Vlaĭku Rumînu vorbĭaşće rumîńaşće!  
VORBARĬ RUMÎŃESK - VLAŠKI REČNIK
Literatura * Literatură * Literature
 

1) Anuarul1942 *            Ion Pătruţ, Folklor dela românii din Sârbia, Anuarul arhivei de folklor, VI, Academia română, Bucureşti 1942, p. 329-384

           FOLCLOR DELA ROMÂNII DIN SÂRBIA

           În primăvara anului 1941, prizonierii de origine etnică română din armata iugoslavă, au fost predaţi autorităţilor noastre militare. O parte dintre ei - vreo două mii - au fost cantonaţi în patru sate din apropierea Timişoarei: Mosnita, Bucovăt, Remetea-Mare si Ghiroda. Dintre aceştia mai mult de jumătate erau originari dintre Timoc şi Morava, iar ceilalţi din Banatul iugoslav.
           Din însărcinarea Arhivei de Folklor a Academiei Române, am făcut o anchetă de zece zile (18-27 Mai 1941) printre aceşti prizonieri.Am început cu lagărul din Moşniţa, fiindcă aici se aranjase, în dumi­neca de 18 Mai, o serbare pentru ei.
           Am fost apoi în Bucovăţ şi în Remetea. În lagărul den Ghiroda n’am mai ajuns să merg, pentrucă în 27 Mai prizonierii au început să fie trimişi pe la casele lor.
           Fiindcă din zi în zi se aşteptau să plece, a trebuit să mă mulţumesc numai cu adunarea de obiceiuri şi literatură populară, renunţând la cele­lalte date privitoare la ocupaţiuni, locuinţă, port, etc. De altfel, acestea trebue înregistrate la faţa locului, prinse direct de anchetator, nu din auzite.
           La începutul anchetei voiam să aleg informatori mai ales din localităţile de mijloc ale regiunii locuite de Români, în special din părţile Bolievaţului (Boljevac), întru cât Românii de acolo sunt cel mai puţin cunoscuţi la noi. Dela cei din răsărit, din Craina, avem colecţia Giuglea-Vâlsan, iar la cei din părţile apusene s’au făcut două anchete pentru Atlasul Linguistic Român. Dar prizonierii din localităţile de pe lângă Bolievaţ erau puţini şi nu am găsit printre ei informatori destul de buni, aşa că a trebuit să nu-i neglijez nici pe cei din alte părţi.
           Am cules material dela 47 de informatori din 27 de localităţi, stabilind astfel o reţea destul de deasă de puncte pe întreagă regiunea aceasta locuită de Români. [Pag. 329]


2) BTRecnik * Български тълковен речник, http://www.t-rechnik.info/index.php
3) Cămăşi1981 * Aurelia Doagă, Ii şi cămăşi româneşti, Editura tehnică, Bucureşti, 1981
4) Capidan2007 * Theodor Capidan, Meglenoromâni, Fundaţia Scrisul românesc, Craiova, 2007
5) Caragiani * Ioan Caragiani, Studii istorice asupra românilor din Peninsula balcanică, Fundaţia Scrisul românesc, Craiova 2008
6) DAR * Gh. Bulgăr, Gh. Constantinescu-Dobridor, Dicţionar de arhaisme şi regionalisme, Editura Saeculum Vizual, Bucureşti 2002
7) DARBC * Gh. Bulgăr, Gh. Constantinescu-Dobridor, Dicționar de arhaisme și regionalisme, Editura Saeculum Vizual, București, 2002 (Citati se preuzimaju posredstvom http://dexonline.ro)
8) DERAC * Alexandru Ciorănescu, Dicționarul etimologic român, Universidad de la Laguna, Tenerife, 1958-1966 (Diccionario etimológico rumano (7 fasciculos), La Laguna, 1958 - 1966 (ediția a doua București, 2001, editat de Tudora Șandru Mehedinți) * (Citati se preuzimaju posredstvom http://dexonline.ro/)
9) DEX09 * Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită), Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic Gold,  Bucureşti 2009 * (Citati se preuzimaju posredstvom http://dexonline.ro/)
10) DEX96 * Dicționarul explicativ al limbii române, ediţia a II-a Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti 1996 * (Citati se preuzimaju posredstvom http://dexonline.ro/)
11) DEX98 * Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998 * (Citati se preuzimaju posredstvom http://dexonline.ro/)
12) DLRC * Vasile Breban, Dicționarul limbii române contemporane, Editura Științifică și Enciclopedică, Bucureşti, 1980 * (Citati se preuzimaju posredstvom http://dexonline.ro/)
13) DLRLC * (Colectiv de autori), Dicţionarul limbii române literare contemporane, Editura Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti, 1955-1957 
14) DLRM * Dicționarul limbii române moderne. Academia Română, Institutul de Lingvistică din Bucureşti. Editura Academiei. Anul apariției: 1958 (cu ortografie modificată conform normelor din 1993) * (Citati se preuzimaju posredstvom http://dexonline.ro/)
15) DorinStef * Dorin Stef, Dicţionar de regionalisme şi arhaisme din Maramureş , Editura Ethnologica, seria Cultura tradiţionala, Baia Mare, 2011, DorinStef.blog
16) DumitruPop * Dumitru Pop, Folclor din zona Codrului, Centrul de îndrumare a creaţiei populare şi a mişcării artistice de masă al judeţului Maramureş, Baia Mare 1978
17) EKarban * Eugen Karban, Dicţionar bănăţean http://www.eugenkarban.de/index.php/dictionar-banatan
18) EmilPetrovici * Emil Petrovici, Folclor din Valea Almăjului, Editura Waldpress, Timişoara 2004.
(Prima ediţie: 1935, cercetăria realizată: 1934)
19) EmilPetrovici2 * EmilPetrovici, Note de folklor dela românii din Valea Mlavei, Anuarul arhivei de folklor, VI, Monitorul oficial şi imprimeriile statului, Imprimeria naţională, Bucureşti, 1942, p. 43-75. (Cercetăria realizată in satul Jdrela, jud. Petrovac 1937).
20) Flora1952 * Radu Flora, Dicţionar sârb-român, Српско-румунски речник, Varşeţ 1952
21) Flora1969 * Radu Flora (ur.), Rumunsko-srpskohrvatski rečnik, Dicţionar român-sîrbocroat, Panciova, 1969
22) Flora1971 * Radu Flora, Rumunski banatski govori u svetlu lingvističke geografije, Filološki fakultet beogradskog univerziteta, Beograd 1971 (1969)
23) Floricel * Ion Floricel, A fost o lume, roman, Editura Virtual, 2010
24) FRDTB * Nicola Panea, Corenl Băloşu, Gheorghe Obrocea, Folclorul românesc din Timocul bulgăresc, Editura OMNISCOP, Craiova 1996
25) Ghinoiu2004 * Ion Ghinoiu, Cărările sufletului, Editura Etnologică, Bucureşti 2004
26) Ghinoiu2005 * Ion Ghinoiu, Comoara satelor, Calendar popular, Bucureşti, 2005
27) GlosarBozovici * dr prof. Alimpie Ignea, Glosar Bozovici (Almăj), (manusrcipt) (numa in pdf)
28) GlosarMuntenia * Maria Marin, Iulia Mărgărit, Glosar dialectal. Muntenia, Editura Academiei Române, 1999
29) Hasdeu1972 * B. Petriceicu-Hasdeu, Etymologicum magnum romaniaie, Dicţionarul limbei istorice şi poporane a românilor, Bucureşti, 1972
30) Iordan1983 * Iorgu Iordan, Dicţionar al numelor de familie româneşti, Bucureşti, 1983
31) JakšaDinić * Јакша Динић, Тимочки дијалекатски речник, Институт за српски језик САНУ, Монографије, 4, Београд 2008
32) JarnikBrseanu * I. U. Jarnik, A. Bîrseanu, Doine și strigături din Ardeal, Editura pentru Literatură, București 1964 
33) MagyarRomSzotar * dr Tomas Lajos, Magyar-román közigazgatási szótár, Az erdelyi tudomanyos intezet kiadasa, Budapest - Kolozsvar, 1941
34) MagyarSrbSzotar * Blagoje Brancsits, dr György Derra, Magyar-szerb szótár, A magyar tudományos akadémiának anyagi támogatása mellett. Pajevits Arzen könyvnyomdája. ÚJVIDÉK, 1889
35) Marian * Sim. Fl. Marian, Sărbătorile la Români, II, Bugureşti 1994
36) MariusSala * Marius Sala, De la latină la română, Academia Română, Bucureşti, 2006
37) MGrkovicRLI * Милица Грковић, Речник личних имена код Срба, Вук Караџић, Београд 1977
38) NicoletaMihai * Nicoleta Mihai, Dicţionar de regionalisme, de uz şcolar, Editura Lucman, Bucureşti 2007
39) NODEX * Noul dicționar explicativ al limbii române, Ed. Litera Internațional, 2002 * (Citati se preuzimaju posredstvom http://dexonline.ro)
40) Novacoviciu * Emilian Novacoviciu, Cuvinte Bănăţăne, partea II, Oraviţa, 1931
41) Pădurenii * Rusalin Işfănoni, Pădureni Hunedoarei, o viziune etnologică, Ediţia a II-a revizuită, Editura MIRABILIS, Bucureşti 2006
42) Pătruţ * Ştefan Pătruţ, Dicţionar regional de cuvînte în graĭ - zona Banat, Colecţia Grai bănăţan, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj 2002
43) Persida1973 * Персида Томић, Црепуље и вршници у североисточној Србији, „Развитак” 4-5, Зајечар, 1973, 89-92.
44) Petrović2005 * Marijana Petrović-Rignault, A propos du futur et la modalite: description du futur en Valaque - dialecte daco-roumain de Serbie orientale, Balcanica XXXV, Belgrade 2005, 185-198
45) Rosetti1986 * Al. Rosetti, Istoria limbii române, I, De la origini pînă la începutul secolului al XVII-lea, Bucureşti, 1986
46) Șăineanu * Lazăr Șăineanu, Dicționar universal al
limbei române
, ediția a VI-a,Editura „Scrisul românesc” 1929
47) Şandru1987 * Dumitru Şandru, Folclor românesc, Bucureşti, 1987
48) Scriban * August Scriban, Dicționaru limbii românești, Editură:
Institutu de Arte Grafice „Presa Bună”, 1939
49) Scurtu1966 * Vasile Scurtu, Termenii de înrudire în limba română, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1966, p. 85
50) Sinonime * Mircea Seche, Luiza Seche (şi alţi), Dicţionar de sinonime, Editura literă internaţional, (2002 şi alt.)
51) Škaljić1979 * Abdulah Škaljić, Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, IV izdanje, Sarajevo, 1979
52) SrpPrezimenik * Др Велимир МИхајловић, Српски презименик, Аурора, Нови Сад 2002
53) Todor1968 * I. Todor, Mic atlas de plante, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1968
54) Tomici1 * dr Mile Tomici, Dicţionar român-macedonian, Bucureşti-România * Скопје-Југославија, 1986
55) Tomici2 * dr Mile Tomici, Dicţionar macedonian-român, Bucureşti-România * Скопје-Југославија, 1986
56) ValeaAlmajului * Emil Petrovici, Folklor din Valea Almăjului, Editura Waldpress, Timişoara 2004
57) VasilePopa * Vasile G. Popa, Folclor din Ţara de sus, Minerva, Bucureşti, 1983
58) Војводић2005 * Станко Војводић, Топоними словенског порекла у Румунији (преко 38000 топонима), Историјски архив Кикинда, Кикинда 2005
59) Војводић2008 * Станко Војводић, Речник славизама у румунском језику (више од 10300 одредница), Друго допуњено издање, Историјски архив Кикинда, Кикинда 2008
60) Вујаклија1980 * Милан Вујаклија, Лексикон страних речи и израза, Београд, 1980
61) РечникМС1 * Речник српскохрватскога књижевног језика, књига прва, А—Е, Нови Сад * Загреб, 1967
62) РечникМС2 * Речник српскохрватскога књижевног језика, књига друга, Ж-К, Нови Сад * Загреб, 1967
63) РечникМС3 * Речник српскохрватскога књижевног језика, књига трећа, К-О, Нови Сад * Загреб, 1969
64) РечникМС4 * Речник српскохрватскога књижевног језика, књига четврта, О-П, Нови Сад * Загреб, 1971
65) РечникМС5 * Речник српскохрватскога књижевног језика, књига пета, П-С, Нови Сад * Загреб, 1973
66) РечникМС6 * Речник српскохрватскога књижевног језика, књига шеста, С-Ш, Нови Сад * Загреб, 1976
67) РечникСАНУ4 * Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. IV, д-дугуља, Институт за српскохрватски језик, Београд 1966aa
  
ăă
  
bb
  
ţţ
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź