CUVINTE ROMÂNEŞTI DIN FONDUL COMUN


Cântec ales, no: r16

Lista cuvântelor romînești la: r de toate: 178


racrac
 •
rachiurachiu
 •
raderade
 •
radinăradină
 •
rairai
 •
ramătramăt
 •
ranărană
 •
ranărană
 •
rangărangă
 •
rangărangă
 •
rasras
 •
rasras
 •
razărază
 •
raznarazna
 •
raţăraţă
 •
raţăraţă
 •
răcăbușrăcăbuș
 •
răcăneală ?răcăneală ?
 •
răcănelrăcănel
 •
răcănirăcăni
 •
răcealărăceală
 •
răchitărăchită
 •
răcirăci
 •
răcilărăcilă
 •
răcitrăcit
 •
răcoarerăcoare
 •
răcorealărăcoreală
 •
răgazrăgaz
 •
răgușealărăgușeală
 •
răgușirăguși
 •
răgușitrăgușit
 •
rămașrămaș
 •
rămășirămăși
 •
rămânearămânea
 •
rănirăni
 •
rănitrănit
 •
rănitrănit
 •
răpagrăpag
 •
răpăgușrăpăguș
 •
răpciunerăpciune
 •
răpitrăpit
 •
rărișrăriș
 •
răruncherărunche
 •
răscrăcănarăscrăcăna
 •
răscrăcănatrăscrăcănat
 •
răsfăţatrăsfăţat
 •
răspândirăspândi
 •
răspândi ?răspândi ?
 •
răspândire ?răspândire ?
 •
răspintierăspintie
 •
răsteurăsteu
 •
răstoacărăstoacă
 •
răstocirăstoci
 •
răsturnarăsturna
 •
răsturnatrăsturnat
 •
răsucrăsuc
 •
răsucirăsuci
 •
răsucitrăsucit
 •
răsuflarăsufla
 •
răsunarăsuna
 •
răsunarăsuna
 •
răsunătrăsunăt
 •
rășchiarășchia
 •
rășchitorrășchitor
 •
rășchitorrășchitor
 •
rătundrătund
 •
rătunderătunde
 •
răurău
 •
răurău
 •
răzbelrăzbel
 •
răzbirăzbi
 •
răzbicirăzbici
 •
răzbicirăzbici
 •
războirăzboi
 •
răzbunarăzbuna
 •
răzbunarăzbuna
 •
răznirăzni
 •
răznitrăznit
 •
râcâirâcâi
 •
râcâitrâcâit
 •
râcâiturărâcâitură
 •
râgăirâgăi
 •
râgăialărâgăială
 •
râierâie
 •
râiosrâios
 •
râmarâma
 •
râmărâmă
 •
râncacirâncaci
 •
rânchezarâncheza
 •
rândrând
 •
rândașrândaș
 •
rândirândi
 •
rânduirândui
 •
rânduirândui
 •
rânduialărânduială
 •
rânduialărânduială
 •
rânduitrânduit
 •
rânduitrânduit
 •
rândunicărândunică
 •
rânirâni
 •
rânsărânsă
 •
rânzarrânzar
 •
rânzărânză
 •
râprâp
 •
râpărâpă
 •
râposrâpos
 •
râsrâs
 •
râsrâs
 •
râșnițărâșniță
 •
râurâu
 •
râuleţrâuleţ
 •
râzărâză
 •
rebegealărebegeală
 •
rebegirebegi
 •
rebegitrebegit
 •
rebejrebej
 •
rebelrebel
 •
recerece
 •
reclăreclă
 •
repararepara
 •
repararereparare
 •
repederepede
 •
repezirepezi
 •
repezinărepezină
 •
retezareteza
 •
revărsatul zorilorrevărsatul zorilor
 •
revândutrevândut
 •
revindererevindere
 •
ridicaridica
 •
ridicăturăridicătură
 •
roabăroabă
 •
roabăroabă
 •
roata moriiroata morii
 •
roatăroată
 •
robrob
 •
rocoșrocoș
 •
rocoșelnicrocoșelnic
 •
rodrod
 •
rodirodi
 •
roditorroditor
 •
rodul-pământuluirodul-pământului
 •
rodul-pământuluirodul-pământului
 •
rofitrofit
 •
rogojinărogojină
 •
roibăroibă
 •
romaniţăromaniţă
 •
ronțronț
 •
ronțăironțăi
 •
ronţronţ
 •
ropanropan
 •
rostrost
 •
rostirosti
 •
rostirerostire
 •
rostitrostit
 •
rostopascărostopască
 •
roșcaticroșcatic
 •
roșuroșu
 •
rotatrotat
 •
rotundrotund
 •
rudărudă
 •
rudărudă
 •
rudirudi
 •
rugrug
 •
ruginărugină
 •
ruginirugini
 •
ruginitruginit
 •
rugumaruguma
 •
rupcigosrupcigos
 •
ruperupe
 •
ruptrupt
 •
rupturăruptură
 •
rusalierusalie
 •
rușchiurușchiu
 •
ruși-de-toamnăruși-de-toamnă
 •
rușinarușina
 •
rușinatrușinat
 •
rușinerușine
 •
rușinosrușinos
 •ALFABETUL ROMÂNESC

aa
  
ăă
  
ââ
  
bb
  
cc
  
dd
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
jj
  
kk
  
ll
  
mm
  
nn
  
oo
  
pp
  
qq
  
rr
  
ss
  
șș
  
tt
  
țț
  
uu
  
vv
  
ww
  
xx
  
yy
  
zz