CUVINTE ROMÂNEŞTI DIN FONDUL COMUN


Cântec ales, no: r11

Lista cuvântelor romînești la: c de toate: 561


caca
 •
ca lumeaca lumea
 •
cadăcadă
 •
cafadarcafadar
 •
caiercaier
 •
calcal
 •
calapodcalapod
 •
caldcald
 •
caldarecaldare
 •
calecale
 •
calul-popiicalul-popii
 •
capcap
 •
capaccapac
 •
caprăcapră
 •
car de boicar de boi
 •
carabăcarabă
 •
caraboiacaraboia
 •
carecare
 •
carlițăcarliță
 •
carnecarne
 •
carpencarpen
 •
casăcasă
 •
castravetecastravete
 •
cașcaș
 •
cataramăcataramă
 •
catrancatran
 •
cauccauc
 •
cazancazan
 •
cazangiucazangiu
 •
 •
căcacăca
 •
căcarecăcare
 •
căcatcăcat
 •
căcăcioscăcăcios
 •
căciorcăcior
 •
căciularcăciular
 •
căciulăcăciulă
 •
căciulițăcăciuliță
 •
cădarcădar
 •
căiesccăiesc
 •
călărețcălăreț
 •
călcacălca
 •
călcatcălcat
 •
călcâicălcâi
 •
căldărarcăldărar
 •
căldurăcăldură
 •
călduroscălduros
 •
cămașăcămașă
 •
căminetecăminete
 •
cănealăcăneală
 •
cănicăni
 •
căpăstrucăpăstru
 •
căpătacăpăta
 •
căpătarecăpătare
 •
căpătâicăpătâi
 •
căpățînăcăpățînă
 •
căpetecăpete
 •
căpiacăpia
 •
căpialăcăpială
 •
căpiatcăpiat
 •
căpiţăcăpiţă
 •
căprăriștecăprăriște
 •
căprioarăcăprioară
 •
căpriorcăprior
 •
căpșunăcăpșună
 •
căpușăcăpușă
 •
căracăra
 •
cărarecărare
 •
cărarecărare
 •
cărămidaricărămidari
 •
cărămidăcărămidă
 •
cărămidăriecărămidărie
 •
cărăturăcărătură
 •
cărăveicărăvei
 •
cărăveicărăvei
 •
cărbunecărbune
 •
cărindarcărindar
 •
cărnoscărnos
 •
cărpenișcărpeniș
 •
căruntcărunt
 •
căruțăcăruță
 •
căsarcăsar
 •
căsătoricăsători
 •
căsătoritcăsătorit
 •
căștigcăștig
 •
căștigcăștig
 •
cătanăcătană
 •
cătăniecătănie
 •
cătănițăcătăniță
 •
cătinelcătinel
 •
cătrăngiu ?cătrăngiu ?
 •
cătrănicătrăni
 •
cătrănițăcătrăniță
 •
cătrecătre
 •
cătușăcătușă
 •
căutacăuta
 •
câinecâine
 •
câlţicâlţi
 •
câmpcâmp
 •
câmpiecâmpie
 •
cândcând
 •
cândvacândva
 •
cânepacânepa
 •
cânepiștecânepiște
 •
cântacânta
 •
cântacânta
 •
cântarețcântareț
 •
cântatcântat
 •
cântatcântat
 •
cânteccântec
 •
cântecelcântecel
 •
cântecul braduluicântecul bradului
 •
cârccârc
 •
cârcăcârcă
 •
cârceagcârceag
 •
cârceagcârceag
 •
cârcioarăcârcioară
 •
cârciurcârciur
 •
cârcușăcârcușă
 •
cârdcârd
 •
cârjăcârjă
 •
cârlibonțcârlibonț
 •
cârligcârlig
 •
cârligelcârligel
 •
cârnatcârnat
 •
cârtițarcârtițar
 •
cârtițăcârtiță
 •
cârtogcârtog
 •
câtcât
 •
câtacâta
 •
câtecâte
 •
câteodatăcâteodată
 •
câticâta ?câticâta ?
 •
câtvacâtva
 •
cece
 •
ceacea
 •
ceafăceafă
 •
ceaiceai
 •
ceairceair
 •
ceangaceanga
 •
ceapa-cioriiceapa-ciorii
 •
ceapăceapă
 •
ceapsăceapsă
 •
cearăceară
 •
cearcăncearcăn
 •
ceasceas
 •
ceașcăceașcă
 •
ceatăceată
 •
ceaţăceaţă
 •
ceicăceică
 •
centcent
 •
cepcep
 •
cercer
 •
cerbcerb
 •
cerccerc
 •
cercănatcercănat
 •
cercelcercel
 •
cerchezcerchez
 •
ceretceret
 •
cernecerne
 •
cernutcernut
 •
ceroiceroi
 •
ceruicerui
 •
cerul-guriicerul-gurii
 •
cesalacesala
 •
cesalăcesală
 •
cetatecetate
 •
cevaceva
 •
cevaceva
 •
ceţosceţos
 •
cheagcheag
 •
cheiecheie
 •
cheltuealăcheltueală
 •
cheltuicheltui
 •
cheltuialăcheltuială
 •
cheltuitcheltuit
 •
chemachema
 •
chemarechemare
 •
chematchemat
 •
chenatchenat
 •
cheotoarecheotoare
 •
chicăchică
 •
chidăchidă
 •
chinchin
 •
chindiechindie
 •
chingăchingă
 •
chinuichinui
 •
chinui (a)chinui (a)
 •
chiordișchiordiș
 •
chioromanchioroman
 •
chiselițăchiseliță
 •
chisnovatchisnovat
 •
chișiţăchișiţă
 •
chiurcchiurc
 •
chísălițăchísăliță
 •
cicarcicar
 •
cicarcicar
 •
cicoarecicoare
 •
cicoarecicoare
 •
CicuoțCicuoț
 •
cimbrucimbru
 •
cimiliturăcimilitură
 •
cimitircimitir
 •
cimpoicimpoi
 •
cinăcină
 •
cincicinci
 •
cinci sutecinci sute
 •
cincidăcincidă
 •
cincileacincilea
 •
cincimecincime
 •
cincispreceleacincisprecelea
 •
cincisprezececincisprezece
 •
cinecine
 •
cinevacineva
 •
cinstecinste
 •
cinsticinsti
 •
cinstitcinstit
 •
cinzecicinzeci
 •
cinzecileacinzecilea
 •
cioacăcioacă
 •
cioaicăcioaică
 •
cioarăcioară
 •
cioară pucioasăcioară pucioasă
 •
cioareccioarec
 •
cioarecicioareci
 •
ciobciob
 •
ciobciob
 •
cioccioc
 •
cioccioc
 •
cioccioc
 •
ciochiţă ?ciochiţă ?
 •
ciocîrticiocîrti
 •
ciocîrtitciocîrtit
 •
ciocnealăciocneală
 •
ciocnetciocnet
 •
ciocnitciocnit
 •
ciocniturăciocnitură
 •
cioicioi
 •
ciokniciokni
 •
ciolpanciolpan
 •
ciomagciomag
 •
ciontciont
 •
ciopârtanciopârtan
 •
cioporciopor
 •
cioralia ?cioralia ?
 •
ciorcobarăciorcobară
 •
cioscios
 •
ciovicăciovică
 •
cipcinăcipcină
 •
circir
 •
cireașăcireașă
 •
cireșcireș
 •
cireșarcireșar
 •
ciricăiciricăi
 •
ciricăialăciricăială
 •
șirină [Ban.]șirină [Ban.]
 •
ciripcirip
 •
citiciti
 •
citiciti
 •
cititorcititor
 •
ciubărciubăr
 •
ciubucciubuc
 •
ciucciuc
 •
ciucârlieciucârlie
 •
ciuciciuci
 •
ciucurciucur
 •
ciufciuf
 •
ciuguliciuguli
 •
ciugulitciugulit
 •
ciulăciulă
 •
ciuliciuli
 •
ciulitciulit
 •
ciungciung
 •
ciunticiunti
 •
ciuntitciuntit
 •
ciupagciupag
 •
ciupiciupi
 •
ciupitciupit
 •
ciurciur
 •
ciurciur
 •
ciurdăciurdă
 •
ciuruiciurui
 •
ciuruiciurui
 •
ciutciut
 •
ciutăciută
 •
ciuturăciutură
 •
ciuvanciuvan
 •
civiecivie
 •
civigcivig
 •
civitcivit
 •
cîrpătorcîrpător
 •
claieclaie
 •
claieclaie
 •
clanțăclanță
 •
clanţăclanţă
 •
clătinaclătina
 •
clătinatclătinat
 •
clătităclătită
 •
cleanclean
 •
cleanţcleanţ
 •
cleiclei
 •
cleioscleios
 •
cleșteclește
 •
cletclet
 •
clisăclisă
 •
clocicloci
 •
clociturăclocitură
 •
clopotclopot
 •
clopotclopot
 •
clopoțelclopoțel
 •
cloţăcloţă
 •
cneaghinăcneaghină
 •
cneazcneaz
 •
cneziecnezie
 •
coacăcoacă
 •
coacăcoacă
 •
coacăzăcoacăză
 •
coacecoace
 •
coada caluluicoada calului
 •
coada-șoriceluluicoada-șoricelului
 •
coada-vaciicoada-vacii
 •
coadăcoadă
 •
coadeșcoadeș
 •
coaiele-popiicoaiele-popii
 •
coamăcoamă
 •
coardăcoardă
 •
coardăcoardă
 •
coarnăcoarnă
 •
coasăcoasă
 •
coastăcoastă
 •
coastăcoastă
 •
cobârlăucobârlău
 •
cobicobi
 •
cobilcăcobilcă
 •
cobilcăcobilcă
 •
cocaiecocaie
 •
cocăcocă
 •
cocăzarcocăzar
 •
cocârţăcocârţă
 •
cochiecochie
 •
cociecocie
 •
cocinăcocină
 •
cocioabăcocioabă
 •
cociomeagăcociomeagă
 •
cocleanţăcocleanţă
 •
cocolancocolan
 •
cocoloșcocoloș
 •
cocoșcocoș
 •
cocoșacocoșa
 •
cocoșatcocoșat
 •
cocoșelcocoșel
 •
codicodi
 •
codreancodrean
 •
codricodri
 •
codrucodru
 •
codruţcodruţ
 •
cogeacogea
 •
coicoi
 •
coic!coic!
 •
coicăicoicăi
 •
colaccolac
 •
colăcașcolăcaș
 •
coleacolea
 •
colea/coleacolea/colea
 •
coleașăcoleașă
 •
coleșercoleșer
 •
coleșiță ?coleșiță ?
 •
colibăcolibă
 •
coliliecolilie
 •
colindacolinda
 •
colindăcolindă
 •
colindrețcolindreț
 •
colivăcolivă
 •
colocolo
 •
colovoz ?colovoz ?
 •
colțcolț
 •
colțcolț
 •
colţuncolţun
 •
comănaccomănac
 •
cometăcometă
 •
comșiecomșie
 •
conciconci
 •
concinăconcină
 •
condeicondei
 •
condrăţelcondrăţel
 •
copaiecopaie
 •
copilcopil
 •
copilcopil
 •
copilamă ?copilamă ?
 •
copilandrucopilandru
 •
copilăreștecopilărește
 •
copilăriecopilărie
 •
copili ?copili ?
 •
copitariţăcopitariţă
 •
copiţăcopiţă
 •
ciopliciopli
 •
copliașcopliaș
 •
copliăresccopliăresc
 •
coptcopt
 •
copturăcoptură
 •
corbcorb
 •
coricovcoricov
 •
coricovacoricova
 •
corncorn
 •
corncorn
 •
cornetcornet
 •
corojicoroji
 •
coropișniţăcoropișniţă
 •
cosicosi
 •
cositorcositor
 •
costacosta
 •
costiș [Mold.]costiș [Mold.]
 •
costișacostișa
 •
costișatcostișat
 •
coșcoș
 •
coșcoș
 •
coșarcoșar
 •
coșciugcoșciug
 •
cotcot
 •
cotăriţăcotăriţă
 •
cotcodaccotcodac
 •
cotcodaccotcodac
 •
cotcodăcealăcotcodăceală
 •
cotcorozicotcorozi
 •
cotealăcoteală
 •
cotelicoteli
 •
coteţcoteţ
 •
coticoti
 •
cotoicotoi
 •
cotoicotoi
 •
cotoroanţăcotoroanţă
 •
cotrocotro
 •
cotuncotun
 •
coțcarcoțcar
 •
coțcăricoțcări
 •
coțcăriecoțcărie
 •
covatăcovată
 •
covatăcovată
 •
coveicovei
 •
coviltircoviltir
 •
covragcovrag
 •
coţoabăcoţoabă
 •
coţofanăcoţofană
 •
craccrac
 •
CrăciunCrăciun
 •
crăițăcrăiță
 •
crăpacrăpa
 •
crâcnicrâcni
 •
crâmpotcrâmpot
 •
crâmpoțicrâmpoți
 •
crâmpoțitcrâmpoțit
 •
crângcrâng
 •
creacăcreacă
 •
creangăcreangă
 •
creasta-cocoșuluicreasta-cocoșului
 •
creastăcreastă
 •
credecrede
 •
credincioscredincios
 •
credințăcredință
 •
cremenecremene
 •
crengaratcrengarat
 •
crengariecrengarie
 •
crezământcrezământ
 •
creţcreţ
 •
creţancreţan
 •
cricicrici
 •
crivalăcrivală
 •
crizantemăcrizantemă
 •
crocantcrocant
 •
crompiriștecrompiriște
 •
croncancroncan
 •
cropcrop
 •
croșnăcroșnă
 •
croucrou
 •
crovancrovan
 •
crovițcroviț
 •
crucecruce
 •
crucișcruciș
 •
crudcrud
 •
crudcrud
 •
crumpănăcrumpănă
 •
cruntcrunt
 •
crușeţcrușeţ
 •
cruțacruța
 •
cu picioarele goalecu picioarele goale
 •
cuccuc
 •
cucăcucă
 •
cucuicucui
 •
cucumelcĭcucumelcĭ
 •
cucurigcucurig
 •
cucurigacucuriga
 •
cucurigucucurigu
 •
cucuruzcucuruz
 •
cufurealăcufureală
 •
cufurealăcufureală
 •
cufuricufuri
 •
cuicui
 •
cuibcuib
 •
cuibarcuibar
 •
cuibăricuibări
 •
cuibiţcuibiţ
 •
cuiercuier
 •
culcaculca
 •
culcatculcat
 •
culcușculcuș
 •
culmeculme
 •
cumcum
 •
cumintecuminte
 •
cumnatcumnat
 •
cumnatăcumnată
 •
cumpăracumpăra
 •
cumpăratcumpărat
 •
cumpăratcumpărat
 •
cumvacumva
 •
cunoaștecunoaște
 •
cunoașterecunoaștere
 •
cunoscutcunoscut
 •
cunoscutcunoscut
 •
cunoștinţăcunoștinţă
 •
cununacununa
 •
cununatcununat
 •
cununăcunună
 •
cununiecununie
 •
cuptorcuptor
 •
cuptorcuptor
 •
curcur
 •
cur-de-găinăcur-de-găină
 •
curastăcurastă
 •
curatcurat
 •
curățacurăța
 •
curățatcurățat
 •
curățatcurățat
 •
curândcurând
 •
curcancurcan
 •
curcăcurcă
 •
curcubăucurcubău
 •
curdisicurdisi
 •
curecure
 •
cureacurea
 •
curelniccurelnic
 •
curgătorcurgător
 •
curgecurge
 •
curimancuriman
 •
curimănoscurimănos
 •
curiț ?curiț ?
 •
curmacurma
 •
curmatcurmat
 •
curmăturăcurmătură
 •
curmezișcurmeziș
 •
curpăncurpăn
 •
curpinarcurpinar
 •
curtcurt
 •
custurăcustură
 •
cușaccușac
 •
cușmăcușmă
 •
cutarecutare
 •
cutecute
 •
cuțâtcuțât
 •
cuțitoaecuțitoae
 •
cuţitarcuţitar
 •
cĭucĭurcĭucĭur
 •ALFABETUL ROMÂNESC

aa
  
ăă
  
ââ
  
bb
  
cc
  
dd
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
jj
  
kk
  
ll
  
mm
  
nn
  
oo
  
pp
  
qq
  
rr
  
ss
  
șș
  
tt
  
țț
  
uu
  
vv
  
ww
  
xx
  
yy
  
zz