Lista zapisa sa brojem pogleda (od 16.05.2012)

Br

Vlaški

Srpski

Vrsta

Oblast

Br. pogleda

Akcija
1  ÎNTORSURA A MAREVELIKO VRAĆANJE ČINI  (bajalica)  POEZIJA  4616  [Vidi]
2  Pi la arț nu ĭe bun sî će duś pi la-ĭ ’lalț, kî daĭ ku pula-n laț.U trapave dane ne idi u goste, jer će ti kurac upasti u zamku.  (izreka)  PAREMIJA  3263  [Vidi]
3  ĎESKÎNŤEK ĎE ÎNTORSURĂ (1)VRAĆANJE ČINI (1)  (bajalica)  POEZIJA  1898  [Vidi]
4  ĎESKÎNŤEK ĎE ĎEZĻEGAT SKRISABAJALICA ZA „ODVEZIVANJE” SUĐENIKA  (bajalica)  POEZIJA  1597  [Vidi]
5  DE DEOICHIOD UROKA  (bajalica)  POEZIJA  1554  [Vidi]
6  ĎESKÎNŤEK ĎE ÎNTORSURĂ (2)VRAĆANJE ČINI (2)  (bajalica)  POEZIJA  1377  [Vidi]
7  ĐESKÎNĆIK ĐI SKRISĂBAJALICA ZA „ZAPISANO”  (bajalica)  POEZIJA  1341  [Vidi]
8  ĎESKÎNŤEK ĎE SKRISĂBAJALICA ZA ZAPISANO  (bajalica)  POEZIJA  1323  [Vidi]
9  ĎESKÎNŤEK „ĎE BOALĂ”BAJALICA „OD BOLJKE”  (bajalica)  POEZIJA  1065  [Vidi]
10  ĎESKÎNŤEK ĎE DRAGOSŤEBAJALICA ZA LJUBAV  bajalica  POEZIJA  930  [Vidi]
11  ĎESKÎNŤEK ĎE ĎEOĬKĬBAJALICA OD UROKA  bajalica  POEZIJA  895  [Vidi]
12  ĐIMIŃAŢA PĂNĂ-N ZUORIJUTROM RANO, U SVANUĆE  (lirika)  POEZIJA  883  [Vidi]
13  Rugamînt la luna nuoăMolitva mladom mesecu  (bajalica)  POEZIJA  751  [Vidi]
14  ĐESKÎNĆIK ĐI SKRISĂ (KU DRAŚI LA SALKĂ)BAJANJE ZA ZAPISANO (SA ĐAVOLIMA KOD VRBE)  (bajalica)  POEZIJA  740  [Vidi]
15  ALUNA VOĬŃIŚASKĂVOJNIČKI LEŠNIK  (bajalica)  POEZIJA  738  [Vidi]
16  ĐESKÎNĆIK ĐI BUBEBAJALICA PROTIV BOGINJA  (bajalica)  POEZIJA  726  [Vidi]
17  ĎESKÎNŤEK ĎE IZDAT (1)BAJALICA OD IZDATA  (bajalica)  POEZIJA  695  [Vidi]
18  FRUNḐĂ VĬARĐE, ĬARBĂ KRĬAȚĂZELEN LIST, PETLOVA KRESTA  (lirika)  POEZIJA  686  [Vidi]
19  GRUĬA LU NOVAKGRUJA NOVAKOV  (balada)  POEZIJA  674  [Vidi]
20  ĐALU Ĭ’ ĐAL ŞÎ VAĻA Ĭ’ VAĻEBRDO J’ BRDO, A DOLJA DOLJA  (lirika)  POEZIJA  616  [Vidi]
21  PADURE, SORO, PADUREŠUMO, SESTRO, ŠUMICE  (lirika)  POEZIJA  611  [Vidi]
22  UOIŢĂ BALURĂ, KU KORŃIŢU-N GURĂOVČICA BELKA, S ROGOM U USTIMA  (balada)  POEZIJA  607  [Vidi]
23  ŹABA MIS MÎNDRĂ, FRUMUASĂUZALUD SAM DRAGA, LEPA  (lirika)  POEZIJA  599  [Vidi]
24  BRAD FRUMUOSVITA JELA  (lirika)  POEZIJA  599  [Vidi]
25  A PĻEKAT BAĬATU ĐIN SÎRBIĬEPOŠO MOMAK IZ SRBIJE  (balada)  POEZIJA  591  [Vidi]
26  TOT NAT KU NAKAZU LUĬSVAKO SA SVOJOM MUKOM  (vic)  PROZA  581  [Vidi]
27  KÎNĆIKU LU ISPASSPASOVDANSKA PESMA  (erotika)  POEZIJA  575  [Vidi]
28  KOLO-N VAĻE, ÎNTR-O GRAĐINĂTAMO DOLE, U BAŠTICI  (lirika)  POEZIJA  573  [Vidi]
29  KÎND AM FUOST ĬUO MIK ODATĂKAD MI BEŠE MLADOST RANA  (lirika)  POEZIJA  571  [Vidi]
30  ĎESKÎNŤEK ĎE IZDAT (3)BAJALICA OD IZDATA  bajlica  POEZIJA  566  [Vidi]
31  ĐESKÎNĆEK ĐE MOROĬU ĂL VIUBAJALICA ZA ZAŠTITU OD ŽIVIH VAMPIRA  (bajalica)  POEZIJA  560  [Vidi]
32  POVASTA LU PÎRŚJARČEVA PRIČA  (basna)  PROZA  549  [Vidi]
33  ALA KU URĬEKIĻI MARĬALA SA VELIKIM UŠIMA  (bajka)  PROZA  548  [Vidi]
34  ĻЕĻАLJELJA  (erotika)  POEZIJA  541  [Vidi]
35  DUNĂRIKĂ, APĂ ĻINĂOJ DUNAVE, TIJA VODO  (lirika)  POEZIJA  536  [Vidi]
36  GIŢĂ KÎTAŃIŢĂGICE KATANJICA  (balada)  POEZIJA  532  [Vidi]
37  BUNĂ ZĂUA LA AŽUNDOBAR DAN NA BADNJI DAN  (obredna)  POEZIJA  528  [Vidi]
38  ĆUŞUSOVA  (erotika)  POEZIJA  521  [Vidi]
39  KÎNŤEKU MIRĬESÎMLADINA PESMA  (lirika)  POEZIJA  520  [Vidi]
40  PAPARUDĂDODOLA  (obredna)  POEZIJA  518  [Vidi]
41  ŢÎĻIĻIU-TÎĻIĻIUCIGU-LIGU  (uspavanka)  POEZIJA  515  [Vidi]
42  Povesťa lu DumńezăuBožja priča  (bajalica)  POEZIJA  510  [Vidi]
43  PRIMOVARA, MUĬKA NUASTRĂPROLEĆE JE MAJKA NAŠA  (lirika)  POEZIJA  500  [Vidi]
44  PETREKUTA DĂN VOLUĬAPЕSМА ZА ISPRАĆАЈ PОKОЈNIKА, IZ VОLUЈE  (obredna)  POEZIJA  497  [Vidi]
45  ĻEŃA KU DORALENJKA I ŽELJKA  (anegdota)  PROZA  496  [Vidi]
46  VIDAVIDA  (balada)  POEZIJA  494  [Vidi]
47  Ariś, prikoļiś! Ţîăl spusăĭ, şî n-ol giśiş.Jež, ježičak, vampiričak! Rekoh ti ga, pogodi ga.  (zagonetka)  ZAGONETKA  491  [Vidi]
48  ĎIKAĬ, ĎIKAĬ, ĎIKAĬ, ĎAĐIHAJ, ĐIHAJ, ĐIHAJ, ĐE  (erotika)  POEZIJA  488  [Vidi]
49  FLORIŚIKĂ ÎNTUŃEKATĂMOJ CVETIĆU UVENULI  (lirika)  POEZIJA  476  [Vidi]
50  ĐEĐU - ŹIŃIRĻI LU ŽÎGMAN KRAĻUĐEĐU - ZET ŽIGMANA KRALJA  (balada)  POEZIJA  473  [Vidi]
51  KUM ĆI KĬAMĂ?

— Kum ći kĭamă?
— Sorbiḑamă!
— Da śe suorbĭ?
— Suorb ḑamă đe kokouş:
ĭuo đe supra, tu đe žuos!
KAKO SE ZOVEŠ?

— Kako se zoveš?
— Čorbosrkalo!
— A šta srčeš?
— Srčem supu petlovsku:
Ja sam gore, a ti dole!  
(satira)  POEZIJA  473  [Vidi]
52  MA-Ş DUŚA ŞÎ ĬUO LA NUNTĂOTIŠO BIH I JA NA SVADBU  (poskocica)  POEZIJA  469  [Vidi]
53  Trasńirĭa-n țîka-tĭa, dabuogda!Grom ti spalio poreklo, dabogda!  (kletva)  PAREMIJA  469  [Vidi]
54  Đi śe saraku nu-n źugă buoĭi-n źug?
— Pă, đ-aĭa kă nu-ĭ are!
Zašto siromah ne preže volove?
— Pa, zato što ih nema! [Por.]  
(pitalica)  PAREMIJA  467  [Vidi]
55  ĐI LA PAĬE PĂN’ LA PAĬE (1)OD SENA DO SENA  (erotika)  POEZIJA  466  [Vidi]
56  RUMÎNA DĂ LA HUŃEDOARARUMUNKA IZ HUNEDOARE  (erotika)  POEZIJA  466  [Vidi]
57  A lupadat ļingura pi puod. (A murit, nu-ĭ măĭ trîabe.)Bacio kašiku na tavan. (Umro je, ne treba mu više.)  (izreka)  PAREMIJA  463  [Vidi]
58  ASARĂ, PI VRĬAMĬA ŚIŃISINOĆ, KAD JE NOĆCA PALA  (lirika)  POEZIJA  460  [Vidi]
59  LA KRĂČUNNA BOŽIĆ  (poskocica)  POEZIJA  459  [Vidi]
60  URSĂTOARESUĐENICA  (lirika)  POEZIJA  458  [Vidi]
61  ĎESKÎNŤEK ĎE IZDAT (2)BAJALICA OD IZDATA  bajalica  POEZIJA  458  [Vidi]
62  DRAKU KU DUMŃEḐÎU PUN BUKAĆEĐAVO I BOG SADE USEVE  (pripovetka)  PROZA  457  [Vidi]
63  LA RĂZORĬEĆE, PUĻEĆE!NA RAZOR, KURATI!  (pripovetka)  PROZA  457  [Vidi]
64  DURU, DURU, DURUĬANDURU, DURU, DURUJAN  (uspavanka)  POEZIJA  456  [Vidi]
65  KÎND M-A UĬT PI LUOK LA VAĻEGLEDAM SVOJU ORANICU  (satira)  POEZIJA  456  [Vidi]
66  ĆAKĂ ĐI TÎRNAKUOPFUTROLA ZA TRNOKOP  (anegdota)  PROZA  455  [Vidi]
67  POVASTA LU MIĬ

— Unđe muoşu?
— S-a dus la Điĭ dupa buabe đi miĭ,
kă nu măĭ avĭem la kopiĭ śe să dăm !
PRIČA O PROSU

— Gde je čiča?
— Otišao u Vidin po zrna prosa,
jer više nemamo šta deci da damo!  
(obicaj)  PROZA  454  [Vidi]
68  Patru propćiće, patru śuļiće, patru stau, patru iĭ dau, patru sa ruagă la Dumńeḑîu, şî un fîlfastan.Četiri uprta, četiri uvrta, četiri stoje, četiri doje, četiri se Bogu mole, i jedan palavrtak.  (zagonetka)  ZAGONETKA  452  [Vidi]
69  ĬASĂ NAĬKA ĐI PI VAĻEIZ DOLINE DRAGI IDE  (lirika)  POEZIJA  450  [Vidi]
70  Skuaće, draśe, ś-aĭ luvat, kă će bat ku kakat!
(var. Skuaće, draśe, ś-aĭ pitulat kî ć-omuor ku kakat!)
Vadi, vraže, to što kriješ, da te govnom ne prebijem!  (kletva)  PAREMIJA  448  [Vidi]
71  KUOSTA PAKURARĬUKOSTA ČOBANIN  (balada)  POEZIJA  446  [Vidi]
72  ĎI LA UNU PĂN-LA ZEČEOD JEDAN PA DO DESET  (poskocica)  POEZIJA  445  [Vidi]
73  UN PIŚUOR ŚUPARKA AREJEDNU NOGU GLJIVA IMA  (poskocica)  POEZIJA  445  [Vidi]
74  ŚE ARMĂ ĬE MĂĬ TARE?KOJE JE ORUŽJE NAJJAČE?  (mit)  PROZA  445  [Vidi]
75  KUM SVIĆI ARANŹELU A-NVAŢAT LUKRUKAKO JE SVETI ARANĐEL NAUČIO ZANAT  (mit)  PROZA  443  [Vidi]
76  MÎNDRILOR, MÎNKAVAŞ GURAUSTA BIH VAM, MOME, JEO  (lirika)  POEZIJA  441  [Vidi]
77  KÎND AM FUOST LA MUĬKA FATĂKAD SAM BILA JA DEVOJKA  (lirika)  POEZIJA  441  [Vidi]
78  FUTAĬKA LA RÎNDREDALJKA  (erotika)  POEZIJA  436  [Vidi]
79  FUĆE FATAJEBI CURU  (erotika)  POEZIJA  436  [Vidi]
80  Tuata lumĭa fraț, un uom sîngur ĭe lup.Svi su ljudi braća, usamljen čovek je vuk.  (izreka)  PAREMIJA  433  [Vidi]
81  Trasta guală mult ĭe măĭ grĭa đikît a pļină.Prazna torba mnogo je teža od pune.  (izreka)  PAREMIJA  430  [Vidi]
82  O POVASTĂ ŃEAUDZÎTĂ, ŃEVĂDZUTĂJEDNA PRIČA, NEČUVENA, NEVIĐENA  (bajka)  PROZA  427  [Vidi]
83  DURA, DURA, KU KARUŢABRZO, BRZO, TALJIGAMA  (uspavanka)  POEZIJA  426  [Vidi]
84  Buala să nu pituļ, kă ći pitulă ĭa pi ćińe.Bolest da ne kriješ, jer će sakriti ona tebe.  (izreka)  PAREMIJA  426  [Vidi]
85  Kîmpu are uokĭ, da duosu are urĭekĭ.Polje ima oči, a šuma ima uši.  (izreka)  PAREMIJA  425  [Vidi]
86  PUSĂĬ LA MÎNDRA MÎNA-N KAPOBGRLIH JOJ RUKOM GLAVU  (poskocica)  POEZIJA  422  [Vidi]
87  ĆAURIKĂ, ĆAURĂČAURICE, ČAURO  (erotika)  POEZIJA  422  [Vidi]
88  ŢARU KU MUARA-N VÎRU ŚUOŚICAR I VODENICA NA VRHU BRDA  (legenda)  PROZA  422  [Vidi]
89  Măĭ bun ku pula-n pizdă, đi kît ku sapa pi umăr.Bolje je s kurcem u pički, nego s motikom na ramenu.  (izreka)  PAREMIJA  419  [Vidi]
90  Bună s-ăț fiĭe ińima, ka pasuĭu vińirĭa!Neka ti je srce dobro, kao što je pasulj petkom.  (zdravica)  PAREMIJA  415  [Vidi]
91  LULA MIKĂ, FATA MIKĂMALA LULA, MALA CURA  (uspavanka)  POEZIJA  412  [Vidi]
92  Dabuogda tuot înainće sî će duś, în urmă să ni ći măĭ întuorś.Dabogda samo napred išao, natrag se nikad ne vratio.  (kletva)  PAREMIJA  412  [Vidi]
93  ĐARÎNDU ĬASTĂ NARUOḐSVUDA IMA BUDALA  (anegdota)  PROZA  410  [Vidi]
94  Măĭ rău ĭe kînd će fuće vrunu ku pula muaļe: tu, saraku, traź sî skăpĭ, da ĭel ginđaşće kă mĭastîś đi drag, şi će fuće şî măĭ rău!Najgore je kad te neko jebe mekim kurcem: ti, siroma, vrdaš da se izvučeš, a on misli da mešaš jer ti je lepo, pa te jebe još gore!  (izreka)  PAREMIJA  410  [Vidi]
95  Tat-tu în pod, da mă-ta îl trağe ďe nod.Otac ti je na tavanu, a majka ga za dršku vuče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  409  [Vidi]
96  Pulă, pulă,
Pintru ćińe ma batură!
Kînd će vaḑură ĭeĭ skulată,
Măĭ đațîră
Înk-o dată!
Kurče, kurče,
Zbog tebe me prebiše!
A kad te krutog videše,
Još jednom me
Mlatnuše!
  
(erotika)  POEZIJA  409  [Vidi]
97  Śi ĭe aĭa „pită-raspită”?Šta je to „pita-raspita”?  (zagonetka)  ZAGONETKA  407  [Vidi]
98  KRŢA, KRŢA PI MALAĬCIGU-LIGU NA PROJARI  (erotika)  POEZIJA  405  [Vidi]
99  KUM S-A FAKUT RUSAĻIĻIKAKO SU NASTALE RUSALJE  (legenda)  PROZA  405  [Vidi]
100  DUASKA KU PIROAĬEDASKA SA EKSERIMA  (vic)  PROZA  404  [Vidi]
101  FATA KU ĻIKDEVOJAČKI LIK  (lirika)  POEZIJA  403  [Vidi]
102  Ţîşńirĭa đin ćińe, sî țîśńaskă! (var.) Ţîśńirĭa pîşku đin ćińe, sî țîşńaskă! (var.) Lovi-ć-ar pîşku, dabuogda!Šiknulo iz tebe, da šikne! (var.) Šiknuo proliv iz tebe, da šikne! (var.) Strefio te proliv, dabogda!  (kletva)  PAREMIJA  403  [Vidi]
103  BURTA KU MAŢUSTOMAK I CREVO  (vic)  PROZA  401  [Vidi]
104  Doo klaĭuță stau în rîpă, şi nu să surupă.Dva plasta na padini stoje, a ne padaju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  400  [Vidi]
105  Kînd daĭ ku pĭatra-n uală, sa sparźe uala, da kînd daĭ ku uala-n pĭatră - sa sparźe ĭară uala.Kad udariš kamenom u lonac, razbije se lonac, a kad udariš loncem u kamen - razbije se opet lonac.  (izreka)  PAREMIJA  400  [Vidi]
106  SÎNTUAĐIRI AĬ MARĬ ÎN RĬERNĂVELIKI TODOROVAC U RERNI  (anegdota)  PROZA  399  [Vidi]
107  ĻAKU LU UĬKA VISAĻINLEK UJKE VESELINA  (anegdota)  PROZA  398  [Vidi]
108  POVASTA LU PIRPRIČA O PIREVINI  (legenda)  PROZA  396  [Vidi]
109  POVASTA LU SKAĬAĆEPRIČA O ČIČKU  (legenda)  PROZA  395  [Vidi]
110  Un ļemn mare ku doasprîaśe krĭenź, în tuata krĭanga kîći un kuĭb, în tuot kuĭbu kîći patru puĭ, în tuot puĭu kîći şapće uauă.Veliko drvo sa dvanaest grana, na svakoj grani po jedno gnezdo, u svakom gnezdu po četiri tića, a u svakom tiću po sedam jaja.  (zagonetka)  ZAGONETKA  394  [Vidi]
111  Muĭarĭa şî magarĭu sa uĭtă la tuot sluogu sî-ț đia în kurişkapiće, da tu strînźe kapîăstru bińe, şî nu ći da.Žena i magare gledaju kod svakog brega da te zbace preko glave, a ti dobro pritegni uzde, i ne daj se.  (izreka)  PAREMIJA  393  [Vidi]
112  BABA MARTA KU DOĂSPRÎAŚE KOŽUAŚEBАBА МАRТА SА DVANAEST KОŽUHА  (mit)  PROZA  392  [Vidi]
113  MA MIR, KUČE, ŞI MA MIRČUDIM TI SE, KUKAVICE  (lirika)  POEZIJA  392  [Vidi]
114  BARḐĂRODA  (uspavanka)  POEZIJA  390  [Vidi]
115  KÎT A FUOST KESAUA PĻINĂDOK JE BILA PUNA KESA  (lirika)  POEZIJA  390  [Vidi]
116  S-ăl fut în kur muort, pi blană-nćinsă.Jebem ga u dupe mrtvog, na položenoj dasci.  (psovka)  PAREMIJA  390  [Vidi]
117  La-l surd nu vorbĭa, la-l kĭuor nu arata.Gluvom ne govori, slepom ne pokazuj.  (izreka)  PAREMIJA  389  [Vidi]
118  Duće la draku în balta vĭarđe.Idi do đavola u zelenu baru.  (kletva)  PAREMIJA  388  [Vidi]
119  BRĂNDUŞAUĂ GALBIŃUARĂŠAFRANČIĆU, ŽUTE BOJE  (lirika)  POEZIJA  388  [Vidi]
120  UOMU AL URÎT ŃIŚ LA MUARĂ NARE RÎNDRUŽAN ČOVEK NI NA MLINU REDA NEMA  (poskocica)  POEZIJA  385  [Vidi]
121  HITLER ĬE FRUMUOS BAĬATHITLER TI JE MOMAK LEP  (satira)  POEZIJA  385  [Vidi]
122  Patru ćetrinkurĭ,
Duauă bobiknurĭ,
Şî un ćorombok!
Četiri četrinke,
Četiri bobinke,
I jedan čorombok!  
(zagonetka)  ZAGONETKA  382  [Vidi]
123  POVASTA ĐI TUTUNPRIČA O DUVANU  (legenda)  PROZA  382  [Vidi]
124  MA-NSURAĬ, LUVAĬ MUĬARĬEOŽENIH SE, UZEH ŽENU  (lirika)  POEZIJA  381  [Vidi]
125  MA DUSĂĬ LA ŞÎḐÎTUAREJA OTIDOH NA SEDELJKU  (erotika)  POEZIJA  379  [Vidi]
126  KUM S-A BUŽUKURĬAḐĂ KOPILU KARE S-A MÎŃIĬAT?KAKO SE ZADIRKUJE DETE KOJE SE NALJUTILO?  (satira)  POEZIJA  376  [Vidi]
127  Rakaĭ-bikaĭ pin izvuară,
Or sî ĭasă, or sî muară,
Da-l aşćeț ku gura guală.
Batrga se u izvoru,
Kao da je na umoru,
Ti ga vrebaš na pomolu.  
(zagonetka)  ZAGONETKA  374  [Vidi]
128  Ma kulkaĭ asară-n ćindă,
Ku kapu pi kîramidă,
Şî fakuĭ albĭață-n pizdă.
Dau ku aku, dau ku sula,
Nuĭe ļaku ka ku pula.
Na trem sinoć sam prilegla,
Sa glavom na ćeramidi.
Pička mi od pene bridi.
Probah iglom i kalemom,
Al bez kurca leka nema.  
(erotika)  POEZIJA  374  [Vidi]
129  LA ISPASNA SPASOVDAN  (erotika)  POEZIJA  371  [Vidi]
130  Fuź đi draku, daĭ đe prokļetu.Bežiš od đavola, naletiš na vraga.  (izreka)  PAREMIJA  368  [Vidi]
131  S-ažuće, să nu skurće! Să traĭaskă, şî să krĭaskă! La mulț ań ku sînataće!Da pomogne, da potraje! Da traje i napreduje! Na mnogo godina u zdravlje!  (zdravica)  PAREMIJA  365  [Vidi]
132  Ińima đi drak, într-o butuarkă đi fag.U bukovom deblu, đavolovo srce.  (zagonetka)  ZAGONETKA  365  [Vidi]
133  Dakă aĭ pi a tĭeu, aĭ şî pi dumńeḑău.Ako imaš svoga, imaš i boga.  (izreka)  PAREMIJA  363  [Vidi]
134  ŞAP-ŞAP-ŞAP!ŠAP-ŠAP-ŠAP!  (bajalica)  POEZIJA  363  [Vidi]
135  Riďa ļinğe pe Murďa pe kur, şi nu-l lasă pănă nu-l skuală.Riđa liže Murđi zadnjicu, i ne pušta ga dok mu ga ne digne.  (zagonetka)  ZAGONETKA  362  [Vidi]
136  ĐI KÎND SÎNT FĬARÎĻIOD KAD SU ZAMKE  (legenda)  PROZA  362  [Vidi]
137  Sî će duś la Dunîrĭe dupa apă tulburĭe, numiļi sî-ț vină, tu să nu măĭ viń.Na Dunav da odeš po mutnu vodu, ime da ti dođe, ti da ne đođeš.  (kletva)  PAREMIJA  360  [Vidi]
138  SKOSĂĬ RAZBUOĬU DUPA KASĂTURIH RAZBOJ IZA KUĆE  (satira)  POEZIJA  360  [Vidi]
139  O bag tare, o skuot muaļe, da đi-n kap iĭ mĭarźe baļe!Stavim je tvrdu, vadim je meku, a iz glave joj bale teku!  (zagonetka)  ZAGONETKA  359  [Vidi]
140  KUM BLASTÎMĂ UOMU MUĬARĬAKAKO MUŽ KUNE ŽENU  (kletva)  PAREMIJA  359  [Vidi]
141  Kopiĭi sînt pļiń đi draś ka muara đi saś.Deca su puna vragova, ko vodenica džakova  (izreka)  PAREMIJA  357  [Vidi]
142  UNOĻIKA ŞÎ DOĻIKAJEDNOLIKA I DVOLIKA  (uspavanka)  POEZIJA  356  [Vidi]
143  În vaļe adînkă stau golańi brînkă.U dnu dolje leže golje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  355  [Vidi]
144  VINU NAĬKĂ MĂĬ ĐIVRĬAMEPORANI MI, DRAGI MOJ  (lirika)  POEZIJA  355  [Vidi]
145  Dă mă mumă după GițăUdaj me za Giceta  (poskocica)  POEZIJA  354  [Vidi]
146  Dabuogda unđe śiń sî nu prînḑ!Dabogda gde večeraš, da ne ručaš.  (kletva)  PAREMIJA  352  [Vidi]
147  Şî minśuna ĭe vuorbă.I laž je reč.  (izreka)  PAREMIJA  351  [Vidi]
148  ĐESKÎNĆIK ĐI MASAUĂBAJANJE ZA ZUBOBOLJU  (satira)  POEZIJA  351  [Vidi]
149  O țîgankă trențuruasă şeďe ku boĭeri la masă.Jedna Ciganka dronjava sedi za stolom s bojarima.  (zagonetka)  ZAGONETKA  350  [Vidi]
150  Dabuogda lînga tata mĭeu sî će baź!Dabogda kraj mog (mrtvog) oca (u zemlju) da uđeš.  (kletva)  PAREMIJA  350  [Vidi]
151  ĆIĆIRIKĂ, ĆAKĂĆIĆIRIKA, ĆAKA  (satira)  POEZIJA  349  [Vidi]
152  Dabuogda nuapća să ći duară đințî, da ḑîua să ći bată papuśi.Dabogda noću da te bole zubi, a danju da te žuljaju cipele.  (kletva)  PAREMIJA  348  [Vidi]
153  Dabuogda s-ăț piśe pula đin rîdaśină!Dabogda ti kurac otpao iz korena!  (kletva)  PAREMIJA  347  [Vidi]
154  Pănă ažunź la dumńeḑîu, ći manînkă sfînțî.Dok stigneš do boga, pojedu te sveci.  (izreka)  PAREMIJA  345  [Vidi]
155  Soakră, soakră - poamă akră, đe ć-aĭ koaśe toată vara, tot aĭ fi akră ş-amară.Tašto, tašto, voće gorko, kad bi celog leta zrila, ti bi opet gorka bila.  (izreka)  PAREMIJA  345  [Vidi]
156  La bisîarikă śe nu-ț ažută, nu će ruga.Crkvi koja ti ne pomaže, nemoj se moliti.  (izreka)  PAREMIJA  345  [Vidi]
157  Muta faśe futa.Ćutanje pravi jebanje.  (izreka)  PAREMIJA  344  [Vidi]
158  Bît đ-alun bun bît fu!Leskov štap dobar štap bi!  (brzalica)  PAREMIJA  343  [Vidi]
159  Kînd sa vo faśa salka puom, şî tu sî ći faś uom.Kad vrba postane voćka, i ti da postaneš čovek.  (kletva)  PAREMIJA  342  [Vidi]
160  Đ-a fĭeća am pi dumńeḑău, kînd n-am pi a mĭeu.Badava imam boga, kad nemam svoga.  (izreka)  PAREMIJA  340  [Vidi]
161  Rîma, kînd kapîtă uokĭ, o ĭa pi ļemn în sus, ama vińe mĭerla ş-o ćokńaşće-n kap.Glista, kad progleda, krene uz drvo, al’ dođe kos pa je čukne u glavu.  (izreka)  PAREMIJA  338  [Vidi]
162  A kalkat kapra pi pĭatră,
A krapat pĭatra în patru!
Kraparĭa kapu kăpri
Kum a krapat pĭatra în patru!
Nagazila koza kamen,
Kamen puk’o na četvoro!
Neka pukne kozi glava
Kao kamen na četvoro!  
(brzalica)  PAREMIJA  337  [Vidi]
163  KUKUĻIEŢ KU PĬAŃE VĬERḐKUKAVICE, ZELEN-PERKO  (lirika)  POEZIJA  336  [Vidi]
164  A ḑîs ḑîsa sî ḑîk k-oĭ ḑîśe,
Da ĭuo nu ḑîsăĭ sî ḑîk k-o sî ḑîk,
K-am ḑîs sî ḑîk k-oĭ ḑîśe:
Să nu ḑîk k-am ḑîs!
Kazala kaža da kažem da ću kas’ti,
Al’ ja ne kazah da kažem da ću kas’ti,
Jer sam kaz’o da ću kas’ti da kažem:
Da ne kažem da sam kaz’o!  
(brzalica)  PAREMIJA  335  [Vidi]
165  În rîmuĭtura đi uaĭe, un kuorn đi puork! Ăl vaḑu ăl kĭuor, auḑî ăl surd, ăl luvă ăl sîăk, ş-îl bagă l-al đeşćins dupa brîu.Ovca je rila, svinjski rog skrila! Slepac ga vide, o tome gluvi doču, sakati ga uze i raspasanom za pojas zadenu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  333  [Vidi]
166  Tanda aič, tanda koļa, tanda treku Duńerĭa.Tup ovde, tup onde, i tupko preko Dunava ode.  (zagonetka)  ZAGONETKA  333  [Vidi]
167  Flutur pi tata, flutur pi muma!Leptir na tatu, leptir na mamu!  (brzalica)  PAREMIJA  332  [Vidi]
168  Buata țîńe lumĭa şî pomîntu.Motka drži svet i zemlju. (=Sila vlada svetom).  (izreka)  PAREMIJA  330  [Vidi]
169  NAŞ, NAŞ, FUĆELAŞKUME, KUME, ZAJEBANTU  (satira)  POEZIJA  330  [Vidi]
170  Sî nu măĭ fiĭe guguļița-tĭa afurisîtă!Ne bila ti više glava prokleta!  (kletva)  PAREMIJA  327  [Vidi]
171  ĐI LA KLAĬE PĂN’ LA KLAĬEOKO STOGA, I NIZ POLJE  (erotika)  POEZIJA  325  [Vidi]
172  Dumńeḑîu ć-astrukă ku pîătura, da draku ći đestrukă, şî baće tuoba dupa ćińe sî sa rîdă lumĭa.Bog te pokriva ponjavom, a đavo otkriva, i bije doboš za tobom da ti se ljudi smeju.  (izreka)  PAREMIJA  325  [Vidi]
173  Mînuşîță frîntăSlomljena ručice  (uspavanka)  POEZIJA  325  [Vidi]
174  Kînd ĭe muĭarĭa naruadă, pi uom ăl duor piśuariļi.Kad je žena luda, muža bole noge.  (izreka)  PAREMIJA  324  [Vidi]
175  Bań am, pungă n-am,
Bań n-am, pungă am,
Śe baga, şî śe luva?
Novac imam, kesu nemam,
Novac nemam, kesu imam,
Šta staviti, šta uzeti?  
(brzalica)  PAREMIJA  322  [Vidi]
176  Ţukatu ĭe kapara lu futaĭ.Ljubljenje je jebačka kapara.  (izreka)  PAREMIJA  321  [Vidi]
177  Nuĭe kîrd fara kuadă.Nema krda bez repa.  (izreka)  PAREMIJA  320  [Vidi]
178  Şađerĭa domńaskă, aļergatura lupĭaskă.Gospodsko sedenje, vučje trčanje.  (izreka)  PAREMIJA  319  [Vidi]
179  Nu kaska đin gură kît nu trĭaśe pin kur.Ne otvaraj usta koliko ne (može da) prođe kroz dupe.  (izreka)  PAREMIJA  317  [Vidi]
180  KUKURIKU, MANDAKUKURIKU, MANDA  (uspavanka)  POEZIJA  317  [Vidi]
181  Tuot învățu are şî đizvățu.Svaka navika ima i odviku.  (izreka)  PAREMIJA  313  [Vidi]
182  Nu lasa pĭ-al sarak sî muară đi fuame, kî kînd ĭel muare, nu ći lasă pi ćińe sî traĭeşć.Ne puštaj siromaha da umre od gladi, jer kad on umre, neće pustiti tebe da živiš.  (izreka)  PAREMIJA  310  [Vidi]
183  TANDARIKĂ, TANDARĬATANDARIKA, TANDARA  (erotika)  POEZIJA  308  [Vidi]
184  Đin gură sî-ț ĭasă, dupa kap sî-ț țîasă!Iz usta da ti izađe, po vratu da te mlati!  (kletva)  PAREMIJA  307  [Vidi]
185  Rugu rugă kapra, kapra înpunźe muoşu, muoşu baće baba, baba taĭe kapu la kokuoş.Trn ubode kozu, koza bode čiču, čiča bije babu, baba seče petlu glavu.  (brzalica)  PAREMIJA  307  [Vidi]
186  Mumata stă, da tat-tu iĭ dă.Majka ti stoji, a otac joj ga udara.  (zagonetka)  ZAGONETKA  306  [Vidi]
187  Sî nu-ț măĭ ažuće patruḑăś şî patru đi prazńiśe pi anu đi ḑîļe, şî ḑîļiļi marĭ ku ĭaļe!Ne pomoglo ti četrdeset i četiri slava u toku godine, zajedno sa velikim danima!  (kletva)  PAREMIJA  306  [Vidi]
188  Ĭo sînt kopil đe babă, da nu śuparkă đe o nuapće.Ja sam babino dete, a ne pečurka od jedne noći.  (izreka)  PAREMIJA  306  [Vidi]
189  Treče moşu grosu şi uoĭļi dosu (păn atunča).Prećiće čiča panj i ovce šumu (do tada).  (izreka)  PAREMIJA  304  [Vidi]
190  O gongiță mikă, đi kur ći rađikă.Bubica mala, dupe ti podiže.  (zagonetka)  ZAGONETKA  304  [Vidi]
191  KÎNĆIKU LU BĂBĂUBALADA O BABEJIĆU  (balada)  POEZIJA  304  [Vidi]
192  Un buou, brĭaz bolobrĭaz, s-a bagat în vaśiļi alu Bolobrezuońi, ş-a bolobrezît vaśiļi la Bolobrezońi!Jedan vo, šaren volušaren, upao u krave Volušarenovih, i izvolušario krave Volušarenove!  (brzalica)  PAREMIJA  302  [Vidi]
193  OĬARIĬA: KÎRDU, STÎNA ŞÎ BAŚIĬAOVČARSTVO: KRDO, STADO I BAČIJA  (obicaj)  PROZA  302  [Vidi]
194  Sa rîđe porîmba đi mură kî ĭe ńagră.Smeje se gloginja kupini da je crna.  (izreka)  PAREMIJA  300  [Vidi]
195  Kare kată, aăla află.Ko traži, taj i nađe.  (izreka)  PAREMIJA  300  [Vidi]
196  Nu ći uĭta-n suare, kî kĭorăşć.Ne gledaj u sunce, jer ćeš oslepiti.  (izreka)  PAREMIJA  300  [Vidi]
197  Kare la Paşć n-are ńimik nou pi ĭel, ăl kîlarĭaşće magarĭu pin sat.Ko na Uskrs nema ničeg novog na sebi, jahaće ga magarac kroz selo.  (verovanje)  VEROVANJA  299  [Vidi]
198  LAZARKALAZARIČKA PESMA  (obredna)  POEZIJA  299  [Vidi]
199  A spus aĭ batrîń: vrĭamĭa vińe đi kuada trĭaśe-nainće, da frunća ramîńe înapuoĭ.Stari su govorili: dolazi vreme da rep predvodi, a čelo da kasa za njim.  (izreka)  PAREMIJA  298  [Vidi]
200  Mînă pi mînă spală, da vakă pi vakă ļinźe.Ruka ruku mije, a krava kravu liže.  (izreka)  PAREMIJA  297  [Vidi]
201  Kar’ sa mǐastîkă ku laturļi, ăl manînkă puorśi.Ko se meša s’ pomijama, pojedu ga svinje.  (izreka)  PAREMIJA  293  [Vidi]
202  Dakă ĭastă ḑîļe, ĭastă şî ļak.Ako ima dana, ima i leka. (Srp. paralela: Ako ima veka, ima i leka).  (izreka)  PAREMIJA  292  [Vidi]
203  Un kîrîmidarĭ ku kîrîmidarița şîađe în kasă kîrîmidarĭaskă, şî vorbĭaşće kîrîmidarĭaşće.Ćeramidar sa ćeramidarkom, sede u kući ćeramidarskoj i govore ćeramidarski.  (brzalica)  PAREMIJA  289  [Vidi]
204  Unđe paşće kapruța, akolo şî ĭaduța.Gde pase kozica, tu i jarence.  (izreka)  PAREMIJA  288  [Vidi]
205  Am o skruafă ļisă, pogaļisă,
Ku śinś purśiĭ, ļiş, pogaļiş;
Sug kît puot
Şî fug în tufă.
Krmača mi siva, poganjiva,
Pet prasića, sivi, poganjivi:
Nasišu se kol’ko mogu
Pa u trku bež’ u šumu!  
(brzalica)  PAREMIJA  288  [Vidi]
206  A murit kare ń-a faļit, da traĭaşće kar’ ńi puvestăşće.Umrli su oni što nas hvale, a žive oni što nas kude.  (izreka)  PAREMIJA  287  [Vidi]
207  Lukri, lukri ka furńika, da kînd muorĭ n-aĭ ńimika.Radiš, radiš poput mrava, a kad umreš - sve badava!  (izreka)  PAREMIJA  286  [Vidi]
208  Nu şăḑ la masă să mînś, dakă iş satul.Ne sedaš za sto da jedeš, ako si sit.  (izreka)  PAREMIJA  286  [Vidi]
209  MA-NSOR KU MARIĬAOŽENIĆU MARIJU  (lirika)  POEZIJA  281  [Vidi]
210  Nu faśa fuoku-n tufă mare.Ne loži vatru u gustoj šumi.  (izreka)  PAREMIJA  280  [Vidi]
211  Muĭare batrînă, đi şapće uorĭ în stamînă.Stara žena, sedam put nedeljno (ima seks).  (izreka)  PAREMIJA  278  [Vidi]
212  Nu ĭe sarak ăla kare n-are, numa aăla lu kare iĭ măĭ trîabe şîmăĭ.Nije siromah onaj koji nema, nego onaj kome treba još.  (izreka)  PAREMIJA  278  [Vidi]
213  Pănă ĭe ćinăr, uomu ĭe gruos đi kap. (N-askultă đi ńima).Dok je mlad, čovek je tvrde glave. (Ne sluša nikog).  (izreka)  PAREMIJA  277  [Vidi]
214  ĐI LA PAĬE PĂN’ LA PAĬE (2)OD SENA DO SENA  (erotika)  POEZIJA  277  [Vidi]
215  Grîu skapă đi nuverĭ grĭeĭ, da faina nu skapă đi mîna rîa.Žito će uteći od teških oblaka, ali brašno od zle ruke neće.  (izreka)  PAREMIJA  275  [Vidi]
216  Uskat muort, parke manînkă bĭeşîń fripće.Mrtvi žgolja, kao da jede pečene prdeže.  (izreka)  PAREMIJA  273  [Vidi]
217  ĐI ŚE ĬE ALBINA ŃAGRĂZAŠTO JE PČELA CRNA  (basna)  PROZA  266  [Vidi]
218  Kum kînta păsîrļi kînd tună primovara?Kako pevaju ptice kad dođe proleće?  (satira)  POEZIJA  265  [Vidi]
219  PLUAĬE, PLUAĬE!KIŠA, KIŠA!  (obredna)  POEZIJA  265  [Vidi]
220  Manînkă moduva đe pĭe mață.Jede srž iz creva. Fig. Priča gluposti, tj. jede ono što ne treba.  (izreka)  PAREMIJA  263  [Vidi]
221  Burta mĭa pi burta tĭa, lunga mĭa în gaura tĭa.Trbuh moj na trbuh tvoj, dugo moje u rupu tvoju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  263  [Vidi]
222  FUAĬE VĬARĐE, TALPA GÎŞĆIZELEN LISTAK TUŠANJ BILJKE  (erotika)  POEZIJA  262  [Vidi]
223  Numa ĭe pomîntu batrîn, da uomu nu.Samo je zemlja stara, a čovek ne.  (izreka)  PAREMIJA  260  [Vidi]
224  Op-trop, bań îngruop, fuńe-nćing, gĭame astrîng.Hop-cup, sejem novce, širim konce, klubad skupljam.  (zagonetka)  ZAGONETKA  259  [Vidi]
225  BUŹUOKURA ĐI VANĂRUGALICA ZA JOVANA  (satira)  POEZIJA  258  [Vidi]
226  Muĭarĭa ći-ńakă într-o ļingură đi apă.Žena (može da) te udavi u kašici vode.  (izreka)  PAREMIJA  257  [Vidi]
227  Frațî sînt fraț pănă nu-nśiep să-npartă pîńa.Braća su braća dok ne počnu da dele hleb.  (izreka)  PAREMIJA  252  [Vidi]
228  Uńi, dońi, trońi, pińi, ronta, konta, śoa gîrna, ćok, pok, daĭ ku kuru în fuok.
(var.) Uńi, dońi, trińi, peńi, ronta, konta, țava gîrla, ćok, pok, daĭ ku kuru în fuok.
Jen', dva, tri, peni, ronta, konta, čoa grna, tuc, kuc, tresni s guzom u ognjište.  (brzalica)  PAREMIJA  252  [Vidi]
229  La kap ka firizu, la kur ka sîaśira: kokuoş, puorkuļe, priśĭapiće magarĭuļe.Srpast rep a testerasta glava: petao, svinjče, priseti se, magarče!  (zagonetka)  ZAGONETKA  250  [Vidi]
230  BUŹUOKURA ĐI PAUNRUGALICA ZA PAUNA  (satira)  POEZIJA  249  [Vidi]
231  Muarća şî pluaĭa ńiśkînd sî nu kaț, kî vin sîngure.Smrt i kišu nikad ne prizivaj, jer dolaze same.  (izreka)  PAREMIJA  248  [Vidi]
232  Vaĭ đi maĭka luĭ.Jadna mu majka!  (izreka)  PAREMIJA  239  [Vidi]
233  ŢÎGANO-L PÎKATUOS Ś-A FUTUT ĬAPAGREŠNI CIGA KOJI JE JEBO KOBILU  (vic)  PROZA  238  [Vidi]
234  Întrabă fata:
— Mumă, đi śe nu ĭe pula kît klańa?
— E, kînd ar fi pula kît klańa, pizda-r fi kît țarku!
Pita ćerka:
— Majko, zašto kurac nije kao stog?
— E, kad bi kurac bio kao stog, pička bi bila ko senik oko stoga!  
(pitalica)  PAREMIJA  237  [Vidi]
235  Unu, doru, tiru, paru, şiru, şaru, şapru, opru, nopru, dopru.Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset.  (brzalica)  PAREMIJA  233  [Vidi]
236  Sî aĭ averĭe şî pućerĭe!Da imaš bogatstvo i moć!  (zdravica)  PROZA  233  [Vidi]
237  BAŤE TOBA LA MOLDOVA, IILUPA DOBOŠ KROZ MOLDOVU, II  (erotika)  POEZIJA  228  [Vidi]
238  Dabuogda să-ĭ piśe pula đin rîdaśină.Dabogda mu kurac iz korena otpao.  (kletva)  PAREMIJA  228  [Vidi]
239  Numa kapra mĭarźe ku kuru guol, fata mare nu.Samo koza ide gologuza, a devojka ne.  (izreka)  PAREMIJA  224  [Vidi]
240  Kare taśe, ăla faśe.Ko ćuti, taj radi.  (izreka)  PAREMIJA  224  [Vidi]
241  Duśa-ća-ĭ, unđe sa dus mutu ku kalu.Idi, kud je otišao mutavko sa konjem.  (kletva)  PAREMIJA  222  [Vidi]
242  Duauă buńe nu mĭerg tot odată.Dva dobra ne idu zajedno.  (izreka)  PAREMIJA  221  [Vidi]
243  Flomîndu n-aşćată kuoptu, guolu n-aşćată nalbitu.1)Gladan ne čeka pečenje, nag ne čeka beljenje.  (izreka)  PAREMIJA  219  [Vidi]
244  BAĆE TOBA LA MOLDOVA, ILUPA DOBOŠ KROZ MOLDOVU, I  (erotika)  POEZIJA  219  [Vidi]
245  Sî đa dumńeḑîu sî aĭ tot karunț în kasă, da ńepuoț ńiśkînd pi lînga masă.Dabogda imao samo sede u kući, a unuke nikad oko stola.  (kletva)  PAREMIJA  219  [Vidi]
246  Sî će duś, muĭarĭe, ka vîntu, şî sî okoļeşć tot pomîntu; đi o ḑî şî đ-o nuapće sî okoļeşć țărļi tuaće; đi o ḑî şî đ-o sară - sî ĭeş şî đin țărĭ afară!Da odeš, ženo, ko vetar, da obiđeš ceo svet; za dan i noć da obiđeš zemlje sve; a za veče i jedan dan, da izađeš iz sveta van!  (kletva)  PAREMIJA  219  [Vidi]
247  Să-l fut în kur muort, ļegat đe gard ku ițuoń đe paĭe.Jebem li ga u dupe mrtvog, vezanog za ogradu konopcem za slamu.  (psovka)  PAREMIJA  218  [Vidi]
248  Uou ńiśkînd n-are buală. (Nu sa bulnavĭaşće ńiśkînd.)Jaje nikad nema bolest. (Nikad se ne razboli.)  (izreka)  PAREMIJA  218  [Vidi]
249  Apa đi kîtra ḑîuă îngĭață.Voda se pred zoru ledi.  (izreka)  PAREMIJA  218  [Vidi]
250  Pi nuoĭ nu trăbe să ńi tungă ńima, noa lîna pikă sîngură.Nas niko ne treba da šiša, nama vuna opada sama.  (izreka)  PAREMIJA  218  [Vidi]
251  Buala boļiaşće, da saku goļaşće.Bol boluje, a džak prazni.  (izreka)  PAREMIJA  217  [Vidi]
252  Blînd ka mńelu, faśe ka purśelu.Ko jagnje umilno, ko prase nemirno.  (zagonetka)  ZAGONETKA  216  [Vidi]
253  Rău ku rău, ama fara rău şĭ măĭ mare rău.Zlo je sa zlom, ali bez zla još je veće zlo.  (izreka)  PAREMIJA  216  [Vidi]
254  Baltă să fiĭe, da bruoşćiļi sa adună.Bare da bude, a žabe će se skupiti.  (izreka)  PAREMIJA  215  [Vidi]
255  O țîgankă zdrănțuruasă şîađe ku guoşći la masă.Dronjava Ciganka sa gospodom za trpezom sedi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  215  [Vidi]
256  Pikațar nasu în ḑama đi varḑă.Otpao ti nos u čorbu s kupusom.  (kletva)  PAREMIJA  215  [Vidi]
257  Kînd tună, ći duare, dupa ś-a tunat, țî drag.Dok ulazi, boli, a kad uđe, milo ti.  (zagonetka)  ZAGONETKA  214  [Vidi]
258  Fuće saraka, ama kato la uokĭ.Jebi siroticu, al’ je gledaj u oči.  (izreka)  PAREMIJA  213  [Vidi]
259  A vindut đin kasă śe nu sa vinđe.Prodala iz kuće što se ne prodaje.  (izreka)  PAREMIJA  212  [Vidi]
260  Au, au, în vîr đi nuĭau.Joj, joj, na vrh pruta stoji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  212  [Vidi]
261  Kalu fara kap pi drum fara ĭarbă.Bezglavi konj na putu bez trave.  (zagonetka)  ZAGONETKA  212  [Vidi]
262  Đi la unu înśape tuot numaratu.Od jedan počinje svako brojanje.  (izreka)  PAREMIJA  212  [Vidi]
263  FOAIŢĂ VĬARĐE ĐE SKUMPINĂZELEN LIST OD RUJEVINE  (lirika)  POEZIJA  212  [Vidi]
264  Bago-n ćakă!Ućuti! Zaveži! Začepi! dosl. „Uvuci je(zik) u kanije”.  (izreka)  PROZA  212  [Vidi]
265  Dă muoşu kît puaće, da untu nu măĭ skuaće.Mlati čiča, puca snaga, a od masla nigde traga.  (zagonetka)  ZAGONETKA  211  [Vidi]
266  Gaina pi krĭastă sa vĭađe śe uauă duśe.Kokoška se po kresti vidi kakva jaja nosi.  (izreka)  PAREMIJA  211  [Vidi]
267  Futuće-n kuriț, muort.Bemte u dupence, mrtvog.  (psovka)  PAREMIJA  211  [Vidi]
268  Ţara ĭe pomană kare sa dă la-l muort în ḑîua-ĭa kînd ăl îngruapă, şî sa puńe dupa śe sa-ntuarśe lumĭa đi la morminț.Cara je daće koja se daje pokojniku na dan sahrane, i postavlja se po povratku ljudi sa groblja.  (obicaj)  PROZA  211  [Vidi]
269  Đi śe pluaĭe?
— Sî fută pomîntu, sî rođaskă.
Zašto pada kiša?
— Da jebe zemlju, da rodi.  
(pitalica)  PAREMIJA  210  [Vidi]
270  Kîntă pupîḑa-n pătură.Peva pupavac pod ponjavom.  (izreka)  PAREMIJA  209  [Vidi]
271  Đin kakat plaśintă nu ĭe.Od govna se pita ne pravi.  (izreka)  PAREMIJA  209  [Vidi]
272  Đi-ntrun vîr đi karpińel sa kîntă un baĭețăl: nu sa ćiame đi kîń, numa đi gaiń.Sa vrha grabića vašaj mladića: ne boji se kuca, već koke što kljuca.  (zagonetka)  ZAGONETKA  208  [Vidi]
273  Đafĭeća aĭ pi Dumńeḑău, kînd n-aĭ pi a tĭeu.Badava imaš Boga, kad nemaš svoga.  (izreka)  PAREMIJA  208  [Vidi]
274  Ažută la-l slab, kă-l pućarńik skapă sîngur.Pomogni slabom, jači će se sam izvući.  (izreka)  PAREMIJA  208  [Vidi]
275  Dabuogda unđe śiń, să nu prînḑ.Dabogda gde večeraš, da ne ručaš.  (kletva)  PAREMIJA  208  [Vidi]
276  Bîtu țîńe pomîntu.Batina zemlju drži.  (izreka)  PAREMIJA  207  [Vidi]
277  Paza bună petrĭaśe primĭažđa rîa.Budna pažnja izbegne zlu sudbinu.  (izreka)  PAREMIJA  207  [Vidi]
278  Dabuogda să-l ĭa muarća pi aăla kare duarme nuapća.Dabogda crko onaj koji noću spava.  (kletva)  PAREMIJA  207  [Vidi]
279  VISAĬ VISU ASTANUAPĆESANAK USNIH OVE NOĆI  (lirika)  POEZIJA  206  [Vidi]
280  A trekut pin sat, da kîńi n-a latrat.Kroz selo je prošla, a psi ne zalajaše.  (zagonetka)  ZAGONETKA  206  [Vidi]
281  Amunka kînd sa kîntă altu la gruapa tĭa.Nevolja je kad drugi kuka na tvom grobu.  (izreka)  PAREMIJA  206  [Vidi]
282  Dakă muĭarĭa nu ĭe bună, măĭ bińe să-ĭ muară uomu.Ako žena ne valja, bolje da joj umre čovek.  (izreka)  PAREMIJA  206  [Vidi]
283  Unđe mulț parĭ, unu dă şî-n kur.Gde je mnogo kočeva, jedan te ubode u zadnjicu.  (izreka)  PAREMIJA  206  [Vidi]
284  Al naruod dupa-l naruod mĭarźe.Lud za ludim ide.  (izreka)  PAREMIJA  206  [Vidi]
285  Draku mi-ntîń astrukă ku pătura, da pĭeurma o traźe đi tuot sa vĭađe.Đavo prvo pokriva ponjavom, a posle je svuče da se sve vidi.  (izreka)  PAREMIJA  206  [Vidi]
286  Şî vita bĭa, ama şćiĭe kît.I stoka pije, ali zna koliko.  (izreka)  PAREMIJA  206  [Vidi]
287  Kopilu ńibućeḑat puće la kakat.Nekršteno dete na govna smrdi.  (izreka)  PAREMIJA  205  [Vidi]
288  Duće la draku în balta vĭarđe.Idi đavolu u zelenu baru.  (psovka)  PAREMIJA  205  [Vidi]
289  Kînd sa boćiaḑă, kopilu pļakă pi kaļa lu Dumńeḑîu.Kad se dete krsti, kreće Božjim putem.  (izreka)  PAREMIJA  204  [Vidi]
290  MUOŞU KU BABĂ ŞÎ FATĂ TARE ĐI KAPČIČA SA TVRDOGLAVOM BABOM I ĆERKOM  (pripovetka)  PROZA  204  [Vidi]
291  Đin gură sî-ț ĭasă, dupa kap sî-ț țîasă.Što ti iz usta izleti, po vratu nek te klepi.  (kletva)  PAREMIJA  204  [Vidi]
292  Śumalkă, śumalkă, će prinđe đe falkă şî dă ku ćińe đi salkă.Čumalka, čumalka, hvata te za vilicu i udara tobom o vrbicu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  204  [Vidi]
293  Unđe lînă nu ĭe mînă, unđe mînă nu ĭe lînă.Gde je vune ruke nema, gde je ruke, vune nema.  (izreka)  PAREMIJA  203  [Vidi]
294  Tu ć-aĭ bĭeşît, da lumĭa o să spună kî ć-a-ĭ kakat tuot.Ti si prdnuo, a ljudi će reći da si se sav usrao.  (izreka)  PAREMIJA  203  [Vidi]
295  Am o građină pļină đi uoĭ, tuaće stau într-un piśuor.Imam baštu punu ovaca, sve stoje na jednoj nozi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  203  [Vidi]
296  Măĭ bińe bat supt bat, đikît bolnau în pat.Bolje pijan pod krevetom, nego bolestan na krevetu.  (izreka)  PAREMIJA  203  [Vidi]
297  Đi śe sînt la ĭepur piśuarļi đinapuoĭ măĭ lunź?
— Sî nu ći apļeś kînd ăl țuś în kur.
Zašto su zecu zadnje noge duže?
— Da se ne saginješ kad ga ljubiš u dupe.  
(pitalica)  PAREMIJA  203  [Vidi]
298  Śe nu ĭastă triĭ în lumĭe?
— Sî ći-ntuorś đi unđe aĭ ĭeşît, sî măĭ înviĭ dupa muarće, şî nus skărĭ pănă-n śerĭ.
Čega nema tri na svetu?
— Da se vratiš odakle si izašao, da oživiš posle smrti, i nema stepeništa do neba.  
(pitalica)  PAREMIJA  203  [Vidi]
299  Una Ĭela, duda Ĭela, kara Ĭela, kara miş, kara biş, opaț, kopaț, źurźu, murźu, kļanț.Neprevodivo  (brzalica)  PAREMIJA  202  [Vidi]
300  Dakă mint, dabuogda să nu măĭ ažung suarļi ku piśuarļi, ńiś luna ku mîna.Ako lažem, dabogda nikad ne dohvatio sunce nogama, ni mesec rukama.  (kletva)  PAREMIJA  202  [Vidi]
301  Śe sa kîntă ka mîța, da nu ĭe mîță?
— Mîrtanu.
Šta mauče kao mačka, a nije mačka?
— Mačor.  
(pitalica)  PAREMIJA  202  [Vidi]
302  Śe nu ĭe, ńiś țaru nu manînkă.Čega nema, ni car ne jede.  (izreka)  PAREMIJA  201  [Vidi]
303  Kînd aĭ măĭ multă pulă, măĭ bun s-o taĭ.Kad imaš višak kurca, bolje je da ga odsečeš.  (izreka)  PAREMIJA  201  [Vidi]
304  Al śe faśe, are un pakaće, al śe-l mînă, are nuauă.Ko čini, ima jedan greh, ko navodi - ima devet.  (izreka)  PAREMIJA  201  [Vidi]
305  Kare draku nu şćiĭe, pi ĭarbă vĭarđe să nu fiĭe.Ko đavola ne poznaje, na zelen’ travi ne opstaje  (izreka)  PAREMIJA  201  [Vidi]
306  Đi śe muĭerļi mult vorbĭesk, da uamińi mult ginđesk?
— Muĭerļu au duauă gurĭ, da uamińi duauă kapiće.
Zašto žene mnogo pričaju, a muškarci mnogo misle?
— Žene imaju dvoja usta, a muškarci dve glave.  
(pitalica)  PAREMIJA  201  [Vidi]
307  ALA ĐIN ŹUGASTRUALA IZ KLENA  (verovanje)  PROZA  201  [Vidi]
308  La kap fată, la kur gaļată.Kod glave - devica, kod guze - vedrica.  (izreka)  PAREMIJA  200  [Vidi]
309  Răsturńika lu Bagan!Preturnica Ulaznika!  (izreka)  PAREMIJA  200  [Vidi]
310  Or pukovńik, or pokoĭńik.Il’ pukovnik, il’ pokojnik.  (izreka)  PAREMIJA  200  [Vidi]
311  Kînd va fi salka puom, atunś şî ĭel să fiĭe uom. Atunś, şî ńiś atunś!Kada vrba voćka bude, tad i on nek bude čovek. Tada, a ni tada!  (kletva)  PAREMIJA  200  [Vidi]
312  Đin krĭang kađe, da nu sa sparźe.Sa grane pada, al’ ne strada.  (zagonetka)  ZAGONETKA  199  [Vidi]
313  Mustața susuļi, în gaură stupi.Brk usuče, u rupu se uvuče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  199  [Vidi]
314  Śinś fraț la o bîrnă lukră.Petoro braće jednu gredu delju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  199  [Vidi]
315  Dakă ĭe batrîn, ńima no-l puńe în uală să-l fĭarbă.Ako je star, niko ga neće u loncu kuvati.  (izreka)  PAREMIJA  199  [Vidi]
316  Păsîrĭ mulće, tuata are ļimba iĭ.Mnogo ptica, svaka svoj jezik ima.  (izreka)  PAREMIJA  199  [Vidi]
317  S-a dus ursu la kurs, ş-a veńit ĭară urs.Ko medved na kurs pošo, ko medved je s kursa došo.  (izreka)  PAREMIJA  199  [Vidi]
318  Kînd krĭanga đi prun înbrukă ļimba?
— Kînd ći-nbĭeț đi rakiĭe.
Kad šljivova grana probada jezik?
— Kad se napiješ rakije.  
(pitalica)  PAREMIJA  199  [Vidi]
319  O vakă ruoşe klańa manînkă, şî nu sa satură.Crvena krava stog pojede, al se ne nasiti.  (zagonetka)  ZAGONETKA  198  [Vidi]
320  Manînś đin ĭa, da n-o măĭ spĭeļ.Jedeš iz nje, a ne pereš je.  (zagonetka)  ZAGONETKA  198  [Vidi]
321  Amnarĭu skapîră, ama nu la tuata pĭatra.Ognjilo kreše, ali ne o svaki kamen.  (izreka)  PAREMIJA  198  [Vidi]
322  Đestul ĭe o buată la un kar đi uaļe.Dovoljna je jedna tojaga za kola krčaga.  (izreka)  PAREMIJA  198  [Vidi]
323  Taśiarĭa dulśe ka mńiarĭa, taĭna kîrśură ka saĭna.Ćutanje je slatko ko med, pričanje klizavo ko led.  (izreka)  PAREMIJA  198  [Vidi]
324  Spuńe la tuoț, să nu spună la ńima.Kaži svakom, da ne kaže nikom.  (izreka)  PAREMIJA  198  [Vidi]
325  Baț samaru să priśapă nalba.Biješ samar da oseti kobila.  (izreka)  PAREMIJA  197  [Vidi]
326  Đi śe ĭepuru are pĭaļe muaļe la piśuare?
— Sî nu ći zgîrîĭe kînd ći vo kîlari.
Zašto zec ima meku kožu na nogama?
— Da te ne grebe kad te zajaše.  
(pitalica)  PAREMIJA  197  [Vidi]
327  Dakă minće kapra, nu minće kuornu.Ako koza laže, ne laže rog.  (izreka)  PAREMIJA  196  [Vidi]
328  Duauă klăń pi o față, nu sa măĭ rastuorn ńiśkînd.Dva su plasta na padini, al se nikad ne prevrnu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  196  [Vidi]
329  Đi aiśa păn’ la munće tuot un klopît s-auđe.Odavde do planine jedno isto zvono zvoni.  (zagonetka)  ZAGONETKA  196  [Vidi]
330  În munće ma fakuĭ, în munće kreskuĭ, în sat ma dusîră, śarśiĭ în pusîră.U gori se rodih, u gori provodih, u selo me snesoše, i minđuše metoše.  (zagonetka)  ZAGONETKA  196  [Vidi]
331  O uaĭe ku lîna î-ńa.Ovca sa vunom u sebi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  196  [Vidi]
332  Kînd tună - frumuasă, kînd ĭasă - maruasă.Kad uđe - lepota, kad izađe - divota.  (zagonetka)  ZAGONETKA  196  [Vidi]
333  Bĭa bińe, manînkă bîńe, kă nu şćiĭ muarća kînd vińe.Pij dobro, jedi dobro, jer ne znaš kada smrt dolazi.  (izreka)  PAREMIJA  196  [Vidi]
334  Mĭarźe, şî taśe ka moruońu.Ide, i ćuti kao vampir.  (izreka)  PAREMIJA  196  [Vidi]
335  Sî đa dumńeḑîu atunś sî ći faś muĭare kînd va faśa rakita mńare.Dabogda da budeš žena kad vrba bude pravila med.  (kletva)  PAREMIJA  196  [Vidi]
336  BAĆE TUOBA-N VAĻAKUAŃELUPA DOBOŠ U VALAKONJI  (erotika)  POEZIJA  195  [Vidi]
337  Kîtă karńe are kapra?
— Kît îĭ înkĭapă supt pĭaļe.
Koliko mesa ima koza?
— Koliko joj staje pod kožu.  
(pitalica)  PAREMIJA  195  [Vidi]
338  Ku darĭa trĭeś marĭa.Darivanjem more pređeš.  (izreka)  PAREMIJA  195  [Vidi]
339  O uaĭe saină dupa o rîdaśină.Ovca se siva u korenju skriva.  (zagonetka)  ZAGONETKA  195  [Vidi]
340  Un țaruş ruoşu în kur la muoşu.Bodlja crvena, starcu u dupe nabijena.  (zagonetka)  ZAGONETKA  195  [Vidi]
341  Uaĭa śe nu-ş duśe lînă, măĭ bun s-o manînśe lupi.Ovcu kojoj runo smeta, bolje da izjedu vuci.  (izreka)  PAREMIJA  195  [Vidi]
342  Abaćarĭa đin kaļe aduśe mulće rîaļe.Skretanje sa (pravog) puta donosi mnoga zla.  (izreka)  PAREMIJA  195  [Vidi]
343  Pin avļiĭa fîrțońiĭa, şî sa-ntuarsă ĭar’ aśiĭa.Po avliji vrckala se, pa na mesto vratila se.  (zagonetka)  ZAGONETKA  194  [Vidi]
344  Aļi rîaļe şî ńebuńe mĭerg tuot pin lumĭe.I dobro i zlo kroz narod idu zajedno.  (izreka)  PAREMIJA  194  [Vidi]
345  Draku ĭe bun uom, ama uomo-l strîkă.Đavo je dobar čovek, samo ga čovek kvari.  (izreka)  PAREMIJA  194  [Vidi]
346  Kapu apļekat ńiśkînd nu ĭe taĭat.Pognuta se glava nikad ne seče.  (izreka)  PAREMIJA  194  [Vidi]
347  Fara rakiĭe nu ĭe visaļiĭe.Bez rakije veselje nije.  (izreka)  PAREMIJA  194  [Vidi]
348  Kare ĭe muort, ḑaśe supt kuort, kare ĭe viu, bĭa rakiu.Ko je mrtav, pod humkom leži, ko je živ, rakiju pije.  (izreka)  PAREMIJA  194  [Vidi]
349  Popa kînd n-are śe sî lukre, bagă kuaĭļi în butuoĭ, şî pĭe urmă śarkă să ļi skuată, ma nu puaće.Pop kad nema šta da radi, nabija jajca u bure, a posle proba da ih izvuče, al ne može.  (izreka)  PAREMIJA  194  [Vidi]
350  Ĭo ku bińe dupa ťińe, tu ku pula dupa mińe.Ja dobrim oko tebe, a ti kurcem oko mene.  (izreka)  PAREMIJA  193  [Vidi]
351  Traĭaşće ka rarunkiļi-n său.Živi kao bubreg u loju.  (izreka)  PAREMIJA  193  [Vidi]
352  Dungă lungă arsă-n kur.Pruga duga, crnoguza.  (zagonetka)  ZAGONETKA  193  [Vidi]
353  Kîn’ fu kĭară, fu bună, kîpată uokĭ - nu ĭe đi ńimika.Dok beše slepa, beše dobra, dobi oči - nije ni za šta.  (zagonetka)  ZAGONETKA  193  [Vidi]
354  Nu lukră ńimika, numa dă țîță la sapă.Ne radi ništa, samo doji motiku.  (izreka)  PAREMIJA  193  [Vidi]
355  Fi kuminće ka nainće, nu fi pruost kum aĭ fuost.Budi mudar kao pre, a ne glup ko što si bio.  (izreka)  PAREMIJA  193  [Vidi]
356  Pi lînga kalu al muort, tuaće śuarîļi gîrîĭe.Pored mrtvog konja sve vrane grakću.  (izreka)  PAREMIJA  192  [Vidi]
357  Lukru mistakat puće la kakat.Svaštarenje na govno smrdi.  (izreka)  PAREMIJA  192  [Vidi]
358  Are fuoĭ, da nu ĭe karće, şî ļe daĭ đi oparće, şî kînd ažung la uokĭ în sus, tu će puń pi plîns.Strane ima, knjiga nije, po redu ih čovek lista, pa kad dospu do očiju, potekne ti suza čista.  (zagonetka)  ZAGONETKA  192  [Vidi]
359  Piku pikă, balta-ngĭață.Kaplja kaplje, baru ledi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  192  [Vidi]
360  Vĭeḑ kă lukră, dăĭ okuol, vĭeḑ kî prînđe, şăḑ ku ĭel.Kada radi, zaobiđi, a kad jede, ti mu priđi.  (izreka)  PAREMIJA  192  [Vidi]
361  O sută să ļi faś bińe, ļi zauĭă pintru una rîă.Sto dobra da učiniš, zaborave ih zbog jednog zla.  (izreka)  PAREMIJA  192  [Vidi]
362  Uomu bĭa aĭa śe n-ar bĭa ńiś puorśi.Čovek pije ono što ni svinje ne bi.  (izreka)  PAREMIJA  192  [Vidi]
363  Kînd sa fĭarbe lapćiļi, să aĭ uokĭ şî la kur.Kad se mleko kuva, da imaš oči i na zadnjici.  (izreka)  PAREMIJA  192  [Vidi]
364  Duće la noă ań, đi dumińika înainće.Gubi se na devet godina, (računajući) od nedelje na tamo.  (psovka)  PAREMIJA  192  [Vidi]
365  Patru stau, patru iĭ dau, da patru sa ruagă la Dumńeḑîu.Četiri stoje, četiri doje, a četiri se Bogu mole.  (zagonetka)  ZAGONETKA  191  [Vidi]
366  Ćićirikă mikă đi kur đi rađikă.Malo te žiže uvis podiže.  (zagonetka)  ZAGONETKA  191  [Vidi]
367  Ažuns suariļi la burik.Stiglo je Sunce na pupak  (izreka)  PAREMIJA  191  [Vidi]
368  Ļemn la ļemn sa vaĭtă, da uom la uom lakrîmĭ varsă.Drvo se drvetu žali, a čovek pred čovekom suze lije.  (izreka)  PAREMIJA  191  [Vidi]
369  Dabuogda buoĭi sî-ĭ muara în źug, aratura să nu măĭ fakă.Dabogda mu lipsali volovi u jarmu, oranje da ne završi.  (kletva)  PAREMIJA  191  [Vidi]
370  Kînd va bĭeşî raku în apă fĭartă, şî tu sî fiĭ fată.Kad rak prdne u vreloj vodi, i ti da budeš devojka.  (kletva)  PAREMIJA  191  [Vidi]
371  Perđaćaĭ pista mărļi ńagre, dabogda.Nestao preko crnog mora, dabogda.  (kletva)  PAREMIJA  191  [Vidi]
372  Dupa prînz tot săraku puńe kapu.Posle ručka i siromah odmora.  (izreka)  PAREMIJA  191  [Vidi]
373  Ploaĭa şi moarťea ńičkînd sî nu kaț, kă vin sîngure.Kišu i smrt nikad ne prizivaj, jer dolaze same.  (izreka)  PAREMIJA  191  [Vidi]
374  Nu ma mir kînd la bîtrîńață Dumńeḑîu i ĭa la uom mîna, or piśuoru, îĭ va trăbui đi lukru or đi aļergat, ama ma mir đi śe i ĭa pula, śe va faśa ku ĭa?Ne čudim se što pod starost Bog uzima čoveku ruku, ili nogu, možda mu trebaju za rad ili trčanje, ali se čudim što mu uzima kurac, šta li sa njim čini, ne znam?  (pitalica)  PAREMIJA  190  [Vidi]
375  Kînd ar faśa tuata muska mńerĭe, ar fi fagurĭ şî la kuru kaluluĭ (kă akolo sînt muşćiļi măĭ mulće).Kad bi svaka muva pravila med, bilo bi saća i pod konjskim repom (jer tamo ima muva najviše).  (izreka)  PAREMIJA  190  [Vidi]
376  Nu manînkă, nu bĭa apă, şî nu krapă.Ne jede i ne pije, a ništa mu nije.  (zagonetka)  ZAGONETKA  190  [Vidi]
377  Ţup koļa, țup koļa, trĭekuĭ Dunîrĭa.Hop onde, hop onde, i dunavske pređoh vode.*  (zagonetka)  ZAGONETKA  190  [Vidi]
378  Śinś inş lukră la konak, da ĭeşke nu fak.Petorica kuću grade, a đubre ne prave.  (zagonetka)  ZAGONETKA  190  [Vidi]
379  Kînd ĭe uou măĭ mare đi kît buo?
— Kînd ăl faśe gaina în puodu ştăļi.
Kad je jaje više od vola?
— Kad ga koka snese na tavanu štale.  
(pitalica)  PAREMIJA  190  [Vidi]
380  Kînd ĭepuru skimbă numiļi?
— Kînd trĭaśe în sat sîrbĭesk.
Kada zec menja ime?
— Kad pređe u srpsko selo.  
(pitalica)  PAREMIJA  190  [Vidi]
381  Ĭ-a dat kuțîtu đi uos.Zario mu se nož do koske.  (izreka)  PAREMIJA  189  [Vidi]
382  Bag mîna în tufiță, prind pi naĭka đi kođiță.Zavlačim ruku u grmić, hvatam dragog za repić.  (zagonetka)  ZAGONETKA  189  [Vidi]
383  Mńelo-l blînd suźe duauă uoĭ, da-l spăriuos zbaće la berbĭaśe.Umiljato jagnje dve ovce siše, a jogunasto siše kod ovna.  (izreka)  PAREMIJA  189  [Vidi]
384  Gainuşă porîmbuşă, dă ku kuru pin śanuşă.Crna se koka po pepelu igra.  (zagonetka)  ZAGONETKA  189  [Vidi]
385  Ţințiri-mințiri trĭek pi drum, şolđa-bolđa stă supt drum.Cinciri-minciri* putem idu, kezalo-zubalo kraj puta vreba.  (zagonetka)  ZAGONETKA  189  [Vidi]
386  Dakă mînă nu-ț dau, nu ĭe muara să će-n ping.Ako ti ruku ne pružam, ne moram da te gurnem.  (izreka)  PAREMIJA  189  [Vidi]
387  Śe dakă muare uomu, nu sa faśe gaură-n śerĭ, numa-n pomînt.Šta ako umre čovek, ne pravi se rupa u nebu, nego u zemlji.  (izreka)  PAREMIJA  189  [Vidi]
388  Kare śĭare, nu pĭare, da ńiś bińe nu-ş auđe.Ko prosi, ne gine, ali ni dobro o sebi neće čuti.  (izreka)  PAREMIJA  189  [Vidi]
389  Đi śe sa uĭtă magarĭu-n suare pănă kîlarĭaşće mîgarița?
— Sî vadă dar are vrĭame să ći kîlarĭaskă şî pi ćińe.
Zašto magarac gleda u sunce dok opasuje magaricu?
— Da vidi da li ima vremena da opađe i tebe.  
(pitalica)  PAREMIJA  189  [Vidi]
390  Puń ku raru, ĭaĭ ku karu, puń ku đesu, ĭaĭ ku kĭesu.Seješ ređe, puniš kola, seješ gušće, puniš kesu.  (izreka)  PAREMIJA  188  [Vidi]
391  Bagă sama śe vorbĭeşć, kî uomu đi vuorbă sa baće.Pazi dobro šta govoriš, jer čoveka zbog reči tuku.  (izreka)  PAREMIJA  188  [Vidi]
392  Duauă boboloaşă đi arźint, unđe ļi trîmĭet akolo sa duk.Dve kapi žive, kud ih šaljem, tamo odu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  188  [Vidi]
393  Đi-nkuaś krak, đi-nkuaś krak, da-n mižluok zapadă fak.Ovde breg, ovde breg, a između pravim sneg.  (zagonetka)  ZAGONETKA  188  [Vidi]
394  Pin kur la vaka ńagră ći uĭț la đinț-aĭ albĭ.Kroz kravino crno dupe gledaš joj u bele zube.  (zagonetka)  ZAGONETKA  188  [Vidi]
395  Pin stîklă trĭaśe, şî n-o sparźe.Kroz staklo prolazi, a ne lomi ga.  (zagonetka)  ZAGONETKA  188  [Vidi]
396  Gîzdariĭa stă într-un piśuor, da sîraśiĭa în tuaće patru.Bogatstvo stoji na jednoj nozi, a siromaštvo na sve četiri.  (izreka)  PAREMIJA  188  [Vidi]
397  Ĭa babă, da đi şapće întrabă.Ona stari, al za sedam mari.  (izreka)  PAREMIJA  188  [Vidi]
398  Ĭa ku saku, vĭeḑ pi draku.Uzmi džakom, videćeš se s vragom.  (izreka)  PAREMIJA  188  [Vidi]
399  Pi lînga apă mare mĭerź, pi lînga fuok mare nu puoț.Pored velike vode ideš, pored velike vatre ne možeš.  (izreka)  PAREMIJA  188  [Vidi]
400  Dakă aş fi drak, n-aş fi sarak.Da sam đavo, ne bih bio siromah.  (izreka)  PAREMIJA  188  [Vidi]
401  Rîsu satuluĭ skuaće rîsu đin sat.Seoski ismevač ismevak iz sela izvlači.  (izreka)  PAREMIJA  188  [Vidi]
402  Đi śe bou sa kulkă?
— Đi śe nu puaće să şadă pi skamn.
Zašto vo leži?
— Zato što ne može da sedi na stolici.  
(pitalica)  PAREMIJA  188  [Vidi]
403  Sî-ĭ ďa dumńezeu če-ĭ ginďesk ĭeu.Nek mu bog da ono što mu mislim ja.  (kletva)  PAREMIJA  188  [Vidi]
404  TAŚ, KĂ AŞA ĬE LA SARAŚTAKO TI JE KOD SIROTINJE  (anegdota)  PROZA  187  [Vidi]
405  Kînd ar fi sapa ka grapa, da grapa kît luoku, şî țîganu ar puńa-n kîmp.Kad bi motika bila ko drljača, a drljača ko njiva, i Ciga bi radio u polju.  (izreka)  PAREMIJA  187  [Vidi]
406  Am un buou, fîn iĭ dau şî vara şî ĭarna, şî nu sa măĭ îngraşă.Imam jednog vola, hranim ga senom i leti i zimi, a on se ne goji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  187  [Vidi]
407  Aĭ batrîń a spus kî puoț să ći žuorĭ pi strîmb numa kînd puoț sî skuoț uomu đi la robiĭa grĭa.Stari su govorili da se možeš krivo kleti samo kad možeš čoveka da spasiš teške robije.  (izreka)  PAREMIJA  187  [Vidi]
408  Kal pi kal: al đisupra măĭ mik đikît al đižuos.Konj na konju: gornji manji od donjega.  (zagonetka)  ZAGONETKA  187  [Vidi]
409  Madga-Madgaļina a pĭerdut kĭaĭa, Luna aflato, Suarļi a luvato.Magda-Magdalena ključ je izgubila, Mesec ga je našao, Sunce ga je uzelo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  187  [Vidi]
410  Mik ka uou, traźe ka buou.Malo ko jaje, tegli ko vo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  187  [Vidi]
411  Kare fomĭaşće, ăla tînžîaşće.Ko gladuje, taj vene.  (izreka)  PAREMIJA  187  [Vidi]
412  Draku nu vĭađe lumĭa-n pĭaļa guală.Nage ljude đavo ne vidi.  (verovanje)  VEROVANJA  187  [Vidi]
413  Duće bĭestrîga ka frunḑa đi pluop.Idi bstraga ko topolov list.  (psovka)  PAREMIJA  187  [Vidi]
414  Sî će duś la Dunîrĭe dupa apă tulburĭe, numiļi sî-ț vină, tu sî nu măĭ viń.Da odeš na Dunav po mutnu vodu, ime da ti dođe, a ti da ne dođeš.  (kletva)  PAREMIJA  187  [Vidi]
415  TRIĬ SURUORĬTRI SESTRE  (pripovetka)  PROZA  187  [Vidi]
416  Đi aiś păn-la Vraț tuot buşćeń uskaț.Odavde do Vraca* niz suvih trupaca.  (zagonetka)  ZAGONETKA  186  [Vidi]
417  Odolan đi vakă, în butuarkă đi salkă.Kravlja koščina u vrbovoj duplji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  186  [Vidi]
418  Pup-pup-pup! Kare m-a pupat, să pupĭe đin kuĭbu mĭeu, kî ĭe kurat, luminat, uns ku kakat.Pup-pup-pup! Ko me ljubi, nek mi gnezdo ljubi, jer je čisto, nepogano, govnom omazano.  (zagonetka)  ZAGONETKA  186  [Vidi]
419  În poĭană uala fĭarbe.U sred polja lonac vri.  (zagonetka)  ZAGONETKA  186  [Vidi]
420  Nuĭe ku-ĭ s-a gaćit, numa ku-ĭ s-a putrîvit.Nije kome se spremalo, nego kome se sterifilo.  (izreka)  PAREMIJA  186  [Vidi]
421  Puorku śe nu aļiaźe laturļi, sa-ngraşă.Goji se svinja koja ne bira pomije.  (izreka)  PAREMIJA  186  [Vidi]
422  Kopilu mik, grižă mare, kopilu mare, grižă şî măĭ mare.Malo dete, velika briga, veliko dete, briga još veća.  (izreka)  PAREMIJA  186  [Vidi]
423  Am o babă, înpļećiaşće la tarabă.Imam babu, upliće tarabu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  185  [Vidi]
424  Duauă śuberĭaļe pļińe đi žumerĭaļe.Dva čabra tanana, i u njima kajgana.  (zagonetka)  ZAGONETKA  185  [Vidi]
425  Apa fĭartă probĭa ku mîna, nu ku bîtu.Vrelu vodu probaj rukom, a ne štapom.  (izreka)  PAREMIJA  185  [Vidi]
426  Kare ĭe bun, nu sa ćiame đu žumataće satu.Ko je dobar, ne boji se pola sela.  (izreka)  PAREMIJA  185  [Vidi]
427  Taĭnă multă, sîraśiĭe guală.Prazna priča, golo siromaštvo.  (izreka)  PAREMIJA  185  [Vidi]
428  Unđe sa bat frațî, nu će mistaka.Ne mešaj se kad se braća tuku.  (izreka)  PAREMIJA  185  [Vidi]
429  Uomu-l kată pi draku, da nu draku pi uom.Čovek traži đavola, a ne đavo čoveka.  (izreka)  PAREMIJA  185  [Vidi]
430  Ăț visaḑă kuru marźiaļe vĭerḑ.Sanja ti dupe zelene bisere.  (izreka)  PAREMIJA  185  [Vidi]
431  Kare puaće, aăla ruađe.Ko može, taj glođe.  (izreka)  PAREMIJA  185  [Vidi]
432  Kînd ar fi tuata muska đi mńare, ar fi mńare şî la kuru kaluluĭ.Kad bi svaka muva pravila med, bilo bi meda i na konjskoj zadnjici.  (izreka)  PAREMIJA  185  [Vidi]
433  Mînka-ć-ar şărpi şî balauri.Izjele te zmije i blavori.  (kletva)  PAREMIJA  185  [Vidi]
434  Sî đa dumńeḑîu sî nu-ț ažuće ḑîua ku nuapća.Dabogda ti ne pomogli ni dan ni noć.  (kletva)  PAREMIJA  185  [Vidi]
435  Bată-l domńeḑău, să-l bată.Bog ga ubio, da ga ubije.  (kletva)  PAREMIJA  185  [Vidi]
436  Kum s-a prins şî s-a țînut său đemult?Kako se nekada hvatao i čuvao loj?  (obicaj)  PROZA  184  [Vidi]
437  FRUNḐĂ VĬARĐE, PALAMIDĂZELEN LIŠĆE, PALAMIDE  (erotika)  POEZIJA  184  [Vidi]
438  Kuțofana, zdrankovana, trĭaśe vaļa, trĭaśe kaļa.Svrakalica, džakalica, dô pregazi, put prelazi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  184  [Vidi]
439  Ĭuo nu puot đi pi sus să ažut.Ja ne mogu sa nebesa da pomažem.  (izreka)  PAREMIJA  184  [Vidi]
440  Kare taĭe, parće-ş faśe.Ko seče, sebi teče.  (izreka)  PAREMIJA  184  [Vidi]
441  Muaka tună, muaka ĭasă,
Muaka faśe rînd în kasă!
Ud ulazi, ud izlazi,
Ud kućom gospodari.  
(izreka)  PAREMIJA  183  [Vidi]
442  O sabļe unsă, în pomînt dusă.Masna sablja u zemlju ode.  (zagonetka)  ZAGONETKA  183  [Vidi]
443  Ţaru śină, da buzduganu iĭ žuakă.Car večera, a buzdovan mu igra.  (zagonetka)  ZAGONETKA  183  [Vidi]
444  A kreskut lînga drum, ka pizda lînga kur, uń sa baće şî rău şî bun.Odrasla je pored pored puta, kao pička kraj dupeta, gde navraća i zlo i dobro.  (izreka)  PAREMIJA  183  [Vidi]
445  Duśa-ća-ĭ, să ći măĭ văd kîn’ mĭ-aĭ veđa gaura kuruluĭ.Gubi se, da te vidim kad budem video svoje dupe.  (psovka)  PAREMIJA  183  [Vidi]
446  Đi śe mîța mută puĭi?
— Sî nu fuĭe la loko-la unđ-a fuost.
Zašto mačka premešta mačiće?
— Da ne budu na mestu gde su bili.  
(pitalica)  PAREMIJA  183  [Vidi]
447  În tuata sîrbatorĭaua şĭ kiptorĭaua, sî-ț astruś beļaua.Za svaki praznik po jednu zakrpu, da pokriješ golotinju.  (izreka)  PAREMIJA  182  [Vidi]
448  O totîrlă totîrlată pi kuń bagată.Obruč obručen na klin navučen.  (zagonetka)  ZAGONETKA  182  [Vidi]
449  Un śuśuļiaće stă supt parĭaće, în tuaće părțîļi dă ku saźiaće.Jedan panj pored kuće, na sve strane strelom tuče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  182  [Vidi]
450  Buĭađa rîa află ļaku.Ljuta trava lek nalazi.  (izreka)  PAREMIJA  182  [Vidi]
451  Kuń pi kuń skuaće, da buata pi tuaće.Klin se klinom vadi, ali malj vadi sve.  (izreka)  PAREMIJA  181  [Vidi]
452  Inatu manînkă kapu.Inat glavu jede.  (izreka)  PAREMIJA  181  [Vidi]
453  În butuarkă đi fag, ińimă đi drak.U bukovoj duplji đavolovo srce.  (zagonetka)  ZAGONETKA  181  [Vidi]
454  Noă uş, noă ferĭeşć, pi unđe daĭ, pi aśi trĭeś.Devet vrata, devet okna, kud god kreneš, tuda prođeš.  (zagonetka)  ZAGONETKA  181  [Vidi]
455  Ĭarna maruasă, vara rîpuasă.Zimi ubava, leti šugava.  (zagonetka)  ZAGONETKA  181  [Vidi]
456  Kîńe ńegru în śerĭ atîrnat.Crno pseto o nebo visi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  181  [Vidi]
457  Kît ĭe đi urît, kînd sa-r plaći porĭezu la urîśuńe, i sa-r vinđa imańa lu tatî-su tuată.Koliko je ružan, kad bi se plaćao porez na ružnoću, prodala bi mu se cela očevina.  (izreka)  PAREMIJA  181  [Vidi]
458  Măĭ amunka la uom ĭe kînd vĭađe kă-ĭ muor parințî, da kopiĭi înbătrîńesk.Najteže je čoveku kad vidi da mu roditelji umiru, a deca mu stare.  (izreka)  PAREMIJA  181  [Vidi]
459  Unđe bińe, nu ĭe lok đe mińe, unđe rău - tot ĭeu.Gde je dobro, niko me ne prima, ge je zlo - samo mene ima.  (izreka)  PAREMIJA  181  [Vidi]
460  Kalu nu şćiĭe să-npingă, ĭel şćiĭe numa să tragă.Konj ne zna da gura, on zna samo da tegli.  (izreka)  PAREMIJA  181  [Vidi]
461  Śe faś uodma kînd ći skuoļ?
— Urmă.
Šta napraviš odmah, čim ustaneš?
— Trag.  
(pitalica)  PAREMIJA  181  [Vidi]
462  Am un ļemn: la rîdaśină vĭarđe, la mižluok uskat, la vîr fluarĭa lumină.Imam jedno drvo: u korenu zeleno, u sredini osušeno, na vrhu sjaji cvet.  (zagonetka)  ZAGONETKA  180  [Vidi]
463  Kînd vĭeḑ uomu kă vorbîaşće sîngur, or faśe kasă, or la lasat ibomńika.Kad vidiš čoveka da priča sam sa sobom, ili zida kuću, ili ga je napustila ljubavnica.  (izreka)  PAREMIJA  180  [Vidi]
464  Ţîşćo-fîşćo, ololonk-tronk.Cišti-fišti, ololonk-tres.*  (zagonetka)  ZAGONETKA  180  [Vidi]
465  Ļesńe ĭe la şokîće supt klańe mare.Lako je mišu pod velikim plastom.  (izreka)  PAREMIJA  180  [Vidi]
466  Bruaska tuot în apă stă, şî ĭar’ ĭe mikă.Žaba stalno u vodi stoji, pa je opet mala.  (izreka)  PAREMIJA  180  [Vidi]
467  Şuĭră tu la kuru tĭeu, kî la-l mĭeu nu-ĭ şćiĭ kînćiku.Zviždući svom dupetu, jer mome pesmu ne znaš.  (izreka)  PAREMIJA  180  [Vidi]
468  Kum sîare pîrśu pista ogaş?
— Tuot una ka kapra.
Kako jarac preskače potok?
— Isto kao koza.  
(pitalica)  PAREMIJA  180  [Vidi]
469  Nu aduormĭ pănă nu mĭastîś fluośi.Ne zaspiš, dok ne smešaš dlake.  (zagonetka)  ZAGONETKA  179  [Vidi]
470  Un țîgan în țîgańiĭe, ku o miĭe đi burgiĭe.Ciganin u selu, s hiljadu svrdla po telu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  179  [Vidi]
471  Ĭel ĭe mare, ĭuo mis mik, amînduoĭ într-un ļinđik.On je velik, a ja mali, oboje smo u sikilj stali.  (zagonetka)  ZAGONETKA  179  [Vidi]
472  Lînga fuok Trifu şîađe, da đi frikă nu sa pĭarđe.Pored vatre Trifun stoji, a vatre se ne boji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  179  [Vidi]
473  Dupa muarće or aļerź s-o ažunź, or şăḑ s-o aşćeḑ.Smrt ili juriš da je stigneš, ili sediš da je čekaš.  (izreka)  PAREMIJA  179  [Vidi]
474  Ĭo mis ńegru, ama pomînto-l ńegru rođaşće.Jesam crn, al crna zemlja rađa.  (izreka)  PAREMIJA  179  [Vidi]
475  Kîr ĭe đi urît, ńiś muarća nu-ĭ stă-n drum.Koliko je ružan, ni smrt mu put ne preči.  (izreka)  PAREMIJA  179  [Vidi]
476  Pizda ĭe ćaka puļi.Pička je kurčeva kanija.  (izraz)  PAREMIJA  179  [Vidi]
477  Aripa đin tîrg, da kuada đin krîng.Krilo se kupuje, rep se u šumi neguje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  178  [Vidi]
478  Tot śe ĭa pomîntu, nu măĭ baće vîntu!Sve što zemlja uzme, vetar ne zapahnu.  (izreka)  PAREMIJA  178  [Vidi]
479  Sa duśe la apă, da nu sa adapă.Ide na pojilo, al se ne poji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  178  [Vidi]
480  Bĭa şî manînkă, şî katîț lukru tĭeu.Pij i jedi, i gledaj svoja posla.  (izreka)  PAREMIJA  178  [Vidi]
481  Źuaka sparźe truaka.Igra glupa glavu lupa. (=Igračka, plačka.)  (izreka)  PAREMIJA  178  [Vidi]
482  Măĭ îndată ći muśkă kîńiļi tĭeu, đikît alu altu.Pre će te ujesti tvoje pseto, nego tuđe.  (izreka)  PAREMIJA  178  [Vidi]
483  Ńiś nu śer la ńima, ńiś nu dau la ńima.Nit’ od koga tražim, niti kome dajem.  (izreka)  PAREMIJA  178  [Vidi]
484  Ńevuoĭa vińe pi kal, da sa duśe pi kukumĭelś.Nevolja dolazi na konju, a odlazi na puževima.  (izreka)  PAREMIJA  178  [Vidi]
485  Đi śe vînatuorĭu kată ĭepuru?
— Đi śe nu şćiĭe unđi ĭe.
Zašto lovac traži zeca?
— Zato što ne zna gde je.  
(pitalica)  PAREMIJA  178  [Vidi]
486  Unđe are vaka măĭ multă karńe?
— Supt pĭaļe.
Gde krava ima najviše mesa?
— Pod kožom.  
(pitalica)  PAREMIJA  178  [Vidi]
487  Muĭarĭa puaće şî đisupra, şî đižuos, da uomu numa đižuos.Žena može i ozgo i ozdo, a muškarac samo ozdo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  177  [Vidi]
488  Un muort întra duoĭ viĭ.Jedan mrtav između dva živa.  (zagonetka)  ZAGONETKA  177  [Vidi]
489  Fuoku arđe, fum nu mĭarźe.Vatra golema, a dima nema.  (zagonetka)  ZAGONETKA  177  [Vidi]
490  Kaḑu golîmbu fara ărpĭ pi ļemn fara krĭenź, şî-l muśkă țarița fara đinț.Pade golub bez krila na drvo bez grana, i ujede ga bezuba carica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  177  [Vidi]
491  Ma suiĭ în vîr đi nuk, vaḑuĭ turśi păn’ sa duk.Popeh se na vr’ ora, videh Turke iza gora.  (zagonetka)  ZAGONETKA  177  [Vidi]
492  Kĭta şîăd, kîta nu lukru, şî vrĭamĭa trĭaśe.Malo sedim, malo ne radim, i vreme prolazi.  (izreka)  PAREMIJA  177  [Vidi]
493  Ś-a mînkat lupi, nu măĭ vĭeḑ.Što vuci izjedu, više ne vidiš.  (izreka)  PAREMIJA  177  [Vidi]
494  Şî uaĭa ńagră dă lapće alb.I crna ovca belo mleko daje.  (izreka)  PAREMIJA  177  [Vidi]
495  Al muort sa-mpuće, da-l viu sa fuće.Mrtvi truli, a živi ga guli.  (izreka)  PAREMIJA  177  [Vidi]
496  Ăl tunźe ka pi uaĭe.Šiša ga kao ovcu.  (izraz)  PAREMIJA  177  [Vidi]
497  În butuoń şî vin şî rakiu, da nu sa mĭastîkă.U istom buretu i vino i rakija, a ne mešaju se.  (zagonetka)  ZAGONETKA  176  [Vidi]
498  Vaśiļi pi rînd sa ļing.Krave se redom ližu.  (izreka)  PAREMIJA  176  [Vidi]
499  Kare sa pazĭaşće, şî Dumńeḑîu ăl pazîaşće.Ko se čuva, i Bog ga čuva.  (izreka)  PAREMIJA  176  [Vidi]
500  Kînd unu are kuțît da altu pîńe, n-au alta śe numa sî sa vorbĭaskă.Kad jedan ima nož a drugi hleb, nemaju drugo šta nego da se dgovore.  (izreka)  PAREMIJA  176  [Vidi]
501  Suokru baće ku kaśula đi paĭe, da suakra ku kaśula đi pĭatră.Svekar tuče kapom od slame, a svekrva kapom od kamena.  (izreka)  PAREMIJA  176  [Vidi]
502  Mînka-l-ar vĭermi, să-l manînśe.Izjeli ga crvi, da ga izjedu.  (kletva)  PAREMIJA  176  [Vidi]
503  Dupa Sînta-Mariĭe sa kakă-n pîlariĭe, da la Vińirĭa Mare şî-n gura kuĭ o are.Posle Gospojine poseru ti šešir, a na Petkovici i usta onog ko ga nosi.  (izreka)  PAREMIJA  175  [Vidi]
504  În gaură tună, şobuol nu ĭe, barbă are, puopă nu ĭe.U rupu uđe, pacov nije, bradu ima, popa nije.  (zagonetka)  ZAGONETKA  175  [Vidi]
505  Tutuk-bunduk, đi kuadă ăl duk.Trupac-šupac, za rep ga vučem.  (zagonetka)  ZAGONETKA  175  [Vidi]
506  Un kal ruoşu pin koşăre săre.Crven konj po košari skače.  (zagonetka)  ZAGONETKA  175  [Vidi]
507  Un muoş barbuos, mînă puorśi-n duos.Bradati čiča svinje* u šumu tera.  (zagonetka)  ZAGONETKA  175  [Vidi]
508  Într-o koşară pļină đi kaĭ, tuoț albĭ, numa unu ruoşu.U štali punoj konja, svi su beli, samo jedan crven.  (zagonetka)  ZAGONETKA  175  [Vidi]
509  Guolu okoļaşće satu, da flomîndu dă pin mižluok.Nag selo obilazi a gladan ide kroz sredinu.  (izreka)  PAREMIJA  175  [Vidi]
510  Kare pļakă măĭ đinuapće ļi vĭađe pi tuaće.Ko rano porani sve vidi.  (izreka)  PAREMIJA  175  [Vidi]
511  Kînd daĭ înprumut, askultă arîngu kum kîntă: „Daĭ! - Naĭ!”Kad daješ na zajam, poslušaj kako zvoni crkveno zvono: „Daješ! - Nemaš!”  (izreka)  PAREMIJA  175  [Vidi]
512  Ńiś nu-ț aļeg, ńiś nu-ț kuļeg.Nit’ ti biram, nit’ ti berem.  (izreka)  PAREMIJA  175  [Vidi]
513  Uala fĭarbe ku pasuĭu, ama nu sa şćiĭe unđe sarĭa.Lonac krčka sa pasuljem, al se ne zna gde je so.  (izreka)  PAREMIJA  175  [Vidi]
514  Sa-nvîrćiaşće ka bĭeşîna-n śuariś.Vrti se ko prdež u pantalonama.  (izreka)  PAREMIJA  175  [Vidi]
515  La ĭel ńiś ku pula nu či țîń.Od njega se nu kurcem ne možeš odbraniti.  (izreka)  PAREMIJA  174  [Vidi]
516  Vuorba dulśe mult aduśe.dosl. Slatka reč mnogo donosi. (fig.) Lepa reč gvozdena vrata otvara.  (izreka)  PAREMIJA  174  [Vidi]
517  Am o pătură: pi lumĭa tuată astruk, da pi suora mĭa nu puot.Imam pokrivač: ceo svet pokrivam, samo svoju sestru ne mogu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  174  [Vidi]
518  Am un purśel rîpat: ku fļitu fļituĭaşće, da ku kuru îngrađiaşće.Imam svinjče-nemirče: njuškom njuškuje, zadnjicom ograđuje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  174  [Vidi]
519  Nuĭe suiş făra kubarîş.Nema uspona bez pada.  (izreka)  PAREMIJA  174  [Vidi]
520  Doĭsprîaśe kaĭ în ştală, tuoț ku kuoḑîļi afară.Dvanaest konja u štali, svima repovi van ispali.  (zagonetka)  ZAGONETKA  174  [Vidi]
521  În vîr đi nuĭa, vaĭ đi ĭa.Na vr’ pruta, jao njemu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  174  [Vidi]
522  S-a spumîntat bîskîkaratu kă arđe satu.Uplašio se krakati da će selo buktati.  (zagonetka)  ZAGONETKA  174  [Vidi]
523  Un tată are o miĭe đi kopiĭ: la tuoț kumpîră kaśuļ, numa luĭ nu puaće.Otac ima hiljadu dece: svima kape kupuje, samo sebi ne može.  (zagonetka)  ZAGONETKA  174  [Vidi]
524  Kare faśe bińe, ăş lunźaşće pomana.Ko čini dobra, produžava daću.  (izreka)  PAREMIJA  174  [Vidi]
525  Puaće bîlśu fara unu.Može vašar bez jednoga.  (izreka)  PAREMIJA  174  [Vidi]
526  Kînd ĭe în varḑă măĭ multă karńe?
— Kînd tună buou în vîrḑariĭe.
Kad je u kupusu najviše mesa?
— Kad vo uđe u kupusište.  
(pitalica)  PAREMIJA  174  [Vidi]
527  Đi aiśa păn’ la munće tuot ḑăļe marunće.Odavde do šumice samo alka do alkice.  (zagonetka)  ZAGONETKA  173  [Vidi]
528  K-o nuĭauă kuprind lumĭa tuată.Jednom šibom ceo svet zahvatim.  (zagonetka)  ZAGONETKA  173  [Vidi]
529  Kuru puće, ama-l duś ku ćińe.Dupe smrti, al’ ga nosiš sa sobom.  (izreka)  PAREMIJA  173  [Vidi]
530  Mulț puopĭ, kopilu ńibućeḑat.Mnogo popova, nekršteno dete.  (izreka)  PAREMIJA  173  [Vidi]
531  Nuĭe ruşîńe, kă đin ruşîńe ńis fakuț.Nema sramote, jer smo od sramete nastali.  (izreka)  PAREMIJA  173  [Vidi]
532  Numa kuaĭļi sînt soțîĭe, kî nu sa măĭ đispart ńiśkînd.Samo su muda par, jer se ne razdvajaju nikad.  (izreka)  PAREMIJA  173  [Vidi]
533  Đi śe țîganu vinđe kalu?
— Đi śe nu puaće kalu să vindă țîganu.
Zašto Ciga prodaje konja?
— Zato što ne može konj da proda Cigu.  
(pitalica)  PAREMIJA  173  [Vidi]
534  Śe faśe kokuoşu kînd sa suĭe pi gard?
— Sa țîńe să nu kadă.
Šta radi petao kad se popne na ogradu?
— Drži se da ne padne.  
(pitalica)  PAREMIJA  173  [Vidi]
535  Kad pintru napastă: ńiś să n-o fak, ńiś să n-o trag!Molim se za kletvu: niti da je činim, niti da je primim!  (obicaj)  PAREMIJA  172  [Vidi]
536  Sîraśiĭa ĭe rîa, ama ńeverĭa şî măĭ rîa.Siromaštvo je zlo, al nevera još veće.  (izreka)  PAREMIJA  172  [Vidi]
537  Vaka muźe, da vițălu fuźe.Krava riče, a tele odmiče  (zagonetka)  ZAGONETKA  172  [Vidi]
538  Ĭuo am fakut pi muma, muma m-a fakut pi mińe.Ja rodih majku, majka rodi mene.  (zagonetka)  ZAGONETKA  172  [Vidi]
539  Mare ka kasa, vĭarđe ka matasa, dulśe ka mńiarĭa, amară ka fĭarĭa.Ko kuća golem, ko svila zelen, sladak ko med, gorak ko jed.  (zagonetka)  ZAGONETKA  172  [Vidi]
540  Gura baće kuru.Usta dupe mlate.  (izreka)  PAREMIJA  172  [Vidi]
541  În lumĭe multă măĭ bun đi pituļ.U gomili ljudi najbolje se kriješ.  (izreka)  PAREMIJA  172  [Vidi]
542  Minća skurtă, robiĭa lungă.Kratka pamet, duga robija.  (izreka)  PAREMIJA  172  [Vidi]
543  Kînd ĭe puopa uom?
— Kînd iĭ vĭeḑ urma în zapadă.
Kad je popa čovek?
— Kad mu vidiš trag u snegu.  
(pitalica)  PAREMIJA  172  [Vidi]
544  La śe piĭaț kumpirĭ, la-şa vinḑ.Na kakvoj pijaci kupiš, na takvoj prodaš.  (izreka)  PAREMIJA  172  [Vidi]
545  MUĬERĬA ALDRAKULUĬVRAGOLASTA ŽENA  (pripovetka)  PROZA  172  [Vidi]
546  Daĭ ku mîna, ĭaĭ ku piśuariļi.Daješ rukom, uzimaš nogama!  (izreka)  PAREMIJA  171  [Vidi]
547  Pi porînś amînat manînś.Po poruci kasno jedeš.  (izreka)  PAREMIJA  171  [Vidi]
548  O gaină ćuşă rîkîĭe-n śanuşă.Priprosta koka po pepelu prčka.  (zagonetka)  ZAGONETKA  171  [Vidi]
549  Unđe duarme ruĭan, nu măĭ dă buruĭan.Gde crvenko spava, tu ne raste trave.  (zagonetka)  ZAGONETKA  171  [Vidi]
550  Un rastău rîaśe Dunîrĭa trĭaśe.Hladno gvožđe Dunav prođe.  (zagonetka)  ZAGONETKA  171  [Vidi]
551  Ku o mînă, triĭ în kur.S jednom rukom, trij u dupe.  (zagonetka)  ZAGONETKA  171  [Vidi]
552  Nu kapiț lapće đi la vakă, pănă-n ĭarbă nu sa kakă.Ne muzeš kravu, dok ne ubalega travu.  (izreka)  PAREMIJA  171  [Vidi]
553  Pi dunga bĭelțî nu ĭe urmă đi drak, numa đi uom.Pored bare nije đavolov, nego čovekov trag.  (izreka)  PAREMIJA  171  [Vidi]
554  Kînd ĭe vaka măĭ grĭa?
— Kînd ći kalkă pi piśuor.
Kad je krava najteža?
— Kad te nagazi na nogu.  
(pitalica)  PAREMIJA  171  [Vidi]
555  Să kapiće, dabogda, ć-a kapatat mirĭasa nopća đin tîĭ.Nek dobije, dabogda, ono što je mlada dobila prve noći.  (kletva)  PAREMIJA  170  [Vidi]
556  Am un berbĭaśe ku mațîļi în şîaļe.Imam ovna s crevima na leđima.  (zagonetka)  ZAGONETKA  170  [Vidi]
557  Tuoț sa plîng, da ĭel kîntă.Svo nariču, a on peva.  (zagonetka)  ZAGONETKA  170  [Vidi]
558  Ku bîtu skurt nu sa masură apa adînkă.Kratkim štapom ne meri se duboka voda.  (izreka)  PAREMIJA  170  [Vidi]
559  Ńima nu ĭe fakut đi puost, numa în slasta măĭ mare.Niko nije u postu pravljen, nego u najvećoj slasti.  (izreka)  PAREMIJA  170  [Vidi]
560  Śe dakă muare uomu, nu sa zbîrśaşće śerĭu.Šta ako umre čovek, ne zbrčka se nebo.  (izreka)  PAREMIJA  170  [Vidi]
561  Pişatu far’ đi bĭeşît, ka nunta far’ đi lăutarĭ.Pišanje bez prdeža, ko svadba bez muzike.  (izreka)  PAREMIJA  170  [Vidi]
562  Śe ĭe dupa prag, pragu să nu trĭakă.Što je iza praga, prag da ne prelazi.  (izreka)  PAREMIJA  169  [Vidi]
563  Turta mĭa pi turta tĭa, fusu mĭeu în kuru tĭeu.Moja proja preko tvoje, a u guzi vreteno je.  (zagonetka)  ZAGONETKA  169  [Vidi]
564  Śumalkă, śumalkă, će prind đe falkă, şî dau ku ćińe đe salkă.Čumu, čumicu, hvatam za vilicu i mlatim njome o vrbicu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  169  [Vidi]
565  Vrĭamĭa bună, a zaĭebit kuku.Vreme lepo, zajebalo kukavicu.  (izreka)  PAREMIJA  169  [Vidi]
566  Rău făr’ đi muĭare, ka opinka făr’ đi urḑăļe, ka skruafa făr’ đi pĭaļe.Zlo je bez žene, ko opanak bez poveza, kao svinja bez kože.  (izreka)  PAREMIJA  169  [Vidi]
567  Sa traźe ka śața.Vuče se kao magla.  (izraz)  PAREMIJA  169  [Vidi]
568  Manînkă baļigă!Jede balegu!  (izraz)  PAREMIJA  169  [Vidi]
569  BUŹUOKURA ĐI TRAILĂRUGALICA ZA TRAILA  (satira)  POEZIJA  169  [Vidi]
570  Iriuşă-porîmbuşă, stă ku kuru în śanuşă.Jabučica-šarenica, u pepelu joj zadnjica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  168  [Vidi]
571  În munće pokńaşće, în sat rasună.U gori puca, u selu odjekuje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  168  [Vidi]
572  Kaku-ma în soļńița tĭa!Poserem ti se u slanik!  (psovka)  PAREMIJA  168  [Vidi]
573  Lovićar fiorĭ đi muarće în mižluok đi nuapće.Strefila te smrtna jeza u sred noći.  (kletva)  PAREMIJA  168  [Vidi]
574  KÎNĆIKU LU AǏDUK VǏELKUHAJDUK-VELJKOVA PESMA  (balada)  POEZIJA  168  [Vidi]
575  Taśuńu ăl potoļit măĭ rău ći arđe.Potuljeni ugarak najviše opeče.  (izreka)  PAREMIJA  167  [Vidi]
576  Zgrśitu măĭ mult plaćiaşće, ļeńuosu măĭ mult aļargă.Škrt više plaća, lenj više trči.  (izreka)  PAREMIJA  167  [Vidi]
577  Kum ț-aşerń, aşa duorm, kum ći kulś, aşa ći skuoļ.Kako prostreš, tako spavaš; kako legneš, tako ustaješ.  (izreka)  PAREMIJA  167  [Vidi]
578  Mi sa înflă, mi sa-ngînfă, fofoluaka mi sa skuală.Zaduva se, naduva se, okruglasto mi se diže.  (zagonetka)  ZAGONETKA  167  [Vidi]
579  Trĭaśe pista apă, da nu sa adapă.Vodu prelazi, al’ se ne ukvasi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  167  [Vidi]
580  Un-će duś, a kolo ĭastă, far đi ĭel traĭ nu ĭastă.Kud god krećeš, svud ga srećeš, bez njega ti života nema.  (zagonetka)  ZAGONETKA  167  [Vidi]
581  Sarak, sarak, ama nu sa ćĭame nuapća kînd latră kîńi.Puki siromah, al se ne trza noću kad laju psi.  (izreka)  PAREMIJA  167  [Vidi]
582  Śe kap, aşa žńap.Kakva glava, takva motka.  (izreka)  PAREMIJA  167  [Vidi]
583  Napasta ĭe ku đințî đi fĭer.Kleveta ima gvozdene zube.  (izreka)  PAREMIJA  166  [Vidi]
584  Kapra bĭasă, da uaĭa petrĭaśe.Koza prdi, a ovca ispašta.  (izreka)  PAREMIJA  166  [Vidi]
585  Unđe ĭastă uoĭ, ĭastă şî fuoĭ.Gde ima ovaca, ima i mehova.  (anegdota)  PROZA  166  [Vidi]
586  Vaka muartă, da mațîļi viĭ.Krava mrtva, a creva joj živa.  (zagonetka)  ZAGONETKA  166  [Vidi]
587  Gorunu țîńe bunu: kînd bunu sa ńebuńeaşće, tuata lumĭa noroḑaşće.Hrastovina dobrog čuva: kad se dobri onedobri, sav se narod raznarodi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  166  [Vidi]
588  Tuoț kaĭ albĭ, numa unu ruoşu şî-ĭ baće pi tuoț.Svi konji beli, samo jedan crven, i mlati ih sve  (zagonetka)  ZAGONETKA  166  [Vidi]
589  Kasa fara kîńe, ka uşa fara kĭaĭe.Kuća bez psa, ko vrata bez ključa.  (izreka)  PAREMIJA  166  [Vidi]
590  Kînd pi ĭepur ăl duor đințî?
— Kînd ăl muśkă kopuoĭu.
Kada zec pati od zuba?
— Kad ga ujede ker.  
(pitalica)  PAREMIJA  166  [Vidi]
591  Bolnau đi muarće, da-r mînka đi tuaće.Mrtav bolestan, a jeo bi svega.  (izreka)  PAREMIJA  166  [Vidi]
592  Urîtu baće ku bîtu, da frumuosu frîînźe uosu.Ružan bije štapom, a lepotan kosti lomi.  (izreka)  PAREMIJA  165  [Vidi]
593  O mîță zgaită pi kîmp sa kîntă.Mačka razrogačka ide poljem i mjauče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  165  [Vidi]
594  Kuk, kuk, şî-n apă țup.Krek, krek, i u vodu šljep.  (zagonetka)  ZAGONETKA  165  [Vidi]
595  Kîmpu are uokĭ, da padurĭa urĭekĭ.Polje ima oči, a šuma uši.  (izreka)  PAREMIJA  165  [Vidi]
596  Nu ći mistaka unđe nu-ț fĭarbe uala.Ne mešaj se gde ti se lonac ne kuva.  (izreka)  PAREMIJA  165  [Vidi]
597  Kînd auḑ una đi la rîsarit, una đi la zovîrńit, tu pļakă pin mižluok.Kad jedno čuješ sa istoka, a drugo sa zapada, ti kreni kroz sredinu.  (izreka)  PAREMIJA  165  [Vidi]
598  Sa-nvîrćaşće ka kuoĭu-n feruaĭkă.Vrti se ko mudo u kotliću.  (izreka)  PAREMIJA  165  [Vidi]
599  AĐET LUVATU ĐIN KIKĂOBIČAJ PRVO ŠIŠANJE  (obicaj)  PROZA  165  [Vidi]
600  — Kum săre pîrśu pista ogaş?
— Tot una ka kapra.
— Kako jarac preskače potok?
— Isto kao koza.
  
(pitalica)  PAREMIJA  164  [Vidi]
601  Burta largă grĭeu sa strînźe.Golem stomak teško pašeš.  (izreka)  PAREMIJA  164  [Vidi]
602  O lađe pļină đi apă, da nu ĭe-n apă.Jedan brod pun vode, a u vodi nije.  (zagonetka)  ZAGONETKA  164  [Vidi]
603  Numa kuru nu sa pĭarđe, kî ĭe prins la uom.Samo se dupe ne zagubi, jer je prikačeno na čoveku.  (izreka)  PAREMIJA  164  [Vidi]
604  Ńima nu întrabă đi kasa lu frumuosu.Za kuću lepotana niko ne pita.  (izreka)  PAREMIJA  164  [Vidi]
605  Urîtă nunta kîńaskă, da şî măĭ rîa omeńaskă.Ružna je pseća svadba, al je ljudska pravo zlo.  (izreka)  PAREMIJA  164  [Vidi]
606  La-l kĭuor nu faśa ku uokĭu, la-l surd nu şopoća.Slepom ne namiguj, gluvom ne šapići.  (izreka)  PAREMIJA  163  [Vidi]
607  Sa-npreună sîrbaćiku ku ńesîrbaćiku să fiĭe fraț.Sastaju se divlji i pitomi da se pobratime.  (zagonetka)  ZAGONETKA  163  [Vidi]
608  S-a spînḑurat baba-n duos, ku ļinđiku skuos.O drvo se baba obesila, i sikilj iskesila.  (zagonetka)  ZAGONETKA  163  [Vidi]
609  Sa visaļesk kă dupa pluaĭe vińe suare, da nu văd kă dupa pluaĭe sa faśe morśilă.Raduju se da će posle kiše doći sunce, a ne vide da posle kiše dolazi blato.  (izreka)  PAREMIJA  163  [Vidi]
610  Kare faśe, nu manînkă.Ko gotovi (jela), taj ne jede.  (izreka)  PAREMIJA  163  [Vidi]
611  La kur rîńuos trăbe ungĭe marĭ.Za šugavo dupe trebaju veliki nokti.  (izreka)  PAREMIJA  163  [Vidi]
612  Śi ĭe la țariță, așa-ș la măgăriță.Kakva je kod carice, takva i kod magarice.  (izreka)  PAREMIJA  163  [Vidi]
613  Śe ĭe bun, nu țîńe mult.Što je dobro, ne traje dugo.  (izreka)  PAREMIJA  163  [Vidi]
614  Ĭ-a pus draku frîu-n kap.Zauzdao ga đavo.  (izreka)  PAREMIJA  163  [Vidi]
615  Abatut đin poćaka lumi.Skrenut sa ljudske staze.  (izreka)  PAREMIJA  163  [Vidi]
616  Draku ńiś nu ară, ńiś nu sapă, numa ći bolđaşće la kur (să faś rîaļe).Đavo niti ore, niti kopa, samo te podbada u zadnjicu (da činiš zla).  (izreka)  PAREMIJA  162  [Vidi]
617  O vakă pļuadă, o suź pi kuadă.Smrdikravu kroz rep sišeš.  (zagonetka)  ZAGONETKA  162  [Vidi]
618  Pin tufiță pask o mńoriță.Kroz šumicu napasam ovčicu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  162  [Vidi]
619  Mare bińe mare rău aşćată.Veliko dobro veliko zlo čeka.  (izreka)  PAREMIJA  162  [Vidi]
620  Satu arđe, da baba sa pĭapćină.Selo gori, a baba se češlja.  (izreka)  PAREMIJA  162  [Vidi]
621  Kînd minće n-are, munkă mare.Kad pameti nema, muka golema.  (izreka)  PAREMIJA  162  [Vidi]
622  O fată mare în iļek, şîađe pi dirĭek, şî ruađe malaĭ săk.Jedna moma u jeleku proju glođe na direku.  (zagonetka)  ZAGONETKA  161  [Vidi]
623  Urđiş-burđiş vržđik malaĭ, śe la şkuală învațaĭ păn’ la kasă ma zuĭtaĭ.Kreće-šeće parče proje,* što me u školi uče, zaboravim do kuće.  (zagonetka)  ZAGONETKA  161  [Vidi]
624  Într-un fund đi ogaşăl kîntă un kokoşăl.U dnu jednog potočića čuje se pesma petlića.  (zagonetka)  ZAGONETKA  161  [Vidi]
625  Kînd nu ĭe pîńe, bună şî koļaşă.Kad neba ’leba, dobar je i kačamak.  (izreka)  PAREMIJA  161  [Vidi]
626  Pi magarĭ înkđe gazda, da pi uom držaua.Magarca zatvara gazda, a čoveka država.  (izreka)  PAREMIJA  161  [Vidi]
627  Kînd faś la ińimă pi vuoĭe, la kap faśe ńevuoĭe.Kad srcu činiš po volji, glavi ćiniš nevolju.  (izreka)  PAREMIJA  161  [Vidi]
628  Nu sînt ĭuo batrîn, numa mulț ań a trekut đi kînd m-am fakut.Nisam ja star, samo je mnogo godina prošlo od moga rođenja.  (izreka)  PAREMIJA  161  [Vidi]
629  Fițar uoki afurisîț.Proklete ti oči bile.  (kletva)  PAREMIJA  161  [Vidi]
630  Śe ĭe la mînă, nu ĭe minśună.U ruci što je, stvarno je.  (izreka)  PAREMIJA  160  [Vidi]
631  Giśu-miśu: kare nu va giśi, mațîļi-n ĭel sa vo zgrśi.Zagonetke-zanovetka: ko je neće znati, creva će mu zavezati.  (zagonetka)  ZAGONETKA  160  [Vidi]
632  O bag pi ńaćida în flokuasă.Stavljam glatku u dlakavu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  160  [Vidi]
633  Stă în kuń, da fund n-are.O klin visi, a dno nema.  (zagonetka)  ZAGONETKA  160  [Vidi]
634  Mînă pi mînă spală, da vaka pi vakă ļinźe.Ruka ruku mije, krava kravu liže.  (izreka)  PAREMIJA  160  [Vidi]
635  Nu fi prĭabun, kă ramîń ku kuru guol în drum.Ne budi predobar, jer ćeš gologuz na putu ostati.  (izreka)  PAREMIJA  160  [Vidi]
636  Tot țîganu îş labdă śokanu, da țîganka ńikovala.Svaki Ciga hvali čekić, a Ciganka nakovanj.  (izreka)  PAREMIJA  159  [Vidi]
637  O butuarkă đi ćiĭ pļină đi skinćiĭ.Lipova deblica puna varnica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  159  [Vidi]
638  Mik ka uou, grĭeu ka buou.Mali ko jaje, težak ko vo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  159  [Vidi]
639  Kare ĭe alu Dumńeḑîu, nu ĭe ku nuoĭ. (A murit, l-a luvat Dumńeḑîu la ĭel.)Ko je Božji, nije sa nama. (Umro je, uzeo ga Bog k sebi.)  (izreka)  PAREMIJA  159  [Vidi]
640  Sa źuară kă nu fură, da fuźe ku rața-n gură.Kune se da ne krade, a beži s plovkom u zubima.  (izreka)  PAREMIJA  159  [Vidi]
641  Sî baź şokîćiļi şî-n ambarĭu ku grîu, şobuol nu sa măĭ faśe.Stavi miša i u ambar sa žitom, u pacova neće da izraste.  (izreka)  PAREMIJA  159  [Vidi]
642  SĂRAK BIŃESIROTANКО  (lirika)  POEZIJA  159  [Vidi]
643  Đi aiś păn’ la mărĭ numa fundurĭ đi kaldărĭ.Odavde do sinjeg mora samo danci od lavora.  (zagonetka)  ZAGONETKA  158  [Vidi]
644  Śe auđe fața, sî n-audă duosu.Što čuje lice, da ne čuje naličje. /ili: Što čuje osoje, da ne zna prisoje./  (izreka)  PAREMIJA  158  [Vidi]
645  Đin đinț strînź, đin kur înpinź, đin mîń traź, ş-abĭa o baź.Zube stiskaš, dupetom pritiskaš, rukama vučeš, jedva je navučeš.  (zagonetka)  ZAGONETKA  157  [Vidi]
646  Un śuob ku unt, tuota lumĭa ung.Mali sud sa maslom ceo svet omasti.  (zagonetka)  ZAGONETKA  157  [Vidi]
647  Într-o ştală ĭapa zbĭară.U jednoj štali kobila rže.  (zagonetka)  ZAGONETKA  157  [Vidi]
648  Kît ĭe đi urît, kînd urîśuńa ar durĭa, ĭel al muri đi durĭare.Koliko je ružan, kad bi ružnoća bolela, on bu umro od bolova.  (izreka)  PAREMIJA  157  [Vidi]
649  Tu nu ma krĭeḑ pi mińe, da vrĭeĭ Dumńeḑîu sî ći krĭadă pi ćińe.Ti ne veruješ meni, a hoćeš da Bog veruje tebi.  (izreka)  PAREMIJA  157  [Vidi]
650  Śe ĭe đi kasă, nu ĭe đi sat.Što je za kuću, nije za selo.  (izreka)  PAREMIJA  157  [Vidi]
651  Sufļitu-n vînt, uasîļi-n pomînt.Duša u vetar, kosti u zemlju.  (izreka)  PAREMIJA  157  [Vidi]
652  Uomu ku uom samînă.Svi su ljudi isti.  (izreka)  PAREMIJA  157  [Vidi]
653  Pista o vaļe adînkă o punće strîmbă.Nad dubokim dolom krivo brvno.  (zagonetka)  ZAGONETKA  156  [Vidi]
654  Pîsarika ku minća-n kuadă.Ptičica sa umnim repom.  (zagonetka)  ZAGONETKA  156  [Vidi]
655  Lumĭa ka ļegumĭa.Narod je kao čorba.  (izreka)  PAREMIJA  156  [Vidi]
656  Kalu şî karuța, şî bań împrumut, să nu daĭ la ńima.Konja i karuce, i novac na zajam, nikom da ne daješ.  (izreka)  PAREMIJA  156  [Vidi]
657  Tot nat are kîć-un drak, da la mińe patru-śinś, şî tuoț đ-aĭ draku, fara opinś.Svak po jednog vraga ima, a ja imam četir-pet, i svi su vrazi bosonogi.  (izreka)  PAREMIJA  156  [Vidi]
658  Ursu muort, da urĭakĭa zbaće.Medved mrtav, a uho mu mrda.  (zagonetka)  ZAGONETKA  155  [Vidi]
659  Śuara ńagră bĭasă, da beşîna albă ĭasă.Poprdnu se crna tica, snese prdež bela lica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  155  [Vidi]
660  Satu nuostru mare rău: buoi a ĭeşît, da karu n-a măĭ tunat.Naše selo je golemo: volovi izašli, a kola još nisu ušla.  (izreka)  PAREMIJA  155  [Vidi]
661  Lumĭa ka ļegumĭa, da lapćiļi măĭ dulśe.Narod kao čorba, al je mleko slađe,  (izreka)  PAREMIJA  155  [Vidi]
662  Mînka-ć-ar muska vĭarđe.Izjele te muve zelene.  (kletva)  PAREMIJA  155  [Vidi]
663  MÎNDRO, BĂRBĂŢĂLŬ-AL TĂŬDABOGDA TI MUŽ ŠLOGIR’O  (lirika)  POEZIJA  155  [Vidi]
664  Stă în apă, da nu sa adapă.U vodi stoji, al’ se ne poji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  154  [Vidi]
665  Sućiļi pļakă, da miĭiļi ramîn.Stotine polaze, a hiljade ostaju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  154  [Vidi]
666  Tata vĭarđe, da kopiĭi ruoşîĭ.Otac zelen, a sva deca crvena.  (zagonetka)  ZAGONETKA  154  [Vidi]
667  Un śur pļin đi aluńe, ş-o nukă mare în mižluok.Rešeto puno lešnika, sa jednim orahom u sredini.  (zagonetka)  ZAGONETKA  153  [Vidi]
668  Mîkanće sa-nkîļikat pi nu şću śe, şî sa duśe nu şću unđe.Ljigavko uzjahao ne znam šta, i krenuo ne znam kud.  (zagonetka)  ZAGONETKA  152  [Vidi]
669  Ĭarna ažută, da vara đințî uskă.Zimi služi, leti zube suši.  (zagonetka)  ZAGONETKA  152  [Vidi]
670  Kopil đin sat no-l măĭ faś đi śuakă.Dete iz sela nikad ne može biti planinac.  (izreka)  PAREMIJA  152  [Vidi]
671  Nuĭe nuntă fara plîns, nu ĭe muarće fara rîs.Nema svadbe bez suza, i nema sahrane bez smeha.  (izreka)  PAREMIJA  151  [Vidi]
672  Vĭađe păru-n uokĭu toĭa, da nu vĭađe bĭrna în aluĭ.Vidi dlaku u tuđem oku, a ne vidi gredu u svom.  (izreka)  PAREMIJA  150  [Vidi]
673  Tuot arđe în koļibă, da koļiba nu.Sve u kući gori, samo kuća ne.  (zagonetka)  ZAGONETKA  150  [Vidi]
674  Kum ĭe draku, aşa ĭe şî prokļetu.Kakav je đavo, takav je i vrag.  (izreka)  PAREMIJA  150  [Vidi]
675  Vorbim, da nu ńi grižă.Pričamo, a nije nas briga.  (izreka)  PAREMIJA  150  [Vidi]
676  Supt un karpińel žuakă un ĭepurĭel.Pod grabićem zečić igra.  (zagonetka)  ZAGONETKA  149  [Vidi]
677  Un malaĭ ku doă fĭață.Jedna proja sa dva lica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  149  [Vidi]
678  Nu-ĭ înkĭapă kolači-n traĭstă.Ne staju mu kolači u torbu.  (izreka)  PAREMIJA  149  [Vidi]
679  Totîrlata tună în gaură gata.Okruglo, u rupu ušlo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  148  [Vidi]
680  Śe faśe ĭepuru kînd înpļińiaşće un an?
— Pļakă pi duoĭ.
Šta radi zec kad napuni godinu?
— Počinje drugu.  
(pitalica)  PAREMIJA  148  [Vidi]
681  AĮ, AĮ, DUNĂRĮAHEJ, HEJ, DUNAVE  (lirika)  POEZIJA  147  [Vidi]
682  MUOŞU MÎŃIĬATLJUTI STARAC  (balada)  POEZIJA  147  [Vidi]
683  Nu aĭ tu în kap aĭa śe are ĭel în kalkîń.Nemaš ti u glavi to što on ima u peti.  (izreka)  PAREMIJA  146  [Vidi]
684  Moruońu întîń manînkă đintr-a luĭ.Vampir prvo pojede svojtu.  (izreka)  PAREMIJA  146  [Vidi]
685  Tuot ku uoki la ogļindă, da gunuoĭu baće-n grindă.Pred ogledalom celog dana, a đubre joj do tavana.  (izreka)  PAREMIJA  145  [Vidi]
686  Nu sa spomîntă lupu ku pĭaļa uoi.Ne plaši se vuk ovčjom kožom.  (izreka)  PAREMIJA  144  [Vidi]
687  Vrći, vrći, tup!Vrti, vrti, bup!  (zagonetka)  ZAGONETKA  141  [Vidi]
688  Voĭńiku nu pļakă la drum pănă nu kîntă kokuoşî.Čovek ne polazi na put dok ne zapevaju petli.  (izreka)  PAREMIJA  141  [Vidi]
689  Una ḑîśe: făće ḑîuă, una ḑîśe: făće nuapće, alalaltă: făće śe vi vrĭa, miĭe đi grĭeu tot aşa.Jedna veli: nek je dan, jedna veli: nek je noć, a sledeća: neka bude bilo kako, meni teško podjednako.  (zagonetka)  ZAGONETKA  139  [Vidi]
690  Gură să aĭ đi apă şî đi mînkare, ļimbă sî naĭ.Usta da imaš za vodu i hranu, jezik da nemaš.  (izreka)  PAREMIJA  136  [Vidi]
691  Vinu şî oțătu sa fak ku înśetu.Vino i sirće prave se strpljivošću.  (izreka)  PAREMIJA  134  [Vidi]
692  ĐESKÎNĆIK ĐE МÎRZĂ KU ŚURUBAJANJE REŠETOM ZA OMRAZU  (bajalica)  POEZIJA  132  [Vidi]
693  Ś-aĭ katat, aĭ aflat.Što si tražio, to si našao.  (izreka)  PAREMIJA  131  [Vidi]
694  Đin şađere nu ĭe avere.Od sedenja nema vajde.  (izreka)  PAREMIJA  115  [Vidi]
695  Će duś la nuntă fara fus dă pripaş.Ideš na svadbu bez ražnja za pečenicu.  (izreka)  PAREMIJA  96  [Vidi]
696  Zbĭară ruĭka-n duos.Riče krava u šumi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  94  [Vidi]
697  FOAĬE VERĐE, PELENIŢĂZELEN LISTAK OD PELINA  (lirika)  POEZIJA  92  [Vidi]
698  Kînd baće pîşļa, sa marită văduviļi.Kad duva severac, udaju se udovice.  (izreka)  PAREMIJA  91  [Vidi]
699  Am o mńoriță ku mațîļi pistriță.Imam ovčicu šarenih creva.  (zagonetka)  ZAGONETKA  88  [Vidi]
700  Ţuĭ, țuĭ, stăĭ sî ma suĭ!Curik, curik, stani da se popnem!  (zagonetka)  ZAGONETKA  83  [Vidi]
701  Fî će fraće şi ku draku pănă nu treč punća.Budi brat i s đavolom, dok brvno ne pređeš.  (izreka)  PAREMIJA  81  [Vidi]
702  DAĬKO, PINTRU UOKI TÎĂĬZBOG TA TVOJA OKA DVA  (lirika)  POEZIJA  79  [Vidi]
703  Tot satu ku zanatu, tot kotunu ku raśunu, tuota kasa ku ađetu.Svako selo i zanat, svaki katun i račun, svaka kuća običaj.  (izreka)  PAREMIJA  76  [Vidi]
704  ŞÎAĐE MUOŞU PI ŹUBANSEDI ČIČA NA ŽIBANU  (erotika)  POEZIJA  76  [Vidi]
705  La păru labdat nu pļeka ku saku, numa ku pîzanarĭu.Kod hvaljene kruške ne idi sa džakom, nego sa džepom.  (izreka)  PAREMIJA  75  [Vidi]
706  Ţapînă în izmĭańe.Krutovilo u gaćama.  (zagonetka)  ZAGONETKA  74  [Vidi]
707  KUM VĬAĐE BABAKAKO BABA VIDI  (anegdota)  PROZA  72  [Vidi]
708  Să-ĭ fiĭe aram șî katran!Neka mu bude čemer i jad!  (kletva)  PAREMIJA  71  [Vidi]
709  Stă în tufă da nu suflă.U žbunju stoji a ne diše.  (zagonetka)  ZAGONETKA  71  [Vidi]
710  Mĭarźe, mĭarźe, nu măĭ stă.Ide, ide i ne staje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  69  [Vidi]
711  ABĬA AŞĆETJEDVA ČEKAM  (vic)  PROZA  69  [Vidi]
712  Pi şîaļe bobonată, da pi burtă înblanată.Na leđima ispupčena, na stomaku ravna.  (zagonetka)  ZAGONETKA  68  [Vidi]
713  Nu stau đi taĭnă.Nemam vremena za razgovor.  (izraz)  PAREMIJA  68  [Vidi]
714  KÎRȚA, KÎRȚAŠKRIPA, ŠKRIPA  (erotika)  POEZIJA  68  [Vidi]
715  Kînd ć-aĭ fakut, n-aĭ avut, akuma aĭ şă-l puorț đarîndu.Kad si se rodio, nisi ga imao, sada ga imaš, i svuda ga nosiš.  (zagonetka)  ZAGONETKA  67  [Vidi]
716   A veńit apa şî la muara mĭa.Došla je voda i na moju vodenicu.  (izreka)  PAREMIJA  67  [Vidi]
717  Kînd o bag - baş mi drag, kînd o skot - nu măĭ pot!Kad ga stavim - lepo mi je, kad ga vadim - muka mi je!  (izreka)  PAREMIJA  66  [Vidi]
718  Vĭađe prașu-n ukĭu tuoĭa, da nu vĭađe bîrna în aluĭ.Vidi trun u tuđem oku, a u svom ne vidi gredu.  (izreka)  PAREMIJA  66  [Vidi]
719  Kînd ăț trĭaśe śeva kaļa, trabe să ći-ntuorś triĭ paşurĭ înapoĭ.Kad ti nešto pređe put, treba da se vratiš tri koraka nazad.  (verovanje)  PAREMIJA  65  [Vidi]
720  Bîtu țîńe lumĭa șî pomîntu.Motka drži svet i zemlju.  (izreka)  PAREMIJA  65  [Vidi]
721  ÎNTUORS ÎN PĂTURĂOKRETANJE U PONJAVI  (obicaj)  PROZA  64  [Vidi]
722  Arańeșć kîńiļi să-ț manînśe vîńiļi.Hraniš pseto da ti jede živce.  (izreka)  PAREMIJA  63  [Vidi]
723  Ka pula muaļe.Kao mrtav kurac.  (izraz)  PAREMIJA  62  [Vidi]
724  Puopa fara lukru îş boćaḑă kuaiļi.Besposleni pop krsti svoja muda.  (izreka)  PAREMIJA  61  [Vidi]
725  Pănă a suit pi urs în păr, ĭ-a rupt urĭekiļi, da pănă la dubarît đin păr, ĭ-a rupt kuada.Dok su medveda popeli na krušku, počupali mu uši, a dok su ga sa kruške smakli, pokidali mu rep.  (izreka)  PAREMIJA  60  [Vidi]
726  DANŚU AL PRIŚEPUTDOSETLJIVI DANČE  (vic)  PROZA  59  [Vidi]
727  Kare bĭa țuĭkă đi prună, nu măĭ are kimĭașă bună.Ko pije šljivovicu, neće imati košuljicu.  (izreka)  PAREMIJA  59  [Vidi]
728  Şćiu tuot, ma nu puot.Znam sve, al’ ne mogu.  (izreka)  PAREMIJA  56  [Vidi]
729  FIRĬA-Ĭ MUĬKĂ BLASTAMATĂPROKLETA MI BILA, MATI  (lirika)  POEZIJA  56  [Vidi]
730  Aĭ pruoşć nu sa samînă, iĭ rasăr sîngurĭ.Budale se ne seju, one same niču.  (izreka)  PAREMIJA  55  [Vidi]
731  Bat ka kurka.Pijan kao ćurka.  (izraz)  PAREMIJA  53  [Vidi]
732  Ńiś o dobîndă n-aĭ đin ibomńikă, dakă đi ĭa nu-ț șćiĭe muĭarĭa.Nikakve vajde nemaš od švalerke, ako ti za nju ne zna žena.  (izreka)  PAREMIJA  52  [Vidi]
733  Kare vrĭa să n-aĭbă șobuoļ șî șokîț în kasă, la Kraśun trăbe să ĭa kaśula stapînuluĭ șî să măture puodu kășî ku ĭa înapuoĭ.Ko hoće da nema pacove i miševe u kući, neka na Božić uzme domaćinovu šubaru i njome pomete kućni pod unazad.  (verovanje)  VEROVANJA  52  [Vidi]
734  MUĬKA MĬA KU ĆUOKU MAREMAJKO MOJA DUGOKLJUNA  (uspavanka)  POEZIJA  51  [Vidi]
735  Îş a baut viĭața.Propio je svoj život  (izraz)  PAREMIJA  51  [Vidi]
736  Kurvariĭa păn’ sa puaće, da bețîĭa păn’ la muarće.Švaleraj dok se može, a pijanstvo je do smrti.  (izreka)  PAREMIJA  50  [Vidi]
737  KUKUĻIEŢ KU PĬAŃE VĬERḐKUKAVICE, ZELEN-PERKO  (lirika)  POEZIJA  49  [Vidi]
738  La lovit suariļi. Ĭ-a dat în kap, kă a mĭers ku kapu guol.Udarilo ga sunce. Udarilo ga je u glavu, jer je išao gologlav.  (izraz)  PAREMIJA  49  [Vidi]
739  Nu faśe tuată bîza mńarĭe.Ne pravi med svaka buba.  (izreka)  PAREMIJA  48  [Vidi]
740  Bĭa ku sanataće! (Skurt) Ku sanataće!Pij u zdravlju! (Skraćeno) U zdrablje!  (zdravica)  PAREMIJA  47  [Vidi]
741  Mînka-ć-ar frĭenga!Izjela te frenga!  (kletva)  PAREMIJA  47  [Vidi]
742  Duśaćaĭ la măriļi ńagre!Idi u crno more!  (izreka)  PAREMIJA  45  [Vidi]
743  A beļit pula đin nuod.Zagulio kurac iz korena.  (izreka)  PAREMIJA  44  [Vidi]
744  Fakut a puļi.Urađen preko kurca.  (izraz)  PAREMIJA  44  [Vidi]
745  Bruaska nu kîntă fara baltă.Žaba bez bare ne krekeće.  (izreka)  PAREMIJA  43  [Vidi]
746  Fițar maļiga ta!Proklet ti bio kačamak!  (kletva)  PAREMIJA  43  [Vidi]
747  Îş a baut sanataća.Propio je svoje zdravlje.  (izraz)  PAREMIJA  42  [Vidi]
748  Kaku-ma-n sufļețălu luĭ!Poserem se u dušicu njegovu!  (psovka)  PAREMIJA  41  [Vidi]
749  Afurisît ka vulpĭa.Lukav kao lisica.  (izreka)  PAREMIJA  41  [Vidi]
750  Dukî-sa bĭestrîga suśind șî-nvîrćind ka frunḑa pluopuluĭ.Nek ide bestraga, okrećući se i vrteći ko topolov list.  (kletva)  PAREMIJA  40  [Vidi]
751  ARATARĬA MÎȚULUĬMAČKINO PREDSKAZANJE  (verovanje)  PROZA  40  [Vidi]
752  Faśe bińe, kînd are ku śińe.Čini dobro, kad ima s kim.  (izreka)  PAREMIJA  40  [Vidi]
753  Kaku-ma-n prazńiku luĭ!U slavu mu se poserem!  (psovka)  PAREMIJA  40  [Vidi]
754  ŚE S-A VINĐIKAT KU SKRUMU ĐI ȚUALĂ?ŠTA SE LEČILO ZGUROM OD ODEĆE?  (obicaj)  PROZA  39  [Vidi]
755  Nu bĭa ka đin paru babi.Ne pij kao iz babine čaše.  (izreka)  PAREMIJA  39  [Vidi]
756  Kaku-ma-n sufļitu luĭ!U dušu mu se poserem!  (psovka)  PAREMIJA  39  [Vidi]
757  Șuiră puļi.Svira kurcu.  (psovka)  PAREMIJA  39  [Vidi]
758  KUM ĬE PI LUMĬA-ĬAKAKO JE NA ONOM SVETU  (pripovetka)  PROZA  39  [Vidi]
759  Uaĭa kufurită kufurĭaḑă kîrdu tuot.Usrana ovca usere celo stado.  (izreka)  PAREMIJA  38  [Vidi]
760  Đi la kare ĭe fakut, bun ĭe, da đi kare - șî măĭ bun.Od koga je pravljeno, dobro je, za koga - još bolje.  (izreka)  PAREMIJA  38  [Vidi]
761  Uaĭa śe nu duśe lîna, măĭ bun s-o manînśe lupi.Ovcu kojoj runo smeta, bolje da izjedu vuci.  (izreka)  PAREMIJA  38  [Vidi]
762  Nu-nvața bîșćelarĭu kum sa krĭesk krîstavĭețî.Ne uči baštovana kako se gaje krastavci.  (izreka)  PAREMIJA  38  [Vidi]
763  Bușćano-l mik rastuarnă karu, kî đa-l mare ći pazășć.Mali panj prevrće kola. Od velikog se čuvaš.  (izreka)  PAREMIJA  38  [Vidi]
764  Bag pula-ńa!Nabijem ga na kurac!  (izreka)  PAREMIJA  38  [Vidi]
765  În marta măĭ ńinźe odată, kă lupi n-ažuns în fîurarĭ să manînśe zapada tuată.U martu još jednom pada sneg, jer kurjaci nisu stigli u feberuaru da pojedu sav sneg.  (izreka)  PAREMIJA  38  [Vidi]
766  Al muort kare n-are znamîn la morminț, pră lumĭa-ĭa ĭe fîr dă kasă.Pokojnik koji na grobu nema spomenik, na onom svetu nema kuću.  (verovanje)  VEROVANJA  38  [Vidi]
767  Ĭaće tîrpîĭa, dabuogda!Trpija te uzela, dabogda!  (izreka)  PAREMIJA  38  [Vidi]
768  Bată-l śerĭu, dabugda!Ubilo ga nebo, dabogda  (kletva)  PAREMIJA  38  [Vidi]
769  Stăĭ, pănă vin đi la muară.Čekaj, dok dođem sa vodenice.  (izreka)  PAREMIJA  38  [Vidi]
770  Trasńićar đin sańin!Ubio te grom iz vedra neba!  (psovka)  PAREMIJA  37  [Vidi]
771  Kînd nuĭe pluaĭe, bună ĭe șî pĭatra.Kad nema kiše, dobar je i grad.  (izreka)  PAREMIJA  37  [Vidi]
772  Kasa fara kîńe ka uomu fara urĭekĭ.Kuća bez psa, kao čovek bez ušiju.  (izreka)  PAREMIJA  37  [Vidi]
773  Fă śe faśe lumĭa tuată, n-aļerga dupa al naruod înainće.Čini ono što svi čine, ne trči za ludom što prednjači.  (izreka)  PAREMIJA  37  [Vidi]
774  Nu șćiĭe ńiś sî đa ku nasu la mîță-n kur.Ne ume ni nosom da pogodi mačku u dupe.  (izreka)  PAREMIJA  37  [Vidi]
775  Aźuns suariļi la burik!Sunce je došlo na pupak!  (izreka)  PAREMIJA  37  [Vidi]
776  Pitulće în tufă mare, đi sî puoț șî fuok sî faś.Sakrij se u velikoj šumi, da možeš i vatru da naložiš.  (izreka)  PAREMIJA  36  [Vidi]
777  Măĭ bun grîu ĭe-n sako-l pļin.Najbolje žito je u punoj vreći.  (izreka)  PAREMIJA  36  [Vidi]
778  Kare află ban în kaļe, îndată să însuară.Ko nađe novčić na putu, skoro se ženi.  (verovanje)  VEROVANJA  36  [Vidi]
779  Al bun ku al naruod sînt fraț.Dobar i lud su braća.  (izreka)  PAREMIJA  35  [Vidi]
780  Să traim traĭu, să mînkăm malaĭu.Da živimo život, da izjedemo proju.  (izreka)  PAREMIJA  35  [Vidi]
781  Ńam đi pi tuļan.Rod po klipu.  (izreka)  PAREMIJA  35  [Vidi]
782  Dakă muĭarĭa înkarkată fură śuava, aĭa ś-a furat sa faśe-n sămn pi statu kopiluluĭ, șî ramîńe pi ĭel pănă la muarćeAko trudnica ukrade nešto, to što je ukrala javlja se kao znak na telu deteta, i ostaje na njemu do smrti.  (verovanje)  PAREMIJA  35  [Vidi]
783  Ļimba lungă nuĭe bună, kă vin uoțî șî će omuară.Dug jezik nije dobar, jer dođu hajduci pa te ubiju.  (izreka)  PAREMIJA  34  [Vidi]
784  Nu puoț tu sî faś fuarfiś ku mińe.Ne možeš ti da praviš makaze od mene.  (izreka)  PAREMIJA  34  [Vidi]
785  Nu da ku baĭkuańe în dumńeḑîu.Ne bacaj se kamenjem na boga.  (izreka)  PAREMIJA  34  [Vidi]
786  Kînd ń-ar ćemĭa đi babe, sa-r zatri pomîntu.Kad bismo se bojali baba, propao bi svet.  (izreka)  PAREMIJA  34  [Vidi]
787  Nu vorbi ku gura fara ćińe.Ne govori kao da usta nisu tvoja.  (izreka)  PAREMIJA  34  [Vidi]
788  Minće kă nu fură, da fuźe ku rața-n gură.Laže da ne krade, a beži s plovkom u ustima.  (izreka)  PAREMIJA  34  [Vidi]
789  Dakă ći pazășć tu, șî dumńeḑîu ći pazîașće.Ako se ti čuvaš, i bog te čuva.  (izreka)  PAREMIJA  33  [Vidi]
790  Șă kuru puće, ama-l duś ku ćińe.I dupe smrdi, al ga nosiš sa sobom.  (izreka)  PAREMIJA  33  [Vidi]
791  A mînat vulpĭa, d-a prins lupu.Terali lisicu, a uhvatili vuka.  (izreka)  PAREMIJA  33  [Vidi]
792  Pi un bușćan duoĭ burĭeț.Na jednom panju dve pečurke.  (zagonetka)  ZAGONETKA  33  [Vidi]
793  Pĭatra mikă rastuarnă karu, kî pĭ-a mare vĭeḑ șî daĭ okuol.Mali kamen prevrće kola, jer veliki vidiš pa ga zaobiđeš.  (izreka)  PAREMIJA  33  [Vidi]
794  Ļemnu okoļeșć, da-n bușćan ći-npĭeđiś.Drvo obiđeš, a o panj se sapleteš.  (izreka)  PAREMIJA  33  [Vidi]
795  Điźaba ăĭ pe Dumńeḑău, kînd n-aĭ pe al tău.Badava imaš Boga kad nemaš svoga.  (izreka)  PAREMIJA  33  [Vidi]
796  Măĭ grĭeu blastăm rumîńesk: „Dabuogda să muară fara lumanarĭe!”Najteža vlaška kletva: „Dabogda umro bez sveće!”  (kletva)  PAREMIJA  33  [Vidi]
797  Aăla kare nu dîrîașće kumnata, pi lumĭa-ĭa o să sa suĭe pi ćiĭ beļit, or kă o sî mîńe ĭepuri ku tuoba-n muară.Onaj ko ne dira svastiku, na onom svetu će se penjati na oguljenu lipu, ili će bubnjem uterivati zečeve u vodenicu.  (izreka)  PAREMIJA  33  [Vidi]
798  Rakiu pi rakiu skuaće, da buata pi tuaće.Rakija rakiju vadi, a motka vadi sve.  (izreka)  PAREMIJA  32  [Vidi]
799  Dakă nu puoț să-n daĭ mîna, nuĭe muara să ma-npinź.Ako ne možeš ruku da mi pružiš, ne moraš da me gurneš.  (izreka)  PAREMIJA  32  [Vidi]
800  Lupu păru skimbă, da narau nu.Vuk dlaku menja, a ćud ne.  (izreka)  PAREMIJA  32  [Vidi]
801  Nu ći prinđe-n uara dakă nu șćiĭ sî źuoś.Ne hvataj se u kolo ako ne znaš da igraš.  (izreka)  PAREMIJA  32  [Vidi]
802  Nu turna vuorbe ńimîśinaće.Ne sipaj neprobrane reči.  (izreka)  PAREMIJA  32  [Vidi]
803  Tot nat traźe fuok pi turta luĭ.Svako navlači vatru na svoju pogaču.  (izreka)  PAREMIJA  32  [Vidi]
804  Nu ļeź gura la un sak, da sî ļeź la un sat.Teško svežeš jedan džak, a kamoli usta selu.  (izreka)  PAREMIJA  31  [Vidi]
805  Ś-a mînkat lupu nu măĭ vĭeḑ.Što je pojeo vuk više ne vidiš.  (izreka)  PAREMIJA  31  [Vidi]
806  Păru lung, șă minća skurtă.Duga kosa, kratka pamet.  (izreka)  PAREMIJA  31  [Vidi]
807  Vaka nu puoț numa să mulź, muara kîćodată să-ĭ daĭ șî fîn.Kravu ne možeš samo da muzeš, mora ponekad i da je nahraniš.  (izreka)  PAREMIJA  31  [Vidi]
808  Urma đi uom ĭe pi lînga baltă, nu alu draku.Čovekov trag je oko bare, ne đavolov.  (izreka)  PAREMIJA  31  [Vidi]
809  Nu fak iĭ brînḑă amînduoĭ.Neće oni (dugo) sir da prave (zajedno).  (izreka)  PAREMIJA  31  [Vidi]
810  Tot nat ku pizda mînsa.Svako sa svojom pičkom materinom.  (izreka)  PAREMIJA  31  [Vidi]
811  Daĭ ku mîna, ĭaĭ ku piśuariļi.Daješ ruk, uzimaš nogama.  (izreka)  PAREMIJA  31  [Vidi]
812  Kapu vakuluĭ a veńit, șî ńimika, numa kînd va veńi kuru drakuluĭ, atunśa no sî fiĭe bun!Smak sveta je došao, i ništa, ali kad bude stiglo dupe đavolovo, onda neće biti dobro!  (izreka)  PAREMIJA  31  [Vidi]
813  În kukuruḑ ș-în pulă ńiśkînd să nu krĭeḑ, kî puot să kadă kînd nu će nadăĭ.U kukuruz i u kurac nikad da ne veruješ, jer mogu da padnu kada se ne nadaš.  (izreka)  PAREMIJA  30  [Vidi]
814  Paza sîraśiĭa tĭa, șă nu ći ćemĭa đi ńima.Čuvaj svoje siromaštvo, i nikog se ne boj.  (izreka)  PROZA  30  [Vidi]
815  Śe măĭ mult vorbĭeșć, măĭ mult nîkažăšć.Što više pričaš, više patiš.  (izreka)  PAREMIJA  30  [Vidi]
816  Pătura măĭ ĭut înpakă.Ponjava najbrže miri.  (izreka)  PAREMIJA  30  [Vidi]
817  Fata mare, pizda tare.
Ku ļinđiku taĭe fĭer,
Da puļiļi numa pĭer.
Mlada cura, pička jaka.
Sikiljčetom gvožđe seče,
A kurčevi samo ginu.
  
(erotika)  POEZIJA  30  [Vidi]
818  Manînś kakat ku kîńi la gard.Jedi govna sa psima kraj ograde.  (psovka)  PAREMIJA  30  [Vidi]
819  Tota nat ku nakazu luĭ.Svako je sa svojom mukom.  (izreka)  PAREMIJA  30  [Vidi]
820  Kopil đin sat no-l faś đi śuakă ńiśkînd.Dete iz sela ne učiniš brđaninom nikad.  (izreka)  PAREMIJA  30  [Vidi]
821  Kum ĭe muĭkița, așa ĭe șî fećița.Kakva majčica, takva ćerkica.  (izreka)  PAREMIJA  30  [Vidi]
822  Mulće trăbe, da puțîńe ĭastă.Mnogo treba, a malo ima.  (izreka)  PAREMIJA  30  [Vidi]
823  Śe alaman, să fi skuos uomu pula kîtra ĭel, șî pi ĭa a fi luvato.Kakva alavetina, da mu čovek kurac pokaže, i njega bi uzeo.  (izreka)  PAREMIJA  30  [Vidi]
824  Măĭ mare pakat ĭe kînd la parinț numirĭ bukaturļi.Najveći je greh kad roditeljima brojiš zalogaje.  (izreka)  PAREMIJA  30  [Vidi]
825  Kînd faś la ińimă pi vuoĭe, la kap faś ńevuoĭe.Kad srcu činiš po volji, glavi činiš nevolju.  (izreka)  PAREMIJA  30  [Vidi]
826  Kît guod krĭașće dovļaćiļi đi mare, vrĭežî sa uskă.Koliko god dulek velik da izraste, vreža se osuši.  (izreka)  PAREMIJA  30  [Vidi]
827  Kînd śurĭeḑu kîntă-n duos, o sî sa vrĭemuĭe ĭuta.Kad sova peva šumi, brzo će se promeniti vreme.  (verovanje)  VEROVANJA  30  [Vidi]
828  Nu skapîră amnarĭu la tuata pĭatra.Ne kreše ognjilo o svaki kamen.  (izreka)  PAREMIJA  29  [Vidi]
829  Naruada sa kunuașće pi kită, da naruodu pi buată.Luda se poznaje po kitici, a ludak po motki.  (izreka)  PAREMIJA  29  [Vidi]
830  Kare-nparće, parće-ș faśe.Ko deli, sebi dodeli.  (izreka)  PAREMIJA  29  [Vidi]
831  GLUME LA ȘĂḐÎTUORĬŠALE NA SEDELJKAMA  (satira)  POEZIJA  29  [Vidi]
832  Tuot într-un śubăr mĭarźe.Sve u jednu kacu ide.  (izreka)  PAREMIJA  29  [Vidi]
833  Șuiră tu la kuru tĭeu, kî la-l mĭeu nu șćiĭ kînćiku.Sviraj ti svom dupetu, jer mojemu ne znaš pesmu.  (psovka)  PAREMIJA  29  [Vidi]
834  Kînd kokuoșu kîntă pi prag ku kapu kîtra ușa, o să vină guoșći îndată, da kînd kîntă în lăturĭ, ku kuru kîtra kasă, đin kasa-ĭa o sî sa dukă vrunu ĭuta (o sî muară).Kad petao peva na pragu kuće, sa glavom okrenutom ka vratima, uskoro će doći gosti, a kad peva na stranu, sa leđima ka kući, iz te kuće će brzo neko otići (umreti).  (verovanje)  VEROVANJA  29  [Vidi]
835  Nașu odată vĭađe pizda fińi.Kum samo jednom vidi kumičinu pičku.  (izreka)  PAREMIJA  28  [Vidi]
836  Kînd ći văd bińe, în dă-n gînd đi ćińe.Tek kad te ugledam, ja te se setim.  (izreka)  PAREMIJA  28  [Vidi]
837  La kosît nu sa kată minće bună, numa să fiĭ tare șă naruod.Za kosidbu se ne traži neka pamet, nego da budeš jak i lud.  (izreka)  PAREMIJA  28  [Vidi]
838  Tot borđeĭu obićeĭu.Svaki burdelj i običaj.  (izreka)  PAREMIJA  28  [Vidi]
839  Ĭapa ku fuńa lungă sa zbaće kum vrĭa ĭa.Kobila sa dugim povocem rita se kako ona hoće.  (izreka)  PAREMIJA  28  [Vidi]
840  Kînd ći daĭ dupa-l naruod, măĭ naruod iș đikît ĭel.Kad za ludim ideš, luđi si od njega.  (izreka)  PAREMIJA  28  [Vidi]
841  Kum ț-așćerń, așa duorm.Kako prostreš, tako spavaš  (izreka)  PAREMIJA  28  [Vidi]
842  Kumnată, măĭ bună bukată.Svastika je naslađe voće.  (izreka)  PAREMIJA  28  [Vidi]
843  În kîrd mare o uaĭe slabă ļi kufuare pi tuaće.U velikom stadu, jedna slaba ovca usere ostale.  (izreka)  PAREMIJA  27  [Vidi]
844  Śe auđe fața, să n-audă duosu.Što čuje lice, da ne čuju leđa.  (izreka)  PAREMIJA  27  [Vidi]
845  Pļakă măĭ đinuapće, șă ļi vĭeḑ pi tuaće.Porani, pa da vidiš sve.  (izreka)  PAREMIJA  27  [Vidi]
846  Kar’ sa skuală măĭ đinuapće, ļi vĭađe pi tuaće.Ko rano ustane, nagleda se svega.  (izreka)  PAREMIJA  27  [Vidi]
847  Unđe ĭastă mńiĭ, ĭastă șî piĭ.Gde ima jagnjadi, ima i koža.  (izreka)  PAREMIJA  27  [Vidi]
848  Numa kuru nu-ș zauĭtă, kî ĭe prins đi ĭel.Samo dupe ne zaboravlja, jer je vezano za njega.  (izreka)  PAREMIJA  27  [Vidi]
849  Gazdă mare: unđe tatî-su a țînut sarĭa ĭel akuma țîńe fańina.Veliki gazda: gde mu je otac držao so on sad drži brašno.  (izreka)  PAREMIJA  27  [Vidi]
850  Rău făr đi muĭare ka opinka făr đi urḑîaļe, ka skruafa făr đi pĭaļe.Zlo je bez žene kao opanak bez oputa, kao krmača bez kože.  (izreka)  PAREMIJA  27  [Vidi]
851  Visaḑă kuru marźaļe vĭerḑ!Sanja guza zelene perle.  (izreka)  PAREMIJA  26  [Vidi]
852  S-a atîrnat ka grapița đi ĭel.Zakačio se kao krpelj za njega.  (izreka)  PAREMIJA  26  [Vidi]
853  Kînd îĭ đi kap la mîț ĭel sa kakă în postaua ku fańină.Kad izaziva sudbinu, mačka se usere u korito s brašnom.  (izreka)  PAREMIJA  26  [Vidi]
854  PLUOSKA GOVI ÎN TANDAMLADINA BUKLIJA U TANDI  (obicaj)  PROZA  26  [Vidi]
855  Kînd kîntă kuku aproapiĭe đi koļibă, nuĭe bun, da kînt kîntă pi kasă, rău đi muarće.Kad kukavica peva blizu kuće, ne valja, a kad peva na kući, sluti smrt (neko će iz kuće umreti).  (obicaj)  VEROVANJA  25  [Vidi]
856  Kînd rîndurĭariļi vin pi źuos, pluaĭe îndată, da kînd vin pi sus, pluaĭe măĭ amînat.Kad lastavice lete nisko, kiša će ubrzo, a kad lete visoko, kiša će kasnije.  (verovanje)  VEROVANJA  24  [Vidi]
857  MA-NSURAĬ, LUVAĬ MUĬAREOŽENIH SE, UZEH ŽENU  (satira)  POEZIJA  24  [Vidi]
858  A krĭeskut ku skućiku la kur.Odraso je sa pelenom na dupetu.  (izreka)  PAREMIJA  24  [Vidi]
859  Fi kuminće đinainće.Budi miran s ’prednje’ strane.  (izreka)  PAREMIJA  21  [Vidi]
860  ĐESKÎNĆIK ĐI BUBEBAJALICA PROTIV BOGINJA  (bajalica)  POEZIJA  19  [Vidi]
861  KÎNĆIKU LU BRAD Ș-ALU ĆEĬPESMA O JELI I LIPI  (balada)  POEZIJA  13  [Vidi]
862  Lukru, lukru, nu măĭ stau, da nainće nu măĭ dau.Radim, radim bez prestanka, a napretka nema.  (izreka)  PAREMIJA  5  [Vidi]
198622  


aa
  
ăă
  
bb
  
ţţ
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź