LISTA SRTRUČNIH KONSULTANATAId Ime Prezime Mesto Zemlja Struka Zanimalje Oblast kons.
1  Olgica  Petković  Pančevo  Srbija  prof. srpskog jezika  prof. srpskog u osnovnoj školi u Kovinu  srpski jezik, prevod; pravopis; leksikologija  
2  dr Marko  Radulović  Majdanpek  Srbija  doktor medicine  lekar u patronažnoj službi  etnomedicina; delovi tela; bolesti  
3  Mika  Janković  Majdanpek    stolar  stolar  stolarski zanat i alat  
4  Goran  Prvulović  Crnajka    veter. tehničar  veterinar  etno-veterina  
5  Lazar  Paunović  Majdanpek  Srbija  šumarski tehničar  penzioner  flora uopšte  
7  Borislav  Paunović  Rudna GLava  Srbija  floter  penzioner  narodne umotvorine  
8  Ljubiša  Petrović  Topla      penzioner  materijalna kultura  
9  Valentin  Mik  Pančevo  Srbija    novinar  banatski dijalekti  
10  Emil  Țircomnicu  Bukurešt  Rumunija  etnolog  etnolog  komparativni primeri  
11  Maria  Mndroane  Temišvar  Rumunija  etnolog  kustos  Poređenje vlaških i banatskih izraza i fraza  
12  Žika  Makuljević  Ranovac  Srbija  samouki zanatlija  seljak  vlaška znanja o starim zanatima  
13  Goran  Filipi  Pula  Hrvatska  lingvistika dijalektolog  prof. unverziteta    
14  Romanca  Jovanović  Novi Sad  Srbija  dijalektologija  prof. unverziteta    
15  Goran  Petrović  Bor  Srbija  pravnik  službenik  vlaška pravna terminologija  
16  Dragan  Jacanović  Požarevac  Srbija  arheolog  kustos muzeja  prevod pojmovana iz oblasti materijalne kulture na srpski jezik  
17  Čeda  Vučković  Opovo      fotograf ornitolog  srpski narodni i latinski nazivi za ptice i njihovo oglašavanje  


aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź