ORTOGRAFIJA
Pravopisna pravila
1. Fonetika Vidi/Vezi
2. Pravopis: upotreba crtice (liniuţe)

Imenica (Substantiv) Zamenica (Pronume) Forma imenica + zamenica
mumă (majka) mĭa, ta, sa (a luĭ/a ĭeĭ/a iĭ) * mumî-mĭa: muma a mĭa (moja majka)
* mumî-ta/mum-ta: muma a tĭa (tvoja majka)
* mumî-sa: muma sa (njegova/njena majka);
nap. său, sa, săĭ, sale
tată (tata, otac) tatîmĭu, tu, su (a luĭ/a ĭeĭ/a iĭ) * tatî-mĭu: tata al mĭeu (moj otac)
* tatî-tu: tata al tĭeu (tvoj otac)
* tatî-su: tata su (njegov/njen otac)
* taĭkă-su/ta-su
fraće (brat)-su/ta-su
fraće (brat) mĭu, tu, su (a luĭ/a ĭeĭ/a iĭ) fraći-mĭu, fraći-tu, fraći-su
soră (sestra) mĭa, ta, sa (a luĭ/a ĭeĭ/a iĭ) sorî-mĭa, sorî-ta, sorî-sa

Česte dileme i rešenja primenja u Vorbaru

Dilema rešenje  
nu ĭe/nuĭe nuĭe nuĭe bun, nuĭe ku tuot
mînkalar mînka-l-ar mînka-l-ar vĭermi
mînkațaș mînka-ț-aș mînka-ț-aș ļimba đin gură
mînkavaș mînka-v-aș

mîndrilor, mînka-v-aş gura / nu la tuaće ka la una

întro:într-o într-o s-a fakut într-o ḑî; a tunat într-o kasă
în trun într-un a ţînut într-un kĭes
đintro/dîntro:đintr-o/dîntr-o đintr-o/dîntr-o tuoț sînt đintr-o kasă
đintr-odată/đintrodată đintrodată đintrodată sa perdu
săl/să-l  să-l  n-a putut să-l bată, să-l dukă ///
ĭ-am/ĭa-m ĭ-am ĭ-am spus, ĭ-am fakut

Scriem m-, cu cratimă după m, atunci când putem completa cu pe mine.

1. M- + perfectul compus:

M-AM
Se scrie întotdeauna m-am, cu cratimă. Poate fi completat cu eu … pe mine:
(Eu) m-am pregătit (pe mine).

M-AI / MAI
Se scrie m-ai când poate fi completat cu tu … pe mine:
(Tu) m-ai înnebunit (pe mine) de cap.
În rest, se scrie mai. Adică atunci când se referă la luna mai şi în structuri de genul mai vreau / nu mai vreau.

M-A
Se scrie întotdeauna m-a, cu cratimă. Poate fi completat cu el/ea … pe mine:
(El/ea) m-a dus (pe mine) la teatru.

M-AŢI
Se scrie întotdeauna m-aţi, cu cratimă. Poate fi completat cu voi … pe mine:
(Voi) m-aţi luat (pe mine) cu maşina.

M-AU
Se scrie întotdeauna m-au, cu cratimă. Poate fi completat cu ei/ele … pe mine:
(Ei/ele) m-au chemat (pe mine).

2. M- + condiţionalul (prezent/perfect)

M-AŞ
Se scrie întotdeauna m-aş, cu cratimă. Poate fi completat cu eu … pe mine:
(Eu) m-aş pregăti (pe mine) de plecare.
(Eu) m-aş fi pregătit (pe mine) de plecare.
M-aşi nu există.

M-AI / MAI
Se scrie m-ai când poate fi completat cu tu … pe mine:
(Tu) m-ai lua (pe mine) în excursie.
(Tu) m-ai fi luat (pe mine) în excursie.
În rest, se scrie mai. Adică atunci când se referă la luna mai şi în structuri de genul mai vreau / nu mai vreau.

M-AR
Se scrie întotdeauna m-ar, cu cratimă. Poate fi completat cu el/ea/ei/ele … pe mine:
(El/ea/ei/ele) m-ar aştepta (pe mine) la gară dacă ar avea timp.
(El/ea/ei/ele) m-ar fi aşteptat (pe mine) la gară dacă ar fi avut timp.

M-AŢI
Se scrie întotdeauna m-aţi, cu cratimă. Poate fi completat cu voi … pe mine:
(Voi) m-aţi duce (pe mine) cu maşina.
(Voi) m-aţi fi dus (pe mine) cu maşina.

3. M- + prezumtivul

M-OI / MOI
Se scrie m-oi când poate fi completat cu eu … pe mine sau tu … pe mine:
(Eu) m-oi pregăti (pe mine) dacă oi avea timp.
(Tu) m-oi lua (pe mine)…

Se scrie moi când e pluralul de la moale: biscuiţi moi.

M-O
Se scrie întotdeauna m-o, cu cratimă. Poate fi completat cu el/ea … pe mine:
(El/ea) m-o aştepta (pe mine) la gară dacă o avea timp.

M-OŢI
Se scrie m-oţi, cu cratimă, atunci când pate fi completat cu voi … pe mine:
(Voi) m-oţi duce (pe mine) în excursie dacă oţi avea timp.
Se scrie moţi, într-un cuvânt, când e pluralul de la moţ, locuitor din Ţara Moţilor.

M-OR / MOR
Se scrie m-or, cu cratimă, când poate fi completat cu ei/ele … pe mine:
(Ei/ele) m-or lua (pe mine) la ei într-o bună zi.
Se scrie mor, într-un cuvânt, când este vorba de verbul a muri: eu/ei mor de oftică.

Sursa: https://diacritica.wordpress.com/tag/m-am-sau-mam/


Page view: 1320 
aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź