1. Home Vorbar |  2. Home site |  3. Admin |  4. Acţiune |  5. ANALITICĂ |  6. Atlasul lingvistic |  7. Etimologia |  8. Descărcare |  9. Harte |  10. Concurs |  11. Konvertor |  12. Contact |  13. Link |  14. Afişare |  15. Literăture |  16. Metodologie |  17. Moto |  18. FOLCLOR LITERAR |  19. Cuvânt nou |  20. Despre limba rumânească |  21. DESPRE NOI |  22. Ortografie |  23. CĂUTARE |  24. Căutare tematică |  25. Print/PDF |  26. Sate |  27. MOARTEA LIMBI |  28. Statistică |  29. Forum |  30. Expresii |  31. Şcoala de scris |  32. Copyright |  33. UG Pekus  |  34. HELP

a * ă * b * ţ * č * ć * d * * ğ * đ * ď * e * f * g * h * i * î * ĭ * k * l * ļ * m * n * ń * o * p * r * s * ş * ś * t * ť * u * v * z * ž * ź *


Listanje reči na slovo: 13 : f svega reči: 312. Play sound:
a * ă * b * ţ * č * ć * d * * ğ * đ * ď * e * f * g * h * i * î * ĭ * k * l * ļ * m * n * ń * o * p * r * s * ş * ś * t * ť * u * v * z * ž * ź *


fa девојче * faţă наличје * fag буква * fagur саће * faĭdă фајда * faĭn добар * fakļiĭe бакља * fakut направљен * falkă вилица * faļi фалити * faļiĭe кришка * faļinkă фалинка * faļiuos кришкаст * famĭaĭe жена * famĭeĭaşće женскасто * famĭeĭesk женски * fara без * farbarĭ фарбар * farbă фарба * farmikă враџбина * farńikă врачара * farńiśiĭe врачање * faşîu пашеног * faśe чинити * faśiare стварање * fata рађати * fataluankă девојчурак * fatat рађање * fată девојка * fată усуд * fatuĭ једногодишње јаре * faźiet буквик * făduļi хвалити * făduļiĭe хвалисање * făduļituorĭ хвалисавац * făgăńiţă буквић * fărbariĭe фарбара * fărbui фарбати (се) * fărbuit офарбан * fărbuitu фарбање * făsuĭ пасуљ * făurarĭ фебруар * fećiţă девојчица * fećiĭe невиност * fećinźiĭe невиност * fećiuară девица * feĭ- кћи * Feļeşana Фелешана * ferbĭa врети * ferfeļiţă ферфелица * feri штитити * feriku срећа * feriśi усрећити (се) * feriśiĭe срећа * feriśit срећан * ferĭastă прозор * ferkeđeu ждрепчаник * fertuare запара * feruaĭkă котлић * feruankă завеса * fi бити * fifă панова фрула * fiĭekare било ко * fikat јетра * fikat alb плућа * fikat ńegru црна џигерица * fikă намигуша * fikă патка * fiļińierĭ фењер * fin кумче * fină кумица * fir нит * firegarĭ папратиште * firiśiel кончић * firiz тестера * firizană стругара * firĭe лице * firoćină гвожђурина * firoĭkă врпца * firuţ кончић * fişćiaĭkă трака * fişîk фишек * fişîkļiĭe фишеклија * fiśuor син * fiu син * fiulare полица ? * fiuorĭ језа * fîkatură чини * fîmeĭesk женски * fîmeļaz послужитељ * fîmeļiĭe фамилија * fîn сено * fînariĭe сениште * fînkă пошто * fîntînă извор * fîntîńuară изворчић * fînuos богат сеном * Fîraun Фараон * fîrţai врцкати * fîrţaĭală врцкање * fîrţă вртигуз * fîrdamĭez федермесер * fîrfai фрфљати * fîrfońală фрфљање * fîrfuoşńiţă торокуша * fîrfută превртљивац * fîrîma озледити (се) * fîrîmat озлеђен * fîrîmatură озледа * fîrşî завршити * fîrşît завршен * fîrşîtură свршетак * fîrtaţî братимити се * fîrtaţîĭe побратимство * fîrtat побратим * fîsă бадељ * fîtalău девојчурак * fîurarĭ фебруар * fĭară клопка * fĭare жуч * fĭarigă папрат * fĭeļ фела * fĭer гвожђе * fĭerariĭe гвожђурија * fĭerarĭ гвожђар * fĭerastîĭe саџак * fĭerbinţală врелина * fĭerbinće врео * fĭert куван * fĭes фес * flăkău момак * flămînd гладна јама * flokan четник * flokiţ праменчић * flokuos длакав * flomînd гладан * flomînḑî гладовати * flomînḑîĭe гладовање * flomînźuos гладница * floran багрем * florarĭ мај * florinţă багремар * floriśikă цветић * Florĭeşći Флорићи * flotak пахуљица * fluare цвет * Fluarĭa Цвета * fluarĭa-suariluĭ сунцокрет * fluarĭa-turśiaskă лепа Ката * fluir фрула * fluĭera звиждати * fluĭeraş фрулаш * fluĭerĭel фрулица * fluĭeruţ фрулица * fluok прамен * Fluorĭa Цветко * fluośa чупавко * Fluriĭ Цвети * flutur лептир * flutura лепршати * fluturat проветрен * fluturuos лептираст * fļankă торокуша * fļeşkău шљапавица * fļeś сасвим * fļintă дроца * fļit њушка * fļonkańi лапрдати * fļonkańiĭe лапрдање * fļuankă лабрња * fļuarţă курвештија * fļuarkă мокар * fļuaşkă фљуска * fļuţ пљус * fļuţaĭală шамарање * fļuţă пљуска * foameluk гладна година * fofik праменак * fofikă хистеруша * fofĭaḑă крило * fofoluankă пичка * fofoluok прамен * foiţă листић * foĭenfiu винка * fokuļeţ ватрица * fomĭa гладовати * fonfăi уњкати * fonfiu винка * Forfik Маказа * forfikariţă фризерка * Forfikarĭu Маказар * fragă јагода, шумска * frasîn јасен * fraźit свеж * frăsîńiş јасење * freka трљати * frekat истрљан * frekatuor трљач * frekatură трљање * frengau френгав * frengiĭe вренгија * frig хладноћа * frigare ражањ * frigurĭ грозница * friguruos зимогрожљив * frikă страх * frikuos страшан * fript печен * friptură печење * friźe пећи * frîmbĭe упртач * frîmînta месити * frîmîntare мешење * frîmîntat мешен * frîmîntatură мешење * frînţuańe забат * frînt поломљен * frîntuare ломљава * frîntură прелом * frînźe ломити * frîu узда * Frĭakă Трљач * frĭenga френга * frumoşaţă лепота * frumuos леп * frunće чело * frunḑarĭ лисник * frunḑă лист * frunḑuļiţă листић * fruntaş челник * fuaĭe лист * fuaļe мешина * fuame глад * fuarfikă маказе * fuće јебати * fućelkă јебуља * fućeriĭe јебачина * fućerĭe јебаштво * fućevînt јебиветар * fućićuos јебуљав * fuduļi хвалити * fufă фуфица * Fufu Фуфу * Fufuļieşći Фуфуловић * fufuļikă типац * fufuļiśe типац * fuga хитро * fugari јурити * fugariĭe бежанија * fugarĭ бегунац * fugarńiţă побегуља * fugă бег * fuĭuagă вијугаво * fuĭuor повесмо * fulg суснежица * fulgui провејавати * fulźer муња * fulźera севати * fum дим * fuma пушити * fumariĭe димчина * fumărikă димњача * fumuriu пепељав * fund дно * fundamĭent темељ * Fundîrĭ Дупиш * funduańe дубодолина * fuńe штранга * fuńiźină чађ * fuńiźinuos чађав * fuok ватра * fuolśa трбоња * fuonf безуб * fura красти * furaluk лоповлук * furatuor крадљивац * furatură крађа * furčerĭ рогуље * furgasî крађомнаћи * furgasît крађомнађен * furiş крадом * furkat рачваст * furkă рачва * furkă-đi-tuors преслица * furkuļiţă виљушка * furkuoń рогуље * furńika срсити * furńikarĭ мравињак * furńikă мрав * furńikuţă мравић * furńikuos мравнат * furśiļi-pomîntuluĭ сохе земаљске * furtat побратим * furtună фортуна * furună пећ * fus вретено * fusulan вретенчина * fusuļieţ вретенце * fusuļik вретенаст * fusuļiuluĭ вретенасто * fuśiĭe фучија * fut јебига * futaĭ јебање * futaĭkă редаљка * futaĭuos јебежљив * futaluk јебачина * futanźiu јебежљивко * futaş јебач * futaşîţă јебачица * futaşîuluĭ јебено * futut јебан * fuźi бежати *