Vlaški jezik (limba rumân’ască) este denumirea populară sârbească a dialectelor româneşti vorbite ca limbă maternă de rumân’ii din Serbia răsăriteană. Aceste dialecte nu reprezintă o limbă de sine stătătoare decât în sens etno- sau sociolingvistic, nu şi dacă recurgem la criteriile ştiinţifice lingvistice după care sunt categorizate limbile literare contemporane şi dialectele acestora. Conform acestor criterii, limba rumân'ască aparţine limbii române (dialectului dacoromân) şi se comportă faţă de aceasta ca orice dialect faţă de varianta sa lingvistică normată. Acest lucru este acceptat la nivel inconştient de orice rumân, oricât de needucat ar fi, când spune, în dialectul său matern, cărei naţii îi aparţine şi cum se numeşte limba pe care a supt-o de pe buzele mamei! Această frază sună în felul următor în limba română standard: Eu sunt român care vorbeşte româneşte! Iar în dialectele rumân'eşti sună astfel: Ĭuo sînt rumîn kare vorbĭaşće rumîńaşće / Ĭo sînt rumîn kare vorbĭeşťe rumîńеşťe! Limba rumân'ască este, practic, limba română populară, al cărei caracter specific constă în faptul că, de câteva veacuri, se dezvoltă în izolare, ruptă de trunchiul comun românesc şi fără niciun contact cu acesta, sub influenţa puternică a limbii sârbeşti, cu care nu se înrudeşte, dar în faţa căreia, într-un final, a îngenuncheat. Acest dicţionar, intitulat Vorbar, în spiritul graiului popular al rumân'ilor, reprezintă iniţiativa unui etnolog, rumân de origine, şi a unui grup de entuziaşti, care, cu mâinile goale, scot cuvintele rumân'eşti de sub ruinele limbii, cercetează cu atenţie ce sentimente trezeşte în popor ultima lor şoaptă şi le aşează cu grijă în tezaurul culturii spirituale rumân'eşti, care până astăzi a fost necunoscut şi misterios, însă de acum încolo este deschis oricui pe Internet şi disponibil tuturor!
     
   

1448
Broj obrađenih reči:
1) Oblast 2) Broj osnovnih reči 3) Broj reči dodatih kao dijalekt. varijanta (sloj)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Σ
1 Bran. Buf. Crn. Dun. Gpek Hom. Kmp. Mlava Mor. Pad. Pom. Por. Res. Stig Tim. Zvizd Rom.  
2 19 25 649 4 103 65 100 73 0 3 5 3033 1 2 16 16 7 4121
3 15 25 189 8 112 36 141 63 6 25 12 644 4 38 14 36 2 1370
Σ 34 50 838 12 215 101 241 136 6 28 17 3677 5 40 30 52 9 5491

 

Istočni Vlasi
(oltenski dijalekat)
Centralni Vlasi
(banatski poddijalekat)
Zapadni Vlasi
(banatski dijalekat)
Vlaški Romi
(oltenski dijalekat?)
120 3813 181 7
Structura şi statistica cuvăntilor
U REČNIK JE UNETO 4202 REČI.
U donje polje unesi broj reči koje želiš kao osnovu za statitički presek
1. Home Vorbar |  2. Home site |  3. Admin |  4. Acţiune |  5. ANALITICĂ |  6. Atlasul lingvistic |  7. Etimologia |  8. Descărcare |  9. Harte |  10. Concurs |  11. Konvertor |  12. Contact |  13. Link |  14. Afişare |  15. Literăture |  16. Metodologie |  17. Moto |  18. FOLCLOR LITERAR |  19. Cuvânt nou |  20. Despre limba rumânească |  21. DESPRE NOI |  22. Ortografie |  23. CĂUTARE |  24. Căutare tematică |  25. Print/PDF |  26. Sate |  27. MOARTEA LIMBI |  28. Statistică |  29. Forum |  30. Expresii |  31. Şcoala de scris |  32. Copyright |  33. UG Pekus  |  34. HELP

a * ă * b * ţ * č * ć * d * * ğ * đ * ď * e * f * g * h * i * î * ĭ * k * l * ļ * m * n * ń * o * p * r * s * ş * ś * t * ť * u * v * z * ž * ź *