1. Home Vorbar |  2. Home site |  3. Admin |  4. Acţiune |  5. Analitică |  6. Atlasul |  7. Etimologia |  8. Descărcare |  9. Harte |  10. Concurs |  11. Konvertor |  12. Contact |  13. Link |  14. Afişare |  15. Literăture |  16. Metodologie |  17. Moto |  18. Foclor literar |  19. Cuvânt nou |  20. Despre limbă |  21. Despre noi |  22. Ortografie |  23. Căutare |  24. Print/PDF |  25. Sate |  26. Moartea limbi |  27. Statistică |  28. Forum |  29. Expresii |  30. Şcoala de scris |  31. Copyright |  32. Harta site-ului

a * ă * b * ţ * č * ć * d * * ğ * đ * ď * e * f * g * h * i * î * ĭ * k * l * ļ * m * n * ń * o * p * r * s * ş * ś * t * ť * u * v * z * ž * ź *


Listanje reči na slovo: 27 : r svega reči: 61. Play sound:
a * ă * b * ţ * č * ć * d * * ğ * đ * ď * e * f * g * h * i * î * ĭ * k * l * ļ * m * n * ń * o * p * r * s * ş * ś * t * ť * u * v * z * ž * ź *


rabĭelă бунџија * raḑă зрак * rađină редина * ragaz пауза * raĭ рај * rakiu ракија * ramńik хајдучка трава * rastău палица * raśi хладити * raśială хладноћа * raśiao рачило * raśit хладан * razbuna разведрити се * razbuoĭ разбој * razna обашка * razńi одвојити * razńit одвојен * răsuk пресук * răşkituorĭ рашак * rău лош * rău зло * rîaśe хладан * rîkabuş клизалиште * rîkai чепркати * rîkait ишчепркан * rîkîĭtură чепркање * rîndurikă ластавица * rînḑarĭ сириштар * rînḑă сириште * rînḑuok сириште * rînsă реса * rîńe шуга * rîńuos шугав * rîpaguş клизалиште * rîpśuń новембар * rîsfaţat насмејан * rîskańa раскречити * rîskańat раскречен * rîşkiĭa намотавати * rîşkituorĭ рашак * rîu река * rîuļaće речица * rîuļeţ речица * romańiţă камилица * ronţ хрскавица * ropan подбел велики * ropańiş подбелиште * rozăv розе * ruabă колица * ruabă робиња * rudă род * rudă руда * ruđi ородити се * rugožînă рогозина * ruob роб * ruodu-pomîntuluĭ козлац * ruşîna стидети се * ruşînat постиђен * ruşînuasă русомача * ruşînuos срамежљив * ruşîńe срамота *