1. Home Vorbar |  2. Home site |  3. Admin |  4. Acţiune |  5. ANALITICĂ |  6. Atlasul lingvistic |  7. Etimologia |  8. Descărcare |  9. Harte |  10. Concurs |  11. Konvertor |  12. Contact |  13. Link |  14. Afişare |  15. Literăture |  16. Metodologie |  17. Moto |  18. FOLCLOR LITERAR |  19. Cuvânt nou |  20. Despre limba rumânească |  21. DESPRE NOI |  22. Ortografie |  23. CĂUTARE |  24. Căutare tematică |  25. Print/PDF |  26. Sate |  27. MOARTEA LIMBI |  28. Statistică |  29. Forum |  30. Expresii |  31. Şcoala de scris |  32. Copyright |  33. UG Pekus  |  34. HELP

a * ă * b * ţ * č * ć * d * * ğ * đ * ď * e * f * g * h * i * î * ĭ * k * l * ļ * m * n * ń * o * p * r * s * ş * ś * t * ť * u * v * z * ž * ź *


Listanje reči na slovo: 04 : ţ svega reči: 133. Play sound:
a * ă * b * ţ * č * ć * d * * ğ * đ * ď * e * f * g * h * i * î * ĭ * k * l * ļ * m * n * ń * o * p * r * s * ş * ś * t * ť * u * v * z * ž * ź *


ţak! цак! * ţakaĭală цактање * ţaklă стакло * ţambalău гужва * ţamtaļe поздрав * ţangiu кицош * ţankuş клин * ţap бодља * ţap јарац * ţapańiţă цепаница * ţapare ам * ţapă стожер * ţapeńiĭe снага * ţapin цепин * ţapiş усправан * ţapîn снажан * ţapļigă цепаница * ţapuos бодљикав * ţaran Царан * ţarankă Царанка * ţară држава * ţară даћа * ţarină царина * ţarînă земља * ţark сеник * ţaruş шиљак * ţasa ткати * ţasîtură тканина * ţasut ткање * ţasut ткан * ţauă цев * ţaurikă чаура * ţălui лајати * Ţăļigrad Цариград * ţăļină крчевина * ţăļinuos лединаст * ţăļińiş лединиште * ţărmuri уздизати (се) * Ţărovana Царована * ţăsa ткати * ţăuok кавал * ţăvuakă цевчина * ţîańik столњак * ţîărmur узвишење (геог.) * ţîăst вршник * ţîţa-uoĭi арника * ţîţai скакутати * ţîţă сиса * ţîţînă шарка * ţîţuos сисат * ţîfnă избочина * ţîfnuos пргав * ţîfńală прзничавост * ţîfńitură прзница * ţîgan Ром * ţîgankă Ромкиња * ţîgańamă циганија * ţîgańaşće цигански * ţîgańesk ромски * Ţîgańiĭe Циганија * ţîĭe теби * ţîkai чукати * ţîkă сорта * ţîkļiaće бргљез * ţîļiļiu цмиздрење * ţîmboĭat љутит * ţîmĭentă цимента * ţîmpur шибица * ţîmpuri сумпорисати * ţînatuorĭ држећи * ţînţarĭ Цинцарин * ţînţarĭ комарац * ţîndîră ивер * ţîntă цент * ţînut област * ţîńa држати * ţîońa цијукати * ţîońală цијукање * ţîpa цичати * ţîpăt цика * ţîpeńiĭe јачина * Ţîpeńor Цепењор * ţîperig нишадор * ţîpîrlan момчић * ţîpĭel ципела * ţîporaz бодљика * ţîr! црр! * ţîrai звецкати * ţîraĭală звецкање * ţîră мало * ţîrţarĭ крупа * ţîrţarĭ грах * ţîrk црк * ţîrkońa измусти * ţîrmuri уздизати се * ţîrmuruos стрмо * Ţîrna Црна * Ţîrnaĭka Црнајка * ţîrnaśan Црнајчанин * ţîrnaśană Црнајчанка * ţîsatuor ткалац * ţîsatură тканина * ţîş! шик! * ţîşńi шикљати * ţîşńituarĭe прскалица * ţîşńitură млаз * ţîu! циу! * ţoapă глупан * ţoţă копа * ţof! шљап! * ţofai шљапати * ţofaĭală лапавица * ţofaĭală шљапкање * ţoļiţă оделце * ţopîrlan момчић * ţrepană црепана * ţreparĭ црепар * ţrĭep цреп * ţuală одело * ţuţur точур * ţug промаја * Ţugińeşći Цугињешћи * ţuguĭat истањен * ţuĭkă ракија * ţuka љубити * ţukat љубљење * Ţuośa Цока * ţup цуп * ţupai цупкати * ţupaĭală цупкање * ţurfură дроњак * ţurfuruos дроњав * ţurik! цурик! *