LISTA ZAPISA SA TONSKIM PRILOGOM
Listă de material cu sunet


Rb

Vlaški

Srpski

Komentar

Vrsta

Odobreno

Akcija
1  FRUNḐĂ VĬARĐE, ĬARBĂ KRĬAȚĂ  ZELEN LIST, PETLOVA KRESTA  Kînćik rumîńesk đi duor * Vlaška refleksivna pesma
(lirika)     [Vidi]
2  MÎNDRILOR, MÎNKAVAŞ GURA  USTA BIH VAM, MOME, JEO  Kînćik rumîńesk đi dragustă * Vlaška ljubavna pesma.(lirika)     [Vidi]
3  PADURE, SORO, PADURE  ŠUMO, SESTRO, ŠUMICE  Kînćik rumîńesk đi duor, kare kîntă un Sîrb đi la Miruoś!

Vlaška ljubavna pesma, koju peva Srbin sa Miroča. Pesmu je naučio od Vlaha u selu (Miroč je mešovito, srpsko-vlaško selo, zasnovano 1872. godine).

1) U vlaškoj verziji: kîntă (prezent); u ovoj, pevač koristi aorist: kînta (akc. kînta, „pevaše”) uz obrazloženje dato obrađivaču zapisa (2011. godine) da to znači „mnogo kukavica peva” (množina).
(lirika)     [Vidi]
4  KOLO-N VAĻE, ÎNTR-O GRAĐINĂ  TAMO DOLE, U BAŠTICI  Kînćik rumîńesk, đi duor, đi o muĭare, kare avut şapće ibomńiś. * Vlaška pesma, o ženi koja je imala sedmoro ljubavnika.
Napomena: Prilikom manipulacije sa snimkom, obrisan je prvi stih pesme. U pogledu dijalekta, pevač je odstupio od svog maternjeg dijalekta, koji se govori u Porečkojh reci, i napev izgovara prema uzoru koji on smatra „uglednijim”, a koji je blizak rumunskom jeziku koji su oni bili u prilici da čuju preko rumunskih radio stanica.
(lirika)     [Vidi]
5  KÎND AM FUOST LA MUĬKA FATĂ  KAD SAM BILA JA DEVOJKA  Muĭarĭa kîntă kum a trait la mumî-sa pănă a fuost fată mare, da kum traĭaşće akuma, mîritată. S-a kîntat pănă a žukat.

Žena peva o tome kako je živela kod majke kao devojka, a kako živi sada, kao udata žena. Pesma se pevala uz igru u kolu.
(lirika)     [Vidi]
6  UOIŢĂ BALURĂ, KU KORŃIŢU-N GURĂ  OVČICA BELKA, S ROGOM U USTIMA  Kînćik pîkurarĭesk, đi duor, ka Mioriţa alu romăni.

Čobanska balada, varijanta rumunske Miorice.
(balada)     [Vidi]
7  ŹABA MIS MÎNDRĂ, FRUMUASĂ  UZALUD SAM DRAGA, LEPA  Kînćik fećesk, đi duor, đi fată frumuasă pi kare muma o ţîńe-n kisă-n kasă.

Devojačka ljubavna pesma, o lepoj devojci koju majka drži zatvorenu u kući.
(lirika)     [Vidi]
8  ÎNTORSURA A MARE  VELIKO VRAĆANJE ČINI  Tekst i tonski zapis velike bajalice kojom se odbijaju bačene čini, i vraćaju onome ko ih je napratio. (Prilog u obradi)(bajalica)     [Vidi]
9  FLORIŚIKĂ ÎNTUŃEKATĂ  MOJ CVETIĆU UVENULI  Ljubavna pesma o bolu ostavljene dragane, koja svoj bol upoređuje sa cvetom koji vene.(lirika)     [Vidi]
10  GIŢĂ KÎTAŃIŢĂ  GICE KATANJICA  (balada)     [Vidi]
11  DUNĂRIKĂ, APĂ ĻINĂ  OJ DUNAVE, TIJA VODO  Sestra tuguje za bratom koji živi preko Dunava, u tuđini.(lirika)     [Vidi]
12  ĻEŃA KU DORA  LENJKA I ŽELJKA  Povasta kare învaţă kî ļeńa nuĭe bună, kî ĭe rîa, ama duoru ĭe şî măĭ mare rîău, dakă uomu nuşćiĭe să-l stîmpîrĭe.

Priča koja uči da je lenjost zlo, ali i da je želja još veće zlo, ako čovek ne može da je suzbije.
(anegdota)     [Vidi]
13  ĐIMIŃAŢA PĂNĂ-N ZUORI  JUTROM RANO, U SVANUĆE  Kînćik rumîńesk, đi duor, kînta în zuorĭ muĭarĭa kare arđe đi duor dupa naĭka iĭ.

Vlaška ljubavna pesma, peva u ranu zoru žena koja gori od želje za svojim ljubavnikom.
(lirika)     [Vidi]
14  ĐEĐU - ŹIŃIRĻI LU ŽÎGMAN KRAĻU  ĐEĐU - ZET ŽIGMANA KRALJA  (balada)     [Vidi]
15  ĻЕĻА  LJELJA  (erotika)     [Vidi]
16  PRIMOVARA, MUĬKA NUASTRĂ  PROLEĆE JE MAJKA NAŠA  (lirika)     [Vidi]
17  GRUĬA LU NOVAK  GRUJA NOVAKOV  Balada o Gruji, junačkom sinu Starine Novaka, koga je sluga izdao Turcima.(balada)     [Vidi]
18  MUOŞU KU BABĂ ŞÎ FATĂ TARE ĐI KAP  ČIČA SA TVRDOGLAVOM BABOM I ĆERKOM  Povasta đi o babă ku fată kare a fuost tare đi kap, şî tuot a lukrat îndarećişļa.

Priča o babi i ćerki koje su bile tvrdoglave, i sve radile naopako.
(pripovetka)     [Vidi]
19  ŢÎGANO-L PÎKATUOS Ś-A FUTUT ĬAPA  GREŠNI CIGA KOJI JE JEBO KOBILU  (vic)     [Vidi]
20  MUOŞU MÎŃIĬAT  LJUTI STARAC  Homerovski motiv, star preko dva milenijuma, o Odiseju i vernoj Penelopi, u vlaškim baladama!(balada)     [Vidi]
21  SĂRAK BIŃE  SIROTANКО  Unu đ-al măĭ frumuos kînćik fakut pi ļimba rumîńaskă! Pănă askultă, uomu nu şćiĭe śe ĭe măĭ frumuos: vuorbiļi, or vĭarsîku! Kînćik đi duor, ku gînd grĭeu kî ĭe traĭu uomuluĭ skurt, trĭaśe ĭuta fara narok, şî ĭe tuot ăn sîraśiĭe mare! - Jedna od najlepših pesama spevanih na vlaškom jeziku! Dok sluša, čovek nije načisto šta je lepše: reči, ili melodija! Pesma čežnje, sa teškom mišlju da je ljudski život kratak i da brzo prolazi bez sreće, ceo u velikom siromaštvu!
Napomena: zbog slabijeg kvaliteta snimka koji smo načinili prilikom terenskog rada u Slatini, ovde se koristi snimak koji je sačinila rumunska redakcija TV Novi Sad, koji nam je ustupio na koriščenje pevač Slobodan Marković. Na snimku drugu violinu svira meštanin Dragi Krčoba.
(lirika)     [Vidi]
22  PLUOSKA GOVI ÎN TANDA  MLADINA BUKLIJA U TANDI  (obicaj)     [Vidi]

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź