REZULTAT PRETRAGE

Za uslov grupa : Govor, sporazumevanje, gramatika * Svega reči: 74


Br

Vlaški


Rumunski


Srpski


Gnezdo reči


Mesto (selo)1  a   a   а   а1 (predl.) Samarinovac [Vidi]
2  a   a   а   a2 (uzv.) Rudna Glava [Vidi]
3  agĭet   aghet   агет   agĭet [akc. agĭet] (uzv.) Rudna Glava [Vidi]
4  al   al   грам. члан   al (mn. , aļe/aļi) (part.) Rudna Glava [Vidi]
5  ăma   ăma   ево ме   ăma [akc. ăma] (uzv.) Rudna Glava [Vidi]
6  balamžîtură   bălmăjală   баљезгање   Osnić [Vidi]
7  balmažală   bălmăjală   баљезгање   balmažală (mn. balmažîălurĭ) [akc. balmažală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
8  bîlgui   bâigui   трабуњати   bîlgui (ĭuo bîlguĭ, ĭel bîlguĭe) [akc. bîlgui] (gl.) Manastirica, Mlava [Vidi]
9  bîlguitură   bâiguială   трабуњање   Manastirica, Mlava [Vidi]
10  bîlguĭală   bâiguială   трабуњање   bîlguĭală (mn. bîlguĭaļe) [akc. bîlguĭală] (i. ž.) Manastirica, Mlava [Vidi]
11  bîlmažală   bălmăjală   баљезгање   Rudna Glava [Vidi]
12  bîzgoĭa   bîzgoia   кезити се   bîzgoĭa (ĭuo ma bîzguoĭ, ĭel sa bîzguaĭe) [akc. bîzgoĭa] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
13  bîzgoĭală   bâzgoială   кревељење   bîzgoĭală (mn. bîzgoĭaļe, bîzgoĭelurĭ) [akc. bîzgoĭală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
14  bîzgoĭat   bâzgoiat   искежен   bîzgoĭat (bîzgoĭată) (mn. bîzgoĭaț, bîzgoĭaće) [akc. bîzgoĭat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
15  bombońală   bombăneală   гунђање   bombońală (mn. bombońalăurĭ) [akc. bombońală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
16  bombońi   bombani   гунђати   bombońi (bombońașće, bombońesk) [akc. bombońi] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
17  bombońind   bombonind   гунђајући   bombońind [akc. bombońind] (pril.) Osnić [Vidi]
18  boskorođi   boscorodi   богорадити   boskorođi (ĭuo boskorodîăsk, ĭel boskorodîașće) [akc. boskorođi] (gl.) Manastirica, Mlava [Vidi]
19  țîpa   ţipa   цичати   țîpa (ĭuo țîp, ĭel țîpă) [akc. țîpa] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
20  țîpăt   ţipăt   цика   țîpăt (mn. țîpăće) [akc. țîpăt] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
21  dakă   dacă   ако   dakă [akc. dakă] (vez.) Rudna Glava [Vidi]
22  dă   dă   од   (predl.) Voluja [Vidi]
23  ḑîsa   zisa   кажа   ḑîsa1 (mn. ḑîsă) [akc. ḑîsa] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
24  ḑîśa   zice   казивати   ḑîśa (ĭuo ḑîk, ĭel ḑîśe) [akc. ḑîśa] (gl.) Osnić [Vidi]
25  e   e   е   e (uzv.) Rudna Glava [Vidi]
26  fînkă   fiindcă   пошто   fînkă [akc. fînkă] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
27  fîrfai   forfăi   фрфљати   fîrfai (ĭuo fîrfîĭ, ĭel fîrfîĭe) [akc. fîrfai] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
28  fîrfońală   forfoteală   фрфљање   fîrfońală (mn. fîrfońielurĭ) [akc. fîrfońală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
29  fļankă   fleancă   торокуша   fļankă (mn. fļienś) [akc. fļankă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
30  fļonkańi   fleoncăni   лапрдати   fļonkańi (ĭuo fļonkańiesk, ĭel fļonkańiașće) [akc. fļonkańi] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
31  fļonkańiĭe   fleancănir   лапрдање   fļonkańiĭe (mn. fļonkańiĭ) [akc. fļonkańiĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
32  fofoluankă   fofoloancă   пичка   fofoluankă (mn. fofoluonś) [akc. fofoluankă] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
33  fonfăi   fonfăi   уњкати   fonfăi (ĭuo fonfăĭ, ĭel fonfăĭe) [akc. fonfăi] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
34  grănguri   gânguri   гугутати   Tanda [Vidi]
35  grînguri   gânguri   гугутати   grînguri (ĭuo grîngurĭesk, ĭel grîngurĭașće) [akc. grînguri] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
36  guod   ori - ?   год   guod [akc. guod] (part.) Rudna Glava [Vidi]
37  iĭ   ei   они   (zam.) Rudna Glava [Vidi]
38  întîmpla   întâmpla   десити се   întîmpla (ĭuo ma întîmplu, ĭel sa întîmplă) [akc. întîmpla] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
39  ĭa   ea   она   ĭa (mn. ĭaļe) (m.r. ĭel) (zam.) Rudna Glava [Vidi]
40  ĭaļe   ele   оне   ĭaļe1 [akc. ĭaļe] (zam.) Rudna Glava [Vidi]
41  ĭel   el   он   ĭel (mn. ) [akc. ĭel] (zam.) Rudna Glava [Vidi]
42  kîrk   cârc   зуц   kîrk (uzv.) Rudna Glava [Vidi]
43  kriśi   crici   поручити   kriśi (ĭuo kriśiesk, ĭel kriśiașće) [akc. kriśi] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
44  krîkńi   crâcni   писнути   krîkńi (ĭuo krîkńesk, ĭel krîkńașće) [akc. krîkńi] (gl. n.) Rudna Glava [Vidi]
45  ļimbă   limbă   језик   ļimbă (mn. ļimbĭ) [akc. ļimbă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
46  mîrmońală   mormoială   мрмљање   mîrmońală (mn. mîrmońelurĭ) [akc. mîrmońală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
47  mîrmońi   mormoi   мрмљати   mîrmońi (ĭuo mîrmońesk, ĭel mîrmońașće) [akc. mîrmońi] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
48  nu   nu   не   nu (pril.) Rudna Glava [Vidi]
49  nuoĭ   noi   ми   nuoĭ [akc. nuoĭ] (zam.) Rudna Glava [Vidi]
50  ńe   ne   се   ńe1 (zam.) Rudna Glava [Vidi]
51  poaće   poate   можда   poaće [akc. poaće] (pril.) Leskovo [Vidi]
52  puaće   poate   можда   Rudna Glava [Vidi]
53  ragaz   răgaz   пауза   ragaz (mn. ragazurĭ) [akc. ragaz] (i. s.) Tanda [Vidi]
54  spîrćiguos   spărtigos   прозукао   spîrćiguos (spîrćiguasă) (mn. spîrćiguoș, spîrćiguasă) [akc. spîrćiguos] (prid.) (pril.) Rudna Glava [Vidi]
55  spuńa   spune   казати   spuńa (ĭuo spun, ĭel spuńe) [akc. spuńa] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
56  spus   spus   казивање   spus (mn. spusurĭ) (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
57  taĭnă   taină   разговор   taĭnă (mn. taĭńe) [akc. taĭnă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
58  tăĭnui   tăinui   разговарати   tăĭnui (ĭuo tăĭnuĭ, ĭel tăĭnuĭe) [akc. tăĭnui] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
59  tăĭnuĭală   tăinuire   разговарање   tăĭnuĭală (mn. tăĭnuĭelurĭ) [akc. tăĭnuĭală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
60  tăntăļi   tăndăli   смандрљати   tăntăļi (ĭuo tăntăļesk, ĭel tăntăļeașće) [akc. tăntăļi] (gl. p.) Tanda [Vidi]
61  tăntăļit   tăndălit   смандрљан   tăntăļit (tăntăļită) (mn. tăntăļiț, tăntăļiće) [akc. tăntăļit] (prid.) Tanda [Vidi]
62  tu   tu   ти   tu (zam.) Rudna Glava [Vidi]
63  unđe   unde   где   unđe [akc. unđe] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
64  viće   deja ?   већ   viće [akc. viće] (pril.) Jasikovo [Vidi]
65  vorbarĭ   vorbari   речник   vorbarĭ (mn. vorbarĭе) [akc. vorbаrĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
66  vorbi   vorbi   говорити   vorbi (ĭuo vorbĭesk, ĭel vorbĭașće) [akc. vorbi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
67  vorbiță   vorbiţe   речца   vorbiță (mn. vorbiță) [akc. vorbiță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
68  vorbituorĭ   vorbitor   говорљив   vorbituorĭ1 (vorbituare) (mn. vorbituorĭ, vorbituare) [akc. vorbituorĭ] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
69  vorbituorĭ   vorbitor   говорник   vorbituorĭ2 (mn. vorbituorĭ) [akc. vorbituorĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
70  vorbitură   vorbitură   гласина   vorbitură (mn. vorbiturĭ) [akc. vorbitură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
71  vuoĭ   voi   ви   vuoĭ [akc. vuoĭ] (zam.) Rudna Glava [Vidi]
72  vuorbă   vorbă   реч   vuorbă (mn. vuorbĭе) [akc. vuorbă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
73  zbera   zbera   викати   zbera (ĭuo zbĭer, ĭel zbĭară) [akc. zbera] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
74  zbĭarît   zberet   вика   zbĭarît (mn. zbĭarîće) [akc. zbĭarît] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]