1. Home Vorbar |  2. Home site |  3. Admin |  4. Acţiune |  5. ANALITICĂ |  6. Atlasul lingvistic |  7. Etimologia |  8. Descărcare |  9. Harte |  10. Concurs |  11. Konvertor |  12. Contact |  13. Link |  14. Afişare |  15. Literăture |  16. Metodologie |  17. Moto |  18. FOLCLOR LITERAR |  19. Cuvânt nou |  20. Despre limba rumânească |  21. DESPRE NOI |  22. Ortografie |  23. CĂUTARE |  24. Căutare tematică |  25. Print/PDF |  26. Sate |  27. MOARTEA LIMBI |  28. Statistică |  29. Forum |  30. Expresii |  31. Şcoala de scris |  32. Copyright |  33. UG Pekus  |  34. HELP

a * ă * b * ţ * č * ć * d * * ğ * đ * ď * e * f * g * h * i * î * ĭ * k * l * ļ * m * n * ń * o * p * r * s * ş * ś * t * ť * u * v * z * ž * ź *


Listanje reči na slovo: 07 : d svega reči: 279. Play sound:
a * ă * b * ţ * č * ć * d * * ğ * đ * ď * e * f * g * h * i * î * ĭ * k * l * ļ * m * n * ń * o * p * r * s * ş * ś * t * ť * u * v * z * ž * ź *


da да * da дати * daţîĭe дација * daćină обичај * dadauorĭ дадаори * dadă дада * daĭkă сека * daĭnai љуљати * daĭnaĭuş љуљашка * dakă ако * dakum дакако * dalak чир * dalap долап * daltă длето * damă мица * danak момак * danaśi момковати * danaśiĭe момаштво * danţ коло * dangă данга * dangubă дангуба * dangubi дангубити * dar дар * dar дал * darak гребен * darak шток * darap комад * darapîn парче * daraśi гребенати * daraśit гребенање * daraśituorĭ гребенар * daravĭelă чудак * darîma кресати * darîmat окресан * darîmatură окресак * darĭe давање * darńik дарежљив * darńiśiĭe дарежљивост * darui даривати * daruit дарован * daskîl учитељ * datoriĭe дуг * datuorĭ дужан * datuorńik дужник * dauagă дуга * dauńe обад * од * Dăbiļug Дебели Луг * Dăbļiźan Дебелолужанин * dăĭnăitură љуљање * dăĭnuĭa љуљати * dăĭnuĭală љуљање * dălaśiţă притискавац * dălăćiţă притискавац * dăparţîme удаљеност * dărui даровати * dăruit дарован * dăruitu даровање * dăruĭală даровање * dăspălurat распасан * dăspră по * dăzńaţă јутрос * deteļină детелина * dim из * dinarĭ динар * dîdauorĭ двапут * Dîlbośeşći Длбокићи * dîlm брежуљак * dîmîzluk домазлук * dîmp џомба * dîrai стругати * dîraśi гребенати * dîraśiţă притискавац * dîraśit огребан * dîravĭelă скандал * dîră бразда * dîrdai дрхтати * dîrdaĭală дрхтање * dîrdaku дрдавка (коло) * dîrî дирати * dîrîma кресати * dîrkă идиот * dîrkĭelă дртина * dîrlugă сиромах * dîrmuoksă чибуковина * dîrpeļi дрпити * dîrpeļit одран * dîrpĭelă дрипац * dîrpońa гребати * dîrpońală гребање * dîrzarĭ дрзар * dîrză одећа * dîrž дрзак * dîskaļiţă учитељица * dîskaļiesk учитељски * dîskaļiĭe учитељевање * dîsžgina расцепити (се) * dîtori дуговати * do- до- * doaḑăś двадесет * doaḑăśiļa двадесети * doaźuns доспео * doaźunźa достићи * dobarî скинути * dobarît скинут * dobîndă добитак * dobînđi добити * dobînđit добијен * dobļenguos груб * dobļinguos необрађен * Dobriţă Добрица * Dobriţuońi Добрицани * Dobropoļan Добропољанин * Dobropuoļa Добро Поље * doda навикнути (се) * dodat навикнут * dodrĭan отпадак * dogaći довршити * dogaćit довршен * dogarĭ качар * Dogarĭu Догаревић * domîzluk домазлук * domńiĭe посед * dop чеп * doplaći доплатити * doplaćit доплаћен * Dopuońi Допоњи * dor ваљда * doratură маћеха * Dorćuońi Дорћони * dori желети * doriţ жељица * dorinţă жеља * dorit жељен * dorîngat попречан * dorîngă мотка * doruţ жељица * dosadă досада * dosadńik досадник * dosađi досадити * dosađieļńik досадан * dosađiĭe досада * dosîş наопако * dosîşće осојина * dostorî довршити * dovadă доказ * dovađi доказати * dovļaće дулек * drag љубав * dragalaş љубак * dragavĭeĭ зеље * Dragobĭaće Драгобан * Dragu Драго * draguţ мио * Draguļeşći Драгуловићи * dragustă љубав * dragustuos заљубљив * drak ђаво * drakovină ђаволија * drakuaĭkă ђаволица * drakui ђаволисати * drakuos враголаст * dramiĭe драмлија * draśaşće ђаволски * draśesk ђавољи * draśiţă притискавац * draśină ђаволија * drazńik дрзак * drăgoļub драгољуб * drik трап (кола) * drîgalaş драг * drîgastuos заљубљив * drîgla гребенати * drîglat гребенање * drîgļiaće гребен * drîmb дромбуља * Drîmbakuońi Дрмбаковци * drîmbońală дромбуљање * drîmbońi дромбуљати * drîn! дрн! * drînd напет * drînd дрндало * drîndai дрндати * drîndarĭ дрндар * Drîndarĭeşći Дрндаревићи * drîsman дроњак * drîzman дроњак * drĭam драм * drĭavă кључњача * drĭeş дреш * drpeļi дрпати * drr! дрр! * druažă љуска * drugă клип * drugă реза * drum друм * drumaĭală путовање * drumaş путник * drumui путовати * druog багрем * duamnă госпођа * duauăḑîăś двадесет * Dubļiźan Дебелолужанин * dud дуд * dudai отерати * dudait отеран * dudaĭală истеривање * dudă дудиња * dudă цев * dudîau коров * duduļaĭkă свитак * duduļiu цеваст * duduraĭkă дудурајка * dugaĭaş продавац * dugaĭe продавница * duguĭală задах * dukĭan дућан * dukĭanźiu дућанџија * dul оток * dulău псина * dulfă кучка * dulśaţă сласт * dulśe сладак * duluźală одуговлачење * duluźi одуговлачити * duļaĭkă свирајка * duļiaće дулек * duļiźak дуг * dumbrauă дубрава * dumińikă недеља * dumitaļe господине (у изр.) * Dumitraşku Думитрашко * Dumitraşkuońi Думитрашкови * Dumitrikă Димитрика * Dumitru Димитрије * dumĭastîk домаћи * dumńeḑîu бог * dumńişuor царић * Dumuońi Думановци * dundă дебељуца * dungă црта * Dunurĭe Дунав * duodă невеста * duoĭ два * duoĭļa други * duoĭsprîaśiļa дванаести * duoĭsprĭaśe дванаест * duoĭsprĭaśeļa дванести * duomn господин * duop чеп * duor жеља * Duorća Дорча * duorn пробојац * duorńik жељан * duorśa дорат * duos наличје * duosńikă досника ? * dupa после * dur! дур! * dura! дура * durai грмети * duraĭală грмљавина * durduka тандркати * durimĭe бољка * durĭa болети * durĭarĭe бол * Durļa Дурлић * durmi спавати * durmit спавање * duruĭan! дурујан! * duruorĭ костобоља ? * dus одсутан * duşman душман * duşmanuos душмански * duşmańaşće душмански * duşmańesk душманинов * duşmańiĭe душманлук * duşmańiuluĭ душмански * duśa носити *