REZULTAT PRETRAGEBr

Vlaški


Rumunski


Srpski


Gnezdo reči


Mesto (selo)1  aăla   ăla   онај   aăla (аĭа) (mn. aăĭa, аăļа) ****
aăla (аĭа) (mn. aăĭa, аăļа) [akc. aăla] (zam.)
Rudna Glava [Vidi]
2  aăsta   ăsta   овај   aăsta (asta) (mn. aășća) ****
aăsta (asta) (mn. aășća) [akc. aăsta] (zam.)
Rudna Glava [Vidi]
3  abĭa   abia   једва   abĭa ****
abĭa [akc. abĭa] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
4  adauga   adăuga   додати   adauga (ĭuo adaug, ĭel adaugă) ****[akc. adauga
adauga (ĭuo adaug, ĭel adaugă) [akc. adauga] (gl.)
Sige [Vidi]
5  adăsta   adăsta   чекати   adăsta (ĭuo adăst, ĭel adăsťe) ****[akc. adăsta
adăsta (ĭuo adăst, ĭel adăsťe) [akc. adăsta] (gl.)
Radujevac [Vidi]
6  adîns   adins   посебан   adîns ****[akc. adîns] (pril.)
adîns [akc. adîns] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
7  aduna   aduna   скупљати   aduna (ĭuo adun, ĭel adună) ****
aduna (ĭuo adun, ĭel adună) [akc. aduna] (gl. p. ref.)
Osnić [Vidi]
8  adunat   adunat   сакупљен   adunat (adunată) (mn. adunaț, adunaće) ****
adunat (adunată) (mn. adunaț, adunaće) [akc. adunat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
9  adunatuorĭ   adunător   сакупљач   adunatuorĭ (mn. adunatuorĭ) ****[akc. adunatuorĭ] (i. m.)
adunatuorĭ (mn. adunatuorĭ) [akc. adunatuorĭ] (i. m.)
Rudna Glava [Vidi]
10  adus   adus   донет   adus (adusă) (mn. aduș, adusă) ****
adus (adusă) (mn. aduș, adusă) [akc. adus] (prid.)
Osnić [Vidi]
11  ađir   ager   спреман   ađir (ađiră) (mn. ađirĭ, ađirĭe) ****
ađir (ađiră) (mn. ađirĭ, ađirĭe) [akc. ađir] (prid.)
Neresnica [Vidi]
12  afla   afla   налазити   afla (ĭuo aflu, ĭel află) ****
afla (ĭuo aflu, ĭel află) [akc. afla] (gl.)
Osnić [Vidi]
13  aflarĭe   aflare   налаз   aflarĭe (mn. aflîărĭ) ****[
aflarĭe (mn. aflîărĭ) [akc. aflarĭe] (i. ž.)
Osnić [Vidi]
14  aflat   aflat   нађен   aflat (aflată) (mn. aflaț, aflaće) ****[akc. aflat] (prid.)
aflat (aflată) (mn. aflaț, aflaće) [akc. aflat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
15  aflatuorĭ   aflător   налазач   aflatuorĭ (aflatuаrĭе) (mn. aflatuorĭ, aflatuаrĭе) ****[akc. afl
aflatuorĭ (aflatuаrĭе) (mn. aflatuorĭ, aflatuаrĭе) [akc. aflatuorĭ] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
16  aftaĭ!   aftai!   шибај!   aftaĭ! ****
aftaĭ! [akc. aftaĭ!] (uzv.)
Rudna Glava [Vidi]
17  agîra   pândi   вребати   agîra (ĭuo аgîr, ĭel agîră) ****[akc. agîra] (gl.)
agîra (ĭuo аgîr, ĭel agîră) [akc. agîra] (gl.)
Rudna Glava [Vidi]
18  aĭ   ai   ај   ****
1 (uzv.)
Rudna Glava [Vidi]
19  aĭa   aia   та   aĭa ****
aĭa [akc. aĭa] (zam.)
Osnić [Vidi]
20  aĭde   haide   хајде   aĭde ****
aĭde [akc. aĭde] (uzv.)
Rudna Glava [Vidi]
21  aĭevi   aieve   јавно   aĭevi ****[akc. aĭevi] (pril.)
aĭevi [akc. aĭevi] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
22  aĭevĭa   aieve   јавно   ****
Tanda [Vidi]
23  aĭmintriļa   altmintrelea   другачије   ****
Rudna Glava [Vidi]
24  aĭmintrĭa   altmintrelea   другачије   aĭmintrĭa ****
aĭmintrĭa [akc. aĭmintrĭa] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
25  aku   acu   сада   aku ****
aku [akc. aku] (pril.)
Majdanpek [Vidi]
26  akuma   acum   сада   akuma ****[akc. akuma] (pril.)
akuma [akc. akuma] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
27  akupa   ocupa   заокупљати (се)   akupa (ĭuo ma akup, ĭel sa akupe) ****
akupa (ĭuo ma akup, ĭel sa akupe) [akc. akupa] (gl. p. ref.)
Osnić [Vidi]
28  akupit   ocupat   заокупљен   akupit (akupită) (mn. akupiț, akupiće) ****[ak
akupit (akupită) (mn. akupiț, akupiće) [akc. akupit] (prid.)
Osnić [Vidi]
29  alčeva   altceva   друго нешто   alčeva ****
alčeva [akc. alčeva] (zam.)
Samarinovac [Vidi]
30  altadată   altădată   други пут   altadată ****[akc. a
altadată [akc. altadată] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
31  altauară   altăoară   други пут   altauară ****[akc. altau
altauară [akc. altauară] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
32  altfĭaļ   altfel   другачије   ****
Osnić [Vidi]
33  altfĭeļ   altfel   другачије   altfĭeļ ****
altfĭeļ [akc. altfĭeļ] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
34  altkînd   altcândva   другом приликом   altkînd ****
altkînd [akc. altkînd] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
35  altkîndva   altcândva   другом приликом   ****
Rudna Glava [Vidi]
36  altkum   altkum   другачије   altkum (mn. altkum) ****
altkum (mn. altkum) [akc. altkum] (pril.)
Osnić [Vidi]
37  altkumva   alcumva   друкчије   altkumva ****[akc. a
altkumva [akc. altkumva] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
38  altśeva   altceva   друго нешто   altśeva ****
altśeva [akc. altśeva] (zam. neodr.)
Rudna Glava [Vidi]
39  altśińe   altcineva   неко други   altśińe ****
altśińe [akc. altśińe] (zam. neodr.)
Rudna Glava [Vidi]
40  altśińeva   altcineva   неко други   ****
Rudna Glava [Vidi]
41  altśuava   altceva   друго нешто   ****
Rudna Glava [Vidi]
42  altunđeva   altundeva   другде   altunđeva ****
altunđeva [akc. altunđeva] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
43  altuorĭ   altăoară   други пут   ****
Rudna Glava [Vidi]
44  aluńika   aluneca   клизати (се)   ****
Rudna Glava [Vidi]
45  aļeźa   alega   бирати   aļeźa (ĭuo aļeg, ĭel aļiaźe) ****[akc. aļeźa] (gl.)
aļeźa (ĭuo aļeg, ĭel aļiaźe) [akc. aļeźa] (gl.)
Osnić [Vidi]
46  aļeźarĭe   alegere   избор   aļeźarĭe (mn. aļeźеrĭ) ****[akc. aļeźarĭe] (i. ž)
aļeźarĭe (mn. aļeźеrĭ) [akc. aļeźarĭe] (i. ž)
Osnić [Vidi]
47  aļiaźire   alegere   избор   aļiaźire (mn. aļiaźirĭ) ****
aļiaźire (mn. aļiaźirĭ) [akc. aļiaźirĭe] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
48  aļina   alina   смирити (се)   aļina1 (ĭo ma aļin, ĭel sa aļină) ****
aļina1 (ĭo ma aļin, ĭel sa aļină) [akc. aļina] (gl. p. ref.)
Samarinovac [Vidi]
49  ama   ama   ама   ama ****
ama [akc. ama] (vez.)
Osnić [Vidi]
50  aman   aman   аман   aman ****
aman [akc. aman] 1. (uzv.)
Rudna Glava [Vidi]
51  amar   amar   горчина   amar (mn. amarurĭ) ****
amar (mn. amarurĭ) [akc. amar] (i. m.)
Osnić [Vidi]
52  amarî   amărî   загорчати   amarî (ĭuo amarîăsk, ĭel amarîașće) ****[akc. amarî] (gl. p. ref.)
amarî (ĭuo amarîăsk, ĭel amarîașće) [akc. amarî] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
53  amarît   amărât   горак   amarît (amarîtă) (mn. amarîț, amarîće) ****
amarît (amarîtă) (mn. amarîț, amarîće) [akc. amarît] (prid.)
Osnić [Vidi]
54  amarĭală   amăreală   горчина   amarĭală (mn. amarĭaļe, amarĭelurĭ) ****
amarĭală (mn. amarĭaļe, amarĭelurĭ) [akc. amarĭală] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
55  amintrîļa   altmintrelea   другачије   amintrîļa ****
amintrîļa [akc. amintrîļa] (pril.)
Samarinovac [Vidi]
56  amînat   amânat   касно   amînat (amînată) (mn. amînaț, amînaće) ****
amînat (amînată) (mn. amînaț, amînaće) [akc. amînat] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
57  amînata   amânăta   каснити   amînata (ĭuo ma amînaćeḑ, ĭel sa amînaćaḑă) ****[akc. amînata] (gl. p. ref.)
amînata (ĭuo ma amînaćeḑ, ĭel sa amînaćaḑă) [akc. amînata] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
58  amunka   amunca   тешко   amunka ****
amunka [akc. amunka] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
59  andîra   întărâtă   задиркивати   andîra (ĭuo ma andîr, ĭel sa andîră) ****[akc. andîra] (gl. p. ref.)
andîra (ĭuo ma andîr, ĭel sa andîră) [akc. andîra] (gl. p. ref.)
Lubnica [Vidi]
60  ańina   anina   окачити (се)   ańina (ĭuo ańin, ĭel ańină) ****
ańina (ĭuo ańin, ĭel ańină) [akc. ańina] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
61  ańinat   aninat   окачен   ańinat (ańinată) (mn. ańinaț, ańinaće) ****
ańinat (ańinată) (mn. ańinaț, ańinaće) [akc. ańinat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
62  apara   apăra   бранити   apara (ĭuo apîr, ĭel apîră) ****[akc. apara] (gl.)
apara (ĭuo apîr, ĭel apîră) [akc. apara] (gl.)
Osnić [Vidi]
63  apăra   apăra   бранити   apăra (ĭo apăr, ĭel apără) ****
apăra (ĭo apăr, ĭel apără) [akc. apăra] (gl.)
Samarinovac [Vidi]
64  apipai   a pipăi   пипати   apipai (ĭuo apipiĭ, ĭel apipiĭe) ****
apipai (ĭuo apipiĭ, ĭel apipiĭe) [akc. apipai] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
65  apipiĭală   pipăială   пипање   apipiĭală (mn. apipiĭaļе) ****
apipiĭală (mn. apipiĭaļе) [akc. apipiĭală] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
66  apipiĭat   pipăit   опипан   apipiĭat (apipiĭată) (mn. apipiĭaț, apipiĭaće) ****
apipiĭat (apipiĭată) (mn. apipiĭaț, apipiĭaće) [akc. apipiĭat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
67  apļekat   aplecat   погнут   apļekat (apļekată) (mn. apļekaț, apļekaće) ****[akc. a
apļekat (apļekată) (mn. apļekaț, apļekaće) [akc. apļekat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
68  aprinđe   aprinde   палити   aprinđe (ĭuo aprind, ĭel aprinđe) ****[akc. aprinđe] (gl. p. ref.)
aprinđe (ĭuo aprind, ĭel aprinđe) [akc. aprinđe] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
69  aprinďe   aprinde   палити   aprinďe (ĭo aprind, ĭel aprinďe) ****
aprinďe (ĭo aprind, ĭel aprinďe) [akc. aprinďe] (gl. p. ref.)
Samarinovac [Vidi]
70  aprins   aprins   упаљен   aprins (mn. aprinș) ****
aprins (mn. aprinș) [akc. aprins] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
71  apuka   apuca   почињати   apuka (ĭuo apuk, ĭel apukă) ****
apuka (ĭuo apuk, ĭel apukă) [akc. apuka] (gl. p.)
Rudna Glava [Vidi]
72  apukat   apucat   започет   apukat (apukată) (mn. apukaț, apukaće) ****
apukat (apukată) (mn. apukaț, apukaće) [akc. apukat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
73  apuriĭe   apărie   водурина   apuriĭe (mn. apuriĭ) ****[ak
apuriĭe (mn. apuriĭ) [akc. apuriĭe] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
74  arat   аrаt   изоран   arat (arată) (mn. araț, araće) ****
arat (arată) (mn. araț, araće) [akc. arat] (prid.)
Osnić [Vidi]
75  arata   arăta   показивати   arata (ĭuo arăt, ĭel arată) ****
arata (ĭuo arăt, ĭel arată) [akc. arata] (gl. p.)
Rudna Glava [Vidi]
76  aratat   arătat   приказан   aratat (aratată) (mn. arataț, arataće) ****
aratat (aratată) (mn. arataț, arataće) [akc. aratat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
77  arazna   arazna   засебно   arazna ****
arazna [akc. arazna] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
78  arbiu   arbiu   набијач   arbiu (mn. arbiĭe) ****
arbiu (mn. arbiĭe) [akc. arbiu] (i. m.)
Osnić [Vidi]
79  arțaguos   arţăgos   зловољан   arțaguos (arțaguasă) (mn. arțaguoș, arțaguașă) ****
arțaguos (arțaguasă) (mn. arțaguoș, arțaguașă) [akc. arțaguos] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
80  arțuagă   arţăgos   стара жена   arțuagă (mn. arțuaźe) ****[
arțuagă (mn. arțuaźe) [akc. arțuagă] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
81  arćiĭe   hârtie   хартија   arćiĭe (mn. arćiĭ) ****[a
arćiĭe (mn. arćiĭ) [akc. arćiĭe] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
82  arđală   ardere   згариште   arđală (mn. arđaļе) ****
arđală (mn. arđaļе) [akc. arđală] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
83  arđe   arde   горети   arđe (ĭuo ard, ĭel arđe) ****[akc. arđe] (gl.)
arđe (ĭuo ard, ĭel arđe) [akc. arđe] (gl.)
Rudna Glava [Vidi]
84  arďika   ridica   дизати (се)   arďika (ĭuo аrďik, ĭel arďikă) ****
arďika (ĭuo аrďik, ĭel arďikă) [akc. arďika] (gl. p. ref.)
Samarinovac [Vidi]
85  arendă   arendă   аренда   arendă (mn. arenḑ) ****[a
arendă (mn. arenḑ) [akc. arendă] (i. ž.)
Majdanpek [Vidi]
86  argațîĭe   argăţie   аргатлук   argațîĭe (mn. argațîĭ) ****
argațîĭe (mn. argațîĭ) [akc. argațîĭe] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
87  argasală   argăseală   штављење   argasală (mn. argasîaļe) ****
argasală (mn. argasîaļe) [akc. argasală] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
88  argat   argat   надничар   argat (argată) (mn. argaț, argaće) ****[akc. argat] (i. m.)
argat (argată) (mn. argaț, argaće) [akc. argat] (i. m.)
Rudna Glava [Vidi]
89  aripat   aripat   крилат   aripat (aripată) (mn. aripaț, аripaće) ****
aripat (aripată) (mn. aripaț, аripaće) [akc. aripat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
90  arîng   harang   црквено звоно   arîng (mn. arînźe) ****
arîng (mn. arînźe) [akc. arîng] (i. s.)
Rudna Glava [Vidi]
91  armată   armată   армија   armată (mn. armaće) ****
armată (mn. armaće) [akc. armată] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
92  Arnauta   Arnăută   Арнаута   Arnauta ****
Arnauta [akc. Arnauta] (i. ž.)
Osnić [Vidi]
93  arnă   arnă   арна (?)   arnă ****
arnă [akc. arnă] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
94  arpiuară   aripioară   крилашце   arpiuară (mn. arpiuorĭ) ****
arpiuară (mn. arpiuorĭ) [akc. arpiuară] (i. ž.)
Slatina, Bor [Vidi]
95  arpĭe   aripă   крило   arpĭe (mn. ărpĭ) ****
arpĭe (mn. ărpĭ) [akc. arpĭe] (i. ž.)
Tanda [Vidi]
96  ars   ars   изгорео   ars (arsă) (mn. arș, arsă) ****
ars (arsă) (mn. arș, arsă) [akc. ars] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
97  arsură   arsură   изгорелина   arsură (mn. arsurĭ) ****
arsură (mn. arsurĭ) [akc. arsură] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
98  arunka   arunca   избацити   arunka (ĭuo arunk, ĭel arunkă) ****[akc
arunka (ĭuo arunk, ĭel arunkă) [akc. arunka] (gl. p.)
Rudna Glava [Vidi]
99  arunkat   aruncat   бачен   arunkat (arunkată) (mn. arunkaț, arunkaće) ****[akc. arunkat] (prid.)
arunkat (arunkată) (mn. arunkaț, arunkaće) [akc. arunkat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
100  arunkatuorĭ   aruncător   бацач   arunkatuorĭ (arunkatuarĭe) (mn. arunkatuorĭ, arunkatuarĭe) ****
arunkatuorĭ (arunkatuarĭe) (mn. arunkatuorĭ, arunkatuarĭe) [akc. arunkatuor] (i. m.)
Rudna Glava [Vidi]
101  arunkatură   aruncătură   бацање   arunkatură (mn. arunkaturĭ) ****[akc. a
arunkatură (mn. arunkaturĭ) [akc. arunkatură] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
102  askuțî   ascuţi   оштрити   askuțî (ĭuo askut, ĭel askuće) ****
askuțî (ĭuo askut, ĭel askuće) [akc. askuțî] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
103  askuțîmĭe   ascuţime   оштрина   askuțîmĭe (mn. askuțîmĭ) ****
askuțîmĭe (mn. askuțîmĭ) [akc. askuțîmĭe] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
104  askuțîș   ascuţiș   оштрица   askuțîș (mn. askuțîșă) ****[akc. askuțîș] (i. m.)
askuțîș (mn. askuțîșă) [akc. askuțîș] (i. m.)
Rudna Glava [Vidi]
105  askuțît   ascuţit   оштар   askuțît (askuțîtă) (mn. askuțîț, askuțîće) ****[akc. askuțît] (prid.)
askuțît (askuțîtă) (mn. askuțîț, askuțîće) [akc. askuțît] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
106  askuțîtură   ascuţitură   оштрица   askuțîtură (mn. askuțîturĭ) ****[akc.
askuțîtură (mn. askuțîturĭ) [akc. askuțîtură] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
107  askulta   asculta   слушати   askulta (ĭuo askult, ĭel askultă) ****[akc
askulta (ĭuo askult, ĭel askultă) [akc. askulta] (gl.)
Rudna Glava [Vidi]
108  askultamînt   ascultământ   послушност   askultamînt (mn. askultamînće) ****
askultamînt (mn. askultamînće) [akc. askultamînt] (i. m.)
Rudna Glava [Vidi]
109  askultarĭe   ascultare   слушање   askultarĭe (mn. askultărĭ) ****
askultarĭe (mn. askultărĭ) [akc. askultarĭe] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
110  askultatură   ascultătură   слушање   askultatură (mn. askultaturĭ) ****[akc. askultatu
askultatură (mn. askultaturĭ) [akc. askultatură] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
111  aspri   aspri   храпавити   aspri (ĭuo asprĭesk, ĭel asprĭașće) ****[akc. aspri] (gl. p. ref.)
aspri (ĭuo asprĭesk, ĭel asprĭașće) [akc. aspri] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
112  asprĭală   aspreală   храпавост   asprĭală (mn. asprĭaļе) ****
asprĭală (mn. asprĭaļе) [akc. asprĭală] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
113  aspru   aspru   храпав   aspru (aspră) (mn. aspri, aspre) ****
aspru (aspră) (mn. aspri, aspre) [akc. aspru] (prid.)
Osnić [Vidi]
114  aspur   aspru   храпав   ****aspur (aspură) (mn. aspurĭ, aspurĭe) (pr
aspur (aspură) (mn. aspurĭ, aspurĭe) (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
115  aspuriu   aspriu   храпавичаст   aspuriu (aspuriĭе) (mn. aspuriĭ, aspuriĭе) ****
aspuriu (aspuriĭе) (mn. aspuriĭ, aspuriĭе) [akc. aspuriu] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
116  asta   asta   овај   asta (mn. așća) ****
asta (mn. așća) [akc. asta] (zam.)
Osnić [Vidi]
117  astaĭarnă   astă-iarnă   зимус   astaĭarnă ****
astaĭarnă [akc. astaĭarnă] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
118  astanuapće   astă-noapte   ноћас   astanuаpće ****
astanuаpće [akc. astanuapće] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
119  astară   astară   вечерас   astară ****
astară [akc. astară] (pril.)
Osnić [Vidi]
120  astavară   astă-vară   летос   astavară ****[akc. astav
astavară [akc. astavară] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
121  astăz   astăzi   данас   astăz ****[akc. astăz] (pril.)
astăz [akc. astăz] (pril.)
Samarinovac [Vidi]
122  astîḑ   astăzi   данас   astîḑ ****[akc. astîḑ] (pril.)
astîḑ [akc. astîḑ] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
123  astruka   astruca   покривати   astruka (ĭuo astruk, ĭel astrukă) ****[akc. astruka] (gl. p. ref.)
astruka (ĭuo astruk, ĭel astrukă) [akc. astruka] (gl. p. ref.)
Osnić [Vidi]
124  astrukamînt   astrucământ   покривач   astrukamînt (mn. astrukamînturĭ) ****
astrukamînt (mn. astrukamînturĭ) [akc. astrukamînt] (i. m.)
Osnić [Vidi]
125  astrukat   astrucat   покривен   astrukat (astrukată) (mn. astrukaț, astrukaće) ****
astrukat (astrukată) (mn. astrukaț, astrukaće) [akc. astrukat] (prid.)
Osnić [Vidi]
126  astuora   ăstora   ових   astora ****
astora [akc. astuora] (zam.)
Rudna Glava [Vidi]
127  astupa   astupa   зачепити   astupa (ĭuo astup, ĭel astupă) ****
astupa (ĭuo astup, ĭel astupă) [akc. astupa] (gl. p. ref.)
Samarinovac [Vidi]
128  așa   așa   тако   așa ****
așa [akc. așa] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
129  așadar   așadar   дакле   așadar ****
așadar [akc. așadar] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
130  așaḑarĭe   așezare   притисак   așaḑarĭe (mn. așaḑîărĭ) ****[akc. așaḑ<
așaḑarĭe (mn. așaḑîărĭ) [akc. așaḑarĭe] (i. ž.)
Osnić [Vidi]
131  așćamîta   așteamăt   узастопце   așćamîta ****[akc. așća
așćamîta [akc. așćamîta] (pril.)
Osnić [Vidi]
132  așćarnut   аșternut   простирка   așćаrnut1 (mn. așćаrnuturĭ) ****[akc. așćar
așćаrnut1 (mn. așćаrnuturĭ) [akc. așćarnut] (i. s.)
Osnić [Vidi]
133  așćarnut   așternut   темељит   așćarnut2 (așćarnută) (mn. așćarnuț, așćarnuće) ****
așćarnut2 (așćarnută) (mn. așćarnuț, așćarnuće) [akc. așćarnut] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
134  așćarńe   așterne   простирати   așćarńe (ĭuo așćern, ĭel ćarńe) ****
așćarńe (ĭuo așćern, ĭel ćarńe) [akc. așćarńе] (gl.)
Osnić [Vidi]
135  așćernut   așternut   прострт   așćernut (așćernută) (mn. așćernuț, așćernuće) ****
așćernut (așćernută) (mn. așćernuț, așćernuće) [akc. așćernut] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
136  așeza   așeză   намештати (се)   așeza (ĭo așez, ĭel așază) ****
așeza (ĭo așez, ĭel așază) [akc. așeza] (gl. p. ref.)
Samarinovac [Vidi]
137  așťepta   aștepta   чекати   așťepta (ĭuo așťept, ĭel așťaptă) ****
așťepta (ĭuo așťept, ĭel așťaptă) [akc. așťepta] (gl.)
Samarinovac [Vidi]
138  aśira   acira   вребати   aśira (ĭuo aśir, ĭel aśiră) ****[akc. aśira] (gl. n.)
aśira (ĭuo aśir, ĭel aśiră) [akc. aśira] (gl. n.)
Rudna Glava [Vidi]
139  aśirat   acerat   вребање   aśirat (mn. aśiraće, aśiraturĭ) ****[akc. a
aśirat (mn. aśiraće, aśiraturĭ) [akc. aśirat] (i. s.)
Rudna Glava [Vidi]
140  aśirĭală   acerat   вребање   ****
Rudna Glava [Vidi]
141  atîrna   atârna   качити   atîrna (ĭuo atîrn, ĭel atîrnă) ****
atîrna (ĭuo atîrn, ĭel atîrnă) [akc. atîrna] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
142  atîrnat   atârnat   окачен   atîrnat (atîrnată) (mn. atîrnaț, atîrnaće) ****
atîrnat (atîrnată) (mn. atîrnaț, atîrnaće) [akc. atîrnat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
143  atîrnatuare   atârnătoare   закачаљка   atîrnatuare (mn. atîrnatuоrĭ) ****[akc. at
atîrnatuare (mn. atîrnatuоrĭ) [akc. atîrnatuare] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
144  atîrnatură   atârnătoare   качење   atîrnatură (mn. atîrnaturĭ) ****[akc. atîrnatură] (i. ž.)
atîrnatură (mn. atîrnaturĭ) [akc. atîrnatură] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
145  atît   atât   толик   atît ****
atît [akc. atît] (pril.)
Samarinovac [Vidi]
146  atît   atât   толик   atît2 (atîta) (mn. atîț, atîća) ****[
atît2 (atîta) (mn. atîț, atîća) [akc. atît] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
147  atîtuśka   atâtușca   толицно   atîtuśka ****[akc. atît
atîtuśka [akc. atîtuśka] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
148  atunč   atunci   тада   atunč (var. atunča) ****[a
atunč (var. atunča) [akc. atunč] (pril.)
Samarinovac [Vidi]
149  atunś   atunci   тада   atunś ****[akc. atunś] (pril.)
atunś [akc. atunś] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
150  au   au1   или   ****
au1 (vez.)
Majdanpek [Vidi]
151  au   au2   ау   au2 ****[akc. au] (uzv.)
au2 [akc. au] (uzv.)
Rudna Glava [Vidi]
152  auḑî   auzi   чути   auḑî (ĭuo aud, ĭel auđe) ****[akc. auḑî] (gl. p.)
auḑî (ĭuo aud, ĭel auđe) [akc. auḑî] (gl. p.)
Rudna Glava [Vidi]
153  auḑît   auzit   чувен   auḑît (auḑîtă) (mn. auḑîț, auḑîće) ****[akc. auḑît] (prid.)
auḑît (auḑîtă) (mn. auḑîț, auḑîće) [akc. auḑît] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
154  auḑîtură   bârfeală   гласина   auḑîtură (mn. auḑîturĭ) ****
auḑîtură (mn. auḑîturĭ) [akc. auḑîtură] (i. s.)
Rudna Glava [Vidi]
155  auzi   auzi   чути   auzi (ĭuo aud, ĭel auďе) ****
auzi (ĭuo aud, ĭel auďе) [akc. auzi] (gl. p.)
Samarinovac [Vidi]
156  avere   avere   имовина   ****
Tanda [Vidi]
157  averĭe   avere   имовина   averĭe (mn. averĭ) ****[a
averĭe (mn. averĭ) [akc. averĭe] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
158  avĭa   avea   имати   avĭa (ĭuo am, ĭel are) ****[akc. avĭa] (gl.)
avĭa (ĭuo am, ĭel are) [akc. avĭa] (gl.)
Rudna Glava [Vidi]
159  avĭeare   avere   имовина   ****
Krivelj [Vidi]
160  avuțîĭe   avuţie   имовина   avuțîĭe (mn. avuțîĭ) ****[ak
avuțîĭe (mn. avuțîĭ) [akc. avuțîĭe] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
161  avut   avut   богат   avut (avută) (mn. avuț, avuće) ****[akc
avut (avută) (mn. avuț, avuće) [akc. avut] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
162  avutuorńik   proprietar   сопственик   avutuorńik (mn. avutuorńiś) ****[akc. avutu
avutuorńik (mn. avutuorńiś) [akc. avutuorńik] (i. m.)
Rudna Glava [Vidi]
163  azmă   azimă   бесквасни хлеб   azmă (mn. azme) ****
azmă (mn. azme) [akc. azmă] (i. ž.)
Samarinovac [Vidi]
164  aznoapťe   as-noapte   ноћас   aznoapťe (=astă-noapťe) ****[a
aznoapťe (=astă-noapťe) [akc. aznoápťe] (pril.)
Samarinovac [Vidi]
165  azvîrļi   azvârli   заврљати   azvîrļi (azvîrļiașće, azvîrl) ****
azvîrļi (azvîrļiașće, azvîrl) [akc. azvîrļi] (gl.)
Rudna Glava [Vidi]
166  azvîrļit   azvârlit   зафрљан   azvîrļit (azvîrļită) (mn. azvîrļiț, azvîrļiće) ****
azvîrļit (azvîrļită) (mn. azvîrļiț, azvîrļiće) [akc. azvîrļit] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
167  azvîrļituorĭ   azvârlitor   заврљач   azvîrļituorĭ (azvîrļituare) ****
azvîrļituorĭ (azvîrļituare) [akc. azvîrļituorĭ] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
168  azvîrļitură   azvârlitură   заврљотина   azvîrļitură1 (mn. azvîrļiturĭ) ****[akc
azvîrļitură1 (mn. azvîrļiturĭ) [akc. azvîrļitură] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
169  azvîrļitură   azvârlitură   фрљање   azvîrļitură2 (mn. azvîrļiturĭ) ****[akc
azvîrļitură2 (mn. azvîrļiturĭ) [akc. azvîrļitură] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
170  azvîrļiuluĭ   de-a azvârlitul   фрљански   ****
Rudna Glava [Vidi]
171  azvrļića   de-a azvârlitul   фрљански   ****
Osnić [Vidi]
172  ažuta   ajuta   помагати   ažuta (ĭuo ažut, ĭel ažută) ****[akc. ažuta] (gl.)
ažuta (ĭuo ažut, ĭel ažută) [akc. ažuta] (gl.)
Osnić [Vidi]
173  ažutuorĭ   ajutor   помоћник   ažutuorĭ (mn. ažutuorĭ) ****
ažutuorĭ (mn. ažutuorĭ) [akc. ažutuorĭ] (i. m.)
Osnić [Vidi]
174  ažuturat   ajutora   испомагање   ažuturat (mn. ažuturaturĭ) ****
ažuturat (mn. ažuturaturĭ) [akc. ažuturat] (i. m.)
Osnić [Vidi]
175  ažutură   ajutora   помоћ   ažutură (mn. ažuturĭ) ****[ak
ažutură (mn. ažuturĭ) [akc. ažutură] (i. ž)
Osnić [Vidi]
176  aźunat   ajunat   пост   aźunat (mn. aźunaturĭ, aźunaće) ****[akc. aźunat] (i. s.)
aźunat (mn. aźunaturĭ, aźunaće) [akc. aźunat] (i. s.)
Rudna Glava [Vidi]
177  aźuns   ajuns   достигнут   aźuns (aźunsă) (mn. aźunș, aźunsă) ****[akc. aźuns] (prid.)
aźuns (aźunsă) (mn. aźunș, aźunsă) [akc. aźuns] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
178  aźuta   ajuta   помагати   aźuta (ĭuo aźut, ĭel aźută) ****[akc. aźuta] (gl.)
aźuta (ĭuo aźut, ĭel aźută) [akc. aźuta] (gl.)
Rudna Glava [Vidi]
179  aźutarĭe   ajutare   помоћ   aźutarĭe (mn. aźutîărĭ) ****[akc. aźut<
aźutarĭe (mn. aźutîărĭ) [akc. aźutarĭe] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
180  aźutat   ajutat   потпомогнут   aźutat (aźutată) (mn. aźutaț, aźutaće) ****
aźutat (aźutată) (mn. aźutaț, aźutaće) [akc. aźutat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
181  aźutuorĭ   ajutor   помагач   aźutuorĭ (mn. aźutuorĭ) ****
aźutuorĭ (mn. aźutuorĭ) [akc. aźutuorĭ] (i. m.)
Rudna Glava [Vidi]
182  ă   ă   ено   ****
ă (uzv.) (demin.)
Rudna Glava [Vidi]
183  ăće   iată   ево, ено, ето   ăće ****
ăće [akc. ăće] (part.)
Rudna Glava [Vidi]
184  ăĭs   hăis   ојс   ****
ăĭs (var. îăĭs, akc. îăĭs) (uzv.)
Rudna Glava [Vidi]
185  ăl   ăl   ено га   ****
ăl (uzv.) (demin.)
Rudna Glava [Vidi]
186  ăn   în   у   ****
ăn (predl.)
Tanda [Vidi]
187  ănćins   întins   прострт   ănćins (ănćinsă) (mn. ănćinș, ănćinsă) ****
ănćins (ănćinsă) (mn. ănćinș, ănćinsă) [akc. ănćins] (prid.)
Šarbanovac [Vidi]
188  ăńi   iată-ne   ево смо   ăńi1 ****
ăńi1 [akc. ăńi] (uzv.)
Rudna Glava [Vidi]
189  ăsta   ăsta   овај   ăsta (mn. ășća) ****
ăsta (mn. ășća) [akc. ăsta] (zam.)
Leskovo [Vidi]
190  ba   ba   не   ****
ba (part.)
Osnić [Vidi]
191  babaluk   băbăluc   бабалук   babaluk (mn. babaluś) ****[
babaluk (mn. babaluś) [akc. babaluk] (i. m.)
Rudna Glava [Vidi]
192  babĭașće   băbește   бапски   babĭașće ****[akc. babĭa
babĭașće [akc. babĭașće] (pril.)
Osnić [Vidi]
193  baća   bate   бити (се)   baća (ĭuo bat, ĭel baće) ****[akc. baća
baća (ĭuo bat, ĭel baće) [akc. baća] (gl. p. ref.)
Osnić [Vidi]
194  baga   băga   увлачити   baga (ĭuo bag, ĭel bagă) ****[akc. baga
baga (ĭuo bag, ĭel bagă) [akc. baga] (gl. p. ref.)
Osnić [Vidi]
195  bagat   băgat   увучен   bagat (bagată) (mn. bagaț, bagaće) ****[akc. b
bagat (bagată) (mn. bagaț, bagaće) [akc. bagat] (prid.)
Osnić [Vidi]
196  bagramĭarĭ   ?   багремар   bagramĭarĭ (mn. bagramĭarĭe) ****
bagramĭarĭ (mn. bagramĭarĭe) [akc. bagramĭarĭ] (i. m.)
Osnić [Vidi]
197  baklă   găleată   канта   baklă (mn. bakļe) ****
baklă (mn. bakļe) [akc. baklă] (i. ž.)
Klokočevac [Vidi]
198  balbańală   ?   батргање   balbańală (mn. balbańelurĭ) ****
balbańală (mn. balbańelurĭ) [akc. balbańală] (i. ž.)
Osnić [Vidi]
199  balbańi   vâlvâi   батргати се   balbańi (ĭuo balbańesk, ĭel balbańașće) ****
balbańi (ĭuo balbańesk, ĭel balbańașće) [akc. balbańi] (gl.)
Osnić [Vidi]
200  balbataĭe   bâlbătaie   пламен   balbataĭe (mn. balbatîăĭ) ****
balbataĭe (mn. balbatîăĭ) [akc. balbataĭe] (i. ž.)
Osnić [Vidi]
201  balțuit   bălţat   лабав   balțuit (balțuită) (mn. balțuiț, balțuiće) ****[akc. balțuit] (prid.)
balțuit (balțuită) (mn. balțuiț, balțuiće) [akc. balțuit] (prid.)
Osnić [Vidi]
202  balmažî   bălmăji   баљезгати   balmažî (ĭuo balmažîăsk, ĭel balmažîașće) ****
balmažî (ĭuo balmažîăsk, ĭel balmažîașće) [akc. balmažî] (gl. p.)
Osnić [Vidi]
203  baļaguos   băligos   убалеган   baļaguos (baļaguasă) (mn. baļaguoș, baļaguasă) ****
baļaguos (baļaguasă) (mn. baļaguoș, baļaguasă) [akc. baļaguos] (prid.)
Osnić [Vidi]
204  baļe   bale   бале   baļe ****
baļe [akc. baļe] (i. ž.)
Osnić [Vidi]
205  baļeguos   băligos   убалеган   ****
Rudna Glava [Vidi]
206  bańiuluĭ   pe bani   готовински   bańiuluĭ ****[akc. bańi
bańiuluĭ [akc. bańiuluĭ] (pril.)
Osnić [Vidi]
207  barbațîașće   bărbătește   мушкарачки   barbațîașće ****
barbațîașće [akc. barbațîașće] (pril.)
Osnić [Vidi]
208  barbari   bărăbari   изједначавати   ****
Osnić [Vidi]
209  barnă   barnă ?   неред   barnă (mn. bîărń) ****
barnă (mn. bîărń) [akc. barnă] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
210  basama   basama   ваљда   basama ****
basama [akc. basama] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
211  basanka   basama   ваљда   ****
Rudna Glava [Vidi]
212  baș   baș   баш   ****
baș (part.)
Rudna Glava [Vidi]
213  bataĭe   bătaie   туча   bataĭe (mn. batîăĭ) ****
bataĭe (mn. batîăĭ) [akc. bataĭe] (i. ž.)
Osnić [Vidi]
214  batut   bătut   истучен   batut (batută) (mn. batuț, batuće) ****[akc.
batut (batută) (mn. batuț, batuće) [akc. batut] (prid.)
Osnić [Vidi]
215  bažuokură   batjocură   шала   bažuokură (mn. bažuokurĭ) ****
bažuokură (mn. bažuokurĭ) [akc. bažuokură] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
216  bă   bă   бре   ****
(uzv.)
Brodica [Vidi]
217  bălțui   balţui   лабавити   bălțui (ĭuo ma bălțuĭ, ĭel sa bălțuĭe) ****
bălțui (ĭuo ma bălțuĭ, ĭel sa bălțuĭe) [akc. bălțui] (gl. p. ref.)
Tanda [Vidi]
218  bărbat   bărbat   муж   bărbat (mn. bărbaț) ****
bărbat (mn. bărbaț) [akc. bărbat] (i. m.)
Samarinovac [Vidi]
219  băstruit   ?   изгорен (од пламењаче)   băstruit (băstruită) (mn. băstruiț, băstruiće) ****
băstruit (băstruită) (mn. băstruiț, băstruiće) [akc. băstruit] (prid.)
Sige [Vidi]
220  bășka   bașca   обашка   bășka ****[akc. bășka] (pril.)
bășka [akc. bășka] (pril.)
Osnić [Vidi]
221  bășkașî   despărţi   одвојити   bășkașî (ĭuo ma bășkașîăsk, ĭel sa bășkașîașće) ****
bășkașî (ĭuo ma bășkașîăsk, ĭel sa bășkașîașće) [akc. bășkașî] (gl. p. ref.)
Osnić [Vidi]
222  bășkașît   despărţit   одељен   bășkașît (bășkașîtă) (mn. bășkașîț, bășkașîće) ****
bășkașît (bășkașîtă) (mn. bășkașîț, bășkașîće) [akc. bășkașît] (prid.)
Osnić [Vidi]
223  bećažî   beteji   разболети се   bećažî (ĭuo bećažîăsk, ĭel bećažîașće) ****
bećažî (ĭuo bećažîăsk, ĭel bećažîașće) [akc. bećažî] (gl. p. ref.)
Osnić [Vidi]
224  bekĭar   becher   бећар   bekĭar (mn. bekĭerĭ) ****
bekĭar (mn. bekĭerĭ) [akc. bekĭar] (i. m.)
Rudna Glava [Vidi]
225  belśim   poate   ваљда   belśim ****
belśim [akc. belśim] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
226  beļi   beli   белити   beļi (ĭuo beļiesk, ĭel beļiașće) ****
beļi (ĭuo beļiesk, ĭel beļiașće) [akc. beļi] (gl. p.)
Rudna Glava [Vidi]
227  beļit   belit   огуљен   beļit (beļită) (mn. beļiț, beļiće) ****[akc. beļit] (prid.)
beļit (beļită) (mn. beļiț, beļiće) [akc. beļit] (prid.)
Osnić [Vidi]
228  berbeśiuluĭ   berbecește   овновски   berbeśiuluĭ ****
berbeśiuluĭ [akc. berbeśiuluĭ] (pril.)
Osnić [Vidi]
229  bežînarĭ   băjenar   пребег   bežînarĭ (mn. bežînari) ****[akc
bežînarĭ (mn. bežînari) [akc. bežînarĭ] (i. m.)
Osnić [Vidi]
230  bibăi   dârdâi   бибати се   bibăi (ĭuo bibăĭ, ĭel bibăĭe) ****[akc. bibăi
bibăi (ĭuo bibăĭ, ĭel bibăĭe) [akc. bibăi] (gl. p. ref.)
Sige [Vidi]
231  biț   biţ   прамен   ****
biț (mn. biță, bițurĭ) (i. s.)
Osnić [Vidi]
232  bițui   ?   рашчупати (се)   bițui (ĭuo bițuĭ, ĭel bițuĭe) ****[akc. b
bițui (ĭuo bițuĭ, ĭel bițuĭe) [akc. bițui] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
233  bițuos   biţos   чупав   bițuos (bițuasă) (mn. bițuoș, bițuosă) ****
bițuos (bițuasă) (mn. bițuoș, bițuosă) [akc. bițuos] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
234  bińișor   binișor   пажљиво   bińișor ****
bińișor [akc. bińișor] (pril.)
Samarinovac [Vidi]
235  bișćală   căţea   кучка (пеј.)   bișćală (mn. bișćaļe) ****[
bișćală (mn. bișćaļe) [akc. bișćală] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
236  bișîkat   bășicat   мехурав   ****
Rudna Glava [Vidi]
237  bîksală   îmbîcseală   гужва   bîksală (mn. bîksălurĭ) ****
bîksală (mn. bîksălurĭ) [akc. bîksală] (i. ž.)
Osnić [Vidi]
238  bîksî   bâcsi   збијати (се)   bîksî (ĭuo bîksîăsk, ĭel bîksîașće) ****[akc. bîksî] (gl. p. ref.)
bîksî (ĭuo bîksîăsk, ĭel bîksîașće) [akc. bîksî] (gl. p. ref.)
Osnić [Vidi]
239  bîksît   bâcsit   збијен   bîksît (bîksîtă) (mn. bîksîț, bîksîće) ****[akc. b
bîksît (bîksîtă) (mn. bîksîț, bîksîće) [akc. bîksît] (prid.)
Osnić [Vidi]
240  bîlbîi   bâlbâi   буктети   bîlbîi (ĭuo bîlbîĭ, ĭel bîlbîĭe) ****
bîlbîi (ĭuo bîlbîĭ, ĭel bîlbîĭe) [akc. bîlbîi] (gl. n.)
Osnić [Vidi]
241  bîļegarĭ   băligar   балегариште   bîļegarĭ (mn. bîļegarĭe) ****
bîļegarĭ (mn. bîļegarĭe) [akc. bîļegarĭ] (i. s.)
Rudna Glava [Vidi]
242  bîrbari   bărăbari   изједначавати   bîrbari (ĭuo bîrbarĭesk, ĭel bîrbarĭașće) ****[akc. bîrbari] (gl. p. ref.)
bîrbari (ĭuo bîrbarĭesk, ĭel bîrbarĭașće) [akc. bîrbari] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
243  bîrbarĭală   nivelare   изједначавање   bîrbarĭală (mn. bîrbarĭaļе) ****[akc. bîrbarĭală] (i. ž.)
bîrbarĭală (mn. bîrbarĭaļе) [akc. bîrbarĭală] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
244  bîrbori   chinui (a)   мучити се   bîrbori (ĭuo ma bîrborĭesk, ĭel sî bîrborĭașće) ****[akc. bîr
bîrbori (ĭuo ma bîrborĭesk, ĭel sî bîrborĭașće) [akc. bîrbori] (gl. p. ref.)
Osnić [Vidi]
245  bîrborĭală   chin   мука   bîrborĭală (mn. bîrborĭelurĭ) ****[akc. bîrborĭa
bîrborĭală (mn. bîrborĭelurĭ) [akc. bîrborĭală] (i. ž.)
Osnić [Vidi]
246  bîrkai   bârcâi   бркати   bîrkai (ĭuo bîrkîĭ, ĭel bîrkîĭe) ****
bîrkai (ĭuo bîrkîĭ, ĭel bîrkîĭe) [akc. bîrkai] (gl.)
Rudna Glava [Vidi]
247  bîrkaĭală   bârcâială   бркање   bîrkaĭală (mn. bîrkaĭaļe) ****
bîrkaĭală (mn. bîrkaĭaļe) [akc. bîrkaĭală] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
248  bîrluog   bârlog   брлог   bîrluog (mn. bîrluaźe, bîrluogurĭ) ****[akc. br
bîrluog (mn. bîrluaźe, bîrluogurĭ) [akc. brluog] (i. m.)
Osnić [Vidi]
249  bîskîkara   băscăcăra   раскречити   bîskîkara (ĭuo bîskîkarĭeḑ, ĭel bîskîkarĭаșće) ****
bîskîkara (ĭuo bîskîkarĭeḑ, ĭel bîskîkarĭаșće) [akc. bîskîkara] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
250  bîșńală   bușeală   шикљање   bîșńală (mn. bîșńaļe, bîșńelurĭ) ****
bîșńală (mn. bîșńaļe, bîșńelurĭ) [akc. bîșńală] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
251  bît   băţ   штап   ****
bît (mn. bîće) (i. m.)
Osnić [Vidi]
252  bîtrîńață   bătrîneţe   старост   bîtrîńață ****
bîtrîńață [akc. bîtrîńață] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
253  bîtrîńi   bătrîni   старити   bîtrîńi (ĭuo bîtrîńiesk, ĭel bîtrîńiașće) ****[akc. bîtrîńi] (gl. nesvrš.)
bîtrîńi (ĭuo bîtrîńiesk, ĭel bîtrîńiașće) [akc. bîtrîńi] (gl. nesvrš.)
Rudna Glava [Vidi]
254  bîz!   bâz   бзз   ****
bîz! (uzv.)
Rudna Glava [Vidi]
255  bîzdîk   bâzdâc   укрућеност ?   bîzdîk (mn. bîzdîśe, bîzdîkurĭ) ****[akc. bîzdîk] (i. s.)
bîzdîk (mn. bîzdîśe, bîzdîkurĭ) [akc. bîzdîk] (i. s.)
Rudna Glava [Vidi]
256  bîzdîkai   bâzdâcâi ?   укрутити се ?   bîzdîkai (ĭuo bîzdîkîĭ, ĭel bîzdîkîĭе) ****[akc. bîzd
bîzdîkai (ĭuo bîzdîkîĭ, ĭel bîzdîkîĭе) [akc. bîzdîkai] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
257  bîzońală   bâzâială   зујање   bîzońală (mn. bîzońaļе) ****[akc. bîzońa
bîzońală (mn. bîzońaļе) [akc. bîzońală] (i. ž.) (onom.)
Rudna Glava [Vidi]
258  bĭestrîga   bestrâga   бестрага   bĭestrîga ****
bĭestrîga [akc. bĭestrîga] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
259  bĭeșîka   bășica   мехурати се   bĭeșîka (ĭuo ma bĭeșîkîĭ, ĭel sa bĭeșîkîĭе) ****[akc.
bĭeșîka (ĭuo ma bĭeșîkîĭ, ĭel sa bĭeșîkîĭе) [akc. bĭeșîka] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
260  bĭeșîkat   bășicat   мехурав   bĭeșîkat (bĭeșîkată) (mn. bĭeșîkaț, bĭeșîkaće) ****
bĭeșîkat (bĭeșîkată) (mn. bĭeșîkaț, bĭeșîkaće) [akc. bĭeșîkat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
261  blagă   blagă   благо   blagă (mn. blîăź) ****
blagă (mn. blîăź) [akc. blagă] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
262  blagu   blagă   благо   blagu ****[akc. blagu] (uzv.)
blagu [akc. blagu] (uzv.)
Rudna Glava [Vidi]
263  blańiu   pleoștit   даскаст   blańiu (blańiĭe) (mn. blańiĭ, blaniće) ****
blańiu (blańiĭe) (mn. blańiĭ, blaniće) [akc. blańiu] (prid.)
Tanda [Vidi]
264  bļau   bleau   тупав   bļau2 (bļaură) (mn. bļaurĭ, bļaure) ****[akc. bļau] (prid.) (pril.)
bļau2 (bļaură) (mn. bļaurĭ, bļaure) [akc. bļau] (prid.) (pril.)
Tanda [Vidi]
265  bobat   bobat ?   зрнат   bobat (bobată) (mn. bobaț, bobaće) ****[akc. bobat] (prid.)
bobat (bobată) (mn. bobaț, bobaće) [akc. bobat] (prid.)
Osnić [Vidi]
266  boboći   boboti   бубрити   boboći (ĭuo ma boboćiesk, ĭel sa boboćiașće) ****[akc. boboći] (gl. p. ref.
boboći (ĭuo ma boboćiesk, ĭel sa boboćiașće) [akc. boboći] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
267  boboruonț   boboronţ ?   грудвица   boboruonț (mn. boboruanță) ****[akc. boboruonț] (i. m.)
boboruonț (mn. boboruanță) [akc. boboruonț] (i. m.)
Osnić [Vidi]
268  boboșat   boboșat   заобљен   boboșat (boboșată) (mn. boboșaț, boboșaće) ****[akc. boboșat] (prid.)
boboșat (boboșată) (mn. boboșaț, boboșaće) [akc. boboșat] (prid.)
Osnić [Vidi]
269  bođikai   bodicăi   чепркати   bođikai (ĭuo bođikîĭ, ĭel bođikîĭe) ****
bođikai (ĭuo bođikîĭ, ĭel bođikîĭe) [akc. bođikai] (gl.)
Rudna Glava [Vidi]
270  Bogovĭan   Bogovean   Боговинац   Bogovĭan (Bogovĭană) (mn. Bogovĭań, Bogovĭańe) ****[akc. Bogovĭan] (i. m.)
Bogovĭan (Bogovĭană) (mn. Bogovĭań, Bogovĭańe) [akc. Bogovĭan] (i. m.)
Bogovina [Vidi]
271  boĭerĭașće   boierește   бојарски   boĭerĭașće ****
boĭerĭașće [akc. boĭerĭașće] (pril.)
Osnić [Vidi]
272  bolboĭat   bolboĭát   буљав   bolboĭat (bolboĭată) (mn. bolboĭaț, bolboĭaťе) ****
bolboĭat (bolboĭată) (mn. bolboĭaț, bolboĭaťе) [akc. bolboĭat] (prid.)
Manastirica, Kladovo [Vidi]
273  bolborosî   bolborosi   клокотати   bolborosî (ĭuo bolborosîăsk, ĭel bolborosîașće) ****[akc. bolborosî] (gl. p. ref.)
bolborosî (ĭuo bolborosîăsk, ĭel bolborosîașće) [akc. bolborosî] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
274  bolboruos   boldoros ?   бодљаст   ****
Rudna Glava [Vidi]
275  boldorĭel   boldorel ?   бодљаст (дем.)   boldorĭel (boldorĭală) (mn. boldorĭeĭ, boldorĭaļe) ****[akc
boldorĭel (boldorĭală) (mn. boldorĭeĭ, boldorĭaļe) [akc. boldorĭel] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
276  boldoruos   boldoros ?   бодљаст   boldoruos (boldoruasă) (mn. boldoruoș, boldoruasă) ****[akc
boldoruos (boldoruasă) (mn. boldoruoș, boldoruasă) [akc. boldoruos] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
277  bolđi   boldi   подбадати   bolđi (ĭuo bolđesk,ĭel bolđașće, ) ****
bolđi (ĭuo bolđesk,ĭel bolđașće, ) [akc. bolđi] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
278  boļi   boli   боловати   boļi (ĭuo boļesk, ĭel boļașće) ****
boļi (ĭuo boļesk, ĭel boļașće) [akc. boļi] (gl. n.)
Osnić [Vidi]
279  bonkonuos   boancă   гломазан   bonkonuos (bonkonuasă) (mn. bonkonuoș, bonkonuosă) ****[akc
bonkonuos (bonkonuasă) (mn. bonkonuoș, bonkonuosă) [akc. bonkonuos] (prid.)
Sige [Vidi]
280  borfańală   borfăială   преметачина   borfańală (mn. borfańelurĭ) ****
borfańală (mn. borfańelurĭ) [akc. borfańală] (i. ž.)
Osnić [Vidi]
281  borfańi   borfăi   преметати   borfańi (ĭuo borfańesk, ĭel bоrfańașće) ****
borfańi (ĭuo borfańesk, ĭel bоrfańașće) [akc. borfańi] (gl. p.)
Osnić [Vidi]
282  borîndai   cotrobăi   претурати   borîndai (ĭuo borîndĭĭ, ĭel borîndîĭe) ****[akc. bor
borîndai (ĭuo borîndĭĭ, ĭel borîndîĭe) [akc. borîndai] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
283  borîndaĭală   cotrobăială   преметачина   borîndaĭală (mn. borîndaĭaļe) ****[akc. bo
borîndaĭală (mn. borîndaĭaļe) [akc. borîndaĭală] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
284  borkonat   borcănat   бокаст   borkonat (borkonată) (mn. borkonaț, borkonaće) ****
borkonat (borkonată) (mn. borkonaț, borkonaće) [akc. borkonat] (prid.)
Osnić [Vidi]
285  botoruog   botorog   тупав   botoruog (botoruagă) (mn. botoruoź, botoruaźe) ****
botoruog (botoruagă) (mn. botoruoź, botoruaźe) [akc. botoruog] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
286  botoșa   toci (a)   тупити   botoșa (ĭuo botoșîăḑ, ĭel botoșaḑă) ****
botoșa (ĭuo botoșîăḑ, ĭel botoșaḑă) [akc. botoșa] (gl. p.)
Osnić [Vidi]
287  botoșat   bont   туп   botoșat (botoșată) (mn. botoșaț, botoșaće) ****[akc. botoșat] (prid.)
botoșat (botoșată) (mn. botoșaț, botoșaće) [akc. botoșat] (prid.)
Osnić [Vidi]
288  botuos   botos   њушкаст   botuos (botuasă) (mn. botuoș, botuasă) ****
botuos (botuasă) (mn. botuoș, botuasă) [akc. botuos] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
289  boťeza   boteza   крстити (се)   boťeza (ĭo boťez, ĭel boťază) ****
boťeza (ĭo boťez, ĭel boťază) [akc. boťeza] (gl. p. ref.)
Samarinovac [Vidi]
290  Brestouț   Brestovăţ   Брестовац   Brestouț ****
Brestouț [akc. Brestouț] (i. m.)
Osnić [Vidi]
291  Brestovĭan   Brestovean   Брестовљанин   Brestovĭan, Brestovĭană (mn. Brestovĭań, Bresovĭańe) ****
Brestovĭan, Brestovĭană (mn. Brestovĭań, Bresovĭańe) [akc. Brestovĭan] (i. m.)
Osnić [Vidi]
292  brĭaz   breaz   шарен   brĭaz (brĭază) (mn. brĭež, brĭază) ****[akc. brĭaz] (prid.)
brĭaz (brĭază) (mn. brĭež, brĭază) [akc. brĭaz] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
293  brođală   brodeală   погађање   brođală (mn. brođaļе) ****[
brođală (mn. brođaļе) [akc. bruđală] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
294  brođi   brodi   погодити   brođi (ĭuo brođiesk, ĭel brođiașće) ****[akc. brođi] (gl.)
brođi (ĭuo brođiesk, ĭel brođiașće) [akc. brođi] (gl.)
Rudna Glava [Vidi]
295  bruśi   bruci   пробадати   bruśi (ĭuo brușesk, ĭel bruśașće) ****
bruśi (ĭuo brușesk, ĭel bruśașće) [akc. bruśi] (gl. p.)
Osnić [Vidi]
296  bualkă   ?   млако   bualkă ****
bualkă [akc. bualkă] (prid.)
Samarinovac [Vidi]
297  buf!   buf   буф   ****
buf! (uzv.)
Rudna Glava [Vidi]
298  bufńi   bufni   хуктати   bufńi (ĭuo bufńesk, ĭel bufńаșće) ****
bufńi (ĭuo bufńesk, ĭel bufńаșće) [akc. bufńi] (gl.)
Osnić [Vidi]
299  bufńitură   bufnitură   хука   bufńitură (mn. bufńiturĭ) ****
bufńitură (mn. bufńiturĭ) [akc. bufńitură] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
300  Bugariĭa   Bulgaria   Бугарска   Bugariĭa ****[akc. Bugar
Bugariĭa [akc. Bugariĭa] (i. ž.)
Osnić [Vidi]
301  bugarĭașće   ?   бугарски   bugarĭașće ****
bugarĭașće [akc. bugarĭașće] (pril.)
Osnić [Vidi]
302  bugarĭesk   bulgăresc   бугарски   bugarĭesk (bugarĭaskă) (mn. bugarĭeșć) ****[akc
bugarĭesk (bugarĭaskă) (mn. bugarĭeșć) [akc. bugarĭesk] (prid.)
Osnić [Vidi]
303  bukļuk   bucluc   боклук   bukļuk (mn. bukļukurĭ) ****[
bukļuk (mn. bukļukurĭ) [akc. bukļuk] (i. s.)
Rudna Glava [Vidi]
304  Buļuoț   Bulioţ   Бољевац   Buļuoț ****
Buļuoț [akc. Buļuoț] (i. m.)
Osnić [Vidi]
305  bun   bun   добар   ****
bun (bună) (mn. buń, buńe) 1. (prid.)
Sige [Vidi]
306  bunăsama   bunăseamă   обазриво   bunăsamа ****[akc. bunăsama] (pril.)
bunăsamа [akc. bunăsama] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
307  buoișće   boiște   бојиште   buoișće (mn. buoișć) ****[akc. buoișće] (i. ž.)
buoișće (mn. buoișć) [akc. buoișće] (i. ž.)
Crnajka [Vidi]
308  buold   bold   бодља   buold (mn. buolduri, buolđe) ****
buold (mn. buolduri, buolđe) [akc. buold] (i. m.)
Rudna Glava [Vidi]
309  Buolđa   Bolda   Болџа   Buolđa ****
Buolđa [akc. Buolđa] (i. m.)
Rudna Glava [Vidi]
310  burćikanuos   burduhănos   трбушаст   burćikanuos (burćikanuasă) (mn. burćikanuoș, burćikanuasă) ****
burćikanuos (burćikanuasă) (mn. burćikanuoș, burćikanuasă) [akc. burćikanuos] (prid.)
Osnić [Vidi]
311  buskofi   boscofi ?   мрљати   buskofi (ĭuo buskofĭesk, ĭel buskofĭașće) ****[akc. buskofi] (gl. p. ref.)
buskofi (ĭuo buskofĭesk, ĭel buskofĭașće) [akc. buskofi] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
312  buskofĭală   boscofeală ?   мрља   buskofĭală (mn. buskofĭaļе) ****[akc.
buskofĭală (mn. buskofĭaļе) [akc. buskofĭală] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
313  buturi   buturi ?   набасати   buturi (ĭuo buturĭesk, ĭel buturiĭașće, ) ****
buturi (ĭuo buturĭesk, ĭel buturiĭașće, ) [akc. buturi] (gl.)
Osnić [Vidi]
314  bužuoń   ţâșnitură   млаз   bužuoń (mn. bužuańe) ****
bužuoń (mn. bužuańe) [akc. bužuoń] (i. m.)
Sige [Vidi]
315  țak!   ţac!   цак!   ****
țak! (uzv.)
Leskovo [Vidi]
316  țambalău   tămbălău   гужва   țambalău (mn. țambalăĭ) ****
țambalău (mn. țambalăĭ) [akc. țambalău] (i. s.)
Tanda [Vidi]
317  țangiu   ţantoș   кицош   țangiu (mn. țangiĭ) ****
țangiu (mn. țangiĭ) [akc. țangiu] (i. m.)
Rudna Glava [Vidi]
318  țapiș   ţăpiș   усправан   țapiș (țapișă) (mn. țapiș) ****
țapiș (țapișă) (mn. țapiș) [akc. țapiș] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
319  țapîn   ţeapăn   снажан   țapîn (țapînă) (mn. țapiń, țapińe) ****[akc. țapîn] (prid.)
țapîn (țapînă) (mn. țapiń, țapińe) [akc. țapîn] (prid.)
Osnić [Vidi]
320  țapuos   ţepos   бодљикав   țapuos (țapuasă) (mn. țapuoș, țapuasă) ****
țapuos (țapuasă) (mn. țapuoș, țapuasă) [akc. țapuos] (prid.)
Osnić [Vidi]
321  țaruș   ţăruș   шиљак   țaruș (mn. țarușurĭ) ****
țaruș (mn. țarușurĭ) [akc. țaruș] (i. m.)
Osnić [Vidi]
322  țaurikă   tub   чаура   țaurikă (mn. țauriś) ****[akc.
țaurikă (mn. țauriś) [akc. țaurikă] (i. ž.)
Osnić [Vidi]
323  țălui   ?   лајати   țălui (ĭuo țăluĭesk, ĭel țăluĭașće) ****[akc. țălui] (gl.)
țălui (ĭuo țăluĭesk, ĭel țăluĭașće) [akc. țălui] (gl.)
Leskovo [Vidi]
324  țăvuakă   ţeavoacă   цевчина   țăvuakă (mn. țăvuaśe) ****
țăvuakă (mn. țăvuaśe) [akc. țăvuaśe] (i. ž.)
Tanda [Vidi]
325  țîgańesk   ţiganesc   ромски   țîgańesk (țîgańaskă) (mn. țîgańeșć) ****
țîgańesk (țîgańaskă) (mn. țîgańeșć) [akc. țîgańesk] (prid.)
Osnić [Vidi]
326  țîĭe   ţie   теби   țîĭe ****
țîĭe [akc. țîĭe] (zam.)
Osnić [Vidi]
327  țîmpuri   ţămpori   сумпорисати   țîmpuri (ĭuo țîmpurĭesk, ĭel țîmpurĭașće) ****[akc. țîmpuri] (gl.)
țîmpuri (ĭuo țîmpurĭesk, ĭel țîmpurĭașće) [akc. țîmpuri] (gl.)
Osnić [Vidi]
328  țîntă   cent   цент   țîntă (mn. țînturĭ) ****[a
țîntă (mn. țînturĭ) [akc. țîntă] (i. ž.)
Osnić [Vidi]
329  țîńa   ţinea   држати   țîńa (ĭuo țîn, ĭel țîńe) ****[akc. țîńa] (gl.)
țîńa (ĭuo țîn, ĭel țîńe) [akc. țîńa] (gl.)
Osnić [Vidi]
330  țîońală   ?   цијукање   țîońală (mn. țîońaļе) ****[
țîońală (mn. țîońaļе) [akc. țîońală] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
331  țîpeńiĭe   ţepenie   јачина   țîpeńiĭe (mn. țîpeńiĭ) ****
țîpeńiĭe (mn. țîpeńiĭ) [akc. țîpeńiĭe] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
332  țîperig   nișadăr   нишадор   țîperig ****
țîperig [akc. țîperig] (i. m.)
Osnić [Vidi]
333  țîporaz   ?   бодљика   țîporaz (mn. țîporază) ****[akc. țîporaz] (i. m.)
țîporaz (mn. țîporază) [akc. țîporaz] (i. m.)
Osnić [Vidi]
334  țîr!   ţâr   црр!   ****
țîr! (uzv.)
Rudna Glava [Vidi]
335  țîrai   ţârâi   звецкати   țîrai (ĭuo țîrîi, ĭel țîrîĭe) ****[akc. țîrai] (gl. p.)
țîrai (ĭuo țîrîi, ĭel țîrîĭe) [akc. țîrai] (gl. p.)
Rudna Glava [Vidi]
336  țîraĭală   ţârâială   звецкање   țîraĭală (mn. țîraĭaļe) ****[akc. țîraĭală] (i. ž.)
țîraĭală (mn. țîraĭaļe) [akc. țîraĭală] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
337  țîră   ţâră   мало   țîră ****
țîră [akc. țîră] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
338  Ţîrnaĭka   Ţârnaica   Црнајка   Țîrnaĭka (mn. Țîrnăĭś) ****
Țîrnaĭka (mn. Țîrnăĭś) [akc. Țîrnaĭka] (i. ž.)
Crnajka [Vidi]
339  țîș!   ţâș ?   шик!   ****
țîș! (uzv.)
Rudna Glava [Vidi]
340  țîșńi   ţâșni   шикљати   țîșńi (ĭuo țîșńesk, ĭel țîșńașće) ****
țîșńi (ĭuo țîșńesk, ĭel țîșńașće) [akc. țîșńi] (gl.)
Osnić [Vidi]
341  țîșńitură   ţâșnitură   млаз   țîșńitură (mn. țîșńiturĭ) ****
țîșńitură (mn. țîșńiturĭ) [akc. țîșńitură] (i. ž.)
Osnić [Vidi]
342  țîu!   ţiu   циу!   ****
țîu! (uzv.)
Rudna Glava [Vidi]
343  țof!   ţof ?   шљап!   ****
țof! (uzv.)
Rudna Glava [Vidi]
344  țofai   tofăi   шљапати   țofai (ĭuo țuofîĭ, ĭel țuofîĭe) ****
țofai (ĭuo țuofîĭ, ĭel țuofîĭe) [akc. țofai] (gl.)
Rudna Glava [Vidi]
345  țofaĭală   ?   шљапкање   țofaĭală (mn. țofaĭelurĭ) ****
țofaĭală (mn. țofaĭelurĭ) [akc. țofaĭală] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
346  țug   ţug   промаја   ****
țug (mn. țugurĭ) (i. s.)
Rudna Glava [Vidi]
347  țuguĭat   ţuguiat   истањен   țuguĭat (țuguĭată) (mn. țuguĭaț, țuguĭaće) ****[akc. țuguĭat] (prid.)
țuguĭat (țuguĭată) (mn. țuguĭaț, țuguĭaće) [akc. țuguĭat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
348  țup   ţup   цуп   ****
țup (uzv.)
Rudna Glava [Vidi]
349  țupai   ţupăi   цупкати   țupai (ĭuo țupîĭ, ĭel țupîĭe) ****[akc.
țupai (ĭuo țupîĭ, ĭel țupîĭe) [akc. țupai] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
350  țupaĭală   ţopăială   цупкање   țupaĭală (mn. țupaĭelurĭ) ****
țupaĭală (mn. țupaĭelurĭ) [akc. țupaĭală] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
351  țurik!   ţuruc!   цурик!   țurik! ****
țurik! [akc. țurik!] (uzv.)
Rudna Glava [Vidi]
352  čină   cină   вече   čină (mn. čiń) ****
čină (mn. čiń) [akc. čină] (i. ž.)
Samarinovac [Vidi]
353  ća   cea   ћа   ****
ća (uzv.)
Osnić [Vidi]
354  ćekĭar   cicar   шикара   ćekĭar (mn. ćekĭarurĭ) ****[
ćekĭar (mn. ćekĭarurĭ) [akc. ćekĭar] (i. m.)
Osnić [Vidi]
355  ćesala   cesala   тимарити   ćesala (ĭuo ćesîăl, ĭel ćasîlă) ****[akc.
ćesala (ĭuo ćesîăl, ĭel ćasîlă) [akc. ćesala] (gl. p.)
Osnić [Vidi]
356  ćesalat   ţesălat   истимарен   ćesalat (ćesalată) (mn. ćesalaț, ćesalaće) ****[akc.
ćesalat (ćesalată) (mn. ćesalaț, ćesalaće) [akc. ćesalat] (prid.)
Osnić [Vidi]
357  ćeșî   teși   искосити   ćeșî (ĭuo ćeșîăsk, ĭel ćeșîașće) ****
ćeșî (ĭuo ćeșîăsk, ĭel ćeșîașće) [akc. ćeșî] (gl. p.)
Osnić [Vidi]
358  ćeșît   teșit   искошен   ćeșît (ćeșîtă) (mn. ćeșîț, ćeșîće) ****[akc. će
ćeșît (ćeșîtă) (mn. ćeșîț, ćeșîće) [akc. ćeșît] (prid.)
Osnić [Vidi]
359  ćeșîtură   teșitură   косина   ćeșîtură (mn. ćeșîturĭ) ****[akc.
ćeșîtură (mn. ćeșîturĭ) [akc. ćeșîtură] (i. ž.)
Osnić [Vidi]
360  ćigori   tigori   оскудевати   ćigori (ĭuo ćigorĭesk, ĭel ćigorĭașće) ****
ćigori (ĭuo ćigorĭesk, ĭel ćigorĭașće) [akc. ćigori] (gl.)
Rudna Glava [Vidi]
361  ćigoriĭe   tigorie   немаштина   ćigoriĭe (mn. ćigoriĭ) ****
ćigoriĭe (mn. ćigoriĭ) [akc. ćigoriĭe] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
362  ćik   tic   шиљак   ****
ćik (mn. ćikurĭ) (i. s.)
Osnić [Vidi]
363  ćikai   ciuguli   кљуцати   ćikai (ĭuo ćikîĭ, ĭel ćikîĭe) ****[akc. ćikai] (gl. p.)
ćikai (ĭuo ćikîĭ, ĭel ćikîĭe) [akc. ćikai] (gl. p.)
Osnić [Vidi]
364  ćimp   timp   време   ćimp (mn. ćimpi) ****
ćimp (mn. ćimpi) [akc. ćimp] (i. m.)
Osnić [Vidi]
365  ćimpuriu   timpuriu   ран   ćimpuriu (ćimpuriĭe) (mn. ćimpuriĭ, ćimuriĭe) ****[
ćimpuriu (ćimpuriĭe) (mn. ćimpuriĭ, ćimuriĭe) [akc. ćimpuriu] (prid.)
Osnić [Vidi]
366  ćińeriș   tineret   омладина   ćińeriș (mn. ćińerișurĭ) ****[akc. ć
ćińeriș (mn. ćińerișurĭ) [akc. ćińeriș] (i. m.)
Osnić [Vidi]
367  ćipsă   alaun   стипса   ćipsă (mn. ćipsurĭ) ****[a
ćipsă (mn. ćipsurĭ) [akc. ćipsă] (i. ž.)
Osnić [Vidi]
368  ćistî   cisti   чистити   ćistî (ĭuo ćistîăsk, ĭel ćistîașće) ****[akc. ćistî] (gl. p. ref.)
ćistî (ĭuo ćistîăsk, ĭel ćistîașće) [akc. ćistî] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
369  ćistît   cistât   чишћење   ćistît1 (mn. ćistîturĭ) ****[akc. ćistît] (i. s.)
ćistît1 (mn. ćistîturĭ) [akc. ćistît] (i. s.)
Rudna Glava [Vidi]
370  ćistît   cistât   чист   ćistît2 (ćistîtă) (mn. ćistîț, ćistîće) ****
ćistît2 (ćistîtă) (mn. ćistîț, ćistîće) [akc. ćistît] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
371  ćistuoćiță   cistociţă   чистачица   ćistuoćiță (mn. ćistuoćiț) ****
ćistuoćiță (mn. ćistuoćiț) [akc. ćistuoćiță] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
372  ćivală   tiveală   поруб   ćivală (mn. ćivĭaļe) ****
ćivală (mn. ćivĭaļe) [akc. ćivală] (i. ž.)
Osnić [Vidi]
373  ćivi   tivi   порубити   ćivi (ĭuo ćivĭesk, ĭel ćivĭașće) ****
ćivi (ĭuo ćivĭesk, ĭel ćivĭașće) [akc. ćivi] (gl. p.)
Osnić [Vidi]
374  ćivitură   tivitură   шав   ćivitură (mn. ćiviturĭ) ****
ćivitură (mn. ćiviturĭ) [akc. ćivitură] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
375  ćiz   tiz   имењак   ****
ćiz (mn. ćiž) (i. m.)
Osnić [Vidi]
376  ćokńală   ciocneală   чукање   ćokńală (mn. ćokńaļe) ****[
ćokńală (mn. ćokńaļe) [akc. ćokńală] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
377  ćokńi   ciokni   чукнути   ćokńi (ĭuo ćokńesk, ĭel ćokńașće) ****[akc. ćokńi] (gl. p. ref.) (svrš.)
ćokńi (ĭuo ćokńesk, ĭel ćokńașće) [akc. ćokńi] (gl. p. ref.) (svrš.)
Rudna Glava [Vidi]
378  ćokńit   ciocnit   учукан   ćokńit (ćokńită) (mn. ćokńiț, ćokńiće) ****
ćokńit (ćokńită) (mn. ćokńiț, ćokńiće) [akc. ćokńit] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
379  ćokńitură   ciocnitură   оштећење   ćokńitură (mn. ćokńiturĭ) ****
ćokńitură (mn. ćokńiturĭ) [akc. ćokńitură] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
380  ću!   ciu! ?   ту!   ****
ću! (uzv.)
Leskovo [Vidi]
381  ćuakńit   ciocnet   чукањ   ćuakńit (mn. ćuakńiće) ****[akc. ćuakńit] (i. s.)
ćuakńit (mn. ćuakńiće) [akc. ćuakńit] (i. s.)
Rudna Glava [Vidi]
382  ćuok   cioc   футрола   ćuok3 (mn. ćuokurĭ) ****
ćuok3 (mn. ćuokurĭ) [akc. ćuok] (i. s.)
Rudna Glava [Vidi]
383  da   da   да   ****
da1 (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
384  da   da   дати   ****
da2 (ĭuo dau, ĭel dîă) (gl.)
Rudna Glava [Vidi]
385  dațîĭe   dare   дација   dațîĭe (mn. dîățîĭ) ****
dațîĭe (mn. dîățîĭ) [akc. dațîĭe] (i. ž.)
Osnić [Vidi]
386  dadauorĭ   ?   дадаори   dadauorĭ ****[akc. dadau
dadauorĭ [akc. dadauorĭ] (i. m.)
Osnić [Vidi]
387  daĭnai   dăinai   љуљати   daĭnai (ĭuo dîăĭnîĭ, ĭel dîăĭnîĭe) ****[akc. daĭnai] (gl. p. ref.)
daĭnai (ĭuo dîăĭnîĭ, ĭel dîăĭnîĭe) [akc. daĭnai] (gl. p. ref.)
Osnić [Vidi]
388  dakum   dacum   дакако   dakum ****[akc. dakum] (pril.)
dakum [akc. dakum] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
389  damă   ?   мица   damă (mn. damĭe) ****
damă (mn. damĭe) [akc. damă] (i. ž.)
Osnić [Vidi]
390  danaśi   dănaci ?   момковати   danaśi (ĭuo danaśesk, ĭel danaśașće) ****
danaśi (ĭuo danaśesk, ĭel danaśașće) [akc. danaśi] (gl. n.)
Osnić [Vidi]
391  dangubi   ?   дангубити   dangubi (ĭuo dangubĭesk, ĭel dangubĭașće) ****[akc. dangubi] (gl.)
dangubi (ĭuo dangubĭesk, ĭel dangubĭașće) [akc. dangubi] (gl.)
Osnić [Vidi]
392  dar   dar   дал   ****
dar1 (vez.) (part.)
Rudna Glava [Vidi]
393  darĭe   dare   давање   darĭe (mn. dîărĭ) ****
darĭe (mn. dîărĭ) [akc. darĭe] (i. ž.)
Osnić [Vidi]
394  daruit   dăruit   дарован   daruit (daruită) (mn. daruiț, daruiće) ****
daruit (daruită) (mn. daruiț, daruiće) [akc. daruit] (prid.)
Osnić [Vidi]
395  datoriĭe   datorie   дуг   datoriĭe (mn. datoriĭ) ****[ak
datoriĭe (mn. datoriĭ) [akc. datoriĭe] (i. ž.)
Osnić [Vidi]
396  datuorĭ   dator   дужан   datuorĭ (datuarĭe) (mn. datuorĭ, datuarĭe) ****
datuorĭ (datuarĭe) (mn. datuorĭ, datuarĭe) [akc. datuorĭ] (prid.)
Osnić [Vidi]
397  datuorńik   datornic   дужник   datuorńik (mn. datuorńiś) ****
datuorńik (mn. datuorńiś) [akc. datuorńik] (i. m.)
Rudna Glava [Vidi]
398  dăĭnăitură   ?   љуљање   dăĭnăitură (mn. dăĭnăiturĭ) ****[akc. dăĭnăitură] (i. ž.)
dăĭnăitură (mn. dăĭnăiturĭ) [akc. dăĭnăitură] (i. ž.)
Leskovo [Vidi]
399  dăparțîme   departare   удаљеност   dăparțîme (mn. dăparțîmĭ) ****
dăparțîme (mn. dăparțîmĭ) [akc. dăparțîme] (i. ž.)
Ranovac [Vidi]
400  dărui   dărui   даровати   dărui (ĭuo dîăruĭ, ĭel dîăruĭе) ****
dărui (ĭuo dîăruĭ, ĭel dîăruĭе) [akc. dărui] (gl. p.)
Rudna Glava [Vidi]
401  dăruit   dăruit   дарован   dăruit (dăruită) (mn. dăruiț, dăruiće) ****
dăruit (dăruită) (mn. dăruiț, dăruiće) [akc. dăruit] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
402  dăspră   despre   по   dăspră ****
dăspră [akc. dăspră] (predl.)
Đurakovo [Vidi]
403  dinarĭ   dinar   динар   dinarĭ (mn. dinarĭ) ****
dinarĭ (mn. dinarĭ) [akc. dinarĭ] (i. m.)
Rudna Glava [Vidi]
404  dîrai   târâ   стругати   dîrai (ĭuo dîrîĭ, ĭel dîrîĭe) ****
dîrai (ĭuo dîrîĭ, ĭel dîrîĭe) [akc. dîrai] (gl.)
Osnić [Vidi]
405  dîră   dâră   бразда   dîră (mn. dîrĭe) ****
dîră (mn. dîrĭe) [akc. dîră] (i. ž.)
Osnić [Vidi]
406  dîrdai   dârdâi   дрхтати   dîrdai (ĭuo dîrdîĭ, ĭel dîrdîĭe) ****
dîrdai (ĭuo dîrdîĭ, ĭel dîrdîĭe) [akc. dîrdai] (gl.)
Osnić [Vidi]
407  dîrî   atinge   дирати   dîrî (ĭuo dîrîăsk, ĭel dîrîașće) ****[akc. dîrî
dîrî (ĭuo dîrîăsk, ĭel dîrîașće) [akc. dîrî] (gl.)
Osnić [Vidi]
408  dîrpeļit   dârpelit   одран   dîrpeļit (dîrpeļită) (mn. dîrpeļiț, dîrpeļiće) ****
dîrpeļit (dîrpeļită) (mn. dîrpeļiț, dîrpeļiće) [akc. dîrpeļit] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
409  dîrpońa   dârponia   гребати   dîrpońa (ĭuo dîrpuon, ĭel dîrpuańe) ****[akc. dîrpońa
dîrpońa (ĭuo dîrpuon, ĭel dîrpuańe) [akc. dîrpońa] (gl.)
Rudna Glava [Vidi]
410  dîskaļiesk   dăscălesc   учитељски   dîskaļiesk ****
dîskaļiesk [akc. dîskaļiesk] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
411  dîskaļiĭe   dăscălie   учитељевање   dîskaļiĭe ****
dîskaļiĭe [akc. dîskaļiĭe] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
412  dîsžgina   desghina   расцепити (се)   dîsžgina (ĭuo ma dîsžgin, ĭel sa dîsžgină) ****[akc. dîsžgina] (gl. p. ref.)
dîsžgina (ĭuo ma dîsžgin, ĭel sa dîsžgină) [akc. dîsžgina] (gl. p. ref.)
Sige [Vidi]
413  dîtori   datori   дуговати   dîtori (ĭuo dîtorĭesk, ĭel dîtorĭașće) ****
dîtori (ĭuo dîtorĭesk, ĭel dîtorĭașće) [akc. datori] (gl.)
Rudna Glava [Vidi]
414  do-   do-   до-   ****
do- (pref.)
Rudna Glava [Vidi]
415  doaḑăśiļa   douăzecilea   двадесети   doaḑăśiļa ****[akc. doaḑăśiļa] (br.)
doaḑăśiļa [akc. doaḑăśiļa] (br.)
Rudna Glava [Vidi]
416  doaźuns   doaźuns   доспео   doaźuns (doaźunsă) (mn. doaźunș, doaźunsă) ****
doaźuns (doaźunsă) (mn. doaźunș, doaźunsă) [akc. doaźuns] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
417  doaźunźa   ajunge   достићи   doaźunźa (ĭuo doaźung, ĭel doaźunźe) ****
doaźunźa (ĭuo doaźung, ĭel doaźunźe) [akc. doaźunźa] (gl.)
Rudna Glava [Vidi]
418  dobarît   doborât   скинут   dobarît (dobarîtă) (mn. dobarîț, dobarîće) ****
dobarît (dobarîtă) (mn. dobarîț, dobarîće) [akc. dobarît] (prid.)
Osnić [Vidi]
419  dobîndă   dobândă   добитак   dobîndă (mn. dobînḑ) ****[akc. dobîndă] (i. ž.)
dobîndă (mn. dobînḑ) [akc. dobîndă] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
420  dobînđi   dobândi   добити   dobînđi (ĭuo dobînđiesk, ĭel dobînđiașće) ****[akc. dobînđi] (gl.)
dobînđi (ĭuo dobînđiesk, ĭel dobînđiașće) [akc. dobînđi] (gl.)
Rudna Glava [Vidi]
421  dobînđit   dobândit   добијен   dobînđit (dobînđită) (mn. dobînđiț, dobînđiće) ****
dobînđit (dobînđită) (mn. dobînđiț, dobînđiće) [akc. dobînđit] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
422  dobļinguos   doblingos   необрађен   dobļinguos (dobļinguasă) (mn. dobļinguoș, dobļinguasă) ****
dobļinguos (dobļinguasă) (mn. dobļinguoș, dobļinguasă) [akc. dobļinguos] (prid.)
Tanda [Vidi]
423  Dobropoļan   Dobropolean   Добропољанин   Dobropoļan (mn. Dobropoļeń) (ž. r. Dobropoļană) ****
Dobropoļan (mn. Dobropoļeń) (ž. r. Dobropoļană) [akc. Dobropoļan] (i. m.)
Dobro Polje [Vidi]
424  Dobropuoļa   Dobropolie   Добро Поље   Dobropuoļa ****
Dobropuoļa [akc. Dobropuoļa] (i. ž.)
Dobro Polje [Vidi]
425  doda   deda   навикнути (се)   doda (ĭuo ma dodau, ĭel sî dodîă) ****
doda (ĭuo ma dodau, ĭel sî dodîă) [akc. doda] (gl. p. ref.)
Osnić [Vidi]
426  dodrĭan   ?   отпадак   dodrĭan (mn. dodrĭanurĭ) ****
dodrĭan (mn. dodrĭanurĭ) [akc. dodrĭan] (i. m.)
Osnić [Vidi]
427  dogaći   dogaci   довршити   dogaći (ĭuo dogaćiesk, ĭel dogaćiașće) ****
dogaći (ĭuo dogaćiesk, ĭel dogaćiașće) [akc. dogaći] (gl. p.)
Rudna Glava [Vidi]
428  dogaćit   dogacit   довршен   dogaćit (dogaćită) (mn. dogaćiț, dogaćiće) ****[akc. dogaćit] (prid.)
dogaćit (dogaćită) (mn. dogaćiț, dogaćiće) [akc. dogaćit] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
429  dop   dop   чеп   ****
dop (mn. dopurĭ) (i. m.)
Samarinovac [Vidi]
430  doplaći   doplăti   доплатити   doplaći (ĭuo doplaćiesk, ĭel doplaćiașće) ****
doplaći (ĭuo doplaćiesk, ĭel doplaćiașće) [akc. doplaći] (gl.)
Rudna Glava [Vidi]
431  doplaćit   doplătit   доплаћен   doplaćit (doplaćită) (mn. doplaćiț, doplaćiće) ****[akc. doplaćit] (prid.)
doplaćit (doplaćită) (mn. doplaćiț, doplaćiće) [akc. doplaćit] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
432  dor   doar   ваљда   ****
dor (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
433  dorîngat   transversal ?   попречан   dorîngat (dorîngată) (mn. dorîngaț, dorîngaće) ****
dorîngat (dorîngată) (mn. dorîngaț, dorîngaće) [akc. dorîngat] (prid.)
Osnić [Vidi]
434  dostorî   dostorî   довршити   dostorî (ĭuo dostorîăsk, ĭel dostorîașće) ****[akc. dostorî] (gl.)
dostorî (ĭuo dostorîăsk, ĭel dostorîașće) [akc. dostorî] (gl.)
Jasikovo [Vidi]
435  dovadă   dovadă   доказ   dovadă (mn. dovĭađe) ****
dovadă (mn. dovĭađe) [akc. dovadă] (i. ž.)
Osnić [Vidi]
436  dovađi   dovedi   доказати   dovađi (ĭuo dovađesk, ĭel dovađașće) ****
dovađi (ĭuo dovađesk, ĭel dovađașće) [akc. dovađi] (gl. p.)
Osnić [Vidi]
437  draśesk   drăcesc   ђавољи   draśesk (draśaskă) (mn. draśeșć) ****
draśesk (draśaskă) (mn. draśeșć) [akc. draśesk] (prid.)
Osnić [Vidi]
438  drîglat   ?   гребенање   drîglat (mn. drîglaturĭ) ****
drîglat (mn. drîglaturĭ) [akc. drîglat] (i. m.)
Osnić [Vidi]
439  drîmbońală   drâmboneală ?   дромбуљање   drîmbońală (mn. drîmbońelurĭ) ****[akc. d
drîmbońală (mn. drîmbońelurĭ) [akc. drîmbońală] (i. ž.)
Osnić [Vidi]
440  drîn!   drân! ?   дрн!   ****
drîn! (uzv.)
Rudna Glava [Vidi]
441  drpeļi   jerpeli   дрпати   drpeļi (ĭuo drpeļiesk, ĭel drpeļiașće) ****
drpeļi (ĭuo drpeļiesk, ĭel drpeļiașće) [akc. drpeļi] (gl.)
Rudna Glava [Vidi]
442  drr!   ?   дрр!   ****
drr! (uzv.)
Rudna Glava [Vidi]
443  drumaĭală   drumăială   путовање   drumaĭală (mn. drumaĭaļe) ****
drumaĭală (mn. drumaĭaļe) [akc. drumaĭală] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
444  drumui   drumui   путовати   drumui (ĭuo drumîĭ, ĭel drumîĭe) ****
drumui (ĭuo drumîĭ, ĭel drumîĭe) [akc. drumui] (gl.)
Rudna Glava [Vidi]
445  duauăḑîăś   douăzeci   двадесет   duauăḑîăś ****[akc. duauăḑî
duauăḑîăś [akc. duauăḑîăś] (br.)
Osnić [Vidi]
446  dudai   dudui   отерати   dudai (ĭuo dudîĭ, ĭel dudîĭe) ****[akc. dudai] (gl. p.)
dudai (ĭuo dudîĭ, ĭel dudîĭe) [akc. dudai] (gl. p.)
Osnić [Vidi]
447  dudait   ?   отеран   dudait (dudaită) (mn. dudaiț, dudaiće) ****
dudait (dudaită) (mn. dudaiț, dudaiće) [akc. dudait] (prid.)
Osnić [Vidi]
448  dudaĭală   ?   истеривање   dudaĭală (mn. dudaĭelurĭ) ****
dudaĭală (mn. dudaĭelurĭ) [akc. dudaĭală] (i. m.)
Podgorac [Vidi]
449  dudă   dudă   цев   dudă2 (mn. duḑ) ****[ak
dudă2 (mn. duḑ) [akc. dudă] (i. m.)
Rudna Glava [Vidi]
450  duduļaĭkă   dudulaică ?   свитак   duduļaĭkă (mn. duduļeĭś) ****
duduļaĭkă (mn. duduļeĭś) [akc. duduļaĭkă] (i. ž.)
Tanda [Vidi]
451  duguĭală   duhoare   задах   duguĭală (mn. duguĭelurĭ) ****[akc.
duguĭală (mn. duguĭelurĭ) [akc. duguĭală] (i. ž.)
Osnić [Vidi]
452  dul   dul   оток   ****
dul (mn. dulurĭ) (i. m.)
Osnić [Vidi]
453  dulśe   dulce   сладак   dulśe (mn. dulś) ****
dulśe (mn. dulś) [akc. dulśe] (prid.)
Osnić [Vidi]
454  duluźală   ?   одуговлачење   duluźală (mn. duluźelurĭ) ****
duluźală (mn. duluźelurĭ) [akc. duluźală] (i. ž.)
Osnić [Vidi]
455  duluźi   ?   одуговлачити   duluźi (ĭuo duluźesk, ĭel duluźașće) ****[akc. duluźi] (gl. nesvrš.)
duluźi (ĭuo duluźesk, ĭel duluźașće) [akc. duluźi] (gl. nesvrš.)
Osnić [Vidi]
456  duļiźak   ?   дуг   duļiźak (duļiźakă) (mn. duļiźieț) ****[akc
duļiźak (duļiźakă) (mn. duļiźieț) [akc. duļiźak] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
457  duoĭ   doi   два   duoĭ (ž.r. duauă) ****
duoĭ (ž.r. duauă) [akc. duoĭ] (br.)
Osnić [Vidi]
458  duoĭļa   doilea   други   duoĭļa ****[akc. duoĭļa] (br.)
duoĭļa [akc. duoĭļa] (br.)
Osnić [Vidi]
459  duoĭsprîaśiļa   doisprecelea   дванаести   duoĭsprîaśiļa ****
duoĭsprîaśiļa [akc. duoĭsprîaśiļa] (br.)
Rudna Glava [Vidi]
460  duoĭsprĭaśe   doisprezece   дванаест   duoĭsprĭaśe ****
duoĭsprĭaśe [akc. duoĭsprĭaśe] (br.)
Osnić [Vidi]
461  duoĭsprĭaśeļa   doisprezecelea   дванести   duoĭsprĭaśeļa (duauăsprĭaśeļa) ****[akc.
duoĭsprĭaśeļa (duauăsprĭaśeļa) [akc. duoĭsprĭaśeļa] (br.)
Osnić [Vidi]
462  duomn   domn   господин   duomn (mn. duomń) ****
duomn (mn. duomń) [akc. duomn] (i. m.)
Osnić [Vidi]
463  duop   dop   чеп   duop (mn. duopurĭ) ****
duop (mn. duopurĭ) [akc. duop] (i. s.)
Rudna Glava [Vidi]
464  dupa   după   после   dupa ****[akc. dupa] (predl.)
dupa [akc. dupa] (predl.)
Osnić [Vidi]
465  dura!   dura ?   дура   dura! ****[akc. dura!] (uzv.)
dura! [akc. dura!] (uzv.)
Leskovo [Vidi]
466  duraĭală   duruială   грмљавина   duraĭală (mn. duraĭaļe) ****[akc. duraĭală] (i. ž.)
duraĭală (mn. duraĭaļe) [akc. duraĭală] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
467  durduka   durduca   тандркати   durduka (ĭuo durdukîĭ, ĭel durdukîĭe) ****[akc. durduka] (gl. p.)
durduka (ĭuo durdukîĭ, ĭel durdukîĭe) [akc. durduka] (gl. p.)
Rudna Glava [Vidi]
468  durmi   dormi   спавати   durmi (ĭuo duorm, ĭel duarmĭe) ****
durmi (ĭuo duorm, ĭel duarmĭe) [akc. durmi] (gl.)
Osnić [Vidi]
469  dus   dus   одсутан   ****
dus (dusă) (mn. duș, dusă) (prid.)
Osnić [Vidi]
470  duśa   duce   носити   duśa (ĭuo duk, ĭel duśe) ****
duśa (ĭuo duk, ĭel duśe) [akc. duśa] (gl. n.)
Osnić [Vidi]
471  ḑakut   zăcut   устајао   ḑakut (ḑakută) (mn. ḑakuț, ḑakuće) ****[akc. ḑakut] (prid.)
ḑakut (ḑakută) (mn. ḑakuț, ḑakuće) [akc. ḑakut] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
472  ḑău   zău   богме   ḑău ****
ḑău [akc. ḑău] (uzv.) (i. m.)
Rudna Glava [Vidi]
473  ḑîaśeļa   zecelea   десети   ḑîaśeļa ****
ḑîaśeļa [akc. ḑîaśeļa] (br.)
Osnić [Vidi]
474  ḑîkală   zicală   изрека   ḑîkală (mn. ḑîkaļe, ḑîkălurĭ) ****
ḑîkală (mn. ḑîkaļe, ḑîkălurĭ) [akc. ḑîkală] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
475  ḑînḑai   zânzai ?   цвокотање   ḑînḑai (ĭuo ḑînḑîĭ, ĭel ḑînḑîe) ****
ḑînḑai (ĭuo ḑînḑîĭ, ĭel ḑînḑîe) [akc. ḑînḑai] (gl.)
Osnić [Vidi]
476  ḑînḑaĭală   ?   цвокотање   ḑînḑaĭală (mn. ḑînḑaĭelurĭ) ****
ḑînḑaĭală (mn. ḑînḑaĭelurĭ) [akc. ḑînḑaĭală] (i. ž.)
Osnić [Vidi]
477  đadavĭeră   deadevăr   истинољубив   đadavĭeră ****
đadavĭeră [akc. đadavĭeră] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
478  đampreuna   dimpreună   заједно   đampreuna ****
đampreuna [akc. đampreuna] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
479  đankuračiļa   deancuracilea   трчећи   đankuračiļa ****
đankuračiļa [akc. đankuračiļa] (pril.)
Dubočane [Vidi]
480  đarîndu   dearându   свуда   đarîndu ****
đarîndu [akc. đarîndu] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
481  đatunśa   de-atunci   отада   đatunśa ****
đatunśa [akc. đatunśa] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
482  đe   de   де   ****
đe (vez.)
Rudna Glava [Vidi]
483  đebĭa   de-abia   једва   đebĭa ****[akc. đebĭa] (pril.)
đebĭa [akc. đebĭa] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
484  đes   des   чест   ****
đes (đasă) (mn. đeș, đasă) (prid.)
Osnić [Vidi]
485  đesfira   desfira   расукати   đesfira (ĭuo đesfir, ĭel đesfiră) ****[akc.
đesfira (ĭuo đesfir, ĭel đesfiră) [akc. đesfira] (gl.)
Rudna Glava [Vidi]
486  đesfrînt   desfrânt   скршен   đesfrînt (đesfrîntă) (mn. đesfrînț, đesfrînće) ****
đesfrînt (đesfrîntă) (mn. đesfrînț, đesfrînće) [akc. desfrînt] (prid.)
Leskovo [Vidi]
487  đesfrînźa   desfrânge   скршити (се)   đesfrînźa (ĭuo ma đesfrîng, ĭel sa đesfrînźe) ****[akc. đesfrî
đesfrînźa (ĭuo ma đesfrîng, ĭel sa đesfrînźe) [akc. đesfrînźa] (gl.)
Leskovo [Vidi]
488  đeskatarama   descătărăma   раседлати   đeskatarama (ĭuo đeskătaramĭeḑ, ĭel đeskătaramĭaḑă) ****[akc. đesk
đeskatarama (ĭuo đeskătaramĭeḑ, ĭel đeskătaramĭaḑă) [akc. đeskatarama] (gl. p. ref.)
Tanda [Vidi]
489  đeskîtaramat   descătărămat   раседлан   đeskîtaramat (đeskîtaramată) (mn. đeskîtaramaț, đeskîtaramaće) ****
đeskîtaramat (đeskîtaramată) (mn. đeskîtaramaț, đeskîtaramaće) [akc. đeskîtaramat] (prid.)
Tanda [Vidi]
490  đespika   despica   расцепити   đespika (ĭuo ma đespik, ĭel sa đespikă) ****[
đespika (ĭuo ma đespik, ĭel sa đespikă) [akc. đespika] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
491  đespikat   despicat   расцепан   đespikat (đespikată) (mn. đespikaț, đespikaće) ****[akc. đe
đespikat (đespikată) (mn. đespikaț, đespikaće) [akc. đespikat] (predl.)
Rudna Glava [Vidi]
492  đestul   destul   доста   đestul (mn. đestuĭ, đestuļе) ****[akc. đestul] (prid.)
đestul (mn. đestuĭ, đestuļе) [akc. đestul] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
493  đeșala   deșela   згрбавити (се)   đeșala (ĭuo ma đeșîl, ĭel sa đeșîlă) ****
đeșala (ĭuo ma đeșîl, ĭel sa đeșîlă) [akc. đeșala] (gl. p. ref.)
Tanda [Vidi]
494  đeșalat   deșelat   погрбљен   đeșalat (đeșalată) (mn. đeșalaț, đeșalaće) ****[akc.
đeșalat (đeșalată) (mn. đeșalaț, đeșalaće) [akc. đeșalat] (prid.)
Tanda [Vidi]
495  đeșîra   deșira   разнизати   đeșîra (ĭuo đeșîr, ĭel đeșîră) ****[akc. đeșîra
đeșîra (ĭuo đeșîr, ĭel đeșîră) [akc. đeșîra] (gl.)
Rudna Glava [Vidi]
496  đeșîrat   deșirat   разнизан   đeșîrat (đeșîrată) (mn. đeșîraț, đeșîraće) ****[akc.
đeșîrat (đeșîrată) (mn. đeșîraț, đeșîraće) [akc. đeșîrat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
497  đeșkiđe   deșchide   отворити   đeșkiđe (ĭuo đeșkid, ĭel đeșkiđe) ****[akc. đeșkiđe] (gl. p. ref.)
đeșkiđe (ĭuo đeșkid, ĭel đeșkiđe) [akc. đeșkiđe] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
498  đeșkis   deșchis   отворен   đeșkis (đeșkisă) (mn. đeșkiș, đeșkișă) ****
đeșkis (đeșkisă) (mn. đeșkiș, đeșkișă) [akc. đeșkis] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
499  đevină   vinovat   крив   đevină ****
đevină [akc. đevină] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
500  đezbaće   dezbate   разбити   đezbaće (ĭuo đezbat, ĭel đezbaće)****
đezbaće (ĭuo đezbat, ĭel đezbaće)[akc. đezbaće] (gl. p.)
Tanda [Vidi]
501  đezbatut   dezbătut   разбијен   đezbatut (đezbatută) (mn. đezbatuț, đezbatuće) ****
đezbatut (đezbatută) (mn. đezbatuț, đezbatuće) [akc. đezbatut] (prid.)
Tanda [Vidi]
502  đezļina   dezlâna   лабавити   đezļina (ĭuo đezļin, ĭel đezļină) ****
đezļina (ĭuo đezļin, ĭel đezļină) [akc. đezļina] (gl.)
Rudna Glava [Vidi]
503  đezmira   dezmira   рашчудити се   đezmira (ĭuo ma đezmir, ĭel sa đezmiră) ****[
đezmira (ĭuo ma đezmir, ĭel sa đezmiră) [akc. đezmira] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
504  đežgina   dejdina   расцепити   đežgina (ĭuo đežgin, ĭel đežgină) ****
đežgina (ĭuo đežgin, ĭel đežgină) [akc. đežgina] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
505  đežginat   dezbinat   расцепан   đežginat (đežginată) (mn. đežginaț, đežginaće) ****
đežginat (đežginată) (mn. đežginaț, đežginaće) [akc. đežginat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
506  đi   de   од   ****
đi (predl.)
Rudna Glava [Vidi]
507  đida   deda   навикнути се   đida (ĭuo ma đidau, ĭel sa đidă) ****[akc. đida
đida (ĭuo ma đidau, ĭel sa đidă) [akc. đida] (gl. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
508  đidat   dedat   навикнут   đidat (đidată) (mn. đidaț, đidaće) ****[akc. đidat] (prid.)
đidat (đidată) (mn. đidaț, đidaće) [akc. đidat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
509  điduoĭļa   de-a-doilea   попречно   điduoĭļa ****[akc. điduo
điduoĭļa [akc. điduoĭļa] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
510  đigrab   degrabă   ужурбано   đigrab ****
đigrab [akc. đigrab] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
511  đikă   adică   дакле   đikă ****
đikă [akc. đikă] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
512  đikît   decât   него   đikît ****[akc. đikît] (pril.)
đikît [akc. đikît] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
513  điluok   deloc   одмах   điluok ****
điluok [akc. điluok] (pril.)
Osnić [Vidi]
514  đimult   demult   давно   đimult ****
đimult [akc. đimult] (pril.)
Osnić [Vidi]
515  đinafară   dinafară   споља   đinafară ****[akc. đinaf
đinafară [akc. đinafară] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
516  đinapuoĭ   dinapoi   одостраг   đinapuoĭ ****[akc. đinapu<
đinapuoĭ [akc. đinapuoĭ] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
517  đindarăćiļa   deandăratelea   отпозади   đindarăćiļa ****
đindarăćiļa [akc. đindarăćiļa] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
518  đindarîăt   dendărăt   отрага   đindarîăt ****
đindarîăt [akc. đindarîăt] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
519  đinkît   din cât   умало   đinkît ****
đinkît [akc. đinkît] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
520  đinkoluo   dincolo   оданде   đinkoluo ****[akc. đinkol
đinkoluo [akc. đinkoluo] (pril.)
Osnić [Vidi]
521  đinkotruo   dincotro   откуда   đinkotruo ****
đinkotruo [akc. đinkotruo] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
522  đinkotruova   dincotrova   однекуда   đinkotruova ****
đinkotruova [akc. đinkotruova] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
523  đinkuaś   dincoace   одовуд   đinkuaś ****
đinkuaś [akc. đinkuaś] (pril.)
Osnić [Vidi]
524  đintîń   dintâi   спочетка   đintîń ****
đintîń [akc. đintîń] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
525  đintođeuna   dintotdeauna   одувек   đintođeuna ****
đintođeuna [akc. đintođeuna] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
526  đinuapće   de noapte   рано   đinuapće ****[akc. đinu
đinuapće [akc. đinuapće] (pril.)
Osnić [Vidi]
527  điodată   deodată   одједном   điodată ****
điodată [akc. điodată] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
528  điparta   depărta   удаљити   điparta (ĭuo ma đipart, ĭel sa điparće) ****[akc.
điparta (ĭuo ma đipart, ĭel sa điparće) [akc. điparta] (gl. p. ref.)
Osnić [Vidi]
529  đipartare   depărtare   удаљеност   đipartare (mn. đipartărĭ) ****
đipartare (mn. đipartărĭ) [akc. đipartare] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
530  đipartat   depărtat   удаљен   đipartat (đipartată) (mn. đipartaț, đipartaće) ****
đipartat (đipartată) (mn. đipartaț, đipartaće) [akc. đipartat] (prid.)
Osnić [Vidi]
531  đirĭapta   dreapta   десно   đirĭapta ****[akc. đirĭ
đirĭapta [akc. đirĭapta] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
532  đirĭeptaće   dreaptate   правда   đirĭeptaće (mn. đirĭeptîăț, đirĭeptîățurĭ) ****[akc. đirĭ
đirĭeptaće (mn. đirĭeptîăț, đirĭeptîățurĭ) [akc. đirĭeptaće] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
533  đirĭes   dres   поправљен   đirĭes1 (mn. đirĭasă) (mn. đirĭeș, đirĭasă) ****[akc. đirĭe
đirĭes1 (mn. đirĭasă) (mn. đirĭeș, đirĭasă) [akc. đirĭes] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
534  đis-   des-   рас-   ****
đis-, điz- (pref.)
Rudna Glava [Vidi]
535  đisfakut   desfăcut   расформиран   đisfakut (đisfakută) (mn. đisfakuț, đisfakuće) ****
đisfakut (đisfakută) (mn. đisfakuț, đisfakuće) [akc. đisfakut] (prid.)
Osnić [Vidi]
536  đisfaśa   desface   расформирати   đisfaśa (ĭuo đisfak, ĭel đisfaśe) ****
đisfaśa (ĭuo đisfak, ĭel đisfaśe) [akc. đisfaśa] (gl. p. ref.)
Osnić [Vidi]
537  đisfășura   desfășura   одмотавати (се)   đisfășura (ĭuo đisfîășur, ĭel đisfîășură) ****[akc.
đisfășura (ĭuo đisfîășur, ĭel đisfîășură) [akc. đisfășura] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
538  đisfășurare   desfășurare   одмотавање   đisfășurare (mn. đisfășurîărĭ) ****
đisfășurare (mn. đisfășurîărĭ) [akc. đisfășurare] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
539  đisfîrșî   începe   начети   đisfîrșî (ĭuo đisfîrșîăsk, ĭel đisfîrșîașće) ****[akc. đisfîrșî] (gl. p.)
đisfîrșî (ĭuo đisfîrșîăsk, ĭel đisfîrșîașće) [akc. đisfîrșî] (gl. p.)
Rudna Glava [Vidi]
540  đisfîrșît   început   начет   đisfîrșît (đisfîrșîtă) (mn. đisfîrșîț, đisfîrșîće) ****
đisfîrșît (đisfîrșîtă) (mn. đisfîrșîț, đisfîrșîće) [akc. đisfîrșît] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
541  đisfoĭa   desfoia   разлистати   đisfoĭa (ĭuo ma đisfuoĭ, ĭel sa đisfuaĭe) ****
đisfoĭa (ĭuo ma đisfuoĭ, ĭel sa đisfuaĭe) [akc. đisfoĭa] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
542  đisfoĭat   desfoiat   разлистан   đisfoĭat (đisfoĭată) (mn. đisfoĭaț, đisfoĭaće) ****
đisfoĭat (đisfoĭată) (mn. đisfoĭaț, đisfoĭaće) [akc. đisfoĭat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
543  đisfundare   desfundare   отчепљивање   đisfundare (mn. đisfundîărĭ) ****
đisfundare (mn. đisfundîărĭ) [akc. đisfundare] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
544  đisfundat   desfundat   отчепљен   đisfundat (đisfundată) (mn. đisfundaț, đisfundaće) ****
đisfundat (đisfundată) (mn. đisfundaț, đisfundaće) [akc. đisfundat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
545  điskarkat   descărcat   истоварен   điskarkat1 (điskarkată) (mn. điskarkaț, điskarkaće) ****
điskarkat1 (điskarkată) (mn. điskarkaț, điskarkaće) [akc. điskarkat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
546  điskarkat   descărcat   истовар   điskarkat2 (mn. điskarkaturĭ) ****
điskarkat2 (mn. điskarkaturĭ) [akc. điskarkat] (i. s.)
Rudna Glava [Vidi]
547  điskarkatură   descărcătură   истоваривање   điskarkatură (mn. điskarkaturĭ) ****
điskarkatură (mn. điskarkaturĭ) [akc. điskarkatură] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
548  điskatarama   descătărăma   откопчати (се)   điskatarama (ĭuo điskataramĭeḑ, ĭel điskataramĭaḑă) ****[akc. đisk
điskatarama (ĭuo điskataramĭeḑ, ĭel điskataramĭaḑă) [akc. điskatarama] (gl. p. ref.)
Osnić [Vidi]
549  điskărkatuorĭ   descărcător   истоваривач   điskărkatuorĭ (mn. điskărkatuorĭ) ****[akc. điskă
điskărkatuorĭ (mn. điskărkatuorĭ) [akc. điskărkatuorĭ] (i. m.)
Rudna Glava [Vidi]
550  điskîlśi   descâlci   распетљати   điskîlśi (ĭuo điskîlśiesk, ĭel điskîlśiașće) ****
điskîlśi (ĭuo điskîlśiesk, ĭel điskîlśiașće) [akc. điskîlśi] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
551  điskîlśit   descâlcit   распетљан   điskîlśit (điskîlśită) (mn. điskîlśiț, điskîlśiće) ****
điskîlśit (điskîlśită) (mn. điskîlśiț, điskîlśiće) [akc. điskîlśit] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
552  điskļeșta   descleșta   откљештити (се)   điskļeșta (ĭuo ma điskļeșćieḑ, ĭel sa điskļeșćiaḑă) ****[akc. điskļeșta] (gl. p. ref.)
điskļeșta (ĭuo ma điskļeșćieḑ, ĭel sa điskļeșćiaḑă) [akc. điskļeșta] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
553  điskļeștat   descleștat   откљештен   điskļeștat (điskļeștată) (mn. điskļeștaț, điskļeștaće) ****[akc. điskļ
điskļeștat (điskļeștată) (mn. điskļeștaț, điskļeștaće) [akc. điskļeștat] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
554  điskolaśi   descolaci   расклупчати   điskolaśi (ĭuo ma điskolaśiesk, ĭel sa điskolaśiașće) ****[akc. điskolaśi] (gl. p. ref.)
điskolaśi (ĭuo ma điskolaśiesk, ĭel sa điskolaśiașće) [akc. điskolaśi] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
555  điskolaśit   descolăcit   расклупчан   điskolaśit (điskolaśită) (mn. điskolaśiț, điskolaśiće) ****[akc. điskola
điskolaśit (điskolaśită) (mn. điskolaśiț, điskolaśiće) [akc. điskolaśit] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
556  điskroșńa   descroșna   растоварити   điskroșńa (ĭuo ma điskroșńieḑ, ĭel sa điskruașńe) ****[akc. điskroșńa]
điskroșńa (ĭuo ma điskroșńieḑ, ĭel sa điskruașńe) [akc. điskroșńa] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
557  điskuasă   descoasă   рашити   điskuasă (ĭuo ma điskuos, ĭel sa điskuasă) ****[akc. điskuasă] (gl. p. ref.)
điskuasă (ĭuo ma điskuos, ĭel sa điskuasă) [akc. điskuasă] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
558  điskulța   desculţa   изувати   điskulța (ĭuo điskulț, ĭel điskulță) ****
điskulța (ĭuo điskulț, ĭel điskulță) [akc. điskulța] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
559  điskulțat   desculţat   босоног   điskulțat (điskulțată) (mn. điskulțaț, điskulțaće) ****
điskulțat (điskulțată) (mn. điskulțaț, điskulțaće) [akc. điskulțat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
560  điskurka   descurca   распетљати   điskurka (ĭuo ma điskurk, ĭel sa điskurkă) ****[akc. điskurka] (gl. p. ref.)
điskurka (ĭuo ma điskurk, ĭel sa điskurkă) [akc. điskurka] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
561  điskurkat   descurcat   ослобођен   điskurkat (điskurkată) (mn. điskurkaț, điskurkaće) ****
điskurkat (điskurkată) (mn. điskurkaț, điskurkaće) [akc. điskurkat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
562  điskusut   descusut   рашивен   điskusut (điskusută) (mn. điskusuț, điskusuće) ****
điskusut (điskusută) (mn. điskusuț, điskusuće) [akc. điskusut] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
563  đispana   despăna   расклинити   đispana (ĭuo đispańeḑ, ĭel đispańaḑă) ****
đispana (ĭuo đispańeḑ, ĭel đispańaḑă) [akc. đispana] (gl. p. ref.)
Tanda [Vidi]
564  đispanat   despănat   расклињен   đispanat (đispanată) (mn. đispanaț, đispanaće) ****[akc. đispanat] (prid.)
đispanat (đispanată) (mn. đispanaț, đispanaće) [akc. đispanat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
565  đisparțală   despărțeálă   растављање   đisparțală (mn. đisparțîaļe) ****[akc. đispar
đisparțală (mn. đisparțîaļe) [akc. đisparțală] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
566  đisparțî   despărţî   раздвојити   đisparțî (ĭuo đispart, ĭel đisparće) ****
đisparțî (ĭuo đispart, ĭel đisparće) [akc. đisparțî] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
567  đisparțît   despărţit   раздвојен   đisparțît (đisparțîtă) (mn. đisparțîț, đisparțîće) ****
đisparțît (đisparțîtă) (mn. đisparțîț, đisparțîće) [akc. đisparțît] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
568  đispăturat   despăturat   расклопљен   đispăturat (đispăturată) (mn. đispăturaț, đispăturaće) ****
đispăturat (đispăturată) (mn. đispăturaț, đispăturaće) [akc. đispăturat]
Rudna Glava [Vidi]
569  đispiđekat   despiedecat   откочен   đispiđekat (đispiđekată) (mn. đispiđekaț, đispiđekaće) ****[akc. đispiđ
đispiđekat (đispiđekată) (mn. đispiđekaț, đispiđekaće) [akc. đispiđekat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
570  đispļeći   despleti   расплести   đispļeći (ĭuo đispļećiesk, ĭel đispļećiașće) ****[akc. đispļeći] (gl. p. ref.)
đispļeći (ĭuo đispļećiesk, ĭel đispļećiașće) [akc. đispļeći] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
571  đispļećit   despletit   расплетен   đispļećit (đispļećită) (mn. đispļećiț, đispļećiće) ****
đispļećit (đispļećită) (mn. đispļećiț, đispļećiće) [akc. đispļećit] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
572  đispļećitură   despletiture   расплитање   đispļećitură (mn. đispļećiturĭ) ****
đispļećitură (mn. đispļećiturĭ) [akc. đispļećitură] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
573  đispoĭa   despoi   распасати   đispoĭa (ĭuo ma đispuoĭ, ĭel sa đispuaĭe) ****
đispoĭa (ĭuo ma đispuoĭ, ĭel sa đispuaĭe) [akc. đispoĭa] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
574  đispoĭat   despuiat   распојасан   đispoĭat (đispoĭată) (mn. đispoĭaț, đispoĭaće) ****
đispoĭat (đispoĭată) (mn. đispoĭaț, đispoĭaće) [akc. đispoĭat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
575  đispreuna   despreuna   раставити (се)   đispreuna (ĭuo đispreuńeḑ, ĭel đispreuńaḑă) ****
đispreuna (ĭuo đispreuńeḑ, ĭel đispreuńaḑă) [akc. đispreuna] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
576  đispreunat   despreunat   растављен   đispreunat (đispreunată) (mn. đispreunaț, đispreunaće) ****[akc. đispre
đispreunat (đispreunată) (mn. đispreunaț, đispreunaće) [akc. đispreunat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
577  đisprinđe   desprinde   одвојити (се)   đisprinđe (ĭuo đisprind, ĭel đisprinđe) ****[akc. đisprinđe] (gl. p. re
đisprinđe (ĭuo đisprind, ĭel đisprinđe) [akc. đisprinđe] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
578  đisprins   desprins   одвојен   đisprins (đisprinsă) (mn. đisprinș, đisprinsă) ****
đisprins (đisprinsă) (mn. đisprinș, đisprinsă) [akc. đisprins] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
579  đispripońi   despriponi   одвезати   đispripońi (ĭuo đispripońiesk, ĭel đispripońiașće) ****[akc.
đispripońi (ĭuo đispripońiesk, ĭel đispripońiașće) [akc. đispripońi] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
580  đispripońit   despriponit   одвезан   đispripońit (đispripońită) (mn. đispripońiț, đispripońiće) ****
đispripońit (đispripońită) (mn. đispripońiț, đispripońiće) [akc. đispripońit] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
581  đisprupađi   dezbrobodi   разбрадити (се)   đisprupađi (ĭuo đisprupađiesk, ĭel đisprupađiașće) ****[akc.
đisprupađi (ĭuo đisprupađiesk, ĭel đisprupađiașće) [akc. đisprupađi] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
582  đisprupađit   dezbrobodit   разбрађен   đisprupađit (đisprupađită) (mn. đisprupađiț đisprupađiće) ****
đisprupađit (đisprupađită) (mn. đisprupađiț đisprupađiće) [akc. đisprupađit] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
583  đisputkovi   despotcovi   распоткивати   đisputkovi (ĭuo đisputkovĭesk, ĭel đisputkovĭașće) ****[akc.
đisputkovi (ĭuo đisputkovĭesk, ĭel đisputkovĭașće) [akc. đisputkovi] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
584  đisputkovit   despotcovit   распоткован   đisputkovit (đisputkovită) (mn. đisputkoviț, đisputkoviće) ****
đisputkovit (đisputkovită) (mn. đisputkoviț, đisputkoviće) [akc. đisputkovit] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
585  đistîrna   desprinde   откачити   đistîrna (ĭuo đistîrn, ĭel đistîrnă) ****
đistîrna (ĭuo đistîrn, ĭel đistîrnă) [akc. đistîrna] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
586  đistîrnat   desprins   откачен   đistîrnat (đistîrnată) (mn. đistîrnaț, đistîrnaće) ****
đistîrnat (đistîrnată) (mn. đistîrnaț, đistîrnaće) [akc. đistîrnat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
587  đistul   destul   доста   đistul ****
đistul [akc. đistul] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
588  đișćepta   deștepta   пробудити (се)   đișćepta (ĭuo ma đișćept, ĭel sa đișćaptă) ****
đișćepta (ĭuo ma đișćept, ĭel sa đișćaptă) [akc. đișćepta] (gl. p. ref.)
Osnić [Vidi]
589  đișćeptarĭe   deșteptare   буђење   đișćeptarĭe (mn. đișćeptîărĭ) ****[akc. đișćeptar
đișćeptarĭe (mn. đișćeptîărĭ) [akc. đișćeptarĭe] (i. ž.)
Osnić [Vidi]
590  đișćins   deștins   отпасан   đișćins (đișćinsă) (mn. đișćinș, đișćinsă) ****
đișćins (đișćinsă) (mn. đișćinș, đișćinsă) [akc. đișćins] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
591  đișćinźe   deștinge   отпасати   đișćinźe (ĭuo đișćing, ĭel đișćinźe) ****
đișćinźe (ĭuo đișćing, ĭel đișćinźe) [akc. đișćinźe] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
592  đișkuńa   descuia   откључати   đișkuńa (ĭuo đișkuń, ĭel đișkuńe) ****
đișkuńa (ĭuo đișkuń, ĭel đișkuńe) [akc. đișkuńa] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
593  đișkuńat   descuiat   откључан   đișkuńat (đișkuńată) (mn. đișkuńaț, đișkuńaće) ****
đișkuńat (đișkuńată) (mn. đișkuńaț, đișkuńaće) [akc. đișkuńat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
594  đivrĭame   devreme   раније   đivrĭame ****
đivrĭame [akc. đivrĭame] (pril.) (komp.)
Rudna Glava [Vidi]
595  đizbraka   dezbrăca   свлачити   đizbraka (ĭuo đizbrak, ĭel đizbrakă) ****
đizbraka (ĭuo đizbrak, ĭel đizbrakă) [akc. đizbraka] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
596  đizbrakat   dezbrăcat   разголићен   đizbrakat (đizbrakată) (mn. đizbrakaț, đizbrakaće) ****
đizbrakat (đizbrakată) (mn. đizbrakaț, đizbrakaće) [akc. đizbrakat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
597  đizdoi   dezdoi   расукати   đizdoi (ĭuo đizdoĭesk, ĭel đizdoĭașće) ****
đizdoi (ĭuo đizdoĭesk, ĭel đizdoĭașće) [akc. đizdoi] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
598  đizdoit   dezdoit   расукан   đizdoit (đizdoită) (mn. đizdoiț, đizdoiće) ****[akc. đizdoit] (prid.)
đizdoit (đizdoită) (mn. đizdoiț, đizdoiće) [akc. đizdoit] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
599  đizgoļi   dezgoli   разголитити   đizgoļi (ĭuo ma đizgoļiesk, ĭel sa đizgoļiașće) ****
đizgoļi (ĭuo ma đizgoļiesk, ĭel sa đizgoļiașće) [akc. đizgoļi] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
600  đizgoļit   dezgolit   разголићен   đizgoļit (đizgoļită) (mn. đizgoļiț, đizgoļiće) ****
đizgoļit (đizgoļită) (mn. đizgoļiț, đizgoļiće) [akc. đizgoļit] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
601  đizgrađi   dezgrădi   разградити   đizgrađi (ĭuo đizgrađiesk, ĭel đizgrađiașće) ****
đizgrađi (ĭuo đizgrađiesk, ĭel đizgrađiașće) [akc. đizgrađi] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
602  đizgrađit   dezgrădit   неограђен   đizgrađit (đizgrađită) (mn. đizgrađiț, đizgrađiće) ****
đizgrađit (đizgrađită) (mn. đizgrađiț, đizgrađiće) [akc. đizgrađit] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
603  đizgropa   dezgropa   ископати   đizgropa (ĭuo đizgruop, ĭel đizgruapă) ****[
đizgropa (ĭuo đizgruop, ĭel đizgruapă) [akc. đizgropa] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
604  đizgropare   dezgropare   откопавање   đizgropare (mn. đizgropîărĭ) ****
đizgropare (mn. đizgropîărĭ) [akc. đizgropare] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
605  đizgropat   dezgropat   откопан   đizgropat (đizgropată) (mn. đizgropaț, đizgropaće) ****[akc. đi
đizgropat (đizgropată) (mn. đizgropaț, đizgropaće) [akc. đizgropat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
606  đizloka   disloca   изместити   đizloka (ĭuo ma đizluok, ĭel sa đizluokîĭe) ****[akc. đizloka] (gl. p. ref.)
đizloka (ĭuo ma đizluok, ĭel sa đizluokîĭe) [akc. đizloka] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
607  đizlokat   dislocat   измештен   đizlokat (đizlokată) (mn. đizlokaț, đizlokaće) ****
đizlokat (đizlokată) (mn. đizlokaț, đizlokaće) [akc. đizlokat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
608  đizļega   dezlega   одвезати   đizļega (ĭuo đizļeg, ĭel đizļagă) ****[akc. đizļega] (gl. p. ref.)
đizļega (ĭuo đizļeg, ĭel đizļagă) [akc. đizļega] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
609  đizļegatuorĭ   dezlegător   одвезивач   đizļegatuorĭ (đizļegatuare) (mn. đizļegatuorĭ, đizļegatuare) ****
đizļegatuorĭ (đizļegatuare) (mn. đizļegatuorĭ, đizļegatuare) [akc. đizļegatuorĭ] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
610  đizļegatură   dezlegătură   одвезивање   đizļegatură (mn. đizļegaturĭ) ****[akc. đizļegatu
đizļegatură (mn. đizļegaturĭ) [akc. đizļegatură] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
611  đizļipit   dezlipit   одлепљен   đizļipit (đizļipită) (mn. đizļipiț, đizļipiće) ****
đizļipit (đizļipită) (mn. đizļipiț, đizļipiće) [akc. đizļipit] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
612  đizļipitură   dezlipitură   одлепак   đizļipitură (mn. đizļipiturĭ) ****[akc. đizļipitu
đizļipitură (mn. đizļipiturĭ) [akc. đizļipitură] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
613  đizmîńiĭa   dezmânia   одљутити (се)   đizmîńiĭa (ĭuo ma đizmîńiĭ, ĭel sa đizmîńiĭe) ****
đizmîńiĭa (ĭuo ma đizmîńiĭ, ĭel sa đizmîńiĭe) [akc. đizmîńiĭa] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
614  đizmĭaćiśi   dezmetici   застранити   đizmĭaćiśi (ĭuo ma đizmĭaćiśiesk, ĭel sa đizmĭaćiśiașće) ****[akc. đizmĭaćiśi
đizmĭaćiśi (ĭuo ma đizmĭaćiśiesk, ĭel sa đizmĭaćiśiașće) [akc. đizmĭaćiśi] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
615  điznoda   deznoda   развезати   điznoda (ĭuo điznuod, ĭel điznuadă) ****
điznoda (ĭuo điznuod, ĭel điznuadă) [akc. điznoda] (gl. p.)
Rudna Glava [Vidi]
616  điznodat   deznodat   развезан   điznodat (điznodată) (mn. điznodaț, điznodaće) ****
điznodat (điznodată) (mn. điznodaț, điznodaće) [akc. điznodat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
617  điznou   deznou ?   изнова   điznou ****
điznou [akc. điznou] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
618  đizvața   dezvăţa   одучити   đizvața (ĭuo ma đizvîăț, ĭel sa đizvață) ****[akc. đizvața] (gl. p. ref.)
đizvața (ĭuo ma đizvîăț, ĭel sa đizvață) [akc. đizvața] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
619  đizvațat   dezvăţat   одвикнут   đizvațat (đizvațată) (mn. đizvațaț, đizvațaće) ****
đizvațat (đizvațată) (mn. đizvațaț, đizvațaće) [akc. đizvațat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
620  đizvîăț   dezvăţ   одвика   đizvîăț (mn. đizvîățurĭ) ****
đizvîăț (mn. đizvîățurĭ) [akc. đizvîăț] (i. s.)
Rudna Glava [Vidi]
621  đizvîrći   dezvârti (a)   одвртати   đizvîrći (ĭuo đizvîrćiesk, ĭel đizvîrćiașće) ****[
đizvîrći (ĭuo đizvîrćiesk, ĭel đizvîrćiașće) [akc. đizvîrći] (gl. p.)
Rudna Glava [Vidi]
622  đizvîrćit   dezvârtit   одврнут   đizvîrćit (đizvîrćită) (mn. đizvîrćiț, đizvîrćiće) ****
đizvîrćit (đizvîrćită) (mn. đizvîrćiț, đizvîrćiće) [akc. đizvîrćit] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
623  đizvîrḑî   dezvârzi   размрсити   đizvîrḑî (ĭuo đizvîrḑîăsk, ĭel đizvîrḑîașće) ****[akc. đizvîrḑî] (gl. p. ref.)
đizvîrḑî (ĭuo đizvîrḑîăsk, ĭel đizvîrḑîașće) [akc. đizvîrḑî] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
624  đizvîrḑît   dezverzit   размршен   đizvîrḑît (đizvîrḑîtă) (mn. đizvîrḑîț, đizvîrḑîće) ****
đizvîrḑît (đizvîrḑîtă) (mn. đizvîrḑîț, đizvîrḑîće) [akc. đizvîrḑît] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
625  đižgeța   dezgheţa   одледити   đižgeța (ĭuo ma đižgĭeț, ĭel sa đižgĭață) ****
đižgeța (ĭuo ma đižgĭeț, ĭel sa đižgĭață) [akc. đižgeța] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
626  đižgețat   dezgheţat   одлеђен   đižgețat (đižgețată) (mn. đižgețaț, đižgețaće) ****
đižgețat (đižgețată) (mn. đižgețaț, đižgețaće) [akc. đižgețat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
627  đižgiora   dezghioca   ољуштити   đižgiora (ĭuo đižgeur, ĭel đižgĭaură) ****
đižgiora (ĭuo đižgeur, ĭel đižgĭaură) [akc. đižgiora] (gl. p.)
Rudna Glava [Vidi]
628  đižgiorat   dezghiocat   ољушћен   đižgiorat (đižgiorată) (mn. đižgioraț, đižgioraće) ****[akc. đi
đižgiorat (đižgiorată) (mn. đižgioraț, đižgioraće) [akc. đižgiorat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
629  đižugat   dejugat   испрегнут   đižugat (đižugată) (mn. đižugaț, đižugaće) ****[akc. đižugat] (prid.)
đižugat (đižugată) (mn. đižugaț, đižugaće) [akc. đižugat] (prid.)
Osnić [Vidi]
630  điźaba   degeaba   бадава   điźaba ****
điźaba [akc. điźaba] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
631  ďeparťe   departe   далек   ďeparťe ****
ďeparťe [akc. ďeparťe] (pril.)
Samarinovac [Vidi]
632  ďepărta   depărta   удаљити (се)   ďepărta (ĭo mă ďepărtez, ĭel să ďepărta) ****[akc. ďepărta] (gl.)
ďepărta (ĭo mă ďepărtez, ĭel să ďepărta) [akc. ďepărta] (gl.)
Samarinovac [Vidi]
633  ďestul   destul   доста   ďestul (mn. ďestuļe) ****
ďestul (mn. ďestuļe) [akc. ďestul] (pril.)
Samarinovac [Vidi]
634  ďinaďins   dinadins   намерно   ďinaďins ****[akc. ďinaď<
ďinaďins [akc. ďinaďins] (pril.)
Samarinovac [Vidi]
635  faĭdă   faidă   фајда   faĭdă (mn. făĭḑ) ****
faĭdă (mn. făĭḑ) [akc. faĭdă] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
636  faĭn   fain   добар   faĭn (faĭnă) (mn. faĭń, faĭńe) ****
faĭn (faĭnă) (mn. faĭń, faĭńe) [akc. faĭn] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
637  fakut   făkut   направљен   fakut (fakută) (mn. fakuț, fakuće) ****[akc. fakut] (prid.)
fakut (fakută) (mn. fakuț, fakuće) [akc. fakut] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
638  faļi   făli   фалити   faļi (ĭuo faļiesk, ĭel faļiașće) ****[akc. faļi
faļi (ĭuo faļiesk, ĭel faļiașće) [akc. faļi] (gl.)
Rudna Glava [Vidi]
639  faļiĭe   felie   кришка   faļiĭe (mn. faļiĭ) ****[a
faļiĭe (mn. faļiĭ) [akc. faļiĭe] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
640  faļinkă   fălincă   фалинка   faļinkă (mn. faļinś) ****[akc
faļinkă (mn. faļinś) [akc. faļinkă] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
641  famĭaĭe   femeie   жена   famĭaĭe (mn. famĭeĭ) ****[akc
famĭaĭe (mn. famĭeĭ) [akc. famĭaĭe] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
642  famĭeĭașće   femeiește   женскасто   famĭeĭașće ****
famĭeĭașće [akc. famĭeĭașće] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
643  famĭeĭesk   femeiesc   женски   famĭeĭesk (famĭeĭeskă) (mn. famĭeĭesć) ****
famĭeĭesk (famĭeĭeskă) (mn. famĭeĭesć) [akc. famĭeĭesk] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
644  fara   fără   без   fara ****[akc. fara] (predl.)
fara [akc. fara] (predl.)
Rudna Glava [Vidi]
645  faśe   face   чинити   faśe (ĭuo fak, ĭel faśe) ****
faśe (ĭuo fak, ĭel faśe) [akc. faśe] (gl. p.)
Rudna Glava [Vidi]
646  faśiare   facere   стварање   faśiare (mn. faśierĭ) ****[
faśiare (mn. faśierĭ) [akc. faśiare] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
647  făduļi   fuduli   хвалити   făduļi (ĭuo făduļiesk, ĭel făduļiașće) ****
făduļi (ĭuo făduļiesk, ĭel făduļiașće) [akc. făduļi] (gl. p. ref.)
Tanda [Vidi]
648  făduļituorĭ   fudulitor   хвалисавац   făduļituorĭ (mn. făduļituorĭ) ****[akc. făduļituo
făduļituorĭ (mn. făduļituorĭ) [akc. făduļituorĭ] (i. m.)
Tanda [Vidi]
649  ferbĭa   fierbe   врети   ferbĭa (ĭuo fĭerb, ĭel fĭarbe) ****
ferbĭa (ĭuo fĭerb, ĭel fĭarbe) [akc. ferbĭa] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
650  feri   feri   штитити   feri (ĭuo ferĭesk, ĭel ferĭașće) ****
feri (ĭuo ferĭesk, ĭel ferĭașće) [akc. feri] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
651  fi   fi   бити   ****
fi (ĭuo sînt, ĭel ĭastă ?) (gl. n.)
Rudna Glava [Vidi]
652  fiĭekare   fiecare   било ко   fiĭekare ****[akc. fiĭekar
fiĭekare [akc. fiĭekare] (zam.)
Rudna Glava [Vidi]
653  fîmeĭesk   femeiesc   женски   ****
Rudna Glava [Vidi]
654  fîrșî   fârșî   завршити   fîrșî (ĭuo fîrșîăsk, ĭel fîrșîașće) ****
fîrșî (ĭuo fîrșîăsk, ĭel fîrșîașće) [akc. fîrșî] (gl. p.)
Rudna Glava [Vidi]
655  fîrșît   fârșât   завршен   fîrșît (fîrșîtă) (mn. fîrșîț, fîrșîće) ****
fîrșît (fîrșîtă) (mn. fîrșîț, fîrșîće) [akc. fîrșît] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
656  fĭeļ   fel   фела   fĭeļ (mn. fĭelurĭ) ****
fĭeļ (mn. fĭelurĭ) [akc. fĭeļ] (i. s.)
Rudna Glava [Vidi]
657  fĭerbințală   fierbinţeală   врелина   fĭerbințală (mn. fĭerbințîaļe) ****
fĭerbințală (mn. fĭerbințîaļe) [akc. fĭerbințală] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
658  fĭerbinće   fierbinte   врео   fĭerbinće (fĭerbinće) (mn. fĭerbinț, fĭerbinće) ****
fĭerbinće (fĭerbinće) (mn. fĭerbinț, fĭerbinće) [akc. fĭerbinće] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
659  flutura   flutura   лепршати   flutura (ĭuo ma flutur, ĭel sa flutură) ****[akc. flu
flutura (ĭuo ma flutur, ĭel sa flutură) [akc. flutura] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
660  fluturat   fluturat   проветрен   fluturat (fluturată) (mn. fluturaț, fluturaće) ****
fluturat (fluturată) (mn. fluturaț, fluturaće) [akc. fluturat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
661  fļeś   fleci   сасвим   fļeś ****
fļeś [akc. fļeś] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
662  fļuarkă   fleoarcă   мокар   fļuarkă (fļuarkă) (mn. fļuorś, fļuarśe) ****[
fļuarkă (fļuarkă) (mn. fļuorś, fļuarśe) [akc. fļuarkă] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
663  fļuț   fliuţ   пљус   ****
fļuț (uzv.)
Rudna Glava [Vidi]
664  fļuțaĭală   fliuţăieală   шамарање   fļuțaĭală (mn. fļuțaĭelurĭ) ****
fļuțaĭală (mn. fļuțaĭelurĭ) [akc. fļuțaĭală] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
665  fļuță   fliuţe   пљуска   fļuță (mn. fļuț) ****
fļuță (mn. fļuț) [akc. fļuță] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
666  foiță   foiţă   листић   foiță (mn. foiț) ****
foiță (mn. foiț) [akc. foiță] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
667  fraźit   fraged   свеж   fraźit (fraźită) (mn. fraźiț, fraźiće) ****
fraźit (fraźită) (mn. fraźiț, fraźiće) [akc. fraźit] (prid.)
Tanda [Vidi]
668  freka   freca   трљати   freka (ĭuo friek, ĭel friakă) ****[akc. freka
freka (ĭuo friek, ĭel friakă) [akc. freka] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
669  frekat   frecat   истрљан   frekat (frekată) (mn. frekaț, frekaće) ****
frekat (frekată) (mn. frekaț, frekaće) [akc. frekat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
670  frekatură   frecătură   трљање   frekatură (mn. frekaturĭ) ****
frekatură (mn. frekaturĭ) [akc. frekatură] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
671  fript   fript   печен   fript (friptă) (mn. fripț, fripće) ****[akc. fript] (prid.)
fript (friptă) (mn. fripț, fripće) [akc. fript] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
672  friźe   frige   пећи   friźe (ĭuo frig, ĭel friźe) ****
friźe (ĭuo frig, ĭel friźe) [akc. friźe] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
673  frîmînta   frământa   месити   frîmînta (ĭuo framînt, ĭel framîntă) ****
frîmînta (ĭuo framînt, ĭel framîntă) [akc. frîmînta] (gl. p.)
Rudna Glava [Vidi]
674  frîmîntare   frământare   мешење   frîmîntare (mn. frîmîntîărĭ) ****
frîmîntare (mn. frîmîntîărĭ) [akc. frîmîntare] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
675  frîmîntat   frământat   мешен   frîmîntat (frîmîntată) (mn. frîmîntaț, frîmîntaće) ****
frîmîntat (frîmîntată) (mn. frîmîntaț, frîmîntaće) [akc. frîmîntat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
676  frîmîntatură   frământătură   мешење   frîmîntatură (mn. frîmîntaturĭ) ****
frîmîntatură (mn. frîmîntaturĭ) [akc. frîmîntatură] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
677  frumoșață   frumuseţe   лепота   frumoșață (mn. frumoșîățurĭ) ****
frumoșață (mn. frumoșîățurĭ) [akc. frumoșață] (i. ž.) (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
678  fruntaș   fruntaș   челник   fruntaș (mn. fruntaș, ž.r. fruntașîță) ****
fruntaș (mn. fruntaș, ž.r. fruntașîță) [akc. fruntaș] (i. m.)
Rudna Glava [Vidi]
679  fuaĭe   foaie   лист   fuaĭe (mn. fuoĭ) ****
fuaĭe (mn. fuoĭ) [akc. fuaĭe] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
680  fućerĭe   futere   јебаштво   fućerĭe (mn. fućerĭ) ****[akc. fućerĭe] (i. ž.)
fućerĭe (mn. fućerĭ) [akc. fućerĭe] (i. ž.)
Tanda [Vidi]
681  fućićuos   futetos   јебуљав   fućićuos (fućićuasă) (mn. fućićuoș, fućićuasă) ****
fućićuos (fućićuasă) (mn. fućićuoș, fućićuasă) [akc. fućićuos] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
682  fuduļi   fuduli   хвалити   ****
Rudna Glava [Vidi]
683  fuga   fuga   хитро   fuga ****
fuga [akc. fuga] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
684  fugari   fugări   јурити   fugari (ĭuo fugarĭesk, ĭel fugarĭașće) ****
fugari (ĭuo fugarĭesk, ĭel fugarĭașće) [akc. fugari] (gl.)
Rečica, Požarevac [Vidi]
685  fugariĭe   fugarire   бежанија   fugariĭe (mn. fugariĭ) ****
fugariĭe (mn. fugariĭ) [akc. fugariĭe] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
686  fugarĭ   fugar   бегунац   fugarĭ (mn. fugari) ****
fugarĭ (mn. fugari) [akc. fugarĭ] (i. m.)
Osnić [Vidi]
687  fum   fum   дим   fum (mn. fumurĭ) ****
fum (mn. fumurĭ) [akc. mn. fumurĭ] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
688  fuma   fuma   пушити   fuma (ĭuo fumĭeḑ, ĭel fumĭaḑă) ****[akc. fuma] (gl. p.)
fuma (ĭuo fumĭeḑ, ĭel fumĭaḑă) [akc. fuma] (gl. p.)
Rudna Glava [Vidi]
689  fund   fund   дно   ****fund (mn. fundurĭ
fund (mn. fundurĭ) (i. m.)
Rudna Glava [Vidi]
690  fut   fut   јебига   ****
fut (uzv.)
Rudna Glava [Vidi]
691  futașîuluĭ   futașiului   јебено   futașîuluĭ ****
futașîuluĭ [akc. futașîuluĭ] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
692  futut   futut   јебан   futut (futută) (mn. futuț, futuće) ****[akc. futut] (prid.)
futut (futută) (mn. futuț, futuće) [akc. futut] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
693  fuźi   fugi   бежати   fuźi (ĭuo fug, ĭel fuźe) ****
fuźi (ĭuo fug, ĭel fuźe) [akc. fuźi] (gl. n.)
Rudna Glava [Vidi]
694  gaćit   gătit   завршен   gaćit (gaćită) (mn. gaćiț, gaćiće) ****[akc. gaćit] (prid.)
gaćit (gaćită) (mn. gaćiț, gaćiće) [akc. gaćit] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
695  gasî   găsi   наћи   gasî (ĭuo gasăsk, ĭel gasîașće) ****
gasî (ĭuo gasăsk, ĭel gasîașće) [akc. gasî] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
696  gasît   găsit   нађен   gasît (gasîtă) (mn. gasîț, gasîće) ****[akc. gasît] (prid.)
gasît (gasîtă) (mn. gasîț, gasîće) [akc. gasît] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
697  gata   gata   готов   gata ****[akc. g<
gata [akc. gata] (prid.) (nepr.)
Rudna Glava [Vidi]
698  gatat   gătat   завршен   gatat (gatată) (mn. gataț, gataće) ****[akc. gatat] (prid.)
gatat (gatată) (mn. gataț, gataće) [akc. gatat] (prid.)
Manastirica, Mlava [Vidi]
699  gaură   gaură   рупа   gaură (mn. găurĭ) ****
gaură (mn. găurĭ) [akc. gaură] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
700  gĭemui   ghemui   клупчати се   gĭemui (ĭuo ma gĭemuĭ, ĭel sa gĭemuĭe) ****
gĭemui (ĭuo ma gĭemuĭ, ĭel sa gĭemuĭe) [akc. gĭemui] (gl.)
Rudna Glava [Vidi]
701  graĭ   grai   наречје   ****graĭ (mn. graĭurĭ
graĭ (mn. graĭurĭ) (i. s.)
Rudna Glava [Vidi]
702  grăďină   grădină   башта   grăďină (mn. grăďiń) ****
grăďină (mn. grăďiń) [akc. grăďină] (i. ž.)
Samarinovac [Vidi]
703  greșală   greșală   грешка   greșală (mn. greșîaļe, greșălurĭ) ****[akc. greșală] (i. ž.)
greșală (mn. greșîaļe, greșălurĭ) [akc. greșală] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
704  gropan   gropan   рупчага   gropan (mn. gropańe) ****
gropan (mn. gropańe) [akc. gropan] (i. s.)
Rudna Glava [Vidi]
705  grosîme   grosime   дебљина   grosîme (mn. grosîmĭ) ****[
grosîme (mn. grosîmĭ) [akc. grosîme] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
706  gruapă   groapă   рупа   gruapă (mn. gruopĭ) ****
gruapă (mn. gruopĭ) [akc. gruapă] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
707  gruos   gros2   трупац   gruos2 (mn. gruoș) ****
gruos2 (mn. gruoș) [akc. gruos] (i. m.)
Rudna Glava [Vidi]
708  hoĭ!   hoi!   хој!   ****
hoĭ! (uzv.)
Rudna Glava [Vidi]
709  isă   isa   зорт   isă (mn. isurĭ) ****
isă (mn. isurĭ) [akc. isă] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
710  ispravi   isprăvi   завршити   ispravi (ĭuo ispravĭesk, ĭel ispravĭașće) ****[akc. ispravi] (gl. p. ref.)
ispravi (ĭuo ispravĭesk, ĭel ispravĭașće) [akc. ispravi] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
711  ispravit   isprăvit   завршен   ispravit (ispravită) (mn. ispraviț, ispraviće) ****
ispravit (ispravită) (mn. ispraviț, ispraviće) [akc. ispravit] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
712  izafla   afla   налазити   ****
Rudna Glava [Vidi]
713  în   în   у   ****
în (predl.)
Rudna Glava [Vidi]
714  înblînḑî   îmblânzi   питомити   înblînḑî (ĭuo înblînḑîăsk, ĭel înblînḑîașće) ****[akc. înblînḑî] (gl. p.)
înblînḑî (ĭuo înblînḑîăsk, ĭel înblînḑîașće) [akc. înblînḑî] (gl. p.)
Rudna Glava [Vidi]
715  înțîpeńi   înțăpeni   јачати   înțîpeńi (ĭuo înțîpeńiesk, ĭel înțîpeńiașće) ****[akc. înțîpeńi] (gl. p. ref.)
înțîpeńi (ĭuo înțîpeńiesk, ĭel înțîpeńiașće) [akc. înțîpeńi] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
716  înțîpeńit   înţepenit   ојачан   înțîpeńit (înțîpeńită) (mn. înțîpeńiț, înțîpeńiće) ****
înțîpeńit (înțîpeńită) (mn. înțîpeńiț, înțîpeńiće) [akc. înțîpeńit] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
717  îndată   îndată   скоро   îndată ****
îndată [akc. îndată] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
718  înđirĭepta   îndrepta   исправити   înđirĭepta (ĭuo înđirĭept, ĭel înđirĭaptă) ****
înđirĭepta (ĭuo înđirĭept, ĭel înđirĭaptă) [akc. înđirĭepta] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
719  înđirĭeptat   îndreptat   исправљен   înđirĭeptat (înđirĭeptată) (mn. înđirĭeptaț, înđirĭeptaće) ****
înđirĭeptat (înđirĭeptată) (mn. înđirĭeptaț, înđirĭeptaće) [akc. înđirĭeptat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
720  înfirekat   înferecat   окован   înfirekat (înfirekată) (mn. înfirekaț, înfirekaće) ****
înfirekat (înfirekată) (mn. înfirekaț, înfirekaće) [akc. înfirekat]
Rudna Glava [Vidi]
721  înfluritură   înfloritură   украс   înfluritură (mn. înfluriturĭ) ****[akc.
înfluritură (mn. înfluriturĭ) [akc. înfluritură] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
722  înfoĭa   înfoia   накострешити се   înfoĭa (ĭuo ma înfuoĭ, ĭel sa înfuaĭe) ****
înfoĭa (ĭuo ma înfuoĭ, ĭel sa înfuaĭe) [akc. înfoĭa] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
723  înfoĭat   înfoiat   накострешен   înfoĭat (înfoĭată) (mn. înfoĭaț, înfoĭaće) ****[akc. înfoĭat] (prid.)
înfoĭat (înfoĭată) (mn. înfoĭaț, înfoĭaće) [akc. înfoĭat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
724  îngădui   îngădui   причекати   îngădui (ĭuo îngăduĭ, ĭel îngăduĭe) ****[akc. îng
îngădui (ĭuo îngăduĭ, ĭel îngăduĭe) [akc. îngădui] (gl.)
Rudna Glava [Vidi]
725  îngăduĭală   îngăduială   сачекивање   îngăduĭală (mn. îngăduĭelurĭ) ****[akc. îngăduĭa
îngăduĭală (mn. îngăduĭelurĭ) [akc. îngăduĭală] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
726  îngîna   îngâna   подражавати   îngîna (ĭuo îngîn, ĭel îngînă) ****[akc. îngîna
îngîna (ĭuo îngîn, ĭel îngînă) [akc. îngîna] (gl.)
Rudna Glava [Vidi]
727  îngînat   îngânat   подражаван   îngînat (îngînată) (mn. îngînaț, îngînaće) ****[akc. îngînat] (prid.)
îngînat (îngînată) (mn. îngînaț, îngînaće) [akc. îngînat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
728  îngînatură   îngânare   подражавање   îngînatură (mn. îngînaturĭ) ****[akc. îngînatură] (i. ž.)
îngînatură (mn. îngînaturĭ) [akc. îngînatură] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
729  îngropa   îngropa   закопати   îngropa (ĭuo îngruop, ĭel îngruapă) ****[akc. îngropa] (gl. p. ref.)
îngropa (ĭuo îngruop, ĭel îngruapă) [akc. îngropa] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
730  înka   încă   још   înka ****[akc. înka]
înka [akc. înka] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
731  înkļeșta   încleșta   укљештити (се)   înkļeșta (ĭuo înkļeșćieḑ, ĭel înkļeșćiaḑă) ****
înkļeșta (ĭuo înkļeșćieḑ, ĭel înkļeșćiaḑă) [akc. înkļeșta] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
732  înkļeștat   încleștat   укљештен   înkļeștat (înkļeștată) (mn. înkļeștaț, înkļeștaće) ****
înkļeștat (înkļeștată) (mn. înkļeștaț, înkļeștaće) [akc. înkļeștat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
733  înkoluo   înocolo   надаље   înkoluo ****
înkoluo [akc. înkoluo] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
734  înkotruo   încotro   куда   înkotruo ****[akc. înkotr
înkotruo [akc. înkotruo] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
735  înkroșńa   încrosna   упртити   înkroșńa (ĭuo înkruoșń, ĭel înkruoșńe) ****[akc. înkro
înkroșńa (ĭuo înkruoșń, ĭel înkruoșńe) [akc. înkroșńa] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
736  înkroșńat   încrosnat   упрћен   înkroșńat (înkroșńată) (mn. înkroșńaț, înkroșńaće) ****[akc.
înkroșńat (înkroșńată) (mn. înkroșńaț, înkroșńaće) [akc. înroșńat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
737  înkuaśa   încoace   овамо   înkuaśa ****
înkuaśa [akc. înkuaśa] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
738  înkura   încura   тркати се   înkura (ĭuo ma înkur, ĭel sa înkură) ****[akc. înkura] (gl. p. ref.)
înkura (ĭuo ma înkur, ĭel sa înkură) [akc. înkura] (gl. p. ref.)
Dubočane [Vidi]
739  înkuratură   încuratură   трка   înkuratură (mn. înkuraturĭ) ****[akc.
înkuratură (mn. înkuraturĭ) [akc. înkuratură] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
740  întrĭeg   întreg   цео   întrĭeg (întrĭagă) (mn. întrĭeź, întrĭaźe) ****[akc. înt
întrĭeg (întrĭagă) (mn. întrĭeź, întrĭaźe) [akc. întrĭeg] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
741  întuńerik   întuneric   мрак   întuńerik (mn. întuńeriśe) ****[akc. întu
întuńerik (mn. întuńeriśe) [akc. întuńerik] (i. m.)
Rudna Glava [Vidi]
742  ĭakă   iacă   ено   ĭakă ****
ĭakă [akc. ĭakă] (uzv.)
Osnić [Vidi]
743  ĭară   iară   опет   ĭară ****
ĭară [akc. ĭară] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
744  ĭastă   iaste   јесте   ĭastă ****[akc. ĭastă] (uzv.)
ĭastă [akc. ĭastă] (uzv.)
Rudna Glava [Vidi]
745  ĭordaș   iordaș   зебраст   ĭordaș (ĭordașă) (mn. ĭordaș, ĭordașă) ****
ĭordaș (ĭordașă) (mn. ĭordaș, ĭordașă) [akc. ĭordaș] (prid.)
Tanda [Vidi]
746  ĭuo   io   ја   ĭuo (mn. nuoĭ) ****
ĭuo (mn. nuoĭ) [akc. ĭuo] (zam.)
Rudna Glava [Vidi]
747  ka   ca   као   ****
ka (pril.) (predl.)
Rudna Glava [Vidi]
748  kamguđe   oricum   каогод   kamguđe ****
kamguđe [akc. kamguđe] (pril.)
Žitkovica [Vidi]
749  kare   care   ко   kare ****
kare [akc. kare] (zam.)
Samarinovac [Vidi]
750  kareguod   oricare   когод   kareguod ****[akc. karegu
kareguod [akc. kareguod] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
751  kă   că   јер   ****
(vez.)
Rudna Glava [Vidi]
752  kîćodată   câteodată   понекад   kîćodată ****[akc. kîćod
kîćodată [akc. kîćodată] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
753  kînd   când   кад   ****
kînd (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
754  kîndguod   oricând   кадгод   kîndguod ****[akc. kîndgu
kîndguod [akc. kîndguod] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
755  kîndva   cândva   некад   kîndva ****
kîndva [akc. kîndva] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
756  kîraveĭ   cărăvei   кривак   kîraveĭ (mn. kîraveĭe) ****[akc. kîraveĭ] (i. s.)
kîraveĭ (mn. kîraveĭe) [akc. kîraveĭ] (i. s.)
Rudna Glava [Vidi]
757  kîta   câta   мало   kîta ****
kîta [akc. kîta] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
758  kîtguod   oricât   коликогод   kîtguod ****
kîtguod [akc. kîtguod] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
759  kîtra   către   према   kîtra ****[akc. kîtra] (pril.)
kîtra [akc. kîtra] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
760  kîtva   câtva   мало   kîtva (kîtîva), (mn. kîțîva, kîćeva) ****[akc. kîtva] (prid.)
kîtva (kîtîva), (mn. kîțîva, kîćeva) [akc. kîtva] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
761  kodri   codri   комадати   kodri (ĭuo kodrĭesk, ĭel kodrĭașće) ****
kodri (ĭuo kodrĭesk, ĭel kodrĭașće) [akc. kodri] (gl. p.)
Rudna Glava [Vidi]
762  kodrĭan   codrean   шумски   kodrĭan (kodrĭană) (mn. kodrĭanț, kodrĭanće) ****
kodrĭan (kodrĭană) (mn. kodrĭanț, kodrĭanće) [akc. kodrĭan] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
763  kodruț   codruţ   комадић   kodruț (mn. kodruță) ****
kodruț (mn. kodruță) [akc. kodruț] (i. s.)
Rudna Glava [Vidi]
764  koluo   colo   тамо   koluo ****[akc. koluo] (pril.)
koluo [akc. koluo] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
765  kotruo   cotro   куд   kotruo ****
kotruo [akc. kotruo] (predl.)
Rudna Glava [Vidi]
766  kotuĭ   cotoi   комад меса   kotuĭ (mn. kotuaĭe) ****[a
kotuĭ (mn. kotuaĭe) [akc. kotuĭ] (i. m.)
Tanda [Vidi]
767  kruoșnă   croșnă   крошња   kruoșnă (mn. kruoșńe) ****[
kruoșnă (mn. kruoșńe) [akc. kruoșnă] (i. ž.)
Tanda [Vidi]
768  kum   cum   како   ****
kum (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
769  kumguod   oricum   какогод   kumguod ****
kumguod [akc. kumguod] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
770  kumva   cumva   некако   kumva ****[akc. kumva] (pril.)
kumva [akc. kumva] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
771  kupiță   copiţă   купаст   kupiță ****
kupiță [akc. kupiță] (prid.) (nepr.)
Rudna Glava [Vidi]
772  kurișkapiće   curișcapete   наглавачке   kurișkapiće ****
kurișkapiće [akc. kurișkapiće] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
773  ļiak   oleacă   нимало   ļiak2 ****
ļiak2 [akc. ļiak] (prid.) (nepr.)
Rudna Glava [Vidi]
774  ļidovĭesk   lidovesc   аљудовачки   ļidovĭesk ****
ļidovĭesk [akc. ļidovĭesk] (pril.)
Aljudovo [Vidi]
775  ļifuritură   lifuitură ?   лапрдање   ļifuritură (mn. ļifuriturĭ) ****[akc. ļifuritură] (i. ž.)
ļifuritură (mn. ļifuriturĭ) [akc. ļifuritură] (i. ž.)
Osnić [Vidi]
776  marak   marac   бедан   marak (marakă) (mn. maraś, maraśe) ****[akc. marak] (prid.)
marak (marakă) (mn. maraś, maraśe) [akc. marak] (prid.)
Topolnica [Vidi]
777  mardafĭală   mardă   ситница   mardafĭală (mn. mardafĭelurĭ) ****[ak
mardafĭală (mn. mardafĭelurĭ) [akc. mardafĭală] (i. ž.)
Tanda [Vidi]
778  mengiș   ibovnic   љубавник   mengiș (mn. mengiș) ****
mengiș (mn. mengiș) [akc. mengiș] (i. m.)
Rudna Glava [Vidi]
779  mezdrit   mezdrit   огуљен   mezdrit (mezdrită) (mn. mezdriț, mezdriće) ****[akc
mezdrit (mezdrită) (mn. mezdriț, mezdriće) [akc. mezdrit] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
780  mirare   mirare   чудо   mirare (mn. mirărĭ) ****
mirare (mn. mirărĭ) [akc. mirare] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
781  mižlokar   mijlocar   средњи   mižlokar (mižlokară) (mn. mižlokarĭ, mižlokarĭe) ****[akc. m
mižlokar (mižlokară) (mn. mižlokarĭ, mižlokarĭe) [akc. mižlokar] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
782  mižlośin   mijlocin   средњак   mižlośin (mn. mižlośiń) ****
mižlośin (mn. mižlośiń) [akc. mižlośin] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
783  mižluok   mijloc   средина   mižluok (mn. mižluaśe) ****[akc. mižluok] (i. s.)
mižluok (mn. mižluaśe) [akc. mižluok] (i. s.)
Rudna Glava [Vidi]
784  mîńe   mâine   сутра   mîńe ****
mîńe [akc. mîńe] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
785  mĭeu   meu   мој   mĭeu ****
mĭeu [akc. mĭeu] (zam.)
Rudna Glava [Vidi]
786  možđit   mojdit   сможден   možđit (možđită) (mn. možđiț, možđiće) ****
možđit (možđită) (mn. možđiț, možđiće) [akc. možđit] (prid.)
Tanda [Vidi]
787  muaļe   moale   мек   muaļe (mn. muoĭ) ****
muaļe (mn. muoĭ) [akc. muaļe] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
788  mugaĭală   muget   мукање   mugaĭală (mn. mugaĭеlurĭ) ****
mugaĭală (mn. mugaĭеlurĭ) [akc. mugaĭală] (i. ž.)
Osnić [Vidi]
789  muĭerĭesk   muieresc   женски   muĭerĭesk (muĭerĭaskă) (mn. muĭerĭeșć) ****
muĭerĭesk (muĭerĭaskă) (mn. muĭerĭeșć) [akc. muĭerĭesk] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
790  naft   naft   нафта   naft (mn. naftă) ****
naft (mn. naftă) [akc. naft] (i. s.)
Tanda [Vidi]
791  naĭmit   naimit   унајмљен   naĭmit (naĭmită) (mn. naĭmiț, naĭmiće) ****
naĭmit (naĭmită) (mn. naĭmiț, naĭmiće) [akc. naĭmit] (prid.)
Rudna GLava [Vidi]
792  naĭmĭală   năimeală   најам   naĭmĭală (mn. naĭmĭaļe) ****[akc. naĭmĭală] (i. ž.)
naĭmĭală (mn. naĭmĭaļe) [akc. naĭmĭală] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
793  năĭmi   năimi   најмити   năimi (ĭuo năimesk, ĭel năimĭașće) ****
năimi (ĭuo năimesk, ĭel năimĭașće) [akc. năimi] (gl. p. ref.)
Rudna GLava [Vidi]
794  nămituorĭ   nămitor   најамник   nămituorĭ (mn. nămituorĭ) ****
nămituorĭ (mn. nămituorĭ) [akc. nămituorĭ] (i. m.)
Topolnica [Vidi]
795  nîtarîuluĭ   nătărâului   наопако   nîtarîuluĭ ****
nîtarîuluĭ [akc. nîtarîuluĭ] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
796  noaḑăś   nouăzeci   деведесет   noaḑăś ****[akc. noaḑăś] (br.)
noaḑăś [akc. noaḑăś] (br.)
Rudna Glava [Vidi]
797  noaḑăśiļa   nouăzecilea   деведесети   noaḑăśiļa ****[akc. noaḑă<
noaḑăśiļa [akc. noaḑăśiļa] (br.)
Rudna Glava [Vidi]
798  noasprîaśe   nouăsprece   деветнаест   noasprîaśe ****
noasprîaśe [akc. noasprîaśe] (br.)
Rudna Glava [Vidi]
799  noasprîaśiļa   nauăsprecelea   деветнаест   noasprîaśiļa ****
noasprîaśiļa [akc. noasprîaśiļa] (br.)
Rudna Glava [Vidi]
800  nuauă   nouă   девет   nuauă ****
nuauă [akc. nuauă] (br.)
Rudna Glava [Vidi]
801  nuauļa   nouălea   девети   nuauļa ****[akc. nuauļa] (br.)
nuauļa [akc. nuauļa] (br.)
Rudna Glava [Vidi]
802  numa   numa   само   numa ****[akc. num
numa [akc. numa] (pril.) (vez.)
Rudna Glava [Vidi]
803  nușća   niște   неки   nușća ****[akc. nușća] (zam.)
nușća [akc. nușća] (zam.)
Busur [Vidi]
804  ńa   na   ено   ****
ńa (zam.)
Porodin [Vidi]
805  ńegură   negură   тама   ńegură (mn. ńigurĭeț) ****[akc. ńegură] (i. ž.)
ńegură (mn. ńigurĭeț) [akc. ńegură] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
806  ńemțăsk   nemţesc   немачки   ńemțăsk (ńemțăskă) (mn. ńemțăsć, ńemțășć) ****[akc. ńemțăsk] (prid.)
ńemțăsk (ńemțăskă) (mn. ńemțăsć, ńemțășć) [akc. ńemțăsk] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
807  ńimik   nimic   ништа   ńimik ****[akc. ńimik] (zam.)
ńimik [akc. ńimik] (zam.)
Rudna Glava [Vidi]
808  ńiskaĭ   niscai   неки   ńiskaĭ ****
ńiskaĭ [akc. ńiskaĭ] (zam.)
Rudna Glava [Vidi]
809  ńiśkare   nicicare   нико   ńiśkare ****
ńiśkare [akc. ńiśkare] (zam.)
Rudna Glava [Vidi]
810  ńiśkînd   nicicănd   никад   ńiśkînd ****
ńiśkînd [akc. ńiśkînd] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
811  ńiśkît   nicicât   нимало   ńiśkît ****
ńiśkît [akc. ńiśkît] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
812  ńiśkum   nicicum   никако   ńiśkum ****
ńiśkum [akc. ńiśkum] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
813  ńiśodată   niciodată   ниједном   ńiśodată ****[akc. ńiśod
ńiśodată [akc. ńiśodată] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
814  oćinśi   îmblânzi   кротити   oćinśi (ĭuo oćinśesk, ĭel oćinśiașće) ****
oćinśi (ĭuo oćinśesk, ĭel oćinśiașće) [akc. oćinśi] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
815  odată   odată   једном   odată ****[akc. odată] (pril.)
odată [akc. odată] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
816  odolan   hodolan   коска   odolan (mn. odolańе) ****
odolan (mn. odolańе) [akc. odolan] (i. m.)
Rudna Glava [Vidi]
817  ogluoń   grămadă   гомила   ogluoń (mn. ogloańe) ****
ogluoń (mn. ogloańe) [akc. ogluoń] (i. s.)
Manastirica, Mlava [Vidi]
818  oltan   altoi   калем, навртак   oltan (mn. oltań) ****
oltan (mn. oltań) [akc. oltan] (i. m.)
Rudna Glava [Vidi]
819  opri   opri   зауставити   opri (ĭuo oprĭesk, ĭel oprĭașće) ****
opri (ĭuo oprĭesk, ĭel oprĭașće) [akc. opri] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
820  oprit   oprit   заустављен   oprit (oprită) (mn. opriț, opriće) ****[akc. oprit] (prid.)
oprit (oprită) (mn. opriț, opriće) [akc. oprit] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
821  or   ori   или   ****
or (vez.)
Rudna Glava [Vidi]
822  pară   pară   пламен   pară1 ****
pară1 [akc. pară] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
823  parke   parcă   као да   parke ****[akc. parke] (vez.)
parke [akc. parke] (vez.)
Rudna Glava [Vidi]
824  pată   pată   пега   pată (mn. pеťе) ****
pată (mn. pеťе) [akc. pată] (i. ž.)
Samarinovac [Vidi]
825  patru   patru   четири   patru ****
patru [akc. patru] (br.)
Rudna Glava [Vidi]
826  patruḑăśiļa   patruzecilea   четрдесети   patruḑăśiļa ****
patruḑăśiļa [akc. patruḑăśiļa] (br.)
Rudna Glava [Vidi]
827  patruļa   patrulea   четврти   patruļa ****
patruļa [akc. patruļa] (br.)
Rudna Glava [Vidi]
828  patrusprăśiļa   patrusprezecelea   четрнаести   patrusprăśiļa ****
patrusprăśiļa [akc. patrusprăśiļa] (br.)
Rudna Glava [Vidi]
829  patrusprîaśe   patrusprezece   четрнаест   patrusprîaśe ****
patrusprîaśe [akc. patrusprîaśe] (br.)
Rudna Glava [Vidi]
830  pi   pe   по   ****
pi (predl.)
Rudna Glava [Vidi]
831  puća   putea   моћи   puća (ĭuo puot, ĭel puaće) ****
puća (ĭuo puot, ĭel puaće) [akc. puća] (gl.)
Rudna Glava [Vidi]
832  putrîvi   potrivi   погодити   putrîvi (ĭuo putrîvĭesk, ĭel putrîvĭașće) ****[akc. putrîvi] (gl. p. ref.)
putrîvi (ĭuo putrîvĭesk, ĭel putrîvĭașće) [akc. putrîvi] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
833  raḑă   rază   зрак   raḑă (mn. răḑurĭ) ****
raḑă (mn. răḑurĭ) [akc. raḑă] (i. ž.)
Tanda [Vidi]
834  raśit   răcit   хладан   raśit (raśită) (mn. raśiț, raśiće) ****[akc. raśit] (prid.)
raśit (raśită) (mn. raśiț, raśiće) [akc. raśit] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
835  rîaśe   rece   хладан   rîaśe (mn. rîăś) ****
rîaśe (mn. rîăś) [akc. rîaśe] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
836  rîkait   râcâit   ишчепркан   rîkait (rîkaită) (mn. rîkaiț, rîkaiće) ****
rîkait (rîkaită) (mn. rîkaiț, rîkaiće) [akc. rîkait] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
837  rîsfațat   răsfăţat   насмејан   rîsfațat (rîsfațată) (mn. rîsfațaț, rîsfațaće) ****
rîsfațat (rîsfațată) (mn. rîsfațaț, rîsfațaće) [akc. rîsfațat] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
838  rîskańat   răscrăcănat   раскречен   rîskańat (rîskańată) (mn. rîskańaț, rîskańaće) ****
rîskańat (rîskańată) (mn. rîskańaț, rîskańaće) [akc. rîskańat] (prid.)
Tanda [Vidi]
839  săpoĭel   săpăligă   мотичица   săpoĭel (mn. săpoĭeļе) ****[akc. săpoĭel] (i. m.)
săpoĭel (mn. săpoĭeļе) [akc. săpoĭel] (i. m.)
Dubočane [Vidi]
840  skurta   scurta   кратити   skurta (ĭuo skurt, ĭel skurtă) ****
skurta (ĭuo skurt, ĭel skurtă) [akc. skurta] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
841  skuťală   scuteală   склониште   skuťală ****
skuťală [akc. skuťală] (i. ž.)
Samarinovac [Vidi]
842  sminćală   sminetală   сметња   ****
Rudna Glava [Vidi]
843  sminći   zminti   сметати   ****
Rudna Glava [Vidi]
844  sminćit   smintit   ометен   ****
Rudna Glava [Vidi]
845  spuḑăńe   spuzenie   мноштво   spuḑăńe (mn. spuḑăńurĭ) ****
spuḑăńe (mn. spuḑăńurĭ) [akc. spuḑăńe] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
846  străkura   străcura   цедити   străkura (ĭuo străkur, ĭel străkură) ****
străkura (ĭuo străkur, ĭel străkură) [akc. străkura] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
847  strîga   striga   дозивати   strîga (ĭuo strîg, ĭel strîgă) ****
strîga (ĭuo strîg, ĭel strîgă) [akc. strîga] (gl. p. ref.)
Rudna Glava [Vidi]
848  sus   sus   горе   ****
sus (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
849  șaĭḑăś   șaizeci   шездесет   șaĭḑăś ****[akc. șaĭḑăś] (br.)
șaĭḑăś [akc. șaĭḑăś] (br.)
Rudna Glava [Vidi]
850  șaĭḑăśiļa   șaizecilea   шездесети   șaĭḑăśiļa ****[akc. șaĭḑă<
șaĭḑăśiļa [akc. șaĭḑăśiļa] (br.)
Rudna Glava [Vidi]
851  șaĭsprîaśe   șaisprezece   шеснаест   șaĭsprîaśe ****
șaĭsprîaśe [akc. șaĭsprîaśe] (br.)
Rudna Glava [Vidi]
852  șaĭsprîaśiļa   șaisprecelea   шеснаести   șaĭsprîaśiļa ****
șaĭsprîaśiļa [akc. șaĭsprîaśiļa] (br.)
Rudna Glava [Vidi]
853  șapće   șapte   седам   șapće ****
șapće [akc. șapće] (br.)
Rudna Glava [Vidi]
854  șapćeḑăśiļa   șaptezecilea   седамдесети   șapćeḑăśiļa ****
șapćeḑăśiļa [akc. șapćeḑăśiļa] (br.)
Rudna Glava [Vidi]
855  șapćesprîaśe   șaptesprece   седамнаест   șapćesprîaśe ****
șapćesprîaśe [akc. șapćesprîaśe] (br.)
Rudna Glava [Vidi]
856  șapćesprîaśiļa   șaptesprecelea   седамнаести   șapćesprîaśiļa ****
șapćesprîaśiļa [akc. șapćesprîaśiļa] (br.)
Rudna Glava [Vidi]
857  șapćiļa   șaptelea   седми   șapćiļa ****
șapćiļa [akc. șapćiļa] (br.)
Rudna Glava [Vidi]
858  șapćime   șeptime   седмина   șapćime (mn. șapćimĭ) ****[
șapćime (mn. șapćimĭ) [akc. șapćime] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
859  șasă   șase   шест   șasă ****
șasă [akc. șasă] (br.)
Rudna Glava [Vidi]
860  șasîļa   șaselea   шести   șasîļa ****[akc. șasîļa] (br.)
șasîļa [akc. șasîļa] (br.)
Rudna Glava [Vidi]
861  șasîme   șesime   шестина   șasîme (mn. șasîmĭ) ****
șasîme (mn. șasîmĭ) [akc. șasîme] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
862  śe   ce   шта   ****
śe (zam.)
Rudna Glava [Vidi]
863  śeći   citi   читати   śeći (ĭuo śećiesk, ĭel śećiașće) ****
śeći (ĭuo śećiesk, ĭel śećiașće) [akc. śeći] (gl. p.)
Rudna Glava [Vidi]
864  śećit   citi   прочитан   śećit (śećită) (mn. śećiț, śećiće) ****[akc. śećit] (prid.)
śećit (śećită) (mn. śećiț, śećiće) [akc. śećit] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
865  śeva   ceva   нешто   śeva ****
śeva [akc. śeva] (zam.)
Rudna Glava [Vidi]
866  śiguod   orice   штогод   śiguod ****
śiguod [akc. śiguod] (pril.)
Rudna Glava [Vidi]
867  śin-suće   cinci sute   петсто   śin-suće ****[akc.
śin-suće [akc. śin-suće] (br.)
Rudna Glava [Vidi]
868  śinḑăś   cinzeci   педесет   śinḑăś ****[akc. śinḑăś] (br.)
śinḑăś [akc. śinḑăś] (br.)
Rudna Glava [Vidi]
869  śinḑăśiļa   cinzecilea   педесети   śinḑăśiļa ****[akc. śinḑă<
śinḑăśiļa [akc. śinḑăśiļa] (br.)
Rudna Glava [Vidi]
870  śinsprîaśe   cincisprezece   петнаест   śinsprîaśe ****
śinsprîaśe [akc. śinsprîaśe] (br.)
Rudna Glava [Vidi]
871  śinsprîaśiļa   cincisprecelea   петнаести   śinsprîaśiļa ****
śinsprîaśiļa [akc. śinsprîaśiļa] (br.)
Rudna Glava [Vidi]
872  śinstît   cinstit   почашћен   śinstît (śinstîtă) (mn. śinstîț, śinstîće) ****[akc. śinstît] (prid.)
śinstît (śinstîtă) (mn. śinstîț, śinstîće) [akc. śinstît] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
873  śinś   cinci   пет   ****
śinś (br.)
Rudna Glava [Vidi]
874  śinśiļa   cincilea   пети   śinśiļa ****
śinśiļa [akc. śinśiļa] (br.)
Rudna Glava [Vidi]
875  śinśime   cincime   петина   śinśime (mn. śinśimĭ) ****[
śinśime (mn. śinśimĭ) [akc. śinśime] (i. ž.)
Rudna Glava [Vidi]
876  śuava   ceva   нешто   śuava ****[akc. śuava] (zam.)
śuava [akc. śuava] (zam.)
Rudna Glava [Vidi]
877  śuļi   ciuli   чуљити   śuļi (ĭuo śuļesk, ĭel śuļașće) ****[akc. śuļi] (gl. p.)
śuļi (ĭuo śuļesk, ĭel śuļașće) [akc. śuļi] (gl. p.)
Rudna Glava [Vidi]
878  śuont   ciont   крњ   śuont (śuantă) (mn. śuonț, śuanće) ****[akc. śuont] (prid.)
śuont (śuantă) (mn. śuonț, śuanće) [akc. śuont] (prid.)
Rudna Glava [Vidi]
879  talaz   talaz   талас   talaz (mn. talazurĭ) ****
talaz (mn. talazurĭ) [akc. talaz] (i. s.)
Boljetin [Vidi]
880  tăbărî   tăbărî   навалити   tăbărî (ĭuo ma tăbăr, ĭel sa tăbărĭe) ****
tăbărî (ĭuo ma tăbăr, ĭel sa tăbărĭe) [akc. tăbărî] (gl. p. ref.)
Topla [Vidi]