1. Home Vorbar |  2. Home site |  3. Admin |  4. Acţiune |  5. ANALITICĂ |  6. Atlasul lingvistic |  7. Etimologia |  8. Descărcare |  9. Harte |  10. Concurs |  11. Konvertor |  12. Contact |  13. Link |  14. Afişare |  15. Literăture |  16. Metodologie |  17. Moto |  18. FOLCLOR LITERAR |  19. Cuvânt nou |  20. Despre limba rumânească |  21. DESPRE NOI |  22. Ortografie |  23. CĂUTARE |  24. Căutare tematică |  25. Print/PDF |  26. Sate |  27. MOARTEA LIMBI |  28. Statistică |  29. Forum |  30. Expresii |  31. Şcoala de scris |  32. Copyright |  33. UG Pekus  |  34. HELP

a * ă * b * ţ * č * ć * d * * ğ * đ * ď * e * f * g * h * i * î * ĭ * k * l * ļ * m * n * ń * o * p * r * s * ş * ś * t * ť * u * v * z * ž * ź *

Lista de cuvinte – rumâńeşte (lat.)

a * ă * b * ţ * č * ć * d * * ğ * đ * ď * e * f * g * h * i * î * ĭ * k * l * ļ * m * n * ń * o * p * r * s * ş * ś * t * ť * u * v * z * ž * ź *


Nr.

Rumîńаşće

Rum. (chir)

Româneşte

Sârbeşte

Introdus de:

Acţiune
0001 [0384]  a  a  a  а  D. Balčanović [Vezi]
0002 [0419]  a  a  a  а  Durlić [Vezi]
0003 [0081]  aăla  аăла  ăla  онај  Durlić [Vezi]
0004 [0080]  aăsta  аăста  ăsta  овај  Durlić [Vezi]
0005 [0222]  abaćarĭe  абаћарјe  abаtere  скретање  F. Paunjelović [Vezi]
0006 [0082]  abaće  aбaће  abate  скретати  Durlić [Vezi]
0007 [0227]  abatut  абатут  abătut  скренут  F. Paunjelović [Vezi]
0008 [3602]  abatutu  aбaтуту  abatere  скретање  F. Paunjelović [Vezi]
0009 [0083]  abĭa  абја  abia  једва  Durlić [Vezi]
0010 [0473]  Abraş  Абраш  Abraş  Абраш  V. Trailović [Vezi]
0011 [0474]  Abraşeşti  Абрашешти  Abraşeşti  Абрашевци  V. Trailović [Vezi]
0012 [0084]  abur  абур  abur  пара  Durlić [Vezi]
0013 [0086]  aburi  aбури  aburi  испаравати (се)  Durlić [Vezi]
0014 [0089]  aburiĭe  aбуриjе  aburire  испарина  Durlić [Vezi]
0015 [0335]  aburire  aбурире  aburire  испарина  Durlić [Vezi]
0016 [0088]  aburit  абурит  aburit  замагљен  Durlić [Vezi]
0017 [0085]  aburĭală  абурјалă  abureală  испарење  Durlić [Vezi]
0018 [0090]  aburĭel  абурјел  aburel  поватарац  Durlić [Vezi]
0019 [3603]  aburĭeluţ  aбурjелуц  aburel  поветарчић  Durlić [Vezi]
0020 [0087]  aburuos  абуруос  aburos  напарен  Durlić [Vezi]
0021 [0097]  abuşļa  абушља  a buşilea  потрбушке  Durlić [Vezi]
0022 [0281]  aţă  ацă  aţă  конац  Durlić [Vezi]
0023 [0395]  aţîţa  aцîцa  aţâţa  потпалити  D. Balčanović [Vezi]
0024 [0490]  aţîţîĭat  ацîцîјат  aţâţat  потпаљен  Durlić [Vezi]
0025 [0288]  aţîşuară  ацîшуарă  aţişoară  кончић  Durlić [Vezi]
0026 [0457]  aţui  aцуи  aţui ?  обележити концем  F. Paunjelović [Vezi]
0027 [0456]  aţuit  ацуит  aţuit  окончавање  F. Paunjelović [Vezi]
0028 [0289]  aţuoń  ацуоњ  aţoni  кончина  Durlić [Vezi]
0029 [0282]  aţuos  ацуос  aţos  кончаст  Durlić [Vezi]
0030 [1008]  aćeĭa  aћеja  aceea  облачити (се)  D. Marković [Vezi]
0031 [3605]  aćeĭat  aћеjaт  ateiat  обучен  Durlić [Vezi]
0032 [1588]  aćiĭat  aћиjaт  ateiat  обучен  Durlić [Vezi]
0033 [2601]  aćiĭatură  аћиĭатурă  ateiaturi  одело  Durlić [Vezi]
0034 [0269]  aćins  аћинс  atins  додирнут  F. Paunjelović [Vezi]
0035 [0268]  aćinźa  aћинźa  atinge  додиривати  F. Paunjelović [Vezi]
0036 [1455]  Adam  Aдaм  Adam  Адам  Durlić [Vezi]
0037 [3606]  Adamiţă  Aдaмицă  Adamiţă ?  Адамић  Durlić [Vezi]
0038 [2344]  Adamuţu  Aдaмуцу  Adamuţu  Адамица  S. Dragojević [Vezi]
0039 [0430]  Adamuońi  Адамуоњи  Adamoiu  Адамовићи  F. Paunjelović [Vezi]
0040 [3613]  adaorat  aдaорaт  adăurat  други  Durlić [Vezi]
0041 [0334]  adapa  aдaпa  adăpa  појити  Durlić [Vezi]
0042 [0129]  adapat  адапaт  adăpat  појење  F. Paunjelović [Vezi]
0043 [0126]  adapatuare  адапатуаре  adăpătoare  појило  F. Paunjelović [Vezi]
0044 [0472]  adauară  адауарă  adăoară  поново  Durlić [Vezi]
0045 [0718]  adauga  aдaугa  adăuga  додати  D. Ilić [Vezi]
0046 [3609]  adauorļa  aдaуорљa  adăoară  поново  Durlić [Vezi]
0047 [3610]  adaverĭe  aдaверjе  adevăr  истина  Durlić [Vezi]
0048 [0122]  adavĭeră  адавјерă  adevăr  истина  Durlić [Vezi]
0049 [3614]  adăorat  aдăорaт  adăurat  други  Durlić [Vezi]
0050 [0445]  adăsta  aдăстa  adăsta  чекати  D. Balčanović [Vezi]
0051 [0471]  adăurat  aдăурaт  adăurat  други  Durlić [Vezi]
0052 [0124]  adăvarat  адăварат  adevărat  истинит  F. Paunjelović [Vezi]
0053 [3611]  adăvărat  aдăвăрaт  adevărat  истинит  Durlić [Vezi]
0054 [0167]  adîngat  адîнгат  jeguit  жигосан  Durlić [Vezi]
0055 [0168]  adînk  адîнк  adânc  дубок  Durlić [Vezi]
0056 [0170]  adînkat  адîнкат  adâncit  продубљен  Durlić [Vezi]
0057 [3615]  adînkatură  aдîнкaтурă  adâncitură  удубљење  Durlić [Vezi]
0058 [0188]  adîns  адîнс  adins  посебан  Durlić [Vezi]
0059 [0169]  adînśi  aдîнśи  adînci  дубити  Durlić [Vezi]
0060 [0363]  adînśime  адîнśиме  adâncime  дубина  Durlić [Vezi]
0061 [0171]  adînśitură  адîнśитурă  adâncitură  удубљење  Durlić [Vezi]
0062 [0166]  adînźi  aдîнźи  jegui  жигосати  Durlić [Vezi]
0063 [3607]  adîpatuare  aдîпaтуaре  adăpătoare  појило  Durlić [Vezi]
0064 [3612]  adîvarat  aдîвaрaт  adevărat  истинит  Durlić [Vezi]
0065 [0125]  adîvereḑală  адîвереḑалă  adaverezeală ?  сервилност  Durlić [Vezi]
0066 [3634]  adrakuluĭ  aдрaкулуj  al drac  враголаст  Durlić [Vezi]
0067 [0184]  aduna  aдунa  aduna  скупљати  F. Paunjelović [Vezi]
0068 [0186]  adunat  адунат  adunat  сакупљен  Durlić [Vezi]
0069 [0185]  adunatuorĭ  адунатуорј  adunător  сакупљач  Durlić [Vezi]
0070 [0187]  adunatură  адунатурă  adunătură  скуп  Durlić [Vezi]
0071 [0351]  adurmi  aдурми  adormi  успавати  F. Paunjelović [Vezi]
0072 [0350]  adurmit  адурмит  adormit  успаван  F. Paunjelović [Vezi]
0073 [0364]  adurmĭală  адурмјалă  adormeală ?  поспаност  Durlić [Vezi]
0074 [0267]  adus  адус  adus  донет  F. Paunjelović [Vezi]
0075 [0265]  adusatură  адусатурă  adusatură ?  нанос  F. Paunjelović [Vezi]
0076 [0264]  aduśa  aдуśa  aduce  доносити  F. Paunjelović [Vezi]
0077 [0123]  aḑîmă  аḑîмă  azimă  пресно  F. Paunjelović [Vezi]
0078 [0306]  ađet  aђет  adet  обичај  F. Paunjelović [Vezi]
0079 [0466]  ađir  ађир  ager  спреман  Durlić [Vezi]
0080 [0279]  afana  aфaнa  afâna  лабавити  Durlić [Vezi]
0081 [0280]  afanat  афанат  afânat  лабав  Durlić [Vezi]
0082 [0278]  afară  афарă  afară  напољу  F. Paunjelović [Vezi]
0083 [3617]  afînat  aфîнaт  afânat  лабав  Durlić [Vezi]
0084 [3622]  afîńeḑa  aфîњеḑa  afâna  лабавити  Durlić [Vezi]
0085 [0283]  afla  aфлa  afla  налазити  F. Paunjelović [Vezi]
0086 [0287]  aflarĭe  афларје  aflare  налаз  F. Paunjelović [Vezi]
0087 [0284]  aflat  афлат  aflat  нађен  Durlić [Vezi]
0088 [0285]  aflatuorĭ  афлатуорј  aflător  налазач  Durlić [Vezi]
0089 [0915]  aftaĭ!  aфтaj!  aftai!  шибај!  Durlić [Vezi]
0090 [0276]  afuma  aфумa  afuma  димити  F. Paunjelović [Vezi]
0091 [0277]  afumat  афумат  afumat  димљен  F. Paunjelović [Vezi]
0092 [0286]  afumatură  афуматурă  afumătură  задимљеност  Durlić [Vezi]
0093 [1502]  afurisî  aфурисî  afurisi  проклињати  Durlić [Vezi]
0094 [0275]  afurisît  афурисîт  afurisit  лукав  F. Paunjelović [Vezi]
0095 [0295]  agarat  агарат  agarat ?  вребање  Durlić [Vezi]
0096 [0293]  agîra  aгîрa  pândi  вребати  Durlić [Vezi]
0097 [0119]  agĭet  агјет  aghet  агет  Durlić [Vezi]
0098 [0120]  aguridă  агуридă  aguridă  диље грожђе  Durlić [Vezi]
0099 [0121]  agustă  агустă  agust  август  Durlić [Vezi]
0100 [3625]  aič  aич  aici  овде  D. Balčanović [Vezi]
0101 [0304]  aiś  аиś  aici  овде  F. Paunjelović [Vezi]
0102 [3623]  aiśa  aиśa  aici  овде  Durlić [Vezi]
0103 [0452]  aĭ  aj  ai  ај  Durlić [Vezi]
0104 [3290]  aĭ  aj  ai  бели лук  M. Jenić [Vezi]
0105 [0450]  aĭa  аја  aia  та  F. Paunjelović [Vezi]
0106 [1082]  aĭdană  ajдaнă  holdană  шашавко  Durlić [Vezi]
0107 [1079]  aĭdańit  ajдaњит  nătărău  шашав  Durlić [Vezi]
0108 [0453]  aĭde  ајде  haide  хајде  Durlić [Vezi]
0109 [0978]  aĭduk  ajдук  haiduc  хајдук  Durlić [Vezi]
0110 [0979]  aĭduśiĭe  ajдуśиjе  haiducie  хајдучија  Durlić [Vezi]
0111 [0980]  aĭduśĭesk  ajдуśjеск  haiducesc  хајдучки  Durlić [Vezi]
0112 [2922]  aĭevi  ajеви  aieve  јавно  Durlić [Vezi]
0113 [3626]  aĭevĭa  ajевja  aieve  јавно  Durlić [Vezi]
0114 [4176]  aĭlalt  ajлaлт  alalt  друго  Durlić [Vezi]
0115 [0389]  aĭman  ајман  haimana  ајман  Durlić [Vezi]
0116 [3627]  aĭmintriļa  ajминтриљa  altmintrelea  другачије  Durlić [Vezi]
0117 [0388]  aĭmintrĭa  ајминтрја  altmintrelea  другачије  Durlić [Vezi]
0118 [0303]  aĭnă  aјнă  haină  хаљетак  F. Paunjelović [Vezi]
0119 [0294]  aĭtukă  ајтукă  aitucă  скитница  Durlić [Vezi]
0120 [1534]  aĭurļa  ajурљa  aiurea  глупост  D. Ilić [Vezi]
0121 [0373]  aĭuş  ајуш  aiuş  дивљи лук  F. Paunjelović [Vezi]
0122 [0292]  ak  ak  ac  игла  F. Paunjelović [Vezi]
0123 [3628]  akolo  aколо  acolo  тамо  Durlić [Vezi]
0124 [2773]  akoluo  aколуо  acolo  тамо  Durlić [Vezi]
0125 [2774]  akoļa  aкољa  acolea  онде  Durlić [Vezi]
0126 [0347]  akri  aкри  acri  киселити (се)  Durlić [Vezi]
0127 [3629]  akriśuńe  aкриśуње  acriturură  кисело јело  Durlić [Vezi]
0128 [0345]  akrit  акрит  acrit  прокисао  Durlić [Vezi]
0129 [0346]  akritură  акритурă  acritură  кисело јело  Durlić [Vezi]
0130 [0344]  akrĭală  акрјалă  acreală  киселост  Durlić [Vezi]
0131 [0343]  akru  акру  acru  кисео  Durlić [Vezi]
0132 [4122]  akşiţă  aкшицă  pregătitoare  спремачица  Durlić [Vezi]
0133 [0308]  aku  аку  acu  сада  Durlić [Vezi]
0134 [0298]  akuma  акума  acum  сада  Durlić [Vezi]
0135 [0646]  akupa  aкупa  ocupa  заокупљати (се)  F. Paunjelović [Vezi]
0136 [0640]  akupit  акупит  ocupat  заокупљен  F. Paunjelović [Vezi]
0137 [0299]  akuş  акуш  acuşi  ускоро  Durlić [Vezi]
0138 [3630]  akuşa  aкушa  acuşi  ускоро  Durlić [Vezi]
0139 [0300]  al  ал  al  грам. члан  Durlić [Vezi]
0140 [0469]  al-zburatuorĭ  aл-збурaтуорj  zburător  змај  Durlić [Vezi]
0141 [2715]  alalalt  aлaлaлт  alălalt  друго  Durlić [Vezi]
0142 [2714]  alalt  aлaлт  alalt  друго  Durlić [Vezi]
0143 [0426]  alaltăĭerĭ  алалтăјерј  alaltăieri  прекјуче  F. Paunjelović [Vezi]
0144 [0427]  alaltăsară  алалтăсарă  alaltăseară  прексиноћ  F. Paunjelović [Vezi]
0145 [1774]  alaltîĭerĭ  aлaлтîjерj  alaltăieri  прекјуче  Durlić [Vezi]
0146 [1775]  alaltîsară  aлaлтîсaрă  alaltăseară  прексиноћ  Durlić [Vezi]
0147 [0302]  alaman  аламан  alaman  алаветина  Durlić [Vezi]
0148 [0301]  alat  алат  halat  алат  Durlić [Vezi]
0149 [1368]  alaviĭe  aлaвиjе  alavie ?  алушине  F. Paunjelović [Vezi]
0150 [0266]  ală  алă  hală  ала  Durlić [Vezi]
0151 [0194]  alb  алб  alb  бело  Durlić [Vezi]
0152 [0195]  albastru  албастру  albastru  плав  Durlić [Vezi]
0153 [3633]  albăţ  aлбăц  albeţ  бељика  Durlić [Vezi]
0154 [0197]  albi  aлби  albi  белити  Durlić [Vezi]
0155 [0205]  albinarĭ  албинарј  albinari  пчелар  Durlić [Vezi]
0156 [0127]  albină  албинă  albină  пчела  Durlić [Vezi]
0157 [3504]  albină-ursaskă  aлбинă-урсaскă  albină-ursască  медвеђа пчела  Durlić [Vezi]
0158 [0206]  albinuţă  албинуцă  albinuţă  пчелица  Durlić [Vezi]
0159 [3632]  albińuaĭkă  aлбињуajкă  albinuţă  пчелица  Durlić [Vezi]
0160 [0200]  albiśuos  албиśуос  albicios  беличаст  Durlić [Vezi]
0161 [0202]  albit  албит  albit  побелео  Durlić [Vezi]
0162 [0203]  albitură  албитурă  albitură  белина  Durlić [Vezi]
0163 [0210]  albîăţ  aлбîăц  albul ochiului  беоњача  F. Paunjelović [Vezi]
0164 [0198]  albĭaţă  албјацă  albeaţă  белина  Durlić [Vezi]
0165 [0209]  albĭaće  албјаће  albeţ  бељика  F. Paunjelović [Vezi]
0166 [0201]  albĭală  албјалă  albeală  белило  Durlić [Vezi]
0167 [0196]  albĭe  албје  albie  корито  Durlić [Vezi]
0168 [0204]  albuţ  албуц  albuţ  беличасто  Durlić [Vezi]
0169 [0432]  Albuļeşći  Албуљешћи  Albuleşti  Албуљешти  F. Paunjelović [Vezi]
0170 [0199]  alburiu  албуриу  alburiu  беличаст  Durlić [Vezi]
0171 [0193]  albuş  албуш  albuş  беланце  F. Paunjelović [Vezi]
0172 [0401]  alčeva  алчева  altceva  друго нешто  D. Balčanović [Vezi]
0173 [0208]  aldamak  алдамак  haidamac  тојага  Durlić [Vezi]
0174 [0207]  aldamaş  алдамаш  aldămaş  халвалук  Durlić [Vezi]
0175 [0307]  aldan  алдан  aldan  летња конопља  F. Paunjelović [Vezi]
0176 [0655]  aldrak  алдрак  al drac  враголаст  Durlić [Vezi]
0177 [0114]  alîăturĭ  алîăтурј  alături  уз  F. Paunjelović [Vezi]
0178 [1911]  alkauă  aлкaуă  halcaua  алка  Durlić [Vezi]
0179 [0468]  alkă  алкă  halcă  алка  Durlić [Vezi]
0180 [1912]  alkuţă  aлкуцă  hălcuţe  алкица  Durlić [Vezi]
0181 [1032]  Almăş  Aлмăш  Almăj  Алмаш  Durlić [Vezi]
0182 [0528]  almiş-balmiş  алмиш-балмиш  ţalmeş-balmeş  бућкуриш  Durlić [Vezi]
0183 [0454]  aloat  алоат  aluat  тесто  D. Balčanović [Vezi]
0184 [0649]  Alova  Aловa  Alova  Халово  Durlić [Vezi]
0185 [0650]  Alovĭan  Аловјан  Alovean  Халовљанин  Durlić [Vezi]
0186 [0324]  alt  алт  alt  други  Durlić [Vezi]
0187 [0325]  altadată  алтадатă  altădată  други пут  Durlić [Vezi]
0188 [0501]  altar  алтар  altar  олтар  D. Balčanović [Vezi]
0189 [0331]  altauară  алтауарă  altăoară  други пут  Durlić [Vezi]
0190 [3604]  altfĭaļ  aлтфjaљ  altfel  другачије  F. Paunjelović [Vezi]
0191 [0332]  altfĭeļ  алтфјељ  altfel  другачије  Durlić [Vezi]
0192 [0326]  altînkоtruo  aлтîнкотруо  alt-încotro  безизлаз  Durlić [Vezi]
0193 [0327]  altkînd  алткîнд  altcândva  другом приликом  Durlić [Vezi]
0194 [3636]  altkîndva  aлткîндвa  altcândva  другом приликом  Durlić [Vezi]
0195 [0320]  altkum  алткум  altkum  другачије  F. Paunjelović [Vezi]
0196 [2901]  altkumva  aлткумвa  alcumva  друкчије  Durlić [Vezi]
0197 [0328]  altśeva  алтśева  altceva  друго нешто  Durlić [Vezi]
0198 [0329]  altśińe  алтśиње  altcineva  неко други  Durlić [Vezi]
0199 [3638]  altśińeva  aлтśињевa  altcineva  неко други  Durlić [Vezi]
0200 [3637]  altśuava  aлтśуaвa  altceva  друго нешто  Durlić [Vezi]
0201 [0593]  altui  aлтуи  altoi  калемити  D. Balčanović [Vezi]
0202 [0330]  altunđe  алтунђе  altundeva  другде  Durlić [Vezi]
0203 [3196]  altunđeva  aлтунђевa  altundeva  другде  Durlić [Vezi]
0204 [3635]  altuorĭ  aлтуорj  altăoară  други пут  Durlić [Vezi]
0205 [0319]  alun  алун  alun  леска  Durlić [Vezi]
0206 [1081]  aluna voĭńiśaskă  aлунa воjњиśaскă  ?  војнички лешник  Durlić [Vezi]
0207 [0008]  alună  алунă  alună  лешник  Durlić [Vezi]
0208 [0318]  aluńauă  алуњауă  alunele  ливадска биљка  Durlić [Vezi]
0209 [0398]  aluńeka  aлуњекa  aluneca  клизати (се)  D. Balčanović [Vezi]
0210 [0397]  aluńekuş  алуњекуш  alunecuş  клизалиште  D. Balčanović [Vezi]
0211 [3639]  aluńika  aлуњикa  aluneca  клизати (се)  Durlić [Vezi]
0212 [3640]  aluńikuş  aлуњикуш  alunecuş  клизалиште  Durlić [Vezi]
0213 [0323]  aluńiş  алуњиш  aluniş  лескар  F. Paunjelović [Vezi]
0214 [0154]  aluvat  алуват  аluat  тесто  F. Paunjelović [Vezi]
0215 [0314]  aļerga  aљергa  alerga  трчати  Durlić [Vezi]
0216 [0315]  aļergatuare  аљергатуаре  alergătoare  мотовило  Durlić [Vezi]
0217 [0317]  aļergatuorĭ  аљергатуорј  alergător  тркач  Durlić [Vezi]
0218 [0316]  aļergatură  аљергатурă  alergătură  трчање  Durlić [Vezi]
0219 [0189]  aļes  aљес  ales  изабран  F. Paunjelović [Vezi]
0220 [0422]  aļes  aљес  alies  избор  Durlić [Vezi]
0221 [0190]  aļeźa  aљеźa  alega  бирати  F. Paunjelović [Vezi]
0222 [0191]  aļeźarĭe  аљеźарје  alegere  избор  F. Paunjelović [Vezi]
0223 [0470]  aļi-lunź  aљи-лунź  alea lungi  оне дуге (змије)  Durlić [Vezi]
0224 [1824]  aļiaźire  aљиaźире  alegere  избор  Durlić [Vezi]
0225 [0704]  Aļifuońi  Аљифуоњи  Alifoni  Алифони  F. Paunjelović [Vezi]
0226 [0414]  aļin  аљин  alene  полако  Durlić [Vezi]
0227 [0413]  aļin  аљин2  roşu  црвен  F. Paunjelović [Vezi]
0228 [0601]  aļina  aљинa  alina  смирити (се)  D. Balčanović [Vezi]
0229 [3838]  aļina  aљинa  anina  качити  Durlić [Vezi]
0230 [0875]  ama  ама  ama  ама  F. Paunjelović [Vezi]
0231 [0787]  aman  aмaн  aman  аман  Durlić [Vezi]
0232 [0321]  amar  амар  amar  горчина  F. Paunjelović [Vezi]
0233 [0322]  amarî  aмaрî  amărî  загорчати  Durlić [Vezi]
0234 [0455]  amarît  амарîт  amărât  горак  F. Paunjelović [Vezi]
0235 [0352]  amarĭală  амарјалă  amăreală  горчина  Durlić [Vezi]
0236 [0467]  ambarĭ  амбарј  hambar  амбар  Durlić [Vezi]
0237 [0361]  ameţală  амецалă  ameţeală  вртоглавица  F. Paunjelović [Vezi]
0238 [0362]  ameţî  aмецî  ameţi  онесвестити (се)  Durlić [Vezi]
0239 [0359]  ameţît  амецîт  ameţit  ошамућен  F. Paunjelović [Vezi]
0240 [0499]  amin  амин  amin  амин  Durlić [Vezi]
0241 [0387]  amintrîļa  аминтрîља  altmintrelea  другачије  D. Balčanović [Vezi]
0242 [0415]  amînat  амîнат  amânat  касно  Durlić [Vezi]
0243 [0418]  amînata  aмîнaтa  amânăta  каснити  Durlić [Vezi]
0244 [0416]  amînatarĭe  амîнатарје  amînare  кашњење  Durlić [Vezi]
0245 [3076]  amînduoĭ  aмîндуоj  amândoi  обојица  Durlić [Vezi]
0246 [0360]  amnari  aмнaри  amnari  оштрити  Durlić [Vezi]
0247 [0358]  amnarĭ  амнарј  amnar  оцило  F. Paunjelović [Vezi]
0248 [0429]  amńaḑîţ  aмњaḑîц  amiază  подне  Durlić [Vezi]
0249 [1577]  amńaḑîţa  aмњaḑîцa  prînzi  ручати  Durlić [Vezi]
0250 [0402]  amńaz  амњаз  amiază  подне  D. Balčanović [Vezi]
0251 [0354]  amparaţîĭe  ампарацîје  împărăţie  царство  Durlić [Vezi]
0252 [0353]  amparat  ампарат  împărat  владар  Durlić [Vezi]
0253 [2228]  amşîţă  aмшîцă  amşâţă  курва  S. Dragojević [Vezi]
0254 [0437]  amuţî  aмуцî  amuţi  занемети  Durlić [Vezi]
0255 [0438]  amuţîrĭe  амуцîрје  amuţire  мутавост  Durlić [Vezi]
0256 [0436]  amuţît  амуцîт  amuţit  омутавио  Durlić [Vezi]
0257 [0355]  amunka  амунка  amunca  тешко  Durlić [Vezi]
0258 [0411]  amurţală  амурцалă  amorţire  утрнуће  F. Paunjelović [Vezi]
0259 [0409]  amurţî  aмурцî  amorţi  утрнути  F. Paunjelović [Vezi]
0260 [0410]  amurţît  амурцîт  amorţit  утрнут  F. Paunjelović [Vezi]
0261 [0356]  an  ан  an  година  Durlić [Vezi]
0262 [1511]  Ana  Aнa  Ana  Ана  Durlić [Vezi]
0263 [0357]  anţărţ  анцăрц  anţărţ  преклане  Durlić [Vezi]
0264 [2607]  andarmală  aндaрмaлă  andarmale  андрамоља  Durlić [Vezi]
0265 [0463]  andîra  aндîрa  întărâtă  задиркивати  F. Paunjelović [Vezi]
0266 [2606]  andîrmuańe  aндîрмуaње  andârmoane  андрамоље  Durlić [Vezi]
0267 [0964]  Andriĭ  Aндриj  Andrea  Андрија  Durlić [Vezi]
0268 [0442]  Andriĭuońi  Андријуоњи  Andreianu  Андрејевци  F. Paunjelović [Vezi]
0269 [0365]  andrĭauă  андрјауă  andrea  децембар  Durlić [Vezi]
0270 [0134]  andrĭeauă  андрјеауă  andrea  велика игла  D. Dragić [Vezi]
0271 [0433]  Androbĭeşći  Андробјешћи  Androbeşti  Андробићи  F. Paunjelović [Vezi]
0272 [1855]  Anđel  Aнђел  Angeliu  Анђел  Durlić [Vezi]
0273 [0435]  Anđeluońi  Анђелуоњи  Angelovici  Анђеловићи  F. Paunjelović [Vezi]
0274 [2685]  anđeļiaće  aнђељиaће  îndelete  лагано  Durlić [Vezi]
0275 [1856]  Anđeļiĭa  Aнђељиja  Angelia  Анђелија  Durlić [Vezi]
0276 [1854]  Anđeļiĭuońi  Aнђељиjуоњи  Angelioni  Анђелијини  F. Paunjelović [Vezi]
0277 [0916]  Angel  Aнгел  Anghel  Анђел  Durlić [Vezi]
0278 [0431]  Angeluońi  Ангелуоњи  Angheloiu  Ангеловци  F. Paunjelović [Vezi]
0279 [3542]  Anol Nou  Aнол Ноу  Anul Nou  Нова Година  Durlić [Vezi]
0280 [1509]  Anta  Aнтa  Antonie  Анта  Durlić [Vezi]
0281 [1504]  antaļira  aнтaљирa  interna  интернирати  Durlić [Vezi]
0282 [0631]  antaļirit  антаљирит  internat  интерниран  Durlić [Vezi]
0283 [0443]  Antońeşći  Aнтоњешћи  Antoneşti  Антонијевци  F. Paunjelović [Vezi]
0284 [1510]  Anuţă  Aнуцă  Anuţă  Ануца  Durlić [Vezi]
0285 [0818]  Anuţoĭ  Aнуцоj  Anuţei  Ануцој  V. Trailović [Vezi]
0286 [0504]  anunţa  aнунцa  anunţa  оглашавати  Durlić [Vezi]
0287 [2627]  ańi  aњи  inele anuale  годови  Durlić [Vezi]
0288 [1512]  Ańiţa  Aњицa  Aniţa  Аница  Durlić [Vezi]
0289 [0366]  ańin  ањин  anin  јова  Durlić [Vezi]
0290 [0368]  ańina  aњинa  anina  окачити (се)  Durlić [Vezi]
0291 [0369]  ańinat  ањинат  aninat  окачен  Durlić [Vezi]
0292 [0367]  ańińiş  ањињиш  aniniş  јововина  Durlić [Vezi]
0293 [2902]  Apa albă  Aпa aлбă  Apa albă  Бела вода  Durlić [Vezi]
0294 [0296]  apara  aпaрa  apăra  бранити  F. Paunjelović [Vezi]
0295 [0750]  apastuol  апастуол  apostol  апостол  Durlić [Vezi]
0296 [3701]  apaş  aпaш  apaş  битанга  Durlić [Vezi]
0297 [0754]  apatĭekă  апатјекă  apotecă  апотека  Durlić [Vezi]
0298 [0192]  apatuos  апатуос  apătos  водњикав  F. Paunjelović [Vezi]
0299 [3744]  apaurî  aпaурî  paurî  опљачкати  Durlić [Vezi]
0300 [0116]  apă  апă  apă  вода  Durlić [Vezi]
0301 [0372]  apă înpuşkată  aпă îнпушкaтă  apă-înpuşcată  упуцана вода  Durlić [Vezi]
0302 [2904]  apă întuarsă  aпă îнтуaрсă  apă întoarsă  повраћена вода  Durlić [Vezi]
0303 [2903]  apă ńinśepută  aпă њинśепутă  apă neincepută  неначета вода  Durlić [Vezi]
0304 [0404]  apăra  aпăрa  apăra  бранити  D. Balčanović [Vezi]
0305 [0751]  apipai  aпипaи  a pipăi  пипати  Durlić [Vezi]
0306 [0753]  apipiĭală  апипијалă  pipăială  пипање  Durlić [Vezi]
0307 [0752]  apipiĭat  апипијат  pipăit  опипан  Durlić [Vezi]
0308 [0148]  apļeka  aпљекa  apleca  сагињати (се)  Durlić [Vezi]
0309 [0149]  apļekare  апљекаре  aplecare  сагињање  Durlić [Vezi]
0310 [0150]  apļekat  апљекат  aplecat  погнут  Durlić [Vezi]
0311 [0152]  apļekatuarĭe  апљекатуарје  aplecătoare  недоиља  Durlić [Vezi]
0312 [0151]  apļekatuorĭ  апљекатуорј  aplecător  сисавче  Durlić [Vezi]
0313 [0135]  aprinđe  aпринђе  aprinde  палити  Durlić [Vezi]
0314 [0386]  aprinďe  aпринďe  aprinde  палити (се)  D. Balčanović [Vezi]
0315 [0136]  aprins  апринс  aprins  упаљен  Durlić [Vezi]
0316 [0137]  aprinsură  апринсурă  aprinsură  паљевина  Durlić [Vezi]
0317 [0139]  apropiĭa  aпропиja  apropia  приближити  Durlić [Vezi]
0318 [0140]  apropiĭat  апропијат  apropiat  близак  Durlić [Vezi]
0319 [0138]  apruape  апруапе  aproape  близу  Durlić [Vezi]
0320 [0939]  apruor  aпруор  amproor  испаша  Durlić [Vezi]
0321 [0141]  apsană  апсанă  puşcărie  апсана  Durlić [Vezi]
0322 [0142]  apsanźiu  апсанźиу  apsangiu  апсанџија  Durlić [Vezi]
0323 [0143]  apsă  апсă  puşcărie  затвор  Durlić [Vezi]
0324 [0146]  apşuară  апшуарă  apşuară  водица  Durlić [Vezi]
0325 [1456]  apt  aпт  apt  насилан  Durlić [Vezi]
0326 [1458]  apta  aптa  apta  силити  Durlić [Vezi]
0327 [1459]  aptaş  aптaш  aptaş ?  насилник  Durlić [Vezi]
0328 [1457]  aptă  aптă  apt  насиље  Durlić [Vezi]
0329 [2808]  apuanka  aпуaнкa  poancă  наопако  Durlić [Vezi]
0330 [0238]  apuka  aпукa  apuca  почињати  Durlić [Vezi]
0331 [0239]  apukat  апукат  apucat  започет  Durlić [Vezi]
0332 [3645]  apukatu  aпукaту  apucătură  грип  Durlić [Vezi]
0333 [0241]  apukatură  апукатурă  apucatură  бајалица против грипа  Durlić [Vezi]
0334 [0240]  apukatură  aпукaтурă1  apucătură  грип  Durlić [Vezi]
0335 [0370]  apuos  апуос  apos  воден  Durlić [Vezi]
0336 [0371]  apuriĭe  апурије  apărie  водурина  Durlić [Vezi]
0337 [0493]  apus  апус  apus  запад  Durlić [Vezi]
0338 [3133]  ar  1  ar1  ар  Durlić [Vezi]
0339 [0181]  ara  aрa  ara  орати  Durlić [Vezi]
0340 [0147]  arag  араг  hărag  рабош  Durlić [Vezi]
0341 [0242]  aram  арам  haram  клетва  Durlić [Vezi]
0342 [0236]  aramaş  арамаш  rămaş  опклада  Durlić [Vezi]
0343 [0237]  aramaşî  aрaмaшî  rămăşi  кладити се  Durlić [Vezi]
0344 [0175]  aramă  арамă  aramă  бакар  Durlić [Vezi]
0345 [0243]  arambaş  арамбаш  harambaşă  харамбаша  Durlić [Vezi]
0346 [0176]  arami  aрaми  arămi  лемити бакром  Durlić [Vezi]
0347 [0177]  aramit  арамит  arămit  побакрен  Durlić [Vezi]
0348 [0178]  aramitură  арамитурă  strat de aramă  бакарни лем  Durlić [Vezi]
0349 [1296]  aranga  aрaнгa  aranga  поребарке  D. Dragić [Vezi]
0350 [2331]  Aranźel  Aрaнźел  arhanghel  Аранђел  Durlić [Vezi]
0351 [0179]  arańi  aрaњи  hrăni  хранити  Durlić [Vezi]
0352 [0180]  arańit  арањит  hrănit  нахрањен  Durlić [Vezi]
0353 [0145]  arat  aрaт  аrаt  изоран  F. Paunjelović [Vezi]
0354 [0232]  arata  aрaтa  arăta  показивати  Durlić [Vezi]
0355 [0233]  aratarĭe  аратарје  arătare  привиђење  Durlić [Vezi]
0356 [1490]  aratat  aрaтaт  arătat  приказан  Durlić [Vezi]
0357 [0182]  aratuorĭ  аратуорј  arător  орач  Durlić [Vezi]
0358 [0234]  aratuos  аратуос  arătos  угледан  Durlić [Vezi]
0359 [0144]  aratură  аратурă  arătură  орање  F. Paunjelović [Vezi]
0360 [1003]  arazna  aрaзнa  arazna  засебно  Durlić [Vezi]
0361 [0572]  arbarĭ  арбарј  animal hrănit cu biberonul  сисавче без сисе  D. Ilić [Vezi]
0362 [0374]  arbiu  арбиу  arbiu  набијач  F. Paunjelović [Vezi]
0363 [0412]  arţ  aрц  arţ  мрс  F. Paunjelović [Vezi]
0364 [0244]  arţag  арцаг  arţag  зловољност  Durlić [Vezi]
0365 [0245]  arţaguos  арцагуос  arţăgos  зловољан  Durlić [Vezi]
0366 [0246]  arţarĭ  арцарј  arţar  црни јавор  Durlić [Vezi]
0367 [0247]  arţuagă  арцуагă  arţăgos  стара жена  Durlić [Vezi]
0368 [0161]  arćiĭe  арћије  hârtie  хартија  Durlić [Vezi]
0369 [0336]  ardou  ардоу  hârdău  ардов  Durlić [Vezi]
0370 [3647]  arḑîmĭe  aрḑîмjе  arzime ?  врелина  Durlić [Vezi]
0371 [0382]  arğint  арџинт  argint  сребро  D. Balčanović [Vezi]
0372 [0160]  Arđal  Арђал  Ardeal  Ердељ  Durlić [Vezi]
0373 [0223]  arđală  арђалă  ardere  згариште  Durlić [Vezi]
0374 [0764]  arđauă  арђауă  argeao ?  камен  Durlić [Vezi]
0375 [0112]  arđe  aрђе  arde  горети  Durlić [Vezi]
0376 [0491]  arđimĭe  арђимје  arzime ?  врелина  Durlić [Vezi]
0377 [0492]  arďi  арďи  ardei  паприка  V. Trailović [Vezi]
0378 [0390]  arďika  aрďикa  ridica  дизати (се)  D. Balčanović [Vezi]
0379 [0213]  arendă  арендă  arendă  аренда  Durlić [Vezi]
0380 [0231]  argaţîĭe  аргацîје  argăţie  аргатлук  Durlić [Vezi]
0381 [0230]  argasală  аргасалă  argăseală  штављење  Durlić [Vezi]
0382 [0229]  argasî  aргaсî  argăsi  штавити  Durlić [Vezi]
0383 [3648]  argasîĭe  aргaсîjе  argăseală  штављење  Durlić [Vezi]
0384 [0228]  argat  аргат  argat  надничар  Durlić [Vezi]
0385 [0423]  arič  арич  arici  јеж  D. Balčanović [Vezi]
0386 [0164]  aripat  арипат  aripat  крилат  Durlić [Vezi]
0387 [0163]  aripă  арипă  aripă  крило  Durlić [Vezi]
0388 [0128]  ariś  ариś  aric  јеж  Durlić [Vezi]
0389 [0165]  arit  арит  ariet (reg.)  околина  Durlić [Vezi]
0390 [0162]  ariuş  ариуш  coricov  киселица  Durlić [Vezi]
0391 [0130]  arîăţ  арîăц  erete  кобац  F. Paunjelović [Vezi]
0392 [0464]  arîng  арîнг  harang  црквено звоно  Durlić [Vezi]
0393 [0172]  arĭaće  арјаће  arete  приплодно грло  F. Paunjelović [Vezi]
0394 [0111]  arĭe  арје  arie  гумно  Durlić [Vezi]
0395 [0211]  ark  арк  arc  лук  F. Paunjelović [Vezi]
0396 [0212]  arkaş  аркаш  arcaş  стрелац  Durlić [Vezi]
0397 [1508]  arma  aрмa  arma  оружати  Durlić [Vezi]
0398 [0174]  armasarĭ  армасарј  armăsar  пастув  F. Paunjelović [Vezi]
0399 [0221]  armat  армат  armat  наоружан  Durlić [Vezi]
0400 [0220]  armată  арматă  armată  армија  Durlić [Vezi]
0401 [0219]  armă  армă  armă  оружје  Durlić [Vezi]
0402 [0812]  armurikă  армурикă  armonică  хармоника  V. Trailović [Vezi]
0403 [0485]  Arnaglaua  Арнаглауа  Arnaglaua  Рудна Глава  Durlić [Vezi]
0404 [0486]  arnaglavĭan  aрнaглaвjaн  arnaglăvean ?  Рудноглавац  Durlić [Vezi]
0405 [3470]  arnaglavĭană  aрнaглaвjaнă  arnaglăveană ?  Рудноглавка  Durlić [Vezi]
0406 [1868]  Arnaut  Aрнaут  Arnăut  Арнаут  F. Paunjelović [Vezi]
0407 [3992]  arnaut  aрнaут  arnaut ?  арнаут  Durlić [Vezi]
0408 [0425]  Arnauta  Aрнaутa  Arnăută  Арнаута  F. Paunjelović [Vezi]
0409 [1251]  arnă  aрнă  arnă  арна (?)  Durlić [Vezi]
0410 [1518]  arńiğ  aрњиџ  arnici  конац  D. Balčanović [Vezi]
0411 [0156]  arńik  арњик  harnic  вредан  Durlić [Vezi]
0412 [0873]  arńiś  арњиś  arnici  памучни конац  F. Paunjelović [Vezi]
0413 [1519]  arńiź  aрњиź  arnici  вез  Durlić [Vezi]
0414 [0157]  arpaźik  арпаźик  arpagic  арпаџик  Durlić [Vezi]
0415 [1507]  arpiĭa  aрпиja  arpiia  окрилатити  Durlić [Vezi]
0416 [1506]  arpiĭat  aрпиjaт  aripat  крилат  Durlić [Vezi]
0417 [0785]  arpiuară  aрпиуaрă  aripioară  крилашце  Durlić [Vezi]
0418 [1505]  arpĭe  aрпjе  aripă  крило  Durlić [Vezi]
0419 [0158]  ars  арс  ars  изгорео  Durlić [Vezi]
0420 [0441]  Arsenuońi  Aрсенуоњи  Arsenovici  Арсенијевци  F. Paunjelović [Vezi]
0421 [1513]  Arseńiĭe  Aрсењиjе  Arsenie  Арсеније  Durlić [Vezi]
0422 [0159]  arsură  арсурă  arsură  изгорелина  Durlić [Vezi]
0423 [4012]  arşiţă  aршицă  arşiţă  пекарка  Durlić [Vezi]
0424 [0155]  arşîţă  аршîцă  arșiță  пржина  F. Paunjelović [Vezi]
0425 [3658]  arşuou  aршуоу  aşău  ашов  Durlić [Vezi]
0426 [0235]  Artan  Артан  Artan  Ртањ  F. Paunjelović [Vezi]
0427 [0260]  arunka  aрункa  arunca  избацити  Durlić [Vezi]
0428 [0261]  arunkat  арункат  aruncat  бачен  Durlić [Vezi]
0429 [0262]  arunkatuorĭ  арункатуорј  aruncător  бацач  Durlić [Vezi]
0430 [0263]  arunkatură  арункатурă  aruncătură  бацање  Durlić [Vezi]
0431 [1710]  arźa  aрźa  argea  разбој  Durlić [Vezi]
0432 [0115]  arźauă  арźауă  argea  ложиште  Durlić [Vezi]
0433 [0224]  arźint  арźинт  argint  сребро  Durlić [Vezi]
0434 [0225]  arźint viu  арźинт виу  argint-viu  жива  Durlić [Vezi]
0435 [0765]  arźintuaĭkă  арźинтуајкă  arginţică  фресница  Durlić [Vezi]
0436 [0248]  asară  асарă  aseară  синоћ  Durlić [Vezi]
0437 [0254]  askuţî  aскуцî  ascuţi  оштрити  Durlić [Vezi]
0438 [0258]  askuţîmĭe  аскуцîмје  ascuţime  оштрина  Durlić [Vezi]
0439 [0256]  askuţîş  аскуцîш  ascuţiş  оштрица  Durlić [Vezi]
0440 [0255]  askuţît  аскуцîт  ascuţit  оштар  Durlić [Vezi]
0441 [0257]  askuţîtuorĭ  аскуцîтуорј  ascuţitor  оштрач  Durlić [Vezi]
0442 [0259]  askuţîtură  аскуцîтурă  ascuţitură  оштрица  Durlić [Vezi]
0443 [0249]  askulta  aскултa  asculta  слушати  Durlić [Vezi]
0444 [0253]  askultamînt  аскултамîнт  ascultământ  послушност  Durlić [Vezi]
0445 [0251]  askultarĭe  аскултарје  ascultare  слушање  Durlić [Vezi]
0446 [0250]  askultatuorĭ  аскултатуорј  ascultător  слушалац  Durlić [Vezi]
0447 [0252]  askultatură  аскултатурă  ascultătură  слушање  Durlić [Vezi]
0448 [0271]  aspri  aспри  aspri  храпавити  Durlić [Vezi]
0449 [0273]  asprĭală  аспрјалă  aspreală  храпавост  Durlić [Vezi]
0450 [0270]  aspru  aспру  aspru  храпав  F. Paunjelović [Vezi]
0451 [0272]  aspur  аспур  aspru  храпав  Durlić [Vezi]
0452 [0274]  aspuriu  аспуриу  aspriu  храпавичаст  Durlić [Vezi]
0453 [0449]  asta  аста  asta  овај  F. Paunjelović [Vezi]
0454 [1011]  astaĭarnă  aстajaрнă  astă-iarnă  зимус  Durlić [Vezi]
0455 [0770]  astal  астал  astal  астал  G. Bujić [Vezi]
0456 [0841]  astaluoń  aстaлуоњ  astaloni  столац  Durlić [Vezi]
0457 [0003]  astanuapće  aстaнуaпће  astă-noapte  ноћас  Durlić [Vezi]
0458 [0428]  astară  астарă  astară  вечерас  F. Paunjelović [Vezi]
0459 [1012]  astatuamnă  aстaтуaмнă  astă-toamnă  јесенас  Durlić [Vezi]
0460 [1010]  astavară  aстaвaрă  astă-vară  летос  Durlić [Vezi]
0461 [0383]  astăz  астăз  astăzi  данас  D. Balčanović [Vezi]
0462 [0107]  astîḑ  астîḑ  astăzi  данас  Durlić [Vezi]
0463 [0498]  astragană  астраганă  astrahan  астрагана  Durlić [Vezi]
0464 [0375]  astruka  aструкa  astruca  покривати  F. Paunjelović [Vezi]
0465 [0376]  astrukamînt  аструкамîнт  astrucământ  покривач  F. Paunjelović [Vezi]
0466 [0377]  astrukat  аструкат  astrucat  покривен  F. Paunjelović [Vezi]
0467 [1425]  astuora  aстуорa  ăstora  ових  Durlić [Vezi]
0468 [0379]  astupa  aступa  astupa  зачепити  D. Balčanović [Vezi]
0469 [0458]  astupat  аступат  astupat  зачепљен  Durlić [Vezi]
0470 [0420]  astupuş  аступуш  astupuş  запушач  D. Balčanović [Vezi]
0471 [0290]  aşa  аша  aşa  тако  Durlić [Vezi]
0472 [0291]  aşadar  ашадар  aşadar  дакле  Durlić [Vezi]
0473 [0405]  aşaḑa  aшaḑa  aşeza  притискати  F. Paunjelović [Vezi]
0474 [0408]  aşaḑarĭe  aшаḑарје  aşezare  притисак  F. Paunjelović [Vezi]
0475 [0407]  aşaḑat  ашаḑат  аşеzat  притиснут  F. Paunjelović [Vezi]
0476 [3655]  aşăzarĭe  aшăзaрjе  aşezare  притисак  F. Paunjelović [Vezi]
0477 [3656]  aşăzat  aшăзaт  aşezat  притиснут  F. Paunjelović [Vezi]
0478 [2042]  aşćamîta  aшћaмîтa  aşteamăt  узастопце  Durlić [Vezi]
0479 [0349]  aşćarnut  aшћaрнут1  аşternut  простирка  F. Paunjelović [Vezi]
0480 [1826]  aşćarnut  aшћaрнут2  aşternut  темељит  Durlić [Vezi]
0481 [0348]  aşćarńe  aшћaрње  aşterne  простирати  F. Paunjelović [Vezi]
0482 [3657]  aşćepta  aшћептa  aştepta  чекати  Durlić [Vezi]
0483 [1827]  aşćernut  aшћернут1  aşternut  лежај  Durlić [Vezi]
0484 [1825]  aşćernut  aшћернут2  aşternut  прострт  Durlić [Vezi]
0485 [0446]  aşćeta  aшћетa  aştepta  чекати  Durlić [Vezi]
0486 [0406]  aşeza  aшезa  aşeză  намештати (се)  D. Balčanović [Vezi]
0487 [0391]  aşkie  ашкие  aşchie  ивер  D. Balčanović [Vezi]
0488 [0393]  aşťepta  aшťептa  aştepta  чекати  D. Balčanović [Vezi]
0489 [0776]  aşuou  aшуоу  aşău  ашов  Durlić [Vezi]
0490 [0305]  aśi  aśи  аci  ту  F. Paunjelović [Vezi]
0491 [0091]  aśira  aśирa  acira  вребати  Durlić [Vezi]
0492 [0092]  aśirat  аśират  acerat  вребање  Durlić [Vezi]
0493 [3659]  aśirĭală  aśирjaлă  acerat  вребање  Durlić [Vezi]
0494 [0310]  atîrna  aтîрнa  atârna  качити  Durlić [Vezi]
0495 [0311]  atîrnat  атîрнат  atârnat  окачен  Durlić [Vezi]
0496 [0313]  atîrnatuare  атîрнатуаре  atârnătoare  закачаљка  Durlić [Vezi]
0497 [0312]  atîrnatură  атîрнатурă  atârnătoare  качење  Durlić [Vezi]
0498 [0381]  atît  атîт1  atât  толик  D. Balčanović [Vezi]
0499 [1401]  atît  атîт2  atât  толик  Durlić [Vezi]
0500 [3660]  atîtuşka  aтîтушкa  atâtuşca  толицно  Durlić [Vezi]
0501 [2278]  atîtuśka  aтîтуśкa  atâtuşca  толицно  Durlić [Vezi]
0502 [0394]  atunč  атунч  atunci  тада  D. Balčanović [Vezi]
0503 [0297]  atunś  атунś  atunci  тада  Durlić [Vezi]
0504 [2436]  au  ау1  au1  или  Durlić [Vezi]
0505 [0309]  au  ау2  au2  ау  Durlić [Vezi]
0506 [1503]  auḑî  aуḑî  auzi  чути  Durlić [Vezi]
0507 [0417]  auḑît  aуḑîт  auzit  чувен  Durlić [Vezi]
0508 [0444]  auḑîtură  aуḑîтурă  bârfeală  гласина  Durlić [Vezi]
0509 [0380]  aur  аур  aur  злато  D. Balčanović [Vezi]
0510 [0657]  aurar  аурар  aurar  златар  Durlić [Vezi]
0511 [0656]  Aurel  Аурел  Aurel  Златко  Durlić [Vezi]
0512 [1517]  auri  aури  auri  позлатити  Durlić [Vezi]
0513 [4089]  aurit  aурит  aurit  позлаћен  Durlić [Vezi]
0514 [0447]  auzi  aузи  auzi  чути  D. Balčanović [Vezi]
0515 [3943]  avere  aвере  avere  имовина  Durlić [Vezi]
0516 [0101]  averĭe  аверје  avere  имовина  Durlić [Vezi]
0517 [2418]  avioun  aвиоун  avion  авион  Durlić [Vezi]
0518 [0102]  avĭa  aвja  avea  имати  Durlić [Vezi]
0519 [3661]  avĭeare  aвjеaре  avere  имовина  D. Dragić [Vezi]
0520 [0108]  avļiĭe  ављије  avlie  авлија  Durlić [Vezi]
0521 [0439]  Avram  Аврам  Avram  Аврам  Durlić [Vezi]
0522 [1857]  Avraman  Aврaмaн  Avraman  Авраман  Durlić [Vezi]
0523 [0440]  Avrameluońi  Aврaмелуоњи  Avrameloni  Аврамеловци  F. Paunjelović [Vezi]
0524 [0109]  avramĭasă  аврамјасă  avrămeasă  пролевак  Durlić [Vezi]
0525 [1858]  Avramuţă  Aврaмуцă  Avrămuţu  Аврамић  Durlić [Vezi]
0526 [0434]  Avramuońi  Аврамуоњи  Avramoaie  Аврамовци  F. Paunjelović [Vezi]
0527 [0103]  avuţîĭe  авуцîје  avuţie  имовина  Durlić [Vezi]
0528 [0118]  avut  авут  avut  богат  Durlić [Vezi]
0529 [0113]  avutuorńik  авутуорњик  proprietar  сопственик  Durlić [Vezi]
0530 [3616]  azîmă  aзîмă  azimă  пресно  F. Paunjelović [Vezi]
0531 [0385]  azmă  азмă  azimă  бесквасни хлеб  D. Balčanović [Vezi]
0532 [0007]  aznoapťe  aзноaпťе  as-noapte  ноћас  D. Balčanović [Vezi]
0533 [0635]  azvîrļeća  азвîрљећа  de-a azvârlitul  фрљански  Durlić [Vezi]
0534 [0104]  azvîrļi  aзвîрљи  azvârli  заврљати  Durlić [Vezi]
0535 [0633]  azvîrļit  азвîрљит  azvârlit  зафрљан  Durlić [Vezi]
0536 [0106]  azvîrļituorĭ  азвîрљитуорј  azvârlitor  заврљач  Durlić [Vezi]
0537 [0105]  azvîrļitură  азвîрљитурă1  azvârlitură  заврљотина  Durlić [Vezi]
0538 [0634]  azvîrļitură  азвîрљитурă2  azvârlitură  фрљање  Durlić [Vezi]
0539 [3662]  azvîrļiuluĭ  aзвîрљиулуj  de-a azvârlitul  фрљански  Durlić [Vezi]
0540 [3663]  azvrļića  aзврљићa  de-a azvârlitul  фрљански  F. Paunjelović [Vezi]
0541 [3664]  ažun  aжун  ajun  пост  Durlić [Vezi]
0542 [3665]  Ažun  Aжун  ajun  Бадњи дан  Durlić [Vezi]
0543 [3670]  ažunğa  aжунџa  ajunge  стићи  D. Balčanović [Vezi]
0544 [3668]  ažuns  aжунс  ajuns  досегнут  Durlić [Vezi]
0545 [3669]  ažunźa  aжунźa  ajunge  стићи  Durlić [Vezi]
0546 [0214]  ažuta  aжутa  ajuta  помагати  F. Paunjelović [Vezi]
0547 [0216]  ažutuorĭ  ажутуорј  ajutor  помоћник  F. Paunjelović [Vezi]
0548 [0217]  ažuturat  ажутурат  ajutora  испомагање  F. Paunjelović [Vezi]
0549 [0215]  ažutură  ажутурă  ajutora  помоћ  F. Paunjelović [Vezi]
0550 [0338]  aźun  аźун  ajun  пост  Durlić [Vezi]
0551 [0339]  Aźun  Аźун  ajun  Бадњи дан  Durlić [Vezi]
0552 [0337]  aźuna  aźунa  ajuna  постити  Durlić [Vezi]
0553 [0340]  aźunat  аźунат  ajunat  пост  Durlić [Vezi]
0554 [0342]  aźuns  аźунс  ajuns  достигнут  Durlić [Vezi]
0555 [0341]  aźunźa  aźунźa  ajunge  стићи  Durlić [Vezi]
0556 [1770]  aźuta  aźутa  ajuta  помагати  Durlić [Vezi]
0557 [1772]  aźutarĭe  aźутaрjе  ajutare  помоћ  Durlić [Vezi]
0558 [1773]  aźutat  aźутaт  ajutat  потпомогнут  Durlić [Vezi]
0559 [1771]  aźutuorĭ  aźутуорj  ajutor  помагач  Durlić [Vezi]
0560 [0654]  ă  ă  ă  ено  Durlić [Vezi]
0561 [0056]  ăće  ăће  iată  ево, ено, ето  Durlić [Vezi]
0562 [1163]  ăĭs  ăjс  hăis  ојс  Durlić [Vezi]
0563 [0653]  ăl  ăл  ăl  ено га  Durlić [Vezi]
0564 [1452]  ăla  ăлa  ăla  онај  D. Marković [Vezi]
0565 [1334]  ăma  ăмa  ăma  ево ме  Durlić [Vezi]
0566 [2420]  ăn  ăн  în  у  Durlić [Vezi]
0567 [1665]  ănćins  ăнћинс  întins  прострт  Durlić [Vezi]
0568 [3720]  ăntrăuna  ăнтрăунa  întruna  једнако  Durlić [Vezi]
0569 [2611]  ăntulćişat  ăнтулћишaт  curmeziş ?  унакрст  Durlić [Vezi]
0570 [0652]  ăńi  ăњи  iată-ne  ево смо  Durlić [Vezi]
0571 [1542]  ăńi  ăњи  unu  један  Durlić [Vezi]
0572 [2417]  ăroplan  ăроплaн  aeroplan  аероплан  Durlić [Vezi]
0573 [3653]  ărpiĭa  ăрпиja  arpiia  окрилатити  Durlić [Vezi]
0574 [1451]  ăsta  ăстa  ăsta  овај  D. Marković [Vezi]
0575 [3343]  ăşke  ăшке  aşchie  ивер  Durlić [Vezi]
0576 [3003]  ătă  ăтă  iată  ево  Durlić [Vezi]
0577 [0459]  ba  ба  ba  не  F. Paunjelović [Vezi]
0578 [0514]  Baba-Ĭuana  Баба-Јуана  Baba-Iona  Баба-Јона  F. Paunjelović [Vezi]
0579 [0518]  baba-uarbă  бaбa-уaрбă  baba-oarba  ћорава бака  F. Paunjelović [Vezi]
0580 [0829]  babaluk  бaбaлук  băbăluc  бабалук  Durlić [Vezi]
0581 [0515]  babă  бабă  babă  баба  F. Paunjelović [Vezi]
0582 [0218]  babiţă  бaбицă  babiţă ?  бабица  Durlić [Vezi]
0583 [0517]  Babiļi  Бабиљи  babele  Бабе  Durlić [Vezi]
0584 [0519]  babĭaşće  бабјашће  băbeşte  бапски  F. Paunjelović [Vezi]
0585 [0975]  Babĭeĭ  Бaбjеj  Babei  Бабејић  Durlić [Vezi]
0586 [3306]  babĭesk  бaбjеск  babesc  бапски  Durlić [Vezi]
0587 [0768]  Babuońi  Бабуоњи  Băbeni  Бабини  G. Bujić [Vezi]
0588 [0761]  babuşńiţă  бабушњицă  babuşniţă  бабушница  Durlić [Vezi]
0589 [0552]  baća  бaћa  bate  бити (се)  F. Paunjelović [Vezi]
0590 [0555]  baćală  баћалă  băteală  потка  F. Paunjelović [Vezi]
0591 [3756]  badîĭ  бaдîj  budăi  бућка  Durlić [Vezi]
0592 [0461]  badîń  бадîњ  budăi  бућка  F. Paunjelović [Vezi]
0593 [1514]  Badîrkă  Бaдîркă  Bădîrcea  Бадрка  Durlić [Vezi]
0594 [0483]  Badîrkuońi  Бадîркуоњи  Badircea  Бадркићи  F. Paunjelović [Vezi]
0595 [0796]  bađe  бaђе  bade  бата  Durlić [Vezi]
0596 [0702]  Bađikuońi  Бађикуоњи  Bădiceanu  Баџикони  F. Paunjelović [Vezi]
0597 [0475]  baga  бaгa  băga  увлачити  F. Paunjelović [Vezi]
0598 [1895]  bagabuont  бaгaбуонт  bagabont  протува  Durlić [Vezi]
0599 [0479]  Bagaĭuovîţ  Багајуовîц  Bagaiovâţ  Багајовац  F. Paunjelović [Vezi]
0600 [0476]  bagat  багат  băgat  увучен  F. Paunjelović [Vezi]
0601 [0477]  bagatuorĭ  багатуорј  băgător  хранилац  F. Paunjelović [Vezi]
0602 [0478]  baglamă  багламă  balama  шарка  F. Paunjelović [Vezi]
0603 [0926]  bagram  баграм  salcâm  багрем  F. Paunjelović [Vezi]
0604 [0927]  bagramĭarĭ  баграмјарј  ?  багремар  F. Paunjelović [Vezi]
0605 [0462]  Baińeşći  Баињешћи  Baineşti  Баиновци  F. Paunjelović [Vezi]
0606 [0506]  baĭaţîăl  бајацîăл  băițel  момчић  F. Paunjelović [Vezi]
0607 [0973]  baĭaţîăsk  бajaцîăск  băieţăsc  момачки  Durlić [Vezi]
0608 [0972]  baĭaţîĭe  бajaцîjе  băieţie  момаштво  Durlić [Vezi]
0609 [0505]  baĭat  бајат  băiat  момак  F. Paunjelović [Vezi]
0610 [0614]  baĭbuok  бајбуок  ?  бајбок  F. Paunjelović [Vezi]
0611 [0994]  baĭe  бajе  baie  бања  F. Paunjelović [Vezi]
0612 [0974]  baĭeţîme  бajецîме  bâieţime  момчадија  Durlić [Vezi]
0613 [0482]  baĭer  бајер  baieră  ручица  F. Paunjelović [Vezi]
0614 [2726]  baĭluog  бajлуог  bailag  бајлак  Durlić [Vezi]
0615 [3309]  bak  бaк  bac  скела  Durlić [Vezi]
0616 [1566]  baklă  бaклă  găleată  канта  Durlić [Vezi]
0617 [0959]  bakşîş  бaкшîш  bacşiş  бакшиш  Durlić [Vezi]
0618 [0378]  bakuĭ  бaкуj  băcui  Бакуј  Durlić [Vezi]
0619 [1883]  Bala  Бaлa  Bala  Балић  Durlić [Vezi]
0620 [3759]  balamžîtură  бaлaмжîтурă  bălmăjală  баљезгање  F. Paunjelović [Vezi]
0621 [0696]  Balańeşći  Балањешћи  Bălăneşti  Баланешти  F. Paunjelović [Vezi]
0622 [0573]  balaur  балаур  balaur  смук  F. Paunjelović [Vezi]
0623 [0674]  balbańală  балбањалă  ?  батргање  F. Paunjelović [Vezi]
0624 [0675]  balbańi  бaлбaњи  vâlvâi  батргати се  F. Paunjelović [Vezi]
0625 [0522]  balbataĭe  балбатаје  bâlbătaie  пламен  F. Paunjelović [Vezi]
0626 [0574]  balţuit  балцуит  bălţat  лабав  F. Paunjelović [Vezi]
0627 [3694]  balćiţă  бaлћицă  băltuţă  барица  Durlić [Vezi]
0628 [0536]  balćină  балћинă  băltină  мочвара  F. Paunjelović [Vezi]
0629 [0960]  balkău  бaлкăу  balcău  мочвара  Durlić [Vezi]
0630 [0810]  balmažală  балмажалă  bălmăjală  баљезгање  F. Paunjelović [Vezi]
0631 [0811]  balmažî  бaлмaжî  bălmăji  баљезгати  F. Paunjelović [Vezi]
0632 [0521]  balmiş  балмиш  balmoş  белмуж  F. Paunjelović [Vezi]
0633 [1971]  balmuş  бaлмуш  balmuş  белмуж  Durlić [Vezi]
0634 [3695]  balśuară  бaлśуaрă  băltuţă  барица  Durlić [Vezi]
0635 [0534]  baltă  балтă  baltă  бара  F. Paunjelović [Vezi]
0636 [0843]  baltuţă  бaлтуцă  băltuţă  барица  Durlić [Vezi]
0637 [0842]  baltuoń  бaлтуоњ  băltoi  баретина (аугм.)  Durlić [Vezi]
0638 [0535]  baltuos  балтуос  băltos  мочваран  F. Paunjelović [Vezi]
0639 [0645]  Baluţă  Балуцă  Băluţă  Белкица  D. Ilić [Vezi]
0640 [0691]  Baluţuońi  Балуцуоњи  Băluţeanu  Балуцани  F. Paunjelović [Vezi]
0641 [0577]  baluos  балуос  bălos  балав  F. Paunjelović [Vezi]
0642 [4161]  baluşăl  бaлушăл  păstrăv de fag  буковача  Durlić [Vezi]
0643 [0538]  baļaguos  баљагуос  băligos  убалеган  F. Paunjelović [Vezi]
0644 [1884]  Baļan  Бaљaн  Balian  Баљан  Durlić [Vezi]
0645 [0575]  baļe  баље  bale  бале  F. Paunjelović [Vezi]
0646 [3760]  baļeguos  бaљегуос  băligos  убалеган  Durlić [Vezi]
0647 [2121]  baļigarĭ  бaљигaрj  băligar  балегар  Durlić [Vezi]
0648 [0537]  baļigă  баљигă  baligă  балега  F. Paunjelović [Vezi]
0649 [0460]  ban  бан  ban  новац  F. Paunjelović [Vezi]
0650 [0579]  bandaş  бандаш  trompetist  трубач  F. Paunjelović [Vezi]
0651 [3465]  bandaş  бaндaш  bandaj  бандаж  Durlić [Vezi]
0652 [0578]  bandă  бандă  bandă  труба  F. Paunjelović [Vezi]
0653 [2236]  bandierĭ  бaндиерj  bandier  бандера  Durlić [Vezi]
0654 [1178]  banḑari  банḑари  banzari ?  басирати  F. Paunjelović [Vezi]
0655 [1179]  banḑarit  банḑарит  ?  басирање  F. Paunjelović [Vezi]
0656 [3468]  bankă  бaнкă  bancă  банка (монета)  Durlić [Vezi]
0657 [1443]  bankĭet  бaнкjет  ?  камара  Durlić [Vezi]
0658 [0481]  banu mîţî  бaну мîцî  mică  мачји новчић, лискун  Durlić [Vezi]
0659 [3455]  banuţ  бaнуц  bănuţ  новчић  Durlić [Vezi]
0660 [1135]  bańeće  бaњеће  bănet  парајлија  Durlić [Vezi]
0661 [0576]  bańiuluĭ  бањиулуј  pe bani  готовински  F. Paunjelović [Vezi]
0662 [3697]  barabar  бaрaбaр  bărăbar  барабар  F. Paunjelović [Vezi]
0663 [0830]  barabă  бaрaбă  ?  бараба  Durlić [Vezi]
0664 [0512]  barbaţîaşće  барбацîашће  bărbăteşte  мушкарачки  F. Paunjelović [Vezi]
0665 [0516]  barbaţîăsk  барбацîăск  bărbătesc  мушки  F. Paunjelović [Vezi]
0666 [0513]  barbaţîĭe  барбацîје  bărbăţie  мушкост  F. Paunjelović [Vezi]
0667 [3698]  barbari  бaрбaри  bărăbari  изједначавати  F. Paunjelović [Vezi]
0668 [0524]  barbarĭ  барбарј  bărbie  подбрадак  F. Paunjelović [Vezi]
0669 [0511]  barbat  барбат  bărbat  муж  F. Paunjelović [Vezi]
0670 [0523]  barbă  barbă  barbă  брада  F. Paunjelović [Vezi]
0671 [0526]  barbiĭe  барбије  bărbie  подвољак  F. Paunjelović [Vezi]
0672 [0845]  barbuţă  бaрбуцă  bărbuţa  брадица  Durlić [Vezi]
0673 [0693]  Barbuļeşći  Барбуљешћи  Bărbuleşti  Барбулешти  F. Paunjelović [Vezi]
0674 [0525]  barbuos  барбуос  bărbos  брадат  F. Paunjelović [Vezi]
0675 [0741]  Barbură  Барбурă  Barbură  Варвара  D. Ilić [Vezi]
0676 [0867]  bardak  бaрдaк  bardac  бардак  Durlić [Vezi]
0677 [0527]  bardă  бардă  bardă  брадва  Durlić [Vezi]
0678 [0585]  barḑă  барḑă  barză  рода  F. Paunjelović [Vezi]
0679 [0792]  barkă  бaркă  barcă  чамац  V. Trailović [Vezi]
0680 [1250]  barnă  бaрнă  barnă ?  неред  Durlić [Vezi]
0681 [0602]  basama  басама  basama  ваљда  Durlić [Vezi]
0682 [0697]  Basarabuońi  Басарабуоњи  Basarabeanu  Басарабони  F. Paunjelović [Vezi]
0683 [0582]  baskiĭe  баскије  ulucă  баскија  F. Paunjelović [Vezi]
0684 [0887]  bastră  бaстрă  peronosporă  пламењача  D. Ilić [Vezi]
0685 [0854]  Bastuońi  Бастуоњи  Basta  Бастони  F. Paunjelović [Vezi]
0686 [0797]  baş  бaш  baş  баш  Durlić [Vezi]
0687 [3671]  başćauă  бaшћaуă  grădină  башта  Durlić [Vezi]
0688 [3672]  başťa  бaшťa  grădină  башта  D. Balčanović [Vezi]
0689 [0963]  baś  бaś  baci  бач  Durlić [Vezi]
0690 [0569]  baśauă  баśауă  grădină  башта  F. Paunjelović [Vezi]
0691 [0570]  baśelarĭ  баśеларј  grădinar  баштован  F. Paunjelović [Vezi]
0692 [0484]  Baśeviţa  Баśевица  Baceviţa  Бачевица  F. Paunjelović [Vezi]
0693 [0487]  Baśevĭan  Баśевјан  Bacevean  Бачевичанин  F. Paunjelović [Vezi]
0694 [0644]  baśiĭe  баśије  băcie  бачија  D. Ilić [Vezi]
0695 [0962]  Baśilă  Бaśилă  Băcilo  Бачило  Durlić [Vezi]
0696 [0636]  baśivă  баśивă  butoi  бачва  F. Paunjelović [Vezi]
0697 [0549]  bataĭe  батаје  bătaie  туча  F. Paunjelović [Vezi]
0698 [0553]  bataĭuos  батајуос  bătăios  насилан  F. Paunjelović [Vezi]
0699 [0554]  batatarńik  бататарњик  abătător  вредан  F. Paunjelović [Vezi]
0700 [0743]  bată  батă  bată  трака  D. Ilić [Vezi]
0701 [0054]  batrîn  батрîн  bătrân  стар  F. Paunjelović [Vezi]
0702 [1255]  batrîna  батрîна  bătrâna ?  батрна  F. Paunjelović [Vezi]
0703 [0551]  batut  батут  bătut  истучен  F. Paunjelović [Vezi]
0704 [1256]  batuta  батута  bătută  батута  F. Paunjelović [Vezi]
0705 [2571]  bau  бaу  bau  бау  Durlić [Vezi]
0706 [0584]  bauţarĭ  бауцарј  teren stâncos  камењар  F. Paunjelović [Vezi]
0707 [0583]  bauţă  бауцă  beuţă  белутак  F. Paunjelović [Vezi]
0708 [0563]  bautuorĭ  баутуорј  băutor  пијанац  F. Paunjelović [Vezi]
0709 [0562]  bautură  баутурă  băutură  пиће  F. Paunjelović [Vezi]
0710 [0392]  bazakuană  базакуанă  prostie ?  бесмислица  F. Paunjelović [Vezi]
0711 [1526]  bažukuri  бажукури  batjocori  исмејавати  F. Paunjelović [Vezi]
0712 [0561]  bažukuruos  бажукуруос  batjocoros  шаљив  F. Paunjelović [Vezi]
0713 [0564]  bažuokură  бажуокурă  batjocură  шала  Durlić [Vezi]
0714 [1565]  bă  бă  bă  бре  Durlić [Vezi]
0715 [0507]  băĭat  бăјат  băiat  момак  D. Balčanović [Vezi]
0716 [0508]  băĭeţăl  бăјецăл  băieţel  момчић  D. Balčanović [Vezi]
0717 [0769]  Băĭkon  Бăjкон  băicon  Бајкон  V. Trailović [Vezi]
0718 [2059]  bălţui  бăлцуи  balţui  лабавити  Durlić [Vezi]
0719 [0520]  bărbat  бăрбат  bărbat  муж  D. Balčanović [Vezi]
0720 [0848]  Băsatuońi  Бăсатуоњи  Basa  Басатоњи  G. Bujić [Vezi]
0721 [0849]  Băstă  Бăстă  Basta  Баста  G. Bujić [Vezi]
0722 [0955]  băstrui  бăструи  ?  изгорети (од пламењач  D.Ilić [Vezi]
0723 [0954]  băstruit  бăструит  ?  изгорен (од пламењаче)  D. Ilić [Vezi]
0724 [0874]  băşka  бăшкa  başca  обашка  F. Paunjelović [Vezi]
0725 [0878]  băşkaşală  бăшкашалă  despărţire  одвајање  F. Paunjelović [Vezi]
0726 [0877]  băşkaşî  бăшкaшî  despărţi  одвојити  F. Paunjelović [Vezi]
0727 [0880]  băşkaşît  бăшкашîт  despărţit  одељен  F. Paunjelović [Vezi]
0728 [0789]  Bătăĭoşi  Бăтăjоши  bătăĭos  батинаши  V. Trailović [Vezi]
0729 [0017]  bătîrn  бăтîрн  bătrân  стар  D. Balčanović [Vezi]
0730 [0566]  beţîĭuos  бецîуос  beţiv  пијаница  F. Paunjelović [Vezi]
0731 [0815]  bećag  бећаг  beteag  болестан  F. Paunjelović [Vezi]
0732 [0823]  bećažî  бећaжî  beteji  разболети се  F. Paunjelović [Vezi]
0733 [0817]  bećažîĭe  бећажîје  betegie  болест  F. Paunjelović [Vezi]
0734 [0934]  Begluk  Беглук  Begluc  Беглук  Durlić [Vezi]
0735 [0933]  bekĭar  бекjaр  becher  бећар  Durlić [Vezi]
0736 [0937]  Bekĭeră  Бекjерă  becher  Бекера  Durlić [Vezi]
0737 [0651]  belśim  белśим  poate  ваљда  Durlić [Vezi]
0738 [0658]  belśug  белśуг  belciug  алка  F. Paunjelović [Vezi]
0739 [0726]  Beluońi  Белуоњи  Bălu  Белани  G. Bujić [Vezi]
0740 [1327]  beļa  бељa  belea  белај  V. Trailović [Vezi]
0741 [0659]  beļauă  бељауă  belea  белај  F. Paunjelović [Vezi]
0742 [0828]  beļet  бељет  bilet  билет  D. Ilić [Vezi]
0743 [0664]  beļi  бељи  beli  белити  Durlić [Vezi]
0744 [0661]  beļit  бељит  belit  огуљен  F. Paunjelović [Vezi]
0745 [0660]  beļitură  бељитурă  belitură  огуљетина  F. Paunjelović [Vezi]
0746 [0546]  berbek  бербек  berbec  ован  D. Balčanović [Vezi]
0747 [0619]  berbeśiuluĭ  бербеśиулуj  berbeceşte  овновски  F. Paunjelović [Vezi]
0748 [3762]  beregĭată  берегjaтă  beregată  гркљан  Durlić [Vezi]
0749 [0618]  berekĭet  берекјет  berechet  берићет  F. Paunjelović [Vezi]
0750 [0925]  beskĭakeră  бескјакерă  beschecheră ?  сокоћало  F. Paunjelović [Vezi]
0751 [0871]  beşikuţă  бешикуцă  băşicuţă  џенарика  G. Bujić [Vezi]
0752 [0637]  bežînarĭ  бежîнарј  băjenar  пребег  F. Paunjelović [Vezi]
0753 [0628]  bežuĭkă  бежујкă  sulă  шило  F. Paunjelović [Vezi]
0754 [3764]  bibarak  бибaрaк  baibarac  прслук  D. Dragić [Vezi]
0755 [1235]  bibăi  бибăи  dârdâi  бибати се  D. Ilić [Vezi]
0756 [0707]  biţ  биц  biţ  прамен  F. Paunjelović [Vezi]
0757 [0722]  biţui  бицуи  ?  рашчупати (се)  Durlić [Vezi]
0758 [0721]  biţuos  бицуос  biţos  чупав  Durlić [Vezi]
0759 [3251]  bićeşug  бићешуг  beteşug  болештина  Durlić [Vezi]
0760 [0669]  Bigăr  Бигăр  Bigăr  Бигар  D. Ilić [Vezi]
0761 [3407]  biglă  биглă  baltă ?  локва  D. Marković [Vezi]
0762 [2148]  bik  бик  bic  бик  Durlić [Vezi]
0763 [2149]  biku-bĭelţî  бику-бjелцî  bou-de-baltă  букавац  Durlić [Vezi]
0764 [2470]  bilă  билă  bilă  пламен  Durlić [Vezi]
0765 [3761]  bilovin  биловин  bilovinc  ружичаст  Durlić [Vezi]
0766 [2110]  bilovink  биловинк  bilovinc  ружичаст  Durlić [Vezi]
0767 [0013]  Biļigrad  Биљигрaд  Belgrad  Београд  Durlić [Vezi]
0768 [0424]  Biļizvuorţa  Биљизвуорцa  Bilizvorţa  Билизворца  Durlić [Vezi]
0769 [1885]  Binđesku  Бинђеску  Bingescu  Бинђеско  Durlić [Vezi]
0770 [0557]  bińe  биње  bine  добро  Durlić [Vezi]
0771 [3303]  bińeveńit  бињевењит  binevenit  добродошао  Durlić [Vezi]
0772 [0547]  bińişor  бињишор  binişor  пажљиво  D. Balčanović [Vezi]
0773 [3854]  birekĭet  бирекjет  berechet  берићет  Durlić [Vezi]
0774 [0591]  birigĭată  биригјатă  beregată  гркљан  Durlić [Vezi]
0775 [0814]  Biriş  Бириш  biriş  бирош  Durlić [Vezi]
0776 [0951]  birou  бироу  birău  биров  Durlić [Vezi]
0777 [0952]  bisag  бисaг  bisagă  бисага  Durlić [Vezi]
0778 [0448]  bisăriśiesk  бисăриśиеск  bisericesc  црквено  Durlić [Vezi]
0779 [0502]  bisîarikă  бисîaрикă  biserică  црква  Durlić [Vezi]
0780 [0936]  bişćală  бишћaлă  căţea  кучка (пеј.)  Durlić [Vezi]
0781 [3767]  bişîkat  бишîкaт  băşicat  мехурав  Durlić [Vezi]
0782 [0851]  biś  биś  bici  бич  F. Paunjelović [Vezi]
0783 [0710]  biul  биул  bivol  биво  F. Paunjelović [Vezi]
0784 [2001]  bizărĭ  бизăрj  bizer  крпара  Durlić [Vezi]
0785 [0699]  bîăl  бîăл  băl  бео  Durlić [Vezi]
0786 [0571]  bîţai  бîцaи  bâţâi  махати  F. Paunjelović [Vezi]
0787 [0627]  bîćikuos  бîћикуос  aspru  крут  F. Paunjelović [Vezi]
0788 [1737]  bîĭbarak  бîjбaрaк  baibarac  прслук  Durlić [Vezi]
0789 [0898]  Bîkă  Бîкă  bîcă  Бкић  Durlić [Vezi]
0790 [0625]  bîksală  бîксалă  îmbîcseală  гужва  F. Paunjelović [Vezi]
0791 [0626]  bîksî  бîксî  bâcsi  збијати (се)  F. Paunjelović [Vezi]
0792 [0624]  bîksît  бîксîт  bâcsit  збијен  F. Paunjelović [Vezi]
0793 [0824]  Bîlaban  Бîлaбaн  balaban  Балабан  Durlić [Vezi]
0794 [3757]  bîlbańi  бîлбaњи  vâlvâi  батргати се  Durlić [Vezi]
0795 [0672]  bîlbîi  бîлбîi  bâlbâi  буктети  F. Paunjelović [Vezi]
0796 [2225]  bîlgui  бîлгуи  bâigui  трабуњати  S. Dragojević [Vezi]
0797 [3696]  bîlguitură  бîлгуитурă  bâiguială  трабуњање  S. Dragojević<sup>+</sup> [Vezi]
0798 [2226]  bîlguĭală  бîлгуjaлă  bâiguială  трабуњање  S. Dragojević [Vezi]
0799 [3758]  bîlmažală  бîлмaжaлă  bălmăjală  баљезгање  Durlić [Vezi]
0800 [1532]  bîlś  бîлś  bâlci  вашар  Durlić [Vezi]
0801 [0938]  bîļega  бîљегa  băliga  балегати  Durlić [Vezi]
0802 [0930]  bîļegarĭ  бîљегaрj  băligar  балегариште  Durlić [Vezi]
0803 [0997]  bîr  бîр  bîr  бр!  Durlić [Vezi]
0804 [0620]  bîrabar  бîрабар  bărăbar  барабар  Durlić [Vezi]
0805 [0621]  bîrbari  бîрбaри  bărăbari  изједначавати  Durlić [Vezi]
0806 [0623]  bîrbarit  бîрбарит  nivelat  изједначен  Durlić [Vezi]
0807 [0622]  bîrbarĭală  бîрбарјалă  nivelare  изједначавање  Durlić [Vezi]
0808 [0608]  bîrbatuş  бîрбатуш  bărbătuș  мужјак  D. Ilić [Vezi]
0809 [3677]  bîrbĭaće  бîрбjaће  vrabie  врабац  Durlić [Vezi]
0810 [1013]  bîrbori  бîрбори  chinui (a)  мучити се  F. Paunjelović [Vezi]
0811 [1016]  bîrborĭală  бîрборjaлă  chin  мука  F. Paunjelović [Vezi]
0812 [1572]  bîrţă  бîрцă  bercă  плетеница  Durlić [Vezi]
0813 [0716]  Bîrţuońi  Бîрцуоњи  Bărţan  Брцани  F. Paunjelović [Vezi]
0814 [0786]  bîrḑak  бîрḑaк  puiet  рибље младунче  Durlić [Vezi]
0815 [0117]  bîrḑauş  бîрḑауш  bârzeuş  убрзање  Durlić [Vezi]
0816 [0819]  bîrkai  бîркaи  bârcâi  бркати  Durlić [Vezi]
0817 [0820]  bîrkaĭală  бîркajaлă  bârcâială  бркање  Durlić [Vezi]
0818 [1882]  Bîrlan  Бîрлaн  Bîrleanu  Брлан  Durlić [Vezi]
0819 [0757]  Bîrloaga  Бîрлоага  Bârloaga  Брлога  D. Balčanović [Vezi]
0820 [0451]  bîrluog  бîрлуог  bârlog  брлог  Filip Paunjelović [Vezi]
0821 [0587]  bîrnarĭaţă  бîрнaрjaцă  bârnăreaţă  брвнара  F. Paunjelović [Vezi]
0822 [0607]  bîrnaş  бîрнаш  bârnaş  гајтан  D.Ilić [Vezi]
0823 [0586]  bîrnă  бîрнă  bârnă  греда  F. Paunjelović [Vezi]
0824 [1004]  Bîrńiţa  Бîрњицa  Bârniţa  Брњица  Durlić [Vezi]
0825 [1249]  Bîrńidău  Бîрњидăу  ?  Барнидео  Durlić [Vezi]
0826 [1847]  bîrśag  бîрśaг  briceag  бритва  Durlić [Vezi]
0827 [0918]  bîsamak  бîсaмaк  basamac  степеница  Durlić [Vezi]
0828 [0690]  bîsîĭuok  бîсîјуок  busuioc  босиљак  D. Ilić [Vezi]
0829 [0928]  bîskîkara  бîскîкaрa  băscăcăra  раскречити  Durlić [Vezi]
0830 [0929]  bîskîkarat  бîскîкaрaт  băscăcărat  раскречен  Durlić [Vezi]
0831 [0900]  bîşńală  бîшњaлă  buşeală  шикљање  Durlić [Vezi]
0832 [0899]  bîşńi  бîшњи  buşni  шикнути  Durlić [Vezi]
0833 [0588]  bît  бîт  băţ  штап  F. Paunjelović [Vezi]
0834 [0712]  bîtatură  бîтатурă  bătătură  набој  D. Ilić [Vezi]
0835 [0700]  bîtrîńaţă  бîтрîњацă  bătrîneţe  старост  Durlić [Vezi]
0836 [1491]  bîtrîńi  бîтрîњи  bătrîni  старити  Durlić [Vezi]
0837 [0666]  bîz!  бîз!  bâz  бзз  Durlić [Vezi]
0838 [0663]  bîzai  бîзaи  bâzâi  зујати  F. Paunjelović [Vezi]
0839 [0894]  bîzaĭkă  бîзajкă  bâzaică  зунзара  Durlić [Vezi]
0840 [0662]  bîză  бîзă  bâză  мува  F. Paunjelović [Vezi]
0841 [0948]  bîzdîk  бîздîк  bâzdâc  укрућеност ?  Durlić [Vezi]
0842 [0949]  bîzdîkai  бîздîкaи  bâzdâcâi ?  укрутити се ?  Durlić [Vezi]
0843 [0968]  bîzgoĭa  бîзгоja  bîzgoia  кезити се  Durlić [Vezi]
0844 [0969]  bîzgoĭală  бîзгоjaлă  bâzgoială  кревељење  Durlić [Vezi]
0845 [0970]  bîzgoĭat  бîзгоjaт  bâzgoiat  искежен  Durlić [Vezi]
0846 [0895]  bîzîĭtură  бîзîjтурă  bârfă ?  трач  Durlić [Vezi]
0847 [0838]  bîznă  бîзнă  beznă  помрчина  Durlić [Vezi]
0848 [0665]  bîzońală  бîзоњалă  bâzâială  зујање  Durlić [Vezi]
0849 [0565]  bĭa  бja  bea  пити  F. Paunjelović [Vezi]
0850 [0713]  bĭaĭkă  бјајкă  beică  куна златица  D. Ilić [Vezi]
0851 [0568]  bĭare  бјаре  bere  пиће  Durlić [Vezi]
0852 [0581]  bĭeţîĭe  бјецîје  beţie  пијанство  Durlić [Vezi]
0853 [1571]  bĭek  бjек  bec  бренер  Durlić [Vezi]
0854 [0708]  bĭerkă  бјеркă  bercă  плетеница  F. Paunjelović [Vezi]
0855 [2242]  bĭestrîga  бjестрîгa  bestrâga  бестрага  Durlić [Vezi]
0856 [0846]  bĭeşî  бjешî  băşi  прдити  Durlić [Vezi]
0857 [0893]  bĭeşîka  бjешîкa  băşica  мехурати се  Durlić [Vezi]
0858 [0892]  bĭeşîkat  бjешîкaт  băşicat  мехурав  Durlić [Vezi]
0859 [0876]  bĭeşîkă  бjешîкă  băşică  бешика  Durlić [Vezi]
0860 [0840]  bĭeşînă  бjешîнă  beşină  прдеж  Durlić [Vezi]
0861 [0673]  bĭet  бјет  biet  бедан  F. Paunjelović [Vezi]
0862 [1926]  blagă  блaгă  blagă  благо  Durlić [Vezi]
0863 [1927]  blagu  блaгу  blagă  благо  Durlić [Vezi]
0864 [0932]  Blaguĭuońi  Благујуоњи  Blagoi  Благојеви  F. Paunjelović [Vezi]
0865 [0897]  blanat  блaнaт  blănit  раван  G. Bujić [Vezi]
0866 [0687]  blană  бланă  blană  даска  D. Ilić [Vezi]
0867 [1576]  blańiu  блaњиу  pleoştit  даскаст  Durlić [Vezi]
0868 [0616]  blastîma  блaстîмa  blestema  проклињати  Durlić [Vezi]
0869 [0831]  blažîn  блажîн  blajin  блажен  F. Paunjelović [Vezi]
0870 [0545]  blăstăm  блăстăм  blestem  клетва  D. Balčanović [Vezi]
0871 [0919]  blîgoslovi  блîгослови  blagoslovi  благословити  Durlić [Vezi]
0872 [0920]  blîgoslovit  блîгословит  blagoslovit  благословен  Durlić [Vezi]
0873 [0935]  Blîgoveşćana  Блîговешћaнa  Blagoveştenie  Благовести  Durlić [Vezi]
0874 [0110]  blînd  блîнд  blând  питом  F. Paunjelović [Vezi]
0875 [0832]  blîndă  блîндă  blândă  копривњача  Durlić [Vezi]
0876 [0825]  blînḑîĭe  блîнḑîје  blândeţă  питомост  F. Paunjelović [Vezi]
0877 [1527]  blînđaţă  блîнђaцă  blândeţă  милина  Durlić [Vezi]
0878 [0615]  blîstamat  блîстамат  blestemat  проклет  Durlić [Vezi]
0879 [0617]  blîstamatură  блîстаматурă  blestemătură  проклињање  Durlić [Vezi]
0880 [1881]  blontirit  блонтирит  cangrenat  гангренозан  Dragić [Vezi]
0881 [1880]  bluont  блуонт  cangrenă  гангрена  Durlić [Vezi]
0882 [0767]  bluož  блуож  purpură  осип  Durlić [Vezi]
0883 [1568]  bļau  бљaу1  bleau1  левча  D. Marković [Vezi]
0884 [1569]  bļau  бљaу2  bleau2  тупаст ?  Durlić [Vezi]
0885 [0946]  bļezńi  бљезњи  bleojdi  бленути  Durlić [Vezi]
0886 [0947]  bļezńit  бљезњит  bleojdit  забленут  Durlić [Vezi]
0887 [0680]  bļid  бљид  blid  бљуда  D. Ilić [Vezi]
0888 [0896]  Bļizńa  Бљизњa  Bliznă ?  Близна  Durlić [Vezi]
0889 [3471]  bļizńan  бљизњaн  bliznean  Близнанац  Durlić [Vezi]
0890 [3472]  bļizńană  бљизњaнă  blizneană  Близњанка  Durlić [Vezi]
0891 [1002]  bobat  бобaт  bobat ?  зрнат  F. Paunjelović [Vezi]
0892 [1570]  bobik  бобик  limba clopotului  клатно  Durlić [Vezi]
0893 [0903]  boboćală  бобоћaлă  umflatură ?  набрекнутост  Durlić [Vezi]
0894 [1492]  boboći  бобоћи  boboti  бубрити  Durlić [Vezi]
0895 [1529]  boboloşa  боболошa  boboloşa ?  заоблити се  Durlić [Vezi]
0896 [0984]  boboluaşă  боболуaшă  ?  џанарика  Goran Bicanović [Vezi]
0897 [0671]  boboluoş  боболуош  boboloş  куглица  D. Ilić [Vezi]
0898 [4071]  bobonat  бобонaт  bobonat  испупчен  Durlić [Vezi]
0899 [0734]  Bobońeşći  Бобоњешћи  Boboneşti  Бобонешти  F. Paunjelović [Vezi]
0900 [1009]  boboruonţ  боборуонц  boboronţ ?  грудвица  F. Paunjelović [Vezi]
0901 [1528]  boboşa  бобоша  boboşa  пупити  F. Paunjelović [Vezi]
0902 [1007]  boboşat  бобошaт  boboşat  заобљен  F. Paunjelović [Vezi]
0903 [0902]  bobośi  бобоśи  boboti  букарити се  Durlić [Vezi]
0904 [0731]  Bobośuońi  Бобоśуоњи  Boboş  Бобошани  G. Bujić [Vezi]
0905 [0544]  Boboťază  Бобоťазă  Bobotează  Богојављење  D. Balčanović [Vezi]
0906 [0912]  Bobuoĭ  Бобуоj  Boboia  Бобој  Durlić [Vezi]
0907 [0901]  bobuok  бобуок  boboc  пупољак  Durlić [Vezi]
0908 [0729]  boţuakă  боцуакă  babete  пеш (риба)  G. Bujić [Vezi]
0909 [0924]  Boćaḑă  Боћaḑă  bobotează  Богојављање  Durlić [Vezi]
0910 [0993]  boćeḑ  боћеḑ  botez  крштење  Durlić [Vezi]
0911 [1243]  boći  боћи  boci (a se)  мрктети  Durlić [Vezi]
0912 [0945]  Boćuon  Боћуон  Bocion  Боћон  Durlić [Vezi]
0913 [3768]  bođaprost  бођaпрост  bogdaproste  богдапрост  Durlić [Vezi]
0914 [1573]  bođikai  бођикaи  bodicăi  чепркати  Durlić [Vezi]
0915 [1556]  bogdapruost  богдaпруост  bogdaproste  богдапрост  Durlić [Vezi]
0916 [0488]  Bogovina  Боговина  Bogovina  Боговина  F. Paunjelović [Vezi]
0917 [0489]  Bogovĭan  Боговјан  Bogovean  Боговинац  F. Paunjelović [Vezi]
0918 [0909]  boĭarĭ  бојарј  boier  бољар  Durlić [Vezi]
0919 [0910]  boĭarĭesk  бојарјеск  boieresc  бољарски  F. Paunjelović [Vezi]
0920 [0921]  boĭerĭaşće  бојерјашће  boiereşte  бојарски  F. Paunjelović [Vezi]
0921 [0695]  Boĭuońi  Бојуоњи  Boioni  Бојони  F. Paunjelović [Vezi]
0922 [2035]  boksaĭ  боксaj  bocsai ?  коминар  Durlić [Vezi]
0923 [2029]  bokşă  бокшă  bocşă  ћумурана  Durlić [Vezi]
0924 [0981]  bolboćină  болбоћинă  bolbotină  болботина  Durlić [Vezi]
0925 [2994]  bolboĭa  болбоja  bolboia  разрогачити  Durlić [Vezi]
0926 [0774]  bolboĭat  болбоjaт  bolboĭát  буљав  Durlić [Vezi]
0927 [0836]  bolborosî  болборосî  bolborosi  клокотати  Durlić [Vezi]
0928 [0813]  Bolboroş  Болборош  Bolboroş  Болборош  V. Trailović [Vezi]
0929 [3769]  bolboruos  болборуос  boldoros ?  бодљаст  Durlić [Vezi]
0930 [1005]  boldăńi  болдăњи  boldânea  буљити  Durlić [Vezi]
0931 [0809]  boldorĭel  болдорjел  boldorel ?  бодљаст (дем.)  Durlić [Vezi]
0932 [0808]  boldoruos  болдоруос  boldoros ?  бодљаст  Durlić [Vezi]
0933 [0806]  bolđi  болђи  boldi  подбадати  Durlić [Vezi]
0934 [1244]  bolđiş  болђиш  boldiş  шиљаст  Durlić [Vezi]
0935 [0804]  bolđiu  болђиу  boldei  кученце  Durlić [Vezi]
0936 [0595]  bolnau  болнау  bolnav  болестан  F. Paunjelović [Vezi]
0937 [0597]  bolnaviśuos  болнавиśуос  bolnăvicios  болешљив  F. Paunjelović [Vezi]
0938 [0639]  bolobuok  болобуок  inspid ?  бљутав  D. Ilić [Vezi]
0939 [0679]  bolovan  болован  bolovan  каменчуга  D. Ilić [Vezi]
0940 [0596]  boļeşńiţă  бољешњицă  boleşniţă  болештина  F. Paunjelović [Vezi]
0941 [0497]  Boļeviśan  Бољевиśан  Bolevicean ?  Бољевчанин  F. Paunjelović [Vezi]
0942 [0594]  boļi  бољи  boli  боловати  F. Paunjelović [Vezi]
0943 [0966]  bombońală  бомбоњалă  bombăneală  гунђање  F. Paunjelović [Vezi]
0944 [0965]  bombońi  бомбоњи  bombani  гунђати  F. Paunjelović [Vezi]
0945 [0967]  bombońind  бомбоњинд  bombonind  гунђајући  F. Paunjelović [Vezi]
0946 [0907]  Bonduok  Бондуок  bondoc  Бондок  Durlić [Vezi]
0947 [0744]  bonkonuos  бонконуос  boancă  гломазан  D. Ilić [Vezi]
0948 [0798]  borţuoń  борцуоњ  borţoi  каменчина  Durlić [Vezi]
0949 [0728]  borđeĭ  борђеј  bordei  земуница  G. Bujić [Vezi]
0950 [0727]  Borđuońi  Борђуоњи  Bordeni  Борђани  G. Bujić [Vezi]
0951 [0736]  borfańală  борфањалă  borfăială  преметачина  F. Paunjelović [Vezi]
0952 [0737]  borfańi  борфaњи  borfăi  преметати  F. Paunjelović [Vezi]
0953 [0630]  borî  борî  borî  ејакулирати  Durlić [Vezi]
0954 [1136]  borîndai  борîндaи  cotrobăi  претурати  Durlić [Vezi]
0955 [1137]  borîndaĭală  борîндajaлă  cotrobăială  преметачина  Durlić [Vezi]
0956 [0610]  borîndău  борîндăу  borândău  бориндеу  F. Paunjelović [Vezi]
0957 [1014]  borîşkai  борîшкaи  borâscăi  претурати  Durlić [Vezi]
0958 [3814]  borîtură  борîтурă  borâtură  сперма  F. Paunjelović [Vezi]
0959 [0788]  borkan  боркан  borcan  ћуп  V. Trailović [Vezi]
0960 [2667]  borkanat  боркaнaт  borcănat  носат  Durlić [Vezi]
0961 [0850]  borkonat  борконат  borcănat  бокаст  F. Paunjelović [Vezi]
0962 [0791]  borugă  боругă  borugă  вододерина  Durlić [Vezi]
0963 [0793]  boruos  боруос  baros  маљ  Durlić [Vezi]
0964 [0735]  Bosańi  Босањи  Bosă  Босани  F. Paunjelović [Vezi]
0965 [3305]  Bosîlka  Босîлкa  Bosâlca  Босиљка  Durlić [Vezi]
0966 [2243]  bosîndak  босîндaк  bosândac  јатаган  S. Dragojević [Vezi]
0967 [3779]  boskomĭeļńiţă  боскомjељњицă  boscomelniţǎ  бускомелница  Durlić [Vezi]
0968 [2227]  boskorođi  боскорођи  boscorodi  богорадити  S. Dragojević [Vezi]
0969 [0835]  boşćinar  бошћинар  boştinar  воштинар  F. Paunjelović [Vezi]
0970 [0834]  boşćină  бошћинă  boştină  воштина  F. Paunjelović [Vezi]
0971 [2060]  botgruos  ботгруос  botgros  батокљун  Durlić [Vezi]
0972 [1015]  botoruog  боторуог  botorog  тупав  Durlić [Vezi]
0973 [1961]  botoşa  ботошa  toci (a)  тупити  F. Paunjelović [Vezi]
0974 [1017]  botoşat  ботошaт  bont  туп  F. Paunjelović [Vezi]
0975 [0678]  botrak  ботрак  brotac  жаба  D. Ilić [Vezi]
0976 [0990]  botuos  ботуос  botos  њушкаст  Durlić [Vezi]
0977 [0847]  botur  ботур  butur  дебљи крај  F. Paunjelović [Vezi]
0978 [0548]  boťez  боťез  botez  крштење  D. Balčanović [Vezi]
0979 [1501]  boťeza  боťеза  boteza  крстити (се)  D. Balčanović [Vezi]
0980 [0839]  boznakît  бознaкîт  boznacât ?  богзнаколки  Durlić [Vezi]
0981 [0530]  braţ  брац  braţ  наручје  F. Paunjelović [Vezi]
0982 [0531]  braţarĭe  брацарје  brăţare  гривна  F. Paunjelović [Vezi]
0983 [0775]  brad  брад  brad  јела  D. Ilić [Vezi]
0984 [4016]  bradoaĭe  брaдоajе  brădoaie  качица  V. Paunović [Vezi]
0985 [1567]  braḑ  брaḑ  brăduţi  вез  D. Ilić [Vezi]
0986 [0971]  brađet  брађет  brădet  борик  F. Paunjelović [Vezi]
0987 [1515]  Branku  Брaнку  Brancu  Бранко  Durlić [Vezi]
0988 [0709]  Brankuońi  Бранкуоњи  Brancovici  Бранкови  F. Paunjelović [Vezi]
0989 [0872]  brańişće  брaњишће  branişte  забран  Durlić [Vezi]
0990 [1367]  braşuаvă  брашуавă  braşoavă  смицалица  F. Paunjelović [Vezi]
0991 [0719]  braśiră  браśирă  brăcire  чипка  D. Ilić [Vezi]
0992 [3679]  brăbeťe  брăбеťе  vrabie  врабац  D. Balčanović [Vezi]
0993 [0532]  brăţîşuară  брăцîшуарă  brăţişoare  загрљајче  Durlić [Vezi]
0994 [1575]  brăţui  брăцуи  brăţui  паковати грање  Durlić [Vezi]
0995 [0720]  brăśinar  брăśинар  brăcinar  учкур  Durlić [Vezi]
0996 [0988]  brăzdui  брăздуи  brăzdui  браздати  Durlić [Vezi]
0997 [0717]  brţarĭ  брцарј  bârsă  спона  F. Paunjelović [Vezi]
0998 [3678]  brebĭaće  бребjaће  vrabie  врабац  F. Paunjelović [Vezi]
0999 [1574]  bren  брен  brener  бренер  Durlić [Vezi]
1000 [0647]  Brestouţ  Брестоуц  Brestovăţ  Брестовац  F. Paunjelović [Vezi]
1001 [0648]  Brestovĭan  Брестовјан  Brestovean  Брестовљанин  F. Paunjelović [Vezi]
1002 [0714]  bribĭaće  брибјаће  vrabie  врабац  D. Ilić [Vezi]
1003 [0986]  briĭ  бриj  brei  просинац  Durlić [Vezi]
1004 [0746]  briptă  бриптă  briptă  бритва  D. Ilić [Vezi]
1005 [0613]  briś  бриś  brici  бријач  F. Paunjelović [Vezi]
1006 [0742]  brîbeńel  брîбењиел  brebenel  млађак  Durlić [Vezi]
1007 [0763]  brîglarĭ  брîгларј  brîglar  обрамичица  Durlić [Vezi]
1008 [0760]  brîglă  брîглă  brâglă  брдило  Durlić [Vezi]
1009 [0683]  brînduşauă  брîндушауă  brânduşă  шафран  F. Paunjelović [Vezi]
1010 [1769]  brînduşă  брîндушă  brânduşă  шафран  Durlić [Vezi]
1011 [0703]  Brînduşuońi  Брîндушуоњи  Brînduşanu  Брндушани  F. Paunjelović [Vezi]
1012 [0756]  brînḑă  брîнḑă  brânză  сир  F. Paunjelović [Vezi]
1013 [0755]  Brînḑîĭuońi  Брîнḑîjуоњи  Brînzan  Брнзани  F. Paunjelović [Vezi]
1014 [0032]  brînḑuĭkă  брîнḑујкă  brînzică  сирко  Durlić [Vezi]
1015 [0977]  brînkă  брîнкă  brâncă  црвени ветар (мед.)  Durlić [Vezi]
1016 [1557]  brînkă  брîнкă  brâncă  рука  Durlić [Vezi]
1017 [1886]  Brînkovĭanu  Брîнковjaну  Brîncoveanu  Бранкован  Durlić [Vezi]
1018 [3765]  brîśag  брîśaг  briceag  бритва  Durlić [Vezi]
1019 [0529]  brîu  брîу  brâu  појас  F. Paunjelović [Vezi]
1020 [0904]  brĭană  брjaнă  breană  мрена  Durlić [Vezi]
1021 [0911]  brĭaz  брjaз  breaz  шарен  Durlić [Vezi]
1022 [0917]  brĭazdă  брjaздă  brazdă  бразда  Durlić [Vezi]
1023 [0942]  Brĭeză  Брjезă  Breza  Бреза  Durlić [Vezi]
1024 [2016]  brĭeză  брjезă  breza  бреза  Durlić [Vezi]
1025 [0989]  brĭezdat  брjездaт  brăzdat  браздаст  Durlić [Vezi]
1026 [0642]  Brĭezńiţa  Брјезњица  Brezniţa  Брезница  D. Ilić [Vezi]
1027 [0643]  Brĭezńiśĭan  Брјезњиśан  Breznicean  Брезничанин  D. Ilić [Vezi]
1028 [0996]  brođală  брођaлă  brodeală  погађање  Durlić [Vezi]
1029 [0995]  brođi  брођи  brodi  погодити  Durlić [Vezi]
1030 [0998]  brođit  брођит  brodit  нађен  Durlić [Vezi]
1031 [0870]  bronkai  бронкaи  broncai ?  басирати  Durlić [Vezi]
1032 [0869]  bronkaş  бронкaш  broncaş  контрабасиста  Durlić [Vezi]
1033 [1879]  brontavit  бронтaвит  cangrenat  гангренозан  Durlić [Vezi]
1034 [2117]  broskan  броскaн  broscan  жабац  Durlić [Vezi]
1035 [4115]  broşoavă  брошоaвă  braşoavă  кревељење  Durlić [Vezi]
1036 [0611]  brśag  брśаг  briceag  бритва  F. Paunjelović [Vezi]
1037 [0612]  brśegarĭ  брśегарј  cuţitar  бритвар  F. Paunjelović [Vezi]
1038 [0868]  bruankă  бруaнкă  broancă  контрабас  Durlić [Vezi]
1039 [0677]  bruaskă  бруаскă  broască  жаба  D. Ilić [Vezi]
1040 [0400]  brukă  брукă  brucă  шиљак  F. Paunjelović [Vezi]
1041 [0958]  bruma  брумa  bruma  опалити (сланом)  Durlić [Vezi]
1042 [0956]  brumarĭ  брумарј  brumarel  октобар  F. Paunjelović [Vezi]
1043 [0961]  brumarĭu-al-marĭe  брумaрjу-aл-мaрjе  brumar  новембар  F. Paunjelović [Vezi]
1044 [0957]  brumat  брумaт  brumat  опаљен сланом  Durlić [Vezi]
1045 [0542]  brumă  брумă  brumă  слана  D. Balčanović [Vezi]
1046 [0773]  bruobdă  бруобдă  cartof  кромпир  Durlić [Vezi]
1047 [0941]  Bruođiţa  Бруођицa  Brodina  Бродица  Durlić [Vezi]
1048 [1878]  bruont  бруонт  cangrenă  гангрена  Durlić [Vezi]
1049 [0985]  bruoskariĭe  бруоскaриjе  broscărie  жабљак  Durlić [Vezi]
1050 [1966]  brus  брус  brus  брус  Durlić [Vezi]
1051 [1967]  brusnat  бруснaт  brusnat  надурен  Durlić [Vezi]
1052 [0886]  bruśi  бруśи  bruci  пробадати  F. Paunjelović [Vezi]
1053 [4088]  buala-rîa  буaлa-рîa  boală-rea  падавица  Durlić [Vezi]
1054 [0592]  buală  буалă  boală  болест  F. Paunjelović [Vezi]
1055 [0641]  bualkă  буалкă  ?  млако  D. Balčanović [Vezi]
1056 [0853]  Buambă  Буaмбă  boambă  Бобови  G. Bujić [Vezi]
1057 [0738]  buarfă  буарфă  boarfă  дроњак  F. Paunjelović [Vezi]
1058 [0794]  buaskă  буaскă  boască  комина  Durlić [Vezi]
1059 [0589]  buată  буатă  botă  мочуга  Durlić [Vezi]
1060 [3775]  bubat  бубaт  bubos  бубуљичав  Durlić [Vezi]
1061 [0795]  bubă  бубă  bubă  бубуљица  D. Ilić [Vezi]
1062 [0802]  bubuoń  бубуоњ  buboi  чир  D. Ilić [Vezi]
1063 [0983]  bubuos  бубуос  bubos  бубуљичав  Durlić [Vezi]
1064 [0698]  Buţuļeşći  Буцуљешћи  Buţulică  Буцулешти  F. Paunjelović [Vezi]
1065 [0991]  bućeḑa  бућеḑa  boteza  крстити (се)  Durlić [Vezi]
1066 [0992]  bućeḑat  бућеḑaт  botezat  крштен  Durlić [Vezi]
1067 [0913]  budală  будaлă  budală  будала  Durlić [Vezi]
1068 [0914]  budaluos  будaлуос  budalos  будаласт  Durlić [Vezi]
1069 [2214]  buduruoĭ  будуруоj  buduroĭ  бадањ  Durlić [Vezi]
1070 [0681]  buduruoń  будуруоњ  buduroi  посуда  F. Paunjelović [Vezi]
1071 [0865]  Buduruońi  Будуруоњи  Buduroi  Будурони  G. Bujić [Vezi]
1072 [0799]  buḑat  буḑaт  buzat  уснат  Durlić [Vezi]
1073 [0539]  buḑă  буḑă  buză  усна  Durlić [Vezi]
1074 [1887]  Buđelan  Буђелaн  Budileanu  Буђелан  Durlić [Vezi]
1075 [1405]  buf!  буф!  buf  буф  Durlić [Vezi]
1076 [0100]  Bufan  Буфан  Bufen  Буфан  Durlić [Vezi]
1077 [3902]  bufana  буфaнa  îmbufna  дурити се  Durlić [Vezi]
1078 [3904]  bufanat  буфaнaт  îmbufnat  надурен  Durlić [Vezi]
1079 [0944]  bufńală  буфњалă  bufneală  хуктање  F. Paunjelović [Vezi]
1080 [0943]  bufńi  буфњи  bufni  хуктати  F. Paunjelović [Vezi]
1081 [1968]  bufńit  буфњит  bufnet  хукање  Durlić [Vezi]
1082 [1969]  bufńitură  буфњитурă  bufnitură  хука  Durlić [Vezi]
1083 [0396]  bugaraş  бугaрaш  ?  Бугараш  Filip Paunjelović [Vezi]
1084 [0884]  Bugariĭa  Бугарија  Bulgaria  Бугарска  F. Paunjelović [Vezi]
1085 [0885]  bugarĭ  бугaрj  bulgar  Бугарин  F. Paunjelović [Vezi]
1086 [0399]  bugarĭaşće  бугарјашће  ?  бугарски  Filip Paunjelović [Vezi]
1087 [0632]  bugarĭesk  бугарјеск  bulgăresc  бугарски  F. Paunjelović [Vezi]
1088 [0905]  Bugoglauă  Бугоглaуă  Bugoglaua  Букова глава  Durlić [Vezi]
1089 [1521]  Buĭa  Буja  Buia  Буја  Durlić [Vezi]
1090 [0856]  buĭađe  бујађе  buiege  биљка  Durlić [Vezi]
1091 [3993]  buĭba  буjбa  îmbuiba  кркати  Durlić [Vezi]
1092 [0694]  Buĭeşći  Бујешћи  Buia  Бујешти  F. Paunjelović [Vezi]
1093 [0688]  Bukalaĭe  Букaлajе  bucalaie  Букалаја  D. Ilić [Vezi]
1094 [0805]  bukată  букатă  bucată  плод  F. Paunjelović [Vezi]
1095 [0723]  bukatură  букатурă  bucătură  парче  D. Ilić [Vezi]
1096 [1560]  bukă  букă  bucă  гуз  Durlić [Vezi]
1097 [0766]  bukĭartă  букјартă  buchiartă  униформисано лице  Durlić [Vezi]
1098 [1734]  bukļuk  букљук  bucluc  боклук  Durlić [Vezi]
1099 [0560]  bukura  букурa  bucura  радовати се  F. Paunjelović [Vezi]
1100 [0558]  bukuriĭe  букурије  bucurie  радост  F. Paunjelović [Vezi]
1101 [0559]  bukuruos  букуруос  bucuros  радостан  F. Paunjelović [Vezi]
1102 [0922]  Bukuva  Букува  Bucuva  Буково  F. Paunjelović [Vezi]
1103 [0783]  Bulakuońi  Булакуоњи  Bulacu  Булаковци  F. Paunjelović [Vezi]
1104 [0725]  Bulfuońi  Булфуоњи  Bolfă ?  Булфани  G. Bujić [Vezi]
1105 [1001]  bulobrĭaće  булобрjaће  bolobrete  ракушац  Durlić [Vezi]
1106 [0609]  bulumak  булумак  bulamac  булумач  F. Paunjelović [Vezi]
1107 [3396]  bulumanźe  булумaнźе  bulumac  булуманџа  Ž. Makuljević [Vezi]
1108 [0931]  Bulutuońi  Булутуоњи  Bulutoni  Булутани  F. Paunjelović [Vezi]
1109 [0724]  buļandră  буљандрă  buleandră  крпа  D. Balčanović [Vezi]
1110 [0953]  Buļećin  Буљећин  Bulecin  Бољетин  Durlić [Vezi]
1111 [0745]  buļubaşă  буљубашă  bulibaşă  буљубаша  Durlić [Vezi]
1112 [0730]  Buļubaşuоńi  Буљубашуоњи  Bulubaşu  Буљубашани  G. Bujić [Vezi]
1113 [0496]  Buļuoţ  Буљуоц  Bulioţ  Бољевац  F. Paunjelović [Vezi]
1114 [0667]  bumb  бумб  bumb  дугме  D. Ilić [Vezi]
1115 [0541]  bumbak  бумбак  bumbac  памук  Durlić [Vezi]
1116 [3502]  bumbarĭ  бумбaрj  bondar  бумбар  Durlić [Vezi]
1117 [4129]  bumburĭaţă  бумбурjaцă  bumbăreaţă  вулва  Durlić [Vezi]
1118 [0758]  bumńiţă  бумњицă  bufniţă  буљина  F. Paunjelović [Vezi]
1119 [0715]  bun  бун  bun  добар  D. Ilić [Vezi]
1120 [0333]  bunarĭ  бунaрj  bunar  бунар  Filip Paunjelović [Vezi]
1121 [0891]  bunataće  бунaтaће  bunătate  добро  Durlić [Vezi]
1122 [2267]  bunăsama  бунăсaмa  bunăseamă  обазриво  Durlić [Vezi]
1123 [0982]  bundă  бундă  bundă  бунда  Durlić [Vezi]
1124 [0908]  bunduk  бундук  bunduc  стуб  Durlić [Vezi]
1125 [0858]  bunduşală  бундушалă  bunduşeală ?  подбуњивање  F. Paunjelović [Vezi]
1126 [0859]  bunduşî  бундушî  bunduşi ?  подбунити  F. Paunjelović [Vezi]
1127 [0861]  bungur  бунгур  bulbuc  мехур  F. Paunjelović [Vezi]
1128 [2266]  buńaţă  буњaцă  buneaţă  доброта  Durlić [Vezi]
1129 [0670]  buob  буоб  bob  зрно  D. Ilić [Vezi]
1130 [0790]  buobabi  буобaби  boul-babei  јеленак  Durlić [Vezi]
1131 [0906]  buobît  буобîт  bobot  водопад  Durlić [Vezi]
1132 [0883]  buobu-turbuluĭ  буобу-турбулуј  ricin  рицинус  F. Paunjelović [Vezi]
1133 [1236]  buoişće  буоишће  boişte  бојиште  Durlić [Vezi]
1134 [1520]  Buoĭa  Буоja  Boia  Боја  Durlić [Vezi]
1135 [0837]  buolbură  буолбурă  bolbură / volbură  слак  Durlić [Vezi]
1136 [0803]  buold  буолд  bold  бодља  Durlić [Vezi]
1137 [0807]  Buolđa  Буолђa  Bolda  Болџа  Durlić [Vezi]
1138 [1896]  buonţ  буонц  bulz  шароње  Durlić [Vezi]
1139 [0890]  buordă  буордă  bordo  бордо  F. Paunjelović [Vezi]
1140 [2604]  buorś  буорś  borş  боршч  Durlić [Vezi]
1141 [0689]  buot  буот  bot  њушка  D. Ilić [Vezi]
1142 [0543]  buou  буоу  bou  во  Durlić [Vezi]
1143 [0771]  buož  буож  boz  бурјан  F. Paunjelović [Vezi]
1144 [0882]  bura  бурa  bura  кишити  F. Paunjelović [Vezi]
1145 [0629]  buratură  буратурă  borâtură  сперма  Durlić [Vezi]
1146 [0881]  bură  бурă  bură  измаглица  F. Paunjelović [Vezi]
1147 [0604]  burća  бурћа  burcea  трбоња  Durlić [Vezi]
1148 [0605]  Burćeńi  Бурћењи  Burtea  Трбуховићи  Durlić [Vezi]
1149 [0598]  burćikanuos  бурћикануос  burduhănos  трбушаст  F. Paunjelović [Vezi]
1150 [2806]  burćilă  бурћилă  burtilă  трбоња  Durlić [Vezi]
1151 [3776]  Burćuońi  Бурћуоњи  Burtea  Трбуховићи  Durlić [Vezi]
1152 [3778]  burduf  бурдуф  burduf  мех  Durlić [Vezi]
1153 [0976]  burdukală  бурдукалă  burducală ?  прња  F. Paunjelović [Vezi]
1154 [0599]  burduş  бурдуш  burduf  мех  F. Paunjelović [Vezi]
1155 [0748]  burfarĭ  бурфарј  ?  трбоња  Durlić [Vezi]
1156 [0747]  burfă  бурфă  burfă  изнутрица ?  Durlić [Vezi]
1157 [0711]  burgiĭe  бургије  burghiu  бургија  D. Ilić [Vezi]
1158 [0540]  burik  бурик  buric  пупак  D. Balčanović [Vezi]
1159 [0739]  buriu  буриу  buriu  бурило  Durlić [Vezi]
1160 [0852]  burĭaće  бурjaће  burete  гљива  D. Ilić [Vezi]
1161 [4160]  burĭaće galbin  бурjaће гaлбин  burete galbin  лисичарка  Durlić [Vezi]
1162 [4159]  burĭaće ĭuće  бурjaће jуће  iuţar  млечњача  Durlić [Vezi]
1163 [0864]  burkă  буркă  burcă  џемпер  G. Bujić [Vezi]
1164 [0866]  Burkeşuońi  Буркешуоњи  Burcaş  Буркешони  Durlić [Vezi]
1165 [0701]  burtan  буртан  burtan  желудац  Durlić [Vezi]
1166 [0603]  burtanuos  буртануос  burtos  трбушаст  Durlić [Vezi]
1167 [0503]  burtă  буртă  burtă  трбух  Durlić [Vezi]
1168 [3777]  burtuoń  буртуоњ  burtă  трбушина  F. Paunjelović [Vezi]
1169 [0879]  buruĭană  бурујанă  buruiană  лековита биљка  F. Paunjelović [Vezi]
1170 [3770]  burundău  бурундăу  borândău  бориндео  Durlić [Vezi]
1171 [0821]  buskofi  бускофи  boscofi ?  мрљати  Durlić [Vezi]
1172 [0822]  buskofĭală  бускофjaлă  boscofeală ?  мрља  Durlić [Vezi]
1173 [0772]  buskomĭeļńiţă  бускомjељњицă  boscomelniţǎ  бускомелница  Durlić [Vezi]
1174 [0692]  Busuĭokuońi  Бусујокуоњи  Busuioceanu  Босијокани  F. Paunjelović [Vezi]
1175 [3304]  Busuĭuaka  Бусуjуaкa  Busuioaca  Босиљка  Durlić [Vezi]
1176 [1853]  busuĭuok  бусуjуок  busuioc  босиљак  Durlić [Vezi]
1177 [1546]  buş  буш  floricele  кокице  D. Ilić [Vezi]
1178 [3378]  buş  буш  cocoloş  грудва  Durlić [Vezi]
1179 [0777]  buşćan  бушћaн  buştean  пањ  Durlić [Vezi]
1180 [1562]  buşćoruagă  бушћоруaгă  boşorog  страћара  Durlić [Vezi]
1181 [0987]  buşćuruog  бушћуруог  buşciorog ?  вир  F. Paunjelović [Vezi]
1182 [0857]  buşînariĭe  бушîнaриjе  buşneác  прашина  D. Ilić [Vezi]
1183 [0860]  buşńak  бушњак  buşneac  прашина  F. Paunjelović [Vezi]
1184 [1558]  Buśa  Буśa  Bucea  Бучје  Durlić [Vezi]
1185 [1559]  Buśan  Буśaн  Bucean  Бучанин  Durlić [Vezi]
1186 [0780]  buśauă  буśaуă  bucea  наглавак  Durlić [Vezi]
1187 [0778]  buśim  буśим  bucium  главчина  Durlić [Vezi]
1188 [0580]  buśin  буśин  bucium  рикало  F. Paunjelović [Vezi]
1189 [0784]  buśińiş  буśињиш  buciniş  кукута  Durlić [Vezi]
1190 [0684]  butavi  бутaви  umfla  надути  Durlić [Vezi]
1191 [0686]  butavit  бутавит  umflat  отечен  Durlić [Vezi]
1192 [0940]  butavitură  бутaвитурă  umflătură  отеклина  Durlić [Vezi]
1193 [0685]  butavĭelă  бутавјелă  umflare ?  отеклина  Durlić [Vezi]
1194 [3784]  butoĭ  бутоj  butoi  буре  D. Balčanović [Vezi]
1195 [0682]  butorkuos  бутоpкуос  buturos  шупљикав  F. Paunjelović [Vezi]
1196 [0668]  butuarkă  бутуаркă  butoarcă  дупља  D. Ilić [Vezi]
1197 [0567]  butuoń  бутуоњ  butoi  буре  F. Paunjelović [Vezi]
1198 [1412]  butura  бутурa  butura  мутити  Durlić [Vezi]
1199 [0888]  buturi  бутури  buturi ?  набасати  F. Paunjelović [Vezi]
1200 [1413]  buturit  бутурит  buturit  мутан  Durlić [Vezi]
1201 [0676]  buturuagă  бутуруагă  buturugă  пањ  D. Balčanović [Vezi]
1202 [1497]  buzduakă  буздуaкă  bâzdoacă  тупан  Durlić [Vezi]
1203 [0950]  Buzduakă  Буздуaкă  bâzduacă  Буздока  Durlić [Vezi]
1204 [0923]  buzdugan  буздугaн  buzdugan  буздован  Durlić [Vezi]
1205 [0833]  buzmeńit  бузмењит  buzumenit  збуњен  D. Ilić [Vezi]
1206 [1963]  buzumfla  бузумфлa  bosumfla  дурити се  Durlić [Vezi]
1207 [0800]  buzumflat  бузумфлaт  bosumflat  надурен  Durlić [Vezi]
1208 [1229]  bužuoń  бужуоњ  ţâşnitură  млаз  D. Ilić [Vezi]
1209 [0533]  bužuor  бужуор  bujor  божур  F. Paunjelović [Vezi]
1210 [0855]  buźak  буźaк  bugeac  буџак  Durlić [Vezi]
1211 [1089]  ţak!  цaк!  ţac!  цак!  D. Marković [Vezi]
1212 [1091]  ţakaĭală  цaкajaлă  ţăcăială  цактање  D. Marković [Vezi]
1213 [1057]  ţaklă  цaклă  sticlă  стакло  Durlić [Vezi]
1214 [2729]  ţambalău  цaмбaлăу  tămbălău  гужва  Durlić [Vezi]
1215 [1299]  ţamtaļe  цaмтaље  ţămtale  поздрав  Durlić [Vezi]
1216 [1105]  ţangiu  цaнгиу  ţantoş  кицош  Durlić [Vezi]
1217 [1020]  ţankuş  цaнкуш  ţăncuşă  клин  F. Paunjelović [Vezi]
1218 [1041]  ţap  цaп  ţep  бодља  Durlić [Vezi]
1219 [1042]  ţap  цaп  ţap  јарац  Durlić [Vezi]
1220 [1093]  ţapańiţă  цaпaњицă  aşchie  цепаница  Durlić [Vezi]
1221 [1106]  ţapare  цaпaре  ţepar ?  ам  Durlić [Vezi]
1222 [1021]  ţapă  цaпă  ţeapă  стожер  F. Paunjelović [Vezi]
1223 [1023]  ţapeńiĭe  цaпењиjе  ţepenie  снага  F. Paunjelović [Vezi]
1224 [1100]  ţapin  цaпин  ţapină  цепин  D. Marković [Vezi]
1225 [1119]  ţapiş  цaпиш  ţăpiş  усправан  Durlić [Vezi]
1226 [1024]  ţapîn  цaпîн  ţeapăn  снажан  F. Paunjelović [Vezi]
1227 [1022]  ţapļigă  цaпљигă  ţăpligă  цепаница  F. Paunjelović [Vezi]
1228 [1025]  ţapuos  цaпуос  ţepos  бодљикав  F. Paunjelović [Vezi]
1229 [2899]  ţaran  цaрaн  ţăran  Царан  Durlić [Vezi]
1230 [2900]  ţarankă  цaрaнкă  ţărancă  Царанка  Durlić [Vezi]
1231 [1045]  ţară  царă  ţară  држава  F. Paunjelović [Vezi]
1232 [1561]  ţară  царă  ţeară ?  даћа  Durlić [Vezi]
1233 [1046]  ţarină  цaринă  ţarină  царина  D. Ilić [Vezi]
1234 [1044]  ţarînă  царîнă  ţărână  земља  F. Paunjelović [Vezi]
1235 [1060]  ţark  царк  ţarc  сеник  F. Paunjelović [Vezi]
1236 [1019]  ţaruş  цaруш  ţăruş  шиљак  F. Paunjelović [Vezi]
1237 [1030]  ţasa  цaсa  ţese  ткати  F. Paunjelović [Vezi]
1238 [1031]  ţasîtură  цaсîтурă  ţesătură  тканина  F. Paunjelović [Vezi]
1239 [1029]  ţasut  цaсут  ţesut  ткање  F. Paunjelović [Vezi]
1240 [2460]  ţasut  цaсут2  ţesut2  ткан  Durlić [Vezi]
1241 [1075]  ţauă  цауă  ţeavă  цев  F. Paunjelović [Vezi]
1242 [1039]  ţaurikă  цаурикă  tub  чаура  F. Paunjelović [Vezi]
1243 [1092]  ţălui  цăлуи  ?  лајати  D. Marković [Vezi]
1244 [1114]  Ţăļigrad  Цăљигрaд  Ţăligrad  Цариград  Durlić [Vezi]
1245 [1096]  ţăļină  цăљинă  ţelină  крчевина  Durlić [Vezi]
1246 [1099]  ţăļinuos  цăљинуос  ţelinos  лединаст  Durlić [Vezi]
1247 [1098]  ţăļińiş  цăљињиш  ţeliniş  лединиште  Durlić [Vezi]
1248 [1530]  ţărmuri  цăрмури  ţărmuri  уздизати (се)  Durlić [Vezi]
1249 [1125]  Ţărovana  Цăровaнa  Ţerovana  Царована  Durlić [Vezi]
1250 [2522]  ţăsa  цăсa  ţese  ткати  Durlić [Vezi]
1251 [3523]  ţăuok  цăуок  căval ?  кавал  Durlić [Vezi]
1252 [2178]  ţăvuakă  цăвуaкă  ţeavoacă  цевчина  Durlić [Vezi]
1253 [1026]  ţîańik  цîaњик  ţănic  столњак  F. Paunjelović [Vezi]
1254 [1033]  ţîărmur  цîăрмур  ţărmure  узвишење (геог.)  Durlić [Vezi]
1255 [1080]  ţîăst  цîăст  ţest  вршник  Durlić [Vezi]
1256 [1122]  ţîţa-uoĭi  цîцa-уоjи  ţiţa-oii  арника  Durlić [Vezi]
1257 [1043]  ţîţai  цîцаи  țîțîí  скакутати  F. Paunjelović [Vezi]
1258 [1047]  ţîţă  цîцă  ţâţă  сиса  F. Paunjelović [Vezi]
1259 [0480]  ţîţînă  цîцîнă  ţâţână  шарка  Durlić [Vezi]
1260 [1120]  ţîţuos  цîцуос  ţâţos  сисат  Durlić [Vezi]
1261 [1027]  ţîfnă  цîфнă  ţâfnă  избочина  F. Paunjelović [Vezi]
1262 [1028]  ţîfnuos  цîфнуос  ţâfnos  пргав  F. Paunjelović [Vezi]
1263 [2002]  ţîfńală  цîфњaлă  ţâfneală  прзничавост  Durlić [Vezi]
1264 [2003]  ţîfńitură  цîфњитурă  ţâfnutire  прзница  Durlić [Vezi]
1265 [1048]  ţîgan  цîгaн  ţigan  Ром  F. Paunjelović [Vezi]
1266 [3473]  ţîgankă  цîгaнкă  ţigancă  Ромкиња  Durlić [Vezi]
1267 [1121]  ţîgańamă  цîгaњaмă  ţâganeamă ?  циганија  Durlić [Vezi]
1268 [1050]  ţîgańaşće  цîгањашће  ţigăneşte  цигански  F. Paunjelović [Vezi]
1269 [1049]  ţîgańesk  цîгањеск  ţiganesc  ромски  F. Paunjelović [Vezi]
1270 [1117]  Ţîgańiĭe  Цîгaњиjе  ţigănie  Циганија  Durlić [Vezi]
1271 [1078]  ţîĭe  цîје  ţie  теби  F. Paunjelović [Vezi]
1272 [3427]  ţîkai  цîкaи  tăcăi  чукати  Durlić [Vezi]
1273 [1088]  ţîkă  цîкă  ţâcă  сорта  Durlić [Vezi]
1274 [1037]  ţîkļiaće  цîкљиaће  ţiclete  бргљез  Durlić [Vezi]
1275 [1095]  ţîļiļiu  цîљиљиу  ţâliliu  цмиздрење  Durlić [Vezi]
1276 [1038]  ţîmboĭat  цîмбоjaт  ?  љутит  G. Petrović [Vezi]
1277 [1103]  ţîmĭentă  цîмjентă  ţiment  цимента  Durlić [Vezi]
1278 [1040]  ţîmpur  цîмпур  ţâmpor  шибица  Durlić [Vezi]
1279 [1058]  ţîmpuri  цîмпури  ţămpori  сумпорисати  F. Paunjelović [Vezi]
1280 [1053]  ţînatuorĭ  цîнатуорј  ţânator ?  држећи  F. Paunjelović [Vezi]
1281 [1035]  ţînţarĭ  цîнцaрj2  ţânţar  Цинцарин  Durlić [Vezi]
1282 [1034]  ţînţarĭ  цîнцaрj1  ţânţar  комарац  Durlić [Vezi]
1283 [1018]  ţîndîră  цîндîрă  ţandără  ивер  F. Paunjelović [Vezi]
1284 [1054]  ţîntă  цîнтă  cent  цент  F. Paunjelović [Vezi]
1285 [3849]  ţînut  цîнут  ţinut  област  Durlić [Vezi]
1286 [1052]  ţîńa  цîња  ţinea  држати  F. Paunjelović [Vezi]
1287 [1056]  ţîońa  цîоња  ţiu ?  цијукати  F. Paunjelović [Vezi]
1288 [1084]  ţîońală  цîоњaлă  ?  цијукање  Durlić [Vezi]
1289 [1101]  ţîpa  цîпa  ţipa  цичати  Durlić [Vezi]
1290 [1102]  ţîpăt  цîпăт  ţipăt  цика  Durlić [Vezi]
1291 [2007]  ţîpeńiĭe  цîпењиjе  ţepenie  јачина  Durlić [Vezi]
1292 [2008]  Ţîpeńor  Цîпењор  Ţepenior  Цепењор  Durlić [Vezi]
1293 [1055]  ţîperig  цîпериг  nişadăr  нишадор  F. Paunjelović [Vezi]
1294 [3674]  ţîpîrlan  цîпîрлaн  ţopârlan  момчић  Durlić [Vezi]
1295 [1107]  ţîpĭel  цîпjел  papuc  ципела  Goran Bicanovcić [Vezi]
1296 [1074]  ţîporaz  цîпораз  ?  бодљика  F. Paunjelović [Vezi]
1297 [1085]  ţîr!  цîр!  ţâr  црр!  Durlić [Vezi]
1298 [1086]  ţîrai  цîрaи  ţârâi  звецкати  Durlić [Vezi]
1299 [1087]  ţîraĭală  цîрajaлă  ţârâială  звецкање  Durlić [Vezi]
1300 [2898]  ţîră  цîрă  ţâră  мало  Durlić [Vezi]
1301 [1036]  ţîrţarĭ  цîрцaрj1  ţârţari ?  крупа  Durlić [Vezi]
1302 [1070]  ţîrţarĭ  цîрцарј2  ţârţar  грах  F. Paunjelović [Vezi]
1303 [3870]  ţîrk  цîрк  ţârc  црк  Durlić [Vezi]
1304 [3247]  ţîrkońa  цîркоњa  ţârcâi  измусти  Durlić [Vezi]
1305 [3785]  ţîrmuri  цîрмури  ţărmuri  уздизати се  Durlić [Vezi]
1306 [1059]  ţîrmuruos  цîрмуруос  ţărmuros  стрмо  F. Paunjelović [Vezi]
1307 [1111]  Ţîrna  Цîрнa  Ţârna  Црна  Durlić [Vezi]
1308 [1112]  Ţîrnaĭka  Цîрнajкa  Ţârnaica  Црнајка  Durlić [Vezi]
1309 [1113]  ţîrnaśan  цîрнaśaн  ţârnăcean ?  Црнајчанин  Durlić [Vezi]
1310 [3469]  ţîrnaśană  цîрнaśaнă  ţârnăceană  Црнајчанка  Durlić [Vezi]
1311 [2461]  ţîsatuor  цîсaтуор  ţesător  ткалац  Durlić [Vezi]
1312 [2523]  ţîsatură  цîсaтурă  ţesătură  тканина  Durlić [Vezi]
1313 [1064]  ţîş!  цîш!  ţâş ?  шик!  Durlić [Vezi]
1314 [1063]  ţîşńi  цîшњи  ţâşni  шикљати  F. Paunjelović [Vezi]
1315 [1062]  ţîşńituarĭe  цîшњитуарје  ţâşnitoare  прскалица  F. Paunjelović [Vezi]
1316 [1065]  ţîşńitură  цîшњитурă  ţâşnitură  млаз  F. Paunjelović [Vezi]
1317 [1083]  ţîu!  цîу!  ţiu  циу!  Durlić [Vezi]
1318 [2770]  ţoapă  цоaпă  ţoapă  глупан  Durlić [Vezi]
1319 [3367]  ţoţă  цоцă  ţoţă  копа  Durlić [Vezi]
1320 [1068]  ţof!  цоф!  ţof ?  шљап!  Durlić [Vezi]
1321 [1069]  ţofai  цофaи  tofăi  шљапати  Durlić [Vezi]
1322 [1066]  ţofaĭală  цофajaлă1  lăpoviţă  лапавица  F. Paunjelović [Vezi]
1323 [1067]  ţofaĭală  цофajaлă2  ?  шљапкање  Durlić [Vezi]
1324 [0070]  ţoļiţă  цољицă  ţoliţă  оделце  Durlić [Vezi]
1325 [1094]  ţopîrlan  цопîрлaн  ţopârlan  момчић  Durlić [Vezi]
1326 [1108]  ţrepană  црепaнă  ?  црепана  Durlić [Vezi]
1327 [1109]  ţreparĭ  црепaрj  ?  црепар  Durlić [Vezi]
1328 [1076]  ţrĭep  црјеп  ţâglă  цреп  F. Paunjelović [Vezi]
1329 [0069]  ţuală  цуалă  ţoală  одело  Durlić [Vezi]
1330 [1051]  ţuţur  цуцур  ţuţur  точур  G. Petrović [Vezi]
1331 [1124]  ţug  цуг  ţug  промаја  Durlić [Vezi]
1332 [1061]  Ţugińeşći  Цугињешћи  ?  Цугињешћи  F. Paunjelović [Vezi]
1333 [1123]  ţuguĭat  цугуjaт  ţuguiat  истањен  Durlić [Vezi]
1334 [1077]  ţuĭkă  цујкă  ţuică  ракија  F. Paunjelović [Vezi]
1335 [1072]  ţuka  цука  ţuca  љубити  F. Paunjelović [Vezi]
1336 [1073]  ţukat  цукaт  ţucat  љубљење  Durlić [Vezi]
1337 [1110]  Ţuośa  Цуоśa  Ţoca  Цока  Durlić [Vezi]
1338 [2772]  ţup  цуп  ţup  цуп  Durlić [Vezi]
1339 [2771]  ţupai  цупaи  ţupăi  цупкати  Durlić [Vezi]
1340 [1449]  ţupaĭală  цупajaлă  ţopăială  цупкање  Durlić [Vezi]
1341 [1115]  ţurfură  цурфурă  zdreanţă  дроњак  Durlić [Vezi]
1342 [1116]  ţurfuruos  цурфуруос  zdrenţăros  дроњав  Durlić [Vezi]
1343 [1118]  ţurik!  цурик!  ţuruc!  цурик!  Durlić [Vezi]
1344 [1257]  čată  чатă  ceată  чета  D. Balčanović [Vezi]
1345 [0009]  čină  чинă  cină  вече  D. Balčanović [Vezi]
1346 [1170]  ća  ћа  cea  ћа  F. Paunjelović [Vezi]
1347 [1169]  ćaĭ  ћај  ceai  чај  F. Paunjelović [Vezi]
1348 [1090]  ćakă  ћакă  teakă  ножница  F. Paunjelović [Vezi]
1349 [1097]  ćakmă  ћакмă  jgheab  жљеб  F. Paunjelović [Vezi]
1350 [1131]  ćamă  ћамă  teamă  страх  F. Paunjelović [Vezi]
1351 [3596]  ćask  ћaск  teasc  притискивач  Durlić [Vezi]
1352 [1130]  ćaşkă  ћашкă  ceaşcă  шоља  F. Paunjelović [Vezi]
1353 [3160]  ćeća  ћећa  cecia  тетка  Durlić [Vezi]
1354 [2630]  ćeir  ћеир  ceair  чаир  Durlić [Vezi]
1355 [1132]  ćeĭ  ћеј  tei  липа  F. Paunjelović [Vezi]
1356 [3147]  ćeĭkă  ћеjкă  ceică  тетка  D. Marković [Vezi]
1357 [1423]  ćekĭar  ћекјар  cicar  шикара  F. Paunjelović [Vezi]
1358 [1129]  ćemĭa  ћемја  teme  страховати  F. Paunjelović [Vezi]
1359 [1173]  Ćerkez  Ћеркез  cerchez  Ћеркез  F. Paunjelović [Vezi]
1360 [2807]  ćerlam  ћерлaм  amăreală  чемер  DejanIlić [Vezi]
1361 [1127]  ćesala  ћесала  cesala  тимарити  F. Paunjelović [Vezi]
1362 [1128]  ćesalat  ћесалат  ţesălat  истимарен  F. Paunjelović [Vezi]
1363 [1126]  ćesală  ћесалă  cesală  чешагија  F. Paunjelović [Vezi]
1364 [1133]  ćeşî  ћешî  teşi  искосити  F. Paunjelović [Vezi]
1365 [1398]  ćeşîlă  ћешîлă  teşilă  торбица  Durlić [Vezi]
1366 [1134]  ćeşît  ћешîт  teşit  искошен  F. Paunjelović [Vezi]
1367 [1138]  ćeşîtură  ћешîтурă  teşitură  косина  F. Paunjelović [Vezi]
1368 [1397]  ćeză  ћезă  şaretă  чезе  Durlić [Vezi]
1369 [1153]  ćigańe  ћигање  tigaie  тигањ  F. Paunjelović [Vezi]
1370 [1498]  ćigori  ћигори  tigori  оскудевати  Durlić [Vezi]
1371 [1218]  ćigoriĭe  ћигориjе  tigorie  немаштина  Durlić [Vezi]
1372 [1499]  ćigorit  ћигорит  tigorit  оскудан  Durlić [Vezi]
1373 [1525]  ćiĭ  ћиj  tei  липа  Durlić [Vezi]
1374 [1143]  ćik  ћик  tic  шиљак  F. Paunjelović [Vezi]
1375 [1147]  ćikai  ћикаи  ciuguli  кљуцати  F. Paunjelović [Vezi]
1376 [1148]  ćikait  ћикаит  ciugulit  искљуцан  F. Paunjelović [Vezi]
1377 [1395]  ćikarĭ  ћикaрj  cicar  шикара  Durlić [Vezi]
1378 [3885]  ćiknă  ћикнă  ticnă  мир  Durlić [Vezi]
1379 [1155]  ćikńală  ћикњaлă  tihneală  пријатност  Durlić [Vezi]
1380 [1154]  ćikńi  ћикњи  tihni  пријати  Durlić [Vezi]
1381 [1156]  ćimp  ћимп  timp  време  F. Paunjelović [Vezi]
1382 [1157]  ćimpuriu  ћимпуриу  timpuriu  ран  F. Paunjelović [Vezi]
1383 [1394]  ćindă  ћиндă  tindă  трем  Durlić [Vezi]
1384 [1150]  ćinîr  ћинîр  tânăr  млад  F. Paunjelović [Vezi]
1385 [1151]  ćińeriş  ћињериш  tineret  омладина  F. Paunjelović [Vezi]
1386 [1149]  ćińerĭaţă  ћињерјацă  tinerete  младост  F. Paunjelović [Vezi]
1387 [1165]  ćipsă  ћипсă  alaun  стипса  F. Paunjelović [Vezi]
1388 [1152]  ćipsîĭe  ћипсîје  tipsie  тепсија  F. Paunjelović [Vezi]
1389 [1164]  ćipşînă  ћипшîнă  cipcină  типац  F. Paunjelović [Vezi]
1390 [1161]  ćirik!  ћирик!  cirip  чирик  Durlić [Vezi]
1391 [1159]  ćirikai  ћирикаи  ciricăi  цвркутати  F. Paunjelović [Vezi]
1392 [1160]  ćirikaĭală  ћирикајалă  ciricăială  цвркутање  F. Paunjelović [Vezi]
1393 [1162]  Ćirikuave  Ћирикуaве  Dragobete  Драгобан  Durlić [Vezi]
1394 [4082]  Ćirikuva  Ћирикувa  Dragobete  Драгобан  F. Paunjelović [Vezi]
1395 [2480]  ćistî  ћистî  cisti  чистити  Durlić [Vezi]
1396 [2483]  ćistît  ћистîт1  cistât  чишћење  Durlić [Vezi]
1397 [2482]  ćistît  ћистîт2  cistât  чист  Durlić [Vezi]
1398 [2481]  ćistuoćiţă  ћистуоћицă  cistociţă  чистачица  Durlić [Vezi]
1399 [1396]  ćişnă  ћишнă  tihnă  тишак  Durlić [Vezi]
1400 [1142]  ćivală  ћивалă  tiveală  поруб  F. Paunjelović [Vezi]
1401 [1139]  ćivi  ћиви  tivi  порубити  F. Paunjelović [Vezi]
1402 [1158]  ćivigare  ћивигaре  civigare  пречаница  Durlić [Vezi]
1403 [1167]  ćivik  ћивик  luminiş  пропланак  F. Paunjelović [Vezi]
1404 [1140]  ćivit  ћивит  tivit  порубљен  F. Paunjelović [Vezi]
1405 [3802]  ćivit  ћивит  civit  тамноплав  Durlić [Vezi]
1406 [1141]  ćivitură  ћивитурă  tivitură  шав  Durlić [Vezi]
1407 [1166]  ćiz  ћиз  tiz  имењак  F. Paunjelović [Vezi]
1408 [1171]  ćokîrlan  ћокîрлан  ciocârlan  трнокоп  F. Paunjelović [Vezi]
1409 [1402]  ćokńală  ћокњaлă  ciocneală  чукање  Durlić [Vezi]
1410 [1145]  ćokńi  ћокњи  ciokni  чукнути  Durlić [Vezi]
1411 [1146]  ćokńit  ћокњит  ciocnit  учукан  Durlić [Vezi]
1412 [1403]  ćokńitură  ћокњитурă  ciocnitură  оштећење  Durlić [Vezi]
1413 [1444]  ćoraļiĭa  ћорaљиja  cioralia ?  маштарија  D. Marković [Vezi]
1414 [1445]  ću!  ћу!  ciu! ?  ту!  D. Marković [Vezi]
1415 [1404]  ćuakă  ћуaкă  coacă  штап  Durlić [Vezi]
1416 [1778]  ćuakńit  ћуaкњит  ciocnet  чукањ  Durlić [Vezi]
1417 [1168]  ćumur  ћумур  cărbune  угаљ  F. Paunjelović [Vezi]
1418 [1393]  ćunk  ћунк  tub  чунак  Durlić [Vezi]
1419 [1144]  ćuok  ћуок1  cioc  кљун  F. Paunjelović [Vezi]
1420 [1776]  ćuok  ћуок2  cioc  куц  Durlić [Vezi]
1421 [1777]  ćuok  ћуок3  cioc  футрола  Durlić [Vezi]
1422 [3078]  ćuok  ћуок4  ciuc  копица ?  Durlić [Vezi]
1423 [3874]  ćur  ћур  ciur  цурк  Durlić [Vezi]
1424 [3873]  ćurai  ћурaи  ciurui  штрцати  Durlić [Vezi]
1425 [1174]  ćuş  ћуш2  clătită  палачинка  Durlić [Vezi]
1426 [1172]  ćuş  ћуш1  ciuf  ћук  F. Paunjelović [Vezi]
1427 [1364]  da  дa1  da  да  Durlić [Vezi]
1428 [1365]  da  дa2  da  дати  Durlić [Vezi]
1429 [1191]  daţîĭe  дацîје  dare  дација  F. Paunjelović [Vezi]
1430 [1201]  daćină  даћинă  datină  обичај  F. Paunjelović [Vezi]
1431 [1326]  dadauorĭ  дадауорј  ?  дадаори  F. Paunjelović [Vezi]
1432 [1186]  dadă  дaдă  dadă  дада  Durlić [Vezi]
1433 [1183]  daĭkă  дајкă  daică  сека  F. Paunjelović [Vezi]
1434 [1370]  daĭnai  дајнаи  dăinai  љуљати  F. Paunjelović [Vezi]
1435 [1371]  daĭnaĭuş  дајнајуш  dăinăuş  љуљашка  F. Paunjelović [Vezi]
1436 [3420]  dakă  дaкă  dacă  ако  Durlić [Vezi]
1437 [1363]  dakum  дaкум  dacum  дакако  Durlić [Vezi]
1438 [1182]  dalak  далак  dalac  чир  F. Paunjelović [Vezi]
1439 [1180]  dalap  далап  dulap  долап  F. Paunjelović [Vezi]
1440 [1181]  daltă  далтă  daltă  длето  F. Paunjelović [Vezi]
1441 [1184]  damă  дамă  ?  мица  F. Paunjelović [Vezi]
1442 [1175]  danak  данаk  dănac  момак  F. Paunjelović [Vezi]
1443 [1176]  danaśi  данаśи  dănaci ?  момковати  F. Paunjelović [Vezi]
1444 [1177]  danaśiĭe  данаśије  dănăcie  момаштво  F. Paunjelović [Vezi]
1445 [1744]  danţ  дaнц  danţ  коло  Durlić [Vezi]
1446 [0862]  dangă  дaнгă  danga  данга  Durlić [Vezi]
1447 [1330]  dangubă  дангубă  ?  дангуба  F. Paunjelović [Vezi]
1448 [1329]  dangubi  дангуби  ?  дангубити  F. Paunjelović [Vezi]
1449 [1187]  dar  дар2  dar  дар  F. Paunjelović [Vezi]
1450 [2283]  dar  дар1  dar  дал  Durlić [Vezi]
1451 [1192]  darak  дарак  darac  гребен  F. Paunjelović [Vezi]
1452 [3218]  darak  дaрaк  toc  шток  Durlić [Vezi]
1453 [4164]  darap  дaрaп  darab  комад  Durlić [Vezi]
1454 [1369]  darapîn  дарапîн  darab  парче  F. Paunjelović [Vezi]
1455 [1193]  daraśi  дараśи  dărăci  гребенати  F. Paunjelović [Vezi]
1456 [1194]  daraśit  дараśит  dărăcire  гребенање  F. Paunjelović [Vezi]
1457 [1195]  daraśituorĭ  дaрaśитуорj  dărăcitor  гребенар  F. Paunjelović [Vezi]
1458 [1366]  daravĭelă  даравјелă  daravelă  чудак  F. Paunjelović [Vezi]
1459 [1196]  darîma  дарîма  dărâma  кресати  F. Paunjelović [Vezi]
1460 [1197]  darîmat  дарîмат  dărâmat  окресан  F. Paunjelović [Vezi]
1461 [1198]  darîmatură  дарîматурă  dărămătură  окресак  F. Paunjelović [Vezi]
1462 [1190]  darĭe  дарје  dare  давање  F. Paunjelović [Vezi]
1463 [1189]  darńik  дарњик  darnic  дарежљив  F. Paunjelović [Vezi]
1464 [1932]  darńiśiĭe  дaрњиśиjе  dărnicie  дарежљивост  Durlić [Vezi]
1465 [1185]  darui  даруи  dărui  даривати  F. Paunjelović [Vezi]
1466 [1188]  daruit  даруит  dăruit  дарован  F. Paunjelović [Vezi]
1467 [1279]  daskîl  дaскîл  dascăl  учитељ  Durlić [Vezi]
1468 [1199]  datoriĭe  даторије  datorie  дуг  F. Paunjelović [Vezi]
1469 [1200]  datuorĭ  датуорј  dator  дужан  F. Paunjelović [Vezi]
1470 [1563]  datuorńik  дaтуорњик  datornic  дужник  Durlić [Vezi]
1471 [1202]  dauagă  dauagă  doagă  дуга  F. Paunjelović [Vezi]
1472 [1203]  dauńe  дауње  tăun  обад  F. Paunjelović [Vezi]
1473 [1283]  dă  дă  dă  од  Durlić [Vezi]
1474 [2794]  Dăbiļug  Дăбиљуг  Dăbiliug ?  Дебели Луг  Durlić [Vezi]
1475 [2795]  Dăbļiźan  Дăбљиźaн  Dăbligean ?  Дебелолужанин  Durlić [Vezi]
1476 [1441]  dăĭnăitură  дăjнăитурă  ?  љуљање  D. Marković [Vezi]
1477 [3421]  dăĭnuĭa  дăjнуja  dăina  љуљати  Durlić [Vezi]
1478 [3422]  dăĭnuĭală  дăjнуjaлă  dăinuire  љуљање  Durlić [Vezi]
1479 [3790]  dălaśiţă  дăлaśицă  dâraciţă ?  притискавац  G. Petrović [Vezi]
1480 [3788]  dălăćiţă  дăлăћицă  dâraciţă ?  притискавац  Durlić [Vezi]
1481 [2343]  dăparţîme  дăпaрцîме  departare  удаљеност  Durlić [Vezi]
1482 [1779]  dărui  дăруи  dărui  даровати  Durlić [Vezi]
1483 [1780]  dăruit  дăруит  dăruit  дарован  Durlić [Vezi]
1484 [3786]  dăruitu  дăруиту  dăruială  даровање  Durlić [Vezi]
1485 [1781]  dăruĭală  дăруjaлă  dăruiala  даровање  Durlić [Vezi]
1486 [1545]  dăspălurat  дăспăлурaт  ?  распасан  D. Ilić [Vezi]
1487 [1678]  dăspră  дăспрă  despre  по  Durlić [Vezi]
1488 [3861]  dăzńaţă  дăзњaцă  d‑azneață  јутрос  Durlić [Vezi]
1489 [1253]  deteļină  детељинă  lucernă  детелина  F. Paunjelović [Vezi]
1490 [3419]  dim  дим  din  из  V. Dujnović [Vezi]
1491 [1745]  dinarĭ  динaрj  dinar  динар  Durlić [Vezi]
1492 [4033]  dîdauorĭ  дîдaуорj  de două ori  двапут  Durlić [Vezi]
1493 [1319]  Dîlbośeşći  Дîлбоśешћи  Dîlbea ?  Длбокићи  F. Paunjelović [Vezi]
1494 [1211]  dîlm  дîлм  dâlm  брежуљак  F. Paunjelović [Vezi]
1495 [1349]  dîmîzluk  дîмîзлук  tamazlâc  домазлук  Durlić [Vezi]
1496 [3423]  dîmp  дîмп  dâmb  џомба  Durlić [Vezi]
1497 [1207]  dîrai  дîраи  târâ  стругати  F. Paunjelović [Vezi]
1498 [3216]  dîraśi  дîрaśи  dărăci  гребенати  Durlić [Vezi]
1499 [1351]  dîraśiţă  дîрaśицă  drăcilă ?  притискавац  Durlić [Vezi]
1500 [3217]  dîraśit  дîрaśит  dărăcit  огребан  Durlić [Vezi]
1501 [2041]  dîravĭelă  дîрaвjелă  daraveră  скандал  Durlić [Vezi]
1502 [1206]  dîră  дîрă  dâră  бразда  F. Paunjelović [Vezi]
1503 [1212]  dîrdai  дîрдаи  dârdâi  дрхтати  F. Paunjelović [Vezi]
1504 [3355]  dîrdaĭală  дîрдajaлă  dârdâială  дрхтање  Durlić [Vezi]
1505 [1213]  dîrdaku  дîрдaку  dârdacu ?  дрдавка (коло)  Durlić [Vezi]
1506 [1214]  dîrî  дîрî  atinge  дирати  F. Paunjelović [Vezi]
1507 [2846]  dîrîma  дîрîмa  dărâma  кресати  Durlić [Vezi]
1508 [1391]  dîrkă  дîркă  dârcă  идиот  Durlić [Vezi]
1509 [2282]  dîrkĭelă  дîркjелă  dârchelă  дртина  Durlić [Vezi]
1510 [1392]  dîrlugă  дîрлугă  dârlugă  сиромах  Durlić [Vezi]
1511 [1278]  dîrmuoksă  дîрмуоксă  dârmoz  чибуковина  F. Paunjelović [Vezi]
1512 [2280]  dîrpeļi  дîрпељи  dârpeli  дрпити  Durlić [Vezi]
1513 [2281]  dîrpeļit  дîрпељит  dârpelit  одран  Durlić [Vezi]
1514 [1347]  dîrpĭelă  дîрпjелă  dârpelă  дрипац  Durlić [Vezi]
1515 [1216]  dîrpońa  дîрпоњa  dârponia  гребати  Durlić [Vezi]
1516 [1217]  dîrpońală  дîрпоњaлă  dârponeală ?  гребање  Durlić [Vezi]
1517 [1209]  dîrzarĭ  дîрзарј  dârzar  дрзар  F. Paunjelović [Vezi]
1518 [1208]  dîrză  дîрзă  dârză  одећа  Durlić [Vezi]
1519 [1219]  dîrž  дîрж  dârz  дрзак  F. Paunjelović [Vezi]
1520 [1280]  dîskaļiţă  дîскaљицă  dăscăliță  учитељица  Durlić [Vezi]
1521 [1281]  dîskaļiesk  дîскaљиеск  dăscălesc  учитељски  Durlić [Vezi]
1522 [1282]  dîskaļiĭe  дîскaљиjе  dăscălie  учитељевање  Durlić [Vezi]
1523 [1888]  dîsžgina  дîсжгинa  desghina  расцепити (се)  D. Ilić [Vezi]
1524 [1564]  dîtori  дîтори  datori  дуговати  Durlić [Vezi]
1525 [2114]  do-  до-  do-  до-  Durlić [Vezi]
1526 [2590]  doaḑăś  доaḑăś  douăzeci  двадесет  Durlić [Vezi]
1527 [2591]  doaḑăśiļa  доaḑăśиљa  douăzecilea  двадесети  Durlić [Vezi]
1528 [1758]  doaźuns  доaźунс  doaźuns  доспео  Durlić [Vezi]
1529 [1757]  doaźunźa  доaźунźa  ajunge  достићи  Durlić [Vezi]
1530 [1220]  dobarî  добарî  doborâ  скинути  F. Paunjelović [Vezi]
1531 [1221]  dobarît  добарîт  doborât  скинут  F. Paunjelović [Vezi]
1532 [1375]  dobîndă  добîндă  dobândă  добитак  Durlić [Vezi]
1533 [1376]  dobînđi  добîнђи  dobândi  добити  Durlić [Vezi]
1534 [1377]  dobînđit  добîнђит  dobândit  добијен  Durlić [Vezi]
1535 [3954]  dobļenguos  добљенгуос  grosolan ?  груб  Durlić [Vezi]
1536 [2399]  dobļinguos  добљингуос  doblingos  необрађен  Durlić [Vezi]
1537 [1522]  Dobriţă  Добрицă  Dobriţă  Добрица  Durlić [Vezi]
1538 [1325]  Dobriţuońi  Добрицуоњи  Dobriţoiu  Добрицани  F. Paunjelović [Vezi]
1539 [1324]  Dobropoļan  Добропољaн  Dobropolean  Добропољанин  Durlić [Vezi]
1540 [1323]  Dobropuoļa  Добропуоља  Dobropolie  Добро Поље  Durlić [Vezi]
1541 [1222]  doda  дода  deda  навикнути (се)  F. Paunjelović [Vezi]
1542 [1223]  dodat  додат  dedat  навикнут  F. Paunjelović [Vezi]
1543 [1372]  dodrĭan  додрјан  ?  отпадак  F. Paunjelović [Vezi]
1544 [2271]  dogaći  догaћи  dogaci  довршити  Durlić [Vezi]
1545 [2272]  dogaćit  догaћит  dogacit  довршен  Durlić [Vezi]
1546 [1204]  dogarĭ  догaрj  dogar  качар  Durlić [Vezi]
1547 [1205]  Dogarĭu  Догaрjу  Dogariu  Догаревић  Durlić [Vezi]
1548 [3787]  domîzluk  домîзлук  tamazlâc  домазлук  Durlić [Vezi]
1549 [1224]  domńiĭe  домњије  domnie  посед  F. Paunjelović [Vezi]
1550 [0421]  dop  доп  dop  чеп  D. Balčanović [Vezi]
1551 [1759]  doplaći  доплaћи  doplăti  доплатити  Durlić [Vezi]