Lista zapisa sa brojem pogleda (od 16.05.2012)

Br

Vlaški

Srpski

Vrsta

Oblast

Br. pogleda

Akcija
1  ÎNTORSURA A MAREVELIKO VRAĆANJE ČINI  (bajalica)  POEZIJA  3197  [Vidi]
2  Pi la arţ nu ĭe bun sî će duś pi la-ĭ ’lalţ, kî daĭ ku pula-n laţ.U trapave dane ne idi u goste, jer će ti kurac upasti u zamku.  (izreka)  PAREMIJA  3183  [Vidi]
3  ĎESKÎNŤEK ĎE ÎNTORSURĂ (1)VRAĆANJE ČINI (1)  (bajalica)  POEZIJA  1703  [Vidi]
4  ĎESKÎNŤEK ĎE ĎEZĻEGAT SKRISABAJALICA ZA „ODVEZIVANJE” SUĐENIKA  (bajalica)  POEZIJA  1425  [Vidi]
5  DE DEOICHIOD UROKA  (bajalica)  POEZIJA  1305  [Vidi]
6  ĎESKÎNŤEK ĎE ÎNTORSURĂ (2)VRAĆANJE ČINI (2)  (bajalica)  POEZIJA  1230  [Vidi]
7  ĎESKÎNŤEK ĎE SKRISĂBAJALICA ZA ZAPISANO  (bajalica)  POEZIJA  1174  [Vidi]
8  ĐESKÎNĆIK ĐI SKRISĂBAJALICA ZA „ZAPISANO”  (bajalica)  POEZIJA  1131  [Vidi]
9  ĎESKÎNŤEK „ĎE BOALĂ”BAJALICA „OD BOLJKE”  (bajalica)  POEZIJA  895  [Vidi]
10  ĎESKÎNŤEK ĎE DRAGOSŤEBAJALICA ZA LJUBAV  bajalica  POEZIJA  838  [Vidi]
11  ĎESKÎNŤEK ĎE ĎEOĬKĬBAJALICA OD UROKA  bajalica  POEZIJA  737  [Vidi]
12  ĐIMIŃAŢA PĂNĂ-N ZUORIJUTROM RANO, U SVANUĆE  (lirika)  POEZIJA  731  [Vidi]
13  ALUNA VOĬŃIŚASKĂVOJNIČKI LEŠNIK  (bajalica)  POEZIJA  646  [Vidi]
14  Rugamînt la luna nuoăMolitva mladom mesecu  (bajalica)  POEZIJA  642  [Vidi]
15  ĐESKÎNĆIK ĐI BUBEBAJALICA PROTIV BOGINJA  (bajalica)  POEZIJA  634  [Vidi]
16  ĎESKÎNŤEK ĎE IZDAT (1)BAJALICA OD IZDATA  (bajalica)  POEZIJA  602  [Vidi]
17  ĐESKÎNĆIK ĐI SKRISĂ (KU DRAŚI LA SALKĂ)BAJANJE ZA ZAPISANO (SA ĐAVOLIMA KOD VRBE)  (bajalica)  POEZIJA  567  [Vidi]
18  FRUNḐĂ VĬARĐE, ĬARBĂ KRĬAȚĂZELEN LIST, PETLOVA KRESTA  (lirika)  POEZIJA  523  [Vidi]
19  ŹABA MIS MÎNDRĂ, FRUMUASĂUZALUD SAM DRAGA, LEPA  (lirika)  POEZIJA  519  [Vidi]
20  BRAD FRUMUOSVITA JELA  (lirika)  POEZIJA  518  [Vidi]
21  PADURE, SORO, PADUREŠUMO, SESTRO, ŠUMICE  (lirika)  POEZIJA  515  [Vidi]
22  TOT NAT KU NAKAZU LUĬSVAKO SA SVOJOM MUKOM  (vic)  PROZA  515  [Vidi]
23  UOIŢĂ BALURĂ, KU KORŃIŢU-N GURĂOVČICA BELKA, S ROGOM U USTIMA  (balada)  POEZIJA  505  [Vidi]
24  A PĻEKAT BAĬATU ĐIN SÎRBIĬEPOŠO MOMAK IZ SRBIJE  (balada)  POEZIJA  499  [Vidi]
25  ĎESKÎNŤEK ĎE IZDAT (3)BAJALICA OD IZDATA  bajlica  POEZIJA  495  [Vidi]
26  ĐALU Ĭ’ ĐAL ŞÎ VAĻA Ĭ’ VAĻEBRDO J’ BRDO, A DOLJA DOLJA  (lirika)  POEZIJA  495  [Vidi]
27  KOLO-N VAĻE, ÎNTR-O GRAĐINĂTAMO DOLE, U BAŠTICI  (lirika)  POEZIJA  482  [Vidi]
28  KÎND AM FUOST ĬUO MIK ODATĂKAD MI BEŠE MLADOST RANA  (lirika)  POEZIJA  479  [Vidi]
29  POVASTA LU PÎRŚJARČEVA PRIČA  (basna)  PROZA  476  [Vidi]
30  KÎNĆIKU LU ISPASSPASOVDANSKA PESMA  (erotika)  POEZIJA  475  [Vidi]
31  BUNĂ ZĂUA LA AŽUNDOBAR DAN NA BADNJI DAN  (obredna)  POEZIJA  462  [Vidi]
32  ALA KU URĬEKIĻI MARĬALA SA VELIKIM UŠIMA  (bajka)  PROZA  459  [Vidi]
33  GRUĬA LU NOVAKGRUJA NOVAKOV  (balada)  POEZIJA  456  [Vidi]
34  ĆUŞUSOVA  (erotika)  POEZIJA  456  [Vidi]
35  ĐESKÎNĆEK ĐE MOROĬU ĂL VIUBAJALICA ZA ZAŠTITU OD ŽIVIH VAMPIRA  (bajalica)  POEZIJA  452  [Vidi]
36  ĻЕĻАLJELJA  (erotika)  POEZIJA  451  [Vidi]
37  ŢÎĻIĻIU-TÎĻIĻIUCIGU-LIGU  (uspavanka)  POEZIJA  449  [Vidi]
38  KÎNŤEKU MIRĬESÎMLADINA PESMA  (lirika)  POEZIJA  447  [Vidi]
39  GIŢĂ KÎTAŃIŢĂGICE KATANJICA  (balada)  POEZIJA  447  [Vidi]
40  DUNĂRIKĂ, APĂ ĻINĂOJ DUNAVE, TIJA VODO  (lirika)  POEZIJA  440  [Vidi]
41  PRIMOVARA, MUĬKA NUASTRĂPROLEĆE JE MAJKA NAŠA  (lirika)  POEZIJA  439  [Vidi]
42  Ariś, prikoļiś! Ţîăl spusăĭ, şî n-ol giśiş.Jež, ježičak, vampiričak! Rekoh ti ga, pogodi ga.  (zagonetka)  ZAGONETKA  428  [Vidi]
43  Trasńirĭa-n ţîka-tĭa, dabuogda!Grom ti spalio poreklo, dabogda!  (kletva)  PAREMIJA  424  [Vidi]
44  ĎIKAĬ, ĎIKAĬ, ĎIKAĬ, ĎAĐIHAJ, ĐIHAJ, ĐIHAJ, ĐE  (erotika)  POEZIJA  422  [Vidi]
45  Đi śe saraku nu-n źugă buoĭi-n źug?
— Pă, đ-aĭa kă nu-ĭ are!
Zašto siromah ne preže volove?
— Pa, zato što ih nema! [Por.]  
(pitalica)  PAREMIJA  422  [Vidi]
46  PETREKUTA DĂN VOLUĬAPЕSМА ZА ISPRАĆАЈ PОKОЈNIKА, IZ VОLUЈE  (obredna)  POEZIJA  422  [Vidi]
47  Povesťa lu DumńezăuBožja priča  (bajalica)  POEZIJA  421  [Vidi]
48  VIDAVIDA  (balada)  POEZIJA  419  [Vidi]
49  PAPARUDĂDODOLA  (obredna)  POEZIJA  416  [Vidi]
50  RUMÎNA DĂ LA HUŃEDOARARUMUNKA IZ HUNEDOARE  (erotika)  POEZIJA  413  [Vidi]
51  ĐI LA PAĬE PĂN’ LA PAĬE (1)OD SENA DO SENA  (erotika)  POEZIJA  407  [Vidi]
52  A lupadat ļingura pi puod. (A murit, nu-ĭ măĭ trîabe.)Bacio kašiku na tavan. (Umro je, ne treba mu više.)  (izreka)  PAREMIJA  405  [Vidi]
53  MA-Ş DUŚA ŞÎ ĬUO LA NUNTĂOTIŠO BIH I JA NA SVADBU  (poskocica)  POEZIJA  397  [Vidi]
54  ŚE ARMĂ ĬE MĂĬ TARE?KOJE JE ORUŽJE NAJJAČE?  (mit)  PROZA  397  [Vidi]
55  URSĂTOARESUĐENICA  (lirika)  POEZIJA  396  [Vidi]
56  ĬASĂ NAĬKA ĐI PI VAĻEIZ DOLINE DRAGI IDE  (lirika)  POEZIJA  396  [Vidi]
57  KUM ĆI KĬAMĂ?

— Kum ći kĭamă?
— Sorbiḑamă!
— Da śe suorbĭ?
— Suorb ḑamă đe kokouş:
ĭuo đe supra, tu đe žuos!
KAKO SE ZOVEŠ?

— Kako se zoveš?
— Čorbosrkalo!
— A šta srčeš?
— Srčem supu petlovsku:
Ja sam gore, a ti dole!  
(satira)  POEZIJA  395  [Vidi]
58  ĎESKÎNŤEK ĎE IZDAT (2)BAJALICA OD IZDATA  bajalica  POEZIJA  394  [Vidi]
59  ĐEĐU - ŹIŃIRĻI LU ŽÎGMAN KRAĻUĐEĐU - ZET ŽIGMANA KRALJA  (balada)  POEZIJA  394  [Vidi]
60  POVASTA LU MIĬ

— Unđe muoşu?
— S-a dus la Điĭ dupa buabe đi miĭ,
kă nu măĭ avĭem la kopiĭ śe să dăm !
PRIČA O PROSU

— Gde je čiča?
— Otišao u Vidin po zrna prosa,
jer više nemamo šta deci da damo!  
(obicaj)  PROZA  392  [Vidi]
61  LA RĂZORĬEĆE, PUĻEĆE!NA RAZOR, KURATI!  (pripovetka)  PROZA  391  [Vidi]
62  FLORIŚIKĂ ÎNTUŃEKATĂMOJ CVETIĆU UVENULI  (lirika)  POEZIJA  389  [Vidi]
63  Skuaće, draśe, ś-aĭ luvat, kă će bat ku kakat!
(var. Skuaće, draśe, ś-aĭ pitulat kî ć-omuor ku kakat!)
Vadi, vraže, to što kriješ, da te govnom ne prebijem!  (kletva)  PAREMIJA  388  [Vidi]
64  DURU, DURU, DURUĬANDURU, DURU, DURUJAN  (uspavanka)  POEZIJA  386  [Vidi]
65  Trasta guală mult ĭe măĭ grĭa đikît a pļină.Prazna torba mnogo je teža od pune.  (izreka)  PAREMIJA  386  [Vidi]
66  ĻEŃA KU DORALENJKA I ŽELJKA  (anegdota)  PROZA  385  [Vidi]
67  ASARĂ, PI VRĬAMĬA ŚIŃISINOĆ, KAD JE NOĆCA PALA  (lirika)  POEZIJA  383  [Vidi]
68  Tuata lumĭa fraţ, un uom sîngur ĭe lup.Svi su ljudi braća, usamljen čovek je vuk.  (izreka)  PAREMIJA  383  [Vidi]
69  KUOSTA PAKURARĬUKOSTA ČOBANIN  (balada)  POEZIJA  381  [Vidi]
70  UN PIŚUOR ŚUPARKA AREJEDNU NOGU GLJIVA IMA  (poskocica)  POEZIJA  378  [Vidi]
71  LA KRĂČUNNA BOŽIĆ  (poskocica)  POEZIJA  376  [Vidi]
72  Kîmpu are uokĭ, da duosu are urĭekĭ.Polje ima oči, a šuma ima uši.  (izreka)  PAREMIJA  375  [Vidi]
73  ĆAKĂ ĐI TÎRNAKUOPFUTROLA ZA TRNOKOP  (anegdota)  PROZA  375  [Vidi]
74  DURA, DURA, KU KARUŢABRZO, BRZO, TALJIGAMA  (uspavanka)  POEZIJA  374  [Vidi]
75  FUTAĬKA LA RÎNDREDALJKA  (erotika)  POEZIJA  372  [Vidi]
76  O POVASTĂ ŃEAUDZÎTĂ, ŃEVĂDZUTĂJEDNA PRIČA, NEČUVENA, NEVIĐENA  (bajka)  PROZA  371  [Vidi]
77  DRAKU KU DUMŃEḐÎU PUN BUKAĆEĐAVO I BOG SADE USEVE  (pripovetka)  PROZA  369  [Vidi]
78  ŢARU KU MUARA-N VÎRU ŚUOŚICAR I VODENICA NA VRHU BRDA  (legenda)  PROZA  368  [Vidi]
79  Buala să nu pituļ, kă ći pitulă ĭa pi ćińe.Bolest da ne kriješ, jer će sakriti ona tebe.  (izreka)  PAREMIJA  368  [Vidi]
80  Măĭ bun ku pula-n pizdă, đi kît ku sapa pi umăr.Bolje je s kurcem u pički, nego s motikom na ramenu.  (izreka)  PAREMIJA  366  [Vidi]
81  Patru propćiće, patru śuļiće, patru stau, patru iĭ dau, patru sa ruagă la Dumńeḑîu, şî un fîlfastan.Četiri uprta, četiri uvrta, četiri stoje, četiri doje, četiri se Bogu mole, i jedan palavrtak.  (zagonetka)  ZAGONETKA  366  [Vidi]
82  ĎI LA UNU PĂN-LA ZEČEOD JEDAN PA DO DESET  (poskocica)  POEZIJA  364  [Vidi]
83  Bună s-ăţ fiĭe ińima, ka pasuĭu vińirĭa!Neka ti je srce dobro, kao što je pasulj petkom.  (zdravica)  PAREMIJA  364  [Vidi]
84  MÎNDRILOR, MÎNKAVAŞ GURAUSTA BIH VAM, MOME, JEO  (lirika)  POEZIJA  360  [Vidi]
85  Śi ĭe aĭa „pită-raspită”?Šta je to „pita-raspita”?  (zagonetka)  ZAGONETKA  355  [Vidi]
86  Kînd daĭ ku pĭatra-n uală, sa sparźe uala, da kînd daĭ ku uala-n pĭatră - sa sparźe ĭară uala.Kad udariš kamenom u lonac, razbije se lonac, a kad udariš loncem u kamen - razbije se opet lonac.  (izreka)  PAREMIJA  353  [Vidi]
87  FUĆE FATAJEBI CURU  (erotika)  POEZIJA  352  [Vidi]
88  KUM SVIĆI ARANŹELU A-NVAŢAT LUKRUKAKO JE SVETI ARANĐEL NAUČIO ZANAT  (mit)  PROZA  350  [Vidi]
89  KÎND AM FUOST LA MUĬKA FATĂKAD SAM BILA JA DEVOJKA  (lirika)  POEZIJA  349  [Vidi]
90  Pulă, pulă,
Pintru ćińe ma batură!
Kînd će vaḑură ĭeĭ skulată,
Măĭ đaţîră
Înk-o dată!
Kurče, kurče,
Zbog tebe me prebiše!
A kad te krutog videše,
Još jednom me
Mlatnuše!
  
(erotika)  POEZIJA  349  [Vidi]
91  KUM S-A FAKUT RUSAĻIĻIKAKO SU NASTALE RUSALJE  (legenda)  PROZA  348  [Vidi]
92  KÎND M-A UĬT PI LUOK LA VAĻEGLEDAM SVOJU ORANICU  (satira)  POEZIJA  348  [Vidi]
93  PUSĂĬ LA MÎNDRA MÎNA-N KAPOBGRLIH JOJ RUKOM GLAVU  (poskocica)  POEZIJA  347  [Vidi]
94  Ţîşńirĭa đin ćińe, sî ţîśńaskă! (var.) Ţîśńirĭa pîşku đin ćińe, sî ţîşńaskă! (var.) Lovi-ć-ar pîşku, dabuogda!Šiknulo iz tebe, da šikne! (var.) Šiknuo proliv iz tebe, da šikne! (var.) Strefio te proliv, dabogda!  (kletva)  PAREMIJA  346  [Vidi]
95  Dabuogda tuot înainće sî će duś, în urmă să ni ći măĭ întuorś.Dabogda samo napred išao, natrag se nikad ne vratio.  (kletva)  PAREMIJA  346  [Vidi]
96  POVASTA ĐI TUTUNPRIČA O DUVANU  (legenda)  PROZA  346  [Vidi]
97  Tat-tu în pod, da mă-ta îl trağe ďe nod.Otac ti je na tavanu, a majka ga za dršku vuče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  345  [Vidi]
98  BRĂNDUŞAUĂ GALBIŃUARĂŠAFRANČIĆU, ŽUTE BOJE  (lirika)  POEZIJA  345  [Vidi]
99  S-ăl fut în kur muort, pi blană-nćinsă.Jebem ga u dupe mrtvog, na položenoj dasci.  (psovka)  PAREMIJA  345  [Vidi]
100  ĐARÎNDU ĬASTĂ NARUOḐSVUDA IMA BUDALA  (anegdota)  PROZA  345  [Vidi]
101  KRŢA, KRŢA PI MALAĬCIGU-LIGU NA PROJARI  (erotika)  POEZIJA  344  [Vidi]
102  Muĭarĭa şî magarĭu sa uĭtă la tuot sluogu sî-ţ đia în kurişkapiće, da tu strînźe kapîăstru bińe, şî nu ći da.Žena i magare gledaju kod svakog brega da te zbace preko glave, a ti dobro pritegni uzde, i ne daj se.  (izreka)  PAREMIJA  343  [Vidi]
103  ĆAURIKĂ, ĆAURĂČAURICE, ČAURO  (erotika)  POEZIJA  342  [Vidi]
104  POVASTA LU SKAĬAĆEPRIČA O ČIČKU  (legenda)  PROZA  342  [Vidi]
105  ĻAKU LU UĬKA VISAĻINLEK UJKE VESELINA  (anegdota)  PROZA  341  [Vidi]
106  LULA MIKĂ, FATA MIKĂMALA LULA, MALA CURA  (uspavanka)  POEZIJA  337  [Vidi]
107  KÎT A FUOST KESAUA PĻINĂDOK JE BILA PUNA KESA  (lirika)  POEZIJA  337  [Vidi]
108  BARḐĂRODA  (uspavanka)  POEZIJA  334  [Vidi]
109  BABA MARTA KU DOĂSPRÎAŚE KOŽUAŚEBАBА МАRТА SА DVANAEST KОŽUHА  (mit)  PROZA  333  [Vidi]
110  Măĭ rău ĭe kînd će fuće vrunu ku pula muaļe: tu, saraku, traź sî skăpĭ, da ĭel ginđaşće kă mĭastîś đi drag, şi će fuće şî măĭ rău!Najgore je kad te neko jebe mekim kurcem: ti, siroma, vrdaš da se izvučeš, a on misli da mešaš jer ti je lepo, pa te jebe još gore!  (izreka)  PAREMIJA  332  [Vidi]
111  MA-NSURAĬ, LUVAĬ MUĬARĬEOŽENIH SE, UZEH ŽENU  (lirika)  POEZIJA  331  [Vidi]
112  POVASTA LU PIRPRIČA O PIREVINI  (legenda)  PROZA  331  [Vidi]
113  Duće la draku în balta vĭarđe.Idi do đavola u zelenu baru.  (kletva)  PAREMIJA  331  [Vidi]
114  KUM S-A BUŽUKURĬAḐĂ KOPILU KARE S-A MÎŃIĬAT?KAKO SE ZADIRKUJE DETE KOJE SE NALJUTILO?  (satira)  POEZIJA  331  [Vidi]
115  DUASKA KU PIROAĬEDASKA SA EKSERIMA  (vic)  PROZA  330  [Vidi]
116  Un ļemn mare ku doasprîaśe krĭenź, în tuata krĭanga kîći un kuĭb, în tuot kuĭbu kîći patru puĭ, în tuot puĭu kîći şapće uauă.Veliko drvo sa dvanaest grana, na svakoj grani po jedno gnezdo, u svakom gnezdu po četiri tića, a u svakom tiću po sedam jaja.  (zagonetka)  ZAGONETKA  330  [Vidi]
117  Rakaĭ-bikaĭ pin izvuară,
Or sî ĭasă, or sî muară,
Da-l aşćeţ ku gura guală.
Batrga se u izvoru,
Kao da je na umoru,
Ti ga vrebaš na pomolu.  
(zagonetka)  ZAGONETKA  329  [Vidi]
118  Doo klaĭuţă stau în rîpă, şi nu să surupă.Dva plasta na padini stoje, a ne padaju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  328  [Vidi]
119  FATA KU ĻIKDEVOJAČKI LIK  (lirika)  POEZIJA  325  [Vidi]
120  SÎNTUAĐIRI AĬ MARĬ ÎN RĬERNĂVELIKI TODOROVAC U RERNI  (anegdota)  PROZA  325  [Vidi]
121  Ma kulkaĭ asară-n ćindă,
Ku kapu pi kîramidă,
Şî fakuĭ albĭaţă-n pizdă.
Dau ku aku, dau ku sula,
Nuĭe ļaku ka ku pula.
Na trem sinoć sam prilegla,
Sa glavom na ćeramidi.
Pička mi od pene bridi.
Probah iglom i kalemom,
Al bez kurca leka nema.  
(erotika)  POEZIJA  325  [Vidi]
122  MA MIR, KUČE, ŞI MA MIRČUDIM TI SE, KUKAVICE  (lirika)  POEZIJA  324  [Vidi]
123  UOMU AL URÎT ŃIŚ LA MUARĂ NARE RÎNDRUŽAN ČOVEK NI NA MLINU REDA NEMA  (poskocica)  POEZIJA  320  [Vidi]
124  MA DUSĂĬ LA ŞÎḐÎTUAREJA OTIDOH NA SEDELJKU  (erotika)  POEZIJA  320  [Vidi]
125  La-l surd nu vorbĭa, la-l kĭuor nu arata.Gluvom ne govori, slepom ne pokazuj.  (izreka)  PAREMIJA  320  [Vidi]
126  BURTA KU MAŢUSTOMAK I CREVO  (vic)  PROZA  318  [Vidi]
127  KUM BLASTÎMĂ UOMU MUĬARĬAKAKO MUŽ KUNE ŽENU  (kletva)  PAREMIJA  315  [Vidi]
128  HITLER ĬE FRUMUOS BAĬATHITLER TI JE MOMAK LEP  (satira)  POEZIJA  312  [Vidi]
129  UNOĻIKA ŞÎ DOĻIKAJEDNOLIKA I DVOLIKA  (uspavanka)  POEZIJA  311  [Vidi]
130  LA ISPASNA SPASOVDAN  (erotika)  POEZIJA  311  [Vidi]
131  Patru ćetrinkurĭ,
Duauă bobiknurĭ,
Şî un ćorombok!
Četiri četrinke,
Četiri bobinke,
I jedan čorombok!  
(zagonetka)  ZAGONETKA  310  [Vidi]
132  Sî će duś la Dunîrĭe dupa apă tulburĭe, numiļi sî-ţ vină, tu să nu măĭ viń.Na Dunav da odeš po mutnu vodu, ime da ti dođe, ti da ne đođeš.  (kletva)  PAREMIJA  310  [Vidi]
133  Ińima đi drak, într-o butuarkă đi fag.U bukovom deblu, đavolovo srce.  (zagonetka)  ZAGONETKA  309  [Vidi]
134  O bag tare, o skuot muaļe, da đi-n kap iĭ mĭarźe baļe!Stavim je tvrdu, vadim je meku, a iz glave joj bale teku!  (zagonetka)  ZAGONETKA  308  [Vidi]
135  Riďa ļinğe pe Murďa pe kur, şi nu-l lasă pănă nu-l skuală.Riđa liže Murđi zadnjicu, i ne pušta ga dok mu ga ne digne.  (zagonetka)  ZAGONETKA  307  [Vidi]
136  ĐI KÎND SÎNT FĬARÎĻIOD KAD SU ZAMKE  (legenda)  PROZA  307  [Vidi]
137  Dabuogda unđe śiń sî nu prînḑ!Dabogda gde večeraš, da ne ručaš.  (kletva)  PAREMIJA  305  [Vidi]
138  Dabuogda nuapća să ći duară đinţî, da ḑîua să ći bată papuśi.Dabogda noću da te bole zubi, a danju da te žuljaju cipele.  (kletva)  PAREMIJA  305  [Vidi]
139  Dakă aĭ pi a tĭeu, aĭ şî pi dumńeḑău.Ako imaš svoga, imaš i boga.  (izreka)  PAREMIJA  302  [Vidi]
140  Soakră, soakră - poamă akră, đe ć-aĭ koaśe toată vara, tot aĭ fi akră ş-amară.Tašto, tašto, voće gorko, kad bi celog leta zrila, ti bi opet gorka bila.  (izreka)  PAREMIJA  301  [Vidi]
141  Dabuogda lînga tata mĭeu sî će baź!Dabogda kraj mog (mrtvog) oca (u zemlju) da uđeš.  (kletva)  PAREMIJA  301  [Vidi]
142  Dabuogda s-ăţ piśe pula đin rîdaśină!Dabogda ti kurac otpao iz korena!  (kletva)  PAREMIJA  300  [Vidi]
143  VINU NAĬKĂ MĂĬ ĐIVRĬAMEPORANI MI, DRAGI MOJ  (lirika)  POEZIJA  300  [Vidi]
144  Kopiĭi sînt pļiń đi draś ka muara đi saś.Deca su puna vragova, ko vodenica džakova  (izreka)  PAREMIJA  298  [Vidi]
145  La bisîarikă śe nu-ţ ažută, nu će ruga.Crkvi koja ti ne pomaže, nemoj se moliti.  (izreka)  PAREMIJA  297  [Vidi]
146  Bît đ-alun bun bît fu!Leskov štap dobar štap bi!  (brzalica)  PAREMIJA  297  [Vidi]
147  ĐESKÎNĆIK ĐI MASAUĂBAJANJE ZA ZUBOBOLJU  (satira)  POEZIJA  297  [Vidi]
148  Fuź đi draku, daĭ đe prokļetu.Bežiš od đavola, naletiš na vraga.  (izreka)  PAREMIJA  296  [Vidi]
149  Muta faśe futa.Ćutanje pravi jebanje.  (izreka)  PAREMIJA  296  [Vidi]
150  În vaļe adînkă stau golańi brînkă.U dnu dolje leže golje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  295  [Vidi]
151  ĆIĆIRIKĂ, ĆAKĂĆIĆIRIKA, ĆAKA  (satira)  POEZIJA  294  [Vidi]
152  S-ažuće, să nu skurće! Să traĭaskă, şî să krĭaskă! La mulţ ań ku sînataće!Da pomogne, da potraje! Da traje i napreduje! Na mnogo godina u zdravlje!  (zdravica)  PAREMIJA  292  [Vidi]
153  Flutur pi tata, flutur pi muma!Leptir na tatu, leptir na mamu!  (brzalica)  PAREMIJA  291  [Vidi]
154  Kînd sa vo faśa salka puom, şî tu sî ći faś uom.Kad vrba postane voćka, i ti da postaneš čovek.  (kletva)  PAREMIJA  290  [Vidi]
155  Şî minśuna ĭe vuorbă.I laž je reč.  (izreka)  PAREMIJA  289  [Vidi]
156  KUKUĻIEŢ KU PĬAŃE VĬERḐKUKAVICE, ZELEN-PERKO  (lirika)  POEZIJA  288  [Vidi]
157  Rîma, kînd kapîtă uokĭ, o ĭa pi ļemn în sus, ama vińe mĭerla ş-o ćokńaşće-n kap.Glista, kad progleda, krene uz drvo, al’ dođe kos pa je čukne u glavu.  (izreka)  PAREMIJA  286  [Vidi]
158  Đ-a fĭeća am pi dumńeḑău, kînd n-am pi a mĭeu.Badava imam boga, kad nemam svoga.  (izreka)  PAREMIJA  286  [Vidi]
159  A kalkat kapra pi pĭatră,
A krapat pĭatra în patru!
Kraparĭa kapu kăpri
Kum a krapat pĭatra în patru!
Nagazila koza kamen,
Kamen puk’o na četvoro!
Neka pukne kozi glava
Kao kamen na četvoro!  
(brzalica)  PAREMIJA  286  [Vidi]
160  A ḑîs ḑîsa sî ḑîk k-oĭ ḑîśe,
Da ĭuo nu ḑîsăĭ sî ḑîk k-o sî ḑîk,
K-am ḑîs sî ḑîk k-oĭ ḑîśe:
Să nu ḑîk k-am ḑîs!
Kazala kaža da kažem da ću kas’ti,
Al’ ja ne kazah da kažem da ću kas’ti,
Jer sam kaz’o da ću kas’ti da kažem:
Da ne kažem da sam kaz’o!  
(brzalica)  PAREMIJA  285  [Vidi]
161  Dă mă mumă după GiţăUdaj me za Giceta  (poskocica)  POEZIJA  283  [Vidi]
162  SKOSĂĬ RAZBUOĬU DUPA KASĂTURIH RAZBOJ IZA KUĆE  (satira)  POEZIJA  282  [Vidi]
163  NAŞ, NAŞ, FUĆELAŞKUME, KUME, ZAJEBANTU  (satira)  POEZIJA  282  [Vidi]
164  Pănă ažunź la Dumńeḑîu, ći manînkă svînţî.Dok stigneš do Boga, pojedu te sveci.  (izreka)  PAREMIJA  281  [Vidi]
165  ĐI LA KLĬE PĂN’ LA KLAĬEOKO STOGA, I NIZ POLJE  (erotika)  POEZIJA  279  [Vidi]
166  Dumńeḑîu ć-astrukă ku pîătura, da draku ći đestrukă, şî baće tuoba dupa ćińe sî sa rîdă lumĭa.Bog te pokriva ponjavom, a đavo otkriva, i bije doboš za tobom da ti se ljudi smeju.  (izreka)  PAREMIJA  279  [Vidi]
167  KUKURIKU, MANDAKUKURIKU, MANDA  (uspavanka)  POEZIJA  279  [Vidi]
168  Ţukatu ĭe kapara lu futaĭ.Ljubljenje je jebačka kapara.  (izreka)  PAREMIJA  278  [Vidi]
169  Bań am, pungă n-am,
Bań n-am, pungă am,
Śe baga, şî śe luva?
Novac imam, kesu nemam,
Novac nemam, kesu imam,
Šta staviti, šta uzeti?  
(brzalica)  PAREMIJA  274  [Vidi]
170  În rîmuĭtura đi uaĭe, un kuorn đi puork! Ăl vaḑu ăl kĭuor, auḑî ăl surd, ăl luvă ăl sîăk, ş-îl bagă l-al đeşćins dupa brîu.Ovca je rila, svinjski rog skrila! Slepac ga vide, o tome gluvi doču, sakati ga uze i raspasanom za pojas zadenu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  273  [Vidi]
171  Tanda aič, tanda koļa, tanda treku Duńerĭa.Tup ovde, tup onde, i tupko preko Dunava ode.  (zagonetka)  ZAGONETKA  273  [Vidi]
172  Nu kaska đin gură kît nu trĭaśe pin kur.Ne otvaraj usta koliko ne (može da) prođe kroz dupe.  (izreka)  PAREMIJA  272  [Vidi]
173  O ţîgankă trenţuruasă şeďe ku boĭeri la masă.Jedna Ciganka dronjava sedi za stolom s bojarima.  (zagonetka)  ZAGONETKA  271  [Vidi]
174  Şađerĭa domńaskă, aļergatura lupĭaskă.Gospodsko sedenje, vučje trčanje.  (izreka)  PAREMIJA  270  [Vidi]
175  Sî nu-ţ măĭ ažuće patruḑăś şî patru đi prazńiśe pi anu đi ḑîļe, şî ḑîļiļi marĭ ku ĭaļe!Ne pomoglo ti četrdeset i četiri slava u toku godine, zajedno sa velikim danima!  (kletva)  PAREMIJA  268  [Vidi]
176  TANDARIKĂ, TANDARĬATANDARIKA, TANDARA  (erotika)  POEZIJA  268  [Vidi]
177  Buata ţîńe lumĭa şî pomîntu.Motka drži svet i zemlju. (=Sila vlada svetom).  (izreka)  PAREMIJA  268  [Vidi]
178  Sî nu mîăĭ fiĭe guguļiţa-tĭa afurisîtă!Ne bila ti više glava prokleta!  (kletva)  PAREMIJA  266  [Vidi]
179  Nuĭe kîrd fara kuadă.Nema krda bez repa.  (izreka)  PAREMIJA  265  [Vidi]
180  Đin gură sî-ţ ĭasă, dupa kap sî-ţ ţîasă!Iz usta da ti izađe, po vratu da te mlati!  (kletva)  PAREMIJA  264  [Vidi]
181  Mînuşîţă frîntăSlomljena ručice  (uspavanka)  POEZIJA  264  [Vidi]
182  Kînd ĭe muĭarĭa naruadă, pi uom ăl duor piśuariļi.Kad je žena luda, muža bole noge.  (izreka)  PAREMIJA  262  [Vidi]
183  Ĭo sînt kopil đe babă, da nu śuparkă đe o nuapće.Ja sam babino dete, a ne pečurka od jedne noći.  (izreka)  PAREMIJA  262  [Vidi]
184  Nu lasa pĭ-al sarak sî muară đi fuame, kî kînd ĭel muare, nu ći lasă pi ćińe sî traĭeşć.Ne puštaj siromaha da umre od gladi, jer kad on umre, neće pustiti tebe da živiš.  (izreka)  PAREMIJA  262  [Vidi]
185  Rugu rugă kapra, kapra înpunźe muoşu, muoşu baće baba, baba taĭe kapu la kokuoş.Trn ubode kozu, koza bode čiču, čiča bije babu, baba seče petlu glavu.  (brzalica)  PAREMIJA  260  [Vidi]
186  Un buou, brĭaz bolobrĭaz, s-a bagat în vaśiļi alu Bolobrezuońi, ş-a bolobrezît vaśiļi la Bolobrezońi!Jedan vo, šaren volušaren, upao u krave Volušarenovih, i izvolušario krave Volušarenove!  (brzalica)  PAREMIJA  260  [Vidi]
187  Kare kată, aăla află.Ko traži, taj i nađe.  (izreka)  PAREMIJA  259  [Vidi]
188  Mumata stă, da tat-tu iĭ dă.Majka ti stoji, a otac joj ga udara.  (zagonetka)  ZAGONETKA  256  [Vidi]
189  Nu ći uĭta-n suare, kî kĭorăşć.Ne gledaj u sunce, jer ćeš oslepiti.  (izreka)  PAREMIJA  255  [Vidi]
190  Treče moşu grosu şi uoĭļi dosu (păn atunča).Prećiće čiča panj i ovce šumu (do tada).  (izreka)  PAREMIJA  254  [Vidi]
191  O gongiţă mikă, đi kur ći rađikă.Bubica mala, dupe ti podiže.  (zagonetka)  ZAGONETKA  254  [Vidi]
192  A spus aĭ batrîń: vrĭamĭa vińe đi kuada trĭaśe-nainće, da frunća ramîńe înapuoĭ.Stari su govorili: dolazi vreme da rep predvodi, a čelo da kasa za njim.  (izreka)  PAREMIJA  252  [Vidi]
193  KÎNĆIKU LU BĂBĂUBALADA O BABEJIĆU  (balada)  POEZIJA  252  [Vidi]
194  Tuot învăţu are şî đizvăţu.Svaka navika ima i odviku.  (izreka)  PAREMIJA  251  [Vidi]
195  ŞAP-ŞAP-ŞAP!ŠAP-ŠAP-ŠAP!  (bajalica)  POEZIJA  251  [Vidi]
196  Un kîrîmidarĭ ku kîrîmidariţa şîađe în kasă kîrîmidarĭaskă, şî vorbĭaşće kîrîmidarĭaşće.Ćeramidar sa ćeramidarkom, sede u kući ćeramidarskoj i govore ćeramidarski.  (brzalica)  PAREMIJA  248  [Vidi]
197  A murit kare ń-a faļit, da traĭaşće kar’ ńi puvestăşće.Umrli su oni što nas hvale, a žive oni što nas kude.  (izreka)  PAREMIJA  247  [Vidi]
198  Sa rîđe porîmba đi mură kî ĭe ńagră.Smeje se gloginja kupini da je crna.  (izreka)  PAREMIJA  244  [Vidi]
199  Mînă pi mînă spală, da vakă pi vakă ļinźe.Ruka ruku mije, a krava kravu liže.  (izreka)  PAREMIJA  243  [Vidi]
200  Nu faśa fuoku-n tufă mare.Ne loži vatru u gustoj šumi.  (izreka)  PAREMIJA  242  [Vidi]
201  Kare la Paşć n-are ńimik nou pi ĭel, ăl kîlarĭaşće magarĭu pin sat.Ko na Uskrs nema ničeg novog na sebi, jahaće ga magarac kroz selo.  (verovanje)  VEROVANJA  242  [Vidi]
202  Nu şăḑ la masă să mînś, dakă iş satul.Ne sedaš za sto da jedeš, ako si sit.  (izreka)  PAREMIJA  241  [Vidi]
203  Unđe paşće kapruţa, akolo şî ĭaduţa.Gde pase kozica, tu i jarence.  (izreka)  PAREMIJA  240  [Vidi]
204  Lukri, lukri ka furńika, da kînd muorĭ n-aĭ ńimika.Radiš, radiš poput mrava, a kad umreš - sve badava!  (izreka)  PAREMIJA  240  [Vidi]
205  Am o skruafă ļisă, pogaļisă,
Ku śinś purśiĭ, ļiş, pogaļiş;
Sug kît puot
Şî fug în tufă.
Krmača mi siva, poganjiva,
Pet prasića, sivi, poganjivi:
Nasišu se kol’ko mogu
Pa u trku bež’ u šumu!  
(brzalica)  PAREMIJA  240  [Vidi]
206  OĬARIĬA: KÎRDU, STÎNA ŞÎ BAŚIĬAOVČARSTVO: KRDO, STADO I BAČIJA  (obicaj)  PROZA  240  [Vidi]
207  Kar’ sa mǐastîkă ku laturļi, ăl manînkă puorśi.Ko se meša s’ pomijama, pojedu ga svinje.  (izreka)  PAREMIJA  234  [Vidi]
208  MA-NSOR KU MARIĬAOŽENIĆU MARIJU  (lirika)  POEZIJA  234  [Vidi]
209  Muĭare batrînă, đi şapće uorĭ în stamînă.Stara žena, sedam put nedeljno (ima seks).  (izreka)  PAREMIJA  233  [Vidi]
210  Nu ĭe sarak ăla kare n-are, numa aăla lu kare iĭ măĭ trîabe şîmăĭ.Nije siromah onaj koji nema, nego onaj kome treba još.  (izreka)  PAREMIJA  232  [Vidi]
211  Pănă ĭe ćinăr, uomu ĭe gruos đi kap. (N-askultă đi ńima).Dok je mlad, čovek je tvrde glave. (Ne sluša nikog).  (izreka)  PAREMIJA  231  [Vidi]
212  Grîu skapă đi nuverĭ grĭeĭ, da faina nu skapă đi mîna rîa.Žito će uteći od teških oblaka, ali brašno od zle ruke neće.  (izreka)  PAREMIJA  231  [Vidi]
213  Uskat muort, parke manînkă bĭeşîń fripće.Mrtvi žgolja, kao da jede pečene prdeže.  (izreka)  PAREMIJA  226  [Vidi]
214  Dakă ĭastă ḑîļe, ĭastă şî ļak.Ako ima dana, ima i leka. (Srp. paralela: Ako ima veka, ima i leka).  (izreka)  PAREMIJA  223  [Vidi]
215  PLUAĬE, PLUAĬE!KIŠA, KIŠA!  (obredna)  POEZIJA  222  [Vidi]
216  Numa ĭe pomîntu batrîn, da uomu nu.Samo je zemlja stara, a čovek ne.  (izreka)  PAREMIJA  217  [Vidi]
217  Kum kînta păsîrļi kînd tună primovara?Kako pevaju ptice kad dođe proleće?  (satira)  POEZIJA  216  [Vidi]
218  ĐI LA PAĬE PĂN’ LA PAĬE (2)OD SENA DO SENA  (erotika)  POEZIJA  216  [Vidi]
219  BUŹUOKURA ĐI VANĂRUGALICA ZA JOVANA  (satira)  POEZIJA  216  [Vidi]
220  Op-trop, bań îngruop, fuńe-nćing, gĭame astrîng.Hop-cup, sejem novce, širim konce, klubad skupljam.  (zagonetka)  ZAGONETKA  212  [Vidi]
221  Muĭarĭa ći-ńakă într-o ļingură đi apă.Žena (može da) te udavi u kašici vode.  (izreka)  PAREMIJA  211  [Vidi]
222  LAZARKALAZARIČKA PESMA  (obredna)  POEZIJA  211  [Vidi]
223  Muarća şî pluaĭa ńiśkînd sî nu kaţ, kî vin sîngure.Smrt i kišu nikad ne prizivaj, jer dolaze same.  (izreka)  PAREMIJA  210  [Vidi]
224  Manînkă moduva đe pĭe maţă.Jede srž iz creva. Fig. Priča gluposti, tj. jede ono što ne treba.  (izreka)  PAREMIJA  208  [Vidi]
225  Fraţî sînt fraţ pănă nu-nśiep să-npartă pîńa.Braća su braća dok ne počnu da dele hleb.  (izreka)  PAREMIJA  206  [Vidi]
226  FUAĬE VĬARĐE, TALPA GÎŞĆIZELEN LISTAK TUŠANJ BILJKE  (erotika)  POEZIJA  205  [Vidi]
227  Burta mĭa pi burta tĭa, lunga mĭa în gaura tĭa.Trbuh moj na trbuh tvoj, dugo moje u rupu tvoju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  201  [Vidi]
228  Uńi, dońi, trońi, pińi, ronta, konta, śoa gîrna, ćok, pok, daĭ ku kuru în fuok.
(var.) Uńi, dońi, trińi, peńi, ronta, konta, ţava gîrla, ćok, pok, daĭ ku kuru în fuok.
Jen', dva, tri, peni, ronta, konta, čoa grna, tuc, kuc, tresni s guzom u ognjište.  (brzalica)  PAREMIJA  199  [Vidi]
229  Întrabă fata:
— Mumă, đi śe nu ĭe pula kît klańa?
— E, kînd ar fi pula kît klańa, pizda-r fi kît ţarku!
Pita ćerka:
— Majko, zašto kurac nije kao stog?
— E, kad bi kurac bio kao stog, pička bi bila ko senik oko stoga!  
(pitalica)  PAREMIJA  198  [Vidi]
230  Vaĭ đi maĭka luĭ.Jadna mu majka!  (izreka)  PAREMIJA  196  [Vidi]
231  BUŹUOKURA ĐI PAUNRUGALICA ZA PAUNA  (satira)  POEZIJA  195  [Vidi]
232  La kap ka firizu, la kur ka sîaśira: kokuoş, puorkuļe, priśĭapiće magarĭuļe.Srpast rep a testerasta glava: petao, svinjče, priseti se, magarče!  (zagonetka)  ZAGONETKA  192  [Vidi]
233  Unu, doru, tiru, paru, şiru, şaru, şapru, opru, nopru, dopru.Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset.  (brzalica)  PAREMIJA  187  [Vidi]
234  Uou ńiśkînd n-are buală. (Nu sa bulnavĭaşće ńiśkînd.)Jaje nikad nema bolest. (Nikad se ne razboli.)  (izreka)  PAREMIJA  181  [Vidi]
235  Baltă să fiĭe, da bruoşćiļi sa adună.Bare da bude, a žabe će se skupiti.  (izreka)  PAREMIJA  178  [Vidi]
236  ĐI ŚE ĬE ALBINA ŃAGRĂZAŠTO JE PČELA CRNA  (basna)  PROZA  178  [Vidi]
237  Kare taśe, ăla faśe.Ko ćuti, taj radi.  (izreka)  PAREMIJA  175  [Vidi]
238  VISAĬ VISU ASTANUAPĆESANAK USNIH OVE NOĆI  (lirika)  POEZIJA  173  [Vidi]
239  Kînd sa boćiaḑă, kopilu pļakă pi kaļa lu Dumńeḑîu.Kad se dete krsti, kreće Božjim putem.  (izreka)  PAREMIJA  172  [Vidi]
240  A vindut đin kasă śe nu sa vinđe.Prodala iz kuće što se ne prodaje.  (izreka)  PAREMIJA  172  [Vidi]
241  Sî đa dumńeḑîu sî aĭ tot karunţ în kasă, da ńepuoţ ńiśkînd pi lînga masă.Dabogda imao samo sede u kući, a unuke nikad oko stola.  (kletva)  PAREMIJA  171  [Vidi]
242  Au, au, în vîr đi nuĭau.Joj, joj, na vrh pruta stoji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  169  [Vidi]
243  Numa kapra mĭarźe ku kuru guol, fata mare nu.Samo koza ide gologuza, a devojka ne.  (izreka)  PAREMIJA  168  [Vidi]
244  BAŤE TOBA LA MOLDOVA, IILUPA DOBOŠ KROZ MOLDOVU, II  (erotika)  POEZIJA  168  [Vidi]
245  Pi nuoĭ nu trăbe să ńi tungă ńima, noa lîna pikă sîngură.Nas niko ne treba da šiša, nama vuna opada sama.  (izreka)  PAREMIJA  167  [Vidi]
246  Bago-n ćakă!Ućuti! Zaveži! Začepi! dosl. „Uvuci je(zik) u kanije”.  (izreka)  PROZA  167  [Vidi]
247  Flomîndu n-aşćată kuoptu, guolu n-aşćată nalbitu.1)Gladan ne čeka pečenje, nag ne čeka beljenje.  (izreka)  PAREMIJA  166  [Vidi]
248  Duśa-ća-ĭ, unđe sa dus mutu ku kalu.Idi, kud je otišao mutavko sa konjem.  (kletva)  PAREMIJA  166  [Vidi]
249  Kopilu ńibućeḑat puće la kakat.Nekršteno dete na govna smrdi.  (izreka)  PAREMIJA  165  [Vidi]
250  Kîntă pupîḑa-n pătură.Peva pupavac pod ponjavom.  (izreka)  PAREMIJA  165  [Vidi]
251  Fuće saraka, ama kato la uokĭ.Jebi siroticu, al’ je gledaj u oči.  (izreka)  PAREMIJA  165  [Vidi]
252  ŢÎGANO-L PÎKATUOS Ś-A FUTUT ĬAPAGREŠNI CIGA KOJI JE JEBO KOBILU  (vic)  PROZA  165  [Vidi]
253  La kap fată, la kur gaļată.Kod glave - devica, kod guze - vedrica.  (izreka)  PAREMIJA  164  [Vidi]
254  Buala boļiaşće, da saku goļaşće.Bol boluje, a džak prazni.  (izreka)  PAREMIJA  164  [Vidi]
255  Una Ĭela, duda Ĭela, kara Ĭela, kara miş, kara biş, opaţ, kopaţ, źurźu, murźu, kļanţ.Neprevodivo  (brzalica)  PAREMIJA  162  [Vidi]
256  Blînd ka mńelu, faśe ka purśelu.Ko jagnje umilno, ko prase nemirno.  (zagonetka)  ZAGONETKA  162  [Vidi]
257  Să-l fut în kur muort, ļegat đe gard ku iţuoń đe paĭe.Jebem li ga u dupe mrtvog, vezanog za ogradu konopcem za slamu.  (psovka)  PAREMIJA  161  [Vidi]
258  Dabuogda să-ĭ piśe pula đin rîdaśină.Dabogda mu kurac iz korena otpao.  (kletva)  PAREMIJA  161  [Vidi]
259  Sî će duś, muĭarĭe, ka vîntu, şî sî okoļeşć tot pomîntu; đi o ḑî şî đ-o nuapće sî okoļeşć ţărļi tuaće; đi o ḑî şî đ-o sară - sî ĭeş şî đin ţărĭ afară!Da odeš, ženo, ko vetar, da obiđeš ceo svet; za dan i noć da obiđeš zemlje sve; a za veče i jedan dan, da izađeš iz sveta van!  (kletva)  PAREMIJA  160  [Vidi]
260  TAŚ, KĂ AŞA ĬE LA SARAŚTAKO TI JE KOD SIROTINJE  (anegdota)  PROZA  159  [Vidi]
261  Amunka kînd sa kîntă altu la gruapa tĭa.Nevolja je kad drugi kuka na tvom grobu.  (izreka)  PAREMIJA  159  [Vidi]
262  Apa đi kîtra ḑîuă îngĭaţă.Voda se pred zoru ledi.  (izreka)  PAREMIJA  159  [Vidi]
263  Dakă muĭarĭa nu ĭe bună, măĭ bińe să-ĭ muară uomu.Ako žena ne valja, bolje da joj umre čovek.  (izreka)  PAREMIJA  159  [Vidi]
264  Đafĭeća aĭ pi Dumńeḑău, kînd n-aĭ pi a tĭeu.Badava imaš Boga, kad nemaš svoga.  (izreka)  PAREMIJA  159  [Vidi]
265  Unđe lînă nu ĭe mînă, unđe mînă nu ĭe lînă.Gde je vune ruke nema, gde je ruke, vune nema.  (izreka)  PAREMIJA  158  [Vidi]
266  BAĆE TOBA LA MOLDOVA, ILUPA DOBOŠ KROZ MOLDOVU, I  (erotika)  POEZIJA  158  [Vidi]
267  Kalu fara kap pi drum fara ĭarbă.Bezglavi konj na putu bez trave.  (zagonetka)  ZAGONETKA  158  [Vidi]
268  O ţîgankă zdrănţuruasă şîađe ku guoşći la masă.Dronjava Ciganka sa gospodom za trpezom sedi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  157  [Vidi]
269  Dakă mint, dabuogda să nu măĭ ažung suarļi ku piśuarļi, ńiś luna ku mîna.Ako lažem, dabogda nikad ne dohvatio sunce nogama, ni mesec rukama.  (kletva)  PAREMIJA  157  [Vidi]
270  Kînd aĭ măĭ multă pulă, măĭ bun s-o taĭ.Kad imaš višak kurca, bolje je da ga odsečeš.  (izreka)  PAREMIJA  156  [Vidi]
271  Pin kur la vaka ńagră ći uĭţ la đinţ-aĭ albĭ.Kroz kravino crno dupe gledaš joj u bele zube.  (zagonetka)  ZAGONETKA  156  [Vidi]
272  Ažută la-l slab, kă-l pućarńik skapă sîngur.Pomogni slabom, jači će se sam izvući.  (izreka)  PAREMIJA  156  [Vidi]
273  Śe sa kîntă ka mîţa, da nu ĭe mîţă?
— Mîrtanu.
Šta mauče kao mačka, a nije mačka?
— Mačor.  
(pitalica)  PAREMIJA  156  [Vidi]
274  Sî aĭ averĭe şî pućerĭe!Da imaš bogatstvo i moć!  (zdravica)  PROZA  156  [Vidi]
275  Paza bună petrĭaśe primĭažđa rîa.Veliki oprez prevlada veliku nesreću.  (izreka)  PAREMIJA  155  [Vidi]
276  Duće la draku în balta vĭarđe.Idi đavolu u zelenu baru.  (psovka)  PAREMIJA  155  [Vidi]
277  Ĭo ku bińe dupa ťińe, tu ku pula dupa mińe.Ja dobrim oko tebe, a ti kurcem oko mene.  (izreka)  PAREMIJA  154  [Vidi]
278  Dă muoşu kît puaće, da untu nu măĭ skuaće.Mlati čiča, puca snaga, a od masla nigde traga.  (zagonetka)  ZAGONETKA  154  [Vidi]
279  FOAIŢĂ VĬARĐE ĐE SKUMPINĂZELEN LIST OD RUJEVINE  (lirika)  POEZIJA  154  [Vidi]
280  Răsturńika lu Bagan!Preturnica Ulaznika!  (izreka)  PAREMIJA  153  [Vidi]
281  Pi lînga kalu al muort, tuaće śuarîļi gîrîĭe.Pored mrtvog konja sve vrane grakću.  (izreka)  PAREMIJA  153  [Vidi]
282  Śe nu ĭe, ńiś ţaru nu manînkă.Čega nema, ni car ne jede.  (izreka)  PAREMIJA  153  [Vidi]
283  Kînd tună, ći duare, dupa ś-a tunat, ţî drag.Dok ulazi, boli, a kad uđe, milo ti.  (zagonetka)  ZAGONETKA  153  [Vidi]
284  Đi la unu înśape tuot numaratu.Od jedan počinje svako brojanje.  (izreka)  PAREMIJA  153  [Vidi]
285  Dabuogda unđe śiń, să nu prînḑ.Dabogda gde večeraš, da ne ručaš.  (kletva)  PAREMIJA  153  [Vidi]
286  Futuće-n kuriţ, muort.Bemte u dupence, mrtvog.  (psovka)  PAREMIJA  153  [Vidi]
287  Dupa prînz tot săraku puńe kapu.Posle ručka i siromah odmora.  (izreka)  PAREMIJA  153  [Vidi]
288  Popa kînd n-are śe sî lukre, bagă kuaĭļi în butuoĭ, şî pĭe urmă śarkă să ļi skuată, ma nu puaće.Pop kad nema šta da radi, nabija jajca u bure, a posle proba da ih izvuče, al ne može.  (izreka)  PAREMIJA  153  [Vidi]
289  Kînd ar fi sapa ka grapa, da grapa kît luoku, şî ţîganu ar puńa-n kîmp.Kad bi motika bila ko drljača, a drljača ko njiva, i Ciga bi radio u polju.  (izreka)  PAREMIJA  152  [Vidi]
290  Tu ć-aĭ bĭeşît, da lumĭa o să spună kî ć-a-ĭ kakat tuot.Ti si prdnuo, a ljudi će reći da si se sav usrao.  (izreka)  PAREMIJA  152  [Vidi]
291  Kîn’ fu kĭară, fu bună, kîpată uokĭ - nu ĭe đi ńimika.Dok beše slepa, beše dobra, dobi oči - nije ni za šta.  (zagonetka)  ZAGONETKA  152  [Vidi]
292  Al śe faśe, are un pakaće, al śe-l mînă, are nuauă.Ko čini, ima jedan greh, ko navodi - ima devet.  (izreka)  PAREMIJA  152  [Vidi]
293  Amnarĭu skapîră, ama nu la tuata pĭatra.Ognjilo kreše, ali ne o svaki kamen.  (izreka)  PAREMIJA  152  [Vidi]
294  Rău ku rău, ama fara rău şĭ măĭ mare rău.Zlo je sa zlom, ali bez zla još je veće zlo.  (izreka)  PAREMIJA  152  [Vidi]
295  Nu lukră ńimika, numa dă ţîţă la sapă.Ne radi ništa, samo doji motiku.  (izreka)  PAREMIJA  152  [Vidi]
296  Rîsu satuluĭ skuaće rîsu đin sat.Seoski ismevač ismevak iz sela izvlači.  (izreka)  PAREMIJA  152  [Vidi]
297  Đin gură sî-ţ ĭasă, dupa kap sî-ţ ţîasă.Što ti iz usta izleti, po vratu nek te klepi.  (kletva)  PAREMIJA  152  [Vidi]
298  Ţara ĭe pomană kare sa dă la-l muort în ḑîua-ĭa kînd ăl îngruapă, şî sa puńe dupa śe sa-ntuarśe lumĭa đi la morminţ.Cara je daće koja se daje pokojniku na dan sahrane, i postavlja se po povratku ljudi sa groblja.  (obicaj)  PROZA  152  [Vidi]
299  Śumalkă, śumalkă, će prinđe đe falkă şî dă ku ćińe đi salkă.Čumalka, čumalka, hvata te za vilicu i udara tobom o vrbicu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  152  [Vidi]
300  Śinś fraţ la o bîrnă lukră.Petoro braće jednu gredu delju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  151  [Vidi]
301  Kare draku nu şćiĭe, pi ĭarbă vĭarđe să nu fiĭe.Ko đavola ne poznaje, na zelen’ travi ne opstaje  (izreka)  PAREMIJA  151  [Vidi]
302  Unđe mulţ parĭ, unu dă şî-n kur.Gde je mnogo kočeva, jedan te ubode u zadnjicu.  (izreka)  PAREMIJA  151  [Vidi]
303  Spuńe la tuoţ, să nu spună la ńima.Kaži svakom, da ne kaže nikom.  (izreka)  PAREMIJA  151  [Vidi]
304  Bîtu ţîńe pomîntu.Batina zemlju drži.  (izreka)  PAREMIJA  150  [Vidi]
305  Gaina pi krĭastă sa vĭađe śe uauă duśe.Kokoška se po kresti vidi kakva jaja nosi.  (izreka)  PAREMIJA  150  [Vidi]
306  Đi aiśa păn’ la munće tuot un klopît s-auđe.Odavde do planine jedno isto zvono zvoni.  (zagonetka)  ZAGONETKA  149  [Vidi]
307  O uaĭe saină dupa o rîdaśină.Ovca se siva u korenju skriva.  (zagonetka)  ZAGONETKA  149  [Vidi]
308  Duauă buńe nu mĭerg tot odată.Dva dobra ne idu zajedno.  (izreka)  PAREMIJA  149  [Vidi]
309  Taśiarĭa dulśe ka mńiarĭa, taĭna kîrśură ka saĭna.Ćutanje je slatko ko med, pričanje klizavo ko led.  (izreka)  PAREMIJA  149  [Vidi]
310  Uomu bĭa aĭa śe n-ar bĭa ńiś puorśi.Čovek pije ono što ni svinje ne bi.  (izreka)  PAREMIJA  149  [Vidi]
311  Dabuogda buoĭi sî-ĭ muara în źug, aratura să nu măĭ fakă.Dabogda mu lipsali volovi u jarmu, oranje da ne završi.  (kletva)  PAREMIJA  149  [Vidi]
312  Sî đa dumńeḑîu atunś sî ći faś muĭare kînd va faśa rakita mńare.Dabogda da budeš žena kad vrba bude pravila med.  (kletva)  PAREMIJA  149  [Vidi]
313  Śe nu ĭastă triĭ în lumĭe?
— Sî ći-ntuorś đi unđe aĭ ĭeşît, sî măĭ înviĭ dupa muarće, şî nus skărĭ pănă-n śerĭ.
Čega nema tri na svetu?
— Da se vratiš odakle si izašao, da oživiš posle smrti, i nema stepeništa do neba.  
(pitalica)  PAREMIJA  149  [Vidi]
314  Kîtă karńe are kapra?
— Kît îĭ înkĭapă supt pĭaļe.
Koliko mesa ima koza?
— Koliko joj staje pod kožu.  
(pitalica)  PAREMIJA  148  [Vidi]
315  Dungă lungă arsă-n kur.Pruga duga, crnoguza.  (zagonetka)  ZAGONETKA  148  [Vidi]
316  Đi-ntrun vîr đi karpińel sa kîntă un baĭeţăl: nu sa ćiame đi kîń, numa đi gaiń.Sa vrha grabića vašaj mladića: ne boji se kuca, već koke što kljuca.  (zagonetka)  ZAGONETKA  148  [Vidi]
317  Şî vita bĭa, ama şćiĭe kît.I stoka pije, ali zna koliko.  (izreka)  PAREMIJA  148  [Vidi]
318  Kînd va fi salka puom, atunś şî ĭel să fiĭe uom. Atunś, şî ńiś atunś!Kada vrba voćka bude, tad i on nek bude čovek. Tada, a ni tada!  (kletva)  PAREMIJA  148  [Vidi]
319  Pikaţar nasu în ḑama đi varḑă.Otpao ti nos u čorbu s kupusom.  (kletva)  PAREMIJA  148  [Vidi]
320  Đi śe pluaĭe?
— Sî fută pomîntu, sî rođaskă.
Zašto pada kiša?
— Da jebe zemlju, da rodi.  
(pitalica)  PAREMIJA  148  [Vidi]
321  MUOŞU KU BABĂ ŞÎ FATĂ TARE ĐI KAPČIČA SA TVRDOGLAVOM BABOM I ĆERKOM  (pripovetka)  PROZA  147  [Vidi]
322  Pin avļiĭa fîrţońiĭa, şî sa-ntuarsă ĭar’ aśiĭa.Po avliji vrckala se, pa na mesto vratila se.  (zagonetka)  ZAGONETKA  147  [Vidi]
323  Gîzdariĭa stă într-un piśuor, da sîraśiĭa în tuaće patru.Bogatstvo stoji na jednoj nozi, a siromaštvo na sve četiri.  (izreka)  PAREMIJA  147  [Vidi]
324  Dakă ĭe batrîn, ńima no-l puńe în uală să-l fĭarbă.Ako je star, niko ga neće u loncu kuvati.  (izreka)  PAREMIJA  147  [Vidi]
325  Kapu apļekat ńiśkînd nu ĭe taĭat.Pognuta se glava nikad ne seče.  (izreka)  PAREMIJA  147  [Vidi]
326  Măĭ bińe bat supt bat, đikît bolnau în pat.Bolje pijan pod krevetom, nego bolestan na krevetu.  (izreka)  PAREMIJA  147  [Vidi]
327  Fara rakiĭe nu ĭe visaļiĭe.Bez rakije veselje nije.  (izreka)  PAREMIJA  147  [Vidi]
328  Śe dakă muare uomu, nu sa faśe gaură-n śerĭ, numa-n pomînt.Šta ako umre čovek, ne pravi se rupa u nebu, nego u zemlji.  (izreka)  PAREMIJA  147  [Vidi]
329  Draku mi-ntîń astrukă ku pătura, da pĭeurma o traźe đi tuot sa vĭađe.Đavo prvo pokriva ponjavom, a posle je svuče da se sve vidi.  (izreka)  PAREMIJA  147  [Vidi]
330  Kare ĭe muort, ḑaśe supt kuort, kare ĭe viu, bĭa rakiu.Ko je mrtav, pod humkom leži, ko je živ, rakiju pije.  (izreka)  PAREMIJA  147  [Vidi]
331  Abaćarĭa đin kaļe aduśe mulće rîaļe.Skretanje sa (pravog) puta donosi mnoga zla.  (izreka)  PAREMIJA  147  [Vidi]
332  Pin stîklă trĭaśe, şî n-o sparźe.Kroz staklo prolazi, a ne lomi ga.  (zagonetka)  ZAGONETKA  146  [Vidi]
333  Kare ĭe bun, nu sa ćiame đu žumataće satu.Ko je dobar, ne boji se pola sela.  (izreka)  PAREMIJA  146  [Vidi]
334  S-a dus ursu la kurs, ş-a veńit ĭară urs.Ko medved na kurs pošo, ko medved je s kursa došo.  (izreka)  PAREMIJA  146  [Vidi]
335  Al naruod dupa-l naruod mĭarźe.Lud za ludim ide.  (izreka)  PAREMIJA  146  [Vidi]
336  Kare śĭare, nu pĭare, da ńiś bińe nu-ş auđe.Ko prosi, ne gine, ali ni dobro o sebi neće čuti.  (izreka)  PAREMIJA  146  [Vidi]
337  A trekut pin sat, da kîńi n-a latrat.Kroz selo je prošla, a psi ne zalajaše.  (zagonetka)  ZAGONETKA  145  [Vidi]
338  Traĭaşće ka rarunkiļi-n său.Živi kao bubreg u loju.  (izreka)  PAREMIJA  145  [Vidi]
339  Odolan đi vakă, în butuarkă đi salkă.Kravlja koščina u vrbovoj duplji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  145  [Vidi]
340  Đestul o buată la un kar đi uaļe.Dosta je jedna tojaga za kola krčaga.  (izreka)  PAREMIJA  145  [Vidi]
341  Păsîrĭ mulće, tuata are ļimba iĭ.Mnogo ptica, svaka svoj jezik ima.  (izreka)  PAREMIJA  145  [Vidi]
342  Puorku śe nu aļiaźe laturļi, sa-ngraşă.Goji se svinja koja ne bira pomije.  (izreka)  PAREMIJA  145  [Vidi]
343  Uomu-l kată pi draku, da nu draku pi uom.Čovek traži đavola, a ne đavo čoveka.  (izreka)  PAREMIJA  145  [Vidi]
344  Dakă aş fi drak, n-aş fi sarak.Da sam đavo, ne bih bio siromah.  (izreka)  PAREMIJA  145  [Vidi]
345  ALA ĐIN ŹUGASTRUALA IZ KLENA  (verovanje)  PROZA  145  [Vidi]
346  Mustaţa susuļi, în gaură stupi.Brk usuče, u rupu se uvuče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  144  [Vidi]
347  Patru stau, patru iĭ dau, da patru sa ruagă la Dumńeḑîu.Četiri stoje, četiri doje, a četiri se Bogu mole.  (zagonetka)  ZAGONETKA  144  [Vidi]
348  Ĭa ku saku, vĭeḑ pi draku.Uzmi džakom, videćeš se s vragom.  (izreka)  PAREMIJA  144  [Vidi]
349  Or pukovńik, or pokoĭńik.Il’ pukovnik, il’ pokojnik.  (izreka)  PAREMIJA  144  [Vidi]
350  Unđe sa bat fraţî, nu će mistaka.Ne mešaj se kad se braća tuku.  (izreka)  PAREMIJA  144  [Vidi]
351  Đi śe sînt la ĭepur piśuarļi đinapuoĭ măĭ lunź?
— Sî nu ći apļeś kînd ăl ţuś în kur.
Zašto su zecu zadnje noge duže?
— Da se ne saginješ kad ga ljubiš u dupe.  
(pitalica)  PAREMIJA  144  [Vidi]
352  Đin kakat plaśintă nu ĭe.Od govna se pita ne pravi.  (izreka)  PAREMIJA  143  [Vidi]
353  Kalu nu şćiĭe să-npingă, ĭel şćiĭe numa să tragă.Konj ne zna da gura, on zna samo da tegli.  (izreka)  PAREMIJA  143  [Vidi]
354  Dabuogda tuot înainće sî će duś, ĭn urmă să ni ći măĭ întuorś.Dabogda samo napred da ideš, nazad nikad da se ne vratiš.  (kletva)  PAREMIJA  143  [Vidi]
355  Đi śe muĭerļi mult vorbĭesk, da uamińi mult ginđesk?
— Muĭerļu au duauă gurĭ, da uamińi duauă kapiće.
Zašto žene mnogo pričaju, a muškarci mnogo misle?
— Žene imaju dvoja usta, a muškarci dve glave.  
(pitalica)  PAREMIJA  143  [Vidi]
356  Vuorba dulśe mult aduśe.dosl. Slatka reč mnogo donosi. (fig.) Lepa reč gvozdena vrata otvara.  (izreka)  PAREMIJA  142  [Vidi]
357  Am un ļemn: la rîdaśină vĭarđe, la mižluok uskat, la vîr fluarĭa lumină.Imam jedno drvo: u korenu zeleno, u sredini osušeno, na vrhu sjaji cvet.  (zagonetka)  ZAGONETKA  142  [Vidi]
358  Kînd ar faśa tuata muska mńerĭe, ar fi fagurĭ şî la kuru kaluluĭ (kă akolo sînt muşćiļi măĭ mulće).Kad bi svaka muva pravila med, bilo bi saća i pod konjskim repom (jer tamo ima muva najviše).  (izreka)  PAREMIJA  142  [Vidi]
359  Ćićirikă mikă đi kur đi rađikă.Malo te žiže uvis podiže.  (zagonetka)  ZAGONETKA  142  [Vidi]
360  Aļi rîaļe şî ńebuńe mĭerg tuot pin lumĭe.I dobro i zlo kroz narod idu zajedno.  (izreka)  PAREMIJA  142  [Vidi]
361  Kare fomĭaşće, ăla tînžîaşće.Ko gladuje, taj vene.  (izreka)  PAREMIJA  142  [Vidi]
362  Unđe bińe, nu ĭe lok đe mińe, unđe rău - tot ĭeu.Gde je dobro, niko me ne prima, ge je zlo - samo mene ima.  (izreka)  PAREMIJA  142  [Vidi]
363  Kare puaće, aăla ruađe.Ko može, taj glođe.  (izreka)  PAREMIJA  142  [Vidi]
364  Sî će duś la Dunîrĭe dupa apă tulburĭe, numiļi sî-ţ vină, tu sî nu măĭ viń.Da odeš na Dunav po mutnu vodu, ime da ti dođe, a ti da ne dođeš.  (kletva)  PAREMIJA  142  [Vidi]
365  Kînd ĭe uou măĭ mare đi kît buo?
— Kînd ăl faśe gaina în puodu ştăļi.
Kad je jaje više od vola?
— Kad ga koka snese na tavanu štale.  
(pitalica)  PAREMIJA  142  [Vidi]
366  Bagă sama śe vorbĭeşć, kî uomu đi vuorbă sa baće.Pazi dobro šta govoriš, jer čoveka zbog reči tuku.  (izreka)  PAREMIJA  141  [Vidi]
367  Piku pikă, balta-ngĭaţă.Kaplja kaplje, baru ledi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  141  [Vidi]
368  Bĭa bińe, manînkă bîńe, kă nu şćiĭ muarća kînd vińe.Pij dobro, jedi dobro, jer ne znaš kada smrt dolazi.  (izreka)  PAREMIJA  141  [Vidi]
369  Kare taĭe, parće-ş faśe.Ko seče, sebi teče.  (izreka)  PAREMIJA  141  [Vidi]
370  Ļemn la ļemn sa žaļiaşće, da uom la uom lakrîmĭ varsă.Drvo se drvetu žali, a čovek pred čovekom suze lije.  (izreka)  PAREMIJA  141  [Vidi]
371  Kînd ar fi tuata muska đi mńare, ar fi mńare şî la kuru kaluluĭ.Kad bi svaka muva pravila med, bilo bi meda i na konjskoj zadnjici.  (izreka)  PAREMIJA  141  [Vidi]
372  Kînd sa fĭarbe lapćiļi, să aĭ uokĭ şî la kur.Kad se mleko kuva, da imaš oči i na zadnjici.  (izreka)  PAREMIJA  141  [Vidi]
373  Şuĭră tu la kuru tĭeu, kî la-l mĭeu nu-ĭ şćiĭ kînćiku.Zviždući svom dupetu, jer mome pesmu ne znaš.  (izreka)  PAREMIJA  141  [Vidi]
374  Đi śe bou sa kulkă?
— Đi śe nu puaće să şadă pi skamn.
Zašto vo leži?
— Zato što ne može da sedi na stolici.  
(pitalica)  PAREMIJA  141  [Vidi]
375  Unđe are vaka măĭ multă karńe?
— Supt pĭaļe.
Gde krava ima najviše mesa?
— Pod kožom.  
(pitalica)  PAREMIJA  141  [Vidi]
376  Ploaĭa şi moarťea ńičkînd sî nu kaţ, kă vin sîngure.Kišu i smrt nikad ne prizivaj, jer dolaze same.  (izreka)  PAREMIJA  141  [Vidi]
377  Bată-l domńeḑău, să-l bată.Bog ga ubio, da ga ubije.  (kletva)  PAREMIJA  141  [Vidi]
378  Am un buou, fîn iĭ dau şî vara şî ĭarna, şî nu sa măĭ îngraşă.Imam jednog vola, hranim ga senom i leti i zimi, a on se ne goji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  140  [Vidi]
379  Are fuoĭ, da nu ĭe karće, şî ļe daĭ đi oparće, şî kînd ažung la uokĭ în sus, tu će puń pi plîns.Strane ima, knjiga nije, po redu ih čovek lista, pa kad dospu do očiju, potekne ti suza čista.  (zagonetka)  ZAGONETKA  140  [Vidi]
380  Inatu manînkă kapu.Inat glavu jede.  (izreka)  PAREMIJA  140  [Vidi]
381  Đin krĭang kađe, da nu sa sparźe.Sa grane pada, al’ ne strada.  (zagonetka)  ZAGONETKA  140  [Vidi]
382  Sa duśe la apă, da nu sa adapă.Ide na pojilo, al se ne poji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  140  [Vidi]
383  Buĭađa rîa află ļaku.Ljuta trava lek nalazi.  (izreka)  PAREMIJA  140  [Vidi]
384  Ś-a mînkat lupi, nu măĭ vĭeḑ.Što vuci izjedu, više ne vidiš.  (izreka)  PAREMIJA  140  [Vidi]
385  Kopilu mik, grižă mare, kopilu mare, grižă şî măĭ mare.Malo dete, velika briga, veliko dete, briga još veća.  (izreka)  PAREMIJA  140  [Vidi]
386  Đi śe ĭepuru are pĭaļe muaļe la piśuare?
— Sî nu ći zgîrîĭe kînd ći vo kîlari.
Zašto zec ima meku kožu na nogama?
— Da te ne grebe kad te zajaše.  
(pitalica)  PAREMIJA  140  [Vidi]
387  Kînd krĭanga đi prun înbrukă ļimba?
— Kînd ći-nbĭeţ đi rakiĭe.
Kad šljivova grana probada jezik?
— Kad se napiješ rakije.  
(pitalica)  PAREMIJA  140  [Vidi]
388  În tuata sîrbatorĭaua şĭ kiptorĭaua, sî-ţ astruś beļaua.Za svaki praznik po jednu zakrpu, da pokriješ golotinju.  (izreka)  PAREMIJA  139  [Vidi]
389  Lukru mistakat puće la kakat.Svaštarenje na govno smrdi.  (izreka)  PAREMIJA  139  [Vidi]
390  Am o babă, înpļećiaşće la tarabă.Imam babu, upliće tarabu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  139  [Vidi]
391  BAĆE TUOBA-N VAĻAKUAŃELUPA DOBOŠ U VALAKONJI  (erotika)  POEZIJA  139  [Vidi]
392  Nu manînkă, nu bĭa apă, şî nu krapă.Ne jede i ne pije, a ništa mu nije.  (zagonetka)  ZAGONETKA  139  [Vidi]
393  O sabļe unsă, în pomînt dusă.Masna sablja u zemlju ode.  (zagonetka)  ZAGONETKA  139  [Vidi]
394  O uaĭe ku lîna î-ńa.Ovca sa vunom u sebi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  139  [Vidi]
395  Ţaru śină, da buzduganu iĭ žuakă.Car večera, a buzdovan mu igra.  (zagonetka)  ZAGONETKA  139  [Vidi]
396  Kînd tună - frumuasă, kînd ĭasă - maruasă.Kad uđe - lepota, kad izađe - divota.  (zagonetka)  ZAGONETKA  139  [Vidi]
397  Ĭa babă, da đi şapće întrabă.Ona stari, al za sedam mari.  (izreka)  PAREMIJA  139  [Vidi]
398  Kare faśe bińe, ăş lunźaşće pomana.Ko čini dobra, produžava daću.  (izreka)  PAREMIJA  139  [Vidi]
399  Kît ĭe đi urît, kînd sa-r plaći porĭezu la urîśuńe, i sa-r vinđa imańa lu tatî-su tuată.Koliko je ružan, kad bi se plaćao porez na ružnoću, prodala bi mu se cela očevina.  (izreka)  PAREMIJA  139  [Vidi]
400  Ńiś nu śer la ńima, ńiś nu dau la ńima.Nit’ od koga tražim, niti kome dajem.  (izreka)  PAREMIJA  139  [Vidi]
401  Draku nu vĭađe lumĭa-n pĭaļa guală.Nage ljude đavo ne vidi.  (verovanje)  VEROVANJA  139  [Vidi]
402  Kînd va bĭeşî raku în apă fĭartă, şî tu sî fiĭ fată.Kad rak prdne u vreloj vodi, i ti da budeš devojka.  (kletva)  PAREMIJA  139  [Vidi]
403  Sî-ĭ ďa dumńezeu če-ĭ ginďesk ĭeu.Nek mu bog da ono što mu mislim ja.  (kletva)  PAREMIJA  139  [Vidi]
404  Am o pătură: pi lumĭa tuată astruk, da pi suora mĭa nu puot.Imam pokrivač: ceo svet pokrivam, samo svoju sestru ne mogu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  138  [Vidi]
405  Bag mîna în tufiţă, prind pi naĭka đi kođiţă.Zavlačim ruku u grmić, hvatam dragog za repić.  (zagonetka)  ZAGONETKA  138  [Vidi]
406  Pi porînś amînat manînś.Po poruci kasno jedeš.  (izreka)  PAREMIJA  138  [Vidi]
407  Puń ku raru, ĭaĭ ku karu, puń ku đesu, ĭaĭ ku kĭesu.Seješ ređe, puniš kola, seješ gušće, puniš kesu.  (izreka)  PAREMIJA  138  [Vidi]
408  În munće ma fakuĭ, în munće kreskuĭ, în sat ma dusîră, śarśiĭ în pusîră.U gori se rodih, u gori provodih, u selo me snesoše, i minđuše metoše.  (zagonetka)  ZAGONETKA  138  [Vidi]
409  Un ţaruş ruoşu în kur la muoşu.Bodlja crvena, starcu u dupe nabijena.  (zagonetka)  ZAGONETKA  138  [Vidi]
410  Un ţîgan în ţîgańiĭe, ku o miĭe đi burgiĭe.Ciganin u selu, s hiljadu svrdla po telu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  138  [Vidi]
411  Ţup koļa, ţup koļa, trĭekuĭ Dunîrĭa.Hop onde, hop onde, i dunavske pređoh vode.*  (zagonetka)  ZAGONETKA  138  [Vidi]
412  Śinś inş lukră la konak, da ĭeşke nu fak.Petorica kuću grade, a đubre ne prave.  (zagonetka)  ZAGONETKA  138  [Vidi]
413  Kîńe ńegru în śerĭ atîrnat.Crno pseto o nebo visi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  138  [Vidi]
414  Baţ samaru să priśapă nalba.Biješ samar da oseti kobila.  (izreka)  PAREMIJA  138  [Vidi]
415  Vĭeḑ kă lukră, dăĭ okuol, vĭeḑ kî prînđe, şăḑ ku ĭel.Kada radi, zaobiđi, a kad jede, ti mu priđi.  (izreka)  PAREMIJA  138  [Vidi]
416  Źuaka sparźe truaka.Igra glupa glavu lupa. (=Igračka, plačka.)  (izreka)  PAREMIJA  138  [Vidi]
417  Kare sa pazĭaşće, şî Dumńeḑîu ăl pazîaşće.Ko se čuva, i Bog ga čuva.  (izreka)  PAREMIJA  138  [Vidi]
418  O sută să ļi faś bińe, ļi zauĭă pintru una rîă.Sto dobra da učiniš, zaborave ih zbog jednog zla.  (izreka)  PAREMIJA  138  [Vidi]
419  Mĭarźe, şî taśe ka moruońu.Ide, i ćuti kao vampir.  (izreka)  PAREMIJA  138  [Vidi]
420  Ńevuoĭa vińe pi kal, da sa duśe pi kukumĭelś.Nevolja dolazi na konju, a odlazi na puževima.  (izreka)  PAREMIJA  138  [Vidi]
421  Duće bĭestrîga ka frunḑa đi pluop.Idi bstraga ko topolov list.  (psovka)  PAREMIJA  138  [Vidi]
422  Sî đa dumńeḑîu sî nu-ţ ažuće ḑîua ku nuapća.Dabogda ti ne pomogli ni dan ni noć.  (kletva)  PAREMIJA  138  [Vidi]
423  Dakă minće kapra, nu minće kuornu.Ako koza laže, ne laže rog.  (izreka)  PAREMIJA  137  [Vidi]
424  Gainuşă porîmbuşă, dă ku kuru pin śanuşă.Crna se koka po pepelu igra.  (zagonetka)  ZAGONETKA  137  [Vidi]
425  O vakă ruoşe klańa manînkă, şî nu sa satură.Crvena krava stog pojede, al se ne nasiti.  (zagonetka)  ZAGONETKA  137  [Vidi]
426  Apa fĭartă probĭa ku mîna, nu ku bîtu.Vrelu vodu probaj rukom, a ne štapom.  (izreka)  PAREMIJA  137  [Vidi]
427  Ĭo mis ńegru, ama pomîntu ńegru rođaşće.Jesam crn, al crna zemlja rađa.  (izreka)  PAREMIJA  137  [Vidi]
428  Ĭuo nu puot đi pi sus să ažut.Ja ne mogu sa nebesa da pomažem.  (izreka)  PAREMIJA  137  [Vidi]
429  Ļesńe ĭe la şokîće supt klańe mare.Lako je mišu pod velikim plastom.  (izreka)  PAREMIJA  137  [Vidi]
430  Nuĭe ku-ĭ s-a gaćit, numa ku-ĭ s-a putrîvit.Nije kome se spremalo, nego kome se sterifilo.  (izreka)  PAREMIJA  137  [Vidi]
431  Dabuogda să-l ĭa muarća pi aăla kare duarme nuapća.Dabogda crko onaj koji noću spava.  (kletva)  PAREMIJA  137  [Vidi]
432  Kum s-a prins şî s-a ţînut său đemult?Kako se nekada hvatao i čuvao loj?  (obicaj)  PROZA  136  [Vidi]
433  Ku darĭa trĭeś marĭa.Darivanjem more pređeš.  (izreka)  PAREMIJA  136  [Vidi]
434  Aĭ batrîń a spus kî puoţ să ći žuorĭ pi strîmb numa kînd puoţ sî skuoţ uomu đi la robiĭa grĭa.Stari su govorili da se možeš krivo kleti samo kad možeš čoveka da spasiš teške robije.  (izreka)  PAREMIJA  136  [Vidi]
435  Duauă boboloaşă đi arźint, unđe ļi trîmĭet akolo sa duk.Dve kapi žive, kud ih šaljem, tamo odu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  136  [Vidi]
436  Duauă klăń pi o faţă, nu sa măĭ rastuorn ńiśkînd.Dva su plasta na padini, al se nikad ne prevrnu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  136  [Vidi]
437  Đi-nkuaś krak, đi-nkuaś krak, da-n mižluok zapadă fak.Ovde breg, ovde breg, a između pravim sneg.  (zagonetka)  ZAGONETKA  136  [Vidi]
438  Iriuşă-porîmbuşă, stă ku kuru în śanuşă.Jabučica-šarenica, u pepelu joj zadnjica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  136  [Vidi]
439  În gaură tună, şobuol nu ĭe, barbă are, puopă nu ĭe.U rupu uđe, pacov nije, bradu ima, popa nije.  (zagonetka)  ZAGONETKA  136  [Vidi]
440  Un tată are o miĭe đi kopiĭ: la tuoţ kumpîră kaśuļ, numa luĭ nu puaće.Otac ima hiljadu dece: svima kape kupuje, samo sebi ne može.  (zagonetka)  ZAGONETKA  136  [Vidi]
441  În poĭană uala fĭarbe.U sred polja lonac vri.  (zagonetka)  ZAGONETKA  136  [Vidi]
442  Uaĭa śe nu-ş duśe lînă, măĭ bun s-o manînśe lupi.Ovcu kojoj runo smeta, bolje da izjedu vuci.  (izreka)  PAREMIJA  136  [Vidi]
443  Ăţ visaḑă kuru marźiaļe vĭerḑ.Sanja ti dupe zelene bisere.  (izreka)  PAREMIJA  136  [Vidi]
444  Đi śe sa uĭtă magarĭu-n suare pănă kîlarĭaşće mîgariţa?
— Sî vadă dar are vrĭame să ći kîlarĭaskă şî pi ćińe.
Zašto magarac gleda u sunce dok opasuje magaricu?
— Da vidi da li ima vremena da opađe i tebe.  
(pitalica)  PAREMIJA  136  [Vidi]
445  Ĭ-a dat kuţîtu đi uos.Zario mu se nož do koske.  (izreka)  PAREMIJA  135  [Vidi]
446  Muaka tună, muaka ĭasă,
Muaka faśe rînd în kasă!
Ud ulazi, ud izlazi,
Ud kućom gospodari.  
(izreka)  PAREMIJA  135  [Vidi]
447  FRUNḐĂ VĬARĐE, PALAMIDĂZELEN LIŠĆE, PALAMIDE  (erotika)  POEZIJA  135  [Vidi]
448  Mńelo-l blînd suźe duauă uoĭ, da-l spăriuos zbaće la berbĭaśe.Umiljato jagnje dve ovce siše, a jogunasto siše kod ovna.  (izreka)  PAREMIJA  135  [Vidi]
449  Un kal ruoşu pin koşăre săre.Crven konj po košari skače.  (zagonetka)  ZAGONETKA  135  [Vidi]
450  Bruaska tuot în apă stă, şî ĭar’ ĭe mikă.Žaba stalno u vodi stoji, pa je opet mala.  (izreka)  PAREMIJA  135  [Vidi]
451  Duće la noă ań, đi dumińika înainće.Gubi se na devet godina, (računajući) od nedelje na tamo.  (psovka)  PAREMIJA  135  [Vidi]
452  TRIĬ SURUORĬTRI SESTRE  (pripovetka)  PROZA  135  [Vidi]
453  Am un purśel rîpat: ku fļitu fļituĭaşće, da ku kuru îngrađiaşće.Imam svinjče-nemirče: njuškom njuškuje, zadnjicom ograđuje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  134  [Vidi]
454  Tot śe ĭa pomîntu, nu măĭ baće vîntu!Sve što zemlja uzme, vetar ne zapahnu.  (izreka)  PAREMIJA  134  [Vidi]
455  Manînś đin ĭa, da n-o măĭ spĭeļ.Jedeš iz nje, a ne pereš je.  (zagonetka)  ZAGONETKA  134  [Vidi]
456  Ažuns suariļi la burik.Stiglo je Sunce na pupak  (izreka)  PAREMIJA  134  [Vidi]
457  Dakă mînă nu-ţ dau, nu ĭe muara să će-n ping.Ako ti ruku ne pružam, ne moram da te gurnem.  (izreka)  PAREMIJA  134  [Vidi]
458  Kare pļakă măĭ đinuapće ļi vĭađe pi tuaće.Ko rano rani sve vidi.  (izreka)  PAREMIJA  134  [Vidi]
459  Kîr ĭe đi urît, ńiś muarća nu-ĭ stă-n drum.Koliko je ružan, ni smrt mu put ne preči.  (izreka)  PAREMIJA  134  [Vidi]
460  Pi lînga apă mare mĭerź, pi lînga fuok mare nu puoţ.Pored velike vode ideš, pored velike vatre ne možeš.  (izreka)  PAREMIJA  134  [Vidi]
461  Perđaćaĭ pista mărļi ńagre, dabogda.Nestao preko crnog mora, dabogda.  (kletva)  PAREMIJA  134  [Vidi]
462  Đi śe mîţa mută puĭi?
— Sî nu fuĭe la loko-la unđ-a fuost.
Zašto mačka premešta mačiće?
— Da ne budu na mestu gde su bili.  
(pitalica)  PAREMIJA  134  [Vidi]
463  Mînkalar vĭermi, să-l manînśe.Izjeli ga crvi, da ga izjedu.  (kletva)  PAREMIJA  134  [Vidi]
464  Pizda ĭe ćaka puļi.Pička je kurčeva kanija.  (izraz)  PAREMIJA  134  [Vidi]
465  Kînd vĭeḑ uomu kă vorbîaşće sîngur, or faśe kasă, or la lasat ibomńika.Kad vidiš čoveka da priča sam sa sobom, ili zida kuću, ili ga je napustila ljubavnica.  (izreka)  PAREMIJA  133  [Vidi]
466  Kapra bĭasă, da uaĭa petrĭaśe.Koza prdi, a ovca ispašta.  (izreka)  PAREMIJA  133  [Vidi]
467  Duauă śuberĭaļe pļińe đi žumerĭaļe.Dva čabra tanana, i u njima kajgana.  (zagonetka)  ZAGONETKA  133  [Vidi]
468  Ĭarna maruasă, vara rîpuasă.Zimi ubava, leti šugava.  (zagonetka)  ZAGONETKA  133  [Vidi]
469  Kaḑu golîmbu fara ărpĭ pi ļemn fara krĭenź, şî-l muśkă ţariţa fara đinţ.Pade golub bez krila na drvo bez grana, i ujede ga bezuba carica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  133  [Vidi]
470  Madga-Madgaļina a pĭerdut kĭaĭa, Luna aflato, Suarļi a luvato.Magda-Magdalena ključ je izgubila, Mesec ga je našao, Sunce ga je uzelo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  133  [Vidi]
471  Kĭta şîăd, kîta nu lukru, şî vrĭamĭa trĭaśe.Malo sedim, malo ne radim, i vreme prolazi.  (izreka)  PAREMIJA  133  [Vidi]
472  Măĭ amunka la uom ĭe kînd vĭađe kă-ĭ muor parinţî, da kopiĭi înbătrîńesk.Najteže je čoveku kad vidi da mu roditelji umiru, a deca mu stare.  (izreka)  PAREMIJA  133  [Vidi]
473  Kînd faś la ińimă pi vuoĭe, la kap faśe ńevuoĭe.Kad srcu činiš po volji, glavi ćiniš nevolju.  (izreka)  PAREMIJA  133  [Vidi]
474  Pişatu far’ đi bĭeşît, ka nunta far’ đi lăutarĭ.Pišanje bez prdeža, ko svadba bez muzike.  (izreka)  PAREMIJA  133  [Vidi]
475  Urîtu baće ku bîtu, da frumuosu frîînźe uosu.Ružan bije štapom, a lepotan kosti lomi.  (izreka)  PAREMIJA  132  [Vidi]
476  Am un berbĭaśe ku maţîļi în şîaļe.Imam ovna s crevima na leđima.  (zagonetka)  ZAGONETKA  132  [Vidi]
477  Napasta ĭe ku đinţî đi fĭer.Kleveta ima gvozdene zube.  (izreka)  PAREMIJA  132  [Vidi]
478  Doĭsprîaśe kaĭ în ştală, tuoţ ku kuoḑîļi afară.Dvanaest konja u štali, svima repovi van ispali.  (zagonetka)  ZAGONETKA  132  [Vidi]
479  Nu aduormĭ pănă nu mĭastîś fluośi.Ne zaspiš, dok ne smešaš dlake.  (zagonetka)  ZAGONETKA  132  [Vidi]
480  Turta mĭa pi turta tĭa, fusu mĭeu în kuru tĭeu.Moja proja preko tvoje, a u guzi vreteno je.  (zagonetka)  ZAGONETKA  132  [Vidi]
481  Kal pi kal: al đisupra măĭ mik đikît al đižuos.Konj na konju: gornji manji od donjega.  (zagonetka)  ZAGONETKA  132  [Vidi]
482  Guolu okoļaşće satu, da flomîndu dă pin mižluok.Nag selo obilazi a gladan ide kroz sredinu.  (izreka)  PAREMIJA  132  [Vidi]
483  În lumĭe multă măĭ bun đi pituļ.U gomili ljudi najbolje se kriješ.  (izreka)  PAREMIJA  132  [Vidi]
484  Kînd unu are kuţît da altu pîńe, n-au alta śe numa sî sa vorbĭaskă.Kad jedan ima nož a drugi hleb, nemaju drugo šta nego da se dgovore.  (izreka)  PAREMIJA  132  [Vidi]
485  Măĭ îndată ći muśkă kîńiļi tĭeu, đikît alu altu.Pre će te ujesti tvoje pseto, nego tuđe.  (izreka)  PAREMIJA  132  [Vidi]
486  Şî uaĭa ńagră dă lapće alb.I crna ovca belo mleko daje.  (izreka)  PAREMIJA  132  [Vidi]
487  Śe kap, aşa žńap.Kakva glava, takva motka.  (izreka)  PAREMIJA  132  [Vidi]
488  Nu ma mir kînd la bîtrîńaţă Dumńeḑîu i ĭa la uom mîna, or piśuoru, îĭ va trăbui đi lukru or đi aļergat, ama ma mir đi śe i ĭa pula, śe va faśa ku ĭa?Ne čudim se što pod starost Bog uzima čoveku ruku, ili nogu, možda mu trebaju za rad ili trčanje, ali se čudim što mu uzima kurac, šta li sa njim čini, ne znam?  (pitalica)  PAREMIJA  131  [Vidi]
489  Dupa Sînta-Mariĭe sa kakă-n pîlariĭe, da la Vińirĭa Mare şî-n gura kuĭ o are.Posle Gospojine poseru ti šešir, a na Petkovici i usta onog ko ga nosi.  (izreka)  PAREMIJA  131  [Vidi]
490  Noă uş, noă ferĭeşć, pi unđe daĭ, pi aśi trĭeś.Devet vrata, devet okna, kud god kreneš, tuda prođeš.  (zagonetka)  ZAGONETKA  131  [Vidi]
491  Fuoku arđe, fum nu mĭarźe.Vatra golema, a dima nema.  (zagonetka)  ZAGONETKA  131  [Vidi]
492  Kuţofana, zdrankovana, trĭaśe vaļa, trĭaśe kaļa.Svrakalica, džakalica, dô pregazi, put prelazi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  131  [Vidi]
493  Mik ka uou, traźe ka buou.Malo ko jaje, tegli ko vo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  131  [Vidi]
494  Śumalkă, śumalkă, će prind đe falkă, şî dau ku ćińe đe salkă.Čumu, čumicu, hvatam za vilicu i mlatim njome o vrbicu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  131  [Vidi]
495  Draku ĭe bun uom, ama uomo-l strîkă.Đavo je dobar čovek, samo ga čovek kvari.  (izreka)  PAREMIJA  131  [Vidi]
496  Śe faśe kokuoşu kînd sa suĭe pi gard?
— Sa ţîńe să nu kadă.
Šta radi petao kad se popne na ogradu?
— Drži se da ne padne.  
(pitalica)  PAREMIJA  131  [Vidi]
497  Śe faś uodma kînd ći skuoļ?
— Urmă.
Šta napraviš odmah, čim ustaneš?
— Trag.  
(pitalica)  PAREMIJA  131  [Vidi]
498  Ăl tunźe ka pi uaĭe.Šiša ga kao ovcu.  (izraz)  PAREMIJA  131  [Vidi]
499  Trĭaśe pista apă, da nu sa adapă.Vodu prelazi, al’ se ne ukvasi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  130  [Vidi]
500  Ma suiĭ în vîr đi nuk, vaḑuĭ turśi păn’ sa duk.Popeh se na vr’ ora, videh Turke iza gora.  (zagonetka)  ZAGONETKA  130  [Vidi]
501  Kuru puće, ama-l duś ku ćińe.Dupe smrti, al’ ga nosiš sa sobom.  (izreka)  PAREMIJA  130  [Vidi]
502  Uala fĭarbe ku pasuĭu, ama nu sa şćiĭe unđe sarĭa.Lonac krčka sa pasuljem, al se ne zna gde je so.  (izreka)  PAREMIJA  130  [Vidi]
503  Ĭ-a kreskut lînga drum, ka pizda lînga kur, uń sa baće şî rău şî bun.Odrasla je pored pored puta, kao pička kraj dupeta, gde navraća i zlo i dobro.  (izreka)  PAREMIJA  130  [Vidi]
504  MUĬERĬA ALDRAKULUĬVRAGOLASTA ŽENA  (pripovetka)  PROZA  130  [Vidi]
505  Manînkă baļigă!Jede balegu!  (izraz)  PAREMIJA  130  [Vidi]
506  Să kapiće, dabogda, ć-a kapatat mirĭasa nopća đin tîĭ.Nek dobije, dabogda, ono što je mlada dobila prve noći.  (kletva)  PAREMIJA  129  [Vidi]
507  Nuĭe suiş făra kubarîş.Nema uspona bez pada.  (izreka)  PAREMIJA  129  [Vidi]
508  Gorunu ţîńe bunu: kînd bunu sa ńebuńeaşće, tuata lumĭa noroḑaşće.Hrastovina dobrog čuva: kad se dobri onedobri, sav se narod raznarodi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  129  [Vidi]
509  O totîrlă totîrlată pi kuń bagată.Obruč obručen na klin navučen.  (zagonetka)  ZAGONETKA  129  [Vidi]
510  Un muoş barbuos, mînă puorśi-n duos.Bradati čiča svinje* u šumu tera.  (zagonetka)  ZAGONETKA  129  [Vidi]
511  Un śuśuļiaće stă supt parĭaće, în tuaće părţîļi dă ku saźiaće.Jedan panj pored kuće, na sve strane strelom tuče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  129  [Vidi]
512  Ku o mînă, triĭ în kur.S jednom rukom, trij u dupe.  (zagonetka)  ZAGONETKA  129  [Vidi]
513  Bĭa şî manînkă, şî katîţ lukru tĭeu.Pij i jedi, i gledaj svoja posla.  (izreka)  PAREMIJA  129  [Vidi]
514  Vaśiļi pi rînd sa ļing.Krave se redom ližu.  (izreka)  PAREMIJA  129  [Vidi]
515  Kînd daĭ înprumut, askultă arîngu kum kîntă: „Daĭ! - Naĭ!”Kad daješ na zajam, poslušaj kako zvoni crkveno zvono: „Daješ! - Nemaš!”  (izreka)  PAREMIJA  129  [Vidi]
516  Numa kuaĭļi sînt soţîĭe, kî nu sa măĭ đispart ńiśkînd.Samo su muda par, jer se ne razdvajaju nikad.  (izreka)  PAREMIJA  129  [Vidi]
517  Kînd auḑ una đi la rîsarit, una đi la zovîrńit, tu pļakă pin mižluok.Kad jedno čuješ sa istoka, a drugo sa zapada, ti kreni kroz sredinu.  (izreka)  PAREMIJA  129  [Vidi]
518  Minća skurtă, robiĭa lungă.Kratka pamet, duga robija.  (izreka)  PAREMIJA  129  [Vidi]
519  Al muort sa-mpuće, da-l viu sa fuće.Mrtvi truli, a živi ga guli.  (izreka)  PAREMIJA  129  [Vidi]
520  Kînd ĭe vaka măĭ grĭa?
— Kînd ći kalkă pi piśuor.
Kad je krava najteža?
— Kad te nagazi na nogu.  
(pitalica)  PAREMIJA  129  [Vidi]
521  La śe piĭaţ kumpirĭ, la-şa vinḑ.Na kakvoj pijaci kupiš, na takvoj prodaš.  (izreka)  PAREMIJA  129  [Vidi]
522  Kuń pi kuń skuaće, da buata pi tuaće.Klin se klinom vadi, ali malj vadi sve.  (izreka)  PAREMIJA  128  [Vidi]
523  Daĭ ku mîna, ĭaĭ ku piśuariļi.Daješ rukom, uzimaš nogama!  (izreka)  PAREMIJA  128  [Vidi]
524  Śe ĭe dupa prag, pragu să nu trĭakă.Što je iza praga, prag da ne prelazi.  (izreka)  PAREMIJA  128  [Vidi]
525  Taśuńu ăl potoļit măĭ rău ći arđe.Potupljeni ugaran najviše opeče.  (izreka)  PAREMIJA  128  [Vidi]
526  În butuoń şî vin şî rakiu, da nu sa mĭastîkă.U istom buretu i vino i rakija, a ne mešaju se.  (zagonetka)  ZAGONETKA  128  [Vidi]
527  În vîr đi nuĭa, vaĭ đi ĭa.Na vr’ pruta, jao njemu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  128  [Vidi]
528  Într-o koşară pļină đi kaĭ, tuoţ albĭ, numa unu ruoşu.U štali punoj konja, svi su beli, samo jedan crven.  (zagonetka)  ZAGONETKA  128  [Vidi]
529  Sa-nvîrćiaşće ka bĭeşîna-n śuariś.Vrti se ko prdež u pantalonama.  (izreka)  PAREMIJA  128  [Vidi]
530  Sî baź şokîćiļi şî-n ambarĭu ku grîu, şobuol nu sa măĭ faśe.Stavi miša i u ambar sa žitom, u pacova neće da izraste.  (izreka)  PAREMIJA  128  [Vidi]
531  Duśa-ća-ĭ, să ći măĭ văd kîn’ mĭ-aĭ veđa gaura kuruluĭ.Gubi se, da te vidim kad budem video svoje dupe.  (psovka)  PAREMIJA  128  [Vidi]
532  Mînkaćar şărpi şî balauri.Izjele te zmije i blavori.  (kletva)  PAREMIJA  128  [Vidi]
533  Bolnau đi muarće, da-r mînka đi tuaće.Mrtav bolestan, a jeo bi svega.  (izreka)  PAREMIJA  128  [Vidi]
534  Am o građină pļină đi uoĭ, tuaće stau într-un piśuor.Imam baštu punu ovaca, sve stoje na jednoj nozi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  127  [Vidi]
535  La-l kĭuor nu faśa ku uokĭu, la-l surd nu şopoća.Slepom ne namiguj, gluvom ne šapići.  (izreka)  PAREMIJA  127  [Vidi]
536  Tuoţ sa plîng, da ĭel kîntă.Svo nariču, a on peva.  (zagonetka)  ZAGONETKA  127  [Vidi]
537  Unđe duarme ruĭan, nu măĭ dă buruĭan.Gde crvenko spava, tu ne raste trave.  (zagonetka)  ZAGONETKA  127  [Vidi]
538  Ţîşćo-fîşćo, ololonk-tronk.Cišti-fišti, ololonk-tres.*  (zagonetka)  ZAGONETKA  127  [Vidi]
539  Kare ĭe alu Dumńeḑîu, nu ĭe ku nuoĭ. (A murit, l-a luvat Dumńeḑîu la ĭel.)Ko je Božji, nije sa nama. (Umro je, uzeo ga Bog k sebi.)  (izreka)  PAREMIJA  127  [Vidi]
540  Pi magarĭ înkđe gazda, da pi uom držaua.Magarca zatvara gazda, a čoveka država.  (izreka)  PAREMIJA  127  [Vidi]
541  Sarak, sarak, ama nu sa ćĭame nuapća kînd latră kîńi.Puki siromah, al se ne trza noću kad laju psi.  (izreka)  PAREMIJA  127  [Vidi]
542  Sufļitu-n vînt, uasîļi-n pomînt.Duša u vetar, kosti u zemlju.  (izreka)  PAREMIJA  127  [Vidi]
543  Đi śe vînatuorĭu kată ĭepuru?
— Đi śe nu şćiĭe unđi ĭe.
Zašto lovac traži zeca?
— Zato što ne zna gde je.  
(pitalica)  PAREMIJA  127  [Vidi]
544  Kînd ĭepuru skimbă numiļi?
— Kînd trĭaśe în sat sîrbĭesk.
Kada zec menja ime?
— Kad pređe u srpsko selo.  
(pitalica)  PAREMIJA  127  [Vidi]
545  Abatut đin poćaka lumi.Skrenut sa ljudske staze.  (izreka)  PAREMIJA  127  [Vidi]
546  Aripa đin tîrg, da kuada đin krîng.Krilo se kupuje, rep se u šumi neguje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  126  [Vidi]
547  Kum ţ-aşerń, aşa duorm, kum ći kulś, aşa ći skuoļ.Kako prostreš, tako spavaš; kako legneš, tako ustaješ.  (izreka)  PAREMIJA  126  [Vidi]
548  Đi aiśa păn’ la munće tuot ḑăļe marunće.Odavde do šumice samo alka do alkice.  (zagonetka)  ZAGONETKA  126  [Vidi]
549  O mîţă zgaită pi kîmp sa kîntă.Mačka razrogačka ide poljem i mjauče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  126  [Vidi]
550  Pup-pup-pup! Kare m-a pupat, să pupĭe đin kuĭbu mĭeu, kî ĭe kurat, luminat, uns ku kakat.Pup-pup-pup! Ko me ljubi, nek mi gnezdo ljubi, jer je čisto, nepogano, govnom omazano.  (zagonetka)  ZAGONETKA  126  [Vidi]
551  Un muort întra duoĭ viĭ.Jedan mrtav između dva živa.  (zagonetka)  ZAGONETKA  126  [Vidi]
552  Ţinţiri-minţiri trĭek pi drum, şolđa-bolđa stă supt drum.Cinciri-minciri* putem idu, kezalo-zubalo kraj puta vreba.  (zagonetka)  ZAGONETKA  126  [Vidi]
553  Ĭel ĭe mare, ĭuo mis mik, amînduoĭ într-un ļinđik.On je velik, a ja mali, oboje smo u sikilj stali.  (zagonetka)  ZAGONETKA  126  [Vidi]
554  Mare ka kasa, vĭarđe ka matasa, dulśe ka mńiarĭa, amară ka fĭarĭa.Ko kuća golem, ko svila zelen, sladak ko med, gorak ko jed.  (zagonetka)  ZAGONETKA  126  [Vidi]
555  Kînd nu ĭe pîńe, bună şî koļaşă.Kad neba ’leba, dobar je i kačamak.  (izreka)  PAREMIJA  126  [Vidi]
556  Nu kapiţ lapće đi la vakă, pănă-n ĭarbă nu sa kakă.Ne muzeš kravu, dok ne ubalega travu.  (izreka)  PAREMIJA  126  [Vidi]
557  Taĭnă multă, sîraśiĭe guală.Prazna priča, golo siromaštvo.  (izreka)  PAREMIJA  126  [Vidi]
558  Kum sîare pîrśu pista ogaş?
— Tuot una ka kapra.
Kako jarac preskače potok?
— Isto kao koza.  
(pitalica)  PAREMIJA  126  [Vidi]
559  Sa traźe ka śaţa.Vuče se kao magla.  (izraz)  PAREMIJA  126  [Vidi]
560  Vaka muartă, da maţîļi viĭ.Krava mrtva, a creva joj živa.  (zagonetka)  ZAGONETKA  125  [Vidi]
561  În butuarkă đi fag, ińimă đi drak.U bukovoj duplji đavolovo srce.  (zagonetka)  ZAGONETKA  125  [Vidi]
562  În munće pokńaşće, în sat rasună.U gori puca, u selu odjekuje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  125  [Vidi]
563  Un rastău rîaśe Dunîrĭa trĭaśe.Hladno gvožđe Dunav prođe.  (zagonetka)  ZAGONETKA  125  [Vidi]
564  Dupa muarće or aļerź s-o ažunź, or şăḑ s-o aşćeḑ.Smrt ili juriš da je stigneš, ili sediš da je čekaš.  (izreka)  PAREMIJA  125  [Vidi]
565  Kîmpu are uokĭ, da padurĭa urĭekĭ.Polje ima oči, a šuma uši.  (izreka)  PAREMIJA  125  [Vidi]
566  Nu ći mistaka unđe nu-ţ fĭarbe uala.Ne mešaj se gde ti se lonac ne kuva.  (izreka)  PAREMIJA  125  [Vidi]
567  Kînd minće n-are, munkă mare.Kad pameti nema, muka golema.  (izreka)  PAREMIJA  125  [Vidi]
568  Nu sînt ĭuo batrîn, numa mulţ ań a trekut đi kînd m-am fakut.Nisam ja star, samo je mnogo godina prošlo od moga rođenja.  (izreka)  PAREMIJA  125  [Vidi]
569  Đi śe ţîganu vinđe kalu?
— Đi śe nu puaće kalu să vindă ţîganu.
Zašto Ciga prodaje konja?
— Zato što ne može konj da proda Cigu.  
(pitalica)  PAREMIJA  125  [Vidi]
570  Kînd ĭe în varḑă măĭ multă karńe?
— Kînd tună buou în vîrḑariĭe.
Kad je u kupusu najviše mesa?
— Kad vo uđe u kupusište.  
(pitalica)  PAREMIJA  125  [Vidi]
571  Kînd pi ĭepur ăl duor đinţî?
— Kînd ăl muśkă kopuoĭu.
Kada zec pati od zuba?
— Kad ga ujede ker.  
(pitalica)  PAREMIJA  125  [Vidi]
572  BUŹUOKURA ĐI TRAILĂRUGALICA ZA TRAILA  (satira)  POEZIJA  125  [Vidi]
573  — Kum săre pîrśu pista ogaş?
— Tot una ka kapra.
— Kako jarac preskače potok?
— Isto kao koza.
  
(pitalica)  PAREMIJA  124  [Vidi]
574  Burta largă grĭeu sa strînźe.Golem stomak teško pašeš.  (izreka)  PAREMIJA  124  [Vidi]
575  Sîraśiĭa ĭe rîa, ama ńeverĭa şî măĭ rîa.Siromaštvo je zlo, al nevera još veće.  (izreka)  PAREMIJA  124  [Vidi]
576  Mi sa înflă, mi sa-ngînfă, fofoluaka mi sa skuală.Zaduva se, naduva se, okruglasto mi se diže.  (zagonetka)  ZAGONETKA  124  [Vidi]
577  Pin tufiţă pask o mńoriţă.Kroz šumicu napasam ovčicu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  124  [Vidi]
578  Stă în kuń, da fund n-are.O klin visi, a dno nema.  (zagonetka)  ZAGONETKA  124  [Vidi]
579  Tuoţ kaĭ albĭ, numa unu ruoşu şî-ĭ baće pi tuoţ.Svi konji beli, samo jedan crven, i mlati ih sve  (zagonetka)  ZAGONETKA  124  [Vidi]
580  K-o nuĭauă kuprind lumĭa tuată.Jednom šibom ceo svet zahvatim.  (zagonetka)  ZAGONETKA  124  [Vidi]
581  Kasa fara kîńe, ka uşa fara kĭaĭe.Kuća bez psa, ko vrata bez ključa.  (izreka)  PAREMIJA  124  [Vidi]
582  Nu sa faśe fuoku în tufă mare.Ne pali se vatra u gustom žbunju.  (izreka)  PAREMIJA  124  [Vidi]
583  Ńiś nu-ţ aļeg, ńiś nu-ţ kuļeg.Nit’ ti biram, nit’ ti berem.  (izreka)  PAREMIJA  124  [Vidi]
584  Uomu ku uom samînă.Svi su ljudi isti.  (izreka)  PAREMIJA  124  [Vidi]
585  Kaku-ma în soļńiţa tĭa!Poserem ti se u slanik!  (psovka)  PAREMIJA  124  [Vidi]
586  Zgrśitu măĭ mult plaćiaşće, ļeńuosu măĭ mult aļargă.Škrt više plaća, lenj više trči.  (izreka)  PAREMIJA  123  [Vidi]
587  Kad pintru napastă: ńiś să n-o fak, ńiś să n-o trag!Molim se za kletvu: niti da je činim, niti da je primim!  (obicaj)  PAREMIJA  123  [Vidi]
588  Unđe ĭastă uoĭ, ĭastă şî fuoĭ.Gde ima ovaca, ima i mehova.  (anegdota)  PROZA  123  [Vidi]
589  Đi aiś păn-la Vraţ tuot buşćeń uskaţ.Odavde do Vraca* niz suvih trupaca.  (zagonetka)  ZAGONETKA  123  [Vidi]
590  O gaină ćuşă rîkîĭe-n śanuşă.Priprosta koka po pepelu prčka.  (zagonetka)  ZAGONETKA  123  [Vidi]
591  Tutuk-bunduk, đi kuadă ăl duk.Trupac-šupac, za rep ga vučem.  (zagonetka)  ZAGONETKA  123  [Vidi]
592  Ĭuo am fakut pi muma, muma m-a fakut pi mińe.Ja rodih majku, majka rodi mene.  (zagonetka)  ZAGONETKA  123  [Vidi]
593  Lînga fuok Trifu şîađe, da đi frikă nu sa pĭarđe.Pored vatre Trifun stoji, a vatre se ne boji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  123  [Vidi]
594  Nuĭe ruşîńe, kă đin ruşîńe ńis fakuţ.Nema sramote, jer smo od sramete nastali.  (izreka)  PAREMIJA  123  [Vidi]
595  Ńima nu ĭe fakut đi puost, numa în slasta măĭ mare.Niko nije u postu pravljen, nego u najvećoj slasti.  (izreka)  PAREMIJA  123  [Vidi]
596  Suokru baće ku kaśula đi paĭe, da suakra ku kaśula đi pĭatră.Svekar tuče kapom od slame, a svekrva kapom od kamena.  (izreka)  PAREMIJA  123  [Vidi]
597  Tot ţîganu îş labdă śokanu, da ţîganka ńikovala.Svaki Ciga hvali čekić, a Ciganka nakovanj.  (izreka)  PAREMIJA  122  [Vidi]
598  Draku ńiś nu ară, ńiś nu sapă, numa ći bolđaşće la kur (să faś rîaļe).Đavo niti ore, niti kopa, samo te podbada u zadnjicu (da činiš zla).  (izreka)  PAREMIJA  122  [Vidi]
599  S-a spînḑurat baba-n duos, ku ļinđiku skuos.O drvo se baba obesila, i sikilj iskesila.  (zagonetka)  ZAGONETKA  122  [Vidi]
600  Śe dakă muare uomu, nu sa zbîrśaşće śerĭu.Šta ako umre čovek, ne zbrčka se nebo.  (izreka)  PAREMIJA  122  [Vidi]
601  Lovićar fiorĭ đi muarće în mižluok đi nuapće.Strefila te smrtna jeza u sred noći.  (kletva)  PAREMIJA  122  [Vidi]
602  Sa-npreună sîrbaćiku ku ńesîrbaćiku să fiĭe fraţ.Sastaju se divlji i pitomi da se pobratime.  (zagonetka)  ZAGONETKA  121  [Vidi]
603  Un-će duś, a kolo ĭastă, far đi ĭel traĭ nu ĭastă.Kud god krećeš, svud ga srećeš, bez njega ti života nema.  (zagonetka)  ZAGONETKA  121  [Vidi]
604  Gura baće kuru.Usta dupe mlate.  (izreka)  PAREMIJA  121  [Vidi]
605  Lumĭa ka ļegumĭa.Narod je kao čorba.  (izreka)  PAREMIJA  121  [Vidi]
606  Śe auđe faţa, sî n-audă duosu.Što čuje lice, da ne čuje naličje. /ili: Što čuje osoje, da ne zna prisoje./  (izreka)  PAREMIJA  121  [Vidi]
607  Lumĭa ka ļegumĭa, da lapćiļi măĭ dulśe.Narod kao čorba, al je mleko slađe,  (izreka)  PAREMIJA  121  [Vidi]
608  Sa-nvîrćaşće ka kuoĭu-n feruaĭkă.Vrti se ko mudo u kotliću.  (izreka)  PAREMIJA  121  [Vidi]
609  Vaka muźe, da viţălu fuźe.Krava riče, a tele odmiče  (zagonetka)  ZAGONETKA  120  [Vidi]
610  Dupa pluaĭe sa faśe morśilă.Posle kiše napravi se blato.  (izreka)  PAREMIJA  120  [Vidi]
611  Kopil đin sat no-l măĭ faś đi śuakă.Dete iz sela nikad ne može biti planinac.  (izreka)  PAREMIJA  120  [Vidi]
612  Numa kuru nu sa pĭarđe, kî ĭe prins la uom.Samo se dupe ne zagubi, jer je prikačeno na čoveku.  (izreka)  PAREMIJA  120  [Vidi]
613  Śe ĭe đi kasă, nu ĭe đi sat.Što je za kuću, nije za selo.  (izreka)  PAREMIJA  120  [Vidi]
614  Kînd ĭe puopa uom?
— Kînd iĭ vĭeḑ urma în zapadă.
Kad je popa čovek?
— Kad mu vidiš trag u snegu.  
(pitalica)  PAREMIJA  120  [Vidi]
615  O butuarkă đi ćiĭ pļină đi skinćiĭ.Lipova deblica puna varnica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  119  [Vidi]
616  Mînkaćar muska vĭarđe.Izjele te muve zelene.  (kletva)  PAREMIJA  119  [Vidi]
617  Fiţar uoki afurisîţ.Proklete ti oči bile.  (kletva)  PAREMIJA  119  [Vidi]
618  AĐET LUVATU ĐIN KIKĂOBIČAJ PRVO ŠIŠANJE  (obicaj)  PROZA  119  [Vidi]
619  Mîkanće sa-nkîļikat pi nu şću śe, şî sa duśe nu şću unđe.Ljigavko uzjahao ne znam šta, i krenuo ne znam kud.  (zagonetka)  ZAGONETKA  118  [Vidi]
620  Muĭarĭa puaće şî đisupra, şî đižuos, da uomu numa đižuos.Žena može i ozgo i ozdo, a muškarac samo ozdo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  118  [Vidi]
621  Într-un fund đi ogaşăl kîntă un kokoşăl.U dnu jednog potočića čuje se pesma petlića.  (zagonetka)  ZAGONETKA  118  [Vidi]
622  Mulţ puopĭ, kopilu ńibućeḑat.Mnogo popova, nekršteno dete.  (izreka)  PAREMIJA  118  [Vidi]
623  Pi dunga bĭelţî nu ĭe urmă đi drak, numa đi uom.Pored bare nije đavolov, nego čovekov trag.  (izreka)  PAREMIJA  118  [Vidi]
624  Śe ĭe bun, nu ţîńe mult.Što je dobro, ne traje dugo.  (izreka)  PAREMIJA  118  [Vidi]
625  KÎNĆIKU LU AǏDUK VǏELKUHAJDUK-VELJKOVA PESMA  (balada)  POEZIJA  118  [Vidi]
626  La ĭel ńiś ku pula nu či ţîń.Od njega se nu kurcem ne možeš odbraniti.  (izreka)  PAREMIJA  117  [Vidi]
627  Đi aiś păn’ la mărĭ numa fundurĭ đi kaldărĭ.Odavde do sinjeg mora samo danci od lavora.  (zagonetka)  ZAGONETKA  117  [Vidi]
628  O bag pi ńaćida în flokuasă.Stavljam glatku u dlakavu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  117  [Vidi]
629  O fată mare în iļek, şîađe pi dirĭek, şî ruađe malaĭ săk.Jedna moma u jeleku proju glođe na direku.  (zagonetka)  ZAGONETKA  117  [Vidi]
630  Pista o vaļe adînkă o punće strîmbă.Nad dubokim dolom krivo brvno.  (zagonetka)  ZAGONETKA  117  [Vidi]
631  S-a spumîntat bîskîkaratu kă arđe satu.Uplašio se krakati da će selo buktati.  (zagonetka)  ZAGONETKA  117  [Vidi]
632  Tuot arđe în koļibă, da koļiba nu.Sve u kući gori, samo kuća ne.  (zagonetka)  ZAGONETKA  117  [Vidi]
633  Nuĭe nuntă fara plîns, nu ĭe muarće fara rîs.Nema svadbe bez suza, i nema sahrane bez smeha.  (izreka)  PAREMIJA  117  [Vidi]
634  Nu fi prĭabun, kă ramîń ku kuru guol în drum.Ne budi predobar, jer ćeš gologuz na putu ostati.  (izreka)  PAREMIJA  117  [Vidi]
635  Rău făr’ đi muĭare, ka opinka făr’ đi urḑăļe, ka skruafa făr’ đi pĭaļe.Zlo je bez žene, ko opanak bez poveza, kao svinja bez kože.  (izreka)  PAREMIJA  117  [Vidi]
636  Sa źuară kă nu fură, da fuźe ku raţa-n gură.Kune se da ne krade, a beži s plovkom u zubima.  (izreka)  PAREMIJA  117  [Vidi]
637  Vĭađe păru-n uokĭu toĭa, da nu vĭađe bĭrna în aluĭ.Vidi dlaku u tuđem oku, a ne vidi gredu u svom.  (izreka)  PAREMIJA  116  [Vidi]
638  Śe ĭe la mînă, nu ĭe minśună.U ruci što je, stvarno je.  (izreka)  PAREMIJA  116  [Vidi]
639  O vakă pļuadă, o suź pi kuadă.Smrdikravu kroz rep sišeš.  (zagonetka)  ZAGONETKA  116  [Vidi]
640  Mik ka uou, grĭeu ka buou.Mali ko jaje, težak ko vo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  116  [Vidi]
641  Satu nuostru mare rău: buoi a ĭeşît, da karu n-a măĭ tunat.Naše selo je golemo: volovi izašli, a kola još nisu ušla.  (izreka)  PAREMIJA  116  [Vidi]
642  Tot nat are kîć-un drak, da la mińe patru-śinś, şî tuoţ đ-aĭ draku, fara opinś.Svak po jednog vraga ima, a ja imam četir-pet, i svi su vrazi bosonogi.  (izreka)  PAREMIJA  116  [Vidi]
643  Giśu-miśu: kare nu va giśi, maţîļi-n ĭel sa vo zgrśi.Zagonetke-zanovetka: ko je neće znati, creva će mu zavezati.  (zagonetka)  ZAGONETKA  115  [Vidi]
644  Đin đinţ strînź, đin kur înpinź, đin mîń traź, ş-abĭa o baź.Zube stiskaš, dupetom pritiskaš, rukama vučeš, jedva je navučeš.  (zagonetka)  ZAGONETKA  115  [Vidi]
645  Sućiļi pļakă, da miĭiļi ramîn.Stotine polaze, a hiljade ostaju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  115  [Vidi]
646  Tata vĭarđe, da kopiĭi ruoşîĭ.Otac zelen, a sva deca crvena.  (zagonetka)  ZAGONETKA  115  [Vidi]
647  Urđiş-burđiş vržđik malaĭ, śe la şkuală învaţaĭ păn’ la kasă ma zuĭtaĭ.Kreće-šeće parče proje,* što me u školi uče, zaboravim do kuće.  (zagonetka)  ZAGONETKA  115  [Vidi]
648  Urîtă nunta kîńaskă, da şî măĭ rîa omeńaskă.Ružna je pseća svadba, al je ljudska pravo zlo.  (izreka)  PAREMIJA  115  [Vidi]
649  Śe faśe ĭepuru kînd înpļińiaşće un an?
— Pļakă pi duoĭ.
Šta radi zec kad napuni godinu?
— Počinje drugu.  
(pitalica)  PAREMIJA  115  [Vidi]
650  O lađe pļină đi apă, da nu ĭe-n apă.Jedan brod pun vode, a u vodi nije.  (zagonetka)  ZAGONETKA  114  [Vidi]
651  Un śuob ku unt, tuota lumĭa ung.Mali sud sa maslom ceo svet omasti.  (zagonetka)  ZAGONETKA  114  [Vidi]
652  Kare faśe, nu manînkă.Ko gotovi (jela), taj ne jede.  (izreka)  PAREMIJA  114  [Vidi]
653  Kît ĭe đi urît, kînd urîśuńa ar durĭa, ĭel al muri đi durĭare.Koliko je ružan, kad bi ružnoća bolela, on bu umro od bolova.  (izreka)  PAREMIJA  114  [Vidi]
654  Mînă pi mînă spală, da vaka pi vakă ļinźe.Ruka ruku mije, krava kravu liže.  (izreka)  PAREMIJA  114  [Vidi]
655  Satu arđe, da baba sa pĭapćină.Selo gori, a baba se češlja.  (izreka)  PAREMIJA  114  [Vidi]
656  Kalu şî karuţa, şî bań împrumut, să nu daĭ la ńima.Konja i karuce, i novac na zajam, nikom da ne daješ.  (izreka)  PAREMIJA  114  [Vidi]
657  Un śur pļin đi aluńe, ş-o nukă mare în mižluok.Rešeto puno lešnika, sa jednim orahom u sredini.  (zagonetka)  ZAGONETKA  113  [Vidi]
658  Kuk, kuk, şî-n apă ţup.Krek, krek, i u vodu šljep.  (zagonetka)  ZAGONETKA  113  [Vidi]
659  Vrĭamĭa bună, a zaĭebit kuku.Vreme lepo, zajebalo kukavicu.  (izreka)  PAREMIJA  113  [Vidi]
660  Ĭ-a pus draku frîu-n kap.Zauzdao ga đavo.  (izreka)  PAREMIJA  113  [Vidi]
661  Nu spomînţ lupu ku pĭaļa uoi.Ne plašiš vuka ovčjom kožom.  (izreka)  PAREMIJA  113  [Vidi]
662  MÎNDRO, BĂRBĂŢĂLŬ-AL TĂŬDABOGDA TI MUŽ ŠLOGIR’O  (lirika)  POEZIJA  113  [Vidi]
663  Într-o ştală ĭapa zbĭară.U jednoj štali kobila rže.  (zagonetka)  ZAGONETKA  112  [Vidi]
664  Kum ĭe draku, aşa ĭe şî prokļetu.Kakav je đavo, takava je i vrag.  (izreka)  PAREMIJA  112  [Vidi]
665  Ńima nu întrabă đi kasa lu frumuosu.Za kuću lepotana niko ne pita.  (izreka)  PAREMIJA  112  [Vidi]
666  Tu nu ma krĭeḑ pi mińe, da vrĭeĭ Dumńeḑîu sî ći krĭadă pi ćińe.Ti ne veruješ meni, a hoćeš da Bog veruje tebi.  (izreka)  PAREMIJA  112  [Vidi]
667  Vorbim, da nu ńi grižă.Pričamo, a nije nas briga.  (izreka)  PAREMIJA  112  [Vidi]
668  Nu-ĭ înkĭapă kolači-n traĭstă.Ne staju mu kolači u torbu.  (izreka)  PAREMIJA  112  [Vidi]
669  Nu aĭ tu în kap aĭa śe are ĭel în kalkîń.Nemaš ti u glavi to što on ima u peti.  (izreka)  PAREMIJA  111  [Vidi]
670  Ursu muort, da urĭakĭa zbaće.Medved mrtav, a uho mu mrda.  (zagonetka)  ZAGONETKA  111  [Vidi]
671  Ĭarna ažută, da vara đinţî uskă.Zimi služi, leti zube suši.  (zagonetka)  ZAGONETKA  111  [Vidi]
672  Mare bińe mare rău aşćată.Veliko dobro veliko zlo čeka.  (izreka)  PAREMIJA  111  [Vidi]
673  Totîrlata tună în gaură gata.Okruglo, u rupu ušlo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  110  [Vidi]
674  Un malaĭ ku doă fĭaţă.Jedna proja sa dva lica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  110  [Vidi]
675  La kur rîńuos trăbe ungĭe marĭ.Za šugavo dupe trebaju veliki nokti.  (izreka)  PAREMIJA  110  [Vidi]
676  Gură să aĭ đi apă şî đi mînkare, ļimbă sî naĭ.Usta da imaš za vodu i hranu, jezik da nemaš.  (izreka)  PAREMIJA  109  [Vidi]
677  Stă în apă, da nu sa adapă.U vodi stoji, al’ se ne poji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  108  [Vidi]
678  Una ḑîśe: făće ḑîuă, una ḑîśe: făće nuapće, alalaltă: făće śe vi vrĭa, miĭe đi grĭeu tot aşa.Jedna veli: nek je dan, jedna veli: nek je noć, a sledeća: neka bude bilo kako, meni teško podjednako.  (zagonetka)  ZAGONETKA  108  [Vidi]
679  Śuara ńagră bĭasă, da beşîna albă ĭasă.Poprdnu se crna tica, snese prdež bela lica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  108  [Vidi]
680  Ku bîtu skurt nu sa masură apa adînkă.Kratkim štapom ne meri se duboka voda.  (izreka)  PAREMIJA  108  [Vidi]
681  Moruońu întîń manînkă đintr-a luĭ.Vampir prvo pojede svojtu.  (izreka)  PAREMIJA  108  [Vidi]
682  Pîsarika ku minća-n kuadă.Ptičica sa umnim repom.  (zagonetka)  ZAGONETKA  107  [Vidi]
683  Voĭńiku nu pļakă la drum pănă nu kîntă kokuoşî.Čovek ne polazi na put dok ne zapevaju petli.  (izreka)  PAREMIJA  107  [Vidi]
684  Supt un karpińel žuakă un ĭepurĭel.Pod grabićem zečić igra.  (zagonetka)  ZAGONETKA  106  [Vidi]
685  Vrći, vrći, tup!Vrti, vrti, bup!  (zagonetka)  ZAGONETKA  106  [Vidi]
686  Puaće bîlśu fara unu.Može vašar bez jednoga.  (izreka)  PAREMIJA  105  [Vidi]
687  Tuot ku uoki la ogļindă, da gunuoĭu baće-n grindă.Pred ogledalom celog dana, a đubre joj do tavana.  (izreka)  PAREMIJA  103  [Vidi]
688  Ś-aĭ katat, aĭ aflat.Što si tražio, to si našao.  (izreka)  PAREMIJA  99  [Vidi]
689  Vinu şî oţătu sa fak ku înśetu.Vino i sirće prave se strpljivošću.  (izreka)  PAREMIJA  99  [Vidi]
690  AĮ, AĮ, DUNĂRĮAHEJ, HEJ, DUNAVE  (lirika)  POEZIJA  97  [Vidi]
691  MUOŞU MÎŃIĬATLJUTI STARAC  (balada)  POEZIJA  86  [Vidi]
692  Đin şađere nu ĭe avere.Od sedenja nema vajde.  (izreka)  PAREMIJA  71  [Vidi]
693  Će duś la nuntă fara fus dă pripaş.Ideš na svadbu bez ražnja za pečenicu.  (izreka)  PAREMIJA  45  [Vidi]
694  SĂRAK BIŃESIROTANКО  (lirika)  POEZIJA  44  [Vidi]
695  Fî će fraće şi ku draku pănă nu treč punća.Budi brat i s đavolom, dok brvno ne pređeš.  (izreka)  PAREMIJA  39  [Vidi]
696  Am o mńoriţă ku maţîļi pistriţă.Imam ovčicu šarenih creva.  (zagonetka)  ZAGONETKA  33  [Vidi]
697  FOAĬE VERĐE, PELENIŢĂZELEN LISTAK OD PELINA  (lirika)  POEZIJA  32  [Vidi]
698  Zbĭară ruĭka-n duos.Riče krava u šumi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  32  [Vidi]
699  Tot satu ku zanatu, tot kotunu ku raśunu, tuota kasa ku ađetu.Svako selo i zanat, svaki katun i račun, svaka kuća običaj.  (izreka)  PAREMIJA  32  [Vidi]
700  Kînd ć-aĭ fakut, n-aĭ avut, akuma aĭ şă-l puorţ đarîndu.Kad si se rodio, nisi ga imao, sada ga imaš, i svuda ga nosiš.  (zagonetka)  ZAGONETKA  26  [Vidi]
701  Ţuĭ, ţuĭ, stăĭ sî ma suĭ!Curik, curik, stani da se popnem!  (zagonetka)  ZAGONETKA  24  [Vidi]
702  Pi şîaļe bobonată, da pi burtă înblanată.Na leđima ispupčena, na stomaku ravna.  (zagonetka)  ZAGONETKA  24  [Vidi]
703  Stă în tufă da nu suflă.U žbunju stoji a ne diše.  (zagonetka)  ZAGONETKA  24  [Vidi]
704  DAĬKO, PINTRU UOKI TÎĂĬZBOG TA TVOJA OKA DVA  (lirika)  POEZIJA  24  [Vidi]
705  Mĭarźe, mĭarźe, nu măĭ stă.Ide, ide i ne staje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  23  [Vidi]
706  Kînd baće pîşļa, sa marită văduviļi.Kad duva severac, udaju se udovice.  (izreka)  PAREMIJA  23  [Vidi]
707  Pănă a suit pi urs în păr, ĭ-a rupt urĭekiļi, da pănă la dubarît đin păr, ĭ-a rupt kuada.Dok su medveda popeli na krušku, počupali mu uši, a dok su ga sa kruške smakli, pokidali mu rep.  (izreka)  PAREMIJA  22  [Vidi]
708  Nu stau đi taĭnă.Nemam vremena za razgovor.  (izraz)  PAREMIJA  22  [Vidi]
709  Ţapînă în izmĭańe.Krutovilo u gaćama.  (zagonetka)  ZAGONETKA  21  [Vidi]
710  ĐESKÎNĆIK ĐE МÎRZĂ KU ŚURUBAJANJE REŠETOM ZA OMRAZU  (bajalica)  POEZIJA  21  [Vidi]
711  Kînd o bag - baş mi drag, kînd o skot - nu măĭ pot!Kad ga stavim - lepo mi je, kad ga vadim - muka mi je!  (izreka)  PAREMIJA  20  [Vidi]
712  Puopa fara lukru îş boćaḑă kuaiļi.Besposleni pop krsti svoja muda.  (izreka)  PAREMIJA  20  [Vidi]
713  Aĭ pruoşć nu sa samînă, iĭ rasăr sîngurĭ.Budale se ne seju, one same niču.  (izreka)  PAREMIJA  15  [Vidi]
714  ŞÎAĐE MUOŞU PI ŹUBANSEDI ČIČA NA ŽIBANU  (erotika)  POEZIJA  14  [Vidi]
715  Şćiu tuot, ma nu puot.Znam sve, al’ ne mogu.  (izreka)  PAREMIJA  12  [Vidi]
716  FIRĬA-Ĭ MUĬKĂ BLASTAMATĂPROKLETA MI BILA, MATI  (lirika)  POEZIJA  12  [Vidi]
717  ABĬA AŞĆETJEDVA ČEKAM  (vic)  PROZA  12  [Vidi]
718  KUKUĻIEŢ KU PĬAŃE VĬERḐKUKAVICE, ZELEN-PERKO  (lirika)  POEZIJA  10  [Vidi]
719  Îş a baut viĭaţa.Propio je svoj život  (izraz)  PAREMIJA  10  [Vidi]
720  MUĬKA MĬA KU ĆUOKU MAREMAJKO MOJA DUGOKLJUNA  (uspavanka)  POEZIJA  9  [Vidi]
721  Bat ka kurka.Pijan kao ćurka.  (izraz)  PAREMIJA  9  [Vidi]
722  DANŚU AL PRIŚEPUTDOSETLJIVI DANČE  (vic)  PROZA  8  [Vidi]
723   A veńit apa şî la muara mĭa.Došla je voda i na moju vodenicu.  (izreka)  PAREMIJA  8  [Vidi]
724  Îş a baut sanataća.Propio je svoje zdravlje.  (izraz)  PAREMIJA  8  [Vidi]
725  La lovit suariļi. Ĭ-a dat în kap, kă a mĭers ku kapu guol.Udarilo ga sunce. Udarilo ga je u glavu, jer je išao gologlav.  (izraz)  PAREMIJA  7  [Vidi]
726  Bĭa ku sanataće! (Skurt) Ku sanataće!Pij u zdravlju! (Skraćeno) U zdrablje!  (zdravica)  PAREMIJA  7  [Vidi]
727  KUM VĬAĐE BABAKAKO BABA VIDI  (anegdota)  PROZA  7  [Vidi]
728  Kînd ăţ trĭaśe śeva kaļa, trabe să ći-ntuorś triĭ paşurĭ înapoĭ.Kad ti nešto pređe put, treba da se vratiš tri koraka nazad.  (verovanje)  PAREMIJA  6  [Vidi]
153299