidi]
331  Piku pikă, balta-ngĭață.Kaplja kaplje, baru ledi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  172  [Vidi]
332  Pin kur la vaka ńagră ći uĭț la đinț-aĭ albĭ.Kroz kravino crno dupe gledaš joj u bele zube.  (zagonetka)  ZAGONETKA  172  [Vidi]
333  Bĭa bińe, manînkă bîńe, kă nu şćiĭ muarća kînd vińe.Pij dobro, jedi dobro, jer ne znaš kada smrt dolazi.  (izreka)  PAREMIJA  172  [Vidi]
334  Kapu apļekat ńiśkînd nu ĭe taĭat.Pognuta se glava nikad ne seče.  (izreka)  PAREMIJA  172  [Vidi]
335  Or pukovńik, or pokoĭńik.Il’ pukovnik, il’ pokojnik.  (izreka)  PAREMIJA  172  [Vidi]
336  Đi śe muĭerļi mult vorbĭesk, da uamińi mult ginđesk?
— Muĭerļu au duauă gurĭ, da uamińi duauă kapiće.
Zašto žene mnogo pričaju, a muškarci mnogo misle?
— Žene imaju dvoja usta, a muškarci dve glave.  
(pitalica)  PAREMIJA  172  [Vidi]
337  Abaćarĭa đin kaļe aduśe mulće rîaļe.Skretanje sa (pravog) puta donosi mnoga zla.  (izreka)  PAREMIJA  172  [Vidi]
338  Dupa prînz tot săraku puńe kapu.Posle ručka i siromah odmora.  (izreka)  PAREMIJA  172  [Vidi]
339  TAŚ, KĂ AŞA ĬE LA SARAŚTAKO TI JE KOD SIROTINJE  (anegdota)  PROZA  171  [Vidi]
340  Kîtă karńe are kapra?
— Kît îĭ înkĭapă supt pĭaļe.
Koliko mesa ima koza?
— Koliko joj staje pod kožu.  
(pitalica)  PAREMIJA  171  [Vidi]
341  Bagă sama śe vorbĭeşć, kî uomu đi vuorbă sa baće.Pazi dobro šta govoriš, jer čoveka zbog reči tuku.  (izreka)  PAREMIJA  171  [Vidi]
342  În munće ma fakuĭ, în munće kreskuĭ, în sat ma dusîră, śarśiĭ în pusîră.U gori se rodih, u gori provodih, u selo me snesoše, i minđuše metoše.  (zagonetka)  ZAGONETKA  171  [Vidi]
343  Fara rakiĭe nu ĭe visaļiĭe.Bez rakije veselje nije.  (izreka)  PAREMIJA  171  [Vidi]
344  Nu lukră ńimika, numa dă țîță la sapă.Ne radi ništa, samo doji motiku.  (izreka)  PAREMIJA  171  [Vidi]
345  Dabuogda buoĭi sî-ĭ muara în źug, aratura să nu măĭ fakă.Dabogda mu lipsali volovi u jarmu, oranje da ne završi.  (kletva)  PAREMIJA  171  [Vidi]
346  Răsturńika lu Bagan!Preturnica Ulaznika!  (izreka)  PAREMIJA  170  [Vidi]
347  Gîzdariĭa stă într-un piśuor, da sîraśiĭa în tuaće patru.Bogatstvo stoji na jednoj nozi, a siromaštvo na sve četiri.  (izreka)  PAREMIJA  170  [Vidi]
348  Păsîrĭ mulće, tuata are ļimba iĭ.Mnogo ptica, svaka svoj jezik ima.  (izreka)  PAREMIJA  170  [Vidi]
349  Kare ĭe muort, ḑaśe supt kuort, kare ĭe viu, bĭa rakiu.Ko je mrtav, pod humkom leži, ko je živ, rakiju pije.  (izreka)  PAREMIJA  170  [Vidi]
350  Kînd va bĭeşî raku în apă fĭartă, şî tu sî fiĭ fată.Kad rak prdne u vreloj vodi, i ti da budeš devojka.  (kletva)  PAREMIJA  170  [Vidi]
351  Perđaćaĭ pista mărļi ńagre, dabogda.Nestao preko crnog mora, dabogda.  (kletva)  PAREMIJA  170  [Vidi]
352  Kînd ĭe uou măĭ mare đi kît buo?
— Kînd ăl faśe gaina în puodu ştăļi.
Kad je jaje više od vola?
— Kad ga koka snese na tavanu štale.  
(pitalica)  PAREMIJA  170  [Vidi]
353  Kînd krĭanga đi prun înbrukă ļimba?
— Kînd ći-nbĭeț đi rakiĭe.
Kad šljivova grana probada jezik?
— Kad se napiješ rakije.  
(pitalica)  PAREMIJA  170  [Vidi]
354  Ĭ-a dat kuțîtu đi uos.Zario mu se nož do koske.  (izreka)  PAREMIJA  169  [Vidi]
355  Dakă minće kapra, nu minće kuornu.Ako koza laže, ne laže rog.  (izreka)  PAREMIJA  169  [Vidi]
356  Kînd ar faśa tuata muska mńerĭe, ar fi fagurĭ şî la kuru kaluluĭ (kă akolo sînt muşćiļi măĭ mulće).Kad bi svaka muva pravila med, bilo bi saća i pod konjskim repom (jer tamo ima muva najviše).  (izreka)  PAREMIJA  169  [Vidi]
357  Gainuşă porîmbuşă, dă ku kuru pin śanuşă.Crna se koka po pepelu igra.  (zagonetka)  ZAGONETKA  169  [Vidi]
358  Pin stîklă trĭaśe, şî n-o sparźe.Kroz staklo prolazi, a ne lomi ga.  (zagonetka)  ZAGONETKA  169  [Vidi]
359  Ćićirikă mikă đi kur đi rađikă.Malo te žiže uvis podiže.  (zagonetka)  ZAGONETKA  169  [Vidi]
360  Kînd tună - frumuasă, kînd ĭasă - maruasă.Kad uđe - lepota, kad izađe - divota.  (zagonetka)  ZAGONETKA  169  [Vidi]
361  Ĭa ku saku, vĭeḑ pi draku.Uzmi džakom, videćeš se s vragom.  (izreka)  PAREMIJA  169  [Vidi]
362  Kînd sa fĭarbe lapćiļi, să aĭ uokĭ şî la kur.Kad se mleko kuva, da imaš oči i na zadnjici.  (izreka)  PAREMIJA  169  [Vidi]
363  Kopilu mik, grižă mare, kopilu mare, grižă şî măĭ mare.Malo dete, velika briga, veliko dete, briga još veća.  (izreka)  PAREMIJA  169  [Vidi]
364  Dabuogda tuot înainće sî će duś, ĭn urmă să ni ći măĭ întuorś.Dabogda samo napred da ideš, nazad nikad da se ne vratiš.  (kletva)  PAREMIJA  169  [Vidi]
365  Sî će duś la Dunîrĭe dupa apă tulburĭe, numiļi sî-ț vină, tu sî nu măĭ viń.Da odeš na Dunav po mutnu vodu, ime da ti dođe, a ti da ne dođeš.  (kletva)  PAREMIJA  169  [Vidi]
366  Kînd ar fi sapa ka grapa, da grapa kît luoku, şî țîganu ar puńa-n kîmp.Kad bi motika bila ko drljača, a drljača ko njiva, i Ciga bi radio u polju.  (izreka)  PAREMIJA  168  [Vidi]
367  În tuata sîrbatorĭaua şĭ kiptorĭaua, sî-ț astruś beļaua.Za svaki praznik po jednu zakrpu, da pokriješ golotinju.  (izreka)  PAREMIJA  168  [Vidi]
368  Duauă klăń pi o față, nu sa măĭ rastuorn ńiśkînd.Dva su plasta na padini, al se nikad ne prevrnu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  168  [Vidi]
369  O vakă ruoşe klańa manînkă, şî nu sa satură.Crvena krava stog pojede, al se ne nasiti.  (zagonetka)  ZAGONETKA  168  [Vidi]
370  Pin avļiĭa fîrțońiĭa, şî sa-ntuarsă ĭar’ aśiĭa.Po avliji vrckala se, pa na mesto vratila se.  (zagonetka)  ZAGONETKA  168  [Vidi]
371  Kare fomĭaşće, ăla tînžîaşće.Ko gladuje, taj vene.  (izreka)  PAREMIJA  168  [Vidi]
372  Ļemn la ļemn sa vaĭtă, da uom la uom lakrîmĭ varsă.Drvo se drvetu žali, a čovek pred čovekom suze lije.  (izreka)  PAREMIJA  168  [Vidi]
373  Pi lînga apă mare mĭerź, pi lînga fuok mare nu puoț.Pored velike vode ideš, pored velike vatre ne možeš.  (izreka)  PAREMIJA  168  [Vidi]
374  Uomu bĭa aĭa śe n-ar bĭa ńiś puorśi.Čovek pije ono što ni svinje ne bi.  (izreka)  PAREMIJA  168  [Vidi]
375  Śe dakă muare uomu, nu sa faśe gaură-n śerĭ, numa-n pomînt.Šta ako umre čovek, ne pravi se rupa u nebu, nego u zemlji.  (izreka)  PAREMIJA  168  [Vidi]
376  Duće la noă ań, đi dumińika înainće.Gubi se na devet godina, (računajući) od nedelje na tamo.  (psovka)  PAREMIJA  168  [Vidi]
377  Ku darĭa trĭeś marĭa.Darivanjem more pređeš.  (izreka)  PAREMIJA  167  [Vidi]
378  Śinś inş lukră la konak, da ĭeşke nu fak.Petorica kuću grade, a đubre ne prave.  (zagonetka)  ZAGONETKA  167  [Vidi]
379  Aļi rîaļe şî ńebuńe mĭerg tuot pin lumĭe.I dobro i zlo kroz narod idu zajedno.  (izreka)  PAREMIJA  167  [Vidi]
380  Kare ĭe bun, nu sa ćiame đu žumataće satu.Ko je dobar, ne boji se pola sela.  (izreka)  PAREMIJA  167  [Vidi]
381  O sută să ļi faś bińe, ļi zauĭă pintru una rîă.Sto dobra da učiniš, zaborave ih zbog jednog zla.  (izreka)  PAREMIJA  167  [Vidi]
382  Uaĭa śe nu-ş duśe lînă, măĭ bun s-o manînśe lupi.Ovcu kojoj runo smeta, bolje da izjedu vuci.  (izreka)  PAREMIJA  167  [Vidi]
383  Draku nu vĭađe lumĭa-n pĭaļa guală.Nage ljude đavo ne vidi.  (verovanje)  VEROVANJA  167  [Vidi]
384  Kare śĭare, nu pĭare, da ńiś bińe nu-ş auđe.Ko prosi, ne gine, ali ni dobro o sebi neće čuti.  (izreka)  PAREMIJA  167  [Vidi]
385  Đi śe bou sa kulkă?
— Đi śe nu puaće să şadă pi skamn.
Zašto vo leži?
— Zato što ne može da sedi na stolici.  
(pitalica)  PAREMIJA  167  [Vidi]
386  Ploaĭa şi moarťea ńičkînd sî nu kaț, kă vin sîngure.Kišu i smrt nikad ne prizivaj, jer dolaze same.  (izreka)  PAREMIJA  167  [Vidi]
387  Nu manînkă, nu bĭa apă, şî nu krapă.Ne jede i ne pije, a ništa mu nije.  (zagonetka)  ZAGONETKA  166  [Vidi]
388  O sabļe unsă, în pomînt dusă.Masna sablja u zemlju ode.  (zagonetka)  ZAGONETKA  166  [Vidi]
389  Ţaru śină, da buzduganu iĭ žuakă.Car večera, a buzdovan mu igra.  (zagonetka)  ZAGONETKA  166  [Vidi]
390  Mik ka uou, traźe ka buou.Malo ko jaje, tegli ko vo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  166  [Vidi]
391  Baț samaru să priśapă nalba.Biješ samar da oseti kobila.  (izreka)  PAREMIJA  166  [Vidi]
392  Dakă mînă nu-ț dau, nu ĭe muara să će-n ping.Ako ti ruku ne pružam, ne moram da te gurnem.  (izreka)  PAREMIJA  166  [Vidi]
393  Ĭa babă, da đi şapće întrabă.Ona stari, al za sedam mari.  (izreka)  PAREMIJA  166  [Vidi]
394  Puorku śe nu aļiaźe laturļi, sa-ngraşă.Goji se svinja koja ne bira pomije.  (izreka)  PAREMIJA  166  [Vidi]
395  Duće bĭestrîga ka frunḑa đi pluop.Idi bstraga ko topolov list.  (psovka)  PAREMIJA  166  [Vidi]
396  Lukru mistakat puće la kakat.Svaštarenje na govno smrdi.  (izreka)  PAREMIJA  165  [Vidi]
397  Nu ma mir kînd la bîtrîńață Dumńeḑîu i ĭa la uom mîna, or piśuoru, îĭ va trăbui đi lukru or đi aļergat, ama ma mir đi śe i ĭa pula, śe va faśa ku ĭa?Ne čudim se što pod starost Bog uzima čoveku ruku, ili nogu, možda mu trebaju za rad ili trčanje, ali se čudim što mu uzima kurac, šta li sa njim čini, ne znam?  (pitalica)  PAREMIJA  165  [Vidi]
398  Puń ku raru, ĭaĭ ku karu, puń ku đesu, ĭaĭ ku kĭesu.Seješ ređe, puniš kola, seješ gušće, puniš kesu.  (izreka)  PAREMIJA  165  [Vidi]
399  Duauă boboloaşă đi arźint, unđe ļi trîmĭet akolo sa duk.Dve kapi žive, kud ih šaljem, tamo odu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  165  [Vidi]
400  Patru stau, patru iĭ dau, da patru sa ruagă la Dumńeḑîu.Četiri stoje, četiri doje, a četiri se Bogu mole.  (zagonetka)  ZAGONETKA  165  [Vidi]
401  Madga-Madgaļina a pĭerdut kĭaĭa, Luna aflato, Suarļi a luvato.Magda-Magdalena ključ je izgubila, Mesec ga je našao, Sunce ga je uzelo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  165  [Vidi]
402  Kare taĭe, parće-ş faśe.Ko seče, sebi teče.  (izreka)  PAREMIJA  165  [Vidi]
403  Uomu-l kată pi draku, da nu draku pi uom.Čovek traži đavola, a ne đavo čoveka.  (izreka)  PAREMIJA  165  [Vidi]
404  Dakă aş fi drak, n-aş fi sarak.Da sam đavo, ne bih bio siromah.  (izreka)  PAREMIJA  165  [Vidi]
405  Are fuoĭ, da nu ĭe karće, şî ļe daĭ đi oparće, şî kînd ažung la uokĭ în sus, tu će puń pi plîns.Strane ima, knjiga nije, po redu ih čovek lista, pa kad dospu do očiju, potekne ti suza čista.  (zagonetka)  ZAGONETKA  164  [Vidi]
406  Traĭaşće ka rarunkiļi-n său.Živi kao bubreg u loju.  (izreka)  PAREMIJA  164  [Vidi]
407  Sa duśe la apă, da nu sa adapă.Ide na pojilo, al se ne poji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  164  [Vidi]
408  În poĭană uala fĭarbe.U sred polja lonac vri.  (zagonetka)  ZAGONETKA  164  [Vidi]
409  Kal pi kal: al đisupra măĭ mik đikît al đižuos.Konj na konju: gornji manji od donjega.  (zagonetka)  ZAGONETKA  164  [Vidi]
410  Ĭuo nu puot đi pi sus să ažut.Ja ne mogu sa nebesa da pomažem.  (izreka)  PAREMIJA  164  [Vidi]
411  Kuń pi kuń skuaće, da buata pi tuaće.Klin se klinom vadi, ali malj vadi sve.  (izreka)  PAREMIJA  163  [Vidi]
412  BAĆE TUOBA-N VAĻAKUAŃELUPA DOBOŠ U VALAKONJI  (erotika)  POEZIJA  163  [Vidi]
413  Đi-nkuaś krak, đi-nkuaś krak, da-n mižluok zapadă fak.Ovde breg, ovde breg, a između pravim sneg.  (zagonetka)  ZAGONETKA  163  [Vidi]
414  Odolan đi vakă, în butuarkă đi salkă.Kravlja koščina u vrbovoj duplji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  163  [Vidi]
415  O uaĭe ku lîna î-ńa.Ovca sa vunom u sebi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  163  [Vidi]
416  Ţup koļa, țup koļa, trĭekuĭ Dunîrĭa.Hop onde, hop onde, i dunavske pređoh vode.*  (zagonetka)  ZAGONETKA  163  [Vidi]
417  Ažuns suariļi la burik.Stiglo je Sunce na pupak  (izreka)  PAREMIJA  163  [Vidi]
418  Buĭađa rîa află ļaku.Ljuta trava lek nalazi.  (izreka)  PAREMIJA  163  [Vidi]
419  Vĭeḑ kă lukră, dăĭ okuol, vĭeḑ kî prînđe, şăḑ ku ĭel.Kada radi, zaobiđi, a kad jede, ti mu priđi.  (izreka)  PAREMIJA  163  [Vidi]
420  Şuĭră tu la kuru tĭeu, kî la-l mĭeu nu-ĭ şćiĭ kînćiku.Zviždući svom dupetu, jer mome pesmu ne znaš.  (izreka)  PAREMIJA  163  [Vidi]
421  Am un buou, fîn iĭ dau şî vara şî ĭarna, şî nu sa măĭ îngraşă.Imam jednog vola, hranim ga senom i leti i zimi, a on se ne goji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  162  [Vidi]
422  Kum s-a prins şî s-a țînut său đemult?Kako se nekada hvatao i čuvao loj?  (obicaj)  PROZA  162  [Vidi]
423  Mńelo-l blînd suźe duauă uoĭ, da-l spăriuos zbaće la berbĭaśe.Umiljato jagnje dve ovce siše, a jogunasto siše kod ovna.  (izreka)  PAREMIJA  162  [Vidi]
424  Nu aduormĭ pănă nu mĭastîś fluośi.Ne zaspiš, dok ne smešaš dlake.  (zagonetka)  ZAGONETKA  162  [Vidi]
425  Ĭo mis ńegru, ama pomînto-l ńegru rođaşće.Jesam crn, al crna zemlja rađa.  (izreka)  PAREMIJA  162  [Vidi]
426  Unđe bińe, nu ĭe lok đe mińe, unđe rău - tot ĭeu.Gde je dobro, niko me ne prima, ge je zlo - samo mene ima.  (izreka)  PAREMIJA  162  [Vidi]
427  Kalu nu şćiĭe să-npingă, ĭel şćiĭe numa să tragă.Konj ne zna da gura, on zna samo da tegli.  (izreka)  PAREMIJA  162  [Vidi]
428  Mĭarźe, şî taśe ka moruońu.Ide, i ćuti kao vampir.  (izreka)  PAREMIJA  162  [Vidi]
429  Sî đa dumńeḑîu sî nu-ț ažuće ḑîua ku nuapća.Dabogda ti ne pomogli ni dan ni noć.  (kletva)  PAREMIJA  162  [Vidi]
430  Đi śe sa uĭtă magarĭu-n suare pănă kîlarĭaşće mîgarița?
— Sî vadă dar are vrĭame să ći kîlarĭaskă şî pi ćińe.
Zašto magarac gleda u sunce dok opasuje magaricu?
— Da vidi da li ima vremena da opađe i tebe.  
(pitalica)  PAREMIJA  162  [Vidi]
431  Kînd ĭepuru skimbă numiļi?
— Kînd trĭaśe în sat sîrbĭesk.
Kada zec menja ime?
— Kad pređe u srpsko selo.  
(pitalica)  PAREMIJA  162  [Vidi]
432  Bag mîna în tufiță, prind pi naĭka đi kođiță.Zavlačim ruku u grmić, hvatam dragog za repić.  (zagonetka)  ZAGONETKA  161  [Vidi]
433  FRUNḐĂ VĬARĐE, PALAMIDĂZELEN LIŠĆE, PALAMIDE  (erotika)  POEZIJA  161  [Vidi]
434  Inatu manînkă kapu.Inat glavu jede.  (izreka)  PAREMIJA  161  [Vidi]
435  Ma suiĭ în vîr đi nuk, vaḑuĭ turśi păn’ sa duk.Popeh se na vr’ ora, videh Turke iza gora.  (zagonetka)  ZAGONETKA  161  [Vidi]
436  Draku ĭe bun uom, ama uomo-l strîkă.Đavo je dobar čovek, samo ga čovek kvari.  (izreka)  PAREMIJA  161  [Vidi]
437  Kît ĭe đi urît, kînd sa-r plaći porĭezu la urîśuńe, i sa-r vinđa imańa lu tatî-su tuată.Koliko je ružan, kad bi se plaćao porez na ružnoću, prodala bi mu se cela očevina.  (izreka)  PAREMIJA  161  [Vidi]
438  Ńiś nu śer la ńima, ńiś nu dau la ńima.Nit’ od koga tražim, niti kome dajem.  (izreka)  PAREMIJA  161  [Vidi]
439  Ś-a mînkat lupi, nu măĭ vĭeḑ.Što vuci izjedu, više ne vidiš.  (izreka)  PAREMIJA  161  [Vidi]
440  Kare puaće, aăla ruađe.Ko može, taj glođe.  (izreka)  PAREMIJA  161  [Vidi]
441  Am o babă, înpļećiaşće la tarabă.Imam babu, upliće tarabu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  160  [Vidi]
442  Am un ļemn: la rîdaśină vĭarđe, la mižluok uskat, la vîr fluarĭa lumină.Imam jedno drvo: u korenu zeleno, u sredini osušeno, na vrhu sjaji cvet.  (zagonetka)  ZAGONETKA  160  [Vidi]
443  Ĭarna maruasă, vara rîpuasă.Zimi ubava, leti šugava.  (zagonetka)  ZAGONETKA  160  [Vidi]
444  Kîńe ńegru în śerĭ atîrnat.Crno pseto o nebo visi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  160  [Vidi]
445  Apa fĭartă probĭa ku mîna, nu ku bîtu.Vrelu vodu probaj rukom, a ne štapom.  (izreka)  PAREMIJA  160  [Vidi]
446  Kĭta şîăd, kîta nu lukru, şî vrĭamĭa trĭaśe.Malo sedim, malo ne radim, i vreme prolazi.  (izreka)  PAREMIJA  160  [Vidi]
447  Unđe sa bat frațî, nu će mistaka.Ne mešaj se kad se braća tuku.  (izreka)  PAREMIJA  160  [Vidi]
448  Ńevuoĭa vińe pi kal, da sa duśe pi kukumĭelś.Nevolja dolazi na konju, a odlazi na puževima.  (izreka)  PAREMIJA  160  [Vidi]
449  Vuorba dulśe mult aduśe.dosl. Slatka reč mnogo donosi. (fig.) Lepa reč gvozdena vrata otvara.  (izreka)  PAREMIJA  159  [Vidi]
450  Muaka tună, muaka ĭasă,
Muaka faśe rînd în kasă!
Ud ulazi, ud izlazi,
Ud kućom gospodari.  
(izreka)  PAREMIJA  159  [Vidi]
451  Am o pătură: pi lumĭa tuată astruk, da pi suora mĭa nu puot.Imam pokrivač: ceo svet pokrivam, samo svoju sestru ne mogu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  159  [Vidi]
452  Aĭ batrîń a spus kî puoț să ći žuorĭ pi strîmb numa kînd puoț sî skuoț uomu đi la robiĭa grĭa.Stari su govorili da se možeš krivo kleti samo kad možeš čoveka da spasiš teške robije.  (izreka)  PAREMIJA  159  [Vidi]
453  Đi aiś păn-la Vraț tuot buşćeń uskaț.Odavde do Vraca* niz suvih trupaca.  (zagonetka)  ZAGONETKA  159  [Vidi]
454  Un țîgan în țîgańiĭe, ku o miĭe đi burgiĭe.Ciganin u selu, s hiljadu svrdla po telu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  159  [Vidi]
455  Kaḑu golîmbu fara ărpĭ pi ļemn fara krĭenź, şî-l muśkă țarița fara đinț.Pade golub bez krila na drvo bez grana, i ujede ga bezuba carica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  159  [Vidi]
456  Kare sa pazĭaşće, şî Dumńeḑîu ăl pazîaşće.Ko se čuva, i Bog ga čuva.  (izreka)  PAREMIJA  159  [Vidi]
457  Kare faśe bińe, ăş lunźaşće pomana.Ko čini dobra, produžava daću.  (izreka)  PAREMIJA  159  [Vidi]
458  Măĭ amunka la uom ĭe kînd vĭađe kă-ĭ muor parințî, da kopiĭi înbătrîńesk.Najteže je čoveku kad vidi da mu roditelji umiru, a deca mu stare.  (izreka)  PAREMIJA  159  [Vidi]
459  Ăț visaḑă kuru marźiaļe vĭerḑ.Sanja ti dupe zelene bisere.  (izreka)  PAREMIJA  159  [Vidi]
460  Kînd ar fi tuata muska đi mńare, ar fi mńare şî la kuru kaluluĭ.Kad bi svaka muva pravila med, bilo bi meda i na konjskoj zadnjici.  (izreka)  PAREMIJA  159  [Vidi]
461  Mînka-ć-ar şărpi şî balauri.Izjele te zmije i blavori.  (kletva)  PAREMIJA  159  [Vidi]
462  Đi śe mîța mută puĭi?
— Sî nu fuĭe la loko-la unđ-a fuost.
Zašto mačka premešta mačiće?
— Da ne budu na mestu gde su bili.  
(pitalica)  PAREMIJA  159  [Vidi]
463  Bată-l domńeḑău, să-l bată.Bog ga ubio, da ga ubije.  (kletva)  PAREMIJA  159  [Vidi]
464  Tot śe ĭa pomîntu, nu măĭ baće vîntu!Sve što zemlja uzme, vetar ne zapahnu.  (izreka)  PAREMIJA  158  [Vidi]
465  Kare pļakă măĭ đinuapće ļi vĭađe pi tuaće.Ko rano porani sve vidi.  (izreka)  PAREMIJA  158  [Vidi]
466  Kîr ĭe đi urît, ńiś muarća nu-ĭ stă-n drum.Koliko je ružan, ni smrt mu put ne preči.  (izreka)  PAREMIJA  158  [Vidi]
467  Măĭ îndată ći muśkă kîńiļi tĭeu, đikît alu altu.Pre će te ujesti tvoje pseto, nego tuđe.  (izreka)  PAREMIJA  158  [Vidi]
468  Nuĭe ku-ĭ s-a gaćit, numa ku-ĭ s-a putrîvit.Nije kome se spremalo, nego kome se sterifilo.  (izreka)  PAREMIJA  158  [Vidi]
469  TRIĬ SURUORĬTRI SESTRE  (pripovetka)  PROZA  158  [Vidi]
470  În gaură tună, şobuol nu ĭe, barbă are, puopă nu ĭe.U rupu uđe, pacov nije, bradu ima, popa nije.  (zagonetka)  ZAGONETKA  157  [Vidi]
471  Un tată are o miĭe đi kopiĭ: la tuoț kumpîră kaśuļ, numa luĭ nu puaće.Otac ima hiljadu dece: svima kape kupuje, samo sebi ne može.  (zagonetka)  ZAGONETKA  157  [Vidi]
472  Un śuśuļiaće stă supt parĭaće, în tuaće părțîļi dă ku saźiaće.Jedan panj pored kuće, na sve strane strelom tuče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  157  [Vidi]
473  Ļesńe ĭe la şokîće supt klańe mare.Lako je mišu pod velikim plastom.  (izreka)  PAREMIJA  157  [Vidi]
474  Duauă śuberĭaļe pļińe đi žumerĭaļe.Dva čabra tanana, i u njima kajgana.  (zagonetka)  ZAGONETKA  156  [Vidi]
475  Iriuşă-porîmbuşă, stă ku kuru în śanuşă.Jabučica-šarenica, u pepelu joj zadnjica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  156  [Vidi]
476  În butuarkă đi fag, ińimă đi drak.U bukovoj duplji đavolovo srce.  (zagonetka)  ZAGONETKA  156  [Vidi]
477  Un muoş barbuos, mînă puorśi-n duos.Bradati čiča svinje* u šumu tera.  (zagonetka)  ZAGONETKA  156  [Vidi]
478  Un muort întra duoĭ viĭ.Jedan mrtav između dva živa.  (zagonetka)  ZAGONETKA  156  [Vidi]
479  Fuoku arđe, fum nu mĭarźe.Vatra golema, a dima nema.  (zagonetka)  ZAGONETKA  156  [Vidi]
480  Ţințiri-mințiri trĭek pi drum, şolđa-bolđa stă supt drum.Cinciri-minciri* putem idu, kezalo-zubalo kraj puta vreba.  (zagonetka)  ZAGONETKA  156  [Vidi]
481  Źuaka sparźe truaka.Igra glupa glavu lupa. (=Igračka, plačka.)  (izreka)  PAREMIJA  156  [Vidi]
482  Kînd unu are kuțît da altu pîńe, n-au alta śe numa sî sa vorbĭaskă.Kad jedan ima nož a drugi hleb, nemaju drugo šta nego da se dgovore.  (izreka)  PAREMIJA  156  [Vidi]
483  Duśa-ća-ĭ, să ći măĭ văd kîn’ mĭ-aĭ veđa gaura kuruluĭ.Gubi se, da te vidim kad budem video svoje dupe.  (psovka)  PAREMIJA  156  [Vidi]
484  Unđe are vaka măĭ multă karńe?
— Supt pĭaļe.
Gde krava ima najviše mesa?
— Pod kožom.  
(pitalica)  PAREMIJA  156  [Vidi]
485  Am un purśel rîpat: ku fļitu fļituĭaşće, da ku kuru îngrađiaşće.Imam svinjče-nemirče: njuškom njuškuje, zadnjicom ograđuje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  155  [Vidi]
486  Pi porînś amînat manînś.Po poruci kasno jedeš.  (izreka)  PAREMIJA  155  [Vidi]
487  O totîrlă totîrlată pi kuń bagată.Obruč obručen na klin navučen.  (zagonetka)  ZAGONETKA  155  [Vidi]
488  Un kal ruoşu pin koşăre săre.Crven konj po košari skače.  (zagonetka)  ZAGONETKA  155  [Vidi]
489  Într-o koşară pļină đi kaĭ, tuoț albĭ, numa unu ruoşu.U štali punoj konja, svi su beli, samo jedan crven.  (zagonetka)  ZAGONETKA  155  [Vidi]
490  Śumalkă, śumalkă, će prind đe falkă, şî dau ku ćińe đe salkă.Čumu, čumicu, hvatam za vilicu i mlatim njome o vrbicu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  155  [Vidi]
491  Guolu okoļaşće satu, da flomîndu dă pin mižluok.Nag selo obilazi a gladan ide kroz sredinu.  (izreka)  PAREMIJA  155  [Vidi]
492  Minća skurtă, robiĭa lungă.Kratka pamet, duga robija.  (izreka)  PAREMIJA  155  [Vidi]
493  Nuĭe suiş făra kubarîş.Nema uspona bez pada.  (izreka)  PAREMIJA  154  [Vidi]
494  Dupa Sînta-Mariĭe sa kakă-n pîlariĭe, da la Vińirĭa Mare şî-n gura kuĭ o are.Posle Gospojine poseru ti šešir, a na Petkovici i usta onog ko ga nosi.  (izreka)  PAREMIJA  154  [Vidi]
495  Doĭsprîaśe kaĭ în ştală, tuoț ku kuoḑîļi afară.Dvanaest konja u štali, svima repovi van ispali.  (zagonetka)  ZAGONETKA  154  [Vidi]
496  Noă uş, noă ferĭeşć, pi unđe daĭ, pi aśi trĭeś.Devet vrata, devet okna, kud god kreneš, tuda prođeš.  (zagonetka)  ZAGONETKA  154  [Vidi]
497  Ku o mînă, triĭ în kur.S jednom rukom, trij u dupe.  (zagonetka)  ZAGONETKA  154  [Vidi]
498  Kuțofana, zdrankovana, trĭaśe vaļa, trĭaśe kaļa.Svrakalica, džakalica, dô pregazi, put prelazi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  154  [Vidi]
499  Lînga fuok Trifu şîađe, da đi frikă nu sa pĭarđe.Pored vatre Trifun stoji, a vatre se ne boji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  154  [Vidi]
500  Bĭa şî manînkă, şî katîț lukru tĭeu.Pij i jedi, i gledaj svoja posla.  (izreka)  PAREMIJA  154  [Vidi]
501  Bruaska tuot în apă stă, şî ĭar’ ĭe mikă.Žaba stalno u vodi stoji, pa je opet mala.  (izreka)  PAREMIJA  154  [Vidi]
502  Kînd vĭeḑ uomu kă vorbîaşće sîngur, or faśe kasă, or la lasat ibomńika.Kad vidiš čoveka da priča sam sa sobom, ili zida kuću, ili ga je napustila ljubavnica.  (izreka)  PAREMIJA  153  [Vidi]
503  Kad pintru napastă: ńiś să n-o fak, ńiś să n-o trag!Molim se za kletvu: niti da je činim, niti da je primim!  (obicaj)  PAREMIJA  153  [Vidi]
504  În butuoń şî vin şî rakiu, da nu sa mĭastîkă.U istom buretu i vino i rakija, a ne mešaju se.  (zagonetka)  ZAGONETKA  153  [Vidi]
505  Tutuk-bunduk, đi kuadă ăl duk.Trupac-šupac, za rep ga vučem.  (zagonetka)  ZAGONETKA  153  [Vidi]
506  În lumĭe multă măĭ bun đi pituļ.U gomili ljudi najbolje se kriješ.  (izreka)  PAREMIJA  153  [Vidi]
507  Uala fĭarbe ku pasuĭu, ama nu sa şćiĭe unđe sarĭa.Lonac krčka sa pasuljem, al se ne zna gde je so.  (izreka)  PAREMIJA  153  [Vidi]
508  Al muort sa-mpuće, da-l viu sa fuće.Mrtvi truli, a živi ga guli.  (izreka)  PAREMIJA  153  [Vidi]
509  Đi śe țîganu vinđe kalu?
— Đi śe nu puaće kalu să vindă țîganu.
Zašto Ciga prodaje konja?
— Zato što ne može konj da proda Cigu.  
(pitalica)  PAREMIJA  153  [Vidi]
510  Kînd ĭe vaka măĭ grĭa?
— Kînd ći kalkă pi piśuor.
Kad je krava najteža?
— Kad te nagazi na nogu.  
(pitalica)  PAREMIJA  153  [Vidi]
511  Ăl tunźe ka pi uaĭe.Šiša ga kao ovcu.  (izraz)  PAREMIJA  153  [Vidi]
512  Mînka-l-ar vĭermi, să-l manînśe.Izjeli ga crvi, da ga izjedu.  (kletva)  PAREMIJA  153  [Vidi]
513  Pizda ĭe ćaka puļi.Pička je kurčeva kanija.  (izraz)  PAREMIJA  153  [Vidi]
514  Urîtu baće ku bîtu, da frumuosu frîînźe uosu.Ružan bije štapom, a lepotan kosti lomi.  (izreka)  PAREMIJA  152  [Vidi]
515  La ĭel ńiś ku pula nu či țîń.Od njega se nu kurcem ne možeš odbraniti.  (izreka)  PAREMIJA  152  [Vidi]
516  Aripa đin tîrg, da kuada đin krîng.Krilo se kupuje, rep se u šumi neguje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  152  [Vidi]
517  Kapra bĭasă, da uaĭa petrĭaśe.Koza prdi, a ovca ispašta.  (izreka)  PAREMIJA  152  [Vidi]
518  În vîr đi nuĭa, vaĭ đi ĭa.Na vr’ pruta, jao njemu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  152  [Vidi]
519  Muĭarĭa puaće şî đisupra, şî đižuos, da uomu numa đižuos.Žena može i ozgo i ozdo, a muškarac samo ozdo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  152  [Vidi]
520  Pup-pup-pup! Kare m-a pupat, să pupĭe đin kuĭbu mĭeu, kî ĭe kurat, luminat, uns ku kakat.Pup-pup-pup! Ko me ljubi, nek mi gnezdo ljubi, jer je čisto, nepogano, govnom omazano.  (zagonetka)  ZAGONETKA  152  [Vidi]
521  Unđe duarme ruĭan, nu măĭ dă buruĭan.Gde crvenko spava, tu ne raste trave.  (zagonetka)  ZAGONETKA  152  [Vidi]
522  Ĭuo am fakut pi muma, muma m-a fakut pi mińe.Ja rodih majku, majka rodi mene.  (zagonetka)  ZAGONETKA  152  [Vidi]
523  Vaśiļi pi rînd sa ļing.Krave se redom ližu.  (izreka)  PAREMIJA  152  [Vidi]
524  Numa kuaĭļi sînt soțîĭe, kî nu sa măĭ đispart ńiśkînd.Samo su muda par, jer se ne razdvajaju nikad.  (izreka)  PAREMIJA  152  [Vidi]
525  Kînd ĭe puopa uom?
— Kînd iĭ vĭeḑ urma în zapadă.
Kad je popa čovek?
— Kad mu vidiš trag u snegu.  
(pitalica)  PAREMIJA  152  [Vidi]
526  Kum sîare pîrśu pista ogaş?
— Tuot una ka kapra.
Kako jarac preskače potok?
— Isto kao koza.  
(pitalica)  PAREMIJA  152  [Vidi]
527  Śe faśe kokuoşu kînd sa suĭe pi gard?
— Sa țîńe să nu kadă.
Šta radi petao kad se popne na ogradu?
— Drži se da ne padne.  
(pitalica)  PAREMIJA  152  [Vidi]
528  Śe faś uodma kînd ći skuoļ?
— Urmă.
Šta napraviš odmah, čim ustaneš?
— Trag.  
(pitalica)  PAREMIJA  152  [Vidi]
529  Am un berbĭaśe ku mațîļi în şîaļe.Imam ovna s crevima na leđima.  (zagonetka)  ZAGONETKA  151  [Vidi]
530  Daĭ ku mîna, ĭaĭ ku piśuariļi.Daješ rukom, uzimaš nogama!  (izreka)  PAREMIJA  151  [Vidi]
531  Vaka muźe, da vițălu fuźe.Krava riče, a tele odmiče  (zagonetka)  ZAGONETKA  151  [Vidi]
532  Ţîşćo-fîşćo, ololonk-tronk.Cišti-fišti, ololonk-tres.*  (zagonetka)  ZAGONETKA  151  [Vidi]
533  Ĭel ĭe mare, ĭuo mis mik, amînduoĭ într-un ļinđik.On je velik, a ja mali, oboje smo u sikilj stali.  (zagonetka)  ZAGONETKA  151  [Vidi]
534  Dupa muarće or aļerź s-o ažunź, or şăḑ s-o aşćeḑ.Smrt ili juriš da je stigneš, ili sediš da je čekaš.  (izreka)  PAREMIJA  151  [Vidi]
535  Kînd daĭ înprumut, askultă arîngu kum kîntă: „Daĭ! - Naĭ!”Kad daješ na zajam, poslušaj kako zvoni crkveno zvono: „Daješ! - Nemaš!”  (izreka)  PAREMIJA  151  [Vidi]
536  Mulț puopĭ, kopilu ńibućeḑat.Mnogo popova, nekršteno dete.  (izreka)  PAREMIJA  151  [Vidi]
537  Ńima nu ĭe fakut đi puost, numa în slasta măĭ mare.Niko nije u postu pravljen, nego u najvećoj slasti.  (izreka)  PAREMIJA  151  [Vidi]
538  Şî uaĭa ńagră dă lapće alb.I crna ovca belo mleko daje.  (izreka)  PAREMIJA  151  [Vidi]
539  Pişatu far’ đi bĭeşît, ka nunta far’ đi lăutarĭ.Pišanje bez prdeža, ko svadba bez muzike.  (izreka)  PAREMIJA  151  [Vidi]
540  Śe kap, aşa žńap.Kakva glava, takva motka.  (izreka)  PAREMIJA  151  [Vidi]
541  La śe piĭaț kumpirĭ, la-şa vinḑ.Na kakvoj pijaci kupiš, na takvoj prodaš.  (izreka)  PAREMIJA  151  [Vidi]
542  Śe ĭe dupa prag, pragu să nu trĭakă.Što je iza praga, prag da ne prelazi.  (izreka)  PAREMIJA  150  [Vidi]
543  Napasta ĭe ku đințî đi fĭer.Kleveta ima gvozdene zube.  (izreka)  PAREMIJA  150  [Vidi]
544  Kum ț-aşerń, aşa duorm, kum ći kulś, aşa ći skuoļ.Kako prostreš, tako spavaš; kako legneš, tako ustaješ.  (izreka)  PAREMIJA  150  [Vidi]
545  Gorunu țîńe bunu: kînd bunu sa ńebuńeaşće, tuata lumĭa noroḑaşće.Hrastovina dobrog čuva: kad se dobri onedobri, sav se narod raznarodi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  150  [Vidi]
546  Turta mĭa pi turta tĭa, fusu mĭeu în kuru tĭeu.Moja proja preko tvoje, a u guzi vreteno je.  (zagonetka)  ZAGONETKA  150  [Vidi]
547  K-o nuĭauă kuprind lumĭa tuată.Jednom šibom ceo svet zahvatim.  (zagonetka)  ZAGONETKA  150  [Vidi]
548  Taĭnă multă, sîraśiĭe guală.Prazna priča, golo siromaštvo.  (izreka)  PAREMIJA  150  [Vidi]
549  Rău făr’ đi muĭare, ka opinka făr’ đi urḑăļe, ka skruafa făr’ đi pĭaļe.Zlo je bez žene, ko opanak bez poveza, kao svinja bez kože.  (izreka)  PAREMIJA  150  [Vidi]
550  Sa-nvîrćiaşće ka bĭeşîna-n śuariś.Vrti se ko prdež u pantalonama.  (izreka)  PAREMIJA  150  [Vidi]
551  MUĬERĬA ALDRAKULUĬVRAGOLASTA ŽENA  (pripovetka)  PROZA  150  [Vidi]
552  Manînkă baļigă!Jede balegu!  (izraz)  PAREMIJA  150  [Vidi]
553  Sîraśiĭa ĭe rîa, ama ńeverĭa şî măĭ rîa.Siromaštvo je zlo, al nevera još veće.  (izreka)  PAREMIJA  149  [Vidi]
554  O gaină ćuşă rîkîĭe-n śanuşă.Priprosta koka po pepelu prčka.  (zagonetka)  ZAGONETKA  149  [Vidi]
555  Trĭaśe pista apă, da nu sa adapă.Vodu prelazi, al’ se ne ukvasi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  149  [Vidi]
556  Tuoț sa plîng, da ĭel kîntă.Svo nariču, a on peva.  (zagonetka)  ZAGONETKA  149  [Vidi]
557  Un rastău rîaśe Dunîrĭa trĭaśe.Hladno gvožđe Dunav prođe.  (zagonetka)  ZAGONETKA  149  [Vidi]
558  Mare ka kasa, vĭarđe ka matasa, dulśe ka mńiarĭa, amară ka fĭarĭa.Ko kuća golem, ko svila zelen, sladak ko med, gorak ko jed.  (zagonetka)  ZAGONETKA  149  [Vidi]
559  Sarak, sarak, ama nu sa ćĭame nuapća kînd latră kîńi.Puki siromah, al se ne trza noću kad laju psi.  (izreka)  PAREMIJA  149  [Vidi]
560  Đi śe vînatuorĭu kată ĭepuru?
— Đi śe nu şćiĭe unđi ĭe.
Zašto lovac traži zeca?
— Zato što ne zna gde je.  
(pitalica)  PAREMIJA  149  [Vidi]
561  Kînd ĭe în varḑă măĭ multă karńe?
— Kînd tună buou în vîrḑariĭe.
Kad je u kupusu najviše mesa?
— Kad vo uđe u kupusište.  
(pitalica)  PAREMIJA  149  [Vidi]
562  Taśuńu ăl potoļit măĭ rău ći arđe.Potuljeni ugarak najviše opeče.  (izreka)  PAREMIJA  148  [Vidi]
563  Zgrśitu măĭ mult plaćiaşće, ļeńuosu măĭ mult aļargă.Škrt više plaća, lenj više trči.  (izreka)  PAREMIJA  148  [Vidi]
564  Unđe ĭastă uoĭ, ĭastă şî fuoĭ.Gde ima ovaca, ima i mehova.  (anegdota)  PROZA  148  [Vidi]
565  Đi aiśa păn’ la munće tuot ḑăļe marunće.Odavde do šumice samo alka do alkice.  (zagonetka)  ZAGONETKA  148  [Vidi]
566  S-a spumîntat bîskîkaratu kă arđe satu.Uplašio se krakati da će selo buktati.  (zagonetka)  ZAGONETKA  148  [Vidi]
567  Kuru puće, ama-l duś ku ćińe.Dupe smrti, al’ ga nosiš sa sobom.  (izreka)  PAREMIJA  148  [Vidi]
568  Nu kapiț lapće đi la vakă, pănă-n ĭarbă nu sa kakă.Ne muzeš kravu, dok ne ubalega travu.  (izreka)  PAREMIJA  148  [Vidi]
569  Ńiś nu-ț aļeg, ńiś nu-ț kuļeg.Nit’ ti biram, nit’ ti berem.  (izreka)  PAREMIJA  148  [Vidi]
570  A kreskut lînga drum, ka pizda lînga kur, uń sa baće şî rău şî bun.Odrasla je pored pored puta, kao pička kraj dupeta, gde navraća i zlo i dobro.  (izreka)  PAREMIJA  148  [Vidi]
571  Kaku-ma în soļńița tĭa!Poserem ti se u slanik!  (psovka)  PAREMIJA  148  [Vidi]
572  Sa traźe ka śața.Vuče se kao magla.  (izraz)  PAREMIJA  148  [Vidi]
573  La-l kĭuor nu faśa ku uokĭu, la-l surd nu şopoća.Slepom ne namiguj, gluvom ne šapići.  (izreka)  PAREMIJA  147  [Vidi]
574  Tuoț kaĭ albĭ, numa unu ruoşu şî-ĭ baće pi tuoț.Svi konji beli, samo jedan crven, i mlati ih sve  (zagonetka)  ZAGONETKA  147  [Vidi]
575  Sa visaļesk kă dupa pluaĭe vińe suare, da nu văd kă dupa pluaĭe sa faśe morśilă.Raduju se da će posle kiše doći sunce, a ne vide da posle kiše dolazi blato.  (izreka)  PAREMIJA  147  [Vidi]
576  Kîmpu are uokĭ, da padurĭa urĭekĭ.Polje ima oči, a šuma uši.  (izreka)  PAREMIJA  147  [Vidi]
577  Suokru baće ku kaśula đi paĭe, da suakra ku kaśula đi pĭatră.Svekar tuče kapom od slame, a svekrva kapom od kamena.  (izreka)  PAREMIJA  147  [Vidi]
578  Lovićar fiorĭ đi muarće în mižluok đi nuapće.Strefila te smrtna jeza u sred noći.  (kletva)  PAREMIJA  147  [Vidi]
579  Bolnau đi muarće, da-r mînka đi tuaće.Mrtav bolestan, a jeo bi svega.  (izreka)  PAREMIJA  147  [Vidi]
580  Să kapiće, dabogda, ć-a kapatat mirĭasa nopća đin tîĭ.Nek dobije, dabogda, ono što je mlada dobila prve noći.  (kletva)  PAREMIJA  146  [Vidi]
581  Vaka muartă, da mațîļi viĭ.Krava mrtva, a creva joj živa.  (zagonetka)  ZAGONETKA  146  [Vidi]
582  Nuĭe ruşîńe, kă đin ruşîńe ńis fakuț.Nema sramote, jer smo od sramete nastali.  (izreka)  PAREMIJA  146  [Vidi]
583  Kînd pi ĭepur ăl duor đințî?
— Kînd ăl muśkă kopuoĭu.
Kada zec pati od zuba?
— Kad ga ujede ker.  
(pitalica)  PAREMIJA  146  [Vidi]
584  În munće pokńaşće, în sat rasună.U gori puca, u selu odjekuje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  145  [Vidi]
585  O mîță zgaită pi kîmp sa kîntă.Mačka razrogačka ide poljem i mjauče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  145  [Vidi]
586  Sa-npreună sîrbaćiku ku ńesîrbaćiku să fiĭe fraț.Sastaju se divlji i pitomi da se pobratime.  (zagonetka)  ZAGONETKA  145  [Vidi]
587  S-a spînḑurat baba-n duos, ku ļinđiku skuos.O drvo se baba obesila, i sikilj iskesila.  (zagonetka)  ZAGONETKA  145  [Vidi]
588  Gura baće kuru.Usta dupe mlate.  (izreka)  PAREMIJA  145  [Vidi]
589  Kînd nu ĭe pîńe, bună şî koļaşă.Kad neba ’leba, dobar je i kačamak.  (izreka)  PAREMIJA  145  [Vidi]
590  Pi magarĭ înkđe gazda, da pi uom držaua.Magarca zatvara gazda, a čoveka država.  (izreka)  PAREMIJA  145  [Vidi]
591  Vrĭamĭa bună, a zaĭebit kuku.Vreme lepo, zajebalo kukavicu.  (izreka)  PAREMIJA  145  [Vidi]
592  Sa-nvîrćaşće ka kuoĭu-n feruaĭkă.Vrti se ko mudo u kotliću.  (izreka)  PAREMIJA  145  [Vidi]
593  BUŹUOKURA ĐI TRAILĂRUGALICA ZA TRAILA  (satira)  POEZIJA  145  [Vidi]
594  Draku ńiś nu ară, ńiś nu sapă, numa ći bolđaşće la kur (să faś rîaļe).Đavo niti ore, niti kopa, samo te podbada u zadnjicu (da činiš zla).  (izreka)  PAREMIJA  144  [Vidi]
595  O lađe pļină đi apă, da nu ĭe-n apă.Jedan brod pun vode, a u vodi nije.  (zagonetka)  ZAGONETKA  144  [Vidi]
596  Un-će duś, a kolo ĭastă, far đi ĭel traĭ nu ĭastă.Kud god krećeš, svud ga srećeš, bez njega ti života nema.  (zagonetka)  ZAGONETKA  144  [Vidi]
597  Kare ĭe alu Dumńeḑîu, nu ĭe ku nuoĭ. (A murit, l-a luvat Dumńeḑîu la ĭel.)Ko je Božji, nije sa nama. (Umro je, uzeo ga Bog k sebi.)  (izreka)  PAREMIJA  144  [Vidi]
598  Kasa fara kîńe, ka uşa fara kĭaĭe.Kuća bez psa, ko vrata bez ključa.  (izreka)  PAREMIJA  144  [Vidi]
599  Śi ĭe la țariță, așa-ș la măgăriță.Kakva je kod carice, takva i kod magarice.  (izreka)  PAREMIJA  144  [Vidi]
600  Śe dakă muare uomu, nu sa zbîrśaşće śerĭu.Šta ako umre čovek, ne zbrčka se nebo.  (izreka)  PAREMIJA  144  [Vidi]
601  Kînd faś la ińimă pi vuoĭe, la kap faśe ńevuoĭe.Kad srcu činiš po volji, glavi ćiniš nevolju.  (izreka)  PAREMIJA  144  [Vidi]
602  O vakă pļuadă, o suź pi kuadă.Smrdikravu kroz rep sišeš.  (zagonetka)  ZAGONETKA  143  [Vidi]
603  Stă în kuń, da fund n-are.O klin visi, a dno nema.  (zagonetka)  ZAGONETKA  143  [Vidi]
604  Nu ći mistaka unđe nu-ț fĭarbe uala.Ne mešaj se gde ti se lonac ne kuva.  (izreka)  PAREMIJA  143  [Vidi]
605  Kînd auḑ una đi la rîsarit, una đi la zovîrńit, tu pļakă pin mižluok.Kad jedno čuješ sa istoka, a drugo sa zapada, ti kreni kroz sredinu.  (izreka)  PAREMIJA  143  [Vidi]
606  Nu sînt ĭuo batrîn, numa mulț ań a trekut đi kînd m-am fakut.Nisam ja star, samo je mnogo godina prošlo od moga rođenja.  (izreka)  PAREMIJA  143  [Vidi]
607  — Kum săre pîrśu pista ogaş?
— Tot una ka kapra.
— Kako jarac preskače potok?
— Isto kao koza.
  
(pitalica)  PAREMIJA  142  [Vidi]
608  Burta largă grĭeu sa strînźe.Golem stomak teško pašeš.  (izreka)  PAREMIJA  142  [Vidi]
609  O bag pi ńaćida în flokuasă.Stavljam glatku u dlakavu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  142  [Vidi]
610  Pin tufiță pask o mńoriță.Kroz šumicu napasam ovčicu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  142  [Vidi]
611  Śe auđe fața, sî n-audă duosu.Što čuje lice, da ne čuje naličje. /ili: Što čuje osoje, da ne zna prisoje./  (izreka)  PAREMIJA  142  [Vidi]
612  Kînd minće n-are, munkă mare.Kad pameti nema, muka golema.  (izreka)  PAREMIJA  142  [Vidi]
613  Sî baź şokîćiļi şî-n ambarĭu ku grîu, şobuol nu sa măĭ faśe.Stavi miša i u ambar sa žitom, u pacova neće da izraste.  (izreka)  PAREMIJA  142  [Vidi]
614  Abatut đin poćaka lumi.Skrenut sa ljudske staze.  (izreka)  PAREMIJA  142  [Vidi]
615  Mi sa înflă, mi sa-ngînfă, fofoluaka mi sa skuală.Zaduva se, naduva se, okruglasto mi se diže.  (zagonetka)  ZAGONETKA  141  [Vidi]
616  Într-un fund đi ogaşăl kîntă un kokoşăl.U dnu jednog potočića čuje se pesma petlića.  (zagonetka)  ZAGONETKA  141  [Vidi]
617  Śe ĭe bun, nu țîńe mult.Što je dobro, ne traje dugo.  (izreka)  PAREMIJA  141  [Vidi]
618  Uomu ku uom samînă.Svi su ljudi isti.  (izreka)  PAREMIJA  141  [Vidi]
619  Śe ĭe la mînă, nu ĭe minśună.U ruci što je, stvarno je.  (izreka)  PAREMIJA  140  [Vidi]
620  O fată mare în iļek, şîađe pi dirĭek, şî ruađe malaĭ săk.Jedna moma u jeleku proju glođe na direku.  (zagonetka)  ZAGONETKA  140  [Vidi]
621  Mik ka uou, grĭeu ka buou.Mali ko jaje, težak ko vo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  140  [Vidi]
622  Ńima nu întrabă đi kasa lu frumuosu.Za kuću lepotana niko ne pita.  (izreka)  PAREMIJA  140  [Vidi]
623  Satu arđe, da baba sa pĭapćină.Selo gori, a baba se češlja.  (izreka)  PAREMIJA  140  [Vidi]
624  Urîtă nunta kîńaskă, da şî măĭ rîa omeńaskă.Ružna je pseća svadba, al je ljudska pravo zlo.  (izreka)  PAREMIJA  140  [Vidi]
625  Kuk, kuk, şî-n apă țup.Krek, krek, i u vodu šljep.  (zagonetka)  ZAGONETKA  139  [Vidi]
626  Lumĭa ka ļegumĭa.Narod je kao čorba.  (izreka)  PAREMIJA  139  [Vidi]
627  Numa kuru nu sa pĭarđe, kî ĭe prins la uom.Samo se dupe ne zagubi, jer je prikačeno na čoveku.  (izreka)  PAREMIJA  139  [Vidi]
628  Nu fi prĭabun, kă ramîń ku kuru guol în drum.Ne budi predobar, jer ćeš gologuz na putu ostati.  (izreka)  PAREMIJA  139  [Vidi]
629  Sufļitu-n vînt, uasîļi-n pomînt.Duša u vetar, kosti u zemlju.  (izreka)  PAREMIJA  139  [Vidi]
630  AĐET LUVATU ĐIN KIKĂOBIČAJ PRVO ŠIŠANJE  (obicaj)  PROZA  139  [Vidi]
631  KÎNĆIKU LU AǏDUK VǏELKUHAJDUK-VELJKOVA PESMA  (balada)  POEZIJA  139  [Vidi]
632  O butuarkă đi ćiĭ pļină đi skinćiĭ.Lipova deblica puna varnica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  138  [Vidi]
633  Sućiļi pļakă, da miĭiļi ramîn.Stotine polaze, a hiljade ostaju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  138  [Vidi]
634  Kare faśe, nu manînkă.Ko gotovi (jela), taj ne jede.  (izreka)  PAREMIJA  138  [Vidi]
635  Kopil đin sat no-l măĭ faś đi śuakă.Dete iz sela nikad ne može biti planinac.  (izreka)  PAREMIJA  138  [Vidi]
636  Ku bîtu skurt nu sa masură apa adînkă.Kratkim štapom ne meri se duboka voda.  (izreka)  PAREMIJA  138  [Vidi]
637  Pi dunga bĭelțî nu ĭe urmă đi drak, numa đi uom.Pored bare nije đavolov, nego čovekov trag.  (izreka)  PAREMIJA  138  [Vidi]
638  Ĭ-a pus draku frîu-n kap.Zauzdao ga đavo.  (izreka)  PAREMIJA  138  [Vidi]
639  Kalu şî karuța, şî bań împrumut, să nu daĭ la ńima.Konja i karuce, i novac na zajam, nikom da ne daješ.  (izreka)  PAREMIJA  138  [Vidi]
640  Sa źuară kă nu fură, da fuźe ku rața-n gură.Kune se da ne krade, a beži s plovkom u zubima.  (izreka)  PAREMIJA  138  [Vidi]
641  Tot țîganu îş labdă śokanu, da țîganka ńikovala.Svaki Ciga hvali čekić, a Ciganka nakovanj.  (izreka)  PAREMIJA  137  [Vidi]
642  Giśu-miśu: kare nu va giśi, mațîļi-n ĭel sa vo zgrśi.Zagonetke-zanovetka: ko je neće znati, creva će mu zavezati.  (zagonetka)  ZAGONETKA  137  [Vidi]
643  Un śuob ku unt, tuota lumĭa ung.Mali sud sa maslom ceo svet omasti.  (zagonetka)  ZAGONETKA  137  [Vidi]
644  La kur rîńuos trăbe ungĭe marĭ.Za šugavo dupe trebaju veliki nokti.  (izreka)  PAREMIJA  137  [Vidi]
645  Lumĭa ka ļegumĭa, da lapćiļi măĭ dulśe.Narod kao čorba, al je mleko slađe,  (izreka)  PAREMIJA  137  [Vidi]
646  Fițar uoki afurisîț.Proklete ti oči bile.  (kletva)  PAREMIJA  137  [Vidi]
647  Đi aiś păn’ la mărĭ numa fundurĭ đi kaldărĭ.Odavde do sinjeg mora samo danci od lavora.  (zagonetka)  ZAGONETKA  136  [Vidi]
648  Tata vĭarđe, da kopiĭi ruoşîĭ.Otac zelen, a sva deca crvena.  (zagonetka)  ZAGONETKA  136  [Vidi]
649  Tuot arđe în koļibă, da koļiba nu.Sve u kući gori, samo kuća ne.  (zagonetka)  ZAGONETKA  136  [Vidi]
650  Urđiş-burđiş vržđik malaĭ, śe la şkuală învațaĭ păn’ la kasă ma zuĭtaĭ.Kreće-šeće parče proje,* što me u školi uče, zaboravim do kuće.  (zagonetka)  ZAGONETKA  136  [Vidi]
651  Într-o ştală ĭapa zbĭară.U jednoj štali kobila rže.  (zagonetka)  ZAGONETKA  136  [Vidi]
652  Satu nuostru mare rău: buoi a ĭeşît, da karu n-a măĭ tunat.Naše selo je golemo: volovi izašli, a kola još nisu ušla.  (izreka)  PAREMIJA  136  [Vidi]
653  Tu nu ma krĭeḑ pi mińe, da vrĭeĭ Dumńeḑîu sî ći krĭadă pi ćińe.Ti ne veruješ meni, a hoćeš da Bog veruje tebi.  (izreka)  PAREMIJA  136  [Vidi]
654  Mînka-ć-ar muska vĭarđe.Izjele te muve zelene.  (kletva)  PAREMIJA  136  [Vidi]
655  Đin đinț strînź, đin kur înpinź, đin mîń traź, ş-abĭa o baź.Zube stiskaš, dupetom pritiskaš, rukama vučeš, jedva je navučeš.  (zagonetka)  ZAGONETKA  135  [Vidi]
656  Vĭađe păru-n uokĭu toĭa, da nu vĭađe bĭrna în aluĭ.Vidi dlaku u tuđem oku, a ne vidi gredu u svom.  (izreka)  PAREMIJA  134  [Vidi]
657  Mîkanće sa-nkîļikat pi nu şću śe, şî sa duśe nu şću unđe.Ljigavko uzjahao ne znam šta, i krenuo ne znam kud.  (zagonetka)  ZAGONETKA  134  [Vidi]
658  Un śur pļin đi aluńe, ş-o nukă mare în mižluok.Rešeto puno lešnika, sa jednim orahom u sredini.  (zagonetka)  ZAGONETKA  134  [Vidi]
659  Śuara ńagră bĭasă, da beşîna albă ĭasă.Poprdnu se crna tica, snese prdež bela lica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  134  [Vidi]
660  Kît ĭe đi urît, kînd urîśuńa ar durĭa, ĭel al muri đi durĭare.Koliko je ružan, kad bi ružnoća bolela, on bu umro od bolova.  (izreka)  PAREMIJA  134  [Vidi]
661  Śe ĭe đi kasă, nu ĭe đi sat.Što je za kuću, nije za selo.  (izreka)  PAREMIJA  134  [Vidi]
662  Totîrlata tună în gaură gata.Okruglo, u rupu ušlo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  133  [Vidi]
663  Ursu muort, da urĭakĭa zbaće.Medved mrtav, a uho mu mrda.  (zagonetka)  ZAGONETKA  133  [Vidi]
664  Mare bińe mare rău aşćată.Veliko dobro veliko zlo čeka.  (izreka)  PAREMIJA  133  [Vidi]
665  Tot nat are kîć-un drak, da la mińe patru-śinś, şî tuoț đ-aĭ draku, fara opinś.Svak po jednog vraga ima, a ja imam četir-pet, i svi su vrazi bosonogi.  (izreka)  PAREMIJA  133  [Vidi]
666  Pista o vaļe adînkă o punće strîmbă.Nad dubokim dolom krivo brvno.  (zagonetka)  ZAGONETKA  132  [Vidi]
667  Stă în apă, da nu sa adapă.U vodi stoji, al’ se ne poji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  132  [Vidi]
668  Nuĭe nuntă fara plîns, nu ĭe muarće fara rîs.Nema svadbe bez suza, i nema sahrane bez smeha.  (izreka)  PAREMIJA  132  [Vidi]
669  Kum ĭe draku, aşa ĭe şî prokļetu.Kakav je đavo, takav je i vrag.  (izreka)  PAREMIJA  131  [Vidi]
670  MÎNDRO, BĂRBĂŢĂLŬ-AL TĂŬDABOGDA TI MUŽ ŠLOGIR’O  (lirika)  POEZIJA  131  [Vidi]
671  Pîsarika ku minća-n kuadă.Ptičica sa umnim repom.  (zagonetka)  ZAGONETKA  130  [Vidi]
672  Moruońu întîń manînkă đintr-a luĭ.Vampir prvo pojede svojtu.  (izreka)  PAREMIJA  130  [Vidi]
673  Nu-ĭ înkĭapă kolači-n traĭstă.Ne staju mu kolači u torbu.  (izreka)  PAREMIJA  130  [Vidi]
674  Un malaĭ ku doă fĭață.Jedna proja sa dva lica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  129  [Vidi]
675  Ĭarna ažută, da vara đințî uskă.Zimi služi, leti zube suši.  (zagonetka)  ZAGONETKA  129  [Vidi]
676  Mînă pi mînă spală, da vaka pi vakă ļinźe.Ruka ruku mije, krava kravu liže.  (izreka)  PAREMIJA  129  [Vidi]
677  Śe faśe ĭepuru kînd înpļińiaşće un an?
— Pļakă pi duoĭ.
Šta radi zec kad napuni godinu?
— Počinje drugu.  
(pitalica)  PAREMIJA  129  [Vidi]
678  Nu aĭ tu în kap aĭa śe are ĭel în kalkîń.Nemaš ti u glavi to što on ima u peti.  (izreka)  PAREMIJA  128  [Vidi]
679  Supt un karpińel žuakă un ĭepurĭel.Pod grabićem zečić igra.  (zagonetka)  ZAGONETKA  128  [Vidi]
680  Puaće bîlśu fara unu.Može vašar bez jednoga.  (izreka)  PAREMIJA  127  [Vidi]
681  Voĭńiku nu pļakă la drum pănă nu kîntă kokuoşî.Čovek ne polazi na put dok ne zapevaju petli.  (izreka)  PAREMIJA  126  [Vidi]
682  Nu sa spomîntă lupu ku pĭaļa uoi.Ne plaši se vuk ovčjom kožom.  (izreka)  PAREMIJA  126  [Vidi]
683  Vrći, vrći, tup!Vrti, vrti, bup!  (zagonetka)  ZAGONETKA  125  [Vidi]
684  Vorbim, da nu ńi grižă.Pričamo, a nije nas briga.  (izreka)  PAREMIJA  124  [Vidi]
685  Tuot ku uoki la ogļindă, da gunuoĭu baće-n grindă.Pred ogledalom celog dana, a đubre joj do tavana.  (izreka)  PAREMIJA  123  [Vidi]
686  Una ḑîśe: făće ḑîuă, una ḑîśe: făće nuapće, alalaltă: făće śe vi vrĭa, miĭe đi grĭeu tot aşa.Jedna veli: nek je dan, jedna veli: nek je noć, a sledeća: neka bude bilo kako, meni teško podjednako.  (zagonetka)  ZAGONETKA  122  [Vidi]
687  AĮ, AĮ, DUNĂRĮAHEJ, HEJ, DUNAVE  (lirika)  POEZIJA  120  [Vidi]
688  MUOŞU MÎŃIĬATLJUTI STARAC  (balada)  POEZIJA  119  [Vidi]
689  Gură să aĭ đi apă şî đi mînkare, ļimbă sî naĭ.Usta da imaš za vodu i hranu, jezik da nemaš.  (izreka)  PAREMIJA  118  [Vidi]
690  Vinu şî oțătu sa fak ku înśetu.Vino i sirće prave se strpljivošću.  (izreka)  PAREMIJA  117  [Vidi]
691  Ś-aĭ katat, aĭ aflat.Što si tražio, to si našao.  (izreka)  PAREMIJA  116  [Vidi]
692  ĐESKÎNĆIK ĐE МÎRZĂ KU ŚURUBAJANJE REŠETOM ZA OMRAZU  (bajalica)  POEZIJA  99  [Vidi]
693  Đin şađere nu ĭe avere.Od sedenja nema vajde.  (izreka)  PAREMIJA  97  [Vidi]
694  SĂRAK BIŃESIROTANКО  (lirika)  POEZIJA  92  [Vidi]
695  Će duś la nuntă fara fus dă pripaş.Ideš na svadbu bez ražnja za pečenicu.  (izreka)  PAREMIJA  77  [Vidi]
696  FOAĬE VERĐE, PELENIŢĂZELEN LISTAK OD PELINA  (lirika)  POEZIJA  65  [Vidi]
697  Am o mńoriță ku mațîļi pistriță.Imam ovčicu šarenih creva.  (zagonetka)  ZAGONETKA  61  [Vidi]
698  Fî će fraće şi ku draku pănă nu treč punća.Budi brat i s đavolom, dok brvno ne pređeš.  (izreka)  PAREMIJA  60  [Vidi]
699  Zbĭară ruĭka-n duos.Riče krava u šumi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  57  [Vidi]
700  Kînd baće pîşļa, sa marită văduviļi.Kad duva severac, udaju se udovice.  (izreka)  PAREMIJA  56  [Vidi]
701  Tot satu ku zanatu, tot kotunu ku raśunu, tuota kasa ku ađetu.Svako selo i zanat, svaki katun i račun, svaka kuća običaj.  (izreka)  PAREMIJA  55  [Vidi]
702  La păru labdat nu pļeka ku saku, numa ku pîzanarĭu.Kod hvaljene kruške ne idi sa džakom, nego sa džepom.  (izreka)  PAREMIJA  54  [Vidi]
703  Ţuĭ, țuĭ, stăĭ sî ma suĭ!Curik, curik, stani da se popnem!  (zagonetka)  ZAGONETKA  52  [Vidi]
704  ŞÎAĐE MUOŞU PI ŹUBANSEDI ČIČA NA ŽIBANU  (erotika)  POEZIJA  52  [Vidi]
705  KUM VĬAĐE BABAKAKO BABA VIDI  (anegdota)  PROZA  51  [Vidi]
706  Stă în tufă da nu suflă.U žbunju stoji a ne diše.  (zagonetka)  ZAGONETKA  50  [Vidi]
707  DAĬKO, PINTRU UOKI TÎĂĬZBOG TA TVOJA OKA DVA  (lirika)  POEZIJA  49  [Vidi]
708  Kînd ć-aĭ fakut, n-aĭ avut, akuma aĭ şă-l puorț đarîndu.Kad si se rodio, nisi ga imao, sada ga imaš, i svuda ga nosiš.  (zagonetka)  ZAGONETKA  48  [Vidi]
709  Ţapînă în izmĭańe.Krutovilo u gaćama.  (zagonetka)  ZAGONETKA  47  [Vidi]
710  Pi şîaļe bobonată, da pi burtă înblanată.Na leđima ispupčena, na stomaku ravna.  (zagonetka)  ZAGONETKA  46  [Vidi]
711  Mĭarźe, mĭarźe, nu măĭ stă.Ide, ide i ne staje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  45  [Vidi]
712  Nu stau đi taĭnă.Nemam vremena za razgovor.  (izraz)  PAREMIJA  43  [Vidi]
713  Kînd ăț trĭaśe śeva kaļa, trabe să ći-ntuorś triĭ paşurĭ înapoĭ.Kad ti nešto pređe put, treba da se vratiš tri koraka nazad.  (verovanje)  PAREMIJA  42  [Vidi]
714  Să-ĭ fiĭe aram șî katran!Neka mu bude čemer i jad!  (kletva)  PAREMIJA  41  [Vidi]
715  Kînd o bag - baş mi drag, kînd o skot - nu măĭ pot!Kad ga stavim - lepo mi je, kad ga vadim - muka mi je!  (izreka)  PAREMIJA  41  [Vidi]
716  Pănă a suit pi urs în păr, ĭ-a rupt urĭekiļi, da pănă la dubarît đin păr, ĭ-a rupt kuada.Dok su medveda popeli na krušku, počupali mu uši, a dok su ga sa kruške smakli, pokidali mu rep.  (izreka)  PAREMIJA  41  [Vidi]
717  ABĬA AŞĆETJEDVA ČEKAM  (vic)  PROZA  40  [Vidi]
718  Arańeșć kîńiļi să-ț manînśe vîńiļi.Hraniš pseto da ti jede živce.  (izreka)  PAREMIJA  39  [Vidi]
719  Puopa fara lukru îş boćaḑă kuaiļi.Besposleni pop krsti svoja muda.  (izreka)  PAREMIJA  38  [Vidi]
720  Bîtu țîńe lumĭa șî pomîntu.Motka drži svet i zemlju.  (izreka)  PAREMIJA  36  [Vidi]
721  ÎNTUORS ÎN PĂTURĂOKRETANJE U PONJAVI  (obicaj)  PROZA  36  [Vidi]
722  Vĭađe prașu-n ukĭu tuoĭa, da nu vĭađe bîrna în aluĭ.Vidi trun u tuđem oku, a u svom ne vidi gredu.  (izreka)  PAREMIJA  36  [Vidi]
723  KÎRȚA, KÎRȚAŠKRIPA, ŠKRIPA  (erotika)  POEZIJA  35  [Vidi]
724  Aĭ pruoşć nu sa samînă, iĭ rasăr sîngurĭ.Budale se ne seju, one same niču.  (izreka)  PAREMIJA  33  [Vidi]
725  Şćiu tuot, ma nu puot.Znam sve, al’ ne mogu.  (izreka)  PAREMIJA  32  [Vidi]
726  Kare bĭa țuĭkă đi prună, nu măĭ are kimĭașă bună.Ko pije šljivovicu, neće imati košuljicu.  (izreka)  PAREMIJA  32  [Vidi]
727  FIRĬA-Ĭ MUĬKĂ BLASTAMATĂPROKLETA MI BILA, MATI  (lirika)  POEZIJA  31  [Vidi]
728  Îş a baut viĭața.Propio je svoj život  (izraz)  PAREMIJA  30  [Vidi]
729  Kurvariĭa păn’ sa puaće, da bețîĭa păn’ la muarće.Švaleraj dok se može, a pijanstvo je do smrti.  (izreka)  PAREMIJA  30  [Vidi]
730  KUKUĻIEŢ KU PĬAŃE VĬERḐKUKAVICE, ZELEN-PERKO  (lirika)  POEZIJA  29  [Vidi]
731  MUĬKA MĬA KU ĆUOKU MAREMAJKO MOJA DUGOKLJUNA  (uspavanka)  POEZIJA  29  [Vidi]
732   A veńit apa şî la muara mĭa.Došla je voda i na moju vodenicu.  (izreka)  PAREMIJA  29  [Vidi]
733  La lovit suariļi. Ĭ-a dat în kap, kă a mĭers ku kapu guol.Udarilo ga sunce. Udarilo ga je u glavu, jer je išao gologlav.  (izraz)  PAREMIJA  29  [Vidi]
734  Bat ka kurka.Pijan kao ćurka.  (izraz)  PAREMIJA  29  [Vidi]
735  DANŚU AL PRIŚEPUTDOSETLJIVI DANČE  (vic)  PROZA  27  [Vidi]
736  Îş a baut sanataća.Propio je svoje zdravlje.  (izraz)  PAREMIJA  25  [Vidi]
737  Bĭa ku sanataće! (Skurt) Ku sanataće!Pij u zdravlju! (Skraćeno) U zdrablje!  (zdravica)  PAREMIJA  25  [Vidi]
738  Ka pula muaļe.Kao mrtav kurac.  (izraz)  PAREMIJA  25  [Vidi]
739  Ńiś o dobîndă n-aĭ đin ibomńikă, dakă đi ĭa nu-ț șćiĭe muĭarĭa.Nikakve vajde nemaš od švalerke, ako ti za nju ne zna žena.  (izreka)  PAREMIJA  20  [Vidi]
740  Mînka-ć-ar frĭenga!Izjela te frenga!  (kletva)  PAREMIJA  16  [Vidi]
741  Uaĭa kufurită kufurĭaḑă kîrdu tuot.Usrana ovca usere celo stado.  (izreka)  PAREMIJA  15  [Vidi]
742  Nu faśe tuată bîza mńarĭe.Ne pravi med svaka buba.  (izreka)  PAREMIJA  14  [Vidi]
743  Duśaćaĭ la măriļi ńagre!Idi u crno more!  (izreka)  PAREMIJA  13  [Vidi]
744  ŚE S-A VINĐIKAT KU SKRUMU ĐI ȚUALĂ?ŠTA SE LEČILO ZGUROM OD ODEĆE?  (obicaj)  PROZA  12  [Vidi]
745  Nu ļeź gura la un sak, da sî ļeź la un sat.Teško svežeš jedan džak, a kamoli usta selu.  (izreka)  PAREMIJA  11  [Vidi]
746  Fakut a puļi.Urađen preko kurca.  (izraz)  PAREMIJA  11  [Vidi]
747  ARATARĬA MÎȚULUĬMAČKINO PREDSKAZANJE  (verovanje)  PROZA  10  [Vidi]
748  Dakă nu puoț să-n daĭ mîna, nuĭe muara să ma-npinź.Ako ne možeš ruku da mi pružiš, ne moraš da me gurneš.  (izreka)  PAREMIJA  10  [Vidi]
749  A beļit pula đin nuod.Zagulio kurac iz korena.  (izreka)  PAREMIJA  10  [Vidi]
750  Bușćano-l mik rastuarnă karu, kî đa-l mare ći pazășć.Mali panj prevrće kola. Od velikog se čuvaš.  (izreka)  PAREMIJA  10  [Vidi]
751  Fă śe faśe lumĭa tuată, n-aļerga dupa al naruod înainće.Čini ono što svi čine, ne trči za ludom što prednjači.  (izreka)  PAREMIJA  10  [Vidi]
752  Bag pula-ńa!Nabijem ga na kurac!  (izreka)  PAREMIJA  10  [Vidi]
753  În marta măĭ ńinźe odată, kă lupi n-ažuns în fîurarĭ să manînśe zapada tuată.U martu još jednom pada sneg, jer kurjaci nisu stigli u feberuaru da pojedu sav sneg.  (izreka)  PAREMIJA  10  [Vidi]
754  Ĭaće tîrpîĭa, dabuogda!Trpija te uzela, dabogda!  (izreka)  PAREMIJA  10  [Vidi]
755  Dukî-sa bĭestrîga suśind șî-nvîrćind ka frunḑa pluopuluĭ.Nek ide bestraga, okrećući se i vrteći ko topolov list.  (kletva)  PAREMIJA  9  [Vidi]
756  Kînd nuĭe pluaĭe, bună ĭe șî pĭatra.Kad nema kiše, dobar je i grad.  (izreka)  PAREMIJA  9  [Vidi]
757  Nu-nvața bîșćelarĭu kum sa krĭesk krîstavĭețî.Ne uči baštovana kako se gaje krastavci.  (izreka)  PAREMIJA  9  [Vidi]
758  Bruaska nu kîntă fara baltă.Žaba bez bare ne krekeće.  (izreka)  PAREMIJA  9  [Vidi]
759  Nu bĭa ka đin paru babi.Ne pij kao iz babine čaše.  (izreka)  PAREMIJA  9  [Vidi]
760  Ńam đi pi tuļan.Rod po klipu.  (izreka)  PAREMIJA  9  [Vidi]
761  Kare află ban în kaļe, îndată să însuară.Ko nađe novčić na putu, skoro se ženi.  (verovanje)  VEROVANJA  9  [Vidi]
762  Kaku-ma-n sufļitu luĭ!U dušu mu se poserem!  (psovka)  PAREMIJA  9  [Vidi]
763  Kaku-ma-n sufļețălu luĭ!Poserem se u dušicu njegovu!  (psovka)  PAREMIJA  9  [Vidi]
764  Kaku-ma-n prazńiku luĭ!U slavu mu se poserem!  (psovka)  PAREMIJA  9  [Vidi]
765  Nu șćiĭe ńiś sî đa ku nasu la mîță-n kur.Ne ume ni nosom da pogodi mačku u dupe.  (izreka)  PAREMIJA  9  [Vidi]
766  În kukuruḑ ș-în pulă ńiśkînd să nu krĭeḑ, kî puot să kadă kînd nu će nadăĭ.U kukuruz i u kurac nikad da ne veruješ, jer mogu da padnu kada se ne nadaš.  (izreka)  PAREMIJA  8  [Vidi]
767  În kîrd mare o uaĭe slabă ļi kufuare pi tuaće.U velikom stadu, jedna slaba ovca usere ostale.  (izreka)  PAREMIJA  8  [Vidi]
768  Ļimba lungă nuĭe bună, kă vin uoțî șî će omuară.Dug jezik nije dobar, jer dođu hajduci pa te ubiju.  (izreka)  PAREMIJA  8  [Vidi]
769  Rakiu pi rakiu skuaće, da buata pi tuaće.Rakija rakiju vadi, a motka vadi sve.  (izreka)  PAREMIJA  8  [Vidi]
770  Śe auđe fața, să n-audă duosu.Što čuje lice, da ne čuju leđa.  (izreka)  PAREMIJA  8  [Vidi]
771  Al bun ku al naruod sînt fraț.Dobar i lud su braća.  (izreka)  PAREMIJA  8  [Vidi]
772  Fata mare, pizda tare.
Ku ļinđiku taĭe fĭer,
Da puļiļi numa pĭer.
Mlada cura, pička jaka.
Sikiljčetom gvožđe seče,
A kurčevi samo ginu.
  
(erotika)  POEZIJA  8  [Vidi]
773  Dakă ći pazășć tu, șî dumńeḑîu ći pazîașće.Ako se ti čuvaš, i bog te čuva.  (izreka)  PAREMIJA  8  [Vidi]
774  Đi la kare ĭe fakut, bun ĭe, da đi kare - șî măĭ bun.Od koga je pravljeno, dobro je, za koga - još bolje.  (izreka)  PAREMIJA  8  [Vidi]
775  Pitulće în tufă mare, đi sî puoț șî fuok sî faś.Sakrij se u velikoj šumi, da možeš i vatru da naložiš.  (izreka)  PAREMIJA  8  [Vidi]
776  Dupa muarće or grabĭeșć s-o ažunź, or șăḑ s-o așćeț.Smrt ili juriš da stigneš, ili sediš da je čekaš.  (izreka)  PAREMIJA  8  [Vidi]
777  Faśe bińe, kînd are ku śińe.Čini dobro, kad ima s kim.  (izreka)  PAREMIJA  8  [Vidi]
778  Măĭ bun grîu ĭe-n sako-l pļin.Najbolje žito je u punoj vreći.  (izreka)  PAREMIJA  8  [Vidi]
779  Minće kă nu fură, da fuźe ku rața-n gură.Laže da ne krade, a beži s plovkom u ustima.  (izreka)  PAREMIJA  8  [Vidi]
780  Al muort kare n-are znamîn la morminț, pră lumĭa-ĭa ĭe fîr dă kasă.Pokojnik koji na grobu nema spomenik, na onom svetu nema kuću.  (verovanje)  VEROVANJA  8  [Vidi]
781  Nu skapîră amnarĭu la tuata pĭatra.Ne kreše ognjilo o svaki kamen.  (izreka)  PAREMIJA  7  [Vidi]
782  Naruada sa kunuașće pi kită, da naruodu pi buată.Luda se poznaje po kitici, a ludak po motki.  (izreka)  PAREMIJA  7  [Vidi]
783  Paza sîraśiĭa tĭa, șă nu ći ćemĭa đi ńima.Čuvaj svoje siromaštvo, i nikog se ne boj.  (izreka)  PROZA  7  [Vidi]
784  Visaḑă kuru marźaļe vĭerḑ!Sanja guza zelene perle.  (izreka)  PAREMIJA  7  [Vidi]
785  Ś-a mînkat lupu nu măĭ vĭeḑ.Što je pojeo vuk više ne vidiš.  (izreka)  PAREMIJA  7  [Vidi]
786  Păru lung, șă minća skurtă.Duga kosa, kratka pamet.  (izreka)  PAREMIJA  7  [Vidi]
787  Vaka nu puoț numa să mulź, muara kîćodată să-ĭ daĭ șî fîn.Kravu ne možeš samo da muzeš, mora ponekad i da je nahraniš.  (izreka)  PAREMIJA  7  [Vidi]
788  Kopil đin sat no-l faś đi śuakă ńiśkînd.Dete iz sela ne učiniš brđaninom nikad.  (izreka)  PAREMIJA  7  [Vidi]
789  Nu puoț tu sî faś fuarfiś ku mińe.Ne možeš ti da praviš makaze od mene.  (izreka)  PAREMIJA  7  [Vidi]
790  A mînat vulpĭa, d-a prins lupu.Terali lisicu, a uhvatili vuka.  (izreka)  PAREMIJA  7  [Vidi]
791  Lupu păru skimbă, da narau nu.Vuk dlaku menja, a ćud ne.  (izreka)  PAREMIJA  7  [Vidi]
792  Kînd ń-ar ćemĭa đi babe, sa-r zatri pomîntu.Kad bismo se bojali baba, propao bi svet.  (izreka)  PAREMIJA  7  [Vidi]
793  Pĭatra mikă rastuarnă karu, kî pĭ-a mare vĭeḑ șî daĭ okuol.Mali kamen prevrće kola, jer veliki vidiš pa ga zaobiđeš.  (izreka)  PAREMIJA  7  [Vidi]
794  Tot nat ku pizda mînsa.Svako sa svojom pičkom materinom.  (izreka)  PAREMIJA  7  [Vidi]
795  Nu vorbi ku gura fara ćińe.Ne govori kao da usta nisu tvoja.  (izreka)  PAREMIJA  7  [Vidi]
796  Kasa fara kîńe ka uomu fara urĭekĭ.Kuća bez psa, kao čovek bez ušiju.  (izreka)  PAREMIJA  7  [Vidi]
797  Nu turna vuorbe ńimîśinaće.Ne sipaj neprobrane reči.  (izreka)  PAREMIJA  7  [Vidi]
798  Nașu odată vĭađe pizda fińi.Kum samo jednom vidi kumičinu pičku.  (izreka)  PAREMIJA  6  [Vidi]
799  Pătura măĭ ĭut înpakă.Ponjava najbrže miri.  (izreka)  PAREMIJA  6  [Vidi]
800  Urma đi uom ĭe pi lînga baltă, nu alu draku.Čovekov trag je oko bare, ne đavolov.  (izreka)  PAREMIJA  6  [Vidi]
801  Să traim traĭu, să mînkăm malaĭu.Da živimo život, da izjedemo proju.  (izreka)  PAREMIJA  6  [Vidi]
802  Manînś kakat ku kîńi la gard.Jedi govna sa psima kraj ograde.  (psovka)  PAREMIJA  6  [Vidi]
803  Tota nat ku nakazu luĭ.Svako je sa svojom mukom.  (izreka)  PAREMIJA  6  [Vidi]
804  Kum ĭe muĭkița, așa ĭe șî fećița.Kakva majčica, takva ćerkica.  (izreka)  PAREMIJA  6  [Vidi]
805  GLUME LA ȘĂḐÎTUORĬŠALE NA SEDELJKAMA  (satira)  POEZIJA  6  [Vidi]
806  Nu da ku baĭkuańe în dumńeḑîu.Ne bacaj se kamenjem na boga.  (izreka)  PAREMIJA  6  [Vidi]
807  Măĭ mare pakat ĭe kînd la parinț numirĭ bukaturļi.Najveći je greh kad roditeljima brojiš zalogaje.  (izreka)  PAREMIJA  6  [Vidi]
808  Kînd ći văd bińe, în dă-n gînd đi ćińe.Tek kad te ugledam, ja te se setim.  (izreka)  PAREMIJA  6  [Vidi]
809  La kosît nu sa kată minće bună, numa să fiĭ tare șă naruod.Za kosidbu se ne traži neka pamet, nego da budeš jak i lud.  (izreka)  PAREMIJA  6  [Vidi]
810  Ļemnu okoļeșć, da-n bușćan ći-npĭeđiś.Drvo obiđeš, a o panj se sapleteš.  (izreka)  PAREMIJA  6  [Vidi]
811  Trasńićar đin sańin!Ubio te grom iz vedra neba!  (psovka)  PAREMIJA  5  [Vidi]
812  Śe măĭ mult vorbĭeșć, măĭ mult nîkažăšć.Što više pričaš, više patiš.  (izreka)  PAREMIJA  5  [Vidi]
813  Pļakă măĭ đinuapće, șă ļi vĭeḑ pi tuaće.Porani, pa da vidiš sve.  (izreka)  PAREMIJA  5  [Vidi]
814  Kar’ sa skuală măĭ đinuapće, ļi vĭađe pi tuaće.Ko rano ustane, nagleda se svega.  (izreka)  PAREMIJA  5  [Vidi]
815  Unđe ĭastă mńiĭ, ĭastă șî piĭ.Gde ima jagnjadi, ima i koža.  (izreka)  PAREMIJA  5  [Vidi]
816  Numa kuru nu-ș zauĭtă, kî ĭe prins đi ĭel.Samo dupe ne zaboravlja, jer je vezano za njega.  (izreka)  PAREMIJA  5  [Vidi]
817  Kare-nparće, parće-ș faśe.Ko deli, sebi dodeli.  (izreka)  PAREMIJA  5  [Vidi]
818  Nu fak iĭ brînḑă amînduoĭ.Neće oni (dugo) sir da prave (zajedno).  (izreka)  PAREMIJA  5  [Vidi]
819  Șă kuru puće, ama-l duś ku ćińe.I dupe smrdi, al ga nosiš sa sobom.  (izreka)  PAREMIJA  5  [Vidi]
820  Mulće trăbe, da puțîńe ĭastă.Mnogo treba, a malo ima.  (izreka)  PAREMIJA  5  [Vidi]
821  Tuot într-un śubăr mĭarźe.Sve u jednu kacu ide.  (izreka)  PAREMIJA  5  [Vidi]
822  Uaĭa śe nu duśe lîna, măĭ bun s-o manînśe lupi.Ovcu kojoj runo smeta, bolje da izjedu vuci.  (izreka)  PAREMIJA  5  [Vidi]
823  Nu ći prinđe-n uara dakă nu șćiĭ sî źuoś.Ne hvataj se u kolo ako ne znaš da igraš.  (izreka)  PAREMIJA  5  [Vidi]
824  Śe alaman, să fi skuos uomu pula kîtra ĭel, șî pi ĭa a fi luvato.Kakva alavetina, da mu čovek kurac pokaže, i njega bi uzeo.  (izreka)  PAREMIJA  5  [Vidi]
825  Daĭ ku mîna, ĭaĭ ku piśuariļi.Daješ ruk, uzimaš nogama.  (izreka)  PAREMIJA  4  [Vidi]
826  Șuiră puļi.Svira kurcu.  (psovka)  PAREMIJA  4  [Vidi]
827  Kînd ći daĭ dupa-l naruod, măĭ naruod iș đikît ĭel.Kad za ludim ideš, luđi si od njega.  (izreka)  PAREMIJA  3  [Vidi]
828  Điźaba ăĭ pe Dumńeḑău, kînd n-aĭ pe al tău.Badava imaš Boga kad nemaš svoga.  (izreka)  PAREMIJA  3  [Vidi]
829  Bată-l śerĭu, dabugda!Ubilo ga nebo, dabogda  (kletva)  PAREMIJA  3  [Vidi]
830  Kum ț-așćerń, așa duorm.Kako prostreš, tako spavaš  (izreka)  PAREMIJA  2  [Vidi]
831  Kînd faś la ińimă pi vuoĭe, la kap faś ńevuoĭe.Kad srcu činiš po volji, glavi činiš nevolju.  (izreka)  PAREMIJA  2  [Vidi]
832  Tot nat traźe fuok pi turta luĭ.Svako navlači vatru na svoju pogaču.  (izreka)  PAREMIJA  2  [Vidi]
833  Tot borđeĭu obićeĭu.Svaki burdelj i običaj.  (izreka)  PAREMIJA  1  [Vidi]
834  Ĭapa ku fuńa lungă sa zbaće kum vrĭa ĭa.Kobila sa dugim povocem rita se kako ona hoće.  (izreka)  PAREMIJA  1  [Vidi]
835  Gazdă mare: unđe tatî-su a țînut sarĭa ĭel akuma țîńe fańina.Veliki gazda: gde mu je otac držao so on sad drži brašno.  (izreka)  PAREMIJA  1  [Vidi]
836  Kînd îĭ đi kap la mîț ĭel sa kakă în postaua ku fańină.Kad izaziva sudbinu, mačka se usere u korito s brašnom.  (izreka)  PAREMIJA  1  [Vidi]
837  Rău făr đi muĭare ka opinka făr đi urḑîaļe, ka skruafa făr đi pĭaļe.Zlo je bez žene kao opanak bez oputa, kao krmača bez kože.  (izreka)  PAREMIJA  1  [Vidi]
838  Kît guod krĭașće dovļaćiļi đi mare, vrĭežî sa uskă.Koliko god dulek velik da izraste, vreža se osuši.  (izreka)  PAREMIJA  1  [Vidi]
839  Șuiră tu la kuru tĭeu, kî la-l mĭeu nu șćiĭ kînćiku.Sviraj ti svom dupetu, jer mojemu ne znaš pesmu.  (psovka)  PAREMIJA  1  [Vidi]
840  Fițar maļiga ta!Proklet ti bio kačamak!  (kletva)  PAREMIJA  1  [Vidi]
175090  


aa
  
ăă
  
bb
  
ţţ
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź