Popis Vorbara na dan 20.01.2019  

Ukupno dana neprekidnog rada od 1. IX 2011. godine: -2933!

Vlaski recnik - Vorbariu ruminesk - exscerpcija reci iz vlaskih fraza

R.br.

O b l a s t

Broj zapisa
1Broj obrađenih reči: 5039
2Broj vlaških fraza: 9981
3Svega ozvučenih vlaških fraza: 141 (1.4%)
4Svega reči u frazama: 91448
5Broj zapisa iz oblasti narodne književnosti: 953
6Proj primera s(a)mrti jezika: 76
7Broj ilustracija: 617 (12%)
8Broj reči u lingvističkom atlasu: 31

9Broj sela planiranih projektom: 173
10Broj rekognosciranih sela: 127 (73%)
11Broj registrovanih saradnika: 51
12Broj stručnih konsultanata: 14
13Broj kazivača (informatora): 185
14Broj korišćene i citirane stručne literature: 79

15Broj unikatnih posetilaca: 58749
16Ukupan broj pregleda reči: 2.187.180


aa
  
ăă
  
bb
  
ţţ
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź
                                                   
 
     
 
                     

0102