Lista cu material romanesc comparativ

Nr.

Datumu


Oblast

Vrsta

Vlaški


Srpski


Komentar


Prilog


Acţiune
133  31.12.2012 (09:12)   PROZA  (bajka)  O POVASTĂ ŃEAUDZÎTĂ, ŃEVĂDZUTĂ   JEDNA PRIČA, NEČUVENA, NEVIĐENA   Rumunska paralela vlaške bajke ALA KU URĬEKIĻI MARĬ (ALA SA VELIKIM UŠIMA), zapisana 1934. godine u selu Šopotul-Nou (područje Almaš, u rumunskom Banatu). Vlaška bajka snimljena je u selu Tandi u Gornjem Poreču, u kome su otkriveni rodovi poreklom iz Almaša.    [Vezi]
64  10.05.2012 (05:35)   POEZIJA  (bajalica)  DE DEOICHI   OD UROKA   Bajalica „od uroka” zapisana je u selu Cusuiul din Vale, u južnoj Dobrudži, koja od 1940. godine pripada Bugarskoj, a pre toga je bila rumunska teritorija; selo je nastalo naseljavanjem timočkih Vlaha iz mesta u okolini Vidina, koja danas delom pripadaju Bugarskoj, a delom Srbiji, u periodu od 1922. do 1935. godine. Uporedna verzija za jednu vlašku bajalicu koju je, pod nazivom ĎE ĎEOĬK, zapisao Velimir Trailović u Prahovu (ovde pod rednim brojem 28).    [Vezi]
55  24.03.2012 (07:43)   POEZIJA  (balada)  VIDA   VIDA   Rumunska paralela vlaške pesme o Gici Katanjici, iz sela Banje u Almašu (Banat).    [Vezi]
22  05.01.2012 (08:45)   POEZIJA  (erotika)  ĎIKAĬ, ĎIKAĬ, ĎIKAĬ, ĎA   ĐIHAJ, ĐIHAJ, ĐIHAJ, ĐE   Kîńťek ďe ruşińe, ďe fată kare vrea să să măriťe. — Vulgarna erotska pesmа, o devojci koja želi da se uda.    [Vezi]
14  25.12.2011 (10:13)   POEZIJA  (poskocica)  MA-Ş DUŚA ŞÎ ĬUO LA NUNTĂ   OTIŠO BIH I JA NA SVADBU   Kînćik în kare s-a rîzîļaşće muĭarĭa urîtă. A kîntat lîutari pi la visaļiĭ, pănă lumĭa a žukat în uară. * Pesma u kojoj se ismeva ružna žena. Pevali violinisti na igrankama, dok su ljudi igrali u kolu. Rumunska paralela zapisana u selu Vojvodinci, u srpskom Banatu, preuzeta je iz zbornika „Foaie verde, lămăiţă”, II, (ur. Radu Flora, Costa Roşu), Zrenjanin 1982, p. 148.    [Vezi]