Pesma:

Listanje reči na slovo: p svega reči: 520

Pročitaj slovo :

pabirpabir
  пабирак •
padukĭepadukĭe
  вашка •
padurepadure
  шума •
PadurĭanPadurĭan
  Падурјан •
PaduruońPaduruoń
  Шумац •
paduruospaduruos
  шумовит •
paftăpaftă
  пафта •
pagubăpagubă
  штета •
paĭpaĭ
  сламка •
paĭepaĭe
  слама •
PakalăPakală
  Угурсуз •
pakatpakat
  грех •
pakustăpakustă
  пакост •
pakutăpakută
  патока •
palćinpalćin
  јавор •
palćińișpalćińiș
  јаворик •
paļațăpaļață
  палица •
paļipaļi
  венути •
panăpană
  перо •
panăpană
  клин •
panžînpanžîn
  паук •
panžînpanžîn
  лемез •
panžîńișpanžîńiș
  паучина •
pańivuospańivuos
  слабовид •
paparudăpaparudă
  додола •
papurăpapură
  рогоз •
papușăpapușă
  лутка •
papușăpapușă
  пасмо •
parpar
  колац •
parpar
  чаша •
parauăparauă
  пара •
parazolparazol
  кишобран •
parăpară
  пламен •
parăpară
  крушка (плод) •
parțîparțî
  делити •
parćeparće
  страна •
parĭaparĭa
  чинити се •
parĭakeparĭake
  пар •
parĭareparĭare
  пажња •
parkeparke
  као да •
parśelparśel
  парче •
partaļepartaļe
  прње •
pasîrĭepasîrĭe
  птица •
paskarĭpaskarĭ
  водени кос •
pastrapastra
  штедети •
pastramăpastramă
  пастрма •
pastratpastrat
  штедња •
pastratpastrat
  уштеђен •
pastrăvpastrăv
  шкрипавац •
pasuļițăpasuļiță
  јули •
pașăpașă
  испаша •
PașćPașć
  Ускрс •
pașćauăpașćauă
  ускршња причест •
pașćepașće
  пасти •
pașćepașće
  паша •
paśepaśe
  мир •
patpat
  кревет •
patăpată
  пега •
patratpatrat
  четвртаст •
patrîmepatrîme
  четвртина •
patrupatru
  четири •
PatruțPatruț
  Патруц •
patruḑăśpatruḑăś
  четрдесет •
patruḑăśiļapatruḑăśiļa
  четрдесети •
patruḑăśiļipatruḑăśiļi
  четрдесетница •
patruļapatruļa
  четврти •
patrusprăśiļapatrusprăśiļa
  четрнаести •
patrusprîaśepatrusprîaśe
  четрнаест •
patulpatul
  патул •
paurîpaurî
  опљачкати •
pazăpază
  пажња •
pazdărĭpazdărĭ
  поздер •
pazîpazî
  чувати •
pașpaș
  корак •
pașćițăpașćiță
  жута шумарица •
pașćuńepașćuńe
  испаша •
pașîpașî
  корачати •
pașîtpașît
  корачање •
pașuńepașuńe
  испаша •
pădukĭuospădukĭuos
  вашљив •
păduripăduri
  пошумљавати •
păduriśepăduriśe
  шумарак •
păĭmîńepăĭmîńe
  прексутра •
păĭtașpăĭtaș
  друг •
păĭtașîpăĭtașî
  удружити се •
păĭtașîțăpăĭtașîță
  другарица •
păkurarițăpăkurariță
  пастирица •
păkurarițăpăkurariță
  пастирица •
păkurariĭepăkurariĭe
  пастирство •
păkurarĭpăkurarĭ
  пастир •
păkurarĭașćepăkurarĭașće
  чобански •
păkurarĭeskpăkurarĭesk
  пастирски •
păkurașpăkuraș
  чобанче •
păļițăpăļiță
  бубица •
pănăpănă
  док •
păpuk dă karpăpuk dă kar
  лочка •
părpăr
  крушка (дрво) •
părpăr
  коса •
păru puorkuluĭpăru puorkuluĭ
  раставић •
păspăs
  брига •
pătrînșălpătrînșăl
  першун •
PătruPătru
  Петар •
PătruPătru
  Петар •
pećaĭkăpećaĭkă
  шлиц •
peļagpeļag
  ћелав •
periperi
  погинути •
perpeļakperpeļak
  стуб •
peșkariĭepeșkariĭe
  риболов •
peśinźinăpeśinźină
  руса •
petrekaturăpetrekatură
  испраћај •
petreśepetreśe
  провести •
PetriśauaPetriśaua
  Петричава •
petriśikăpetriśikă
  каменчић •
petruońpetruoń
  каменчина •
petruospetruos
  каменит •
peșćepeșće
  преко •
pipi
  по •
pițarăupițarău
  коледар •
pițîguĭatpițîguĭat
  стањен •
pićekuospićekuos
  одрпан •
pićipići
  шћућурити се •
pićikpićik
  патуљак •
pićitpićit
  шћућурен •
pićișpićiș
  кришом •
piglaĭspiglaĭs
  пегла •
piguļipiguļi
  чупкати •
pildăpildă
  такмичење •
pilđipilđi
  надметати се •
pinćinpinćin
  оструга •
pingapinga
  поред •
pintrupintru
  због •
pipaĭalăpipaĭală
  пипање •
piparkapiparka
  заљутити •
piparkăpiparkă
  паприка •
piparkuțăpiparkuță
  папричица •
pipăipipăi
  пипати •
pipćenapipćena
  чешљати •
pipćenatpipćenat
  очешљан •
pipćenatpipćenat
  чешљање •
pipćiĭpipćiĭ
  пихтије •
pipirćuokpipirćuok
  кепец •
pipîtăpipîtă
  бубац •
pirișoarăpirișoară
  сарма •
piroćalăpiroćală
  поспаност •
piroćipiroći
  куњати •
piroćitpiroćit
  поспан •
pirośitpirośit
  поспан •
pispis
  шиц •
pisapisa
  сабити •
pisarĭpisarĭ
  писар •
pisatpisat
  сабијен •
piskpisk
  оплен •
pistapista
  преко •
pistrițpistriț
  шарен •
pișmańipișmańi
  пишманити се •
piśoroagăpiśoroagă
  штула •
pităpită
  хлеб •
pităriĭepităriĭe
  пекара •
pituļikpituļik
  царић •
piurmăpiurmă
  доцније •
pivăpivă
  лочка •
pivăpivă
  аван •
pizda țîgănśipizda țîgănśi
  дивља мрква •
pizdăpizdă
  пизда •
pizdoșćinăpizdoșćină
  пиздурина •
pizduasăpizduasă
  пичкаста •
pizduĭkăpizduĭkă
  пичкица •
pișapișa
  пишати •
pișatpișat
  упишан •
pișaturăpișatură
  пишање •
pișļagăpișļagă
  чеп •
pițîgańepițîgańe
  сеница •
pîkpîk
  пућ •
pîkaļipîkaļi
  насамарити •
pîkatuospîkatuos
  грешан •
pîkatuospîkatuos
  грешник •
pîkîipîkîi
  пућкати •
pîklăpîklă
  магла •
pîl!pîl!
  лепет (оном.) •
pîlariĭa șărpeluĭpîlariĭa șărpeluĭ
  сунчаница •
pîlariĭepîlariĭe
  шешир •
pîlgpîlg
  јато •
pîlkpîlk
  јато •
pîlńiĭepîlńiĭe
  левак •
pîlpîipîlpîi
  лепетати •
pîngańipîngańi
  опоганити •
pîńa uoilorpîńa uoilor
  бела рада •
pîńepîńe
  хлеб •
pîrpîr
  прр •
pîraipîrai
  прштити •
pîraulăpîraulă
  курва •
pîrćepîrće
  пртина •
pîrdańikpîrdańik
  проклет •
pîrîupîrîu
  поток •
pîrlomaćepîrlomaće
  преламача •
pîrloźipîrloźi
  парложити •
pîrluogpîrluog
  парлог •
pîrļipîrļi
  опрљити •
pîrļiturăpîrļitură
  згариште •
pîrpakpîrpak
  полуга •
pîrporițăpîrporiță
  паприца •
pîrpurpîrpur
  осип •
pîrśpîrś
  оплазина •
pîrśpîrś
  јарац •
pîrśipîrśi
  прчити •
pîrśuakăpîrśuakă
  брља •
pîrvaļiĭepîrvaļiĭe
  двориште •
pîrvițăpîrviță
  првенац •
pîržîpîržî
  пржити •
pîržîturăpîržîtură
  запршка •
pîržoļipîržoļi
  спаљивати •
pîržuolpîržuol
  пожар •
pîsarikăpîsarikă
  птичица •
pîsarĭeskpîsarĭesk
  птичји •
pîsaruoĭpîsaruoĭ
  птичурина •
pîșļapîșļa
  северац •
pîśuakăpîśuakă
  брља •
pîśuospîśuos
  загасит •
pîtpalakpîtpalak
  препелица •
pîtpalakpîtpalak
  слепи миш •
pîșkovipîșkovi
  гњити •
pîșkovitpîșkovit
  гњио •
pîșkupîșku
  пролив •
pîșļaćepîșļaće
  пух •
pĭaćikpĭaćik
  закрпа •
pĭađikăpĭađikă
  кочница •
pĭaļepĭaļe
  кожа •
pĭapćinpĭapćin
  чешаљ •
pĭapinpĭapin
  диња •
pĭarđepĭarđe
  губити •
pĭarsîkpĭarsîk
  бресква, дрво •
pĭarsîkăpĭarsîkă
  бресква, плод •
pĭașćepĭașće
  риба •
pĭatăpĭată
  пега •
Pĭatra-npreunatăPĭatra-npreunată
  Камена капија •
pĭatrăpĭatră
  камен •
pĭatrăpĭatră
  град •
pĭatrăpĭatră
  споменик •
pĭelmeḑapĭelmeḑa
  смешати •
pĭeļepĭeļe
  кожа •
pĭenđirăpĭenđiră
  прозор •
pĭepinpĭepin
  диња •
pĭeptpĭept
  груди •
pĭeptarpĭeptar
  пуловер •
pĭerdutpĭerdut
  изгубљен •
pĭerđalăpĭerđală
  губљење •
pĭerĭpĭerĭ
  власи •
pĭeșkarĭpĭeșkarĭ
  рибар •
pĭeșťepĭeșťe
  риба •
pĭeśinăpĭeśină
  кртина •
pĭetrișpĭetriș
  камењар •
plaćiplaći
  платити •
plaćikăplaćikă
  платница •
plaćitplaćit
  плаћен •
plakplak
  укус •
plakuțplakuț
  допадљив •
plastăplastă
  склон •
plaśaplaśa
  допадати се •
plaśintăplaśintă
  плачинта •
platăplată
  плата •
pleĭvazpleĭvaz
  оловка •
ploițăploiță
  кишица •
ploĭaploĭa
  кишити •
ploĭuońploĭuoń
  кишурина •
ploĭuosploĭuos
  кишовит •
plokuonplokuon
  поклон •
plotuogplotuog
  уложак •
pluaĭepluaĭe
  киша •
plugplug
  плуг •
plugarplugar
  орач •
plumbplumb
  олово •
plumbplumb
  метак •
pluoppluop
  топола •
pluop ńegrupluop ńegru
  јагњед •
pluop trămuratuorĭpluop trămuratuorĭ
  јасика •
pluoskăpluoskă
  буклија •
pļanăpļană
  грудвица •
pļekapļeka
  поћи •
pļekarepļekare
  полазак •
pļesńipļesńi
  ударити •
pļesńitpļesńit
  ударен •
pļesńiturăpļesńitură
  блесавко •
pļimbapļimba
  шеткати се •
pļinpļin
  пун •
pļińipļińi
  пунити •
pļiskăpļiskă
  плиска •
pļuoskăpļuoskă
  буклија •
pļușćipļușći
  спљоштити •
pļușćitpļușćit
  спљоштен •
poaćepoaće
  можда •
poartăpoartă
  врата •
PobražîmĭaPobražîmĭa
  Преображење •
poćakăpoćakă
  стаза •
podgruospodgruos
  батокљун •
podmorîpodmorî
  приморати •
podmorîtpodmorît
  приморан •
poduabăpoduabă
  дроњак •
pođalăpođală
  шинда •
pođalăpođală
  подина •
pođiđipođiđi
  процурити •
pođinăpođină
  подина •
pođișîpođișî
  учворити се •
pođișîturăpođișîtură
  прљаворунка •
pođișuorpođișuor
  мостић •
pogarăpogară
  пожаревина •
poĭanăpoĭană
  пољана •
poĭmîńepoĭmîńe
  прекосутра •
pokpok
  бум •
pokladpoklad
  подседлица •
pokńipokńi
  пуцати •
pokrouțpokrouț
  покровац •
poluogpoluog
  руковет •
poluoșćepoluoșće
  појата •
poļažńikpoļažńik
  раван •
poļimipoļimi
  проклијати •
pomanăpomană
  даћа •
pomenașpomenaș
  даћар •
pomînćanpomînćan
  земљорадник •
pomîntpomînt
  земља •
pomîntarĭpomîntarĭ
  земљурина •
pomîntuospomîntuos
  земљовит •
pomńatăpomńată
  крпа •
ponćișponćiș
  подмукао •
ponćurponćur
  намћор •
ponouponou
  полен •
ponouponou
  берићет •
popașńițăpopașńiță
  пољска штета •
popćipopći
  желети •
popikpopik
  обртушка ? •
popikpopik
  чигра •
popiļńikpopiļńik
  копитњак •
poptăpoptă
  апетит •
porîmbporîmb
  трњина •
porîmbakporîmbak
  граораст •
porîmbăporîmbă
  трњина (плод) •
porîngăporîngă
  мотка •
porkarporkar
  свињар •
porkarițăporkariță
  свињарица •
porkariĭeporkariĭe
  свињарија •
porkarĭațăporkarĭață
  свињац •
porkițăporkiță
  броћ •
porkońiporkońi
  саденути •
porkotuosporkotuos
  свињски •
porkuońporkuoń
  стог •
portokuolportokuol
  писанија •
porumbporumb
  кукуруз •
pospaĭpospaĭ
  паспаљ •
postaĭkăpostaĭkă
  махуна •
postatăpostată
  захват •
postauăpostauă
  наћве •
postavițăpostaviță
  корице •
postîpostî
  постити •
postîrmăpostîrmă
  пастрма •
potlađinăpotlađină
  боквица •
potlogarĭpotlogarĭ
  слепи миш •
potluogpotluog
  уложак •
potrńiśepotrńiśe
  препелица •
pouodpouod
  поплава •
povastăpovastă
  прича •
povistipovisti
  причати •
povîrńișpovîrńiș
  косина •
poștarĭpoștarĭ
  поштар •
poștăpoștă
  пошта •
prafiraprafira
  одмеравати •
pragprag
  праг •
pragarĭpragarĭ
  надвратник •
prapurprapur
  марамица •
prasîlăprasîlă
  приплод •
prauțprauț
  јама •
prazńikprazńik
  слава •
pražînăpražînă
  мотка •
prașćeprașće
  праћка •
prădăzgropatprădăzgropat
  поновно ископавање •
prăstaprăsta
  преко •
PrerastPrerast
  Прераст •
presăkpresăk
  просек •
preskură la pomanăpreskură la pomană
  проскура •
preskură la prazńikpreskură la prazńik
  славска проскура •
preuoțpreuoț
  поп •
pribuoĭpribuoĭ
  здравац •
pribuoĭpribuoĭ
  пробојац •
prigivituareprigivituare
  славуј •
priĭerpriĭer
  април •
prikoļiśprikoļiś
  приколиш •
primeḑatprimeḑat
  преграђен •
primeḑîprimeḑî
  преградити •
primeńiprimeńi
  пресвући се •
primĭažđeprimĭažđe
  опасност •
primĭeḑprimĭeḑ
  преграда •
prioćasăprioćasă
  попадија •
pripașpripaș
  печеница •
pripăpripă
  журба •
pripipripi
  брзати •
prirprir
  април •
prisećipriseći
  пристати •
priskopalăpriskopală
  пуцаљка •
pristaĭkăpristaĭkă
  кецеља •
priśepĭapriśepĭa
  приметити •
privĭegĭprivĭegĭ
  привег •
prînḑprînḑ
  ручак •
prînḑîprînḑî
  ручати •
prînḑîtprînḑît
  сит •
prînḑîșuorprînḑîșuor
  доручак •
prîsńiprîsńi
  прснути •
prîvariprîvari
  запарити •
prĭaćeńiĭeprĭaćeńiĭe
  пријатељство •
prĭaćinprĭaćin
  пријатељ •
prĭaćinăprĭaćină
  пријатељица •
prĭamultprĭamult
  превише •
prĭažmăprĭažmă
  околина •
prĭesurăprĭesură
  стрнадица •
prĭežbăprĭežbă
  околина •
proțapproțap
  процеп •
proćilăproćilă
  прочило •
profakutăprofakută
  препеченица •
proîmblareproîmblare
  шетање •
prokîtprokît
  клозет •
prokovățprokovăț
  покровац •
prolukăprolukă
  пролаз •
promăpromă
  после •
propćalăpropćală
  подупирање •
propćipropći
  подупрети •
propćitpropćit
  подупрт •
propuadăpropuadă
  забрадача •
prorupeprorupe
  застати •
prostavĭelăprostavĭelă
  простачина •
prostîprostî
  опростити •
prostîĭeprostîĭe
  простота •
prostovanprostovan
  простак •
proumblaproumbla
  шетати •
provindutprovindut
  препродат •
provinḑareprovinḑare
  препродаја •
provinđeprovinđe
  препродати •
pruaspîdpruaspîd
  свеž •
prunprun
  шљива дрво •
prunăprună
  шљива, плод •
prundprund
  спруд •
pruńpruń
  шљивар •
pruoptăpruoptă
  подупирач •
pruostpruost
  наиван •
pťeļepťeļe
  кожа •
puaćepuaće
  можда •
puakńitpuakńit
  пуцањ •
pualăpuală
  крило •
puankăpuankă
  наопако •
puarkăpuarkă
  крмача •
puarkăpuarkă
  свињица •
puarnăpuarnă
  уранак •
puțîpuțî
  смрдети •
puțînpuțîn
  мало •
puțînataćepuțînataće
  немаштина •
pućapuća
  моћи •
pućarepućare
  моћ •
pućerńikpućerńik
  моћан •
pućińiupućińiu
  бућка •
pufpuf
  пухара •
pufpuf
  пуф •
puĭpuĭ
  пиле •
puĭ-puĭpuĭ-puĭ
  пи-пи •
puĭkăpuĭkă
  кока •
pula-bĭelśipula-bĭelśi
  козлац •
pulăpulă
  курац •
pulburpulbur
  прашина •
pulburuospulburuos
  прашњав •
pulpĭepulpĭe
  виме •
pulpuospulpuos
  сисат •
PuļećaPuļeća
  Куроња •
pumeńalăpumeńală
  буђење •
pumeńipumeńi
  будити •
pumeńirepumeńire
  буђење •
pumeńitpumeńit
  будан •
pumeńitpumeńit
  буђење •
pumnpumn
  песница •
punća raĭuluĭpunća raĭuluĭ
  рајско брвно •
punćepunće
  брвно •
pungăpungă
  кеса •
puodpuod
  мост •
puodpuod
  таван •
puolpuol
  наполеон •
puoppuop
  попац •
puoppuop
  стуб •
puopăpuopă
  поп •
puorkpuork
  свиња •
puork sîrbaćikpuork sîrbaćik
  дивља свиња •
puortpuort
  ношња •
puostpuost
  пост •
Puostu kruśiPuostu kruśi
  Крстовдан •
puppup
  пољубац •
puppup
  пупољак •
pupapupa
  љубити •
pupîḑăpupîḑă
  пупавац •
purikpurik
  бува •
purikpurik
  чигра •
purśauăpurśauă
  прасица •
purśelpurśel
  прасе •
purśelușpurśeluș
  прасенце •
purtapurta
  водити •
purtarĭețpurtarĭeț
  радна •
purtatpurtat
  ношен •
purtatuorĭpurtatuorĭ
  водећи •
pustînataćepustînataće
  пустош •
pustîńpustîń
  пуст •
pustîńipustîńi
  запустити •
pustîșagpustîșag
  пустара •
putlaźanăputlaźană
  парадајз •
putoļiputoļi
  потулити •
putoļitputoļit
  потуљен •
putraḑalăputraḑală
  трулење •
putraḑîputraḑî
  трулити •
putragańputragań
  труловина •
putrîdputrîd
  труо •
putrîviputrîvi
  погодити •
putrîvitputrîvit
  погодан •
putuareputuare
  смрад •
putuareputuare
  ленчуга •
puvestîpuvestî
  причати •
puvestîtuorĭpuvestîtuorĭ
  приповедач •
puzanarĭpuzanarĭ
  џеп •
pușkarĭpușkarĭ
  пушкар •
pușkăpușkă
  пушка •


2098 
aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź