REZULTAT PRETRAGE

Za uslov grupa : negrupisano * Svega reči: 934


Br

Vlaški


Rumunski


Srpski


Gnezdo reči


Mesto (selo)1  aăla   ăla   онај   aăla (аĭа) (mn. aăĭa, аăļа) [akc. aăla] (zam.) Rudna Glava [Vidi]
2  aăsta   ăsta   овај   aăsta (asta) (mn. aășća) [akc. aăsta] (zam.) Rudna Glava [Vidi]
3  abĭa   abia   једва   abĭa [akc. abĭa] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
4  adauga   adăuga   додати   adauga (ĭuo adaug, ĭel adaugă) [akc. adauga] (gl.) Sige [Vidi]
5  adăsta   adăsta   чекати   adăsta (ĭuo adăst, ĭel adăsťe) [akc. adăsta] (gl.) Radujevac [Vidi]
6  adîns   adins   посебан   adîns [akc. adîns] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
7  aduna   aduna   скупљати   aduna (ĭuo adun, ĭel adună) [akc. aduna] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
8  adunat   adunat   сакупљен   adunat (adunată) (mn. adunaț, adunaće) [akc. adunat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
9  adunatuorĭ   adunător   сакупљач   adunatuorĭ (mn. adunatuorĭ) [akc. adunatuorĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
10  adus   adus   донет   adus (adusă) (mn. aduș, adusă) [akc. adus] (prid.) Osnić [Vidi]
11  ađir   ager   спреман   ađir (ađiră) (mn. ađirĭ, ađirĭe) [akc. ađir] (prid.) Neresnica [Vidi]
12  afla   afla   налазити   afla (ĭuo aflu, ĭel află) [akc. afla] (gl.) Osnić [Vidi]
13  aflarĭe   aflare   налаз   aflarĭe (mn. aflîărĭ) [akc. aflarĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
14  aflat   aflat   нађен   aflat (aflată) (mn. aflaț, aflaće) [akc. aflat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
15  aflatuorĭ   aflător   налазач   aflatuorĭ (aflatuаrĭе) (mn. aflatuorĭ, aflatuаrĭе) [akc. aflatuorĭ] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
16  aftaĭ!   aftai!   шибај!   aftaĭ! [akc. aftaĭ!] (uzv.) Rudna Glava [Vidi]
17  agîra   pândi   вребати   agîra (ĭuo аgîr, ĭel agîră) [akc. agîra] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
18  aĭ   ai   ај   1 (uzv.) Rudna Glava [Vidi]
19  aĭa   aia   та   aĭa [akc. aĭa] (zam.) Osnić [Vidi]
20  aĭde   haide   хајде   aĭde [akc. aĭde] (uzv.) Rudna Glava [Vidi]
21  aĭevi   aieve   јавно   aĭevi [akc. aĭevi] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
22  aĭevĭa   aieve   јавно   Tanda [Vidi]
23  aĭmintriļa   altmintrelea   другачије   Rudna Glava [Vidi]
24  aĭmintrĭa   altmintrelea   другачије   aĭmintrĭa [akc. aĭmintrĭa] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
25  aku   acu   сада   aku [akc. aku] (pril.) Majdanpek [Vidi]
26  akuma   acum   сада   akuma [akc. akuma] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
27  akupa   ocupa   заокупљати (се)   akupa (ĭuo ma akup, ĭel sa akupe) [akc. akupa] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
28  akupit   ocupat   заокупљен   akupit (akupită) (mn. akupiț, akupiće) [akc. akupit] (prid.) Osnić [Vidi]
29  alčeva   altceva   друго нешто   alčeva [akc. alčeva] (zam.) Samarinovac [Vidi]
30  altadată   altădată   други пут   altadată [akc. altadată] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
31  altauară   altăoară   други пут   altauară [akc. altauară] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
32  altfĭaļ   altfel   другачије   Osnić [Vidi]
33  altfĭeļ   altfel   другачије   altfĭeļ [akc. altfĭeļ] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
34  altkînd   altcândva   другом приликом   altkînd [akc. altkînd] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
35  altkîndva   altcândva   другом приликом   Rudna Glava [Vidi]
36  altkum   altkum   другачије   altkum (mn. altkum) [akc. altkum] (pril.) Osnić [Vidi]
37  altkumva   alcumva   друкчије   altkumva [akc. altkumva] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
38  altśeva   altceva   друго нешто   altśeva [akc. altśeva] (zam. neodr.) Rudna Glava [Vidi]
39  altśińe   altcineva   неко други   altśińe [akc. altśińe] (zam. neodr.) Rudna Glava [Vidi]
40  altśińeva   altcineva   неко други   Rudna Glava [Vidi]
41  altśuava   altceva   друго нешто   Rudna Glava [Vidi]
42  altunđeva   altundeva   другде   altunđeva [akc. altunđeva] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
43  altuorĭ   altăoară   други пут   Rudna Glava [Vidi]
44  aluńeka   aluneca   клизати (се)   aluńeka (ĭo aluńek, ĭel aluńekă) [akc. aluńeka] (gl. p.) Samarinovac [Vidi]
45  aluńika   aluneca   клизати (се)   Rudna Glava [Vidi]
46  aļeźa   alega   бирати   aļeźa (ĭuo aļeg, ĭel aļiaźe) [akc. aļeźa] (gl.) Osnić [Vidi]
47  aļeźarĭe   alegere   избор   aļeźarĭe (mn. aļeźеrĭ) [akc. aļeźarĭe] (i. ž) Osnić [Vidi]
48  aļiaźire   alegere   избор   aļiaźire (mn. aļiaźirĭ) [akc. aļiaźirĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
49  aļina   alina   смирити (се)   aļina1 (ĭo ma aļin, ĭel sa aļină) [akc. aļina] (gl. p. ref.) Samarinovac [Vidi]
50  ama   ama   ама   ama [akc. ama] (vez.) Osnić [Vidi]
51  aman   aman   аман   aman [akc. aman] 1. (uzv.) Rudna Glava [Vidi]
52  amar   amar   горчина   amar (mn. amarurĭ) [akc. amar] (i. m.) Osnić [Vidi]
53  amarî   amărî   загорчати   amarî (ĭuo amarîăsk, ĭel amarîașće) [akc. amarî] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
54  amarît   amărât   горак   amarît (amarîtă) (mn. amarîț, amarîće) [akc. amarît] (prid.) Osnić [Vidi]
55  amarĭală   amăreală   горчина   amarĭală (mn. amarĭaļe, amarĭelurĭ) [akc. amarĭală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
56  amintrîļa   altmintrelea   другачије   amintrîļa [akc. amintrîļa] (pril.) Samarinovac [Vidi]
57  amînat   amânat   касно   amînat (amînată) (mn. amînaț, amînaće) [akc. amînat] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
58  amînata   amânăta   каснити   amînata (ĭuo ma amînaćeḑ, ĭel sa amînaćaḑă) [akc. amînata] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
59  amînatarĭe   amînare   кашњење   amînatarĭe (mn. amînatărĭ) [akc. amînatarĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
60  amunka   amunca   тешко   amunka [akc. amunka] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
61  andîra   întărâtă   задиркивати   andîra (ĭuo ma andîr, ĭel sa andîră) [akc. andîra] (gl. p. ref.) Lubnica [Vidi]
62  ańina   anina   окачити (се)   ańina (ĭuo ańin, ĭel ańină) [akc. ańina] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
63  ańinat   aninat   окачен   ańinat (ańinată) (mn. ańinaț, ańinaće) [akc. ańinat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
64  apara   apăra   бранити   apara (ĭuo apîr, ĭel apîră) [akc. apara] (gl.) Osnić [Vidi]
65  apăra   apăra   бранити   apăra (ĭo apăr, ĭel apără) [akc. apăra] (gl.) Samarinovac [Vidi]
66  apipai   a pipăi   пипати   apipai (ĭuo apipiĭ, ĭel apipiĭe) [akc. apipai] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
67  apipiĭală   pipăială   пипање   apipiĭală (mn. apipiĭaļе) [akc. apipiĭală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
68  apipiĭat   pipăit   опипан   apipiĭat (apipiĭată) (mn. apipiĭaț, apipiĭaće) [akc. apipiĭat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
69  apļekare   aplecare   сагињање   apļekare (mn. apļekărĭ) [akc. apļekare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
70  apļekat   aplecat   погнут   apļekat (apļekată) (mn. apļekaț, apļekaće) [akc. apļekat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
71  aprinđe   aprinde   палити   aprinđe (ĭuo aprind, ĭel aprinđe) [akc. aprinđe] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
72  aprinďe   aprinde   палити   aprinďe (ĭo aprind, ĭel aprinďe) [akc. aprinďe] (gl. p. ref.) Samarinovac [Vidi]
73  aprins   aprins   упаљен   aprins (mn. aprinș) [akc. aprins] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
74  apuka   apuca   почињати   apuka (ĭuo apuk, ĭel apukă) [akc. apuka] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
75  apukat   apucat   започет   apukat (apukată) (mn. apukaț, apukaće) [akc. apukat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
76  apuriĭe   apărie   водурина   apuriĭe (mn. apuriĭ) [akc. apuriĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
77  arat   аrаt   изоран   arat (arată) (mn. araț, araće) [akc. arat] (prid.) Osnić [Vidi]
78  arata   arăta   показивати   arata (ĭuo arăt, ĭel arată) [akc. arata] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
79  aratat   arătat   приказан   aratat (aratată) (mn. arataț, arataće) [akc. aratat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
80  arazna   arazna   засебно   arazna [akc. arazna] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
81  arbiu   arbiu   набијач   arbiu (mn. arbiĭe) [akc. arbiu] (i. m.) Osnić [Vidi]
82  arțaguos   arţăgos   зловољан   arțaguos (arțaguasă) (mn. arțaguoș, arțaguașă) [akc. arțaguos] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
83  arțuagă   arţăgos   стара жена   arțuagă (mn. arțuaźe) [akc. arțuagă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
84  arćiĭe   hârtie   хартија   arćiĭe (mn. arćiĭ) [akc. arćiĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
85  arđală   ardere   згариште   arđală (mn. arđaļе) [akc. arđală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
86  arđe   arde   горети   arđe (ĭuo ard, ĭel arđe) [akc. arđe] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
87  arďika   ridica   дизати (се)   arďika (ĭuo аrďik, ĭel arďikă) [akc. arďika] (gl. p. ref.) Samarinovac [Vidi]
88  arendă   arendă   аренда   arendă (mn. arenḑ) [akc. arendă] (i. ž.) Majdanpek [Vidi]
89  argațîĭe   argăţie   аргатлук   argațîĭe (mn. argațîĭ) [akc. argațîĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
90  argasală   argăseală   штављење   argasală (mn. argasîaļe) [akc. argasală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
91  argat   argat   надничар   argat (argată) (mn. argaț, argaće) [akc. argat] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
92  aripat   aripat   крилат   aripat (aripată) (mn. aripaț, аripaće) [akc. aripat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
93  arîng   harang   црквено звоно   arîng (mn. arînźe) [akc. arîng] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
94  armată   armată   армија   armată (mn. armaće) [akc. armată] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
95  Arnauta   Arnăută   Арнаута   Arnauta [akc. Arnauta] (i. ž.) Osnić [Vidi]
96  arnă   arnă   арна (?)   arnă [akc. arnă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
97  arpiuară   aripioară   крилашце   arpiuară (mn. arpiuorĭ) [akc. arpiuară] (i. ž.) Slatina, Bor [Vidi]
98  arpĭe   aripă   крило   arpĭe (mn. ărpĭ) [akc. arpĭe] (i. ž.) Tanda [Vidi]
99  ars   ars   изгорео   ars (arsă) (mn. arș, arsă) [akc. ars] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
100  arsură   arsură   изгорелина   arsură (mn. arsurĭ) [akc. arsură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
101  arunka   arunca   избацити   arunka (ĭuo arunk, ĭel arunkă) [akc. arunka] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
102  arunkat   aruncat   бачен   arunkat (arunkată) (mn. arunkaț, arunkaće) [akc. arunkat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
103  arunkatuorĭ   aruncător   бацач   arunkatuorĭ (arunkatuarĭe) (mn. arunkatuorĭ, arunkatuarĭe) [akc. arunkatuor] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
104  arunkatură   aruncătură   бацање   arunkatură (mn. arunkaturĭ) [akc. arunkatură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
105  askuțî   ascuţi   оштрити   askuțî (ĭuo askut, ĭel askuće) [akc. askuțî] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
106  askuțîmĭe   ascuţime   оштрина   askuțîmĭe (mn. askuțîmĭ) [akc. askuțîmĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
107  askuțîș   ascuţiș   оштрица   askuțîș (mn. askuțîșă) [akc. askuțîș] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
108  askuțît   ascuţit   оштар   askuțît (askuțîtă) (mn. askuțîț, askuțîće) [akc. askuțît] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
109  askuțîtură   ascuţitură   оштрица   askuțîtură (mn. askuțîturĭ) [akc. askuțîtură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
110  askulta   asculta   слушати   askulta (ĭuo askult, ĭel askultă) [akc. askulta] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
111  askultamînt   ascultământ   послушност   askultamînt (mn. askultamînće) [akc. askultamînt] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
112  askultarĭe   ascultare   слушање   askultarĭe (mn. askultărĭ) [akc. askultarĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
113  askultatură   ascultătură   слушање   askultatură (mn. askultaturĭ) [akc. askultatură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
114  aspri   aspri   храпавити   aspri (ĭuo asprĭesk, ĭel asprĭașće) [akc. aspri] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
115  asprĭală   aspreală   храпавост   asprĭală (mn. asprĭaļе) [akc. asprĭală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
116  aspru   aspru   храпав   aspru (aspră) (mn. aspri, aspre) [akc. aspru] (prid.) Osnić [Vidi]
117  aspur   aspru   храпав   aspur (aspură) (mn. aspurĭ, aspurĭe) (prid.) Rudna Glava [Vidi]
118  aspuriu   aspriu   храпавичаст   aspuriu (aspuriĭе) (mn. aspuriĭ, aspuriĭе) [akc. aspuriu] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
119  asta   asta   овај   asta (mn. așća) [akc. asta] (zam.) Osnić [Vidi]
120  astaĭarnă   astă-iarnă   зимус   astaĭarnă [akc. astaĭarnă] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
121  astanuapće   astă-noapte   ноћас   astanuаpće [akc. astanuapće] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
122  astară   astară   вечерас   astară [akc. astară] (pril.) Osnić [Vidi]
123  astavară   astă-vară   летос   astavară [akc. astavară] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
124  astăz   astăzi   данас   astăz [akc. astăz] (pril.) Samarinovac [Vidi]
125  astîḑ   astăzi   данас   astîḑ [akc. astîḑ] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
126  astruka   astruca   покривати   astruka (ĭuo astruk, ĭel astrukă) [akc. astruka] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
127  astrukamînt   astrucământ   покривач   astrukamînt (mn. astrukamînturĭ) [akc. astrukamînt] (i. m.) Osnić [Vidi]
128  astrukat   astrucat   покривен   astrukat (astrukată) (mn. astrukaț, astrukaće) [akc. astrukat] (prid.) Osnić [Vidi]
129  astuora   ăstora   ових   astora [akc. astuora] (zam.) Rudna Glava [Vidi]
130  astupa   astupa   зачепити   astupa (ĭuo astup, ĭel astupă) [akc. astupa] (gl. p. ref.) Samarinovac [Vidi]
131  așa   așa   тако   așa [akc. așa] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
132  așadar   așadar   дакле   așadar [akc. așadar] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
133  așaḑarĭe   așezare   притисак   așaḑarĭe (mn. așaḑîărĭ) [akc. așaḑarĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
134  așćamîta   așteamăt   узастопце   așćamîta [akc. așćamîta] (pril.) Osnić [Vidi]
135  așćarnut   аșternut   простирка   așćаrnut1 (mn. așćаrnuturĭ) [akc. așćarnut] (i. s.) Osnić [Vidi]
136  așćarnut   așternut   темељит   așćarnut2 (așćarnută) (mn. așćarnuț, așćarnuće) [akc. așćarnut] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
137  așćarńe   așterne   простирати   așćarńe (ĭuo așćern, ĭel ćarńe) [akc. așćarńе] (gl.) Osnić [Vidi]
138  așćernut   așternut   прострт   așćernut (așćernută) (mn. așćernuț, așćernuće) [akc. așćernut] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
139  așeza   așeză   намештати (се)   așeza (ĭo așez, ĭel așază) [akc. așeza] (gl. p. ref.) Samarinovac [Vidi]
140  așťepta   aștepta   чекати   așťepta (ĭuo așťept, ĭel așťaptă) [akc. așťepta] (gl.) Samarinovac [Vidi]
141  aśira   acira   вребати   aśira (ĭuo aśir, ĭel aśiră) [akc. aśira] (gl. n.) Rudna Glava [Vidi]
142  aśirat   acerat   вребање   aśirat (mn. aśiraće, aśiraturĭ) [akc. aśirat] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
143  aśirĭală   acerat   вребање   Rudna Glava [Vidi]
144  atîrna   atârna   качити   atîrna (ĭuo atîrn, ĭel atîrnă) [akc. atîrna] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
145  atîrnat   atârnat   окачен   atîrnat (atîrnată) (mn. atîrnaț, atîrnaće) [akc. atîrnat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
146  atîrnatuare   atârnătoare   закачаљка   atîrnatuare (mn. atîrnatuоrĭ) [akc. atîrnatuare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
147  atîrnatură   atârnătoare   качење   atîrnatură (mn. atîrnaturĭ) [akc. atîrnatură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
148  atît   atât   толик   atît [akc. atît] (pril.) Samarinovac [Vidi]
149  atît   atât   толик   atît2 (atîta) (mn. atîț, atîća) [akc. atît] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
150  atîtuśka   atâtușca   толицно   atîtuśka [akc. atîtuśka] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
151  atunč   atunci   тада   atunč (var. atunča) [akc. atunč] (pril.) Samarinovac [Vidi]
152  atunś   atunci   тада   atunś [akc. atunś] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
153  au   au1   или   au1 (vez.) Majdanpek [Vidi]
154  au   au2   ау   au2 [akc. au] (uzv.) Rudna Glava [Vidi]
155  auḑî   auzi   чути   auḑî (ĭuo aud, ĭel auđe) [akc. auḑî] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
156  auḑît   auzit   чувен   auḑît (auḑîtă) (mn. auḑîț, auḑîće) [akc. auḑît] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
157  auḑîtură   bârfeală   гласина   auḑîtură (mn. auḑîturĭ) [akc. auḑîtură] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
158  auzi   auzi   чути   auzi (ĭuo aud, ĭel auďе) [akc. auzi] (gl. p.) Samarinovac [Vidi]
159  avere   avere   имовина   Tanda [Vidi]
160  averĭe   avere   имовина   averĭe (mn. averĭ) [akc. averĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
161  avĭa   avea   имати   avĭa (ĭuo am, ĭel are) [akc. avĭa] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
162  avĭeare   avere   имовина   Krivelj [Vidi]
163  avuțîĭe   avuţie   имовина   avuțîĭe (mn. avuțîĭ) [akc. avuțîĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
164  avut   avut   богат   avut (avută) (mn. avuț, avuće) [akc. avut] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
165  avutuorńik   proprietar   сопственик   avutuorńik (mn. avutuorńiś) [akc. avutuorńik] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
166  azmă   azimă   бесквасни хлеб   azmă (mn. azme) [akc. azmă] (i. ž.) Samarinovac [Vidi]
167  aznoapťe   as-noapte   ноћас   aznoapťe (=astă-noapťe) [akc. aznoápťe] (pril.) Samarinovac [Vidi]
168  azvîrļi   azvârli   заврљати   azvîrļi (azvîrļiașće, azvîrl) [akc. azvîrļi] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
169  azvîrļit   azvârlit   зафрљан   azvîrļit (azvîrļită) (mn. azvîrļiț, azvîrļiće) [akc. azvîrļit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
170  azvîrļituorĭ   azvârlitor   заврљач   azvîrļituorĭ (azvîrļituare) [akc. azvîrļituorĭ] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
171  azvîrļitură   azvârlitură   заврљотина   azvîrļitură1 (mn. azvîrļiturĭ) [akc. azvîrļitură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
172  azvîrļitură   azvârlitură   фрљање   azvîrļitură2 (mn. azvîrļiturĭ) [akc. azvîrļitură] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
173  azvîrļiuluĭ   de-a azvârlitul   фрљански   Rudna Glava [Vidi]
174  azvrļića   de-a azvârlitul   фрљански   Osnić [Vidi]
175  ažuta   ajuta   помагати   ažuta (ĭuo ažut, ĭel ažută) [akc. ažuta] (gl.) Osnić [Vidi]
176  ažutuorĭ   ajutor   помоћник   ažutuorĭ (mn. ažutuorĭ) [akc. ažutuorĭ] (i. m.) Osnić [Vidi]
177  ažuturat   ajutora   испомагање   ažuturat (mn. ažuturaturĭ) [akc. ažuturat] (i. m.) Osnić [Vidi]
178  ažutură   ajutora   помоћ   ažutură (mn. ažuturĭ) [akc. ažutură] (i. ž) Osnić [Vidi]
179  aźunat   ajunat   пост   aźunat (mn. aźunaturĭ, aźunaće) [akc. aźunat] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
180  aźuns   ajuns   достигнут   aźuns (aźunsă) (mn. aźunș, aźunsă) [akc. aźuns] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
181  aźuta   ajuta   помагати   aźuta (ĭuo aźut, ĭel aźută) [akc. aźuta] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
182  aźutarĭe   ajutare   помоћ   aźutarĭe (mn. aźutîărĭ) [akc. aźutarĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
183  aźutat   ajutat   потпомогнут   aźutat (aźutată) (mn. aźutaț, aźutaće) [akc. aźutat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
184  aźutuorĭ   ajutor   помагач   aźutuorĭ (mn. aźutuorĭ) [akc. aźutuorĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
185  ă   ă   ено   ă (uzv.) (demin.) Rudna Glava [Vidi]
186  ăće   iată   ево, ено, ето   ăće [akc. ăće] (part.) Rudna Glava [Vidi]
187  ăĭs   hăis   ојс   ăĭs (var. îăĭs, akc. îăĭs) (uzv.) Rudna Glava [Vidi]
188  ăl   ăl   ено га   ăl (uzv.) (demin.) Rudna Glava [Vidi]
189  ăla   ăla   онај   ăla (mn. ăĭa) [akc. ăla] (zam.) Leskovo [Vidi]
190  ăn   în   у   ăn (predl.) Tanda [Vidi]
191  ănćins   întins   прострт   ănćins (ănćinsă) (mn. ănćinș, ănćinsă) [akc. ănćins] (prid.) Šarbanovac [Vidi]
192  ăńi   iată-ne   ево смо   ăńi1 [akc. ăńi] (uzv.) Rudna Glava [Vidi]
193  ăsta   ăsta   овај   ăsta (mn. ășća) [akc. ăsta] (zam.) Leskovo [Vidi]
194  ba   ba   не   ba (part.) Osnić [Vidi]
195  babaluk   băbăluc   бабалук   babaluk (mn. babaluś) [akc. babaluk] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
196  babĭașće   băbește   бапски   babĭașće [akc. babĭașće] (pril.) Osnić [Vidi]
197  baća   bate   бити (се)   baća (ĭuo bat, ĭel baće) [akc. baća] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
198  baga   băga   увлачити   baga (ĭuo bag, ĭel bagă) [akc. baga] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
199  bagat   băgat   увучен   bagat (bagată) (mn. bagaț, bagaće) [akc. bagat] (prid.) Osnić [Vidi]
200  bagramĭarĭ   ?   багремар   bagramĭarĭ (mn. bagramĭarĭe) [akc. bagramĭarĭ] (i. m.) Osnić [Vidi]
201  baklă   găleată   канта   baklă (mn. bakļe) [akc. baklă] (i. ž.) Klokočevac [Vidi]
202  balbańală   ?   батргање   balbańală (mn. balbańelurĭ) [akc. balbańală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
203  balbańi   vâlvâi   батргати се   balbańi (ĭuo balbańesk, ĭel balbańașće) [akc. balbańi] (gl.) Osnić [Vidi]
204  balbataĭe   bâlbătaie   пламен   balbataĭe (mn. balbatîăĭ) [akc. balbataĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
205  balțuit   bălţat   лабав   balțuit (balțuită) (mn. balțuiț, balțuiće) [akc. balțuit] (prid.) Osnić [Vidi]
206  balmažî   bălmăji   баљезгати   balmažî (ĭuo balmažîăsk, ĭel balmažîașće) [akc. balmažî] (gl. p.) Osnić [Vidi]
207  baļaguos   băligos   убалеган   baļaguos (baļaguasă) (mn. baļaguoș, baļaguasă) [akc. baļaguos] (prid.) Osnić [Vidi]
208  baļe   bale   бале   baļe [akc. baļe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
209  baļeguos   băligos   убалеган   Rudna Glava [Vidi]
210  bańiuluĭ   pe bani   готовински   bańiuluĭ [akc. bańiuluĭ] (pril.) Osnić [Vidi]
211  barbațîașće   bărbătește   мушкарачки   barbațîașće [akc. barbațîașće] (pril.) Osnić [Vidi]
212  barbari   bărăbari   изједначавати   Osnić [Vidi]
213  barnă   barnă ?   неред   barnă (mn. bîărń) [akc. barnă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
214  basama   basama   ваљда   basama [akc. basama] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
215  basanka   basama   ваљда   Rudna Glava [Vidi]
216  baș   baș   баш   baș (part.) Rudna Glava [Vidi]
217  bataĭe   bătaie   туча   bataĭe (mn. batîăĭ) [akc. bataĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
218  batut   bătut   истучен   batut (batută) (mn. batuț, batuće) [akc. batut] (prid.) Osnić [Vidi]
219  bažuokură   batjocură   шала   bažuokură (mn. bažuokurĭ) [akc. bažuokură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
220  bă   bă   бре   (uzv.) Brodica [Vidi]
221  bălțui   balţui   лабавити   bălțui (ĭuo ma bălțuĭ, ĭel sa bălțuĭe) [akc. bălțui] (gl. p. ref.) Tanda [Vidi]
222  bărbat   bărbat   муж   bărbat (mn. bărbaț) [akc. bărbat] (i. m.) Samarinovac [Vidi]
223  băstruit   ?   изгорен (од пламењаче)   băstruit (băstruită) (mn. băstruiț, băstruiće) [akc. băstruit] (prid.) Sige [Vidi]
224  bășka   bașca   обашка   bășka [akc. bășka] (pril.) Osnić [Vidi]
225  bășkașî   despărţi   одвојити   bășkașî (ĭuo ma bășkașîăsk, ĭel sa bășkașîașće) [akc. bășkașî] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
226  bășkașît   despărţit   одељен   bășkașît (bășkașîtă) (mn. bășkașîț, bășkașîće) [akc. bășkașît] (prid.) Osnić [Vidi]
227  bećažî   beteji   разболети се   bećažî (ĭuo bećažîăsk, ĭel bećažîașće) [akc. bećažî] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
228  bekĭar   becher   бећар   bekĭar (mn. bekĭerĭ) [akc. bekĭar] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
229  belśim   poate   ваљда   belśim [akc. belśim] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
230  beļi   beli   белити   beļi (ĭuo beļiesk, ĭel beļiașće) [akc. beļi] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
231  beļit   belit   огуљен   beļit (beļită) (mn. beļiț, beļiće) [akc. beļit] (prid.) Osnić [Vidi]
232  berbeśiuluĭ   berbecește   овновски   berbeśiuluĭ [akc. berbeśiuluĭ] (pril.) Osnić [Vidi]
233  bežînarĭ   băjenar   пребег   bežînarĭ (mn. bežînari) [akc. bežînarĭ] (i. m.) Osnić [Vidi]
234  bibăi   dârdâi   бибати се   bibăi (ĭuo bibăĭ, ĭel bibăĭe) [akc. bibăi] (gl. p. ref.) Sige [Vidi]
235  biț   biţ   прамен   biț (mn. biță, bițurĭ) (i. s.) Osnić [Vidi]
236  bițui   ?   рашчупати (се)   bițui (ĭuo bițuĭ, ĭel bițuĭe) [akc. bițui] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
237  bițuos   biţos   чупав   bițuos (bițuasă) (mn. bițuoș, bițuosă) [akc. bițuos] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
238  bińișor   binișor   пажљиво   bińișor [akc. bińișor] (pril.) Samarinovac [Vidi]
239  bișćală   căţea   кучка (пеј.)   bișćală (mn. bișćaļe) [akc. bișćală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
240  bișîkat   bășicat   мехурав   Rudna Glava [Vidi]
241  bîksală   îmbîcseală   гужва   bîksală (mn. bîksălurĭ) [akc. bîksală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
242  bîksî   bâcsi   збијати (се)   bîksî (ĭuo bîksîăsk, ĭel bîksîașće) [akc. bîksî] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
243  bîksît   bâcsit   збијен   bîksît (bîksîtă) (mn. bîksîț, bîksîće) [akc. bîksît] (prid.) Osnić [Vidi]
244  bîlbîi   bâlbâi   буктети   bîlbîi (ĭuo bîlbîĭ, ĭel bîlbîĭe) [akc. bîlbîi] (gl. n.) Osnić [Vidi]
245  bîļegarĭ   băligar   балегариште   bîļegarĭ (mn. bîļegarĭe) [akc. bîļegarĭ] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
246  bîrbari   bărăbari   изједначавати   bîrbari (ĭuo bîrbarĭesk, ĭel bîrbarĭașće) [akc. bîrbari] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
247  bîrbarĭală   nivelare   изједначавање   bîrbarĭală (mn. bîrbarĭaļе) [akc. bîrbarĭală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
248  bîrbori   chinui (a)   мучити се   bîrbori (ĭuo ma bîrborĭesk, ĭel sî bîrborĭașće) [akc. bîrbori] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
249  bîrborĭală   chin   мука   bîrborĭală (mn. bîrborĭelurĭ) [akc. bîrborĭală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
250  bîrkai   bârcâi   бркати   bîrkai (ĭuo bîrkîĭ, ĭel bîrkîĭe) [akc. bîrkai] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
251  bîrkaĭală   bârcâială   бркање   bîrkaĭală (mn. bîrkaĭaļe) [akc. bîrkaĭală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
252  bîrluog   bârlog   брлог   bîrluog (mn. bîrluaźe, bîrluogurĭ) [akc. brluog] (i. m.) Osnić [Vidi]
253  bîskîkara   băscăcăra   раскречити   bîskîkara (ĭuo bîskîkarĭeḑ, ĭel bîskîkarĭаșće) [akc. bîskîkara] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
254  bîșńală   bușeală   шикљање   bîșńală (mn. bîșńaļe, bîșńelurĭ) [akc. bîșńală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
255  bît   băţ   штап   bît (mn. bîće) (i. m.) Osnić [Vidi]
256  bîtrîńață   bătrîneţe   старост   bîtrîńață [akc. bîtrîńață] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
257  bîtrîńi   bătrîni   старити   bîtrîńi (ĭuo bîtrîńiesk, ĭel bîtrîńiașće) [akc. bîtrîńi] (gl. nesvrš.) Rudna Glava [Vidi]
258  bîz!   bâz   бзз   bîz! (uzv.) Rudna Glava [Vidi]
259  bîzdîk   bâzdâc   укрућеност ?   bîzdîk (mn. bîzdîśe, bîzdîkurĭ) [akc. bîzdîk] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
260  bîzdîkai   bâzdâcâi ?   укрутити се ?   bîzdîkai (ĭuo bîzdîkîĭ, ĭel bîzdîkîĭе) [akc. bîzdîkai] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
261  bîzońală   bâzâială   зујање   bîzońală (mn. bîzońaļе) [akc. bîzońală] (i. ž.) (onom.) Rudna Glava [Vidi]
262  bĭestrîga   bestrâga   бестрага   bĭestrîga [akc. bĭestrîga] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
263  bĭeșîka   bășica   мехурати се   bĭeșîka (ĭuo ma bĭeșîkîĭ, ĭel sa bĭeșîkîĭе) [akc. bĭeșîka] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
264  bĭeșîkat   bășicat   мехурав   bĭeșîkat (bĭeșîkată) (mn. bĭeșîkaț, bĭeșîkaće) [akc. bĭeșîkat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
265  blagă   blagă   благо   blagă (mn. blîăź) [akc. blagă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
266  blagu   blagă   благо   blagu [akc. blagu] (uzv.) Rudna Glava [Vidi]
267  blańiu   pleoștit   даскаст   blańiu (blańiĭe) (mn. blańiĭ, blaniće) [akc. blańiu] (prid.) Tanda [Vidi]
268  bļau   bleau   тупав   bļau2 (bļaură) (mn. bļaurĭ, bļaure) [akc. bļau] (prid.) (pril.) Tanda [Vidi]
269  bobat   bobat ?   зрнат   bobat (bobată) (mn. bobaț, bobaće) [akc. bobat] (prid.) Osnić [Vidi]
270  boboći   boboti   бубрити   boboći (ĭuo ma boboćiesk, ĭel sa boboćiașće) [akc. boboći] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
271  boboruonț   boboronţ ?   грудвица   boboruonț (mn. boboruanță) [akc. boboruonț] (i. m.) Osnić [Vidi]
272  boboșat   boboșat   заобљен   boboșat (boboșată) (mn. boboșaț, boboșaće) [akc. boboșat] (prid.) Osnić [Vidi]
273  bođikai   bodicăi   чепркати   bođikai (ĭuo bođikîĭ, ĭel bođikîĭe) [akc. bođikai] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
274  Bogovĭan   Bogovean   Боговинац   Bogovĭan (Bogovĭană) (mn. Bogovĭań, Bogovĭańe) [akc. Bogovĭan] (i. m.) Bogovina [Vidi]
275  boĭerĭașće   boierește   бојарски   boĭerĭașće [akc. boĭerĭașće] (pril.) Osnić [Vidi]
276  bolboĭat   bolboĭát   буљав   bolboĭat (bolboĭată) (mn. bolboĭaț, bolboĭaťе) [akc. bolboĭat] (prid.) Manastirica, Kladovo [Vidi]
277  bolborosî   bolborosi   клокотати   bolborosî (ĭuo bolborosîăsk, ĭel bolborosîașće) [akc. bolborosî] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
278  bolboruos   boldoros ?   бодљаст   Rudna Glava [Vidi]
279  boldorĭel   boldorel ?   бодљаст (дем.)   boldorĭel (boldorĭală) (mn. boldorĭeĭ, boldorĭaļe) [akc. boldorĭel] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
280  boldoruos   boldoros ?   бодљаст   boldoruos (boldoruasă) (mn. boldoruoș, boldoruasă) [akc. boldoruos] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
281  bolđi   boldi   подбадати   bolđi (ĭuo bolđesk,ĭel bolđașće, ) [akc. bolđi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
282  boļi   boli   боловати   boļi (ĭuo boļesk, ĭel boļașće) [akc. boļi] (gl. n.) Osnić [Vidi]
283  bonkonuos   boancă   гломазан   bonkonuos (bonkonuasă) (mn. bonkonuoș, bonkonuosă) [akc. bonkonuos] (prid.) Sige [Vidi]
284  borfańală   borfăială   преметачина   borfańală (mn. borfańelurĭ) [akc. borfańală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
285  borfańi   borfăi   преметати   borfańi (ĭuo borfańesk, ĭel bоrfańașće) [akc. borfańi] (gl. p.) Osnić [Vidi]
286  borîndai   cotrobăi   претурати   borîndai (ĭuo borîndĭĭ, ĭel borîndîĭe) [akc. borîndai] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
287  borîndaĭală   cotrobăială   преметачина   borîndaĭală (mn. borîndaĭaļe) [akc. borîndaĭală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
288  borkonat   borcănat   бокаст   borkonat (borkonată) (mn. borkonaț, borkonaće) [akc. borkonat] (prid.) Osnić [Vidi]
289  botoruog   botorog   тупав   botoruog (botoruagă) (mn. botoruoź, botoruaźe) [akc. botoruog] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
290  botoșa   toci (a)   тупити   botoșa (ĭuo botoșîăḑ, ĭel botoșaḑă) [akc. botoșa] (gl. p.) Osnić [Vidi]
291  botoșat   bont   туп   botoșat (botoșată) (mn. botoșaț, botoșaće) [akc. botoșat] (prid.) Osnić [Vidi]
292  botuos   botos   њушкаст   botuos (botuasă) (mn. botuoș, botuasă) [akc. botuos] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
293  boťeza   boteza   крстити (се)   boťeza (ĭo boťez, ĭel boťază) [akc. boťeza] (gl. p. ref.) Samarinovac [Vidi]
294  Brestouț   Brestovăţ   Брестовац   Brestouț [akc. Brestouț] (i. m.) Osnić [Vidi]
295  Brestovĭan   Brestovean   Брестовљанин   Brestovĭan, Brestovĭană (mn. Brestovĭań, Bresovĭańe) [akc. Brestovĭan] (i. m.) Osnić [Vidi]
296  brĭaz   breaz   шарен   brĭaz (brĭază) (mn. brĭež, brĭază) [akc. brĭaz] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
297  brođală   brodeală   погађање   brođală (mn. brođaļе) [akc. bruđală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
298  brođi   brodi   погодити   brođi (ĭuo brođiesk, ĭel brođiașće) [akc. brođi] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
299  bruśi   bruci   пробадати   bruśi (ĭuo brușesk, ĭel bruśașće) [akc. bruśi] (gl. p.) Osnić [Vidi]
300  bualkă   ?   млако   bualkă [akc. bualkă] (prid.) Samarinovac [Vidi]
301  buf!   buf   буф   buf! (uzv.) Rudna Glava [Vidi]
302  bufńi   bufni   хуктати   bufńi (ĭuo bufńesk, ĭel bufńаșće) [akc. bufńi] (gl.) Osnić [Vidi]
303  bufńitură   bufnitură   хука   bufńitură (mn. bufńiturĭ) [akc. bufńitură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
304  Bugariĭa   Bulgaria   Бугарска   Bugariĭa [akc. Bugariĭa] (i. ž.) Osnić [Vidi]
305  bugarĭașće   ?   бугарски   bugarĭașće [akc. bugarĭașće] (pril.) Osnić [Vidi]
306  bugarĭesk   bulgăresc   бугарски   bugarĭesk (bugarĭaskă) (mn. bugarĭeșć) [akc. bugarĭesk] (prid.) Osnić [Vidi]
307  bukļuk   bucluc   боклук   bukļuk (mn. bukļukurĭ) [akc. bukļuk] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
308  Buļuoț   Bulioţ   Бољевац   Buļuoț [akc. Buļuoț] (i. m.) Osnić [Vidi]
309  bun   bun   добар   bun (bună) (mn. buń, buńe) 1. (prid.) Sige [Vidi]
310  bunăsama   bunăseamă   обазриво   bunăsamа [akc. bunăsama] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
311  buoișće   boiște   бојиште   buoișće (mn. buoișć) [akc. buoișće] (i. ž.) Crnajka [Vidi]
312  buold   bold   бодља   buold (mn. buolduri, buolđe) [akc. buold] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
313  Buolđa   Bolda   Болџа   Buolđa [akc. Buolđa] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
314  burćikanuos   burduhănos   трбушаст   burćikanuos (burćikanuasă) (mn. burćikanuoș, burćikanuasă) [akc. burćikanuos] (prid.) Osnić [Vidi]
315  buskofi   boscofi ?   мрљати   buskofi (ĭuo buskofĭesk, ĭel buskofĭașće) [akc. buskofi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
316  buskofĭală   boscofeală ?   мрља   buskofĭală (mn. buskofĭaļе) [akc. buskofĭală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
317  buturi   buturi ?   набасати   buturi (ĭuo buturĭesk, ĭel buturiĭașće, ) [akc. buturi] (gl.) Osnić [Vidi]
318  bužuoń   ţâșnitură   млаз   bužuoń (mn. bužuańe) [akc. bužuoń] (i. m.) Sige [Vidi]
319  țak!   ţac!   цак!   țak! (uzv.) Leskovo [Vidi]
320  țambalău   tămbălău   гужва   țambalău (mn. țambalăĭ) [akc. țambalău] (i. s.) Tanda [Vidi]
321  țangiu   ţantoș   кицош   țangiu (mn. țangiĭ) [akc. țangiu] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
322  țapiș   ţăpiș   усправан   țapiș (țapișă) (mn. țapiș) [akc. țapiș] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
323  țapîn   ţeapăn   снажан   țapîn (țapînă) (mn. țapiń, țapińe) [akc. țapîn] (prid.) Osnić [Vidi]
324  țapuos   ţepos   бодљикав   țapuos (țapuasă) (mn. țapuoș, țapuasă) [akc. țapuos] (prid.) Osnić [Vidi]
325  țaruș   ţăruș   шиљак   țaruș (mn. țarușurĭ) [akc. țaruș] (i. m.) Osnić [Vidi]
326  țaurikă   tub   чаура   țaurikă (mn. țauriś) [akc. țaurikă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
327  țălui   ?   лајати   țălui (ĭuo țăluĭesk, ĭel țăluĭașće) [akc. țălui] (gl.) Leskovo [Vidi]
328  țăvuakă   ţeavoacă   цевчина   țăvuakă (mn. țăvuaśe) [akc. țăvuaśe] (i. ž.) Tanda [Vidi]
329  țîgańesk   ţiganesc   ромски   țîgańesk (țîgańaskă) (mn. țîgańeșć) [akc. țîgańesk] (prid.) Osnić [Vidi]
330  țîĭe   ţie   теби   țîĭe [akc. țîĭe] (zam.) Osnić [Vidi]
331  țîmpuri   ţămpori   сумпорисати   țîmpuri (ĭuo țîmpurĭesk, ĭel țîmpurĭașće) [akc. țîmpuri] (gl.) Osnić [Vidi]
332  țîntă   cent   цент   țîntă (mn. țînturĭ) [akc. țîntă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
333  țîńa   ţinea   држати   țîńa (ĭuo țîn, ĭel țîńe) [akc. țîńa] (gl.) Osnić [Vidi]
334  țîońală   ?   цијукање   țîońală (mn. țîońaļе) [akc. țîońală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
335  țîpeńiĭe   ţepenie   јачина   țîpeńiĭe (mn. țîpeńiĭ) [akc. țîpeńiĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
336  țîperig   nișadăr   нишадор   țîperig [akc. țîperig] (i. m.) Osnić [Vidi]
337  țîporaz   ?   бодљика   țîporaz (mn. țîporază) [akc. țîporaz] (i. m.) Osnić [Vidi]
338  țîr!   ţâr   црр!   țîr! (uzv.) Rudna Glava [Vidi]
339  țîrai   ţârâi   звецкати   țîrai (ĭuo țîrîi, ĭel țîrîĭe) [akc. țîrai] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
340  țîraĭală   ţârâială   звецкање   țîraĭală (mn. țîraĭaļe) [akc. țîraĭală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
341  țîră   ţâră   мало   țîră [akc. țîră] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
342  Ţîrnaĭka   Ţârnaica   Црнајка   Țîrnaĭka (mn. Țîrnăĭś) [akc. Țîrnaĭka] (i. ž.) Crnajka [Vidi]
343  țîș!   ţâș ?   шик!   țîș! (uzv.) Rudna Glava [Vidi]
344  țîșńi   ţâșni   шикљати   țîșńi (ĭuo țîșńesk, ĭel țîșńașće) [akc. țîșńi] (gl.) Osnić [Vidi]
345  țîșńitură   ţâșnitură   млаз   țîșńitură (mn. țîșńiturĭ) [akc. țîșńitură] (i. ž.) Osnić [Vidi]
346  țîu!   ţiu   циу!   țîu! (uzv.) Rudna Glava [Vidi]
347  țof!   ţof ?   шљап!   țof! (uzv.) Rudna Glava [Vidi]
348  țofai   tofăi   шљапати   țofai (ĭuo țuofîĭ, ĭel țuofîĭe) [akc. țofai] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
349  țofaĭală   ?   шљапкање   țofaĭală (mn. țofaĭelurĭ) [akc. țofaĭală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
350  țug   ţug   промаја   țug (mn. țugurĭ) (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
351  țuguĭat   ţuguiat   истањен   țuguĭat (țuguĭată) (mn. țuguĭaț, țuguĭaće) [akc. țuguĭat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
352  țup   ţup   цуп   țup (uzv.) Rudna Glava [Vidi]
353  țupai   ţupăi   цупкати   țupai (ĭuo țupîĭ, ĭel țupîĭe) [akc. țupai] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
354  țupaĭală   ţopăială   цупкање   țupaĭală (mn. țupaĭelurĭ) [akc. țupaĭală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
355  țurik!   ţuruc!   цурик!   țurik! [akc. țurik!] (uzv.) Rudna Glava [Vidi]
356  čină   cină   вече   čină (mn. čiń) [akc. čină] (i. ž.) Samarinovac [Vidi]
357  ća   cea   ћа   ća (uzv.) Osnić [Vidi]
358  ćekĭar   cicar   шикара   ćekĭar (mn. ćekĭarurĭ) [akc. ćekĭar] (i. m.) Osnić [Vidi]
359  ćesala   cesala   тимарити   ćesala (ĭuo ćesîăl, ĭel ćasîlă) [akc. ćesala] (gl. p.) Osnić [Vidi]
360  ćesalat   ţesălat   истимарен   ćesalat (ćesalată) (mn. ćesalaț, ćesalaće) [akc. ćesalat] (prid.) Osnić [Vidi]
361  ćeșî   teși   искосити   ćeșî (ĭuo ćeșîăsk, ĭel ćeșîașće) [akc. ćeșî] (gl. p.) Osnić [Vidi]
362  ćeșît   teșit   искошен   ćeșît (ćeșîtă) (mn. ćeșîț, ćeșîće) [akc. ćeșît] (prid.) Osnić [Vidi]
363  ćeșîtură   teșitură   косина   ćeșîtură (mn. ćeșîturĭ) [akc. ćeșîtură] (i. ž.) Osnić [Vidi]
364  ćigori   tigori   оскудевати   ćigori (ĭuo ćigorĭesk, ĭel ćigorĭașće) [akc. ćigori] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
365  ćigoriĭe   tigorie   немаштина   ćigoriĭe (mn. ćigoriĭ) [akc. ćigoriĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
366  ćik   tic   шиљак   ćik (mn. ćikurĭ) (i. s.) Osnić [Vidi]
367  ćikai   ciuguli   кљуцати   ćikai (ĭuo ćikîĭ, ĭel ćikîĭe) [akc. ćikai] (gl. p.) Osnić [Vidi]
368  ćimp   timp   време   ćimp (mn. ćimpi) [akc. ćimp] (i. m.) Osnić [Vidi]
369  ćimpuriu   timpuriu   ран   ćimpuriu (ćimpuriĭe) (mn. ćimpuriĭ, ćimuriĭe) [akc. ćimpuriu] (prid.) Osnić [Vidi]
370  ćińeriș   tineret   омладина   ćińeriș (mn. ćińerișurĭ) [akc. ćińeriș] (i. m.) Osnić [Vidi]
371  ćipsă   alaun   стипса   ćipsă (mn. ćipsurĭ) [akc. ćipsă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
372  ćistî   cisti   чистити   ćistî (ĭuo ćistîăsk, ĭel ćistîașće) [akc. ćistî] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
373  ćistît   cistât   чишћење   ćistît1 (mn. ćistîturĭ) [akc. ćistît] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
374  ćistît   cistât   чист   ćistît2 (ćistîtă) (mn. ćistîț, ćistîće) [akc. ćistît] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
375  ćistuoćiță   cistociţă   чистачица   ćistuoćiță (mn. ćistuoćiț) [akc. ćistuoćiță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
376  ćivală   tiveală   поруб   ćivală (mn. ćivĭaļe) [akc. ćivală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
377  ćivi   tivi   порубити   ćivi (ĭuo ćivĭesk, ĭel ćivĭașće) [akc. ćivi] (gl. p.) Osnić [Vidi]
378  ćivitură   tivitură   шав   ćivitură (mn. ćiviturĭ) [akc. ćivitură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
379  ćiz   tiz   имењак   ćiz (mn. ćiž) (i. m.) Osnić [Vidi]
380  ćokńală   ciocneală   чукање   ćokńală (mn. ćokńaļe) [akc. ćokńală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
381  ćokńi   ciokni   чукнути   ćokńi (ĭuo ćokńesk, ĭel ćokńașće) [akc. ćokńi] (gl. p. ref.) (svrš.) Rudna Glava [Vidi]
382  ćokńit   ciocnit   учукан   ćokńit (ćokńită) (mn. ćokńiț, ćokńiće) [akc. ćokńit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
383  ćokńitură   ciocnitură   оштећење   ćokńitură (mn. ćokńiturĭ) [akc. ćokńitură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
384  ću!   ciu! ?   ту!   ću! (uzv.) Leskovo [Vidi]
385  ćuakńit   ciocnet   чукањ   ćuakńit (mn. ćuakńiće) [akc. ćuakńit] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
386  ćuok   cioc   футрола   ćuok3 (mn. ćuokurĭ) [akc. ćuok] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
387  da   da   да   da1 (pril.) Rudna Glava [Vidi]
388  da   da   дати   da2 (ĭuo dau, ĭel dîă) (gl.) Rudna Glava [Vidi]
389  dațîĭe   dare   дација   dațîĭe (mn. dîățîĭ) [akc. dațîĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
390  dadauorĭ   ?   дадаори   dadauorĭ [akc. dadauorĭ] (i. m.) Osnić [Vidi]
391  daĭnai   dăinai   љуљати   daĭnai (ĭuo dîăĭnîĭ, ĭel dîăĭnîĭe) [akc. daĭnai] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
392  dakum   dacum   дакако   dakum [akc. dakum] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
393  damă   ?   мица   damă (mn. damĭe) [akc. damă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
394  danaśi   dănaci ?   момковати   danaśi (ĭuo danaśesk, ĭel danaśașće) [akc. danaśi] (gl. n.) Osnić [Vidi]
395  dangubi   ?   дангубити   dangubi (ĭuo dangubĭesk, ĭel dangubĭașće) [akc. dangubi] (gl.) Osnić [Vidi]
396  dar   dar   дал   dar1 (vez.) (part.) Rudna Glava [Vidi]
397  darĭe   dare   давање   darĭe (mn. dîărĭ) [akc. darĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
398  daruit   dăruit   дарован   daruit (daruită) (mn. daruiț, daruiće) [akc. daruit] (prid.) Osnić [Vidi]
399  datoriĭe   datorie   дуг   datoriĭe (mn. datoriĭ) [akc. datoriĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
400  datuorĭ   dator   дужан   datuorĭ (datuarĭe) (mn. datuorĭ, datuarĭe) [akc. datuorĭ] (prid.) Osnić [Vidi]
401  datuorńik   datornic   дужник   datuorńik (mn. datuorńiś) [akc. datuorńik] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
402  dăĭnăitură   ?   љуљање   dăĭnăitură (mn. dăĭnăiturĭ) [akc. dăĭnăitură] (i. ž.) Leskovo [Vidi]
403  dăparțîme   departare   удаљеност   dăparțîme (mn. dăparțîmĭ) [akc. dăparțîme] (i. ž.) Ranovac [Vidi]
404  dărui   dărui   даровати   dărui (ĭuo dîăruĭ, ĭel dîăruĭе) [akc. dărui] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
405  dăruit   dăruit   дарован   dăruit (dăruită) (mn. dăruiț, dăruiće) [akc. dăruit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
406  dăspră   despre   по   dăspră [akc. dăspră] (predl.) Đurakovo [Vidi]
407  dinarĭ   dinar   динар   dinarĭ (mn. dinarĭ) [akc. dinarĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
408  dîrai   târâ   стругати   dîrai (ĭuo dîrîĭ, ĭel dîrîĭe) [akc. dîrai] (gl.) Osnić [Vidi]
409  dîră   dâră   бразда   dîră (mn. dîrĭe) [akc. dîră] (i. ž.) Osnić [Vidi]
410  dîrdai   dârdâi   дрхтати   dîrdai (ĭuo dîrdîĭ, ĭel dîrdîĭe) [akc. dîrdai] (gl.) Osnić [Vidi]
411  dîrî   atinge   дирати   dîrî (ĭuo dîrîăsk, ĭel dîrîașće) [akc. dîrî] (gl.) Osnić [Vidi]
412  dîrpeļit   dârpelit   одран   dîrpeļit (dîrpeļită) (mn. dîrpeļiț, dîrpeļiće) [akc. dîrpeļit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
413  dîrpońa   dârponia   гребати   dîrpońa (ĭuo dîrpuon, ĭel dîrpuańe) [akc. dîrpońa] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
414  dîskaļiesk   dăscălesc   учитељски   dîskaļiesk [akc. dîskaļiesk] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
415  dîskaļiĭe   dăscălie   учитељевање   dîskaļiĭe [akc. dîskaļiĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
416  dîsžgina   desghina   расцепити (се)   dîsžgina (ĭuo ma dîsžgin, ĭel sa dîsžgină) [akc. dîsžgina] (gl. p. ref.) Sige [Vidi]
417  dîtori   datori   дуговати   dîtori (ĭuo dîtorĭesk, ĭel dîtorĭașće) [akc. datori] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
418  do-   do-   до-   do- (pref.) Rudna Glava [Vidi]
419  doaḑăśiļa   douăzecilea   двадесети   doaḑăśiļa [akc. doaḑăśiļa] (br.) Rudna Glava [Vidi]
420  doaźuns   doaźuns   доспео   doaźuns (doaźunsă) (mn. doaźunș, doaźunsă) [akc. doaźuns] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
421  doaźunźa   ajunge   достићи   doaźunźa (ĭuo doaźung, ĭel doaźunźe) [akc. doaźunźa] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
422  dobarît   doborât   скинут   dobarît (dobarîtă) (mn. dobarîț, dobarîće) [akc. dobarît] (prid.) Osnić [Vidi]
423  dobîndă   dobândă   добитак   dobîndă (mn. dobînḑ) [akc. dobîndă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
424  dobînđi   dobândi   добити   dobînđi (ĭuo dobînđiesk, ĭel dobînđiașće) [akc. dobînđi] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
425  dobînđit   dobândit   добијен   dobînđit (dobînđită) (mn. dobînđiț, dobînđiće) [akc. dobînđit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
426  dobļinguos   doblingos   необрађен   dobļinguos (dobļinguasă) (mn. dobļinguoș, dobļinguasă) [akc. dobļinguos] (prid.) Tanda [Vidi]
427  Dobropoļan   Dobropolean   Добропољанин   Dobropoļan (mn. Dobropoļeń) (ž. r. Dobropoļană) [akc. Dobropoļan] (i. m.) Dobro Polje [Vidi]
428  Dobropuoļa   Dobropolie   Добро Поље   Dobropuoļa [akc. Dobropuoļa] (i. ž.) Dobro Polje [Vidi]
429  doda   deda   навикнути (се)   doda (ĭuo ma dodau, ĭel sî dodîă) [akc. doda] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
430  dodrĭan   ?   отпадак   dodrĭan (mn. dodrĭanurĭ) [akc. dodrĭan] (i. m.) Osnić [Vidi]
431  dogaći   dogaci   довршити   dogaći (ĭuo dogaćiesk, ĭel dogaćiașće) [akc. dogaći] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
432  dogaćit   dogacit   довршен   dogaćit (dogaćită) (mn. dogaćiț, dogaćiće) [akc. dogaćit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
433  dop   dop   чеп   dop (mn. dopurĭ) (i. m.) Samarinovac [Vidi]
434  doplaći   doplăti   доплатити   doplaći (ĭuo doplaćiesk, ĭel doplaćiașće) [akc. doplaći] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
435  doplaćit   doplătit   доплаћен   doplaćit (doplaćită) (mn. doplaćiț, doplaćiće) [akc. doplaćit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
436  dor   doar   ваљда   dor (pril.) Rudna Glava [Vidi]
437  dorîngat   transversal ?   попречан   dorîngat (dorîngată) (mn. dorîngaț, dorîngaće) [akc. dorîngat] (prid.) Osnić [Vidi]
438  dostorî   dostorî   довршити   dostorî (ĭuo dostorîăsk, ĭel dostorîașće) [akc. dostorî] (gl.) Jasikovo [Vidi]
439  dovadă   dovadă   доказ   dovadă (mn. dovĭađe) [akc. dovadă] (i. ž.) Osnić [Vidi]
440  dovađi   dovedi   доказати   dovađi (ĭuo dovađesk, ĭel dovađașće) [akc. dovađi] (gl. p.) Osnić [Vidi]
441  draśesk   drăcesc   ђавољи   draśesk (draśaskă) (mn. draśeșć) [akc. draśesk] (prid.) Osnić [Vidi]
442  drîglat   ?   гребенање   drîglat (mn. drîglaturĭ) [akc. drîglat] (i. m.) Osnić [Vidi]
443  drîmbońală   drâmboneală ?   дромбуљање   drîmbońală (mn. drîmbońelurĭ) [akc. drîmbońală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
444  drîn!   drân! ?   дрн!   drîn! (uzv.) Rudna Glava [Vidi]
445  drpeļi   jerpeli   дрпати   drpeļi (ĭuo drpeļiesk, ĭel drpeļiașće) [akc. drpeļi] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
446  drr!   ?   дрр!   drr! (uzv.) Rudna Glava [Vidi]
447  drumaĭală   drumăială   путовање   drumaĭală (mn. drumaĭaļe) [akc. drumaĭală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
448  drumui   drumui   путовати   drumui (ĭuo drumîĭ, ĭel drumîĭe) [akc. drumui] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
449  duauăḑîăś   douăzeci   двадесет   duauăḑîăś [akc. duauăḑîăś] (br.) Osnić [Vidi]
450  dudai   dudui   отерати   dudai (ĭuo dudîĭ, ĭel dudîĭe) [akc. dudai] (gl. p.) Osnić [Vidi]
451  dudait   ?   отеран   dudait (dudaită) (mn. dudaiț, dudaiće) [akc. dudait] (prid.) Osnić [Vidi]
452  dudaĭală   ?   истеривање   dudaĭală (mn. dudaĭelurĭ) [akc. dudaĭală] (i. m.) Podgorac [Vidi]
453  dudă   dudă   цев   dudă2 (mn. duḑ) [akc. dudă] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
454  duduļaĭkă   dudulaică ?   свитак   duduļaĭkă (mn. duduļeĭś) [akc. duduļaĭkă] (i. ž.) Tanda [Vidi]
455  duguĭală   duhoare   задах   duguĭală (mn. duguĭelurĭ) [akc. duguĭală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
456  dul   dul   оток   dul (mn. dulurĭ) (i. m.) Osnić [Vidi]
457  dulśe   dulce   сладак   dulśe (mn. dulś) [akc. dulśe] (prid.) Osnić [Vidi]
458  duluźală   ?   одуговлачење   duluźală (mn. duluźelurĭ) [akc. duluźală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
459  duluźi   ?   одуговлачити   duluźi (ĭuo duluźesk, ĭel duluźașće) [akc. duluźi] (gl. nesvrš.) Osnić [Vidi]
460  duļiźak   ?   дуг   duļiźak (duļiźakă) (mn. duļiźieț) [akc. duļiźak] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
461  duoĭ   doi   два   duoĭ (ž.r. duauă) [akc. duoĭ] (br.) Osnić [Vidi]
462  duoĭļa   doilea   други   duoĭļa [akc. duoĭļa] (br.) Osnić [Vidi]
463  duoĭsprîaśiļa   doisprecelea   дванаести   duoĭsprîaśiļa [akc. duoĭsprîaśiļa] (br.) Rudna Glava [Vidi]
464  duoĭsprĭaśe   doisprezece   дванаест   duoĭsprĭaśe [akc. duoĭsprĭaśe] (br.) Osnić [Vidi]
465  duoĭsprĭaśeļa   doisprezecelea   дванести   duoĭsprĭaśeļa (duauăsprĭaśeļa) [akc. duoĭsprĭaśeļa] (br.) Osnić [Vidi]
466  duomn   domn   господин   duomn (mn. duomń) [akc. duomn] (i. m.) Osnić [Vidi]
467  duop   dop   чеп   duop (mn. duopurĭ) [akc. duop] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
468  dupa   după   после   dupa [akc. dupa] (predl.) Osnić [Vidi]
469  dura!   dura ?   дура   dura! [akc. dura!] (uzv.) Leskovo [Vidi]
470  duraĭală   duruială   грмљавина   duraĭală (mn. duraĭaļe) [akc. duraĭală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
471  durduka   durduca   тандркати   durduka (ĭuo durdukîĭ, ĭel durdukîĭe) [akc. durduka] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
472  durmi   dormi   спавати   durmi (ĭuo duorm, ĭel duarmĭe) [akc. durmi] (gl.) Osnić [Vidi]
473  dus   dus   одсутан   dus (dusă) (mn. duș, dusă) (prid.) Osnić [Vidi]
474  duśa   duce   носити   duśa (ĭuo duk, ĭel duśe) [akc. duśa] (gl. n.) Osnić [Vidi]
475  ḑakut   zăcut   устајао   ḑakut (ḑakută) (mn. ḑakuț, ḑakuće) [akc. ḑakut] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
476  ḑău   zău   богме   ḑău [akc. ḑău] (uzv.) (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
477  ḑîaśeļa   zecelea   десети   ḑîaśeļa [akc. ḑîaśeļa] (br.) Osnić [Vidi]
478  ḑîkală   zicală   изрека   ḑîkală (mn. ḑîkaļe, ḑîkălurĭ) [akc. ḑîkală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
479  ḑînḑai   zânzai ?   цвокотање   ḑînḑai (ĭuo ḑînḑîĭ, ĭel ḑînḑîe) [akc. ḑînḑai] (gl.) Osnić [Vidi]
480  ḑînḑaĭală   ?   цвокотање   ḑînḑaĭală (mn. ḑînḑaĭelurĭ) [akc. ḑînḑaĭală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
481  đadavĭeră   deadevăr   истинољубив   đadavĭeră [akc. đadavĭeră] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
482  đampreuna   dimpreună   заједно   đampreuna [akc. đampreuna] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
483  đankuračiļa   deancuracilea   трчећи   đankuračiļa [akc. đankuračiļa] (pril.) Dubočane [Vidi]
484  đarîndu   dearându   свуда   đarîndu [akc. đarîndu] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
485  đatunśa   de-atunci   отада   đatunśa [akc. đatunśa] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
486  đe   de   де   đe (vez.) Rudna Glava [Vidi]
487  đebĭa   de-abia   једва   đebĭa [akc. đebĭa] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
488  đes   des   чест   đes (đasă) (mn. đeș, đasă) (prid.) Osnić [Vidi]
489  đesfira   desfira   расукати   đesfira (ĭuo đesfir, ĭel đesfiră) [akc. đesfira] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
490  đesfrînt   desfrânt   скршен   đesfrînt (đesfrîntă) (mn. đesfrînț, đesfrînće) [akc. desfrînt] (prid.) Leskovo [Vidi]
491  đesfrînźa   desfrânge   скршити (се)   đesfrînźa (ĭuo ma đesfrîng, ĭel sa đesfrînźe) [akc. đesfrînźa] (gl.) Leskovo [Vidi]
492  đeskatarama   descătărăma   раседлати   đeskatarama (ĭuo đeskătaramĭeḑ, ĭel đeskătaramĭaḑă) [akc. đeskatarama] (gl. p. ref.) Tanda [Vidi]
493  đeskîtaramat   descătărămat   раседлан   đeskîtaramat (đeskîtaramată) (mn. đeskîtaramaț, đeskîtaramaće) [akc. đeskîtaramat] (prid.) Tanda [Vidi]
494  đespika   despica   расцепити   đespika (ĭuo ma đespik, ĭel sa đespikă) [akc. đespika] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
495  đespikat   despicat   расцепан   đespikat (đespikată) (mn. đespikaț, đespikaće) [akc. đespikat] (predl.) Rudna Glava [Vidi]
496  đestul   destul   доста   đestul (mn. đestuĭ, đestuļе) [akc. đestul] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
497  đeșala   deșela   згрбавити (се)   đeșala (ĭuo ma đeșîl, ĭel sa đeșîlă) [akc. đeșala] (gl. p. ref.) Tanda [Vidi]
498  đeșalat   deșelat   погрбљен   đeșalat (đeșalată) (mn. đeșalaț, đeșalaće) [akc. đeșalat] (prid.) Tanda [Vidi]
499  đeșîra   deșira   разнизати   đeșîra (ĭuo đeșîr, ĭel đeșîră) [akc. đeșîra] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
500  đeșîrat   deșirat   разнизан   đeșîrat (đeșîrată) (mn. đeșîraț, đeșîraće) [akc. đeșîrat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
501  đeșkiđe   deșchide   отворити   đeșkiđe (ĭuo đeșkid, ĭel đeșkiđe) [akc. đeșkiđe] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
502  đeșkis   deșchis   отворен   đeșkis (đeșkisă) (mn. đeșkiș, đeșkișă) [akc. đeșkis] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
503  đevină   vinovat   крив   đevină [akc. đevină] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
504  đezbaće   dezbate   разбити   đezbaće (ĭuo đezbat, ĭel đezbaće)[akc. đezbaće] (gl. p.) Tanda [Vidi]
505  đezbatut   dezbătut   разбијен   đezbatut (đezbatută) (mn. đezbatuț, đezbatuće) [akc. đezbatut] (prid.) Tanda [Vidi]
506  đezļina   dezlâna   лабавити   đezļina (ĭuo đezļin, ĭel đezļină) [akc. đezļina] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
507  đezmira   dezmira   рашчудити се   đezmira (ĭuo ma đezmir, ĭel sa đezmiră) [akc. đezmira] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
508  đežgina   dejdina   расцепити   đežgina (ĭuo đežgin, ĭel đežgină) [akc. đežgina] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
509  đežginat   dezbinat   расцепан   đežginat (đežginată) (mn. đežginaț, đežginaće) [akc. đežginat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
510  đi   de   од   đi (predl.) Rudna Glava [Vidi]
511  đida   deda   навикнути се   đida (ĭuo ma đidau, ĭel sa đidă) [akc. đida] (gl. ref.) Rudna Glava [Vidi]
512  đidat   dedat   навикнут   đidat (đidată) (mn. đidaț, đidaće) [akc. đidat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
513  điduoĭļa   de-a-doilea   попречно   điduoĭļa [akc. điduoĭļa] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
514  đigrab   degrabă   ужурбано   đigrab [akc. đigrab] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
515  đikă   adică   дакле   đikă [akc. đikă] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
516  đikît   decât   него   đikît [akc. đikît] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
517  điluok   deloc   одмах   điluok [akc. điluok] (pril.) Osnić [Vidi]
518  đimult   demult   давно   đimult [akc. đimult] (pril.) Osnić [Vidi]
519  đinafară   dinafară   споља   đinafară [akc. đinafară] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
520  đinapuoĭ   dinapoi   одостраг   đinapuoĭ [akc. đinapuoĭ] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
521  đindarăćiļa   deandăratelea   отпозади   đindarăćiļa [akc. đindarăćiļa] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
522  đindarîăt   dendărăt   отрага   đindarîăt [akc. đindarîăt] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
523  đinkît   din cât   умало   đinkît [akc. đinkît] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
524  đinkoluo   dincolo   оданде   đinkoluo [akc. đinkoluo] (pril.) Osnić [Vidi]
525  đinkotruo   dincotro   откуда   đinkotruo [akc. đinkotruo] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
526  đinkotruova   dincotrova   однекуда   đinkotruova [akc. đinkotruova] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
527  đinkuaś   dincoace   одовуд   đinkuaś [akc. đinkuaś] (pril.) Osnić [Vidi]
528  đintîń   dintâi   спочетка   đintîń [akc. đintîń] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
529  đintođeuna   dintotdeauna   одувек   đintođeuna [akc. đintođeuna] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
530  đinuapće   de noapte   рано   đinuapće [akc. đinuapće] (pril.) Osnić [Vidi]
531  điodată   deodată   одједном   điodată [akc. điodată] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
532  điparta   depărta   удаљити   điparta (ĭuo ma đipart, ĭel sa điparće) [akc. điparta] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
533  đipartare   depărtare   удаљеност   đipartare (mn. đipartărĭ) [akc. đipartare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
534  đipartat   depărtat   удаљен   đipartat (đipartată) (mn. đipartaț, đipartaće) [akc. đipartat] (prid.) Osnić [Vidi]
535  đirĭapta   dreapta   десно   đirĭapta [akc. đirĭapta] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
536  đirĭeptaće   dreaptate   правда   đirĭeptaće (mn. đirĭeptîăț, đirĭeptîățurĭ) [akc. đirĭeptaće] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
537  đirĭes   dres   поправљен   đirĭes1 (mn. đirĭasă) (mn. đirĭeș, đirĭasă) [akc. đirĭes] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
538  đis-   des-   рас-   đis-, điz- (pref.) Rudna Glava [Vidi]
539  đisfakut   desfăcut   расформиран   đisfakut (đisfakută) (mn. đisfakuț, đisfakuće) [akc. đisfakut] (prid.) Osnić [Vidi]
540  đisfaśa   desface   расформирати   đisfaśa (ĭuo đisfak, ĭel đisfaśe) [akc. đisfaśa] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
541  đisfășura   desfășura   одмотавати (се)   đisfășura (ĭuo đisfîășur, ĭel đisfîășură) [akc. đisfășura] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
542  đisfășurare   desfășurare   одмотавање   đisfășurare (mn. đisfășurîărĭ) [akc. đisfășurare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
543  đisfîrșî   începe   начети   đisfîrșî (ĭuo đisfîrșîăsk, ĭel đisfîrșîașće) [akc. đisfîrșî] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
544  đisfîrșît   început   начет   đisfîrșît (đisfîrșîtă) (mn. đisfîrșîț, đisfîrșîće) [akc. đisfîrșît] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
545  đisfoĭa   desfoia   разлистати   đisfoĭa (ĭuo ma đisfuoĭ, ĭel sa đisfuaĭe) [akc. đisfoĭa] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
546  đisfoĭat   desfoiat   разлистан   đisfoĭat (đisfoĭată) (mn. đisfoĭaț, đisfoĭaće) [akc. đisfoĭat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
547  đisfundare   desfundare   отчепљивање   đisfundare (mn. đisfundîărĭ) [akc. đisfundare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
548  đisfundat   desfundat   отчепљен   đisfundat (đisfundată) (mn. đisfundaț, đisfundaće) [akc. đisfundat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
549  điskarkat   descărcat   истоварен   điskarkat1 (điskarkată) (mn. điskarkaț, điskarkaće) [akc. điskarkat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
550  điskarkat   descărcat   истовар   điskarkat2 (mn. điskarkaturĭ) [akc. điskarkat] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
551  điskarkatură   descărcătură   истоваривање   điskarkatură (mn. điskarkaturĭ) [akc. điskarkatură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
552  điskatarama   descătărăma   откопчати (се)   điskatarama (ĭuo điskataramĭeḑ, ĭel điskataramĭaḑă) [akc. điskatarama] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
553  điskărkatuorĭ   descărcător   истоваривач   điskărkatuorĭ (mn. điskărkatuorĭ) [akc. điskărkatuorĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
554  điskîlśi   descâlci   распетљати   điskîlśi (ĭuo điskîlśiesk, ĭel điskîlśiașće) [akc. điskîlśi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
555  điskîlśit   descâlcit   распетљан   điskîlśit (điskîlśită) (mn. điskîlśiț, điskîlśiće) [akc. điskîlśit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
556  điskļeșta   descleșta   откљештити (се)   điskļeșta (ĭuo ma điskļeșćieḑ, ĭel sa điskļeșćiaḑă) [akc. điskļeșta] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
557  điskļeștat   descleștat   откљештен   điskļeștat (điskļeștată) (mn. điskļeștaț, điskļeștaće) [akc. điskļeștat] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
558  điskolaśi   descolaci   расклупчати   điskolaśi (ĭuo ma điskolaśiesk, ĭel sa điskolaśiașće) [akc. điskolaśi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
559  điskolaśit   descolăcit   расклупчан   điskolaśit (điskolaśită) (mn. điskolaśiț, điskolaśiće) [akc. điskolaśit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
560  điskroșńa   descroșna   растоварити   điskroșńa (ĭuo ma điskroșńieḑ, ĭel sa điskruașńe) [akc. điskroșńa] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
561  điskuasă   descoasă   рашити   điskuasă (ĭuo ma điskuos, ĭel sa điskuasă) [akc. điskuasă] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
562  điskulța   desculţa   изувати   điskulța (ĭuo điskulț, ĭel điskulță) [akc. điskulța] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
563  điskulțat   desculţat   босоног   điskulțat (điskulțată) (mn. điskulțaț, điskulțaće) [akc. điskulțat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
564  điskurka   descurca   распетљати   điskurka (ĭuo ma điskurk, ĭel sa điskurkă) [akc. điskurka] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
565  điskurkat   descurcat   ослобођен   điskurkat (điskurkată) (mn. điskurkaț, điskurkaće) [akc. điskurkat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
566  điskusut   descusut   рашивен   điskusut (điskusută) (mn. điskusuț, điskusuće) [akc. điskusut] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
567  đispana   despăna   расклинити   đispana (ĭuo đispańeḑ, ĭel đispańaḑă) [akc. đispana] (gl. p. ref.) Tanda [Vidi]
568  đispanat   despănat   расклињен   đispanat (đispanată) (mn. đispanaț, đispanaće) [akc. đispanat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
569  đisparțală   despărțeálă   растављање   đisparțală (mn. đisparțîaļe) [akc. đisparțală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
570  đisparțî   despărţî   раздвојити   đisparțî (ĭuo đispart, ĭel đisparće) [akc. đisparțî] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
571  đisparțît   despărţit   раздвојен   đisparțît (đisparțîtă) (mn. đisparțîț, đisparțîće) [akc. đisparțît] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
572  đispăturat   despăturat   расклопљен   đispăturat (đispăturată) (mn. đispăturaț, đispăturaće) [akc. đispăturat] Rudna Glava [Vidi]
573  đispiđekat   despiedecat   откочен   đispiđekat (đispiđekată) (mn. đispiđekaț, đispiđekaće) [akc. đispiđekat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
574  đispļeći   despleti   расплести   đispļeći (ĭuo đispļećiesk, ĭel đispļećiașće) [akc. đispļeći] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
575  đispļećit   despletit   расплетен   đispļećit (đispļećită) (mn. đispļećiț, đispļećiće) [akc. đispļećit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
576  đispļećitură   despletiture   расплитање   đispļećitură (mn. đispļećiturĭ) [akc. đispļećitură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
577  đispoĭa   despoi   распасати   đispoĭa (ĭuo ma đispuoĭ, ĭel sa đispuaĭe) [akc. đispoĭa] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
578  đispoĭat   despuiat   распојасан   đispoĭat (đispoĭată) (mn. đispoĭaț, đispoĭaće) [akc. đispoĭat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
579  đispreuna   despreuna   раставити (се)   đispreuna (ĭuo đispreuńeḑ, ĭel đispreuńaḑă) [akc. đispreuna] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
580  đispreunat   despreunat   растављен   đispreunat (đispreunată) (mn. đispreunaț, đispreunaće) [akc. đispreunat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
581  đisprinđe   desprinde   одвојити (се)   đisprinđe (ĭuo đisprind, ĭel đisprinđe) [akc. đisprinđe] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
582  đisprins   desprins   одвојен   đisprins (đisprinsă) (mn. đisprinș, đisprinsă) [akc. đisprins] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
583  đispripońi   despriponi   одвезати   đispripońi (ĭuo đispripońiesk, ĭel đispripońiașće) [akc. đispripońi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
584  đispripońit   despriponit   одвезан   đispripońit (đispripońită) (mn. đispripońiț, đispripońiće) [akc. đispripońit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
585  đisprupađi   dezbrobodi   разбрадити (се)   đisprupađi (ĭuo đisprupađiesk, ĭel đisprupađiașće) [akc. đisprupađi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
586  đisprupađit   dezbrobodit   разбрађен   đisprupađit (đisprupađită) (mn. đisprupađiț đisprupađiće) [akc. đisprupađit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
587  đisputkovi   despotcovi   распоткивати   đisputkovi (ĭuo đisputkovĭesk, ĭel đisputkovĭașće) [akc. đisputkovi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
588  đisputkovit   despotcovit   распоткован   đisputkovit (đisputkovită) (mn. đisputkoviț, đisputkoviće) [akc. đisputkovit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
589  đistîrna   desprinde   откачити   đistîrna (ĭuo đistîrn, ĭel đistîrnă) [akc. đistîrna] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
590  đistîrnat   desprins   откачен   đistîrnat (đistîrnată) (mn. đistîrnaț, đistîrnaće) [akc. đistîrnat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
591  đistul   destul   доста   đistul [akc. đistul] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
592  đișćepta   deștepta   пробудити (се)   đișćepta (ĭuo ma đișćept, ĭel sa đișćaptă) [akc. đișćepta] (gl. p. ref.) Osnić [Vidi]
593  đișćeptarĭe   deșteptare   буђење   đișćeptarĭe (mn. đișćeptîărĭ) [akc. đișćeptarĭe] (i. ž.) Osnić [Vidi]
594  đișćins   deștins   отпасан   đișćins (đișćinsă) (mn. đișćinș, đișćinsă) [akc. đișćins] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
595  đișćinźe   deștinge   отпасати   đișćinźe (ĭuo đișćing, ĭel đișćinźe) [akc. đișćinźe] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
596  đișkuńa   descuia   откључати   đișkuńa (ĭuo đișkuń, ĭel đișkuńe) [akc. đișkuńa] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
597  đișkuńat   descuiat   откључан   đișkuńat (đișkuńată) (mn. đișkuńaț, đișkuńaće) [akc. đișkuńat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
598  đivrĭame   devreme   раније   đivrĭame [akc. đivrĭame] (pril.) (komp.) Rudna Glava [Vidi]
599  đizbraka   dezbrăca   свлачити   đizbraka (ĭuo đizbrak, ĭel đizbrakă) [akc. đizbraka] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
600  đizbrakat   dezbrăcat   разголићен   đizbrakat (đizbrakată) (mn. đizbrakaț, đizbrakaće) [akc. đizbrakat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
601  đizdoi   dezdoi   расукати   đizdoi (ĭuo đizdoĭesk, ĭel đizdoĭașće) [akc. đizdoi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
602  đizdoit   dezdoit   расукан   đizdoit (đizdoită) (mn. đizdoiț, đizdoiće) [akc. đizdoit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
603  đizgoļi   dezgoli   разголитити   đizgoļi (ĭuo ma đizgoļiesk, ĭel sa đizgoļiașće) [akc. đizgoļi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
604  đizgoļit   dezgolit   разголићен   đizgoļit (đizgoļită) (mn. đizgoļiț, đizgoļiće) [akc. đizgoļit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
605  đizgrađi   dezgrădi   разградити   đizgrađi (ĭuo đizgrađiesk, ĭel đizgrađiașće) [akc. đizgrađi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
606  đizgrađit   dezgrădit   неограђен   đizgrađit (đizgrađită) (mn. đizgrađiț, đizgrađiće) [akc. đizgrađit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
607  đizgropa   dezgropa   ископати   đizgropa (ĭuo đizgruop, ĭel đizgruapă) [akc. đizgropa] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
608  đizgropare   dezgropare   откопавање   đizgropare (mn. đizgropîărĭ) [akc. đizgropare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
609  đizgropat   dezgropat   откопан   đizgropat (đizgropată) (mn. đizgropaț, đizgropaće) [akc. đizgropat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
610  đizloka   disloca   изместити   đizloka (ĭuo ma đizluok, ĭel sa đizluokîĭe) [akc. đizloka] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
611  đizlokat   dislocat   измештен   đizlokat (đizlokată) (mn. đizlokaț, đizlokaće) [akc. đizlokat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
612  đizļega   dezlega   одвезати   đizļega (ĭuo đizļeg, ĭel đizļagă) [akc. đizļega] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
613  đizļegatuorĭ   dezlegător   одвезивач   đizļegatuorĭ (đizļegatuare) (mn. đizļegatuorĭ, đizļegatuare) [akc. đizļegatuorĭ] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
614  đizļegatură   dezlegătură   одвезивање   đizļegatură (mn. đizļegaturĭ) [akc. đizļegatură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
615  đizļipit   dezlipit   одлепљен   đizļipit (đizļipită) (mn. đizļipiț, đizļipiće) [akc. đizļipit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
616  đizļipitură   dezlipitură   одлепак   đizļipitură (mn. đizļipiturĭ) [akc. đizļipitură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
617  đizmîńiĭa   dezmânia   одљутити (се)   đizmîńiĭa (ĭuo ma đizmîńiĭ, ĭel sa đizmîńiĭe) [akc. đizmîńiĭa] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
618  đizmĭaćiśi   dezmetici   застранити   đizmĭaćiśi (ĭuo ma đizmĭaćiśiesk, ĭel sa đizmĭaćiśiașće) [akc. đizmĭaćiśi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
619  điznoda   deznoda   развезати   điznoda (ĭuo điznuod, ĭel điznuadă) [akc. điznoda] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
620  điznodat   deznodat   развезан   điznodat (điznodată) (mn. điznodaț, điznodaće) [akc. điznodat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
621  điznou   deznou ?   изнова   điznou [akc. điznou] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
622  đizvața   dezvăţa   одучити   đizvața (ĭuo ma đizvîăț, ĭel sa đizvață) [akc. đizvața] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
623  đizvațat   dezvăţat   одвикнут   đizvațat (đizvațată) (mn. đizvațaț, đizvațaće) [akc. đizvațat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
624  đizvîăț   dezvăţ   одвика   đizvîăț (mn. đizvîățurĭ) [akc. đizvîăț] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
625  đizvîrći   dezvârti (a)   одвртати   đizvîrći (ĭuo đizvîrćiesk, ĭel đizvîrćiașće) [akc. đizvîrći] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
626  đizvîrćit   dezvârtit   одврнут   đizvîrćit (đizvîrćită) (mn. đizvîrćiț, đizvîrćiće) [akc. đizvîrćit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
627  đizvîrḑî   dezvârzi   размрсити   đizvîrḑî (ĭuo đizvîrḑîăsk, ĭel đizvîrḑîașće) [akc. đizvîrḑî] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
628  đizvîrḑît   dezverzit   размршен   đizvîrḑît (đizvîrḑîtă) (mn. đizvîrḑîț, đizvîrḑîće) [akc. đizvîrḑît] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
629  đižgeța   dezgheţa   одледити   đižgeța (ĭuo ma đižgĭeț, ĭel sa đižgĭață) [akc. đižgeța] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
630  đižgețat   dezgheţat   одлеђен   đižgețat (đižgețată) (mn. đižgețaț, đižgețaće) [akc. đižgețat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
631  đižgiora   dezghioca   ољуштити   đižgiora (ĭuo đižgeur, ĭel đižgĭaură) [akc. đižgiora] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
632  đižgiorat   dezghiocat   ољушћен   đižgiorat (đižgiorată) (mn. đižgioraț, đižgioraće) [akc. đižgiorat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
633  đižugat   dejugat   испрегнут   đižugat (đižugată) (mn. đižugaț, đižugaće) [akc. đižugat] (prid.) Osnić [Vidi]
634  điźaba   degeaba   бадава   điźaba [akc. điźaba] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
635  ďeparťe   departe   далек   ďeparťe [akc. ďeparťe] (pril.) Samarinovac [Vidi]
636  ďepărta   depărta   удаљити (се)   ďepărta (ĭo mă ďepărtez, ĭel să ďepărta) [akc. ďepărta] (gl.) Samarinovac [Vidi]
637  ďestul   destul   доста   ďestul (mn. ďestuļe) [akc. ďestul] (pril.) Samarinovac [Vidi]
638  ďinaďins   dinadins   намерно   ďinaďins [akc. ďinaďins] (pril.) Samarinovac [Vidi]
639  faĭdă   faidă   фајда   faĭdă (mn. făĭḑ) [akc. faĭdă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
640  faĭn   fain   добар   faĭn (faĭnă) (mn. faĭń, faĭńe) [akc. faĭn] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
641  fakut   făkut   направљен   fakut (fakută) (mn. fakuț, fakuće) [akc. fakut] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
642  faļi   făli   фалити   faļi (ĭuo faļiesk, ĭel faļiașće) [akc. faļi] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
643  faļiĭe   felie   кришка   faļiĭe (mn. faļiĭ) [akc. faļiĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
644  faļinkă   fălincă   фалинка   faļinkă (mn. faļinś) [akc. faļinkă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
645  famĭaĭe   femeie   жена   famĭaĭe (mn. famĭeĭ) [akc. famĭaĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
646  famĭeĭașće   femeiește   женскасто   famĭeĭașće [akc. famĭeĭașće] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
647  famĭeĭesk   femeiesc   женски   famĭeĭesk (famĭeĭeskă) (mn. famĭeĭesć) [akc. famĭeĭesk] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
648  fara   fără   без   fara [akc. fara] (predl.) Rudna Glava [Vidi]
649  faśe   face   чинити   faśe (ĭuo fak, ĭel faśe) [akc. faśe] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
650  faśiare   facere   стварање   faśiare (mn. faśierĭ) [akc. faśiare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
651  făduļi   fuduli   хвалити   făduļi (ĭuo făduļiesk, ĭel făduļiașće) [akc. făduļi] (gl. p. ref.) Tanda [Vidi]
652  făduļituorĭ   fudulitor   хвалисавац   făduļituorĭ (mn. făduļituorĭ) [akc. făduļituorĭ] (i. m.) Tanda [Vidi]
653  ferbĭa   fierbe   врети   ferbĭa (ĭuo fĭerb, ĭel fĭarbe) [akc. ferbĭa] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
654  feri   feri   штитити   feri (ĭuo ferĭesk, ĭel ferĭașće) [akc. feri] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
655  fi   fi   бити   fi (ĭuo sînt, ĭel ĭastă ?) (gl. n.) Rudna Glava [Vidi]
656  fiĭekare   fiecare   било ко   fiĭekare [akc. fiĭekare] (zam.) Rudna Glava [Vidi]
657  fîmeĭesk   femeiesc   женски   Rudna Glava [Vidi]
658  fîrșî   fârșî   завршити   fîrșî (ĭuo fîrșîăsk, ĭel fîrșîașće) [akc. fîrșî] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
659  fîrșît   fârșât   завршен   fîrșît (fîrșîtă) (mn. fîrșîț, fîrșîće) [akc. fîrșît] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
660  fĭeļ   fel   фела   fĭeļ (mn. fĭelurĭ) [akc. fĭeļ] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
661  fĭerbințală   fierbinţeală   врелина   fĭerbințală (mn. fĭerbințîaļe) [akc. fĭerbințală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
662  fĭerbinće   fierbinte   врео   fĭerbinće (fĭerbinće) (mn. fĭerbinț, fĭerbinće) [akc. fĭerbinće] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
663  flutura   flutura   лепршати   flutura (ĭuo ma flutur, ĭel sa flutură) [akc. flutura] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
664  fluturat   fluturat   проветрен   fluturat (fluturată) (mn. fluturaț, fluturaće) [akc. fluturat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
665  fļeś   fleci   сасвим   fļeś [akc. fļeś] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
666  fļuarkă   fleoarcă   мокар   fļuarkă (fļuarkă) (mn. fļuorś, fļuarśe) [akc. fļuarkă] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
667  fļuț   fliuţ   пљус   fļuț (uzv.) Rudna Glava [Vidi]
668  fļuțaĭală   fliuţăieală   шамарање   fļuțaĭală (mn. fļuțaĭelurĭ) [akc. fļuțaĭală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
669  fļuță   fliuţe   пљуска   fļuță (mn. fļuț) [akc. fļuță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
670  foiță   foiţă   листић   foiță (mn. foiț) [akc. foiță] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
671  fraźit   fraged   свеж   fraźit (fraźită) (mn. fraźiț, fraźiće) [akc. fraźit] (prid.) Tanda [Vidi]
672  freka   freca   трљати   freka (ĭuo friek, ĭel friakă) [akc. freka] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
673  frekat   frecat   истрљан   frekat (frekată) (mn. frekaț, frekaće) [akc. frekat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
674  frekatură   frecătură   трљање   frekatură (mn. frekaturĭ) [akc. frekatură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
675  fript   fript   печен   fript (friptă) (mn. fripț, fripće) [akc. fript] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
676  friźe   frige   пећи   friźe (ĭuo frig, ĭel friźe) [akc. friźe] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
677  frîmînta   frământa   месити   frîmînta (ĭuo framînt, ĭel framîntă) [akc. frîmînta] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
678  frîmîntare   frământare   мешење   frîmîntare (mn. frîmîntîărĭ) [akc. frîmîntare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
679  frîmîntat   frământat   мешен   frîmîntat (frîmîntată) (mn. frîmîntaț, frîmîntaće) [akc. frîmîntat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
680  frîmîntatură   frământătură   мешење   frîmîntatură (mn. frîmîntaturĭ) [akc. frîmîntatură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
681  frumoșață   frumuseţe   лепота   frumoșață (mn. frumoșîățurĭ) [akc. frumoșață] (i. ž.) (pril.) Rudna Glava [Vidi]
682  fruntaș   fruntaș   челник   fruntaș (mn. fruntaș, ž.r. fruntașîță) [akc. fruntaș] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
683  fuaĭe   foaie   лист   fuaĭe (mn. fuoĭ) [akc. fuaĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
684  fućerĭe   futere   јебаштво   fućerĭe (mn. fućerĭ) [akc. fućerĭe] (i. ž.) Tanda [Vidi]
685  fućićuos   futetos   јебуљав   fućićuos (fućićuasă) (mn. fućićuoș, fućićuasă) [akc. fućićuos] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
686  fuduļi   fuduli   хвалити   Rudna Glava [Vidi]
687  fuga   fuga   хитро   fuga [akc. fuga] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
688  fugari   fugări   јурити   fugari (ĭuo fugarĭesk, ĭel fugarĭașće) [akc. fugari] (gl.) Rečica, Požarevac [Vidi]
689  fugariĭe   fugarire   бежанија   fugariĭe (mn. fugariĭ) [akc. fugariĭe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
690  fugarĭ   fugar   бегунац   fugarĭ (mn. fugari) [akc. fugarĭ] (i. m.) Osnić [Vidi]
691  fum   fum   дим   fum (mn. fumurĭ) [akc. mn. fumurĭ] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
692  fuma   fuma   пушити   fuma (ĭuo fumĭeḑ, ĭel fumĭaḑă) [akc. fuma] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
693  fund   fund   дно   fund (mn. fundurĭ) (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
694  fut   fut   јебига   fut (uzv.) Rudna Glava [Vidi]
695  futașîuluĭ   futașiului   јебено   futașîuluĭ [akc. futașîuluĭ] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
696  futut   futut   јебан   futut (futută) (mn. futuț, futuće) [akc. futut] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
697  fuźi   fugi   бежати   fuźi (ĭuo fug, ĭel fuźe) [akc. fuźi] (gl. n.) Rudna Glava [Vidi]
698  gaćit   gătit   завршен   gaćit (gaćită) (mn. gaćiț, gaćiće) [akc. gaćit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
699  gasî   găsi   наћи   gasî (ĭuo gasăsk, ĭel gasîașće) [akc. gasî] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
700  gasît   găsit   нађен   gasît (gasîtă) (mn. gasîț, gasîće) [akc. gasît] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
701  gata   gata   готов   gata [akc. gata] (prid.) (nepr.) Rudna Glava [Vidi]
702  gatat   gătat   завршен   gatat (gatată) (mn. gataț, gataće) [akc. gatat] (prid.) Manastirica, Mlava [Vidi]
703  gaură   gaură   рупа   gaură (mn. găurĭ) [akc. gaură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
704  gĭemui   ghemui   клупчати се   gĭemui (ĭuo ma gĭemuĭ, ĭel sa gĭemuĭe) [akc. gĭemui] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
705  graĭ   grai   наречје   graĭ (mn. graĭurĭ) (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
706  grăďină   grădină   башта   grăďină (mn. grăďiń) [akc. grăďină] (i. ž.) Samarinovac [Vidi]
707  greșală   greșală   грешка   greșală (mn. greșîaļe, greșălurĭ) [akc. greșală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
708  gropan   gropan   рупчага   gropan (mn. gropańe) [akc. gropan] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
709  grosîme   grosime   дебљина   grosîme (mn. grosîmĭ) [akc. grosîme] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
710  gruapă   groapă   рупа   gruapă (mn. gruopĭ) [akc. gruapă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
711  gruos   gros2   трупац   gruos2 (mn. gruoș) [akc. gruos] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
712  hoĭ!   hoi!   хој!   hoĭ! (uzv.) Rudna Glava [Vidi]
713  isă   isa   зорт   isă (mn. isurĭ) [akc. isă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
714  ispravi   isprăvi   завршити   ispravi (ĭuo ispravĭesk, ĭel ispravĭașće) [akc. ispravi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
715  ispravit   isprăvit   завршен   ispravit (ispravită) (mn. ispraviț, ispraviće) [akc. ispravit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
716  izafla   afla   налазити   Rudna Glava [Vidi]
717  în   în   у   în (predl.) Rudna Glava [Vidi]
718  înblînḑî   îmblânzi   питомити   înblînḑî (ĭuo înblînḑîăsk, ĭel înblînḑîașće) [akc. înblînḑî] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
719  înțîpeńi   înțăpeni   јачати   înțîpeńi (ĭuo înțîpeńiesk, ĭel înțîpeńiașće) [akc. înțîpeńi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
720  înțîpeńit   înţepenit   ојачан   înțîpeńit (înțîpeńită) (mn. înțîpeńiț, înțîpeńiće) [akc. înțîpeńit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
721  îndată   îndată   скоро   îndată [akc. îndată] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
722  înđirĭepta   îndrepta   исправити   înđirĭepta (ĭuo înđirĭept, ĭel înđirĭaptă) [akc. înđirĭepta] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
723  înđirĭeptat   îndreptat   исправљен   înđirĭeptat (înđirĭeptată) (mn. înđirĭeptaț, înđirĭeptaće) [akc. înđirĭeptat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
724  înfirekat   înferecat   окован   înfirekat (înfirekată) (mn. înfirekaț, înfirekaće) [akc. înfirekat] Rudna Glava [Vidi]
725  înfluritură   înfloritură   украс   înfluritură (mn. înfluriturĭ) [akc. înfluritură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
726  înfoĭa   înfoia   накострешити се   înfoĭa (ĭuo ma înfuoĭ, ĭel sa înfuaĭe) [akc. înfoĭa] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
727  înfoĭat   înfoiat   накострешен   înfoĭat (înfoĭată) (mn. înfoĭaț, înfoĭaće) [akc. înfoĭat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
728  îngădui   îngădui   причекати   îngădui (ĭuo îngăduĭ, ĭel îngăduĭe) [akc. îngădui] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
729  îngăduĭală   îngăduială   сачекивање   îngăduĭală (mn. îngăduĭelurĭ) [akc. îngăduĭală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
730  îngîna   îngâna   подражавати   îngîna (ĭuo îngîn, ĭel îngînă) [akc. îngîna] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
731  îngînat   îngânat   подражаван   îngînat (îngînată) (mn. îngînaț, îngînaće) [akc. îngînat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
732  îngînatură   îngânare   подражавање   îngînatură (mn. îngînaturĭ) [akc. îngînatură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
733  îngropa   îngropa   закопати   îngropa (ĭuo îngruop, ĭel îngruapă) [akc. îngropa] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
734  înka   încă   још   înka [akc. înka] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
735  înkļeșta   încleșta   укљештити (се)   înkļeșta (ĭuo înkļeșćieḑ, ĭel înkļeșćiaḑă) [akc. înkļeșta] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
736  înkļeștat   încleștat   укљештен   înkļeștat (înkļeștată) (mn. înkļeștaț, înkļeștaće) [akc. înkļeștat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
737  înkoluo   înocolo   надаље   înkoluo [akc. înkoluo] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
738  înkotruo   încotro   куда   înkotruo [akc. înkotruo] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
739  înkroșńa   încrosna   упртити   înkroșńa (ĭuo înkruoșń, ĭel înkruoșńe) [akc. înkroșńa] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
740  înkroșńat   încrosnat   упрћен   înkroșńat (înkroșńată) (mn. înkroșńaț, înkroșńaće) [akc. înroșńat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
741  înkuaśa   încoace   овамо   înkuaśa [akc. înkuaśa] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
742  înkura   încura   тркати се   înkura (ĭuo ma înkur, ĭel sa înkură) [akc. înkura] (gl. p. ref.) Dubočane [Vidi]
743  înkuratură   încuratură   трка   înkuratură (mn. înkuraturĭ) [akc. înkuratură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
744  întrĭeg   întreg   цео   întrĭeg (întrĭagă) (mn. întrĭeź, întrĭaźe) [akc. întrĭeg] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
745  întuńerik   întuneric   мрак   întuńerik (mn. întuńeriśe) [akc. întuńerik] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
746  ĭakă   iacă   ено   ĭakă [akc. ĭakă] (uzv.) Osnić [Vidi]
747  ĭară   iară   опет   ĭară [akc. ĭară] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
748  ĭastă   iaste   јесте   ĭastă [akc. ĭastă] (uzv.) Rudna Glava [Vidi]
749  ĭordaș   iordaș   зебраст   ĭordaș (ĭordașă) (mn. ĭordaș, ĭordașă) [akc. ĭordaș] (prid.) Tanda [Vidi]
750  ĭuo   io   ја   ĭuo (mn. nuoĭ) [akc. ĭuo] (zam.) Rudna Glava [Vidi]
751  ka   ca   као   ka (pril.) (predl.) Rudna Glava [Vidi]
752  kamguđe   oricum   каогод   kamguđe [akc. kamguđe] (pril.) Žitkovica [Vidi]
753  kare   care   ко   kare [akc. kare] (zam.) Samarinovac [Vidi]
754  kareguod   oricare   когод   kareguod [akc. kareguod] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
755  kă   că   јер   (vez.) Rudna Glava [Vidi]
756  kîćodată   câteodată   понекад   kîćodată [akc. kîćodată] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
757  kînd   când   кад   kînd (pril.) Rudna Glava [Vidi]
758  kîndguod   oricând   кадгод   kîndguod [akc. kîndguod] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
759  kîndva   cândva   некад   kîndva [akc. kîndva] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
760  kîraveĭ   cărăvei   кривак   kîraveĭ (mn. kîraveĭe) [akc. kîraveĭ] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
761  kîta   câta   мало   kîta [akc. kîta] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
762  kîtguod   oricât   коликогод   kîtguod [akc. kîtguod] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
763  kîtra   către   према   kîtra [akc. kîtra] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
764  kîtva   câtva   мало   kîtva (kîtîva), (mn. kîțîva, kîćeva) [akc. kîtva] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
765  kodri   codri   комадати   kodri (ĭuo kodrĭesk, ĭel kodrĭașće) [akc. kodri] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
766  kodrĭan   codrean   шумски   kodrĭan (kodrĭană) (mn. kodrĭanț, kodrĭanće) [akc. kodrĭan] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
767  kodruț   codruţ   комадић   kodruț (mn. kodruță) [akc. kodruț] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
768  koluo   colo   тамо   koluo [akc. koluo] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
769  kotruo   cotro   куд   kotruo [akc. kotruo] (predl.) Rudna Glava [Vidi]
770  kotuĭ   cotoi   комад меса   kotuĭ (mn. kotuaĭe) [akc. kotuĭ] (i. m.) Tanda [Vidi]
771  kruoșnă   croșnă   крошња   kruoșnă (mn. kruoșńe) [akc. kruoșnă] (i. ž.) Tanda [Vidi]
772  kum   cum   како   kum (pril.) Rudna Glava [Vidi]
773  kumguod   oricum   какогод   kumguod [akc. kumguod] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
774  kumva   cumva   некако   kumva [akc. kumva] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
775  kupiță   copiţă   купаст   kupiță [akc. kupiță] (prid.) (nepr.) Rudna Glava [Vidi]
776  kurișkapiće   curișcapete   наглавачке   kurișkapiće [akc. kurișkapiće] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
777  ļiak   oleacă   нимало   ļiak2 [akc. ļiak] (prid.) (nepr.) Rudna Glava [Vidi]
778  ļidovĭesk   lidovesc   аљудовачки   ļidovĭesk [akc. ļidovĭesk] (pril.) Aljudovo [Vidi]
779  ļifuritură   lifuitură ?   лапрдање   ļifuritură (mn. ļifuriturĭ) [akc. ļifuritură] (i. ž.) Osnić [Vidi]
780  marak   marac   бедан   marak (marakă) (mn. maraś, maraśe) [akc. marak] (prid.) Topolnica [Vidi]
781  mardafĭală   mardă   ситница   mardafĭală (mn. mardafĭelurĭ) [akc. mardafĭală] (i. ž.) Tanda [Vidi]
782  mengiș   ibovnic   љубавник   mengiș (mn. mengiș) [akc. mengiș] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
783  mezdrit   mezdrit   огуљен   mezdrit (mezdrită) (mn. mezdriț, mezdriće) [akc. mezdrit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
784  mirare   mirare   чудо   mirare (mn. mirărĭ) [akc. mirare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
785  mižlokar   mijlocar   средњи   mižlokar (mižlokară) (mn. mižlokarĭ, mižlokarĭe) [akc. mižlokar] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
786  mižlośin   mijlocin   средњак   mižlośin (mn. mižlośiń) [akc. mižlośin] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
787  mižluok   mijloc   средина   mižluok (mn. mižluaśe) [akc. mižluok] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
788  mîńe   mâine   сутра   mîńe [akc. mîńe] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
789  mĭeu   meu   мој   mĭeu [akc. mĭeu] (zam.) Rudna Glava [Vidi]
790  možđit   mojdit   сможден   možđit (možđită) (mn. možđiț, možđiće) [akc. možđit] (prid.) Tanda [Vidi]
791  muaļe   moale   мек   muaļe (mn. muoĭ) [akc. muaļe] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
792  mugaĭală   muget   мукање   mugaĭală (mn. mugaĭеlurĭ) [akc. mugaĭală] (i. ž.) Osnić [Vidi]
793  muĭerĭesk   muieresc   женски   muĭerĭesk (muĭerĭaskă) (mn. muĭerĭeșć) [akc. muĭerĭesk] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
794  naft   naft   нафта   naft (mn. naftă) [akc. naft] (i. s.) Tanda [Vidi]
795  naĭmit   naimit   унајмљен   naĭmit (naĭmită) (mn. naĭmiț, naĭmiće) [akc. naĭmit] (prid.) Rudna GLava [Vidi]
796  naĭmĭală   năimeală   најам   naĭmĭală (mn. naĭmĭaļe) [akc. naĭmĭală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
797  năĭmi   năimi   најмити   năimi (ĭuo năimesk, ĭel năimĭașće) [akc. năimi] (gl. p. ref.) Rudna GLava [Vidi]
798  nămituorĭ   nămitor   најамник   nămituorĭ (mn. nămituorĭ) [akc. nămituorĭ] (i. m.) Topolnica [Vidi]
799  nîtarîuluĭ   nătărâului   наопако   nîtarîuluĭ [akc. nîtarîuluĭ] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
800  noaḑăś   nouăzeci   деведесет   noaḑăś [akc. noaḑăś] (br.) Rudna Glava [Vidi]
801  noaḑăśiļa   nouăzecilea   деведесети   noaḑăśiļa [akc. noaḑăśiļa] (br.) Rudna Glava [Vidi]
802  noasprîaśe   nouăsprece   деветнаест   noasprîaśe [akc. noasprîaśe] (br.) Rudna Glava [Vidi]
803  noasprîaśiļa   nauăsprecelea   деветнаест   noasprîaśiļa [akc. noasprîaśiļa] (br.) Rudna Glava [Vidi]
804  nuauă   nouă   девет   nuauă [akc. nuauă] (br.) Rudna Glava [Vidi]
805  nuauļa   nouălea   девети   nuauļa [akc. nuauļa] (br.) Rudna Glava [Vidi]
806  numa   numa   само   numa [akc. numa] (pril.) (vez.) Rudna Glava [Vidi]
807  nușća   niște   неки   nușća [akc. nușća] (zam.) Busur [Vidi]
808  ńa   na   ено   ńa (zam.) Porodin [Vidi]
809  ńegură   negură   тама   ńegură (mn. ńigurĭeț) [akc. ńegură] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
810  ńemțăsk   nemţesc   немачки   ńemțăsk (ńemțăskă) (mn. ńemțăsć, ńemțășć) [akc. ńemțăsk] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
811  ńimik   nimic   ништа   ńimik [akc. ńimik] (zam.) Rudna Glava [Vidi]
812  ńiskaĭ   niscai   неки   ńiskaĭ [akc. ńiskaĭ] (zam.) Rudna Glava [Vidi]
813  ńiśkare   nicicare   нико   ńiśkare [akc. ńiśkare] (zam.) Rudna Glava [Vidi]
814  ńiśkînd   nicicănd   никад   ńiśkînd [akc. ńiśkînd] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
815  ńiśkît   nicicât   нимало   ńiśkît [akc. ńiśkît] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
816  ńiśkum   nicicum   никако   ńiśkum [akc. ńiśkum] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
817  ńiśodată   niciodată   ниједном   ńiśodată [akc. ńiśodată] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
818  oćinśi   îmblânzi   кротити   oćinśi (ĭuo oćinśesk, ĭel oćinśiașće) [akc. oćinśi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
819  odată   odată   једном   odată [akc. odată] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
820  odolan   hodolan   коска   odolan (mn. odolańе) [akc. odolan] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
821  ogluoń   grămadă   гомила   ogluoń (mn. ogloańe) [akc. ogluoń] (i. s.) Manastirica, Mlava [Vidi]
822  oltan   altoi   калем, навртак   oltan (mn. oltań) [akc. oltan] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
823  opri   opri   зауставити   opri (ĭuo oprĭesk, ĭel oprĭașće) [akc. opri] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
824  oprit   oprit   заустављен   oprit (oprită) (mn. opriț, opriće) [akc. oprit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
825  or   ori   или   or (vez.) Rudna Glava [Vidi]
826  pară   pară   пламен   pară1 [akc. pară] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
827  parke   parcă   као да   parke [akc. parke] (vez.) Rudna Glava [Vidi]
828  pată   pată   пега   pată (mn. pеťе) [akc. pată] (i. ž.) Samarinovac [Vidi]
829  patru   patru   четири   patru [akc. patru] (br.) Rudna Glava [Vidi]
830  patruḑăśiļa   patruzecilea   четрдесети   patruḑăśiļa [akc. patruḑăśiļa] (br.) Rudna Glava [Vidi]
831  patruļa   patrulea   четврти   patruļa [akc. patruļa] (br.) Rudna Glava [Vidi]
832  patrusprăśiļa   patrusprezecelea   четрнаести   patrusprăśiļa [akc. patrusprăśiļa] (br.) Rudna Glava [Vidi]
833  patrusprîaśe   patrusprezece   четрнаест   patrusprîaśe [akc. patrusprîaśe] (br.) Rudna Glava [Vidi]
834  pi   pe   по   pi (predl.) Rudna Glava [Vidi]
835  puća   putea   моћи   puća (ĭuo puot, ĭel puaće) [akc. puća] (gl.) Rudna Glava [Vidi]
836  putrîvi   potrivi   погодити   putrîvi (ĭuo putrîvĭesk, ĭel putrîvĭașće) [akc. putrîvi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
837  raḑă   rază   зрак   raḑă (mn. răḑurĭ) [akc. raḑă] (i. ž.) Tanda [Vidi]
838  raśit   răcit   хладан   raśit (raśită) (mn. raśiț, raśiće) [akc. raśit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
839  rîaśe   rece   хладан   rîaśe (mn. rîăś) [akc. rîaśe] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
840  rîkait   râcâit   ишчепркан   rîkait (rîkaită) (mn. rîkaiț, rîkaiće) [akc. rîkait] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
841  rîsfațat   răsfăţat   насмејан   rîsfațat (rîsfațată) (mn. rîsfațaț, rîsfațaće) [akc. rîsfațat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
842  rîskańat   răscrăcănat   раскречен   rîskańat (rîskańată) (mn. rîskańaț, rîskańaće) [akc. rîskańat] (prid.) Tanda [Vidi]
843  săpoĭel   săpăligă   мотичица   săpoĭel (mn. săpoĭeļе) [akc. săpoĭel] (i. m.) Dubočane [Vidi]
844  skurta   scurta   кратити   skurta (ĭuo skurt, ĭel skurtă) [akc. skurta] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
845  skuťală   scuteală   склониште   skuťală [akc. skuťală] (i. ž.) Samarinovac [Vidi]
846  sminćală   sminetală   сметња   Rudna Glava [Vidi]
847  sminći   zminti   сметати   Rudna Glava [Vidi]
848  sminćit   smintit   ометен   Rudna Glava [Vidi]
849  spuḑăńe   spuzenie   мноштво   spuḑăńe (mn. spuḑăńurĭ) [akc. spuḑăńe] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
850  străkura   străcura   цедити   străkura (ĭuo străkur, ĭel străkură) [akc. străkura] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
851  strîga   striga   дозивати   strîga (ĭuo strîg, ĭel strîgă) [akc. strîga] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
852  sus   sus   горе   sus (pril.) Rudna Glava [Vidi]
853  șaĭḑăś   șaizeci   шездесет   șaĭḑăś [akc. șaĭḑăś] (br.) Rudna Glava [Vidi]
854  șaĭḑăśiļa   șaizecilea   шездесети   șaĭḑăśiļa [akc. șaĭḑăśiļa] (br.) Rudna Glava [Vidi]
855  șaĭsprîaśe   șaisprezece   шеснаест   șaĭsprîaśe [akc. șaĭsprîaśe] (br.) Rudna Glava [Vidi]
856  șaĭsprîaśiļa   șaisprecelea   шеснаести   șaĭsprîaśiļa [akc. șaĭsprîaśiļa] (br.) Rudna Glava [Vidi]
857  șapće   șapte   седам   șapće [akc. șapće] (br.) Rudna Glava [Vidi]
858  șapćeḑăś   șaptezeci   седамдесет   șapćeḑăś [akc. șapćeḑăś] (br.) Rudna Glava [Vidi]
859  șapćeḑăśiļa   șaptezecilea   седамдесети   șapćeḑăśiļa [akc. șapćeḑăśiļa] (br.) Rudna Glava [Vidi]
860  șapćesprîaśe   șaptesprece   седамнаест   șapćesprîaśe [akc. șapćesprîaśe] (br.) Rudna Glava [Vidi]
861  șapćesprîaśiļa   șaptesprecelea   седамнаести   șapćesprîaśiļa [akc. șapćesprîaśiļa] (br.) Rudna Glava [Vidi]
862  șapćiļa   șaptelea   седми   șapćiļa [akc. șapćiļa] (br.) Rudna Glava [Vidi]
863  șapćime   șeptime   седмина   șapćime (mn. șapćimĭ) [akc. șapćime] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
864  șasă   șase   шест   șasă [akc. șasă] (br.) Rudna Glava [Vidi]
865  șasîļa   șaselea   шести   șasîļa [akc. șasîļa] (br.) Rudna Glava [Vidi]
866  șasîme   șesime   шестина   șasîme (mn. șasîmĭ) [akc. șasîme] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
867  śe   ce   шта   śe (zam.) Rudna Glava [Vidi]
868  śeći   citi   читати   śeći (ĭuo śećiesk, ĭel śećiașće) [akc. śeći] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
869  śećit   citi   прочитан   śećit (śećită) (mn. śećiț, śećiće) [akc. śećit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
870  śeva   ceva   нешто   śeva [akc. śeva] (zam.) Rudna Glava [Vidi]
871  śiguod   orice   штогод   śiguod [akc. śiguod] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
872  śin-suće   cinci sute   петсто   śin-suće [akc. śin-suće] (br.) Rudna Glava [Vidi]
873  śinḑăś   cinzeci   педесет   śinḑăś [akc. śinḑăś] (br.) Rudna Glava [Vidi]
874  śinḑăśiļa   cinzecilea   педесети   śinḑăśiļa [akc. śinḑăśiļa] (br.) Rudna Glava [Vidi]
875  śinsprîaśe   cincisprezece   петнаест   śinsprîaśe [akc. śinsprîaśe] (br.) Rudna Glava [Vidi]
876  śinsprîaśiļa   cincisprecelea   петнаести   śinsprîaśiļa [akc. śinsprîaśiļa] (br.) Rudna Glava [Vidi]
877  śinstît   cinstit   почашћен   śinstît (śinstîtă) (mn. śinstîț, śinstîće) [akc. śinstît] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
878  śinś   cinci   пет   śinś (br.) Rudna Glava [Vidi]
879  śinśiļa   cincilea   пети   śinśiļa [akc. śinśiļa] (br.) Rudna Glava [Vidi]
880  śinśime   cincime   петина   śinśime (mn. śinśimĭ) [akc. śinśime] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
881  śuava   ceva   нешто   śuava [akc. śuava] (zam.) Rudna Glava [Vidi]
882  śuļi   ciuli   чуљити   śuļi (ĭuo śuļesk, ĭel śuļașće) [akc. śuļi] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
883  śuont   ciont   крњ   śuont (śuantă) (mn. śuonț, śuanće) [akc. śuont] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
884  talaz   talaz   талас   talaz (mn. talazurĭ) [akc. talaz] (i. s.) Boljetin [Vidi]
885  tăbărî   tăbărî   навалити   tăbărî (ĭuo ma tăbăr, ĭel sa tăbărĭe) [akc. tăbărî] (gl. p. ref.) Topla [Vidi]
886  triḑăś   treizeci   тридесет   triḑăś [akc. triḑăś] (br.) Rudna Glava [Vidi]
887  triḑăśiļa   treizecilea   тридесети   triḑăśiļa [akc. triḑăśiļa] (br.) Rudna Glava [Vidi]
888  triĭļa   treilea   трећи   triĭļa [akc. triĭļa] (br.) Rudna Glava [Vidi]
889  triĭme   treime   трећина   triĭme [akc. triĭme] (br.) Rudna Glava [Vidi]
890  trisprîaśe   treisprezece   тринаест   trisprîaśe [akc. trisprîaśe] (br.) Rudna Glava [Vidi]
891  trîpada   trepăda   акати (се)   trîpada (ĭuo ma trapîd, ĭel sa trapădă) [akc. trîpada] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
892  trîpadare   trepădare   акање   trîpadare (mn. trîpadărĭ) [akc. trîpadare] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
893  trîpadat   trepădat   изакан   trîpadat (trîpadată) (mn. trîpadaț, trîpadaće) [akc. trîpadat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
894  tuma   tuma   чак   tuma [akc. tuma] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
895  tuman   tuman   таман   tuman [akc. tuman] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
896  ťindă   tindă   трем   ťindă (mn. ťinďe) [akc. ťindă] (i. ž.) Samarinovac [Vidi]
897  uđi   udi   остати   uđi (ĭuo uđesk, ĭel uđașće) [akc. uđi] (gl.) Rečica, Požarevac [Vidi]
898  una   una   једно   una [akc. una] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
899  unđiguod   oriunde   гдегод   unđiguod [akc. unđiguod] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
900  unsprîaśe   unsprece   једанаест   unsprîaśe [akc. unsprîaśe] (br.) Rudna Glava [Vidi]
901  unsprîaśiļa   unsprezecelea   једанаести   unsprîaśiļa [akc. unsprîaśiļa] (br.) Rudna Glava [Vidi]
902  uńiuorĭ   uneori   понекад   uńiuorĭ [akc. uńiuorĭ] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
903  uobḑăś   optezeci   осамдесет   uobḑăś [akc. uobḑăś] (br.) Rudna Glava [Vidi]
904  uopt   opt   осам   uopt [akc. uopt] (br.) Rudna Glava [Vidi]
905  uoptsprîaśe   optsprece   осамнаест   uoptsprîaśe [akc. uoptsprîaśe] (br.) Rudna Glava [Vidi]
906  uoptsprîaśiļa   optsprecelea   осамнаести   uoptsprîaśiļa [akc. uoptsprîaśiļa] (br.) Rudna Glava [Vidi]
907  urdukaĭală   hurducăială   тутњава   urdukaĭală (mn. urdukaĭaļe) [akc. urdukaĭală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
908  urla   urla   урлати   urla (ĭuo urlu, ĭel urlă) [akc. urla] (gl.) Ranovac [Vidi]
909  urļet   urlăt   урлање   urļet (mn. urļeț) [akc. urļet] (i. m.) Ranovac [Vidi]
910  va   va   ће   va (gl.) Rudna Glava [Vidi]
911  vaĭdă   faidă   фајда   Rudna Glava [Vidi]
912  vapaĭe   văpaie   запах   vapaĭe (mn. vapăĭ) [akc. vapaĭe] (i. ž.) Tanda [Vidi]
913  varsat   vărsat   просут   varsat (varsată) (mn. varsaț, varsaće) [akc. varsat] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
914  veśin   vecin   сусед   veśin (mn. veśiń) [akc. veśin] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
915  vilaĭt   vilaiet   свет   vilaĭt (mn. vilaĭće) [akc. vilaĭt] (i. s.) Rudna Glava [Vidi]
916  vîrtuos   vârtos   густ   vîrtuos (vîrtuosă) (mn. vîrtuoș, vîrtuasă) [akc. vîrtuos] (prid.) Klokočevac [Vidi]
917  vrodată   vreodată   некад   vrodată [akc. vrodată] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
918  vrun   vrun   неки   vrun (m.r.) (prid.) (nepr.) (ž.r. vro) Rudna Glava [Vidi]
919  vrunđiva   undeva   негде   vrunđiva [akc. vrunđiva] (pril.) Rudna Glava [Vidi]
920  zađină   zadină   сметња   zađină (mn. zađiń) [akc. zađină] (i. ž.) Tanda [Vidi]
921  zapatuit   protectat ?   заштићен   zapatuit (zapatuită) (mn. zapatuiț, zapatuiće) [akc. zapatuit] (prid.) Osnić [Vidi]
922  zăđina   zădina   задржавати   zăđina (ĭuo ma zăđin, ĭel sa zăđină) [akc. zăđina] (gl. p. ref.) Tanda [Vidi]
923  zbura   zbura   летети   zbura (ĭuo zbuor, ĭel zbuară) [akc. zbura] (gl. p.) Rudna Glava [Vidi]
924  zburatuorĭ   zburător   летач   zburatuorĭ (zburatuare) [akc. zburatuorĭ] (i. m.) Rudna Glava [Vidi]
925  zdump   zdup   трас!   zdump (uzv.) Rudna Glava [Vidi]
926  zîmosîăk   crud   сиров   zîmosîăk (mn. zîmosîăś) [akc. zîmosîăk] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
927  zminćală   sminteálă   сметња   zminćală (mn. zminćaļe) [akc. zminćală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
928  zminći   zminti   сметати   zminći (ĭuo zminćesk, ĭel zminćașće) [akc. zminći] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
929  zminćit   smintit   ометен   zminćit (zminćită) (mn. zminćiț, zminćiće) [akc. zminćit] (prid.) Rudna Glava [Vidi]
930  zmintă   smintă   сметња   zmintă (mn. zminće) [akc. zmintă] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
931  žumuļală   jumuleală   черупање   žumuļală (mn. žumuļelurĭ) [akc. žumuļală] (i. ž.) Rudna Glava [Vidi]
932  žumuļi   jumuli   черупати   žumuļi (ĭuo žumuļiesk, ĭel žumuļiașće) [akc. žumuļi] (gl. p. ref.) Rudna Glava [Vidi]
933  źungĭa   junghia   заклати   źungĭa (ĭuo źungîĭ, ĭel źungîĭe) [akc. źungĭa] (gl. p. ref.) Manastirica, Mlava [Vidi]
934  źungĭat   junghiat   заклан   źungĭat (źungĭată) (mn. źungĭaț, źungĭaće) [akc. źungĭat] (prid.) Manastirica, Mlava [Vidi]