Popis Vorbara na dan 18.01.2018

 Ukupno dana neprekidnog rada od 1. IX 2011. godine: -2566!


R.br.

O b l a s t

Broj zapisa
1Broj obrađenih reči: 4465
2Broj vlaških fraza: 8895
3Broj zapisa iz oblasti narodne književnosti: 739
4Proj primera s(a)mrti jezika: 73
5Broj ilustracija: 549 (12%)
6Broj reči u lingvističkom atlasu: 29

7Broj sela planiranih projektom: 173
8Broj obuhvaćenih sela od 01.09.2011: 85 (49%)
9Broj saradnika: 32
10Broj stručnih konsultanata: 5
11Broj kazivača (informatora): 119
12Broj naslova korišćene stručne literature: 67

13Ukupan broj pregleda reči: 1.710.370
 
     >>>>  Vidi jezičku analizu

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
șș
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź
                                             
 
                     

0241