1. Home Vorbar |  2. Home site |  3. Admin |  4. Acţiune |  5. ANALITICĂ |  6. Atlasul lingvistic |  7. Etimologia |  8. Descărcare |  9. Harte |  10. Concurs |  11. Konvertor |  12. Contact |  13. Link |  14. Afişare |  15. Literăture |  16. Metodologie |  17. Moto |  18. FOLCLOR LITERAR |  19. Cuvânt nou |  20. Despre limba rumânească |  21. DESPRE NOI |  22. Ortografie |  23. CĂUTARE |  24. Căutare tematică |  25. Print/PDF |  26. Sate |  27. MOARTEA LIMBI |  28. Statistică |  29. Forum |  30. Expresii |  31. Şcoala de scris |  32. Copyright |  33. UG Pekus  |  34. HELP

a * ă * b * ţ * č * ć * d * * ğ * đ * ď * e * f * g * h * i * î * ĭ * k * l * ļ * m * n * ń * o * p * r * s * ş * ś * t * ť * u * v * z * ž * ź *


Listanje reči na slovo: 31 : t svega reči: 89. Play sound:
a * ă * b * ţ * č * ć * d * * ğ * đ * ď * e * f * g * h * i * î * ĭ * k * l * ļ * m * n * ń * o * p * r * s * ş * ś * t * ť * u * v * z * ž * ź *


tagîrţă пртљаг * taĭnă разговор * talalînkă дугајлија * talaz талас * talpa gîşći тушањ * talpă табан * talpiţă подношка * taļir талир * tapşan зараван * taśuńe угарак * taśuńe пламењача * tăbărî навалити * tăčuńe пламењача * tăĭnui разговарати * tăĭnuĭală разговарање * tămîńuară виола * tăntăļi смандрљати * tăntăļit смандрљан * tătămare ујак * tîmplă слепоочница * tînžală потегљица * tînžî венути * tîrban желудац * tîrnă трмка * tîrsaĭkă вијук * tîrş прут * tîvaļiş вучни трап * tobaşîarĭ добошар * tontalău будалетина * topărîşťe секириште * topilă топило * toporaş дрвосеча * topuor секирче * tot све * tot сваки * totîrlat округао * totîrlă круг * totîrļiuluĭ кружно * totodată истовремено * totuna свеједно * tragulă натега * trai живети * Trailă Траило * traĭ живот * traĭan траг * tramă дроњчић * trasńi згромити * trasńit згромљен * trastă торба * trăbui требати * trăsńit гром * trăsńituorĭ громовник * trăsńitură грмљавина * triḑăś тридесет * triḑăśiļa тридесети * triĭ три * triĭ suće триста * triĭļa трећи * triĭme трећина * Trikă Трике * trikeļiś котрљан * trisprîaśe тринаест * trîndafir ружа * trîntur трут * trîpada акати (се) * trîpadare акање * trîpadat изакан * trĭabă посао * trĭap валов * trĭaptă степеник * troĭańit улегнут * troskaţîăl троскот * truakă тиква * truok врг * truş пањ * tu ти * tuļan кочањ * tuma чак * tuman таман * tuobă бубањ * tuoĭu усред * tuont глуп * turiţă броћ * turmă стадо * turturĭauă грлица * turugă покварењак * turuguos кваран * turuĭag тулај * tutuk трупац *