Lista zapisa sa brojem pogleda (od 16.05.2012)

Br

Vlaški

Srpski

Vrsta

Oblast

Br. pogleda

Akcija
1  ÎNTORSURA A MAREVELIKO VRAĆANJE ČINI  (bajalica)  POEZIJA  6287  [Vidi]
2  Pi la arț nuĭe bun sî će duś pi la-ĭ ’lalț, kî daĭ ku pula-n laț.U trapave dane ne idi u goste, jer će ti kurac upasti u zamku.  (izreka)  PAREMIJA  3763  [Vidi]
3  ĎESKÎNŤEK ĎE ÎNTORSURĂ (1)VRAĆANJE ČINI (1)  (bajalica)  POEZIJA  2908  [Vidi]
4  DE DEOICHIOD UROKA  (bajalica)  POEZIJA  2449  [Vidi]
5  ĎESKÎNŤEK ĎE ĎEZĻEGAT SKRISABAJALICA ZA „ODVEZIVANJE” SUĐENIKA  (bajalica)  POEZIJA  2324  [Vidi]
6  ĎESKÎNŤEK ĎE ÎNTORSURĂ (2)VRAĆANJE ČINI (2)  (bajalica)  POEZIJA  2118  [Vidi]
7  ĐESKÎNĆIK ĐI SKRISĂBAJALICA ZA „ZAPISANO”  (bajalica)  POEZIJA  2002  [Vidi]
8  ĎESKÎNŤEK ĎE SKRISĂBAJALICA ZA ZAPISANO  (bajalica)  POEZIJA  1922  [Vidi]
9  ĎESKÎNŤEK „ĎE BOALĂ”BAJALICA „OD BOLJKE”  (bajalica)  POEZIJA  1744  [Vidi]
10  ĎESKÎNŤEK ĎE ĎEOĬKĬBAJALICA OD UROKA  bajalica  POEZIJA  1512  [Vidi]
11  ĐESKÎNĆIK ĐI SKRISĂ (KU DRAŚI LA SALKĂ)BAJANJE ZA ZAPISANO (SA ĐAVOLIMA KOD VRBE)  (bajalica)  POEZIJA  1485  [Vidi]
12  ĎESKÎNŤEK ĎE DRAGOSŤEBAJALICA ZA LJUBAV  bajalica  POEZIJA  1440  [Vidi]
13  ĐIMIŃAŢA PĂNĂ-N ZUORIJUTROM RANO, U SVANUĆE  (lirika)  POEZIJA  1353  [Vidi]
14  ALUNA VOĬŃIŚASKĂVOJNIČKI LEŠNIK  (bajalica)  POEZIJA  1292  [Vidi]
15  GRUĬA LU NOVAKGRUJA NOVAKOV  (balada)  POEZIJA  1250  [Vidi]
16  Un ļemn mare ku doasprîaśe krĭenź, în tuata krĭanga kîći un kuĭb, în tuot kuĭbu kîći patru puĭ, în tuot puĭu kîći şapće uauă.Veliko drvo sa dvanaest grana, na svakoj grani po jedno gnezdo, u svakom gnezdu po četiri tića, a u svakom tiću po sedam jaja.  (zagonetka)  ZAGONETKA  1229  [Vidi]
17  ĐESKÎNĆEK ĐE MOROĬU ĂL VIUBAJALICA ZA ZAŠTITU OD ŽIVIH VAMPIRA  (bajalica)  POEZIJA  1227  [Vidi]
18  FRUNḐĂ VĬARĐE, ĬARBĂ KRĬAȚĂZELEN LIST, PETLOVA KRESTA  (lirika)  POEZIJA  1211  [Vidi]
19  ĎESKÎNŤEK ĎE IZDAT (1)BAJALICA OD IZDATA  (bajalica)  POEZIJA  1200  [Vidi]
20  A PĻEKAT BAĬATU ĐIN SÎRBIĬEPOŠO MOMAK IZ SRBIJE  (balada)  POEZIJA  1142  [Vidi]
21  UOIŢĂ BALURĂ, KU KORŃIŢU-N GURĂOVČICA BELKA, S ROGOM U USTIMA  (balada)  POEZIJA  1140  [Vidi]
22  ĐESKÎNĆIK ĐI BUBEBAJALICA PROTIV BOGINJA  (bajalica)  POEZIJA  1134  [Vidi]
23  ĐALU Ĭ’ ĐAL ŞÎ VAĻA Ĭ’ VAĻEBRDO J’ BRDO, A DOLJA DOLJA  (lirika)  POEZIJA  1122  [Vidi]
24  Rugamînt la luna nuoăMolitva mladom mesecu  (molitva)  POEZIJA  1087  [Vidi]
25  BRAD FRUMUOSVITA JELA  (lirika)  POEZIJA  1079  [Vidi]
26  ŹABA MIS MÎNDRĂ, FRUMUASĂUZALUD SAM DRAGA, LEPA  (lirika)  POEZIJA  1054  [Vidi]
27  KÎND AM FUOST ĬUO MIK ODATĂKAD MI BEŠE MLADOST RANA  (lirika)  POEZIJA  1040  [Vidi]
28  PADURE, SORO, PADUREŠUMO, SESTRO, ŠUMICE  (lirika)  POEZIJA  1036  [Vidi]
29  ALA KU URĬEKIĻI MARĬALA SA VELIKIM UŠIMA  (bajka)  PROZA  1009  [Vidi]
30  Bag pula-ńel!Nabijem ga na kurac!  (izreka)  PAREMIJA  998  [Vidi]
31  TOT NAT KU NAKAZU LUĬSVAKO SA SVOJOM MUKOM  (vic)  PROZA  988  [Vidi]
32  GIŢĂ KÎTAŃIŢĂGICE KATANJICA  (balada)  POEZIJA  969  [Vidi]
33  KUM ĆI KĬAMĂ?

— Kum ći kĭamă?
— Sorbiḑamă!
— Da śe suorbĭ?
— Suorb ḑamă đe kokouş:
ĭuo đe supra, tu đe žuos!
KAKO SE ZOVEŠ?

— Kako se zoveš?
— Čorbosrkalo!
— A šta srčeš?
— Srčem supu petlovsku:
Ja sam gore, a ti dole!  
(satira)  POEZIJA  967  [Vidi]
34  DUNĂRIKĂ, APĂ ĻINĂOJ DUNAVE, TIJA VODO  (lirika)  POEZIJA  963  [Vidi]
35  KOLO-N VAĻE, ÎNTR-O GRAĐINĂTAMO DOLE, U BAŠTICI  (lirika)  POEZIJA  941  [Vidi]
36  KÎND M-A UĬT PI LUOK LA VAĻEGLEDAM SVOJU ORANICU  (satira)  POEZIJA  940  [Vidi]
37  ĎIKAĬ, ĎIKAĬ, ĎIKAĬ, ĎAĐIHAJ, ĐIHAJ, ĐIHAJ, ĐE  (erotika)  POEZIJA  939  [Vidi]
38  KÎNŤEKU MIRĬESÎMLADINA PESMA  (lirika)  POEZIJA  936  [Vidi]
39  VIDAVIDA  (balada)  POEZIJA  935  [Vidi]
40  ĎESKÎNŤEK ĎE IZDAT (3)BAJALICA OD IZDATA  bajlica  POEZIJA  923  [Vidi]
41  ĐEĐU - ŹIŃIRĻI LU ŽÎGMAN KRAĻUĐEĐU - ZET ŽIGMANA KRALJA  (balada)  POEZIJA  919  [Vidi]
42  PAPARUDĂDODOLA  (obredna)  POEZIJA  917  [Vidi]
43  DRAKU KU DUMŃEḐÎU PUN BUKAĆEĐAVO I BOG SADE USEVE  (pripovetka)  PROZA  915  [Vidi]
44  BUNĂ ZĂUA LA AŽUNDOBAR DAN NA BADNJI DAN  (obredna)  POEZIJA  896  [Vidi]
45  ĻEŃA KU DORALENJKA I ŽELJKA  (anegdota)  PROZA  887  [Vidi]
46  PRIMOVARA, MUĬKA NUASTRĂPROLEĆE JE MAJKA NAŠA  (lirika)  POEZIJA  883  [Vidi]
47  LA KRĂČUNNA BOŽIĆ  (poskocica)  POEZIJA  880  [Vidi]
48  KÎNĆIKU LU ISPASSPASOVDANSKA PESMA  (erotika)  POEZIJA  879  [Vidi]
49  POVASTA LU PÎRŚJARČEVA PRIČA  (basna)  PROZA  876  [Vidi]
50  Povesťa lu DumńezăuBožja priča  (bajalica)  POEZIJA  875  [Vidi]
51  FLORIŚIKĂ ÎNTUŃEKATĂMOJ CVETIĆU UVENULI  (lirika)  POEZIJA  872  [Vidi]
52  Marćin, Marćin,
Unźe kuru ku zaĭćin,
Întuarśe tălpiļi la Suare,
Stranută, șî muare!
Martin, Martin,
Maže dupe zejtinom,
Diže tabane ka Suncu,
Kine, i umire!  
(satira)  PAREMIJA  870  [Vidi]
53  ASARĂ, PI VRĬAMĬA ŚIŃISINOĆ, KAD JE NOĆCA PALA  (lirika)  POEZIJA  869  [Vidi]
54  LA RĂZORĬEĆE, PUĻEĆE!NA RAZOR, KURATI!  (pripovetka)  PROZA  868  [Vidi]
55  ĻЕĻАLJELJA  (erotika)  POEZIJA  861  [Vidi]
56  ĎI LA UNU PĂN-LA ZEČEOD JEDAN PA DO DESET  (poskocica)  POEZIJA  858  [Vidi]
57  PETREKATURA DĂN VOLUĬAPЕSМА ZА ISPRАĆАЈ PОKОЈNIKА, IZ VОLUЈE  (obredna)  POEZIJA  857  [Vidi]
58  ĆUŞUSOVA  (erotika)  POEZIJA  851  [Vidi]
59  KÎND AM FUOST LA MUĬKA FATĂKAD SAM BILA JA DEVOJKA  (lirika)  POEZIJA  839  [Vidi]
60  MA-Ş DUŚA ŞÎ ĬUO LA NUNTĂOTIŠO BIH I JA NA SVADBU  (poskocica)  POEZIJA  837  [Vidi]
61  UN PIŚUOR ŚUPARKA AREJEDNU NOGU GLJIVA IMA  (poskocica)  POEZIJA  834  [Vidi]
62  SÎNTUAĐIRI AĬ MARĬ ÎN RĬERNĂVELIKI TODOROVAC U RERNI  (anegdota)  PROZA  834  [Vidi]
63  ĐI LA PAĬE PĂN’ LA PAĬE (1)OD SENA DO SENA  (erotika)  POEZIJA  823  [Vidi]
64  ŢÎĻIĻIU-TÎĻIĻIUCIGU-LIGU  (uspavanka)  POEZIJA  811  [Vidi]
65  KUM S-A FAKUT RUSAĻIĻIKAKO SU NASTALE RUSALJE  (legenda)  PROZA  802  [Vidi]
66  ĎESKÎNŤEK ĎE IZDAT (2)BAJALICA OD IZDATA  bajalica  POEZIJA  801  [Vidi]
67  FUTAĬKA LA RÎNDREDALJKA  (erotika)  POEZIJA  794  [Vidi]
68  Ariś, prikoļiś! Ţîăl spusăĭ, şî n-ol giśiş.Jež, ježičak, vampiričak! Rekoh ti ga, pogodi ga.  (zagonetka)  ZAGONETKA  791  [Vidi]
69  La-l surd nu vorbĭa, la-l kĭuor nu arata.Gluvom ne govori, slepom ne pokazuj.  (izreka)  PAREMIJA  790  [Vidi]
70  KUOSTA PAKURARĬUKOSTA ČOBANIN  (balada)  POEZIJA  788  [Vidi]
71  ĬASĂ NAĬKA ĐI PI VAĻEIZ DOLINE DRAGI IDE  (lirika)  POEZIJA  787  [Vidi]
72  URSĂTOARESUĐENICA  (lirika)  POEZIJA  781  [Vidi]
73  KUM SVIĆI ARANŹELU A-NVAŢAT LUKRUKAKO JE SVETI ARANĐEL NAUČIO ZANAT  (mit)  PROZA  779  [Vidi]
74  FATA KU ĻIKDEVOJAČKI LIK  (lirika)  POEZIJA  777  [Vidi]
75  PUSĂĬ LA MÎNDRA MÎNA-N KAPOBGRLIH JOJ RUKOM GLAVU  (poskocica)  POEZIJA  769  [Vidi]
76  DUASKA KU PIROAĬEDASKA SA EKSERIMA  (vic)  PROZA  767  [Vidi]
77  Patru propćiće, patru śuļiće, patru stau, patru iĭ dau, patru sa ruagă la Dumńeḑîu, şî un fîlfastan.Četiri uprta, četiri uvrta, četiri stoje, četiri doje, četiri se Bogu mole, i jedan palavrtak.  (zagonetka)  ZAGONETKA  767  [Vidi]
78  DURU, DURU, DURUĬANDURU, DURU, DURUJAN  (uspavanka)  POEZIJA  766  [Vidi]
79  FUĆE FATAJEBI CURU  (erotika)  POEZIJA  766  [Vidi]
80  RUMÎNA DĂ LA HUŃEDOARARUMUNKA IZ HUNEDOARE  (erotika)  POEZIJA  754  [Vidi]
81  POVASTA LU SKAĬAĆEPRIČA O ČIČKU  (legenda)  PROZA  749  [Vidi]
82  ĆAURIKĂ, ĆAURĂČAURICE, ČAURO  (erotika)  POEZIJA  746  [Vidi]
83  BABA MARTA KU DOĂSPRÎAŚE KOŽUAŚEBАBА МАRТА SА DVANAEST KОŽUHА  (mit)  PROZA  745  [Vidi]
84  MÎNDRILOR, MÎNKAVAŞ GURAUSTA BIH VAM, MOME, JEO  (lirika)  POEZIJA  743  [Vidi]
85  ĆAKĂ ĐI TÎRNAKUOPFUTROLA ZA TRNOKOP  (anegdota)  PROZA  742  [Vidi]
86  BURTA KU MAŢUSTOMAK I CREVO  (vic)  PROZA  736  [Vidi]
87  Trasńirĭa-n țîka-tĭa, dabuogda!Grom ti spalio poreklo, dabogda!  (kletva)  PAREMIJA  735  [Vidi]
88  O POVASTĂ ŃEAUDZÎTĂ, ŃEVĂDZUTĂJEDNA PRIČA, NEČUVENA, NEVIĐENA  (bajka)  PROZA  735  [Vidi]
89  Skuaće, draśe, ś-aĭ luvat, kă će bat ku kakat!
(var. Skuaće, draśe, ś-aĭ pitulat kî ć-omuor ku kakat!)
Vadi, vraže, to što kriješ, da te govnom ne prebijem!  (kletva)  PAREMIJA  730  [Vidi]
90  BARḐĂRODA  (uspavanka)  POEZIJA  730  [Vidi]
91  UOMU AL URÎT ŃIŚ LA MUARĂ NARE RÎNDRUŽAN ČOVEK NI NA MLINU REDA NEMA  (poskocica)  POEZIJA  725  [Vidi]
92  HITLER ĬE FRUMUOS BAĬATHITLER TI JE MOMAK LEP  (satira)  POEZIJA  725  [Vidi]
93  ŞAP-ŞAP-ŞAP!ŠAP-ŠAP-ŠAP!  (bajalica)  POEZIJA  722  [Vidi]
94  MA-NSURAĬ, LUVAĬ MUĬARĬEOŽENIH SE, UZEH ŽENU  (lirika)  POEZIJA  718  [Vidi]
95  Dakă aĭ pi a tĭeu, aĭ şî pi dumńeḑău.Ako imaš svoga, imaš i boga.  (izreka)  PAREMIJA  714  [Vidi]
96  ŚE ARMĂ ĬE MĂĬ TARE?KOJE JE ORUŽJE NAJJAČE?  (mit)  PROZA  709  [Vidi]
97  KRŢA, KRŢA PI MALAĬCIGU-LIGU NA PROJARI  (erotika)  POEZIJA  707  [Vidi]
98  Kîmpu are uokĭ, da duosu are urĭekĭ.Polje ima oči, a šuma ima uši.  (izreka)  PAREMIJA  706  [Vidi]
99  Đi śe saraku nu-n źugă buoĭi-n źug?
— Pă, đ-aĭa kă nu-ĭ are!
Zašto siromah ne preže volove?
— Pa, zato što ih nema! [Por.]  
(pitalica)  PAREMIJA  701  [Vidi]
100  Pănă ažunź la dumńeḑîu, ći manînkă sfînțî.Dok stigneš do boga, pojedu te sveci.  (izreka)  PAREMIJA  699  [Vidi]
101  A lupadat ļingura pi puod. (A murit, nu-ĭ măĭ trîabe.)Bacio kašiku na tavan. (Umro je, ne treba mu više.)  (izreka)  PAREMIJA  697  [Vidi]
102  POVASTA LU MIĬ

— Unđe muoşu?
— S-a dus la Điĭ dupa buabe đi miĭ,
kă nu măĭ avĭem la kopiĭ śe să dăm !
PRIČA O PROSU

— Gde je čiča?
— Otišao u Vidin po zrna prosa,
jer više nemamo šta deci da damo!  
(obicaj)  PROZA  696  [Vidi]
103  LAZARKALAZARIČKA PESMA  (obredna)  POEZIJA  694  [Vidi]
104  Măĭ rău ĭe kînd će fuće vrunu ku pula muaļe: tu, saraku, traź sî skăpĭ, da ĭel ginđaşće kă mĭastîś đi drag, şi će fuće şî măĭ rău!Najgore je kad te neko jebe mekim kurcem: ti, siroma, vrdaš da se izvučeš, a on misli da mešaš jer ti je lepo, pa te jebe još gore!  (izreka)  PAREMIJA  693  [Vidi]
105  S-ažuće, să nu skurće! Să traĭaskă, şî să krĭaskă! La mulț ań ku sînataće!Da pomogne, da potraje! Da traje i napreduje! Na mnogo godina u zdravlje!  (zdravica)  PAREMIJA  691  [Vidi]
106  Trasta guală mult ĭe măĭ grĭa đikît a pļină.Prazna torba mnogo je teža od pune.  (izreka)  PAREMIJA  691  [Vidi]
107  Doo klaĭuță stau în rîpă, şi nu să surupă.Dva plasta na padini stoje, a ne padaju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  690  [Vidi]
108  VINU NAĬKĂ MĂĬ ĐIVRĬAMEPORANI MI, DRAGI MOJ  (lirika)  POEZIJA  690  [Vidi]
109  Bună s-ăț fiĭe ińima, ka pasuĭu vińirĭa!Neka ti je srce dobro, kao što je pasulj petkom.  (zdravica)  PAREMIJA  690  [Vidi]
110  Tuata lumĭa fraț, un uom sîngur ĭe lup.Svi su ljudi braća, usamljen čovek je vuk.  (izreka)  PAREMIJA  689  [Vidi]
111  SKOSĂĬ RAZBUOĬU DUPA KASĂTURIH RAZBOJ IZA KUĆE  (satira)  POEZIJA  689  [Vidi]
112  Măĭ bun ku pula-n pizdă, đi kît ku sapa pi umăr.Bolje je s kurcem u pički, nego s motikom na ramenu.  (izreka)  PAREMIJA  683  [Vidi]
113  LULA MIKĂ, FATA MIKĂMALA LULA, MALA CURA  (uspavanka)  POEZIJA  682  [Vidi]
114  Ţîşńirĭa đin ćińe, sî țîśńaskă! (var.) Ţîśńirĭa pîşku đin ćińe, sî țîşńaskă! (var.) Lovi-ć-ar pîşku, dabuogda!Šiknulo iz tebe, da šikne! (var.) Šiknuo proliv iz tebe, da šikne! (var.) Strefio te proliv, dabogda!  (kletva)  PAREMIJA  682  [Vidi]
115  ĐARÎNDU ĬASTĂ NARUOḐSVUDA IMA BUDALA  (anegdota)  PROZA  682  [Vidi]
116  ŢARU KU MUARA-N VÎRU ŚUOŚICAR I VODENICA NA VRHU BRDA  (legenda)  PROZA  680  [Vidi]
117  Tat-tu în pod, da mă-ta îl trağe ďe nod.Otac ti je na tavanu, a majka ga za dršku vuče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  678  [Vidi]
118  Pulă, pulă,
Pintru ćińe ma batură!
Kînd će vaḑură ĭeĭ skulată,
Măĭ đațîră
Înk-o dată!
Kurče, kurče,
Zbog tebe me prebiše!
A kad te krutog videše,
Još jednom me
Mlatnuše!
  
(erotika)  POEZIJA  678  [Vidi]
119  Dă mă mumă după GițăUdaj me za Giceta  (poskocica)  POEZIJA  678  [Vidi]
120  Duće la draku în balta vĭarđe.Idi do đavola u zelenu baru.  (kletva)  PAREMIJA  674  [Vidi]
121  ĻAKU LU UĬKA VISAĻINLEK UJKE VESELINA  (anegdota)  PROZA  672  [Vidi]
122  DURA, DURA, KU KARUŢABRZO, BRZO, TALJIGAMA  (uspavanka)  POEZIJA  670  [Vidi]
123  Kînd daĭ ku pĭatra-n uală, sa sparźe uala, da kînd daĭ ku uala-n pĭatră - sa sparźe ĭară uala.Kad udariš kamenom u lonac, razbije se lonac, a kad udariš loncem u kamen - razbije se opet lonac.  (izreka)  PAREMIJA  667  [Vidi]
124  Buala să nu pituļ, kă ći pitulă ĭa pi ćińe.Bolest da ne kriješ, jer će sakriti ona tebe.  (izreka)  PAREMIJA  664  [Vidi]
125  MA DUSĂĬ LA ŞÎḐÎTUAREJA OTIDOH NA SEDELJKU  (erotika)  POEZIJA  663  [Vidi]
126  Patru ćetrinkurĭ,
Duauă bobiknurĭ,
Şî un ćorombok!
Četiri četrinke,
Dve bobinke,
I jedan čorombok!  
(zagonetka)  ZAGONETKA  653  [Vidi]
127  KÎT A FUOST KESAUA PĻINĂDOK JE BILA PUNA KESA  (lirika)  POEZIJA  652  [Vidi]
128  Dabuogda tuot înainće sî će duś, în urmă să ni ći măĭ întuorś.Dabogda samo napred išao, natrag se nikad ne vratio.  (kletva)  PAREMIJA  651  [Vidi]
129  ĐI KÎND SÎNT FĬARÎĻIOD KAD SU ZAMKE  (legenda)  PROZA  650  [Vidi]
130  S-ăl fut în kur muort, pi blană-nćinsă.Jebem ga u dupe mrtvog, na položenoj dasci.  (psovka)  PAREMIJA  650  [Vidi]
131  MA MIR, KUČE, ŞI MA MIRČUDIM TI SE, KUKAVICE  (lirika)  POEZIJA  650  [Vidi]
132  ĐESKÎNĆIK ĐI MASAUĂBAJANJE ZA ZUBOBOLJU  (satira)  POEZIJA  650  [Vidi]
133  Futuț koļiba tĭa đi paĭe șî koșu đi nuĭaļe.Jebem ti kolibu od slame i dimnjak od pruća.  (psovka)  PAREMIJA  648  [Vidi]
134  BRĂNDUŞAUĂ GALBIŃUARĂŠAFRANČIĆU, ŽUTE BOJE  (lirika)  POEZIJA  647  [Vidi]
135  Śi ĭe aĭa „pită-raspită”?Šta je to „pita-raspita”?  (zagonetka)  ZAGONETKA  644  [Vidi]
136  LA ISPASNA SPASOVDAN  (erotika)  POEZIJA  643  [Vidi]
137  În vaļe adînkă stau golańi brînkă.U dnu dolje leže golje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  633  [Vidi]
138  OĬARIĬA: KÎRDU, STÎNA ŞÎ BAŚIĬAOVČARSTVO: KRDO, STADO I BAČIJA  (obicaj)  PROZA  632  [Vidi]
139  ĐI ŚE ĬE ALBINA ŃAGRĂZAŠTO JE PČELA CRNA  (basna)  PROZA  632  [Vidi]
140  Dabuogda lînga tata mĭeu sî će baź!Dabogda kraj mog (mrtvog) oca (u zemlju) da uđeš.  (kletva)  PAREMIJA  630  [Vidi]
141  POVASTA ĐI TUTUNPRIČA O DUVANU  (legenda)  PROZA  630  [Vidi]
142  POVASTA LU PIRPRIČA O PIREVINI  (legenda)  PROZA  628  [Vidi]
143  La bisîarikă śe nu-ț ažută, nu će ruga.Crkvi koja ti ne pomaže, nemoj se moliti.  (izreka)  PAREMIJA  627  [Vidi]
144  Muĭarĭa şî magarĭu sa uĭtă la tuot sluogu sî-ț đia în kurişkapiće, da tu strînźe kapîăstru bińe, şî nu ći da.Žena i magare gledaju kod svakog brega da te zbace preko glave, a ti dobro pritegni uzde, i ne daj se.  (izreka)  PAREMIJA  627  [Vidi]
145  Kopiĭi sînt pļiń đi draś ka muara đi saś.Deca su puna vragova, ko vodenica džakova  (izreka)  PAREMIJA  625  [Vidi]
146  O țîgankă trențuruasă şeďe ku boĭeri la masă.Jedna Ciganka dronjava sedi za stolom s bojarima.  (zagonetka)  ZAGONETKA  624  [Vidi]
147  Ma kulkaĭ asară-n ćindă,
Ku kapu pi kîramidă,
Şî fakuĭ albĭață-n pizdă.
Dau ku aku, dau ku sula,
Nuĭe ļaku ka ku pula.
Na trem sinoć sam prilegla,
Sa glavom na ćeramidi.
Pička mi od pene bridi.
Probah iglom i kalemom,
Al bez kurca leka nema.  
(erotika)  POEZIJA  624  [Vidi]
148  ĆIĆIRIKĂ, ĆAKĂĆIĆIRIKA, ĆAKA  (satira)  POEZIJA  621  [Vidi]
149  Riďa ļinğe pe Murďa pe kur, şi nu-l lasă pănă nu-l skuală.Riđa liže Murđi zadnjicu, i ne pušta ga dok mu ga ne digne.  (zagonetka)  ZAGONETKA  618  [Vidi]
150  ĐESKÎNĆIK KU ARŹINTO-L VIUBAJANJE SA ŽIVOM  (bajalica)  VEROVANJA  618  [Vidi]
151  KUM S-A BUŽUKURĬAḐĂ KOPILU KARE S-A MÎŃIĬAT?KAKO SE ZADIRKUJE DETE KOJE SE NALJUTILO?  (satira)  POEZIJA  617  [Vidi]
152  Tanda aič, tanda koļa, tanda treku Duńerĭa.Tup ovde, tup onde, i tupko preko Dunava ode.  (zagonetka)  ZAGONETKA  616  [Vidi]
153  A kalkat kapra pi pĭatră,
A krapat pĭatra în patru!
Kraparĭa kapu kăpri
Kum a krapat pĭatra în patru!
Nagazila koza kamen,
Kamen puk’o na četvoro!
Neka pukne kozi glava
Kao kamen na četvoro!  
(brzalica)  PAREMIJA  614  [Vidi]
154  FRUNḐĂ VĬARĐE, PALAMIDĂZELEN LIŠĆE, PALAMIDE  (erotika)  POEZIJA  613  [Vidi]
155  Kar’ sa mǐastîkă ku laturļi, ăl manînkă puorśi.Ko se meša s’ pomijama, pojedu ga svinje.  (izreka)  PAREMIJA  611  [Vidi]
156  Soakră, soakră - poamă akră, đe ć-aĭ koaśe toată vara, tot aĭ fi akră ş-amară.Tašto, tašto, voće gorko, kad bi celog leta zrila, ti bi opet gorka bila.  (izreka)  PAREMIJA  609  [Vidi]
157  Ińima đi drak, într-o butuarkă đi fag.U bukovom deblu, đavolovo srce.  (zagonetka)  ZAGONETKA  608  [Vidi]
158  Fuź đi draku, daĭ đe prokļetu.Bežiš od đavola, naletiš na vraga.  (izreka)  PAREMIJA  608  [Vidi]
159  A ḑîs ḑîsa sî ḑîk k-oĭ ḑîśe,
Da ĭuo nu ḑîsăĭ sî ḑîk k-o sî ḑîk,
K-am ḑîs sî ḑîk k-oĭ ḑîśe:
Să nu ḑîk k-am ḑîs!
Kazala kaža da kažem da ću kas’ti,
Al’ ja ne kazah da kažem da ću kas’ti,
Jer sam kaz’o da ću kas’ti da kažem:
Da ne kažem da sam kaz’o!  
(brzalica)  PAREMIJA  608  [Vidi]
160  Dabuogda nuapća să ći duară đințî, da ḑîua să ći bată papuśi.Dabogda noću da te bole zubi, a danju da te žuljaju cipele.  (kletva)  PAREMIJA  608  [Vidi]
161  BAŤE TOBA LA MOLDOVA, IILUPA DOBOŠ KROZ MOLDOVU, II  (erotika)  POEZIJA  606  [Vidi]
162  ŢÎGANO-L PÎKATUOS Ś-A FUTUT ĬAPAGREŠNI CIGA KOJI JE JEBO KOBILU  (vic)  PROZA  606  [Vidi]
163  Rîma, kînd kapîtă uokĭ, o ĭa pi ļemn în sus, ama vińe mĭerla ş-o ćokńaşće-n kap.Glista, kad progleda, krene uz drvo, al’ dođe kos pa je čukne u glavu.  (izreka)  PAREMIJA  605  [Vidi]
164  Buata țîńe lumĭa şî pomîntu.Motka drži svet i zemlju. (=Sila vlada svetom).  (izreka)  PAREMIJA  603  [Vidi]
165  NAŞ, NAŞ, FUĆELAŞKUME, KUME, ZAJEBANTU  (satira)  POEZIJA  602  [Vidi]
166  Uńi, dońi, trońi, pińi, ronta, konta, śoa gîrna, ćok, pok, daĭ ku kuru în fuok.
(var.) Uńi, dońi, trińi, peńi, ronta, konta, țava gîrla, ćok, pok, daĭ ku kuru în fuok.
Jen', dva, tri, peni, ronta, konta, čoa grna, tuc, kuc, tresni s guzom u ognjište.  (brzalica)  PAREMIJA  601  [Vidi]
167  ĐI LA PAĬE PĂN’ LA PAĬE (2)OD SENA DO SENA  (erotika)  POEZIJA  601  [Vidi]
168  Dabuogda unđe śiń sî nu prînḑ!Dabogda gde večeraš, da ne ručaš.  (kletva)  PAREMIJA  600  [Vidi]
169  O bag tare, o skuot muaļe, da đi-n kap iĭ mĭarźe baļe!Stavim je tvrdu, vadim je meku, a iz glave joj bale teku!  (zagonetka)  ZAGONETKA  599  [Vidi]
170  Muta faśe futa.Ćutanje pravi jebanje.  (izreka)  PAREMIJA  599  [Vidi]
171  Kînd sa vo faśa salka puom, şî tu sî ći faś uom.Kad vrba postane voćka, i ti da postaneš čovek.  (kletva)  PAREMIJA  598  [Vidi]
172  TANDARIKĂ, TANDARĬATANDARIKA, TANDARA  (erotika)  POEZIJA  598  [Vidi]
173  DUMIŃIKA ĆINÎRĂMLADA NEDELJA  (obicaj)  VEROVANJA  596  [Vidi]
174  Mînuşîță frîntăSlomljena ručica  (uspavanka)  POEZIJA  596  [Vidi]
175  Lukri, lukri ka furńika, da kînd muorĭ n-aĭ ńimika.Radiš, radiš poput mrava, a kad umreš - sve badava!  (izreka)  PAREMIJA  595  [Vidi]
176  KUM BLASTÎMĂ UOMU MUĬARĬAKAKO MUŽ KUNE ŽENU  (kletva)  PAREMIJA  594  [Vidi]
177  Rakaĭ-bikaĭ pin izvuară,
Or sî ĭasă, or sî muară,
Da-l aşćeț ku gura guală.
Batrga se u izvoru,
Kao da je na umoru,
Ti ga vrebaš na pomolu.  
(zagonetka)  ZAGONETKA  593  [Vidi]
178  Dabuogda s-ăț piśe pula đin rîdaśină!Dabogda ti kurac otpao iz korena!  (kletva)  PAREMIJA  592  [Vidi]
179  UNOĻIKA ŞÎ DOĻIKAJEDNOLIKA I DVOLIKA  (uspavanka)  POEZIJA  590  [Vidi]
180  Sî će duś la Dunîrĭe dupa apă tulburĭe, numiļi sî-ț vină, tu să nu măĭ viń.Na Dunav da odeš po mutnu vodu, ime da ti dođe, ti da ne đođeš.  (kletva)  PAREMIJA  589  [Vidi]
181  Nu kaska đin gură kît nu trĭaśe pin kur.Ne otvaraj usta koliko ne (može da) prođe kroz dupe.  (izreka)  PAREMIJA  589  [Vidi]
182  Đ-a fĭeća am pi dumńeḑău, kînd n-am pi a mĭeu.Badava imam boga, kad nemam svoga.  (izreka)  PAREMIJA  587  [Vidi]
183  Rugu rugă kapra, kapra înpunźe muoşu, muoşu baće baba, baba taĭe kapu la kokuoş.Trn ubode kozu, koza bode čiču, čiča bije babu, baba seče petlu glavu.  (brzalica)  PAREMIJA  586  [Vidi]
184  Şî minśuna ĭe vuorbă.I laž je reč.  (izreka)  PAREMIJA  580  [Vidi]
185  O gongiță mikă, đi kur ći rađikă.Bubica mala, dupe ti podiže.  (zagonetka)  ZAGONETKA  579  [Vidi]
186  Taśiarĭa dulśe ka mńiarĭa, taĭna kîrśură ka saĭna.Ćutanje je slatko ko med, pričanje klizavo ko led.  (izreka)  PAREMIJA  578  [Vidi]
187  În rîmuĭtura đi uaĭe, un kuorn đi puork! Ăl vaḑu ăl kĭuor, auḑî ăl surd, ăl luvă ăl sîăk, ş-îl bagă l-al đeşćins dupa brîu.Ovca je rila, svinjski rog skrila! Slepac ga vide, o tome gluvi doču, sakati ga uze i raspasanom za pojas zadenu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  575  [Vidi]
188  Kînd ĭe muĭarĭa naruadă, pi uom ăl duor piśuariļi.Kad je žena luda, muža bole noge.  (izreka)  PAREMIJA  574  [Vidi]
189  Sî nu-ț măĭ ažuće patruḑăś şî patru đi prazńiśe pi anu đi ḑîļe, şî ḑîļiļi marĭ ku ĭaļe!Ne pomoglo ti četrdeset i četiri slava u toku godine, zajedno sa velikim danima!  (kletva)  PAREMIJA  570  [Vidi]
190  Tuot învățu are şî đizvățu.Svaka navika ima i odviku.  (izreka)  PAREMIJA  570  [Vidi]
191  Mumata stă, da tat-tu iĭ dă.Majka ti stoji, a otac joj ga udara.  (zagonetka)  ZAGONETKA  568  [Vidi]
192  Sa rîđe porîmba đi mură kî ĭe ńagră.Smeje se gloginja kupini da je crna.  (izreka)  PAREMIJA  567  [Vidi]
193  KÎNĆIKU LU BĂBĂUBALADA O BABEJIĆU  (balada)  POEZIJA  566  [Vidi]
194  Kare la Paşć n-are ńimik nou pi ĭel, ăl kîlarĭaşće magarĭu pin sat.Ko na Uskrs nema ničeg novog na sebi, jahaće ga magarac kroz selo.  (verovanje)  VEROVANJA  565  [Vidi]
195  Đin gură sî-ț ĭasă, dupa kap sî-ț țîasă!Iz usta da ti izađe, po vratu da te mlati!  (kletva)  PAREMIJA  561  [Vidi]
196  Dumńeḑîu ć-astrukă ku pîătura, da draku ći đestrukă, şî baće tuoba dupa ćińe sî sa rîdă lumĭa.Bog te pokriva ponjavom, a đavo otkriva, i bije doboš za tobom da ti se ljudi smeju.  (izreka)  PAREMIJA  561  [Vidi]
197  KUKUĻIEŢ KU PĬAŃE VĬERḐKUKAVICE, ZELEN-PERKO  (lirika)  POEZIJA  561  [Vidi]
198  Nu şăḑ la masă să mînś, dakă iş satul.Ne sedaš za sto da jedeš, ako si sit.  (izreka)  PAREMIJA  561  [Vidi]
199  KUKURIKU, MANDAKUKURIKU, MANDA  (uspavanka)  POEZIJA  560  [Vidi]
200  Đi śe pluaĭe?
— Sî fută pomîntu, sî rođaskă.
Zašto pada kiša?
— Da jebe zemlju, da rodi.  
(pitalica)  PAREMIJA  559  [Vidi]
201  Flutur pi tata, flutur pi muma!Leptir na tatu, leptir na mamu!  (brzalica)  PAREMIJA  558  [Vidi]
202  Nuĭe kîrd fara kuadă.Nema krda bez repa.  (izreka)  PAREMIJA  557  [Vidi]
203  Bań am, pungă n-am,
Bań n-am, pungă am,
Śe baga, şî śe luva?
Novac imam, kesu nemam,
Novac nemam, kesu imam,
Šta staviti, šta uzeti?  
(brzalica)  PAREMIJA  557  [Vidi]
204  FOAIŢĂ VĬARĐE ĐE SKUMPINĂZELEN LIST OD RUJEVINE  (lirika)  POEZIJA  557  [Vidi]
205  Şađerĭa domńaskă, aļergatura lupĭaskă.Gospodsko sedenje, vučje trčanje.  (izreka)  PAREMIJA  555  [Vidi]
206  BAĆE TOBA LA MOLDOVA, ILUPA DOBOŠ KROZ MOLDOVU, I  (erotika)  POEZIJA  555  [Vidi]
207  Dakă ĭastă ḑîļe, ĭastă şî ļak.Ako ima dana, ima i leka. (Srp. paralela: Ako ima veka, ima i leka).  (izreka)  PAREMIJA  553  [Vidi]
208  A spus aĭ batrîń: vrĭamĭa vińe đi kuada trĭaśe-nainće, da frunća ramîńe înapuoĭ.Stari su govorili: dolazi vreme da rep predvodi, a čelo da kasa za njim.  (izreka)  PAREMIJA  552  [Vidi]
209  Ĭo sînt kopil đe babă, da nu śuparkă đe o nuapće.Ja sam babino dete, a ne pečurka od jedne noći.  (izreka)  PAREMIJA  552  [Vidi]
210  Nu lasa pĭ-al sarak sî muară đi fuame, kî kînd ĭel muare, nu ći lasă pi ćińe sî traĭeşć.Ne puštaj siromaha da umre od gladi, jer kad on umre, neće pustiti tebe da živiš.  (izreka)  PAREMIJA  552  [Vidi]
211  Manînkă moduva đe pĭe mață.Jede srž iz creva. Fig. Priča gluposti, tj. jede ono što ne treba.  (izreka)  PAREMIJA  550  [Vidi]
212  Unđe paşće kapruța, akolo şî ĭaduța.Gde pase kozica, tu i jarence.  (izreka)  PAREMIJA  549  [Vidi]
213  Sî nu măĭ fiĭe guguļița-tĭa afurisîtă!Ne bila ti više glava prokleta!  (kletva)  PAREMIJA  549  [Vidi]
214  ĐI LA KLAĬE PĂN’ LA KLAĬEOKO STOGA, I NIZ POLJE  (erotika)  POEZIJA  548  [Vidi]
215  Muĭarĭa dupa śe sa marită trăbe să fiĭe mĭarńikă pănă nu faśe kopiĭ să samińe la uomî-su.Žena posle udaje treba da bude mirna dok ne rodi decu da liče na muža.  (izreka)  PAREMIJA  548  [Vidi]
216  Un kîrîmidarĭ ku kîrîmidarița şîađe în kasă kîrîmidarĭaskă, şî vorbĭaşće kîrîmidarĭaşće.Ćeramidar sa ćeramidarkom, sede u kući ćeramidarskoj i govore ćeramidarski.  (brzalica)  PAREMIJA  541  [Vidi]
217  Treče moşu grosu şi uoĭļi dosu (păn atunča).Prećiće čiča panj i ovce šumu (do tada).  (izreka)  PAREMIJA  540  [Vidi]
218  Dabuogda să-ĭ piśe pula đin rîdaśină.Dabogda mu kurac iz korena otpao.  (kletva)  PAREMIJA  539  [Vidi]
219  Un buou, brĭaz bolobrĭaz, s-a bagat în vaśiļi alu Bolobrezuońi, ş-a bolobrezît vaśiļi la Bolobrezońi!Jedan vo, šaren volušaren, upao u krave Volušarenovih, i izvolušario krave Volušarenove!  (brzalica)  PAREMIJA  535  [Vidi]
220  Mînă pi mînă spală, da vakă pi vakă ļinźe.Ruka ruku mije, a krava kravu liže.  (izreka)  PAREMIJA  533  [Vidi]
221  Am o skruafă ļisă, pogaļisă,
Ku śinś purśiĭ, ļiş, pogaļiş;
Sug kît puot
Şî fug în tufă.
Krmača mi siva, poganjiva,
Pet prasića, sivi, poganjivi:
Nasišu se kol’ko mogu
Pa u trku bež’ u šumu!  
(brzalica)  PAREMIJA  531  [Vidi]
222  PLUAĬE, PLUAĬE!KIŠA, KIŠA!  (obredna)  POEZIJA  529  [Vidi]
223  Kare kată, aăla află.Ko traži, taj i nađe.  (izreka)  PAREMIJA  528  [Vidi]
224  Rău ku rău, ama fara rău şĭ măĭ mare rău.Zlo je sa zlom, ali bez zla još je veće zlo.  (izreka)  PAREMIJA  526  [Vidi]
225  Pănă ĭe ćinăr, uomu ĭe gruos đi kap. (N-askultă đi ńima).Dok je mlad, čovek je tvrde glave. (Ne sluša nikog).  (izreka)  PAREMIJA  524  [Vidi]
226  A murit kare ń-a faļit, da traĭaşće kar’ ńi puvestăşće.Umrli su oni što nas hvale, a žive oni što nas kude.  (izreka)  PAREMIJA  524  [Vidi]
227  Nu faśa fuoku-n tufă mare.Ne loži vatru u gustoj šumi.  (izreka)  PAREMIJA  523  [Vidi]
228  Nu ći uĭta-n suare, kî kĭorăşć.Ne gledaj u sunce, jer ćeš oslepiti.  (izreka)  PAREMIJA  523  [Vidi]
229  FUAĬE VĬARĐE, TALPA GÎŞĆIZELEN LISTAK TUŠANJ BILJKE  (erotika)  POEZIJA  523  [Vidi]
230  Muĭarĭa ći-ńakă într-o ļingură đi apă.Žena (može da) te udavi u kašici vode.  (izreka)  PAREMIJA  522  [Vidi]
231  Ţukatu ĭe kapara lu futaĭ.Ljubljenje je jebačka kapara.  (izreka)  PAREMIJA  521  [Vidi]
232  BUŹUOKURA ĐI PAUNRUGALICA ZA PAUNA  (satira)  POEZIJA  518  [Vidi]
233  Kum kînta păsîrļi kînd tună primovara?Kako pevaju ptice kad dođe proleće?  (satira)  POEZIJA  515  [Vidi]
234  MA-NSOR KU MARIĬAOŽENIĆU MARIJU  (lirika)  POEZIJA  514  [Vidi]
235  Unu, doru, tiru, paru, şiru, şaru, şapru, opru, nopru, dopru.Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset.  (brzalica)  PAREMIJA  513  [Vidi]
236  ĐESKÎNĆIK ĐE МÎRZĂ KU ŚURUBAJANJE REŠETOM ZA OMRAZU  (bajalica)  POEZIJA  513  [Vidi]
237  Numa ĭe pomîntu batrîn, da uomu nu.Samo je zemlja stara, a čovek ne.  (izreka)  PAREMIJA  511  [Vidi]
238  Nu ĭe sarak ăla kare n-are, numa aăla lu kare iĭ măĭ trîabe şîmăĭ.Nije siromah onaj koji nema, nego onaj kome treba još.  (izreka)  PAREMIJA  511  [Vidi]
239  Întrabă fata:
— Mumă, đi śe nuĭe pula kît klańa?
— E, kînd ar fi pula kît klańa, pizda-r fi kît țarku!
Pita ćerka:
— Majko, zašto kurac nije kao stog?
— E, kad bi kurac bio kao stog, pička bi bila ko senik oko stoga!  
(pitalica)  PAREMIJA  510  [Vidi]
240  Op-trop, bań îngruop, fuńe-nćing, gĭame astrîng.Hop-cup, sejem novce, širim konce, klubad skupljam.  (zagonetka)  ZAGONETKA  510  [Vidi]
241  Burta mĭa pi burta tĭa, lunga mĭa în gaura tĭa.Trbuh moj na trbuh tvoj, dugo moje u rupu tvoju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  508  [Vidi]
242  Muĭare batrînă, đi şapće uorĭ în stamînă.Stara žena, sedam put nedeljno (ima seks).  (izreka)  PAREMIJA  507  [Vidi]
243  Sî aĭ averĭe şî pućerĭe!Da imaš bogatstvo i moć!  (zdravica)  PROZA  507  [Vidi]
244  VISAĬ VISU ASTANUAPĆESANAK USNIH OVE NOĆI  (lirika)  POEZIJA  504  [Vidi]
245  Kînd tună, ći duare, dupa ś-a tunat, țî drag.Dok ulazi, boli, a kad uđe, milo ti.  (zagonetka)  ZAGONETKA  503  [Vidi]
246  Kapu apļekat ńiśkînd nuĭe taĭat.Pognuta se glava nikad ne seče.  (izreka)  PAREMIJA  503  [Vidi]
247  Ĭ-a dat kuțîtu đi uos.Zario mu se nož do koske.  (izreka)  PAREMIJA  501  [Vidi]
248  Kînd ar faśa tuata muska mńerĭe, ar fi fagurĭ şî la kuru kaluluĭ (kă akolo sînt muşćiļi măĭ mulće).Kad bi svaka muva pravila med, bilo bi saća i pod konjskim repom (jer tamo ima muva najviše).  (izreka)  PAREMIJA  497  [Vidi]
249  Uskat muort, parke manînkă bĭeşîń fripće.Mrtvi žgolja, kao da jede pečene prdeže.  (izreka)  PAREMIJA  494  [Vidi]
250  Kînd ĭepuru skimbă numiļi?
— Kînd trĭaśe în sat sîrbĭesk.
Kada zec menja ime?
— Kad pređe u srpsko selo.  
(pitalica)  PAREMIJA  490  [Vidi]
251  Frațî sînt fraț pănă nu-nśiep să-npartă pîńa.Braća su braća dok ne počnu da dele hleb.  (izreka)  PAREMIJA  489  [Vidi]
252  Muarća şî pluaĭa ńiśkînd sî nu kaț, kî vin sîngure.Smrt i kišu nikad ne prizivaj, jer dolaze same.  (izreka)  PAREMIJA  486  [Vidi]
253  Đi śe sa uĭtă magarĭu-n suare pănă kîlarĭaşće mîgarița?
— Sî vadă dar are vrĭame să ći kîlarĭaskă şî pi ćińe.
Zašto magarac gleda u sunce dok opasuje magaricu?
— Da vidi da li ima vremena da opađe i tebe.  
(pitalica)  PAREMIJA  486  [Vidi]
254  Blînd ka mńelu, faśe ka purśelu.Ko jagnje umilno, ko prase nemirno.  (zagonetka)  ZAGONETKA  485  [Vidi]
255  Mĭarźe, şî taśe ka moruońu.Ide, i ćuti kao vampir.  (izreka)  PAREMIJA  484  [Vidi]
256  Grîu skapă đi nuverĭ grĭeĭ, da faina nu skapă đi mîna rîa.Žito će uteći od teških oblaka, ali brašno od zle ruke neće.  (izreka)  PAREMIJA  483  [Vidi]
257  Kare taśe, ăla faśe.Ko ćuti, taj radi.  (izreka)  PAREMIJA  481  [Vidi]
258  La kap ka firizu, la kur ka sîaśira: kokuoş, puorkuļe, priśĭapiće magarĭuļe.Srpast rep a testerasta glava: petao, svinjče, priseti se, magarče!  (zagonetka)  ZAGONETKA  481  [Vidi]
259  Am o građină pļină đi uoĭ, tuaće stau într-un piśuor.Imam baštu punu ovaca, sve stoje na jednoj nozi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  480  [Vidi]
260  MUOŞU KU BABĂ ŞÎ FATĂ TARE ĐI KAPČIČA SA TVRDOGLAVOM BABOM I ĆERKOM  (pripovetka)  PROZA  479  [Vidi]
261  Ĭarna ažută, da vara đințî uskă.Zimi služi, leti zube suši.  (zagonetka)  ZAGONETKA  478  [Vidi]
262  Futuće-n kuriț, muort.Bemte u dupence, mrtvog.  (psovka)  PAREMIJA  478  [Vidi]
263  Dabuogda să-l ĭa muarća pi aăla kare duarme nuapća.Dabogda crko onaj koji noću spava.  (kletva)  PAREMIJA  477  [Vidi]
264  Numa kapra mĭarźe ku kuru guol, fata mare nu.Samo koza ide gologuza, a devojka ne.  (izreka)  PAREMIJA  475  [Vidi]
265  Ţințiri-mințiri trĭek pi drum, şolđa-bolđa stă supt drum.Cinciri-minciri* putem idu, kezalo-zubalo kraj puta vreba.  (zagonetka)  ZAGONETKA  475  [Vidi]
266  Rîsu satuluĭ skuaće rîsu đin sat.Seoski ismevač ismevak iz sela izvlači.  (izreka)  PAREMIJA  475  [Vidi]
267  Spuńe la tuoț, să nu spună la ńima.Kaži svakom, da ne kaže nikom.  (izreka)  PAREMIJA  475  [Vidi]
268  O totîrlă totîrlată pi kuń bagată.Obruč obručen na klin navučen.  (zagonetka)  ZAGONETKA  472  [Vidi]
269  Dakă muĭarĭa nuĭe bună, măĭ bińe să-ĭ muară uomu.Ako žena ne valja, bolje da joj umre čovek.  (izreka)  PAREMIJA  472  [Vidi]
270  Duauă buńe nu mĭerg tot odată.Dva dobra ne idu zajedno.  (izreka)  PAREMIJA  472  [Vidi]
271  Dă muoşu kît puaće, da untu nu măĭ skuaće.Mlati čiča, puca snaga, a od masla nigde traga.  (zagonetka)  ZAGONETKA  470  [Vidi]
272  Dungă lungă arsă-n kur.Pruga duga, crnoguza.  (zagonetka)  ZAGONETKA  470  [Vidi]
273  Duśa-ća-ĭ, unđe sa dus mutu ku kalu.Idi, kud je otišao mutavko sa konjem.  (kletva)  PAREMIJA  469  [Vidi]
274  Đi-ntrun vîr đi karpińel sa kîntă un baĭețăl: nu sa ćiame đi kîń, numa đi gaiń.Sa vrha grabića vašaj mladića: ne boji se kuca, već koke što kljuca.  (zagonetka)  ZAGONETKA  468  [Vidi]
275  Bago-n ćakă!Ućuti! Zaveži! Začepi! dosl. „Uvuci je(zik) u kanije”.  (izreka)  PROZA  468  [Vidi]
276  Uou ńiśkînd n-are buală. (Nu sa bulnavĭaşće ńiśkînd.)Jaje nikad nema bolest. (Nikad se ne razboli.)  (izreka)  PAREMIJA  467  [Vidi]
277  Duće la noă ań, đi dumińika înainće.Gubi se na devet godina, (računajući) od nedelje na tamo.  (psovka)  PAREMIJA  467  [Vidi]
278  O țîgankă zdrănțuruasă şîađe ku guoşći la masă.Dronjava Ciganka sa gospodom za trpezom sedi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  466  [Vidi]
279  Dabuogda unđe śiń, să nu prînḑ.Dabogda gde večeraš, da ne ručaš.  (kletva)  PAREMIJA  465  [Vidi]
280  Śumalkă, śumalkă, će prinđe đe falkă şî dă ku ćińe đi salkă.Čumalka, čumalka, hvata te za vilicu i udara tobom o vrbicu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  465  [Vidi]
281  Să-l fut în kur muort, ļegat đe gard ku ițuoń đe paĭe.Jebem li ga u dupe mrtvog, vezanog za ogradu konopcem za slamu.  (psovka)  PAREMIJA  464  [Vidi]
282  În munće ma fakuĭ, în munće kreskuĭ, în sat ma dusîră, śarśiĭ în pusîră.U gori se rodih, u gori provodih, u selo me snesoše, i minđuše metoše.  (zagonetka)  ZAGONETKA  464  [Vidi]
283  Aļi rîaļe şî ńebuńe mĭerg tuot pin lumĭe.I dobro i zlo kroz narod idu zajedno.  (izreka)  PAREMIJA  464  [Vidi]
284  Vrĭamĭa bună, a zaĭebit kuku.Vreme lepo, zajebalo kukavicu.  (izreka)  PAREMIJA  464  [Vidi]
285  Đi śe mîța mută puĭi?
— Sî nu fuĭe la loko-la unđ-a fuost.
Zašto mačka premešta mačiće?
— Da ne budu na mestu gde su bili.  
(pitalica)  PAREMIJA  464  [Vidi]
286  Măĭ bińe bat supt bat, đikît bolnau în pat.Bolje pijan pod krevetom, nego bolestan na krevetu.  (izreka)  PAREMIJA  463  [Vidi]
287  BUŹUOKURA ĐI VANĂRUGALICA ZA JOVANA  (satira)  POEZIJA  463  [Vidi]
288  La kap fată, la kur gaļiată.Kod glave - devica, kod guze - vedrica.  (izreka)  PAREMIJA  462  [Vidi]
289  Vaĭ đi maĭka luĭ.Jadna mu majka!  (izreka)  PAREMIJA  461  [Vidi]
290  ALA ĐIN ŹUGASTRUALA IZ KLENA  (verovanje)  PROZA  461  [Vidi]
291  A trekut pin sat, da kîńi n-a latrat.Kroz selo je prošla, a psi ne zalajaše.  (zagonetka)  ZAGONETKA  460  [Vidi]
292  Đi la unu înśape tuot numaratu.Od jedan počinje svako brojanje.  (izreka)  PAREMIJA  460  [Vidi]
293  Flomîndu n-aşćată kuoptu, guolu n-aşćată nalbitu.1)Gladan ne čeka pečenje, nag ne čeka beljenje.  (izreka)  PAREMIJA  459  [Vidi]
294  Baltă să fiĭe, da bruoşćiļi sa adună.Bare da bude, a žabe će se skupiti.  (izreka)  PAREMIJA  458  [Vidi]
295  Đi aiś păn-la Vraț tuot buşćeń uskaț.Odavde do Vraca* niz suvih trupaca.  (zagonetka)  ZAGONETKA  458  [Vidi]
296  Ĭel ĭe mare, ĭuo mis mik, amînduoĭ într-un ļinđik.On je velik, a ja mali, oboje smo u sikilj stali.  (zagonetka)  ZAGONETKA  458  [Vidi]
297  O sută să ļi faś bińe, ļi zauĭă pintru una rîă.Sto dobra da učiniš, zaborave ih zbog jednog zla.  (izreka)  PAREMIJA  458  [Vidi]
298  Tot śe ĭa pomîntu, nu măĭ baće vîntu!Sve što zemlja uzme, vetar ne zapahnu.  (izreka)  PAREMIJA  457  [Vidi]
299  Draku mi-ntîń astrukă ku pătura, da pĭeurma o traźe đi tuot sa vĭađe.Đavo prvo pokriva ponjavom, a posle je svuče da se sve vidi.  (izreka)  PAREMIJA  457  [Vidi]
300  Răsturńika lu Bagan!Preturnica Ulaznika!  (izreka)  PAREMIJA  456  [Vidi]
301  Nu ma mir kînd la bîtrîńață Dumńeḑîu i ĭa la uom mîna, or piśuoru, îĭ va trăbui đi lukru or đi aļergat, ama ma mir đi śe i ĭa pula, śe va faśa ku ĭa?Ne čudim se što pod starost Bog uzima čoveku ruku, ili nogu, možda mu trebaju za rad ili trčanje, ali se čudim što mu uzima kurac, šta li sa njim čini, ne znam?  (pitalica)  PAREMIJA  456  [Vidi]
302  Al naruod dupa-l naruod mĭarźe.Lud za ludim ide.  (izreka)  PAREMIJA  456  [Vidi]
303  Fuće saraka, ama kato la uokĭ.Jebi siroticu, al’ je gledaj u oči.  (izreka)  PAREMIJA  455  [Vidi]
304  Baț samaru să priśapă nalba.Biješ samar da oseti kobila.  (izreka)  PAREMIJA  455  [Vidi]
305  Kopilu ńibućeḑat puće la kakat.Nekršteno dete na govna smrdi.  (izreka)  PAREMIJA  454  [Vidi]
306  Noă uş, noă ferĭeşć, pi unđe daĭ, pi aśi trĭeś.Devet vrata, devet okna, kud god kreneš, tuda prođeš.  (zagonetka)  ZAGONETKA  454  [Vidi]
307  Kalu fara kap pi drum fara ĭarbă.Bezglavi konj na putu bez trave.  (zagonetka)  ZAGONETKA  454  [Vidi]
308  Or pukovńik, or pokoĭńik.Il’ pukovnik, il’ pokojnik.  (izreka)  PAREMIJA  454  [Vidi]
309  Dakă minće kapra, nu minće kuornu.Ako koza laže, ne laže rog.  (izreka)  PAREMIJA  453  [Vidi]
310  Ţup koļa, țup koļa, trĭekuĭ Dunîrĭa.Hop onde, hop onde, i dunavske pređoh vode.*  (zagonetka)  ZAGONETKA  453  [Vidi]
311  Dakă ĭe batrîn, ńima no-l puńe în uală să-l fĭarbă.Ako je star, niko ga neće u loncu kuvati.  (izreka)  PAREMIJA  453  [Vidi]
312  La śe piĭaț kumpirĭ, la-şa vinḑ.Na kakvoj pijaci kupiš, na takvoj prodaš.  (izreka)  PAREMIJA  453  [Vidi]
313  ĐI ŚE FĬAĆIĻI N-A KUĆEḐAT SĂ KÎNĆE-N FLUIR?ZAŠTO DEVOJKE NISU SMELE DA SVIRAJU FRULU?  (verovanje)  VEROVANJA  453  [Vidi]
314  În tuata sîrbatorĭaua şĭ kiptorĭaua, sî-ț astruś beļaua.Za svaki praznik po jednu zakrpu, da pokriješ golotinju.  (izreka)  PAREMIJA  452  [Vidi]
315  O uaĭe saină dupa o rîdaśină.Ovca se siva u korenju skriva.  (zagonetka)  ZAGONETKA  452  [Vidi]
316  Kînd tună - frumuasă, kînd ĭasă - maruasă.Kad uđe - lepota, kad izađe - divota.  (zagonetka)  ZAGONETKA  452  [Vidi]
317  Nu manînkă, nu bĭa apă, şî nu krapă.Ne jede i ne pije, a ništa mu nije.  (zagonetka)  ZAGONETKA  451  [Vidi]
318  Kare ĭe muort, ḑaśe supt kuort, kare ĭe viu, bĭa rakiu.Ko je mrtav, pod humkom leži, ko je živ, rakiju pije.  (izreka)  PAREMIJA  451  [Vidi]
319  Sî đa dumńeḑîu sî aĭ tot karunț în kasă, da ńepuoț ńiśkînd pi lînga masă.Dabogda imao samo sede u kući, a unuke nikad oko stola.  (kletva)  PAREMIJA  451  [Vidi]
320  TRIĬ SURUORĬTRI SESTRE  (pripovetka)  PROZA  451  [Vidi]
321  BAĆE TUOBA-N VAĻAKUAŃELUPA DOBOŠ U VALAKONJI  (erotika)  POEZIJA  450  [Vidi]
322  Duće la draku în balta vĭarđe.Idi đavolu u zelenu baru.  (psovka)  PAREMIJA  450  [Vidi]
323  Đi śe muĭerļi mult vorbĭesk, da uamińi mult ginđesk?
— Muĭerļu au duauă gurĭ, da uamińi duauă kapiće.
Zašto žene mnogo pričaju, a muškarci mnogo misle?
— Žene imaju dvoja usta, a muškarci dve glave.  
(pitalica)  PAREMIJA  450  [Vidi]
324  Pizda ĭe ćaka puļi.Pička je kurčeva kanija.  (izraz)  PAREMIJA  450  [Vidi]
325  Bruaska tuot în apă stă, şî ĭar’ ĭe mikă.Žaba stalno u vodi stoji, pa je opet mala.  (izreka)  PAREMIJA  449  [Vidi]
326  Kînd va fi salka puom, atunś şî ĭel să fiĭe uom. Atunś, şî ńiś atunś!Kada vrba voćka bude, tad i on nek bude čovek. Tada, a ni tada!  (kletva)  PAREMIJA  449  [Vidi]
327  Kînd krĭanga đi prun înbrukă ļimba?
— Kînd ći-nbĭeț đi rakiĭe.
Kad šljivova grana probada jezik?
— Kad se napiješ rakije.  
(pitalica)  PAREMIJA  449  [Vidi]
328  Kîntă pupîḑa-n pătură.Peva pupavac pod ponjavom.  (izreka)  PAREMIJA  448  [Vidi]
329  Are fuoĭ, da nuĭe karće, şî ļe daĭ đi oparće, şî kînd ažung la uokĭ în sus, tu će puń pi plîns.Strane ima, knjiga nije, po redu ih čovek lista, pa kad dospu do očiju, potekne ti suza čista.  (zagonetka)  ZAGONETKA  448  [Vidi]
330  Au, au, în vîr đi nuĭau.Joj, joj, na vrh pruta stoji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  448  [Vidi]
331  Ăl tunźe ka pi uaĭe.Šiša ga kao ovcu.  (izraz)  PAREMIJA  447  [Vidi]
332  Gainuşă porîmbuşă, dă ku kuru pin śanuşă.Crna se koka po pepelu igra.  (zagonetka)  ZAGONETKA  446  [Vidi]
333  Kuțofana, zdrankovana, trĭaśe vaļa, trĭaśe kaļa.Svrakalica, džakalica, dô pregazi, put prelazi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  446  [Vidi]
334  Dakă aş fi drak, n-aş fi sarak.Da sam đavo, ne bih bio siromah.  (izreka)  PAREMIJA  446  [Vidi]
335  Đin gură sî-ț ĭasă, dupa kap sî-ț țîasă.Što ti iz usta izleti, po vratu nek te klepi.  (kletva)  PAREMIJA  446  [Vidi]
336  Pikațar nasu în ḑama đi varḑă.Otpao ti nos u čorbu s kupusom.  (kletva)  PAREMIJA  446  [Vidi]
337  Mńelo-l blînd suźe duauă uoĭ, da-l đizmerdat zbaće la berbĭaśe.Umiljato jagnje dve ovce siše, a jogunasto siše kod ovna.  (izreka)  PAREMIJA  445  [Vidi]
338  Într-o ştală ĭapa zbĭară.U jednoj štali kobila rže.  (zagonetka)  ZAGONETKA  445  [Vidi]
339  Apa đi kîtra ḑîuă îngĭață.Voda se pred zoru ledi.  (izreka)  PAREMIJA  445  [Vidi]
340  Vaśiļi pi rînd sa ļing.Krave se redom ližu.  (izreka)  PAREMIJA  445  [Vidi]
341  Gaina pi krĭastă sa vĭađe śe uauă duśe.Kokoška se po kresti vidi kakva jaja nosi.  (izreka)  PAREMIJA  445  [Vidi]
342  Ţara ĭe pomană kare sa dă la-l muort în ḑîua-ĭa kînd ăl îngruapă, şî sa puńe dupa śe sa-ntuarśe lumĭa đi la morminț.Cara je daće koja se daje pokojniku na dan sahrane, i postavlja se po povratku ljudi sa groblja.  (obicaj)  PROZA  445  [Vidi]
343  Pi nuoĭ nu trăbe să ńi tungă ńima, noa lîna pikă sîngură.Nas niko ne treba da šiša, nama vuna opada sama.  (izreka)  PAREMIJA  445  [Vidi]
344  Kînd vĭeḑ uomu kă vorbîaşće sîngur, or faśe kasă, or la lasat ibomńika.Kad vidiš čoveka da priča sam sa sobom, ili zida kuću, ili ga je napustila ljubavnica.  (izreka)  PAREMIJA  444  [Vidi]
345  A vindut đin kasă śe nu sa vinđe.Prodala iz kuće što se ne prodaje.  (izreka)  PAREMIJA  443  [Vidi]
346  Lukru mistakat puće la kakat.Svaštarenje na govno smrdi.  (izreka)  PAREMIJA  443  [Vidi]
347  Duauă klăń pi o față, nu sa măĭ rastuorn ńiśkînd.Dva su plasta na padini, al se nikad ne prevrnu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  443  [Vidi]
348  S-a dus ursu la kurs, ş-a veńit ĭară urs.Ko medved na kurs pošo, ko medved je s kursa došo.  (izreka)  PAREMIJA  443  [Vidi]
349  SĂRAK BIŃESIROTANКО  (lirika)  POEZIJA  443  [Vidi]
350  Muaka tună, muaka ĭasă,
Muaka faśe rînd în kasă!
Ud ulazi, ud izlazi,
Ud kućom gospodari.  
(izreka)  PAREMIJA  442  [Vidi]
351  Bag mîna în tufiță, prind pi naĭka đi kođiță.Zavlačim ruku u grmić, hvatam dragog za repić.  (zagonetka)  ZAGONETKA  442  [Vidi]
352  Apa fĭartă probĭa ku mîna, nu ku bîtu.Vrelu vodu probaj rukom, a ne štapom.  (izreka)  PAREMIJA  442  [Vidi]
353  Buala boļiaşće, da saku goļaşće.Bol boluje, a džak prazni.  (izreka)  PAREMIJA  442  [Vidi]
354  Kînd ar fi sapa ka grapa, da grapa kît luoku, şî țîganu ar puńa-n kîmp.Kad bi motika bila ko drljača, a drljača ko njiva, i Ciga bi radio u polju.  (izreka)  PAREMIJA  441  [Vidi]
355  Inatu manînkă kapu.Inat glavu jede.  (izreka)  PAREMIJA  441  [Vidi]
356  Đi-nkuaś krak, đi-nkuaś krak, da-n mižluok zapadă fak.Ovde breg, ovde breg, a između pravim sneg.  (zagonetka)  ZAGONETKA  440  [Vidi]
357  Popa kînd n-are śe sî lukre, bagă kuaĭļi în butuoĭ, şî pĭe urmă śarkă să ļi skuată, ma nu puaće.Pop kad nema šta da radi, nabija jajca u bure, a posle proba da ih izvuče, al ne može.  (izreka)  PAREMIJA  440  [Vidi]
358  Traĭaşće ka rarunkiļi-n său.Živi kao bubreg u loju.  (izreka)  PAREMIJA  439  [Vidi]
359  Śinś fraț la o bîrnă lukră.Petoro braće jednu gredu delju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  439  [Vidi]
360  Paza bună petrĭaśe primĭažđa rîa.Budna pažnja izbegne zlu sudbinu.  (izreka)  PAREMIJA  439  [Vidi]
361  Puorku śe nu aļiaźe laturļi, sa-ngraşă.Goji se svinja koja ne bira pomije.  (izreka)  PAREMIJA  439  [Vidi]
362  Zgrśitu măĭ mult plaćiaşće, ļeńuosu măĭ mult aļargă.Škrt više plaća, lenj više trči.  (izreka)  PAREMIJA  438  [Vidi]
363  Mustața susuļi, în gaură stupi.Brk usuče, u rupu se uvuče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  438  [Vidi]
364  O vakă ruoşe klańa manînkă, şî nu sa satură.Crvena krava stog pojede, al se ne nasiti.  (zagonetka)  ZAGONETKA  438  [Vidi]
365  Pin avļiĭa fîrțońiĭa, şî sa-ntuarsă ĭar’ aśiĭa.Po avliji vrckala se, pa na mesto vratila se.  (zagonetka)  ZAGONETKA  438  [Vidi]
366  Duśa-ća-ĭ, să ći măĭ văd kîn’ mĭ-aĭ veđa gaura kuruluĭ.Gubi se, da te vidim kad budem video svoje dupe.  (psovka)  PAREMIJA  438  [Vidi]
367  Đi śe sînt la ĭepur piśuarļi đinapuoĭ măĭ lunź?
— Sî nu ći apļeś kînd ăl țuś în kur.
Zašto su zecu zadnje noge duže?
— Da se ne saginješ kad ga ljubiš u dupe.  
(pitalica)  PAREMIJA  438  [Vidi]
368  Ploaĭa şi moarťea ńičkînd sî nu kaț, kă vin sîngure.Kišu i smrt nikad ne prizivaj, jer dolaze same.  (izreka)  PAREMIJA  438  [Vidi]
369  Kînd sa boćiaḑă, kopilu pļakă pi kaļa lu Dumńeḑîu.Kad se dete krsti, kreće Božjim putem.  (izreka)  PAREMIJA  437  [Vidi]
370  Unđe mulț parĭ, unu dă şî-n kur.Gde je mnogo kočeva, jedan te ubode u zadnjicu.  (izreka)  PAREMIJA  437  [Vidi]
371  Futul în kur să-l fut!Jebem ga u dupe, da ga jebem!  (psovka)  PAREMIJA  437  [Vidi]
372  Ĭo ku bińe dupa ťińe, tu ku pula dupa mińe.Ja dobrim oko tebe, a ti kurcem oko mene.  (izreka)  PAREMIJA  436  [Vidi]
373  Am un ļemn: la rîdaśină vĭarđe, la mižluok uskat, la vîr fluarĭa lumină.Imam jedno drvo: u korenu zeleno, u sredini osušeno, na vrhu sjaji cvet.  (zagonetka)  ZAGONETKA  436  [Vidi]
374  Sî đa dumńeḑîu atunś sî ći faś muĭare kînd va faśa rakita mńare.Dabogda da budeš žena kad vrba bude pravila med.  (kletva)  PAREMIJA  436  [Vidi]
375  Śe nu ĭastă triĭ în lumĭe?
— Sî ći-ntuorś đi unđe aĭ ĭeşît, sî măĭ înviĭ dupa muarće, şî nus skărĭ pănă-n śerĭ.
Čega nema tri na svetu?
— Da se vratiš odakle si izašao, da oživiš posle smrti, i nema stepeništa do neba.  
(pitalica)  PAREMIJA  436  [Vidi]
376  KÎNĆIKU LU AǏDUK VǏELKUHAJDUK-VELJKOVA PESMA  (balada)  POEZIJA  436  [Vidi]
377  Una Ĭela, duda Ĭela, kara Ĭela, kara miş, kara biş, opaț, kopaț, źurźu, murźu, kļanț.Neprevodivo  (brzalica)  PAREMIJA  435  [Vidi]
378  Duauă śuberĭaļe pļińe đi žumerĭaļe.Dva čabra tanana, i u njima kajgana.  (zagonetka)  ZAGONETKA  435  [Vidi]
379  Kasa fara kîńe, ka uşa fara kĭaĭe.Kuća bez psa, ko vrata bez ključa.  (izreka)  PAREMIJA  435  [Vidi]
380  Duće bĭestrîga ka frunḑa đi pluop.Idi bstraga ko topolov list.  (psovka)  PAREMIJA  435  [Vidi]
381  MUĬERĬA ALDRAKULUĬVRAGOLASTA ŽENA  (pripovetka)  PROZA  435  [Vidi]
382  Kînd aĭ măĭ multă pulă, măĭ bun s-o taĭ.Kad imaš višak kurca, bolje je da ga odsečeš.  (izreka)  PAREMIJA  434  [Vidi]
383  Tu ć-aĭ bĭeşît, da lumĭa o să spună kî ć-a-ĭ kakat tuot.Ti si prdnuo, a ljudi će reći da si se sav usrao.  (izreka)  PAREMIJA  434  [Vidi]
384  Kare draku nu şćiĭe, pi ĭarbă vĭarđe să nu fiĭe.Ko đavola ne poznaje, na zelen’ travi ne opstaje  (izreka)  PAREMIJA  434  [Vidi]
385  Nu ći mistaka unđe nu-ț fĭarbe uala.Ne mešaj se gde ti se lonac ne kuva.  (izreka)  PAREMIJA  434  [Vidi]
386  Draku nu vĭađe lumĭa-n pĭaļa guală.Nage ljude đavo ne vidi.  (verovanje)  VEROVANJA  434  [Vidi]
387  Śe faś uodma kînd ći skuoļ?
— Urmă.
Šta napraviš odmah, čim ustaneš?
— Trag.  
(pitalica)  PAREMIJA  434  [Vidi]
388  Śe nuĭe, ńiś țaru nu manînkă.Čega nema, ni car ne jede.  (izreka)  PAREMIJA  433  [Vidi]
389  O uaĭe ku lîna î-ńa.Ovca sa vunom u sebi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  433  [Vidi]
390  Madga-Madgaļina a pĭerdut kĭaĭa, Luna aflato, Suarļi a luvato.Magda-Magdalena ključ je izgubila, Mesec ga je našao, Sunce ga je uzelo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  433  [Vidi]
391  Kuru puće, ama-l duś ku ćińe.Dupe smrti, al’ ga nosiš sa sobom.  (izreka)  PAREMIJA  433  [Vidi]
392  Fi kuminće ka nainće, nu fi pruost kum aĭ fuost.Budi mudar kao pre, a ne glup ko što si bio.  (izreka)  PAREMIJA  433  [Vidi]
393  O butuarkă đi ćiĭ pļină đi skinćiĭ.Lipova deblica puna varnica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  432  [Vidi]
394  Śinś inş lukră la konak, da ĭeşke nu fak.Petorica kuću grade, a đubre ne prave.  (zagonetka)  ZAGONETKA  432  [Vidi]
395  Manînś đin ĭa, da n-o măĭ spĭeļ.Jedeš iz nje, a ne pereš je.  (zagonetka)  ZAGONETKA  432  [Vidi]
396  Bîtu țîńe pomîntu.Batina zemlju drži.  (izreka)  PAREMIJA  432  [Vidi]
397  Ļemn la ļemn sa vaĭtă, da uom la uom lakrîmĭ varsă.Drvo se drvetu žali, a čovek pred čovekom suze lije.  (izreka)  PAREMIJA  432  [Vidi]
398  Amnarĭu skapîră, ama nu la tuata pĭatra.Ognjilo kreše, ali ne o svaki kamen.  (izreka)  PAREMIJA  431  [Vidi]
399  Vĭeḑ kă lukră, dăĭ okuol, vĭeḑ kî prînđe, şăḑ ku ĭel.Kada radi, zaobiđi, a kad jede, ti mu priđi.  (izreka)  PAREMIJA  431  [Vidi]
400  Đestul ĭe o buată la un kar đi uaļe.Dovoljna je jedna tojaga za kola krčaga.  (izreka)  PAREMIJA  431  [Vidi]
401  Abaćarĭa đin kaļe aduśe mulće rîaļe.Skretanje sa (pravog) puta donosi mnoga zla.  (izreka)  PAREMIJA  431  [Vidi]
402  Bată-l domńeḑău, să-l bată.Bog ga ubio, da ga ubije.  (kletva)  PAREMIJA  431  [Vidi]
403  MUOŞU MÎŃIĬATLJUTI STARAC  (balada)  POEZIJA  431  [Vidi]
404  Să kapiće, dabogda, ć-a kapatat mirĭasa nopća đin tîĭ.Nek dobije, dabogda, ono što je mlada dobila prve noći.  (kletva)  PAREMIJA  430  [Vidi]
405  Vorbim, da nu ńi grižă.Pričamo, a nije nas briga.  (izreka)  PAREMIJA  430  [Vidi]
406  Şî vita bĭa, ama şćiĭe kît.I stoka pije, ali zna koliko.  (izreka)  PAREMIJA  429  [Vidi]
407  Kum s-a prins şî s-a țînut său đemult?Kako se nekada hvatao i čuvao loj?  (obicaj)  PROZA  428  [Vidi]
408  Dupa muarće or aļerź s-o ažunź, or şăḑ s-o aşćeḑ.Smrt ili juriš da je stigneš, ili sediš da je čekaš.  (izreka)  PAREMIJA  428  [Vidi]
409  Ažută la-l slab, kă-l pućarńik skapă sîngur.Pomogni slabom, jači će se sam izvući.  (izreka)  PAREMIJA  428  [Vidi]
410  A kreskut lînga drum, ka pizda lînga kur, uń sa baće şî rău şî bun.Odrasla je pored pored puta, kao pička kraj dupeta, gde navraća i zlo i dobro.  (izreka)  PAREMIJA  428  [Vidi]
411  AĮ, AĮ, DUNĂRĮAHEJ, HEJ, DUNAVE  (lirika)  POEZIJA  427  [Vidi]
412  Unđe lînă nuĭe mînă, unđe mînă nuĭe lînă.Gde je vune ruke nema, gde je ruke, vune nema.  (izreka)  PAREMIJA  427  [Vidi]
413  Am un buou, fîn iĭ dau şî vara şî ĭarna, şî nu sa măĭ îngraşă.Imam jednog vola, hranim ga senom i leti i zimi, a on se ne goji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  427  [Vidi]
414  S-a spumîntat bîskîkaratu kă arđe satu.Uplašio se krakati da će selo buktati.  (zagonetka)  ZAGONETKA  427  [Vidi]
415  Đafĭeća aĭ pi Dumńeḑău, kînd n-aĭ pi a tĭeu.Badava imaš Boga, kad nemaš svoga.  (izreka)  PAREMIJA  427  [Vidi]
416  Đin kakat plaśintă nuĭe.Od govna se pita ne pravi.  (izreka)  PAREMIJA  427  [Vidi]
417  Kaku-ma în soļńița tĭa!Poserem ti se u slanik!  (psovka)  PAREMIJA  427  [Vidi]
418  Sî će duś, muĭarĭe, ka vîntu, şî sî okoļeşć tot pomîntu; đi o ḑî şî đ-o nuapće sî okoļeşć țărļi tuaće; đi o ḑî şî đ-o sară - sî ĭeş şî đin țărĭ afară!Da odeš, ženo, ko vetar, da obiđeš ceo svet; za dan i noć da obiđeš zemlje sve; a za veče i jedan dan, da izađeš iz sveta van!  (kletva)  PAREMIJA  427  [Vidi]
419  TAŚ, KĂ AŞA ĬE LA SARAŚTAKO TI JE KOD SIROTINJE  (anegdota)  PROZA  426  [Vidi]
420  Am o babă, înpļećiaşće la tarabă.Imam babu, upliće tarabu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  426  [Vidi]
421  Bagă sama śe vorbĭeşć, kî uomu đi vuorbă sa baće.Pazi dobro šta govoriš, jer čoveka zbog reči tuku.  (izreka)  PAREMIJA  426  [Vidi]
422  În vîr đi nuĭa, vaĭ đi ĭa.Na vr’ pruta, jao njemu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  426  [Vidi]
423  Kuk, kuk, şî-n apă țup.Krek, krek, i u vodu šljep.  (zagonetka)  ZAGONETKA  426  [Vidi]
424  Fara rakiĭe nuĭe visaļiĭe.Bez rakije veselje nije.  (izreka)  PAREMIJA  426  [Vidi]
425  Kal pi kal: al đisupra măĭ mik đikît al đižuos.Konj na konju: gornji manji od donjega.  (zagonetka)  ZAGONETKA  425  [Vidi]
426  Dakă mînă nu-ț dau, nuĭe muara să će-n ping.Ako ti ruku ne pružam, ne moram da te gurnem.  (izreka)  PAREMIJA  425  [Vidi]
427  Kît ĭe đi urît, kînd sa-r plaći porĭezu la urîśuńe, i sa-r vinđa imańa lu tatî-su tuată.Koliko je ružan, kad bi se plaćao porez na ružnoću, prodala bi mu se cela očevina.  (izreka)  PAREMIJA  425  [Vidi]
428  Suokru baće ku kaśula đi paĭe, da suakra ku kaśula đi pĭatră.Svekar tuče kapom od slame, a svekrva kapom od kamena.  (izreka)  PAREMIJA  425  [Vidi]
429  Śe sa kîntă ka mîța, da nuĭe mîță?
— Mîrtanu.
Šta mauče kao mačka, a nije mačka?
— Mačor.  
(pitalica)  PAREMIJA  425  [Vidi]
430  Đi aiśa păn’ la munće tuot un klopît s-auđe.Odavde do planine jedno isto zvono zvoni.  (zagonetka)  ZAGONETKA  424  [Vidi]
431  Kîtă karńe are kapra?
— Kît îĭ înkĭapă supt pĭaļe.
Koliko mesa ima koza?
— Koliko joj staje pod kožu.  
(pitalica)  PAREMIJA  423  [Vidi]
432  Uomu bĭa aĭa śe n-ar bĭa ńiś puorśi.Čovek pije ono što ni svinje ne bi.  (izreka)  PAREMIJA  423  [Vidi]
433  Dakă mint, dabuogda să nu măĭ ažung suarļi ku piśuarļi, ńiś luna ku mîna.Ako lažem, dabogda nikad ne dohvatio sunce nogama, ni mesec rukama.  (kletva)  PAREMIJA  423  [Vidi]
434  Kîn’ fu kĭară, fu bună, kîpată uokĭ - nuĭe đi ńimika.Dok beše slepa, beše dobra, dobi oči - nije ni za šta.  (zagonetka)  ZAGONETKA  422  [Vidi]
435  Amunka kînd sa kîntă altu la gruapa tĭa.Nevolja je kad drugi kuka na tvom grobu.  (izreka)  PAREMIJA  422  [Vidi]
436  Taĭnă multă, sîraśiĭe guală.Prazna priča, golo siromaštvo.  (izreka)  PAREMIJA  422  [Vidi]
437  Într-o koşară pļină đi kaĭ, tuoț albĭ, numa unu ruoşu.U štali punoj konja, svi su beli, samo jedan crven.  (zagonetka)  ZAGONETKA  421  [Vidi]
438  Draku ĭe bun uom, ama uomo-l strîkă.Đavo je dobar čovek, samo ga čovek kvari.  (izreka)  PAREMIJA  421  [Vidi]
439  Đi śe ĭepuru are pĭaļe muaļe la piśuare?
— Sî nu ći zgîrîĭe kînd ći vo kîlari.
Zašto zec ima meku kožu na nogama?
— Da te ne grebe kad te zajaše.  
(pitalica)  PAREMIJA  421  [Vidi]
440  Abatut đin poćaka lumi.Skrenut sa ljudske staze.  (izreka)  PAREMIJA  421  [Vidi]
441  Aripa đin tîrg, da kuada đin krîng.Krilo se kupuje, rep se u šumi neguje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  420  [Vidi]
442  Kad pintru napastă: ńiś să n-o fak, ńiś să n-o trag!Molim se za klevetu: nit’ da je činim, nit’ da je primim!  (molitva)  PAREMIJA  420  [Vidi]
443  În butuarkă đi fag, ińimă đi drak.U bukovoj duplji đavolovo srce.  (zagonetka)  ZAGONETKA  420  [Vidi]
444  Gura baće kuru.Usta dupe mlate.  (izreka)  PAREMIJA  420  [Vidi]
445  Nu kapiț lapće đi la vakă, pănă-n ĭarbă nu sa kakă.Ne muzeš kravu, dok ne ubalega travu.  (izreka)  PAREMIJA  420  [Vidi]
446  AĐET LUVATU ĐIN KIKĂOBIČAJ PRVO ŠIŠANJE  (obicaj)  PROZA  420  [Vidi]
447  Un țîgan în țîgańiĭe, ku o miĭe đi burgiĭe.Ciganin u selu, s hiljadu svrdla po telu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  419  [Vidi]
448  Uomu sîngur îș faśe buală.Čovek sam sebi nanosi bol.  (izreka)  PAREMIJA  419  [Vidi]
449  Muĭarĭa puaće şî đisupra, şî đižuos, da uomu numa đižuos.Žena može i ozgo i ozdo, a muškarac samo ozdo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  418  [Vidi]
450  Pin stîklă trĭaśe, şî n-o sparźe.Kroz staklo prolazi, a ne lomi ga.  (zagonetka)  ZAGONETKA  418  [Vidi]
451  Kîńe ńegru în śerĭ atîrnat.Crno pseto o nebo visi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  418  [Vidi]
452  Ĭa ku saku, vĭeḑ pi draku.Uzmi džakom, videćeš se s vragom.  (izreka)  PAREMIJA  418  [Vidi]
453  Pi lînga apă mare mĭerź, pi lînga fuok mare nu puoț.Pored velike vode ideš, pored velike vatre ne možeš.  (izreka)  PAREMIJA  418  [Vidi]
454  Puaće bîlśu fara unu.Može vašar bez jednoga.  (izreka)  PAREMIJA  418  [Vidi]
455  Kînd ar fi tuata muska đi mńare, ar fi mńare şî la kuru kaluluĭ.Kad bi svaka muva pravila med, bilo bi meda i na konjskoj zadnjici.  (izreka)  PAREMIJA  418  [Vidi]
456  Dupa Sînta-Mariĭe sa kakă-n pîlariĭe, da la Vińirĭa Mare şî-n gura kuĭ o are.Posle Gospojine poseru ti šešir, a na Petkovici i usta onog ko ga nosi.  (izreka)  PAREMIJA  417  [Vidi]
457  În gaură tună, şobuol nuĭe, barbă are, puopă nuĭe.U rupu uđe, pacov nije, bradu ima, popa nije.  (zagonetka)  ZAGONETKA  417  [Vidi]
458  Al muort sa-mpuće, da-l viu sa fuće.Mrtvi truli, a živi ga guli.  (izreka)  PAREMIJA  417  [Vidi]
459  Dupa prînz tot săraku puńe kapu.Posle ručka i siromah odmora.  (izreka)  PAREMIJA  417  [Vidi]
460  Pi lînga kalu al muort, tuaće śuarîļi gîrîĭe.Pored mrtvog konja sve vrane grakću.  (izreka)  PAREMIJA  416  [Vidi]
461  Ku darĭa trĭeś marĭa.Darivanjem more pređeš.  (izreka)  PAREMIJA  416  [Vidi]
462  Gorunu țîńe bunu: kînd bunu sa ńebuńeaşće, tuata lumĭa noroḑaşće.Hrastovina dobrog čuva: kad se dobri onedobri, sav se narod raznarodi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  416  [Vidi]
463  Ĭuo am fakut pi muma, muma m-a fakut pi mińe.Ja rodih majku, majka rodi mene.  (zagonetka)  ZAGONETKA  416  [Vidi]
464  Ĭo mis ńegru, ama pomînto-l ńegru rođaşće.Jesam crn, al crna zemlja rađa.  (izreka)  PAREMIJA  416  [Vidi]
465  Perđaćaĭ pista mărļi ńagre, dabogda.Nestao preko crnog mora, dabogda.  (kletva)  PAREMIJA  416  [Vidi]
466  Ţaru śină, da buzduganu iĭ žuakă.Car večera, a buzdovan mu igra.  (zagonetka)  ZAGONETKA  415  [Vidi]
467  Kare faśe, nu manînkă.Ko gotovi (jela), taj ne jede.  (izreka)  PAREMIJA  415  [Vidi]
468  Uaĭa śe nu-ş duśe lînă, măĭ bun s-o manînśe lupi.Ovcu kojoj runo smeta, bolje da izjedu vuci.  (izreka)  PAREMIJA  415  [Vidi]
469  Kînd sa fĭarbe lapćiļi, să aĭ uokĭ şî la kur.Kad se mleko kuva, da imaš oči i na zadnjici.  (izreka)  PAREMIJA  415  [Vidi]
470  Kînd ĭe în varḑă măĭ multă karńe?
— Kînd tună buou în vîrḑariĭe.
Kad je u kupusu najviše mesa?
— Kad vo uđe u kupusište.  
(pitalica)  PAREMIJA  415  [Vidi]
471  Duauă boboloaşă đi arźint, unđe ļi trîmĭet akolo sa duk.Dve kapi žive, kud ih šaljem, tamo odu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  414  [Vidi]
472  Al śe faśe, are un pakaće, al śe-l mînă, are nuauă.Ko čini, ima jedan greh, ko navodi - ima devet.  (izreka)  PAREMIJA  414  [Vidi]
473  Bĭa bińe, manînkă bîńe, kă nu şćiĭ muarća kînd vińe.Pij dobro, jedi dobro, jer ne znaš kada smrt dolazi.  (izreka)  PAREMIJA  414  [Vidi]
474  Dabuogda buoĭi sî-ĭ muara în źug, aratura să nu măĭ fakă.Dabogda mu lipsali volovi u jarmu, oranje da ne završi.  (kletva)  PAREMIJA  414  [Vidi]
475  Am un purśel rîpat: ku fļitu fļituĭaşće, da ku kuru îngrađiaşće.Imam svinjče-nemirče: njuškom njuškuje, zadnjicom ograđuje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  413  [Vidi]
476  Aĭ batrîń a spus kî puoț să ći žuorĭ pi strîmb numa kînd puoț sî skuoț uomu đi la robiĭa grĭa.Stari su govorili da se možeš krivo kleti samo kad možeš čoveka da spasiš teške robije.  (izreka)  PAREMIJA  413  [Vidi]
477  Patru stau, patru iĭ dau, da patru sa ruagă la Dumńeḑîu.Četiri stoje, četiri doje, a četiri se Bogu mole.  (zagonetka)  ZAGONETKA  413  [Vidi]
478  Kĭta şîăd, kîta nu lukru, şî vrĭamĭa trĭaśe.Malo sedim, malo ne radim, i vreme prolazi.  (izreka)  PAREMIJA  413  [Vidi]
479  Măĭ amunka la uom ĭe kînd vĭađe kă-ĭ muor parințî, da kopiĭi înbătrîńesk.Najteže je čoveku kad vidi da mu roditelji umiru, a deca mu stare.  (izreka)  PAREMIJA  413  [Vidi]
480  Nuĭe ku-ĭ s-a gaćit, numa ku-ĭ s-a putrîvit.Nije kome se spremalo, nego kome se sterifilo.  (izreka)  PAREMIJA  413  [Vidi]
481  Am o pătură: pi lumĭa tuată astruk, da pi suora mĭa nu puot.Imam pokrivač: ceo svet pokrivam, samo svoju sestru ne mogu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  412  [Vidi]
482  Đin krĭang kađe, da nu sa sparźe.Sa grane pada, al’ ne strada.  (zagonetka)  ZAGONETKA  412  [Vidi]
483  Piku pikă, balta-ngĭață.Kaplja kaplje, baru ledi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  412  [Vidi]
484  Pup-pup-pup! Kare m-a pupat, să pupĭe đin kuĭbu mĭeu, kî ĭe kurat, luminat, uns ku kakat.Pup-pup-pup! Ko me ljubi, nek mi gnezdo ljubi, jer je čisto, nepogano, govnom omazano.  (zagonetka)  ZAGONETKA  412  [Vidi]
485  Kaḑu golîmbu fara ărpĭ pi ļemn fara krĭenź, şî-l muśkă țarița fara đinț.Pade golub bez krila na drvo bez grana, i ujede ga bezuba carica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  412  [Vidi]
486  Kare taĭe, parće-ş faśe.Ko seče, sebi teče.  (izreka)  PAREMIJA  412  [Vidi]
487  Pi porînś amînat manînś.Po poruci kasno jedeš.  (izreka)  PAREMIJA  411  [Vidi]
488  O sabļe unsă, în pomînt dusă.Masna sablja u zemlju ode.  (zagonetka)  ZAGONETKA  411  [Vidi]
489  Kare fomĭaşće, ăla tînžîaşće.Ko gladuje, taj vene.  (izreka)  PAREMIJA  411  [Vidi]
490  Tu nu ma krĭeḑ pi mińe, da vrĭeĭ Dumńeḑîu sî ći krĭadă pi ćińe.Ti ne veruješ meni, a hoćeš da Bog veruje tebi.  (izreka)  PAREMIJA  411  [Vidi]
491  Uomu-l kată pi draku, da nu draku pi uom.Čovek traži đavola, a ne đavo čoveka.  (izreka)  PAREMIJA  411  [Vidi]
492  Śe dakă muare uomu, nu sa faśe gaură-n śerĭ, numa-n pomînt.Šta ako umre čovek, ne pravi se rupa u nebu, nego u zemlji.  (izreka)  PAREMIJA  411  [Vidi]
493  Śe ĭe đi kasă, nuĭe đi sat.Što je za kuću, nije za selo.  (izreka)  PAREMIJA  411  [Vidi]
494  Sî-ĭ ďa dumńezeu če-ĭ ginďesk ĭeu.Nek mu bog da ono što mu mislim ja.  (kletva)  PAREMIJA  411  [Vidi]
495  Daĭ ku mîna, ĭaĭ ku piśuariļi.Daješ rukom, uzimaš nogama!  (izreka)  PAREMIJA  410  [Vidi]
496  Tutuk-bunduk, đi kuadă ăl duk.Trupac-šupac, za rep ga vučem.  (zagonetka)  ZAGONETKA  410  [Vidi]
497  Kît ĭe đi urît, kînd urîśuńa ar durĭa, ĭel al muri đi durĭare.Koliko je ružan, kad bi ružnoća bolela, on bu umro od bolova.  (izreka)  PAREMIJA  410  [Vidi]
498  Mînă pi mînă spală, da vaka pi vakă ļinźe.Ruka ruku mije, krava kravu liže.  (izreka)  PAREMIJA  410  [Vidi]
499  Numa kuaĭļi sînt soțîĭe, kî nu sa măĭ đispart ńiśkînd.Samo su muda par, jer se ne razdvajaju nikad.  (izreka)  PAREMIJA  410  [Vidi]
500  Păsîrĭ mulće, tuata are ļimba iĭ.Mnogo ptica, svaka svoj jezik ima.  (izreka)  PAREMIJA  410  [Vidi]
501  Ńevuoĭa vińe pi kal, da sa duśe pi kukumĭelś.Nevolja dolazi na konju, a odlazi na puževima.  (izreka)  PAREMIJA  410  [Vidi]
502  Kînd ĭe vaka măĭ grĭa?
— Kînd ći kalkă pi piśuor.
Kad je krava najteža?
— Kad te nagazi na nogu.  
(pitalica)  PAREMIJA  410  [Vidi]
503  Bolnau đi muarće, da-r mînka đi tuaće.Mrtav bolestan, a jeo bi svega.  (izreka)  PAREMIJA  410  [Vidi]
504  La ĭel ńiś ku pula nu či țîń.Od njega se nu kurcem ne možeš odbraniti.  (izreka)  PAREMIJA  409  [Vidi]
505  Pin kur la vaka ńagră ći uĭț la đinț-aĭ albĭ.Kroz kravino crno dupe gledaš joj u bele zube.  (zagonetka)  ZAGONETKA  409  [Vidi]
506  Ţîşćo-fîşćo, ololonk-tronk.Cišti-fišti, ololonk-tres.*  (zagonetka)  ZAGONETKA  409  [Vidi]
507  În poĭană uala fĭarbe.U sred polja lonac vri.  (zagonetka)  ZAGONETKA  409  [Vidi]
508  Kopilu mik, grižă mare, kopilu mare, grižă şî măĭ mare.Malo dete, velika briga, veliko dete, briga još veća.  (izreka)  PAREMIJA  409  [Vidi]
509  Kînd va bĭeşî raku în apă fĭartă, şî tu sî fiĭ fată.Kad rak prdne u vreloj vodi, i ti da budeš devojka.  (kletva)  PAREMIJA  409  [Vidi]
510  Mînka-ć-ar şărpi şî balauri.Izjele te zmije i blavori.  (kletva)  PAREMIJA  409  [Vidi]
511  Darĭe ku narĭe sînt fraće ku suoră.Davanje i nemanje su brat i sestra.  (izreka)  PAREMIJA  409  [Vidi]
512  — Kum săre pîrśu pista ogaş?
— Tot una ka kapra.
— Kako jarac preskače potok?
— Isto kao koza.
  
(pitalica)  PAREMIJA  408  [Vidi]
513  Puń ku raru, ĭaĭ ku karu, puń ku đesu, ĭaĭ ku kĭesu.Seješ ređe, puniš kola, seješ gušće, puniš kesu.  (izreka)  PAREMIJA  408  [Vidi]
514  Tuoț sa plîng, da ĭel kîntă.Svo nariču, a on peva.  (zagonetka)  ZAGONETKA  408  [Vidi]
515  Un țaruş ruoşu în kur la muoşu.Bodlja crvena, starcu u dupe nabijena.  (zagonetka)  ZAGONETKA  408  [Vidi]
516  Un śuśuļiaće stă supt parĭaće, în tuaće părțîļi dă ku saźiaće.Jedan panj pored kuće, na sve strane strelom tuče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  408  [Vidi]
517  Kare pļakă măĭ đinuapće ļi vĭađe pi tuaće.Ko rano porani sve vidi.  (izreka)  PAREMIJA  408  [Vidi]
518  Sa traźe ka śața.Vuče se kao magla.  (izraz)  PAREMIJA  408  [Vidi]
519  O gaină ćuşă rîkîĭe-n śanuşă.Priprosta koka po pepelu prčka.  (zagonetka)  ZAGONETKA  407  [Vidi]
520  Ažuns suariļi la burik.Stiglo je Sunce na pupak  (izreka)  PAREMIJA  407  [Vidi]
521  Pi dunga bĭelțî nuĭe urmă đi drak, numa đi uom.Pored bare nije đavolov, nego čovekov trag.  (izreka)  PAREMIJA  407  [Vidi]
522  Kînd ĭe uou măĭ mare đi kît buo?
— Kînd ăl faśe gaina în puodu ştăļi.
Kad je jaje više od vola?
— Kad ga koka snese na tavanu štale.  
(pitalica)  PAREMIJA  407  [Vidi]
523  Draku ńiś nu ară, ńiś nu sapă, numa ći bolđaşće la kur (să faś rîaļe).Đavo niti ore, niti kopa, samo te podbada u zadnjicu (da činiš zla).  (izreka)  PAREMIJA  406  [Vidi]
524  Ĭa babă, da đi şapće întrabă.Ona stari, al za sedam mari.  (izreka)  PAREMIJA  406  [Vidi]
525  Unđe bińe, nuĭe lok đe mińe, unđe rău - tot ĭeu.Gde je dobro, niko me ne prima, ge je zlo - samo mene ima.  (izreka)  PAREMIJA  406  [Vidi]
526  Kare śĭare, nu pĭare, da ńiś bińe nu-ş auđe.Ko prosi, ne gine, ali ni dobro o sebi neće čuti.  (izreka)  PAREMIJA  406  [Vidi]
527  Pişatu far’ đi bĭeşît, ka nunta far’ đi lăutarĭ.Pišanje bez prdeža, ko svadba bez muzike.  (izreka)  PAREMIJA  406  [Vidi]
528  Turta mĭa pi turta tĭa, fusu mĭeu în kuru tĭeu.Moja proja preko tvoje, a u guzi vreteno je.  (zagonetka)  ZAGONETKA  405  [Vidi]
529  K-o nuĭauă kuprind lumĭa tuată.Jednom šibom ceo svet zahvatim.  (zagonetka)  ZAGONETKA  405  [Vidi]
530  Ku o mînă, triĭ în kur.S jednom rukom, trij u dupe.  (zagonetka)  ZAGONETKA  405  [Vidi]
531  Ku bîtu skurt nu sa masură apa adînkă.Kratkim štapom ne meri se duboka voda.  (izreka)  PAREMIJA  405  [Vidi]
532  Đi śe vînatuorĭu kată ĭepuru?
— Đi śe nu şćiĭe unđi ĭe.
Zašto lovac traži zeca?
— Zato što ne zna gde je.  
(pitalica)  PAREMIJA  405  [Vidi]
533  Sa duśe la apă, da nu sa adapă.Ide na pojilo, al se ne poji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  404  [Vidi]
534  Ćićirikă mikă đi kur đi rađikă.Malo te žiže uvis podiže.  (zagonetka)  ZAGONETKA  404  [Vidi]
535  Lînga fuok Trifu şîađe, da đi frikă nu sa pĭarđe.Pored vatre Trifun stoji, a vatre se ne boji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  404  [Vidi]
536  Buĭađa rîa află ļaku.Ljuta trava lek nalazi.  (izreka)  PAREMIJA  404  [Vidi]
537  Gîzdariĭa stă într-un piśuor, da sîraśiĭa în tuaće patru.Bogatstvo stoji na jednoj nozi, a siromaštvo na sve četiri.  (izreka)  PAREMIJA  404  [Vidi]
538  Kîr ĭe đi urît, ńiś muarća nu-ĭ stă-n drum.Koliko je ružan, ni smrt mu put ne preči.  (izreka)  PAREMIJA  404  [Vidi]
539  Ńiś nu śer la ńima, ńiś nu dau la ńima.Nit’ od koga tražim, niti kome dajem.  (izreka)  PAREMIJA  404  [Vidi]
540  Napasta ĭe ku đințî đi fĭer.Kleveta ima gvozdene zube.  (izreka)  PAREMIJA  403  [Vidi]
541  În lumĭe multă măĭ bun đi pituļ.U gomili ljudi najbolje se kriješ.  (izreka)  PAREMIJA  403  [Vidi]
542  Kopil đin sat no-l măĭ faś đi śuakă.Dete iz sela nikad ne može biti planinac.  (izreka)  PAREMIJA  403  [Vidi]
543  Unđe sa bat frațî, nu će mistaka.Ne mešaj se kad se braća tuku.  (izreka)  PAREMIJA  403  [Vidi]
544  Nu lukră ńimika, numa dă țîță la sapă.Ne radi ništa, samo doji motiku.  (izreka)  PAREMIJA  403  [Vidi]
545  Ĭ-a pus draku frîu-n kap.Zauzdao ga đavo.  (izreka)  PAREMIJA  403  [Vidi]
546  Şuĭră tu la kuru tĭeu, kî la-l mĭeu nu-ĭ şćiĭ kînćiku.Zviždući svom dupetu, jer mome pesmu ne znaš.  (izreka)  PAREMIJA  403  [Vidi]
547  Đi śe bou sa kulkă?
— Đi śe nu puaće să şadă pi skamn.
Zašto vo leži?
— Zato što ne može da sedi na stolici.  
(pitalica)  PAREMIJA  403  [Vidi]
548  Kum sîare pîrśu pista ogaş?
— Tuot una ka kapra.
Kako jarac preskače potok?
— Isto kao koza.  
(pitalica)  PAREMIJA  403  [Vidi]
549  Mînka-l-ar vĭermi, să-l manînśe.Izjeli ga crvi, da ga izjedu.  (kletva)  PAREMIJA  403  [Vidi]
550  MÎNDRO, BĂRBĂŢĂLŬ-AL TĂŬDABOGDA TI MUŽ ŠLOGIR’O  (lirika)  POEZIJA  403  [Vidi]
551  Aăla kare nu dîrîașće kumnata, pi lumĭa-ĭa o să sa suĭe pi ćiĭ beļit, or kă o sî mîńe ĭepuri ku tuoba-n muară.Onaj ko ne dira svastiku, na onom svetu će se penjati na oguljenu lipu, ili će bubnjem uterivati zečeve u vodenicu.  (izreka)  PAREMIJA  403  [Vidi]
552  Kuń pi kuń skuaće, da buata pi tuaće.Klin se klinom vadi, ali malj vadi sve.  (izreka)  PAREMIJA  402  [Vidi]
553  Doĭsprîaśe kaĭ în ştală, tuoț ku kuoḑîļi afară.Dvanaest konja u štali, svima repovi van ispali.  (zagonetka)  ZAGONETKA  402  [Vidi]
554  Odolan đi vakă, în butuarkă đi salkă.Kravlja koščina u vrbovoj duplji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  402  [Vidi]
555  O mîță zgaită pi kîmp sa kîntă.Mačka razrogačka ide poljem i mjauče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  402  [Vidi]
556  Trĭaśe pista apă, da nu sa adapă.Vodu prelazi, al’ se ne ukvasi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  402  [Vidi]
557  Un-će duś, a kolo ĭastă, far đi ĭel traĭ nu ĭastă.Kud god krećeš, svud ga srećeš, bez njega ti života nema.  (zagonetka)  ZAGONETKA  402  [Vidi]
558  Kînd unu are kuțît da altu pîńe, n-au alta śe numa sî sa vorbĭaskă.Kad jedan ima nož a drugi hleb, nemaju drugo šta nego da se dgovore.  (izreka)  PAREMIJA  402  [Vidi]
559  Ńima nuĭe fakut đi puost, numa în slasta măĭ mare.Niko nije u postu pravljen, nego u najvećoj slasti.  (izreka)  PAREMIJA  402  [Vidi]
560  Sa-nvîrćiaşće ka bĭeşîna-n śuariś.Vrti se ko prdež u pantalonama.  (izreka)  PAREMIJA  402  [Vidi]
561  Śe kap, aşa žńap.Kakva glava, takva motka.  (izreka)  PAREMIJA  401  [Vidi]
562  Sî đa dumńeḑîu sî nu-ț ažuće ḑîua ku nuapća.Dabogda ti ne pomogli ni dan ni noć.  (kletva)  PAREMIJA  401  [Vidi]
563  Mi sa înflă, mi sa-ngînfă, fofoluaka mi sa skuală.Zaduva se, naduva se, okruglasto mi se diže.  (zagonetka)  ZAGONETKA  400  [Vidi]
564  Supt un karpińel žuakă un ĭepurĭel.Pod grabićem zečić igra.  (zagonetka)  ZAGONETKA  400  [Vidi]
565  Șă kuru puće, ama-l duś ku ćińe.I dupe smrdi, al ga nosiš sa sobom.  (izreka)  PAREMIJA  400  [Vidi]
566  ĐESKÎNĆIK ĐI BUBEBAJALICA PROTIV BOGINJA  (bajalica)  POEZIJA  400  [Vidi]
567  Źuaka sparźe truaka.Igra glupa glavu lupa. (=Igračka, plačka.)  (izreka)  PAREMIJA  399  [Vidi]
568  Đi śe țîganu vinđe kalu?
— Đi śe nu puaće kalu să vindă țîganu.
Zašto Ciga prodaje konja?
— Zato što ne može konj da proda Cigu.  
(pitalica)  PAREMIJA  399  [Vidi]
569  Am un berbĭaśe ku mațîļi în şîaļe.Imam ovna s crevima na leđima.  (zagonetka)  ZAGONETKA  398  [Vidi]
570  Śe ĭe la mînă, nuĭe minśună.U ruci što je, stvarno je.  (izreka)  PAREMIJA  398  [Vidi]
571  Iriuşă-porîmbuşă, stă ku kuru în śanuşă.Jabučica-šarenica, u pepelu joj zadnjica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  398  [Vidi]
572  Măĭ îndată ći muśkă kîńiļi tĭeu, đikît alu altu.Pre će te ujesti tvoje pseto, nego tuđe.  (izreka)  PAREMIJA  398  [Vidi]
573  Giśu-miśu: kare nu va giśi, mațîļi-n ĭel sa vo zgrśi.Zagonetke-zanovetka: ko je neće znati, creva će mu zavezati.  (zagonetka)  ZAGONETKA  397  [Vidi]
574  În munće pokńaşće, în sat rasună.U gori puca, u selu odjekuje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  397  [Vidi]
575  O bag pi ńaćida în flokuasă.Stavljam glatku u dlakavu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  397  [Vidi]
576  Mik ka uou, traźe ka buou.Malo ko jaje, tegli ko vo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  397  [Vidi]
577  Ĭuo nu puot đi pi sus să ažut.Ja ne mogu sa nebesa da pomažem.  (izreka)  PAREMIJA  397  [Vidi]
578  Śe ĭe bun, nu țîńe mult.Što je dobro, ne traje dugo.  (izreka)  PAREMIJA  397  [Vidi]
579  Mînka-ć-ar muska vĭarđe.Izjele te muve zelene.  (kletva)  PAREMIJA  397  [Vidi]
580  Kînd ĭe puopa uom?
— Kînd iĭ vĭeḑ urma în zapadă.
Kad je popa čovek?
— Kad mu vidiš trag u snegu.  
(pitalica)  PAREMIJA  397  [Vidi]
581  Nu aduormĭ pănă nu mĭastîś fluośi.Ne zaspiš, dok ne smešaš dlake.  (zagonetka)  ZAGONETKA  396  [Vidi]
582  Un rastău rîaśe Dunîrĭa trĭaśe.Hladno gvožđe Dunav prođe.  (zagonetka)  ZAGONETKA  396  [Vidi]
583  Kare ĭe alu Dumńeḑîu, nuĭe ku nuoĭ. (A murit, l-a luvat Dumńeḑîu la ĭel.)Ko je Božji, nije sa nama. (Umro je, uzeo ga Bog k sebi.)  (izreka)  PAREMIJA  396  [Vidi]
584  Kare sa pazĭaşće, şî Dumńeḑîu ăl pazîaşće.Ko se čuva, i Bog ga čuva.  (izreka)  PAREMIJA  396  [Vidi]
585  Ļesńe ĭe la şokîće supt klańe mare.Lako je mišu pod velikim plastom.  (izreka)  PAREMIJA  396  [Vidi]
586  Unđe are vaka măĭ multă karńe?
— Supt pĭaļe.
Gde krava ima najviše mesa?
— Pod kožom.  
(pitalica)  PAREMIJA  396  [Vidi]
587  BUŹUOKURA ĐI TRAILĂRUGALICA ZA TRAILA  (satira)  POEZIJA  396  [Vidi]
588  În butuoń şî vin şî rakiu, da nu sa mĭastîkă.U istom buretu i vino i rakija, a ne mešaju se.  (zagonetka)  ZAGONETKA  395  [Vidi]
589  Un muort întra duoĭ viĭ.Jedan mrtav između dva živa.  (zagonetka)  ZAGONETKA  395  [Vidi]
590  Satu arđe, da baba sa pĭapćină.Selo gori, a baba se češlja.  (izreka)  PAREMIJA  395  [Vidi]
591  Kalu nu şćiĭe să-npingă, ĭel şćiĭe numa să tragă.Konj ne zna da gura, on zna samo da tegli.  (izreka)  PAREMIJA  395  [Vidi]
592  Kum ț-aşerń, aşa duorm, kum ći kulś, aşa ći skuoļ.Kako prostreš, tako spavaš; kako legneš, tako ustaješ.  (izreka)  PAREMIJA  394  [Vidi]
593  Nuĭe ruşîńe, kă đin ruşîńe ńis fakuț.Nema sramote, jer smo od sramete nastali.  (izreka)  PAREMIJA  394  [Vidi]
594  Kare puaće, aăla ruađe.Ko može, taj glođe.  (izreka)  PAREMIJA  394  [Vidi]
595  Sî baź şokîćiļi şî-n ambarĭu ku grîu, şobuol nu sa măĭ faśe.Stavi miša i u ambar sa žitom, u pacova neće da izraste.  (izreka)  PAREMIJA  394  [Vidi]
596  Kînd pi ĭepur ăl duor đințî?
— Kînd ăl muśkă kopuoĭu.
Kada zec pati od zuba?
— Kad ga ujede ker.  
(pitalica)  PAREMIJA  394  [Vidi]
597  Śe faśe kokuoşu kînd sa suĭe pi gard?
— Sa țîńe să nu kadă.
Šta radi petao kad se popne na ogradu?
— Drži se da ne padne.  
(pitalica)  PAREMIJA  394  [Vidi]
598  Unđe ĭastă uoĭ, ĭastă şî fuoĭ.Gde ima ovaca, ima i mehova.  (anegdota)  PROZA  393  [Vidi]
599  Pista o vaļe adînkă o punće strîmbă.Nad dubokim dolom krivo brvno.  (zagonetka)  ZAGONETKA  393  [Vidi]
600  Stă în kuń, da fund n-are.O klin visi, a dno nema.  (zagonetka)  ZAGONETKA  393  [Vidi]
601  Ma suiĭ în vîr đi nuk, vaḑuĭ turśi păn’ sa duk.Popeh se na vr’ ora, videh Turke iza gora.  (zagonetka)  ZAGONETKA  393  [Vidi]
602  Şî uaĭa ńagră dă lapće alb.I crna ovca belo mleko daje.  (izreka)  PAREMIJA  393  [Vidi]
603  Ăț visaḑă kuru marźiaļe vĭerḑ.Sanja ti dupe zelene bisere.  (izreka)  PAREMIJA  393  [Vidi]
604  Nu aĭ tu în kap aĭa śe are ĭel în kalkîń.Nemaš ti u glavi to što on ima u peti.  (izreka)  PAREMIJA  392  [Vidi]
605  Đi aiś păn’ la mărĭ numa fundurĭ đi kaldărĭ.Odavde do sinjeg mora samo danci od lavora.  (zagonetka)  ZAGONETKA  392  [Vidi]
606  Pîsarika ku minća-n kuadă.Ptičica sa umnim repom.  (zagonetka)  ZAGONETKA  392  [Vidi]
607  S-a spînḑurat baba-n duos, ku ļinđiku skuos.O drvo se baba obesila, i sikilj iskesila.  (zagonetka)  ZAGONETKA  392  [Vidi]
608  Urđiş-burđiş vržđik malaĭ, śe la şkuală învațaĭ păn’ la kasă ma zuĭtaĭ.Kreće-šeće parče proje,* što me u školi uče, zaboravim do kuće.  (zagonetka)  ZAGONETKA  392  [Vidi]
609  Într-un fund đi ogaşăl kîntă un kokoşăl.U dnu jednog potočića čuje se pesma petlića.  (zagonetka)  ZAGONETKA  392  [Vidi]
610  Bĭa şî manînkă, şî katîț lukru tĭeu.Pij i jedi, i gledaj svoja posla.  (izreka)  PAREMIJA  392  [Vidi]
611  Sarak, sarak, ama nu sa ćĭame nuapća kînd latră kîńi.Puki siromah, al se ne trza noću kad laju psi.  (izreka)  PAREMIJA  392  [Vidi]
612  Kînd auḑ una đi la rîsarit, una đi la zovîrńit, tu pļakă pin mižluok.Kad jedno čuješ sa istoka, a drugo sa zapada, ti kreni kroz sredinu.  (izreka)  PAREMIJA  392  [Vidi]
613  Dakă ći pazășć tu, șî dumńeḑîu ći pazîașće.Ako se ti čuvaš, i bog te čuva.  (izreka)  PAREMIJA  392  [Vidi]
614  Kînd nuĭe pluaĭe, bună ĭe șî pĭatra.Kad nema kiše, dobar je i grad.  (izreka)  PAREMIJA  392  [Vidi]
615  Taśuńu ăl potoļit măĭ rău ći arđe.Potuljeni ugarak najviše opeče.  (izreka)  PAREMIJA  391  [Vidi]
616  Đi aiśa păn’ la munće tuot ḑăļe marunće.Odavde do šumice samo alka do alkice.  (zagonetka)  ZAGONETKA  391  [Vidi]
617  Unđe duarme ruĭan, nu măĭ dă buruĭan.Gde crvenko spava, tu ne raste trave.  (zagonetka)  ZAGONETKA  391  [Vidi]
618  Fuoku arđe, fum nu mĭarźe.Vatra golema, a dima nema.  (zagonetka)  ZAGONETKA  391  [Vidi]
619  Mare ka kasa, vĭarđe ka matasa, dulśe ka mńiarĭa, amară ka fĭarĭa.Ko kuća golem, ko svila zelen, sladak ko med, gorak ko jed.  (zagonetka)  ZAGONETKA  391  [Vidi]
620  Kîmpu are uokĭ, da padurĭa urĭekĭ.Polje ima oči, a šuma uši.  (izreka)  PAREMIJA  391  [Vidi]
621  Kare faśe bińe, ăş lunźaşće pomana.Ko čini dobra, produžava daću.  (izreka)  PAREMIJA  390  [Vidi]
622  Kînd daĭ înprumut, askultă arîngu kum kîntă: „Daĭ! - Naĭ!”Kad daješ na zajam, poslušaj kako zvoni crkveno zvono: „Daješ! - Nemaš!”  (izreka)  PAREMIJA  390  [Vidi]
623  Ńiś nu-ț aļeg, ńiś nu-ț kuļeg.Nit’ ti biram, nit’ ti berem.  (izreka)  PAREMIJA  390  [Vidi]
624  Ś-a mînkat lupi, nu măĭ vĭeḑ.Što vuci izjedu, više ne vidiš.  (izreka)  PAREMIJA  390  [Vidi]
625  Sa-nvîrćaşće ka kuoĭu-n feruaĭkă.Vrti se ko mudo u kotliću.  (izreka)  PAREMIJA  390  [Vidi]
626  Vuorba dulśe mult aduśe.dosl. Slatka reč mnogo donosi. (fig.) Lepa reč gvozdena vrata otvara.  (izreka)  PAREMIJA  389  [Vidi]
627  La kur rîńuos trăbe ungĭe marĭ.Za šugavo dupe trebaju veliki nokti.  (izreka)  PAREMIJA  389  [Vidi]
628  Manînkă baļigă!Jede balegu!  (izraz)  PAREMIJA  389  [Vidi]
629  Tuot arđe în koļibă, da koļiba nu.Sve u kući gori, samo kuća ne.  (zagonetka)  ZAGONETKA  388  [Vidi]
630  Kare ĭe bun, nu sa ćiame đu žumataće satu.Ko je dobar, ne boji se pola sela.  (izreka)  PAREMIJA  388  [Vidi]
631  Fițar uoki afurisîț.Proklete ti oči bile.  (kletva)  PAREMIJA  387  [Vidi]
632  Kapra bĭasă, da uaĭa petrĭaśe.Koza prdi, a ovca ispašta.  (izreka)  PAREMIJA  386  [Vidi]
633  La-l kĭuor nu faśa ku uokĭu, la-l surd nu şopoća.Slepom ne namiguj, gluvom ne šapići.  (izreka)  PAREMIJA  386  [Vidi]
634  O fată mare în iļek, şîađe pi dirĭek, şî ruađe malaĭ săk.Jedna moma u jeleku proju glođe na direku.  (zagonetka)  ZAGONETKA  386  [Vidi]
635  Nuĭe nuntă fara plîns, nuĭe muarće fara rîs.Nema svadbe bez suza, i nema sahrane bez smeha.  (izreka)  PAREMIJA  386  [Vidi]
636  Stă în apă, da nu sa adapă.U vodi stoji, al’ se ne poji.  (zagonetka)  ZAGONETKA  385  [Vidi]
637  Un tată are o miĭe đi kopiĭ: la tuoț kumpîră kaśuļ, numa luĭ nu puaće.Otac ima hiljadu dece: svima kape kupuje, samo sebi ne može.  (zagonetka)  ZAGONETKA  385  [Vidi]
638  Ĭarna maruasă, vara rîpuasă.Zimi ubava, leti šugava.  (zagonetka)  ZAGONETKA  385  [Vidi]
639  Tot nat are kîć-un drak, da la mińe patru-śinś, şî tuoț đ-aĭ draku, fara opinś.Svak po jednog vraga ima, a ja imam četir-pet, i svi su vrazi bosonogi.  (izreka)  PAREMIJA  385  [Vidi]
640  Lovićar fiorĭ đi muarće în mižluok đi nuapće.Strefila te smrtna jeza u sred noći.  (kletva)  PAREMIJA  385  [Vidi]
641  Burta largă grĭeu sa strînźe.Golem stomak teško pašeš.  (izreka)  PAREMIJA  384  [Vidi]
642  Tuoț kaĭ albĭ, numa unu ruoşu şî-ĭ baće pi tuoț.Svi konji beli, samo jedan crven, i mlati ih sve  (zagonetka)  ZAGONETKA  384  [Vidi]
643  Ńima nu întrabă đi kasa lu frumuosu.Za kuću lepotana niko ne pita.  (izreka)  PAREMIJA  384  [Vidi]
644  Lumĭa ka ļegumĭa, da lapćiļi măĭ dulśe.Narod kao čorba, al je mleko slađe,  (izreka)  PAREMIJA  384  [Vidi]
645  ŚE NUME AVUT KOPIĬI RUMÎŃEȘĆ?KOJA SU IMENA IMALA VLAŠKA DECA?  (anegdota)  POEZIJA  384  [Vidi]
646  Vaka muźe, da vițălu fuźe.Krava riče, a tele odmiče  (zagonetka)  ZAGONETKA  383  [Vidi]
647  Un kal ruoşu pin koşăre săre.Crven konj po košari skače.  (zagonetka)  ZAGONETKA  383  [Vidi]
648  Mulț puopĭ, kopilu ńibućeḑat.Mnogo popova, nekršteno dete.  (izreka)  PAREMIJA  383  [Vidi]
649  Pi magarĭ înkđe gazda, da pi uom držaua.Magarca zatvara gazda, a čoveka država.  (izreka)  PAREMIJA  383  [Vidi]
650  Uala fĭarbe ku pasuĭu, ama nu sa şćiĭe unđe sarĭa.Lonac krčka sa pasuljem, al se ne zna gde je so.  (izreka)  PAREMIJA  383  [Vidi]
651  Un muoş barbuos, mînă puorśi-n duos.Bradati čiča svinje* u šumu tera.  (zagonetka)  ZAGONETKA  382  [Vidi]
652  Mik ka uou, grĭeu ka buou.Mali ko jaje, težak ko vo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  382  [Vidi]
653  Nu sînt ĭuo batrîn, numa mulț ań a trekut đi kînd m-am fakut.Nisam ja star, samo je mnogo godina prošlo od moga rođenja.  (izreka)  PAREMIJA  382  [Vidi]
654  Sîraśiĭa ĭe rîa, ama ńeverĭa şî măĭ rîa.Siromaštvo je zlo, al nevera još veće.  (izreka)  PAREMIJA  381  [Vidi]
655  Guolu okoļaşće satu, da flomîndu dă pin mižluok.Nag selo obilazi a gladan ide kroz sredinu.  (izreka)  PAREMIJA  381  [Vidi]
656  Śuara ńagră bĭasă, da beşîna albă ĭasă.Poprdnu se crna tica, snese prdež bela lica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  380  [Vidi]
657  Minća skurtă, robiĭa lungă.Kratka pamet, duga robija.  (izreka)  PAREMIJA  380  [Vidi]
658  Ku minśuna or kă prînḑ, or kă śiń, pĭ-amîndoă nu ļî faś.Na prevaru ili ručaš, il’ večeraš, obadvoje nećeš moći.  (izreka)  PAREMIJA  380  [Vidi]
659  Śe dakă muare uomu, nu sa zbîrśaşće śerĭu.Šta ako umre čovek, ne zbrčka se nebo.  (izreka)  PAREMIJA  379  [Vidi]
660  Sućiļi pļakă, da miĭiļi ramîn.Stotine polaze, a hiljade ostaju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  378  [Vidi]
661  Numa kuru nu sa pĭarđe, kî ĭe prins la uom.Samo se dupe ne zagubi, jer je prikačeno na čoveku.  (izreka)  PAREMIJA  378  [Vidi]
662  Nuĭe suiş făra kubarîş.Nema uspona bez pada.  (izreka)  PAREMIJA  377  [Vidi]
663  Vaka muartă, da mațîļi viĭ.Krava mrtva, a creva joj živa.  (zagonetka)  ZAGONETKA  377  [Vidi]
664  O vakă pļuadă, o suź pi kuadă.Smrdikravu kroz rep sišeš.  (zagonetka)  ZAGONETKA  377  [Vidi]
665  Un śur pļin đi aluńe, ş-o nukă mare în mižluok.Rešeto puno lešnika, sa jednim orahom u sredini.  (zagonetka)  ZAGONETKA  377  [Vidi]
666  Śe ĭe dupa prag, pragu să nu trĭakă.Što je iza praga, prag da ne prelazi.  (izreka)  PAREMIJA  376  [Vidi]
667  Śi ĭe la țariță, așa-ș la măgăriță.Kakva je kod carice, takva i kod magarice.  (izreka)  PAREMIJA  376  [Vidi]
668  ŚE ÎNSAMNĂ KRUŚA, OR POVASTA LU ŚERĬ?ŠTA OZNAČAVA KRST, ILI PRIČA O NEBU?  (verovanje)  VEROVANJA  376  [Vidi]
669  Tot țîganu îş labdă śokanu, da țîganka ńikovala.Svaki Ciga hvali čekić, a Ciganka nakovanj.  (izreka)  PAREMIJA  375  [Vidi]
670  Sa visaļesk kă dupa pluaĭe vińe suare, da nu văd kă dupa pluaĭe sa faśe morśilă.Raduju se da će posle kiše doći sunce, a ne vide da posle kiše dolazi blato.  (izreka)  PAREMIJA  375  [Vidi]
671  Śumalkă, śumalkă, će prind đe falkă, şî dau ku ćińe đe salkă.Čumu, čumicu, hvatam za vilicu i mlatim njome o vrbicu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  374  [Vidi]
672  Uomu ku uom samînă.Svi su ljudi isti.  (izreka)  PAREMIJA  374  [Vidi]
673  Vĭađe păru-n uokĭu toĭa, da nu vĭađe bĭrna în aluĭ.Vidi dlaku u tuđem oku, a ne vidi gredu u svom.  (izreka)  PAREMIJA  373  [Vidi]
674  Mîkanće sa-nkîļikat pi nu şću śe, şî sa duśe nu şću unđe.Ljigavko uzjahao ne znam šta, i krenuo ne znam kud.  (zagonetka)  ZAGONETKA  373  [Vidi]
675  O lađe pļină đi apă, da nuĭe-n apă.Jedan brod pun vode, a u vodi nije.  (zagonetka)  ZAGONETKA  373  [Vidi]
676  Nu fi prĭabun, kă ramîń ku kuru guol în drum.Ne budi predobar, jer ćeš gologuz na putu ostati.  (izreka)  PAREMIJA  373  [Vidi]
677  Tuot ku uoki la ogļindă, da gunuoĭu baće-n grindă.Pred ogledalom celog dana, a đubre joj do tavana.  (izreka)  PAREMIJA  373  [Vidi]
678  Mare bińe mare rău aşćată.Veliko dobro veliko zlo čeka.  (izreka)  PAREMIJA  372  [Vidi]
679  Gură să aĭ đi apă şî đi mînkare, ļimbă sî naĭ.Usta da imaš za vodu i hranu, jezik da nemaš.  (izreka)  PAREMIJA  372  [Vidi]
680  Urîtă nunta kîńaskă, da şî măĭ rîa omeńaskă.Ružna je pseća svadba, al je ljudska pravo zlo.  (izreka)  PAREMIJA  372  [Vidi]
681  Urîtu baće ku bîtu, da frumuosu frîînźe uosu.Ružan bije štapom, a lepotan kosti lomi.  (izreka)  PAREMIJA  370  [Vidi]
682  Lumĭa ka ļegumĭa.Narod je kao čorba.  (izreka)  PAREMIJA  370  [Vidi]
683  Sufļitu-n vînt, uasîļi-n pomînt.Duša u vetar, kosti u zemlju.  (izreka)  PAREMIJA  370  [Vidi]
684  Kînd minće n-are, munkă mare.Kad pameti nema, muka golema.  (izreka)  PAREMIJA  368  [Vidi]
685  KÎNĆIKU LU BRAD Ș-ALU ĆEĬPESMA O JELI I LIPI  (balada)  POEZIJA  368  [Vidi]
686  Un śuob ku unt, tuota lumĭa ung.Mali sud sa maslom ceo svet omasti.  (zagonetka)  ZAGONETKA  367  [Vidi]
687  Satu nuostru mare rău: buoi a ĭeşît, da karu n-a măĭ tunat.Naše selo je golemo: volovi izašli, a kola još nisu ušla.  (izreka)  PAREMIJA  367  [Vidi]
688  Śe auđe fața, sî n-audă duosu.Što čuje lice, da ne čuje naličje. /ili: Što čuje osoje, da ne zna prisoje./  (izreka)  PAREMIJA  367  [Vidi]
689  Pin tufiță pask o mńoriță.Kroz šumicu napasam ovčicu.  (zagonetka)  ZAGONETKA  366  [Vidi]
690  Vrći, vrći, tup!Vrti, vrti, bup!  (zagonetka)  ZAGONETKA  366  [Vidi]
691  Kalu şî karuța, şî bań împrumut, să nu daĭ la ńima.Konja i karuce, i novac na zajam, nikom da ne daješ.  (izreka)  PAREMIJA  366  [Vidi]
692  Kînd faś la ińimă pi vuoĭe, la kap faśe ńevuoĭe.Kad srcu činiš po volji, glavi ćiniš nevolju.  (izreka)  PAREMIJA  366  [Vidi]
693  Ś-aĭ katat, aĭ aflat.Što si tražio, to si našao.  (izreka)  PAREMIJA  365  [Vidi]
694  Nu-ĭ înkĭapă kolači-n traĭstă.Ne staju mu kolači u torbu.  (izreka)  PAREMIJA  365  [Vidi]
695  Tata vĭarđe, da kopiĭi ruoşîĭ.Otac zelen, a sva deca crvena.  (zagonetka)  ZAGONETKA  363  [Vidi]
696  Ursu muort, da urĭakĭa zbaće.Medved mrtav, a uho mu mrda.  (zagonetka)  ZAGONETKA  363  [Vidi]
697  Kînd nuĭe pîńe, bună şî koļaşă.Kad neba ’leba, dobar je i kačamak.  (izreka)  PAREMIJA  363  [Vidi]
698  Vinu şî oțătu sa fak ku înśetu.Vino i sirće prave se strpljivošću.  (izreka)  PAREMIJA  363  [Vidi]
699  Un malaĭ ku doă fĭață.Jedna proja sa dva lica.  (zagonetka)  ZAGONETKA  362  [Vidi]
700  Ka pula muaļe.Kao mrtav kurac.  (izraz)  PAREMIJA  362  [Vidi]
701  Ku kuru șî ku furu sreće nu măĭ aĭ, ńiś nainće nu măĭ daĭ.Sa kurvanjem i sa krađom nema sreće ni napretka.  (izreka)  PAREMIJA  362  [Vidi]
702  Moruońu întîń manînkă đintr-a luĭ.Vampir prvo pojede svojtu.  (izreka)  PAREMIJA  360  [Vidi]
703  Đin đinț strînź, đin kur înpinź, đin mîń traź, ş-abĭa o baź.Zube stiskaš, dupetom pritiskaš, rukama vučeš, jedva je navučeš.  (zagonetka)  ZAGONETKA  359  [Vidi]
704  Totîrlata tună în gaură gata.Okruglo, u rupu ušlo.  (zagonetka)  ZAGONETKA  359  [Vidi]
705  MA TRÎMĬES MUMA LA MUNĆEU PLANINU ME POSLA NANA  (erotika)  POEZIJA  359  [Vidi]
706  Sa-npreună sîrbaćiku ku ńesîrbaćiku să fiĭe fraț.Sastaju se divlji i pitomi da se pobratime.  (zagonetka)  ZAGONETKA  357  [Vidi]
707  Fițar maļiga ta!Proklet ti bio kačamak!  (kletva)  PAREMIJA  357  [Vidi]
708  Duśaćaĭ la măriļi ńagre!Idi u crno more!  (izreka)  PAREMIJA  356  [Vidi]
709  Voĭńiku nu pļakă la drum pănă nu kîntă kokuoşî.Čovek ne polazi na put dok ne zapevaju petli.  (izreka)  PAREMIJA  355  [Vidi]
710  Śe faśe ĭepuru kînd înpļińiaşće un an?
— Pļakă pi duoĭ.
Šta radi zec kad napuni godinu?
— Počinje drugu.  
(pitalica)  PAREMIJA  355  [Vidi]
711  Tuot într-un śubăr mĭarźe.Sve u jednu kacu ide.  (izreka)  PAREMIJA  355  [Vidi]
712  Kum ĭe draku, aşa ĭe şî prokļetu.Kakav je đavo, takav je i vrag.  (izreka)  PAREMIJA  354  [Vidi]
713  Ńiś o dobîndă n-aĭ đin ibomńikă, dakă đi ĭa nu-ț șćiĭe muĭarĭa.Nikakve vajde nemaš od švalerke, ako ti za nju ne zna žena.  (izreka)  PAREMIJA  354  [Vidi]
714  Sa źuară kă nu fură, da fuźe ku rața-n gură.Kune se da ne krade, a beži s plovkom u zubima.  (izreka)  PAREMIJA  352  [Vidi]
715  Să traim traĭu, să mînkăm malaĭu.Da živimo život, da izjedemo proju.  (izreka)  PAREMIJA  350  [Vidi]
716  KUM ĬE PI LUMĬA-ĬAKAKO JE NA ONOM SVETU  (pripovetka)  PROZA  347  [Vidi]
717  Nu sa spomîntă lupu ku pĭaļa uoi.Ne plaši se vuk ovčjom kožom.  (izreka)  PAREMIJA  346  [Vidi]
718  Điźaba ăĭ pe Dumńeḑău, kînd n-aĭ pe al tău.Badava imaš Boga kad nemaš svoga.  (izreka)  PAREMIJA  346  [Vidi]
719  Vĭađe prașu-n ukĭu tuoĭa, da nu vĭađe bîrna în aluĭ.Vidi trun u tuđem oku, a u svom ne vidi gredu.  (izreka)  PAREMIJA  346  [Vidi]
720  Kînd baće pîşļa, sa marită văduviļi.Kad duva severac, udaju se udovice.  (izreka)  PAREMIJA  345  [Vidi]
721  Bată-l śerĭu, dabugda!Ubilo ga nebo, dabogda  (kletva)  PAREMIJA  345  [Vidi]
722  Una ḑîśe: făće ḑîuă, una ḑîśe: făće nuapće, alalaltă: făće śe vi vrĭa, miĭe đi grĭeu tot aşa.Jedna veli: nek je dan, jedna veli: nek je noć, a sledeća: neka bude bilo kako, meni teško podjednako.  (zagonetka)  ZAGONETKA  344  [Vidi]
723  A veńit apa şî la muara mĭa.Došla je voda i na moju vodenicu.  (izreka)  PAREMIJA  343  [Vidi]
724  Mulće trăbe, da puțîńe ĭastă.Mnogo treba, a malo ima.  (izreka)  PAREMIJA  343  [Vidi]
725  Kînd ći văd bińe, în dă-n gînd đi ćińe.Tek kad te ugledam, ja te se setim.  (izreka)  PAREMIJA  342  [Vidi]
726  Aźuns suariļi la burik!Sunce je došlo na pupak!  (izreka)  PAREMIJA  342  [Vidi]
727  Đin şađere nuĭe avere.Od sedenja nema vajde.  (izreka)  PAREMIJA  340  [Vidi]
728  Pitulće în tufă mare, đi sî puoț șî fuok sî faś.Sakrij se u velikoj šumi, da možeš i vatru da naložiš.  (izreka)  PAREMIJA  340  [Vidi]
729  Pĭatra mikă rastuarnă karu, kî pĭ-a mare vĭeḑ șî daĭ okuol.Mali kamen prevrće kola, jer veliki vidiš pa ga zaobiđeš.  (izreka)  PAREMIJA  340  [Vidi]
730  FOAĬE VERĐE, PELENIŢĂZELEN LISTAK OD PELINA  (lirika)  POEZIJA  339  [Vidi]
731  Će duś la nuntă fara fus dă pripaş.Ideš na svadbu bez ražnja za pečenicu.  (izreka)  PAREMIJA  338  [Vidi]
732  Kît guod krĭașće dovļaćiļi đi mare, vrĭežî sa uskă.Koliko god dulek velik da izraste, vreža se osuši.  (izreka)  PAREMIJA  338  [Vidi]
733  DAĬKO, PINTRU UOKI TÎĂĬZBOG TA TVOJA OKA DVA  (lirika)  POEZIJA  337  [Vidi]
734  Kum ĭe muĭkița, așa ĭe șî fećița.Kakva majčica, takva ćerkica.  (izreka)  PAREMIJA  337  [Vidi]
735  Măĭ mare pakat ĭe kînd la parinț numirĭ bukaturļi.Najveći je greh kad roditeljima brojiš zalogaje.  (izreka)  PAREMIJA  337  [Vidi]
736  Dukî-sa bĭestrîga suśind șî-nvîrćind ka frunḑa pluopuluĭ.Nek ide bestraga, okrećući se i vrteći ko topolov list.  (kletva)  PAREMIJA  336  [Vidi]
737  ABĬA AŞĆETJEDVA ČEKAM  (vic)  PROZA  333  [Vidi]
738  La kosît nu sa kată minće bună, numa să fiĭ tare șă naruod.Za kosidbu se ne traži neka pamet, nego da budeš jak i lud.  (izreka)  PAREMIJA  332  [Vidi]
739  Ţuĭ, țuĭ, stăĭ sî ma suĭ!Curik, curik, stani da se popnem!  (zagonetka)  ZAGONETKA  331  [Vidi]
740  Fîće fraće şi ku draku pănă nu treč punća.Budi brat i s đavolom, dok brvno ne pređeš.  (izreka)  PAREMIJA  331  [Vidi]
741  Trasńićar đin sańin!Ubio te grom iz vedra neba!  (psovka)  PAREMIJA  331  [Vidi]
742  Am o mńoriță ku mațîļi pistriță.Imam ovčicu šarenih creva.  (zagonetka)  ZAGONETKA  330  [Vidi]
743  Kumnată, măĭ bună bukată.Svastika je naslađe voće.  (izreka)  PAREMIJA  330  [Vidi]
744  Afurisît ka vulpĭa.Lukav kao lisica.  (izreka)  PAREMIJA  329  [Vidi]
745  ŚE S-A VINĐIKAT KU SKRUMU ĐI ȚUALĂ?ŠTA SE LEČILO ZGUROM OD ODEĆE?  (obicaj)  PROZA  328  [Vidi]
746  Pi un bușćan duoĭ burĭeț.Na jednom panju dve pečurke.  (zagonetka)  ZAGONETKA  328  [Vidi]
747  A beļit pula đin nuod.Zagulio kurac iz korena.  (izreka)  PAREMIJA  328  [Vidi]
748  Kasa fara kîńe ka uomu fara urĭekĭ.Kuća bez psa, kao čovek bez ušiju.  (izreka)  PAREMIJA  328  [Vidi]
749  Ńam đi pi tuļan.Rod po klipu.  (izreka)  PAREMIJA  328  [Vidi]
750  Kare află ban în kaļe, îndată să însuară.Ko nađe novčić na putu, skoro se ženi.  (verovanje)  VEROVANJA  328  [Vidi]
751  Kare vrĭa să n-aĭbă șobuoļ șî șokîț în kasă, la Kraśun trăbe să ĭa kaśula stapînuluĭ șî să măture puodu kășî ku ĭa înapuoĭ.Ko hoće da nema pacove i miševe u kući, neka na Božić uzme domaćinovu šubaru i njome pomete kućni pod unazad.  (verovanje)  VEROVANJA  328  [Vidi]
752  Zbĭară ruĭka-n duos.Riče krava u šumi.  (zagonetka)  ZAGONETKA  327  [Vidi]
753  Kaku-ma-n gurița luĭ!Poserem mu se u ustašca njegova!  (psovka)  PAREMIJA  327  [Vidi]
754  Borîndău faśe kuru rău.Borindeu je zlo za dupe.  (izreka)  PAREMIJA  327  [Vidi]
755  Faśe bińe, kînd are ku śińe.Čini dobro, kad ima s kim.  (izreka)  PAREMIJA  325  [Vidi]
756  Kaku-ma-n sufļitu luĭ!U dušu mu se poserem!  (psovka)  PAREMIJA  325  [Vidi]
757  În marta măĭ ńinźe odată, kă lupi n-ažuns în fîurarĭ să manînśe zapada tuată.U martu još jednom pada sneg, jer kurjaci nisu stigli u feberuaru da pojedu sav sneg.  (izreka)  PAREMIJA  325  [Vidi]
758  Kînd o bag - baş mi drag, kînd o skot - nu măĭ pot!Kad ga stavim - lepo mi je, kad ga vadim - muka mi je!  (izreka)  PAREMIJA  324  [Vidi]
759  Manînś kakat ku kîńi la gard.Jedi govna sa psima kraj ograde.  (psovka)  PAREMIJA  324  [Vidi]
760  Mînka-ć-ar frĭenga!Izjela te frenga!  (kletva)  PAREMIJA  324  [Vidi]
761  KUKUĻIEŢ KU PĬAŃE VĬERḐKUKAVICE, ZELEN-PERKO  (lirika)  POEZIJA  323  [Vidi]
762  Ţapînă în izmĭańe.Krutovilo u gaćama.  (zagonetka)  ZAGONETKA  323  [Vidi]
763  Bĭa ku sanataće! (Skurt) Ku sanataće!Pij u zdravlju! (Skraćeno) U zdravlje!  (zdravica)  PAREMIJA  323  [Vidi]
764  Kînd ń-ar ćemĭa đi babe, sa-r zatri pomîntu.Kad bismo se bojali baba, propao bi svet.  (izreka)  PAREMIJA  323  [Vidi]
765  MA-NSURAĬ, LUVAĬ MUĬAREOŽENIH SE, UZEH ŽENU  (satira)  POEZIJA  323  [Vidi]
766  Să-ĭ fiĭe aram șî katran!Neka mu bude čemer i jad!  (kletva)  PAREMIJA  322  [Vidi]
767  Măĭ bun grîu ĭe-n sako-l pļin.Najbolje žito je u punoj vreći.  (izreka)  PAREMIJA  321  [Vidi]
768  ŚE NU TRĂBE ŃIŚKÎND SÎ SA SPUNĂŠTA SE NIKAD NE SME PRIZNATI  (anegdota)  PROZA  321  [Vidi]
769  Fă śe faśe lumĭa tuată, n-aļerga dupa al naruod înainće.Čini ono što svi čine, ne trči za ludom što prednjači.  (izreka)  PAREMIJA  320  [Vidi]
770  Fakut a puļi.Urađen preko kurca.  (izraz)  PAREMIJA  319  [Vidi]
771  Kaku-ma-n prazńiku luĭ!U slavu mu se poserem!  (psovka)  PAREMIJA  319  [Vidi]
772  Kînd îĭ đi kap la mîț ĭel sa kakă în postaua ku fańină.Kad izaziva sudbinu, mačka se usere u korito s brašnom.  (izreka)  PAREMIJA  319  [Vidi]
773  Sî trasńaskă-n ćińe, șî-n gogița tĭa, dabogda!Grom spalio tebe, i tvoju glavu, dabogda!  (psovka)  PAREMIJA  319  [Vidi]
774  Nu-nvața bîșćelarĭu kum sa krĭesk krîstavĭețî.Ne uči baštovana kako se gaje krastavci.  (izreka)  PAREMIJA  318  [Vidi]
775  Al muort kare n-are znamîn la morminț, pră lumĭa-ĭa ĭe fîr dă kasă.Pokojnik koji na grobu nema spomenik, na onom svetu nema kuću.  (verovanje)  VEROVANJA  318  [Vidi]
776  Tot nat traźe fuok pi turta luĭ.Svako navlači vatru na svoju pogaču.  (izreka)  PAREMIJA  318  [Vidi]
777  Dakă muĭarĭa înkarkată fură śuava, aĭa ś-a furat sa faśe-n sămn pi statu kopiluluĭ, șî ramîńe pi ĭel pănă la muarćeAko trudnica ukrade nešto, to što je ukrala javlja se kao znak na telu deteta, i ostaje na njemu do smrti.  (verovanje)  PAREMIJA  318  [Vidi]
778  PLUOSKA GOVI ÎN TANDAMLADINA BUKLIJA U TANDI  (obicaj)  PROZA  317  [Vidi]
779  DANŚU AL PRIŚEPUTDOSETLJIVI DANČE  (vic)  PROZA  316  [Vidi]
780  Şćiu tuot, ma nu puot.Znam sve, al’ ne mogu.  (izreka)  PAREMIJA  316  [Vidi]
781  Minće kă nu fură, da fuźe ku rața-n gură.Laže da ne krade, a beži s plovkom u ustima.  (izreka)  PAREMIJA  315  [Vidi]
782  Fućaćar sapa șî lopata, șî kopilu lu tata.Jebale te motike i lopate, i sin moga tate.  (psovka)  PAREMIJA  315  [Vidi]
783  Kînd kokuoșu kîntă pi prag ku kapu kîtra ușa, o să vină guoșći îndată, da kînd kîntă în lăturĭ, ku kuru kîtra kasă, đin kasa-ĭa o sî sa dukă vrunu ĭuta (o sî muară).Kad petao peva na pragu kuće, sa glavom okrenutom ka vratima, uskoro će doći gosti, a kad peva na stranu, sa leđima ka kući, iz te kuće će brzo neko otići (umreti).  (verovanje)  VEROVANJA  314  [Vidi]
784  Bîtu țîńe lumĭa șî pomîntu.Motka drži svet i zemlju.  (izreka)  PAREMIJA  313  [Vidi]
785  Ĭaće tîrpîĭa, dabuogda!Trpija te uzela, dabogda!  (izreka)  PAREMIJA  313  [Vidi]
786  Kapu vakuluĭ a veńit, șî ńimika, numa kînd va veńi kuru drakuluĭ, atunśa n-o sî fiĭe bun!Smak sveta je došao, i ništa, ali kad bude stiglo dupe đavolovo, onda neće biti dobro!  (izreka)  PAREMIJA  313  [Vidi]
787  La păru labdat nu pļeka ku saku, numa ku pîzanarĭu.Kod hvaljene kruške ne idi sa džakom, nego sa džepom.  (izreka)  PAREMIJA  312  [Vidi]
788  A mînat vulpĭa, d-a prins lupu.Terali lisicu, a uhvatili vuka.  (izreka)  PAREMIJA  312  [Vidi]
789  Dakă vrĭeĭ să fiĭ gazdă, nu puoț în tota sara să traź la patu tĭeu.Ako hoćeš da budeš gazda, ne možeš svake večeri da legaš u svoj krevet.  (izreka)  PAREMIJA  310  [Vidi]
790  ALUNU, MĂĬ BATRÎN ĻEMN PI POMÎNTLESKA, NAJSTARIJE DRVO NA SVETU  (verovanje)  VEROVANJA  310  [Vidi]
791  ARATARĬA MÎȚULUĬMAČKINO PREDSKAZANJE  (verovanje)  PROZA  309  [Vidi]
792  Nu da ku baĭkuańe în dumńeḑîu.Ne bacaj se kamenjem na boga.  (izreka)  PAREMIJA  309  [Vidi]
793  Bruaska nu kîntă fara baltă.Žaba bez bare ne krekeće.  (izreka)  PAREMIJA  309  [Vidi]
794  A krĭeskut ku skućiku la kur.Odraso je sa pelenom na dupetu.  (izreka)  PAREMIJA  309  [Vidi]
795  Fi kuminće đinainće.Budi miran s ’prednje’ strane.  (izreka)  PAREMIJA  309  [Vidi]
796  Nu puoț tu sî faś fuarfiś ku mińe.Ne možeš ti da praviš makaze od mene.  (izreka)  PAREMIJA  308  [Vidi]
797  Kare îmblă, mulće vĭađe.Ko putuje, mnogo vidi.  (izreka)  PAREMIJA  308  [Vidi]
798  Nu faśe tuată bîza mńarĭe.Ne pravi med svaka buba.  (izreka)  PAREMIJA  308  [Vidi]
799  Kînd faś la ińimă pi vuoĭe, la kap faś ńevuoĭe.Kad srcu činiš po volji, glavi činiš nevolju.  (izreka)  PAREMIJA  308  [Vidi]
800  Măĭ grĭeu blastăm rumîńesk: „Dabuogda să muară fara lumanarĭe!”Najteža vlaška kletva: „Dabogda umro bez sveće!”  (kletva)  PAREMIJA  308  [Vidi]
801  Mĭarźe, mĭarźe, nu măĭ stă.Ide, ide i ne staje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  307  [Vidi]
802  Al bun ku al naruod sînt fraț.Dobar i lud su braća.  (izreka)  PAREMIJA  307  [Vidi]
803  Pula, kînd aĭ măĭ mult đi kît śe-ț trăbe đi kasă, măĭ bun s-o taĭ, đi kît să-nparț pin odăĭļi lu tuoĭa.Kurac, kad imaš više nego što ti treba za kuću, bolje da isečeš, nego da deliš po tuđim kućama.  (izreka)  PAREMIJA  307  [Vidi]
804  Śe alaman, să fi skuos uomu pula kîtra ĭel, șî pi ĭa a fi luvato.Kakva alavetina, da mu čovek kurac pokaže, i njega bi uzeo.  (izreka)  PAREMIJA  306  [Vidi]
805  A FUOST UN MUOȘ Ș-O BABĂBILI JEDAN DED I BABA  (satira)  POEZIJA  306  [Vidi]
806  FIRĬA-Ĭ MUĬKĂ BLASTAMATĂPROKLETA MI BILA, MATI  (lirika)  POEZIJA  305  [Vidi]
807  KÎRȚA, KÎRȚAŠKRIPA, ŠKRIPA  (erotika)  POEZIJA  305  [Vidi]
808  Nu fak iĭ brînḑă amînduoĭ.Neće oni (dugo) sir da prave (zajedno).  (izreka)  PAREMIJA  305  [Vidi]
809  Nu vorbi ku gura fara ćińe.Ne govori ustima bez tebe.  (izreka)  PAREMIJA  305  [Vidi]
810  Nu turna vuorbe ńimîśinaće.Ne sipaj neprobrane reči.  (izreka)  PAREMIJA  305  [Vidi]
811  Ĭapa ku fuńa lungă sa zbaće kum vrĭa ĭa.Kobila sa dugim povocem rita se kako ona hoće.  (izreka)  PAREMIJA  305  [Vidi]
812  Kînd ći daĭ dupa-l naruod, măĭ naruod iș đikît ĭel.Kad za ludim ideš, luđi si od njega.  (izreka)  PAREMIJA  305  [Vidi]
813  Daĭ ku mîna, ĭaĭ ku piśuariļi.Daješ ruk, uzimaš nogama.  (izreka)  PAREMIJA  305  [Vidi]
814  Stăĭ, pănă vin đi la muară.Čekaj, dok dođem sa vodenice.  (izreka)  PAREMIJA  305  [Vidi]
815  Nu stau đi taĭnă.Nemam vremena za razgovor.  (izraz)  PAREMIJA  304  [Vidi]
816  Fata mare, pizda tare.
Ku ļinđiku taĭe fĭer,
Da puļiļi numa pĭer.
Mlada cura, pička jaka.
Sikiljčetom gvožđe seče,
A kurčevi samo ginu.
  
(erotika)  POEZIJA  304  [Vidi]
817  GLUME LA ȘĂḐÎTUORĬŠALE NA SEDELJKAMA  (satira)  POEZIJA  304  [Vidi]
818  Nu ći prinđe-n uara dakă nu șćiĭ sî źuoś.Ne hvataj se u kolo ako ne znaš da igraš.  (izreka)  PAREMIJA  304  [Vidi]
819  Futuț pizda mînta!Jebem ti mater!  (psovka)  PAREMIJA  304  [Vidi]
820  Futuț pi mum’ta-n pizdă!Jebem ti mater u pičku!  (psovka)  PAREMIJA  304  [Vidi]
821  AĐET BATRÎN LA OVEĐEŃESTARI OBIČAJ NA VAVEDENJE  (obicaj)  VEROVANJA  304  [Vidi]
822  ŞÎAĐE MUOŞU PI ŹUBANSEDI ČIČA NA ŽIBANU  (erotika)  POEZIJA  303  [Vidi]
823  ÎNTUORS ÎN PĂTURĂOKRETANJE U PONJAVI  (obicaj)  PROZA  303  [Vidi]
824  Kopil đin sat no-l faś đi śuakă ńiśkînd.Dete iz sela ne učiniš brđaninom nikad.  (izreka)  PAREMIJA  303  [Vidi]
825  Bușćano-l mik rastuarnă karu, kî đa-l mare ći pazășć.Mali panj prevrće kola. Od velikog se čuvaš.  (izreka)  PAREMIJA  303  [Vidi]
826  S-a atîrnat ka grapița đi ĭel.Zakačio se kao krpelj za njega.  (izreka)  PAREMIJA  302  [Vidi]
827  Tot satu ku zanatu, tot kotunu ku raśunu, tuota kasa ku ađetu.Svako selo i zanat, svaki katun i račun, svaka kuća običaj.  (izreka)  PAREMIJA  301  [Vidi]
828  Nu bĭa ka đin paru babi.Ne pij kao iz babine čaše.  (izreka)  PAREMIJA  301  [Vidi]
829  Kînd śurĭeḑu kîntă-n duos, o sî sa vrĭemuĭe ĭuta.Kad sova peva šumi, brzo će se promeniti vreme.  (verovanje)  VEROVANJA  301  [Vidi]
830  Ś-a mînkat lupu nu măĭ vĭeḑ.Što je pojeo vuk više ne vidiš.  (izreka)  PAREMIJA  300  [Vidi]
831  Lupu păru skimbă, da narau nu.Vuk dlaku menja, a ćud ne.  (izreka)  PAREMIJA  299  [Vidi]
832  Tot nat ku pizda mînsa.Svako sa svojom pičkom materinom.  (izreka)  PAREMIJA  299  [Vidi]
833  Tot borđeĭu obićeĭu.Svaki burdelj i običaj.  (izreka)  PAREMIJA  299  [Vidi]
834  Kînd kîntă kuku aproapiĭe đi koļibă, nuĭe bun, da kînt kîntă pi kasă, rău đi muarće.Kad kukavica peva blizu kuće, ne valja, a kad peva na kući, sluti smrt (neko će iz kuće umreti).  (obicaj)  VEROVANJA  299  [Vidi]
835  Kînd rîndurĭariļi vin pi źuos, pluaĭe îndată, da kînd vin pi sus, pluaĭe măĭ amînat.Kad lastavice lete nisko, kiša će ubrzo, a kad lete visoko, kiša će kasnije.  (verovanje)  VEROVANJA  298  [Vidi]
836  MUĬKA MĬA KU ĆUOKU MAREMAJKO MOJA DUGOKLJUNA  (uspavanka)  POEZIJA  297  [Vidi]
837  KUM VĬAĐE BABAKAKO BABA VIDI  (anegdota)  PROZA  297  [Vidi]
838  Kare bĭa țuĭkă đi prună, nu măĭ are kimĭașă bună.Ko pije šljivovicu, neće imati košuljicu.  (izreka)  PAREMIJA  297  [Vidi]
839  Nu șćiĭe ńiś sî đa ku nasu la mîță-n kur.Ne ume ni nosom da pogodi mačku u dupe.  (izreka)  PAREMIJA  297  [Vidi]
840  Șuiră puļi.Svira kurcu.  (izraz)  PAREMIJA  297  [Vidi]
841  Puot sî bĭeu, nu mis țîgan sî ḑîk ba.Mogu da pijem, nisam Ciga da odbijem.  (izreka)  PAREMIJA  297  [Vidi]
842  RUGAMÎNT LA LUNĂ NOĂMOLITVA MLADOM MESECU  (molitva)  POEZIJA  297  [Vidi]
843  Fuźe ka mîța udă.Beži kao pokisla mačka.  (izraz)  PAREMIJA  296  [Vidi]
844  Fraț sînt fraț pănă nu-npart turta.Braća su braća dok ne dele proju.  (izreka)  PAREMIJA  296  [Vidi]
845  Dakă aļeg đin bań șî đin uamiń, đin muĭerĭ n-aļeg.Ako probiram pare i ljude, žene ne probiram.  (izreka)  PAREMIJA  296  [Vidi]
846  Îş a baut viĭața.Propio je svoj život  (izraz)  PAREMIJA  295  [Vidi]
847  Đi la kare ĭe fakut, bun ĭe, da đi kare - șî măĭ bun.Od koga je pravljeno, dobro je, za koga - još bolje.  (izreka)  PAREMIJA  295  [Vidi]
848  Uaĭa śe nu duśe lîna, măĭ bun s-o manînśe lupi.Ovcu kojoj runo smeta, bolje da izjedu vuci.  (izreka)  PAREMIJA  295  [Vidi]
849  BLAGOVĬAȘĆE, BLAGOVĬAȘĆE!BLAGOVESTI, BLAGOVESTI!  (satira)  POEZIJA  295  [Vidi]
850  S-a pișat śerbu în apă!Pišao je jelen u vodu!  (izreka)  PAREMIJA  295  [Vidi]
851  Șuiră tu la kuru tĭeu, kî la-l mĭeu nu șćiĭ kînćiku.Sviraj ti svom dupetu, jer mojemu ne znaš pesmu.  (izraz)  PAREMIJA  294  [Vidi]
852  Kîńiļi ăl batrîn nu sa-nvată să latre.Staro se kuče ne uči da laje.  (izreka)  PAREMIJA  294  [Vidi]
853  Urma đi uom ĭe pi lînga baltă, nu alu draku.Čovekov trag je oko bare, ne đavolov.  (izreka)  PAREMIJA  293  [Vidi]
854  Gazdă mare: unđe tatî-su a țînut sarĭa ĭel akuma țîńe fańina.Veliki gazda: gde mu je otac držao so on sad drži brašno.  (izreka)  PAREMIJA  292  [Vidi]
855  Lukru, lukru, nu măĭ stau, da nainće nu măĭ dau.Radim, radim bez prestanka, a napretka nema.  (izreka)  PAREMIJA  292  [Vidi]
856  ŚE NU MA FAK UN STRÎGUOĬZAŠTO NISAM NOĆNI LEPTIR  (erotika)  POEZIJA  292  [Vidi]
857  Rău făr đi muĭare ka opinka făr đi urḑîaļe, ka skruafa făr đi pĭaļe.Zlo je bez žene kao opanak bez oputa, kao krmača bez kože.  (izreka)  PAREMIJA  289  [Vidi]
858  A beļit burta puļi.Ogulio kurčev stomak.  (izreka)  PAREMIJA  289  [Vidi]
859  Puopa fara lukru îş boćaḑă kuaiļi.Besposleni pop krsti svoja muda.  (izreka)  PAREMIJA  288  [Vidi]
860  Pi şîaļe bobonată, da pi burtă înblanată.Na leđima ispupčena, na stomaku ravna.  (zagonetka)  ZAGONETKA  287  [Vidi]
861  Dakă mis țîgan, nu mis kurkan.Ako sam Ciganin, nisam ćuran.  (izreka)  PAREMIJA  287  [Vidi]
862  Bat ka kurka.Pijan kao ćurka.  (izraz)  PAREMIJA  286  [Vidi]
863  Kum ț-așćerń, așa duorm.Kako prostreš, tako spavaš  (izreka)  PAREMIJA  285  [Vidi]
864  KUKU KÎNTĂ, MĬERLA ḐÎŚEKUKAVICA PEVA A KOS ZBORI  (lirika)  POEZIJA  285  [Vidi]
865  Stă în tufă da nu suflă.U žbunju stoji a ne diše.  (zagonetka)  ZAGONETKA  283  [Vidi]
866  Vaka nu puoț numa să mulź, muara kîćodată să-ĭ daĭ șî fîn.Kravu ne možeš samo da muzeš, mora ponekad i da je nahraniš.  (izreka)  PAREMIJA  283  [Vidi]
867  La lovit suariļi. Ĭ-a dat în kap, kă a mĭers ku kapu guol.Udarilo ga sunce. Udarilo ga je u glavu, jer je išao gologlav.  (izraz)  PAREMIJA  281  [Vidi]
868  BUNA ḐÎUA, ŹUBAŃE

Buna ḑîua, źubańe!
Țamtaļe, Milańe!
Să măĭ bĭeu kîta rakiu
Kî nușću la ćimp da mis viu!

DOBAR DAN, ŽBANE!

- Dobar dan, žbane!
- Dobar dan, Milane!
- Da cugnem još jednom rakiju,
Jer ne znam da li ću dogodine biti živ!
  
(zdravica)  PAREMIJA  281  [Vidi]
869  Tota nat ku nakazu luĭ.Svako je sa svojom mukom.  (izreka)  PAREMIJA  280  [Vidi]
870  Ći ĭaĭ dupa-l naruod, măĭ naruod iș đi kît ĭel.Ako se povedeš za ludakom, luđi si od njega.  (izreka)  PAREMIJA  280  [Vidi]
871  Arańeșć kîńiļi să-ț manînśe vîńiļi.Hraniš pseto da ti jede živce.  (izreka)  PAREMIJA  279  [Vidi]
872  Kare-nparće, parće-ș faśe.Ko deli, sebi dodeli.  (izreka)  PAREMIJA  279  [Vidi]
873  Đi la bîșćelarĭ ažuns la pîkurarĭ.Od baštovana spao na čobana.  (izreka)  PAREMIJA  279  [Vidi]
874  Kurvariĭa păn’ sa puaće, da bețîĭa păn’ la muarće.Švaleraj dok se može, a pijanstvo je do smrti.  (izreka)  PAREMIJA  278  [Vidi]
875  Gaina dupa śe manînkă ĭa șćarźe ćiku.Kokoška posle jela obriše kljun.  (izreka)  PAREMIJA  276  [Vidi]
876  Kum ĭe muĭkița, așa ĭe șî fećița.Kakva je majčica, takva je i ćerkica.  (izreka)  PAREMIJA  276  [Vidi]
877  BALMUȘBELMUŽ  (obicaj)  PROZA  276  [Vidi]
878  Kar’ sa skuală măĭ đinuapće, ļi vĭađe pi tuaće.Ko rano ustane, nagleda se svega.  (izreka)  PAREMIJA  275  [Vidi]
879  Pustîń sî ramîń, dabuogda!Sam da ostaneš, dabogda!  (kletva)  PAREMIJA  275  [Vidi]
880  Ļemnu okoļeșć, da-n bușćan ći-n pĭađiś.Drvo zaobiđeš, a o panj se saplićeš.  (izreka)  PAREMIJA  274  [Vidi]
881  Muĭarĭa mikă sa suĭe pi opinkă, șî dă gura făr’ đi frikă.Mala žena na opanak se penje, i ljubi bez straha!  (izreka)  PAREMIJA  274  [Vidi]
882  Dabuogda să-ț krĭaskă kurpinu pi kuoș.Dabogda ti lijan nicao kroz dimnjak.  (kletva)  PAREMIJA  273  [Vidi]
883  Fată mare înśinsă ku doăsprîaśe braśirĭ.Udavača, sa dvanaest tkanica opasana.  (zagonetka)  ZAGONETKA  273  [Vidi]
884  Ku aku n-a kućeḑat sî sa lukre la Luńa pastuorilor șî-n nuapća lu Sîntuađirĭ.Iglom nije smelo da se radi na Čisti ponedeljak i u noćima tokom Todorovaca.  (verovanje)  VEROVANJA  273  [Vidi]
885  ANDRĬAUA, LUNA LUPILORDECEMBAR, MESEC VUKOVA  (verovanje)  VEROVANJA  273  [Vidi]
886  Kînd ăț trĭaśe śeva kaļa, trabe să ći-ntuorś triĭ paşurĭ înapoĭ.Kad ti nešto pređe put, treba da se vratiš tri koraka nazad.  (verovanje)  PAREMIJA  272  [Vidi]
887  KUKURIKU, MANDAKUKURIKU, MANDA  (uspavanka)  POEZIJA  272  [Vidi]
888  S-auđe da nu sa vĭađe.  (zagonetka)  ZAGONETKA  272  [Vidi]
889  Kînd ć-aĭ fakut, n-aĭ avut, akuma aĭ şă-l puorț đarîndu.Kad si se rodio, nisi ga imao, sada ga imaš, i svuda ga nosiš.  (zagonetka)  ZAGONETKA  271  [Vidi]
890  Nu skapîră amnarĭu la tuata pĭatra.Ne kreše ognjilo o svaki kamen.  (izreka)  PAREMIJA  271  [Vidi]
891  Futuț dumńeḑîu, să-ț fut!Jebem ti boga, da ti jebem!  (psovka)  PAREMIJA  271  [Vidi]
892  La kal strînźe frîu pănă nu ĭa mau.Konju pritegni uzde dok se ne pomami.  (izreka)  PAREMIJA  270  [Vidi]
893  Manînś kuaĭļi mĭaļe la Sînta Mariĭa Mare, făr đe sare!Izjedeš mi muda na Veliku Gospojinu, bez soli!  (kletva)  PAREMIJA  270  [Vidi]
894  Fuț, nu fuț, vrĭamĭa puļi trĭaśe.Jebo, ne jebo, vreme kurcu prolazi.  (izreka)  PAREMIJA  270  [Vidi]
895  Pănă a suit pi urs în păr, ĭ-a rupt urĭekiļi, da pănă la dubarît đin păr, ĭ-a rupt kuada.Dok su medveda popeli na krušku, počupali mu uši, a dok su ga sa kruške smakli, pokidali mu rep.  (izreka)  PAREMIJA  269  [Vidi]
896  Uaĭa kufurită kufurĭaḑă kîrdu tuot.Usrana ovca usere celo stado.  (izreka)  PAREMIJA  268  [Vidi]
897  Kît ĭe klańa đi mare, șokîćiļi în șîaļe o țîńe.Koliko da je stog veliki, miš ga na leđima drži.  (izreka)  PAREMIJA  268  [Vidi]
898  Futuĭ fata-n kur!Bem ti usud u dupe!  (izreka)  PAREMIJA  267  [Vidi]
899  Elen, belen, benbeliĭaElen, belen, benbelija  (brzalica)  PAREMIJA  267  [Vidi]
900  — Nană, śe vrĭame ĭe afară?
— Vrĭamĭa murgă ku kuada lungă, a mînkat ĭapa mĭa, s-a pus șî pĭ-a tĭa!
— Brate, kakvo je vreme napolju?
— Vreme tmurno s dugim repom, moju je kobilu pojelo, a sad je i tvoju načelo!  
(pitalica)  PAREMIJA  266  [Vidi]
901  Aĭ pruoşć nu sa samînă, iĭ rasăr sîngurĭ.Budale se ne seju, one same niču.  (izreka)  PAREMIJA  266  [Vidi]
902  Dakă nu puoț să-n daĭ mîna, nuĭe muara să ma-npinź.Ako ne možeš ruku da mi pružiš, ne moraš da me gurneš.  (izreka)  PAREMIJA  266  [Vidi]
903  Fi ku aĭa śe faśe lumĭa multă, nu aļerga dupa-l naruod înainće.Budi uz ono što čioni većina, ne trči za ludom koja predvodi.  (izreka)  PAREMIJA  266  [Vidi]
904  Vulpĭa-n fĭer đevină ĭe đi tuot.Uhvaćena lisica kriva je za sve.  (izreka)  PAREMIJA  265  [Vidi]
905  Șî vaka bĭa, ama șćiĭe kît.I krava pije, ali zna koliko.  (izreka)  PAREMIJA  265  [Vidi]
906  Manînkă ka lakusta.Jede kao skakavac.  (izreka)  PAREMIJA  265  [Vidi]
907  Duauă suruorĭ, una sa-nśinźe, una sa đisśinźe.Dve sestre, jedna se opasuje, druga raspasuje.  (zagonetka)  ZAGONETKA  264  [Vidi]
908  Sî aĭ obraz makra kît prinđe vîru źeĭśtuluĭ.Da imaš obraz makar koliko hvata vrh prsta.  (izreka)  PAREMIJA  264  [Vidi]
909  A veńit puļa șî suļa.Došli stojko i bojko.  (izreka)  PAREMIJA  264  [Vidi]
910  Ļimba lungă nuĭe bună, kă vin uoțî șî će omuară.Dug jezik nije dobar, jer dođu hajduci pa te ubiju.  (izreka)  PAREMIJA  262  [Vidi]
911  Ĭel ĭe gazdă mare, unđe tatî-su a țînut sarĭa, ĭel țińe fańina.On je veliki gazda, gde mu je otac držao so, on drži brašno.  (izreka)  PAREMIJA  262  [Vidi]
912  Kare tutuńașće, duarme ku puorśi-n pat.Ko puši, spava sa svinjama u krevetu.  (izreka)  PAREMIJA  261  [Vidi]
913  KUM ARANŹELU ĬA SUFĻITUKAKO ARANĐEL UZIMA DUŠU  (verovanje)  VEROVANJA  261  [Vidi]
914  Sa spomîntă ka ĭapa đi beșîna babi.Plaši se kao kobila od babinog prdeža.  (izreka)  PAREMIJA  260  [Vidi]
915  Vińe ku șapće lupĭ în kur.Dolazi sa sedam vukova u zadnjici.  (izreka)  PAREMIJA  260  [Vidi]
916  AĐETU LA AŹUN LA BUFAŃOBIČAJNI NA BADNJI DAN KOD BUFANA  (obicaj)  VEROVANJA  260  [Vidi]
917  NAĬKA ĆINÎR, ȘÎ KURVARĬMOJ JE DRAGI ŠVALER MLAD  (lirika)  POEZIJA  260  [Vidi]
918  Aluvatu ĭe žukariĭa babilor.Testo je babina igračka.  (izreka)  PAREMIJA  259  [Vidi]
919  Uaĭa numa śe trĭaśe pista drum, o ustură kuru đi fuame.Samo što pređe put, ovcu zasvrbi dupe od gladi.  (izreka)  PAREMIJA  259  [Vidi]
920  La kuru larg kuaĭļi sînt masura.Širokom dupetu muda su mera.  (izreka)  PAREMIJA  259  [Vidi]
921  Sîaśira sîaśiră, kuasa kosîașće, da Dumńeḑîu ći pazîașće.Srp žanje, kosa kosi, a Bog te čuva.  (izreka)  PAREMIJA  258  [Vidi]
922  Șăḑ la moșîĭa tĭa, șă nu ći ćiame ńiś đi țaru.Sedi na svom imanju i ni cara se ne boj.  (izreka)  PAREMIJA  258  [Vidi]
923  Kuru măĭ mare troșîk faśe.Dupe je najveći trošak pravi.  (izreka)  PAREMIJA  258  [Vidi]
924  UORĂ MARE, FĬAĆE N-AREIGRA KOLO, MOMA NEMA  (poskocica)  POEZIJA  258  [Vidi]
925  Îş a baut sanataća.Propio je svoje zdravlje.  (izraz)  PAREMIJA  257  [Vidi]
926  În kîrd mare o uaĭe slabă ļi kufuare pi tuaće.U velikom stadu, jedna slaba ovca usere ostale.  (izreka)  PAREMIJA  257  [Vidi]
927  Kîće pakaće pula faśe, ńiś dumńeḑîu nu ļi traźe.Koliko grehova kurac učini, ni bog ih ne okaje.  (izreka)  PAREMIJA  257  [Vidi]
928  Dupa śe prînḑ koļașă, kum aĭ bĭeșît, aĭ înflumînḑît.Kad ručaš kačamak, čim si prdnuo, ti si ogladnio.  (izreka)  PAREMIJA  257  [Vidi]
929  Un muoș tufloguos mînă puorśi-n duos.Šljampavi čiča svinje u šumu tera.  (zagonetka)  ZAGONETKA  256  [Vidi]
930  La țîgan un ļemn nu arđe, da la rumîn mulće șî tuaće ard.Kod Cige jedno drvo ne gori, a kod Vlaha puno, i sva gore.  (izreka)  PAREMIJA  256  [Vidi]
931  Unđe spuńe kî ĭe fuok, pazîaće kă apa ći-ńakă.Gde on kaže da je vatra, čuvaj se vode da se ne udaviš.  (izreka)  PAREMIJA  256  [Vidi]
932  Pļakă măĭ đinuapće, șă ļi vĭeḑ pi tuaće.Porani, pa da vidiš sve.  (izreka)  PAREMIJA  255  [Vidi]
933  Ĭuoćo - nuĭe!Evo je - nema je!  (zagonetka)  ZAGONETKA  255  [Vidi]
934  Kuodru đi pîńe ĭe măĭ apruape ńam.Parče hleba je najbliži rod.  (izreka)  PAREMIJA  255  [Vidi]
935  Kapiț đin triĭ pĭ-a măĭ lungă.Dobićeš od tri (stvari), najdužu.  (izreka)  PAREMIJA  255  [Vidi]
936  Nașu odată vĭađe pizda fińi.Kum samo jednom vidi kumičinu pičku.  (izreka)  PAREMIJA  254  [Vidi]
937  Nu sa masură măriļi ku źeĭśtu.Ne meri se more prstom.  (izreka)  PAREMIJA  254  [Vidi]
938  Puorko-l rîpat manînkă para măĭ bună.Šugava svinja pojede najbolju krušku.  (izreka)  PAREMIJA  254  [Vidi]
939  În kukuruḑ ș-în pulă ńiśkînd să nu krĭeḑ, kî puot să kadă kînd nu će nadăĭ.U kukuruz i u kurac nikad da ne veruješ, jer mogu da padnu kada se ne nadaš.  (izreka)  PAREMIJA  253  [Vidi]
940  Kare ĭe măĭ spurkat pi pomînt đi kît muĭarĭa? Ama apa ĭe đi aĭa fakută: kînd sa spală, îĭ manînś đin mînă.Ko je poganiji na svetu od žene? Ali voda je zato napravljena: kad se umije, jedeš joj iz ruke.  (izreka)  PAREMIJA  253  [Vidi]
941  Un buou kakă său.Jedna volina sere loj.  (zagonetka)  ZAGONETKA  251  [Vidi]
942  Măĭ mare gura đikît bukatura.Veća su usta od zalogaja.  (izreka)  PAREMIJA  251  [Vidi]
943  Sufļetu śĭare, da nuĭe pućare.Duša hoće, ali nema moći.  (izreka)  PAREMIJA  251  [Vidi]
944  Paza sîraśiĭa tĭa, șă nu ći ćemĭa đi ńima.Čuvaj svoje siromaštvo, i nikog se ne boj.  (izreka)  PROZA  250  [Vidi]
945  Miĭļi đinuntru da sućiļi đinafară.Hiljade unutra a stotine spolja.  (zagonetka)  ZAGONETKA  250  [Vidi]
946  Pula tună, pula ĭasă,
Pula faśe rînd în kasă.
Kurac ulazi i izlazi,
kurac pravi red u kući.  
(izreka)  PAREMIJA  249  [Vidi]
947  Uomu nu sa-nvață pănă nu sa-nțapă în morśilă.Čovek se ne opameti dok se ne zaglibi u blatu.  (izreka)  PAREMIJA  249  [Vidi]
948  Unu la ăĭs, unu la ća.Jedan na levo, drugi na desno.  (izreka)  PAREMIJA  249  [Vidi]
949  — Unđe mižluoku pomîntuluĭ?
— Aśiĭa, unđe staĭ tu! Dakă nu krĭeḑ, masură!
— Gde je središte zemlje?
— Tu, gde ti stojiš! Ako ne veruješ, meri!  
(pitalica)  PAREMIJA  249  [Vidi]
950  Pătura măĭ ĭut înpakă.Ponjava najbrže miri.  (izreka)  PAREMIJA  248  [Vidi]
951  Vîntu rastuarnă pomîntu.Vetar zemlju prevrće.  (zagonetka)  ZAGONETKA  248  [Vidi]
952  Ļipova pi ļipova, frunḑă vĭarđe, istîna.Lepljena pa slepljena, zelen-list, istina.  (zagonetka)  ZAGONETKA  248  [Vidi]
953  O ală mare ku țîță-n spinare.Velika ala sa sisom na leđima.  (zagonetka)  ZAGONETKA  248  [Vidi]
954  Nu ļeź gura la un sak, da sî ļeź la un sat.Teško svežeš jedan džak, a kamoli usta selu.  (izreka)  PAREMIJA  247  [Vidi]
955  Păru lung, șă minća skurtă.Duga kosa, kratka pamet.  (izreka)  PAREMIJA  247  [Vidi]
956  Patru fraț supt o pîlariĭe.Četiri brata pod jednom kapom.  (zagonetka)  ZAGONETKA  247  [Vidi]
957  În-tro pađină adînkă stau țîgańi-n brînkă.U dubokom dolu Cigani kleče.  (zagonetka)  ZAGONETKA  247  [Vidi]
958  Kînd daĭ la uom źeĭśtol mik, ĭer vrĭa palma tuată.Kad čoveku daš mali prst, on hoće celu šaku.  (izreka)  PAREMIJA  246  [Vidi]
959  Ńima nu ĭa-n mînă fĭer fĭerbinće.Niko ne uzima u ruku vrelo gvožđe.  (izreka)  PAREMIJA  246  [Vidi]
960  KUM TRĂBE SÎ SA TAĬE KOĻAȘAKAKA VALJA DA SE SEČE KAČAMAK  (verovanje)  VEROVANJA  246  [Vidi]
961  Śe auđe fața, să n-audă duosu.Što čuje lice, da ne čuju leđa.  (izreka)  PAREMIJA  245  [Vidi]
962  Śe măĭ mult vorbĭeșć, măĭ mult nîkažăšć.Što više pričaš, više patiš.  (izreka)  PAREMIJA  245  [Vidi]
963  Unđe ĭastă mńiĭ, ĭastă șî piĭ.Gde ima jagnjadi, ima i koža.  (izreka)  PAREMIJA  245  [Vidi]
964  Nu vorbi ka kînd gura nuĭe a tĭa.Ne govori kao da usta nisu tvoja.  (izreka)  PAREMIJA  245  [Vidi]
965  Rakiu pi rakiu skuaće, da buata pi tuaće.Rakija rakiju vadi, a motka vadi sve.  (izreka)  PAREMIJA  244  [Vidi]
966  O babă-n duos ku ļińđiku skuos.Baba u šumi sikilj iskezila.  (zagonetka)  ZAGONETKA  244  [Vidi]
967  Vaka-n ștală ku kuada afară.Krava u štali sa repom napolju.  (zagonetka)  ZAGONETKA  243  [Vidi]
968  La bîtrîńață șî đi șađiare ustańeșć.U starosti se i od sedenja umoriš.  (izreka)  PAREMIJA  243  [Vidi]
969  Măĭ apruapiĭe đințî đikît parințî.Bliži su ti zubi nego roditelji.  (izreka)  PAREMIJA  242  [Vidi]
970  Țîș-fîș păn-la Kupuzîș, tranka-fļanka pănă la Palanka!Fiš-piš do Kupuzišta, klati-mlati do Palanke!  (izreka)  PAREMIJA  242  [Vidi]
971  Șî țîganu ar ara, kînd ar fi plugu kît grapa, da grapa kît luoku.I Ciga bi orao, kad bi plug bio ko drljača, a drljača ko njiva.  (izreka)  PAREMIJA  241  [Vidi]
972  Kînd kađe murgu, nu da la ńima „sara bună”.Kad padne mrak, ne nazivaj nikom „dobro veče”.  (izreka)  PAREMIJA  241  [Vidi]
973  S-a sprînžît tuoț, ńiś trîasńitu nu-ĭ măĭ adună.Rasturili se svi, ni grom ih više ne okupi.  (izreka)  PAREMIJA  240  [Vidi]
974  Un țîgan spînḑurat.Jedan Ciga obešeni.  (zagonetka)  ZAGONETKA  239  [Vidi]
975  Bît đ-alun bun bît fu!Leskov štap dobar štap bi!  (brzalica)  PAREMIJA  239  [Vidi]
976  — Śi ĭe măĭ ĭut pi pomînt?
— Gîndu!
— Šta je najbrže na svetu?
— Misao!  
(pitalica)  PAREMIJA  238  [Vidi]
977  Bĭa bĭeutură la prazńiku lu toĭa.Pije piće na tuđoj slavi.  (izraz)  PAREMIJA  237  [Vidi]
978  Numa kuru nu-ș zauĭtă, kî ĭe prins đi ĭel.Samo dupe ne zaboravlja, jer je vezano za njega.  (izreka)  PAREMIJA  234  [Vidi]
979  Noroḑîĭļi stau în luok, da uamińi trĭek.Ludosti stoje u mestu, a ljudi prolaze.  (izreka)  PAREMIJA  234  [Vidi]
980  Futuț pizduońu mînta!Bem ti mater u pičketinu!  (psovka)  PAREMIJA  233  [Vidi]
981  Pizda mĭa în frunća tĭa, kuaĭļi mĭaļe-n mînļi tĭaļe, nasu mĭeu în kuru tĭeu.Moja ti pica preko lica, moja muda držiš u ruci, u moje dupe nos zavuci.  (zagonetka)  ZAGONETKA  232  [Vidi]
982  MÎRĻITU POMÎNTULUĬMRKANJE ZEMLJE  (obicaj)  VEROVANJA  232  [Vidi]
983  Naruada sa kunuașće pi kită, da naruodu pi buată.Luda se poznaje po kitici, a ludak po motki.  (izreka)  PAREMIJA  229  [Vidi]
984  Patru fraț: duoĭ fug, duoĭ aļargă.Četiri brata: dva beže, dva ih jure.  (zagonetka)  ZAGONETKA  229  [Vidi]
985  Susuļaće supt parĭaće.Duguljasti pored zida.  (zagonetka)  ZAGONETKA  228  [Vidi]
986  Mînkać-ar śuma!Čuma te izjela!  (kletva)  PAREMIJA  228  [Vidi]
987  POVASTA LU KOĻAȘĂPRIČA O KAČAMKU  (anegdota)  PROZA  228  [Vidi]
988  Mamă, mamă, śe fakușăș pră muma să ma kinuĭ ĭo akuma?Bako, bako, što si mi rodila majku, da se ja mučim sada?  (kletva)  PAREMIJA  221  [Vidi]
989  Visaḑă kuru marźaļe vĭerḑ!Sanja guza zelene perle.  (izreka)  PAREMIJA  220  [Vidi]
990  Sînataće ĭe în trasta pļina ku bukaće.Zdravlje je u torbi punoj plodova.  (izreka)  PAREMIJA  219  [Vidi]
991  La baļigă muaļe puțînă pluaĭe trăbe.Mekoj balegi malo kiše treba.  (izreka)  PAREMIJA  217  [Vidi]
992  Buoĭi batrîń fak brazdă đirĭaptă.Stari volovi vuku brazdu pravo.  (izreka)  PAREMIJA  217  [Vidi]
993  Nuauă nuauă uauă, în nuauă nuauă uaļeDevet novih jaja, u devet novih lonaca.  (izraz)  PAREMIJA  216  [Vidi]
994  Uđirĭa pustîń đi ĭa păru đin kap, sî sa răsuśaskă pi dupa spiń.Ostala joj pusta kosa sa glave, nek joj se uvrti oko trnja!  (kletva)  PAREMIJA  214  [Vidi]
995  Fi kuminće, kă ći bag ku kapu în buduruoĭu muori.Budi miran, jer ću ti nabiti glavu u vodenični badanj.  (psovka)  PAREMIJA  214  [Vidi]
996  PĂRU NUORISNAJKINA KOSA  (obicaj)  PROZA  213  [Vidi]
997  KREḐUTURĬ ĻEGAĆE ĐI MĂTURĂVEROVANJA U VEZI SA METLOM  (verovanje)  VEROVANJA  213  [Vidi]
998  S-a pitrekut ka muska-n tuobă.Proveo se kao muva u dobošu.  (izreka)  PAREMIJA  212  [Vidi]
999  Kațaua kare nu șćiĭe să latre, bagă lupi-n uoĭ.Kučka koja ne zna da laje, uvlači vukove u stado.  (izreka)  PAREMIJA  212  [Vidi]
1000  Đi rău satuluĭ nu taĭ pula barbatuluĭ.Zbog seoskih intriga ne sečeš muževljev kurac.  (izreka)  PAREMIJA  211  [Vidi]
1001  KÎND S-A ĐIZGROPAT AL MUORT PINTRU MOMUAĆE?KAD SE OTKOPAVAO POKOJNIK ZBOG MAGIJSKIH ČINI?  (obicaj)  VEROVANJA  211  [Vidi]
1002  Auḑîtu ku vaḑutu nuĭe tot una.Čujeno i viđeno nije sve isto.  (izreka)  PAREMIJA  209  [Vidi]
1003  Ś-am fakut, am vaḑut, ś-o sî faśem, o sî veđem.Što smo činili, to smo videli, šta ćemo činiti, to ćemo videti.  (izreka)  PAREMIJA  205  [Vidi]
1004  Muĭarĭa kare nu înșaļaḑă uomu, nuĭe muĭarĭe.Žena koja ne vara muža, nije žena.  (izreka)  PAREMIJA  203  [Vidi]
1005  Tuot a pļekat a puļi.Sve je otišlo u kurac.  (izraz)  PAREMIJA  200  [Vidi]
1006  Sîraśiĭe uarbă.Slepo siromaštvo.  (izraz)  PAREMIJA  200  [Vidi]
1007  Kare ći fuće! Kar va fuće! Kare iĭ fuće! Kare o fuće! Kare ăl fuće!Ko te jebe! Ko vas jebe! Ko ih jebe! Ko je jebe! Ko ga jebe!  (psovka)  PAREMIJA  199  [Vidi]
1008  ĐISRE DRAKUO ĐAVOLU  (verovanje)  PROZA  198  [Vidi]
1009  Uskat ka bîtu!Mršav kao prut!  (izraz)  PAREMIJA  197  [Vidi]
1010  Uđirĭa-ĭ pustîńe kîrpa đin kap!Ostala joj pusta marama sa glave!  (kletva)  PAREMIJA  196  [Vidi]
1011  Tu nu iș do tuot!Ti nisi sasvim ceo!  (izraz)  PAREMIJA  196  [Vidi]
1012  Măĭ ćușćiș, măĭ pićiș, kî sa vĭađe vîru la kăśuļiș!Bolje čučni, i sagni se, jer ti viri vrh šubarice!  (izraz)  PAREMIJA  196  [Vidi]
1013  Treku ka pin urĭekiļi akuluĭ.Prođe kao kroz iglene uši.  (izraz)  PAREMIJA  196  [Vidi]
1014  Tu nu iș întrĭeg!Ti nisi ceo!  (izraz)  PAREMIJA  195  [Vidi]
1015  POVASTA LU MĂŚIĬAȘŠIPURKOVA PRIČA  (anegdota)  PROZA  195  [Vidi]
1016  Pizda lînga kur ka kasa lînga drum: kare trĭaśe, ĭel sa frĭaśe!Pička kraj dupeta je ko kuća pored puta: ko god prođe, taj se očeše!  (izreka)  PAREMIJA  194  [Vidi]
1017  Una dira, una pira,
Una kira, una sira:
Sî sa dukă-n kapu kuĭ ĭ-a fi dat,
Kă nuĭe pakat!
Jedna dira, jedna pira,
Jedna kira, jedna sira,
Nek se popnu na glavu ko ih je poslao,
Jer nije greh!  
(brzalica)  PAREMIJA  193  [Vidi]
1018  Țîță la kopil pin ćuok đi korkanDojenje deteta kroz gavranov kljun  (verovanje)  VEROVANJA  193  [Vidi]
1019  Lovićar pîșku, dabuogda!Strefio te proliv, dabogda!  (kletva)  PAREMIJA  192  [Vidi]
1020  La ĭel ĭe șî pîńa șî kuțîtu: kît vrĭa, atîta taĭe!Kod njega su i hleb i nož: koliko hoće, toliko seče.  (izreka)  PAREMIJA  191  [Vidi]
1021  NU MÎNKA ŚE NU TRĂBE PIN SATNE JEDI ŠTO NE TREBA PO SELU  (vic)  PROZA  190  [Vidi]
1022  A frînt uosu puļi.Polomio kurcu kučmu.  (izreka)  PAREMIJA  190  [Vidi]
1023  Kînd sa-ntarĭașće ruonțu, iĭ daĭ ku gļuonțu.Kad očvrsne sikilj, opališ mu metak.  (izreka)  PAREMIJA  190  [Vidi]
1024  Futuĭ fata kare ăl đață!Bemti sudbu što ga dade!  (psovka)  PAREMIJA  188  [Vidi]
1025  Traĭsta goală măĭ grĭa ĭe đikît a pļină.Prazna torba teža je od pune.  (izreka)  PAREMIJA  183  [Vidi]
1026  Țukăĭ gura, uskăĭ fundu!Poljubi ga, osuši ga!  (zdravica)  PAREMIJA  182  [Vidi]
1027  Kată aku în klańa ku fîn.Traži iglu u plastu sena.  (izreka)  PAREMIJA  181  [Vidi]
1028  Pintru kî sî fiĭe kopilu sînatuos, muașa la nașćire ĭ-a taĭat buriku pi rastău źuguluĭ.Da bi dete bilo zdravo, babica mu je na porođaju sekla pupak na palici jarma.  (obicaj)  VEROVANJA  178  [Vidi]
476519  

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź