Lista zapisa sa brojem pogleda (od 16.05.2012)

Br

Vlaški

Srpski

Vrsta

Oblast

Br. pogleda

Akcija
1  ÎNTORSURA A MAREVELIKO VRAĆANJE ČINI  (bajalica)  POEZIJA  6406  [Vidi]
2  Pi la arț nuĭe bun sî će duś pi la-ĭ ’lalț, kî daĭ ku pula-n laț.U trapave dane ne idi u goste, jer će ti kurac upasti u zamku.  (izreka)  PAREMIJA  3816  [Vidi]
3  ĎESKÎNŤEK ĎE ÎNTORSURĂ (1)VRAĆANJE ČINI (1)  (bajalica)  POEZIJA  3030  [Vidi]
4  DE DEOICHIOD UROKA  (bajalica)  POEZIJA  2535  [Vidi]
5  ĎESKÎNŤEK ĎE ĎEZĻEGAT SKRISABAJALICA ZA „ODVEZIVANJE” SUĐENIKA  (bajalica)  POEZIJA  2414  [Vidi]
6  ĎESKÎNŤEK ĎE ÎNTORSURĂ (2)VRAĆANJE ČINI (2)  (bajalica)  POEZIJA  2185  [Vidi]
7  ĐESKÎNĆIK ĐI SKRISĂBAJALICA ZA „ZAPISANO”  (bajalica)  POEZIJA  2090  [Vidi]
8  ĎESKÎNŤEK ĎE SKRISĂBAJALICA ZA ZAPISANO  (bajalica)  POEZIJA  1981  [Vidi]
9  ĎESKÎNŤEK „ĎE BOALĂ”BAJALICA „OD BOLJKE”  (bajalica)  POEZIJA  1816  [Vidi]
10  ĎESKÎNŤEK ĎE ĎEOĬKĬBAJALICA OD UROKA  bajalica  POEZIJA  1583  [Vidi]
11  ĐESKÎNĆIK ĐI SKRISĂ (KU DRAŚI LA SALKĂ)BAJANJE ZA ZAPISANO (SA ĐAVOLIMA KOD VRBE)  (bajalica)  POEZIJA  1553  [Vidi]
12  ĎESKÎNŤEK ĎE DRAGOSŤEBAJALICA ZA LJUBAV  bajalica  POEZIJA  1506  [Vidi]
13  ĐIMIŃAŢA PĂNĂ-N ZUORIJUTROM RANO, U SVANUĆE  (lirika)  POEZIJA  1420  [Vidi]
14  ALUNA VOĬŃIŚASKĂVOJNIČKI LEŠNIK  (bajalica)  POEZIJA  1359  [Vidi]
15  GRUĬA LU NOVAKGRUJA NOVAKOV  (balada)  POEZIJA  1307  [Vidi]
16  ĐESKÎNĆEK ĐE MOROĬU ĂL VIUBAJALICA ZA ZAŠTITU OD ŽIVIH VAMPIRA  (bajalica)  POEZIJA  1286  [Vidi]
17  FRUNḐĂ VĬARĐE, ĬARBĂ KRĬAȚĂZELEN LIST, PETLOVA KRESTA  (lirika)  POEZIJA  1278  [Vidi]
18  Un ļemn mare ku doasprîaśe krĭenź, în tuata krĭanga kîći un kuĭb, în tuot kuĭbu kîći patru puĭ, în tuot puĭu kîći şapće uauă.Veliko drvo sa dvanaest grana, na svakoj grani po jedno gnezdo, u svakom gnezdu po četiri tića, a u svakom tiću po sedam jaja.  (zagonetka)  ZAGONETKA  1270  [Vidi]
19  ĎESKÎNŤEK ĎE IZDAT (1)BAJALICA OD IZDATA  (bajalica)  POEZIJA  1250  [Vidi]
20  UOIŢĂ BALURĂ, KU KORŃIŢU-N GURĂOVČICA BELKA, S ROGOM U USTIMA  (balada)  POEZIJA  1235  [Vidi]
21  A PĻEKAT BAĬATU ĐIN SÎRBIĬEPOŠO MOMAK IZ SRBIJE  (balada)  POEZIJA  1206  [Vidi]
22  ĐALU Ĭ’ ĐAL ŞÎ VAĻA Ĭ’ VAĻEBRDO J’ BRDO, A DOLJA DOLJA  (lirika)  POEZIJA  1182  [Vidi]
23  ĐESKÎNĆIK ĐI BUBEBAJALICA PROTIV BOGINJA  (bajalica)  POEZIJA  1180  [Vidi]
24  BRAD FRUMUOSVITA JELA  (lirika)  POEZIJA  1129  [Vidi]
25  Rugamînt la luna nuoăMolitva mladom mesecu  (molitva)  POEZIJA  1128  [Vidi]
26  ŹABA MIS MÎNDRĂ, FRUMUASĂUZALUD SAM DRAGA, LEPA  (lirika)  POEZIJA  1121  [Vidi]
27  KÎND AM FUOST ĬUO MIK ODATĂKAD MI BEŠE MLADOST RANA  (lirika)  POEZIJA  1093  [Vidi]
28  PADURE, SORO, PADUREŠUMO, SESTRO, ŠUMICE  (lirika)  POEZIJA  1081  [Vidi]
29  ALA KU URĬEKIĻI MARĬALA SA VELIKIM UŠIMA  (bajka)  PROZA  1074  [Vidi]
30  TOT NAT KU NAKAZU LUĬSVAKO SA SVOJOM MUKOM  (vic)  PROZA  1064  [Vidi]
31  GIŢĂ KÎTAŃIŢĂGICE KATANJICA  (balada)  POEZIJA  1039  [Vidi]
32  Bag pula-ńel!Nabijem ga na kurac!  (izreka)  PAREMIJA  1034  [Vidi]
33  KUM ĆI KĬAMĂ?

— Kum ći kĭamă?
— Sorbiḑamă!
— Da śe suorbĭ?
— Suorb ḑamă đe kokouş:
ĭuo đe supra, tu đe žuos!
KAKO SE ZOVEŠ?

— Kako se zoveš?
— Čorbosrkalo!
— A šta srčeš?
— Srčem supu petlovsku:
Ja sam gore, a ti dole!  
(satira)  POEZIJA  1020  [Vidi]
34  DUNĂRIKĂ, APĂ ĻINĂOJ DUNAVE, TIJA VODO  (lirika)  POEZIJA  1019  [Vidi]
35  ĎIKAĬ, ĎIKAĬ, ĎIKAĬ, ĎAĐIHAJ, ĐIHAJ, ĐIHAJ, ĐE  (erotika)  POEZIJA  1003  [Vidi]
36  KÎNŤEKU MIRĬESÎMLADINA PESMA  (lirika)  POEZIJA  994  [Vidi]
37  KÎND M-A UĬT PI LUOK LA VAĻEGLEDAM SVOJU ORANICU  (satira)  POEZIJA  994  [Vidi]
38  KOLO-N VAĻE, ÎNTR-O GRAĐINĂTAMO DOLE, U BAŠTICI  (lirika)  POEZIJA  993  [Vidi]
39  VIDAVIDA  (balada)  POEZIJA  988  [Vidi]
40  ĐEĐU - ŹIŃIRĻI LU ŽÎGMAN KRAĻUĐEĐU - ZET ŽIGMANA KRALJA  (balada)  POEZIJA  986  [Vidi]
41  ĎESKÎNŤEK ĎE IZDAT (3)BAJALICA OD IZDATA  bajlica  POEZIJA  981  [Vidi]
42  DRAKU KU DUMŃEḐÎU PUN BUKAĆEĐAVO I BOG SADE USEVE  (pripovetka)  PROZA  975  [Vidi]
43  PAPARUDĂDODOLA  (obredna)  POEZIJA  975  [Vidi]
44  BUNĂ ZĂUA LA AŽUNDOBAR DAN NA BADNJI DAN  (obredna)  POEZIJA  947  [Vidi]
45  ĻEŃA KU DORALENJKA I ŽELJKA  (anegdota)  PROZA  943  [Vidi]
46  FLORIŚIKĂ ÎNTUŃEKATĂMOJ CVETIĆU UVENULI  (lirika)  POEZIJA  942  [Vidi]
47  LA KRĂČUNNA BOŽIĆ  (poskocica)  POEZIJA  941  [Vidi]
48  LA RĂZORĬEĆE, PUĻEĆE!NA RAZOR, KURATI!  (pripovetka)  PROZA  928  [Vidi]
49  PRIMOVARA, MUĬKA NUASTRĂPROLEĆE JE MAJKA NAŠA  (lirika)  POEZIJA  928  [Vidi]
50  POVASTA LU PÎRŚJARČEVA PRIČA  (basna)  PROZA  928  [Vidi]
51  ASARĂ, PI VRĬAMĬA ŚIŃISINOĆ, KAD JE NOĆCA PALA  (lirika)  POEZIJA  923  [Vidi]
52  Povesťa lu DumńezăuBožja priča  (bajalica)  POEZIJA  922  [Vidi]
53  Marćin, Marćin,
Unźe kuru ku zaĭćin,
Întuarśe tălpiļi la Suare,
Stranută, șî muare!
Martin, Martin,
Maže dupe zejtinom,
Diže tabane ka Suncu,
Kine, i umire!  
(satira)  PAREMIJA  921  [Vidi]
54  KÎNĆIKU LU ISPASSPASOVDANSKA PESMA  (erotika)  POEZIJA  919  [Vidi]
55  PETREKATURA DĂN VOLUĬAPЕSМА ZА ISPRАĆАЈ PОKОЈNIKА, IZ VОLUЈE  (obredna)  POEZIJA  911  [Vidi]
56  ĎI LA UNU PĂN-LA ZEČEOD JEDAN PA DO DESET  (poskocica)  POEZIJA  909  [Vidi]
57  ĻЕĻАLJELJA  (erotika)  POEZIJA  904  [Vidi]
58  SÎNTUAĐIRI AĬ MARĬ ÎN RĬERNĂVELIKI TODOROVAC U RERNI  (anegdota)  PROZA  897  [Vidi]
59  MA-Ş DUŚA ŞÎ ĬUO LA NUNTĂOTIŠO BIH I JA NA SVADBU  (poskocica)  POEZIJA  894  [Vidi]
60  UN PIŚUOR ŚUPARKA AREJEDNU NOGU GLJIVA IMA  (poskocica)  POEZIJA  894  [Vidi]
61  ĆUŞUSOVA  (erotika)  POEZIJA  890  [Vidi]
62  KÎND AM FUOST LA MUĬKA FATĂKAD SAM BILA JA DEVOJKA  (lirika)  POEZIJA  884  [Vidi]
63  ĐI LA PAĬE PĂN’ LA PAĬE (1)OD SENA DO SENA  (erotika)  POEZIJA  879  [Vidi]
64  ŢÎĻIĻIU-TÎĻIĻIUCIGU-LIGU  (uspavanka)  POEZIJA  854  [Vidi]
65  ĎESKÎNŤEK ĎE IZDAT (2)BAJALICA OD IZDATA  bajalica  POEZIJA  849  [Vidi]
66  PUSĂĬ LA MÎNDRA MÎNA-N KAPOBGRLIH JOJ RUKOM GLAVU  (poskocica)  POEZIJA  849  [Vidi]
67  KUM S-A FAKUT RUSAĻIĻIKAKO SU NASTALE RUSALJE  (legenda)  PROZA  847  [Vidi]
68  KUOSTA PAKURARĬUKOSTA ČOBANIN  (balada)  POEZIJA  846  [Vidi]
69  La-l surd nu vorbĭa, la-l kĭuor nu arata.Gluvom ne govori, slepom ne pokazuj.  (izreka)  PAREMIJA  840  [Vidi]
70  FUTAĬKA LA RÎNDREDALJKA  (erotika)  POEZIJA  838  [Vidi]
71  ĬASĂ NAĬKA ĐI PI VAĻEIZ DOLINE DRAGI IDE  (lirika)  POEZIJA  836  [Vidi]
72  KUM SVIĆI ARANŹELU A-NVAŢAT LUKRUKAKO JE SVETI ARANĐEL NAUČIO ZANAT  (mit)  PROZA  836  [Vidi]
73  FATA KU ĻIKDEVOJAČKI LIK  (lirika)  POEZIJA  829  [Vidi]
74  Ariś, prikoļiś! Ţîăl spusăĭ, şî n-ol giśiş.Jež, ježičak, vampiričak! Rekoh ti ga, pogodi ga.  (zagonetka)  ZAGONETKA  829  [Vidi]
75  URSĂTOARESUĐENICA  (lirika)  POEZIJA  825  [Vidi]
76  Patru propćiće, patru śuļiće, patru stau, patru iĭ dau, patru sa ruagă la Dumńeḑîu, şî un fîlfastan.Četiri uprta, četiri uvrta, četiri stoje, četiri doje, četiri se Bogu mole, i jedan palavrtak.  (zagonetka)  ZAGONETKA  813  [Vidi]
77  DUASKA KU PIROAĬEDASKA SA EKSERIMA  (vic)  PROZA  810  [Vidi]
78  FUĆE FATAJEBI CURU  (erotika)  POEZIJA  807  [Vidi]
79  DURU, DURU, DURUĬANDURU, DURU, DURUJAN  (uspavanka)  POEZIJA  806  [Vidi]
80  POVASTA LU SKAĬAĆEPRIČA O ČIČKU  (legenda)  PROZA  805  [Vidi]
81  RUMÎNA DĂ LA HUŃEDOARARUMUNKA IZ HUNEDOARE  (erotika)  POEZIJA  798  [Vidi]
82  MÎNDRILOR, MÎNKAVAŞ GURAUSTA BIH VAM, MOME, JEO  (lirika)  POEZIJA  796  [Vidi]
83  ĆAURIKĂ, ĆAURĂČAURICE, ČAURO  (erotika)  POEZIJA  793  [Vidi]
84  BABA MARTA KU DOĂSPRÎAŚE KOŽUAŚEBАBА МАRТА SА DVANAEST KОŽUHА  (mit)  PROZA  785  [Vidi]
85  ĆAKĂ ĐI TÎRNAKUOPFUTROLA ZA TRNOKOP  (anegdota)  PROZA  781  [Vidi]
86  ĐESKÎNĆIK KU ARŹINTO-L VIUBAJANJE SA ŽIVOM  (bajalica)  VEROVANJA  780  [Vidi]
87  O POVASTĂ ŃEAUDZÎTĂ, ŃEVĂDZUTĂJEDNA PRIČA, NEČUVENA, NEVIĐENA  (bajka)  PROZA  777  [Vidi]
88  BURTA KU MAŢUSTOMAK I CREVO  (vic)  PROZA  776  [Vidi]
89  BARḐĂRODA  (uspavanka)  POEZIJA  774  [Vidi]
90  UOMU AL URÎT ŃIŚ LA MUARĂ NARE RÎNDRUŽAN ČOVEK NI NA MLINU REDA NEMA  (poskocica)  POEZIJA  772  [Vidi]
91  Trasńirĭa-n țîka-tĭa, dabuogda!Grom ti spalio poreklo, dabogda!  (kletva)  PAREMIJA  772  [Vidi]
92  Skuaće, draśe, ś-aĭ luvat, kă će bat ku kakat!
(var. Skuaće, draśe, ś-aĭ pitulat kî ć-omuor ku kakat!)
Vadi, vraže, to što kriješ, da te govnom ne prebijem!  (kletva)  PAREMIJA  768  [Vidi]
93  HITLER ĬE FRUMUOS BAĬATHITLER TI JE MOMAK LEP  (satira)  POEZIJA  768  [Vidi]
94  MA-NSURAĬ, LUVAĬ MUĬARĬEOŽENIH SE, UZEH ŽENU  (lirika)  POEZIJA  764  [Vidi]
95  VINU NAĬKĂ MĂĬ ĐIVRĬAMEPORANI MI, DRAGI MOJ  (lirika)  POEZIJA  764  [Vidi]
96  ŞAP-ŞAP-ŞAP!ŠAP-ŠAP-ŠAP!  (bajalica)  POEZIJA  763  [Vidi]
97  SKOSĂĬ RAZBUOĬU DUPA KASĂTURIH RAZBOJ IZA KUĆE  (satira)  POEZIJA  761  [Vidi]
98  Dakă aĭ pi a tĭeu, aĭ şî pi dumńeḑău.Ako imaš svoga, imaš i boga.  (izreka)  PAREMIJA  759  [Vidi]
99  Kîmpu are uokĭ, da duosu are urĭekĭ.Polje ima oči, a šuma ima uši.  (izreka)  PAREMIJA  746  [Vidi]
100  ŚE ARMĂ ĬE MĂĬ TARE?KOJE JE ORUŽJE NAJJAČE?  (mit)  PROZA  746  [Vidi]
101  KRŢA, KRŢA PI MALAĬCIGU-LIGU NA PROJARI  (erotika)  POEZIJA  743  [Vidi]
102  LAZARKALAZARIČKA PESMA  (obredna)  POEZIJA  743  [Vidi]
103  Pănă ažunź la dumńeḑîu, ći manînkă sfînțî.Dok stigneš do boga, pojedu te sveci.  (izreka)  PAREMIJA  741  [Vidi]
104  Đi śe saraku nu-n źugă buoĭi-n źug?
— Pă, đ-aĭa kă nu-ĭ are!
Zašto siromah ne preže volove?
— Pa, zato što ih nema! [Por.]  
(pitalica)  PAREMIJA  737  [Vidi]
105  A lupadat ļingura pi puod. (A murit, nu-ĭ măĭ trîabe.)Bacio kašiku na tavan. (Umro je, ne treba mu više.)  (izreka)  PAREMIJA  737  [Vidi]
106  POVASTA LU MIĬ

— Unđe muoşu?
— S-a dus la Điĭ dupa buabe đi miĭ,
kă nu măĭ avĭem la kopiĭ śe să dăm !
PRIČA O PROSU

— Gde je čiča?
— Otišao u Vidin po zrna prosa,
jer više nemamo šta deci da damo!  
(obicaj)  PROZA  736  [Vidi]
107  Trasta guală mult ĭe măĭ grĭa đikît a pļină.Prazna torba mnogo je teža od pune.  (izreka)  PAREMIJA  730  [Vidi]
108  Tuata lumĭa fraț, un uom sîngur ĭe lup.Svi su ljudi braća, usamljen čovek je vuk.  (izreka)  PAREMIJA  729  [Vidi]
109  S-ažuće, să nu skurće! Să traĭaskă, şî să krĭaskă! La mulț ań ku sînataće!Da pomogne, da potraje! Da traje i napreduje! Na mnogo godina u zdravlje!  (zdravica)  PAREMIJA  728  [Vidi]
110  Bună s-ăț fiĭe ińima, ka pasuĭu vińirĭa!Neka ti je srce dobro, kao što je pasulj petkom.  (zdravica)  PAREMIJA  728  [Vidi]
111  Doo klaĭuță stau în rîpă, şi nu să surupă.Dva plasta na padini stoje, a ne padaju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  727  [Vidi]
112  Măĭ rău ĭe kînd će fuće vrunu ku pula muaļe: tu, saraku, traź sî skăpĭ, da ĭel ginđaşće kă mĭastîś đi drag, şi će fuće şî măĭ rău!Najgore je kad te neko jebe mekim kurcem: ti, siroma, vrdaš da se izvučeš, a on misli da mešaš jer ti je lepo, pa te jebe još gore!  (izreka)  PAREMIJA  726  [Vidi]
113  ŢARU KU MUARA-N VÎRU ŚUOŚICAR I VODENICA NA VRHU BRDA  (legenda)  PROZA  724  [Vidi]
114  Ţîşńirĭa đin ćińe, sî țîśńaskă! (var.) Ţîśńirĭa pîşku đin ćińe, sî țîşńaskă! (var.) Lovi-ć-ar pîşku, dabuogda!Šiknulo iz tebe, da šikne! (var.) Šiknuo proliv iz tebe, da šikne! (var.) Strefio te proliv, dabogda!  (kletva)  PAREMIJA  723  [Vidi]
115  ĐARÎNDU ĬASTĂ NARUOḐSVUDA IMA BUDALA  (anegdota)  PROZA  723  [Vidi]
116  Măĭ bun ku pula-n pizdă, đi kît ku sapa pi umăr.Bolje je s kurcem u pički, nego s motikom na ramenu.  (izreka)  PAREMIJA  721  [Vidi]
117  LULA MIKĂ, FATA MIKĂMALA LULA, MALA CURA  (uspavanka)  POEZIJA  720  [Vidi]
118  Pulă, pulă,
Pintru ćińe ma batură!
Kînd će vaḑură ĭeĭ skulată,
Măĭ đațîră
Înk-o dată!
Kurče, kurče,
Zbog tebe me prebiše!
A kad te krutog videše,
Još jednom me
Mlatnuše!
  
(erotika)  POEZIJA  716  [Vidi]
119  Dă mă mumă după GițăUdaj me za Giceta  (poskocica)  POEZIJA  715  [Vidi]
120  Tat-tu în pod, da mă-ta îl trağe ďe nod.Otac ti je na tavanu, a majka ga za dršku vuče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  714  [Vidi]
121  Duće la draku în balta vĭarđe.Idi do đavola u zelenu baru.  (kletva)  PAREMIJA  713  [Vidi]
122  DURA, DURA, KU KARUŢABRZO, BRZO, TALJIGAMA  (uspavanka)  POEZIJA  711  [Vidi]
123  ĻAKU LU UĬKA VISAĻINLEK UJKE VESELINA  (anegdota)  PROZA  710  [Vidi]
124  Kînd daĭ ku pĭatra-n uală, sa sparźe uala, da kînd daĭ ku uala-n pĭatră - sa sparźe ĭară uala.Kad udariš kamenom u lonac, razbije se lonac, a kad udariš loncem u kamen - razbije se opet lonac.  (izreka)  PAREMIJA  709  [Vidi]
125  ĐI ŚE ĬE ALBINA ŃAGRĂZAŠTO JE PČELA CRNA  (basna)  PROZA  707  [Vidi]
126  MA DUSĂĬ LA ŞÎḐÎTUAREJA OTIDOH NA SEDELJKU  (erotika)  POEZIJA  698  [Vidi]
127  Buala să nu pituļ, kă ći pitulă ĭa pi ćińe.Bolest da ne kriješ, jer će sakriti ona tebe.  (izreka)  PAREMIJA  698  [Vidi]
128  KÎT A FUOST KESAUA PĻINĂDOK JE BILA PUNA KESA  (lirika)  POEZIJA  694  [Vidi]
129  Futuț koļiba tĭa đi paĭe șî koșu đi nuĭaļe.Jebem ti kolibu od slame i dimnjak od pruća.  (psovka)  PAREMIJA  694  [Vidi]
130  Patru ćetrinkurĭ,
Duauă bobiknurĭ,
Şî un ćorombok!
Četiri četrinke,
Dve bobinke,
I jedan čorombok!  
(zagonetka)  ZAGONETKA  692  [Vidi]
131  Dabuogda tuot înainće sî će duś, în urmă să ni ći măĭ întuorś.Dabogda samo napred išao, natrag se nikad ne vratio.  (kletva)  PAREMIJA  691  [Vidi]
132  ĐESKÎNĆIK ĐI MASAUĂBAJANJE ZA ZUBOBOLJU  (satira)  POEZIJA  690  [Vidi]
133  BRĂNDUŞAUĂ GALBIŃUARĂŠAFRANČIĆU, ŽUTE BOJE  (lirika)  POEZIJA  688  [Vidi]
134  OĬARIĬA: KÎRDU, STÎNA ŞÎ BAŚIĬAOVČARSTVO: KRDO, STADO I BAČIJA  (obicaj)  PROZA  687  [Vidi]
135  MA MIR, KUČE, ŞI MA MIRČUDIM TI SE, KUKAVICE  (lirika)  POEZIJA  686  [Vidi]
136  ĐI KÎND SÎNT FĬARÎĻIOD KAD SU ZAMKE  (legenda)  PROZA  685  [Vidi]
137  S-ăl fut în kur muort, pi blană-nćinsă.Jebem ga u dupe mrtvog, na položenoj dasci.  (psovka)  PAREMIJA  685  [Vidi]
138  LA ISPASNA SPASOVDAN  (erotika)  POEZIJA  684  [Vidi]
139  Śi ĭe aĭa „pită-raspită”?Šta je to „pita-raspita”?  (zagonetka)  ZAGONETKA  684  [Vidi]
140  FRUNḐĂ VĬARĐE, PALAMIDĂZELEN LIŠĆE, PALAMIDE  (erotika)  POEZIJA  674  [Vidi]
141  În vaļe adînkă stau golańi brînkă.U dnu dolje leže golje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  671  [Vidi]
142  O țîgankă trențuruasă şeďe ku boĭeri la masă.Jedna Ciganka dronjava sedi za stolom s bojarima.  (zagonetka)  ZAGONETKA  670  [Vidi]
143  Dabuogda lînga tata mĭeu sî će baź!Dabogda kraj mog (mrtvog) oca (u zemlju) da uđeš.  (kletva)  PAREMIJA  669  [Vidi]
144  POVASTA LU PIRPRIČA O PIREVINI  (legenda)  PROZA  668  [Vidi]
145  Kopiĭi sînt pļiń đi draś ka muara đi saś.Deca su puna vragova, ko vodenica džakova  (izreka)  PAREMIJA  668  [Vidi]
146  La bisîarikă śe nu-ț ažută, nu će ruga.Crkvi koja ti ne pomaže, nemoj se moliti.  (izreka)  PAREMIJA  666  [Vidi]
147  Muĭarĭa şî magarĭu sa uĭtă la tuot sluogu sî-ț đia în kurişkapiće, da tu strînźe kapîăstru bińe, şî nu ći da.Žena i magare gledaju kod svakog brega da te zbace preko glave, a ti dobro pritegni uzde, i ne daj se.  (izreka)  PAREMIJA  666  [Vidi]
148  BAŤE TOBA LA MOLDOVA, IILUPA DOBOŠ KROZ MOLDOVU, II  (erotika)  POEZIJA  666  [Vidi]
149  POVASTA ĐI TUTUNPRIČA O DUVANU  (legenda)  PROZA  665  [Vidi]
150  ĐI LA PAĬE PĂN’ LA PAĬE (2)OD SENA DO SENA  (erotika)  POEZIJA  664  [Vidi]
151  Ma kulkaĭ asară-n ćindă,
Ku kapu pi kîramidă,
Şî fakuĭ albĭață-n pizdă.
Dau ku aku, dau ku sula,
Nuĭe ļaku ka ku pula.
Na trem sinoć sam prilegla,
Sa glavom na ćeramidi.
Pička mi od pene bridi.
Probah iglom i kalemom,
Al bez kurca leka nema.  
(erotika)  POEZIJA  662  [Vidi]
152  ĆIĆIRIKĂ, ĆAKĂĆIĆIRIKA, ĆAKA  (satira)  POEZIJA  662  [Vidi]
153  KUM S-A BUŽUKURĬAḐĂ KOPILU KARE S-A MÎŃIĬAT?KAKO SE ZADIRKUJE DETE KOJE SE NALJUTILO?  (satira)  POEZIJA  660  [Vidi]
154  Riďa ļinğe pe Murďa pe kur, şi nu-l lasă pănă nu-l skuală.Riđa liže Murđi zadnjicu, i ne pušta ga dok mu ga ne digne.  (zagonetka)  ZAGONETKA  658  [Vidi]
155  Tanda aič, tanda koļa, tanda treku Duńerĭa.Tup ovde, tup onde, i tupko preko Dunava ode.  (zagonetka)  ZAGONETKA  654  [Vidi]
156  Kar’ sa mǐastîkă ku laturļi, ăl manînkă puorśi.Ko se meša s’ pomijama, pojedu ga svinje.  (izreka)  PAREMIJA  654  [Vidi]
157  A kalkat kapra pi pĭatră,
A krapat pĭatra în patru!
Kraparĭa kapu kăpri
Kum a krapat pĭatra în patru!
Nagazila koza kamen,
Kamen puk’o na četvoro!
Neka pukne kozi glava
Kao kamen na četvoro!  
(brzalica)  PAREMIJA  653  [Vidi]
158  ŢÎGANO-L PÎKATUOS Ś-A FUTUT ĬAPAGREŠNI CIGA KOJI JE JEBO KOBILU  (vic)  PROZA  653  [Vidi]
159  Ińima đi drak, într-o butuarkă đi fag.U bukovom deblu, đavolovo srce.  (zagonetka)  ZAGONETKA  650  [Vidi]
160  Fuź đi draku, daĭ đe prokļetu.Bežiš od đavola, naletiš na vraga.  (izreka)  PAREMIJA  650  [Vidi]
161  A ḑîs ḑîsa sî ḑîk k-oĭ ḑîśe,
Da ĭuo nu ḑîsăĭ sî ḑîk k-o sî ḑîk,
K-am ḑîs sî ḑîk k-oĭ ḑîśe:
Să nu ḑîk k-am ḑîs!
Kazala kaža da kažem da ću kas’ti,
Al’ ja ne kazah da kažem da ću kas’ti,
Jer sam kaz’o da ću kas’ti da kažem:
Da ne kažem da sam kaz’o!  
(brzalica)  PAREMIJA  650  [Vidi]
162  Soakră, soakră - poamă akră, đe ć-aĭ koaśe toată vara, tot aĭ fi akră ş-amară.Tašto, tašto, voće gorko, kad bi celog leta zrila, ti bi opet gorka bila.  (izreka)  PAREMIJA  649  [Vidi]
163  Rîma, kînd kapîtă uokĭ, o ĭa pi ļemn în sus, ama vińe mĭerla ş-o ćokńaşće-n kap.Glista, kad progleda, krene uz drvo, al’ dođe kos pa je čukne u glavu.  (izreka)  PAREMIJA  647  [Vidi]
164  Kînd sa vo faśa salka puom, şî tu sî ći faś uom.Kad vrba postane voćka, i ti da postaneš čovek.  (kletva)  PAREMIJA  643  [Vidi]
165  Dabuogda nuapća să ći duară đințî, da ḑîua să ći bată papuśi.Dabogda noću da te bole zubi, a danju da te žuljaju cipele.  (kletva)  PAREMIJA  643  [Vidi]
166  Uńi, dońi, trońi, pińi, ronta, konta, śoa gîrna, ćok, pok, daĭ ku kuru în fuok.
(var.) Uńi, dońi, trińi, peńi, ronta, konta, țava gîrla, ćok, pok, daĭ ku kuru în fuok.
Jen', dva, tri, peni, ronta, konta, čoa grna, tuc, kuc, tresni s guzom u ognjište.  (brzalica)  PAREMIJA  643  [Vidi]
167  Buata țîńe lumĭa şî pomîntu.Motka drži svet i zemlju. (=Sila vlada svetom).  (izreka)  PAREMIJA  642  [Vidi]
168  NAŞ, NAŞ, FUĆELAŞKUME, KUME, ZAJEBANTU  (satira)  POEZIJA  641  [Vidi]
169  O bag tare, o skuot muaļe, da đi-n kap iĭ mĭarźe baļe!Stavim je tvrdu, vadim je meku, a iz glave joj bale teku!  (zagonetka)  ZAGONETKA  639  [Vidi]
170  Muta faśe futa.Ćutanje pravi jebanje.  (izreka)  PAREMIJA  639  [Vidi]
171  Lukri, lukri ka furńika, da kînd muorĭ n-aĭ ńimika.Radiš, radiš poput mrava, a kad umreš - sve badava!  (izreka)  PAREMIJA  638  [Vidi]
172  Dabuogda unđe śiń sî nu prînḑ!Dabogda gde večeraš, da ne ručaš.  (kletva)  PAREMIJA  638  [Vidi]
173  Mînuşîță frîntăSlomljena ručica  (uspavanka)  POEZIJA  638  [Vidi]
174  TANDARIKĂ, TANDARĬATANDARIKA, TANDARA  (erotika)  POEZIJA  637  [Vidi]
175  DUMIŃIKA ĆINÎRĂMLADA NEDELJA  (obicaj)  VEROVANJA  636  [Vidi]
176  Dabuogda s-ăț piśe pula đin rîdaśină!Dabogda ti kurac otpao iz korena!  (kletva)  PAREMIJA  634  [Vidi]
177  Rugu rugă kapra, kapra înpunźe muoşu, muoşu baće baba, baba taĭe kapu la kokuoş.Trn ubode kozu, koza bode čiču, čiča bije babu, baba seče petlu glavu.  (brzalica)  PAREMIJA  632  [Vidi]
178  Rakaĭ-bikaĭ pin izvuară,
Or sî ĭasă, or sî muară,
Da-l aşćeț ku gura guală.
Batrga se u izvoru,
Kao da je na umoru,
Ti ga vrebaš na pomolu.  
(zagonetka)  ZAGONETKA  630  [Vidi]
179  Đ-a fĭeća am pi dumńeḑău, kînd n-am pi a mĭeu.Badava imam boga, kad nemam svoga.  (izreka)  PAREMIJA  630  [Vidi]
180  KUM BLASTÎMĂ UOMU MUĬARĬAKAKO MUŽ KUNE ŽENU  (kletva)  PAREMIJA  630  [Vidi]
181  Nu kaska đin gură kît nu trĭaśe pin kur.Ne otvaraj usta koliko ne (može da) prođe kroz dupe.  (izreka)  PAREMIJA  630  [Vidi]
182  UNOĻIKA ŞÎ DOĻIKAJEDNOLIKA I DVOLIKA  (uspavanka)  POEZIJA  629  [Vidi]
183  Sî će duś la Dunîrĭe dupa apă tulburĭe, numiļi sî-ț vină, tu să nu măĭ viń.Na Dunav da odeš po mutnu vodu, ime da ti dođe, ti da ne đođeš.  (kletva)  PAREMIJA  628  [Vidi]
184  Taśiarĭa dulśe ka mńiarĭa, taĭna kîrśură ka saĭna.Ćutanje je slatko ko med, pričanje klizavo ko led.  (izreka)  PAREMIJA  622  [Vidi]
185  O gongiță mikă, đi kur ći rađikă.Bubica mala, dupe ti podiže.  (zagonetka)  ZAGONETKA  616  [Vidi]
186  Şî minśuna ĭe vuorbă.I laž je reč.  (izreka)  PAREMIJA  614  [Vidi]
187  Kînd ĭe muĭarĭa naruadă, pi uom ăl duor piśuariļi.Kad je žena luda, muža bole noge.  (izreka)  PAREMIJA  613  [Vidi]
188  În rîmuĭtura đi uaĭe, un kuorn đi puork! Ăl vaḑu ăl kĭuor, auḑî ăl surd, ăl luvă ăl sîăk, ş-îl bagă l-al đeşćins dupa brîu.Ovca je rila, svinjski rog skrila! Slepac ga vide, o tome gluvi doču, sakati ga uze i raspasanom za pojas zadenu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  611  [Vidi]
189  BAĆE TOBA LA MOLDOVA, ILUPA DOBOŠ KROZ MOLDOVU, I  (erotika)  POEZIJA  611  [Vidi]
190  KÎNĆIKU LU BĂBĂUBALADA O BABEJIĆU  (balada)  POEZIJA  611  [Vidi]
191  Sî nu-ț măĭ ažuće patruḑăś şî patru đi prazńiśe pi anu đi ḑîļe, şî ḑîļiļi marĭ ku ĭaļe!Ne pomoglo ti četrdeset i četiri slava u toku godine, zajedno sa velikim danima!  (kletva)  PAREMIJA  608  [Vidi]
192  Tuot învățu are şî đizvățu.Svaka navika ima i odviku.  (izreka)  PAREMIJA  608  [Vidi]
193  Mumata stă, da tat-tu iĭ dă.Majka ti stoji, a otac joj ga udara.  (zagonetka)  ZAGONETKA  606  [Vidi]
194  Sa rîđe porîmba đi mură kî ĭe ńagră.Smeje se gloginja kupini da je crna.  (izreka)  PAREMIJA  606  [Vidi]
195  Dumńeḑîu ć-astrukă ku pîătura, da draku ći đestrukă, şî baće tuoba dupa ćińe sî sa rîdă lumĭa.Bog te pokriva ponjavom, a đavo otkriva, i bije doboš za tobom da ti se ljudi smeju.  (izreka)  PAREMIJA  602  [Vidi]
196  Đin gură sî-ț ĭasă, dupa kap sî-ț țîasă!Iz usta da ti izađe, po vratu da te mlati!  (kletva)  PAREMIJA  601  [Vidi]
197  Kare la Paşć n-are ńimik nou pi ĭel, ăl kîlarĭaşće magarĭu pin sat.Ko na Uskrs nema ničeg novog na sebi, jahaće ga magarac kroz selo.  (verovanje)  VEROVANJA  601  [Vidi]
198  KUKUĻIEŢ KU PĬAŃE VĬERḐKUKAVICE, ZELEN-PERKO  (lirika)  POEZIJA  600  [Vidi]
199  KUKURIKU, MANDAKUKURIKU, MANDA  (uspavanka)  POEZIJA  600  [Vidi]
200  FOAIŢĂ VĬARĐE ĐE SKUMPINĂZELEN LIST OD RUJEVINE  (lirika)  POEZIJA  600  [Vidi]
201  Đi śe pluaĭe?
— Sî fută pomîntu, sî rođaskă.
Zašto pada kiša?
— Da jebe zemlju, da rodi.  
(pitalica)  PAREMIJA  599  [Vidi]
202  Flutur pi tata, flutur pi muma!Leptir na tatu, leptir na mamu!  (brzalica)  PAREMIJA  598  [Vidi]
203  Şađerĭa domńaskă, aļergatura lupĭaskă.Gospodsko sedenje, vučje trčanje.  (izreka)  PAREMIJA  597  [Vidi]
204  Nu şăḑ la masă să mînś, dakă iş satul.Ne sedaš za sto da jedeš, ako si sit.  (izreka)  PAREMIJA  597  [Vidi]
205  Nuĭe kîrd fara kuadă.Nema krda bez repa.  (izreka)  PAREMIJA  596  [Vidi]
206  Bań am, pungă n-am,
Bań n-am, pungă am,
Śe baga, şî śe luva?
Novac imam, kesu nemam,
Novac nemam, kesu imam,
Šta staviti, šta uzeti?  
(brzalica)  PAREMIJA  593  [Vidi]
207  Manînkă moduva đe pĭe mață.Jede srž iz creva. Fig. Priča gluposti, tj. jede ono što ne treba.  (izreka)  PAREMIJA  593  [Vidi]
208  Ĭo sînt kopil đe babă, da nu śuparkă đe o nuapće.Ja sam babino dete, a ne pečurka od jedne noći.  (izreka)  PAREMIJA  592  [Vidi]
209  Nu lasa pĭ-al sarak sî muară đi fuame, kî kînd ĭel muare, nu ći lasă pi ćińe sî traĭeşć.Ne puštaj siromaha da umre od gladi, jer kad on umre, neće pustiti tebe da živiš.  (izreka)  PAREMIJA  589  [Vidi]
210  Dakă ĭastă ḑîļe, ĭastă şî ļak.Ako ima dana, ima i leka. (Srp. paralela: Ako ima veka, ima i leka).  (izreka)  PAREMIJA  589  [Vidi]
211  Unđe paşće kapruța, akolo şî ĭaduța.Gde pase kozica, tu i jarence.  (izreka)  PAREMIJA  588  [Vidi]
212  Muĭarĭa dupa śe sa marită trăbe să fiĭe mĭarńikă pănă nu faśe kopiĭ să samińe la uomî-su.Žena posle udaje treba da bude mirna dok ne rodi decu da liče na muža.  (izreka)  PAREMIJA  588  [Vidi]
213  A spus aĭ batrîń: vrĭamĭa vińe đi kuada trĭaśe-nainće, da frunća ramîńe înapuoĭ.Stari su govorili: dolazi vreme da rep predvodi, a čelo da kasa za njim.  (izreka)  PAREMIJA  587  [Vidi]
214  Sî nu măĭ fiĭe guguļița-tĭa afurisîtă!Ne bila ti više glava prokleta!  (kletva)  PAREMIJA  587  [Vidi]
215  ĐI LA KLAĬE PĂN’ LA KLAĬEOKO STOGA, I NIZ POLJE  (erotika)  POEZIJA  583  [Vidi]
216  Dabuogda să-ĭ piśe pula đin rîdaśină.Dabogda mu kurac iz korena otpao.  (kletva)  PAREMIJA  582  [Vidi]
217  Treče moşu grosu şi uoĭļi dosu (păn atunča).Prećiće čiča panj i ovce šumu (do tada).  (izreka)  PAREMIJA  578  [Vidi]
218  Un kîrîmidarĭ ku kîrîmidarița şîađe în kasă kîrîmidarĭaskă, şî vorbĭaşće kîrîmidarĭaşće.Ćeramidar sa ćeramidarkom, sede u kući ćeramidarskoj i govore ćeramidarski.  (brzalica)  PAREMIJA  578  [Vidi]
219  Mînă pi mînă spală, da vakă pi vakă ļinźe.Ruka ruku mije, a krava kravu liže.  (izreka)  PAREMIJA  576  [Vidi]
220  Rău ku rău, ama fara rău şĭ măĭ mare rău.Zlo je sa zlom, ali bez zla još je veće zlo.  (izreka)  PAREMIJA  572  [Vidi]
221  Kare kată, aăla află.Ko traži, taj i nađe.  (izreka)  PAREMIJA  570  [Vidi]
222  Am o skruafă ļisă, pogaļisă,
Ku śinś purśiĭ, ļiş, pogaļiş;
Sug kît puot
Şî fug în tufă.
Krmača mi siva, poganjiva,
Pet prasića, sivi, poganjivi:
Nasišu se kol’ko mogu
Pa u trku bež’ u šumu!  
(brzalica)  PAREMIJA  570  [Vidi]
223  Un buou, brĭaz bolobrĭaz, s-a bagat în vaśiļi alu Bolobrezuońi, ş-a bolobrezît vaśiļi la Bolobrezońi!Jedan vo, šaren volušaren, upao u krave Volušarenovih, i izvolušario krave Volušarenove!  (brzalica)  PAREMIJA  570  [Vidi]
224  Muĭarĭa ći-ńakă într-o ļingură đi apă.Žena (može da) te udavi u kašici vode.  (izreka)  PAREMIJA  568  [Vidi]
225  A murit kare ń-a faļit, da traĭaşće kar’ ńi puvestăşće.Umrli su oni što nas hvale, a žive oni što nas kude.  (izreka)  PAREMIJA  566  [Vidi]
226  PLUAĬE, PLUAĬE!KIŠA, KIŠA!  (obredna)  POEZIJA  564  [Vidi]
227  FUAĬE VĬARĐE, TALPA GÎŞĆIZELEN LISTAK TUŠANJ BILJKE  (erotika)  POEZIJA  563  [Vidi]
228  Nu faśa fuoku-n tufă mare.Ne loži vatru u gustoj šumi.  (izreka)  PAREMIJA  562  [Vidi]
229  ĐESKÎNĆIK ĐE МÎRZĂ KU ŚURUBAJANJE REŠETOM ZA OMRAZU  (bajalica)  POEZIJA  562  [Vidi]
230  Pănă ĭe ćinăr, uomu ĭe gruos đi kap. (N-askultă đi ńima).Dok je mlad, čovek je tvrde glave. (Ne sluša nikog).  (izreka)  PAREMIJA  560  [Vidi]
231  Nu ći uĭta-n suare, kî kĭorăşć.Ne gledaj u sunce, jer ćeš oslepiti.  (izreka)  PAREMIJA  559  [Vidi]
232  Ţukatu ĭe kapara lu futaĭ.Ljubljenje je jebačka kapara.  (izreka)  PAREMIJA  559  [Vidi]
233  Op-trop, bań îngruop, fuńe-nćing, gĭame astrîng.Hop-cup, sejem novce, širim konce, klubad skupljam.  (zagonetka)  ZAGONETKA  556  [Vidi]
234  BUŹUOKURA ĐI PAUNRUGALICA ZA PAUNA  (satira)  POEZIJA  556  [Vidi]
235  Kum kînta păsîrļi kînd tună primovara?Kako pevaju ptice kad dođe proleće?  (satira)  POEZIJA  553  [Vidi]
236  Nu ĭe sarak ăla kare n-are, numa aăla lu kare iĭ măĭ trîabe şîmăĭ.Nije siromah onaj koji nema, nego onaj kome treba još.  (izreka)  PAREMIJA  552  [Vidi]
237  Întrabă fata:
— Mumă, đi śe nuĭe pula kît klańa?
— E, kînd ar fi pula kît klańa, pizda-r fi kît țarku!
Pita ćerka:
— Majko, zašto kurac nije kao stog?
— E, kad bi kurac bio kao stog, pička bi bila ko senik oko stoga!  
(pitalica)  PAREMIJA  552  [Vidi]
238  MA-NSOR KU MARIĬAOŽENIĆU MARIJU  (lirika)  POEZIJA  552  [Vidi]
239  Unu, doru, tiru, paru, şiru, şaru, şapru, opru, nopru, dopru.Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset.  (brzalica)  PAREMIJA  551  [Vidi]
240  Numa ĭe pomîntu batrîn, da uomu nu.Samo je zemlja stara, a čovek ne.  (izreka)  PAREMIJA  549  [Vidi]
241  Burta mĭa pi burta tĭa, lunga mĭa în gaura tĭa.Trbuh moj na trbuh tvoj, dugo moje u rupu tvoju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  547  [Vidi]
242  Muĭare batrînă, đi şapće uorĭ în stamînă.Stara žena, sedam put nedeljno (ima seks).  (izreka)  PAREMIJA  545  [Vidi]
243  Sî aĭ averĭe şî pućerĭe!Da imaš bogatstvo i moć!  (zdravica)  PROZA  544  [Vidi]
244  Kapu apļekat ńiśkînd nuĭe taĭat.Pognuta se glava nikad ne seče.  (izreka)  PAREMIJA  543  [Vidi]
245  Kînd tună, ći duare, dupa ś-a tunat, țî drag.Dok ulazi, boli, a kad uđe, milo ti.  (zagonetka)  ZAGONETKA  542  [Vidi]
246  VISAĬ VISU ASTANUAPĆESANAK USNIH OVE NOĆI  (lirika)  POEZIJA  539  [Vidi]
247  Ĭ-a dat kuțîtu đi uos.Zario mu se nož do koske.  (izreka)  PAREMIJA  537  [Vidi]
248  Kînd ar faśa tuata muska mńerĭe, ar fi fagurĭ şî la kuru kaluluĭ (kă akolo sînt muşćiļi măĭ mulće).Kad bi svaka muva pravila med, bilo bi saća i pod konjskim repom (jer tamo ima muva najviše).  (izreka)  PAREMIJA  534  [Vidi]
249  Uskat muort, parke manînkă bĭeşîń fripće.Mrtvi žgolja, kao da jede pečene prdeže.  (izreka)  PAREMIJA  532  [Vidi]
250  Kînd ĭepuru skimbă numiļi?
— Kînd trĭaśe în sat sîrbĭesk.
Kada zec menja ime?
— Kad pređe u srpsko selo.  
(pitalica)  PAREMIJA  531  [Vidi]
251  Mĭarźe, şî taśe ka moruońu.Ide, i ćuti kao vampir.  (izreka)  PAREMIJA  526  [Vidi]
252  Đi śe sa uĭtă magarĭu-n suare pănă kîlarĭaşće mîgarița?
— Sî vadă dar are vrĭame să ći kîlarĭaskă şî pi ćińe.
Zašto magarac gleda u sunce dok opasuje magaricu?
— Da vidi da li ima vremena da opađe i tebe.  
(pitalica)  PAREMIJA  526  [Vidi]
253  Frațî sînt fraț pănă nu-nśiep să-npartă pîńa.Braća su braća dok ne počnu da dele hleb.  (izreka)  PAREMIJA  524  [Vidi]
254  La kap ka firizu, la kur ka sîaśira: kokuoş, puorkuļe, priśĭapiće magarĭuļe.Srpast rep a testerasta glava: petao, svinjče, priseti se, magarče!  (zagonetka)  ZAGONETKA  522  [Vidi]
255  Blînd ka mńelu, faśe ka purśelu.Ko jagnje umilno, ko prase nemirno.  (zagonetka)  ZAGONETKA  521  [Vidi]
256  Muarća şî pluaĭa ńiśkînd sî nu kaț, kî vin sîngure.Smrt i kišu nikad ne prizivaj, jer dolaze same.  (izreka)  PAREMIJA  520  [Vidi]
257  Kare taśe, ăla faśe.Ko ćuti, taj radi.  (izreka)  PAREMIJA  520  [Vidi]
258  Ĭarna ažută, da vara đințî uskă.Zimi služi, leti zube suši.  (zagonetka)  ZAGONETKA  519  [Vidi]
259  Dabuogda să-l ĭa muarća pi aăla kare duarme nuapća.Dabogda crko onaj koji noću spava.  (kletva)  PAREMIJA  519  [Vidi]
260  Grîu skapă đi nuverĭ grĭeĭ, da faina nu skapă đi mîna rîa.Žito će uteći od teških oblaka, ali brašno od zle ruke neće.  (izreka)  PAREMIJA  518  [Vidi]
261  MUOŞU KU BABĂ ŞÎ FATĂ TARE ĐI KAPČIČA SA TVRDOGLAVOM BABOM I ĆERKOM  (pripovetka)  PROZA  517  [Vidi]
262  O totîrlă totîrlată pi kuń bagată.Obruč obručen na klin navučen.  (zagonetka)  ZAGONETKA  517  [Vidi]
263  Futuće-n kuriț, muort.Bemte u dupence, mrtvog.  (psovka)  PAREMIJA  517  [Vidi]
264  Ţințiri-mințiri trĭek pi drum, şolđa-bolđa stă supt drum.Cinciri-minciri* putem idu, kezalo-zubalo kraj puta vreba.  (zagonetka)  ZAGONETKA  516  [Vidi]
265  Am o građină pļină đi uoĭ, tuaće stau într-un piśuor.Imam baštu punu ovaca, sve stoje na jednoj nozi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  514  [Vidi]
266  Dungă lungă arsă-n kur.Pruga duga, crnoguza.  (zagonetka)  ZAGONETKA  514  [Vidi]
267  Rîsu satuluĭ skuaće rîsu đin sat.Seoski ismevač ismevak iz sela izvlači.  (izreka)  PAREMIJA  514  [Vidi]
268  Numa kapra mĭarźe ku kuru guol, fata mare nu.Samo koza ide gologuza, a devojka ne.  (izreka)  PAREMIJA  512  [Vidi]
269  Dakă muĭarĭa nuĭe bună, măĭ bińe să-ĭ muară uomu.Ako žena ne valja, bolje da joj umre čovek.  (izreka)  PAREMIJA  512  [Vidi]
270  Duauă buńe nu mĭerg tot odată.Dva dobra ne idu zajedno.  (izreka)  PAREMIJA  512  [Vidi]
271  Spuńe la tuoț, să nu spună la ńima.Kaži svakom, da ne kaže nikom.  (izreka)  PAREMIJA  511  [Vidi]
272  Dă muoşu kît puaće, da untu nu măĭ skuaće.Mlati čiča, puca snaga, a od masla nigde traga.  (zagonetka)  ZAGONETKA  510  [Vidi]
273  Đi-ntrun vîr đi karpińel sa kîntă un baĭețăl: nu sa ćiame đi kîń, numa đi gaiń.Sa vrha grabića vašaj mladića: ne boji se kuca, već koke što kljuca.  (zagonetka)  ZAGONETKA  507  [Vidi]
274  Duśa-ća-ĭ, unđe sa dus mutu ku kalu.Idi, kud je otišao mutavko sa konjem.  (kletva)  PAREMIJA  507  [Vidi]
275  Bago-n ćakă!Ućuti! Zaveži! Začepi! dosl. „Uvuci je(zik) u kanije”.  (izreka)  PROZA  506  [Vidi]
276  În munće ma fakuĭ, în munće kreskuĭ, în sat ma dusîră, śarśiĭ în pusîră.U gori se rodih, u gori provodih, u selo me snesoše, i minđuše metoše.  (zagonetka)  ZAGONETKA  505  [Vidi]
277  Đi śe mîța mută puĭi?
— Sî nu fuĭe la loko-la unđ-a fuost.
Zašto mačka premešta mačiće?
— Da ne budu na mestu gde su bili.  
(pitalica)  PAREMIJA  505  [Vidi]
278  BUŹUOKURA ĐI VANĂRUGALICA ZA JOVANA  (satira)  POEZIJA  505  [Vidi]
279  O țîgankă zdrănțuruasă şîađe ku guoşći la masă.Dronjava Ciganka sa gospodom za trpezom sedi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  504  [Vidi]
280  Aļi rîaļe şî ńebuńe mĭerg tuot pin lumĭe.I dobro i zlo kroz narod idu zajedno.  (izreka)  PAREMIJA  504  [Vidi]
281  Să-l fut în kur muort, ļegat đe gard ku ițuoń đe paĭe.Jebem li ga u dupe mrtvog, vezanog za ogradu konopcem za slamu.  (psovka)  PAREMIJA  503  [Vidi]
282  O sută să ļi faś bińe, ļi zauĭă pintru una rîă.Sto dobra da učiniš, zaborave ih zbog jednog zla.  (izreka)  PAREMIJA  503  [Vidi]
283  Dabuogda unđe śiń, să nu prînḑ.Dabogda gde večeraš, da ne ručaš.  (kletva)  PAREMIJA  503  [Vidi]
284  Śumalkă, śumalkă, će prinđe đe falkă şî dă ku ćińe đi salkă.Čumalka, čumalka, hvata te za vilicu i udara tobom o vrbicu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  503  [Vidi]
285  Uou ńiśkînd n-are buală. (Nu sa bulnavĭaşće ńiśkînd.)Jaje nikad nema bolest. (Nikad se ne razboli.)  (izreka)  PAREMIJA  502  [Vidi]
286  Đi la unu înśape tuot numaratu.Od jedan počinje svako brojanje.  (izreka)  PAREMIJA  502  [Vidi]
287  Măĭ bińe bat supt bat, đikît bolnau în pat.Bolje pijan pod krevetom, nego bolestan na krevetu.  (izreka)  PAREMIJA  502  [Vidi]
288  Duće la noă ań, đi dumińika înainće.Gubi se na devet godina, (računajući) od nedelje na tamo.  (psovka)  PAREMIJA  502  [Vidi]
289  Ĭel ĭe mare, ĭuo mis mik, amînduoĭ într-un ļinđik.On je velik, a ja mali, oboje smo u sikilj stali.  (zagonetka)  ZAGONETKA  501  [Vidi]
290  Răsturńika lu Bagan!Preturnica Ulaznika!  (izreka)  PAREMIJA  500  [Vidi]
291  ĐI ŚE FĬAĆIĻI N-A KUĆEḐAT SĂ KÎNĆE-N FLUIR?ZAŠTO DEVOJKE NISU SMELE DA SVIRAJU FRULU?  (verovanje)  VEROVANJA  500  [Vidi]
292  Đi aiś păn-la Vraț tuot buşćeń uskaț.Odavde do Vraca* niz suvih trupaca.  (zagonetka)  ZAGONETKA  499  [Vidi]
293  Vrĭamĭa bună, a zaĭebit kuku.Vreme lepo, zajebalo kukavicu.  (izreka)  PAREMIJA  499  [Vidi]
294  Tot śe ĭa pomîntu, nu măĭ baće vîntu!Sve što zemlja uzme, vetar ne zapahnu.  (izreka)  PAREMIJA  498  [Vidi]
295  Al naruod dupa-l naruod mĭarźe.Lud za ludim ide.  (izreka)  PAREMIJA  498  [Vidi]
296  La kap fată, la kur gaļiată.Kod glave - devica, kod guze - vedrica.  (izreka)  PAREMIJA  497  [Vidi]
297  Baltă să fiĭe, da bruoşćiļi sa adună.Bare da bude, a žabe će se skupiti.  (izreka)  PAREMIJA  497  [Vidi]
298  Flomîndu n-aşćată kuoptu, guolu n-aşćată nalbitu.1)Gladan ne čeka pečenje, nag ne čeka beljenje.  (izreka)  PAREMIJA  497  [Vidi]
299  A trekut pin sat, da kîńi n-a latrat.Kroz selo je prošla, a psi ne zalajaše.  (zagonetka)  ZAGONETKA  497  [Vidi]
300  Kalu fara kap pi drum fara ĭarbă.Bezglavi konj na putu bez trave.  (zagonetka)  ZAGONETKA  497  [Vidi]
301  ALA ĐIN ŹUGASTRUALA IZ KLENA  (verovanje)  PROZA  497  [Vidi]
302  Ţup koļa, țup koļa, trĭekuĭ Dunîrĭa.Hop onde, hop onde, i dunavske pređoh vode.*  (zagonetka)  ZAGONETKA  496  [Vidi]
303  Baț samaru să priśapă nalba.Biješ samar da oseti kobila.  (izreka)  PAREMIJA  496  [Vidi]
304  Kare ĭe muort, ḑaśe supt kuort, kare ĭe viu, bĭa rakiu.Ko je mrtav, pod humkom leži, ko je živ, rakiju pije.  (izreka)  PAREMIJA  495  [Vidi]
305  Kopilu ńibućeḑat puće la kakat.Nekršteno dete na govna smrdi.  (izreka)  PAREMIJA  494  [Vidi]
306  Nu ma mir kînd la bîtrîńață Dumńeḑîu i ĭa la uom mîna, or piśuoru, îĭ va trăbui đi lukru or đi aļergat, ama ma mir đi śe i ĭa pula, śe va faśa ku ĭa?Ne čudim se što pod starost Bog uzima čoveku ruku, ili nogu, možda mu trebaju za rad ili trčanje, ali se čudim što mu uzima kurac, šta li sa njim čini, ne znam?  (pitalica)  PAREMIJA  494  [Vidi]
307  Noă uş, noă ferĭeşć, pi unđe daĭ, pi aśi trĭeś.Devet vrata, devet okna, kud god kreneš, tuda prođeš.  (zagonetka)  ZAGONETKA  494  [Vidi]
308  Dakă ĭe batrîn, ńima no-l puńe în uală să-l fĭarbă.Ako je star, niko ga neće u loncu kuvati.  (izreka)  PAREMIJA  494  [Vidi]
309  Or pukovńik, or pokoĭńik.Il’ pukovnik, il’ pokojnik.  (izreka)  PAREMIJA  494  [Vidi]
310  O uaĭe saină dupa o rîdaśină.Ovca se siva u korenju skriva.  (zagonetka)  ZAGONETKA  493  [Vidi]
311  Kînd tună - frumuasă, kînd ĭasă - maruasă.Kad uđe - lepota, kad izađe - divota.  (zagonetka)  ZAGONETKA  493  [Vidi]
312  Vaĭ đi maĭka luĭ.Jadna mu majka!  (izreka)  PAREMIJA  492  [Vidi]
313  Fuće saraka, ama kato la uokĭ.Jebi siroticu, al’ je gledaj u oči.  (izreka)  PAREMIJA  492  [Vidi]
314  BAĆE TUOBA-N VAĻAKUAŃELUPA DOBOŠ U VALAKONJI  (erotika)  POEZIJA  492  [Vidi]
315  Nu manînkă, nu bĭa apă, şî nu krapă.Ne jede i ne pije, a ništa mu nije.  (zagonetka)  ZAGONETKA  492  [Vidi]
316  TRIĬ SURUORĬTRI SESTRE  (pripovetka)  PROZA  492  [Vidi]
317  În tuata sîrbatorĭaua şĭ kiptorĭaua, sî-ț astruś beļaua.Za svaki praznik po jednu zakrpu, da pokriješ golotinju.  (izreka)  PAREMIJA  491  [Vidi]
318  La śe piĭaț kumpirĭ, la-şa vinḑ.Na kakvoj pijaci kupiš, na takvoj prodaš.  (izreka)  PAREMIJA  491  [Vidi]
319  Dakă minće kapra, nu minće kuornu.Ako koza laže, ne laže rog.  (izreka)  PAREMIJA  490  [Vidi]
320  Đi śe muĭerļi mult vorbĭesk, da uamińi mult ginđesk?
— Muĭerļu au duauă gurĭ, da uamińi duauă kapiće.
Zašto žene mnogo pričaju, a muškarci mnogo misle?
— Žene imaju dvoja usta, a muškarci dve glave.  
(pitalica)  PAREMIJA  490  [Vidi]
321  Pizda ĭe ćaka puļi.Pička je kurčeva kanija.  (izraz)  PAREMIJA  490  [Vidi]
322  Într-o ştală ĭapa zbĭară.U jednoj štali kobila rže.  (zagonetka)  ZAGONETKA  489  [Vidi]
323  Apa đi kîtra ḑîuă îngĭață.Voda se pred zoru ledi.  (izreka)  PAREMIJA  489  [Vidi]
324  SĂRAK BIŃESIROTANКО  (lirika)  POEZIJA  489  [Vidi]
325  Are fuoĭ, da nuĭe karće, şî ļe daĭ đi oparće, şî kînd ažung la uokĭ în sus, tu će puń pi plîns.Strane ima, knjiga nije, po redu ih čovek lista, pa kad dospu do očiju, potekne ti suza čista.  (zagonetka)  ZAGONETKA  488  [Vidi]
326  Kînd va fi salka puom, atunś şî ĭel să fiĭe uom. Atunś, şî ńiś atunś!Kada vrba voćka bude, tad i on nek bude čovek. Tada, a ni tada!  (kletva)  PAREMIJA  488  [Vidi]
327  MUĬERĬA ALDRAKULUĬVRAGOLASTA ŽENA  (pripovetka)  PROZA  488  [Vidi]
328  Draku mi-ntîń astrukă ku pătura, da pĭeurma o traźe đi tuot sa vĭađe.Đavo prvo pokriva ponjavom, a posle je svuče da se sve vidi.  (izreka)  PAREMIJA  487  [Vidi]
329  Sî đa dumńeḑîu sî aĭ tot karunț în kasă, da ńepuoț ńiśkînd pi lînga masă.Dabogda imao samo sede u kući, a unuke nikad oko stola.  (kletva)  PAREMIJA  487  [Vidi]
330  Kînd krĭanga đi prun înbrukă ļimba?
— Kînd ći-nbĭeț đi rakiĭe.
Kad šljivova grana probada jezik?
— Kad se napiješ rakije.  
(pitalica)  PAREMIJA  487  [Vidi]
331  Kîntă pupîḑa-n pătură.Peva pupavac pod ponjavom.  (izreka)  PAREMIJA  486  [Vidi]
332  Kuțofana, zdrankovana, trĭaśe vaļa, trĭaśe kaļa.Svrakalica, džakalica, dô pregazi, put prelazi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  486  [Vidi]
333  Duće la draku în balta vĭarđe.Idi đavolu u zelenu baru.  (psovka)  PAREMIJA  486  [Vidi]
334  Ţara ĭe pomană kare sa dă la-l muort în ḑîua-ĭa kînd ăl îngruapă, şî sa puńe dupa śe sa-ntuarśe lumĭa đi la morminț.Cara je daće koja se daje pokojniku na dan sahrane, i postavlja se po povratku ljudi sa groblja.  (obicaj)  PROZA  486  [Vidi]
335  Au, au, în vîr đi nuĭau.Joj, joj, na vrh pruta stoji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  485  [Vidi]
336  Vaśiļi pi rînd sa ļing.Krave se redom ližu.  (izreka)  PAREMIJA  485  [Vidi]
337  Ăl tunźe ka pi uaĭe.Šiša ga kao ovcu.  (izraz)  PAREMIJA  485  [Vidi]
338  Apa fĭartă probĭa ku mîna, nu ku bîtu.Vrelu vodu probaj rukom, a ne štapom.  (izreka)  PAREMIJA  484  [Vidi]
339  Puorku śe nu aļiaźe laturļi, sa-ngraşă.Goji se svinja koja ne bira pomije.  (izreka)  PAREMIJA  484  [Vidi]
340  Bruaska tuot în apă stă, şî ĭar’ ĭe mikă.Žaba stalno u vodi stoji, pa je opet mala.  (izreka)  PAREMIJA  484  [Vidi]
341  Lukru mistakat puće la kakat.Svaštarenje na govno smrdi.  (izreka)  PAREMIJA  483  [Vidi]
342  Bag mîna în tufiță, prind pi naĭka đi kođiță.Zavlačim ruku u grmić, hvatam dragog za repić.  (zagonetka)  ZAGONETKA  483  [Vidi]
343  Mńelo-l blînd suźe duauă uoĭ, da-l đizmerdat zbaće la berbĭaśe.Umiljato jagnje dve ovce siše, a jogunasto siše kod ovna.  (izreka)  PAREMIJA  483  [Vidi]
344  Gainuşă porîmbuşă, dă ku kuru pin śanuşă.Crna se koka po pepelu igra.  (zagonetka)  ZAGONETKA  483  [Vidi]
345  Dakă aş fi drak, n-aş fi sarak.Da sam đavo, ne bih bio siromah.  (izreka)  PAREMIJA  483  [Vidi]
346  S-a dus ursu la kurs, ş-a veńit ĭară urs.Ko medved na kurs pošo, ko medved je s kursa došo.  (izreka)  PAREMIJA  482  [Vidi]
347  Kînd ar fi sapa ka grapa, da grapa kît luoku, şî țîganu ar puńa-n kîmp.Kad bi motika bila ko drljača, a drljača ko njiva, i Ciga bi radio u polju.  (izreka)  PAREMIJA  481  [Vidi]
348  A vindut đin kasă śe nu sa vinđe.Prodala iz kuće što se ne prodaje.  (izreka)  PAREMIJA  481  [Vidi]
349  Đin gură sî-ț ĭasă, dupa kap sî-ț țîasă.Što ti iz usta izleti, po vratu nek te klepi.  (kletva)  PAREMIJA  481  [Vidi]
350  Popa kînd n-are śe sî lukre, bagă kuaĭļi în butuoĭ, şî pĭe urmă śarkă să ļi skuată, ma nu puaće.Pop kad nema šta da radi, nabija jajca u bure, a posle proba da ih izvuče, al ne može.  (izreka)  PAREMIJA  481  [Vidi]
351  Pi nuoĭ nu trăbe ńima să tungă, noa lîna pikă sîngură.Nas niko ne treba da šiša, nama vuna opada sama.  (izreka)  PAREMIJA  481  [Vidi]
352  Duauă klăń pi o față, nu sa măĭ rastuorn ńiśkînd.Dva su plasta na padini, al se nikad ne prevrnu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  480  [Vidi]
353  Paza bună petrĭaśe primĭažđa rîa.Budna pažnja izbegne zlu sudbinu.  (izreka)  PAREMIJA  480  [Vidi]
354  KÎNĆIKU LU AǏDUK VǏELKUHAJDUK-VELJKOVA PESMA  (balada)  POEZIJA  480  [Vidi]
355  Kînd vĭeḑ uomu kă vorbîaşće sîngur, or faśe kasă, or la lasat ibomńika.Kad vidiš čoveka da priča sam sa sobom, ili zida kuću, ili ga je napustila ljubavnica.  (izreka)  PAREMIJA  479  [Vidi]
356  Inatu manînkă kapu.Inat glavu jede.  (izreka)  PAREMIJA  479  [Vidi]
357  Đi-nkuaś krak, đi-nkuaś krak, da-n mižluok zapadă fak.Ovde breg, ovde breg, a između pravim sneg.  (zagonetka)  ZAGONETKA  479  [Vidi]
358  Buala boļiaşće, da saku goļaşće.Bol boluje, a džak prazni.  (izreka)  PAREMIJA  479  [Vidi]
359  Pikațar nasu în ḑama đi varḑă.Otpao ti nos u čorbu s kupusom.  (kletva)  PAREMIJA  479  [Vidi]
360  Unđe mulț parĭ, unu dă şî-n kur.Gde je mnogo kočeva, jedan te ubode u zadnjicu.  (izreka)  PAREMIJA  478  [Vidi]
361  Gaina pi krĭastă sa vĭađe śe uauă duśe.Kokoška se po kresti vidi kakva jaja nosi.  (izreka)  PAREMIJA  478  [Vidi]
362  Ĭo ku bińe dupa ťińe, tu ku pula dupa mińe.Ja dobrim oko tebe, a ti kurcem oko mene.  (izreka)  PAREMIJA  477  [Vidi]
363  Muaka tună, muaka ĭasă,
Muaka faśe rînd în kasă!
Ud ulazi, ud izlazi,
Ud kućom gospodari.  
(izreka)  PAREMIJA  477  [Vidi]
364  Am un ļemn: la rîdaśină vĭarđe, la mižluok uskat, la vîr fluarĭa lumină.Imam jedno drvo: u korenu zeleno, u sredini osušeno, na vrhu sjaji cvet.  (zagonetka)  ZAGONETKA  477  [Vidi]
365  Traĭaşće ka rarunkiļi-n său.Živi kao bubreg u loju.  (izreka)  PAREMIJA  477  [Vidi]
366  Śinś fraț la o bîrnă lukră.Petoro braće jednu gredu delju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  477  [Vidi]
367  Đi śe sînt la ĭepur piśuarļi đinapuoĭ măĭ lunź?
— Sî nu ći apļeś kînd ăl țuś în kur.
Zašto su zecu zadnje noge duže?
— Da se ne saginješ kad ga ljubiš u dupe.  
(pitalica)  PAREMIJA  477  [Vidi]
368  Ploaĭa şi moarťea ńičkînd sî nu kaț, kă vin sîngure.Kišu i smrt nikad ne prizivaj, jer dolaze same.  (izreka)  PAREMIJA  477  [Vidi]
369  Mustața susuļi, în gaură stupi.Brk usuče, u rupu se uvuče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  476  [Vidi]
370  O vakă ruoşe klańa manînkă, şî nu sa satură.Crvena krava stog pojede, al se ne nasiti.  (zagonetka)  ZAGONETKA  476  [Vidi]
371  Kasa fara kîńe, ka uşa fara kĭaĭe.Kuća bez psa, ko vrata bez ključa.  (izreka)  PAREMIJA  476  [Vidi]
372  Duśa-ća-ĭ, să ći măĭ văd kîn’ mĭ-aĭ veđa gaura kuruluĭ.Gubi se, da te vidim kad budem video svoje dupe.  (psovka)  PAREMIJA  476  [Vidi]
373  Kînd sa boćiaḑă, kopilu pļakă pi kaļa lu Dumńeḑîu.Kad se dete krsti, kreće Božjim putem.  (izreka)  PAREMIJA  475  [Vidi]
374  Zgrśitu măĭ mult plaćiaşće, ļeńuosu măĭ mult aļargă.Škrt više plaća, lenj više trči.  (izreka)  PAREMIJA  475  [Vidi]
375  O uaĭe ku lîna î-ńa.Ovca sa vunom u sebi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  475  [Vidi]
376  Nu ći mistaka unđe nu-ț fĭarbe uala.Ne mešaj se gde ti se lonac ne kuva.  (izreka)  PAREMIJA  475  [Vidi]
377  Madga-Madgaļina a pĭerdut kĭaĭa, Luna aflato, Suarļi a luvato.Magda-Magdalena ključ je izgubila, Mesec ga je našao, Sunce ga je uzelo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  474  [Vidi]
378  Manînś đin ĭa, da n-o măĭ spĭeļ.Jedeš iz nje, a ne pereš je.  (zagonetka)  ZAGONETKA  474  [Vidi]
379  Kare draku nu şćiĭe, pi ĭarbă vĭarđe să nu fiĭe.Ko đavola ne poznaje, na zelen’ travi ne opstaje  (izreka)  PAREMIJA  474  [Vidi]
380  Ažută la-l slab, kă-l pućarńik skapă sîngur.Pomogni slabom, jači će se sam izvući.  (izreka)  PAREMIJA  474  [Vidi]
381  Sî đa dumńeḑîu atunś sî ći faś muĭare kînd va faśa rakita mńare.Dabogda da budeš žena kad vrba bude pravila med.  (kletva)  PAREMIJA  474  [Vidi]
382  Una Ĭela, duda Ĭela, kara Ĭela, kara miş, kara biş, opaț, kopaț, źurźu, murźu, kļanț.Neprevodivo  (brzalica)  PAREMIJA  473  [Vidi]
383  Śe nuĭe, ńiś țaru nu manînkă.Čega nema, ni car ne jede.  (izreka)  PAREMIJA  473  [Vidi]
384  Pin avļiĭa fîrțońiĭa, şî sa-ntuarsă ĭar’ aśiĭa.Po avliji vrckala se, pa na mesto vratila se.  (zagonetka)  ZAGONETKA  473  [Vidi]
385  Bîtu țîńe pomîntu.Batina zemlju drži.  (izreka)  PAREMIJA  473  [Vidi]
386  Futul în kur să-l fut!Jebem ga u dupe, da ga jebem!  (psovka)  PAREMIJA  473  [Vidi]
387  Śe faś uodma kînd ći skuoļ?
— Urmă.
Šta napraviš odmah, čim ustaneš?
— Trag.  
(pitalica)  PAREMIJA  473  [Vidi]
388  Kînd aĭ măĭ multă pulă, măĭ bun s-o taĭ.Kad imaš višak kurca, bolje je da ga odsečeš.  (izreka)  PAREMIJA  472  [Vidi]
389  O butuarkă đi ćiĭ pļină đi skinćiĭ.Lipova deblica puna varnica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  472  [Vidi]
390  Śinś inş lukră la konak, da ĭeşke nu fak.Petorica kuću grade, a đubre ne prave.  (zagonetka)  ZAGONETKA  472  [Vidi]
391  Đestul ĭe o buată la un kar đi uaļe.Dovoljna je jedna tojaga za kola krčaga.  (izreka)  PAREMIJA  472  [Vidi]
392  Kuru puće, ama-l duś ku ćińe.Dupe smrti, al’ ga nosiš sa sobom.  (izreka)  PAREMIJA  472  [Vidi]
393  Ļemn la ļemn sa vaĭtă, da uom la uom lakrîmĭ varsă.Drvo se drvetu žali, a čovek pred čovekom suze lije.  (izreka)  PAREMIJA  472  [Vidi]
394  Śe nu ĭastă triĭ în lumĭe?
— Sî ći-ntuorś đi unđe aĭ ĭeşît, sî măĭ înviĭ dupa muarće, şî nus skărĭ pănă-n śerĭ.
Čega nema tri na svetu?
— Da se vratiš odakle si izašao, da oživiš posle smrti, i nema stepeništa do neba.  
(pitalica)  PAREMIJA  472  [Vidi]
395  Duauă śuberĭaļe pļińe đi žumerĭaļe.Dva čabra tanana, i u njima kajgana.  (zagonetka)  ZAGONETKA  471  [Vidi]
396  Vĭeḑ kă lukră, dăĭ okuol, vĭeḑ kî prînđe, şăḑ ku ĭel.Kada radi, zaobiđi, a kad jede, ti mu priđi.  (izreka)  PAREMIJA  471  [Vidi]
397  Fi kuminće ka nainće, nu fi pruost kum aĭ fuost.Budi mudar kao pre, a ne glup ko što si bio.  (izreka)  PAREMIJA  471  [Vidi]
398  Bată-l domńeḑău, să-l bată.Bog ga ubio, da ga ubije.  (kletva)  PAREMIJA  471  [Vidi]
399  Tu ć-aĭ bĭeşît, da lumĭa o să spună kî ć-a-ĭ kakat tuot.Ti si prdnuo, a ljudi će reći da si se sav usrao.  (izreka)  PAREMIJA  470  [Vidi]
400  Amnarĭu skapîră, ama nu la tuata pĭatra.Ognjilo kreše, ali ne o svaki kamen.  (izreka)  PAREMIJA  470  [Vidi]
401  Duće bĭestrîga ka frunḑa đi pluop.Idi bstraga ko topolov list.  (psovka)  PAREMIJA  470  [Vidi]
402  Abaćarĭa đin kaļe aduśe mulće rîaļe.Skretanje sa (pravog) puta donosi mnoga zla.  (izreka)  PAREMIJA  470  [Vidi]
403  MUOŞU MÎŃIĬATLJUTI STARAC  (balada)  POEZIJA  470  [Vidi]
404  Kum s-a prins şî s-a țînut său đemult?Kako se nekada hvatao i čuvao loj?  (obicaj)  PROZA  469  [Vidi]
405  Draku nu vĭađe lumĭa-n pĭaļa guală.Nage ljude đavo ne vidi.  (verovanje)  VEROVANJA  469  [Vidi]
406  Am un buou, fîn iĭ dau şî vara şî ĭarna, şî nu sa măĭ îngraşă.Imam jednog vola, hranim ga senom i leti i zimi, a on se ne goji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  468  [Vidi]
407  S-a spumîntat bîskîkaratu kă arđe satu.Uplašio se krakati da će selo buktati.  (zagonetka)  ZAGONETKA  468  [Vidi]
408  Dupa muarće or aļerź s-o ažunź, or şăḑ s-o aşćeḑ.Smrt ili juriš da je stigneš, ili sediš da je čekaš.  (izreka)  PAREMIJA  468  [Vidi]
409  A kreskut lînga drum, ka pizda lînga kur, uń sa baće şî rău şî bun.Odrasla je pored pored puta, kao pička kraj dupeta, gde navraća i zlo i dobro.  (izreka)  PAREMIJA  468  [Vidi]
410  Şî vita bĭa, ama şćiĭe kît.I stoka pije, ali zna koliko.  (izreka)  PAREMIJA  468  [Vidi]
411  Să kapiće, dabogda, ć-a kapatat mirĭasa nopća đin tîĭ.Nek dobije, dabogda, ono što je mlada dobila prve noći.  (kletva)  PAREMIJA  467  [Vidi]
412  Unđe lînă nuĭe mînă, unđe mînă nuĭe lînă.Gde je vune ruke nema, gde je ruke, vune nema.  (izreka)  PAREMIJA  467  [Vidi]
413  În vîr đi nuĭa, vaĭ đi ĭa.Na vr’ pruta, jao njemu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  467  [Vidi]
414  Kal pi kal: al đisupra măĭ mik đikît al đižuos.Konj na konju: gornji manji od donjega.  (zagonetka)  ZAGONETKA  467  [Vidi]
415  Kuk, kuk, şî-n apă țup.Krek, krek, i u vodu šljep.  (zagonetka)  ZAGONETKA  467  [Vidi]
416  Dakă mînă nu-ț dau, nuĭe muara să će-n ping.Ako ti ruku ne pružam, ne moram da te gurnem.  (izreka)  PAREMIJA  467  [Vidi]
417  Suokru baće ku kaśula đi paĭe, da suakra ku kaśula đi pĭatră.Svekar tuče kapom od slame, a svekrva kapom od kamena.  (izreka)  PAREMIJA  467  [Vidi]
418  AĮ, AĮ, DUNĂRĮAHEJ, HEJ, DUNAVE  (lirika)  POEZIJA  466  [Vidi]
419  Đi aiśa păn’ la munće tuot un klopît s-auđe.Odavde do planine jedno isto zvono zvoni.  (zagonetka)  ZAGONETKA  466  [Vidi]
420  Đafĭeća aĭ pi Dumńeḑău, kînd n-aĭ pi a tĭeu.Badava imaš Boga, kad nemaš svoga.  (izreka)  PAREMIJA  466  [Vidi]
421  Đin kakat plaśintă nuĭe.Od govna se pita ne pravi.  (izreka)  PAREMIJA  466  [Vidi]
422  Vorbim, da nu ńi grižă.Pričamo, a nije nas briga.  (izreka)  PAREMIJA  466  [Vidi]
423  Kaku-ma în soļńița tĭa!Poserem ti se u slanik!  (psovka)  PAREMIJA  466  [Vidi]
424  Kît ĭe đi urît, kînd sa-r plaći porĭezu la urîśuńe, i sa-r vinđa imańa lu tatî-su tuată.Koliko je ružan, kad bi se plaćao porez na ružnoću, prodala bi mu se cela očevina.  (izreka)  PAREMIJA  465  [Vidi]
425  Fara rakiĭe nuĭe visaļiĭe.Bez rakije veselje nije.  (izreka)  PAREMIJA  465  [Vidi]
426  Sî će duś, muĭarĭe, ka vîntu, şî sî okoļeşć tot pomîntu; đi o ḑî şî đ-o nuapće sî okoļeşć țărļi tuaće; đi o ḑî şî đ-o sară - sî ĭeş şî đin țărĭ afară!Da odeš, ženo, ko vetar, da obiđeš ceo svet; za dan i noć da obiđeš zemlje sve; a za veče i jedan dan, da izađeš iz sveta van!  (kletva)  PAREMIJA  465  [Vidi]
427  Un țîgan în țîgańiĭe, ku o miĭe đi burgiĭe.Ciganin u selu, s hiljadu svrdla po telu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  464  [Vidi]
428  Uomu bĭa aĭa śe n-ar bĭa ńiś puorśi.Čovek pije ono što ni svinje ne bi.  (izreka)  PAREMIJA  464  [Vidi]
429  Śe sa kîntă ka mîța, da nuĭe mîță?
— Mîrtanu.
Šta mauče kao mačka, a nije mačka?
— Mačor.  
(pitalica)  PAREMIJA  464  [Vidi]
430  TAŚ, KĂ AŞA ĬE LA SARAŚTAKO TI JE KOD SIROTINJE  (anegdota)  PROZA  463  [Vidi]
431  Bagă sama śe vorbĭeşć, kî uomu đi vuorbă sa baće.Pazi dobro šta govoriš, jer čoveka zbog reči tuku.  (izreka)  PAREMIJA  463  [Vidi]
432  Kîn’ fu kĭară, fu bună, kîpată uokĭ - nuĭe đi ńimika.Dok beše slepa, beše dobra, dobi oči - nije ni za šta.  (zagonetka)  ZAGONETKA  463  [Vidi]
433  Kîńe ńegru în śerĭ atîrnat.Crno pseto o nebo visi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  463  [Vidi]
434  Amunka kînd sa kîntă altu la gruapa tĭa.Nevolja je kad drugi kuka na tvom grobu.  (izreka)  PAREMIJA  463  [Vidi]
435  Draku ĭe bun uom, ama uomo-l strîkă.Đavo je dobar čovek, samo ga čovek kvari.  (izreka)  PAREMIJA  463  [Vidi]
436  Am o babă, înpļećiaşće la tarabă.Imam babu, upliće tarabu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  462  [Vidi]
437  Într-o koşară pļină đi kaĭ, tuoț albĭ, numa unu ruoşu.U štali punoj konja, svi su beli, samo jedan crven.  (zagonetka)  ZAGONETKA  462  [Vidi]
438  Ĭuo am fakut pi muma, muma m-a fakut pi mińe.Ja rodih majku, majka rodi mene.  (zagonetka)  ZAGONETKA  461  [Vidi]
439  Gura baće kuru.Usta dupe mlate.  (izreka)  PAREMIJA  461  [Vidi]
440  Taĭnă multă, sîraśiĭe guală.Prazna priča, golo siromaštvo.  (izreka)  PAREMIJA  461  [Vidi]
441  Đi śe ĭepuru are pĭaļe muaļe la piśuare?
— Sî nu ći zgîrîĭe kînd ći vo kîlari.
Zašto zec ima meku kožu na nogama?
— Da te ne grebe kad te zajaše.  
(pitalica)  PAREMIJA  461  [Vidi]
442  Kîtă karńe are kapra?
— Kît îĭ înkĭapă supt pĭaļe.
Koliko mesa ima koza?
— Koliko joj staje pod kožu.  
(pitalica)  PAREMIJA  460  [Vidi]
443  Ţaru śină, da buzduganu iĭ žuakă.Car večera, a buzdovan mu igra.  (zagonetka)  ZAGONETKA  460  [Vidi]
444  Pi lînga apă mare mĭerź, pi lînga fuok mare nu puoț.Pored velike vode ideš, pored velike vatre ne možeš.  (izreka)  PAREMIJA  460  [Vidi]
445  Dakă mint, dabuogda să nu măĭ ažung suarļi ku piśuarļi, ńiś luna ku mîna.Ako lažem, dabogda nikad ne dohvatio sunce nogama, ni mesec rukama.  (kletva)  PAREMIJA  460  [Vidi]
446  Aripa đin tîrg, da kuada đin krîng.Krilo se kupuje, rep se u šumi neguje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  459  [Vidi]
447  În butuarkă đi fag, ińimă đi drak.U bukovoj duplji đavolovo srce.  (zagonetka)  ZAGONETKA  459  [Vidi]
448  Muĭarĭa puaće şî đisupra, şî đižuos, da uomu numa đižuos.Žena može i ozgo i ozdo, a muškarac samo ozdo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  459  [Vidi]
449  Nu kapiț lapće đi la vakă, pănă-n ĭarbă nu sa kakă.Ne muzeš kravu, dok ne ubalega travu.  (izreka)  PAREMIJA  459  [Vidi]
450  Dabuogda buoĭi sî-ĭ muara în źug, aratura să nu măĭ fakă.Dabogda mu lipsali volovi u jarmu, oranje da ne završi.  (kletva)  PAREMIJA  459  [Vidi]
451  AĐET LUVATU ĐIN KIKĂOBIČAJ PRVO ŠIŠANJE  (obicaj)  PROZA  459  [Vidi]
452  Pi lînga kalu al muort, tuaće śuarîļi gîrîĭe.Pored mrtvog konja sve vrane grakću.  (izreka)  PAREMIJA  458  [Vidi]
453  Kad pintru napastă: ńiś să n-o fak, ńiś să n-o trag!Molim se za klevetu: nit’ da je činim, nit’ da je primim!  (molitva)  PAREMIJA  458  [Vidi]
454  Bĭa bińe, manînkă bîńe, kă nu şćiĭ muarća kînd vińe.Pij dobro, jedi dobro, jer ne znaš kada smrt dolazi.  (izreka)  PAREMIJA  458  [Vidi]
455  Dupa Sînta-Mariĭe sa kakă-n pîlariĭe, da la Vińirĭa Mare şî-n gura kuĭ o are.Posle Gospojine poseru ti šešir, a na Petkovici i usta onog ko ga nosi.  (izreka)  PAREMIJA  457  [Vidi]
456  Ĭo mis ńegru, ama pomînto-l ńegru rođaşće.Jesam crn, al crna zemlja rađa.  (izreka)  PAREMIJA  457  [Vidi]
457  Puaće bîlśu fara unu.Može vašar bez jednoga.  (izreka)  PAREMIJA  457  [Vidi]
458  Kînd ar fi tuata muska đi mńare, ar fi mńare şî la kuru kaluluĭ.Kad bi svaka muva pravila med, bilo bi meda i na konjskoj zadnjici.  (izreka)  PAREMIJA  457  [Vidi]
459  Gorunu țîńe bunu: kînd bunu sa ńebuńeaşće, tuata lumĭa noroḑaşće.Hrastovina dobrog čuva: kad se dobri onedobri, sav se narod raznarodi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  456  [Vidi]
460  Đin krĭang kađe, da nu sa sparźe.Sa grane pada, al’ ne strada.  (zagonetka)  ZAGONETKA  456  [Vidi]
461  Ĭa ku saku, vĭeḑ pi draku.Uzmi džakom, videćeš se s vragom.  (izreka)  PAREMIJA  456  [Vidi]
462  Uomu sîngur îș faśe buală.Čovek sam sebi nanosi bol.  (izreka)  PAREMIJA  456  [Vidi]
463  În gaură tună, şobuol nuĭe, barbă are, puopă nuĭe.U rupu uđe, pacov nije, bradu ima, popa nije.  (zagonetka)  ZAGONETKA  455  [Vidi]
464  Kare faśe, nu manînkă.Ko gotovi (jela), taj ne jede.  (izreka)  PAREMIJA  455  [Vidi]
465  Al muort sa-mpuće, da-l viu sa fuće.Mrtvi truli, a živi ga guli.  (izreka)  PAREMIJA  455  [Vidi]
466  Kînd ĭe în varḑă măĭ multă karńe?
— Kînd tună buou în vîrḑariĭe.
Kad je u kupusu najviše mesa?
— Kad vo uđe u kupusište.  
(pitalica)  PAREMIJA  455  [Vidi]
467  Abatut đin poćaka lumi.Skrenut sa ljudske staze.  (izreka)  PAREMIJA  455  [Vidi]
468  Duauă boboloaşă đi arźint, unđe ļi trîmĭet akolo sa duk.Dve kapi žive, kud ih šaljem, tamo odu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  454  [Vidi]
469  Pin stîklă trĭaśe, şî n-o sparźe.Kroz staklo prolazi, a ne lomi ga.  (zagonetka)  ZAGONETKA  454  [Vidi]
470  Kaḑu golîmbu fara ărpĭ pi ļemn fara krĭenź, şî-l muśkă țarița fara đinț.Pade golub bez krila na drvo bez grana, i ujede ga bezuba carica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  454  [Vidi]
471  Kît ĭe đi urît, kînd urîśuńa ar durĭa, ĭel al muri đi durĭare.Koliko je ružan, kad bi ružnoća bolela, on bu umro od bolova.  (izreka)  PAREMIJA  454  [Vidi]
472  Perđaćaĭ pista mărļi ńagre, dabogda.Nestao preko crnog mora, dabogda.  (kletva)  PAREMIJA  454  [Vidi]
473  Ku darĭa trĭeś marĭa.Darivanjem more pređeš.  (izreka)  PAREMIJA  453  [Vidi]
474  Al śe faśe, are un pakaće, al śe-l mînă, are nuauă.Ko čini, ima jedan greh, ko navodi - ima devet.  (izreka)  PAREMIJA  453  [Vidi]
475  Uaĭa śe nu-ş duśe lînă, măĭ bun s-o manînśe lupi.Ovcu kojoj runo smeta, bolje da izjedu vuci.  (izreka)  PAREMIJA  453  [Vidi]
476  Kînd sa fĭarbe lapćiļi, să aĭ uokĭ şî la kur.Kad se mleko kuva, da imaš oči i na zadnjici.  (izreka)  PAREMIJA  453  [Vidi]
477  Darĭe ku narĭe sînt fraće ku suoră.Davanje i nemanje su brat i sestra.  (izreka)  PAREMIJA  453  [Vidi]
478  Am un purśel rîpat: ku fļitu fļituĭaşće, da ku kuru îngrađiaşće.Imam svinjče-nemirče: njuškom njuškuje, zadnjicom ograđuje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  452  [Vidi]
479  Tu nu ma krĭeḑ pi mińe, da vrĭeĭ Dumńeḑîu sî ći krĭadă pi ćińe.Ti ne veruješ meni, a hoćeš da Bog veruje tebi.  (izreka)  PAREMIJA  452  [Vidi]
480  Śe dakă muare uomu, nu sa faśe gaură-n śerĭ, numa-n pomînt.Šta ako umre čovek, ne pravi se rupa u nebu, nego u zemlji.  (izreka)  PAREMIJA  452  [Vidi]
481  Dupa prînz tot săraku puńe kapu.Posle ručka i siromah odmora.  (izreka)  PAREMIJA  452  [Vidi]
482  Am o pătură: pi lumĭa tuată astruk, da pi suora mĭa nu puot.Imam pokrivač: ceo svet pokrivam, samo svoju sestru ne mogu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  451  [Vidi]
483  Patru stau, patru iĭ dau, da patru sa ruagă la Dumńeḑîu.Četiri stoje, četiri doje, a četiri se Bogu mole.  (zagonetka)  ZAGONETKA  451  [Vidi]
484  Pup-pup-pup! Kare m-a pupat, să pupĭe đin kuĭbu mĭeu, kî ĭe kurat, luminat, uns ku kakat.Pup-pup-pup! Ko me ljubi, nek mi gnezdo ljubi, jer je čisto, nepogano, govnom omazano.  (zagonetka)  ZAGONETKA  451  [Vidi]
485  Un țaruş ruoşu în kur la muoşu.Bodlja crvena, starcu u dupe nabijena.  (zagonetka)  ZAGONETKA  451  [Vidi]
486  Ţîşćo-fîşćo, ololonk-tronk.Cišti-fišti, ololonk-tres.*  (zagonetka)  ZAGONETKA  451  [Vidi]
487  Kare taĭe, parće-ş faśe.Ko seče, sebi teče.  (izreka)  PAREMIJA  451  [Vidi]
488  Kĭta şîăd, kîta nu lukru, şî vrĭamĭa trĭaśe.Malo sedim, malo ne radim, i vreme prolazi.  (izreka)  PAREMIJA  451  [Vidi]
489  Măĭ amunka la uom ĭe kînd vĭađe kă-ĭ muor parințî, da kopiĭi înbătrîńesk.Najteže je čoveku kad vidi da mu roditelji umiru, a deca mu stare.  (izreka)  PAREMIJA  451  [Vidi]
490  Uomu-l kată pi draku, da nu draku pi uom.Čovek traži đavola, a ne đavo čoveka.  (izreka)  PAREMIJA  451  [Vidi]
491  Śe ĭe đi kasă, nuĭe đi sat.Što je za kuću, nije za selo.  (izreka)  PAREMIJA  451  [Vidi]
492  Piku pikă, balta-ngĭață.Kaplja kaplje, baru ledi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  450  [Vidi]
493  Ĭa babă, da đi şapće întrabă.Ona stari, al za sedam mari.  (izreka)  PAREMIJA  450  [Vidi]
494  Mînă pi mînă spală, da vaka pi vakă ļinźe.Ruka ruku mije, krava kravu liže.  (izreka)  PAREMIJA  450  [Vidi]
495  Păsîrĭ mulće, tuata are ļimba iĭ.Mnogo ptica, svaka svoj jezik ima.  (izreka)  PAREMIJA  450  [Vidi]
496  Pi porînś amînat manînś.Po poruci kasno jedeš.  (izreka)  PAREMIJA  449  [Vidi]
497  Tuoț sa plîng, da ĭel kîntă.Svo nariču, a on peva.  (zagonetka)  ZAGONETKA  449  [Vidi]
498  Tutuk-bunduk, đi kuadă ăl duk.Trupac-šupac, za rep ga vučem.  (zagonetka)  ZAGONETKA  449  [Vidi]
499  Ku o mînă, triĭ în kur.S jednom rukom, trij u dupe.  (zagonetka)  ZAGONETKA  449  [Vidi]
500  Ažuns suariļi la burik.Stiglo je Sunce na pupak  (izreka)  PAREMIJA  449  [Vidi]
501  Nuĭe ku-ĭ s-a gaćit, numa ku-ĭ s-a putrîvit.Nije kome se spremalo, nego kome se sterifilo.  (izreka)  PAREMIJA  449  [Vidi]
502  Kînd ĭe vaka măĭ grĭa?
— Kînd ći kalkă pi piśuor.
Kad je krava najteža?
— Kad te nagazi na nogu.  
(pitalica)  PAREMIJA  449  [Vidi]
503  MÎNDRO, BĂRBĂŢĂLŬ-AL TĂŬDABOGDA TI MUŽ ŠLOGIR’O  (lirika)  POEZIJA  449  [Vidi]
504  O sabļe unsă, în pomînt dusă.Masna sablja u zemlju ode.  (zagonetka)  ZAGONETKA  448  [Vidi]
505  Un śuśuļiaće stă supt parĭaće, în tuaće părțîļi dă ku saźiaće.Jedan panj pored kuće, na sve strane strelom tuče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  448  [Vidi]
506  În poĭană uala fĭarbe.U sred polja lonac vri.  (zagonetka)  ZAGONETKA  448  [Vidi]
507  Kare pļakă măĭ đinuapće ļi vĭađe pi tuaće.Ko rano porani sve vidi.  (izreka)  PAREMIJA  448  [Vidi]
508  Numa kuaĭļi sînt soțîĭe, kî nu sa măĭ đispart ńiśkînd.Samo su muda par, jer se ne razdvajaju nikad.  (izreka)  PAREMIJA  448  [Vidi]
509  Pi dunga bĭelțî nuĭe urmă đi drak, numa đi uom.Pored bare nije đavolov, nego čovekov trag.  (izreka)  PAREMIJA  448  [Vidi]
510  Kare śĭare, nu pĭare, da ńiś bińe nu-ş auđe.Ko prosi, ne gine, ali ni dobro o sebi neće čuti.  (izreka)  PAREMIJA  448  [Vidi]
511  Bolnau đi muarće, da-r mînka đi tuaće.Mrtav bolestan, a jeo bi svega.  (izreka)  PAREMIJA  448  [Vidi]
512  — Kum săre pîrśu pista ogaş?
— Tot una ka kapra.
— Kako jarac preskače potok?
— Isto kao koza.
  
(pitalica)  PAREMIJA  447  [Vidi]
513  Puń ku raru, ĭaĭ ku karu, puń ku đesu, ĭaĭ ku kĭesu.Seješ ređe, puniš kola, seješ gušće, puniš kesu.  (izreka)  PAREMIJA  447  [Vidi]
514  Aĭ batrîń a spus kî puoț să ći žuorĭ pi strîmb numa kînd puoț sî skuoț uomu đi la robiĭa grĭa.Stari su govorili da se možeš krivo kleti samo kad možeš čoveka da spasiš teške robije.  (izreka)  PAREMIJA  447  [Vidi]
515  Turta mĭa pi turta tĭa, fusu mĭeu în kuru tĭeu.Moja proja preko tvoje, a u guzi vreteno je.  (zagonetka)  ZAGONETKA  447  [Vidi]
516  Kare fomĭaşće, ăla tînžîaşće.Ko gladuje, taj vene.  (izreka)  PAREMIJA  447  [Vidi]
517  Ku bîtu skurt nu sa masură apa adînkă.Kratkim štapom ne meri se duboka voda.  (izreka)  PAREMIJA  447  [Vidi]
518  Kopilu mik, grižă mare, kopilu mare, grižă şî măĭ mare.Malo dete, velika briga, veliko dete, briga još veća.  (izreka)  PAREMIJA  447  [Vidi]
519  Ńevuoĭa vińe pi kal, da sa duśe pi kukumĭelś.Nevolja dolazi na konju, a odlazi na puževima.  (izreka)  PAREMIJA  447  [Vidi]
520  Pişatu far’ đi bĭeşît, ka nunta far’ đi lăutarĭ.Pišanje bez prdeža, ko svadba bez muzike.  (izreka)  PAREMIJA  447  [Vidi]
521  Mînka-ć-ar şărpi şî balauri.Izjele te zmije i blavori.  (kletva)  PAREMIJA  447  [Vidi]
522  La ĭel ńiś ku pula nu či țîń.Od njega se nu kurcem ne možeš odbraniti.  (izreka)  PAREMIJA  446  [Vidi]
523  Daĭ ku mîna, ĭaĭ ku piśuariļi.Daješ rukom, uzimaš nogama!  (izreka)  PAREMIJA  446  [Vidi]
524  Ćićirikă mikă đi kur đi rađikă.Malo te žiže uvis podiže.  (zagonetka)  ZAGONETKA  446  [Vidi]
525  Lînga fuok Trifu şîađe, da đi frikă nu sa pĭarđe.Pored vatre Trifun stoji, a vatre se ne boji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  446  [Vidi]
526  Gîzdariĭa stă într-un piśuor, da sîraśiĭa în tuaće patru.Bogatstvo stoji na jednoj nozi, a siromaštvo na sve četiri.  (izreka)  PAREMIJA  446  [Vidi]
527  Ńiś nu śer la ńima, ńiś nu dau la ńima.Nit’ od koga tražim, niti kome dajem.  (izreka)  PAREMIJA  446  [Vidi]
528  Kînd va bĭeşî raku în apă fĭartă, şî tu sî fiĭ fată.Kad rak prdne u vreloj vodi, i ti da budeš devojka.  (kletva)  PAREMIJA  446  [Vidi]
529  Sa duśe la apă, da nu sa adapă.Ide na pojilo, al se ne poji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  445  [Vidi]
530  Napasta ĭe ku đințî đi fĭer.Kleveta ima gvozdene zube.  (izreka)  PAREMIJA  444  [Vidi]
531  Pin kur la vaka ńagră ći uĭț la đinț-aĭ albĭ.Kroz kravino crno dupe gledaš joj u bele zube.  (zagonetka)  ZAGONETKA  444  [Vidi]
532  Buĭađa rîa află ļaku.Ljuta trava lek nalazi.  (izreka)  PAREMIJA  444  [Vidi]
533  În lumĭe multă măĭ bun đi pituļ.U gomili ljudi najbolje se kriješ.  (izreka)  PAREMIJA  444  [Vidi]
534  Ĭ-a pus draku frîu-n kap.Zauzdao ga đavo.  (izreka)  PAREMIJA  444  [Vidi]
535  Đi śe vînatuorĭu kată ĭepuru?
— Đi śe nu şćiĭe unđi ĭe.
Zašto lovac traži zeca?
— Zato što ne zna gde je.  
(pitalica)  PAREMIJA  444  [Vidi]
536  Sî-ĭ ďa dumńezeu če-ĭ ginďesk ĭeu.Nek mu bog da ono što mu mislim ja.  (kletva)  PAREMIJA  444  [Vidi]
537  Sa traźe ka śața.Vuče se kao magla.  (izraz)  PAREMIJA  444  [Vidi]
538  Kuń pi kuń skuaće, da buata pi tuaće.Klin se klinom vadi, ali malj vadi sve.  (izreka)  PAREMIJA  443  [Vidi]
539  Mi sa înflă, mi sa-ngînfă, fofoluaka mi sa skuală.Zaduva se, naduva se, okruglasto mi se diže.  (zagonetka)  ZAGONETKA  443  [Vidi]
540  O gaină ćuşă rîkîĭe-n śanuşă.Priprosta koka po pepelu prčka.  (zagonetka)  ZAGONETKA  443  [Vidi]
541  Un-će duś, a kolo ĭastă, far đi ĭel traĭ nu ĭastă.Kud god krećeš, svud ga srećeš, bez njega ti života nema.  (zagonetka)  ZAGONETKA  443  [Vidi]
542  K-o nuĭauă kuprind lumĭa tuată.Jednom šibom ceo svet zahvatim.  (zagonetka)  ZAGONETKA  443  [Vidi]
543  Kîr ĭe đi urît, ńiś muarća nu-ĭ stă-n drum.Koliko je ružan, ni smrt mu put ne preči.  (izreka)  PAREMIJA  443  [Vidi]
544  Kopil đin sat no-l măĭ faś đi śuakă.Dete iz sela nikad ne može biti planinac.  (izreka)  PAREMIJA  443  [Vidi]
545  Kînd ĭe uou măĭ mare đi kît buo?
— Kînd ăl faśe gaina în puodu ştăļi.
Kad je jaje više od vola?
— Kad ga koka snese na tavanu štale.  
(pitalica)  PAREMIJA  443  [Vidi]
546  Draku ńiś nu ară, ńiś nu sapă, numa ći bolđaşće la kur (să faś rîaļe).Đavo niti ore, niti kopa, samo te podbada u zadnjicu (da činiš zla).  (izreka)  PAREMIJA  442  [Vidi]
547  Doĭsprîaśe kaĭ în ştală, tuoț ku kuoḑîļi afară.Dvanaest konja u štali, svima repovi van ispali.  (zagonetka)  ZAGONETKA  442  [Vidi]
548  O mîță zgaită pi kîmp sa kîntă.Mačka razrogačka ide poljem i mjauče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  442  [Vidi]
549  Źuaka sparźe truaka.Igra glupa glavu lupa. (=Igračka, plačka.)  (izreka)  PAREMIJA  442  [Vidi]
550  Unđe sa bat frațî, nu će mistaka.Ne mešaj se kad se braća tuku.  (izreka)  PAREMIJA  442  [Vidi]
551  Sa-nvîrćiaşće ka bĭeşîna-n śuariś.Vrti se ko prdež u pantalonama.  (izreka)  PAREMIJA  442  [Vidi]
552  Şuĭră tu la kuru tĭeu, kî la-l mĭeu nu-ĭ şćiĭ kînćiku.Zviždući svom dupetu, jer mome pesmu ne znaš.  (izreka)  PAREMIJA  442  [Vidi]
553  Đi śe bou sa kulkă?
— Đi śe nu puaće să şadă pi skamn.
Zašto vo leži?
— Zato što ne može da sedi na stolici.  
(pitalica)  PAREMIJA  442  [Vidi]
554  Mînka-l-ar vĭermi, să-l manînśe.Izjeli ga crvi, da ga izjedu.  (kletva)  PAREMIJA  442  [Vidi]
555  Aăla kare nu dîrîașće kumnata, pi lumĭa-ĭa o să sa suĭe pi ćiĭ beļit, or kă o sî mîńe ĭepuri ku tuoba-n muară.Onaj ko ne dira svastiku, na onom svetu će se penjati na oguljenu lipu, ili će bubnjem uterivati zečeve u vodenicu.  (izreka)  PAREMIJA  442  [Vidi]
556  În munće pokńaşće, în sat rasună.U gori puca, u selu odjekuje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  441  [Vidi]
557  Kînd unu are kuțît da altu pîńe, n-au alta śe numa sî sa vorbĭaskă.Kad jedan ima nož a drugi hleb, nemaju drugo šta nego da se dgovore.  (izreka)  PAREMIJA  441  [Vidi]
558  Ńima nuĭe fakut đi puost, numa în slasta măĭ mare.Niko nije u postu pravljen, nego u najvećoj slasti.  (izreka)  PAREMIJA  441  [Vidi]
559  Unđe bińe, nuĭe lok đe mińe, unđe rău - tot ĭeu.Gde je dobro, niko me ne prima, ge je zlo - samo mene ima.  (izreka)  PAREMIJA  441  [Vidi]
560  ĐESKÎNĆIK ĐI BUBEBAJALICA PROTIV BOGINJA  (bajalica)  POEZIJA  441  [Vidi]
561  Iriuşă-porîmbuşă, stă ku kuru în śanuşă.Jabučica-šarenica, u pepelu joj zadnjica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  440  [Vidi]
562  Trĭaśe pista apă, da nu sa adapă.Vodu prelazi, al’ se ne ukvasi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  440  [Vidi]
563  Śe kap, aşa žńap.Kakva glava, takva motka.  (izreka)  PAREMIJA  440  [Vidi]
564  Kum sîare pîrśu pista ogaş?
— Tuot una ka kapra.
Kako jarac preskače potok?
— Isto kao koza.  
(pitalica)  PAREMIJA  440  [Vidi]
565  Odolan đi vakă, în butuarkă đi salkă.Kravlja koščina u vrbovoj duplji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  439  [Vidi]
566  Supt un karpińel žuakă un ĭepurĭel.Pod grabićem zečić igra.  (zagonetka)  ZAGONETKA  439  [Vidi]
567  Mik ka uou, traźe ka buou.Malo ko jaje, tegli ko vo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  439  [Vidi]
568  Șă kuru puće, ama-l duś ku ćińe.I dupe smrdi, al ga nosiš sa sobom.  (izreka)  PAREMIJA  439  [Vidi]
569  Ma suiĭ în vîr đi nuk, vaḑuĭ turśi păn’ sa duk.Popeh se na vr’ ora, videh Turke iza gora.  (zagonetka)  ZAGONETKA  438  [Vidi]
570  Ĭuo nu puot đi pi sus să ažut.Ja ne mogu sa nebesa da pomažem.  (izreka)  PAREMIJA  438  [Vidi]
571  Sî đa dumńeḑîu sî nu-ț ažuće ḑîua ku nuapća.Dabogda ti ne pomogli ni dan ni noć.  (kletva)  PAREMIJA  438  [Vidi]
572  Kînd ĭe puopa uom?
— Kînd iĭ vĭeḑ urma în zapadă.
Kad je popa čovek?
— Kad mu vidiš trag u snegu.  
(pitalica)  PAREMIJA  438  [Vidi]
573  Giśu-miśu: kare nu va giśi, mațîļi-n ĭel sa vo zgrśi.Zagonetke-zanovetka: ko je neće znati, creva će mu zavezati.  (zagonetka)  ZAGONETKA  437  [Vidi]
574  În butuoń şî vin şî rakiu, da nu sa mĭastîkă.U istom buretu i vino i rakija, a ne mešaju se.  (zagonetka)  ZAGONETKA  437  [Vidi]
575  Kare ĭe alu Dumńeḑîu, nuĭe ku nuoĭ. (A murit, l-a luvat Dumńeḑîu la ĭel.)Ko je Božji, nije sa nama. (Umro je, uzeo ga Bog k sebi.)  (izreka)  PAREMIJA  437  [Vidi]
576  Đi śe țîganu vinđe kalu?
— Đi śe nu puaće kalu să vindă țîganu.
Zašto Ciga prodaje konja?
— Zato što ne može konj da proda Cigu.  
(pitalica)  PAREMIJA  437  [Vidi]
577  Dakă ći pazășć tu, șî dumńeḑîu ći pazîașće.Ako se ti čuvaš, i bog te čuva.  (izreka)  PAREMIJA  437  [Vidi]
578  Am un berbĭaśe ku mațîļi în şîaļe.Imam ovna s crevima na leđima.  (zagonetka)  ZAGONETKA  436  [Vidi]
579  O bag pi ńaćida în flokuasă.Stavljam glatku u dlakavu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  436  [Vidi]
580  Într-un fund đi ogaşăl kîntă un kokoşăl.U dnu jednog potočića čuje se pesma petlića.  (zagonetka)  ZAGONETKA  436  [Vidi]
581  Kare sa pazĭaşće, şî Dumńeḑîu ăl pazîaşće.Ko se čuva, i Bog ga čuva.  (izreka)  PAREMIJA  436  [Vidi]
582  Măĭ îndată ći muśkă kîńiļi tĭeu, đikît alu altu.Pre će te ujesti tvoje pseto, nego tuđe.  (izreka)  PAREMIJA  436  [Vidi]
583  Nu lukră ńimika, numa dă țîță la sapă.Ne radi ništa, samo doji motiku.  (izreka)  PAREMIJA  436  [Vidi]
584  Kalu nu şćiĭe să-npingă, ĭel şćiĭe numa să tragă.Konj ne zna da gura, on zna samo da tegli.  (izreka)  PAREMIJA  436  [Vidi]
585  BUŹUOKURA ĐI TRAILĂRUGALICA ZA TRAILA  (satira)  POEZIJA  436  [Vidi]
586  Ļesńe ĭe la şokîće supt klańe mare.Lako je mišu pod velikim plastom.  (izreka)  PAREMIJA  435  [Vidi]
587  Śe ĭe bun, nu țîńe mult.Što je dobro, ne traje dugo.  (izreka)  PAREMIJA  435  [Vidi]
588  Kum ț-aşerń, aşa duorm, kum ći kulś, aşa ći skuoļ.Kako prostreš, tako spavaš; kako legneš, tako ustaješ.  (izreka)  PAREMIJA  434  [Vidi]
589  Đi aiś păn’ la mărĭ numa fundurĭ đi kaldărĭ.Odavde do sinjeg mora samo danci od lavora.  (zagonetka)  ZAGONETKA  434  [Vidi]
590  Stă în kuń, da fund n-are.O klin visi, a dno nema.  (zagonetka)  ZAGONETKA  434  [Vidi]
591  Fuoku arđe, fum nu mĭarźe.Vatra golema, a dima nema.  (zagonetka)  ZAGONETKA  434  [Vidi]
592  Śe faśe kokuoşu kînd sa suĭe pi gard?
— Sa țîńe să nu kadă.
Šta radi petao kad se popne na ogradu?
— Drži se da ne padne.  
(pitalica)  PAREMIJA  434  [Vidi]
593  Śe ĭe la mînă, nuĭe minśună.U ruci što je, stvarno je.  (izreka)  PAREMIJA  433  [Vidi]
594  Nu aduormĭ pănă nu mĭastîś fluośi.Ne zaspiš, dok ne smešaš dlake.  (zagonetka)  ZAGONETKA  433  [Vidi]
595  Un rastău rîaśe Dunîrĭa trĭaśe.Hladno gvožđe Dunav prođe.  (zagonetka)  ZAGONETKA  433  [Vidi]
596  Kîmpu are uokĭ, da padurĭa urĭekĭ.Polje ima oči, a šuma uši.  (izreka)  PAREMIJA  433  [Vidi]
597  Kare puaće, aăla ruađe.Ko može, taj glođe.  (izreka)  PAREMIJA  433  [Vidi]
598  Mînka-ć-ar muska vĭarđe.Izjele te muve zelene.  (kletva)  PAREMIJA  433  [Vidi]
599  Unđe are vaka măĭ multă karńe?
— Supt pĭaļe.
Gde krava ima najviše mesa?
— Pod kožom.  
(pitalica)  PAREMIJA  433  [Vidi]
600  Kînd nuĭe pluaĭe, bună ĭe șî pĭatra.Kad nema kiše, dobar je i grad.  (izreka)  PAREMIJA  433  [Vidi]
601  Un muort întra duoĭ viĭ.Jedan mrtav između dva živa.  (zagonetka)  ZAGONETKA  432  [Vidi]
602  Nuĭe ruşîńe, kă đin ruşîńe ńis fakuț.Nema sramote, jer smo od sramete nastali.  (izreka)  PAREMIJA  432  [Vidi]
603  Şî uaĭa ńagră dă lapće alb.I crna ovca belo mleko daje.  (izreka)  PAREMIJA  432  [Vidi]
604  Ăț visaḑă kuru marźiaļe vĭerḑ.Sanja ti dupe zelene bisere.  (izreka)  PAREMIJA  432  [Vidi]
605  Kînd auḑ una đi la rîsarit, una đi la zovîrńit, tu pļakă pin mižluok.Kad jedno čuješ sa istoka, a drugo sa zapada, ti kreni kroz sredinu.  (izreka)  PAREMIJA  432  [Vidi]
606  Sa-nvîrćaşće ka kuoĭu-n feruaĭkă.Vrti se ko mudo u kotliću.  (izreka)  PAREMIJA  432  [Vidi]
607  Urđiş-burđiş vržđik malaĭ, śe la şkuală învațaĭ păn’ la kasă ma zuĭtaĭ.Kreće-šeće parče proje,* što me u školi uče, zaboravim do kuće.  (zagonetka)  ZAGONETKA  431  [Vidi]
608  Mare ka kasa, vĭarđe ka matasa, dulśe ka mńiarĭa, amară ka fĭarĭa.Ko kuća golem, ko svila zelen, sladak ko med, gorak ko jed.  (zagonetka)  ZAGONETKA  431  [Vidi]
609  Bĭa şî manînkă, şî katîț lukru tĭeu.Pij i jedi, i gledaj svoja posla.  (izreka)  PAREMIJA  431  [Vidi]
610  Satu arđe, da baba sa pĭapćină.Selo gori, a baba se češlja.  (izreka)  PAREMIJA  431  [Vidi]
611  Kînd pi ĭepur ăl duor đințî?
— Kînd ăl muśkă kopuoĭu.
Kada zec pati od zuba?
— Kad ga ujede ker.  
(pitalica)  PAREMIJA  431  [Vidi]
612  Đi aiśa păn’ la munće tuot ḑăļe marunće.Odavde do šumice samo alka do alkice.  (zagonetka)  ZAGONETKA  430  [Vidi]
613  Pista o vaļe adînkă o punće strîmbă.Nad dubokim dolom krivo brvno.  (zagonetka)  ZAGONETKA  430  [Vidi]
614  S-a spînḑurat baba-n duos, ku ļinđiku skuos.O drvo se baba obesila, i sikilj iskesila.  (zagonetka)  ZAGONETKA  430  [Vidi]
615  Unđe duarme ruĭan, nu măĭ dă buruĭan.Gde crvenko spava, tu ne raste trave.  (zagonetka)  ZAGONETKA  430  [Vidi]
616  Sî baź şokîćiļi şî-n ambarĭu ku grîu, şobuol nu sa măĭ faśe.Stavi miša i u ambar sa žitom, u pacova neće da izraste.  (izreka)  PAREMIJA  430  [Vidi]
617  ŚE NUME AVUT KOPIĬI RUMÎŃEȘĆ?KOJA SU IMENA IMALA VLAŠKA DECA?  (anegdota)  POEZIJA  430  [Vidi]
618  Pîsarika ku minća-n kuadă.Ptičica sa umnim repom.  (zagonetka)  ZAGONETKA  429  [Vidi]
619  Kînd daĭ înprumut, askultă arîngu kum kîntă: „Daĭ! - Naĭ!”Kad daješ na zajam, poslušaj kako zvoni crkveno zvono: „Daješ! - Nemaš!”  (izreka)  PAREMIJA  429  [Vidi]
620  Sarak, sarak, ama nu sa ćĭame nuapća kînd latră kîńi.Puki siromah, al se ne trza noću kad laju psi.  (izreka)  PAREMIJA  429  [Vidi]
621  Unđe ĭastă uoĭ, ĭastă şî fuoĭ.Gde ima ovaca, ima i mehova.  (anegdota)  PROZA  428  [Vidi]
622  Kare ĭe bun, nu sa ćiame đu žumataće satu.Ko je dobar, ne boji se pola sela.  (izreka)  PAREMIJA  428  [Vidi]
623  Ś-a mînkat lupi, nu măĭ vĭeḑ.Što vuci izjedu, više ne vidiš.  (izreka)  PAREMIJA  428  [Vidi]
624  Kare faśe bińe, ăş lunźaşće pomana.Ko čini dobra, produžava daću.  (izreka)  PAREMIJA  427  [Vidi]
625  La kur rîńuos trăbe ungĭe marĭ.Za šugavo dupe trebaju veliki nokti.  (izreka)  PAREMIJA  427  [Vidi]
626  Ńiś nu-ț aļeg, ńiś nu-ț kuļeg.Nit’ ti biram, nit’ ti berem.  (izreka)  PAREMIJA  427  [Vidi]
627  Taśuńu ăl potoļit măĭ rău ći arđe.Potuljeni ugarak najviše opeče.  (izreka)  PAREMIJA  426  [Vidi]
628  La-l kĭuor nu faśa ku uokĭu, la-l surd nu şopoća.Slepom ne namiguj, gluvom ne šapići.  (izreka)  PAREMIJA  426  [Vidi]
629  Nu aĭ tu în kap aĭa śe are ĭel în kalkîń.Nemaš ti u glavi to što on ima u peti.  (izreka)  PAREMIJA  426  [Vidi]
630  Tuot arđe în koļibă, da koļiba nu.Sve u kući gori, samo kuća ne.  (zagonetka)  ZAGONETKA  426  [Vidi]
631  Tuoț kaĭ albĭ, numa unu ruoşu şî-ĭ baće pi tuoț.Svi konji beli, samo jedan crven, i mlati ih sve  (zagonetka)  ZAGONETKA  426  [Vidi]
632  Ĭarna maruasă, vara rîpuasă.Zimi ubava, leti šugava.  (zagonetka)  ZAGONETKA  426  [Vidi]
633  Fițar uoki afurisîț.Proklete ti oči bile.  (kletva)  PAREMIJA  426  [Vidi]
634  Ku minśuna or kă prînḑ, or kă śiń, pĭ-amîndoă nu ļî faś.Na prevaru ili ručaš, il’ večeraš, obadvoje nećeš moći.  (izreka)  PAREMIJA  426  [Vidi]
635  Vuorba dulśe mult aduśe.dosl. Slatka reč mnogo donosi. (fig.) Lepa reč gvozdena vrata otvara.  (izreka)  PAREMIJA  425  [Vidi]
636  Mulț puopĭ, kopilu ńibućeḑat.Mnogo popova, nekršteno dete.  (izreka)  PAREMIJA  425  [Vidi]
637  Manînkă baļigă!Jede balegu!  (izraz)  PAREMIJA  425  [Vidi]
638  Kapra bĭasă, da uaĭa petrĭaśe.Koza prdi, a ovca ispašta.  (izreka)  PAREMIJA  424  [Vidi]
639  O fată mare în iļek, şîađe pi dirĭek, şî ruađe malaĭ săk.Jedna moma u jeleku proju glođe na direku.  (zagonetka)  ZAGONETKA  424  [Vidi]
640  Stă în apă, da nu sa adapă.U vodi stoji, al’ se ne poji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  424  [Vidi]
641  Nuĭe nuntă fara plîns, nuĭe muarće fara rîs.Nema svadbe bez suza, i nema sahrane bez smeha.  (izreka)  PAREMIJA  424  [Vidi]
642  Ńima nu întrabă đi kasa lu frumuosu.Za kuću lepotana niko ne pita.  (izreka)  PAREMIJA  423  [Vidi]
643  ŚE ÎNSAMNĂ KRUŚA, OR POVASTA LU ŚERĬ?ŠTA OZNAČAVA KRST, ILI PRIČA O NEBU?  (verovanje)  VEROVANJA  423  [Vidi]
644  Un kal ruoşu pin koşăre săre.Crven konj po košari skače.  (zagonetka)  ZAGONETKA  422  [Vidi]
645  Guolu okoļaşće satu, da flomîndu dă pin mižluok.Nag selo obilazi a gladan ide kroz sredinu.  (izreka)  PAREMIJA  422  [Vidi]
646  Pi magarĭ înkđe gazda, da pi uom držaua.Magarca zatvara gazda, a čoveka država.  (izreka)  PAREMIJA  422  [Vidi]
647  Uala fĭarbe ku pasuĭu, ama nu sa şćiĭe unđe sarĭa.Lonac krčka sa pasuljem, al se ne zna gde je so.  (izreka)  PAREMIJA  422  [Vidi]
648  Lumĭa ka ļegumĭa, da lapćiļi măĭ dulśe.Narod kao čorba, al je mleko slađe,  (izreka)  PAREMIJA  422  [Vidi]
649  Tot nat are kîć-un drak, da la mińe patru-śinś, şî tuoț đ-aĭ draku, fara opinś.Svak po jednog vraga ima, a ja imam četir-pet, i svi su vrazi bosonogi.  (izreka)  PAREMIJA  422  [Vidi]
650  Lovićar fiorĭ đi muarće în mižluok đi nuapće.Strefila te smrtna jeza u sred noći.  (kletva)  PAREMIJA  422  [Vidi]
651  Un tată are o miĭe đi kopiĭ: la tuoț kumpîră kaśuļ, numa luĭ nu puaće.Otac ima hiljadu dece: svima kape kupuje, samo sebi ne može.  (zagonetka)  ZAGONETKA  421  [Vidi]
652  Un muoş barbuos, mînă puorśi-n duos.Bradati čiča svinje* u šumu tera.  (zagonetka)  ZAGONETKA  420  [Vidi]
653  Minća skurtă, robiĭa lungă.Kratka pamet, duga robija.  (izreka)  PAREMIJA  420  [Vidi]
654  Nu sînt ĭuo batrîn, numa mulț ań a trekut đi kînd m-am fakut.Nisam ja star, samo je mnogo godina prošlo od moga rođenja.  (izreka)  PAREMIJA  420  [Vidi]
655  Vaka muźe, da vițălu fuźe.Krava riče, a tele odmiče  (zagonetka)  ZAGONETKA  419  [Vidi]
656  Sućiļi pļakă, da miĭiļi ramîn.Stotine polaze, a hiljade ostaju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  419  [Vidi]
657  Śuara ńagră bĭasă, da beşîna albă ĭasă.Poprdnu se crna tica, snese prdež bela lica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  419  [Vidi]
658  Mik ka uou, grĭeu ka buou.Mali ko jaje, težak ko vo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  419  [Vidi]
659  Burta largă grĭeu sa strînźe.Golem stomak teško pašeš.  (izreka)  PAREMIJA  418  [Vidi]
660  Un śur pļin đi aluńe, ş-o nukă mare în mižluok.Rešeto puno lešnika, sa jednim orahom u sredini.  (zagonetka)  ZAGONETKA  418  [Vidi]
661  Śe dakă muare uomu, nu sa zbîrśaşće śerĭu.Šta ako umre čovek, ne zbrčka se nebo.  (izreka)  PAREMIJA  417  [Vidi]
662  Śumalkă, śumalkă, će prind đe falkă, şî dau ku ćińe đe salkă.Čumu, čumicu, hvatam za vilicu i mlatim njome o vrbicu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  416  [Vidi]
663  Śi ĭe la țariță, așa-ș la măgăriță.Kakva je kod carice, takva i kod magarice.  (izreka)  PAREMIJA  416  [Vidi]
664  Tot țîganu îş labdă śokanu, da țîganka ńikovala.Svaki Ciga hvali čekić, a Ciganka nakovanj.  (izreka)  PAREMIJA  415  [Vidi]
665  O vakă pļuadă, o suź pi kuadă.Smrdikravu kroz rep sišeš.  (zagonetka)  ZAGONETKA  415  [Vidi]
666  Numa kuru nu sa pĭarđe, kî ĭe prins la uom.Samo se dupe ne zagubi, jer je prikačeno na čoveku.  (izreka)  PAREMIJA  415  [Vidi]
667  Mîkanće sa-nkîļikat pi nu şću śe, şî sa duśe nu şću unđe.Ljigavko uzjahao ne znam šta, i krenuo ne znam kud.  (zagonetka)  ZAGONETKA  414  [Vidi]
668  Sa visaļesk kă dupa pluaĭe vińe suare, da nu văd kă dupa pluaĭe sa faśe morśilă.Raduju se da će posle kiše doći sunce, a ne vide da posle kiše dolazi blato.  (izreka)  PAREMIJA  414  [Vidi]
669  Nu fi prĭabun, kă ramîń ku kuru guol în drum.Ne budi predobar, jer ćeš gologuz na putu ostati.  (izreka)  PAREMIJA  414  [Vidi]
670  Vaka muartă, da mațîļi viĭ.Krava mrtva, a creva joj živa.  (zagonetka)  ZAGONETKA  413  [Vidi]
671  Śe ĭe dupa prag, pragu să nu trĭakă.Što je iza praga, prag da ne prelazi.  (izreka)  PAREMIJA  412  [Vidi]
672  Nuĭe suiş făra kubarîş.Nema uspona bez pada.  (izreka)  PAREMIJA  412  [Vidi]
673  Vĭađe păru-n uokĭu toĭa, da nu vĭađe bĭrna în aluĭ.Vidi dlaku u tuđem oku, a ne vidi gredu u svom.  (izreka)  PAREMIJA  411  [Vidi]
674  Sîraśiĭa ĭe rîa, ama ńeverĭa şî măĭ rîa.Siromaštvo je zlo, al nevera još veće.  (izreka)  PAREMIJA  411  [Vidi]
675  Mare bińe mare rău aşćată.Veliko dobro veliko zlo čeka.  (izreka)  PAREMIJA  411  [Vidi]
676  O lađe pļină đi apă, da nuĭe-n apă.Jedan brod pun vode, a u vodi nije.  (zagonetka)  ZAGONETKA  410  [Vidi]
677  Vrći, vrći, tup!Vrti, vrti, bup!  (zagonetka)  ZAGONETKA  410  [Vidi]
678  Ku kuru șî ku furu sreće nu măĭ aĭ, ńiś nainće nu măĭ daĭ.Sa kurvanjem i sa krađom nema sreće ni napretka.  (izreka)  PAREMIJA  410  [Vidi]
679  Un śuob ku unt, tuota lumĭa ung.Mali sud sa maslom ceo svet omasti.  (zagonetka)  ZAGONETKA  409  [Vidi]
680  Gură să aĭ đi apă şî đi mînkare, ļimbă sî naĭ.Usta da imaš za vodu i hranu, jezik da nemaš.  (izreka)  PAREMIJA  409  [Vidi]
681  Tuot ku uoki la ogļindă, da gunuoĭu baće-n grindă.Pred ogledalom celog dana, a đubre joj do tavana.  (izreka)  PAREMIJA  409  [Vidi]
682  Uomu ku uom samînă.Svi su ljudi isti.  (izreka)  PAREMIJA  409  [Vidi]
683  Urîtă nunta kîńaskă, da şî măĭ rîa omeńaskă.Ružna je pseća svadba, al je ljudska pravo zlo.  (izreka)  PAREMIJA  408  [Vidi]
684  Urîtu baće ku bîtu, da frumuosu frîînźe uosu.Ružan bije štapom, a lepotan kosti lomi.  (izreka)  PAREMIJA  407  [Vidi]
685  Kînd minće n-are, munkă mare.Kad pameti nema, muka golema.  (izreka)  PAREMIJA  407  [Vidi]
686  KÎNĆIKU LU BRAD Ș-ALU ĆEĬPESMA O JELI I LIPI  (balada)  POEZIJA  407  [Vidi]
687  Lumĭa ka ļegumĭa.Narod je kao čorba.  (izreka)  PAREMIJA  406  [Vidi]
688  Śe auđe fața, sî n-audă duosu.Što čuje lice, da ne čuje naličje. /ili: Što čuje osoje, da ne zna prisoje./  (izreka)  PAREMIJA  406  [Vidi]
689  Sufļitu-n vînt, uasîļi-n pomînt.Duša u vetar, kosti u zemlju.  (izreka)  PAREMIJA  406  [Vidi]
690  Pin tufiță pask o mńoriță.Kroz šumicu napasam ovčicu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  404  [Vidi]
691  Kalu şî karuța, şî bań împrumut, să nu daĭ la ńima.Konja i karuce, i novac na zajam, nikom da ne daješ.  (izreka)  PAREMIJA  404  [Vidi]
692  Kînd faś la ińimă pi vuoĭe, la kap faśe ńevuoĭe.Kad srcu činiš po volji, glavi ćiniš nevolju.  (izreka)  PAREMIJA  404  [Vidi]
693  Moruońu întîń manînkă đintr-a luĭ.Vampir prvo pojede svojtu.  (izreka)  PAREMIJA  403  [Vidi]
694  Kînd nuĭe pîńe, bună şî koļaşă.Kad neba ’leba, dobar je i kačamak.  (izreka)  PAREMIJA  402  [Vidi]
695  Vinu şî oțătu sa fak ku înśetu.Vino i sirće prave se strpljivošću.  (izreka)  PAREMIJA  402  [Vidi]
696  Nu-ĭ înkĭapă kolači-n traĭstă.Ne staju mu kolači u torbu.  (izreka)  PAREMIJA  402  [Vidi]
697  Ursu muort, da urĭakĭa zbaće.Medved mrtav, a uho mu mrda.  (zagonetka)  ZAGONETKA  401  [Vidi]
698  Satu nuostru mare rău: buoi a ĭeşît, da karu n-a măĭ tunat.Naše selo je golemo: volovi izašli, a kola još nisu ušla.  (izreka)  PAREMIJA  401  [Vidi]
699  Ka pula muaļe.Kao mrtav kurac.  (izraz)  PAREMIJA  401  [Vidi]
700  Tata vĭarđe, da kopiĭi ruoşîĭ.Otac zelen, a sva deca crvena.  (zagonetka)  ZAGONETKA  400  [Vidi]
701  Un malaĭ ku doă fĭață.Jedna proja sa dva lica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  399  [Vidi]
702  Đin đinț strînź, đin kur înpinź, đin mîń traź, ş-abĭa o baź.Zube stiskaš, dupetom pritiskaš, rukama vučeš, jedva je navučeš.  (zagonetka)  ZAGONETKA  398  [Vidi]
703  Fițar maļiga ta!Proklet ti bio kačamak!  (kletva)  PAREMIJA  398  [Vidi]
704  Ś-aĭ katat, aĭ aflat.Što si tražio, to si našao.  (izreka)  PAREMIJA  397  [Vidi]
705  MA TRÎMĬES MUMA LA MUNĆEU PLANINU ME POSLA NANA  (erotika)  POEZIJA  397  [Vidi]
706  Sa-npreună sîrbaćiku ku ńesîrbaćiku să fiĭe fraț.Sastaju se divlji i pitomi da se pobratime.  (zagonetka)  ZAGONETKA  396  [Vidi]
707  Totîrlata tună în gaură gata.Okruglo, u rupu ušlo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  396  [Vidi]
708  Tuot într-un śubăr mĭarźe.Sve u jednu kacu ide.  (izreka)  PAREMIJA  396  [Vidi]
709  Voĭńiku nu pļakă la drum pănă nu kîntă kokuoşî.Čovek ne polazi na put dok ne zapevaju petli.  (izreka)  PAREMIJA  395  [Vidi]
710  Kum ĭe draku, aşa ĭe şî prokļetu.Kakav je đavo, takav je i vrag.  (izreka)  PAREMIJA  395  [Vidi]
711  Śe faśe ĭepuru kînd înpļińiaşće un an?
— Pļakă pi duoĭ.
Šta radi zec kad napuni godinu?
— Počinje drugu.  
(pitalica)  PAREMIJA  394  [Vidi]
712  Duśaćaĭ la măriļi ńagre!Idi u crno more!  (izreka)  PAREMIJA  394  [Vidi]
713  Ńiś o dobîndă n-aĭ đin ibomńikă, dakă đi ĭa nu-ț șćiĭe muĭarĭa.Nikakve vajde nemaš od švalerke, ako ti za nju ne zna žena.  (izreka)  PAREMIJA  392  [Vidi]
714  Điźaba ăĭ pe Dumńeḑău, kînd n-aĭ pe al tău.Badava imaš Boga kad nemaš svoga.  (izreka)  PAREMIJA  390  [Vidi]
715  KUM ĬE PI LUMĬA-ĬAKAKO JE NA ONOM SVETU  (pripovetka)  PROZA  390  [Vidi]
716  Sa źuară kă nu fură, da fuźe ku rața-n gură.Kune se da ne krade, a beži s plovkom u zubima.  (izreka)  PAREMIJA  389  [Vidi]
717  Bată-l śerĭu, dabugda!Ubilo ga nebo, dabogda  (kletva)  PAREMIJA  388  [Vidi]
718  Nu sa spomîntă lupu ku pĭaļa uoi.Ne plaši se vuk ovčjom kožom.  (izreka)  PAREMIJA  387  [Vidi]
719  Să traim traĭu, să mînkăm malaĭu.Da živimo život, da izjedemo proju.  (izreka)  PAREMIJA  386  [Vidi]
720  Una ḑîśe: făće ḑîuă, una ḑîśe: făće nuapće, alalaltă: făće śe vi vrĭa, miĭe đi grĭeu tot aşa.Jedna veli: nek je dan, jedna veli: nek je noć, a sledeća: neka bude bilo kako, meni teško podjednako.  (zagonetka)  ZAGONETKA  384  [Vidi]
721  Kînd baće pîşļa, sa marită văduviļi.Kad duva severac, udaju se udovice.  (izreka)  PAREMIJA  384  [Vidi]
722  Vĭađe prașu-n ukĭu tuoĭa, da nu vĭađe bîrna în aluĭ.Vidi trun u tuđem oku, a u svom ne vidi gredu.  (izreka)  PAREMIJA  383  [Vidi]
723  A veńit apa şî la muara mĭa.Došla je voda i na moju vodenicu.  (izreka)  PAREMIJA  382  [Vidi]
724  Kînd ći văd bińe, în dă-n gînd đi ćińe.Tek kad te ugledam, ja te se setim.  (izreka)  PAREMIJA  382  [Vidi]
725  Đin şađere nuĭe avere.Od sedenja nema vajde.  (izreka)  PAREMIJA  381  [Vidi]
726  Pitulće în tufă mare, đi sî puoț șî fuok sî faś.Sakrij se u velikoj šumi, da možeš i vatru da naložiš.  (izreka)  PAREMIJA  381  [Vidi]
727  Pĭatra mikă rastuarnă karu, kî pĭ-a mare vĭeḑ șî daĭ okuol.Mali kamen prevrće kola, jer veliki vidiš pa ga zaobiđeš.  (izreka)  PAREMIJA  381  [Vidi]
728  Aźuns suariļi la burik!Sunce je došlo na pupak!  (izreka)  PAREMIJA  381  [Vidi]
729  FOAĬE VERĐE, PELENIŢĂZELEN LISTAK OD PELINA  (lirika)  POEZIJA  380  [Vidi]
730  Kum ĭe muĭkița, așa ĭe șî fećița.Kakva majčica, takva ćerkica.  (izreka)  PAREMIJA  380  [Vidi]
731  Mulće trăbe, da puțîńe ĭastă.Mnogo treba, a malo ima.  (izreka)  PAREMIJA  380  [Vidi]
732  Će duś la nuntă fara fus dă pripaş.Ideš na svadbu bez ražnja za pečenicu.  (izreka)  PAREMIJA  378  [Vidi]
733  DAĬKO, PINTRU UOKI TÎĂĬZBOG TA TVOJA OKA DVA  (lirika)  POEZIJA  378  [Vidi]
734  Kît guod krĭașće dovļaćiļi đi mare, vrĭežî sa uskă.Koliko god dulek velik da izraste, vreža se osuši.  (izreka)  PAREMIJA  377  [Vidi]
735  Dukî-sa bĭestrîga suśind șî-nvîrćind ka frunḑa pluopuluĭ.Nek ide bestraga, okrećući se i vrteći ko topolov list.  (kletva)  PAREMIJA  376  [Vidi]
736  Măĭ mare pakat ĭe kînd la parinț numirĭ bukaturļi.Najveći je greh kad roditeljima brojiš zalogaje.  (izreka)  PAREMIJA  375  [Vidi]
737  La kosît nu sa kată minće bună, numa să fiĭ tare șă naruod.Za kosidbu se ne traži neka pamet, nego da budeš jak i lud.  (izreka)  PAREMIJA  375  [Vidi]
738  Ţuĭ, țuĭ, stăĭ sî ma suĭ!Curik, curik, stani da se popnem!  (zagonetka)  ZAGONETKA  372  [Vidi]
739  ABĬA AŞĆETJEDVA ČEKAM  (vic)  PROZA  371  [Vidi]
740  ŚE S-A VINĐIKAT KU SKRUMU ĐI ȚUALĂ?ŠTA SE LEČILO ZGUROM OD ODEĆE?  (obicaj)  PROZA  370  [Vidi]
741  A beļit pula đin nuod.Zagulio kurac iz korena.  (izreka)  PAREMIJA  370  [Vidi]
742  Kasa fara kîńe ka uomu fara urĭekĭ.Kuća bez psa, kao čovek bez ušiju.  (izreka)  PAREMIJA  370  [Vidi]
743  Kumnată, măĭ bună bukată.Svastika je naslađe voće.  (izreka)  PAREMIJA  370  [Vidi]
744  Pi un bușćan duoĭ burĭeț.Na jednom panju dve pečurke.  (zagonetka)  ZAGONETKA  369  [Vidi]
745  Kare află ban în kaļe, îndată să însuară.Ko nađe novčić na putu, skoro se ženi.  (verovanje)  VEROVANJA  369  [Vidi]
746  Kare vrĭa să n-aĭbă șobuoļ șî șokîț în kasă, la Kraśun trăbe să ĭa kaśula stapînuluĭ șî să măture puodu kășî ku ĭa înapuoĭ.Ko hoće da nema pacove i miševe u kući, neka na Božić uzme domaćinovu šubaru i njome pomete kućni pod unazad.  (verovanje)  VEROVANJA  369  [Vidi]
747  Fîće fraće şi ku draku pănă nu treč punća.Budi brat i s đavolom, dok brvno ne pređeš.  (izreka)  PAREMIJA  368  [Vidi]
748  Trasńićar đin sańin!Ubio te grom iz vedra neba!  (psovka)  PAREMIJA  368  [Vidi]
749  Am o mńoriță ku mațîļi pistriță.Imam ovčicu šarenih creva.  (zagonetka)  ZAGONETKA  367  [Vidi]
750  Zbĭară ruĭka-n duos.Riče krava u šumi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  366  [Vidi]
751  Faśe bińe, kînd are ku śińe.Čini dobro, kad ima s kim.  (izreka)  PAREMIJA  366  [Vidi]
752  Kaku-ma-n gurița luĭ!Poserem mu se u ustašca njegova!  (psovka)  PAREMIJA  366  [Vidi]
753  Afurisît ka vulpĭa.Lukav kao lisica.  (izreka)  PAREMIJA  366  [Vidi]
754  ŚE NU TRĂBE ŃIŚKÎND SÎ SA SPUNĂŠTA SE NIKAD NE SME PRIZNATI  (anegdota)  PROZA  366  [Vidi]
755  Kînd ń-ar ćemĭa đi babe, sa-r zatri pomîntu.Kad bismo se bojali baba, propao bi svet.  (izreka)  PAREMIJA  365  [Vidi]
756  Ńam đi pi tuļan.Rod po klipu.  (izreka)  PAREMIJA  365  [Vidi]
757  În marta măĭ ńinźe odată, kă lupi n-ažuns în fîurarĭ să manînśe zapada tuată.U martu još jednom pada sneg, jer kurjaci nisu stigli u feberuaru da pojedu sav sneg.  (izreka)  PAREMIJA  365  [Vidi]
758  KUKUĻIEŢ KU PĬAŃE VĬERḐKUKAVICE, ZELEN-PERKO  (lirika)  POEZIJA  364  [Vidi]
759  Bĭa ku sanataće! (Skurt) Ku sanataće!Pij u zdravlju! (Skraćeno) U zdravlje!  (zdravica)  PAREMIJA  364  [Vidi]
760  Borîndău faśe kuru rău.Borindeu je zlo za dupe.  (izreka)  PAREMIJA  364  [Vidi]
761  Kînd o bag - baş mi drag, kînd o skot - nu măĭ pot!Kad ga stavim - lepo mi je, kad ga vadim - muka mi je!  (izreka)  PAREMIJA  363  [Vidi]
762  Manînś kakat ku kîńi la gard.Jedi govna sa psima kraj ograde.  (psovka)  PAREMIJA  363  [Vidi]
763  Kaku-ma-n sufļitu luĭ!U dušu mu se poserem!  (psovka)  PAREMIJA  362  [Vidi]
764  Ţapînă în izmĭańe.Krutovilo u gaćama.  (zagonetka)  ZAGONETKA  361  [Vidi]
765  Kaku-ma-n prazńiku luĭ!U slavu mu se poserem!  (psovka)  PAREMIJA  361  [Vidi]
766  Mînka-ć-ar frĭenga!Izjela te frenga!  (kletva)  PAREMIJA  361  [Vidi]
767  Kînd îĭ đi kap la mîț ĭel sa kakă în postaua ku fańină.Kad izaziva sudbinu, mačka se usere u korito s brašnom.  (izreka)  PAREMIJA  360  [Vidi]
768  MA-NSURAĬ, LUVAĬ MUĬAREOŽENIH SE, UZEH ŽENU  (satira)  POEZIJA  360  [Vidi]
769  PLUOSKA GOVI ÎN TANDAMLADINA BUKLIJA U TANDI  (obicaj)  PROZA  359  [Vidi]
770  Fućaćar sapa șî lopata, șî kopilu lu tata.Jebale te motike i lopate, i sin moga tate.  (psovka)  PAREMIJA  359  [Vidi]
771  Să-ĭ fiĭe aram șî katran!Neka mu bude čemer i jad!  (kletva)  PAREMIJA  358  [Vidi]
772  Dakă muĭarĭa înkarkată fură śuava, aĭa ś-a furat sa faśe-n sămn pi statu kopiluluĭ, șî ramîńe pi ĭel pănă la muarćeAko trudnica ukrade nešto, to što je ukrala javlja se kao znak na telu deteta, i ostaje na njemu do smrti.  (verovanje)  PAREMIJA  358  [Vidi]
773  Nu-nvața bîșćelarĭu kum sa krĭesk krîstavĭețî.Ne uči baštovana kako se gaje krastavci.  (izreka)  PAREMIJA  357  [Vidi]
774  Măĭ bun grîu ĭe-n sako-l pļin.Najbolje žito je u punoj vreći.  (izreka)  PAREMIJA  357  [Vidi]
775  Fakut a puļi.Urađen preko kurca.  (izraz)  PAREMIJA  357  [Vidi]
776  Sî trasńaskă-n ćińe, șî-n gogița tĭa, dabogda!Grom spalio tebe, i tvoju glavu, dabogda!  (psovka)  PAREMIJA  357  [Vidi]
777  DANŚU AL PRIŚEPUTDOSETLJIVI DANČE  (vic)  PROZA  356  [Vidi]
778  Şćiu tuot, ma nu puot.Znam sve, al’ ne mogu.  (izreka)  PAREMIJA  356  [Vidi]
779  Al muort kare n-are znamîn la morminț, pră lumĭa-ĭa ĭe fîr dă kasă.Pokojnik koji na grobu nema spomenik, na onom svetu nema kuću.  (verovanje)  VEROVANJA  356  [Vidi]
780  Bîtu țîńe lumĭa șî pomîntu.Motka drži svet i zemlju.  (izreka)  PAREMIJA  355  [Vidi]
781  Minće kă nu fură, da fuźe ku rața-n gură.Laže da ne krade, a beži s plovkom u ustima.  (izreka)  PAREMIJA  354  [Vidi]
782  Dakă vrĭeĭ să fiĭ gazdă, nu puoț în tota sara să traź la patu tĭeu.Ako hoćeš da budeš gazda, ne možeš svake večeri da legaš u svoj krevet.  (izreka)  PAREMIJA  354  [Vidi]
783  Fă śe faśe lumĭa tuată, n-aļerga dupa al naruod înainće.Čini ono što svi čine, ne trči za ludom što prednjači.  (izreka)  PAREMIJA  353  [Vidi]
784  Tot nat traźe fuok pi turta luĭ.Svako navlači vatru na svoju pogaču.  (izreka)  PAREMIJA  353  [Vidi]
785  A mînat vulpĭa, d-a prins lupu.Terali lisicu, a uhvatili vuka.  (izreka)  PAREMIJA  351  [Vidi]
786  Ĭaće tîrpîĭa, dabuogda!Trpija te uzela, dabogda!  (izreka)  PAREMIJA  351  [Vidi]
787  Kînd faś la ińimă pi vuoĭe, la kap faś ńevuoĭe.Kad srcu činiš po volji, glavi činiš nevolju.  (izreka)  PAREMIJA  351  [Vidi]
788  Kînd kokuoșu kîntă pi prag ku kapu kîtra ușa, o să vină guoșći îndată, da kînd kîntă în lăturĭ, ku kuru kîtra kasă, đin kasa-ĭa o sî sa dukă vrunu ĭuta (o sî muară).Kad petao peva na pragu kuće, sa glavom okrenutom ka vratima, uskoro će doći gosti, a kad peva na stranu, sa leđima ka kući, iz te kuće će brzo neko otići (umreti).  (verovanje)  VEROVANJA  351  [Vidi]
789  Pula, kînd aĭ măĭ mult đi kît śe-ț trăbe đi kasă, măĭ bun s-o taĭ, đi kît să-nparț pin odăĭļi lu tuoĭa.Kurac, kad imaš više nego što ti treba za kuću, bolje da isečeš, nego da deliš po tuđim kućama.  (izreka)  PAREMIJA  351  [Vidi]
790  Kare îmblă, mulće vĭađe.Ko putuje, mnogo vidi.  (izreka)  PAREMIJA  350  [Vidi]
791  Kapu vakuluĭ a veńit, șî ńimika, numa kînd va veńi kuru drakuluĭ, atunśa n-o sî fiĭe bun!Smak sveta je došao, i ništa, ali kad bude stiglo dupe đavolovo, onda neće biti dobro!  (izreka)  PAREMIJA  350  [Vidi]
792  Fi kuminće đinainće.Budi miran s ’prednje’ strane.  (izreka)  PAREMIJA  350  [Vidi]
793  ALUNU, MĂĬ BATRÎN ĻEMN PI POMÎNTLESKA, NAJSTARIJE DRVO NA SVETU  (verovanje)  VEROVANJA  350  [Vidi]
794  ARATARĬA MÎȚULUĬMAČKINO PREDSKAZANJE  (verovanje)  PROZA  349  [Vidi]
795  La păru labdat nu pļeka ku saku, numa ku pîzanarĭu.Kod hvaljene kruške ne idi sa džakom, nego sa džepom.  (izreka)  PAREMIJA  348  [Vidi]
796  Bruaska nu kîntă fara baltă.Žaba bez bare ne krekeće.  (izreka)  PAREMIJA  348  [Vidi]
797  Kînd ći daĭ dupa-l naruod, măĭ naruod iș đikît ĭel.Kad za ludim ideš, luđi si od njega.  (izreka)  PAREMIJA  348  [Vidi]
798  Mĭarźe, mĭarźe, nu măĭ stă.Ide, ide i ne staje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  347  [Vidi]
799  Śe alaman, să fi skuos uomu pula kîtra ĭel, șî pi ĭa a fi luvato.Kakva alavetina, da mu čovek kurac pokaže, i njega bi uzeo.  (izreka)  PAREMIJA  347  [Vidi]
800  Nu stau đi taĭnă.Nemam vremena za razgovor.  (izraz)  PAREMIJA  346  [Vidi]
801  FIRĬA-Ĭ MUĬKĂ BLASTAMATĂPROKLETA MI BILA, MATI  (lirika)  POEZIJA  346  [Vidi]
802  Nu da ku baĭkuańe în dumńeḑîu.Ne bacaj se kamenjem na boga.  (izreka)  PAREMIJA  346  [Vidi]
803  Bușćano-l mik rastuarnă karu, kî đa-l mare ći pazășć.Mali panj prevrće kola. Od velikog se čuvaš.  (izreka)  PAREMIJA  346  [Vidi]
804  Daĭ ku mîna, ĭaĭ ku piśuariļi.Daješ ruk, uzimaš nogama.  (izreka)  PAREMIJA  346  [Vidi]
805  Măĭ grĭeu blastăm rumîńesk: „Dabuogda să muară fara lumanarĭe!”Najteža vlaška kletva: „Dabogda umro bez sveće!”  (kletva)  PAREMIJA  346  [Vidi]
806  A krĭeskut ku skućiku la kur.Odraso je sa pelenom na dupetu.  (izreka)  PAREMIJA  346  [Vidi]
807  Al bun ku al naruod sînt fraț.Dobar i lud su braća.  (izreka)  PAREMIJA  345  [Vidi]
808  Nu fak iĭ brînḑă amînduoĭ.Neće oni (dugo) sir da prave (zajedno).  (izreka)  PAREMIJA  345  [Vidi]
809  Nu vorbi ku gura fara ćińe.Ne govori ustima bez tebe.  (izreka)  PAREMIJA  345  [Vidi]
810  Ĭapa ku fuńa lungă sa zbaće kum vrĭa ĭa.Kobila sa dugim povocem rita se kako ona hoće.  (izreka)  PAREMIJA  345  [Vidi]
811  MUĬKA MĬA KU ĆUOKU MAREMAJKO MOJA DUGOKLJUNA  (uspavanka)  POEZIJA  344  [Vidi]
812  KÎRȚA, KÎRȚAŠKRIPA, ŠKRIPA  (erotika)  POEZIJA  344  [Vidi]
813  Nu puoț tu sî faś fuarfiś ku mińe.Ne možeš ti da praviš makaze od mene.  (izreka)  PAREMIJA  344  [Vidi]
814  Nu ći prinđe-n uara dakă nu șćiĭ sî źuoś.Ne hvataj se u kolo ako ne znaš da igraš.  (izreka)  PAREMIJA  344  [Vidi]
815  Nu turna vuorbe ńimîśinaće.Ne sipaj neprobrane reči.  (izreka)  PAREMIJA  344  [Vidi]
816  Nu faśe tuată bîza mńarĭe.Ne pravi med svaka buba.  (izreka)  PAREMIJA  344  [Vidi]
817  A FUOST UN MUOȘ Ș-O BABĂBILI JEDAN DED I BABA  (satira)  POEZIJA  344  [Vidi]
818  Futuț pizda mînta!Jebem ti mater!  (psovka)  PAREMIJA  344  [Vidi]
819  Fata mare, pizda tare.
Ku ļinđiku taĭe fĭer,
Da puļiļi numa pĭer.
Mlada cura, pička jaka.
Sikiljčetom gvožđe seče,
A kurčevi samo ginu.
  
(erotika)  POEZIJA  343  [Vidi]
820  AĐET BATRÎN LA OVEĐEŃESTARI OBIČAJ NA VAVEDENJE  (obicaj)  VEROVANJA  343  [Vidi]
821  Lupu păru skimbă, da narau nu.Vuk dlaku menja, a ćud ne.  (izreka)  PAREMIJA  342  [Vidi]
822  Kopil đin sat no-l faś đi śuakă ńiśkînd.Dete iz sela ne učiniš brđaninom nikad.  (izreka)  PAREMIJA  341  [Vidi]
823  S-a atîrnat ka grapița đi ĭel.Zakačio se kao krpelj za njega.  (izreka)  PAREMIJA  341  [Vidi]
824  Futuț pi mum’ta-n pizdă!Jebem ti mater u pičku!  (psovka)  PAREMIJA  341  [Vidi]
825  ÎNTUORS ÎN PĂTURĂOKRETANJE U PONJAVI  (obicaj)  PROZA  340  [Vidi]
826  Stăĭ, pănă vin đi la muară.Čekaj, dok dođem sa vodenice.  (izreka)  PAREMIJA  340  [Vidi]
827  RUGAMÎNT LA LUNĂ NOĂMOLITVA MLADOM MESECU  (molitva)  POEZIJA  340  [Vidi]
828  Tot satu ku zanatu, tot kotunu ku raśunu, tuota kasa ku ađetu.Svako selo i zanat, svaki katun i račun, svaka kuća običaj.  (izreka)  PAREMIJA  339  [Vidi]
829  ŞÎAĐE MUOŞU PI ŹUBANSEDI ČIČA NA ŽIBANU  (erotika)  POEZIJA  339  [Vidi]
830  Ś-a mînkat lupu nu măĭ vĭeḑ.Što je pojeo vuk više ne vidiš.  (izreka)  PAREMIJA  339  [Vidi]
831  GLUME LA ȘĂḐÎTUORĬŠALE NA SEDELJKAMA  (satira)  POEZIJA  339  [Vidi]
832  Nu șćiĭe ńiś sî đa ku nasu la mîță-n kur.Ne ume ni nosom da pogodi mačku u dupe.  (izreka)  PAREMIJA  339  [Vidi]
833  Kînd śurĭeḑu kîntă-n duos, o sî sa vrĭemuĭe ĭuta.Kad sova peva šumi, brzo će se promeniti vreme.  (verovanje)  VEROVANJA  339  [Vidi]
834  Dakă aļeg đin bań șî đin uamiń, đin muĭerĭ n-aļeg.Ako probiram pare i ljude, žene ne probiram.  (izreka)  PAREMIJA  339  [Vidi]
835  Tot nat ku pizda mînsa.Svako sa svojom pičkom materinom.  (izreka)  PAREMIJA  338  [Vidi]
836  Tot borđeĭu obićeĭu.Svaki burdelj i običaj.  (izreka)  PAREMIJA  338  [Vidi]
837  Kînd rîndurĭariļi vin pi źuos, pluaĭe îndată, da kînd vin pi sus, pluaĭe măĭ amînat.Kad lastavice lete nisko, kiša će ubrzo, a kad lete visoko, kiša će kasnije.  (verovanje)  VEROVANJA  338  [Vidi]
838  Nu bĭa ka đin paru babi.Ne pij kao iz babine čaše.  (izreka)  PAREMIJA  337  [Vidi]
839  Fuźe ka mîța udă.Beži kao pokisla mačka.  (izraz)  PAREMIJA  336  [Vidi]
840  Puot sî bĭeu, nu mis țîgan sî ḑîk ba.Mogu da pijem, nisam Ciga da odbijem.  (izreka)  PAREMIJA  336  [Vidi]
841  Kîńiļi ăl batrîn nu sa-nvată să latre.Staro se kuče ne uči da laje.  (izreka)  PAREMIJA  336  [Vidi]
842  KUM VĬAĐE BABAKAKO BABA VIDI  (anegdota)  PROZA  335  [Vidi]
843  Kare bĭa țuĭkă đi prună, nu măĭ are kimĭașă bună.Ko pije šljivovicu, neće imati košuljicu.  (izreka)  PAREMIJA  335  [Vidi]
844  Urma đi uom ĭe pi lînga baltă, nu alu draku.Čovekov trag je oko bare, ne đavolov.  (izreka)  PAREMIJA  335  [Vidi]
845  Đi la kare ĭe fakut, bun ĭe, da đi kare - șî măĭ bun.Od koga je pravljeno, dobro je, za koga - još bolje.  (izreka)  PAREMIJA  335  [Vidi]
846  Îş a baut viĭața.Propio je svoj život  (izraz)  PAREMIJA  334  [Vidi]
847  Uaĭa śe nu duśe lîna, măĭ bun s-o manînśe lupi.Ovcu kojoj runo smeta, bolje da izjedu vuci.  (izreka)  PAREMIJA  334  [Vidi]
848  Kînd kîntă kuku aproapiĭe đi koļibă, nuĭe bun, da kînt kîntă pi kasă, rău đi muarće.Kad kukavica peva blizu kuće, ne valja, a kad peva na kući, sluti smrt (neko će iz kuće umreti).  (obicaj)  VEROVANJA  334  [Vidi]
849  Fraț sînt fraț pănă nu-npart turta.Braća su braća dok ne dele proju.  (izreka)  PAREMIJA  334  [Vidi]
850  Gazdă mare: unđe tatî-su a țînut sarĭa ĭel akuma țîńe fańina.Veliki gazda: gde mu je otac držao so on sad drži brašno.  (izreka)  PAREMIJA  333  [Vidi]
851  S-a pișat śerbu în apă!Pišao je jelen u vodu!  (izreka)  PAREMIJA  333  [Vidi]
852  Rău făr đi muĭare ka opinka făr đi urḑîaļe, ka skruafa făr đi pĭaļe.Zlo je bez žene kao opanak bez oputa, kao krmača bez kože.  (izreka)  PAREMIJA  332  [Vidi]
853  Șuiră puļi.Svira kurcu.  (izraz)  PAREMIJA  332  [Vidi]
854  Șuiră tu la kuru tĭeu, kî la-l mĭeu nu șćiĭ kînćiku.Sviraj ti svom dupetu, jer mojemu ne znaš pesmu.  (izraz)  PAREMIJA  331  [Vidi]
855  BLAGOVĬAȘĆE, BLAGOVĬAȘĆE!BLAGOVESTI, BLAGOVESTI!  (satira)  POEZIJA  331  [Vidi]
856  A beļit burta puļi.Ogulio kurčev stomak.  (izreka)  PAREMIJA  329  [Vidi]
857  Puopa fara lukru îş boćaḑă kuaiļi.Besposleni pop krsti svoja muda.  (izreka)  PAREMIJA  328  [Vidi]
858  Lukru, lukru, nu măĭ stau, da nainće nu măĭ dau.Radim, radim bez prestanka, a napretka nema.  (izreka)  PAREMIJA  328  [Vidi]
859  Ći ĭaĭ dupa-l naruod, măĭ naruod iș đi kît ĭel.Ako se povedeš za ludakom, luđi si od njega.  (izreka)  PAREMIJA  327  [Vidi]
860  BALMUȘBELMUŽ  (obicaj)  PROZA  327  [Vidi]
861  Bat ka kurka.Pijan kao ćurka.  (izraz)  PAREMIJA  325  [Vidi]
862  ŚE NU MA FAK UN STRÎGUOĬZAŠTO NISAM NOĆNI LEPTIR  (erotika)  POEZIJA  325  [Vidi]
863  Vaka nu puoț numa să mulź, muara kîćodată să-ĭ daĭ șî fîn.Kravu ne možeš samo da muzeš, mora ponekad i da je nahraniš.  (izreka)  PAREMIJA  324  [Vidi]
864  Kum ț-așćerń, așa duorm.Kako prostreš, tako spavaš  (izreka)  PAREMIJA  324  [Vidi]
865  Dakă mis țîgan, nu mis kurkan.Ako sam Ciganin, nisam ćuran.  (izreka)  PAREMIJA  324  [Vidi]
866  Stă în tufă da nu suflă.U žbunju stoji a ne diše.  (zagonetka)  ZAGONETKA  323  [Vidi]
867  KUKU KÎNTĂ, MĬERLA ḐÎŚEKUKAVICA PEVA A KOS ZBORI  (lirika)  POEZIJA  323  [Vidi]
868  Pi şîaļe bobonată, da pi burtă înblanată.Na leđima ispupčena, na stomaku ravna.  (zagonetka)  ZAGONETKA  322  [Vidi]
869  Kare-nparće, parće-ș faśe.Ko deli, sebi dodeli.  (izreka)  PAREMIJA  321  [Vidi]
870  Đi la bîșćelarĭ ažuns la pîkurarĭ.Od baštovana spao na čobana.  (izreka)  PAREMIJA  321  [Vidi]
871  BUNA ḐÎUA, ŹUBAŃE

Buna ḑîua, źubańe!
Țamtaļe, Milańe!
Să măĭ bĭeu kîta rakiu
Kî nușću la ćimp da mis viu!

DOBAR DAN, ŽBANE!

- Dobar dan, žbane!
- Dobar dan, Milane!
- Da cugnem još jednom rakiju,
Jer ne znam da li ću dogodine biti živ!
  
(zdravica)  PAREMIJA  320  [Vidi]
872  Gaina dupa śe manînkă ĭa șćarźe ćiku.Kokoška posle jela obriše kljun.  (izreka)  PAREMIJA  320  [Vidi]
873  La lovit suariļi. Ĭ-a dat în kap, kă a mĭers ku kapu guol.Udarilo ga sunce. Udarilo ga je u glavu, jer je išao gologlav.  (izraz)  PAREMIJA  319  [Vidi]
874  Kum ĭe muĭkița, așa ĭe șî fećița.Kakva je majčica, takva je i ćerkica.  (izreka)  PAREMIJA  318  [Vidi]
875  Arańeșć kîńiļi să-ț manînśe vîńiļi.Hraniš pseto da ti jede živce.  (izreka)  PAREMIJA  317  [Vidi]
876  Kurvariĭa păn’ sa puaće, da bețîĭa păn’ la muarće.Švaleraj dok se može, a pijanstvo je do smrti.  (izreka)  PAREMIJA  317  [Vidi]
877  Ļemnu okoļeșć, da-n bușćan ći-n pĭađiś.Drvo zaobiđeš, a o panj se saplićeš.  (izreka)  PAREMIJA  317  [Vidi]
878  KUM TRĂBE SÎ SA TAĬE KOĻAȘAKAKA VALJA DA SE SEČE KAČAMAK  (verovanje)  VEROVANJA  317  [Vidi]
879  Kar’ sa skuală măĭ đinuapće, ļi vĭađe pi tuaće.Ko rano ustane, nagleda se svega.  (izreka)  PAREMIJA  316  [Vidi]
880  Tota nat ku nakazu luĭ.Svako je sa svojom mukom.  (izreka)  PAREMIJA  316  [Vidi]
881  S-auđe da nu sa vĭađe.  (zagonetka)  ZAGONETKA  315  [Vidi]
882  Fată mare înśinsă ku doăsprîaśe braśirĭ.Udavača, sa dvanaest tkanica opasana.  (zagonetka)  ZAGONETKA  315  [Vidi]
883  Dabuogda să-ț krĭaskă kurpinu pi kuoș.Dabogda ti lijan nicao kroz dimnjak.  (kletva)  PAREMIJA  314  [Vidi]
884  Pustîń sî ramîń, dabuogda!Sam da ostaneš, dabogda!  (kletva)  PAREMIJA  312  [Vidi]
885  Manînś kuaĭļi mĭaļe la Sînta Mariĭa Mare, făr đe sare!Izjedeš mi muda na Veliku Gospojinu, bez soli!  (kletva)  PAREMIJA  312  [Vidi]
886  KUKURIKU, MANDAKUKURIKU, MANDA  (uspavanka)  POEZIJA  311  [Vidi]
887  Ku aku n-a kućeḑat sî sa lukre la Luńa pastuorilor șî-n nuapća lu Sîntuađirĭ.Iglom nije smelo da se radi na Čisti ponedeljak i u noćima tokom Todorovaca.  (verovanje)  VEROVANJA  311  [Vidi]
888  ANDRĬAUA, LUNA LUPILORDECEMBAR, MESEC VUKOVA  (verovanje)  VEROVANJA  311  [Vidi]
889  Elen, belen, benbeliĭaElen, belen, benbelija  (brzalica)  PAREMIJA  311  [Vidi]
890  Kînd ăț trĭaśe śeva kaļa, trabe să ći-ntuorś triĭ paşurĭ înapoĭ.Kad ti nešto pređe put, treba da se vratiš tri koraka nazad.  (verovanje)  PAREMIJA  310  [Vidi]
891  Kînd ć-aĭ fakut, n-aĭ avut, akuma aĭ şă-l puorț đarîndu.Kad si se rodio, nisi ga imao, sada ga imaš, i svuda ga nosiš.  (zagonetka)  ZAGONETKA  309  [Vidi]
892  Vulpĭa-n fĭer đevină ĭe đi tuot.Uhvaćena lisica kriva je za sve.  (izreka)  PAREMIJA  309  [Vidi]
893  Muĭarĭa mikă sa suĭe pi opinkă, șî dă gura făr’ đi frikă.Mala žena na opanak se penje, i ljubi bez straha!  (izreka)  PAREMIJA  309  [Vidi]
894  Uaĭa kufurită kufurĭaḑă kîrdu tuot.Usrana ovca usere celo stado.  (izreka)  PAREMIJA  308  [Vidi]
895  Fi ku aĭa śe faśe lumĭa multă, nu aļerga dupa-l naruod înainće.Budi uz ono što čioni većina, ne trči za ludom koja predvodi.  (izreka)  PAREMIJA  308  [Vidi]
896  Kît ĭe klańa đi mare, șokîćiļi în șîaļe o țîńe.Koliko da je stog veliki, miš ga na leđima drži.  (izreka)  PAREMIJA  308  [Vidi]
897  Ĭel ĭe gazdă mare, unđe tatî-su a țînut sarĭa, ĭel țińe fańina.On je veliki gazda, gde mu je otac držao so, on drži brašno.  (izreka)  PAREMIJA  308  [Vidi]
898  Fuț, nu fuț, vrĭamĭa puļi trĭaśe.Jebo, ne jebo, vreme kurcu prolazi.  (izreka)  PAREMIJA  308  [Vidi]
899  Nu skapîră amnarĭu la tuata pĭatra.Ne kreše ognjilo o svaki kamen.  (izreka)  PAREMIJA  307  [Vidi]
900  Futuț dumńeḑîu, să-ț fut!Jebem ti boga, da ti jebem!  (psovka)  PAREMIJA  307  [Vidi]
901  Duauă suruorĭ, una sa-nśinźe, una sa đisśinźe.Dve sestre, jedna se opasuje, druga raspasuje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  307  [Vidi]
902  Șî vaka bĭa, ama șćiĭe kît.I krava pije, ali zna koliko.  (izreka)  PAREMIJA  307  [Vidi]
903  — Nană, śe vrĭame ĭe afară?
— Vrĭamĭa murgă ku kuada lungă, a mînkat ĭapa mĭa, s-a pus șî pĭ-a tĭa!
— Brate, kakvo je vreme napolju?
— Vreme tmurno s dugim repom, moju je kobilu pojelo, a sad je i tvoju načelo!  
(pitalica)  PAREMIJA  306  [Vidi]
904  Pănă a suit pi urs în păr, ĭ-a rupt urĭekiļi, da pănă la dubarît đin păr, ĭ-a rupt kuada.Dok su medveda popeli na krušku, počupali mu uši, a dok su ga sa kruške smakli, pokidali mu rep.  (izreka)  PAREMIJA  306  [Vidi]
905  Ļimba lungă nuĭe bună, kă vin uoțî șî će omuară.Dug jezik nije dobar, jer dođu hajduci pa te ubiju.  (izreka)  PAREMIJA  306  [Vidi]
906  Dakă nu puoț să-n daĭ mîna, nuĭe muara să ma-npinź.Ako ne možeš ruku da mi pružiš, ne moraš da me gurneš.  (izreka)  PAREMIJA  306  [Vidi]
907  La kal strînźe frîu pănă nu ĭa mau.Konju pritegni uzde dok se ne pomami.  (izreka)  PAREMIJA  306  [Vidi]
908  Aluvatu ĭe žukariĭa babilor.Testo je babina igračka.  (izreka)  PAREMIJA  305  [Vidi]
909  Sî aĭ obraz makra kît prinđe vîru źeĭśtuluĭ.Da imaš obraz makar koliko hvata vrh prsta.  (izreka)  PAREMIJA  305  [Vidi]
910  Aĭ pruoşć nu sa samînă, iĭ rasăr sîngurĭ.Budale se ne seju, one same niču.  (izreka)  PAREMIJA  304  [Vidi]
911  Futuĭ fata-n kur!Bem ti usud u dupe!  (izreka)  PAREMIJA  303  [Vidi]
912  Kare tutuńașće, duarme ku puorśi-n pat.Ko puši, spava sa svinjama u krevetu.  (izreka)  PAREMIJA  302  [Vidi]
913  La kuru larg kuaĭļi sînt masura.Širokom dupetu muda su mera.  (izreka)  PAREMIJA  302  [Vidi]
914  Vińe ku șapće lupĭ în kur.Dolazi sa sedam vukova u zadnjici.  (izreka)  PAREMIJA  301  [Vidi]
915  Manînkă ka lakusta.Jede kao skakavac.  (izreka)  PAREMIJA  301  [Vidi]
916  NAĬKA ĆINÎR, ȘÎ KURVARĬMOJ JE DRAGI ŠVALER MLAD  (lirika)  POEZIJA  301  [Vidi]
917  AĐETU LA AŹUN LA BUFAŃOBIČAJNI NA BADNJI DAN KOD BUFANA  (obicaj)  VEROVANJA  300  [Vidi]
918  Kuru măĭ mare troșîk faśe.Dupe je najveći trošak pravi.  (izreka)  PAREMIJA  299  [Vidi]
919  KUM ARANŹELU ĬA SUFĻITUKAKO ARANĐEL UZIMA DUŠU  (verovanje)  VEROVANJA  299  [Vidi]
920  Sîaśira sîaśiră, kuasa kosîașće, da Dumńeḑîu ći pazîașće.Srp žanje, kosa kosi, a Bog te čuva.  (izreka)  PAREMIJA  298  [Vidi]
921  La țîgan un ļemn nu arđe, da la rumîn mulće șî tuaće ard.Kod Cige jedno drvo ne gori, a kod Vlaha puno, i sva gore.  (izreka)  PAREMIJA  298  [Vidi]
922  Uaĭa numa śe trĭaśe pista drum, o ustură kuru đi fuame.Samo što pređe put, ovcu zasvrbi dupe od gladi.  (izreka)  PAREMIJA  298  [Vidi]
923  A veńit puļa șî suļa.Došli stojko i bojko.  (izreka)  PAREMIJA  298  [Vidi]
924  Îş a baut sanataća.Propio je svoje zdravlje.  (izraz)  PAREMIJA  297  [Vidi]
925  Nașu odată vĭađe pizda fińi.Kum samo jednom vidi kumičinu pičku.  (izreka)  PAREMIJA  297  [Vidi]
926  Sa spomîntă ka ĭapa đi beșîna babi.Plaši se kao kobila od babinog prdeža.  (izreka)  PAREMIJA  297  [Vidi]
927  Kîće pakaće pula faśe, ńiś dumńeḑîu nu ļi traźe.Koliko grehova kurac učini, ni bog ih ne okaje.  (izreka)  PAREMIJA  297  [Vidi]
928  Șăḑ la moșîĭa tĭa, șă nu ći ćiame ńiś đi țaru.Sedi na svom imanju i ni cara se ne boj.  (izreka)  PAREMIJA  297  [Vidi]
929  Dupa śe prînḑ koļașă, kum aĭ bĭeșît, aĭ înflumînḑît.Kad ručaš kačamak, čim si prdnuo, ti si ogladnio.  (izreka)  PAREMIJA  297  [Vidi]
930  Un muoș tufloguos mînă puorśi-n duos.Šljampavi čiča svinje u šumu tera.  (zagonetka)  ZAGONETKA  296  [Vidi]
931  Pļakă măĭ đinuapće, șă ļi vĭeḑ pi tuaće.Porani, pa da vidiš sve.  (izreka)  PAREMIJA  295  [Vidi]
932  Ĭuoćo - nuĭe!Evo je - nema je!  (zagonetka)  ZAGONETKA  295  [Vidi]
933  Kapiț đin triĭ pĭ-a măĭ lungă.Dobićeš od tri (stvari), najdužu.  (izreka)  PAREMIJA  295  [Vidi]
934  UORĂ MARE, FĬAĆE N-AREIGRA KOLO, MOMA NEMA  (poskocica)  POEZIJA  295  [Vidi]
935  Kuodru đi pîńe ĭe măĭ apruape ńam.Parče hleba je najbliži rod.  (izreka)  PAREMIJA  294  [Vidi]
936  Kare ĭe măĭ spurkat pi pomînt đi kît muĭarĭa? Ama apa ĭe đi aĭa fakută: kînd sa spală, îĭ manînś đin mînă.Ko je poganiji na svetu od žene? Ali voda je zato napravljena: kad se umije, jedeš joj iz ruke.  (izreka)  PAREMIJA  294  [Vidi]
937  Nu sa masură măriļi ku źeĭśtu.Ne meri se more prstom.  (izreka)  PAREMIJA  293  [Vidi]
938  Puorko-l rîpat manînkă para măĭ bună.Šugava svinja pojede najbolju krušku.  (izreka)  PAREMIJA  293  [Vidi]
939  Unđe spuńe kî ĭe fuok, pazîaće kă apa ći-ńakă.Gde on kaže da je vatra, čuvaj se vode da se ne udaviš.  (izreka)  PAREMIJA  293  [Vidi]
940  Paza sîraśiĭa tĭa, șă nu ći ćemĭa đi ńima.Čuvaj svoje siromaštvo, i nikog se ne boj.  (izreka)  PROZA  292  [Vidi]
941  Un buou kakă său.Jedna volina sere loj.  (zagonetka)  ZAGONETKA  292  [Vidi]
942  Pula tună, pula ĭasă,
Pula faśe rînd în kasă.
Kurac ulazi i izlazi,
kurac pravi red u kući.  
(izreka)  PAREMIJA  292  [Vidi]
943  Sufļetu śĭare, da nuĭe pućare.Duša hoće, ali nema moći.  (izreka)  PAREMIJA  292  [Vidi]
944  În kîrd mare o uaĭe slabă ļi kufuare pi tuaće.U velikom stadu, jedna slaba ovca usere ostale.  (izreka)  PAREMIJA  291  [Vidi]
945  Nu vorbi ka kînd gura nuĭe a tĭa.Ne govori kao da usta nisu tvoja.  (izreka)  PAREMIJA  291  [Vidi]
946  Kînd daĭ la uom źeĭśtol mik, ĭer vrĭa palma tuată.Kad čoveku daš mali prst, on hoće celu šaku.  (izreka)  PAREMIJA  291  [Vidi]
947  Miĭļi đinuntru da sućiļi đinafară.Hiljade unutra a stotine spolja.  (zagonetka)  ZAGONETKA  291  [Vidi]
948  Uomu nu sa-nvață pănă nu sa-nțapă în morśilă.Čovek se ne opameti dok se ne zaglibi u blatu.  (izreka)  PAREMIJA  291  [Vidi]
949  În kukuruḑ ș-în pulă ńiśkînd să nu krĭeḑ, kî puot să kadă kînd nu će nadăĭ.U kukuruz i u kurac nikad da ne veruješ, jer mogu da padnu kada se ne nadaš.  (izreka)  PAREMIJA  290  [Vidi]
950  Nu ļeź gura la un sak, da sî ļeź la un sat.Teško svežeš jedan džak, a kamoli usta selu.  (izreka)  PAREMIJA  289  [Vidi]
951  O babă-n duos ku ļińđiku skuos.Baba u šumi sikilj iskezila.  (zagonetka)  ZAGONETKA  289  [Vidi]
952  Ļipova pi ļipova, frunḑă vĭarđe, istîna.Lepljena pa slepljena, zelen-list, istina.  (zagonetka)  ZAGONETKA  289  [Vidi]
953  Păru lung, șă minća skurtă.Duga kosa, kratka pamet.  (izreka)  PAREMIJA  288  [Vidi]
954  Vîntu rastuarnă pomîntu.Vetar zemlju prevrće.  (zagonetka)  ZAGONETKA  288  [Vidi]
955  Unu la ăĭs, unu la ća.Jedan na levo, drugi na desno.  (izreka)  PAREMIJA  288  [Vidi]
956  Śe măĭ mult vorbĭeșć, măĭ mult nîkažăšć.Što više pričaš, više patiš.  (izreka)  PAREMIJA  287  [Vidi]
957  O ală mare ku țîță-n spinare.Velika ala sa sisom na leđima.  (zagonetka)  ZAGONETKA  287  [Vidi]
958  În-tro pađină adînkă stau țîgańi-n brînkă.U dubokom dolu Cigani kleče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  287  [Vidi]
959  Măĭ mare gura đikît bukatura.Veća su usta od zalogaja.  (izreka)  PAREMIJA  287  [Vidi]
960  Patru fraț supt o pîlariĭe.Četiri brata pod jednom kapom.  (zagonetka)  ZAGONETKA  286  [Vidi]
961  Vaka-n ștală ku kuada afară.Krava u štali sa repom napolju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  286  [Vidi]
962  — Unđe mižluoku pomîntuluĭ?
— Aśiĭa, unđe staĭ tu! Dakă nu krĭeḑ, masură!
— Gde je središte zemlje?
— Tu, gde ti stojiš! Ako ne veruješ, meri!  
(pitalica)  PAREMIJA  286  [Vidi]
963  Rakiu pi rakiu skuaće, da buata pi tuaće.Rakija rakiju vadi, a motka vadi sve.  (izreka)  PAREMIJA  285  [Vidi]
964  Śe auđe fața, să n-audă duosu.Što čuje lice, da ne čuju leđa.  (izreka)  PAREMIJA  285  [Vidi]
965  La bîtrîńață șî đi șađiare ustańeșć.U starosti se i od sedenja umoriš.  (izreka)  PAREMIJA  285  [Vidi]
966  Pătura măĭ ĭut înpakă.Ponjava najbrže miri.  (izreka)  PAREMIJA  284  [Vidi]
967  Unđe ĭastă mńiĭ, ĭastă șî piĭ.Gde ima jagnjadi, ima i koža.  (izreka)  PAREMIJA  282  [Vidi]
968  Kînd kađe murgu, nu da la ńima „sara bună”.Kad padne mrak, ne nazivaj nikom „dobro veče”.  (izreka)  PAREMIJA  282  [Vidi]
969  Măĭ apruapiĭe đințî đikît parințî.Bliži su ti zubi nego roditelji.  (izreka)  PAREMIJA  281  [Vidi]
970  S-a sprînžît tuoț, ńiś trîasńitu nu-ĭ măĭ adună.Rasturili se svi, ni grom ih više ne okupi.  (izreka)  PAREMIJA  281  [Vidi]
971  Ńima nu ĭa-n mînă fĭer fĭerbinće.Niko ne uzima u ruku vrelo gvožđe.  (izreka)  PAREMIJA  281  [Vidi]
972  Șî țîganu ar ara, kînd ar fi plugu kît grapa, da grapa kît luoku.I Ciga bi orao, kad bi plug bio ko drljača, a drljača ko njiva.  (izreka)  PAREMIJA  279  [Vidi]
973  Țîș-fîș păn-la Kupuzîș, tranka-fļanka pănă la Palanka!Fiš-piš do Kupuzišta, klati-mlati do Palanke!  (izreka)  PAREMIJA  279  [Vidi]
974  Bît đ-alun bun bît fu!Leskov štap dobar štap bi!  (brzalica)  PAREMIJA  279  [Vidi]
975  Futuț pizduońu mînta!Bem ti mater u pičketinu!  (psovka)  PAREMIJA  279  [Vidi]
976  Un țîgan spînḑurat.Jedan Ciga obešeni.  (zagonetka)  ZAGONETKA  278  [Vidi]
977  — Śi ĭe măĭ ĭut pi pomînt?
— Gîndu!
— Šta je najbrže na svetu?
— Misao!  
(pitalica)  PAREMIJA  276  [Vidi]
978  Numa kuru nu-ș zauĭtă, kî ĭe prins đi ĭel.Samo dupe ne zaboravlja, jer je vezano za njega.  (izreka)  PAREMIJA  274  [Vidi]
979  Pizda mĭa în frunća tĭa, kuaĭļi mĭaļe-n mînļi tĭaļe, nasu mĭeu în kuru tĭeu.Moja ti pica preko lica, moja muda držiš u ruci, u moje dupe nos zavuci.  (zagonetka)  ZAGONETKA  272  [Vidi]
980  Noroḑîĭļi stau în luok, da uamińi trĭek.Ludosti stoje u mestu, a ljudi prolaze.  (izreka)  PAREMIJA  272  [Vidi]
981  Bĭa bĭeutură la prazńiku lu toĭa.Pije piće na tuđoj slavi.  (izraz)  PAREMIJA  272  [Vidi]
982  Susuļaće supt parĭaće.Duguljasti pored zida.  (zagonetka)  ZAGONETKA  271  [Vidi]
983  Naruada sa kunuașće pi kită, da naruodu pi buată.Luda se poznaje po kitici, a ludak po motki.  (izreka)  PAREMIJA  270  [Vidi]
984  Patru fraț: duoĭ fug, duoĭ aļargă.Četiri brata: dva beže, dva ih jure.  (zagonetka)  ZAGONETKA  270  [Vidi]
985  Mînkać-ar śuma!Čuma te izjela!  (kletva)  PAREMIJA  269  [Vidi]
986  MÎRĻITU POMÎNTULUĬMRKANJE ZEMLJE  (obicaj)  VEROVANJA  269  [Vidi]
987  POVASTA LU KOĻAȘĂPRIČA O KAČAMKU  (anegdota)  PROZA  268  [Vidi]
988  Mamă, mamă, śe fakușăș pră muma să ma kinuĭ ĭo akuma?Bako, bako, što si mi rodila majku, da se ja mučim sada?  (kletva)  PAREMIJA  261  [Vidi]
989  KREḐUTURĬ ĻEGAĆE ĐI MĂTURĂVEROVANJA U VEZI SA METLOM  (verovanje)  VEROVANJA  260  [Vidi]
990  Visaḑă kuru marźaļe vĭerḑ!Sanja guza zelene perle.  (izreka)  PAREMIJA  258  [Vidi]
991  Nuauă nuauă uauă, în nuauă nuauă uaļeDevet novih jaja, u devet novih lonaca.  (izraz)  PAREMIJA  258  [Vidi]
992  La baļigă muaļe puțînă pluaĭe trăbe.Mekoj balegi malo kiše treba.  (izreka)  PAREMIJA  257  [Vidi]
993  Sînataće ĭe în trasta pļina ku bukaće.Zdravlje je u torbi punoj plodova.  (izreka)  PAREMIJA  257  [Vidi]
994  Buoĭi batrîń fak brazdă đirĭaptă.Stari volovi vuku brazdu pravo.  (izreka)  PAREMIJA  255  [Vidi]
995  PĂRU NUORISNAJKINA KOSA  (obicaj)  PROZA  254  [Vidi]
996  Fi kuminće, kă ći bag ku kapu în buduruoĭu muori.Budi miran, jer ću ti nabiti glavu u vodenični badanj.  (psovka)  PAREMIJA  251  [Vidi]
997  Uđirĭa pustîń đi ĭa păru đin kap, sî sa răsuśaskă pi dupa spiń.Ostala joj pusta kosa sa glave, nek joj se uvrti oko trnja!  (kletva)  PAREMIJA  249  [Vidi]
998  KÎND S-A ĐIZGROPAT AL MUORT PINTRU MOMUAĆE?KAD SE OTKOPAVAO POKOJNIK ZBOG MAGIJSKIH ČINI?  (obicaj)  VEROVANJA  249  [Vidi]
999  S-a pitrekut ka muska-n tuobă.Proveo se kao muva u dobošu.  (izreka)  PAREMIJA  248  [Vidi]
1000  Đi rău satuluĭ nu taĭ pula barbatuluĭ.Zbog seoskih intriga ne sečeš muževljev kurac.  (izreka)  PAREMIJA  248  [Vidi]
1001  Kațaua kare nu șćiĭe să latre, bagă lupi-n uoĭ.Kučka koja ne zna da laje, uvlači vukove u stado.  (izreka)  PAREMIJA  248  [Vidi]
1002  Auḑîtu ku vaḑutu nuĭe tot una.Čujeno i viđeno nije sve isto.  (izreka)  PAREMIJA  246  [Vidi]
1003  Muĭarĭa kare nu înșaļaḑă uomu, nuĭe muĭarĭe.Žena koja ne vara muža, nije žena.  (izreka)  PAREMIJA  244  [Vidi]
1004  Sîraśiĭe uarbă.Slepo siromaštvo.  (izraz)  PAREMIJA  243  [Vidi]
1005  Ś-am fakut, am vaḑut, ś-o sî faśem, o sî veđem.Što smo činili, to smo videli, šta ćemo činiti, to ćemo videti.  (izreka)  PAREMIJA  242  [Vidi]
1006  ĐISRE DRAKUO ĐAVOLU  (verovanje)  PROZA  241  [Vidi]
1007  Kare ći fuće! Kar va fuće! Kare iĭ fuće! Kare o fuće! Kare ăl fuće!Ko te jebe! Ko vas jebe! Ko ih jebe! Ko je jebe! Ko ga jebe!  (psovka)  PAREMIJA  240  [Vidi]
1008  Tuot a pļekat a puļi.Sve je otišlo u kurac.  (izraz)  PAREMIJA  239  [Vidi]
1009  Măĭ ćușćiș, măĭ pićiș, kî sa vĭađe vîru la kăśuļiș!Bolje čučni, i sagni se, jer ti viri vrh šubarice!  (izraz)  PAREMIJA  239  [Vidi]
1010  Tu nu iș întrĭeg!Ti nisi ceo!  (izraz)  PAREMIJA  235  [Vidi]
1011  Uskat ka bîtu!Mršav kao prut!  (izraz)  PAREMIJA  235  [Vidi]
1012  Uđirĭa-ĭ pustîńe kîrpa đin kap!Ostala joj pusta marama sa glave!  (kletva)  PAREMIJA  234  [Vidi]
1013  Tu nu iș do tuot!Ti nisi sasvim ceo!  (izraz)  PAREMIJA  234  [Vidi]
1014  Pizda lînga kur ka kasa lînga drum: kare trĭaśe, ĭel sa frĭaśe!Pička kraj dupeta je ko kuća pored puta: ko god prođe, taj se očeše!  (izreka)  PAREMIJA  234  [Vidi]
1015  Una dira, una pira,
Una kira, una sira:
Sî sa dukă-n kapu kuĭ ĭ-a fi dat,
Kă nuĭe pakat!
Jedna dira, jedna pira,
Jedna kira, jedna sira,
Nek se popnu na glavu ko ih je poslao,
Jer nije greh!  
(brzalica)  PAREMIJA  233  [Vidi]
1016  Treku ka pin urĭekiļi akuluĭ.Prođe kao kroz iglene uši.  (izraz)  PAREMIJA  233  [Vidi]
1017  La ĭel ĭe șî pîńa șî kuțîtu: kît vrĭa, atîta taĭe!Kod njega su i hleb i nož: koliko hoće, toliko seče.  (izreka)  PAREMIJA  232  [Vidi]
1018  Lovićar pîșku, dabuogda!Strefio te proliv, dabogda!  (kletva)  PAREMIJA  230  [Vidi]
1019  POVASTA LU MĂŚIĬAȘŠIPURKOVA PRIČA  (anegdota)  PROZA  230  [Vidi]
1020  NU MÎNKA ŚE NU TRĂBE PIN SATNE JEDI ŠTO NE TREBA PO SELU  (vic)  PROZA  230  [Vidi]
1021  Țîță la kopil pin ćuok đi korkanDojenje deteta kroz gavranov kljun  (verovanje)  VEROVANJA  230  [Vidi]
1022  Futuĭ fata kare ăl đață!Bemti sudbu što ga dade!  (psovka)  PAREMIJA  230  [Vidi]
1023  A frînt uosu puļi.Polomio kurcu kučmu.  (izreka)  PAREMIJA  229  [Vidi]
1024  Kînd sa-ntarĭașće ruonțu, iĭ daĭ ku gļuonțu.Kad očvrsne sikilj, opališ mu metak.  (izreka)  PAREMIJA  229  [Vidi]
1025  Pintru kî sî fiĭe kopilu sînatuos, muașa la nașćire ĭ-a taĭat buriku pi rastău źuguluĭ.Da bi dete bilo zdravo, babica mu je na porođaju sekla pupak na palici jarma.  (obicaj)  VEROVANJA  222  [Vidi]
1026  Kată aku în klańa ku fîn.Traži iglu u plastu sena.  (izreka)  PAREMIJA  222  [Vidi]
1027  Țukăĭ gura, uskăĭ fundu!Poljubi ga, osuši ga!  (zdravica)  PAREMIJA  220  [Vidi]
1028  Traĭsta goală măĭ grĭa ĭe đikît a pļină.Prazna torba teža je od pune.  (izreka)  PAREMIJA  217  [Vidi]
1029  Blagu șî feriku đi ćińe k-aĭ skapat đi rău.Blago tebi što si imao sreću da izbegneš zlo.  (izreka)  PAREMIJA  88  [Vidi]
1030  A gazît kapra pi pĭatră, sa spart pĭatra-n patru.Nagazila koza kamen, razbio se kamen na četvoro.  (brzalica)  PAREMIJA  69  [Vidi]
1031  Mĭarźe ka uaĭa kîpiĭată.Ide kao brljiva ovca  (izraz)  PAREMIJA  54  [Vidi]
1032  Unu, ka ńiśunu.Jedan, ko nijedan.  (izreka)  PAREMIJA  52  [Vidi]
1033  Nu mi pi vuoĭe. Nu mi sa-m pare.Ne sviđa mi se. Ne dopada mi se.  (izraz)  PAREMIJA  34  [Vidi]
1034  MAGARĬU LU ĐINKĂĐINKIN MAGARAC  (anegdota)  PAREMIJA  26  [Vidi]
519257  

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź