REZULTAT PRETRAGE

Za uslov grupa : Pčelarstvo * Svega reči: 11


Br

Vlaški


Rumunski


Srpski


Gnezdo reči


Mesto (selo)1  albinarĭ   albinari   пчелар   albinarĭ (mn. albinarĭ) [akc. albinarĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
2  albină   albină   пчела   albină (mn. albiń) [akc. albină] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
3  albinuță   albinuţă   пчелица   albinuță (mn. albinuț) [akc. albinuță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
4  albińuaĭkă   albinuţă   пчелица   Rudna Glava [Vidi]
5  gasăļńiță   găselniţă   восков мољац   gasăļńiță (mn. gasăļńiț) [akc. gasăļńiță] (i. ž.) Leskovo [Vidi]
6  mńare   miere   мед   mńare (mn. mńare) [akc. mńare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
7  stup   stup   кошница   stup (mn. stupĭ) [akc. stup] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
8  stupină   stupină   пчелињак   stupină (mn. stupiń) [akc. stupină] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
9  śară   ceară   восак   śară [akc. śară] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
10  tîrnă   târnă   трмка   tîrnă (mn. tîrńe) [akc. tîrnă] Tanda [Vidi]
11  trîntur   trântor   трут   trîntur (mn. trînturĭ) [akc. trîntur] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]