1. Home Vorbar |  2. Home site |  3. Admin |  4. Acţiune |  5. ANALITICĂ |  6. Atlasul lingvistic |  7. Etimologia |  8. Descărcare |  9. Harte |  10. Concurs |  11. Konvertor |  12. Contact |  13. Link |  14. Afişare |  15. Literăture |  16. Metodologie |  17. Moto |  18. FOLCLOR LITERAR |  19. Cuvânt nou |  20. Despre limba rumânească |  21. DESPRE NOI |  22. Ortografie |  23. CĂUTARE |  24. Căutare tematică |  25. Print/PDF |  26. Sate |  27. MOARTEA LIMBI |  28. Statistică |  29. Forum |  30. Expresii |  31. Şcoala de scris |  32. Copyright |  33. UG Pekus  |  34. HELP

a * ă * b * ţ * č * ć * d * * ğ * đ * ď * e * f * g * h * i * î * ĭ * k * l * ļ * m * n * ń * o * p * r * s * ş * ś * t * ť * u * v * z * ž * ź *


Listanje reči na slovo: 20 : l svega reči: 47. Play sound:
a * ă * b * ţ * č * ć * d * * ğ * đ * ď * e * f * g * h * i * î * ĭ * k * l * ļ * m * n * ń * o * p * r * s * ş * ś * t * ť * u * v * z * ž * ź *


labda хвалити * labdat похваљен * labdă похвала * labduruos хвалисав * ladă сандук * lakrîmă суза * lakustă скакавац * lapće млеко * lapoviţă лапавица * laptar виолиниста * laptă виолина * laptukă маслачак * laptuos млечан * larg широк * larźi ширити * larźime ширина * larźit раширен * lasa оставити * lasat остављен * lastav пчеларица * lat широк * laută виолина * lavur лавор * lăbdatuorĭ хвалисавац * lăutar виолиниста * lozî глупавити * lozît глупав * luază глупост * lugaś зимовка * lugośiţă штиглиц * lume свет * lunarĭ децембар * lună месец * lung дуг * lungu издалека * Lungu Дуги * lunguţ дугуљаст * lunguĭat издужен * lunguļiaće дугајлија * lunguļieţ подужи * lunźi издужити * lunźime дужина * lunźit продужен * luń понедељак * luobîdă лобода * luok њива * luok место *