Lista zapisa sa brojem pogleda (od 16.05.2012)

Br

Vlaški

Srpski

Vrsta

Oblast

Br. pogleda

Akcija
1  ÎNTORSURA A MAREVELIKO VRAĆANJE ČINI  (bajalica)  POEZIJA  3263  [Vidi]
2  Pi la arţ nu ĭe bun sî će duś pi la-ĭ ’lalţ, kî daĭ ku pula-n laţ.U trapave dane ne idi u goste, jer će ti kurac upasti u zamku.  (izreka)  PAREMIJA  3195  [Vidi]
3  ĎESKÎNŤEK ĎE ÎNTORSURĂ (1)VRAĆANJE ČINI (1)  (bajalica)  POEZIJA  1752  [Vidi]
4  ĎESKÎNŤEK ĎE ĎEZĻEGAT SKRISABAJALICA ZA „ODVEZIVANJE” SUĐENIKA  (bajalica)  POEZIJA  1454  [Vidi]
5  DE DEOICHIOD UROKA  (bajalica)  POEZIJA  1332  [Vidi]
6  ĎESKÎNŤEK ĎE ÎNTORSURĂ (2)VRAĆANJE ČINI (2)  (bajalica)  POEZIJA  1262  [Vidi]
7  ĎESKÎNŤEK ĎE SKRISĂBAJALICA ZA ZAPISANO  (bajalica)  POEZIJA  1193  [Vidi]
8  ĐESKÎNĆIK ĐI SKRISĂBAJALICA ZA „ZAPISANO”  (bajalica)  POEZIJA  1177  [Vidi]
9  ĎESKÎNŤEK „ĎE BOALĂ”BAJALICA „OD BOLJKE”  (bajalica)  POEZIJA  920  [Vidi]
10  ĎESKÎNŤEK ĎE DRAGOSŤEBAJALICA ZA LJUBAV  bajalica  POEZIJA  847  [Vidi]
11  ĎESKÎNŤEK ĎE ĎEOĬKĬBAJALICA OD UROKA  bajalica  POEZIJA  767  [Vidi]
12  ĐIMIŃAŢA PĂNĂ-N ZUORIJUTROM RANO, U SVANUĆE  (lirika)  POEZIJA  766  [Vidi]
13  ALUNA VOĬŃIŚASKĂVOJNIČKI LEŠNIK  (bajalica)  POEZIJA  664  [Vidi]
14  Rugamînt la luna nuoăMolitva mladom mesecu  (bajalica)  POEZIJA  657  [Vidi]
15  ĐESKÎNĆIK ĐI BUBEBAJALICA PROTIV BOGINJA  (bajalica)  POEZIJA  652  [Vidi]
16  ĎESKÎNŤEK ĎE IZDAT (1)BAJALICA OD IZDATA  (bajalica)  POEZIJA  616  [Vidi]
17  ĐESKÎNĆIK ĐI SKRISĂ (KU DRAŚI LA SALKĂ)BAJANJE ZA ZAPISANO (SA ĐAVOLIMA KOD VRBE)  (bajalica)  POEZIJA  597  [Vidi]
18  FRUNḐĂ VĬARĐE, ĬARBĂ KRĬAȚĂZELEN LIST, PETLOVA KRESTA  (lirika)  POEZIJA  551  [Vidi]
19  ŹABA MIS MÎNDRĂ, FRUMUASĂUZALUD SAM DRAGA, LEPA  (lirika)  POEZIJA  538  [Vidi]
20  PADURE, SORO, PADUREŠUMO, SESTRO, ŠUMICE  (lirika)  POEZIJA  536  [Vidi]
21  BRAD FRUMUOSVITA JELA  (lirika)  POEZIJA  536  [Vidi]
22  ĐALU Ĭ’ ĐAL ŞÎ VAĻA Ĭ’ VAĻEBRDO J’ BRDO, A DOLJA DOLJA  (lirika)  POEZIJA  531  [Vidi]
23  UOIŢĂ BALURĂ, KU KORŃIŢU-N GURĂOVČICA BELKA, S ROGOM U USTIMA  (balada)  POEZIJA  528  [Vidi]
24  TOT NAT KU NAKAZU LUĬSVAKO SA SVOJOM MUKOM  (vic)  PROZA  525  [Vidi]
25  A PĻEKAT BAĬATU ĐIN SÎRBIĬEPOŠO MOMAK IZ SRBIJE  (balada)  POEZIJA  518  [Vidi]
26  ĎESKÎNŤEK ĎE IZDAT (3)BAJALICA OD IZDATA  bajlica  POEZIJA  505  [Vidi]
27  KÎNĆIKU LU ISPASSPASOVDANSKA PESMA  (erotika)  POEZIJA  500  [Vidi]
28  KOLO-N VAĻE, ÎNTR-O GRAĐINĂTAMO DOLE, U BAŠTICI  (lirika)  POEZIJA  497  [Vidi]
29  POVASTA LU PÎRŚJARČEVA PRIČA  (basna)  PROZA  496  [Vidi]
30  KÎND AM FUOST ĬUO MIK ODATĂKAD MI BEŠE MLADOST RANA  (lirika)  POEZIJA  489  [Vidi]
31  BUNĂ ZĂUA LA AŽUNDOBAR DAN NA BADNJI DAN  (obredna)  POEZIJA  476  [Vidi]
32  ĆUŞUSOVA  (erotika)  POEZIJA  475  [Vidi]
33  ĻЕĻАLJELJA  (erotika)  POEZIJA  474  [Vidi]
34  ĐESKÎNĆEK ĐE MOROĬU ĂL VIUBAJALICA ZA ZAŠTITU OD ŽIVIH VAMPIRA  (bajalica)  POEZIJA  474  [Vidi]
35  GRUĬA LU NOVAKGRUJA NOVAKOV  (balada)  POEZIJA  473  [Vidi]
36  ALA KU URĬEKIĻI MARĬALA SA VELIKIM UŠIMA  (bajka)  PROZA  472  [Vidi]
37  GIŢĂ KÎTAŃIŢĂGICE KATANJICA  (balada)  POEZIJA  462  [Vidi]
38  ŢÎĻIĻIU-TÎĻIĻIUCIGU-LIGU  (uspavanka)  POEZIJA  459  [Vidi]
39  KÎNŤEKU MIRĬESÎMLADINA PESMA  (lirika)  POEZIJA  457  [Vidi]
40  DUNĂRIKĂ, APĂ ĻINĂOJ DUNAVE, TIJA VODO  (lirika)  POEZIJA  455  [Vidi]
41  PRIMOVARA, MUĬKA NUASTRĂPROLEĆE JE MAJKA NAŠA  (lirika)  POEZIJA  446  [Vidi]
42  PAPARUDĂDODOLA  (obredna)  POEZIJA  436  [Vidi]
43  Ariś, prikoļiś! Ţîăl spusăĭ, şî n-ol giśiş.Jež, ježičak, vampiričak! Rekoh ti ga, pogodi ga.  (zagonetka)  ZAGONETKA  435  [Vidi]
44  Povesťa lu DumńezăuBožja priča  (bajalica)  POEZIJA  435  [Vidi]
45  Trasńirĭa-n ţîka-tĭa, dabuogda!Grom ti spalio poreklo, dabogda!  (kletva)  PAREMIJA  432  [Vidi]
46  ĎIKAĬ, ĎIKAĬ, ĎIKAĬ, ĎAĐIHAJ, ĐIHAJ, ĐIHAJ, ĐE  (erotika)  POEZIJA  430  [Vidi]
47  VIDAVIDA  (balada)  POEZIJA  429  [Vidi]
48  Đi śe saraku nu-n źugă buoĭi-n źug?
— Pă, đ-aĭa kă nu-ĭ are!
Zašto siromah ne preže volove?
— Pa, zato što ih nema! [Por.]  
(pitalica)  PAREMIJA  429  [Vidi]
49  PETREKUTA DĂN VOLUĬAPЕSМА ZА ISPRАĆАЈ PОKОЈNIKА, IZ VОLUЈE  (obredna)  POEZIJA  428  [Vidi]
50  RUMÎNA DĂ LA HUŃEDOARARUMUNKA IZ HUNEDOARE  (erotika)  POEZIJA  425  [Vidi]
51  MA-Ş DUŚA ŞÎ ĬUO LA NUNTĂOTIŠO BIH I JA NA SVADBU  (poskocica)  POEZIJA  418  [Vidi]
52  ĐI LA PAĬE PĂN’ LA PAĬE (1)OD SENA DO SENA  (erotika)  POEZIJA  414  [Vidi]
53  ĐEĐU - ŹIŃIRĻI LU ŽÎGMAN KRAĻUĐEĐU - ZET ŽIGMANA KRALJA  (balada)  POEZIJA  413  [Vidi]
54  A lupadat ļingura pi puod. (A murit, nu-ĭ măĭ trîabe.)Bacio kašiku na tavan. (Umro je, ne treba mu više.)  (izreka)  PAREMIJA  412  [Vidi]
55  ŚE ARMĂ ĬE MĂĬ TARE?KOJE JE ORUŽJE NAJJAČE?  (mit)  PROZA  409  [Vidi]
56  KUM ĆI KĬAMĂ?

— Kum ći kĭamă?
— Sorbiḑamă!
— Da śe suorbĭ?
— Suorb ḑamă đe kokouş:
ĭuo đe supra, tu đe žuos!
KAKO SE ZOVEŠ?

— Kako se zoveš?
— Čorbosrkalo!
— A šta srčeš?
— Srčem supu petlovsku:
Ja sam gore, a ti dole!  
(satira)  POEZIJA  407  [Vidi]
57  URSĂTOARESUĐENICA  (lirika)  POEZIJA  404  [Vidi]
58  ĎESKÎNŤEK ĎE IZDAT (2)BAJALICA OD IZDATA  bajalica  POEZIJA  403  [Vidi]
59  FLORIŚIKĂ ÎNTUŃEKATĂMOJ CVETIĆU UVENULI  (lirika)  POEZIJA  403  [Vidi]
60  LA RĂZORĬEĆE, PUĻEĆE!NA RAZOR, KURATI!  (pripovetka)  PROZA  402  [Vidi]
61  ĻEŃA KU DORALENJKA I ŽELJKA  (anegdota)  PROZA  402  [Vidi]
62  POVASTA LU MIĬ

— Unđe muoşu?
— S-a dus la Điĭ dupa buabe đi miĭ,
kă nu măĭ avĭem la kopiĭ śe să dăm !
PRIČA O PROSU

— Gde je čiča?
— Otišao u Vidin po zrna prosa,
jer više nemamo šta deci da damo!  
(obicaj)  PROZA  402  [Vidi]
63  Skuaće, draśe, ś-aĭ luvat, kă će bat ku kakat!
(var. Skuaće, draśe, ś-aĭ pitulat kî ć-omuor ku kakat!)
Vadi, vraže, to što kriješ, da te govnom ne prebijem!  (kletva)  PAREMIJA  400  [Vidi]
64  ĬASĂ NAĬKA ĐI PI VAĻEIZ DOLINE DRAGI IDE  (lirika)  POEZIJA  400  [Vidi]
65  ASARĂ, PI VRĬAMĬA ŚIŃISINOĆ, KAD JE NOĆCA PALA  (lirika)  POEZIJA  397  [Vidi]
66  KUOSTA PAKURARĬUKOSTA ČOBANIN  (balada)  POEZIJA  396  [Vidi]
67  Trasta guală mult ĭe măĭ grĭa đikît a pļină.Prazna torba mnogo je teža od pune.  (izreka)  PAREMIJA  396  [Vidi]
68  DURU, DURU, DURUĬANDURU, DURU, DURUJAN  (uspavanka)  POEZIJA  395  [Vidi]
69  ĆAKĂ ĐI TÎRNAKUOPFUTROLA ZA TRNOKOP  (anegdota)  PROZA  394  [Vidi]
70  DRAKU KU DUMŃEḐÎU PUN BUKAĆEĐAVO I BOG SADE USEVE  (pripovetka)  PROZA  392  [Vidi]
71  Tuata lumĭa fraţ, un uom sîngur ĭe lup.Svi su ljudi braća, usamljen čovek je vuk.  (izreka)  PAREMIJA  392  [Vidi]
72  Buala să nu pituļ, kă ći pitulă ĭa pi ćińe.Bolest da ne kriješ, jer će sakriti ona tebe.  (izreka)  PAREMIJA  388  [Vidi]
73  ĎI LA UNU PĂN-LA ZEČEOD JEDAN PA DO DESET  (poskocica)  POEZIJA  387  [Vidi]
74  LA KRĂČUNNA BOŽIĆ  (poskocica)  POEZIJA  386  [Vidi]
75  UN PIŚUOR ŚUPARKA AREJEDNU NOGU GLJIVA IMA  (poskocica)  POEZIJA  385  [Vidi]
76  O POVASTĂ ŃEAUDZÎTĂ, ŃEVĂDZUTĂJEDNA PRIČA, NEČUVENA, NEVIĐENA  (bajka)  PROZA  385  [Vidi]
77  Patru propćiće, patru śuļiće, patru stau, patru iĭ dau, patru sa ruagă la Dumńeḑîu, şî un fîlfastan.Četiri uprta, četiri uvrta, četiri stoje, četiri doje, četiri se Bogu mole, i jedan palavrtak.  (zagonetka)  ZAGONETKA  384  [Vidi]
78  Kîmpu are uokĭ, da duosu are urĭekĭ.Polje ima oči, a šuma ima uši.  (izreka)  PAREMIJA  382  [Vidi]
79  FUTAĬKA LA RÎNDREDALJKA  (erotika)  POEZIJA  381  [Vidi]
80  DURA, DURA, KU KARUŢABRZO, BRZO, TALJIGAMA  (uspavanka)  POEZIJA  381  [Vidi]
81  MÎNDRILOR, MÎNKAVAŞ GURAUSTA BIH VAM, MOME, JEO  (lirika)  POEZIJA  379  [Vidi]
82  Bună s-ăţ fiĭe ińima, ka pasuĭu vińirĭa!Neka ti je srce dobro, kao što je pasulj petkom.  (zdravica)  PAREMIJA  376  [Vidi]
83  KÎND M-A UĬT PI LUOK LA VAĻEGLEDAM SVOJU ORANICU  (satira)  POEZIJA  375  [Vidi]
84  ŢARU KU MUARA-N VÎRU ŚUOŚICAR I VODENICA NA VRHU BRDA  (legenda)  PROZA  374  [Vidi]
85  Măĭ bun ku pula-n pizdă, đi kît ku sapa pi umăr.Bolje je s kurcem u pički, nego s motikom na ramenu.  (izreka)  PAREMIJA  374  [Vidi]
86  KÎND AM FUOST LA MUĬKA FATĂKAD SAM BILA JA DEVOJKA  (lirika)  POEZIJA  372  [Vidi]
87  FUĆE FATAJEBI CURU  (erotika)  POEZIJA  369  [Vidi]
88  Śi ĭe aĭa „pită-raspită”?Šta je to „pita-raspita”?  (zagonetka)  ZAGONETKA  365  [Vidi]
89  ĐARÎNDU ĬASTĂ NARUOḐSVUDA IMA BUDALA  (anegdota)  PROZA  362  [Vidi]
90  Kînd daĭ ku pĭatra-n uală, sa sparźe uala, da kînd daĭ ku uala-n pĭatră - sa sparźe ĭară uala.Kad udariš kamenom u lonac, razbije se lonac, a kad udariš loncem u kamen - razbije se opet lonac.  (izreka)  PAREMIJA  360  [Vidi]
91  KUM SVIĆI ARANŹELU A-NVAŢAT LUKRUKAKO JE SVETI ARANĐEL NAUČIO ZANAT  (mit)  PROZA  360  [Vidi]
92  ĆAURIKĂ, ĆAURĂČAURICE, ČAURO  (erotika)  POEZIJA  358  [Vidi]
93  Muĭarĭa şî magarĭu sa uĭtă la tuot sluogu sî-ţ đia în kurişkapiće, da tu strînźe kapîăstru bińe, şî nu ći da.Žena i magare gledaju kod svakog brega da te zbace preko glave, a ti dobro pritegni uzde, i ne daj se.  (izreka)  PAREMIJA  358  [Vidi]
94  Pulă, pulă,
Pintru ćińe ma batură!
Kînd će vaḑură ĭeĭ skulată,
Măĭ đaţîră
Înk-o dată!
Kurče, kurče,
Zbog tebe me prebiše!
A kad te krutog videše,
Još jednom me
Mlatnuše!
  
(erotika)  POEZIJA  358  [Vidi]
95  PUSĂĬ LA MÎNDRA MÎNA-N KAPOBGRLIH JOJ RUKOM GLAVU  (poskocica)  POEZIJA  356  [Vidi]
96  KUM S-A FAKUT RUSAĻIĻIKAKO SU NASTALE RUSALJE  (legenda)  PROZA  356  [Vidi]
97  Dabuogda tuot înainće sî će duś, în urmă să ni ći măĭ întuorś.Dabogda samo napred išao, natrag se nikad ne vratio.  (kletva)  PAREMIJA  355  [Vidi]
98  Măĭ rău ĭe kînd će fuće vrunu ku pula muaļe: tu, saraku, traź sî skăpĭ, da ĭel ginđaşće kă mĭastîś đi drag, şi će fuće şî măĭ rău!Najgore je kad te neko jebe mekim kurcem: ti, siroma, vrdaš da se izvučeš, a on misli da mešaš jer ti je lepo, pa te jebe još gore!  (izreka)  PAREMIJA  355  [Vidi]
99  Tat-tu în pod, da mă-ta îl trağe ďe nod.Otac ti je na tavanu, a majka ga za dršku vuče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  354  [Vidi]
100  POVASTA ĐI TUTUNPRIČA O DUVANU  (legenda)  PROZA  354  [Vidi]
101  S-ăl fut în kur muort, pi blană-nćinsă.Jebem ga u dupe mrtvog, na položenoj dasci.  (psovka)  PAREMIJA  354  [Vidi]
102  Ţîşńirĭa đin ćińe, sî ţîśńaskă! (var.) Ţîśńirĭa pîşku đin ćińe, sî ţîşńaskă! (var.) Lovi-ć-ar pîşku, dabuogda!Šiknulo iz tebe, da šikne! (var.) Šiknuo proliv iz tebe, da šikne! (var.) Strefio te proliv, dabogda!  (kletva)  PAREMIJA  353  [Vidi]
103  KRŢA, KRŢA PI MALAĬCIGU-LIGU NA PROJARI  (erotika)  POEZIJA  353  [Vidi]
104  POVASTA LU SKAĬAĆEPRIČA O ČIČKU  (legenda)  PROZA  353  [Vidi]
105  ĻAKU LU UĬKA VISAĻINLEK UJKE VESELINA  (anegdota)  PROZA  351  [Vidi]
106  POVASTA LU PIRPRIČA O PIREVINI  (legenda)  PROZA  349  [Vidi]
107  BRĂNDUŞAUĂ GALBIŃUARĂŠAFRANČIĆU, ŽUTE BOJE  (lirika)  POEZIJA  349  [Vidi]
108  LULA MIKĂ, FATA MIKĂMALA LULA, MALA CURA  (uspavanka)  POEZIJA  346  [Vidi]
109  KÎT A FUOST KESAUA PĻINĂDOK JE BILA PUNA KESA  (lirika)  POEZIJA  345  [Vidi]
110  UOMU AL URÎT ŃIŚ LA MUARĂ NARE RÎNDRUŽAN ČOVEK NI NA MLINU REDA NEMA  (poskocica)  POEZIJA  343  [Vidi]
111  BABA MARTA KU DOĂSPRÎAŚE KOŽUAŚEBАBА МАRТА SА DVANAEST KОŽUHА  (mit)  PROZA  343  [Vidi]
112  BARḐĂRODA  (uspavanka)  POEZIJA  342  [Vidi]
113  DUASKA KU PIROAĬEDASKA SA EKSERIMA  (vic)  PROZA  341  [Vidi]
114  KUM S-A BUŽUKURĬAḐĂ KOPILU KARE S-A MÎŃIĬAT?KAKO SE ZADIRKUJE DETE KOJE SE NALJUTILO?  (satira)  POEZIJA  341  [Vidi]
115  SÎNTUAĐIRI AĬ MARĬ ÎN RĬERNĂVELIKI TODOROVAC U RERNI  (anegdota)  PROZA  340  [Vidi]
116  FATA KU ĻIKDEVOJAČKI LIK  (lirika)  POEZIJA  339  [Vidi]
117  Doo klaĭuţă stau în rîpă, şi nu să surupă.Dva plasta na padini stoje, a ne padaju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  339  [Vidi]
118  Duće la draku în balta vĭarđe.Idi do đavola u zelenu baru.  (kletva)  PAREMIJA  339  [Vidi]
119  MA MIR, KUČE, ŞI MA MIRČUDIM TI SE, KUKAVICE  (lirika)  POEZIJA  339  [Vidi]
120  MA-NSURAĬ, LUVAĬ MUĬARĬEOŽENIH SE, UZEH ŽENU  (lirika)  POEZIJA  338  [Vidi]
121  Un ļemn mare ku doasprîaśe krĭenź, în tuata krĭanga kîći un kuĭb, în tuot kuĭbu kîći patru puĭ, în tuot puĭu kîći şapće uauă.Veliko drvo sa dvanaest grana, na svakoj grani po jedno gnezdo, u svakom gnezdu po četiri tića, a u svakom tiću po sedam jaja.  (zagonetka)  ZAGONETKA  336  [Vidi]
122  Rakaĭ-bikaĭ pin izvuară,
Or sî ĭasă, or sî muară,
Da-l aşćeţ ku gura guală.
Batrga se u izvoru,
Kao da je na umoru,
Ti ga vrebaš na pomolu.  
(zagonetka)  ZAGONETKA  334  [Vidi]
123  Ma kulkaĭ asară-n ćindă,
Ku kapu pi kîramidă,
Şî fakuĭ albĭaţă-n pizdă.
Dau ku aku, dau ku sula,
Nuĭe ļaku ka ku pula.
Na trem sinoć sam prilegla,
Sa glavom na ćeramidi.
Pička mi od pene bridi.
Probah iglom i kalemom,
Al bez kurca leka nema.  
(erotika)  POEZIJA  332  [Vidi]
124  MA DUSĂĬ LA ŞÎḐÎTUAREJA OTIDOH NA SEDELJKU  (erotika)  POEZIJA  328  [Vidi]
125  La-l surd nu vorbĭa, la-l kĭuor nu arata.Gluvom ne govori, slepom ne pokazuj.  (izreka)  PAREMIJA  328  [Vidi]
126  BURTA KU MAŢUSTOMAK I CREVO  (vic)  PROZA  327  [Vidi]
127  KUM BLASTÎMĂ UOMU MUĬARĬAKAKO MUŽ KUNE ŽENU  (kletva)  PAREMIJA  323  [Vidi]
128  HITLER ĬE FRUMUOS BAĬATHITLER TI JE MOMAK LEP  (satira)  POEZIJA  322  [Vidi]
129  LA ISPASNA SPASOVDAN  (erotika)  POEZIJA  321  [Vidi]
130  Patru ćetrinkurĭ,
Duauă bobiknurĭ,
Şî un ćorombok!
Četiri četrinke,
Četiri bobinke,
I jedan čorombok!  
(zagonetka)  ZAGONETKA  320  [Vidi]
131  Ińima đi drak, într-o butuarkă đi fag.U bukovom deblu, đavolovo srce.  (zagonetka)  ZAGONETKA  319  [Vidi]
132  Fuź đi draku, daĭ đe prokļetu.Bežiš od đavola, naletiš na vraga.  (izreka)  PAREMIJA  319  [Vidi]
133  UNOĻIKA ŞÎ DOĻIKAJEDNOLIKA I DVOLIKA  (uspavanka)  POEZIJA  318  [Vidi]
134  Sî će duś la Dunîrĭe dupa apă tulburĭe, numiļi sî-ţ vină, tu să nu măĭ viń.Na Dunav da odeš po mutnu vodu, ime da ti dođe, ti da ne đođeš.  (kletva)  PAREMIJA  317  [Vidi]
135  Riďa ļinğe pe Murďa pe kur, şi nu-l lasă pănă nu-l skuală.Riđa liže Murđi zadnjicu, i ne pušta ga dok mu ga ne digne.  (zagonetka)  ZAGONETKA  316  [Vidi]
136  ĐI KÎND SÎNT FĬARÎĻIOD KAD SU ZAMKE  (legenda)  PROZA  316  [Vidi]
137  O bag tare, o skuot muaļe, da đi-n kap iĭ mĭarźe baļe!Stavim je tvrdu, vadim je meku, a iz glave joj bale teku!  (zagonetka)  ZAGONETKA  313  [Vidi]
138  Dabuogda unđe śiń sî nu prînḑ!Dabogda gde večeraš, da ne ručaš.  (kletva)  PAREMIJA  312  [Vidi]
139  Dabuogda nuapća să ći duară đinţî, da ḑîua să ći bată papuśi.Dabogda noću da te bole zubi, a danju da te žuljaju cipele.  (kletva)  PAREMIJA  312  [Vidi]
140  Dakă aĭ pi a tĭeu, aĭ şî pi dumńeḑău.Ako imaš svoga, imaš i boga.  (izreka)  PAREMIJA  311  [Vidi]
141  Dabuogda lînga tata mĭeu sî će baź!Dabogda kraj mog (mrtvog) oca (u zemlju) da uđeš.  (kletva)  PAREMIJA  310  [Vidi]
142  Soakră, soakră - poamă akră, đe ć-aĭ koaśe toată vara, tot aĭ fi akră ş-amară.Tašto, tašto, voće gorko, kad bi celog leta zrila, ti bi opet gorka bila.  (izreka)  PAREMIJA  309  [Vidi]
143  La bisîarikă śe nu-ţ ažută, nu će ruga.Crkvi koja ti ne pomaže, nemoj se moliti.  (izreka)  PAREMIJA  308  [Vidi]
144  Kopiĭi sînt pļiń đi draś ka muara đi saś.Deca su puna vragova, ko vodenica džakova  (izreka)  PAREMIJA  308  [Vidi]
145  VINU NAĬKĂ MĂĬ ĐIVRĬAMEPORANI MI, DRAGI MOJ  (lirika)  POEZIJA  308  [Vidi]
146  Dabuogda s-ăţ piśe pula đin rîdaśină!Dabogda ti kurac otpao iz korena!  (kletva)  PAREMIJA  307  [Vidi]
147  În vaļe adînkă stau golańi brînkă.U dnu dolje leže golje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  307  [Vidi]
148  ĐESKÎNĆIK ĐI MASAUĂBAJANJE ZA ZUBOBOLJU  (satira)  POEZIJA  305  [Vidi]
149  Muta faśe futa.Ćutanje pravi jebanje.  (izreka)  PAREMIJA  304  [Vidi]
150  Bît đ-alun bun bît fu!Leskov štap dobar štap bi!  (brzalica)  PAREMIJA  304  [Vidi]
151  ĆIĆIRIKĂ, ĆAKĂĆIĆIRIKA, ĆAKA  (satira)  POEZIJA  304  [Vidi]
152  Kînd sa vo faśa salka puom, şî tu sî ći faś uom.Kad vrba postane voćka, i ti da postaneš čovek.  (kletva)  PAREMIJA  301  [Vidi]
153  SKOSĂĬ RAZBUOĬU DUPA KASĂTURIH RAZBOJ IZA KUĆE  (satira)  POEZIJA  301  [Vidi]
154  Şî minśuna ĭe vuorbă.I laž je reč.  (izreka)  PAREMIJA  300  [Vidi]
155  Flutur pi tata, flutur pi muma!Leptir na tatu, leptir na mamu!  (brzalica)  PAREMIJA  300  [Vidi]
156  S-ažuće, să nu skurće! Să traĭaskă, şî să krĭaskă! La mulţ ań ku sînataće!Da pomogne, da potraje! Da traje i napreduje! Na mnogo godina u zdravlje!  (zdravica)  PAREMIJA  298  [Vidi]
157  Rîma, kînd kapîtă uokĭ, o ĭa pi ļemn în sus, ama vińe mĭerla ş-o ćokńaşće-n kap.Glista, kad progleda, krene uz drvo, al’ dođe kos pa je čukne u glavu.  (izreka)  PAREMIJA  297  [Vidi]
158  Dă mă mumă după GiţăUdaj me za Giceta  (poskocica)  POEZIJA  296  [Vidi]
159  A kalkat kapra pi pĭatră,
A krapat pĭatra în patru!
Kraparĭa kapu kăpri
Kum a krapat pĭatra în patru!
Nagazila koza kamen,
Kamen puk’o na četvoro!
Neka pukne kozi glava
Kao kamen na četvoro!  
(brzalica)  PAREMIJA  295  [Vidi]
160  KUKUĻIEŢ KU PĬAŃE VĬERḐKUKAVICE, ZELEN-PERKO  (lirika)  POEZIJA  295  [Vidi]
161  Đ-a fĭeća am pi dumńeḑău, kînd n-am pi a mĭeu.Badava imam boga, kad nemam svoga.  (izreka)  PAREMIJA  293  [Vidi]
162  A ḑîs ḑîsa sî ḑîk k-oĭ ḑîśe,
Da ĭuo nu ḑîsăĭ sî ḑîk k-o sî ḑîk,
K-am ḑîs sî ḑîk k-oĭ ḑîśe:
Să nu ḑîk k-am ḑîs!
Kazala kaža da kažem da ću kas’ti,
Al’ ja ne kazah da kažem da ću kas’ti,
Jer sam kaz’o da ću kas’ti da kažem:
Da ne kažem da sam kaz’o!  
(brzalica)  PAREMIJA  292  [Vidi]
163  NAŞ, NAŞ, FUĆELAŞKUME, KUME, ZAJEBANTU  (satira)  POEZIJA  291  [Vidi]
164  Pănă ažunź la Dumńeḑîu, ći manînkă svînţî.Dok stigneš do Boga, pojedu te sveci.  (izreka)  PAREMIJA  289  [Vidi]
165  Dumńeḑîu ć-astrukă ku pîătura, da draku ći đestrukă, şî baće tuoba dupa ćińe sî sa rîdă lumĭa.Bog te pokriva ponjavom, a đavo otkriva, i bije doboš za tobom da ti se ljudi smeju.  (izreka)  PAREMIJA  288  [Vidi]
166  ĐI LA KLAĬE PĂN’ LA KLAĬEOKO STOGA, I NIZ POLJE  (erotika)  POEZIJA  286  [Vidi]
167  KUKURIKU, MANDAKUKURIKU, MANDA  (uspavanka)  POEZIJA  286  [Vidi]
168  Ţukatu ĭe kapara lu futaĭ.Ljubljenje je jebačka kapara.  (izreka)  PAREMIJA  284  [Vidi]
169  În rîmuĭtura đi uaĭe, un kuorn đi puork! Ăl vaḑu ăl kĭuor, auḑî ăl surd, ăl luvă ăl sîăk, ş-îl bagă l-al đeşćins dupa brîu.Ovca je rila, svinjski rog skrila! Slepac ga vide, o tome gluvi doču, sakati ga uze i raspasanom za pojas zadenu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  283  [Vidi]
170  Bań am, pungă n-am,
Bań n-am, pungă am,
Śe baga, şî śe luva?
Novac imam, kesu nemam,
Novac nemam, kesu imam,
Šta staviti, šta uzeti?  
(brzalica)  PAREMIJA  283  [Vidi]
171  O ţîgankă trenţuruasă şeďe ku boĭeri la masă.Jedna Ciganka dronjava sedi za stolom s bojarima.  (zagonetka)  ZAGONETKA  282  [Vidi]
172  Şađerĭa domńaskă, aļergatura lupĭaskă.Gospodsko sedenje, vučje trčanje.  (izreka)  PAREMIJA  281  [Vidi]
173  Mînuşîţă frîntăSlomljena ručice  (uspavanka)  POEZIJA  281  [Vidi]
174  Tanda aič, tanda koļa, tanda treku Duńerĭa.Tup ovde, tup onde, i tupko preko Dunava ode.  (zagonetka)  ZAGONETKA  280  [Vidi]
175  Nu kaska đin gură kît nu trĭaśe pin kur.Ne otvaraj usta koliko ne (može da) prođe kroz dupe.  (izreka)  PAREMIJA  280  [Vidi]
176  Buata ţîńe lumĭa şî pomîntu.Motka drži svet i zemlju. (=Sila vlada svetom).  (izreka)  PAREMIJA  278  [Vidi]
177  Sî nu-ţ măĭ ažuće patruḑăś şî patru đi prazńiśe pi anu đi ḑîļe, şî ḑîļiļi marĭ ku ĭaļe!Ne pomoglo ti četrdeset i četiri slava u toku godine, zajedno sa velikim danima!  (kletva)  PAREMIJA  276  [Vidi]
178  Sî nu mîăĭ fiĭe guguļiţa-tĭa afurisîtă!Ne bila ti više glava prokleta!  (kletva)  PAREMIJA  276  [Vidi]
179  TANDARIKĂ, TANDARĬATANDARIKA, TANDARA  (erotika)  POEZIJA  276  [Vidi]
180  Đin gură sî-ţ ĭasă, dupa kap sî-ţ ţîasă!Iz usta da ti izađe, po vratu da te mlati!  (kletva)  PAREMIJA  273  [Vidi]
181  Kînd ĭe muĭarĭa naruadă, pi uom ăl duor piśuariļi.Kad je žena luda, muža bole noge.  (izreka)  PAREMIJA  273  [Vidi]
182  Nuĭe kîrd fara kuadă.Nema krda bez repa.  (izreka)  PAREMIJA  272  [Vidi]
183  Ĭo sînt kopil đe babă, da nu śuparkă đe o nuapće.Ja sam babino dete, a ne pečurka od jedne noći.  (izreka)  PAREMIJA  271  [Vidi]
184  Nu lasa pĭ-al sarak sî muară đi fuame, kî kînd ĭel muare, nu ći lasă pi ćińe sî traĭeşć.Ne puštaj siromaha da umre od gladi, jer kad on umre, neće pustiti tebe da živiš.  (izreka)  PAREMIJA  271  [Vidi]
185  ŞAP-ŞAP-ŞAP!ŠAP-ŠAP-ŠAP!  (bajalica)  POEZIJA  270  [Vidi]
186  KÎNĆIKU LU BĂBĂUBALADA O BABEJIĆU  (balada)  POEZIJA  268  [Vidi]
187  Kare kată, aăla află.Ko traži, taj i nađe.  (izreka)  PAREMIJA  266  [Vidi]
188  Un buou, brĭaz bolobrĭaz, s-a bagat în vaśiļi alu Bolobrezuońi, ş-a bolobrezît vaśiļi la Bolobrezońi!Jedan vo, šaren volušaren, upao u krave Volušarenovih, i izvolušario krave Volušarenove!  (brzalica)  PAREMIJA  266  [Vidi]
189  O gongiţă mikă, đi kur ći rađikă.Bubica mala, dupe ti podiže.  (zagonetka)  ZAGONETKA  266  [Vidi]
190  Mumata stă, da tat-tu iĭ dă.Majka ti stoji, a otac joj ga udara.  (zagonetka)  ZAGONETKA  264  [Vidi]
191  Rugu rugă kapra, kapra înpunźe muoşu, muoşu baće baba, baba taĭe kapu la kokuoş.Trn ubode kozu, koza bode čiču, čiča bije babu, baba seče petlu glavu.  (brzalica)  PAREMIJA  264  [Vidi]
192  Nu ći uĭta-n suare, kî kĭorăşć.Ne gledaj u sunce, jer ćeš oslepiti.  (izreka)  PAREMIJA  262  [Vidi]
193  Treče moşu grosu şi uoĭļi dosu (păn atunča).Prećiće čiča panj i ovce šumu (do tada).  (izreka)  PAREMIJA  260  [Vidi]
194  A spus aĭ batrîń: vrĭamĭa vińe đi kuada trĭaśe-nainće, da frunća ramîńe înapuoĭ.Stari su govorili: dolazi vreme da rep predvodi, a čelo da kasa za njim.  (izreka)  PAREMIJA  258  [Vidi]
195  Tuot învăţu are şî đizvăţu.Svaka navika ima i odviku.  (izreka)  PAREMIJA  256  [Vidi]
196  A murit kare ń-a faļit, da traĭaşće kar’ ńi puvestăşće.Umrli su oni što nas hvale, a žive oni što nas kude.  (izreka)  PAREMIJA  254  [Vidi]
197  Sa rîđe porîmba đi mură kî ĭe ńagră.Smeje se gloginja kupini da je crna.  (izreka)  PAREMIJA  253  [Vidi]
198  Un kîrîmidarĭ ku kîrîmidariţa şîađe în kasă kîrîmidarĭaskă, şî vorbĭaşće kîrîmidarĭaşće.Ćeramidar sa ćeramidarkom, sede u kući ćeramidarskoj i govore ćeramidarski.  (brzalica)  PAREMIJA  252  [Vidi]
199  Mînă pi mînă spală, da vakă pi vakă ļinźe.Ruka ruku mije, a krava kravu liže.  (izreka)  PAREMIJA  251  [Vidi]
200  Kare la Paşć n-are ńimik nou pi ĭel, ăl kîlarĭaşće magarĭu pin sat.Ko na Uskrs nema ničeg novog na sebi, jahaće ga magarac kroz selo.  (verovanje)  VEROVANJA  251  [Vidi]
201  OĬARIĬA: KÎRDU, STÎNA ŞÎ BAŚIĬAOVČARSTVO: KRDO, STADO I BAČIJA  (obicaj)  PROZA  251  [Vidi]
202  Nu faśa fuoku-n tufă mare.Ne loži vatru u gustoj šumi.  (izreka)  PAREMIJA  250  [Vidi]
203  Nu şăḑ la masă să mînś, dakă iş satul.Ne sedaš za sto da jedeš, ako si sit.  (izreka)  PAREMIJA  249  [Vidi]
204  Unđe paşće kapruţa, akolo şî ĭaduţa.Gde pase kozica, tu i jarence.  (izreka)  PAREMIJA  248  [Vidi]
205  Lukri, lukri ka furńika, da kînd muorĭ n-aĭ ńimika.Radiš, radiš poput mrava, a kad umreš - sve badava!  (izreka)  PAREMIJA  246  [Vidi]
206  Am o skruafă ļisă, pogaļisă,
Ku śinś purśiĭ, ļiş, pogaļiş;
Sug kît puot
Şî fug în tufă.
Krmača mi siva, poganjiva,
Pet prasića, sivi, poganjivi:
Nasišu se kol’ko mogu
Pa u trku bež’ u šumu!  
(brzalica)  PAREMIJA  246  [Vidi]
207  Kar’ sa mǐastîkă ku laturļi, ăl manînkă puorśi.Ko se meša s’ pomijama, pojedu ga svinje.  (izreka)  PAREMIJA  245  [Vidi]
208  Muĭare batrînă, đi şapće uorĭ în stamînă.Stara žena, sedam put nedeljno (ima seks).  (izreka)  PAREMIJA  242  [Vidi]
209  MA-NSOR KU MARIĬAOŽENIĆU MARIJU  (lirika)  POEZIJA  242  [Vidi]
210  Nu ĭe sarak ăla kare n-are, numa aăla lu kare iĭ măĭ trîabe şîmăĭ.Nije siromah onaj koji nema, nego onaj kome treba još.  (izreka)  PAREMIJA  241  [Vidi]
211  Pănă ĭe ćinăr, uomu ĭe gruos đi kap. (N-askultă đi ńima).Dok je mlad, čovek je tvrde glave. (Ne sluša nikog).  (izreka)  PAREMIJA  239  [Vidi]
212  Grîu skapă đi nuverĭ grĭeĭ, da faina nu skapă đi mîna rîa.Žito će uteći od teških oblaka, ali brašno od zle ruke neće.  (izreka)  PAREMIJA  237  [Vidi]
213  Uskat muort, parke manînkă bĭeşîń fripće.Mrtvi žgolja, kao da jede pečene prdeže.  (izreka)  PAREMIJA  235  [Vidi]
214  Dakă ĭastă ḑîļe, ĭastă şî ļak.Ako ima dana, ima i leka. (Srp. paralela: Ako ima veka, ima i leka).  (izreka)  PAREMIJA  235  [Vidi]
215  PLUAĬE, PLUAĬE!KIŠA, KIŠA!  (obredna)  POEZIJA  231  [Vidi]
216  Kum kînta păsîrļi kînd tună primovara?Kako pevaju ptice kad dođe proleće?  (satira)  POEZIJA  227  [Vidi]
217  LAZARKALAZARIČKA PESMA  (obredna)  POEZIJA  226  [Vidi]
218  ĐI LA PAĬE PĂN’ LA PAĬE (2)OD SENA DO SENA  (erotika)  POEZIJA  225  [Vidi]
219  BUŹUOKURA ĐI VANĂRUGALICA ZA JOVANA  (satira)  POEZIJA  223  [Vidi]
220  Numa ĭe pomîntu batrîn, da uomu nu.Samo je zemlja stara, a čovek ne.  (izreka)  PAREMIJA  222  [Vidi]
221  Op-trop, bań îngruop, fuńe-nćing, gĭame astrîng.Hop-cup, sejem novce, širim konce, klubad skupljam.  (zagonetka)  ZAGONETKA  221  [Vidi]
222  Manînkă moduva đe pĭe maţă.Jede srž iz creva. Fig. Priča gluposti, tj. jede ono što ne treba.  (izreka)  PAREMIJA  219  [Vidi]
223  FUAĬE VĬARĐE, TALPA GÎŞĆIZELEN LISTAK TUŠANJ BILJKE  (erotika)  POEZIJA  219  [Vidi]
224  Muĭarĭa ći-ńakă într-o ļingură đi apă.Žena (može da) te udavi u kašici vode.  (izreka)  PAREMIJA  216  [Vidi]
225  Uńi, dońi, trońi, pińi, ronta, konta, śoa gîrna, ćok, pok, daĭ ku kuru în fuok.
(var.) Uńi, dońi, trińi, peńi, ronta, konta, ţava gîrla, ćok, pok, daĭ ku kuru în fuok.
Jen', dva, tri, peni, ronta, konta, čoa grna, tuc, kuc, tresni s guzom u ognjište.  (brzalica)  PAREMIJA  216  [Vidi]
226  Muarća şî pluaĭa ńiśkînd sî nu kaţ, kî vin sîngure.Smrt i kišu nikad ne prizivaj, jer dolaze same.  (izreka)  PAREMIJA  215  [Vidi]
227  Fraţî sînt fraţ pănă nu-nśiep să-npartă pîńa.Braća su braća dok ne počnu da dele hleb.  (izreka)  PAREMIJA  213  [Vidi]
228  Burta mĭa pi burta tĭa, lunga mĭa în gaura tĭa.Trbuh moj na trbuh tvoj, dugo moje u rupu tvoju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  211  [Vidi]
229  Vaĭ đi maĭka luĭ.Jadna mu majka!  (izreka)  PAREMIJA  206  [Vidi]
230  La kap ka firizu, la kur ka sîaśira: kokuoş, puorkuļe, priśĭapiće magarĭuļe.Srpast rep a testerasta glava: petao, svinjče, priseti se, magarče!  (zagonetka)  ZAGONETKA  206  [Vidi]
231  Întrabă fata:
— Mumă, đi śe nu ĭe pula kît klańa?
— E, kînd ar fi pula kît klańa, pizda-r fi kît ţarku!
Pita ćerka:
— Majko, zašto kurac nije kao stog?
— E, kad bi kurac bio kao stog, pička bi bila ko senik oko stoga!  
(pitalica)  PAREMIJA  203  [Vidi]
232  ĐI ŚE ĬE ALBINA ŃAGRĂZAŠTO JE PČELA CRNA  (basna)  PROZA  201  [Vidi]
233  BUŹUOKURA ĐI PAUNRUGALICA ZA PAUNA  (satira)  POEZIJA  201  [Vidi]
234  Unu, doru, tiru, paru, şiru, şaru, şapru, opru, nopru, dopru.Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset.  (brzalica)  PAREMIJA  195  [Vidi]
235  Numa kapra mĭarźe ku kuru guol, fata mare nu.Samo koza ide gologuza, a devojka ne.  (izreka)  PAREMIJA  190  [Vidi]
236  Uou ńiśkînd n-are buală. (Nu sa bulnavĭaşće ńiśkînd.)Jaje nikad nema bolest. (Nikad se ne razboli.)  (izreka)  PAREMIJA  189  [Vidi]
237  ŢÎGANO-L PÎKATUOS Ś-A FUTUT ĬAPAGREŠNI CIGA KOJI JE JEBO KOBILU  (vic)  PROZA  185  [Vidi]
238  Baltă să fiĭe, da bruoşćiļi sa adună.Bare da bude, a žabe će se skupiti.  (izreka)  PAREMIJA  184  [Vidi]
239  Să-l fut în kur muort, ļegat đe gard ku iţuoń đe paĭe.Jebem li ga u dupe mrtvog, vezanog za ogradu konopcem za slamu.  (psovka)  PAREMIJA  183  [Vidi]
240  Kare taśe, ăla faśe.Ko ćuti, taj radi.  (izreka)  PAREMIJA  181  [Vidi]
241  A vindut đin kasă śe nu sa vinđe.Prodala iz kuće što se ne prodaje.  (izreka)  PAREMIJA  180  [Vidi]
242  Sî đa dumńeḑîu sî aĭ tot karunţ în kasă, da ńepuoţ ńiśkînd pi lînga masă.Dabogda imao samo sede u kući, a unuke nikad oko stola.  (kletva)  PAREMIJA  180  [Vidi]
243  VISAĬ VISU ASTANUAPĆESANAK USNIH OVE NOĆI  (lirika)  POEZIJA  179  [Vidi]
244  Duśa-ća-ĭ, unđe sa dus mutu ku kalu.Idi, kud je otišao mutavko sa konjem.  (kletva)  PAREMIJA  178  [Vidi]
245  Buala boļiaşće, da saku goļaşće.Bol boluje, a džak prazni.  (izreka)  PAREMIJA  177  [Vidi]
246  Kînd sa boćiaḑă, kopilu pļakă pi kaļa lu Dumńeḑîu.Kad se dete krsti, kreće Božjim putem.  (izreka)  PAREMIJA  176  [Vidi]
247  Au, au, în vîr đi nuĭau.Joj, joj, na vrh pruta stoji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  176  [Vidi]
248  Dabuogda să-ĭ piśe pula đin rîdaśină.Dabogda mu kurac iz korena otpao.  (kletva)  PAREMIJA  176  [Vidi]
249  Kîntă pupîḑa-n pătură.Peva pupavac pod ponjavom.  (izreka)  PAREMIJA  175  [Vidi]
250  BAŤE TOBA LA MOLDOVA, IILUPA DOBOŠ KROZ MOLDOVU, II  (erotika)  POEZIJA  173  [Vidi]
251  Duauă buńe nu mĭerg tot odată.Dva dobra ne idu zajedno.  (izreka)  PAREMIJA  173  [Vidi]
252  La kap fată, la kur gaļată.Kod glave - devica, kod guze - vedrica.  (izreka)  PAREMIJA  172  [Vidi]
253  Flomîndu n-aşćată kuoptu, guolu n-aşćată nalbitu.1)Gladan ne čeka pečenje, nag ne čeka beljenje.  (izreka)  PAREMIJA  172  [Vidi]
254  Bago-n ćakă!Ućuti! Zaveži! Začepi! dosl. „Uvuci je(zik) u kanije”.  (izreka)  PROZA  172  [Vidi]
255  Kopilu ńibućeḑat puće la kakat.Nekršteno dete na govna smrdi.  (izreka)  PAREMIJA  171  [Vidi]
256  Fuće saraka, ama kato la uokĭ.Jebi siroticu, al’ je gledaj u oči.  (izreka)  PAREMIJA  171  [Vidi]
257  Pi nuoĭ nu trăbe să ńi tungă ńima, noa lîna pikă sîngură.Nas niko ne treba da šiša, nama vuna opada sama.  (izreka)  PAREMIJA  171  [Vidi]
258  Apa đi kîtra ḑîuă îngĭaţă.Voda se pred zoru ledi.  (izreka)  PAREMIJA  170  [Vidi]
259  Sî će duś, muĭarĭe, ka vîntu, şî sî okoļeşć tot pomîntu; đi o ḑî şî đ-o nuapće sî okoļeşć ţărļi tuaće; đi o ḑî şî đ-o sară - sî ĭeş şî đin ţărĭ afară!Da odeš, ženo, ko vetar, da obiđeš ceo svet; za dan i noć da obiđeš zemlje sve; a za veče i jedan dan, da izađeš iz sveta van!  (kletva)  PAREMIJA  169  [Vidi]
260  Una Ĭela, duda Ĭela, kara Ĭela, kara miş, kara biş, opaţ, kopaţ, źurźu, murźu, kļanţ.Neprevodivo  (brzalica)  PAREMIJA  168  [Vidi]
261  Dakă muĭarĭa nu ĭe bună, măĭ bińe să-ĭ muară uomu.Ako žena ne valja, bolje da joj umre čovek.  (izreka)  PAREMIJA  168  [Vidi]
262  Futuće-n kuriţ, muort.Bemte u dupence, mrtvog.  (psovka)  PAREMIJA  168  [Vidi]
263  Blînd ka mńelu, faśe ka purśelu.Ko jagnje umilno, ko prase nemirno.  (zagonetka)  ZAGONETKA  167  [Vidi]
264  Kalu fara kap pi drum fara ĭarbă.Bezglavi konj na putu bez trave.  (zagonetka)  ZAGONETKA  167  [Vidi]
265  Amunka kînd sa kîntă altu la gruapa tĭa.Nevolja je kad drugi kuka na tvom grobu.  (izreka)  PAREMIJA  167  [Vidi]
266  Đafĭeća aĭ pi Dumńeḑău, kînd n-aĭ pi a tĭeu.Badava imaš Boga, kad nemaš svoga.  (izreka)  PAREMIJA  167  [Vidi]
267  Sî aĭ averĭe şî pućerĭe!Da imaš bogatstvo i moć!  (zdravica)  PROZA  167  [Vidi]
268  A trekut pin sat, da kîńi n-a latrat.Kroz selo je prošla, a psi ne zalajaše.  (zagonetka)  ZAGONETKA  166  [Vidi]
269  Unđe lînă nu ĭe mînă, unđe mînă nu ĭe lînă.Gde je vune ruke nema, gde je ruke, vune nema.  (izreka)  PAREMIJA  165  [Vidi]
270  Śinś fraţ la o bîrnă lukră.Petoro braće jednu gredu delju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  165  [Vidi]
271  Rău ku rău, ama fara rău şĭ măĭ mare rău.Zlo je sa zlom, ali bez zla još je veće zlo.  (izreka)  PAREMIJA  165  [Vidi]
272  Dakă mint, dabuogda să nu măĭ ažung suarļi ku piśuarļi, ńiś luna ku mîna.Ako lažem, dabogda nikad ne dohvatio sunce nogama, ni mesec rukama.  (kletva)  PAREMIJA  165  [Vidi]
273  Ĭo ku bińe dupa ťińe, tu ku pula dupa mińe.Ja dobrim oko tebe, a ti kurcem oko mene.  (izreka)  PAREMIJA  164  [Vidi]
274  TAŚ, KĂ AŞA ĬE LA SARAŚTAKO TI JE KOD SIROTINJE  (anegdota)  PROZA  164  [Vidi]
275  Dă muoşu kît puaće, da untu nu măĭ skuaće.Mlati čiča, puca snaga, a od masla nigde traga.  (zagonetka)  ZAGONETKA  164  [Vidi]
276  Đin kakat plaśintă nu ĭe.Od govna se pita ne pravi.  (izreka)  PAREMIJA  164  [Vidi]
277  Paza bună petrĭaśe primĭažđa rîa.Veliki oprez prevlada veliku nesreću.  (izreka)  PAREMIJA  164  [Vidi]
278  Ažută la-l slab, kă-l pućarńik skapă sîngur.Pomogni slabom, jači će se sam izvući.  (izreka)  PAREMIJA  164  [Vidi]
279  Śe sa kîntă ka mîţa, da nu ĭe mîţă?
— Mîrtanu.
Šta mauče kao mačka, a nije mačka?
— Mačor.  
(pitalica)  PAREMIJA  164  [Vidi]
280  BAĆE TOBA LA MOLDOVA, ILUPA DOBOŠ KROZ MOLDOVU, I  (erotika)  POEZIJA  163  [Vidi]
281  Pin kur la vaka ńagră ći uĭţ la đinţ-aĭ albĭ.Kroz kravino crno dupe gledaš joj u bele zube.  (zagonetka)  ZAGONETKA  163  [Vidi]
282  FOAIŢĂ VĬARĐE ĐE SKUMPINĂZELEN LIST OD RUJEVINE  (lirika)  POEZIJA  163  [Vidi]
283  Răsturńika lu Bagan!Preturnica Ulaznika!  (izreka)  PAREMIJA  162  [Vidi]
284  Kînd aĭ măĭ multă pulă, măĭ bun s-o taĭ.Kad imaš višak kurca, bolje je da ga odsečeš.  (izreka)  PAREMIJA  162  [Vidi]
285  O ţîgankă zdrănţuruasă şîađe ku guoşći la masă.Dronjava Ciganka sa gospodom za trpezom sedi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  162  [Vidi]
286  Kînd tună, ći duare, dupa ś-a tunat, ţî drag.Dok ulazi, boli, a kad uđe, milo ti.  (zagonetka)  ZAGONETKA  162  [Vidi]
287  Đi la unu înśape tuot numaratu.Od jedan počinje svako brojanje.  (izreka)  PAREMIJA  162  [Vidi]
288  Rîsu satuluĭ skuaće rîsu đin sat.Seoski ismevač ismevak iz sela izvlači.  (izreka)  PAREMIJA  162  [Vidi]
289  Duće la draku în balta vĭarđe.Idi đavolu u zelenu baru.  (psovka)  PAREMIJA  162  [Vidi]
290  Pi lînga kalu al muort, tuaće śuarîļi gîrîĭe.Pored mrtvog konja sve vrane grakću.  (izreka)  PAREMIJA  161  [Vidi]
291  Đi aiśa păn’ la munće tuot un klopît s-auđe.Odavde do planine jedno isto zvono zvoni.  (zagonetka)  ZAGONETKA  161  [Vidi]
292  Đestul o buată la un kar đi uaļe.Dosta je jedna tojaga za kola krčaga.  (izreka)  PAREMIJA  161  [Vidi]
293  Spuńe la tuoţ, să nu spună la ńima.Kaži svakom, da ne kaže nikom.  (izreka)  PAREMIJA  161  [Vidi]
294  Dabuogda unđe śiń, să nu prînḑ.Dabogda gde večeraš, da ne ručaš.  (kletva)  PAREMIJA  161  [Vidi]
295  Đi śe pluaĭe?
— Sî fută pomîntu, sî rođaskă.
Zašto pada kiša?
— Da jebe zemlju, da rodi.  
(pitalica)  PAREMIJA  161  [Vidi]
296  Ţara ĭe pomană kare sa dă la-l muort în ḑîua-ĭa kînd ăl îngruapă, şî sa puńe dupa śe sa-ntuarśe lumĭa đi la morminţ.Cara je daće koja se daje pokojniku na dan sahrane, i postavlja se po povratku ljudi sa groblja.  (obicaj)  PROZA  161  [Vidi]
297  Popa kînd n-are śe sî lukre, bagă kuaĭļi în butuoĭ, şî pĭe urmă śarkă să ļi skuată, ma nu puaće.Pop kad nema šta da radi, nabija jajca u bure, a posle proba da ih izvuče, al ne može.  (izreka)  PAREMIJA  161  [Vidi]
298  Đin gură sî-ţ ĭasă, dupa kap sî-ţ ţîasă.Što ti iz usta izleti, po vratu nek te klepi.  (kletva)  PAREMIJA  160  [Vidi]
299  Sî-ĭ ďa dumńezeu če-ĭ ginďesk ĭeu.Nek mu bog da ono što mu mislim ja.  (kletva)  PAREMIJA  160  [Vidi]
300  Śumalkă, śumalkă, će prinđe đe falkă şî dă ku ćińe đi salkă.Čumalka, čumalka, hvata te za vilicu i udara tobom o vrbicu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  160  [Vidi]
301  Kîn’ fu kĭară, fu bună, kîpată uokĭ - nu ĭe đi ńimika.Dok beše slepa, beše dobra, dobi oči - nije ni za šta.  (zagonetka)  ZAGONETKA  159  [Vidi]
302  Al śe faśe, are un pakaće, al śe-l mînă, are nuauă.Ko čini, ima jedan greh, ko navodi - ima devet.  (izreka)  PAREMIJA  159  [Vidi]
303  Amnarĭu skapîră, ama nu la tuata pĭatra.Ognjilo kreše, ali ne o svaki kamen.  (izreka)  PAREMIJA  159  [Vidi]
304  Bîtu ţîńe pomîntu.Batina zemlju drži.  (izreka)  PAREMIJA  159  [Vidi]
305  Kare draku nu şćiĭe, pi ĭarbă vĭarđe să nu fiĭe.Ko đavola ne poznaje, na zelen’ travi ne opstaje  (izreka)  PAREMIJA  159  [Vidi]
306  S-a dus ursu la kurs, ş-a veńit ĭară urs.Ko medved na kurs pošo, ko medved je s kursa došo.  (izreka)  PAREMIJA  159  [Vidi]
307  Nu lukră ńimika, numa dă ţîţă la sapă.Ne radi ništa, samo doji motiku.  (izreka)  PAREMIJA  159  [Vidi]
308  Kînd va fi salka puom, atunś şî ĭel să fiĭe uom. Atunś, şî ńiś atunś!Kada vrba voćka bude, tad i on nek bude čovek. Tada, a ni tada!  (kletva)  PAREMIJA  159  [Vidi]
309  Pikaţar nasu în ḑama đi varḑă.Otpao ti nos u čorbu s kupusom.  (kletva)  PAREMIJA  159  [Vidi]
310  Đi śe ĭepuru are pĭaļe muaļe la piśuare?
— Sî nu ći zgîrîĭe kînd ći vo kîlari.
Zašto zec ima meku kožu na nogama?
— Da te ne grebe kad te zajaše.  
(pitalica)  PAREMIJA  159  [Vidi]
311  Dupa prînz tot săraku puńe kapu.Posle ručka i siromah odmora.  (izreka)  PAREMIJA  159  [Vidi]
312  Kînd ar fi sapa ka grapa, da grapa kît luoku, şî ţîganu ar puńa-n kîmp.Kad bi motika bila ko drljača, a drljača ko njiva, i Ciga bi radio u polju.  (izreka)  PAREMIJA  158  [Vidi]
313  Śe nu ĭe, ńiś ţaru nu manînkă.Čega nema, ni car ne jede.  (izreka)  PAREMIJA  158  [Vidi]
314  Tu ć-aĭ bĭeşît, da lumĭa o să spună kî ć-a-ĭ kakat tuot.Ti si prdnuo, a ljudi će reći da si se sav usrao.  (izreka)  PAREMIJA  158  [Vidi]
315  O uaĭe saină dupa o rîdaśină.Ovca se siva u korenju skriva.  (zagonetka)  ZAGONETKA  158  [Vidi]
316  Unđe mulţ parĭ, unu dă şî-n kur.Gde je mnogo kočeva, jedan te ubode u zadnjicu.  (izreka)  PAREMIJA  158  [Vidi]
317  Kapu apļekat ńiśkînd nu ĭe taĭat.Pognuta se glava nikad ne seče.  (izreka)  PAREMIJA  157  [Vidi]
318  Măĭ bińe bat supt bat, đikît bolnau în pat.Bolje pijan pod krevetom, nego bolestan na krevetu.  (izreka)  PAREMIJA  157  [Vidi]
319  Taśiarĭa dulśe ka mńiarĭa, taĭna kîrśură ka saĭna.Ćutanje je slatko ko med, pričanje klizavo ko led.  (izreka)  PAREMIJA  157  [Vidi]
320  Uomu bĭa aĭa śe n-ar bĭa ńiś puorśi.Čovek pije ono što ni svinje ne bi.  (izreka)  PAREMIJA  157  [Vidi]
321  Al naruod dupa-l naruod mĭarźe.Lud za ludim ide.  (izreka)  PAREMIJA  157  [Vidi]
322  Gaina pi krĭastă sa vĭađe śe uauă duśe.Kokoška se po kresti vidi kakva jaja nosi.  (izreka)  PAREMIJA  157  [Vidi]
323  Draku mi-ntîń astrukă ku pătura, da pĭeurma o traźe đi tuot sa vĭađe.Đavo prvo pokriva ponjavom, a posle je svuče da se sve vidi.  (izreka)  PAREMIJA  157  [Vidi]
324  Ĭ-a dat kuţîtu đi uos.Zario mu se nož do koske.  (izreka)  PAREMIJA  156  [Vidi]
325  Dungă lungă arsă-n kur.Pruga duga, crnoguza.  (zagonetka)  ZAGONETKA  156  [Vidi]
326  Đi-ntrun vîr đi karpińel sa kîntă un baĭeţăl: nu sa ćiame đi kîń, numa đi gaiń.Sa vrha grabića vašaj mladića: ne boji se kuca, već koke što kljuca.  (zagonetka)  ZAGONETKA  156  [Vidi]
327  Şî vita bĭa, ama şćiĭe kît.I stoka pije, ali zna koliko.  (izreka)  PAREMIJA  156  [Vidi]
328  Sî đa dumńeḑîu atunś sî ći faś muĭare kînd va faśa rakita mńare.Dabogda da budeš žena kad vrba bude pravila med.  (kletva)  PAREMIJA  156  [Vidi]
329  Sî će duś la Dunîrĭe dupa apă tulburĭe, numiļi sî-ţ vină, tu sî nu măĭ viń.Da odeš na Dunav po mutnu vodu, ime da ti dođe, a ti da ne dođeš.  (kletva)  PAREMIJA  156  [Vidi]
330  Śe nu ĭastă triĭ în lumĭe?
— Sî ći-ntuorś đi unđe aĭ ĭeşît, sî măĭ înviĭ dupa muarće, şî nus skărĭ pănă-n śerĭ.
Čega nema tri na svetu?
— Da se vratiš odakle si izašao, da oživiš posle smrti, i nema stepeništa do neba.  
(pitalica)  PAREMIJA  156  [Vidi]
331  Abaćarĭa đin kaļe aduśe mulće rîaļe.Skretanje sa (pravog) puta donosi mnoga zla.  (izreka)  PAREMIJA  156  [Vidi]
332  În tuata sîrbatorĭaua şĭ kiptorĭaua, sî-ţ astruś beļaua.Za svaki praznik po jednu zakrpu, da pokriješ golotinju.  (izreka)  PAREMIJA  155  [Vidi]
333  Kîtă karńe are kapra?
— Kît îĭ înkĭapă supt pĭaļe.
Koliko mesa ima koza?
— Koliko joj staje pod kožu.  
(pitalica)  PAREMIJA  155  [Vidi]
334  Pin avļiĭa fîrţońiĭa, şî sa-ntuarsă ĭar’ aśiĭa.Po avliji vrckala se, pa na mesto vratila se.  (zagonetka)  ZAGONETKA  155  [Vidi]
335  Dabuogda să-l ĭa muarća pi aăla kare duarme nuapća.Dabogda crko onaj koji noću spava.  (kletva)  PAREMIJA  155  [Vidi]
336  Gîzdariĭa stă într-un piśuor, da sîraśiĭa în tuaće patru.Bogatstvo stoji na jednoj nozi, a siromaštvo na sve četiri.  (izreka)  PAREMIJA  154  [Vidi]
337  Or pukovńik, or pokoĭńik.Il’ pukovnik, il’ pokojnik.  (izreka)  PAREMIJA  154  [Vidi]
338  Śe dakă muare uomu, nu sa faśe gaură-n śerĭ, numa-n pomînt.Šta ako umre čovek, ne pravi se rupa u nebu, nego u zemlji.  (izreka)  PAREMIJA  154  [Vidi]
339  Draku nu vĭađe lumĭa-n pĭaļa guală.Nage ljude đavo ne vidi.  (verovanje)  VEROVANJA  154  [Vidi]
340  Kare ĭe muort, ḑaśe supt kuort, kare ĭe viu, bĭa rakiu.Ko je mrtav, pod humkom leži, ko je živ, rakiju pije.  (izreka)  PAREMIJA  154  [Vidi]
341  Dabuogda buoĭi sî-ĭ muara în źug, aratura să nu măĭ fakă.Dabogda mu lipsali volovi u jarmu, oranje da ne završi.  (kletva)  PAREMIJA  154  [Vidi]
342  MUOŞU KU BABĂ ŞÎ FATĂ TARE ĐI KAPČIČA SA TVRDOGLAVOM BABOM I ĆERKOM  (pripovetka)  PROZA  153  [Vidi]
343  Mustaţa susuļi, în gaură stupi.Brk usuče, u rupu se uvuče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  153  [Vidi]
344  Pin stîklă trĭaśe, şî n-o sparźe.Kroz staklo prolazi, a ne lomi ga.  (zagonetka)  ZAGONETKA  153  [Vidi]
345  Un ţaruş ruoşu în kur la muoşu.Bodlja crvena, starcu u dupe nabijena.  (zagonetka)  ZAGONETKA  153  [Vidi]
346  Dakă ĭe batrîn, ńima no-l puńe în uală să-l fĭarbă.Ako je star, niko ga neće u loncu kuvati.  (izreka)  PAREMIJA  153  [Vidi]
347  Kare ĭe bun, nu sa ćiame đu žumataće satu.Ko je dobar, ne boji se pola sela.  (izreka)  PAREMIJA  153  [Vidi]
348  Fara rakiĭe nu ĭe visaļiĭe.Bez rakije veselje nije.  (izreka)  PAREMIJA  153  [Vidi]
349  Đi śe sînt la ĭepur piśuarļi đinapuoĭ măĭ lunź?
— Sî nu ći apļeś kînd ăl ţuś în kur.
Zašto su zecu zadnje noge duže?
— Da se ne saginješ kad ga ljubiš u dupe.  
(pitalica)  PAREMIJA  153  [Vidi]
350  Kînd krĭanga đi prun înbrukă ļimba?
— Kînd ći-nbĭeţ đi rakiĭe.
Kad šljivova grana probada jezik?
— Kad se napiješ rakije.  
(pitalica)  PAREMIJA  153  [Vidi]
351  ALA ĐIN ŹUGASTRUALA IZ KLENA  (verovanje)  PROZA  153  [Vidi]
352  Ţaru śină, da buzduganu iĭ žuakă.Car večera, a buzdovan mu igra.  (zagonetka)  ZAGONETKA  152  [Vidi]
353  Bĭa bińe, manînkă bîńe, kă nu şćiĭ muarća kînd vińe.Pij dobro, jedi dobro, jer ne znaš kada smrt dolazi.  (izreka)  PAREMIJA  152  [Vidi]
354  Păsîrĭ mulće, tuata are ļimba iĭ.Mnogo ptica, svaka svoj jezik ima.  (izreka)  PAREMIJA  152  [Vidi]
355  Kare śĭare, nu pĭare, da ńiś bińe nu-ş auđe.Ko prosi, ne gine, ali ni dobro o sebi neće čuti.  (izreka)  PAREMIJA  152  [Vidi]
356  Dabuogda tuot înainće sî će duś, ĭn urmă să ni ći măĭ întuorś.Dabogda samo napred da ideš, nazad nikad da se ne vratiš.  (kletva)  PAREMIJA  152  [Vidi]
357  Đi śe muĭerļi mult vorbĭesk, da uamińi mult ginđesk?
— Muĭerļu au duauă gurĭ, da uamińi duauă kapiće.
Zašto žene mnogo pričaju, a muškarci mnogo misle?
— Žene imaju dvoja usta, a muškarci dve glave.  
(pitalica)  PAREMIJA  152  [Vidi]
358  Kînd ĭe uou măĭ mare đi kît buo?
— Kînd ăl faśe gaina în puodu ştăļi.
Kad je jaje više od vola?
— Kad ga koka snese na tavanu štale.  
(pitalica)  PAREMIJA  152  [Vidi]
359  Traĭaşće ka rarunkiļi-n său.Živi kao bubreg u loju.  (izreka)  PAREMIJA  151  [Vidi]
360  Kînd ar faśa tuata muska mńerĭe, ar fi fagurĭ şî la kuru kaluluĭ (kă akolo sînt muşćiļi măĭ mulće).Kad bi svaka muva pravila med, bilo bi saća i pod konjskim repom (jer tamo ima muva najviše).  (izreka)  PAREMIJA  151  [Vidi]
361  Odolan đi vakă, în butuarkă đi salkă.Kravlja koščina u vrbovoj duplji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  151  [Vidi]
362  Ćićirikă mikă đi kur đi rađikă.Malo te žiže uvis podiže.  (zagonetka)  ZAGONETKA  151  [Vidi]
363  Ĭa ku saku, vĭeḑ pi draku.Uzmi džakom, videćeš se s vragom.  (izreka)  PAREMIJA  151  [Vidi]
364  Kare fomĭaşće, ăla tînžîaşće.Ko gladuje, taj vene.  (izreka)  PAREMIJA  151  [Vidi]
365  Uomu-l kată pi draku, da nu draku pi uom.Čovek traži đavola, a ne đavo čoveka.  (izreka)  PAREMIJA  151  [Vidi]
366  Duće la noă ań, đi dumińika înainće.Gubi se na devet godina, (računajući) od nedelje na tamo.  (psovka)  PAREMIJA  151  [Vidi]
367  Puorku śe nu aļiaźe laturļi, sa-ngraşă.Goji se svinja koja ne bira pomije.  (izreka)  PAREMIJA  150  [Vidi]
368  Dakă aş fi drak, n-aş fi sarak.Da sam đavo, ne bih bio siromah.  (izreka)  PAREMIJA  150  [Vidi]
369  Bagă sama śe vorbĭeşć, kî uomu đi vuorbă sa baće.Pazi dobro šta govoriš, jer čoveka zbog reči tuku.  (izreka)  PAREMIJA  149  [Vidi]
370  Đin krĭang kađe, da nu sa sparźe.Sa grane pada, al’ ne strada.  (zagonetka)  ZAGONETKA  149  [Vidi]
371  O sabļe unsă, în pomînt dusă.Masna sablja u zemlju ode.  (zagonetka)  ZAGONETKA  149  [Vidi]
372  O uaĭe ku lîna î-ńa.Ovca sa vunom u sebi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  149  [Vidi]
373  Patru stau, patru iĭ dau, da patru sa ruagă la Dumńeḑîu.Četiri stoje, četiri doje, a četiri se Bogu mole.  (zagonetka)  ZAGONETKA  149  [Vidi]
374  Aļi rîaļe şî ńebuńe mĭerg tuot pin lumĭe.I dobro i zlo kroz narod idu zajedno.  (izreka)  PAREMIJA  149  [Vidi]
375  Unđe sa bat fraţî, nu će mistaka.Ne mešaj se kad se braća tuku.  (izreka)  PAREMIJA  149  [Vidi]
376  Ś-a mînkat lupi, nu măĭ vĭeḑ.Što vuci izjedu, više ne vidiš.  (izreka)  PAREMIJA  149  [Vidi]
377  Kalu nu şćiĭe să-npingă, ĭel şćiĭe numa să tragă.Konj ne zna da gura, on zna samo da tegli.  (izreka)  PAREMIJA  149  [Vidi]
378  Kopilu mik, grižă mare, kopilu mare, grižă şî măĭ mare.Malo dete, velika briga, veliko dete, briga još veća.  (izreka)  PAREMIJA  149  [Vidi]
379  Duće bĭestrîga ka frunḑa đi pluop.Idi bstraga ko topolov list.  (psovka)  PAREMIJA  149  [Vidi]
380  Kînd va bĭeşî raku în apă fĭartă, şî tu sî fiĭ fată.Kad rak prdne u vreloj vodi, i ti da budeš devojka.  (kletva)  PAREMIJA  149  [Vidi]
381  Perđaćaĭ pista mărļi ńagre, dabogda.Nestao preko crnog mora, dabogda.  (kletva)  PAREMIJA  149  [Vidi]
382  Đi śe bou sa kulkă?
— Đi śe nu puaće să şadă pi skamn.
Zašto vo leži?
— Zato što ne može da sedi na stolici.  
(pitalica)  PAREMIJA  149  [Vidi]
383  Ploaĭa şi moarťea ńičkînd sî nu kaţ, kă vin sîngure.Kišu i smrt nikad ne prizivaj, jer dolaze same.  (izreka)  PAREMIJA  149  [Vidi]
384  Kuń pi kuń skuaće, da buata pi tuaće.Klin se klinom vadi, ali malj vadi sve.  (izreka)  PAREMIJA  148  [Vidi]
385  Am o građină pļină đi uoĭ, tuaće stau într-un piśuor.Imam baštu punu ovaca, sve stoje na jednoj nozi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  148  [Vidi]
386  Sa duśe la apă, da nu sa adapă.Ide na pojilo, al se ne poji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  148  [Vidi]
387  Kînd tună - frumuasă, kînd ĭasă - maruasă.Kad uđe - lepota, kad izađe - divota.  (zagonetka)  ZAGONETKA  148  [Vidi]
388  Buĭađa rîa află ļaku.Ljuta trava lek nalazi.  (izreka)  PAREMIJA  148  [Vidi]
389  Kare taĭe, parće-ş faśe.Ko seče, sebi teče.  (izreka)  PAREMIJA  148  [Vidi]
390  Ńiś nu śer la ńima, ńiś nu dau la ńima.Nit’ od koga tražim, niti kome dajem.  (izreka)  PAREMIJA  148  [Vidi]
391  O sută să ļi faś bińe, ļi zauĭă pintru una rîă.Sto dobra da učiniš, zaborave ih zbog jednog zla.  (izreka)  PAREMIJA  148  [Vidi]
392  Vuorba dulśe mult aduśe.dosl. Slatka reč mnogo donosi. (fig.) Lepa reč gvozdena vrata otvara.  (izreka)  PAREMIJA  147  [Vidi]
393  Am un buou, fîn iĭ dau şî vara şî ĭarna, şî nu sa măĭ îngraşă.Imam jednog vola, hranim ga senom i leti i zimi, a on se ne goji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  147  [Vidi]
394  Am un ļemn: la rîdaśină vĭarđe, la mižluok uskat, la vîr fluarĭa lumină.Imam jedno drvo: u korenu zeleno, u sredini osušeno, na vrhu sjaji cvet.  (zagonetka)  ZAGONETKA  147  [Vidi]
395  Are fuoĭ, da nu ĭe karće, şî ļe daĭ đi oparće, şî kînd ažung la uokĭ în sus, tu će puń pi plîns.Strane ima, knjiga nije, po redu ih čovek lista, pa kad dospu do očiju, potekne ti suza čista.  (zagonetka)  ZAGONETKA  147  [Vidi]
396  Inatu manînkă kapu.Inat glavu jede.  (izreka)  PAREMIJA  147  [Vidi]
397  Puń ku raru, ĭaĭ ku karu, puń ku đesu, ĭaĭ ku kĭesu.Seješ ređe, puniš kola, seješ gušće, puniš kesu.  (izreka)  PAREMIJA  147  [Vidi]
398  În munće ma fakuĭ, în munće kreskuĭ, în sat ma dusîră, śarśiĭ în pusîră.U gori se rodih, u gori provodih, u selo me snesoše, i minđuše metoše.  (zagonetka)  ZAGONETKA  147  [Vidi]
399  Piku pikă, balta-ngĭaţă.Kaplja kaplje, baru ledi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  147  [Vidi]
400  Śinś inş lukră la konak, da ĭeşke nu fak.Petorica kuću grade, a đubre ne prave.  (zagonetka)  ZAGONETKA  147  [Vidi]
401  Dakă mînă nu-ţ dau, nu ĭe muara să će-n ping.Ako ti ruku ne pružam, ne moram da te gurnem.  (izreka)  PAREMIJA  147  [Vidi]
402  Ĭa babă, da đi şapće întrabă.Ona stari, al za sedam mari.  (izreka)  PAREMIJA  147  [Vidi]
403  Unđe bińe, nu ĭe lok đe mińe, unđe rău - tot ĭeu.Gde je dobro, niko me ne prima, ge je zlo - samo mene ima.  (izreka)  PAREMIJA  147  [Vidi]
404  Kare puaće, aăla ruađe.Ko može, taj glođe.  (izreka)  PAREMIJA  147  [Vidi]
405  Kînd ar fi tuata muska đi mńare, ar fi mńare şî la kuru kaluluĭ.Kad bi svaka muva pravila med, bilo bi meda i na konjskoj zadnjici.  (izreka)  PAREMIJA  147  [Vidi]
406  Kînd sa fĭarbe lapćiļi, să aĭ uokĭ şî la kur.Kad se mleko kuva, da imaš oči i na zadnjici.  (izreka)  PAREMIJA  147  [Vidi]
407  Mĭarźe, şî taśe ka moruońu.Ide, i ćuti kao vampir.  (izreka)  PAREMIJA  147  [Vidi]
408  Şuĭră tu la kuru tĭeu, kî la-l mĭeu nu-ĭ şćiĭ kînćiku.Zviždući svom dupetu, jer mome pesmu ne znaš.  (izreka)  PAREMIJA  147  [Vidi]
409  Bată-l domńeḑău, să-l bată.Bog ga ubio, da ga ubije.  (kletva)  PAREMIJA  147  [Vidi]
410  Nu manînkă, nu bĭa apă, şî nu krapă.Ne jede i ne pije, a ništa mu nije.  (zagonetka)  ZAGONETKA  146  [Vidi]
411  Un ţîgan în ţîgańiĭe, ku o miĭe đi burgiĭe.Ciganin u selu, s hiljadu svrdla po telu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  146  [Vidi]
412  Manînś đin ĭa, da n-o măĭ spĭeļ.Jedeš iz nje, a ne pereš je.  (zagonetka)  ZAGONETKA  146  [Vidi]
413  Mik ka uou, traźe ka buou.Malo ko jaje, tegli ko vo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  146  [Vidi]
414  Apa fĭartă probĭa ku mîna, nu ku bîtu.Vrelu vodu probaj rukom, a ne štapom.  (izreka)  PAREMIJA  146  [Vidi]
415  Vĭeḑ kă lukră, dăĭ okuol, vĭeḑ kî prînđe, şăḑ ku ĭel.Kada radi, zaobiđi, a kad jede, ti mu priđi.  (izreka)  PAREMIJA  146  [Vidi]
416  Kare faśe bińe, ăş lunźaşće pomana.Ko čini dobra, produžava daću.  (izreka)  PAREMIJA  146  [Vidi]
417  Ļemn la ļemn sa žaļiaşće, da uom la uom lakrîmĭ varsă.Drvo se drvetu žali, a čovek pred čovekom suze lije.  (izreka)  PAREMIJA  146  [Vidi]
418  Sî đa dumńeḑîu sî nu-ţ ažuće ḑîua ku nuapća.Dabogda ti ne pomogli ni dan ni noć.  (kletva)  PAREMIJA  146  [Vidi]
419  Unđe are vaka măĭ multă karńe?
— Supt pĭaļe.
Gde krava ima najviše mesa?
— Pod kožom.  
(pitalica)  PAREMIJA  146  [Vidi]
420  Lukru mistakat puće la kakat.Svaštarenje na govno smrdi.  (izreka)  PAREMIJA  145  [Vidi]
421  Bag mîna în tufiţă, prind pi naĭka đi kođiţă.Zavlačim ruku u grmić, hvatam dragog za repić.  (zagonetka)  ZAGONETKA  145  [Vidi]
422  BAĆE TUOBA-N VAĻAKUAŃELUPA DOBOŠ U VALAKONJI  (erotika)  POEZIJA  145  [Vidi]
423  Kum s-a prins şî s-a ţînut său đemult?Kako se nekada hvatao i čuvao loj?  (obicaj)  PROZA  145  [Vidi]
424  Dakă minće kapra, nu minće kuornu.Ako koza laže, ne laže rog.  (izreka)  PAREMIJA  145  [Vidi]
425  Gainuşă porîmbuşă, dă ku kuru pin śanuşă.Crna se koka po pepelu igra.  (zagonetka)  ZAGONETKA  145  [Vidi]
426  Kîńe ńegru în śerĭ atîrnat.Crno pseto o nebo visi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  145  [Vidi]
427  Śumalkă, śumalkă, će prind đe falkă, şî dau ku ćińe đe salkă.Čumu, čumicu, hvatam za vilicu i mlatim njome o vrbicu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  145  [Vidi]
428  Baţ samaru să priśapă nalba.Biješ samar da oseti kobila.  (izreka)  PAREMIJA  145  [Vidi]
429  Ĭo mis ńegru, ama pomîntu ńegru rođaşće.Jesam crn, al crna zemlja rađa.  (izreka)  PAREMIJA  145  [Vidi]
430  Ĭuo nu puot đi pi sus să ažut.Ja ne mogu sa nebesa da pomažem.  (izreka)  PAREMIJA  145  [Vidi]
431  Kare sa pazĭaşće, şî Dumńeḑîu ăl pazîaşće.Ko se čuva, i Bog ga čuva.  (izreka)  PAREMIJA  145  [Vidi]
432  Kît ĭe đi urît, kînd sa-r plaći porĭezu la urîśuńe, i sa-r vinđa imańa lu tatî-su tuată.Koliko je ružan, kad bi se plaćao porez na ružnoću, prodala bi mu se cela očevina.  (izreka)  PAREMIJA  145  [Vidi]
433  Uaĭa śe nu-ş duśe lînă, măĭ bun s-o manînśe lupi.Ovcu kojoj runo smeta, bolje da izjedu vuci.  (izreka)  PAREMIJA  145  [Vidi]
434  Ńevuoĭa vińe pi kal, da sa duśe pi kukumĭelś.Nevolja dolazi na konju, a odlazi na puževima.  (izreka)  PAREMIJA  145  [Vidi]
435  Đi śe sa uĭtă magarĭu-n suare pănă kîlarĭaşće mîgariţa?
— Sî vadă dar are vrĭame să ći kîlarĭaskă şî pi ćińe.
Zašto magarac gleda u sunce dok opasuje magaricu?
— Da vidi da li ima vremena da opađe i tebe.  
(pitalica)  PAREMIJA  145  [Vidi]
436  Am o babă, înpļećiaşće la tarabă.Imam babu, upliće tarabu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  144  [Vidi]
437  Am o pătură: pi lumĭa tuată astruk, da pi suora mĭa nu puot.Imam pokrivač: ceo svet pokrivam, samo svoju sestru ne mogu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  144  [Vidi]
438  Mńelo-l blînd suźe duauă uoĭ, da-l spăriuos zbaće la berbĭaśe.Umiljato jagnje dve ovce siše, a jogunasto siše kod ovna.  (izreka)  PAREMIJA  144  [Vidi]
439  Duauă boboloaşă đi arźint, unđe ļi trîmĭet akolo sa duk.Dve kapi žive, kud ih šaljem, tamo odu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  144  [Vidi]
440  Đi-nkuaś krak, đi-nkuaś krak, da-n mižluok zapadă fak.Ovde breg, ovde breg, a između pravim sneg.  (zagonetka)  ZAGONETKA  144  [Vidi]
441  O vakă ruoşe klańa manînkă, şî nu sa satură.Crvena krava stog pojede, al se ne nasiti.  (zagonetka)  ZAGONETKA  144  [Vidi]
442  Ţup koļa, ţup koļa, trĭekuĭ Dunîrĭa.Hop onde, hop onde, i dunavske pređoh vode.*  (zagonetka)  ZAGONETKA  144  [Vidi]
443  În poĭană uala fĭarbe.U sred polja lonac vri.  (zagonetka)  ZAGONETKA  144  [Vidi]
444  Madga-Madgaļina a pĭerdut kĭaĭa, Luna aflato, Suarļi a luvato.Magda-Magdalena ključ je izgubila, Mesec ga je našao, Sunce ga je uzelo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  144  [Vidi]
445  Źuaka sparźe truaka.Igra glupa glavu lupa. (=Igračka, plačka.)  (izreka)  PAREMIJA  144  [Vidi]
446  Kare pļakă măĭ đinuapće ļi vĭađe pi tuaće.Ko rano rani sve vidi.  (izreka)  PAREMIJA  144  [Vidi]
447  Pi lînga apă mare mĭerź, pi lînga fuok mare nu puoţ.Pored velike vode ideš, pored velike vatre ne možeš.  (izreka)  PAREMIJA  144  [Vidi]
448  Ăţ visaḑă kuru marźiaļe vĭerḑ.Sanja ti dupe zelene bisere.  (izreka)  PAREMIJA  144  [Vidi]
449  Đi śe mîţa mută puĭi?
— Sî nu fuĭe la loko-la unđ-a fuost.
Zašto mačka premešta mačiće?
— Da ne budu na mestu gde su bili.  
(pitalica)  PAREMIJA  144  [Vidi]
450  FRUNḐĂ VĬARĐE, PALAMIDĂZELEN LIŠĆE, PALAMIDE  (erotika)  POEZIJA  143  [Vidi]
451  Ku darĭa trĭeś marĭa.Darivanjem more pređeš.  (izreka)  PAREMIJA  143  [Vidi]
452  Pi porînś amînat manînś.Po poruci kasno jedeš.  (izreka)  PAREMIJA  143  [Vidi]
453  Aĭ batrîń a spus kî puoţ să ći žuorĭ pi strîmb numa kînd puoţ sî skuoţ uomu đi la robiĭa grĭa.Stari su govorili da se možeš krivo kleti samo kad možeš čoveka da spasiš teške robije.  (izreka)  PAREMIJA  143  [Vidi]
454  Duauă klăń pi o faţă, nu sa măĭ rastuorn ńiśkînd.Dva su plasta na padini, al se nikad ne prevrnu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  143  [Vidi]
455  În gaură tună, şobuol nu ĭe, barbă are, puopă nu ĭe.U rupu uđe, pacov nije, bradu ima, popa nije.  (zagonetka)  ZAGONETKA  143  [Vidi]
456  Nu aduormĭ pănă nu mĭastîś fluośi.Ne zaspiš, dok ne smešaš dlake.  (zagonetka)  ZAGONETKA  143  [Vidi]
457  Ma suiĭ în vîr đi nuk, vaḑuĭ turśi păn’ sa duk.Popeh se na vr’ ora, videh Turke iza gora.  (zagonetka)  ZAGONETKA  143  [Vidi]
458  Ļesńe ĭe la şokîće supt klańe mare.Lako je mišu pod velikim plastom.  (izreka)  PAREMIJA  143  [Vidi]
459  Nuĭe ku-ĭ s-a gaćit, numa ku-ĭ s-a putrîvit.Nije kome se spremalo, nego kome se sterifilo.  (izreka)  PAREMIJA  143  [Vidi]
460  TRIĬ SURUORĬTRI SESTRE  (pripovetka)  PROZA  143  [Vidi]
461  Tot śe ĭa pomîntu, nu măĭ baće vîntu!Sve što zemlja uzme, vetar ne zapahnu.  (izreka)  PAREMIJA  142  [Vidi]
462  Iriuşă-porîmbuşă, stă ku kuru în śanuşă.Jabučica-šarenica, u pepelu joj zadnjica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  142  [Vidi]
463  Un tată are o miĭe đi kopiĭ: la tuoţ kumpîră kaśuļ, numa luĭ nu puaće.Otac ima hiljadu dece: svima kape kupuje, samo sebi ne može.  (zagonetka)  ZAGONETKA  142  [Vidi]
464  Ĭarna maruasă, vara rîpuasă.Zimi ubava, leti šugava.  (zagonetka)  ZAGONETKA  142  [Vidi]
465  Kaḑu golîmbu fara ărpĭ pi ļemn fara krĭenź, şî-l muśkă ţariţa fara đinţ.Pade golub bez krila na drvo bez grana, i ujede ga bezuba carica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  142  [Vidi]
466  Kĭta şîăd, kîta nu lukru, şî vrĭamĭa trĭaśe.Malo sedim, malo ne radim, i vreme prolazi.  (izreka)  PAREMIJA  142  [Vidi]
467  Kîr ĭe đi urît, ńiś muarća nu-ĭ stă-n drum.Koliko je ružan, ni smrt mu put ne preči.  (izreka)  PAREMIJA  142  [Vidi]
468  Bruaska tuot în apă stă, şî ĭar’ ĭe mikă.Žaba stalno u vodi stoji, pa je opet mala.  (izreka)  PAREMIJA  142  [Vidi]
469  Muaka tună, muaka ĭasă,
Muaka faśe rînd în kasă!
Ud ulazi, ud izlazi,
Ud kućom gospodari.  
(izreka)  PAREMIJA  141  [Vidi]
470  Đi aiś păn-la Vraţ tuot buşćeń uskaţ.Odavde do Vraca* niz suvih trupaca.  (zagonetka)  ZAGONETKA  141  [Vidi]
471  Un kal ruoşu pin koşăre săre.Crven konj po košari skače.  (zagonetka)  ZAGONETKA  141  [Vidi]
472  Ažuns suariļi la burik.Stiglo je Sunce na pupak  (izreka)  PAREMIJA  141  [Vidi]
473  Draku ĭe bun uom, ama uomo-l strîkă.Đavo je dobar čovek, samo ga čovek kvari.  (izreka)  PAREMIJA  141  [Vidi]
474  Măĭ amunka la uom ĭe kînd vĭađe kă-ĭ muor parinţî, da kopiĭi înbătrîńesk.Najteže je čoveku kad vidi da mu roditelji umiru, a deca mu stare.  (izreka)  PAREMIJA  141  [Vidi]
475  Măĭ îndată ći muśkă kîńiļi tĭeu, đikît alu altu.Pre će te ujesti tvoje pseto, nego tuđe.  (izreka)  PAREMIJA  141  [Vidi]
476  Mînkalar vĭermi, să-l manînśe.Izjeli ga crvi, da ga izjedu.  (kletva)  PAREMIJA  141  [Vidi]
477  Am un purśel rîpat: ku fļitu fļituĭaşće, da ku kuru îngrađiaşće.Imam svinjče-nemirče: njuškom njuškuje, zadnjicom ograđuje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  140  [Vidi]
478  Un śuśuļiaće stă supt parĭaće, în tuaće părţîļi dă ku saźiaće.Jedan panj pored kuće, na sve strane strelom tuče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  140  [Vidi]
479  Kal pi kal: al đisupra măĭ mik đikît al đižuos.Konj na konju: gornji manji od donjega.  (zagonetka)  ZAGONETKA  140  [Vidi]
480  Kînd unu are kuţît da altu pîńe, n-au alta śe numa sî sa vorbĭaskă.Kad jedan ima nož a drugi hleb, nemaju drugo šta nego da se dgovore.  (izreka)  PAREMIJA  140  [Vidi]
481  Am un berbĭaśe ku maţîļi în şîaļe.Imam ovna s crevima na leđima.  (zagonetka)  ZAGONETKA  139  [Vidi]
482  Kapra bĭasă, da uaĭa petrĭaśe.Koza prdi, a ovca ispašta.  (izreka)  PAREMIJA  139  [Vidi]
483  Kuţofana, zdrankovana, trĭaśe vaļa, trĭaśe kaļa.Svrakalica, džakalica, dô pregazi, put prelazi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  139  [Vidi]
484  Kînd ĭepuru skimbă numiļi?
— Kînd trĭaśe în sat sîrbĭesk.
Kada zec menja ime?
— Kad pređe u srpsko selo.  
(pitalica)  PAREMIJA  139  [Vidi]
485  Śe faśe kokuoşu kînd sa suĭe pi gard?
— Sa ţîńe să nu kadă.
Šta radi petao kad se popne na ogradu?
— Drži se da ne padne.  
(pitalica)  PAREMIJA  139  [Vidi]
486  Urîtu baće ku bîtu, da frumuosu frîînźe uosu.Ružan bije štapom, a lepotan kosti lomi.  (izreka)  PAREMIJA  138  [Vidi]
487  Kînd vĭeḑ uomu kă vorbîaşće sîngur, or faśe kasă, or la lasat ibomńika.Kad vidiš čoveka da priča sam sa sobom, ili zida kuću, ili ga je napustila ljubavnica.  (izreka)  PAREMIJA  138  [Vidi]
488  Taśuńu ăl potoļit măĭ rău ći arđe.Potupljeni ugaran najviše opeče.  (izreka)  PAREMIJA  138  [Vidi]
489  Doĭsprîaśe kaĭ în ştală, tuoţ ku kuoḑîļi afară.Dvanaest konja u štali, svima repovi van ispali.  (zagonetka)  ZAGONETKA  138  [Vidi]
490  Duauă śuberĭaļe pļińe đi žumerĭaļe.Dva čabra tanana, i u njima kajgana.  (zagonetka)  ZAGONETKA  138  [Vidi]
491  Turta mĭa pi turta tĭa, fusu mĭeu în kuru tĭeu.Moja proja preko tvoje, a u guzi vreteno je.  (zagonetka)  ZAGONETKA  138  [Vidi]
492  Fuoku arđe, fum nu mĭarźe.Vatra golema, a dima nema.  (zagonetka)  ZAGONETKA  138  [Vidi]
493  Ţinţiri-minţiri trĭek pi drum, şolđa-bolđa stă supt drum.Cinciri-minciri* putem idu, kezalo-zubalo kraj puta vreba.  (zagonetka)  ZAGONETKA  138  [Vidi]
494  Guolu okoļaşće satu, da flomîndu dă pin mižluok.Nag selo obilazi a gladan ide kroz sredinu.  (izreka)  PAREMIJA  138  [Vidi]
495  Şî uaĭa ńagră dă lapće alb.I crna ovca belo mleko daje.  (izreka)  PAREMIJA  138  [Vidi]
496  Minća skurtă, robiĭa lungă.Kratka pamet, duga robija.  (izreka)  PAREMIJA  138  [Vidi]
497  Pişatu far’ đi bĭeşît, ka nunta far’ đi lăutarĭ.Pišanje bez prdeža, ko svadba bez muzike.  (izreka)  PAREMIJA  138  [Vidi]
498  Śe kap, aşa žńap.Kakva glava, takva motka.  (izreka)  PAREMIJA  138  [Vidi]
499  Śe faś uodma kînd ći skuoļ?
— Urmă.
Šta napraviš odmah, čim ustaneš?
— Trag.  
(pitalica)  PAREMIJA  138  [Vidi]
500  MUĬERĬA ALDRAKULUĬVRAGOLASTA ŽENA  (pripovetka)  PROZA  138  [Vidi]
501  Ăl tunźe ka pi uaĭe.Šiša ga kao ovcu.  (izraz)  PAREMIJA  138  [Vidi]
502  Pizda ĭe ćaka puļi.Pička je kurčeva kanija.  (izraz)  PAREMIJA  138  [Vidi]
503  Napasta ĭe ku đinţî đi fĭer.Kleveta ima gvozdene zube.  (izreka)  PAREMIJA  137  [Vidi]
504  Dupa Sînta-Mariĭe sa kakă-n pîlariĭe, da la Vińirĭa Mare şî-n gura kuĭ o are.Posle Gospojine poseru ti šešir, a na Petkovici i usta onog ko ga nosi.  (izreka)  PAREMIJA  137  [Vidi]
505  Noă uş, noă ferĭeşć, pi unđe daĭ, pi aśi trĭeś.Devet vrata, devet okna, kud god kreneš, tuda prođeš.  (zagonetka)  ZAGONETKA  137  [Vidi]
506  Într-o koşară pļină đi kaĭ, tuoţ albĭ, numa unu ruoşu.U štali punoj konja, svi su beli, samo jedan crven.  (zagonetka)  ZAGONETKA  137  [Vidi]
507  În lumĭe multă măĭ bun đi pituļ.U gomili ljudi najbolje se kriješ.  (izreka)  PAREMIJA  137  [Vidi]
508  Uala fĭarbe ku pasuĭu, ama nu sa şćiĭe unđe sarĭa.Lonac krčka sa pasuljem, al se ne zna gde je so.  (izreka)  PAREMIJA  137  [Vidi]
509  Duśa-ća-ĭ, să ći măĭ văd kîn’ mĭ-aĭ veđa gaura kuruluĭ.Gubi se, da te vidim kad budem video svoje dupe.  (psovka)  PAREMIJA  137  [Vidi]
510  Mînkaćar şărpi şî balauri.Izjele te zmije i blavori.  (kletva)  PAREMIJA  137  [Vidi]
511  La śe piĭaţ kumpirĭ, la-şa vinḑ.Na kakvoj pijaci kupiš, na takvoj prodaš.  (izreka)  PAREMIJA  137  [Vidi]
512  Manînkă baļigă!Jede balegu!  (izraz)  PAREMIJA  137  [Vidi]
513  O totîrlă totîrlată pi kuń bagată.Obruč obručen na klin navučen.  (zagonetka)  ZAGONETKA  136  [Vidi]
514  Un muoş barbuos, mînă puorśi-n duos.Bradati čiča svinje* u šumu tera.  (zagonetka)  ZAGONETKA  136  [Vidi]
515  Ku o mînă, triĭ în kur.S jednom rukom, trij u dupe.  (zagonetka)  ZAGONETKA  136  [Vidi]
516  Vaśiļi pi rînd sa ļing.Krave se redom ližu.  (izreka)  PAREMIJA  136  [Vidi]
517  Kînd daĭ înprumut, askultă arîngu kum kîntă: „Daĭ! - Naĭ!”Kad daješ na zajam, poslušaj kako zvoni crkveno zvono: „Daješ! - Nemaš!”  (izreka)  PAREMIJA  136  [Vidi]
518  Kînd faś la ińimă pi vuoĭe, la kap faśe ńevuoĭe.Kad srcu činiš po volji, glavi ćiniš nevolju.  (izreka)  PAREMIJA  136  [Vidi]
519  Al muort sa-mpuće, da-l viu sa fuće.Mrtvi truli, a živi ga guli.  (izreka)  PAREMIJA  136  [Vidi]
520  Kînd ĭe vaka măĭ grĭa?
— Kînd ći kalkă pi piśuor.
Kad je krava najteža?
— Kad te nagazi na nogu.  
(pitalica)  PAREMIJA  136  [Vidi]
521  Să kapiće, dabogda, ć-a kapatat mirĭasa nopća đin tîĭ.Nek dobije, dabogda, ono što je mlada dobila prve noći.  (kletva)  PAREMIJA  135  [Vidi]
522  Śe ĭe dupa prag, pragu să nu trĭakă.Što je iza praga, prag da ne prelazi.  (izreka)  PAREMIJA  135  [Vidi]
523  Nuĭe suiş făra kubarîş.Nema uspona bez pada.  (izreka)  PAREMIJA  135  [Vidi]
524  Gorunu ţîńe bunu: kînd bunu sa ńebuńeaşće, tuata lumĭa noroḑaşće.Hrastovina dobrog čuva: kad se dobri onedobri, sav se narod raznarodi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  135  [Vidi]
525  În butuoń şî vin şî rakiu, da nu sa mĭastîkă.U istom buretu i vino i rakija, a ne mešaju se.  (zagonetka)  ZAGONETKA  135  [Vidi]
526  În vîr đi nuĭa, vaĭ đi ĭa.Na vr’ pruta, jao njemu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  135  [Vidi]
527  Pup-pup-pup! Kare m-a pupat, să pupĭe đin kuĭbu mĭeu, kî ĭe kurat, luminat, uns ku kakat.Pup-pup-pup! Ko me ljubi, nek mi gnezdo ljubi, jer je čisto, nepogano, govnom omazano.  (zagonetka)  ZAGONETKA  135  [Vidi]
528  Trĭaśe pista apă, da nu sa adapă.Vodu prelazi, al’ se ne ukvasi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  135  [Vidi]
529  Tuoţ sa plîng, da ĭel kîntă.Svo nariču, a on peva.  (zagonetka)  ZAGONETKA  135  [Vidi]
530  Ţîşćo-fîşćo, ololonk-tronk.Cišti-fišti, ololonk-tres.*  (zagonetka)  ZAGONETKA  135  [Vidi]
531  Ĭel ĭe mare, ĭuo mis mik, amînduoĭ într-un ļinđik.On je velik, a ja mali, oboje smo u sikilj stali.  (zagonetka)  ZAGONETKA  135  [Vidi]
532  Mare ka kasa, vĭarđe ka matasa, dulśe ka mńiarĭa, amară ka fĭarĭa.Ko kuća golem, ko svila zelen, sladak ko med, gorak ko jed.  (zagonetka)  ZAGONETKA  135  [Vidi]
533  Kuru puće, ama-l duś ku ćińe.Dupe smrti, al’ ga nosiš sa sobom.  (izreka)  PAREMIJA  135  [Vidi]
534  Numa kuaĭļi sînt soţîĭe, kî nu sa măĭ đispart ńiśkînd.Samo su muda par, jer se ne razdvajaju nikad.  (izreka)  PAREMIJA  135  [Vidi]
535  Ĭ-a kreskut lînga drum, ka pizda lînga kur, uń sa baće şî rău şî bun.Odrasla je pored pored puta, kao pička kraj dupeta, gde navraća i zlo i dobro.  (izreka)  PAREMIJA  135  [Vidi]
536  Đi śe ţîganu vinđe kalu?
— Đi śe nu puaće kalu să vindă ţîganu.
Zašto Ciga prodaje konja?
— Zato što ne može konj da proda Cigu.  
(pitalica)  PAREMIJA  135  [Vidi]
537  Kum sîare pîrśu pista ogaş?
— Tuot una ka kapra.
Kako jarac preskače potok?
— Isto kao koza.  
(pitalica)  PAREMIJA  135  [Vidi]
538  Nu ma mir kînd la bîtrîńaţă Dumńeḑîu i ĭa la uom mîna, or piśuoru, îĭ va trăbui đi lukru or đi aļergat, ama ma mir đi śe i ĭa pula, śe va faśa ku ĭa?Ne čudim se što pod starost Bog uzima čoveku ruku, ili nogu, možda mu trebaju za rad ili trčanje, ali se čudim što mu uzima kurac, šta li sa njim čini, ne znam?  (pitalica)  PAREMIJA  134  [Vidi]
539  Zgrśitu măĭ mult plaćiaşće, ļeńuosu măĭ mult aļargă.Škrt više plaća, lenj više trči.  (izreka)  PAREMIJA  134  [Vidi]
540  Unđe duarme ruĭan, nu măĭ dă buruĭan.Gde crvenko spava, tu ne raste trave.  (zagonetka)  ZAGONETKA  134  [Vidi]
541  Un muort întra duoĭ viĭ.Jedan mrtav između dva živa.  (zagonetka)  ZAGONETKA  134  [Vidi]
542  Ĭuo am fakut pi muma, muma m-a fakut pi mińe.Ja rodih majku, majka rodi mene.  (zagonetka)  ZAGONETKA  134  [Vidi]
543  Dupa muarće or aļerź s-o ažunź, or şăḑ s-o aşćeḑ.Smrt ili juriš da je stigneš, ili sediš da je čekaš.  (izreka)  PAREMIJA  134  [Vidi]
544  Rău făr’ đi muĭare, ka opinka făr’ đi urḑăļe, ka skruafa făr’ đi pĭaļe.Zlo je bez žene, ko opanak bez poveza, kao svinja bez kože.  (izreka)  PAREMIJA  134  [Vidi]
545  Sa-nvîrćiaşće ka bĭeşîna-n śuariś.Vrti se ko prdež u pantalonama.  (izreka)  PAREMIJA  134  [Vidi]
546  Kînd pi ĭepur ăl duor đinţî?
— Kînd ăl muśkă kopuoĭu.
Kada zec pati od zuba?
— Kad ga ujede ker.  
(pitalica)  PAREMIJA  134  [Vidi]
547  Bolnau đi muarće, da-r mînka đi tuaće.Mrtav bolestan, a jeo bi svega.  (izreka)  PAREMIJA  134  [Vidi]
548  Sa traźe ka śaţa.Vuče se kao magla.  (izraz)  PAREMIJA  134  [Vidi]
549  BUŹUOKURA ĐI TRAILĂRUGALICA ZA TRAILA  (satira)  POEZIJA  134  [Vidi]
550  Aripa đin tîrg, da kuada đin krîng.Krilo se kupuje, rep se u šumi neguje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  133  [Vidi]
551  Daĭ ku mîna, ĭaĭ ku piśuariļi.Daješ rukom, uzimaš nogama!  (izreka)  PAREMIJA  133  [Vidi]
552  În butuarkă đi fag, ińimă đi drak.U bukovoj duplji đavolovo srce.  (zagonetka)  ZAGONETKA  133  [Vidi]
553  O mîţă zgaită pi kîmp sa kîntă.Mačka razrogačka ide poljem i mjauče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  133  [Vidi]
554  K-o nuĭauă kuprind lumĭa tuată.Jednom šibom ceo svet zahvatim.  (zagonetka)  ZAGONETKA  133  [Vidi]
555  Lînga fuok Trifu şîađe, da đi frikă nu sa pĭarđe.Pored vatre Trifun stoji, a vatre se ne boji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  133  [Vidi]
556  Bĭa şî manînkă, şî katîţ lukru tĭeu.Pij i jedi, i gledaj svoja posla.  (izreka)  PAREMIJA  133  [Vidi]
557  Kare ĭe alu Dumńeḑîu, nu ĭe ku nuoĭ. (A murit, l-a luvat Dumńeḑîu la ĭel.)Ko je Božji, nije sa nama. (Umro je, uzeo ga Bog k sebi.)  (izreka)  PAREMIJA  133  [Vidi]
558  Ńiś nu-ţ aļeg, ńiś nu-ţ kuļeg.Nit’ ti biram, nit’ ti berem.  (izreka)  PAREMIJA  133  [Vidi]
559  Sarak, sarak, ama nu sa ćĭame nuapća kînd latră kîńi.Puki siromah, al se ne trza noću kad laju psi.  (izreka)  PAREMIJA  133  [Vidi]
560  Taĭnă multă, sîraśiĭe guală.Prazna priča, golo siromaštvo.  (izreka)  PAREMIJA  133  [Vidi]
561  Kînd auḑ una đi la rîsarit, una đi la zovîrńit, tu pļakă pin mižluok.Kad jedno čuješ sa istoka, a drugo sa zapada, ti kreni kroz sredinu.  (izreka)  PAREMIJA  133  [Vidi]
562  Kaku-ma în soļńiţa tĭa!Poserem ti se u slanik!  (psovka)  PAREMIJA  133  [Vidi]
563  Đi śe vînatuorĭu kată ĭepuru?
— Đi śe nu şćiĭe unđi ĭe.
Zašto lovac traži zeca?
— Zato što ne zna gde je.  
(pitalica)  PAREMIJA  133  [Vidi]
564  La-l kĭuor nu faśa ku uokĭu, la-l surd nu şopoća.Slepom ne namiguj, gluvom ne šapići.  (izreka)  PAREMIJA  132  [Vidi]
565  Đi aiśa păn’ la munće tuot ḑăļe marunće.Odavde do šumice samo alka do alkice.  (zagonetka)  ZAGONETKA  132  [Vidi]
566  Un rastău rîaśe Dunîrĭa trĭaśe.Hladno gvožđe Dunav prođe.  (zagonetka)  ZAGONETKA  132  [Vidi]
567  Kîmpu are uokĭ, da padurĭa urĭekĭ.Polje ima oči, a šuma uši.  (izreka)  PAREMIJA  132  [Vidi]
568  Kînd nu ĭe pîńe, bună şî koļaşă.Kad neba ’leba, dobar je i kačamak.  (izreka)  PAREMIJA  132  [Vidi]
569  Ńima nu ĭe fakut đi puost, numa în slasta măĭ mare.Niko nije u postu pravljen, nego u najvećoj slasti.  (izreka)  PAREMIJA  132  [Vidi]
570  Vrĭamĭa bună, a zaĭebit kuku.Vreme lepo, zajebalo kukavicu.  (izreka)  PAREMIJA  132  [Vidi]
571  Kînd ĭe în varḑă măĭ multă karńe?
— Kînd tună buou în vîrḑariĭe.
Kad je u kupusu najviše mesa?
— Kad vo uđe u kupusište.  
(pitalica)  PAREMIJA  132  [Vidi]
572  Abatut đin poćaka lumi.Skrenut sa ljudske staze.  (izreka)  PAREMIJA  132  [Vidi]
573  Unđe ĭastă uoĭ, ĭastă şî fuoĭ.Gde ima ovaca, ima i mehova.  (anegdota)  PROZA  131  [Vidi]
574  Vaka muartă, da maţîļi viĭ.Krava mrtva, a creva joj živa.  (zagonetka)  ZAGONETKA  131  [Vidi]
575  Mi sa înflă, mi sa-ngînfă, fofoluaka mi sa skuală.Zaduva se, naduva se, okruglasto mi se diže.  (zagonetka)  ZAGONETKA  131  [Vidi]
576  O gaină ćuşă rîkîĭe-n śanuşă.Priprosta koka po pepelu prčka.  (zagonetka)  ZAGONETKA  131  [Vidi]
577  S-a spînḑurat baba-n duos, ku ļinđiku skuos.O drvo se baba obesila, i sikilj iskesila.  (zagonetka)  ZAGONETKA  131  [Vidi]
578  Stă în kuń, da fund n-are.O klin visi, a dno nema.  (zagonetka)  ZAGONETKA  131  [Vidi]
579  Tuoţ kaĭ albĭ, numa unu ruoşu şî-ĭ baće pi tuoţ.Svi konji beli, samo jedan crven, i mlati ih sve  (zagonetka)  ZAGONETKA  131  [Vidi]
580  Tutuk-bunduk, đi kuadă ăl duk.Trupac-šupac, za rep ga vučem.  (zagonetka)  ZAGONETKA  131  [Vidi]
581  Kasa fara kîńe, ka uşa fara kĭaĭe.Kuća bez psa, ko vrata bez ključa.  (izreka)  PAREMIJA  131  [Vidi]
582  Pi magarĭ înkđe gazda, da pi uom držaua.Magarca zatvara gazda, a čoveka država.  (izreka)  PAREMIJA  131  [Vidi]
583  Sî baź şokîćiļi şî-n ambarĭu ku grîu, şobuol nu sa măĭ faśe.Stavi miša i u ambar sa žitom, u pacova neće da izraste.  (izreka)  PAREMIJA  131  [Vidi]
584  Uomu ku uom samînă.Svi su ljudi isti.  (izreka)  PAREMIJA  131  [Vidi]
585  Kad pintru napastă: ńiś să n-o fak, ńiś să n-o trag!Molim se za kletvu: niti da je činim, niti da je primim!  (obicaj)  PAREMIJA  130  [Vidi]
586  Kum ţ-aşerń, aşa duorm, kum ći kulś, aşa ći skuoļ.Kako prostreš, tako spavaš; kako legneš, tako ustaješ.  (izreka)  PAREMIJA  130  [Vidi]
587  Sîraśiĭa ĭe rîa, ama ńeverĭa şî măĭ rîa.Siromaštvo je zlo, al nevera još veće.  (izreka)  PAREMIJA  130  [Vidi]
588  Pin tufiţă pask o mńoriţă.Kroz šumicu napasam ovčicu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  130  [Vidi]
589  Nu ći mistaka unđe nu-ţ fĭarbe uala.Ne mešaj se gde ti se lonac ne kuva.  (izreka)  PAREMIJA  130  [Vidi]
590  Nuĭe ruşîńe, kă đin ruşîńe ńis fakuţ.Nema sramote, jer smo od sramete nastali.  (izreka)  PAREMIJA  130  [Vidi]
591  Nu kapiţ lapće đi la vakă, pănă-n ĭarbă nu sa kakă.Ne muzeš kravu, dok ne ubalega travu.  (izreka)  PAREMIJA  130  [Vidi]
592  Suokru baće ku kaśula đi paĭe, da suakra ku kaśula đi pĭatră.Svekar tuče kapom od slame, a svekrva kapom od kamena.  (izreka)  PAREMIJA  130  [Vidi]
593  Śe dakă muare uomu, nu sa zbîrśaşće śerĭu.Šta ako umre čovek, ne zbrčka se nebo.  (izreka)  PAREMIJA  130  [Vidi]
594  Kînd minće n-are, munkă mare.Kad pameti nema, muka golema.  (izreka)  PAREMIJA  130  [Vidi]
595  Kînd ĭe puopa uom?
— Kînd iĭ vĭeḑ urma în zapadă.
Kad je popa čovek?
— Kad mu vidiš trag u snegu.  
(pitalica)  PAREMIJA  130  [Vidi]
596  Burta largă grĭeu sa strînźe.Golem stomak teško pašeš.  (izreka)  PAREMIJA  129  [Vidi]
597  Draku ńiś nu ară, ńiś nu sapă, numa ći bolđaşće la kur (să faś rîaļe).Đavo niti ore, niti kopa, samo te podbada u zadnjicu (da činiš zla).  (izreka)  PAREMIJA  129  [Vidi]
598  În munće pokńaşće, în sat rasună.U gori puca, u selu odjekuje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  129  [Vidi]
599  Sa-npreună sîrbaćiku ku ńesîrbaćiku să fiĭe fraţ.Sastaju se divlji i pitomi da se pobratime.  (zagonetka)  ZAGONETKA  129  [Vidi]
600  Gura baće kuru.Usta dupe mlate.  (izreka)  PAREMIJA  129  [Vidi]
601  Dupa pluaĭe sa faśe morśilă.Posle kiše napravi se blato.  (izreka)  PAREMIJA  129  [Vidi]
602  Nu sa faśe fuoku în tufă mare.Ne pali se vatra u gustom žbunju.  (izreka)  PAREMIJA  129  [Vidi]
603  Nu sînt ĭuo batrîn, numa mulţ ań a trekut đi kînd m-am fakut.Nisam ja star, samo je mnogo godina prošlo od moga rođenja.  (izreka)  PAREMIJA  129  [Vidi]
604  Sufļitu-n vînt, uasîļi-n pomînt.Duša u vetar, kosti u zemlju.  (izreka)  PAREMIJA  129  [Vidi]
605  Lovićar fiorĭ đi muarće în mižluok đi nuapće.Strefila te smrtna jeza u sred noći.  (kletva)  PAREMIJA  129  [Vidi]
606  Sa-nvîrćaşće ka kuoĭu-n feruaĭkă.Vrti se ko mudo u kotliću.  (izreka)  PAREMIJA  129  [Vidi]
607  — Kum săre pîrśu pista ogaş?
— Tot una ka kapra.
— Kako jarac preskače potok?
— Isto kao koza.
  
(pitalica)  PAREMIJA  128  [Vidi]
608  Vaka muźe, da viţălu fuźe.Krava riče, a tele odmiče  (zagonetka)  ZAGONETKA  128  [Vidi]
609  Muĭarĭa puaće şî đisupra, şî đižuos, da uomu numa đižuos.Žena može i ozgo i ozdo, a muškarac samo ozdo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  128  [Vidi]
610  Un-će duś, a kolo ĭastă, far đi ĭel traĭ nu ĭastă.Kud god krećeš, svud ga srećeš, bez njega ti života nema.  (zagonetka)  ZAGONETKA  128  [Vidi]
611  Mik ka uou, grĭeu ka buou.Mali ko jaje, težak ko vo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  127  [Vidi]
612  Kopil đin sat no-l măĭ faś đi śuakă.Dete iz sela nikad ne može biti planinac.  (izreka)  PAREMIJA  127  [Vidi]
613  Tot ţîganu îş labdă śokanu, da ţîganka ńikovala.Svaki Ciga hvali čekić, a Ciganka nakovanj.  (izreka)  PAREMIJA  126  [Vidi]
614  O bag pi ńaćida în flokuasă.Stavljam glatku u dlakavu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  126  [Vidi]
615  Tuot arđe în koļibă, da koļiba nu.Sve u kući gori, samo kuća ne.  (zagonetka)  ZAGONETKA  126  [Vidi]
616  Într-un fund đi ogaşăl kîntă un kokoşăl.U dnu jednog potočića čuje se pesma petlića.  (zagonetka)  ZAGONETKA  126  [Vidi]
617  Lumĭa ka ļegumĭa.Narod je kao čorba.  (izreka)  PAREMIJA  126  [Vidi]
618  Śe auđe faţa, sî n-audă duosu.Što čuje lice, da ne čuje naličje. /ili: Što čuje osoje, da ne zna prisoje./  (izreka)  PAREMIJA  126  [Vidi]
619  Lumĭa ka ļegumĭa, da lapćiļi măĭ dulśe.Narod kao čorba, al je mleko slađe,  (izreka)  PAREMIJA  126  [Vidi]
620  AĐET LUVATU ĐIN KIKĂOBIČAJ PRVO ŠIŠANJE  (obicaj)  PROZA  126  [Vidi]
621  La ĭel ńiś ku pula nu či ţîń.Od njega se nu kurcem ne možeš odbraniti.  (izreka)  PAREMIJA  125  [Vidi]
622  O vakă pļuadă, o suź pi kuadă.Smrdikravu kroz rep sišeš.  (zagonetka)  ZAGONETKA  125  [Vidi]
623  O fată mare în iļek, şîađe pi dirĭek, şî ruađe malaĭ săk.Jedna moma u jeleku proju glođe na direku.  (zagonetka)  ZAGONETKA  125  [Vidi]
624  Mulţ puopĭ, kopilu ńibućeḑat.Mnogo popova, nekršteno dete.  (izreka)  PAREMIJA  125  [Vidi]
625  Numa kuru nu sa pĭarđe, kî ĭe prins la uom.Samo se dupe ne zagubi, jer je prikačeno na čoveku.  (izreka)  PAREMIJA  125  [Vidi]
626  Śe ĭe bun, nu ţîńe mult.Što je dobro, ne traje dugo.  (izreka)  PAREMIJA  125  [Vidi]
627  Urîtă nunta kîńaskă, da şî măĭ rîa omeńaskă.Ružna je pseća svadba, al je ljudska pravo zlo.  (izreka)  PAREMIJA  125  [Vidi]
628  Mînkaćar muska vĭarđe.Izjele te muve zelene.  (kletva)  PAREMIJA  125  [Vidi]
629  Fiţar uoki afurisîţ.Proklete ti oči bile.  (kletva)  PAREMIJA  125  [Vidi]
630  Đi aiś păn’ la mărĭ numa fundurĭ đi kaldărĭ.Odavde do sinjeg mora samo danci od lavora.  (zagonetka)  ZAGONETKA  124  [Vidi]
631  O butuarkă đi ćiĭ pļină đi skinćiĭ.Lipova deblica puna varnica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  124  [Vidi]
632  Sućiļi pļakă, da miĭiļi ramîn.Stotine polaze, a hiljade ostaju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  124  [Vidi]
633  Urđiş-burđiş vržđik malaĭ, śe la şkuală învaţaĭ păn’ la kasă ma zuĭtaĭ.Kreće-šeće parče proje,* što me u školi uče, zaboravim do kuće.  (zagonetka)  ZAGONETKA  124  [Vidi]
634  Pi dunga bĭelţî nu ĭe urmă đi drak, numa đi uom.Pored bare nije đavolov, nego čovekov trag.  (izreka)  PAREMIJA  124  [Vidi]
635  Mîkanće sa-nkîļikat pi nu şću śe, şî sa duśe nu şću unđe.Ljigavko uzjahao ne znam šta, i krenuo ne znam kud.  (zagonetka)  ZAGONETKA  123  [Vidi]
636  S-a spumîntat bîskîkaratu kă arđe satu.Uplašio se krakati da će selo buktati.  (zagonetka)  ZAGONETKA  123  [Vidi]
637  Kare faśe, nu manînkă.Ko gotovi (jela), taj ne jede.  (izreka)  PAREMIJA  123  [Vidi]
638  Kît ĭe đi urît, kînd urîśuńa ar durĭa, ĭel al muri đi durĭare.Koliko je ružan, kad bi ružnoća bolela, on bu umro od bolova.  (izreka)  PAREMIJA  123  [Vidi]
639  Nu fi prĭabun, kă ramîń ku kuru guol în drum.Ne budi predobar, jer ćeš gologuz na putu ostati.  (izreka)  PAREMIJA  123  [Vidi]
640  Śe ĭe đi kasă, nu ĭe đi sat.Što je za kuću, nije za selo.  (izreka)  PAREMIJA  123  [Vidi]
641  KÎNĆIKU LU AǏDUK VǏELKUHAJDUK-VELJKOVA PESMA  (balada)  POEZIJA  123  [Vidi]
642  Śe ĭe la mînă, nu ĭe minśună.U ruci što je, stvarno je.  (izreka)  PAREMIJA  122  [Vidi]
643  Giśu-miśu: kare nu va giśi, maţîļi-n ĭel sa vo zgrśi.Zagonetke-zanovetka: ko je neće znati, creva će mu zavezati.  (zagonetka)  ZAGONETKA  122  [Vidi]
644  Đin đinţ strînź, đin kur înpinź, đin mîń traź, ş-abĭa o baź.Zube stiskaš, dupetom pritiskaš, rukama vučeš, jedva je navučeš.  (zagonetka)  ZAGONETKA  122  [Vidi]
645  Kuk, kuk, şî-n apă ţup.Krek, krek, i u vodu šljep.  (zagonetka)  ZAGONETKA  122  [Vidi]
646  Satu arđe, da baba sa pĭapćină.Selo gori, a baba se češlja.  (izreka)  PAREMIJA  122  [Vidi]
647  Sa źuară kă nu fură, da fuźe ku raţa-n gură.Kune se da ne krade, a beži s plovkom u zubima.  (izreka)  PAREMIJA  122  [Vidi]
648  Vĭađe păru-n uokĭu toĭa, da nu vĭađe bĭrna în aluĭ.Vidi dlaku u tuđem oku, a ne vidi gredu u svom.  (izreka)  PAREMIJA  121  [Vidi]
649  Pista o vaļe adînkă o punće strîmbă.Nad dubokim dolom krivo brvno.  (zagonetka)  ZAGONETKA  121  [Vidi]
650  Un śuob ku unt, tuota lumĭa ung.Mali sud sa maslom ceo svet omasti.  (zagonetka)  ZAGONETKA  121  [Vidi]
651  Într-o ştală ĭapa zbĭară.U jednoj štali kobila rže.  (zagonetka)  ZAGONETKA  121  [Vidi]
652  Ku bîtu skurt nu sa masură apa adînkă.Kratkim štapom ne meri se duboka voda.  (izreka)  PAREMIJA  121  [Vidi]
653  Nuĭe nuntă fara plîns, nu ĭe muarće fara rîs.Nema svadbe bez suza, i nema sahrane bez smeha.  (izreka)  PAREMIJA  121  [Vidi]
654  Satu nuostru mare rău: buoi a ĭeşît, da karu n-a măĭ tunat.Naše selo je golemo: volovi izašli, a kola još nisu ušla.  (izreka)  PAREMIJA  121  [Vidi]
655  Tu nu ma krĭeḑ pi mińe, da vrĭeĭ Dumńeḑîu sî ći krĭadă pi ćińe.Ti ne veruješ meni, a hoćeš da Bog veruje tebi.  (izreka)  PAREMIJA  121  [Vidi]
656  Tot nat are kîć-un drak, da la mińe patru-śinś, şî tuoţ đ-aĭ draku, fara opinś.Svak po jednog vraga ima, a ja imam četir-pet, i svi su vrazi bosonogi.  (izreka)  PAREMIJA  121  [Vidi]
657  O lađe pļină đi apă, da nu ĭe-n apă.Jedan brod pun vode, a u vodi nije.  (zagonetka)  ZAGONETKA  120  [Vidi]
658  Ĭ-a pus draku frîu-n kap.Zauzdao ga đavo.  (izreka)  PAREMIJA  120  [Vidi]
659  Śe faśe ĭepuru kînd înpļińiaşće un an?
— Pļakă pi duoĭ.
Šta radi zec kad napuni godinu?
— Počinje drugu.  
(pitalica)  PAREMIJA  120  [Vidi]
660  Tata vĭarđe, da kopiĭi ruoşîĭ.Otac zelen, a sva deca crvena.  (zagonetka)  ZAGONETKA  119  [Vidi]
661  Un śur pļin đi aluńe, ş-o nukă mare în mižluok.Rešeto puno lešnika, sa jednim orahom u sredini.  (zagonetka)  ZAGONETKA  119  [Vidi]
662  La kur rîńuos trăbe ungĭe marĭ.Za šugavo dupe trebaju veliki nokti.  (izreka)  PAREMIJA  119  [Vidi]
663  Ńima nu întrabă đi kasa lu frumuosu.Za kuću lepotana niko ne pita.  (izreka)  PAREMIJA  119  [Vidi]
664  Kalu şî karuţa, şî bań împrumut, să nu daĭ la ńima.Konja i karuce, i novac na zajam, nikom da ne daješ.  (izreka)  PAREMIJA  119  [Vidi]
665  MÎNDRO, BĂRBĂŢĂLŬ-AL TĂŬDABOGDA TI MUŽ ŠLOGIR’O  (lirika)  POEZIJA  119  [Vidi]
666  Totîrlata tună în gaură gata.Okruglo, u rupu ušlo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  118  [Vidi]
667  Ursu muort, da urĭakĭa zbaće.Medved mrtav, a uho mu mrda.  (zagonetka)  ZAGONETKA  118  [Vidi]
668  Ĭarna ažută, da vara đinţî uskă.Zimi služi, leti zube suši.  (zagonetka)  ZAGONETKA  118  [Vidi]
669  Mare bińe mare rău aşćată.Veliko dobro veliko zlo čeka.  (izreka)  PAREMIJA  118  [Vidi]
670  Mînă pi mînă spală, da vaka pi vakă ļinźe.Ruka ruku mije, krava kravu liže.  (izreka)  PAREMIJA  118  [Vidi]
671  Kum ĭe draku, aşa ĭe şî prokļetu.Kakav je đavo, takava je i vrag.  (izreka)  PAREMIJA  117  [Vidi]
672  Nu aĭ tu în kap aĭa śe are ĭel în kalkîń.Nemaš ti u glavi to što on ima u peti.  (izreka)  PAREMIJA  116  [Vidi]
673  Vorbim, da nu ńi grižă.Pričamo, a nije nas briga.  (izreka)  PAREMIJA  116  [Vidi]
674  Nu spomînţ lupu ku pĭaļa uoi.Ne plašiš vuka ovčjom kožom.  (izreka)  PAREMIJA  116  [Vidi]
675  Nu-ĭ înkĭapă kolači-n traĭstă.Ne staju mu kolači u torbu.  (izreka)  PAREMIJA  116  [Vidi]
676  Stă în apă, da nu sa adapă.U vodi stoji, al’ se ne poji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  115  [Vidi]
677  Un malaĭ ku doă fĭaţă.Jedna proja sa dva lica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  115  [Vidi]
678  Śuara ńagră bĭasă, da beşîna albă ĭasă.Poprdnu se crna tica, snese prdež bela lica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  115  [Vidi]
679  Pîsarika ku minća-n kuadă.Ptičica sa umnim repom.  (zagonetka)  ZAGONETKA  113  [Vidi]
680  Supt un karpińel žuakă un ĭepurĭel.Pod grabićem zečić igra.  (zagonetka)  ZAGONETKA  113  [Vidi]
681  Una ḑîśe: făće ḑîuă, una ḑîśe: făće nuapće, alalaltă: făće śe vi vrĭa, miĭe đi grĭeu tot aşa.Jedna veli: nek je dan, jedna veli: nek je noć, a sledeća: neka bude bilo kako, meni teško podjednako.  (zagonetka)  ZAGONETKA  113  [Vidi]
682  Voĭńiku nu pļakă la drum pănă nu kîntă kokuoşî.Čovek ne polazi na put dok ne zapevaju petli.  (izreka)  PAREMIJA  113  [Vidi]
683  Moruońu întîń manînkă đintr-a luĭ.Vampir prvo pojede svojtu.  (izreka)  PAREMIJA  113  [Vidi]
684  Gură să aĭ đi apă şî đi mînkare, ļimbă sî naĭ.Usta da imaš za vodu i hranu, jezik da nemaš.  (izreka)  PAREMIJA  112  [Vidi]
685  Vrći, vrći, tup!Vrti, vrti, bup!  (zagonetka)  ZAGONETKA  111  [Vidi]
686  Puaće bîlśu fara unu.Može vašar bez jednoga.  (izreka)  PAREMIJA  111  [Vidi]
687  Tuot ku uoki la ogļindă, da gunuoĭu baće-n grindă.Pred ogledalom celog dana, a đubre joj do tavana.  (izreka)  PAREMIJA  110  [Vidi]
688  AĮ, AĮ, DUNĂRĮAHEJ, HEJ, DUNAVE  (lirika)  POEZIJA  105  [Vidi]
689  Ś-aĭ katat, aĭ aflat.Što si tražio, to si našao.  (izreka)  PAREMIJA  105  [Vidi]
690  Vinu şî oţătu sa fak ku înśetu.Vino i sirće prave se strpljivošću.  (izreka)  PAREMIJA  102  [Vidi]
691  MUOŞU MÎŃIĬATLJUTI STARAC  (balada)  POEZIJA  101  [Vidi]
692  Đin şađere nu ĭe avere.Od sedenja nema vajde.  (izreka)  PAREMIJA  78  [Vidi]
693  SĂRAK BIŃESIROTANКО  (lirika)  POEZIJA  67  [Vidi]
694  Će duś la nuntă fara fus dă pripaş.Ideš na svadbu bez ražnja za pečenicu.  (izreka)  PAREMIJA  65  [Vidi]
695  ĐESKÎNĆIK ĐE МÎRZĂ KU ŚURUBAJANJE REŠETOM ZA OMRAZU  (bajalica)  POEZIJA  57  [Vidi]
696  Fî će fraće şi ku draku pănă nu treč punća.Budi brat i s đavolom, dok brvno ne pređeš.  (izreka)  PAREMIJA  46  [Vidi]
697  FOAĬE VERĐE, PELENIŢĂZELEN LISTAK OD PELINA  (lirika)  POEZIJA  45  [Vidi]
698  Am o mńoriţă ku maţîļi pistriţă.Imam ovčicu šarenih creva.  (zagonetka)  ZAGONETKA  43  [Vidi]
699  Tot satu ku zanatu, tot kotunu ku raśunu, tuota kasa ku ađetu.Svako selo i zanat, svaki katun i račun, svaka kuća običaj.  (izreka)  PAREMIJA  43  [Vidi]
700  Zbĭară ruĭka-n duos.Riče krava u šumi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  39  [Vidi]
701  KUM VĬAĐE BABAKAKO BABA VIDI  (anegdota)  PROZA  34  [Vidi]
702  Ţuĭ, ţuĭ, stăĭ sî ma suĭ!Curik, curik, stani da se popnem!  (zagonetka)  ZAGONETKA  33  [Vidi]
703  Kînd baće pîşļa, sa marită văduviļi.Kad duva severac, udaju se udovice.  (izreka)  PAREMIJA  33  [Vidi]
704  Kînd ć-aĭ fakut, n-aĭ avut, akuma aĭ şă-l puorţ đarîndu.Kad si se rodio, nisi ga imao, sada ga imaš, i svuda ga nosiš.  (zagonetka)  ZAGONETKA  32  [Vidi]
705  ŞÎAĐE MUOŞU PI ŹUBANSEDI ČIČA NA ŽIBANU  (erotika)  POEZIJA  32  [Vidi]
706  Stă în tufă da nu suflă.U žbunju stoji a ne diše.  (zagonetka)  ZAGONETKA  31  [Vidi]
707  Nu stau đi taĭnă.Nemam vremena za razgovor.  (izraz)  PAREMIJA  31  [Vidi]
708  DAĬKO, PINTRU UOKI TÎĂĬZBOG TA TVOJA OKA DVA  (lirika)  POEZIJA  31  [Vidi]
709  Pi şîaļe bobonată, da pi burtă înblanată.Na leđima ispupčena, na stomaku ravna.  (zagonetka)  ZAGONETKA  30  [Vidi]
710  Mĭarźe, mĭarźe, nu măĭ stă.Ide, ide i ne staje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  29  [Vidi]
711  Pănă a suit pi urs în păr, ĭ-a rupt urĭekiļi, da pănă la dubarît đin păr, ĭ-a rupt kuada.Dok su medveda popeli na krušku, počupali mu uši, a dok su ga sa kruške smakli, pokidali mu rep.  (izreka)  PAREMIJA  29  [Vidi]
712  Ţapînă în izmĭańe.Krutovilo u gaćama.  (zagonetka)  ZAGONETKA  28  [Vidi]
713  Kînd o bag - baş mi drag, kînd o skot - nu măĭ pot!Kad ga stavim - lepo mi je, kad ga vadim - muka mi je!  (izreka)  PAREMIJA  28  [Vidi]
714  Puopa fara lukru îş boćaḑă kuaiļi.Besposleni pop krsti svoja muda.  (izreka)  PAREMIJA  26  [Vidi]
715  ABĬA AŞĆETJEDVA ČEKAM  (vic)  PROZA  22  [Vidi]
716  Kînd ăţ trĭaśe śeva kaļa, trabe să ći-ntuorś triĭ paşurĭ înapoĭ.Kad ti nešto pređe put, treba da se vratiš tri koraka nazad.  (verovanje)  PAREMIJA  22  [Vidi]
717  Arańeșć kîńiļi să-ț manînśe vîńiļi.Hraniš pseto da ti jede živce.  (izreka)  PAREMIJA  22  [Vidi]
718  La păru labdat nu pļeka ku saku, numa ku pîzanarĭu.Kod hvaljene kruške ne idi sa džakom, nego sa džepom.  (izreka)  PAREMIJA  22  [Vidi]
719  FIRĬA-Ĭ MUĬKĂ BLASTAMATĂPROKLETA MI BILA, MATI  (lirika)  POEZIJA  21  [Vidi]
720  Aĭ pruoşć nu sa samînă, iĭ rasăr sîngurĭ.Budale se ne seju, one same niču.  (izreka)  PAREMIJA  20  [Vidi]
721  Bat ka kurka.Pijan kao ćurka.  (izraz)  PAREMIJA  20  [Vidi]
722  Şćiu tuot, ma nu puot.Znam sve, al’ ne mogu.  (izreka)  PAREMIJA  19  [Vidi]
723  La lovit suariļi. Ĭ-a dat în kap, kă a mĭers ku kapu guol.Udarilo ga sunce. Udarilo ga je u glavu, jer je išao gologlav.  (izraz)  PAREMIJA  19  [Vidi]
724  KUKUĻIEŢ KU PĬAŃE VĬERḐKUKAVICE, ZELEN-PERKO  (lirika)  POEZIJA  16  [Vidi]
725  Îş a baut viĭaţa.Propio je svoj život  (izraz)  PAREMIJA  16  [Vidi]
726  MUĬKA MĬA KU ĆUOKU MAREMAJKO MOJA DUGOKLJUNA  (uspavanka)  POEZIJA  15  [Vidi]
727  DANŚU AL PRIŚEPUTDOSETLJIVI DANČE  (vic)  PROZA  14  [Vidi]
728   A veńit apa şî la muara mĭa.Došla je voda i na moju vodenicu.  (izreka)  PAREMIJA  14  [Vidi]
729  Bĭa ku sanataće! (Skurt) Ku sanataće!Pij u zdravlju! (Skraćeno) U zdrablje!  (zdravica)  PAREMIJA  14  [Vidi]
730  Îş a baut sanataća.Propio je svoje zdravlje.  (izraz)  PAREMIJA  13  [Vidi]
731  Kurvariĭa păn’ sa puaće, da bețîĭa păn’ la muarće.Švaleraj dok se može, a pijanstvo je do smrti.  (izreka)  PAREMIJA  5  [Vidi]
160239