Lista po godinama obrade. Danas je  20.08.2017, 12:01:10 
Godine 2011. obrađeno:  761  17.97%
Godine 2012. obrađeno:  939  22.17%
Godine 2013. obrađeno:  935  22.07%
Godine 2014. obrađeno:  395  9.32%
Godine 2015. obrađeno:  589  13.9%
Godine 2016. obrađeno:  397  9.37%
Godine 2017. obrađeno:  220  5.19%

S V E G A OBRAĐENO:   4236
 01. Home rečnik |  02. Home sajta |  03. Admin |  04. Akcija |  05. ANALITIKA |  06. Atlas |  07. Etimologija |  08. Download |  09. Frazeologija |  10. Karte |  11. Konkurs |  12. Konvertor |  13. Kontakt |  14. Linkovi |  15. Listanje |  16. Literatura |  17. Metodologija |  18. Moto |  19. NARODNA KNJIŽEVNOST |  20. O vlaškom jeziku |  21. O NAMA |  22. Ortografija |  23. PRETRAGA |  24. Pretraga tematska |  25. Print/PDF |  26. Sela |  27. S(A)MRT JEZIKA |  28. Statistika |  29. Forum |  30. Fraze |  31. Škola pisanja |  32.  Copyright |  33.  UG Pekus  |  34.   HELP