Pesma broj: v10 : Gajdaško kolo iz Crne Reke

Listanje reči na slovo: ĭ svega reči: 30

Pročitaj slovo :
 
ĭaĭa
  она •
ĭadăĭadă
  јарица •
ĭađirăĭađiră
  бршљан •
ĭakăĭakă
  ено •
ĭaļeĭaļe
  оне •
ĭaļeĭaļe
  оне •
ĭarăĭară
  опет •
ĭarbăĭarbă
  трава •
ĭarbă krĭațăĭarbă krĭață
  нана •
ĭarbă ńagrăĭarbă ńagră
  вранилова трава •
ĭarbuosĭarbuos
  травнат •
ĭardumĭardum
  вуча •
ĭarnăĭarnă
  зима •
ĭaskăĭaskă
  труд •
ĭastăĭastă
  јесте •
ĭașkĭeĭașkĭe
  ивер •
ĭedĭed
  јаре •
ĭelĭel
  он •
ĭemțĭemț
  јемство •
ĭepćinĭepćin
  јефтин •
ĭepćińiĭeĭepćińiĭe
  јефтиноћа •
ĭernaĭerna
  зимовати •
ĭernaćikĭernaćik
  зимски •
ĭernaćikĭernaćik
  зимница •
ĭertaĭerta
  опростити •
ĭertareĭertare
  опроштај •
ĬesîkovaĬesîkova
  Јасиково •
ĬesîkovĭanĬesîkovĭan
  Јасиковљанин •
ĭordașĭordaș
  зебраст •
ĭuoĭuo
  ја •


0004 

aa
  
ăă
  
bb
  
ţţ
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź