Popis Vorbara na dan 24.07.2017

Ukupno dana neprekidnog rada od 1. IX 2011. godine: -2388!


R.br.

B a z a

Broj zapisa
1Broj obrađenih reči: 4202
2Broj vlaških fraza: 8330
3Broj zapisa iz oblasti narodne književnosti: 709
4Proj primera s(a)mrti jezika: 66
5Broj ilustracija: 536 (13%)
6Broj reči u lingvističkom atlasu: 28

7Broj sela planiranih projektom: 173
8Broj obuhvaćenih sela od 01.09.2011: 84 (49%)
9Broj saradnika: 31
10Broj stručnih konsultanata: 5
11Broj kazivača (informatora): 118
12Broj naslova korišćene stručne literature: 66

13Ukupan broj pregleda reči: 1.471.676
 
     >>>>  Vidi jezičku analizu
1. Home Vorbar |  2. Home site |  3. Admin |  4. Acţiune |  5. ANALITICĂ |  6. Atlasul lingvistic |  7. Etimologia |  8. Descărcare |  9. Harte |  10. Concurs |  11. Konvertor |  12. Contact |  13. Link |  14. Afişare |  15. Literăture |  16. Metodologie |  17. Moto |  18. FOLCLOR LITERAR |  19. Cuvânt nou |  20. Despre limba rumânească |  21. DESPRE NOI |  22. Ortografie |  23. CĂUTARE |  24. Căutare tematică |  25. Print/PDF |  26. Sate |  27. MOARTEA LIMBI |  28. Statistică |  29. Forum |  30. Expresii |  31. Şcoala de scris |  32. Copyright |  33. UG Pekus  |  34. HELP

0138