Lista po godinama obrade. Danas je  17.12.2017, 18:58:05 
Godine 2011. obrađeno:  761  17.14%
Godine 2012. obrađeno:  939  21.15%
Godine 2013. obrađeno:  935  21.06%
Godine 2014. obrađeno:  395  8.9%
Godine 2015. obrađeno:  589  13.27%
Godine 2016. obrađeno:  397  8.94%
Godine 2017. obrađeno:  424  9.55%

S V E G A OBRAĐENO:   4440