1. Home Vorbar |  2. Home site |  3. Admin |  4. Acţiune |  5. ANALITICĂ |  6. Atlasul lingvistic |  7. Etimologia |  8. Descărcare |  9. Harte |  10. Concurs |  11. Konvertor |  12. Contact |  13. Link |  14. Afişare |  15. Literăture |  16. Metodologie |  17. Moto |  18. FOLCLOR LITERAR |  19. Cuvânt nou |  20. Despre limba rumânească |  21. DESPRE NOI |  22. Ortografie |  23. CĂUTARE |  24. Căutare tematică |  25. Print/PDF |  26. Sate |  27. MOARTEA LIMBI |  28. Statistică |  29. Forum |  30. Expresii |  31. Şcoala de scris |  32. Copyright |  33. UG Pekus  |  34. HELP

a * ă * b * ţ * č * ć * d * * ğ * đ * ď * e * f * g * h * i * î * ĭ * k * l * ļ * m * n * ń * o * p * r * s * ş * ś * t * ť * u * v * z * ž * ź *


Listanje reči na slovo: 26 : p svega reči: 192. Play sound:
a * ă * b * ţ * č * ć * d * * ğ * đ * ď * e * f * g * h * i * î * ĭ * k * l * ļ * m * n * ń * o * p * r * s * ş * ś * t * ť * u * v * z * ž * ź *


pabir пабирак * pakută патока * palćin јавор * palćińiş јаворик * panžîn паук * panžîn лемез * panžîńiş паучина * pańivuos слабовид * papură рогоз * papuşă лутка * parauă пара * parazol кишобран * pară пламен * pară крушка (плод) * parĭa чинити се * parĭare пажња * parke као да * partaļe прње * paskarĭ водени кос * pastramă пастрма * pasuļiţa јули * paşă испаша * Paşć Ускрс * paşćauă ускршња причест * paşće пасти * paşće паша * paşćiţă жута шумарица * paşćuńe испаша * paşuńe испаша * pată пега * patrîme четвртина * patru четири * patruḑăś четрдесет * patruḑăśiļa четрдесети * patruḑăśiļi четрдесетница * patruļa четврти * patrusprăśiļa четрнаести * patrusprîaśe четрнаест * patul патул * paurî опљачкати * pazdărĭ поздер * păĭmîńe прексутра * păĭtaş друг * păĭtaşî удружити се * păĭtaşîţă другарица * păpuk dă kar лочка * pećaĭkă шлиц * peļag ћелав * peşkariĭe риболов * peśinźină руса * pi по * piţîgańe сеница * pinćin оструга * pinga поред * pipirćuok кепец * pirişoară сарма * piroći куњати * piroćit поспан * pirośit поспан * pişļagă чеп * pişmańi пишманити се * piśoroagă штула * pituļik царић * pivă аван * pivă лочка * pîăr крушка (дрво) * pîăr коса * pîklă магла * pîl! лепет (оном.) * pîlg јато * pîlk јато * pîlpîi лепетати * pîngańi опоганити * pîraulă курва * pîrće пртина * pîrdańik проклет * pîrpak полуга * pîrporiţă паприца * pîrpur осип * pîrś оплазина * pîrś јарац * pîrśi прчити се * pîrśuakă брља * pîrvaļiĭe двориште * pîrviţă првенац * pîržuol пожар * pîśuakă брља * pîśuos загасит * pîtpalak препелица * pîtpalak слепи миш * pĭađikă кочница * pĭaļe кожа * pĭaşće риба * pĭată пега * pĭelmeḑa смешати * pĭeļe кожа * pĭenđiră прозор * pĭerĭ власи * pĭeşkarĭ рибар * pĭeşťe риба * plastă склон * plaśintă плачинта * plokuon поклон * plotuog уложак * plug плуг * plumb олово * pluop топола * pluop trămuratuorĭ јасика * pļiskă плиска * poaće можда * poćakă стаза * podgruos батокљун * poduabă дроњак * pođală шинда * pođiđi процурити * poĭmîńe прекосутра * poklad подседлица * pokrouţ покровац * pomenaş даћар * pomînćan земљорадник * pomînt земља * pomîntarĭ земљурина * pomîntuos земљовит * pomńată крпа * ponou полен * popik обртушка ? * popiļńik копитњак * porîmb трњина * porkar свињар * porkariĭe свињарија * porkarĭaţă свињац * porkiţă броћ * porkońi саденути * porkuoń стог * porumb кукуруз * postaĭkă махуна * potluog уложак * potrńiśe препелица * pouod поплава * prafira одмеравати * prag праг * pragarĭ надвратник * prasîlă приплод * pribuoĭ здравац * pribuoĭ пробојац * prigivituare славуј * priĭer април * prioćasă попадија * pripaş печеница * prir април * priseći пристати * pristaĭkă кецеља * prĭažmă околина * prĭesură стрнадица * prĭežbă околина * proţap процеп * proćilă прочило * profakută препеченица * prokît клозет * prokovăţ покровац * promă после * prostavĭelă простачина * prostî опростити * prostîĭe простота * prostovan простак * pruost наиван * pťeļe кожа * puaće можда * puală крило * puarkă крмача * puarkă свињица * puţîn мало * puća моћи * pućińiu бућка * puf пухара * pula-bĭelśi козлац * pulă курац * Puļeća Куроња * pumeńală буђење * pumeńi будити * pumeńire буђење * pumeńit будан * pumeńit буђење * puol наполеон * puork свиња * pupîḑă пупавац * purśauă прасица * purśel прасе * pustîń пуст * pustîşag пустара * putrîvi погодити * putrîvit погодан *