REZULTAT PRETRAGE

Za uslov grupa : Biljke * Svega reči: 249


Br

Vlaški


Rumunski


Srpski


Gnezdo reči


Mesto (selo)1  aĭ   ai   бели лук   2 (mn. ) (i. m.) Rečica, Požarevac [Vidi]
2  aĭuș   aiuș   дивљи лук   aĭuș (mn. aĭușă) [akc. aĭuș] (i. m.) Osnić [Vidi]
3  albăț   albeţ   бељика   Tanda [Vidi]
4  albĭaće   albeţ   бељика   albĭaće (mn. albĭеț) [akc. albĭaće] (i. m) Osnić [Vidi]
5  aldan   aldan   летња конопља   aldan (mn. aldań) [akc. aldan] (i. m.) Osnić [Vidi]
6  alun   alun   леска   alun (mn. aluń) [akc. alun] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
7  alună   alună   лешник   alună (mn. aluńe) [akc. alună] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
8  aluńauă   alunele   ливадска биљка   aluńauă (mn. aluńaļe) [akc. aluńauă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
9  aluńiș   aluniș   лескар   aluńiș (mn. aluńișurĭ) [akc. aluńiș] (i. m.) Osnić [Vidi]
10  ańi   inele anuale   годови   ańi (mn.) (i. ž.) [akc. ańi] Rudna Glava [Vidi]
11  ańin   anin   јова   ańin (mn. ańiń) [akc. ańin] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
12  ańińiș   aniniș   јововина   ańińiș (mn. ańińișurĭ) [akc. ańińiș] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
13  arțarĭ   arţar   црни јавор   arțarĭ (mn. arțarĭ) [akc. arțarĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
14  arďi   ardei   паприка   arďi (mn. arďiĭe) [akc. arďi] (i. m.) Prahovo [Vidi]
15  ariuș   coricov   киселица   ariuș (mn. ariușă) [akc. ariuș] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
16  arnaut   arnaut ?   арнаут   arnaut (mn. arnauț) [akc. arnaut] (i. m.) Jasikovo [Vidi]
17  arpaźik   arpagic   арпаџик   arpaźik (mn. arpaźik) [akc. arpaźik] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
18  arźintuaĭkă   arginţică   фресница   arźintuaĭkă (mn. arźintuoĭś) [akc. arźintuaĭkă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
19  avramĭasă   avrămeasă   пролевак   avramĭasă [akc. avramĭasă] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
20  bagram   salcâm   багрем   bagram (mn. bagramĭ) [akc. bagram] (i. m.) Osnić [Vidi]
21  balușăl   păstrăv de fag   буковача   balușăl (mn. balușăĭ) [akc. balușăl] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
22  bastră   peronosporă   пламењача   bastră [akc. bastră] (i. ž.) Sige [Vidi]
23  băstrui   ?   изгорети (од пламењач   băstrui (ĭuo ma bastruĭesk, ĭel sa bastruĭașće) [akc. băstrui] (gl.) Sige [Vidi]
24  beșikuță   bășicuţă   џенарика   beșikuță [akc. beșikuță] (i. ž.) Mali Izvor [Vidi]
25  bîsîĭuok   busuioc   босиљак   bîsîĭuok (mn. bîsîĭuaśe) [akc. bîsîĭuok] (i. m.) Sige [Vidi]
26  boboluașă   ?   џанарика   boboluașă [akc. boboluașă] (i. ž.) Doljašnica [Vidi]
27  bobuok   boboc   пупољак   bobuok (mn. bobuoś) [akc. bobuok] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
28  boksaĭ   bocsai ?   коминар   boksaĭ (mn. boksaĭe) [akc. boksaĭ] (i. s.) Tanda [Vidi]
29  bolboćină   bolbotină   болботина   bolboćină (mn. bolboćiń) [akc. bolboćină] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
30  brad   brad   јела   brad (mn. braḑ) (i. m.) Sige [Vidi]
31  brađet   brădet   борик   brađet (mn. brađeturĭ) [akc. brađet] (i. m.) Osnić [Vidi]
32  briĭ   brei   просинац   briĭ (mn. briĭе) [akc. briĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
33  brîbeńel   brebenel   млађак   brîbeńel (mn. brîbeńiĭ) [akc. brîbeńel] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
34  brîndușauă   brândușă   шафран   brîndușauă (mn. brîndușîaļe) [akc. brîndușauă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
35  brîndușă   brândușă   шафран   brîndușă (mn. brîndușă) [akc. brîndușă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
36  brĭeză   breza   бреза   brĭeză (mn. brĭez) [akc. brĭeză] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
37  bruobdă   cartof   кромпир   bruobdă (mn. bruobđe) [akc. bruobdă] (i. ž.) Gornjane [Vidi]
38  buĭađe   buiede   биљка   buĭađe (buĭeḑ) [akc. buĭađe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
39  buobu-turbuluĭ   ricin   рицинус   buobu-turbuluĭ (mn. buabĭe-turbuluĭ) [akc. buobu-turbuluĭ] (i. m.) Osnić [Vidi]
40  buolbură   bolbură / volbură   слак   buolbură (mn. buolburĭ) [akc. buolbură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
41  buož   boz   бурјан   buož (mn. buožî) [akc. buož] (i. m.) Osnić [Vidi]
42  burĭaće   burete   гљива   burĭaće (mn. burĭeț) [akc. burĭaće] (i. m.) Sige [Vidi]
43  burĭaće galbin   burete galbin   лисичарка   burĭaće galbin (mn. burĭeț galbiń) [akc. burĭaće galbin] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
44  burĭaće ĭuće   iuţar   млечњача   burĭaće ĭuće (mn. burĭeț ĭuț) [akc. burĭaće ĭuće] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
45  buruĭană   buruiană   лековита биљка   buruĭană (mn. buruĭańe) [akc. buruĭană] (i. ž.) Osnić [Vidi]
46  busuĭuok   busuioc   босиљак   busuĭuok (mn. busuĭuaśe) [akc. busuĭuok] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
47  bușćan   buștean   пањ   bușćan (mn. bușćeń) [akc. bușćan] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
48  buśińiș   buciniș   кукута   buśińiș (mn. buśińișă) [akc. buśińiș] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
49  butorkuos   buturos   шупљикав   butorkuos (butorkuasă) (mn. butorkuoș, butorkuasă) [akc. butorkuos] (prid.) Osnić [Vidi]
50  butuarkă   butoarcă   дупља   butuarkă (mn. butuorś) [akc. butuarkă] (i. ž.) Sige [Vidi]
51  bužuor   bujor   божур   bužuor (mn. bužuorĭ) [akc. bužuor] (i. m.) Osnić [Vidi]
52  țap   ţep   бодља   țap1 (mn. țăpe) (i. s.) Majdanpek [Vidi]
53  țîța-uoĭi   ţiţa-oii   арника   țîța-uoĭi [akc. țîța uoĭi] (i. ž.) Neresnica [Vidi]
54  ćeĭ   tei   липа   ćeĭ (mn. ćeĭi) [akc. ćeĭ] (i. m.) Osnić [Vidi]
55  ćiĭ   tei   липа   ćiĭ (mn. ćiĭe) (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
56  ćipșînă   cipcină   типац   ćipșînă (mn. ćipșîń) [akc. ćipșînă] (i. ž.) Valakonje [Vidi]
57  deteļină   lucernă   детелина   deteļină (mn. deteļiń) [akc. deteļină] (i. ž.) Osnić [Vidi]
58  dîrmuoksă   dârmoz   чибуковина   dîrmuoksă [akc. dîrmuoksă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
59  dovļaće   dovleac   дулек   dovļaće (mn. dovļeț) [akc. dovļaće] (i. m.) Osnić [Vidi]
60  dragavĭeĭ   dragavei   зеље   dragavĭeĭ (mn. dragavĭeĭ) [akc. dragavĭeĭ] (i. m.) Osnić [Vidi]
61  drăgoļub   călţunaș   драгољуб   drăgoļub (mn. drăgoļubĭ) [akc. drăgoļub] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
62  druažă   coajă ?   љуска   druažă (mn. druažă) [akc. druažă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
63  drugă   drugă   клип   drugă1 (mn. druź) [akc. drugă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
64  druog   drog   багрем   druog (mn. druoğ) [akc. druog] (i. m.) Velika Kamenica [Vidi]
65  dud   dud   дуд   dud (mn. duḑ) (i. m.) Osnić [Vidi]
66  dudă   dudă   дудиња   dudă1 (mn. duđe) [akc. dudă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
67  dudîau   dudău   коров   dudîau (mn. dudîĭe) [akc. dudîau] (i. m.) Sige [Vidi]
68  duļiaće   dovleac   дулек   Rudna Glava [Vidi]
69  duosńikă   dosnică   досника ?   duosńikă (mn. duosńiśe) [akc. duosńikă] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
70  đurđiță   lăcrimioară   ђурђевак   đurđiță [akc. đurđiță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
71  fag   fag   буква   fag (mn. faź) [akc. fag] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
72  faźiet   făget   буквик   faźiet (mn. faźiaće) [akc. faźiet] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
73  făgăńiță   făgulean   буквић   făgăńiță (mn. făgăńiț) [akc. făgăńiță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
74  făsuĭ   făsui   пасуљ   făsuĭ [akc. făsuĭ] (i. m.) Brodica [Vidi]
75  firegarĭ   ferigar   папратиште   firegarĭ (mn. firegarĭe) [akc. firegarĭ] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
76  fînuos   fânos   сеносан   fînuos (fînuasă) (mn. fînuoș, fînuasă) [akc. fînuos] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
77  fĭarigă   ferigă   папрат   fĭarigă (mn. fĭariź) [akc. fĭarigă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
78  floran   floran   багрем   floran (mn. florań) [akc. floran] (i. m.) Tanda [Vidi]
79  florință   florinţă   багремар   florință (mn. florinț) [akc. florință] (i. ž.) Tanda [Vidi]
80  floriśikă   floricică   цветић   floriśikă (mn. floriśiaļe) [akc. floriśikă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
81  fluare   floare   цвет   fluare (mn. fluorĭ) [akc. fluare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
82  fluarĭa-suariluĭ   floarea-soarelui   сунцокрет   fluarĭa-suariluĭ [akc. fluarĭa-suariluĭ] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
83  fluarĭa-turśiaskă   ruși-de-toamnă   лепа Ката   fluarĭa-turśiaskă (mn. fluorĭ-turśieșć) [akc. fluarĭa-turśiaskă] (i. ž.) Tanda [Vidi]
84  foĭenfiu   fonfiu   винка   foĭenfiu (mn. foĭenfiĭe) [akc. foĭenfiu] (i. ž.) Neresnica [Vidi]
85  fragă   frag   јагода, шумска   fragă (mn. fraź) [akc. fragă] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
86  frasîn   frasin   јасен   frasîn (mn. frasîń) [akc. frasîn] (i. m.) Tanda [Vidi]
87  frăsîńiș   frăsiniș   јасење   frăsîńiș (mn. frăsîńișurĭ) [akc. frăsîńiș] (i. s.) Tanda [Vidi]
88  frunḑă   frunză   лист   frunḑă (mn. frunḑ, frunḑă) [akc. frunḑă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
89  frunḑuļiță   frunzuliţă   листић   frunḑuļiță (mn. frunḑuļițe) [akc. frunḑuļiță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
90  fufuļikă   cipcină   типац   fufuļikă (mn. fufuļiśe) [akc. fufuļikă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
91  fufuļiśe   cipcină   типац   fufuļiśe (mn. fufuļiś) [akc. fufuļiśe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
92  fumărikă   fumărică   димњача   fumărikă (mn. fumăriś) [akc. fumărikă] (i. ž.) Debeli Lug [Vidi]
93  gilberĭa   cipcină   типац   gilberĭa (mn. gilberĭ) [akc. gilberĭa] (i. ž.) Lubnica [Vidi]
94  gindă   ghindă   жир   gindă (mn. ginḑ) [akc. gindă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
95  giośel   ghiocel   висибаба   giośel (mn. giośiĭ) [akc. giośel] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
96  gižă   ghijă   комушина   gižă (mn. giž) [akc. gižă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
97  gîrńiță   gârniţă   сладун   gîrńiță (mn. gîrńiț) [akc. gîrńiță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
98  gorun   gorun   храст   gorun (mn. goruń) [akc. gorun] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
99  grîu   grâu   жито   grîu (mn. grîurĭ) [akc. grîu] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
100  gura-lupuluĭ   gura-lupului   бесниче   gura-lupuluĭ [akc. gura-lupuluĭ] (i. ž.) Tanda [Vidi]
101  gura-șărpilor   iarba-șarpelui   лисичина   gura-șărpilor [akc. gura-șărpilor] (i. ž.) Tanda [Vidi]
102  guridă   aguridă   дивље грожђе   guridă (mn. guriḑ) [akc. guridă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
103  gutîn   gutui   дуња (воћка)   gutîn (mn. gutîń) [akc. gutîn] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
104  gutînă   gutuie   дуња (плод)   gutînă (mn. gutîńe) [akc. gutînă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
105  igļiśauă   aglică   јаглика   igļiśauă (mn. igļiśiaļe) [akc. igļiśauă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
106  iļiļak   liliac   јоргован   iļiļak (mn. iļiļaś) [akc. iļiļak] (i. m.) Tanda [Vidi]
107  iriuș   coricov   киселица   Rudna Glava [Vidi]
108  înfluri   înflori   цветати   înfluri (ĭuo înfluor, ĭel înfluare) [akc. înfluri] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
109  înflurit   înflorit   расцветан   înflurit (înflurită) (mn. înfluriț, înfluriće) [akc. înflurit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
110  înfrunḑît   înfrunzit   олистао   înfrunḑît (înfrunḑîtă) (mn. înfrunḑîț, înfrunḑîće) [akc. înfrunḑît] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
111  îrțarĭ   arţar   црни јавор   Ranovac [Vidi]
112  ĭađiră   iedera   бршљан   ĭađiră (mn. ĭađire) [akc. ĭađiră] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
113  ĭarbă   iarbă   трава   ĭarbă (mn. ĭerburĭ) [akc. ĭarbă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
114  ĭarbă krĭață   iarbă-creaţă   нана   ĭarbă krĭață (mn. ĭarbe krĭață) [akc. ĭarbă krĭață] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
115  ĭarbă ńagră   iarbă neagră   вранилова трава   ĭarbă ńagră (mn. ĭarbe ńagre) [akc. ĭarbă ńagră] (i. ž.) Tanda [Vidi]
116  ĭarbuos   iarbos   травнат   ĭarbuos (ĭarbuosă) (mn. ĭarbuoș, ĭarbuasă) [akc. ĭarbuos] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
117  ĭaskă   iască   труд   ĭaskă (mn. ĭaske) [akc. ĭaskă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
118  karpin   carpen   граб   karpin (mn. karpiń) [akc. karpin] (i. m.) Jasikovo [Vidi]
119  karpińel   cărpinel   грабић   karpińel (mn. karpińeĭ) [akc. karpińel] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
120  kărpińiș   cărpeniș   грабик   kărpińiș (mn.) [akc. kărpińiș] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
121  kîntariuon   sunătoare   кантарион   kîntariuon (mn. kîntariuoń) [akc. kîntariuon] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
122  kîńipă   cânepa   конопља   kîńipă (mn. kîńipĭ) [akc. kîńipă] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
123  kîrļeźiel   cârligel   љубичица   Rudna Glava [Vidi]
124  kokĭază   coacăză   боровница   kokĭază (mn. kokĭez) [akc. kokĭază] (i. ž.) Majdanpek [Vidi]
125  kokoșăl   cocoșel   кошутац   kokoșăl (mn. kokoșîĭ) [akc. kokoșăl] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
126  komșună   căpșună   јагода, пољска   komșună (mn. komșuń) [akc. komșună] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
127  kopitar   copitariţă   труд   kopitar (mn. kopitarĭ) [akc. kopitar] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
128  korikivă   coricov   киселица   Rudna Glava [Vidi]
129  korikuvă   coricova   дивља јабука   korikuvă (mn. korikuvĭе) [akc. korikuvă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
130  krengarat   crengarat   разгранат   krengarat (krengarată) (mn. krengaraț, krengaraće) [akc. krengarat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
131  krengarime   crengarie   грање   krengarime (mn. krengarimĭ) [akc. krengarime] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
132  krĭakă   creacă   грана   Šipikovo [Vidi]
133  krĭangă   creangă   грана   krĭangă (mn. krĭenź) [akc. krĭangă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
134  kuada-vaśi   coada-vacii   дивизма   kuada-vaśi (mn. kuoḑîļi-vaśi) [akc. kuada-vaśi] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
135  kuaĭļi-puopi   coaiele-popii   клокочика   kuaĭļi-puopi [akc. kuaĭļi-puopi] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
136  kuarnă   coarnă   дрењина   kuarnă (mn. kuarńe) [akc. kuarnă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
137  kukuruḑ   cucuruz   кукуруз   kukuruḑ (mn. kukuruḑă) [akc. kukuruḑ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
138  kulmău   hamei   хмељ   kulmău (mn. kulmăurĭ) [akc. kulmău] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
139  kuorn   corn   дрен   kuorn2 (mn. kuarńe) [akc. kuorn] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
140  kutkurĭegĭ   cucurig   кукурек   kutkurĭegĭ (mn. kutkurĭegĭurĭ) [akc. kutkurĭegĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
141  laptukă   lăptucă   маслачак   laptukă (mn. laptuś) [akc. laptukă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
142  luobîdă   lobodă   лобода   luobîdă (mn. luobîđe) [akc. luobîdă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
143  ļimba uoi   limba-oii   боквица   ļimba uoi [akc. ļimba uoi] (i. ž.) Tanda [Vidi]
144  ļordarĭ   leurdar   сремужњак   ļordarĭ (mn. ļordarĭe) [akc. ļordarĭ] (i. s.) Debeli Lug [Vidi]
145  ļoșćan   leoștean   селен   ļoșćan (mn. ļoșćeń) [akc. ļoșćan] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
146  ļuordă   leurdă   сремуж   ļuordă (mn. ļuorḑ) [akc. ļuordă] (i. ž.) Debeli Lug [Vidi]
147  maḑîre   mazere   дивљи грашак   maḑîre (mn. maḑîrĭ) [akc. maḑîre] (i. ž.) Tanda [Vidi]
148  makriș   măcriș   кисељак   makriș (mn. makriș) [akc. makriș] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
149  markuș   morcov-porcesc   чичока   markuș (mn. markușă) [akc. markuș] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
150  marunțîș   cereală   житарице   marunțîș2 (mn. marunțîșă, marunțîșurĭ) [akc. marunțîș] (i. zb.) Jasikovo [Vidi]
151  mastak   mesteacăn   бреза   mastak (mn. mastaś) [akc. mastak] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
152  mărgăritar   mărgărit   ђурђевак   mărgăritar (mn. mărgăriťe) [akc. mărgăritar] (i. s.) Prahovo [Vidi]
153  miksă   micsă   никсица   miksă (mn. miksurĭ) [akc. miksă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
154  mikșună   micșunea   шебој   mikșună (mn. mikșuń) [akc. mikșună] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
155  mișăl   mișăl   пабирак   mișăl (mn. mișăĭ) [akc. mișăl] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
156  mîtaśină   mătăcină   матичњак   mîtaśină (mn. mîtaśiń) [akc. mîtaśină] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
157  motrună   matrună   матруна   motrună (mn. motruńe) [akc. motrună] (i. ž.) Boljetin [Vidi]
158  mouor   mohor   мухар   mouor (mn. mouară) [akc. mouor] (i. s.) Tanda [Vidi]
159  mustarĭ   muștar   слачица   mustarĭ (mn. mustarĭ) [akc. mustarĭ] (i. m.) Slatina, Bor [Vidi]
160  mușkĭ   mușchi   маховина   mușkĭ (mn. mușkĭurĭ) [akc. mușkĭ] (i. m.) Tanda [Vidi]
161  nodoruos   nodoros   чворноват   nodoruos (nodoruasă) (mn. nodoruoș, nodoruasă) [akc. nodoruos] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
162  nuĭauă   nuia   прут   nuĭauă (mn. nuĭaļe) [akc. nuĭauă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
163  ogrișćană   ogrișteană   невен   ogrișćană (mn. ogrișćeńe) [akc. ogrișćană] Rudna Glava [Vidi]
164  optak   optac   осмак   optak (mn. optaś) [akc. optak] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
165  pabir   pobir   пабирак   pabir (mn. pabirĭ) [akc. pabir] (i. m.) Voluja [Vidi]
166  palćin   paltin   јавор   palćin (mn. palćiń) [akc. palćin] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
167  palćińiș   păltiniș   јаворик   palćińiș (mn. palćińișurĭ) [akc. palćińiș] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
168  papură   papură   рогоз   papură (mn. papurĭ) [akc. papură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
169  pară   pară   крушка (плод)   pară2 (mn. pĭară) [akc. pară] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
170  pașćiță   păștiţă   жута шумарица   pașćiță (mn. pașćiț) [akc. pașćiță] (i. ž.) Podgorac [Vidi]
171  peśinźină   rostopască   руса   peśinźină (mn. peśinźń) [akc. peśinźină] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
172  pîăr   păr   крушка (дрво)   pîăr1 (mn. pĭerĭ) [akc. pîăr] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
173  pluop   plop   топола   pluop (mn. pluopĭ) [akc. pluop] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
174  pluop trămuratuorĭ   plop tremurător   јасика   pluop trămuratuorĭ (mn. pluopĭ trămuratuorĭ) [akc. pluop trămuratuorĭ] (i. m.) Jasikovo [Vidi]
175  ponou   polen   полен   ponou1 (mn. ponoave) [akc. ponou] (i. s.) Jasikovo [Vidi]
176  popiļńik   popilnic   копитњак   popiļńik (mn. popiļńiś) [akc. popiļńik] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
177  porîmb   porumbar   трњина   porîmb (mn. porîmbĭ) [akc. porîmb] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
178  porkiță   porchiţă   броћ   porkiță (mn. porkiț) [akc. porkiță] Tanda [Vidi]
179  porumb   porumb   кукуруз   porumb (mn. porumbĭ) [akc. porumb] (i. m.) Samarinovac [Vidi]
180  pribuoĭ   priboi1   здравац   pribuoĭ1 (mn. pribuaĭe) [akc. pribuoĭ] (i. s.) Laznica [Vidi]
181  pula-bĭelśi   rodul-pământului   козлац   pula-bĭelśi [akc. pula-bĭelśi] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
182  ramńik   coada-șoricelului   хајдучка трава   ramńik (mn. ramńiś) [akc. ramńik] (i. m.) Tanda [Vidi]
183  rînsă   rânsă   реса   rînsă (mn. rînsă) [akc. rînsă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
184  romańiță   romaniţă   камилица   romańiță (mn. romańiț) [akc. romańiță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
185  ropan   ropan   подбел велики   ropan (mn. ropań) [akc. ropan] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
186  ropańiș   ropaniș   подбелиште   ropańiș (mn. ropańișurĭ) [akc. ropańiș] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
187  ruodu-pomîntuluĭ   rodul-pământului   козлац   ruodu-pomîntuluĭ [akc. ruodu-pomîntuluĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
188  rușînuasă   traista-ciobanului   русомача   rușînuasă (mn. rușînuasă) [akc. rușînuasă] (i. ž.) Manastirica, Mlava [Vidi]
189  sakară   secară   раж   sakară [akc. sakară] (i. ž.) Tanda [Vidi]
190  salkim   salcâm   багрем   salkim (mn. salkimĭ) [akc. salkim] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
191  samînță   sămânță   семе   samînță (mn. samînț) [akc. samînță] Rudna Glava [Vidi]
192  samînțuos   sămânțos   зрнаст   samînțuos (samînțuosă) (mn. samînțuoș, samînțuasă) [akc. samînțuos] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
193  săśeruaĭkă   seceruie   гладиола   săśeruaĭkă (mn. săśeruaĭś) [akc. săśeruaĭkă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
194  sfińak   sfineac   црни граб   sfińak (mn. sfińeś) [akc. sfińak] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
195  sîmḑîĭană   sânziană   ивањски цвет   sîmḑîĭană (mn. sîmḑîĭańe) [akc. sîmḑîĭană] (i. ž.) Tanda [Vidi]
196  sîmeńik   siminic   смиље   sîmeńik (mn. sîmeńiś) [akc. sîmeńik] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
197  skaĭ   scai   чкаљ   skaĭ (mn. skaĭeț) [akc. skaĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
198  skaĭeće   scaiete   чичак   skaĭeće (mn. skaĭeț) [akc. skaĭeće] (i. m.) Tanda [Vidi]
199  skradă   scradă   длакави шаш   skradă (mn. skrădurĭ) [akc. skradă] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
200  skubikur   scobituri   шипурак   skubikur (mn. skubikurĭ) [akc. skubikur] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
201  skubikură   măceașă   шипак   skubikură (mn. skubikurĭe) [akc. skubikură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
202  skumpină   scumpină   руј   skumpină (mn. skumpińe) [akc. skumpină] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
203  smidaruĭkă   crizantemă   хризантема   smidaruĭkă (mn. smidaruĭś) [akc. smidaruĭkă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
204  smidă   smidă   шипраг   smidă (mn. smiđe) [akc. smidă] (i. ž.) Boljetin [Vidi]
205  smiđak   smidariie   шипражје   smiđak (mn. smiđaś) [akc. smiđak] (i. m.) Manastirica, Mlava [Vidi]
206  spik   spic   клас   spik (mn. spiśe) (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
207  spikoșa   spicoșa   класати   spikoșa (ĭuo spikoșăḑ, ĭel spikoșaḑă:spikoșașće) [akc. spikoșa] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
208  spikuos   spicos   класат   spikuos (spikuasă) (mn. spikuoș, spikuosă) [akc. spikuos] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
209  spînḑ   spînz   кукурек   spînḑ (mn. spînḑurĭ) [akc. spînḑ] (i. m.) Ranovac [Vidi]
210  sporiș   sporiș   љутовница   sporiș (mn. sporișă) [akc. sporiș] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
211  stînžîn   stânjen   перуника   stînžîn (mn. stînžîń) [akc. stînžîn] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
212  suorb   sorb   брекиња   suorb (mn. suorbĭ) [akc. suorb] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
213  surśiel   surcea   шибљика   surśiel (mn. surśieļe) [akc. surśel] (i. s.) Klokočevac [Vidi]
214  șćir   știr   штир   șćir (mn. șćirĭ) [akc. șćir] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
215  śaruoń   ceroi   цер   śaruoń (mn. śaruoń) [akc. śaruoń] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
216  śerĭașă   cireașă   трешња (плод)   śerĭașă (mn. śerĭașă) [akc. śerĭașă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
217  śerĭeș   cireș   трешња (дрво)   śerĭeș (mn. śerĭeș) [akc. śerĭeș] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
218  śerkănat   cercănat   обељен   śerkănat (śerkănată) (mn. śerkănaț, śerkănaće) [akc. śerkănat] (prid.) Jasikovo [Vidi]
219  śimbur   cimbru   чубар   śimbur [akc. śimbur] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
220  śulpan   ciolpan   пањ   śulpan (mn. śulpań) [akc. śulpan] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
221  śupîrtan   ciopârtan   вргањ   śupîrtan (mn. śupîrtań) [akc. śupîrtan] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
222  talpa gîșći   talpa gâștii   тушањ   talpa gîșći (mn. tălpĭ a gîșćilor) [akc. talpa gîșći] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
223  taśuńe   taciune   пламењача   taśuńe2 (mn. taśuń) [akc. taśuńe] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
224  tăčuńe   tăciune   пламењача   tăčuńe (mn. tăčuń) [akc. tăčuńe] (i. m.) Samarinovac [Vidi]
225  tămîńuară   tămâioară   виола   tămîńuară (mn. tămîńuare) [akc. tămîńuară] (i. ž.) Tanda [Vidi]
226  tîrsaĭkă   târsoacă   вијук   tîrsaĭkă (mn. tîrsăĭś) [akc. tîrsaĭkă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
227  tîrș   târș   прут   tîrș (mn. tîrșî) [akc. tîrș] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
228  trîndafir   trandafir   ружа   trîndafir (mn. trîndafirĭ) [akc. trîndafir] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
229  troskațîăl   troscoţel   троскот   troskațîăl (mn. troskațîăĭ) [akc. troskațîăl] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
230  turiță   turiţă   броћ   turiță (mn. turiț) [akc. turiță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
231  turuĭag   tulug   тулај   turuĭag (mn. turuĭaź) [akc. turuĭag] (i. m.) Tanda [Vidi]
232  tutuk   tutuc   трупац   tutuk (mn. tutuś) [akc. tutuk] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
233  ulm   ulm   брест   ulm (mn. ulmĭ) [akc. ulm] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
234  urḑîkarĭ   urzicar   копривиште   urḑîkarĭ (mn. urḑîkarĭ) [akc. urḑîkarĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
235  urḑîkă   urzică   коприва   urḑîkă (mn. urḑîś) [akc. urḑîkă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
236  urĭakĭa-babi   urechea-babei   бабино уво   urĭakĭa-babi [akc. urĭakĭa-babi] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
237  usturuoĭ   usturoi   бели лук   usturuoĭ (mn. usturuaĭe) [akc. usturuoĭ] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
238  varḑă   varză   купус   varḑă (mn. vĭerḑ) [akc. varḑă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
239  vărḑîșuară   verzișoară   чуваркућа   vărḑîșuară (mn. vărḑîșuorĭ) [akc. vărḑîșuară] (i. ž.) Tanda [Vidi]
240  vetriśe   vetrice   вратич   vetriśe (mn. vetriśe) [akc. vetriśe] (i. ž.) Tanda [Vidi]
241  viorĭauă   viorea   љубичица   viorĭauă (mn. viorĭaļe) [akc. viorĭauă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
242  vĭașćid   veșted   увенуо   vĭașćid (vĭașćidă) (mn. vĭașćiḑ, vĭașćiđe) [akc. vĭașćid] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
243  zîmbak   zambac   крин   zîmbak (mn. zîmbaśe) [akc. zîmbak] (i. s.) Tanda [Vidi]
244  zmĭaură   zmeură   малина   zmĭaură (mn. zmĭaurĭ) [akc. zmĭaură] (i. ž.) Ranovac [Vidi]
245  žîr   jâr   жир   žîr (mn. žîrurĭ ?) (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
246  žordaļiĭe   zărzălie   кајсија (плод)   žordaļiĭe (mn. žordaļiĭ) [akc. žordaļiĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
247  žordaļiu   zărzălui   кајсија (дрво)   žordaļiu (mn. žordaļiĭ) [akc. žordaļiu] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
248  žorđiță   jordiţă   прутић   žorđiță (mn. žorđiț) [akc. žorđiță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
249  źugastru   jugastru   клен   źugastru (mn. źugastri) [akc. źugastru] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]