REZULTAT PRETRAGE

Za uslov grupa : Stočarstvo * Svega reči: 98


Br

Vlaški


Rumunski


Srpski


Gnezdo reči


Mesto (selo)1  adapa   adăpa   појити   adapa (ĭuo adăp, ĭel adapă) [akc. adapa] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
2  apļekatuarĭe   aplecătoare   недоиља   apļekatuarĭe (mn. apļekatuorĭ) [akc. apļekatuarĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
3  apļekatuorĭ   aplecător   сисавче   apļekatuorĭ (apļekatuаrĭе) [akc. apļekatuorĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
4  apruor   amproor   испаша   apruor (mn. apruourĭе) [akc. apruor] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
5  arbarĭ   animal hrănit cu biberonul   сисавче без сисе   arbarĭ [akc. arbarĭ] (i. m.) Sige [Vidi]
6  arĭaće   arete   приплодно грло   arĭaće (mn. arĭеț) [akc. arĭaće] (i. m.) Osnić [Vidi]
7  baś   baci   бач   baś (mn. baś) (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
8  baśiĭe   băcie   бачија   baśiĭe (mn. baśiĭ) [akc. baśĭie] (i. ž.) Sige [Vidi]
9  beļet   bilet   билет   beļet (mn. beļeturĭ) [akc. beļet] (i. m.) Sige [Vidi]
10  biul   bivol   биво   biul (mn. biuļ) [akc. biul] (i. m.) Osnić [Vidi]
11  bîr   bîr   бр!   bîr (uzv.) Rudna Glava [Vidi]
12  boći   boci (a se)   мрктети   boći (ĭuo ma boćiesk, ĭel sa boćiașće) [akc. boći] (gl. p. ref.) Tanda [Vidi]
13  brățui   brăţui   паковати грање   brățui (ĭuo brîățui, akc. brîățui ĭel brîățuĭe, akc. brîățuĭe) [akc. brățui] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
14  țap   ţap   јарац   țap2 (mn. țapĭ) (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
15  țapă   ţeapă   стожер   țapă (mn. țîаpĭe) [akc. țapă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
16  țark   ţarc   сеник   țark (mn. țarkurĭ) [akc. țark] (i. m.) Osnić [Vidi]
17  țîrk   ţârc   црк   Rudna Glava [Vidi]
18  țîrkońa   ţârcâi   измусти   țîrkońa (ĭuo țîrkuon, ĭel țîrkuańe) [akc. țîrkońa] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
19  ćeir   ceair   чаир   ćeir (mn. ćeire) [akc. ćeir] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
20  darîma   dărâma   кресати   darîma (ĭuo darîm, ĭel darîmă) [akc. darîma] (gl. p.) Osnić [Vidi]
21  darîmat   dărâmat   окресан   darîmat (darîmată) (mn. darîmaț, darîmaće) [akc. darîmat] (prid.) Osnić [Vidi]
22  darîmatură   dărămătură   окресак   darîmatură (mn. darîmaturĭ) [akc. darîmatură] (i. ž.) Osnić [Vidi]
23  dîrîma   dărâma   кресати   dîrîma (ĭuo darîm, ĭel darîmă) [akc. dîrîma] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
24  ḑîkatuare   zăcătoare   пландиште   ḑîkatuare (mn. ḑîkatuorĭ) [akc. ḑîkatuare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
25  đižugarĭe   dejugare   испрезање   đižugarĭe (mn. đižugîărĭ) [akc. đižugarĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
26  fatuĭ   vătui   једногодишње јаре   fatuĭ (mn. fatuĭ) [akc. fatuĭ] (i. m.) Rečica, Požarevac [Vidi]
27  fîn   fân   сено   fîn (mn. fînurĭ) (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
28  frunḑarĭ   frunzar   лисник   frunḑarĭ (mn. frunḑarĭe) [akc. frunḑarĭ] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
29  gražđ   grajd   штала   gražđ (mn. gražđe) [akc. gražđ] (i. s.) Majdanpek [Vidi]
30  izvuon   izvon   звоно   izvuon (mn. izvuańe) [akc. izvuon] (i. s.) Boljetin [Vidi]
31  ĭadă   iadă   јарица   ĭadă (mn. ĭađe) [akc. ĭadă] (i. ž.) Tanda [Vidi]
32  ĭed   ied   јаре   ĭed (mn. ĭeḑ) [akc. ĭed] (i. m.) Tanda [Vidi]
33  ĭernaćik   iernatic2   зимница   ĭernaćik (mn. ĭernaćiśe) [akc. ĭernaćik] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
34  kapră   capră   коза   kapră (mn. kapre) [akc. kapră] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
35  kapută   capută ?   торић   kapută (mn. kapuće) [akc. kapută] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
36  kaș   caș   каш   kaș (mn. kașurĭ) (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
37  kăpriĭață   căprăriște   козарица   kăpriĭață (mn. kăpriĭeț) [akc. kăpriĭață] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
38  kîrd   cârd   крдо   kîrd (mn. kîrdurĭ) [akc. kîrd] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
39  klaĭe   claie   пласт   Crnajka [Vidi]
40  klańe   claie   пласт   klańe (mn. klăń) [akc. klańe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
41  kosî   cosi   косити   kosî (ĭuo kosîăsk, ĭel kosîașće) [akc. kosî] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
42  kosîtuorĭ   cositor   косач   kosîtuorĭ (mn. kosîtuorĭ) [akc. kosîtuorĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
43  krușăț   crușeţ   крупица   krușăț (mn. krușîță) [akc. krușăț] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
44  kupițauă   căpiţă   навиљак   kupițauă (mn. kupițăļe) [akc. kupițauă ] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
45  kupițî   copiţi   навиљчити   kupițî (ĭuo kupițĭăsk, ĭel kupițîașće) [akc. kupițî] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
46  kupițît   copiţit   навиљчен   kupițît (kupițîtă) (mn. kupițîț, kupițîće) [akc. kupițît] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
47  kupițîtuor   copiţitor   навиљач   kupițîtuor (mn. kupițîtuorĭ) [akc. kupițîtuor] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
48  kurastă   curastă   грушавина   kurastă (mn. kurașće) [akc. kurastă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
49  laptuos   lăptos   млечан   laptuos (laptuasă) (mn. laptuoș, laptuasă) [akc. laptuos] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
50  Marțuĭka   Marţuica   Уторкиња   Marțuĭka [akc. Marțuĭka] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
51  mărțînuos   mărţânos   ускраћен   mărțînuos (mărțînuasă) (mn. mărțînuoș, mărțînuasă) [akc. mărțînuos] (prid.) Krivelj [Vidi]
52  mîrļi   mârli   мркати   mîrļi (ĭuo mîrļiesk, ĭel mîrļiașće) [akc. mîrļi] (gl. p. ref.) Tanda [Vidi]
53  mîrļit   mârlire   мркање   mîrļit1 (mn. mîrļiturĭ) [akc. mîrļit] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
54  mîrļit   mârlit   мркан   mîrļit2 (mîrļită) (mn. mîrļiț, mîrļiće) [akc. mîrļit] (prid.) Tanda [Vidi]
55  mńoriță   mioriţă   овчица   mńoriță (mn. mńoriț) [akc. mńoriță] (i. ž.) Boljetin [Vidi]
56  mulgar   mulgar   музар   mulgar (mn. mulgarĭ) [akc. mulgar] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
57  mulgașă   mulgaș   мужљива   mulgașă (mn. mulgașă) [akc. mulgașă] (prid.) Leskovo [Vidi]
58  mulgatuare   mulgătoare   музара   mulgatuare (mn. mulgatuorĭ) [akc. mulgatuare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
59  mulguasă   mulgătoare   лакомужна   mulguasă (mn. mulguașă) [akc. mulguasă] (prid.) (samo u ž. r.) Rudna Glava [Vidi]
60  muls   muls   мужа   muls (mn. mulsurĭ) [akc. muls] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
61  mulźe   mulge   мусти   mulźe (ĭuo mulg, ĭel mulźe) [akc. mulźe] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
62  muźală   muget   мукање   muźală (mn. muźelurĭ) [akc. muźală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
63  oĭar   oier   овчар   oĭar (mn. oĭarĭ) [akc. oĭar] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
64  oĭariĭe   oierie   овчарство   oĭariĭe (mn. oĭariĭ) [akc. oĭariĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
65  otkuoș   otcoș   откос   otkuoș (mn. otkuoș) [akc. otkuoș] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
66  panžîn   păianjen   лемез   panžîn2 (mn. panžîń) [akc. panžîn] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
67  pașă   păștiune   испаша   Rudna Glava [Vidi]
68  pașće   paște   пасти   pașće1 (ĭuo pask, ĭel pașće) [akc. pașće] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
69  pașće   pășune   паша   pașće2 (mn. pașćurĭ) [akc. pașće] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
70  pașćuńe   păștiune   испаша   pașćuńe (mn. pașćuń) [akc. pașćuńe] (i. ž.) Tanda [Vidi]
71  pașuńe   păștiune   испаша   Rudna Glava [Vidi]
72  patul   pătul   патул   patul (mn. patuļe) [akc. patul] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
73  pîrśi   pârci   прчити се   pîrśi (ĭuo pîrśiesk, ĭel pîrśiașće) [akc. pîrśi] (gl. p. ref.) Tanda [Vidi]
74  plastă   plastă   склон   plastă (mn. plășć) [akc. plastă] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
75  popașńiță   popașniţă   пољска штета   popașńiță (mn. popașńiț) [akc. popașńiță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
76  porkońi   porcoi   саденути   porkońi (ĭuo porkońesk, ĭel porkońiașće) [akc. porkońi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
77  porkuoń   porcoi   стог   porkuoń (mn. porkuańe) [akc. porkuoń] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
78  rînḑarĭ   rânzar   сириштар   rînḑarĭ (mn. rînḑarĭ) [akc. rînḑarĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
79  sanuńe   sărune   солило   sanuńe (mn. sanuńe) [akc. sanuńe] (i. s.) Boljetin [Vidi]
80  său   seu   лој   său (mn. săurĭ) (i. s.) Tanda [Vidi]
81  sîmbriĭe   simbrie   плата   sîmbriĭe (mn. sîmbriĭ) [akc. sîmbriĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
82  stînă   stână   стадо   stînă (mn. stîń) [akc. stînă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
83  strîkatuare   strecurătoare   цедиљка   strîkatuare (mn. strîkatuorĭ) [akc. strîkatuare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
84  strungarĭață   strungăreaţă   сирница   strungarĭață (mn. strungarĭeță) [akc. strungarĭață] (i. ž.) Leskovo [Vidi]
85  strungă   strungă   тор   strungă (mn. strunź) [akc. strungă] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
86  stu!   stu!   сту   stu! (uzv.) Rudna Glava [Vidi]
87  śobană   ciobană ?   чобанка   śobană (mn. śobańe) [akc. śobană] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
88  turmă   turmă   стадо   turmă (mn. turme) [akc. turmă] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
89  uaĭe   oaie   овца   uaĭe (mn. uoĭ) [akc. uaĭe] (i. ž.) Jasikovo [Vidi]
90  usuk   usuc   сера   usuk (mn. usukurĭ) [akc. usuk] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
91  usukuos   usucos   серињав   usukuos (usukuasă) (mn. usukuoș, usukuasă) [akc. usukuos] (prid.) Tanda [Vidi]
92  vițăl   viţel   теле   vițăl (mn. vițăĭ) [akc. vițăl] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
93  vită   vită   стока   vită (mn. viće) [akc. vită] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
94  zobară   zobară   зобница   zobară (mn. zobare) [akc. zobară] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
95  zomńiță   zomniţă   зобница   zomńiță (mn. zomńiț) [akc. zomńiță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
96  žunk   junc   јуне   žunk (mn. žunś) [akc. žunk] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
97  žuńinkă   juninca   јуница   žuńinkă (mn. žuńinś) [akc. žuńinkă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
98  źuńinkă   junincă   јуница   źuńinkă (mn. źuńinś) [akc. źuńinkă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]