Lista după data introducerii cuvântului. Astezi e: 24.07.2017, 05:32:19

Nr.

Datumu


Oblast

Vrsta

Vlaški


Srpski


Komentar


Prilog


Acţiune
692  03.04.2017 (06:58)   POEZIJA  (balada)  MUOŞU MÎŃIĬAT   LJUTI STARAC   Homerovski motiv, star preko dva milenijuma, o Odiseju i vernoj Penelopi, u vlaškim baladama! tonski zapis   [Vezi]
278  14.10.2015 (02:04)   PROZA  (vic)  ŢÎGANO-L PÎKATUOS Ś-A FUTUT ĬAPA   GREŠNI CIGA KOJI JE JEBO KOBILU   tonski zapis   [Vezi]
264  28.09.2015 (00:19)   PROZA  (pripovetka)  MUOŞU KU BABĂ ŞÎ FATĂ TARE ĐI KAP   ČIČA SA TVRDOGLAVOM BABOM I ĆERKOM   Povasta đi o babă ku fată kare a fuost tare đi kap, şî tuot a lukrat îndarećişļa. — Priča o babi i ćerki koje su bile tvrdoglave, i sve radile naopako. tonski zapis   [Vezi]
202  25.06.2014 (06:01)   POEZIJA  (balada)  GRUĬA LU NOVAK   GRUJA NOVAKOV   Balada o Gruji, junačkom sinu Starine Novaka, koga je sluga izdao Turcima. tonski zapis   [Vezi]
159  23.04.2013 (04:47)   POEZIJA  (lirika)  PRIMOVARA, MUĬKA NUASTRĂ   PROLEĆE JE MAJKA NAŠA   tonski zapis   [Vezi]
129  16.12.2012 (04:05)   POEZIJA  (erotika)  ĻЕĻА   LJELJA   tonski zapis   [Vezi]
128  15.12.2012 (06:46)   POEZIJA  (balada)  ĐEĐU - ŹIŃIRĻI LU ŽÎGMAN KRAĻU   ĐEĐU - ZET ŽIGMANA KRALJA   tonski zapis   [Vezi]
86  29.08.2012 (03:16)   POEZIJA  (lirika)  ĐIMIŃAŢA PĂNĂ-N ZUORI   JUTROM RANO, U SVANUĆE   Kînćik rumîńesk, đi duor, kînta în zuorĭ muĭarĭa kare arđe đi duor dupa naĭka iĭ. — Vlaška ljubavna pesma, peva u ranu zoru žena koja gori od želje za svojim ljubavnikom. tonski zapis   [Vezi]
71  04.07.2012 (05:32)   PROZA  (anegdota)  ĻEŃA KU DORA   LENJKA I ŽELJKA   Povasta kare învaţă kî ļeńa nu ĭe bună, kî ĭe rîa, ama duoru ĭe şî măĭ mare rîău, dakă uomu nuşćiĭe să-l stîmpîrĭe. — Priča koja uči da je lenjost zlo, ali i da je želja još veće zlo, ako čovek ne može da je suzbije. tonski zapis   [Vezi]
60  12.04.2012 (07:04)   POEZIJA  (lirika)  DUNĂRIKĂ, APĂ ĻINĂ   OJ DUNAVE, TIJA VODO   Sestra tuguje za bratom koji živi u tuđini. tonski zapis   [Vezi]
54  14.02.2012 (09:42)   POEZIJA  (balada)  GIŢĂ KÎTAŃIŢĂ   GICE KATANJICA   tonski zapis   [Vezi]
53  14.02.2012 (06:44)   POEZIJA  (lirika)  FLORIŚIKĂ ÎNTUŃEKATĂ   MOJ CVETIĆU UVENULI   Ljubavna pesma o bolu ostavljene dragane, koja svoj bol upoređuje sa cvetom koji vene. tonski zapis   [Vezi]
43  23.01.2012 (03:38)   POEZIJA  (bajalica)  ÎNTORSURA A MARE   VELIKO VRAĆANJE ČINI   Tekst i tonski zapis velike bajalice kojom se odbijaju bačene čini, i vraćaju onome ko ih je napratio. (Prilog u obradi) tonski zapis   [Vezi]
29  10.01.2012 (15:54)   POEZIJA  (lirika)  ŹABA MIS MÎNDRĂ, FRUMUASĂ   UZALUD SAM DRAGA, LEPA   Kînćik fećĭesk, đi duor, đi fată frumuasă kare muma o ţîńe-n kisă-n kasă. — Devojačka ljubavna pesma, o lepoj devojci koju majka drži zatvorenu u kući. tonski zapis   [Vezi]
12  20.12.2011 (08:42)   POEZIJA  (balada)  UOIŢĂ BALURĂ, KU KORŃIŢU-N GURĂ   OVČICA BELKA, S ROGOM U USTIMA   Kînćik pîkurarĭesk, đi duor, ka Mioriţa alu romăni. —Čobanska balada, varijanta rumunske Miorice. tonski zapis   [Vezi]
10  19.12.2011 (07:44)   POEZIJA  (lirika)  KÎND AM FUOST LA MUĬKA FATĂ   KAD SAM BILA JA DEVOJKA   Muĭarĭa kîntă kum a trait la mumî-sa pănă a fuost fată mare, da kum traĭaşće akuma, mîritată. S-a kîntat pănă a žukat. — Žena peva o tome kako je živela kod majke kao devojka, a kako živi sada, kao udata žena. Pesma se pevala uz igru u kolu. tonski zapis   [Vezi]
9  15.12.2011 (09:02)   POEZIJA  (lirika)  KOLO-N VAĻE, ÎNTR-O GRAĐINĂ   TAMO DOLE, U BAŠTICI   Kînćik rumîńesk, đi duor, đi o muĭare, kare avut şapće ibomńiś. * Vlaška pesma, o ženi koja je imala sedmoro ljubavnika.
Napomena: Prilikom manipulacije sa snimkom, obrisan je prvi stih pesme. U pogledu dijalekta, pevač je odstupio od svog maternjeg dijalekta, koji se govori u Porečkojh reci, i napev izgovara prema uzoru koji on smatra „uglednijim”, a koji je blizak rumunskom jeziku koji su oni bili u prilici da čuju preko rumunskih radio stanica.
tonski zapis   [Vezi]
8  15.12.2011 (07:39)   POEZIJA  (lirika)  PADURE, SORO, PADURE   ŠUMO, SESTRO, ŠUMICE   Kînćik rumîńesk đi duor, kare kîntă un Sîrb đi la Miruoś! — Vlaška ljubavna pesma, koju peva Srbin sa Miroča. Pesmu je naučio od Vlaha u selu (Miroč je mešovito, srpsko-vlaško selo, zasnovano 1872. godine).

1) U vlaškoj verziji: kîntă (prezent); u ovoj, pevač koristi aorist: kînta (akc. kînta, „pevaše”) uz obrazloženje dato obrađivaču zapisa (2011. godine) da to znači „mnogo kukavica peva” (množina).
tonski zapis   [Vezi]
7  11.12.2011 (09:38)   POEZIJA  (lirika)  MÎNDRILOR, MÎNKAVAŞ GURA   USTA BIH VAM, MOME, JEO   Kînćik rumîńesk đi dragustă * Vlaška ljubavna pesma. tonski zapis   [Vezi]
5  10.12.2011 (07:31)   POEZIJA  (lirika)  FRUNḐĂ VĬARĐE, ĬARBĂ KRĬAȚĂ   ZELEN LIST, PETLOVA KRESTA   Kînćik rumîńesk đi duor * Vlaška refleksivna pesma tonski zapis   [Vezi]