Lista po godinama obrade. Danas je  19.10.2017, 03:44:52 
Godine 2011. obrađeno:  761  17.28%
Godine 2012. obrađeno:  939  21.33%
Godine 2013. obrađeno:  935  21.24%
Godine 2014. obrađeno:  395  8.97%
Godine 2015. obrađeno:  589  13.38%
Godine 2016. obrađeno:  397  9.02%
Godine 2017. obrađeno:  387  8.79%

S V E G A OBRAĐENO:   4403